SKEMA TLO

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN 4 SEMESTER: ______ TAHUN: 2______ 3 (2 + 1) PIM 3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro, Makro Pendidikan Islam Kursus: __________________________________________________________________________________________ Kod: ____________ Kredit: ____________ 1 Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang. Pembinaan bahan sumber. Hasil Pembelajaran Menerangkan konsep bahan sumber P&P. Memilih bahan sumber P&P Pendidikan Islam yang sesuai mengikut bidang. Membina bahan sumber P&P Pendidikan Islam. Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian Pendidikan Islam Pendidikan Rendah PROGRAM: ____________________________________________________________________________

Kuliah ( jam) - Definisi bahan sumber. - Mengenalpasti bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam yang sesuai mengikut bidang. - Penerangan penggunaan komputer cara membina bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang. ( 2 jam ) - Mengenalpasti bahan sumber serta penerangan bahan sumber yang sesuai bagi bidang ’Ulum Syar’iah (aqidah) Cara membina bahan sumber pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. ( 2 jam )

Tutorial ( jam) Perbincangan mengenalpasti bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang. (2 jam)

Amali ( jam) Membina bahan sumber bagi bidang Asuhan Tilawah al-Qur’an. Pelatih mencari bahan dalam laman web. Amali membina bahan sumber menggunakan komputer dalam bentuk power point. ( 3 jam )

ISL (jam)/ Pelatih dikehendaki mencari bahan, membuat rujukan dan lain-lain yang berkaitan tajuk-tajuk pada mingguminggu berkaitan.

Catatan

M1 3-7 Jan 2011

-Rujukan pusat sumber. -Penggunaan komputer riba. -Rujukan internet.

M2 10-14 Jan 2011

Pemilihan Bahan Sumber Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam Mengikut Bidang Pembinaan Bahan Sumber

Mengenalpasti bahan sumber P&P Pendidikan Islam yang sesuai bagi bidang Ulum Syar'iah(aqidah). Membina bahan sumber P&P Pendidikan Islam berbantukan komputer.

Perbincangan bahan sumber bidang ’Ulum Syar’iah. (Aqidah) ( 2 jam )

Membina bahan sumber bagi bidang ’Ulum Syar’iah (aqidah). ( 3 jam )

Pelatih dikehendaki mencari bahan, membuat rujukan dan lain-lain yang berkaitan tajuk-tajuk pada mingguminggu berkaitan.

LCD komputer

1

mengenalpasti bahan sumber serta penerangan bahan sumber yang sesuai bagi bidang ’Ulum Syar’iah (fiqh dan sirah) ( 2 jam ) Komputer LCD Bahan maujud internet bahan maujud peta M4 24-28 Jan 2011 Aplikasi Bahan Sumber Pendidikan Islam Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mengaplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam P&P bagi bidang Ulum syari'yah(aqidah). Pelatih dikehendaki membuat rujukan yang berkaitan tajuk-tajuk pada mingguminggu berkaitan. Mengaplikasikan bahan sumber bagi bidang ’Ulum Syar’iah (Fiqh) berbantukan komputer dalam bentuk power point pelajar mencari bahan dalam laman web. . . ( 1 jam ) Komputer LCD Internet M6 7 -11 Feb Aplikasi Bahan Sumber Pendidikan Islam Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Mengaplikasikan bahan sumber bagi bidang akhlak islamiah berbantukan komputer dalam bentuk power point. ( 3 jam ). Maklum balas pelatih cara mengaplikasikan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran bagi bidang Akhlak Islamiah.(aqidah) ( 1 jam ) . Amali ( jam) -Pelatih membina bahan sumber bagi bidang ’Ulum Syar’iah (fiqh dan sirah) berbantukan komputer dalam bentuk power point.menggunakan bahan maujud. Persiapan untuk sesi aplikasi bahan sumber Komputer LCD Internet Komputer LCD 2 . Membina bahan sumber P&P Pendidikan Islam berbantukan komputer.Penerangan serta penjelasan cara mengaplikasikan bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bidang ’Ulum.Penerangan serta penjelasan cara mengaplikasikan bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bidang ’Ulum Syar’iah (Fiqh dan Sirah) ( 1 jam ) Perbincangan cara mengaplikasikan bahan sumber bidang ’Ulum Syar’iah. ( 2 jam ). Islam dalam P&P bidang Akhak Islamiyyah. bahan maujud. Membuat persiapan untuk sesi amali Catatan M3 17-21 Jan 2011 Pemilihan Bahan Sumber Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam Mengikut Bidang Pembinaan Bahan Sumber Mengenalpasti bahan sumber P&P Pendidikan Islam yang sesuai bagi bidang Ulum Syar'iah(fiqh dan sirah).Penerangan serta penjelasan cara mengaplikasikan bahan sumber yang dikanalpasti dalam bidang akhlak islamiah. membuat rujukan dan lain-lain yang berkaitan tajuk-tajuk pada mingguminggu berkaitan. lakaran peta dan sebagainya. Mengaplikasi bahan sumber P.SKEMA TLO Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah ( jam) Tutorial ( jam) Perbincangan cara pembinaan bahan sumber bidang ’Ulum Syar’iah (fiqh dan sirah) menggunakan komputer.lakaran peta ( 3 jam ) ISL (jam)/ Pelatih dikehendaki mencari bahan. Pensyarah memantau ( 3 jam ) -komputer -LCD -internet M5 31 jan-4 Feb 2011 Aplikasi Bahan Sumber Pendidikan Islam Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mengaplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam P&P bagi bidang Ulum syari'yah(Ffiqh dan Sirah) Perbincangan serta maklum balas pelajar cara mengaplikasikan bahan sumbar dalam P&P Pendidikan Islam bidang ’Ulum Syar’iah (Fiqh dan Sirah). . (aqidah) (1jam) Mengaplikasikan bahan sumber bagi bidang ’Ulum Syar’iah (aqidah ) berbantukan komputer dalam bentuk power point.

SKEMA TLO Minggu/ Tarikh 2011 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah ( jam) ( 1 jam ) Tutorial ( jam) ( 1 jam ) Amali ( jam) Pelajar mencari bahan dalam laman web. Pensyarah memantau. ( 3 jam ) ISL (jam)/ Catatan Internet 3 .

komponen dan Tutorial ( jam) Secara berkumpulan pelajar dikehendaki. Kemahiran pengukuhan :Konsep. Pensyarah merakamkan pengajaran tersebut Pensyarah dan Pelajar Membuat penilaian dengan menggunakan borang penilaian.Konsep. . M7 14-18 Feb 2011 ( 2 jam ) 4 . Hasil Pembelajaran Dapat menerangkan konsep dan kemahiran dalam pengajaran mikro. Dapat menganalisis konsep dan kemahiran dalam pengajaran mikro. komponen dan prinsip set induksi. Dapat membezakan antara pengajaran mikro dan pengajaran makro.Perbezaan antara pengajaran mikro dan makro . Pelajar menjalankan semula pengajaran Persediaan untuk pengajaran mikro ISL (jam)/ Catatan Video rakaman pelaksanaan kemahirankemahiran tersebut. Kuliah ( jam) . Kemahiran Bahan bantu mengajar . Kemahiran menerang :Konsep. Senarai semak penilaian kemahirankemahiran tersebut. komponen dan prinsip penggunaan papan kapur Kemahiran penutup : Konsep. komponen dan prinsip kemahiran penyoalan. Pensyarah membimbing. ( 1 jam ) Amali ( jam) Pelajar melaksanakan pengajaran mikro mengikut kumpulan. Memilih tajuk yang berbeza membincangkan kemahiran-kemahiran pengajaran mikro. Pensyarah dan pelajar memberi komen berdasarkan rakaman. komponen dan prinsip kemahiran menerang.Kemahiran penyoalan :Konsep.Tujuan pengajaran mikro – Kemahiran set induksi :Konsep.SKEMA TLO Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Dalam Pengajaran & Pembelajaran Pendidikan Islam. komponen dan prinsip bahan bantu mengajar Kemahiran penggunaan papan kapur :Konsep. komponen dan prinsip kemahiran pengukuhan.Konsep pengajaran mikro .

SKEMA TLO Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah ( jam) prinsip penutup 1 jam ) Tutorial ( jam) Amali ( jam) ISL (jam)/ Catatan 5 .

Perancangan Pengajaran Mikro M9 28 Feb – 4 Mac 2011 Merancang pengajaran mikro untuk asas Ulum Syari'yah (Akidah. Mengaplikasikan kemahirankemahiran asas dalam pengajaran mikro. ( 1 jam ) Tutorial ( jam) Secara berkumpulan pelajar dikehendaki: Membina perancangan pengajaran tilawah al quran dan akhlak dengan menggunakan kemahiran asas pengajaran mikro untuk tajuk yang berbeza. ( 1 jam ) Pelajar melaksanakan pengajaran mikro asas ulum syariah dan akhlak mengikut kumpulan. Ibadah dan Sirah) dengan menggunakan kemahiran mikro yang telah dipelajari. . Pensyarah dan pelajar membuat penilaian. (1 jam ) Amali ( jam) Pelajar melaksanakan pengajaran mikro mengikut kumpulan.Tayangan contoh pengajaran asuhan tilawah dan akhlak dengan kemahiran yang tertentu dalam kemahiran asas pengajaran mikro. . Pelajar menjalankan semula pengajaran. ( 2 jam ) Tape rakaman Senarai semak penilaian kemahiran – kemahiran berkenaan. ( 1 jam ) Secara berkumpulan pelajar dikehendaki membina perancangan pengajaran ulum syariah dengan menggunakan kemahiran asas pengajaran mikro untuk tajuk yang berbeza. Pensyarah dan pelajar membuat penilaian dengan menggunakan borang penilaian. Kuliah ( jam) . . ( 2 jam) ISL (jam)/ Persiapan untuik pengajaran mikro Catatan Contoh rancangan pengajaran Rakaman pelaksanaan pengajaran Senarai semak penilaian pengajaran mikro Mengikut kemahiran tertentu Contoh rancangan pengajaran Rakaman pelaksanaan pengajaran. 6 . Mengaplikasikan kemahirankemahiran asas dalam pengajaran mikro.Perancangan Pengajaran asuhan tilawah al Quran Ulum dan Akhlak dengan menggunakan beberapa kemahiran mikro yang telah dipelajari.Tayangan pelaksanaan pengajaran kemahirankemahiran tersebut.Tayangan contoh pelaksanaan pengajaran ulum syariah dengan kemahiran yang tertentu dalam kemahiran asas pengajaran mikro. Pensyarah merakamkan pengajaran tersebut. Pensyarah merakamkan penga jaran tersebut. ibadah dan sirah ) dengan menggunakan beberapa kemahiran mikro yang telah dipelajari. Pensyarah dan pelajar memberi komen berdasarkan rakaman. .Rancangan pengajaran asas ulum syariah (akidah.SKEMA TLO Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Perancangan Pengajaran Mikro M8 21-25 Feb 2011 Hasil Pembelajaran Merancang pengajaran mikro untuk asuhan Tilawah alQur'an Ulum dan Akhlak dengan menggunakan kemahiran mikro yang telah dipelajari.

. Pensyarah dan Pelajar membuat penilaian dengan menggunakan borang penilaian.Cara pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran makro. Pensyarah dan Pelajar membuat penilaian. Menjelaskan konsep pengajaran makro. . Perancangan dan Bidang Pengajaran Makro Pendidikan Islam Membina rancangan Pengajaran Harian dalam bidang Asuhan Tilawah AlQuran.( 2 jam ) ISL (jam)/ Catatan Persiapan untuk pengajaran mikro Tape rakaman Senarai semak penilaian kemahiran – kemahiran berkenaan. Mengaplikasikan kemahirankemahiran asas dalam pengajaran mikro. Pensyarah Merakamkan pengajaran tersebut. Kuliah ( jam) .Rancangan Pengajaran Harian dalam bidang Asuhan Tilawah Al-Quran. Melaksanakan pengajaran makro untuk sujek Pendidikan Islam. 7 . Pensyarah membimbing pelajar-pelajar. Pelajar melaksanakan pengajaran makro mengikut kumpulan.11 Mac 2011 Hasil Pembelajaran Merancang pengajaran mikro untuk pengajaran jawi dengan menggunakan kemahiran mikro yang telah dipelajari. Borang penilaian pengajaran makro. . ( 1 jam ) Amali ( jam) Pelajar melaksanakan pengajaran mikro asas jawi mengikut kumpulan. Pensyarah dan pelajar memberi komen berdasarkan rakaman dan pelajar menjalankan semula pengajaran. Secara Kumpulan 4 orang pelatih membincangkan rancangan pengajaran harian Asuhan Tilawah Al-Quran dengan tajuk yang berbeza.Tayangan contoh pelaksanaan pengajaran jawi dengan kemahiran yang tertentu dalam kemahiran asas pengajaran mikro. Rakaman pelaksanaan pengajaran.Menayangkan contohcontoh pengajaran dan pembelajaran makro Asuhan Tilawah Al-Quran. .SKEMA TLO Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Perancangan Pengajaran Mikro M 10 7. Contoh rancangan pengajaran.Rancangan pengajaran jawi dengan menggunakan beberapa kemahiran mikro yang telah dipelajari. Pensyarah merakamkan penga jaran tersebut. (30 minit ) Pensyarah membimbing. ( 1 jam ) Tutorial ( jam) Secara kumpulan membincangkan rancangan pengajaran harian dalam bidang asas ulum syariah dengan tajuk yang berbeza.

( 1 jam ) Secara Kumpulan membincangkan rancangan pengajaran harian Asuhan Tilawah Al-Quran dengan tajuk yang berbeza.SKEMA TLO Minggu/ Tarikh M 11 14 -18 Mac 2011 M 12 21-25 Mac 2011 M13 28 Mac1 April 2011 M 14 4-8 April 2011 PRAKTIKUM PRAKTIKUM PRAKTIKUM Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah ( jam) Tutorial ( jam) PRAKTIKUM Amali ( jam) ISL (jam)/ Catatan M 15 11-15 April 2011 Perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam Mengaplikasi kemahiran asas dalam pengajaran makro. Aqidah dan Sirah) Rancangan Pengajaran Harian dalam bidang Asas Ulum Syariah Feqah. Pensyarah merakamkan pengajaran tersebut. Persiapan untuk pengajaran mikro Contoh rancangan pengajaran Rakaman pelaksanaan pengajaran Borang penilaian pengajaran makro 8 . Pensyarah dan pelajar memberi komen berdasarkan rakaman. Pelajar menjalankan semula pengajaran. Pensyarah dan pelajar membuat penilaian dengan menggunakan borang penilaian. akidah dan sirah Cara pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran makro. ( 1 jam ) Pelajar melaksanakan pengajaran makro mengikut kumpulan.(30 minit ) Pensyarah membimbing. Membina rancangan pengajaran harian dalam bidang Ulum syar'iyah(Feqah.

Pensyarah merakamkan pengajaran tersebut. Rancangan Pengajaran Harian dalam bidang akhlak dan jawi Cara pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran makro bidang di atas (1 jam ) Secara Kumpulan Membincangkan rancangan pengajaran harian pelajaran Akhlak dan Jawi. ( 2 jam ) ISL (jam)/ Catatan M 16 18. Pensyarah dan pelajar memberi komen berdasarkan rakaman. Pelajar menjalankan semula pengajaran. M 17 25-29 April 2011 M 18 2-6 Mei Ulangkaji/ Peperiksaan Ulangkaji/ Peperiksaan 9 . Pensyarah dan Pelajar membuat penilaian dengan menggunakan borang penilaian. ( 1 jam ) Pelajar melaksanakan pengajaran makro akhlak dan jawi mengikut kumpulan. ( 2 jam ) Persiapan untuk pengajaran mikro Contoh rancangan pengajaran Rakaman pelaksanaan pengajaran Borang penilaian pengajaran makro Menjalankan amali pengajaran makro.SKEMA TLO Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah ( jam) Tutorial ( jam) Amali ( jam) Pelajar menjalankan semula pengajaran.(30minit ) Pensyarah membimbing.22 April 2011 Perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam Membina rancangan pengajaran harian dalam bidang Akhlak dan Jawi.

SKEMA TLO Minggu/ Tarikh 2011 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah ( jam) Tutorial ( jam) Amali ( jam) ISL (jam)/ Catatan Tandatangan pensyarah ________________________________________ (Nama: Tarikh: ___________________ ) Tandatangan Ketua Jabatan ________________________________________ (Nama: Tarikh: _________________ ) 10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful