Definisi'Iddah ' Id d a h p a d a p e n g e r ti a n i a l a h me mb i l a n g a ta u me n g h i tu n g .

Ma ksu d ' Id d a h p a d a S ya r a ' p u l a i a l a h se s e o r a n g w a n i ta ya n g te l a h d i c e r a i k a n o l e h su a mi n ya a t a u p u n ya n g ke ma ti a n su a mi n y a , m a k a w a n i t a te rse b u t d i l a r a n g d a r i b e rk a h w i n d e n g a n l e l a ki l a i n u n tu k t e m p o h b e b e r a p a w a kt u s e h i n g g a l a h t e mp o h w a kt u i tu b e ra k h i r . D e n g a n ca ra i n i d a p a tl a h d i p a st i ka n k e su ci a n w a n i t a te rse b u t , s a m a a d a i a me n g a n d u n g a t a u p u n ti d a k .

‘IDDAH

Iaitu tempoh menunggu bagi isteri yang diceraikan atau kematian suami sebelum

dibolehkan berkahwin dengan lelaki lain sebagai tanda pengabdian diri kepada Allah

; atau berkabung kerana berpisah dengan suami ; atau untuk memastikan isteri tidak

mengandung anak bekas suaminya.

CATATAN :

Bagi seorang suami yang beristeri empat dan telah menceraikan salah seorang

isterinya, dia hendaklah menunggu sehingga tamat tempoh ‘iddah isteri yang

diceraikan sebelum berkahwin lagi.

JENIS ‘IDDAH DAN TEMPOH ‘IDDAH

*Isteri yang masih mempunyai haid

-

3 kali suci: jika ditalaq semasa suci dan tidak disetubuhi,

tempoh ‘iddahnya adalah apabila datang haid yang ketiga. Jika

ditalaq semasa suci dan disetubuhi / semasa haid, tempoh

‘iddahnya adalah apabila datang haid yang keempat.

*Telah putus haid / belum pernah haid

-

3 bulan

waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan. Iddah muthlaqah (masa perceraian). Tempoh ini ialah untuk perempuan yang masih didatangi haid dan berpisah melalui .*Sedang hamil - Melahirkan kandungan atau keguguran *Kematian suami - 4 bulan 10 hari Masa iddah ini terbagi atas 4 jenis iaitu : 1. iaitu waktunya sampai masa kelahiran kandungan yang disebabkan talak ba’in (perceraian yang mengakibatkan tidak kembali kepada suaminya) atau talak raj’i (perceraian yang dapat kembali kepada suaminya) dalam keadaan hidup atau mati.” (Surah Ath-Thalaq ayat 4) 2. Iddah masa mengandong. Firman Allah SWT maksudnya : “Dan perempuan-perempuan yang hamil.

Sekiranya dia diceraikan. Siapa yang perlu beriddah selama 3 bulan? (diulangi. Tetapi tiada yang berjumlah 31 hari! Firman Allah SWT maksudnya : “Perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus haid mereka. ada kalanya jumlah hari sebulan ialah 29 hari dan ada kala berjumlah 30 hari.w. tempoh 3 bulan ini tidak semestinya 90 hari. 3. Contoh: Diceraikan dalam keadaan suci (Suci 1) > Haid 1 > Suci 2 > Haid 2 > Suci 3 > Haid 3 —— iddah habis sebaik sahaja haid 3 bermula. maksudnya: “Perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah menahan diri mereka (menunggu) selama tiga kali quru’ (suci). maka idahnya akan tamat sebaik sahaja kedatangan haid yang keempat. maka dia perlu beriddah sehingga tiga kali suci daripada haid. Hal ini kerana dalam kalender Islam. maka dia perlu mengira iddah dari hari perceraian hinggalah cukup tiga bulan Qamariyyah. Ia berbeza dengan 3 kali suci) Perempuan yang perlu beriddah selama 3 bulan ialah perempuan yang belum pernah didatangi haid atau yang telah berhenti haidnya (menopause) . jika dia diceraikan. Perempuan yang tidak ada haid. Jika dia diceraikan ketika haid. Perlu diingatkan.” (Surah al-Baqarah ayat 228) Bagaimana mengiranya? Jika dia diceraikan ketika suci dari haid.t. 3 bulan. Isteri yang ditinggal suaminya kerana meninggal dunia. Contoh: Diceraikan ketika haid (Haid 1) > Suci 1 > Haid 2 > Suci 2 > Haid 3 > Suci 3 > Haid 4 —— iddah habis sebaik sahaja haid 4 bermula. Allah SWT menjelaskan masa iddahnya sebagai berikut : a)Bagi wanita/isteri yang tidak mengandung : . Firman Allah s. Begitulah juga idah perempuan-perempuan yang belum datang haid. maka idahnya akan tamat sebaik sahaja datang haid yang ketiga. maka masa idah mereka ialah selama tiga bulan. jika kamu ragui tentang tempoh masa idah mereka.” (Surah al-Talaq ayat 4) 4. Maksud tiga kali suci ini ialah.perceraian.

maka hendaklah dia beriddah sehingga bersalin. Malah. Tidur di rumah selain rumah yang biasa didiami semasa hayat suami 5. Oleh itu.” (Surah Al-Baqarah ayat 234) b)Bagi wanita/ isteri yang mengandung. Berkahwin 3. Keluar dari rumah tanpa ada tujuan penting yang tertentu (jika keluar rumah kerana bekerja diharuskan) . Perlu diingatkan bahawa ‘bulan’ di sini ialah bulan dalam kalender Islam/ Hijrah bukannya kalender Masehi. Firman Allah SWT maksudnya : “Dan perempuan-perempuan yang hamil.” (Surah Ath-Thalaq ayat 4) Dalil daripada hadis sahih juga menjelaskan keadaan perempuan yang hamil ketika kematian suami lalu Rasulullah SAW. jumlah hari yang dia kena beriddah ialah kira-kira 130 hari. waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan. Tempoh ini digunakan untuk memastikan rahim kosong (bersih) dan digunakan oleh wanita untuk menyatakan kesedihan atas kematian suami. secara ringkasnya iddahnya tamat sebaik sahaja melahirkan anak (dan bukan 4 bulan 10 hari). Ia juga merupakan fasa perubahan yang sukar dan perlu disokong oleh kaum keluarga. Untuk wanita seperti ini. Bertunang (secara berterus-terang) 2. Tetapi jika dia mengandung. membenarkannya berkahwin lain selepas bersalin (tidak perlu menunggu hingga 4 bulan 10 hari). Hukum ini telah dijelaskan oleh baginda dalam hadis tentang Sabi’ah al-Aslamiyah yang bersalin beberapa hari selepas kematian suaminya (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim). Berhias pada diri atau pakaian 4.Tempohnya ialah 4 bulan 10 hari dari tarikh kematian. jika selang masa antara kematian suami dan juga kelahiran anak itu sangat pendek. Sahabat yang dimuliakan. Apakah larangan Islam terhadap wanita yang kematian suaminya? Wanita yang kematian suami hendaklah beriddah selama 4 bulan 10 hari. Terdapat lima larangan yang dikenakan ke atas wanita yang kematian suami: 1. Firman Allah SWT maksudnya : “Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. iddahnya tetap berakhir. rakan-taulan dan jiran tetangga.

tidak boleh memakai pakaian yang berhias-hias dan tidak boleh menggunakan pewangi (perfume). tidak semestinya wanita dikehendaki memakai pakaian . kecuali jika dia membersihkan diri iaitu dengan sedikit haruman sahaja. Baginda seterusnya menjelaskan bahawa wanita yang kematian suami tidak boleh memakai celak. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. “Tiada larangan ke atas kamu tentang apa yang kamu kiaskan untuk meminang wanita”.. Walau bagaimanapun.PERTAMA: BERTUNANG SECARA BERTERUS-TERANG Para fuqaha sependapat bahawa wanita yang dalam iddah tidak boleh bertunang ataupun dipinang dengan cara berterus-terang. hlm. Ini dapat mengelakkannya daripada perkara-perkara terlarang serta menghindari fitnah. maksudnya: “Dan janganlah melakukan ikatan pernikahan hinggalah sampai tempoh tangguhnya (iddahnya)”. Hadis sahih ini jelas menyatakan bahawa wanita yang kematian suami dilarang memakai wangi-wangian. Firman Allah SWT. KEDUA: BERKAHWIN Sebagaimana yang telah disebutkan di awal tadi. berhias pada diri atau pakaian termasuk memakai barang kemas pada badan. tujuan iddah iaitu untuk memastikan rahim bersih dari benih suami. 491]. KETIGA: BERHIAS DAN BERWANGI-WANGIAN PADA DIRI ATAU PAKAIAN Wanita dalam iddah wajib menjauhkan diri daripada perhiasan atau berhias-hias sama ada pada tubuh badan mahupun pada pakaian. maka ia diharuskan sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud. ada menjelaskan bahawa tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk berkabung lebih dari 3 hari kecuali kerana (kematian) suami. dianjurkan supaya wanita ini menjauhkan diri daripada memakai pakaian yang menarik perhatian seperti berwarna terang kerana dikhuatiri akan membawa fitnah dan keinginan pada lelaki sedangkan dia masih dalam tempoh larangan berkahwin. Ayat ini menjelaskan bahawa wanita yang dalam iddah tidak boleh bernikah sehinggalah tamat tempoh iddah tersebut. Rasulullah SAW. jld 9. [Lihat penjelasan lanjut dalam Fath al-Bari. Dalam hal ini. Namun jika mahu dipinang dengan berkias. Malah dianjurkan supaya wanita ini menyatakan kesedihan atas kematian suami dan mengelakkan diri daripada menjadi perhatian lelaki kerana dia berada dalam fasa dilarang bernikah.

Malah suami yang menceraikan juga dilarang menghalau keluar isteri yang diceraikan. memerintahkannya untuk terus tinggal di rumah yang selama ini didiami sehingga habis iddah iaitu 4 bulan 10 hari. Harus wanita dalam iddah berpakaian hitam tetapi tiada larangan untuk dia memakai pakaian berwarna lain. menyabun badan dan lain-lain tetapi hendaklah mengelakkan daripada menggunakan peralatan yang mempunyai wangian atau sekurang-kurangnya wangiannya sangat sedikit. Diharuskan pula memakai celak untuk perubatan. Diharuskan juga menggunakan pewangi sekadar untuk menghilangkan bau yang busuk pada badan seperti semasa mandi wajib selepas habis haid iaitu digunakan pada faraj. Hitam ialah lambang berkabung bagi seluruh penduduk dunia. Firman Allah SWT. tetapi jika mahu dipakai untuk kecantikan. dilarang tidur di rumah yang bukan menjadi kebiasaannya tidur semasa masih dalam ikatan perkahwinan. Diwajibkan ke atas wanita untuk tetap menjaga kebersihan seperti mandi. Hujah ini disokong pula oleh hadis sahih bahawa pada satu ketika seorang sahabat wanita bernama Furai’ah telah kematian suami dan memohon kebenaran Rasulullah SAW. . Kelonggaran untuk tinggalkan rumah hanya dibenarkan jika ‘datang kebinasaan yang jelas’ seperti banjir. Janganlah kamu keluarkan isteri-isteri kamu dari rumah-rumah mereka dan janganlah pula mereka keluar darinya kecuali jika datang kebinasaan yang jelas. rumah hampir roboh dan sebarang ancaman yang lain. Namun Rasulullah SAW. Sabda baginda SAW. maka ia dilarang. maksudnya: “Jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu maka ceraikanlah mengikut masanya dan hendaklah isteri-isteri kamu mengikut iddah dan takutilah Allah tuhan kamu. maksudnya: “Tinggallah tetap di rumah kamu sehingga habis tempoh tangguh (iddah)”. untuk pulang ke rumah keluarganya.berwarna hitam. bersyampu.” (Surah al-Talaq: ayat 1) Dalil ini terpakai ke atas semua wanita yang berada dalam iddah bahawa mereka dilarang meninggalkan rumah yang menjadi tempat tinggal mereka selama ini. KEEMPAT: TIDUR DI RUMAH LAIN Larangan ini terpakai untuk wanita yang berada dalam iddah kematian suami dan juga iddah perceraian biasa. Ertinya.

maksudnya: “Wahai Rasulullah. dan bertanya. “Bercakaplah sesama kamu tetapi apabila kamu mahu tidur maka kembali setiap wanita ke rumah masing-masing. Majoriti fuqaha juga berpendapat bahawa wanita yang dalam iddah dilarang mengerjakan haji atau umrah.” Dalam kitab-kitab fiqh banyak disebutkan tentang keharusan wanita dalam iddah kematian suami untuk keluar dari rumah pada waktu siang tetapi dengan syarat terdapat tujuan tertentu dan penting. dilarang keluar berdagang (berniaga) (kecuali jika itu sumber nafkahnya). Dalam mazhab Maliki pula ditambah penjelasan bahawa perempuan yang berada dalam iddah dilarang keluar untuk ziarah menziarahi. maka baginda bersabda: Bahkan pergilah memetik buah tersebut mungkin kamu dapat bersedekah dengannya atau melakukan perkara yang baik. [Sila ambil perhatian bahawa wanita yang diceraikan.KELIMA: KELUAR DARI RUMAH TANPA TUJUAN (KEPERLUAN TERTENTU) Larangan tidur di rumah lain mempunyai kaitan dengan larangan yang kelima iaitu tidak dibenarkan keluar dari rumah jika tiada keperluan atau tujuan tertentu yang penting. Dalam satu hadis yang lain. buatlah aduan dan tuntutan di Mahkamah Syariah]. maka ibu saudaraku pergi bertemu Rasulullah SAW. nafkahnya semasa dalam iddah masih ditanggung oleh suami yang menceraikan. antara perkara tersebut ialah seperti untuk mencari nafkah dan membeli barang keperluan rumah. Sahabat yang dikasihi Allah. bolehkah kami tidur di rumah jiran kami? Apabila siang kami akan pulang ke rumah kami. Menurut para fuqaha. . dilarang keluar untuk mengucapkan tahniah (seperti menghadiri majlis perkahwinan. dilarang keluar untuk mengucapkan takziah (seperti menziarahi orang sakit atau kematian) dan dilarang tidur kecuali di dalam rumahnya sendiri. hari jadi dan kelahiran bayi). isteri-isteri para syuhada Perang Uhud yang tinggal berjiran bertemu Rasulullah SAW. kemudian dia mahu memetik nakhil (buah kurma) maka seorang lelaki telah melarangnya (daripada keluar memetik nakhil). Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim menjelaskan bahawa Jabir bin Abdullah berkata.” Rasulullah SAW menjawab. Hal ini disepakati oleh majoriti fuqaha. Jika suami engkar. pertunangan.” Para fuqaha mengqiyaskan hadis ini dengan wanita yang dalam iddah kematian suami bahawa lebih utama lagi untuk membenarkan mereka keluar rumah terutamanya untuk mencari nafkah kerana tidak ada orang yang menanggung nafkah mereka. maksudnya: “Ibu saudaraku telah diceraikan. sesungguhnya kami berasa gusar di malam hari.

cetakan Al-Muhaqqaqah) 3. Iddah adalah merujuk kepada bilangan iaitu bilangan suci daripada haid dan juga bilangan bulan. Di ringkas dari kitab Tanbihaat ‘ala Ahkam Takhtashu bil Mu’minaat karya Syaikh Sholih Al-Fauzan . Dari sudut istilah pula. al-Syarh al-Saghir. apabila terjadinya penceraian. Justeru. Semua pihak perlu saling faham-memahami situasi wanita dalam iddah dan saling ingatmengingatkan jika ada orang yang kalian kenal telah tersilap langkah semasa berada dalam iddah. 2011 in Uncategorized by adamaris692 Perkahwinan merupakan suatu ikatan suci antara lelaki dan perempuan melalui aqad yang mengharuskan pasangan tersebut melakukan persetubuhan menurut syari’at. Kasih sayang Allah SWT sentiasa mendahului kemurkaan-Nya. ayat 234 dalam surah al-Baqarah. Selanjutnya. Pensyariatan iddah ke atas permpuan yang bercerai ini telah disebutkan dalam beberapa ayat al-Qur’an seperti yang dinyatakan pada ayat 228. maka ikatan perkahwinan ini akan terlerai dan pihak perempuan perlu menjalani iddah. Semoga semuanya berada dalam rahmat Ilahi. maka janganlah kita memilih kemurkaan-Nya sedangkan azab Allah SWT itu sangat pedih manakala syurga yang indah dengan nikmat melimpah ruah menanti wanita mukminah yang sabar meniti kehidupan tanpa seorang suami! Rujukan untuk nota di atas : 1. Di ambil daripada Kitab Al-Hadyu An-Nabawi karya Ibnul Qoyyim (5/594-595 . 2. iddah ialah nama bagi tempoh tertentu bagi seseorang perempuan menunggunya semata-mata mematuhi perintah Allah atau sebagai tanda kesedihan terhadap pemergian suami atau memastikan rahimnya bersih daripada kandungan. Namun. Bada’i al-Sana’i. iddah merupakan suatu tempoh yang perlu dijalani oleh perempuan yang bercerai dan tempoh iddah ini bergantung kepada situasi ketika bercerai sama ada talaq raj’i mahupun talaq ba’in serta keadaan perempuan tersebut sama ada hamil atau sebaliknya. Bantulah mereka melalui tempoh peralihan yang sangat perit ini. edisi terjemah “Panduan Fiqh Praktis Bagi Wanita” penerbit Pustaka Sumayyah. Nihayat al-Muhtaj fi Fiqh al-Syafii dan Kashshaf al-Qina’. jiran atau adik-beradik yang dalam iddah atau sebagainya. Sama ada kalian sedang dalam iddah. PERUBAHAN JENIS-JENIS IDDAH MENURUT PANDANGAN ULAMA Posted on December 31st. .Sekarang terserah kepada kalian semua memahami dan mematuhi peraturan yang dinyatakan oleh ajaran Islam. hukum iddah pada syarak adalah wajib ke atas perempuan yang bercerai dan orang lelaki tidak dikenakan sebarang iddah serta tiada halangan syar’i bagi lelaki tersebut berkahwin terus dengan perempuan lain. mempunyai ibu yang dalam iddah.

perempuan yang tidah hamil yang dalam iddah talak ba’in. iddah kiraan bulan dan iddah bagi wanita yang hamil. bukan tiga kali suci. atau sebagai pengabdian kepada Allah. pakaian dan tempat kediaman. di sisi . Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali. Hal ini bermakna.ليس لها سكنى ول نفقة‬ Maksudnya : “Tiada baginya tempat kediaman dan tiada pula nafkah”[5]. atau kerana menandakan kedukaan ke atas suami. Muslim. pakaian dan tempat kediaman serta segala perbelanjaan daripada bekas suaminya. Ini bermakna. pakaian dan tempat kediaman sehingga melahirkan anaknya[3]. Ahmad dan Daraqutni. Selain iddah ini disyariatkan dalam hukum penceraian. Jenis-Jenis Iddah Secara umumnya. iddah quru’ menurut mazhab mereka adalah dengan didatangi tiga kali haid. maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya”[4]. maka dia tidak berhak mendapat nafkah tersebut[1]. Tempoh iddah ini bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim daripada mani suami. Manakala perkataan quru’ menurut mazhab Syafi’e dan Maliki pula ialah suci daripada haid. pensyariatan iddah telah disabitkan dengan ijma’ ulama dari kalangan fuqaha’ beserrta dalil-dalil yang digunapakai dan hujah-hujah yang dikemukakan oleh mereka. sama ada dengan talak tebus atau talak tiga tidak berhak mendapat nafkah.إنما الن َقة والسكنى للمرأ ِ إذا كان لزوجها عليها الرجعة‬ Maksudnya : “Bagi perempuan yang boleh dirujuk oleh suaminya hanyalah nafkah dan tempat kediaman”[2]. Iddah Quru’ Perkataan quru’ adalah jamak kepada perkataan qur’ yang bermaksud haid atau suci[6]. Manakala seseorang wanita yang hamil dalam iddah ba’in. Manakala. Para ulama’ berbeza pendapat dalam menentukan maksud perkataan quru’ tersebut sebagaimana yang terdapat di dalam al-Qur’an iaitu : Maksudnya : “Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga kali quru’ ”[7]. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW : ٌ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َ َ ْ َ ‫. maka dia berhak mendapat nafkah. an-Nasa’i. tuntutan iddah ini turut mempunyai hikmahnya tersendiri.ayat 4 dalam surah at-Talaq dan pada ayat 49 dalam surah al-Ahzab. iddah dapat dilihat dalam tiga bentuk iaitu iddah quru’. atau dapat memberi peluang kepada suami untuk merujuk kembali isterinya yang diceraikan. maka dia berhak mendapat nafkah. Oleh itu. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT : Maksudnya : “Dan jika mereka sedang mengandung. iddah merupakan suatu tuntutan yang perlu dijalani oleh perempuan yang bercerai dan tempohnya adalah bergantung kepada keadaannya semasa diceraikan oleh suaminya. Sekiranya dia seorang yang derhaka. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW : ُ َ ْ ّ َ ْ َ َ َ ِ ْ َ ِ َ َ َ ِ ‫ِ ّ َ ّ ف َ ُ َ ّ ْ َ ِ َ ْ َة‬ ‫. Semasa seseorang wanita itu taat menjalani iddah talak raj’i. perkataan quru’ dalam ayat di atas merujuk kepada haid. pensyariatan iddah juga disebutkan dalam beberapa hadith Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam-imam terkenal seperti riwayat Bukhari. Namun begitu. Sementara itu.

Iddah Hamil Iddah bagi wanita yang bercerai dengan suaminya sama ada disebabkan talak. tempoh minima iddah bagi wanita yang biasa didatangi haid ialah tiga puluh dua hari. kemudian berhaid (haid pertama) selama sepuluh hari (masa haid yang paling lama) dan suci lima belas hari. fasakh atau kematian suaminya dan dalam keadaan hamil ialah sehingga dia melahirkan anak yang dikandungnya[16]. ia sudah dikira sebagai satu kali suci. apabila isteri tersebut berhaid untuk kali ketiga. Manakala tempoh minima suci daripada haid pula ialah selama 15 hari. Kedua. maka selesailah iddahnya[9]. Selepas itu. Kebiasaannya. iddah wanita yang biasa didatangi haid ialah tiga kali suci daripada haid[8]. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT : Maksudnya : “Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu. Kemudian isteri tersebut berhaid (haid yang kedua) selama sepuluh hari dan suci lima belas hari. . maka iddahnya ialah 4 bulan 10 hari. isteri tersebut berhaid (yang ketiga) selama sepuluh hari dan suci. tempoh minima iddah haid bagi isteri yang diceraikan ialah selama 60 hari[10]. Contoh kiraan iddah haid bagi mazhab Syafi’e ialah isteri diceraikan dalam masa suci yang belum dicampuri oleh suami. Selepas itu. maka iddah mereka ialah tiga bulan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT : Maksudnya : “Dan perempuan-perempuan yang putus haid di antara isteri-isteri kamu jika kamu ragu-ragu. Menurut Imam Abu Hanifah pula. walaupun masih belum didatangi haid. Sekiranya mereka tidak hamil. Menurut mazhab Syafi’e. Walaupun masa suci itu ialah satu jam. Kiraan iddah menurut Imam Abu Hanifah ialah isteri diceraikan dalam masa suci yang belum disetubuhi oleh suami. wanita yang belum didatangi haid seperti kanak-kanak yang belum baligh ataupun yang telah mencapai umur 15 tahun. Hal ini berdasarkan firman Allah Taala : Maksudnya : “Dan perempuan-perempuan yang mengandung. isteri tersebut didatangi haid satu hari (masa haid yang paling singkat) dan suci lima belas hari (suci haid kedua). sedang mereka meninggalkan isteri-isteri hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka (beriddah) selama empat bulan sepuluh hari”[15]. tetapi masih belum didatangi haid atau wanita yang sudah putus haid serta tidak hamil. tempoh iddahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya”[17].mazhab mereka. maka selesailah iddah itu[11]. Iddah dengan Kiraan Bulan Dua jenis golongan yang beriddah dengan iddah kiraan bulan ialah pertama. Ini kerana tempoh haid yang minima ialah 24 jam iaitu sehari semalam. isteri tersebut berhaid satu hari lagi dan suci lima belas hari (suci yang ketiga). Apabila habis masa haid yang ketiga. umur bagi wanita yang putus haid ialah antara 50 hingga 60 tahun[13]. wanita-wanita yang kematian suami dari perkahwinan mereka yang sah. Kiraan iddah ini bermula dari tarikh berlakunya kematian tersebut sama ada telah disetubuhi ataupun belum disetubuhi lagi atau isteri itu masih kecil ataupun sudah dewasa[14]. Kemudian. Kemudian. begitu juga isteri-isteri yang belum pernah datang haid”[12].

Kemudian beliau mendatangi Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW pun bersabda : kamu boleh berkahwin. hendaklah ia beriddah dengan dua iddah iaitu hendaklah ia menunggu sehingga habis empat bulan sepuluh hari. Contohnya daripada iddah haid kepada iddah kiraan bulan. beliau telah melahirkan kandungannya. Namun telah diriwayatkan daripada Ali bin Abu Thalib. Penentuan umur putus haid ini ialah umur bagi perempuan yang telah baligh tetapi tidak datang haid. maka dia mesti beriddah dengan iddah quru’ iaitu tiga kali suci. ‘ya Rasulullah. [22] Menurut ulama’ Hanafi. Hal ini berlaku sekiranya kedatangan haid selepas kali pertama itu terhenti dan tempoh iddahnya akan berterusan sehingga sampai ke peringkat umur putus haid (monopous). Rasulullah SAW telah memberi fatwa kepadaku bahawa aku telah pun menjadi halal ketika aku melahirkan anakku dan Baginda menyuruhku berkahwin sekiranya ada pinangan”[18]. apabila seseorang wanita yang pernah mengalami haid dan bercerai. Ibnu Abbas. iddah quru’ ini akan berubah kepada iddah bulan dalam sesuatu keadaan. maka hendaklah ia menunggu sehingga ia bersalin[20]. umur putus haid . para fuqaha’ tidak bersependapat dalam menentukan kadar umur perempuan yang putus haid.Bilangan iddah ini tetap sama walaupun kelahiran tersebut berlaku selepas sahaja kematian itu berlaku. Pendapat ini dipegang oleh kebanyakan ulama. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW daripada Ummu Salamah : ‫. Tetapi jika empat bulan sepuluh hari itu telah habis sebelum ia bersalin. Diriwayatkan daripada Ubay bin Ka’ab. Selepas sepuluh hari kematian suaminya. Di dalam satu riwayat lain. Namun. daripada iddah kiraan bulan atau haid kepada iddah hamil atau daripada iddah raj’i kepada iddah kematian suami[21]. Iddah Quru’ kepada Iddah Kiraan Bulan’ Menurut mazhab Syafi’e. Bagi ulama’ Hanbali. jika ia bersalin sebelum habis tempoh empat bulan sepuluh hari. Perubahan-Perubahan Jenis Iddah Seseorang wanita yang sedang menjalani iddah boleh berubah daripada satu jenis iddah kepada iddah yang lain. Dalam hal ini. asy-Syu’bi. alQasimiah. katanya : ‫قلت يا رسول ال وأولت الحمال أجلهههن أن يضههعن حملهههن للمطلقههة ثلثهها وللمتههوفى عنههها ؟ فقههال هههي للمطلقههة ثلثهها‬ ‫وللمتوفى عنها‬ Maksudnya : “Saya bertanya kepada Rasulullah SAW. أن سبيعة السلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إلى النبي فاستأذنته ان تنكح فأذن لها فنكحت‬ Maksudnya : “Sabi’ah telah kematian suaminya sedangkan ketika itu beliau sedang mengandung. al-Muayyidu Billah dan an-Nashir bahawa mereka berpendapat bahawa wanita hamil yang kematian suami. daripada iddah kiraan bulan kepada iddah haid. apakah ayat “dan wanitawanita yang mengandung iddah mereka ialah sampai mereka bersalin” itu untuk wanita yang ditalak tiga dan untuk wanita yang kematian suaminya? Baginda bersabda : ia adalah untuk wanita yang ditalak tiga dan juga untuk wanita yang kematian suami”[19]. wanita tersebut tidak beriddah dengan kiraan bulan melainkan setelah sampai umur putus haid iaitu 55 tahun.

”[25] Perkara ini disebabkan oleh seseorang wanita yang pernah mengalami haid dikira sebagai wanita mempunyai haid. iaitu sembilan bulan bagi memastikan sama ada hamil atau tidak. suami wajib menanggung nafkah dan tempat tinggal isteri tersebut sepanjang iddahnya sekalipun ia membebankannya. wanita tersebut juga hendaklah menjalani iddah selama tempoh setahun bermula dari tarikh terhenti haid tersebut. Dalam tempoh haid itu terhenti. Oleh kerana keadaan ini boleh mendatangkan kesusahan ke atas bekas suami dan membuka peluang kepada kaum wanita melakukan penipuan ke atas bekas suaminya agar berterusan memperolehi nafkah. [24] Selain itu. Namun. apabila sampai umur putus haid. dan begitu juga wanita-wanita yang tidak ada haid. jika haidnya terputus kerana menyusukan anak maka iddahnya bermula selepas selesai tempoh menyusukan selepas dua tahun. Setelah itu. maka pihak berkuasa di negeri Mesir telah membuat ketetapan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Bilangan 25. Iddah wanita tersebut dianggap selesai setelah menjalani iddah selama setahun. wanita yang mengalami keadaan ini tidak diharuskan ke atasnya beriddah dengan kiraan bulan kerana masih mengharapkan kedatangan semula haidnya atau jika wanita tersebut tidak didatangi haid oleh sesuatu sebab yang terjadi. maka darah yang didapati ada pada perempuan selepas itu tidak dikira darah haid. tahun 1929 iaitu. wanita tersebut perlu memulakan iddah barunya sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas wanita-wanita yang putus haid dengan iddah kiraan bulan selama tiga bulan.[26] “Tidak diterima dakwaan tuntutan nafkah iddah yang sudah berlalu lebih dari setahun dari tarikh mula berlaku penceraian” .ialah 50 tahun manakala ulama’ Syafi’e berpendapat bahawa maksimum putus haid ialah 60 tahun. Wanita yang mengalami keadaan ini juga perlu berusaha mengubati gangguan yang menyekat perjalanan pusingan haid tersebut. Hal ini disebabkan tempoh ini adalah kebiasaan tempoh mengandung dan beriddah pula selepas itu dengan iddah bagi wanita yang putus haid iaitu tiga bulan bersesuaian dengan pendapat Saidina Umar r. dan tiga bulan lagi itu adalah iddahnya dengan kiraan bulan. Oleh itu.[23] Bagi mazhab Maliki dan Hanbali pula. Hal ini amat bersesuaian dengan firman Allah SWT : Maksudnya :“Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara isteriisteri kamu. jika haid wanita itu terhenti disebabkan menyusu atau sakit maka wanita yang bercerai itu perlu menunggu sehingga selesai tempoh menyusu atau sembuh dari penyakitnya. Menurut pandangan mazhab Maliki dan Hanbali pula. jika kamu ragu-ragu tentang ‘iddahnya. Demikian itu. iddah wanita tersebut adalah selama satu tahun bermula tarikh penceraiannya. Ulama’ Maliki pula berpendapat bahawa kadar umur perempuan yang putus haid ialah 70 tahun. hukum iddahnya di sisi mazhab Syafi’e dan Hanafi adalah tetap dengan iddahnya yang asal sehingga wanita tersebut benar-benar pasti tentang keadaan rahimnya. Jika keadaan yang demikian itu berterusan.a. bagi mazhab Syafi’e dalam qaul jadid adalah bersependapat dengan mazhab Hanafi iaitu beriddah selama-lamanya sehingga wanita tersebut didatangi haid atau sampai umur putus haid. maka ‘iddah mereka adalah tiga bulan. Akan tetapi. wanita tersebut juga hendaklah menunggu sehingga sampai ke peringkat umur putus haid kemudian barulah beriddah selama tiga bulan.

apabila wanita yang telah putus haid mendapati ada darah haidnya ternyata sangkaannya adalah salah dan perlu beriddah dengan iddah quru’. Hal ini bermakna jika haid wanita terhenti disebabkan penyusuan atau sakit. Maksudnya : “Dan isteri-isteri Yang diceraikan itu hendaklah menunggu Dengan menahan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga kali suci (dari haid)”[32] Tetapi. jika kamu menaruh syak (terhadap tempoh idah mereka) maka idahnya ialah tiga bulan. dan (demikian) juga idah perempuan-perempuan Yang tidak berhaid”[28] Pada asalnya. Oleh hal demikian. maka iddah yang telah dijalaninya terbatal dan wajib memulakan iddah yang baru.[34] Iddah Kiraan Bulan atau Iddah Quru’ kepada Iddah Hamil Seseorang wanita yang sedang menjalani iddah dengan kiraan bulan atau iddah quru’ tiba-tiba telah nyata wanita tersebut hamil.[33] Hal ini adalah sama seperti orang yang menunaikan solat dengan menggunakan tayammum dan selepas itu mendapati ada air setelah tamatnya waktu solat.Tempoh setahun yang dimaksudkan dalam peruntukan undang-undang tersebut ialah setahun Masihi iaitu genap 365 hari. Namun.[27] Sebagaimana firman Allah SWT: Maksudnya : “Dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu Yang putus asa dari kedatangan haid. Sekiranya dia bercerai. maka tidak diwajibkan ke atasnya berwudhuk dan mengulangi solat. maka wanita tersebut boleh menuntut nafkah dan tempat tinggal selama setahun dari tarikh penceraian itu berlaku. Firman Allah SWT. [31] Hal ini sama juga bagi seseorang wanita yang telah baligh tetapi dia tidak pernah mengalami kedatangan haid dan kedudukannya sama dengan wanita yang telah putus haid. iddah quru’ merupakan iddah asal sekiranya berlaku talaq iaitu talaq raj’i. dia yang perlu beriddah dengan iddah quru’ akan digantikan sebagai iddah dengan bulan sama seperti orang yang boleh mengambil wudhuk tetapi menggantikan dengan bertayammum apabila mencukupi syarat-syarat sah tayammum. bagi wanita belum mengalami haid atau telah mencapai umur putus haid ini. maka dia perlu beriddah selama tiga bulan bermula dari tarikh penceraian. Iddah Kiraan Bulan kepada Iddah Quru’ Seseorang wanita yang diceraikan oleh suaminya sedangkan dia masih belum mengalami haid disebabkan masih kecil atau telah mencapai umur putus haid. [30] Tempoh iddah barunya dikira tamat dengan tiga kali haid menurut pandangan mazhab Hanafi dan Hanbali dan dengan tiga kali suci menurut pandangan mazhab Syafi’e dan Maliki. iddahnya dengan kiraan bulan namun bertukar kepada iddah quru’ apabila dia didatangi haid dalam tempoh iddah tiga kali suci mengikut mazhab Syafi’e dan Maliki. maka iddahnya bertukar pula . [29] Perubahan iddah berlaku dari iddah kiraan bulan kepada iddah quru’ sekiranya wanita tersebut didatangi haid sebelum iddahnya selesai. maka wanita tersebut tidak lagi diwajibkan memulakan iddah baru iaitu iddah quru’ sama ada haid mengikut mazhab Hanafi dan Hanbali atau thur (suci) mengikut mazhab Syafi’e dan Maliki. apabila seseorang wanita itu bercerai sama ada masih kecil atau telah baligh tetapi masih belum kedatangan haid dan telah selesai menjalani iddahnya iaitu iddah dengan kiraan bulan.

perempuan mustahadah. Mengikut hukum fiqh.ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة‬ Maksudnya : “Isteri yang hamil yang kematian suaminya. Setelah selesai melakukan persetubuhan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW : ٌ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ّ َ َُ ْ ِ ِ َ ِْ َ ْ َ ‫. perempuan yang diceraikan sebelum dukhul (melakukan persetubuhan). wanita tersebut hendaklah menjalani iddah yang baru. Ini bermakna. Iaitu mengikut keadaannya sama ada sebanyak tiga kali suci atau dengan menunggu tempoh selama tiga bulan. wanita tersebut masih berhak mendapat pusaka dari harta peninggalan suaminya itu[41]. tempoh idahnya ialah hingga mereka melahirkan anak Yang dikandungnya. Namun begitu. perempuan yang putus haid disebabkan penyakit yang tidak diketahui. hamil pula merupakan bukti bahawa rahim berfungsi memproses janin secara yakin di samping kelahiran bayi merupakan bukti yang nyata ke atas keadaan rahim yang sebenar. dan iddah bagi perempuan yang kehilangan suami. dalil yang zahir akan gugur dengan wujudnya dalil yang yakin di mana iddah kiraan bulan atau iddah quru’ akan terbatal dengan wujudnya iddah hamil. perempuan yang diragui hamil.kepada iddah hamil. Manakala tempoh iddah .[39] Iddah Raj’i kepada Iddah Mati Seseorang wanita yang sedang menjalani iddah raj’i. Sementara itu. Iddah kematian suami iaitu 4 bulan 10 hari akan bermula dari tarikh kematian suaminya itu. Antaranya ialah wanita yang telah diceraikan oleh suaminya dengan talak raj’i dan semasa dalam iddah. wanita tersebut telah disetubuhi oleh suaminya sebelum berlaku rujuk ke atasnya.[35] Tempoh iddah hamil ini akan tamat selepas melahirkan anak yang dikandungnya. Kiraan bulan yang dimaksudkan ialah dengan kiraan bulan Islam (Hilaliyah) bukan bulan Masihi. maka iddah raj’i yang dijalaninya akan bertukar kepada iddah kematian suami. Antaranya ialah kes percampuran iddah. maka iddahnya kekal seperti asalnya tanpa perubahan[42]. Beberapa Isu dalam Iddah Terdapat beberapa isu berkaitan perubahan jenis iddah yang boleh mengubah tempoh iddah yang dijalani oleh perempuan yang bercerai hidup atau mati. tetapi suaminya meninggal dunia ketika tempoh iddah tersebut. Sekiranya wanita itu diceraikan dengan talak ba’in. perempuan yang terputus haid dengan sebab penyakit yang diketahui.[36] Firman Allah SWT : Maksudnya : “dan perempuan-perempuan mengandung.”[37] Iddah bagi wanita hamil juga tetap dikira selesai dengan melahirkan kandungannya.[38] Tempoh iddah kiraan bulan atau iddah quru’ yang telah dijalaninya juga dikira batal mengikut mazhab Maliki dan Syafi’e beberapa kerana pada zahirnya beberapa quru’ adalah dalil bersihnya rahim isteri. walaupun wanita tersebut bersalin selepas suaminya baru sahaja meninggal dunia ataupun mengambil masa yang lama. baki iddah raj’i yang masih tinggal dan hak mendapat nafkah semasa iddah raj’i akan gugur dengan sendirinya. Isu Pertama : Kes Percampuran Iddah Percampuran dua iddah boleh berlaku dalam beberapa keadaan. tidak berhak mendapat nafkah”[40].

maka dapat dihukumkan bahawa perkahwinan itu terbatal kerana ternyata kefasidannya.yang telah selesai dijalaninya itu dikira telah gugur. Manakala baki iddah yang terdahulu iaitu selama dua kali suci dari haid itu tidak lagi dituntut untuk ditunaikan selepas dia bersalin. Di samping itu.2 Isu Kedua : Perempuan yang Diragui Hamil Menurut Wahbah al-Zuhaili bahawa. Sekiranya perempuan tersebut didatangi haid selepas itu. Kemudian jika perempuan tersebut mulai syak setelah selesai iddah quru’ atau iddah bulan. dihalalkan berkahwin serta gugur nafkah dan tempat tinggal. maka boleh dilihat tanda-tanda kehamilan daripada pergerakan dalam perut dan sebagainya. hakim tidak boleh membatalkan sesuatu hukum yang telah diputuskannya kerana berlaku perubahan dari segi ijtihad dan dengan sebab saksi rujuk. Isu Ketiga : Perempuan yang Putus Haid disebabkan Penyakit yang Tidak diketahui Menurut pendapat qaul Jadid bagi al-Imam al-Syafi’e dan Hanafiah bahawa perempuan-perempuan yang terputus haid dengan sebab penyakit yang tidak diketahui sama ada terputus itu sebelum talak atau selepas talak. Perempuan tersebut tidak boleh berkahwin sehinggalah datang haid atau putus asa (putus haid). Oleh itu. berdasarkan mazhab Syafi’i dan Hanbali menjelaskan bahawa tidak dihalalkan baginya untuk berkahwin sebelum habis tempoh hamil dan wajib bersabar daripada berkahwin sehingga hilang syak sebagai langkah ihtiyat dengan berdasarkan hadith : ‫دع ما يريبك إلى ما ل يريبك‬ Maksudnya : “Tinggalkan perkara meragukanmu. perkahwinan tidak boleh dibatalkan dengan syak. maka iddahnya . maka perempuan tersebut hendaklah menunggu sehingga habis tempoh hamil menurut ulama’ Maliki. lalu wanita tersebut hamil disebabkan persetubuhan tersebut. [43] 4. Oleh sebab itu. apabila seseorang isteri yang diceraikan dalam keadaan tidak hamil dan telah selesai menjalani tempoh sekali suci dalam iddahnya. Oleh sebab itu. tiba-tiba dia telah disetubuhi oleh suaminya sebelum dilakukan rujuk ke atasnya. Maka. Baki iddah raj’i yang masih belum ditunaikannya itu termasuk dalam iddahnya yang baru. maka iddah wanita tersebut akan tamat selepas dia melahirkan anaknya. tidak harus untuk menghilangkan atau membatalkan hukum ini dengan sebab rasa syak yang timbul. Jika diketahui perkara yang membawa batal perkahwinan adalah dengan perempuan yang melahirkan anak kurang dari waktu perkahwinan yang kedua. apabila orang yang beriddah disebabkan talaq atau kematian suami. maka menurut ulama’ mazhab Syafi’e bahawa tidak terbatal perkahwinan kerana telah menghukumkan bahawa isteri tersebut pada zahirnya telah tamat iddahnya.” yang meragukanmu kepada perkara yang tidak Maka menurut ulama’ Maliki bahawa tidak halal bagi suami menyetubuhi isteri sehingga berlalu tempoh maksima mengandung dan jika isterinya berkahwin dengan suami lain setelah tamat iddahnya sebelum hilang syak. Salah satunya adalah sama seperti pendapat ulama’ Syafi’e dan yang kedua adalah dihalalkan baginya untuk berkahwin dan sah perkahwinan kerana menghukumkan telah habis iddahnya.[44] Batalnya perkahwinan ini menurut pendapat ulama Hanbali ada dua aspek.

dan mustahadah. ataupun sakit). mengikut pandangan mazhab Hanafi bahawa iddah bagi wanita tersebut adalah selama tujuh bulan. menyusu. Di samping itu.dikira sebagai iddah quru’ dan jika perempuan tersebut putus asa (putus haid). Sementara. martabah. maka perempuan tersebut tidak boleh berkahwin sehinggalah dia didatangi haid ataupun putus asa (putus haid) sekali pun mengambil masa yang lama. Maka. Mazhab Hanafi berpendapat bahawa iddah bagi perempuan tersebut ialah sembilan bulan. Selepas mencukupi tempoh setahun iddah. maka iddahnya mengikut kiraan bulan. Manakala menurut pendapat al-Malikiah dan al-Hanbalah pula. Maka dihalalkan bagi perempuan tersebut untuk berkahwin. Manakala menurut pendapat mazhab Hanbali dan al-Syafi’e pula bahawa iddah bagi perempuan yang mustahadah ialah sama seperti perempuan yang putus haidnya iaitu selama tiga bulan. maka iddah bagi perempuan tersebut adalah selepas selesainya setahun dan dilanjutkan pula selama dua tahun menyusu. Kemudian. Sebaliknya. Isu Keempat : Perempuan yang Terputus Haid dengan Sebab Penyakit yang diketahui Al-Imam al-Syafi’e berpendapat bahawa perempuan-perempuan yang terputus haidnya disebabkan penyakit yang memang diketahuinya. Maka Hanafiah dan Syafi’iyyah menghukumkan bahawa kekal selamalamanya sehingga datang haid atau putus asa (putus haid) kemudian dikenakan iddah dengan tiga bulan. Jika perempuan tersebut didatangi haid pada hari yang terakhir dari tahun itu. Maka dikenakan iddah bagi perempuan tersebut sebanyak tiga kali quru’. perempuan tersebut harus menunggu selama tempoh sembilan bulan iaitu waktu adat (kebiasaan) yang dialami oleh perempuan yang hamil. al-Malikiah pula berpendapat bahawa iddah bagi perempuan yang mustahadah ialah sama dengan perempuan martabah iaitu menunggu sehingga genap tempoh masa setahun. jumlah iddah bagi perempuan tersebut adalah selama tiga tahun berturut-turut. Manakala menurut qaul qadim bagi al-Imam al-Syafi’e. iddahnya adalah dengan berlalunya masa setahun dan tempoh menyusu selama dua tahun iaitu genap tiga tahun. maka hendaklah perempuan tersebut menunggu sehingga didatangi tiga kali haid. al-Malikiah pula berpendapat bahawa sekiranya perempuan itu putus haid dengan sebab menyusukan anak. Dua bulan untuk kiraan suci dari haid. Perempuan yang martabah pula ialah perempuan yang tidak mengalami haid yang tidak diketahui sebabnya (sama ada dengan sebab mengandung. Maka. Perempuan yang mu’tadah ialah perempuan yang tidak berubah masa haidnya. dikenakan pula iddah tiga bulan. . Isu Kelima : Perempuan Mustahadah Perempuan yang didatangi haid dapat diklasifikasikan kepada tiga keadaan yang berbeza iaitu mu’tadah. dalam situasi yang lain pula dapat dilihat apabila seseorang wanita yang berterusan keluar darah serta tidak dapat diketahui waktu kebiasaan bagi pusingan haidnya. Jika terhenti (terputus) haid yang disebabkan oleh penyusuan maka. Hanbali dan juga alMalikiyah bahawa perempuan tersebut hendaklah menunggu selama sembilan bulan kemudian ditambah pula dengan tiga bulan sebagai iddah kiraan bulan apabila didapati bahawa perempuan tersebut tidak mengetahui waktu terputus haidnya atau pun disebabkan kesakitan yang dihidapi. Perempuan mustahadah bermaksud perempuan yang sentiasa keluar darah.

Kemudian dilebihkan sebulan selepasnya sebagai langkah untuk mengelakkan sebarang kesilapan.W. maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagi kamu yang kamu minta menyempurnakan. sebagaimana berikut Firman Allah SWT : Maksudnya : “Dan jika kamu ingin menggantikan isteri kamu dengan isteri yang lain.W. tidak diwajibkan sepenuhnya mahar bagi isterinya bahkan diwajibkan sebahagian mahar yang disebut semasa aqad atau mut’ah jika tidak disebutkan mahar semasa aqad.[45] Isu Keenam : Perempuan Persetubuhan) yang diceraikan sebelum Dukhul (Melakukan Tidak dikenakan iddah bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya sebelum berlaku persetubuhan. Sementara itu. mazhab Syafi’e dan Hanbali pula berpendapat bahawa iddah bagi wanita yang mustahadah iaitu berdarah penyakit yang keluar darahnya tanpa henti dan lupa tarikh pusingan haidnya. mazhab Hanafi dan Hanbali pula berpendapat bahawa ber khulwah itu hukumnya sama seperti wati (persetubuhan) pada beberapa perkara yang berikut: Pertama. wajib beriddah. hendaklah disempurnakan maharnya. maka berilah mereka mut’ah dan laksanakanlah mereka itu dengan cara yang sebaiknya. Kelima. Al-Malikiyyah dan qaul jadid bagi mazhab al-Syafi’iyyah berpendapat bahawa berkhulwah sahaja tanpa jima’ serta melabuhkan tirai. maka dikira iddah bagi wanita tersebut sebagaimana wanita-wanita yang telah putus haid iaitu selama tiga bulan. Selain mazhab Hanafi. sabit nasab sekiranya dia melahirkan anak selepas enam bulan dari tempoh ber khulwah.Tiga pusingan haid memakan masa selama enam bulan. atau berkahwin isteri keempat selain dirinya selama iddahnya masih ada. sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak. Sekiranya telah diketahui waktu kebiasaannya bagi haid wanita tersebut. Manakala. Kedua. wanita tersebut hendaklah menjalani iddahnya selama setahun. diharuskan bagi suami untuk menceraikan isterinya semasa dalam keadaan suci. suami diwajibkan memberikan nafkah iddah iaitu membiayai makanan. Keenam. “Wahai orang-orang yang beriman. kemudian menceraikannya. maka iddahnya adalah berdasarkan waktu kebiasaannya dan wanita tersebut hendaklah menjalani iddah selama tiga kali suci mengikut pusingan haid tersebut. dan haidnya lewat kerana menyusu. apabila kamu mengahwini perempuanperempuan yang mukmin. kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyetubuhinya. Maka bertepatan dengan firman Allah S. haram bagi suami yang menceraikan isteri yang telah ber khulwah dengannya itu berkahwin dengan saudaranya. Keempat.A. mazhab Maliki berpendapat bahawa jika terdapat wanita yang tidak dapat membezakan antara darah haid dengan darah istihadhah. Ketiga. Pendapat mazhab Hanafi dan Hanbali dikuatkan pula dengan dalil daripada AlQur’an dan juga hadith Rasulullah S.”[46] Terdapat khilaf ulama sekiranya suami itu berkhulwah dengan isterinya. maka hendaklah wanita tersebut ber’iddah selama tiga kali suci. pakaian dan juga tempat tinggal.T di dalam kitab suci Al-Qur’an yang menyebut bahawa : Maksudnya. maka janganlah kamu mengambil daripadanya barang sedikit pun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan . Sekiranya darah tersebut dapat dibezakan antara haid dan juga istihadah.

lalu Umar mengajukan soalan kepada perempuan itu. “tangguhlah selama empat bulan. Contohnya. Ali r.(menanggung) dosa yang nyata. Dan bagaimana kamu akan akan mengambilnya kembali . atau dia keluar sembahyang kemudian ia tidak pulang ke rumah. Maka. isteri tersebut dikehendaki untuk menjalani iddah dan tidak boleh bagi lelaki lain untuk mengahwininya sehingga yakin tentang kematian suami atau diceraikan oleh suaminya mengikut kaedah istishab.” Sehubungan dengan itu. yang tidak diketahui sama ada ia masih hidup atau sudah mati. Oleh sebab itu. atau hilang dalam satu kemalangan atau hilang dengan sebab berlaku peperangan dan sebagainya. Kemudian perempuan tersebut datang lagi kepada Umar. dan mereka (isteri-isteri kamu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. “di manakah wali bagi suami kamu itu?” Maka beberapa orang terus membawakan wali yang dimaksudkan kepada Umar lalu Umar berkata kepada wali tersebut. Pendapat ini dikuatkan lagi dengan riwayat daripada Umar al-Khattab bahawa seorang isteri yang kehilangan suaminya telah datang kepada Umar dengan menceritakan keadaan dirinya. Oleh sebab itu. harta orang tersebut tidak boleh dipusakai dan isterinya masih kekal sebagai isteri jika isteri tersebut tidak berada dalam keadaan ba’in. atau dibawa kepadanya surat talaq daripada suami melalui orang yang dipercayai. “ceraikan perempuan ini. Begitu juga tidak diharuskan untuk dihukumkan suami mati dalam kes perkahwinan isteri tersebut. berdasarkan pendapat ulama’ Hanafi terhadap situasi bahawa jika isteri tersebut mengetahui status kematian suaminya atau dimaklumkan oleh orang-orang yang dipercayai bahawa suaminya telah mati atau telah menceraikan isteri tersebut dengan talaq tiga. Kemudian perempuan tersebut datang lagi kepada Umar buat kali yang ketiga. “Kamu tunggu empat tahun. Ulama’ Hanafi berpendapat bahawa orang yang hilang itu tetap dikira masih hidup dan masih berhak ke atas dirinya. Maka. maka Umar berkata.” Maka perempuan tersebut melakukan sebagaimana arahan Umar.a pula berpendapat bahawa : “Hendaklah dia (isteri tersebut) sabar sehingga diketahui tentang kematian suaminya. sepuluh hari. Lalu Umar berkata. isteri tersebut tidak dikenakan iddah sehingga benarbenar yakin tentang status kematian suaminya. kemudian dia dikenakan iddah kematian iaitu selama empat bulan sepuluh hari.” Perempuan tersebut mematuhi arahan Umar. maka perempuan tersebut dikenakan iddah dan berkahwin dengan lelaki lain selepas habis tempoh iddahnya. ulama’ Maliki dan Hanbali bersepakat bahawa isteri yang kehilangan suami dikehendaki menunggu selama tempoh empat tahun. padahal sebahagian kamu telah bergaul (melakukan persetubuhan) dengan yang lain sebagai suami isteri. dihukumkan bahawa isteri tersebut terfasakh daripada ikatan perkahwinan kerana tidak harus dihukumkan suami mati dalam kes pembahagian hartanya. Hal ini menggunakan kaedah istishab kerana suaminya masih hidup pada masa yang lepas. orang yang hilang daripada keluarganya pada waktu siang ataupun malam. Pendapat ulama’ Hanafi ini adalah bersamaan dengan pendapat qaul jadid iaitu ulama’ Syafi’e yang sahih. Maka dikenakan hukum iddah bagi isterinya adalah mengikut hukum keadaan dirinya. Di samping itu.” Maka wali tersebut melakukan sebagaimana arahan Umar kepadanya dan Umar .”[47] Isu Ketujuh : Iddah bagi Perempuan yang Kehilangan Suami Orang yang hilang menurut Wahbah al-Zuhaili ialah orang yang ghaib (tidak hadir).

wanita yang hamil dan juga perempuan yang masih kecil lagi perlu menjalani iddah." (alQuran. bukan sahaja wanita yang biasa didatangi haid perlu beriddah bahkan wanita yang telah putus haid. kerana dalam Islam lafaz talak atau cerai yang keluar dari bibir si isteri tidak diambil kira. ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan idahnya dan hitunglah masa idah itu (dengan betul) serta bertakwalah kepada Allah. surah al-Talaq-65: 1) Walaupun begitu..”[48] Persoalan tuntutan wajib iddah ke atas wanita yang bercerai perlu diketahui oleh setiap wanita Islam kerana pensyariatannya telah dinyatakan secara terang dalam ayat-ayat al-Qur’an. Kesimpulannya. Dengan kata lainnya. Tuhan kamu. TIADA lafaz paling keramat dari lidah seorang lelaki yang bergelar suami. iddah kiraan bulan kepada iddah dan lain-lain bentuk perubahan sekaligus merubah hukum iddah ke atasn mereka agar hak mereka akan terpelihara. Firman Allah bermaksud: "Wahai Nabi! Apabila kamu (engkau dan umatmu) hendak menceraikan isteri-isteri (kamu). kecuali talak." . “berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu suka.berkata kepada perempuan itu. wanita tersebut juga perlu mengetahui setiap perubahan iddah yang terjadi sama ada perubahan iddah quru’ kepada iddah kiraan bulan. maka suami perlu merujuk terlebih dahulu isteri sebelum melakukan persetubuhan bersama isteri agar tidak terjadinya gangguan pada tempoh iddah yang sedang dijalani oleh isterinya. yang lebih dibenci oleh-Nya dari talak. seorang perempuan yang bercerai perlu mengetahui tempoh iddah yang ditentukan ke atas dirinya sekiranya berlaku sebarang gangguan dalam tempoh perjalanan iddah tersebut. hadith dan juga melalui ijma’ para ulama’ dalam bidang fiqh perkahwinan. bahkan dilihat dari satu sudut ia adalah hak eksklusif kaum Adam terhadap kaum Hawa. pensyariatan iddah perlu dipatuhi oleh seseorang perempuan yang telah bercerai agar hikmah pensyariatannya dapat dicapai.. Sabda Nabi bermaksud: "Allah tidak menjadi sesuatu yang halal. Ada benarnya. walaupun dia melafazkannya berulang kali dengan bersungguh-sungguh. Dalam pada itu. iddah dengan kiraan bulan dan iddah hamil. Dalam pembahagiaan tiga jenis iddah ini pula iaitu iddah quru’. seorang suami harus berwaspada. Hal ini berpandukan ijma’ para ulama’ khususnya para fuqaha sekiranya tidak dinyatakan secara jelas dalam dalil-dalil al-Qur’an mahupun dalil-dalil hadith. sekiranya berlaku penceraian dengan talaq raj’i. setiap wanita khususnya yang bercerai sama ada bercerai hidup atau mati mestilah mengetahui tempoh iddah yang perlu mereka menunggunya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. Di samping itu. sekali gus menunjukkan kuasa talak hak suami. Dalam hal ini.

Rasulullah bersabda: "Tiga perkara menjadi serius walaupun dalam keadaan main-main atau serius iaitu nikah. cerai dan membebaskan hamba. Fiqh WanitaAuthor: Dr Hasanah Persoalan kali ini akan menjengkelkan golongan ‘pembela wanita’ yang beriya-iya mahu ‘membebaskan’ golongan wanita dari cengkaman ‘kezaliman’." Tetapi.Dan lagi: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak.w.t. Islamtidak indah. Mungkin ada yang beranggapan bahawaIslam itu zalim. Islam mengongkong wanita dan macam-macam lagi apabila mendapati bahawa terdapat berbagai-bagai halangan yang dikenakan ke atas wanita yang baru sahaja kematian suami. pergi melancong. janganlah kita lihat dari sudut penzahiran hukum semata-mata. mereka mungkin menyesal seumur hidup." (Riwayat Abu Dawud) Seorang suami tidak wajar mempermainkan perkataan cerai kerana sekali ia terlepas dari mulut. Tidakkah mereka ini patut dibiarkan bebas untuk ‘menghiburkan hati’ yang sedang sedih? Biarkan sahaja mereka pergi kenduri-kedara. Penilaian kita belum tentu dapat menyamai penilaian tuhan . window shopping dll… Apabila kita melihat hukum Allah s. sejauh mana lafaz cerai menjadi hak eksklusif suami? Apakah hak untuk berpisah bagi si isteri terkunci rapat? Apa yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang berada dalam iddah kematian suami? 24may2009Filed under: Fiqh Kematian.

maka hendaklah dia beriddah sehingga bersalin. Ada 4 orang anak lagi yang semuanya masih kecil. Terlalu banyak yang dipelajari daripada ujian ini. saya kena ingat selalu bahawa ada orang lain yang lebih sukar lagi keadaannya. syukur pada Allah s. perempuan yang dalam iddah kematian suami. 4. Namun jika mahu dipinang dengan berkias. Penilaian kita mudah didorong oleh akal fikiran yang cetek dan diburukkan lagi dengan kehendak nafsu yang tinggi.yang Maha Hebat. kenalah didik jiwa supaya menyedari bahawa ada orang lain yang lebih sukar lagi. Bila kita sabar. 5. Semenjak saya menulis tentang iddah. Hmmm… berlapang dada lah… pasti ada hikmahnya. Alhamdulillah. bila saya kata tak boleh. jauh dari adik-beradik yang rata-rata tinggal di Selangor dan KL. Saya melalui iddah kematian suami dalam keadaan sarat mengandung 8 bulan. Terdapat LIMA larangan yang dikenakan ke atas wanita yang kematian suami: 1. Saya rasa keadaan saya sangat sukar. 3. Ibubapa saya pula telah meninggal dunia dan saya tinggal di Utara.t yang telah ‘menghadiahkan’ untukku ujian ini. Ada yang masih minta dikendong dan pada masa itu saya tiada pembantu rumah sepenuh masa. Saya ditanya. maka Allah akan permudahkan kehidupan. respon yang diterima ialah.t yang bermaksud. 2. Saya sendiri sudah melalui fasa iddah kematian suami. bertunang (secara berterus-terang) berkahwin berhias pada diri atau pakaian tidur di rumah selain rumah yang biasa didiami semasa hayat suami keluar dari rumah tanpa ada tujuan penting yang tertentu PERTAMA: BERTUNANG SECARA BERTERUS-TERANG Para fuqaha sependapat bahawa wanita yang dalam iddah tidak boleh bertunang ataupun dipinang dengan cara berterus-terang. Ia juga merupakan fasa perubahan yang sukar dan perlu disokong oleh kaum keluarga. Tetapi jika dia mengandung. nak buat juga. “Tiada larangan ke atas kamu tentang apa yang kamu kiaskan untuk meminang wanita”. Tempoh ini digunakan untuk memastikan rahim kosong (bersih) dan digunakan oleh wanita untuk menyatakan kesedihan atas kematian suami. tapi. Kembali kepada topik artikel kali ini. Saya sangat faham situasi ini. .w.w. boleh tak itu dan ini…. Wanita yang kematian suami hendaklah beriddah selama 4 bulan 10 hari. timbul banyak persoalan tentang apa yang tidak boleh dilakukan oleh isteri yang baru sahaja kematian suami atau dalam erti kata lain. Bila kita berada dalam kedudukan yang sangat sukar. rakan-taulan dan jiran tetangga. maka ia diharuskan sebagaimana firman Allah s.

KETIGA: BERHIAS DAN BERWANGI-WANGIAN PADA DIRI ATAU PAKAIAN Wanita dalam iddah wajib menjauhkan diri daripada perhiasan atau berhias-hias sama ada pada tubuh badan mahupun pada pakaian.. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. tidak semestinya wanita dikehendaki memakai pakaian berwarna hitam. tidak boleh memakai pakaian yang berhias-hias dan tidak boleh menggunakan pewangi (perfume). Hitam ialah lambang berkabung bagi seluruh penduduk dunia. maka ia dilarang. Baginda seterusnya menjelaskan bahawa wanita yang kematian suami tidak boleh memakai celak.w. jld 9.w. Walau bagaimanapun. Diharuskan juga menggunakan pewangi sekadar untuk menghilangkan bau yang busuk pada badan seperti semasa mandi wajib selepas habis haidh iaitu digunakan pada faraj. ada menjelaskan bahawa tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat untuk berkabung lebih dari 3 hari kecuali kerana (kematian) suami. berhias pada diri atau pakaian termasuk memakai barang kemas pada badan. [Lihat penjelasan lanjut dalam Fath al-Bari. tujuan iddah iaitu untuk memastikan rahim bersih dari benih suami. Harus wanita dalam iddah berpakaian hitam tetapi tiada larangan untuk dia memakai pakaian berwarna lain.a. Diharuskan pula memakai celak untuk perubatan.KEDUA: BERKAHWIN Sebagaimana yang telah disebutkan di awal tadi. kecuali jika dia membersihkan diri iaitu dengan sedikit haruman sahaja. 491]. Hadis sahih ini jelas menyatakan bahawa wanita yang kematian suami dilarang memakai wangi-wangian. Ayat ini menjelaskan bahawa wanita yang dalam iddah tidak boleh bernikah sehinggalah tamat tempoh iddah tersebut. tetapi jika mahu dipakai untuk kecantikan. Malah dianjurkan supaya wanita ini menyatakan kesedihan atas kematian suami dan mengelakkan diri daripada menjadi perhatian lelaki kerana dia berada dalam fasa dilarang bernikah. Diwajibkan ke atas wanita untuk tetap menjaga kebersihan seperti mandi. Rasulullah s. maksudnya: “Dan janganlah melakukan ikatan pernikahan hinggalah sampai tempoh tangguhnya (iddahnya)”. bersyampu. Ini dapat mengelakkannya daripada perkara-perkara terlarang serta menghindari fitnah. hlm. menyabun badan dll tetapi hendaklah mengelakkan daripada . dianjurkan supaya wanita ini menjauhkan diri daripada memakai pakaian yang menarik perhatian seperti berwarna terang kerana dikhuatiri akan membawa fitnah dan keinginan pada lelaki sedangkan dia masih dalam tempoh larangan berkahwin.t. Dalam hal ini. Firman Allah s.

dilarang tidur di rumah yang bukan menjadi kebiasaannya tidur semasa masih dalam ikatan perkahwinan. Malah suami yang menceraikan juga dilarang menghalau keluar isteri yang diceraikan. kemudian dia mahu memetik nakhil (buah kurma) maka seorang lelaki telah melarangnya (daripada keluar memetik nakhil). [Sila ambil perhatian bahawa wanita yang diceraikan. maksudnya: “Ibu saudaraku telah diceraikan. Sabda baginda s. Hujah ini disokong pula oleh hadis sahih bahawa pada satu ketika seorang sahabat wanita bernama Furai’ah telah kematian suami dan memohon kebenaran Rasulullah s.menggunakan peralatan yang mempunyai wangian atau sekurang-kurangnya wangiannya sangat sedikit.w. untuk pulang ke rumah keluarganya.a. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim menjelaskan bahawa Jabir bin Abdullah berkata. KELIMA: KELUAR DARI RUMAH TANPA TUJUAN (KEPERLUAN TERTENTU) Larangan tidur di rumah lain mempunyai kaitan dengan larangan yang kelima iaitu tidak dibenarkan keluar dari rumah jika tiada keperluan atau tujuan tertentu yang penting. memerintahkannya untuk terus tinggal di rumah yang selama ini didiami sehingga habis iddah iaitu 4 bulan 10 hari.a. maka baginda bersabda: Bahkan pergilah memetik buah tersebut mungkin kamu dapat bersedekah dengannya atau melakukan perkara yang baik.w. maka ibu saudaraku pergi bertemu Rasulullah s.a. KEEMPAT: TIDUR DI RUMAH LAIN Larangan ini terpakai untuk wanita yang berada dalam iddah kematian suami dan juga iddah perceraian biasa. Dalil ini terpakai ke atas semua wanita yang berada dalam iddah bahawa mereka dilarang meninggalkan rumah yang menjadi tempat tinggal mereka selama ini.t. Janganlah kamu keluarkan isteri-isteri kamu dari rumah-rumah mereka dan janganlah pula mereka keluar darinya kecuali jika datang kebinasaan yang jelas. nafkahnya .w.w.. Namun Rasulullah s.” Para fuqaha mengqiyaskan hadis ini dengan wanita yang dalam iddah kematian suami bahawa lebih utama lagi untuk membenarkan mereka keluar rumah terutamanya untuk mencari nafkah kerana tidak ada orang yang menanggung nafkah mereka.a. Firman Allah s.” [Surah al-Talaq: ayat 1]. Kelonggaran untuk tinggalkan rumah hanya dibenarkan jika ‘datang kebinasaan yang jelas’ seperti banjir. maksudnya: “Jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu maka ceraikanlah mengikut masanya dan hendaklah isteri-isteri kamu mengikut iddah dan takutilah Allah tuhan kamu. Hal ini disepakati oleh majoriti fuqaha. rumah hampir roboh dan sebarang ancaman yang lain. maksudnya: “Tinggallah tetap di rumah kamu sehingga habis tempoh tangguh (iddah)”.. Ertinya.w.

maka janganlah kita memilih kemurkaannya sedangkan azab Allah itu sangat pedih manakala syurga yang indah dengan ni’mat melimpah ruah menanti wanita mu’minah yang sabar meniti kehidupan tanpa seorang suami! .” Dalam kitab-kitab fiqh banyak disebutkan tentang keharusan wanita dalam iddah kematian suami untuk keluar dari rumah pada waktu siang tetapi dengan syarat terdapat tujuan tertentu dan penting. maksudnya: “Wahai Rasulullah. lihat Bada’i al-Sana’i. sekarang dengan fikiran terbuka. menjawab. buatlah aduan dan tuntutan di Mahkamah Syariah]. antara perkara tersebut ialah seperti untuk mencari nafkah dan membeli barang keperluan rumah. “Bercakaplah sesama kamu tetapi apabila kamu mahu tidur maka kembali setiap wanita ke rumah masing-masing.a. dilarang keluar untuk mengucapkan tahniah (seperti menghadiri majlis perkahwinan. Apakah agaknya hikmah di sebalik undang-undang ini? Hmm… saya telah melalui fasa ini dan saya telah merasai hikmah peraturan yang ditentukan oleh Allah s. sesungguhnya kami berasa gusar di malam hari. Dalam mazhab Maliki pula ditambah penjelasan bahawa perempuan yang berada dalam iddah dilarang keluar untuk ziarah menziarahi. Menurut para fuqaha. hari jadi dan kelahiran bayi). jiran atau adik-beradik yang dalam iddah atau sebagainya….w. sentiasa mendahului kemurkaannya.w. mempunyai ibu yang dalam iddah. ini… Sekarang terserah kepada anda sama ada anda sedang dalam iddah.semasa dalam iddah masih ditanggung oleh suami yang menceraikan. cuba perhalusi hukum-hakam yang telah saya nyatakan yang dipetik daripada wahyu Allah serta fikrah para fuqaha yang tiada tolong tandingnya berbanding kita. Kasih sayang Allah s. Jika suami engkar.t.t. dan bertanya. Semoga semuanya berada dalam rahmat Ilahi. dilarang keluar untuk mengucapkan takziah (seperti menziarahi orang sakit atau kematian) dan dilarang tidur kecuali di dalam rumahnya sendiri. Semua pihak perlu saling faham-memahami situasi wanita dalam iddah dan saling ingat-mengingatkan jika ada orang yang anda kenal telah tersilap langkah semasa berada dalam iddah. isteri-isteri para syuhada Perang Uhud yang tinggal berjiran bertemu Rasulullah s. Untuk pencerahan lanjut. =================== Baiklah. dilarang keluar berdagang (berniaga) (kecuali jika itu sumber nafkahnya). bolehkah kami tidur di rumah jiran kami? Apabila siang kami akan pulang ke rumah kami. Nihayat alMuhtaj fi Fiqh al-Syafii dan Kashshaf al-Qina’. Bantulah mereka melalui tempoh peralihan yang sangat perit ini.” Rasulullah s. al-Syarh al-Saghir.w.a. Majoriti fuqaha juga berpendapat bahawa wanita yang dalam iddah dilarang mengerjakan haji atau umrah.w. Dalam satu hadis yang lain. pertunangan.

. Fiqh Kematian. andainya ketentuan ajal tiba mendahului segalanya. Beliau antara lain menjelaskan bahawa ikatan perkahwinan merupakan satu ikatan yang sangat kuat dan suci yang diasaskan oleh perasaan cinta dan kasih sayang. memelihara kehormatannya serta .Iddah: Bahagian Tiga (Iddah bagi wanita yang kematian suami) 7aug2008Filed under: Anekdot. Jordan.. Abd al-Hamid al-Majali (ArabLawInfo. menzahirkan kesedihan atas pemergiannya. Ikatan zahir dan batin yang begitu kuat ini pastinya menjadikan perpisahan antara kedua-duanya sangat sukar sekali apatah lagi jika perpisahan itu akibat kematian. Al-Quran banyak memberikan gambaran yang indah tentang hubungan perkahwinan (lihat: al-Baqarah ayat 187 dan al-Rum ayat 21) di mana pasangan suami isteri menjadi pakaian antara satu sama lain dan dijadikan pula pasangan itu tempat untuk bersenang-senang dan mendapat ketenangan. Wanita yang kematian suami mempunyai tempoh iddah yang berbeza berbanding perpisahan akibat perceraian.dan bagi perempuan yang kematian suami di antara kamu dan kemudiannya mahu berkahwin maka hendaklah dia menahan dirinya (beriddahh) selama empat bulan dan sepuluh hari)) Dalam satu kertas kerja yang ditulis oleh pensyarah saya semasa belajar di Universiti Mu’tah. iaitu Dr.. Tetapi. mengenang kebaikan dan keindahan hidup bersama suami. Disebutkan dalam ayat 234 Surah al-Baqarah: ((. Fiqh Keibuan. Al-Majali menambah bahawa iddah antara lain dapat memastikan rahim wanita bersih dari benih suami. dijelaskan tentang hikmah disyariatkan iddahbagi wanita yang kematian suami.com: 2002). Third Class Photo-GraphicAuthor: Dr Hasanah Gembiranya seorang ayah saat memangku putera puteri yang dikasihi.

jumlah hari yang dia kena beriddah ialah kira-kira 130 hari. jika selang masa antara kematian suami dan juga kelahiran anak itu sangat pendek.mengelakkan fitnah. TEMPOH IDDAH WANITA YANG KEMATIAN SUAMI 1) BAGI WANITA/ISTERI YANG TIDAK MENGANDUNG Tempohnya ialah 4 bulan 10 hari dari tarikh kematian. Hajar saat baru dilahirkan Contoh. secara ringkasnya iddahnya tamat sebaik sahaja melahirkan anak (dan bukan 4 bulan 10 hari). Kira-kira 40 hari selepas itu. maka itulah tempoh iddah yang perlu dilaluinya. Wanita ialah makhluk tuhan yang dianugerahkan dengan roh dan jasad. Perlu diingatkan bahawa ‘bulan’ di sini ialah bulan dalam kalender Islam/ Hijrah bukannya kalender Masehi. iaitu hanya kira-kira 40 hari sahaja. Contoh lain. Maka tamatlah iddah saya. Selepas 7 bulan barulah dia bersalin. Dalam keadaan yang sangat sukar selepas kematian suami. Malah. . ketika suami meninggal dunia. iddahnya tetap berakhir. Untuk wanita seperti ini. katakanlah jika berlaku kematian ketika si isteri mengandung 2 bulan. 2)BAGI WANITA/ ISTERI YANG MENGANDUNG Keadaan ini adalah menyamai keadaan saya yang kehilangan suami tercinta ketika mengandung 8 bulan. Oleh itu. saya sedang sarat mengandung 8 bulan. saya pun bersalin. dalam kes saya. wanita memerlukan masa untuk membiasakan dirinya dengan kehidupan baru yang pastinya jauh berbeza dengan kehidupan semasa suaminya masih hidup.

si suami meninggal di tempat kejadian.w. jika tempoh 4 bulan 10 hari lebih panjang dari tarikh bersalin.Contoh ketiga. katakanlah pasangan suami isteri menaiki kenderaan dan berlaku kemalangan. Cukup dulu kot tentang iddah wanita yang kematian suami… Semoga artikel ini dapat dimanfaatkan oleh wanita di luar sana yang senasib dengan saya… Al-Fatihah buat para suami yang telah kembali ke rahmatullah… . Pandangan ini di bawa oleh sebilangan kecil fuqaha. ayat 4). maka dengan serta merta juga iddahnya berakhir. Tetapi jika tarikh bersalin lebih lewat/ terkemudian berbanding 4 bulan 10 hari.a. Dalil ataupun hujah bagi hukum ini adalah seperti ayat Quran yang menyebut bahawa perempuan yang mengandung tempoh iddahnya ialah sehingga melahirkan anak (al-Talaq. Hukum ini telah dijelaskan oleh baginda dalam hadis tentang Sabi’ah al-Aslamiyah yang bersalin beberapa hari selepas kematian suaminya (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim). manakala si isteri bersalin tidak sampai beberapa saat selepas itu. maka hendaklah wanita itu beriddah selama 4 bulan 10 hari. Demikianlah pendirian majoriti fuqaha dalam kes seperti ini. Akibat hentaman yang kuat. membenarkannya berkahwin lain selepas bersalin (tidak perlu menunggu hingga 4 bulan 10 hari). maka hendaklah dia beriddah hinggalah bersalin. Terdapat pula sebilangan fuqaha yang berpendapat bahawa dalam keadaan ini hendaklah si isteri tadi beriddah mengikut ab’ad al-ajalayn. Maksudnya. Dalil daripada hadis sahih juga menjelaskan keadaan perempuan yang hamil ketika kematian suami lalu Rasulullah s. iaitu tempoh yang paling panjang.