Struktur Kurikulum PPG PJJ ISMP (Sekolah Rendah) Dengan Kepujian Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah

Rendah) Dengan Kepujian mempunyai empat (4) komponen utama dengan peruntukan sebanyak 133 jam kredit dan 105 jam kredit selepas pengecualian.

1. Bil.

Komponen Kursus dan Jam Kredit Sebelum dan Selepas Pengecualian Kredit Komponen Jam Kredit 20 81 24 8 Peratus Jam Kredit (Selepas dikecualikan ) 9 Kursus Teras 68 24 4 (a) Major (4) 105 Peratus

1. 2. 3. 4.

Kursus Universiti Kursus Teras Kursus Elektif - Pakej Minor Latihan Mengajar (a) Major (4) (b) Minor (4) JUMLAH

15.0 % 61.0 % 18.0 % 6.0 %

8.6 % 64.8 % 22.8 % 3.8%

133

100 %

100

2.

Komponen Kursus Sebelum dan Selepas pengecualian Kredit 2.1 Kursus Universiti Nama Kursus Pembangunan Sahsiah Kenegaraan English for Communication 1 English for Communication 2 Wacana Akademik Bahasa Melayu Pengayaan Diri Kokurikulum* JUMLAH Jam Kredit 3 3 2 2 2 2 6 20 Status ditawarkan Ditawarkan Ditawarkan Dikecualikan Ditawarkan Dikecualikan Dikecualikan Ditawarkan 1 Jam Kredit 9

Kod Kursus KKD 2063 HNS 2013 FIK 3032 FIK 3042 FMW 3032

Nota: * Kokurikulum sebanyak 5 jam kredit diberi pengecualian

2.2

Kursus Teras 2.2.1. Kursus Umum Nama Kursus Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar Pembelajaran dan Perkembangan Pelajar Pengurusan Pembelajaran Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah Teknologi Maklumat Sekolah Rendah Bimbingan Sekolah Rendah Ekspresi Kreativiti Kanak-Kanak Kanak-Kanak Berkeperluan Khas Pengantar Bahasa Melayu Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 2 JUMLAH Jam Kredit 2 4 4 3 3 3 3 3 3 6 6 40 Status ditawarkan Ditawarkan Dikecualikan Dikecualikan Ditawarkan Ditawarkan Dikecualikan Ditawarkan Ditawarkan Ditawarkan Ditawarkan Ditawarkan 29

Kod Kursus KPF 3012 KPP 3014 KPS 3014 KRP 3013 KRT 3013 KRK 3013 KAE 3013 KBK 3073 KRB 3033 KPD 3016 KPD 3026

2.2.2

Syarat Khas Graduasi a) b) Band 3 MUET atau lulus General English Lulus Bina Insan Guru

2.3. i.

Kursus Major BAHASA MELAYU Kod Kursus BML 3103 BML 3043 BML 3053 BML 3063 BML 3083 KRB 3063 KRB 3013 KRB 3023 BMK 3043 BMP 3113 Nama Kursus Sejarah Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Morfologi Bahasa Melayu Sintaksis Bahasa Melayu Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu Penghayatan Karya Agung Melayu Prinsip Pengajaran Bacaan Prinsip Pengajaran Penulisan Seni Mengarang Aplikasi Komputer Dalam Bahasa Melayu Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

KRB 3053

3 3 3 2 41

KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012*

Nota: * KPR 3012 Seminar Refleksi Latihan Mengajar 2 jam kredit dikecualikan.

ii.

BAHASA INGGERIS Kod Kursus BIK 3023 BIK 3033 BIP 3023 BIT 3073 BRI 3043 BIK 3013 BIL 3013 BRI 3053 BRI 3023 BIS 3013 KRL 3033 KRL 3043 BRI 3033 KPR 3012* Nama Kursus Reading Skills Writing Skills Materials Development for The Language Classroom ELT and The School Curriculum Teaching of Language Skills in English for Primary School Listening and Speaking Skills English Grammar Language Testing for Primary School Children’s Literature for Primary School Introduction to Literature Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Developing Reading and Writing Skill For Primary School Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 41

Nota: * KPR 3012 Seminar Refleksi Latihan Mengajar 2 jam kredit dikecualikan.

iii.

SAINS Kod Kursus SRF 3013 Nama Kursus Pengenalan Astronomi dan Fizik Moden Keelektrikan, Kemagnetan dan Gelombang Mekanik, Sifat Jirim dan Haba Pengantar Biologi Biodiversiti dan Adaptasi Pengantar Kimia Pengenalan Kimia Analisis dan Fizikal Pengenalan Kimia Organik dan Tak Organik Pengenalan Sains Alam Sekitar Kemahiran Tumpuan Dalam Sains Kurikulum dan Pengajaran Sains Sekolah Rendah Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH Jam Kredit 3

SRF 3023 SRF 3033 TRB 3013 SRB 3023 TRK 3013 TRK 3023 TRK 3033 TRS 3013 KRS 3013 KRS 3023 KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012*

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 41

Nota: * KPR 3012 Seminar Refleksi Latihan Mengajar 2 jam kredit dikecualikan.

iv.

MATEMATIK Kod Kursus KRM 3013 KRM 3023 KRM 3033 KRM 3043 KRM 3053 TRM 3013 TRM 3023 TRM 3033 TRM 3043 TRM 3053 TRM 3073 KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012* Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 41

Nama Kursus Asas Nombor Asas Ukuran Asas Bentuk dan Ruang Asas Pengurusan Data Kemahiran Dalam Matematik Pengajaran Matematik Sekolah Rendah Matematik Asas Aljabar Asas Statistik Asas Kalkulus Asas Asas Matematik Diskrit Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH

Nota: * KPR 3012 Seminar Refleksi Latihan Mengajar 2 jam kredit dikecualikan.

v.

PENGAJIAN ISLAM Kod Kursus HIA 3013 HIS 3063 HIS 3073 HIQ 3013 HIH 3013 HIA 3023 HIS 3053 HIA 3033 HIQ 3033 LIT 3023 HIQ 3063 KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012* Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 41

Nama Kursus Iman dan Kehidupan Al-Fiqh Al-Islami I Al-Fiqh Al-Islami II Ilmu-Ilmu Al-Quran Ilmu-Ilmu Al-Hadith Akhlak Fiqh Sirah Pemikiran Islam Semasa Kajian Teks Al-Qur’an dan Hadith Sejarah Perkembangan Pengajian Islam I'jaz Al-Qur’an Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH

Nota: * KPR 3012 Seminar Refleksi Latihan Mengajar 2 jam kredit dikecualikan.

vi.

PENDIDIKAN MUZIK Kod Kursus KRZ 3033 SRZ 3043 KRZ 3053 KRZ 3063 KRZ 3073 SRZ 3013 SRZ 3033 SRZ 3023 SRZ 3063 KBP 3033 KAZ 3013 KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012* Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 41

Nama Kursus

Ciptaan dan Gubahan Ensembel Instrumental Ensembel Muzik Tradisional Muzik Malaysia Teknologi Pengajaran Dalam Pendidikan Muzik Asas Teori Muzik Kemahiran Asas Muzik Kemahiran Asas Kibod Ensembel Vokal Pengajaran Muzik, Seni dan Kraftangan Dalam Pendidikan Khas Apresiasi Muzik Kanak-Kanak Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH

Nota: * KPR 3012 Seminar Refleksi Latihan Mengajar 2 jam kredit dikecualikan.

vii. PENDIDIKAN SENI VISUAL Kod Kursus SSR 3013 Jam Kredit 3

Nama Kursus Asas Pendidikan Seni Pendidikan Seni Untuk Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran dan Berbakat Pengajaran Pendidikan Seni Tahap 1 Pengajaran Pendidikan Seni Tahap 2 Budaya dan Pemikiran Visual Kreativiti dan Ekspresi Seni Teori Pendidikan Seni Studio Praktis Seni Halus Studio Praktis Reka Bentuk Studio Praktis Kraf Pengajaran Muzik, Seni, dan Kraftangan Dalam Pendidikan Khas Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH

SSR 3043

3

SSR 3053 SSR 3063 SSP 3013 SSP 3033 SSP 3023 SSP 3043 SSP 3053 SSP 3053 KBP 3023 KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012*

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 41

Nota: * KPR 3012 Seminar Refleksi Latihan Mengajar 2 jam kredit dikecualikan.

viii. PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN Kod Kursus Jam Kredit

Nama Kursus Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Organisasi dan Pengurusan Dalam Program Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Latihan dan Kecergasan Fungsi Muskuloskeletal dan Pergerakan Manusia Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi Pergerakan dan Ritma Sukan Individu Sukan Berpasukan Kesihatan dan Kesejahteraan Program Kesihatan Sekolah Pendidikan Jasmani dan Sukan Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH

QGU 3013

3

QGU 3023

3

QGJ 3013 QGJ 3023 QGJ 3033 QGJ 3043 QGJ 3053 QGJ 3063 QGK 3013 QGK 3023 KRJ 3013 KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012*

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 41

Nota: * KPR 3012 Seminar Refleksi Latihan Mengajar 2 jam kredit dikecualikan.

ix.

PENDIDIKAN KHAS a. Bermasalah Pembelajaran Kod Kursus KBK 3053 KBK 3083 KBK 3033 KBK 3063 KBK 3043 Nama Kursus Kokurikulum dan Rekreasi Dasar dan Pengurusan Pendidikan Khas Intervensi Awal Kanak-Kanak Dalam Pendidikan Khas Sokongan Komuniti Dalam Pendidikan Khas Pengurusan Tingkah Laku Dalam Pendidikan Khas Murid-Murid Pemulihan Khas dan Masalah Pembelajaran Khusus Disleksia Pengajaran Muzik, Seni dan Kraftangan Dalam Pendidikan Khas Kanak-Kanak Kerencatan Akal, Sindrom Down, Autisme dan Pelbagai Kecacatan Asas Literasi dan Komunikasi Pendidikan Jasmani Suaian Pintar Cerdas, Berbakat dan Kreatif Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH Jam Kredit 3 3 3 3 3

KBP 3013

3

KBP 3033

3

KBP 3023 KBP 3053 QKJ 3013 KBC 3013 KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012*

3 3 3 3 3 3 2 41

Nota: * KPR 3012 Seminar Refleksi Latihan Mengajar 2 jam kredit dikecualikan.

b.

Bermasalah Penglihatan Kod Kursus KBK 3053 KBK 3083 Jam Kredit 3 3

Nama Kursus Kokurikulum dan Rekreasi Dasar dan Pengurusan Pendidikan Khas Intervensi Awal Kanak-Kanak Dalam Pendidikan Khas Sokongan Komuniti Dalam Pendidikan Khas Pengurusan Tingkah Laku Dalam Pendidikan Khas ICT Murid Bermasalah Penglihatan Literasi Braille I Literasi Braille II Prinsip dan Strategi Pengajaran Kanak-Kanak Bermasalah Penglihatan Orientasi dan Mobiliti Pintar Cerdas, Berbakat dan Kreatif Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH

KBK 3053 KBK 3063 KBK 3043 KBL 3053 KBL 3063 KBL 3023 KBL 3033 KBL 3043 KBC 3013 KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012*

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 41

Nota: * KPR 3012 Seminar Refleksi Latihan Mengajar 2 jam kredit dikecualikan.

c.

Bermasalah Pendengaran Kod Kursus Nama Kursus Kokurikulum dan Rekreasi Dasar dan Pengurusan Pendidikan Khas Intervensi Awal Kanak-Kanak Dalam Pendidikan Khas Sokongan Komuniti Dalam Pendidikan Khas Pengurusan Tingkah Laku Dalam Pendidikan Khas Kod Tangan I Kod Tangan II Prinsip dan Strategi Pengajaran Kanak-Kanak Bermasalah Pendengaran Audiologi Pemulihan Bahasa dan Pertuturan Pintar-Cerdas, Berbakat dan Kreatif Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH Jam Kredit 3 3

KBK 3053 KBK 3083

KBK 3033

3

KBK 3063 KBK 3043 KBD 3063 KBD 3023 KBD 3033

3 3 3 3 3

KBD 3013 KBD 3053 KBC 3013 KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012*

3 3 3 3 3 2 41

Nota: * KPR 3012 Seminar Refleksi Latihan Mengajar 2 jam kredit dikecualikan.

x.

PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Kod Kursus KAA 3013 KAC 3023 KAB 3043 KAB 3023 KAL 3023 KAL 3033 KAF 3023 KAF 3013 KAK 3013 KAK 3023 KAA 3033 KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012 Nama Kursus Dasar, Polisi dan Prinsip Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kurikulum Awal Kanak-Kanak Pengajaran Literasi: Awal Membaca dan Menulis Bahasa Melayu Teaching English for Young Learners Perkembangan Moral Kanak-Kanak Pendidikan Sosioemosi Kanak-Kanak Psikomotor dan Pergerakan KanakKanak Kesihatan, Keselamatan dan Nutrisi Mathematics for Young Children Sains Untuk Kanak-Kanak Pengurusan Program Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 41

Nota: * KPR 3012 Seminar Refleksi Latihan Mengajar 2 jam kredit dikecualikan.

xi.

PEMULIHAN Kod Kursus KBK 3053 KBS 3073 KBS 3013 Jam Kredit 3 3 3

Nama Kursus Kokurikulum dan Rekreasi Asas Numerasi Dalam Pemulihan Khas Kemahiran Asas Literasi Maklumat Murid-Murid Pemulihan Khas dan Masalah Pembelajaran Khusus Disleksia Pembinaan Bahan Bantu Mengajar Pengajaran Literasi: Awal Membaca dan Menulis Bahasa Melayu Pengajaran Literasi: Menulis dan Membaca Bahasa Melayu Pengalaman Berasaskan Sekolah Pengurusan dan Pentadbiran Kelas Pemulihan Khas Pentaksiran dan Penilaian Pemulihan Khas Prinsip Pengajaran Bacaan Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH

KBP 3013

3

KBS 3053 KAB 3033

3 3

KBS 3043 KBS 3123 KBS 3093

3 3 3

KBS 3063 KRB 3013 KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012

3 3 3 3 2 41

Nota: * KPR 3012 Seminar Refleksi Latihan Mengajar 2 jam kredit dikecualikan.

xii. BAHASA CINA Kod Kursus BCK 3013 BCL 3013 BCL 3033 BCL 3053 BCL 3083 BCL 3093 BCP 3063 BCS 3103 BCS 3093 BCS 3143 BCP 3053 KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012 Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 41

Nama Kursus Kemahiran dan Kecekapan Menulis Fonetik dan Fonologi Bahasa Cina Sosiolinguistik Cina Retorik Bahasa Cina Aksara Bahasa Cina Tatabahasa Cina Sejarah Perkembangan Pendidikan Bahasa Cina Di Malaysia Pengantar Kebudayaan Tionghua Kesusasteraan Kanak-Kanak Apresiasi Karya Sastera Cina Kurikulum dan Pengajaran Bahasa Cina Sekolah Rendah Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH

Nota: * KPR 3012 Seminar Refleksi Latihan Mengajar 2 jam kredit dikecualikan.

xiii. BAHASA TAMIL Kod Kursus BTL 3013 BTL 3023 BTS 3013 BTK 3013 BTP 3013 Nama Kursus Pengantar Linguistik Tamil Pengantar Tatabahasa Tamil Pengantar Kesusasteraan Tamil Seni Mengarang Dalam Bahasa Tamil Sejarah Perkembangan Pendidikan Tamil Di Malaysia Kesusasteraan Dalam Pengajaran Bahasa Tamil Kemahiran Komunikasi Dalam Bahasa Tamil Keterampilan Membaca Media dan Komputer Dalam Pengajaran Bahasa Tamil Kesusasteraan Tamil Malaysia Kurikulum Bahasa Tamil Sekolah Rendah Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah Latihan Ilmiah Seminar Refleksi Latihan Mengajar JUMLAH Jam Kredit 3 3 3 3 3

BTP 3043

3

BTP 3053 BTP 3063 BTP 3073 BTS 3023 BTP 3023 KRL 3033 KRL 3043 KPR 3012

3 3 3 3 3 3 3 2 41

Nota: * KPR 3012 Seminar Refleksi Latihan Mengajar 2 jam kredit dikecualikan.

3. Kursus Minor Pelajar dikehendaki memilih satu bidang minor sebanyak 24 jam kredit untuk

Kod Kursus

Major / Minor Bahasa Melayu; Bahasa Inggeris; Matematik; Sains; Pendidikan Muzik; Pengajian Al-Quran, Jawi dan Bahasa Arab; Pendidikan Jasmani dan Kesihatan; Pendidikan Awal KanakKanak; Pemulihan; Bahasa Cina; Bahasa Tamil dan Pendidikan Seni Visual. JUMLAH

Jam Kredit

24

24

Berikut adalah kursus-kursus dalam pakej minor yang ditawarkan: i. BAHASA MELAYU Kod Kursus BML 3103 BMK 3023 BML 3043 BRM 3013 KRB 3053 KRB 3063 KRB 3013 KRB 3023 Nama Kursus Sejarah Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu Kemahiran Komunikasi Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Tatabahasa Bahasa Melayu Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Penghayatan Karya Agung Melayu Prinsip Pengajaran Bacaan Prinsip Pengajaran Penulisan Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3

Kod Kursus JUMLAH ii. BAHASA INGGERIS Kod Kursus BIK 3023 BIK 3033 BIP 3023 BIT 3073 BIK 3013 BIL 3013 BRI 3053 BRI 3023

Nama Kursus

Jam Kredit 24

Nama Kursus Reading Skills Writing Skills Materials Devolepment for The Language Classroom ELT and The School Curriculum Listening and Speaking Skills English Grammar Language Testing for Primary School Children’s Literature for Primary School JUMLAH

Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 24

iii.

SAINS Kod Kursus SRF 3023 SRF 3033 SRB 3013 SRB 3023 SRK 3013 Nama Kursus Keelektrikan, Kemagnetan, dan Gelombang Mekanik, Sifat Jirim, dan Haba Pengantar Biologi Biodiversiti dan Adaptasi Pengantar Kimia Jam Kredit 3 3 3 3 3

SRK 3033 SRS 3013 KRS 3023

Pengenalan Kimia Organik dan Tak Organik Pengenalan Sains Alam Sekitar Kurikulum dan Pengajaran Sains Sekolah Rendah JUMLAH

3 3 3 24

iv.

MATEMATIK Kod Kursus KRM 3013 KRM 3023 KRM 3043 TMR 3013 TRM 3023 TRM 3033 TRM 3043 TRM 3053 Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 24

Nama Kursus Asas Nombor Asas Ukuran Asas Pengurusan Data Pengajaran Matematik Sekolah Rendah Matematik Asas Aljabar Asas Statistik Asas Kalkulus Asas JUMLAH

v.

PENGAJIAN AL-QURAN, JAWI DAN BAHASA ARAB Kod Kursus HIQ 3023 HIQ 3093 BSJ 3063 KRA 3013 Nama Kursus Kemahiran Al-Qur’an Kaedah Mengajar Al-Qur’an Aplikasi Komputer Dalam Tulisan Jawi Pengajaran Literasi: Membaca dan Menulis Jawi Jam Kredit 3 3 3 3

BAK 3013 BAK 3023 HIB 3023 BAP 3023

Maharat Al-Kitabah Maharat Al-Muhadathah Wa AlKhatabah Aplikasi Tatabahasa Bahasa Arab Prinsip Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing JUMLAH

3 3 3 3 24

vi.

PENDIDIKAN MUZIK Kod Kursus SRZ 3043 KRZ 3053 KRZ 3073 SRZ 3013 SRZ 3013 SRZ 3023 SRZ 3013 KAZ 3013 Nama Kursus Ensembel Instrumental Esembel Muzik Tradisional Teknologi Pengajaran Dalam Pendidikan Muzik Asas Teori Muzik Kemahiran Asas Muzik Kemahiran Asas Kibod Ensembel Vokal Apresiasi Muzik Kanak-kanak JUMLAH Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 24

vii.

PENDIDIKAN SENI VISUAL Kod Kursus SSR 3013 SSR 3023 SSR 3033 SSP 3023 SSP 3033 Jam Kredit 3 3 3 3 3

Nama Kursus Asas Pendidikan Seni Pengajaran Pendidikan Seni Tahap 1 Pengajaran Pendidikan Seni Tahap 2 Kreativiti dan Ekspresi Seni Teori Pendidikan Seni

SSS 3023 SSS 3033 SSS 3043

Studio Praktis Seni Halus Studio Praktis Reka bentuk Studio Praktis Kraf JUMLAH

3 3 3 24

viii.

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN Kod Kursus QGU 3013 QGJ 3023 QGJ 3033 QGJ 3043 QGJ 3053 QGJ 3063 QGK 3013 QGK 3023 Jam Kredit 3

Nama Kursus Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Fungsi Muskuloskeletal dan Pergerakan Manusia Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi Pergerakan dan Ritma Sukan Individu Sukan Berpasukan Kesihatan dan Kesejahteraan Program Kesihatan Sekolah JUMLAH

3 3 3 3 3 3 3 24

ix.

PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Kod Kursus KAA 3013 KAC 3023 KAB 3023 Nama Kursus Dasar, Polisi dan Prinsip Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kurikulum Awal Kanak-Kanak Teaching English for Young Learners Jam Kredit 3 3 3

KAL 3033 KAF 3023 KAF3013 KAK 3013 KAK 3023

Pendidikan Sosioemosi Kanak-Kanak Psikomotor dan Pergerakan KanakKanak Kesihatan, Keselamatan dan Nutrisi Mathematics for Young Children Sains Untuk Kanak-Kanak JUMLAH

3 3 3 3 3 24

x.

PEMULIHAN

Kod Kursus KBS 3083 KBS 3073 KBS 3013 KBS 3023 KBS 3053 KAB 3043

Nama Kursus Pengurusan Tingkah Laku Asas Numerasi Dalam Pemulihan Khas Kemahiran Asas Literasi Maklumat Murid-Murid Pemulihan Khas dan Masalah Pembelajaran Khusus Disleksia Pembinaan Bahan Bantu Mengajar Pengajaran Literasi : Awal Membaca dan Menulis Bahasa Melayu Pengurusan dan Pentadbiran Kelas Pemulihan Khas Pentaksiran dan Penilaian Pemulihan Khas JUMLAH

Jam Kredit 3 3 3 3 3 3

KBS 3093

3

KBS 3063

3 24

xi.

BAHASA CINA

Kod Kursus BCK 3013 BCL 3013 BCL 3083 BCL 3093 BCP 3053 BCP 3063 BCS 3093 BCS 3143

Nama Kursus Kemahiran dan Kecekapan Menulis Fonetik dan Fonologi Bahasa Cina Aksara Bahasa Cina Tatabahasa Cina Kurikulum dan Pengajaran Bahasa Cina Sekolah Rendah Sejarah Perkembangan Pendidikan Bahasa Cina di Malaysia Kesusasteraan Kanak-Kanak Apresiasi Karya Sastera Cina JUMLAH

Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 24

xii.

BAHASA TAMIL Kod Kursus BTL 3013 BTL 3023 BTS 3013 BTK 3013 BTP 3013 BTP 3063 BTP 3073 Nama Kursus Pengantar Linguistik Tamil Pengantar Tatabahasa Tamil Pengantar Kesusasteraan Tamil Seni Mengarang Dalam Bahasa Tamil Sejarah Perkembangan Pendidikan Tamil Di Malaysia Keterampilan Membaca Media dan Komputer Dalam Pengajaran Bahasa Tamil Kurikulum Bahasa Tamil Sekolah Rendah JUMLAH Jam Kredit 3 3 3 3 3 3 3

BTP 3023

3 24

4. Kod Kursus KPR 3974 KPR 3984

Latihan Mengajar Nama Kursus LATIHAN MENGAJAR(Wajib) Latihan mengajar 1- Major Latihan mengajar 1- Minor Jam kredit 4 Kredit 4 Kredit Status

Ditawarkan Dikecualikan

Sdin2012