Enorma kostnader vid oljeolycka i Östersjön

(publicerad i KvP den 7 febr, 2010) De ekonomiska kostnaderna vid en oljeolycka i Östersjön beräknas uppgå till nära två miljarder kronor. Lägg därtill lidandet för allt djurliv. Det visar en studie gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Region Blekinge och Region Skåne inom ramen för EU-projektet Baltic Master II. De har analyserat vad ett oljeutsläpp kan kosta, och har använt ett oljeutsläpp på 5 000 ton utanför den skånska kusten som exempel för sin beräkning. Östersjön är ett av världens mest trafikerade vatten. Mer än tio procent av världens oljetransporter går igenom Östersjön. Fartygstrafiken har ökat med tjugo procent de senaste fem åren och fortsätter att öka. Antalet stora oljetankers, som kan frakta upp till 150 000 ton olja, väntas också öka. Runt 130 fartygsolyckor inträffar i Östersjön varje år. Med den ökande trafiken ökar också risken för olyckor med stora oljeutsläpp som följd. Kostnaderna till följd av ett oljeutsläpp kan delas in i tre kategorier – direkta kostnader för sanering, kostnader för näringslivet i form av intäktsbortfall för exempelvis fiskeri- och turistnäring, samt övriga kostnader. Kostnader för sanering utgör i sammanhanget en liten del då nära hälften av kostnaderna enligt studien skulle utgöras av intäktsbortfall för näringslivet. Kostnaderna som studien visar borde få vilken svensk kustkommun som helst att bli orolig. Tyvärr verkar insikten om vad som står på spel vara mycket låg. En annan färsk studie visar att mer än hälften av de svenska kustkommunerna helt eller delvis saknar en beredskapsplan för att hantera en oljeolycka vid kusten. Mindre än en tredjedel av kommunerna har en plan som de dessutom har testat genom övning, vilket är minst lika viktigt som att ha en plan. Den otillräckliga beredskapen i vissa kustkommuner beror sannolikt på bristande insikt om konsekvenserna av en oljeolycka. Även om det är näringslivet och det övriga samhället som får bära de största kostnaderna vid en olycka måste kommunerna ta huvudansvaret för det förebyggande arbetet. Östersjön är ett av världens största brackvattenhav och området har ett unikt marint ekosystem. Det är vårt gemensamma ansvar att ta hand om vår miljö och förebygga olyckor. Sveriges kustremsa, med alla öar, bukter och skär, sträcker sig längre än motsvarande ett varv runt jorden. Det i kombination med den intensiva trafiken av oljetransporter och andra lastfartyg gör det nödvändigt för de svenska kommunerna att förbereda sig. Det kostar förhållandevis lite för en kommun att hålla sig förberedd för en oljeolycka. Kostnaderna att stå oförberedd är närmast förödande. Peter Jeppsson, riksdagsledamot (S) Pontus Lindberg, regionråd (M) Region Skåne Åke Nilsson, Regionförbundet Kalmar län (KD) Gun-Marie Stenström, Region Halland (M) Samtliga medlemmar i den politiska kommittén för Baltic Master II