FAZELE CONCEPTIEI SI METODOLOGIA PROIECTARII PEISAGISTICE.

Etapele proiectarii –desfasurarea in timp a proiectului -metodologia, cadrul-continut • Descifrarea peisajului –elemente naturale -elemente construite -elemente ale mediului de viata -tipuri de poluare -memoria locului, traditia zonei -relatiile cu vecinatatiile • Concept –solutie de interventie –interrelationarea elementelor semiotice(de limbaj al peisajului) cu informatiile culese si realizarea unei baze de date -prelucrare date -corelare date -realizare concept pe baza acestoa • Zonificare peisaj –in functie de concept se vor delimita zone de interventie si actiune -zone de mentinere a peisajului -zone de modificare lenta -zone de modificare, interventie ripida -zone mixte de interventie • Analiza aspectului estetic – obtinut-pe baza conceptului -pe baza solutiei de interventie - prin metoda simularii-grafice -fotografice -pe macheta - pe computer • Decizia de interventie in peisaj – prelucrarea detaliata a datelor:-repartizarea maselor focale -zone si puncte de interes -centre de greutate

• Proiect de peisagistica – un model -anticipam armonia interioara -analizam modul de functionare -calculam posibilitatea de realizare -constatam deficiente ante factum . modificari -modificare abuziva a beneficiarului si executantului Fazele si continutul proiectului de amenajari peisagistice • Tema de proiectare –elaborator –beneficiar -proiectant+beneficiar -baza intocmirii –documnetarea pe teren -necesitatile si aspiratiile beneficiarului -principii si norme tehnice -prevederi ale documentatiilor de AT si U -corelarea aspectelor:conceptuale.investitii publice. ecologice.ofera o imagine a modului de ocupare a spatiului ales .un model cu caracter dinamic conferit de: -evolutia elementelor vegetale -conditii aparute in sit si neluate in calcul -dinamism indus si de beneficiar -dinamism indus de costuri. PUG -prevederi PUZ • Studii de prefezabilitate SPF–fundamenteaza necesitatea si oportunitatea realizarii amenajarii peisagistice –se realizeaza :pentru:. etice. . economice. estetice. morale -situatia juridical a terenului: -proprietate private-acte juridice -proprietate publica -proprietate privata a administratiei publice centale si locale -extras din –prevederi PAT.

. amplasament. ordonator de credite. proiectant. tema de proiectare -evaluari –valoarea estimative a investitiei -cheltuieli de proiectare: studii de prefezabilitate(SPF). amplasare -caracteristicile terenului -dotari -utilitati si mod de asigurare a acestora -finantarea investitiei -piese desenate –plan de amplasare in zona 1:25000-1:500 -plan general 1:5000-1:1000-1:500 --Studiu de Prefezabilitate ( SPF ) –aprobat de investitor -baza legala pentru etapa studiu de fezabilitate (SF ) -Studiu de Fezabilitate se atribuie proiactantului prin licitatie publica • Studio de fezabilitate (SF) –solutionarea de principiu a proiectului din punct de vedere:-peisagistic -economic -tehnic -cercetarea terenului -culegerea tuturor datelor si informatiilor: -implicatii teritoriale -implicatii urbanistice -aspecte in zona de influenta -componenta si structura zonei limitrofe -relatiile ce pot determina compozitia peisagistica -topografia locului –plan topographic al terenului -elemente existente pe teren:vegetatie. instalatii . de fezabilitate(SF) -costuri avize -costuri organizare licitatii -date tehnice –situatie juridica a terenului -suprafata. investitor.-investitii publice sau private din fonduri europene. -conditii naturale –hidrologice si hidlogeologice: .circulatii etc. constructii.investitii private cu investitori multipli -tema de proiectare -evaluari de cost Continut documentatie :pentru investitii referitoare la amenajari peisagistice -piese scrise –date generale: obiectiv.

categorii de varsta. conditii tehnice.-studiu geotehnic.temperature extreme. -studiu hidrogeotehnic -conditii de climat: -temperatura anuala. -umiditate. -accesibilitate -aspecte istorice si culturale : .cultura. aspect sociale. -memoria zonei -conditii tehnico-economice –modelare relief -racordare la utilitati existente -resurse locale --elaborare concept –plan –scheme generale de organizare -scheme de circulatii -delimitare zone functionale -tratarea compozitionala --plan general de amenajare –solutia temei de proiectare: -modelare teren -retea de circulatie -amplasament-vegetatie .tipologie vegetatie -dotari si instalatii piese scise -date generale –obiectiv de investitii -ordonator de creditare -beneficiar -investitor -amplasament -fundamentare. .precipitatii.traditiile zonei. .elemente de civilizatie.vanturi dominante. . .grad de poluare -conditii de sol -conditii sanitare-poluare -aspecte sociale:.numar de locuitori in zona. . conditii economice . . . necessitate si oportunitate -descrierea terenului: conditii natural.

-drumuri si alei. -instalatii.drumuri. durata de realizare -finantare investitie -avize si acorduri –certificat de urbanism -avize utilitati . - .aviz de mediu -aviz ape -avize administrator cai de circulatie -aviz PSI -alte avize pe specialitati piese desenate –plan de incadrare in zona 1:5000 -plan general de amenajare (plan de situatie) 1:500 suprafete <10 ha 1:1000 suprafete 10-50 ha 1:2000 surafete >50ha -planuri si sectiuni pentru : -sistematizare verticala. . -constructii.constructii. . -vegetatie -perspective • Proiectul tehnic si caietele de sarcini -se elaboreaza –pe baza SF aprobat -se atribuie prin licitatie publica –la proiectare -la executie -continut –pise scrise * descrierea lucrarilor: -prezentare sit –amplasament.-memorii general -memorii tehnice de specialitate –sistematizare vertical. .grafice de executie.spatii verzi -date privind forta de munca necesara dupa realizarea investitiei -indicatori tehnico-economici –esalonarea investitiei. -caracteristici teren -memorii tehnice pe specialitati -organizarea de santier -programe de executie a lucrarilor: .

-mobilier urban.piese de arhitectura. . -plantatii. -planuri de plantare –componenta plantatiilor -numar de . -colina-belvedere. -obiecte decorative. -decoratiuni florale etc. -echipamente.-program de receptie -trasarea lucrarilor -masuratoarea lucrarilor (antimasuratoarea) -relatii intre : -contractant -consultant -investitor *caiete de sarcini pe specialitati *lista cu cantitate de lucrari *grafic general de realizare a investitiei -piese desenate -planuri generale: -planuri topo -plan general de amenajare -planurile gospodariei subterane -planuri de amplasare -planuri principale ale obiectelor: -lac. .circulatii.nr. .de randuri etc. -desfasurari cu evolutia siluetei vegetatiei -studii de cromatica a vegetatiei pe anotimpuri -organizarea santierului: .exemplare -distanta de plantare -lungime garduri vii. -instalatii.organizare si limitare teritoriu. -peluze. -amenajari.

ridicare topo . economic al terenurilor -pentru a fi obtinut –cereri tip.lucrari de modelare teren. -drumuri carosabile. piese desenate. . imprastiere pamant -insamantare gazon si plantare flori Acte de autoritate –certificat de urbanism –prim pas official in demararea lucrarii -eliberat de -serviciul de urbanism al primariei -serviciul de urbanism al consiliului judetean -informatii privind regimul tehnic. -aducere pamant vegetal.executare alei pietonale. vegetal. plan de incadrare in zona. avize. necesitatea elaborarii documentatiilor de urbanism –PUD. -retele .trasplantari arbori si arbusti. . plan de situatie. studiu geo. juridic. -executare lucrari de plantari . degajare. taxe aferente -prin CU se stabilesc–principalele avize.imprejmuire -esalonare lucrari: -lucrari de infrastructura-tehnico-edilitare. curatare teren.-demolare. PUZ -autorizatie de construire –act oficial de autoritate de nastere a amenajarii peisagistice care contine :piese scrise.