UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE CATEDRA DE PSIHOLOGIE

Lucrare de cercetare

 Ce trebuie să conțină lucrarea de cercetare și punctajul fiecărui capitol?

I. II. III. IV. V. VI. VII.

Cadrul teoretic ( 2 pct.) Obiectiv și ipoteză de cercetare ( 0,10 pct) Design-ul cercetării ( 0,15 pct) Descrierea subiecților (0,25 pct) Materiale necesare ( 0,25 pct) Desfășurarea experimentului ( 0,25 pct) Prelucrarea și interpretarea datelor ( 4 pct.)

a) Interpretare cantitativă ( 2 pct) b) Intepretare calitativă ( 2 pct) VIII. Concluzii ( 1 pct) IX. X. Bibliografie ( 0,5 pct) Anexe ( 0,5 pct)

Se acordă un 1 pct din oficiu!

Total: 10 pct.->nota finală 10!

Psihologie experimentală I – Iluzia Müller-Lyer

1

! NU UITAȚI ! În această secțiune trebuie să utilizați citarea ”în text” în conformitate cu standardele APA. Referirea la cercetări anterioare nu presupune o trecere în revistă exhaustivă a literaturii din domeniu.cercetări anterioare pe tema iluziei Müller-Lyer (minim o cercetare descrisă în cadrul teoretic. Iluzia Müller-Lyer). Citaţi doar acele studii care au legătură directă cu cercetarea voastră.definirea conceptelor de bază studiate (Percepția. Cadrul teoretic va cuprinde: . În introducere se definesc conceptele utilizate în cercetare care sunt mai puţin cunoscuţi sau au mai multe accepţiuni. .. având la bază un articol dintr-un jurnal de specialitate).UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE CATEDRA DE PSIHOLOGIE ILUZIA MÜLLER-LYER  Mai jos se regăsește o descriere a fiecărui punct care trebuie atins în lucrarea de cercetare:  Cadrul teoretic ( 2 pct) Se începe cu o incursiune în domeniul psihologic de referinţă pentru subiectul cercetării (conceptul cu sfera cea mai largă legat de temă). evitând referinţe tangenţiale. Referirea la studiile anterioare trebuie să arate continuitatea dintre ceea ce cercetaţi şi ceea ce s-a cercetat deja. Psihologie experimentală I – Iluzia Müller-Lyer 2 . Introducerea trebuie să cuprindă o prezentare generală a subiectului cercetării şi să se particularizeze prin referinţe la rezultatele altor proiecte de cercetare care au fost realizate în domeniu. Iluzii perceptive.

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE CATEDRA DE PSIHOLOGIE  Obiectivul cercetării ( 0. Grupul experimental va fi expus unui dispozitiv care prezintă iluzia Müller-Lyer.  Design-ul cercetării ( 0. Grupul de control va fi expus unui dispozitiv similar. în sensul subestimării segmentului de dreaptă ajustat (cu aripioarele orientate în afară) față de segmentul etalon (cu aripioarele orientate spre interior).15 pct) Este un experiment de confirmare în care Variabila Independentă (VI) este expunerea la Iluzia Müller-Lyer. fiind înregistrată eroarea pe care participanții o percep cu privire la egalitatea lungimii celor două segmente. în comparație cu participanții din grupul de control. Designul experimental este unul cu două grupuri independente: unul experimental și unul de control. Definiție conceptuală: VD. dar în absența iluziei Müller-Lyer.10 pct) Obiectivul:  Ipoteza:  Participanții din grupul experimental vor înregistra erori mai mari. VI. Lucrarea de faţă îşi propune evidenţierea iluziei Müller-Lyer. Definiție operațională (și nivelele VI): VD. Definiție operațională: Psihologie experimentală I – Iluzia Müller-Lyer 3 . Definiție conceptuală: _ VI. iar Variabila Dependentă (VD) este eroarea de evaluare a lungimii segmentului de dreaptă. înregistrându-se de asemenea eroarea pe care participanții o percep cu privire la egalitatea lungimii celor două segmente.

 Materiale necesare (0. Aplicarea probei experimentale se va face individual. Grilă de observație a conduitei sociale și a conduitei de lucru Psihologie experimentală I – Iluzia Müller-Lyer 4 . vârsta 22 ani. Este important ca participanții selectați să nu aibă vârste din categoriile extreme (de exemplu. gen masculin. principiul etic referitor la confidențialitate va cere să nu divulgați numele participanților. cu fiecare subiect în parte. vârstnici sau copii). Dispozitiv de evidențiere a iluziei Müller-Lyer (condiția experimentală) 2. ocupația student. În această secțiune vor fi descriși participanții la cercetare după modelul de mai jos: Exemplu de descriere a participanților: SB. Tabel de înregistrare a rezultatelor individuale (vezi tabel 1) 4. Dispozitiv utilizat pentru condiția de control 3.25 pct) Participanții sunt persoanele care vor participa la experiment.UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE CATEDRA DE PSIHOLOGIE  Participanții (0.25 pct) Pentru acest experiment vor fi folosite următoarele instrumente: 1. Precizați doar inițialele acestora! Numărul de participanți la studiu trebuie să fie de 6. ATENȚIE Așa cum știți. care vor fi împărțiți în două grupe: grup experimental (3) și grup de control (3).

Figura 1. Dispozitivul de evidențiere a iluziei Müller-Lyer Pentru evidenţierea iluziei Müller-Lyer se utilizează un dispozitiv confecţionat din carton alb cu dimensiunile de 20x50 cm (figura 1). şi notând cu "+" atunci când segmentul este mai lung. Fâşia fiind mobilă. pe fâşie se fac gradaţiile în mm. La capătul din dreapta al acestei figuri se realizează o fantă în carton cu lăţimea de 5 cm. Pe spatele fâşiei se va realiza o gradaţie în mm. segmentul de dreaptă poate fi mărit sau micşorat. cu lungimea de 3 cm şi deschiderea de 40o faţă de dreaptă. orientate spre interior. În partea stângă a cartonului se desenează cu tuş negru (sau marker) o linie orizontală de 10 cm (având grosimea de 3 mm) cu două perechi de aripioare la cele două capete. Pe această fâșie se conturează o linie cu lungimea de circa 15 cm. procedându-se în felul următor: se fixează fâşia astfel încât cele două segmente să fie perfect egale. în această poziţie. pe spatele fâşiei se marchează o linie care va reprezenta punctul 0. (prin ataşarea de hârtie milimetrică). exact în dreptul acestei linii se trasează o linie similară şi pe carton. Spre extremitatea dreaptă a cartonului (la circa 20 cm de prima fantă) se realizează o altă fantă de aceeaşi lăţime. Dispozitivul utilizat pentru evidenţierea iluziei Müller-Lyer Psihologie experimentală I – Iluzia Müller-Lyer 5 . făcând un unghi de 140o cu linia dreaptă. notând cu "-" valorile arată că segmentul din dreapta este mai scurt decât cel din stânga.UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE CATEDRA DE PSIHOLOGIE 1. în perfectă continuitate cu prima linie și terminată în partea dreaptă cu două aripioare de aceeaşi lungime ca şi cele din stânga (3 cm) dar orientate în afară. Prin aceste fante se introduce o fâşie de carton cu lăţimea adaptată acestora.

Tabelul nr. Figura 2. cât și la cele descendente (vezi secțiunea Desfășurarea experimentului pentru descrierea seriilor ascendente și descendente).1 prezintă un model de înregistrare a valorilor erorii de estimare a participanților. ci cu o linie perpendiculară dreapta de 5 cm (figura 2). Dispozitivul utilizat pentru condiția de control Pentru condiția de control se va construi un dispozitiv similar. Singura diferență este că cele două segmente (linii) nu se vor termina cu aripioare orientate spre interior sau exterior. Tabelul nr. folosind aceleași materiale. Dispozitivul utilizat pentru condiția de control 3. Tabel de înregistrare a rezultatelor individuale Pentru fiecare participant va fi realizat un tabel în care se notează rezultatele obținute de acesta la fiecare ajustare a lungimii dispozitivului (în mm). 1 Valorile erorii de estimare (în mm) în funcţie de tipul seriei Participant 1 – grup experimental Număr determinări 1 2 ……… 10 Serie ascendentă Serie descendentă Psihologie experimentală I – Iluzia Müller-Lyer 6 . atât la seriile ascendente.UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE CATEDRA DE PSIHOLOGIE 2.

Pentru evidenţierea iluziei Müller-Lyer (deci a unei erori sistematice de evaluare a lungimii segmentului de dreaptă) se va folosi metoda ajustării. Grila de observație a conduitei sociale și a conduitei de lucru Pentru a observa comportamentul participanților în timpul sarcinii va fi construită o grilă de observație care va avea în vedere două tipuri de conduită: cea socială și cea de lucru.). Va fi întocmită o astfel de grilă de observație pentru fiecare participant la experiment. În acest fel. obervarea celor 5 comportamente specifice conduitei de lucru vă va oferi la final o imagine de ansamblu aspra acestei dimensiuni.  Desfăşurarea experimentului (0.UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE CATEDRA DE PSIHOLOGIE Aceste fișe individuale de înregistrare a rezultatelor vor fi atașate în original lucrării de cercetare la secțiunea ANEXE. Informațiile din grila de observație vă vor ajuta în realizarea analizei calitative a datelor. 4. Experimentatorul va fixa fâşia dispozitivului la o anumită valoare. Pentru fiecare din cele două dimensiuni observate trebuie să identificați cel puțin cinci comportamente sau caracteristici relevante pe care să le includeți grilă. după care îi va prezenta subiectului dispozitivul.25 pct) Se lucrează în perechi de tip experimentator-subiect. folosind contrabalansarea: seria ascendentă în care lungimea segmentului va fi mai mică decât cea etalon (<10 cm. În mod asemănător. subiectul deplasând fâşia pentru a alungi segmentul Psihologie experimentală I – Iluzia Müller-Lyer 7 . Prezentarea stimulilor se va realiza în două moduri. cele 5 comportamente specifice conduitei sociale vă vor oferi imaginea de ansamblu asupra conduitei sociale a fiecărui participant. acesta fiind solicitat să egalizeze cele două linii.

2. Se vor prezenta subiectului un număr de 10 serii ascendente.).67 Psihologie experimentală I – Iluzia Müller-Lyer 8 . subiectul deplasând fâşia pentru a scurta segmentul.  Prelucrarea și interpretarea datelor (4pct) a) interpretarea cantitativă (2 pct) După colectarea datelor la nivel individual. şi semnul acestei abateri). ordinea acestora fiind randomizată. se vor calcula pentru fiecare participant doi indicatori: media erorilor înregistrate pentru seriile ascendente și media erorilor înregistrate pentrr seriile descendente. Tabel centralizator al rezultatelor Participanți Medii erori serii ascendente Grup experimental Medii erori serii descendente Participant 1 Participant 2 Participant 3 Media grupului -13 -25 -28 -22 -35 -37 -26 -32. 2). respectiv 10 serii descendente. Experimentatorul va nota de fiecare dată cu cât se abate lungimea estimată de subiect faţă de valoarea etalon (se va nota valoarea în mm. Mediile obținute vor fi completate într-un tabel centralizator (vezi tabelul nr. Tabelul nr.UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE CATEDRA DE PSIHOLOGIE seria descendentă în care lungimea segmentului va fi mai mare decât cea etalon (>10 cm.

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE CATEDRA DE PSIHOLOGIE Grup de control Participant 4 Participant 5 Participant 6 Media grupului 10 -5 -20 -5 11 11 -7 5 *Datele prezentate în tabelul de mai sus sunt fictive și au scop ilstrativ De asemenea se va realiza un grafic care să prezinte atât diferențele între cele două tipuri de serii. indiferent de modalitatea de prezentare a iluziei (serie ascendentă sau descendentă). Grupul Psihologie experimentală I – Iluzia Müller-Lyer 9 . Figura 3. Diferențele între grupul experimental și cel de control pentru seriile ascendente și descendente Din graficul de mai sus putem observa că participanții din grupul de control au estimat lungimea segmentului de dreaptă mai acurat decât participanții din grupul experimental. cât și diferențele între grupul experimental și cel de control (vezi figura 3).

b) interpretarea calitativă (2 pct) În prezentarea calitativă a rezultatelor se răspunde la următoarele întrebări: 1.  Concluzii (1 pct) Se vor relua pe scurt principalele concluzii care se desprind din analiza rezultatelor. se analizează performanța fiecărui subiect în parte. în sensul subestimării segmentului de dreaptă ajustat (cu aripioarele orientate în afară) față de segmentul etalon (cu aripioarele orientate spre interior). folosindu-se și datele obținute prin observație și notate în fișa de observatie. asemănările sau diferențele între participanți. se va realiza o analiza a rezultatelor statistice prezentate în grafice și în tabele. deoarece această diferență ne arată în ce măsură obiectivul studiului a fost sau nu atins.și interindividuală a performanțelor și a diferențelor identificate la subiecți în ceea ce privește exactitatea percepției timpului. în timp ce la nivel interindividual se analizează performanțele grupului.UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE CATEDRA DE PSIHOLOGIE experimental a înregistrat erori mai mari. Cum ați investiga ipoteza de cercetare într-un alt studiu? 4. A fost obiectivul sau ipoteza de cercetare confirmată? 2. Există diferenţe între subiecţi în cadrul aceluiași grup? Au fost participanți care au avut tendința constantă de a estima corect lungimea segmentului chiar și în grupul experimental? Care credeți că este explicaţia? 3. La nivel intra-individual. Ce ati observat in timpul derularii experimentului la nivelul conduitei de lucru a participantilor? Dar la nivelul conduitei sociale? Altfel spus. precizând dacă Iluzia Müller-Lyer a fost sau nu evidențiată ca urmare a experimentului. Analiza diferenței între grupul experimental și cel de control are un rol important. Această interpretare calitativă presupune o analiză intra. Psihologie experimentală I – Iluzia Müller-Lyer 10 .

5 pct) Lucrarea de cercetare trebuie să cuprindă următoarele anexe: Tabelele de notare a rezultatelor individuale (vezi tabel 1) în original.  Anexe (0.5 pct) Conţine referinţe exacte din lucrările şi cercetările consultate conform standardelor APA (Autor. pentru fiecare participant se va atașa grila originală completată. Pagină).UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE CATEDRA DE PSIHOLOGIE  Bibliografie (0. Editură. Consultați manualul de tehnici și abilități academice pentru informații suplimentare cu privire la standardele de citare APA. Grila de observare a conduitei în timpul examinării. Ediţie. Titlu. Psihologie experimentală I – Iluzia Müller-Lyer 11 . An.