Nama Surat dalam Al Quran beserta artinya

Yuk Qta ingat2 lagi nama-nama surat dalam Al Quran, jadi ingat pas masih di TPA.... 1 AL-FATIHAH Pembukaan 2 AL-BAQARAH Sapi Betina 3 ALI ‘IMRAN Keluarga Imran 4 AN-NISAA’ Wanita 5 AL MAIDAH Hidangan 6 AL AN’AM Binatang Ternak 7 AL ‘ARAAF Tempat Tertinggi 8 AL-ANFAAL Harta Rampasan Perang 9 AT-TAUBAH Pengampunan 10 -YUNUS Yunus 11 -HUD Hud 12 -YUSUF Yusuf 13 AR-RA’D Guruh 14 IBRAHIM Ibrahim 15 AL-HIJR Negeri Kaum Samud 16 AN NAHL Lebah 17 BANI ISRAIL Keturunan Isra’il 18 AL-KAHFI Gua 19 -MARYAM Maryam 20 -THA-HA TaHa 21 AL-ANBIYAA’ Nabi-Nabi 22 AL-HAJJI Haji 23 AL MU’MINUN Orang-Orang yang Beriman 24 AN NUR Cahaya 25 AL-FURQAAN Pembeda 26 ASY-SYU’ARAA Para Penyair 27 AN-NAML Semut 28 AL-QOSHOSH Cerita-Cerita 29 AL ‘ANKABUT Laba-Laba 30 AR-RUUM Bangsa Romawi 31 -LUQMAN Luqman 32 AS-SAJDAH Sujud 33 AL-AHZAB Golongan yang Bersekutu 34 AS-SABA’ Kaum Saba’ 35 -FATHIR Pencipta 36 -YAASIN YaSin 37 ASH-SHAFFAT Yang Bersaf-saf 38 -SHAAD Sad 39 AZ ZUMAR Rombongan-Rombongan 40 AL-MUKMIN Orang yang Beriman 41 HAA MIIM AS-SAJDAH Ha Mim As-Sajdah 42 ASY-SYUURAA Musyawarah 43 AZ-ZUKHRUF Perhiasan 44 AD-DUKHAAN Kabut 45 AL-JAATSYIAH Yang Berlutut 46 AL-AHQAAF Bukit-Bukit Pasir

47 -MUHAMMAD Nabi Muhammad SAW 48 AL-FATH Kemenangan 49 AL-HUJURAAT Kamar-Kamar 50 QAAF Qaf 51 AZ-ZARIYAAT Angin yang menerbangkan 52 ATH-THUR Bukit 53 AN-NAJM Bintang 54 AL-QOMAR Bulan 55 AR-ROHMAN Yang Maha Pemurah 56 AL-WAAQI’AH Hari Kiamat 57 AL-HADIID Besi 58 AL-MUJADALAH Wanita yang Mengajukan Gugatan 59 AL-HASYR Pengusiran 60 AL-MUMTAHINAH Perempuan yang Diuji 61 ASH-SHAF Barisan 62 AL-JUM’AH Hari Jum’at 63 AL MUNAFIQUN Orang-Orang yang Munafik 64 AT-TAGHAABUN Hari Ditampakkan Segala Kesalahan 65 ATH-THOLAAQ Talak 66 AT-THAHRIM Mengharamkan 67 AL-MULK Kerajaan 68 AL-QOLAM Kalam 69 AL-HAAQQAH Hari Kiamat 70 AL-MA’ARIJ Tempa-Tempat Nain 71 -NUH Nuh 72 AL-JIN Jin 73 AL-MUZZAMMIL Orang-orang yang Berselimut 74 AL-MUDDATSTSIR Orang yang berkemul 75 AL QIYAMAH Hari Kiamat 76 AD-DAHR Masa 77 AL MURSALAAT Malaikat yang Diutus 78 AN-NABA’ Berita Besar 79 AN-NAZI’AAT Malaikat-Malaikat yang Mencabut 80 -’ABASA Ia Bermuka Masam 81 AT-TAKWIIR Menggulung 82 AL-INFITHAAR Terbelah 83 AL-MUTHAFFIFIN Kecurangan 84 AL-INSIQOQ Terbelah 85 AL-BURUUJ Gugusan Bintang 86 AL-THORIQ Yang Datang di Malam Hari 87 AL-A’LAA Yang Paling Tinggi 88 AL-GHOSYIYAH Hari Pembalasan 89 AL-FAJR Fajar 90 AL-BALAD Negeri 91 ASY-SYAMS Matahari 92 AL-LAIL Malam 93 ADH-DHUHA Waktu Dhuha 94 AL-INSYIRAH Kelapangan 95 AT-TIIN Buah Tin 96 AL-’ALAQ Segumpal Darah .

97 AL-QADR Kemuliaan 98 AL-BAYYINAH Bukti yang Nyata 99 AZ-ZILZAAL Keguncangan 100 AL-’AADIYAAT Kuda Perang yang Berlari Kencang 101 AL-QAARI’AH Hari Kiamat 102 AT-TAKATSUR Bermegah-Megahan 103 AL-ASHR Masa 104 AL-HUMAZAH Pengumpat 105 AL-FIEL Gajah 106 -QURAISY Suku Quraysy 107 AL-MAA’UUN Barang-Barang yang Berguna 108 AL-KAUTSAR Nikmat yang Banyak 109 AL-KAAFIRUUN Orang-Orang Kafir 110 AN-NASHR Pertolongan 111 AL-LAHAB Gejolak Api 112 AL-IKHLASH Kemurnian Keesaan Allah 113 AL-FALAQ Waktu Subuh 114 AN-NAAS Manusia .