Aprobat Director general PLAN DE CONTROL AL CALITATII, VERIFICARI SI INCERCARI OBIECTIVUL : DOMENIUL : CONSTRUCTII NR. Categoria de CRT.

lucrari, controale si verificari prevazute in caietele de sarcini

Modul de efectuare a controalelor (metode, norme)

Frecventa solicitata de caietele de sarcini sau norme (inscriptii care impun)

Tolerante admise

CINE LA CONTROL - RTE - RCQ - E(executant) - B(beneficiar) - P(proiectant - I 5 Responsabil tehnic Sef santier Sef punct lucru

DOCUMENTUL INTOCMIT NC(nota de control) PV faze determinante PVLA (PV lucrari ascunse) PFL (PV pe faze de lucrari) PVFR (PV receptie pe faze) 6 Proces verbal de predare amplasament F-PSP SAM 02-02

CINE RASPUNDE

0 1.

1 Predare amplasament si cote de nivel pentru fiecare obiect in parte Trasarea axelor lucrarii

2 Masuratori cu instrumente sau masuratori topo

3 C56/1985 Caiet 2 pct. 2.1.

4 STAS 9824/11985

7 Tehnic santier

2.

Masuratarea cu mijloace traditionale si topografice

Inainte de inceperea lucrarilor de excavare pamint pentru fundatii

Eroare adm. Trasare in plan +15 mm

Responsabil tehnic Sef santier Sef punct lucru Proiectant Beneficiar (Dir. Santier)

Proces verbal de trasare a lucrarilor F-PSP SAM 0203

Tehnic santier

Conform NE 01299 cap. aspect) Verificare existenta certificate de calitate si garantie. 12. Conf prevederilor proiectului de executie. inaintea turnarii betonului Pe toata durata betonarii elementelor de constructii La toate lucrarile ce devin ascunse Concordanta cu prevederile din proiectul de executie Responsabil tehnic Sef santier Sef punct lucru Registrul de receptie calitativ a materialelor. pozitie Verificarea indeplinirii regulilor generale de betoane Controlul calitatii lucrarilor ce devin ascunse (pe faze si obiecte) Examinare vizuala si prin masuratori si comparare cu datele din proiect Conf.3. inainte de punerea in opera La toate cofrajele montate.3. agremente La toate materialele principale si la toate echipamentele . 56/85 Conform C56/85 Proiect executie si detalii de executie Sef punct lucru Responsabil tehnic CQ(resp CQ) Proces verbal de receptie calitativa F-PSP SAM 0209 Tehnic santier 5. NE 012-99 Anexa III-1 proiect executie Conf. 12. Responsabil tehnic Sef punct lucru Condica de betoane turnate F-PSP SAM 02-08 Tehnic santier 6. C56/1985 si NE 012-99 Sef punct lucru Responsabil tehnic CQ(resp CQ) Proiectant Beneficiar (Dir. instructiuni de montare si exploatare. odata cu aprovizionarea ce se face pe santier. prefabricatelor si elementelor de constructii F-PSP sam 0221 Tehnic santier 4. dupa caz. Santier) Proces verbal de verificare a lucrarilor ce devin ascunse F-PSP SAM 02-06 Tehnic santier . Verificarea calitativa a elementelor de cofraj dimensiuni. dimensiuni.3. fise tehnice. NE 012-99 cap. Verificarea calitatii materialelor si a ecipamentelor (tip. etanseitate.

dimensiuni.3.5.1. a existentei stratului de carton bitumat Conform C 56/85 caiet XVII Cap.1 la Caiet IX. tip. Verificarea lucrarilor de zidarie (planeitate. Anexa VIII.6 C58/96 STAS 1928/90 10.3. 3. C37/1988 C58/96 C37/79 Verificarea se face pe parcursul executiei si la terminarea lucrarilor de zidarie Verificare pe parcursul executiei si la terminarea lucrarilor (minim o verificare/100 mp dar minim una/incapere) Verificarea se face pe parcursul executiei si la terminarea lucrarilor dupa executia ignifugarii Verificarea se face la terminarea lucrarilor C56/86.2. 6 STAS 1030/85 C18/83 9. 8. numar straturi. dimensiune. Controlul calitatii invelitorilor (verificarea suportului. cap. verticalitate.3. rezemari. rosturi) Control conform C56/85 caiet VIII cap. ancorari) Conform C56/85 caiet IX. Conform C56/85 caiet XV. cap. tesere. si C37/1988 Responsabil tehnic Sef punct lucru Proces verbal de receptie calitativa F-PSP SAM 0209 Tehnic santier . 3.1.7. 2. 3. Verificarea calitatii lucrarilor de tencuieli (dupa receptionare strat suport-aderenta la suport. linearitate. muchii Controlul calitatii sarpantei (corespondenta. Caiet VIIII STAS 10109/11985 Conform C56/85 anexa IX. pane. C18/1975 si NE 001/1999 Responsabil tehnic Sef punct lucru Proces verbal de receptie calitativa F-PSP SAM 0209 Tehnic santier Sef punct lucru Responsabil tehnic Proces verbal de receptie calitativa F-PSP SAM 0209 Tehnic santier Incadrarea in prevederile proiectului Sef punct lucru Responsabil tehnic Proces verbal de receptie calitativa F-PSP SAM 0209 Tehnic santier Conform C 56/85 caiet XVII Cap.

aderenta) Examinarea vizuala.3 2-3.3. pe fiecare tip de pardoseala Verificarea se face pe parcursul executiei si la terminarea lucrarilor Conform C56/85 caiet XVII Cap. imbinare burlan si panta. si 3. masuratori C37/88 STAS 2389/92 Verificarea se face pe parcursul executiei prin sondaj si la terminarea lucrarilor C 56/85 caiet XVII Cap.2-6 si GP 037/98 (vizual si masuratorideterminari) 13. prin sondaj in timpul executiei si la terminarea lucrarilor.10 Responsabil tehnic Sef punct lucru Proces verbal de receptie calitativa F-PSP SAM 0209 Tehnic santier C56/85caiet XII Cap.4.1. orizontalitate. a invelitorii propriuzise) Controlul calitatii tinichigeriei (verticalitate. Verificare montare tamplarie din PVC si AL Conf. fixare. C56/85 caiet XV prin masuratri Dupa receptia stratului suport.3 pag. 12. planeitate. cap 3. prindere.11. GP 037/98 Responsabil tehnic Sef punct lucru Proces verbal de receptie calitativa F-PSP SAM 0209 Tehnic santier Conform C56/85 caiet XV. rosturi. Sef punct lucru Responsabil tehnic Proces verbal de receptie calitativa F-PSP SAM 0209 Tehnic santier . amplasare.4. aspect. pe astereala. montare. jgheab) Controlul calitatii pardoselilor (verificare conformitate. etanseitate.

Toate fazele de lucru care prin prevederile proiectului reclama prezenta proiectantului sau a Inspectoratului in Constructii vor fi semnalate cu cel putin 7 zile inainte factorilor mentionati. Receptia la terminarea lucrarilor Conf C56/85 Conform proiect de executie Conform proiect de executie . In afara verificarilor cuprinse in PCCVI personalul santierului va efectua si alte verificari rezultate din prevederile proiectului sau dispozitii de santier pe parcurs. Beneficiar Proces verbal de receptie Tehnic Proiectant calitativa F-PSP SAM 02santier 09 Executant Comisia de receptie Pentru oricare din categoriile de lucrari cuprinse in PCCVI compartimentul CQ al SC SAM GPL SRL va efectua verificari prin sondaj potrivit unui program de control propriu.14.