MĂRIMI RELATIVE DE INTENSITATE

Mărimile relative de intensitate reprezintă raportul între doi indicatori absoluţi de natura diferita între care exista o legătura logica. De exemplu, densitatea populaţiei care se calculează ca raport între numărul populaţiei şi suprafaţă. În analiza mărimilor relative trebuie permanent să facem trimitere la indicatorii absoluţii pentru a nu ajunge la concluzii eronate. Mărimile relative de intensitate se obţin prin raportarea a doi indicatori cu conţinut diferit dar între care există o relaţie de interdependenţă. la nivel parţial: xi =
yi zi

∑ ; la nivelul ansamblului: x =

Se mai poate scrie şi sub forma: MRI = MRI = marimea relativă de intensitate. X = variabila (fenomenul) de raportat. Y = variabila (fenomenul) ales ca bază de raportare.

∑z

yi
i

Arată gradul, intensitatea de răspândire a unui fenomen în raport cu variabila la care se raportează. Exemplu: W= N
Z =

Q

W = productivitatea muncii Z gradul de înzestrare tehnică a muncii. Q/ha = producţia medie la hectar

Capitalfix (Cf ) Nr .muncitori ( N )

Q/ha = Nr .hectare

Qagricola

Reprezentarea grafică a mărimilor relative de intensitate se face cu ajutorul diagramelor prin coloane, prin benzi ori prin suprafeţe. Ex.

1

Valori centralizate
100% 90% 80% 70% 60% 50% TOTAL 24-27 ANI 22-24 ANI 19-22 ANI 40% 30% 20% 10% 0% 18 Nr. vânzători 14 28 295 575 362 Zile lucrate 2356 4807 2930 Ore lucrate 60 1232 10093 1780230 175335

419260 828890 532080 Val. desfacere

41256 83833

50246 Fond salariu

Mărimi relative de intensitate

100% 80% 60%
24-27 ANI 22-24 ANI 19-22 ANI

21 168 299472947 21 17229603 2994

40%

Zile lucratoare

20% 21 163 295602791 0%
Ore lucrate Val. Desfacerii Fond salariu

Aplicatie: Un agent economic dispune de o retea de utilitati economice cu profilul alimentatie publica in care sunt angajati 500 de vanzatori.

2

Pentru cei 500 de vanzatori, considerati ca o colectivitate generala, s-a intocmit o baza de sondaj. Inscrierea in baza de sondaj a vanzatorilor s-a facut in ordine alfabetica, ceea ce constituie un criteriu aleator si li s-a dat un cod. Considerand cei 500 de vanzatori ca formand o colectivitate, statistica, se cere:
1.

Sa se calculeze toate marimile relative de intensitate si sa se reprezinte grafic marimile obtinute folosind diagramele adecvate;

A. Calculul mărimilor relative pe baza repartiţiei vânzătorilor după vârstă Repartiţia timpului lucrat (în zile şi ore), a valorii desfacerii şi a fondului de salarii pe total şi în medie pe un vânzător în funcţie de vârstă salariatului
Valori centralizate pentru: Zile lucr. xi Ore lucr. yi Val. desf. zi Mărimile relative de intensitate Fond salariu si Zile lucr xi/ni Ore lucr yi/n1 Val desf zi/n1 Fond salariu si/n1

Interval ul de variaţie al vârstei

Nr. vân z. ni

19-22 22-24 24-27 Total

18 28 14 60

362 575 295

2930 4807 2356

532080 50246 828890 83833 419260 41256

21 21 21 21

163 172 168 168

29560 29603 29947 29670

2791 2994 2947 2922

1232 10093 1780230 175335

Interpretare: Cei mai tineri vânzători alcătuiesc 30% din totalul angajaţilor, lucrează 29,3% respectiv 29% din totalul zilelor si orelor lucrate, realizează 29,9% din valoarea desfacerii si primesc 28,7% din fondul de salarii.

3

V nză rii în 1 şi 22 a i â to tre 9 n

V aloa a de ce re liza re sfa rii a te

P e 2 rim sc 8,7%d fo ul in nd

L creză e ctiv u fe

R sp e ectiv 29 %

29 % .3

2 9,9%

3% 0

Notă: În cazul dat mărimile relative de intensitate au caracter de medie, prin urmare toate valorile obţinute sunt valori medii atât la nivel de grupă cât şi pe total. Repartiţia timpului lucrat (în zile şi ore), a fondului de salarii pe total şi în medie pe un vânzător în funcţie de valoarea desfacerii
Interval de variaţie a valorii desfacerii 22100-26056 26056-31990 31990-37920 Valori centralizate pentru: Zile lucr. xi 15 27 18 265 556 411 Ore lucr. yi 2202 4560 3331 Fond salariu zi 37781 79792 57762 Mărimi relative de intensitate Zile lucr xi/ni 18 21 23 21 Ore lucr yi/n1 147 169 185 168 Fond sal. zi/n1

Nr. vânz ni

d sa rii e la

2519 2955 3209 2922

Total

60

1232 1009 175335 3

Se va proceda la fel şi la repartiţia vânzătorilor după: numărul de zile; numărul de ore şi salariul net lunar

4