You are on page 1of 21

Notiunea si structura capitlului propriu

Capitalul propriu reprezinta o totalitate de urse proprii de finantarea activitatii economicofinanciare a intreprinderii si poate fi determinat ca marimea ramasa in activele intreprindderii dupa scadereaa datoriilor.

In componenta capitalului propriu se evidentiaza: 1.Capitalul statutar(social). 2.Capitalul suplimentar. 3.Rezervele. 4.profitul nerepartizat. 5.Capitalul secundar. La determinarea capitalului propriu din marimea lui se scad: 1.capitalul nevarsat. 2.Ccapitalul retras. 3.Pierderea neacoperita. 4.Prifitul utilizat alanului de gestiune.

Elementele care formeaza capitalul propriu

Capitalul statutar

Capitalul suplimentar

Capitalul de rezerva

Profit nerepartizat

Capital secundar

Aporturile proprietarilor la patrimonial intreprinderii.

-Diferente dintre valuarea nominala a actiunilor si pretul de vinzare a acestora. -Diferente de curs valutar aferente decontarilor cu fondatorii.

-Rezerve stabilite de legislatie. -Rezerve prevazute de statut. -Alte rezerve

-Profit nerepartizat al anilor precedenti. -Profit net al anului de gestiune.

-Diferente din reevaluarea activelor pe termen lung. -subventii de tat.

N. -Pierderea neta a anului de gestiune.S.al societatii cu raspundere limitata-nu mai putin de 300 de salarii minime**.De exemplu. . al societatii pe actiuni de tip inchisnu mai putin de 10 mii lei*.S.C.in functie de felurile activelor.Contabilitatea investitiilor”. capitalul statutar al societatii pe actiuni de tip deschis trebuie sa constituie nu mai putin de 20 mii lei.. Daca conform actelor de constituire fondatorii depun aporturile banesti pina la data inregistrarii de stat a intreprinderii.adica orice bunuri aflate in circuitul civil.De exemplu.asociatiilor)la patrioniul acesteia depuse in contul achitari actiunilor(cotelor... precum si cerintele legislatieiin vigoare. c)drepturile patrimoniale.C. Contabilitatea formarii capitalului statutar.la crearea acesteia este determinate de actele de constituire. Capital nevarsat Capital retras Pierdere neacoperita Profit utilizat al anului de gestiune Elementele care reduc marimea capitalului propriu Schema:Structura capitalului propriu sub forma generala.drept aporturi la capitalul statutar pot servi: a)mijloace banesti.luandu-se ca baza preturile publicate ale pietii organizate.Datoriile fondatorilor aferente aporturilor la capitalul statutar. Valoarea actiunilor proprii(partilor sociale)rascumparate de laactionarii(asociatii) sai -Pierderea neacoperita a anilor precedenti.13.drepturile de folosinta a patrioniului(mijloacelor fixe terenurilor resurselor naturale etc.16.Contabilitatea activeleor nemateriale”.2.partilor sociale)pentru asigurarea activitatii statutare a intreprinderii.). Aporturile nebanesti depuse la capitalul statutar se evalueaza in conformitate cu prevederile S.N.C.aporturile nebanesti la capitalul statutar al societatiii pe actiuni se evalueaza la valoarea de piata aprobata prin decizia adunarii generale(de constituire)a actionarilor sau a consiliului societatii.de exemplu.N.. b)patrimonial nebanesc .Stocurile de marfuri si materiale”.S.25.inclusive valorile mobiliare achitate integral.De exemplu.N. Modul de formare a capitalului statutar si marimea minima a acestuia sunt reglementate de actele legislative ale Republicii Moldova precum si actele de constituire a intreprinderii (contractul de constituire si statutul).C. Marimea aporturilor fondatorilor la capitalul statutar al intreprinderii. Dividende Intermediare platite pina la sfirsitul perioadei De gestiune etc.Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”.mijloacele depuse se acumuleaza pe un cont bancar provizoriu. Capitalul statutar(social) reprezinta valuarea aporturilor proprietarilor intreprinderii (actionarilor.

asociati. ..40 alin.data de intrare in S..membri.Actiuni priveligiate neinregistrate”-pentru evidenta valorii actiunilor priveligiate plasate de societatea pe actiuni care n-au trecut inregistrarea de stat.fie personae fizice sau juridice .Aporturi “-pentru evidenta existentii si miscarii aporturilor participantilor din societatile private.Formarea capitalului statutar al intreprinderii se reflecta in contabilitate dupa inregistrarea de stat a intreprinderii in baza urmatoarelor documente justificate: ____________________________________ *Conform art. -factura de expeditie sau factura fiscala( in cazul depunerii marfurilor si materialelor)etc..De exemplu. 3114. 3116. 3113..L.69 din Regulamentul societatilor economice din Republica Moldova.Actiuni simple inregistrate”.actionari etc.pentru evidenta valorii actiunilor simple plasate de societatea pe actiuni care au trecut inregistrarea de stat. **Conform art..)ai intreprinderii.inscrieri privind cesiunea partii sociale si alte informatii necesare.R.datele de indentitate. -certificatul de inregistrare a intreprinderii: -dispozitia de incasare(in cazul depunerii aporturilor banesti in numerar). -dispozitia de plata(in cazul depunerii banesti prin virament).valoarea partii sociale. 3115. -contractul de constituire...Capitalul statutar )in cadrul caruia pot fi deschise urmatoarele subconturi: 3111.Fond statutar”-pentru evidenta existentii si modificarii fondului statutar al intreprinderii de stat (municipale).mixte etc.informatii privind achitarea(neachitare)partii sociale.(2)din Legea privind societatile pe actiuni. -statutul intreprinderii.in societatea cu raspundere limitata evidenta analitica a capitalului statutar se tine in registrul asociatiilor in care se reflecta numele de familie(denumirea completa) a asociatului. -extrasul din registrul detinatorilor hirtiilor de valoare(in cazul depunerii hirtiilor de valoare). -procesul-verbal de primire-predare(in cazul depunerii activelor pe termen lung). Pentru evidenta sintetica a capitalului statutar este destinat contul de pasiv 311.. Evidenta analitica a capitalului statutar se tine pe proprietari(participanti.Actiuni simple neinregistrate”-pentu evidenta valorii actiunilor simple lasate de societatea pe actiuni care n-au trecut inregistrarea de stat..sediul(adresa postala). 3112.Actiuni previligiate inregistrate”-pentru evidenta valorii actiunilor priveligiate plasate de societatea pe actiuni care au trecut inregistrarea de stat.

.Datorii privind decontarile cu bugetul” Ct 313.cu capitalul statutar in valoare de 8000 lei.Capital nevarsat” Ct 311.Investitii pe termen lung in parti legate” Dt 211.mixte etc..103 alin..R... Formarea capitalului statutar in cazul depunerii aporturilor banesti se reflecta in contabilitate prin urmatoarele formulele contabile: -la valoarea nominala a aporturilor la capitalul statutar achitate de catre fondatori: Dt 242..Materiale” Dt 217.inclusive TVA.Contractul de constituire prevede depunerea aporturilor banesti in suma de 5000 lei si a sporturilor nebanesti in suma de 3000 lei.Contul de decontare” Dt 243..3117.Contul valutar” Ct 311.Timpul”au achitat in 10 iulie 2002 un contract de constituire a societatii.Capitalul statutar” -la valoarea nominala a aporturilor la capitalul statutar neachitate de catre fondatori: Dt 313..1 Fondatorii S.Capital statutar” La achitarea datoriilor privind aporturile la capitalul statutar se intocmesc fprmulele cotabile: -la valoarea efectiva a aporturilor la capitalul statutar(fara TVA): Dt 111.La 26 august 2002 a fost efectuata inregistrarea de stat a societatii cu raspundere limitata...Mijloace fixe” Dt 131.mijloacele fixe depuse in capitalul social al agentilor economiei sunt scutite de TVA.Dupa inregistrarea intreprinderii formarea capitalului statutar se reflecta in contabilitate prin urmatoarea formula contabile: .. Exemplul 9.casa” Dt 242..investitii pe termen scurt in parti nelegate” Dt 232..Active nemateriale in curs de executie” Dt 121..Active nemateriale” Dt 112.Active materiale in curs de executie” Dt 123..L..Capital nevarsat” La suma TVA aferenta aporturilor nebanesti depuse in capitalul statutar*: Dt 534...(1) pct.Cont de decontare”si alte conturi de evidenta a activelor Ct 313.Marfuri” Dt 231..Investitii pe termn scurt in parti legate” Dt 241...Capital nevarsat” *Conform art.26 din Codul fiscal.Cote de participatie”-pentru evidenta existentii si miscarii cotelor de participatie (partilor sociale)ale asociatilor din societatileprivate... Pina la momentul inregistrarii societatii fondatorilor au virat in contul bancar provizoriu mijloacelor banesti in proportie de 40% din capitalul statutar.Investitii pe termen lung in parti nelegate” Dt 132.

.mijloace fixe care nu necesita montaj 2000lei .Capital nevarsat”...Datorii privind decontarile cu bugetul”. .iar in credit-achitarea acestor datorii.capital nevarsat”-la valoarea efectiva a aportuirlor la capitalul statutar(fara TVA). Pentru evidenta sintetica a datoriilor fondatorilor aferente aporturilor la capitalul statutar este destinat contul de active 313....Mijloace fixe” Dt 211.In debitul acerstui cont se reflecta datoriile proprietarilor intreprinderii aferente aportueilor la capitalul statutar...materiale 1800lei Conform acestor date se intocmeste formula contabila: Dt 242.Cont de decontare” Dt 123..Cont de decontare”-la suma mijloacelor banestidepuse Dt 313.Mijloace fixe”-la valoarea obiectelor de mijloace fixe intrate 2000lei Dt 211.Capital nevarsat”-la valoarea totala a mijloacelor banesti si a valorilor Materiale intrate in contul achitarii datoriilor fondatorilor aferente partilor Sociale in capitalul statutar 4800lei Contabilitatea capitalului nevarsat In practica economica deseori apar situatii cind momentul de inregistrare a intreprinderii nu coiencide cu momentul de depunere a portuirlor la capitalul statutar sau fondatorii nu depun aporturi in marimea integrala prevazuta de actele de constituire.Capitalul statutar”-la valoarea nominala a porturilor la capitalul statutar. Evidenta analitica a capitalului nevarsat se tine pe fiecare proprietar al intreprinderii. Capitalul revarsat se reflecta in contabilitate in urmatoarele formule contabile: -dupa inregistrarea de stat a intreprinderii in marimea cotei neachitate de fondatori aferenta aporturilor la capitalul statutar: Dt 313....Materiale” si alte conturi de eveidenta a activelor Ct 313.mijloacele banesti inregistrate in contul de decontare 1000lei .Soldul acestui cont este debitor si se reflecta in rapoartele financiare(Bilantul contabil si Raportul privind fluxul capitalului propriu)cu cifre negative (in paranteze)..Materiale”-la valoarea materialelor intrate(fara TVA) 1500lei Dt 534.iar in cadrul acestora-pe fiecare tip de aport nevarsat.. In calitate de document justificatic pentru reflectarea capitalului nevarsat serveste nota contabila intocmita in baza documentelor primare privind formarea capitaluilui statutar.Datorii privind tax ape valoarea adaugata”-la suma TVA aferenta Materialelor depuse in capitalul statutar(1500x20%) 300lei Ct 313. Dt 242.Inaceste cazurri se formeaza capital nevarsat care reprezinta datoriile fondatorilor aferente aporturilor la capitalul statutar..Dt 242.Cont de decontare”-la suma mijloacelor banesti depuse 1000lei Dt 123. -la primirea mijloacelor de la fondatori in contul achitarii datoriilor aferente aporturilor la capitalul statutar: 1.Capital nevarsat” Ct 311.subcontul 5342..Capital nevarsat”-la valoarea partilor sociale neachitate Ct 311.Capital statutar”-la marimea totala a capitalului statutar 3200lei 4800lei 8000lei La 1 octombrie 2002 fondatorii intreprinderii au depus in contul achitarii capitalului statutar in conformitate cu contractul de constituire: .

Exemplu 9.C apital nevarsat”-la suma TVA aferenta aportuirlor nebanesti primate de la fondatori...Datorii privint decontrile cu bugetul” Ct 313. In baza datelor prezentate in contabilitate se inregistreaza urmatorele formule contabile: 1.la suma diferentei dintre valoarea partii sociale si aportului considerate drept datorie a societatii fata de fondator 3..Datorii fata de fondatori si alti participanti” Ct 241.Casa” 2000 lei 2000 lei 8000 lei 6000 lei 2000 lei 6000 lei 6000 lei ..2...in cazul cind diferenta se trareaza ca patrimoniu Predate intreprinderii cu titlu gratuit.Capital nevarsat”.Mijloace banesti”.sa depuna in contul partii sociale(valoarea careia constituie 6000 lei)un computer cu valoarea estimative de 8000 lei.2 Conform contractului de contituire a societatii cu raspundere limitata .in termen de trei luni dupa inregistrarea de stat a societatii. In calitate de document justificativ pentru reflectarea acestei formule in conturile contabile serveste extrasul din procesul-verbal al adunarii(sedintei)organului imputernicit al intreprinderii. Dupa inregistrarea de stat a societatii la valoarea nominala a partii sociale a fondatorului: Dt 313.fondatorul Nicolae Scurtu este obligat..Datoriile fata de fondatori si alti participanti”-in cazul cind diferenta este considerata Drept datorie a intreprinderii fata de membrii acesteia Ct 622.la suma diferentei se intocmeste formula contabila: Dt 123.diferenta mentionata poate fi inregistrata ca datorie a intreprinderii fat de proprietar(care urmeaza sa fie achitata de intreprindere contra mijloace banesti) sau patrimoniu predate intreprinderii cu titlu gratuit In functie de decizia luata . la momentul transmiterii patrimoniului nebanesc in contul partii sociale: Dt 123. Dt 534...Venituri din activitatea financiara”...la valoarea nominala a partii sociale a fondatorului Ct 537.Capital statutar” 2.la valoarea estimative a aportului depus Ct 313.Mijloace fixe”si alte conturi de evidenta a activelor Ct 537. In practica economica apar situatii cind valoarea estimative a aportului nebanesc indivizibil depaseste marimea cotei in capitalul statutar ce i se cuvine proprietarului. la momentul achitarii datorii contra numerar: Dt 537.Capital nevarsat” Ct 311.De exemple.Datorii fata de fondatori si alti participanti”. In acest caz organul imputernicit al intreprinderii adopta decizia cu privire la solutionarea problemei decomul accord cu detinatorul cotei. Comitetul de conducere a societatii de comun acordcu fondatorul Nicolae Scurtu a luat decizia de a considera depasirea valorii esimative a a portului nebanesc al fondatorului Nicolae Scurtu asupra marimii partilor sociale cuvenite in suma de 2000 lei drept datorie in cauza contra mijloacelor banesti in curs de o luna dupa transmiterea aportului nebanesc societatii..

subcontul 3113”Actiuni simple inregistrate” 60 000 lei 60 000 lei Contabilitatea capitalului suplimentar Capitalul suplimentar. Formarea capitalului statutar se reflecta in contabilitate prin urmatoarele formule contabile: Dt 242.subcontul 3112”actiuni simple neinregistrate” .revinzarea cotelor dobindite(rascumparate) anterior la un prêt ce difera de valoarea nominala.3 Fondatorii societatii pe actiuni..Actiunile plasate se considera actiuni achitate integral de priimii subscriptori.Capital nevarsat”.In contabilitate a fost intocmita formula contabila: Dt 311..iar capitalul suplimentar nu se divizeaza in cote si apartine in intregime tuturor proprietarilor intreprinderii.. .capitalul statutar al careia in suma de 60 000 lei este divizat in 12 000 de actiuni simple cu valoarea nominala de 5 lei/actiunea.Capital statutar”.de exemplu: .In acest caz in contabilitate s-a facut urmatoarea inregistrare: Dt 123. Capitalul suplimentar se formeaza la efectuarea multiplelor operatiuni economice cum sunt.parti sociale etc..la suma mijloacelor banesti intrate Dt 313..este legat de formarea si modificarea capitalului statutar..Capital statutar”.Capitalul nevarsat” in societatile pe actiuni are un caracter limitat.) ce apartin unor proprietary anumiti..Mijloacefixe”.la valoarea nominala a aporturilor achitate 20 000 lei 20 000 lei La 23 aprilie 2002 totalurile emisiei au fost inregistrate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.Celelalte actiuni trebuie sa fie achitate contra mijloace banesti.achitarea cotelor din capitalul statutar al intreprinderii la valoarea ce difera de cea nominala: ..la valoarea nominala totala a actiunilor subscrise 40 000 lei 20 000 lei 60 000 lei La 5 martie 2002 societatea a primit de la fondatori mijloace fixe in contul platii a 4000 de actiuni.Exceptie o constituie perioada de 30 zile din ziua inregistrarii de stat a societatii pe actiuni pina la primirea aporturilor nebanesti.la valoarea mijloacelor fixe intrate Ct 313.la valoarea aporturilor nebanesti nedepuse Ct 311.Vara” au incheiat la 15 februarie 2002 un contract de creare a societatii.Utilizarea contului 313.Contractul de constituire prevede depunerea de catre unul din fondatori a mijloacelor fixe in contul platii actiunilor procurate in numar de 4000.subcontul 3112”Actiuni simple neinregistrate” Ct 311.dupa provinienta sa .La 20 februarie a fost efectuata inregistrarea de stat a societatii pe actiuni.la formarea si majoritatea capitalului statutar al societatii pe actiuni contul 313.Capital nevarsat”.in contul achitarii actiunilor plasate la constituirea societatii.Capital nevarsat” nu se utilizeaza..Legea privind societatile pe actiuni prevede reflectarea capitalului statutar numai in marimea valorii actiunilor plasate.Totodata capitalul social este compus din cote (actiuni.. Exemplu 9.Capital statutar”.Prin urmare.Cont de decontare”. La 11 februarie 2002 fondatorii a depus integral mijloace banesti in contul bancar pentru achitarea a 8000 de actiuni.

Soldul acestui cont poate fi creditor.Plata actiunilor din emisiunea sumplimentara este efectuata prin transferarea mijloacelor banesti in contul bancar provizoriu.capital suplimentar”. Pentru generalizarea informatiei privind capitalul suplimentar este destinat contul de pasiv 312.Dupa inregistrarea de stat a societatii pe actiunila suma cu care valoarea actiunilor proprii vindute depaseste valoarea nominala se intocmeste formula contabila: Dt 242..Capital suplimentar varsat” Exemplu 9.4 La crearea societatii pe actiuni.in comformitate cu contractulde constituire.achitarea capitalului nevarsat in valuta straina etc.suma diferentei dintre pretul de vinzare si valoarea nominala se considera capital suplimentar..subcontul3112.Sigma” 3000 de actiuni simple cu valoarea nominala de 10 lei sunt plasate la pretul de 12lei/actiunea...la 15 noiembrie 2002 a fost efectuata inregistrarea de stat a modificarii capitalului statutar. La 5 noiembrie 2002 totalurile emisiunii suplimentare au fost inregistrate de Comisia Nationala a Veniturilor Mobiliare..Capitalul suplimentar”.se reflecta in rapoartele financiare mentionate cu cifre negative(in paranteze).se inregistreaza in baza Bilantului contabil si Raportul privind fluxul capitalului propriu cu cifre obisnuite(fara paranteze) sau debitor.au transferat in contul bancar al intreprinderii pina la momentul inregistrarii(15 mai 2002)mijloace banestila valoarea integrala a ctiunilor plasate care au fost inregistrate de Comisia Nationala a Veniturilor Mobiliare la 28 mai 2002. Daca actiunile societatii pe actiuni sunt plasate la subscriptori la prêtul care depaseste valoarea nominala a acestora. Peste 3 luni societatea pe actiuni.Fondatorii societatii pe actiuni..cont valutar” Ct 312.Cont de decontare” Dt 243.. .Sigma”a anuntat emisiunea sumplimentara deschisa a 2000 de actiuni simple careau fost plasatela subscriptori la pretul de 16 lei/actiunea.anularea cotelor dobindite(rascumparate) anterior la un prêt ce difera de valoarea nominala..depunerea aporturilor la capitalul statutar in valuta straina. Conform datelor prezentate se intocmesc formulele contabile reflectate in tabelul de mai jos: . .

5. 3. 1 1. 7. 4. 6. 2.Nr. Ctr.lei 3 30 000 6000 30 000 32 000 20 000 12 000 32 000 Corespondent a conturilor dt 4 242 242 3112 244 537 537 242 ct 5 3112 3112 3113 537 3113 3121 244 . Continutul operatiunilor economice 2 Reflectarea valorii nominale a actiunilor plasate la crearea societatii(3000x10) Reflectarea sumei diferentei dintre pretul de vinzare si valoarea nominala a actiunilor[(12-10)x3000] Reflectarea valorii nominale a actiunilor inregistrate de Comisia Nationala a Veniturilor Mobiliare Incasarea mijloacelor banesti in cursul emisiunii suplimentare(2000x16) Reflectarea valorii nimonale a actiunilor din emisiunea suplimentara(2000x10) Reflectarea sumei diferentei dintre pretul de vinzaresi valoarea nominala a actiunilor[(16-10)x2000 Trecerea mijloacelor banesti din contul special la contul de decontare Suma.

Capital nevarsat” Ct 312.Capitalul suplimentar” se reflecta.Cont valutar”sau Dt 313.Capital statutar”sau Ct 313.) la data incheierii contractului de constituire(aprobarii statutului)... pentru diferenta de curs nefavorabila aferenta mijloacelor depuse se intocmeste formula contabila: Dt 312. EXEMPLU 9.diferentele de curs valutar aferente decontarilor cu fondatorii in valuta straina..In acest caz aporturile se evalueaza in lei moldovenesti la cursul official al valutei stability de Banca Nationala a Moldovei(B..N. Daca la momentul depunerii directe de catre fondatorii-nerezidenti aporturile la capitalul statutar in comparative cu data incheierii contractului de constituire s-a format o diferenta de curs valutar. In contractul de constituiresi statutul intreprinderii pot fi stipulate depuneri in valuta straina din partea proprietarilor-nerezidenti pentru formarea capitalului statutar.de asemenea.Capitalul suplimentar”.Capitalul suplimentar”.M.In contul 312.aceasta se reflecta in contabilitate inmodul urmator: pentru diferenta de curs favorabila aferenta mijloacelor depusese intocmeste formula contabila: Dt 243..5 ....subcontul 3122.subcontul 3122.Diferente de curs aferente aporturilor valutare in capitalul statutar”..Diferente de curs aferente aporturilor valutare in capitalul statutar” Ct 311.Capital nevarsat”.

. ctr.lei 3 232 000 1600 348 000 345 600 2400 Corespondenta conturilor dt ct 4 5 243 243 313 243 312 311 312 311 313 313 .La data achitarii datoriilor fondatorii privind cotele in capitalul statutar in suma de 24 000 dolari cursul stability de B.A.Zeta”.5). In baza datelor prezentate se intocmesc formulele contabile reflectate in tabelul de mai jos: Inregistrari contabile privindformarea si modificarea capitalului suplimentar afferent aporturilor valutare.A..M.6 lei pentru un dolar S.fondatorii-nerezidenti depun in capitalul statutar 40 000 dolari S.5) Reflectarea valorii aporturilor valutare depusedupa inregistrarea intreprinderii (24 000x14.N.Conform contractului de constituire a S.A. 4.R.5-14.M..4 lei pentru un dolar S. 5. la data incheierii contractului alcatuieste 580 000 lei(40 000x14. Pina la momentul inregistrarii intreprinderii fondatorii-nerezidenti au transferat in contul valutar al intreprinderii 16 000 dolari (cursul official la data depunerii a alcatuit 14.5) Reflectarea diferentei de curs favorabile aferente mijloacelor depuse [(14.U. a constituit 14. 1 1. 2.N.4)x24 000] Suma. 3.ceea ce la cursul stabilit de B.).4) Reflectarea diferentei de curs nefavorabile aferente mijloacelor depuse [(14. Continutul operatiunilor economice 2 Reflectarea valorii aporturilor valutare depuse pina la inregistrarea intreprinderii(16 000x14.U.L. Nr.5)x16 000] Reflectarea valorii aporturilor valutare nedepuse la momentul inregistrarii intreprinderii(24 000x14.U.6-14.

Capitalul statutar”.Rezerve prevazute de statut’’. La 15 mai 2002 societatea pe actiuni a inregistrat la Comisia Nationala a Valotilor Mobiliare majorarea valorii nominale a actiunilor...Capital suplimentar”. plasarii actiunilor de emisiune suplimentara(maririi numarului asociatilor).in contabilitate se fac aceleasi inregistrari contabile.312..).capitalul suplimentar.Astfel.Profit nerepartizat (pierdire neacoperita) a anilor precedenti”.la intreprinderea de stat(municipale)-de organelle puterii de stat(municipale) etc.Modificarea capitalului statutar se efectueaza prin majoritatea lui.capitalul statutar poate sa se mareasca in urma: majorarii valorii nominale a actiunilor plasate(valorii partilor sociale ale asociatilor etc.Profit nerepartizat(pierdere neacoperita)al anilor precedenti”. Decizia privind modificarea capitalului statutar se aproba de organul imputernicit al intreprinderii:in societatea pe actiuni-de adunarea generala a asociatiilor.Contabilitatea modificarilor capitalului statutar In procesul desfasurarii activitatii intreprinderii poate aparea necesitatea de a modifica capitalul statutar constituit la crearea acestuia.in societatea pe actiunide adunarea generala a actionarilor sau consiliu societatii.6 La adunarea generala a actionarilor societatii..in conformitate cu legislatia in vigoare si statutul intreprinderii.profitul nerepartizat).Profit net (pierdere)al perioadei de gestiune”) si creditul contului 311. Majorarea capitalului statutar pe seama unor elemente distincte ale capitalului propriu se inregistreaza in debitul conturilor surselor respective(322. In calitate de documente justificative pentru efectuarea acestor inscrieri contabile servesc: extrasul din procesul-verbal aladunarii (sedintei) organului imputernicit al intreprinderii: statutul intreprinderii: decizia de inregistrare a modificarii capitalului statutar eliberata intreprinderii de oficiul territorial al Camerei Inregistrarii de Stat a Departamentului Tehnologii Informationale..333. O mare importanta primordiala pentru reflectarea in conturile contabile o au sursele de majorare a capitalului statutar: 1) aporturile depuse de actionarii(asociati) 2) sursele proprii ale intreprinderii (rezervele.belsug”care a avut loc la 10 aprilie 2002 a fost luata deciziaprivind majorarea valorii nominale a actionarilor plasate (in numar de 3000) de la 10 lei la 15 lei pe seama profitului obtinut in anul 2001 in suma de 12 500 lei si a capitalului suplimentar in suma de 2500 lei.332.. Dupa aceasta se intocmeste formula contabila: Dt 332. Exemplul 9.la suma .Alte reserve”.. Operatiunile aferente modificarii capitalului statutar se reflecta in contabilitate dupa introducerea schimbarilor respective in Registrul de inregistrare de stat..323.La 27 mai 2002a fost efectuata inregstrarea de stat a majorarii capitalului statutar al societatii pe actiuni cu 15 000 lei. Daca capitalul statutar a fost majorat pe seama primei surse sus-numite.ca siin cazul depunerii aporturilor fondatorilor in contul achitarii capitalului statutar la crearea intreprinderii. Majorarea(micsorarea)capitalului statutar al intreprinderii poate fi efectuata prin diverse metode.

Credite bancare pe termen scurt”* Ct 311.Capital suplimentar”.Capital suplimentar”la suma cu care valoarea nominala a actiunolor depaseste valoarea lor reala: Dt .7 Conform deciziei organelor autorizate datoriile fata de stat accumulate de societatea pe actiuni in suma totala de 530 000 lei se convertesc in 53 000 actiuni la valoarea de piata a actiunilor societatii de la 10 lei pentru o actiune cu valoarea nominala de 20 lei.profitului utilizat pentru majorarea valorii nominale a actiunilor Dt 312.Credite bancare pe termen scurt” Dt 534.Datorii privind decontarile cu bugetul” Dt 311.precum si credite acordate sub garantia statului) achita aceste datorii contra actiuni din emisiunea suplimentara. la suma cu care valoarea reala a actiunilor depasete valoarea lor nominala: - Dt 511.la valoarea niminala a actiunilor emise pentru convertirea creditelor: Dt 511.amenzisi alte plati spre transferare in buget.Datorii privind decontarile cu bugetul” Exemplu 9..lei 3 .penalitati.. Dupa inregistrarea emisiunii suplimentare in Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si modificarile capitalului social al societatii pe actiuni in Camera Iregistrarii de Stat in contabilitatese reflecta urmatoarele formule contabile: ..precum si credite acordate ...penalitati si alte plati spre transferare in buget in suma de 230 000 lei. In baza datelor prezentate se intocmesc formulele contabile reflectate in tabelul urmator: Nr.Capital statutar”.la suma totala a majorarii valorii nominale a actiunilor 12 500 lei 2500 lei 15 000 lei Un caz particular al majorarii capitalului social reprezinta convertirea datoriilor societatilor pe actiuni fata de stat in actiuni...Societatile pe actiuni privatizate partial sau integral care au acumulat datorii fata de stat(impozite..taxelor. penalitatilor: Dt 534..garantate de stat in suma de 300 000 lei.. Suma totala a datoriilor accumulate include impozite..Credite bancare pe termen scurt” Dt 534.la suma capitalului suplimentar utilizat pentru Majorarea valorii nominale a actiunilor Ct 311.Capital suplimentar” Dt 511.taxe. la valoarea nominala a actiunilor emise pentru convertirea impozitelor. crt. 1 Corespondenta conturilor Dt Ct 4 5 Continutul operatiunilor economice 2 Suma.Datorii privind decontarile cu bugetul” Dt ..Capital statutar”.taxe.Capital statutar”.

poate lua decizia cu privire la reducerea capitalului statutar..se efectuiaza.Marmora” .deobicei.In aceste cazuri se intocmeste urmatoarea formula contabila: Dt 311.in scopul acoperirii pierderilor intreprinderii.Marmura”. La 22 mai 2003 societatea.s-a dovedit a fi mai mica decit capitalul statutar al societatii cu 7500 lei.aceasta operatiune economica poate fi efectuata in cazul cand valoarea activelor nete a societatii pe actiuni la finele anului este mai mica decit marimea capitalului statutar. 2.Capital statutar” Ct 332. . Micsorarea capitalului statutar ca si majorarea acestuia poate fi efectuata prin diverse metode.trecute apoi in categoria celor pe termen scurt.in conformitate cu termenul de rambursare stability in contractul de credit.1.capitalul statutar poate fi diminuat prin: .respectandu-se legislatia in vigoare (satisfacerea cerintelor creditorilor etc. La 17 aprilie 2003 adunarea generala a actionarilor a luat decizia de a micsora capitalul statutar al societaii cu 7 500 lei prin diminuarea valorii nominale a 1 500 de actiuni plasate de la 30 lei la 25 lei.a inregistrat la Comisia Nationala aValorilor Mobiliare micsorarea valorii nominale a actiunilor.conform datelor din Bilantul contabil annual pe anul 2002.. 3.dobindirea actiunilor proprii de societatea pe actiuni de la actionari(dobandirea partilor sociale proprii de catre societatea cu raspundere limitata de la asociati)cu anularea ulterioara Micsorarea valorii nominale a actiunilor societatilor pe actiuni.De exemplu.In acest caz adunarea generalaconform cerintelor legislatieii in vigoare. 4. Exemplu 9. De exemplu.8 La finele anului financiar valoara activelor nete ale societatii pe actiuni .).La 29 mai 2003 a fost efectuata inregistrarea de stat a micsorarii capitalului statutar al societatii.. Reflectarea valorii nominalea actiunilor emise pentru convertirea datoriilor curente fata de beget[(230 000:10)x20] Reflectarea sumei diferentei dintre valoarea reala sic ea nominala a actiunilor emise[(230 000:10)x(20-10)] Reflectarea valorii nominale a actiunilor emise pentru convertirea creditelor obtinute sub garantia statului [(300 000:10)x20] Reflectarea sumei diferentei dintre valoarea reala si nominala a actiunilor emise[(300 000:10)x(20-10)] 460 000 230 000 534 312 311 534 600 000 300 000 511 312 311 531 *Este de mentionat ca in componentacreditelor bancare pe termen scurt se reflecta si creditele pe termen lung primate.In acest caz se intocmeste formula contabila: ..ca si micsorarea valorii partilor sociale ale asociatiilor societatii cu raspundere limitata.Profit nerepartizat(pierdere neacoperita)al anilor precedenti”.micsorarea valorii nominale a actiunilor plasate(valorii partilor sociale).

procura)actiunile proprii plasate anterior.Astfel. .Capital statutar” Ct 332.stimularea coloboratorilor societatii.revinzarii ulterioare a actiunilor la un pret mai mare.Capital retras’’-la valoarea actiunilor (partilor sociale) retrase la pretul de procurare Ct 241. Formarea si modificarea capitalului retras se reflecta in contabilitate in baza urmatoarelor documente justificative: . . .In asemenea cazuri la intreprindere se formeaza capital retras care reprezinta valoarea actiunilor proprii dobindite de la actionari.nu ofera dreptul la vot si alte drepturi.avizul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare..extrasul din procesul verbal al organului autorizat al intreprinderii cu decizia privind dobindirea .precum si valoarea si valoarea partilor sociale.dobindirea actiunilor proprii poate fi efectuata in vederea : ..actiunile proprii (partile sociale)retrase de societate de la actionari (asociatii)se contabilizeaza la valoarea de dobindire(procurare)a acestora si se reflecta prin urmatoarea formula contabila: Dt 314.Pentru aceste actiuni(parti sociale)nu se platesc dividende (parti din profitul repartizat).tip.prevenirii tentativelor concurentului de a obtine pachetul de control etc. In conformitate cu Normele metodologice de utilizare a conturilor contabile.procesul-verbal de primire-predare a activelor pe termen lung. Operatiunile economice. .. . .documentul Camerii inregistrarii de Stat cu privire la inregistrarea modificarii(reducerii)capitalului statutar prin anularea actiunilo(partilor sociale)etc.dispozitia de casa.clasa de actiuni(parte sociala)dobindit de la actionari(asociati).Casa’’-la suma mijloacelor banesti achitate la dobindirea actiunilor(partilor sociale) Ct 242.In debitul acestui cont se inregistreaza valoarea actiunilor(partilor sociale)anulate si revindute.anularea si revinzarea actiunilor(partilor sociale).dobindite de la asociatii sai.extrasul din registrul actionarilor. .utilizarii actiunilor retrase pentru plata dividendelor.ordinul de plata.factura de expeditie sau factura fiscala. Pentru evidenta sintetica a actiunilor (partilor sociale)dobindite de la actionari(asociati)este destinat contul de active 314’’Capital retras’’.iar societatea cu raspundere limitata-partile sociale de la asociatii sai. Evidenta analitica a capitalului retras se tine pe fiecare pachet.se efectuiaza in diferite scopuri..in urma carora la intreprindere se formeaza capital retras. Actiunile (partile sociale)retrase nu reprezinta activele intreprinderii.majorarii normei profitului la o actiune si a cresterii (stabilizarii)cursul actiunii. ..Cont de decontare’’-la suma mijloacelor banesti transferate la dobindirea actiunilor (partilor sociale). .Profit nerepartizat(pierdere neacoperita)ala nilor precedenti 7 500 lei 7 500 lei Contabilitatea capitalului retras In procesul desfasurarii activitatii economice a intreprinderii apar situatii in care societatea pe actiuni dobindeste(rascumpara.Soldul acestui cont este debitor si se reflecta in rapoartele financiare(Bilantul contabil si Raportul privind fluxul capitalului propriu) cu cifre negative. .micsorarii capitalului statutar prin intermediul anularii actiunilor retrase: . .Dt 311.

Diferentele dintre pretul de procurare si pretul de vinzare ale actiunilor revindute de asemenea sunt trecute in capitalul suplimentar prin urmatoarele formule contabile: .Capital retras’’ la valoarea de vinzare a actiunilor revindute.Capital statutar” Ct 314.La 7 mai 2002 au fost revândute 1400 acțiuni a câte 55lei/acțiunea.242 314 314 314 Conținutul operațiunilor economice 2 Dobândirea acțiunilor proprii de la acționari la valoarea de procurare (5000x60) Reflectarea valorii nominale a acțiunilor anulate(2000x50) Reflectarea sumei diferenței dintre prețul de procurare și prețul nominal al acțiunilor anulate [(60-50)x2000] Revânzarea acțiunilor la un preț mai mare decât prețul de procurare(1400x62) Suma.Actiunile (partile sociale)dobindite figureaza in capitalul retras pina cind acestea vor fi ulterior anulate sau revindute. 2. 4.. Corespondența conturilor debit credit 4 5 314 311 312 241.diferentele se trec in capitalul suplimentar.. La reninzarea actiunilor retrase anterior se intocmeste formula contabila: Dt 241..In acest caz se fac inregistrari de regularizare. 1 1... ctr. 3.242 241.prin care se deconteaza diferenta dintre valoarea de procurare si valoarea nominala. Exemplu 9.Capital suplimentar’’ Ct 314..Capital retras’’.lei 3 300 000 100 000 20 000 86 000 ..Capital retras’’ .9 La 21 ianuarie 2002 societatea pe acțiuni..Cont de decontare’’-la valoare mijloacelor banesti intrate in contul de decontare Ct 314. In cazul cind pretul de procurare al actiunilor anulate ulterior difera de pretul nominal.Capital suplimentar’’.Casa’’-la valoarea mijloacelor banesti incasate in casiere Dt 242.la suma cu care pretul de procurare depaseste pretul de vinzare: Dt 312.Temp a dobândit în scopul prevenirii scăderii cursului acțiunilor 5 000 acțiuni proprii cu valoarea niminală de 50 lei la prețul de procurare de 60 lei. Astfel. Operațiunele efectuate sunt reflectate în evidența prin formulele contabile prezentate in tabelul urmator: Nr.in cazul anularii actiunilor retrase la valoarea nominala se intocmeste formula contabila: Dt 311...la suma cu care pretul de procurare depăsește prețul de procurare: Ct 314.Capital retras’’ Ct 312. La 15 aprilie 2002 a fost inregistrată micșorarea capitalului statutar pe seama anulării a 2000 actiuni dobândite.

7. Reflectarea sumei diferenței aferente vânzarii acțiunilor retrase la un preț mai mare decât prețul de procurare [1400x(62-60)] Reflectarea revânzarii acțiunilor la un preț mai mic decât prețul de procurare(1600x55) Reflectarea sumei diferenței aferente vânzarii acțiunilor retrase la un preț mai mic decât prețul de procurare [1600x(6055)] 2800 88 000 314 241.) care au caracter de datorii ale intreprinderii.Acest capital se formeaza prin varsaminte anuale din beneficial societati. Societatile cu raspundere limitata sunt obligate sa formeze capitalul de rezerva care trebuie sa constituiecel putin 10% din marimea capitalului statutar.a caror creare. .pina la atingerea marimii stabilite de actul de constituire.De exemplu.surse de formare si scopuri de utilizare sunt stabilite de legislatia in vigoare.dar este efectuata conform deciziei adunarii generale a proprietarilor intreprinderii(actionarilor.a caror marime .Acest capital se formeaza prin varsaminte anuale din beneficial societatii in proportie de cel putin 5% din profitul net.in proportie de cel putin 5% din beneficiul net.reserve prevazute de statut. 6.242 312 314 8 000 312 314 Contabilitatea rezervelor În condițiile economiei de piața o mare importanța are constituirea rezervelor în componenta capitalului propriu al întreprinderii. . Din prima grupa fac parte rezervele.intreprinderea poate sa formeze pe seamaprofitului net reserve pentru dezvoltarea socialasi de productie a intreprinderii.pina la atingerea marimii stabilite de actul de constituire.asociatilor) sau a altui organ autorizat de conducere(consiliu etc.reserve stabilite de legislatie.scop si marime sunt prevazute de statutul intreprinderii.acarorcreare nu este prevazuta de statut.) Constituirea rezervelor intreprinderii se reflecta in contabilitate in baza extrasului din procesul-verbal al adunarii (sedintei) organului imputernicit al intreprinderii cu decizia .5.societatile pe actiuni sunt obligate sa creeze capital de rezerva care trebuie sa constituie cel putin 15% din marimea capitalului statutar. Din categoria altor reserve fac parte rezervele.pentru returnarea si reducerea preturilor la marfurile vindute.pentru cheltuielile de reparare a mijloacelor fixe etc.care se tratează ca o măsură de precauție rezonabilă pentru înlaturarea dereglărilor în desfășurarea normală a activitații financiare și de producție.De exemplu.Capitalul de rezerva poate fi folosit doar la acoperirea pierderii societatii pe actiuni sau la majorarea capitalului social al acestuia. Grupa a doua cuprinderezervele.alte reserve. In ansamblu rezervele intreprinderii din componenta capitalului propriu se divizeaza in trei categorii: .Capitalul de rezerva poate fi folosit doar la acoperirea pierderii societatii cu raspundere limitata sau la majorarea capitalului social al acestuia. În prezent capitol se examineaza metodica de contabilizare si reflectare in rapoartele financiare a rezervelor care au character de capital propriu si nu se studiaza rezervele pentru cheltuieli si plati preliminate(pentru plata concediilor angajatilor.

Astfella suma defalcarilor din profit in reservele intreprinderii se intocmeste urmatoarea formula contabila: Dt Dt Ct Ct Ct 332.Alte rezerve”.... 3222.referitoare la efectuarea defalcarilor(varsamintelor) in reserve..10%in fondul de dezvoltare a productieei si 3%-in fondul de dezvoltare sociala.Fond de dezvoltare a productiei constituit”.Fond de dezvoltare a productiei”.. 323..Fond de dezvoltare sociala”..Rezerve prevazute de statut”pot fi deschise urmatoarele subconturi: 3221.Fond de dezvoltare sociala constituit”.in cadrul contului 322.. Exemplu 9. 32221.. .Rezerve prevazute de statut” sau 323.cu reflectarea informatiei privind sursele de formare si directiile de utilizare a acestora.Fond de dezvoltare a productiei utilizat”.Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti”(160+320+96) 576 lei Ct 321.sunt necesare si alte documente justificative.Rezervestabilite de legislatie”.5% din suma totala a profitului se defalcheaza in capitalul de rezerva.subcontul 3221. 32212..Rezerve stabilite de ligislatie”(3200x5%):100 160 lei Ct 322.Fond de dezvoltare a productiei”.Pentru efectuarea unui control sufficient asupra formarii si utilizarii fondurilor de dezvoltare intreprinderea poate sa deschida in cadrul contului sintetic corespunzator subconturi de gradul II si III.. Evidenta analitica a rezervelor intreprinderii se tine pe fiecare tip de reserve.Rezerve stabilite de legislatie” sau 322. Formarea rezervelor este reflectata in contabilitate in debitul contului sursei respective si in creditul contului de evidenta a rezervelor.In particular..Alte reserve”.. 32222. Conturile nominalizate mai sus sunt conturi de pasiv.Dividende platite in avans”.De exemplu: ..Profit utilizat la finele anului de gestiune” 321.Rezerve prevazute de statut”.De exemplu.pe linga extras.reflectarea procurarii activelor pe termen lung pe seama mijloacelor fondului de dezvoltare a productiei se justifica de asemenea prin factura fiscalasau factura de expeditiesi ordinal de plata. 32211.iar in debit-utilizarea lor.In creditul acestor conturi se inregistreaza constituirea rezervelor.. Constituirea rezervelor este reflectata in contabilitatea societatii prin urmatoarele inscrieri: Dt 332.Fond de dezvoltare sociala utilizat”..reflectarea majorarii capitalului statutar pe seama capitalului de rezerva al intreprinderii se justifica de asemenea prin decizia de inregistrare a modificarii capitalului statutar eliberata intreprinderii de la oficiul territorial al Camerei Inregistrarii de Stat. ..Rezerve prevazute de statut”..La contabilizarea operatiunilor economice privind utilizarea rezervelor. Pentru evidenta sintetica a fiecarei categorii de reserve sunt destinate conturile distincte din grupa 32.10 La adunarea generala a asociatilor societatii cu raspundere limitata convocata la 14 februarie 2003 a fost adoptata decizia privind distribuirea profitului net al anului 2002 in suma totala de 3200 lei.Rezerve”: 321. 322..Profit nerepartizat(pierdere neacoperita)al anilor precedenti” 334.. subcontul 3342.

contul de gradul III 32211.Rezerve stabilite de legislatie” 322..reserve stabilite de legislatie 8 000 lei .fondul de dezvoltare a productiei constituit 4 000 lei .. . De exemplu .reserve stabilite de statut 5 000 lei inclusiv: ..Capital statutar”.Fondde dezvoltare sociala constituit”(3200x5%).Fond de dezvoltare sociala” contul de gradul III 32211.subcontul 3221.se intocmeste formula contabila: Dt 322. .Rezerve prevazute de statut” 323.Rezerve stabilite de legislatie” 322....la utilizarea mijloacelor rezerveor pentru lata dividendelor: Dt 322. .Rezerve prevazute de statut” 323.fondul de dezvoltare a productiei utilizat 1 000 lei In luna aprilie 2003 societatea. Exemplu 9.Rezerve prevazute de statut”.la utilizarea mijloacelor rezervelor pentru acoperirea pierderilor: 321...Rezerve prevazute de statut” Dt 323..Alte rezerve” Ct 537..Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)al anilor precedenti”...utilizarea mijloacelor acestor fonduri se inregistreaza prin corespondenta interna intre conturile de gradul III.Datorii fata de fondatori si alti participanti” Daca pentru efectuarea controlului asupra formarii si utilizarii fondurilor de dezvoltare intreprinderea a deschis conturi de gradul III.Fond de dezvoltare aproductiei constituit” Ct 322.Fond de dezvoltare aproductiei”.Plai” au alcatuit: .in baza deciziei adunarii generale a actionarilor.contul de gradul III 32211.Rezerve prevazute de statut”..Alte reserve” 311.Rezerve prevazute de statut”.Fond de dezvoltare a productiei”.Fondde dezvoltare a productiei constituit” (3200x10%):100 Ct 322.conform planului de afacerial intreprinderii sau deciziei corespunzatoare a organului autorizat de conducere...100 320 lei 96 lei Utilizarea mijloacelor rezervelor create se contabilizeaza in debitul conturilor de evidenta a rezervelor in corespondenta cu creditul conturilor care reflecta folosirea acestor mijloace: Dt Dt Dt Ct Dt Dt Dt Ct .sucontul 3222.Fond de dezvoltare aproductiei utilizat” Suma totala a fondurilor de dezvoltare prevazute de statut care se reflecta in rapoartele financiare la efectuarea acestei operatiuni nu se micsoreaza....la utilizarea mijloacelor rezervelor pentru majorarea capitalului statutar: 321.a acoperit pierderile anilor precedenti in suma de 3 700 lei pe seama rezervelor stabilite de legislatie.contul de gradul III 32212.11 La 1 ianuarie 2003 rezervele in componenta capitalului propriu al societatii pe actiuni.la utilizarea fondului de dezvoltare a productiei pentru procurarea activelor pe termen lung cu destinatia productive...subcontul 3221.Alte reserve” 332..Concomitent se inregistreaza formulele contabile ordinare privind intrarea activelor pe termen lung..

in conformitate cu planul de afaceri al societatii. In contabilitatea societatii vor fi reflectate inregistrarile contabile prezentate in tabelul urmator: .inclusive TVA.Achitarile cu vanzatorul au fost effectuate prin virament la data intocmirii procesului-verbal de primire-predare.pe seama mijloacelor fondului de dezvoltare a productiei.s-a procurat un autocamion partial uzat in valoare contractuala de 2 400 lei.In luna iunie 2003.