You are on page 1of 7

Dejan Tadić

 
 
 
 
 

ISKUSTVOM DO NOVCA
Profesionalno trgovanje valutnim derivatima

KIZ „CENTAR“
BEOGRAD 2012.

Autor:  
 Dejan  Tadić  
 
ISKUSTVOM  DO  NOVCA  
Profesionalno  trgovanje  valutnim  derivatima  
 
Recenzenti:  
Prof.  dr  Veroljub  Dugalić
Prof.  dr  Božidar  Stavrić
 
Izdavač:  
CENTAR,  Beograd,  Pribojska  9  
 
Za  izdavača:  
Dragomir  Katić
 
Štampa:  
KIZ  CENTAR  
 
Urednik:  
Dejan  Tadić
 
Dizajn  korice:  
Iva  Katić
 
Lektor:  
Janko  Medić
 
Prelom:  
Anja  Katić
 
Tiraž:  2.000  
 
ISBN  978-­86-­81287-­65-­1  
 
Zabranjeno  fotokopiranje,  preštampavanje  i  drugi  oblici  umnožavanja  
ove  knjige.  
Sva  prava  zadržavaju  autor  i  izdavač.  

Predgovor
Knjiga pod naslovom Iskustvom do novca - Profesionalno trgovanje valutnim
derivatima nastala je kao potreba na izazov da se odgovori na niz pitanja u vezi sa
ovom složenom problematikom koja u svetskoj finansijskoj sferi postaje sve
aktuelnija. Inspiracija za ovu knjigu je podstaknuta činjenicom o postojanju hiljade
raznih izdanja, od strane raznih autora širom sveta, koja uglavnom svedoče o opštoj
informisanosti u ovoj oblasti. Velika želja da se iz te mase mnogobrojnih radova i
izdanja izvuče i pretoči ono najvažnije i najstručnije u jednu knjigu, bila je veća
od samog izazova. Na osnovu stečenog iskustva u sferi proučavanja kao i ogromno
radno iskustvo o čemu svedoče postignuti rezultati , data mi mogućnost i smelost
za ovaj korak.
 

Barijera u proučavanju ove problematike koja je stajala ispred mene – srušena je.
Knjiga je napisana i evo je sada pred vama.
Verovatno da nikada ne bih srušio ovu barijeru da me nisu okruživali ljudi koje
volim i koji su nesebično iskazivali svoju ljubav i podršku meni i mom radu.
Beskrajnu zahvalnost dugujem svojoj supruzi Tatjani, sinovima Igoru i Vuku koji
su uvek bili uz mene i strpljivo me podržavali u toku rada na ovoj knjizi. Najtopliju
zahvalnost izražavam majci Simki koja nažalost više nije među nama. Ona me je
davno, rođenjem, poslala na ovaj put. Zahvalan sam prijatelju i saradniku Bojanu
Gavriloviću koji mi je prvi ukazao na ovaj izazov. Posebnu zahvalnost dugujem
svojim prijateljima Ljubiši Trivkoviću, Dragoljubu Todoroviću i Borisu Liliću. Oni
su dali poseban doprinos mom uspehu u životu.

 

Autor  

SADRŽAJ
Predgovor

I.

GLOBALNO TRŽIŠTE................................................................ 5
1. FOREX.......................................................................................... 5
2. MEĐUBANKARSKO TRŽIŠTE.................................................. 8
3. SAVREMENA TEHNOLOGIJA UKLONILA PREPREKE....... 9

II.

ULOGA DRŽAVE KROZ AKTIVNOSTI CENTRALNE
BANKE............................................................................................. 13

III. GLAVNI FAKTORI PONUDE I TRAŽNJE VALUTE...... 17
1. TRŽIŠTE FIKSNIH PRIHODA.................................................... 18
2. TRGOVINSKA KRETANJA....................................................... 18
3. KAMATNA STOPA I NJENA POVEZANOST......................... 19

IV. FUNDAMENTALNA ANALIZA............................................ 21
1. SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE (USD)............................ 24
1.1. EKONOMSKI INDIKATORI U AMERICI.............................. 24
1.2. DRŽAVNI ZAPISI, BELEŠKE I OBVEZNICE.......................... 33
1.3. KRETANJE VREDNOSTI DOLARA I
PRINOSA 10-GODIŠNJIH OBVEZNICA..................................... 34
1.4. DOLAR I AKCIJE................................................................ 36

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

EVROPSKA UNIJA (EUR)......................................................... 38
UJEDINJENO KRALJEVSTVO (GBP )...................................... 40
ŠVAJCARSKI FRANAK (CHF )................................................. 44
JAPANSKI JEN (JPY)................................................................. 46
AUSTRALIJSKI DOLAR (AUD)............................................... 49
NOVOZELANDSKI DOLAR (NZD)......................................... 51
KANADSKI DOLAR (CAD)...................................................... 53

V. VAŽNOST EKONOMSKIH INDIKATORA....................... 55
VI. TEHNIČKA ANALIZA............................................................... 57
1. UVODNE POSTAVKE................................................................ 57
2. OSNOVA TEHNIČKE ANALIZE............................................... 59

3. JEDNOSTAVAN I EKSPONENCIONALNI POKRETNI
PROSEK (SIMPLE and EXPONENTIAL MOVING AVERAGES).... 66
4. INDEKS RELATIVNE SNAGE (RELATIVE STRENGTH
INDEX RSI) ....................................................................................... 70
5. SLOW STOCHASTIC (SSD)......................................................... 75
6. FIBONAČI POVRAĆAJ I EKSTENZIJA (FIBONACCI
RETRACEMENT and EXTENSION) ................................................. 79
7. TAČKA VEŠANJA (PIVOT POINT )......................................... 83
8. TALASNI PRINCIP (WAVE PRINCIPLE)................................. 93
8.1. TALASI SA TRENDOM 1, 2, 3, 4, 5........................................ 94
8.2. VELIKA KOREKCIJA TALASA PROTIV TRENDA A,B,C........ 96
8.3. TROUGLOVI PREPOZNAVANJA I OBELEŽAVANJA........... 103
8.4. OPREZ PRILIKOM TRGOVANJA POMOĆU TALASA........... 105
8.5. PREPOZNAVANJE I TRGOVANJE TALASOM 3 ILI C U
NAJRANIJOJ FAZI .....................................................................105
8.6. TRGOVANJE ENDING DIJAGONALNIM PREOKRETOM PREPOZNAVANJE I OBELEŽAVANJE........................................ 107
8.7. KANALI PREPOZNAVANJA I OBELEŽAVANJA ................... 110
8.8. KRETANJE U RASPONU (RECTANGLE) TRGOVINA
NAKON PROBOJA..................................................................... 112
8.9. GLAVA I RAMENA IZ UGLA ISKUSTVA
PREPOZNAVANJE I OBELEŽAVANJE........................................ 113
8.10. TEHNIČKA FORMACIJA U PRAKSI................................... 116
8.11.DUPLI VRH I DUPLO DNO, O KOJEM SE TALASU RADI?. 120

VII. DEFINICIJA ANALIZE SENTIMENTA........................... 123
VIII. ALATI - KAKO KORISTITI U PRAKSI?
(GRAFIKONI I RAZRADA) ................................................ 127
IX.

UPRAVLJANJE RIZIKOM...................................................161
1. TIP TRGOVACA U ODNOSU NA VREMENSKI OKVIR.......... 163
2. INDEX AMERIČKOG DOLARA (USDX).................................. 164

X.

KORAK PO KORAK, POSTUPAK PRISTUPA
TRGOVANJU ............................................................................167

XI.

PUT KA USPEHU.....................................................................179