You are on page 1of 32

Από που εξαρτάσαι; Έρευνα για τις Φοιτητικές Παρατάξεις

Για τις δομές του Φοιτητικού Κινήματος
Συνέντευξη: Ματ σε 2 Υφέσεις
Το Πανεπιστημιακό Άσυλο ως εργαλείο
Πορεία Αριστερή Εκπαιδευτικών
3 άρθρα της ΕΝιαίας Αριστερής Κίνησης
Έλληνες Λαθρομετανάστες (γράφει ο Πιτσιρίκος)

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Απρίλης 2011

Εδιτόριαλ
Απρίλης του 2011. Οικονομική κρίση, χρεοκοπία, μνημόνιο, μειώσεις μισθών, σπάσιμο συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ο χώρος της δημόσιας εκπαίδευσης δέχεται μια άνευ προηγουμένου επίθεση από τα δημοτικά μέχρι τα πανεπιστήμια. Όλα δείχνουν μαύρα. Γι’ αυτό εμείς έχουμε έναν Λαμπτήρα Πυρακτώσεως, να ρίχνει φως σε αυτά που μας
δίνουν ελπίδα! Στους μετανάστες απεργούς πείνας, στους κατοίκους της Κερατέας που αντιστέκονται, σε κάθε τι που
μας δείχνει το δρόμο. Έναν Λαμπτήρα Πυρακτώσεως που υποσχεθήκαμε να τον κάνουμε προβολέα ολάκερο – και δεν
το ξεχνάμε!
Στο 7ο τεύχος του Λαμπτήρα Πυρακτώσεως όμως δεν θα διαβάσετε μόνο γι’ αυτά. Θα διαβάσετε και συνέντευξη από
τους Ματ σε 2 Υφέσεις, θα διαβάσετε ποιήματα, αλλά και άρθρα για το φοιτητικό κίνημα, για τις επερχόμενες αλλαγές
στα Πανεπιστήμια αλλά και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί,
για το άσυλο και για την ανακύκλωση.
Καλή Ανάγνωση!

Περιεχόμενα:
- Οργανική αλ-χημεία (ή στην διάθεση του «ΠΥΣΔΕ») ...σελ. 3
- Πάρος: Παρέμβαση στην απεργία στις 23 Φλεβάρη ...σελ. 4
- Η δυσμενής κατάσταση των καθηγητών ξένων γλωσσών ...σελ. 5,6
- Μαθήματα από ένα σεισμό ...σελ. 7
- Πορεία Αριστερή Φοιτητών: Δίδακτρα! Γουστάρεις; ...σελ. 8
- Κόπηκαν οι υποτροφίες του ΙΚΥ για μεταπτυχιακά - έρευνα ...σελ. 9
- Για τις δομές του φοιτητικού κινήματος ...σελ. 10,11
- Από πού εξαρτάσαι; Έρευνα για τις φοιτητικές παρατάξεις ...σελ 12,13,14,15
- ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Ματ σε |2b| Υφέσεις ...σελ. 16,17,18,19
- Πιτσιρίκος: Έλληνες λαθρομετανάστες ...σελ. 20,21
- Το Άσυλο ως εργαλείο ...σελ. 22,23
- Αποσπάσματα από το γράμμα του Άρη εν όψει της δίκης ...σελ. 23
- Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει ...σελ. 24
- Ανακύκλωση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ...σελ. 25
- Την σκυτάλη πήρε η Κερατέα ...σελ. 26,27
- Ζητήματα Παιδείας την εποχή του μνημονίου ...σελ. 28,29
- Δεν είμαστε τζαμπατζήδες ρε! ...σελ. 30
- Το καρναβάλι ενός εισιτηρίου του μετρό ...σελ. 30
- Ποιήματα του Μάριου Μαγιολαδίτη ...σελ. 31

Υπεύθυνοι διανομής Λαμπτήρα Πυρακτώσεως...
Αθήνα: Δήμος, 6978266779, math2979@gmail.com
Θεσσλονίκη: Μαρία, ugaki-86@hotmail.com
Ηράκλειο: Δημήτρης, polisgreek@gmail.com
Πάτρα: Ελένη, elenacc85@gmail.com

Κεφαλονιά: Μήτσος, varsosd@gmail.com
Λευκάδα: Μήτσος, varsosd@gmail.com
Κέρκυρα: Μάριος, marios.anthis@yahoo.gr

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να μας αποστείλετε κάποιο άρθρο: lamptiras.piraktoseos@gmail.com

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Απρίλης 2011

(ή «στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ»)

Κάθε διορισμός που γίνεται στο δημόσιο, έρχεται για να καλύψει μια οργανική θέση που, για οποιονδήποτε λόγο, έμεινε κενή. Κάθε διορισμός με εξαίρεση αυτούς των εκπαιδευτικών!
Σε οποιονδήποτε άλλον τομέα του δημοσίου, κάθε υπηρεσία καταρτίζει ένα οργανόγραμμα, ένα σχέδιο, δηλαδή,
της διοικητικής της δομής και των αντίστοιχων οργανικών της θέσεων ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες.
Έτσι κάθε μόνιμος δημόσιος υπάλληλος βρίσκεται τοποθετημένος σε μια οργανική θέση, μια θέση που του εξασφαλίζει αφενός την μονιμότητά του και αφετέρου το ότι
δεν θα μετατρέπεται σε «μπαλάκι» στα χέρια του οποιουδήποτε προϊστάμενού του, που θα τον μεταφέρει από
γραφείο σε γραφείο και –γιατί όχι;– από πόλη σε πόλη
και από χωριό σε χωριό. Όλα αυτά τα «αυτονόητα» για
τους εκπαιδευτικούς δεν ισχύουν. Υπάρχει αφενός ένα
στοιχειώδες οργανόγραμμα το οποίο καθορίζει οργανικές
θέσεις στα σχολεία, πλην όμως οι θέσεις αυτές είναι πολύ
λιγότερες αυτών των διορισμένων εκπαιδευτικών. Και
φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί «είναι
υπεράριθμοι». Απλά οι οργανικές θέσεις καθορίζονται
με τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι πολύ λιγότερες από τις
πραγματικές ανάγκες των σχολείων.

σίας. Αν συνειδητοποιήσουμε τις επιπτώσεις που έχει
αυτό για την ζωή του εκπαιδευτικού για παράδειγμα στις
Κυκλάδες ή τα Δωδεκάνησα, όπου τα σχολεία μπορεί να
βρίσκονται σε διαφορετικό νησί, αλλά ακόμα και στην
υπόλοιπη επαρχία όπου μπορεί να απέχουν πολύ περισσότερο από 50 χιλιόμετρα μεταξύ τους, αντιλαμβανόμαστε το πόσο πολύ εξαρτάται ο εκπαιδευτικός από την
«εύνοια» της διοίκησης, των τοπικών κομματικών οργανώσεων και των συνδικαλιστικών τους παρατάξεων. Στην
ουσία ο εκπαιδευτικός που δεν έχει οργανική θέση είναι
ένας δημόσιος υπάλληλος ο οποίος έχει εξασφαλίσει την
μισή από την μονιμότητά του: την μονιμότητα του διορισμού του, αλλά όχι της τοποθέτησής του.

Πορεία Αριστερή Εκπαιδευτικών

Οργανική αλ-χημεία

Άλλωστε και η πρόθεση του υπουργείου να συγχωνεύσει
σχολεία θα παίξει και αυτόν τον ρόλο. Θα επιφέρει περαιτέρω μείωση των οργανικών θέσεων, και αυτό όχι τόσο
επειδή θα μειωθούν οι ανάγκες των σχολείων αλλά λόγω
του απαράδεκτου τρόπου υπολογισμού τους. Με λίγα
λόγια στα μεγάλα σχολεία αντιστοιχίζονται πολύ λιγότεΌλα τα πράγματα βέβαια, έχουν και κάποιες δικαιο- ρες οργανικές θέσεις από τις πραγματικές τους ανάγκες.
λογίες. Οι διαφορές στον αριθμό των μαθητών (και κατά
Και στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν μια σειρά
συνέπεια των τμημάτων) που μπορεί να παρατηρηθούν, από άλλες θέσεις σχετικές με την πρωτοβάθμια και δευιδιαίτερα στην επαρχία, έχει σαν συνέπεια οι ανάγκες τεροβάθμια εκπαίδευση οι οποίες καλύπτονται μεν από
των σχολείων για εκπαιδευτικούς να αλλάζουν χρόνο με εκπαιδευτικούς, χωρίς όμως να ανοίγουν ως οργανικές
το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρονιά κάποιος μικρός θέσεις: θέσεις στο υπουργείο, στα γραφεία, στις σχολικές
αριθμός καθηγητών θα πρέπει να μετακινείται σε γειτο- βιβλιοθήκες κ.α. καλύπτονται από εκπαιδευτικούς οι
νικά σχολεία. Η «λύση» που δίνεται από το υπουργείο σε οποίοι βρίσκονται σε αυτές αποσπασμένοι και πολλοί
αυτήν την ιδιαιτερότητα του επαγγέλματός μας είναι ο από αυτούς κατέχουν ήδη οργανικές θέσεις.
διορισμός εκπαιδευτικών όχι μόνον σε «οργανικά κενά»,
Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, καταλαβαίνουμε ότι
αλλά και σε «λειτουργικά κενά», δηλαδή να διορίζεται
κάποιος εκπαιδευτικός χωρίς να προσδιορίζεται το σχο- δεν πρόκειται ούτε για κάποια «αβλεψία» της κυβέρνησης, ούτε για κάποιο «μικρής έκτασης» φαινόμενο. Αυτή
λείο του!
η εργασιακή κατάσταση αγγίζει πολλούς χιλιάδες εκπαιΤι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη;
δευτικούς. Πρόκειται για πάγια πολιτική του υπουργείου,
Το αποτέλεσμα αυτής της τακτικής του υπουργείου, να διαχρονικά, με στόχο οι εκπαιδευτικοί να χωρίζονται σε
βρίσκεται πλήθος εκπαιδευτικών χωρίς οργανική θέση, προνομιούχους και μη (το «προνόμιο» είναι η μονιμόείναι όλοι αυτοί να βρίσκονται «στην διάθεση του τητα!), δηλαδή να είναι διαιρεμένοι, ανήμποροι να αντιΠΥΣΔΕ», δηλαδή στην διάθεση της διοίκησης, και κάθε δράσουν μαζικά στις οποιεσδήποτε προθέσεις της, τελικά
σχολική χρονιά να βρίσκονται με την αβεβαιότητα σε με στόχο το πελατειακό κράτος να αναπαραγάγει τον
ποιο σχολείο (ή σχολεία!) θα τοποθετηθούν. Έτσι αυτό εαυτό του.
που πριν λέγαμε ότι «ένας μικρός αριθμός εκπαιδευτιΜήπως όμως πρέπει κάποτε να βγούμε από αυτή τη λοκών πρέπει να μετακινηθούν» μετατρέπεται σε «μεγάλος γική και να αντιτάξουμε σε αυτήν τα δικά μας αιτήματα;
αριθμός καθηγητών». Και ακόμα μεγαλύτερος που θα ζει
Βάρσος Δημήτρης
με τον φόβο μήπως μετακινηθεί. Είπατε τίποτε για το
Εκπαιδευτικός,
πού στηρίζεται το πελατειακό κράτος; Ναι λοιπόν, στηΑργοστόλι - Καφαλονιά
ρίζεται πρώτα και κύρια στις επισφαλείς σχέσεις εργα-

3

Πορεία Αριστερή Εκπαιδευτικών

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Παρέμβαση στην απεργία
στις 23 Φλεβάρη

Στην πλατεία Μαντώς Μαυρογένους συγκεντρώθηκαν οι εργαζόμενοι της Πάρου το πρωί
της 23 Φεβρουαρίου συμμετέχοντας στην γενική απεργία που είχαν κηρύξει τα συνδικαλιστικά σωματεία όλης της χώρας.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μέλη της
ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπάρου, ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και άνεργοι. Συνολικά το παρόν έδωσαν
περίπου 200 άτομα τα οποία όμως «χάθηκαν»
στο μεγάλο χώρο της πλατείας. Κύριοι ομιλητές ήταν εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ – ΕΛΜΕ και
των ιδιωτικών υπαλλήλων.
Η εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ κ. Δέσποινα
Χριστοφόρου μεταξύ άλλων στην ομιλία της
ανέφερε: «Η πολιτική του Μνημονίου στην
παιδεία οδηγεί: α) Στη μείωση των δαπανών
για την Παιδεία στο 2,75% του ΑΕΠ (ρεκόρ
35ετίας) και στη δραματική υποβάθμιση του
δημόσιου σχολείου, β) Στις συγχωνεύσεις –
καταργήσεις σχολείων, στη δημιουργία πολυπληθών σχολείων με 30 μαθητές στην τάξη
και στην εγκατάλειψη της υπαίθρου, γ) Στην
υποχρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών, που υποχρεώνει σε μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση των γονέων για την κάλυψη
των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, δ)
Στη γήρανση του εκπαιδευτικού προσωπικού
με την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, ε)
Στις ελαστικές εργασιακές σχέσεις και σε εκπαιδευτικούς «delivery», στ) Σε μεγάλες περικοπές των μισθών των εκπαιδευτικών.
Γι’ αυτό το λόγο απαιτούμε ακύρωση της πο4

Απρίλης 2011

λιτικής του Μνημονίου, έξω η Τρόικα από τη
χώρα μας. Στήριξη της Δημόσιας Εκπαίδευσης».
Επίσης, η κ. Χριστοφόρου τόνισε ορισμένα
οικονομικά στοιχεία από τις επιπτώσεις της
πολιτικής της κυβέρνησης και της Τρόικας
στην εκπαίδευση. Όπως είπε, το 2008 δίνονταν το 3,2 του ΑΕΠ στην παιδεία, ενώ το
2011 μόνο το 2,75. Ακόμα, το 2008 διορίστηκαν 4.321 εκπαιδευτικοί, ενώ το 2010 μόλις
1.425 και αναρωτήθηκε «πόσοι άραγε να διοριστούν το 2011;».
Επίσης, η κ. Χριστοφόρου εξήγησε ότι εκατοντάδες σχολεία σε όλη τη χώρα προτείνεται
να συγχωνευτούν και να καταργηθούν και
κατά συνέπεια, οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών καταργούνται.
Τέλος, η εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ αναφέρθηκε σε ζητήματα του κλάδου της που αφορούν το ασφαλιστικό τους ταμείο, την
υγειονομική περίθαλψη και το εργασιακό καθεστώς.
ΠΗΓΗ: “ΤΑ ΝΕΑ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ”
(26/2/11)

Γνωρίζετε ότι:
Η πρόταση της Πορείας Αριστερής Εκπαιδευτικών για την πρόσθετη διδακτική στήριξη έχει
υιοθετηθεί από την ΟΛΜΕ;

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Απρίλης 2011

Εργασιακοί χώροι

Η δυσμενής κατάσταση των
καθηγητών ξένων γλωσσών

Συνεχής καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων επιδομάτων για μεταπτυχιακά, «κούρεμα» στο επίδομα
Τα τελευταία χρόνια οι εργαζόμενοι καθηγητές στα πολυετίας κλπ.

κέντρα ξένων γλωσσών (ΚΞΓ) και συνολικά στην ιδιωτική εκπαίδευση έχουν μετατραπεί σε πειραματόζωα
που πάνω τους δοκιμάζονται από την πλευρά των εργοδοτών οι πλέον απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες, με
στόχο αυτές να θεσπιστούν και σε ολόκληρο τον ιδιωτικό (αλλά και το δημόσιο τομέα). Πρόκειται για έναν
επαγγελματικό κλάδο με χιλιάδες εργαζόμενους (και
ακόμα περισσότερους αποφοίτους ξενόγλωσσων πανεπιστημιακών τμημάτων), που στην πλειοψηφία τους
όμως εργάζονται με ελαστικές σχέσεις εργασίας, πολλές
φορές ανασφάλιστοι, και με λίγες συνήθως ώρες δουλειάς που δεν καλύπτουν ούτε ΙΚΑ ούτε ταμείο ανεργίας τη θερινή περίοδο, μιας και οι συμβάσεις είναι
ορισμένου χρόνου μέχρι τα τέλη Μαΐου.

Μέσα στην ούτως ή άλλως άσχημη κατάσταση για τον
κλάδο αλλά και για τον κόσμο της εργασίας συνολικά,
και ενώ οι καθηγητές στα ΚΞΓ αντιπροσωπεύονται από
τον «Πανελλήνιο Σύλλογο Καθηγητών Ξένων Γλωσσών
Φροντιστηρίων και Σχολών Ελλάδας “Ο ΒΥΡΩΝ”
(ελεγχόμενο από την ΑΣΚ-ΠΑΜΕ) και την Ομοσπονδία
Ιδιωτικών εκπαιδευτών Ελλάδος (ελεγχόμενη από
ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ), το 2004 εμφανίζεται ένα στημένο από
την εργοδοσία δήθεν κλαδικό σωματείο ονόματι «Σωματείο Εργαζομένων στα Κ.Ξ.Γ. Ν. Αττικής» από «εργαζόμενους» συγγενείς μελών του EUROPALSO
(«Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων
Γλωσσών»), με πρόεδρο την Αρτ. Κυπριώτου και με την
εργοδοτική κάλυψη του Βερβεσού, αντιπροέδρου του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αλλά και του γνωστού
Λυκουρέζου! Έκτοτε, το στημένο αυτό σωματείο υπογράφει συνεχώς ΣΣΕ εξευτελιστικών όρων με τα αφεντικά του EUROPALSO και του Σωματείου Ιδιοκτητών
Ξενόγλωσσων Φροντιστηρίων Ομήρου Δήμων Αττικής,
μειώνοντας τις αποδοχές των εργαζομένων στο νομό Αττικής σε ποσοστό που φτάνει το 50%-70% των ήδη πενιχρών
απολαβών
και
επιβάλλοντας
σειρά
αντεργατικών ρυθμίσεων, όπως βλαπτική μεταβολή με
μείωση της αμοιβής των εργασιακών ωρών αυθαίρετα
και κατά το δοκούν, μη πληρωμή των αργιών και των
διακοπών Χριστουγέννων-Πάσχα και κατάργηση των

Τον Αύγουστο του 2010 το κίτρινο σωματείο υπέγραψε νέα σύμβαση τριετούς (!) διάρκειας επιβάλλοντας αποδοχές πείνας και εξαθλίωσης με αποκλειστικά
ωρομίσθια απασχόληση του ύψους των 8.50 ευρώ
(μικτά) για τους εργαζόμενους καθηγητές για το τρέχον
ακαδημαϊκό έτος και για το 2013 ...8,75 ευρώ (μικτά),
οι οποίοι αναγκάζονται να κάνουν (όταν βρίσκουν) και
δεύτερη (και τρίτη) δουλειά, προκειμένου να επιβιώσουν, σε βάρος του διδακτικού τους έργου, τη στιγμή
που οι εργοδότες υποστηρίζουν στις ακριβές τους διαφημίσεις ότι παρέχουν «ποιοτική» εκπαίδευση, τη
στιγμή που οι εργοδότες που υπόσχονται φιλικό και ευχάριστο κλίμα συνεργασίας με τους εργαζόμενους και
φτιάχνουν φανταχτερές διαφημίσεις που απεικονίζουν
ένα ευτυχισμένο κλίμα στην τάξη με χαμογελαστούς
εκπαιδευτικούς και μαθητές. Εγγυώνται για την ανώτερη ποιότητα της διδασκαλίας για να αρπάξουν από
τους γονείς ολοένα και αυξανόμενα δίδακτρα, από τα
οποία οι καθηγητές παίρνουν ψίχουλα, και κατηγορούν τους καθηγητές για «μη αποδοτικότητα» όταν τους
εξοντώνουν μεθοδευμένα. Ταυτόχρονα, και παρά τις
λαμπερές τους διαφημίσεις, διεξάγουν στο στημένο σωματείο τους εκλογές με παρουσία μπράβων και τραμπούκων, και με την τρομοκράτηση εργαζομένων για να
τους βάλουν σε λίστες ψηφισάντων.

Μία προσωπική εμπειρία
Την περασμένη περίοδο είχα και εγώ παρόμοιες εμπειρίες από τους εργοδότες μου στην μεγάλη αλυσίδα
φροντιστηρίων Ευρωγνώση, οι οποίοι, εκτός της προσπάθειάς τους να μου επιβάλλουν μαύρη εργασία και
ωρομίσθιο 6,50 ευρώ καθαρά, αθέτησαν τη σύμβαση που
υπογράψαμε που προέβλεπε συγκεκριμένο αριθμό
ωρών, ακυρώνοντας χωρίς δικαιολογία και προειδοποίηση ένα τμήμα που είχα αναλάβει. Όταν πήγα με το σωματείο να ζητήσω τα αυτονόητα, δηλαδή τη τήρηση της
σύμβασης, να μου βρουν αντίστοιχες ώρες που προβλέπονταν, μου είπαν ότι αυτό δεν γίνεται. Τους απάντησα
ότι δεν είναι δική μου δουλειά η εξεύρεση πελατών και
ωρών και αν δεν μου βρουν ώρες θα πρέπει να με αποζημιώσουν για τα ακυρωμένα ωρομίσθια. Τότε ούτε

5

Εργασιακοί Χώροι

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ
λίγο ούτε πολύ μου είπαν ότι εγώ φταίω που ακυρώθηκε το τμήμα, γιατί δεν είμαι καλός καθηγητής, παρόλο που δεν μου είχε γίνει κάποια προηγούμενη
σύσταση. Μετά από προσβολές και απειλές στις οποίες
δεν ενέδωσα προσπάθησαν να με βάλουν να υπογράψω
νέα σύμβαση αποδοχής της μείωσης ωρών. Εγώ φυσικά
δεν δέχτηκα, πήγαινα κάθε φορά στην ώρα του ακυρωμένου μαθήματος με μάρτυρα για να αποδείξω την παρουσία μου και τελικά με αποζημίωσαν για τα
ακυρωμένα μαθήματα και μου έδωσαν νόμιμο ωρομίσθιο 8,99 μικτά (7.55 καθαρά). Γενικά η κατάσταση στο
συγκεκριμένο «οίκο της γνώσης» είναι απαράδεκτη,
αφού δεν υπάρχει καν συγκεκριμένη σύμβαση και στον
κάθε εργαζόμενο δίνουν διαφορετικά χρήματα, ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας, και λογικά σύμφωνα με το πόσο
ενημερωμένοι είναι για τα δικαιώματά τους.
Για την κατάσταση του σωματείου
Η απάντηση της ΑΣΚ, μοναδικής τότε παράταξης στο
«Βύρωνα» όχι μόνο ήταν αναντίστοιχη, αλλά με ευθύνη
της οδήγησε στη διαγραφή του εργατικού σωματείου
από την ΟΙΕΛΕ, αφού άλλαξε το 2006 το χαρακτήρα
του σωματείου από ομοιοεπαγγελματικό (δηλαδή για
τους καθηγητές στις ξένες γλώσσες) σε κλαδικό συνολικά για την ιδιωτική εκπαίδευση (για οποιοδήποτε εργαζόμενο
σε
οποιαδήποτε
μορφή
ιδιωτικής
εκπαίδευσης), υπερκαλύπτοντας τη δράση άλλων σωματείων-μελών της ΟΙΕΛΕ, όπως του ΣΕΦΚ (Σύλλογος
Εργαζομένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών) και του
ΣΙΕΛ Αθήνα-Πειραιά. Η αλλαγή της νομικής μορφής
του σωματείου από «ομοιοεπαγγελματικό» σε «κλαδικό»
ανάμεσα σε άλλους προτάθηκε και από στελέχη του
Υπουργείου Εργασίας ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει νομικά το ψευδοσωματείο, αλλά υποκρύπτει την
τακτική του ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών (και του πολιτικού
του φορέα) να εμφανίσει το σωματείο ως «ανάδοχο» ολόκληρης της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Αττική προσπαθώντας να καπελώσει, να συκοφαντήσει και να
υπονομεύσει όσους συλλόγους και διαδικασίες δεν
ελέγχει.
Έτσι λοιπόν η ΑΣΚ-ΠΑΜΕ ανέβασε τους τόνους ενάντια στο ΣΕΦΚ, κατηγορώντας τον δήθεν για εχθρό της
εργατικής τάξης που υπογράφει ΣΣΕ μηδενικής αύξησης, και τελικά οδήγησε σε «ταξική» διάσπαση το σωματείο, μεταφέροντας τις μειοψηφικές της δυνάμεις
που υπάκουσαν στον Βύρωνα. Ομοίως πράττει για την
Ενωτική Πρωτοβουλία Καθηγητών Ξένων Γλωσσών,
την έτερη παράταξη του σωματείου, η οποία καταγγέλλει τη σεχταριστική και πλήρως υποταγμένη στους πολιτικούς σχεδιασμούς του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ λογική
της ΑΣΚ, η οποία αυτοπροβάλλεται ως η πραγματική
ταξική δύναμη και προσπαθεί με την τεχνητή εισαγωγλη νέων μελών να ελέγξει πλήρως το σωματείο. Δυστυχώς όμως, η ίδια παρά τις ταξικές τις κορώνες, ούτε έχει
κινηθεί είτε κινηματικά-δυναμικά, είτε νομικά, για
την ακύρωση του δικαιώματος του ψευδοσωματείου να
συνεχίζει να συνάπτει ΣΣΕ κομμένες και ραμμένες στα
μέτρα των αφεντικών ρίχνοντας τους εργαζομένους
στην εξαθλίωση, βάσει της έκρηξης της ανεργίας, της
ακρίβειας και της λήψης ολοένα και σκληρότερων αντεργατικών μέτρων.
Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία του σωματείου έχει επι-

6

Απρίλης 2011

βάλει αδιαφανείς και αντιδημοκρατικές διαδικασίες,
φτάνοντας στο σημείο να υποκρύπτει ακόμα και την εγγραφή νέων μελών από τα αρμόδια όργανα. Συμπεριφέρεται σαν να είναι το σωματείο ιδιοκτησία της. Στα Δ.Σ.
και στις όποιες Γ.Σ. διεξάγονται μοναδικός στόχος είναι
η άκριτη παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΜΕ.
Οποιαδήποτε πρόταση για κοινή δράση που δεν υπαγορεύεται «από τα πάνω» απορρίπτεται, απορρίπτοντας
τελικά το μέτωπο ενάντια στην εργοδοσία και το τσάκισμα του τρομοκρατικού εργοδοτικού καθεστώτος. Επιπλέον, τα μέλη της ΑΣΚ έχουν επανειλημμένα
συκοφαντήσει τόσο την Ενωτική Πρωτοβουλία, όσο και
όποια φωνή ξεφεύγει από τη γραμμή της, έχουν τραμπουκίσει συναδέλφους που ασκούν κριτική.
Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει στο κλάδο έναν εξαιρετικά δυσμενή συσχετισμό, με τους εργοδότες να
έχουν το πεδίο ελεύθερο να εφαρμόσουν οτιδήποτε
σκαρφιστούν ώστε να συνθλίψουν ακόμα περισσότερο
τα ήδη ανύπαρκτα δικαιώματα των εργαζομένων. Χρειάζεται υπομονετική δράση αυτών που πραγματικά νοιάζονται για το κλάδο και τα εργασιακά δικαιώματα
ανεξάρτητα από κομματικές σκοπιμότητες και διαφορές
οι οποίες στην περίπτωση του κλάδου έχουν συμβάλλει
στη διαιώνιση του προβλήματος. Είναι αναγκαία η
κοινή δράση όσων δυνάμεων αναφέρονται στην αριστερά και την εργατική τάξη για να ενημερώσουν τους
εργαζομένων του κλάδου (οι οποίοι αντιλαμβάνονται ως
νόμιμη τη ΣΣΕ πείνας που υπογράφει το ψευδοσωματείο), να σπάσουν το κλίμα φόβου και μοναξιάς που κυριαρχεί στα φροντιστήρια και να τους συσπειρώσουν
στο σωματείο ώστε αυτό να έχει μια ομαλή δημοκρατική
λειτουργία και μαζικότητα ώστε να επανακτήσει τον
ιστορικό του ρόλο για την υπογραφή ΣΣΕ ουσιαστικών
για τις ανάγκες των εργαζομένων. Μόνο έτσι μπορούν
να δημιουργηθούν οι όροι της ανατροπής του υπάρχοντος καθεστώτος εργοδοτικής τρομοκρατίας που επικρατεί τόσο στην ιδιωτική εκπαίδευση, όσο και στο κόσμο
της δουλειάς γενικά, και να μπορέσει να αντισταθεί συνολικά το εργατικό κίνημα ενάντια στις αντεργατικές
και αντιλαϊκές πολιτικές του κεφαλαίου, της τρόικας
και των ντόπιων υπηρετών της.
Β.

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Απρίλης 2011

του Μανόλη Βασιλάκη
μέλος του ιδρυτικού πυρήνα της ΕΝΑΚ.
"Είχε το φέρσιμο του Ελπήνωρα λίγο πριν πέσει να τσακιστεί, κι όμως δεν ήταν μεθυσμένος"
Γιώργος Σεφέρης
Ο σεισμός των 8,9 ρίχτερ στην Ιαπωνία έφερε στο προσκήνιο με τον πλέον δραματικό τρόπο για μια ακόμη
φορά το πρόβλημα της ενέργειας που παράγεται από
πυρηνικά εργοστάσια. Από ότι φαίνεται για μια ακόμη
φορά αποκαλύφθηκε η ανθρώπινη ανοησία σε όλο της
το μεγαλείο. Η λογική της φθηνής ενέργειας οδήγησε
στην κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων στην πλέον
σεισμογενή περιοχή της γης. Όταν πιστεύεις ότι μπορείς να νικήσεις την δύναμη της φύσης χωρίς μάλιστα
να έχεις κατανοήσει ούτε το ένα χιλιοστό από τους μηχανισμούς και τους νόμους της λειτουργίας της τότε
δεν γίνεσαι "Θεός" γίνεσαι ηλίθιος. Και μην προστρέξουν κάποιοι να πουν ότι "παραβιάσαμε την θεία βούληση" γιατί όποιος πιστεύει στο Θεό πιστεύει ότι
μπορεί να τον υποκαταστήσει κιόλας.
Και εδώ βρίσκεται το πρόβλημα. Η βεβαιότητα ότι
έχουμε επικρατήσει πάνω στις δυνάμεις της φύσης μας
οδήγησε στο να θεωρούμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε κάποιες τεχνολογίες, τις οποίες όμως δεν τις
έχουμε πλήρως κατανοήσει. Επιχειρούμε να παρέμβουμε σε τρεις τομείς που οι γνώσεις μας είναι από μηδαμινές έως επιφανειακές. Αυτοί οι τομείς είναι τρεις:
η πυρηνική ενέργεια, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα και η
γενετική τεχνολογία.

Μαθήματα από ένα σεισμό

Μαθήματα από ένα σεισμό

Στην πυρηνική ενέργεια τα παθήματα δεν γίνονται
μαθήματα. Δεν μάθαμε από την ανοησία της Σοβιετικής
Ένωσης που οδήγησε στην καταστροφή του Τσέρνομπιλ. Πιστέψαμε ότι μπορούμε να θωρακίσουμε αντισεισμικά πυρηνικούς σταθμούς ακόμα και στην πλέον
σεισμογενή περιοχή του κόσμου, την Ιαπωνία. Και
τώρα πλέον κινδυνεύει ολόκληρη η Βόρεια Ιαπωνία να
μετατραπεί σε ένα απέραντο νεκροταφείο. Αυτό βέβαια
δεν έγινε τυχαία αφού βασίστηκε στην λογική ότι εδώ
υπάρχει πολύ μεγάλο κέρδος. Κέρδος τεράστιο που
υπάρχει και στην γενετική τεχνολογία και στα μεταλλαγμένα. Σε αυτούς τους τομείς συμπερι- φερόμαστε
όπως σαν να έχουμε ανακαλύψει μόλις τη φωτιά και
καίμε ένα δάσος ολόκληρο για να μπορέσουμε να ψήσουμε ένα αρνί. Και συνεχίζουμε ανεξέλεγκτοι…

http://poreiaekp.wordpress.com
Online Ενημέρωση
Πορεία Αριστερή Εκπαιδευτικών
Γραφτείτε στο blog για να
ενημερώνεστε αυτόματα για τα νέα
του σχήματος και των εκπαιδευτικών

7

Πορεία Αριστερή Φοιτητών

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Απρίλης 2011

Δίδακτρα! Γουστάρεις;
Μετά την ισοπέδωση των εργασιακών δικαιωμάτων η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ - με τις υποδείξεις της τρόικας
(ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ) – έχει βάλει στόχο και την ισοπέδωση όλων των δικαιωμάτων μας στην εκπαίδευση! Με αφορμή
την κρίση και επ’ ευκαιρία της ασθενούς αντίστασης φοιτητών – εργαζομένων η κυβέρνηση ολοκληρώνει την
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που χαράχθηκε στην Μπολόνια από τους Υπουργούς Παιδείας της ΕΕ το 1999.
Ποια είναι τα σχέδια της; Ας τα δούμε ένα – ένα:

M

Διάλυση Πτυχίων - Τμημάτων

Η διάλυση των τμημάτων που σχεδιάζεται θα καταργήσει κάθε επαγγελματικό δικαίωμα υπήρχε μέχρι τώρα!
Επίσης καταργεί ουσιαστικά τις σπουδές ανά επιστημονικό πεδίο. Το πτυχίο δεν θα βεβαιώνει ότι έχεις σπουδάσει επιτυχώς κάποια συγκεκριμένη επιστήμη, αλλά απλά μία κατεύθυνση αυτής. Η αλλαγή αυτή επηρεάζει
και αυτούς που έχουν εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο, γιατί η διάλυση των τμημάτων θα γίνει οριστικά και για
όλους.

M

ΔΙΔΑΚΤΡΑ!

Επιβάλλονται δίδακτρα και στις προπτυχιακές σπουδές μέσω μιας «κάρτας διδάκτρων» την οποία θα αποκτά
καταβάλλοντας ένα αντίτιμο και θα του παρέχει την ακόμα πιο κουτσουρεμένη φοιτητική μέριμνα (σίτιση, στέγαση κλπ.). Το πανεπιστήμιο θα χρηματοδοτείται ανάλογα με τον αριθμό των καρτών (δηλ. φοιτητών) που θα
εγγράφονται σε αυτό, μετατρέποντας τη σχέση φοιτητών – Πανεπιστημίων σε μία πελατειακή σχέση. Αυτό θα
έχει σαν συνέπεια την επιβολή διδάκτρων σε ΟΛΑ τα μεταπτυχιακά προγράμματα και την άνοδο των διδάκτρων
όπου υπάρχουν ήδη αυτά.

M

Κατάργηση μονιμότητας επίκουρων καθηγητών – Κατάργηση Συμβασιούχων

Το Υπουργείο έχει σαν στόχο την κατάργηση της μονιμότητας των επίκουρων καθηγητών και την κατάργηση
του απάνθρωπου θεσμού των συμβασιούχων καθηγητών που όριζε το Προεδρικό Διάταγμα 407 που όμως κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ιδρυμάτων! Αυτό θα οδηγήσει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην αδυναμία
να καλύψουν τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις και στην δημιουργία ενός τεράστιου πλήθους ανθρώπων –
κατόχων διδακτορικών που θα ζουν μέσα σε εργασιακή ανασφάλεια και περιπλάνηση με μισθούς πείνας για όλη
τους τη ζωή.

M

Διαγραφή φοιτητών – «άδειασμα» αιώνιων φοιτητών στα ΙΕΚ

Εφαρμόζεται στην πράξη η διαγραφή των φοιτητών που είναι βρίσκονται πάνω από το 2ν-οστό έτος σύμφωνα
με τον Νόμο Πλαίσιο του 2007 της ΝΔ. Με την επιβολή του ορίου των 2ν ετών φοίτησης ήθελαν να πετύχουν
την εντατικοποίηση των σπουδών, την ένταση των ταξικών φραγμών για τους οικονομικά ασθενέστερους και βέβαια τέλος, την δημιουργία πελατείας για τα διάφορα ΙΕΚ και κολλέγια. Δεν ήταν καθόλου τυχαίο που μία από
τις προτάσεις που «έπεσαν στο τραπέζι» στη δημόσια διαβούλευση προβλέπει το «άδειασμα» των αιώνιων φοιτητών
σε ΙΕΚ συναφούς αντικειμένου!

M

Συμβούλιο Διοίκησης - Εισαγωγή ιδιωτών στην διοίκηση των ΑΕΙ

M

Κατάργηση μέριμνας – Αντικατάσταση του βιβλίου με το ηλεκτρονικό βιβλίο

M

Επιβολή κι άλλων προαπαιτούμενων μαθημάτων

a

Η απάντηση του φοιτητικού κινήματος

Η δύναμη βρίσκεται στους αγώνες μας και στην αποφασιστικότητα μας να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας
στη μόρφωση, τη δουλειά, τη ζωή, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο Πανεπιστήμιο που θα
παρέχει ολόπλευρη μόρφωση, επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα, ένα Πανεπιστήμιο του Πολιτισμού
συνδεδεμένο με την κοινωνία.
Η αντίσταση όμως αυτή δεν μπορεί να σταθεί μόνο από τις παρατάξεις ή τις κινήσεις που έχουν αναφορά στην
αριστερά ή στον αναρχικό χώρο. Η δύναμη του φοιτητικού Συλλόγου είσαι εσύ ο ανένταχτος φοιτητής – ανεξαρτήτου ιδεολογικής αφετηρίας που αντιλαμβάνεται ότι τα νέα μέτρα τον πλήττουν άμεσα! Πρέπει λοιπόν εσύ να
υψώσεις το ανάστημά σου και να ενωθούμε όλοι μαζί σε ένα ευρύ μέτωπο που θα μπορεί να αναμετρηθεί στα ίσα
για την απόκρουση των νέων μέτρων! Πρέπει η δύναμη να περάσει και πάλι στους φοιτητές!
Να προστατέψουμε το Δημόσιο και Δωρεάν χαρακτήρα της Εκπαίδευσης!
Να ενωθούμε για να νικήσουμε!

ΠΟΡΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ

8

Η δύναμη περνά ΞΑΝΑ στους φοιτητές
Θα βρείτε ολοκληρωμένη την ανάλυσή μας εδώ: http://eduporeia.wordpress.com/epikairotita/didaktra/

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Απρίλης 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
12 Γενάρη 2011
Σε άσχημη κατάσταση έχει περιέλθει πλέον η Πανεπιστημιακή έρευνα στη χώρα μας. Μετά τη συνεχή μείωση
της χρηματοδότησης, το κόψιμο μεταπτυχιακών προγραμμάτων (βλ. Ανακοίνωσή μας 17/4/2010) κόβονται και
οι λιγοστές υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)!
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΚΥ (11/1):
“Στα πλαίσια των μέτρων λιτότητας και σε συνεννόηση με το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. για το ακαδ. έτος 2011-2012 ΔΕΝ
ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ: α) Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα και β) Πρόγραμμα εκπόνησης
διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα. Για τα υπόλοιπα προγράμματα του ΙΚΥ καθώς και για τον τρόπο επιλογής
και χρηματοδότησης θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση”.

Μεταπτυαχιακά & Έρευνα

Κόπηκαν οι υποτροφίες του ΙΚΥ για
μεταπτυχιακά-διδακτορικά

Οι μεταπτυχιακοί και οι διδακτορικοί φοιτητές εξωθούνται στο να σταματήσουν τις σπουδές τους, ενώ ταυτόχρονα τα ελληνικά Πανεπιστήμια περιορίζονται στο να παρέχουν αποσπασματικές γνώσεις στα πλαίσια του νέου
πνεύματος του κακόφημου “κείμενου διαβούλευσης” του Υπουργείου Παιδείας και σύμφωνα με τις επιταγές των
μεγάλων ιμπεριαλιστικών χωρών της ΕΕ.
Η Πορεία Αριστερή καλεί τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές να αντιδράσουν!
Να προχωρήσουμε άμεσα σε γενικές συνελεύσεις, να στήσουμε συλλόγους όπου δεν υπάρχουν,
να ενώσουμε τον αγώνα μας με τους προπτυχιακούς και τους Πανεπιστημιακούς. Να αντισταθούμε
στη σημερινή επίθεση στα δικαιώματά μας με τη συγκρότηση πανεκπαιδευτικού μετώπου που θα υπερασπίζεται
το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το Δημόσιο και Δωρεάν χαρακτήρα της Παιδείας.

Πορεία Αριστερή
Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Φοιτητών

Online Ενημέρωση Πορεία Αριστερή Φοιτητών
http://eduporeia.wordpress.com/

Οι 5 σελίδες, 9 ετικέτες, 14 κατηγορίες και τα αμέτρητα
αρθρα δίνουν μια άλλη οπτική στην ενημέρωσή σας!

9

Το Φοιτητικό Κίνημα και οι δομές του

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Για τις δομές του
φοιτητικού κινήματος

Όσοι έχουν ή είχαν σχέσεις με την Πορεία αριστερή
έστω και περιστασιακά τα τελευταία χρόνια της δράσης
της σίγουρα θα έχουν διαπιστώσει ότι την απασχόλησαν
κυρίως δυο μεγάλα ζητήματα: α) η υπεράσπιση και κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων και β) η οργάνωση των φοιτητικών συλλόγων.
Το πρώτο εκφράστηκε με την αντιπαράθεση με τους
αντιεκπαιδευτικούς νόμους που προωθούν οι εκάστοτε
κυβερνήσεις και το τελευταίο διάστημα με τον αγώνα
για κατάργηση του πιστοποιητικού χρήσης Η/Υ ως
άχρηστου και αντιεπιστημονικού με επιστολές σε εφημερίδες, άρθρα, προκηρύξεις, αφίσες, συνθήματα, κλπ.
Στα πλαίσια αυτού του αγώνα, μάλιστα, στείλαμε επιστολή σε όλους τους φοιτητικούς συλλόγους που ήταν
άμεσα θιγόμενοι από το σχετικό προεδρικό διάταγμα
ώστε να κάνουν σχετικές ενέργειες. Κανείς φοιτητικός
σύλλογος δεν αντέδρασε! Ούτε καν μπροστά στις σκέψεις κάποιων κύκλων να εντάξουν την πιστοποίηση
στον ΑΣΕΠ. Σε ένα θέμα που αφορά όλους τους φοιτητές ανεξάρτητα από ιδεολογία, πολιτική τοποθέτηση.
Δε ζητήσαμε από κανέναν να πάρει τα όπλα και να ξεκινήσει επανάσταση! Από την όλη ιστορία έγινε φανερό
ότι σε ολόκληρη την Ελλάδα τα Δ.Σ. των φοιτητικών
συλλόγων είτε υπολειτουργούν είτε απλά δε λειτουργούν. Δε συνεδριάζουν είτε, ακόμα χειρότερα, δε συγκροτούνται! Πως να διεκδικήσουν τα αυτονόητα μετά;
Έτσι φτάνουμε στο δεύτερο μέρος της πάλης μας.
Χωρίς οργανωμένους φοιτητικούς συλλόγους, με λειτουργία Δ.Σ. και ταχτικών γενικών συνελεύσεων δε
μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ήδη από το 2008 κυκλοφορήσαμε κείμενο με τίτλο “Για την καλύτερη λειτουργία των Γενικών Συνελεύσεων και των Δ.Σ.
- Η άποψη της Πορείας Αριστερής” όπου αναλύαμε
όλους τους βασικούς άξονες για να αποκτήσουν και
πάλι ουσία οι Γενικές Συνελεύσεις και ταυτόχρονα να
μπουν στη «θέση» τους τα Δ.Σ. των Συλλόγων και οι εκ-

10

Απρίλης 2011

πρόσωποι στα όργανα διοίκησης. Όπου είχαμε δυνάμεις
αυτή η πρόταση, η οποία διαμορφώθηκε μετά από Πανελλαδική συνδιάσκεψη, εξειδικεύτηκε και δουλεύτηκε. Αυτό που δεν είχαμε κατανοήσει τότε ήταν πόσο
μεγάλο είναι το πρόβλημα των φοιτητικών συλλόγων.
Η ανάπτυξη του σχήματος, η παρουσία του σε αρκετές
πόλεις, βοήθησε να αποκτήσουμε καλύτερη εικόνα για
την κατάσταση σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στις επόμενες
φοιτητικές εκλογές, ζήσαμε την προσπάθεια να γίνουνε
εκλογές σε συλλόγους χωρίς εκλογοαπολογιστικές
ακόμα σε συλλόγους που είχαν παράδοση γενικών συνελεύσεων. Οι άλλες παρατάξεις (ΠΑΣΠ-ΔΑΠ-ΠΚΣΕΑΑΚ-κλπ.) αδιαφορούσαν για την ουσία. Ήθελαν
εκλογές καταγραφής πολιτικών συσχετισμών και μόνο.
Αδιαφορούσαν ακόμα και για το γεγονός ότι δεν γίνονταν επίσημη παράδοση του Ταμείου του συλλόγου του
Μαθηματικού στο Ηράκλειο, ότι κανένα Δ.Σ. Δεν έκανε
απολογισμό, ούτε φυσικά ότι η ενημέρωση για την ημερομηνία των εκλογών γίνονταν προφορικά από διάφορα
πολιτικά γραφεία. Οι παρατάξεις αυτές μάλιστα είτε
ανοιχτά είτε συγκαλυμμένα θέλουν τα Δ.Σ. ανενεργά,
ανύπαρκτα.
Οι συνεδριάσεις του Κ.Σ. (Κεντρικό Συμβούλιο) της
ΕΦΕΕ παραμένουν κρυφές όλα αυτά τα χρόνια. Το όργανο κρατείται διαλυμένο από το 1995, έχει δικαίωμα
να διενεργεί μόνο εκλογές, κανείς δε ξέρει ποια άτομα
το αποτελούν, κάποιες παρατάξεις με έδρες στο Κ.Σ. δεν
υπάρχουν πια (πχ οι Νέοι Ορίζοντες!) αλλά δε μοιάζει
να απασχολεί κάποιον όλο αυτό το σκηνικό. Με τις υπογραφές ΠΑΣΠ-ΔΑΠ-ΠΚΣ-ΕΑΑΚ-Δίκτυο μια ολιγομελής ομάδα ορίζει εκλογές ακόμα και όταν βρισκόμαστε
στη μέση αγώνων! Μιλάμε για ένα χοντρό παρασκηνιακό παζάρι μακριά και έξω από το φοιτητικό κίνημα
με τη συμμετοχή παρατάξεων που, θεωρητικά, ορκίζονται σ' αυτό!

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Απρίλης 2011

Εμείς λέμε το εξής απλό: Συνέδριο της ΕΦΕΕ
χωρίς να έχουν οριστεί αντιπρόσωποι από κάθε
σύλλογο, χωρίς να έχουν γίνει εκλογές με κοινά
αποδεχτό τρόπο σε κάθε σύλλογο δε μπορεί να
γίνει.
Πολύ άνετα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά
εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. και για αντιπροσώπους
στο συνέδριο της ΕΦΕΕ. Οι εκλογές για την ανάδειξη
Δ.Σ. να γίνονται μόνο μετά από εκλογοαπολογιστική
συνέλευση ώστε να υπάρχει απολογισμός του Δ.Σ. ως
ενιαίο όργανο και ανάδειξη των εκλογικών
ψηφοδελτίων. Να είναι ο σύλλογος υπεύθυνος για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών
ώστε να υπάρχει κατάλληλος χρόνος προετοιμασίας. Να μπει τέλος στα ψηφοδέλτια
με άτομα-φαντάσματα, να υπάρξει έλεγχος
για άτομα που εμφανίζονται σε περισσότερα
από ένα ψηφοδέλτιο. (Ζήσαμε κι εμείς τέτοια εμπειρία όταν η ΠΚΣ το 2003 εμφάνισε
δύο άτομα του σχήματος μας στο ψηφοδέλτιο της στο Μαθηματικό του Ηρακλείου και
αναγκάστηκαν οι συνάδελφοι να κάνουν
γραπτή δήλωση στήριξης του σχήματος που
με σαφήνεια κατήγγειλε την ΠΚΣ για μεθοδεύσεις).

νημα γενικότερα. Ένα κίνημα που το θέλουν διασπασμένο, ιδεολογικά αφοπλισμένο, στο περιθώριο.
Αυτή η μη πίστη στις δυνατότητες του φοιτητικού κινήματος είναι κεντρικό χαρακτηριστικό των περισσότερων παρατάξεων και των κομμάτων που τις
στήριζουν. Για παράδειγμα η “Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ για τη νεολαία” τον Οχτώβρη του
2005. Πανελλαδική συνδιάσκεψη ενός κόμματος που
αυτοαποκαλείται κομμουνιστικό μιλούσε για “κρίση
που μαστίζει το φοιτητικό και σπουδαστικό κίνημα”
και ότι “Η σημερινή κατάσταση των φοιτητικών και
σπουδαστικών συλλόγων είναι τέτοια που δεν μπορεί
να δώσει καμία εγγύηση για ενωτικό ριζοσπαστικό κίνημα”. Σε αυτά τα πλαίσια δημιούργησαν το "Πανελλαδικό Συντονιστικό των ΑΕΙ" - ένα φάντασμα που
φιλοδοξούσε να αντικαταστήσει τις υπάρχουσες δομές
των Φοιτητικών Συλλόγων. Μετά ξέσπασαν οι αγώνες
ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρο 16 του συντάγματος, οι πολύμηνες καταλήψεις, οι μαζικότερες συνελεύσεις της εικοσαετίας... Οι αναλύσεις και το
Συντονιστικό κατέρρευσαν σαν χάρτινος πύργος...
Μάριος Μαγιολαδίτης
Υπ. Διδάκτορας, Γερμανία

Να μπλοκάρουμε τα νέα αντιεκπαιδευτικά μέτρα

Η Πορεία Αριστερή έχει ήδη τοποθετηθεί στα ζητήματα αυτά με σαφήνεια. Ζητάμε τη διεξαγωγή του 18ου
Πανσπουδαστικού Συνεδρίου αλλά για να γίνει αυτό θα
πρέπει να υπάρξουν και κάποιες προϋποθέσεις. Δε ξεχνάμε ότι το 2001 το ανύπαρκτο ΚΣ της ΕΣΕΕ (το αντίστοιχο με την ΕΦΕΕ για τους συλλόγους των ΤΕΙ)
ανασυστάθηκε σε μια νύχτα για να βγάλει κείμενο στήριξης του νόμου για την ψευτο-“ανωτατοποίηση” των
ΤΕΙ και ξαναδιαλύθηκε το πρωί της επομένης. Δεν ξεχνάμε επίσης τις μεθοδεύσεις του 2009 που για επικοινωνιακούς λόγους κάποιοι προσποιούνταν ότι θα
ανασυσταθεί η ΕΦΕΕ (βλ. Ανακοίνωση του σχήματος
με τίτλο “ΔΑΠ, ΠΑΣΠ, ΠΚΣ, ΑΡΕΝ: Οργιάζουν στο
πτώμα της Ε.Φ.Ε.Ε.”)

Σήμερα ζούμε μια υποκρισία από τη μεριά
παρατάξεων, όπως η ΕΑΑΚ, οι οποίες φαίνονται να διαφωνούν με την ΕΦΕΕ αλλά
συμμετέχουν στις εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπων της, συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Γραμματείας του Κ.Σ. και
συνυπογράφουν κείμενα εκλογών. Πολύ
άνετα επίσης θα μπορούσε το απερχόμενο
ΚΣ της ΕΦΕΕ να ορίσει χρονικό διάστημα
για την διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων και όχι συγκεκριμένη
ημερομηνία.
Πρέπει να έχουμε πίστη στις δομές του
φοιτητικού κινήματος ακόμα σε περιόδους
υποχώρησης του λαϊκού και νεολαιίστικου
κινήματος τόσο αγωνιστικά όσο και ιδεολογικοπολιτικά. Είναι δεδομένο ότι οι κυρίαρχες παρατάξεις έχουν στρεβλή αντίληψη για
τον ρόλο των Δ.Σ., των Γ.Σ. και της ΕΦΕΕ
όπως επίσης και για τον τρόπο λειτουργίας
τους. Πηγάζει από την λαθεμένη ή ακόμα
και εχθρική αντίληψη που έχουν για το κί-

11

Έρευνα για τις Φοιτητικές Παρατάξεις

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Από πού εξαρτάσαι;

ΠΚΣ:

Στο άρθρο μου που περιλαμβανόταν στο 5ο τεύχος του
Λαμπτήρα Πυρακτώσεως είχα ασχοληθεί με το ζήτημα
Οργανωτικά η ΠΚΣ είναι εξαρτημένη από την ΚΝΕ
της ανεξαρτησίας των φοιτητικών παρατάξεων. Σε
(κάτι
που βέβαια δεν αρνείται). Δεν έχει καθόλου όρεκείνο είχα αναπτύξει τους βασικούς πυλώνες στους
γανα,
γιατί απλά δεν έχει προβλεφθεί πουθενά να έχει.
οποίους βασίζεται η ανεξαρτησία μιας παράταξης:
Έτσι ο σχεδιασμός δράσης είναι ανύπαρκτος και οι απο• Οργανωτική ανεξαρτησία/αυτοτέλεια
φάσεις για το πρόγραμμα δράσης της παράταξης παίρνονται
έξω από αυτή. Αυτό οδηγεί σε ανισότιμη
• Οικονομική ανεξαρτησία
συμμετοχή στην διαδικασία λήψης αποφάσεων ανάμεσα
• Ανεξαρτησία από μηχανισμούς και θεσμούς
στα μέλη της ΚΝΕ και τις επιρροές της – μέλη της
του κράτους
ΠΚΣ. Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα οι ανακοιΑρκεί ένας από αυτούς να μην ικανοποιείται για να νώσεις της σε πανελλαδικό επίπεδο να μην μπορούν να
καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι μία παράταξη δεν συνταχθούν εσωτερικά από την ΠΚΣ, με την ΚΝΕ τεείναι ανεξάρτητη. Πχ. Μία παράταξη χωρίς οργανω- λικά να παίζει αυτό το ρόλο.
τική αυτοτέλεια δεν είναι ανεξάρτητη αφού οι αποφάΤο 1998 πραγματοποίησε την 1η και τελευταία Πασεις λαμβάνονται από «ξένα» προς αυτή κέντρα και
νελλαδική Συνδιάσκεψή της όπου εξέλεξε δύο 19μελή
όργανα. Αντίστοιχα μία που δεν είναι οικονομικά ανεΣυντονιστικά Συμβούλια. Ένα για τα ΑΕΙ και ένα για
ξάρτητη, δεν μπορεί (και δεν θέλει, αλλά εδώ δεν εξετα ΤΕΙ (1). Τελικά, αυτά τα συντονιστικά δεν λειτούρτάζουμε αυτό) να δράσει αποτελεσματικά ειδικά όταν
γησαν και διαλύθηκαν αφού απαξιώθηκαν με επιλογή
πρέπει να αντιμετωπίσει οικονομικούς παράγοντες και
της καθοδήγησης της ΚΝΕ.
συμφέροντα που την στηρίζουν. Χαρακτηριστικό παράΗ ΠΚΣ δεν έχει δικό της ταμείο. Το ταμείο της είναι
δειγμα τα «πάρε – δώσε» ΔΑΠ – ΠΑΣΠ με τα clubs, τους
μπράβους της νύχτας κλπ. Τέλος μία παράταξη που κοινό με αυτό της ΚΝΕ. Δεν έχει εκδώσει ποτέ δικά της
είναι εξαρτημένη από μηχανισμούς και θεσμούς του κουπόνια και γενικά δεν προβλέπεται να έχει δικά της
κράτους δεν μπορεί να διεξάγει ΣΥΝΕΠΗ αγώνα απέ- οικονομικά. Αυτό βέβαια οδηγεί στην οικονομική της
ναντι στην κυβερνητική πολιτική, με αποτέλεσμα είτε εξάρτηση από την ΚΝΕ και το ΚΚΕ.
να τάσσεται στην απέναντι όχθη από τα κινήματα, είτε
Ας δούμε τώρα την στάση της ΠΚΣ απέναντι
να τα προδίδει.
στις πρυτανικές εκλογές διαχρονικά…
Στο 5ο τεύχος είχα κάνει έρευνα για την ανεξαρτησία
των παρατάξεων της ΔΑΠ και της ΠΑΣΠ αποδεικνύοντας ότι αυτές δεν είναι ανεξάρτητες. Σε αυτό το τεύχος
θα εξετάσουμε τις υπόλοιπες ΠΚΣ (ή ΜΑΣ όπως λανσάρεται τελευταία), ΕΑΑΚ, ΑΡΕΝ. Τις υπόλοιπες μικρότερες δεν θα τις εξετάσουμε γιατί 1ον, οι
περισσότερες δεν ισχυρίζονται ότι είναι ανεξάρτητες
και 2ον, αντιγράφουν λίγο - πολύ στοιχεία από τις μεγαλύτερες που θα εξετάσουμε τώρα.

12

Απρίλης 2011

2000: Η ΠΚΣ στηρίζει των Κ. Κιουλάφα στις Πρυτανικές εκλογές του Πανεπιστημίου Αθηνών...
«(…)Την υποστήριξή της στο υποψήφιο πρυτανικό
σχήμα του Κ. Κιουλάφα έχει δηλώσει η Πανσπουδαστική
Κίνηση Συνεργασίας. (…)» (2)
Επίσης, η ΠΚΣ στήριξε την υποψηφιότητα του Θ.
Ξανθόπουλου (πρώην πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου 1997-2003). Μετέπειτα ο Θ. Ξανθόπου-

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Απρίλης 2011

2006: Η ΠΚΣ καλεί σε αποχή στις Πρυτανικές εκλογές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:
«(…)Καλούμε την πανεπιστημιακή κοινότητα του ΑΠΘ να μη στηρίξει κανένα από τα
υποψήφια σχήματα. Σχήματα της διαχείρισης της μιζέριας, της συναίνεσης, της μετάλλαξης του ΑΠΘ σε Ανώνυμη Εταιρία, της
στήριξης των αντιδραστικών αλλαγών.(…)»
2009: Η ΠΚΣ καλεί σε αποχή στις Προεδρικές εκλογές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:
«(…) Η Πανσπουδαστική Κ.Σ. καλεί φοιτητές, εργαζόμενους και πανεπιστημιακούς Κνίτες περιφρούρουν την πορεία με πλάτη στα ΜΑΤ
δασκάλους να απέχουν μαζικάαπό τις προμετάλλαξης των κομμάτων από φορείς κοινωνικής εκεδρικές εκλογές, υπονομεύοντας πολιτικά κάθε προσπά- προσώπησης σε θεσμούς νομιμοποίησης των κρατικών
θεια εφαρμογής του νόμου - πλαισίου και να δώσουν πολιτικών στην κοινωνία, η κρατική χρηματοδότηση προσυνέχεια στους αγώνες, αντιπαλεύοντας συνολικά την πο- σθέτει και τον οικονομικό παράγοντα στη σχέση κράτουςλιτική της ΕΕ, των κυβερνήσεων και του κεφαλαίου. Να κόμματος.» (Χριστόφορος Δ. Βερναδάκης, Επίκουρος
μη δώσουν με τη συμμετοχή τους το επιχείρημα της απο- Καθηγητής στο ΑΠΘ) (5)
δοχής αυτής της εξέλιξης.Στη βάση της συνολικής απόρΑς δούμε τώρα το ΜΑΣ (Μέτωπο Αγώνα Σπουριψης του νόμου - πλαισίου, καλούμε σε αποχή από τις
δαστών)…
εκλογές για όργανα διοίκησης που θα εφαρμόσουν στην
Στο ΜΑΣ συσπειρώνονται ανένταχτοι φοιτητές, επιπράξη τις διατάξεις του νόμου, για μη νομιμοποίηση, πολιτική καταδίκη του νόμου, συσπείρωση σε στόχους τροπές αγώνα σχολών και Φοιτητικοί Σύλλογοι. Μεταξύ
αυτών δεν υπάρχει κάποιο ενιαίο μέτρο για την συμμεπάλης που θα διεκδικούν την κατάργησή του. (…)
τοχή τους στα όργανα του, με αποτέλεσμα να συνυπάρ(…) Καλούμε όλα τα ΔΣ και τις ΓΣ των φοιτητικών
χουν «ισότιμα» ανένταχτοι, επιτροπές και
συλλόγων να πάρουν απόφαση μαζικής αποχής από τις
Σύλλογοι! Στην ουσία το ΜΑΣ είναι ένα μείγμα παράπροεδρικές εκλογές.» (3)
ταξης συσπείρωσης με μια κατ’ επίφαση πανελλαδική
2010: Η ΠΚΣ καλεί τους φοιτητές να ψηφίσουν στις γραμματεία για την οποία όπως προαναφέρθηκε η διαΠρυτανικές εκλογές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου δικασία εκλογής είναι «θολή». Κι αυτό γιατί είναι αδύΘεσσαλονίκης:
νατο μέσα σε ένα μόρφωμα να συμμετέχουν ισότιμα
«Απάντηση στην επίθεση η αγωνιστική ψήφος Φοιτητικοί Σύλλογοι, επιτροπές αγώνα (που στήνονται
κυρίως από την ΠΚΣ πάνω στο πλαίσιό της) και ανένστις πρυτανικές εκλογές
ταχτοι φοιτητές.
(…)Θυμίζουμε ότι η «Πανεπιστημιακή Αγωνιστική ΠαΣτα οικονομικά δεν ισχύει κάτι διαφορετικό από την
ρέμβαση ΑΠΘ» είναι το σχήμα με υποψήφιο πρύτανη τον
ΠΚΣ.
Ταμείο δικό του δεν έχει.
καθηγητή Γιώργο Μαργαρίτη (για τις πρυτανικές εκλογές
που είναι προγραμματισμένες για τις 26 Μάη) και στηρίΣτις τελευταίες φοιτητικές εκλογές πρότεινε «ψήφο
ζεται από τη ΔΗΠΑΚ, την Πανεπιστημονική μεταπτυχια- στην ΠΚΣ» η οποία όπως είδαμε και πιο πάνω είναι
κών φοιτητών, το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, το ΠΑΜΕ εξαρτημένη από θεσμούς του κράτους. Από τα παραεργαζομένων του ΑΠΘ κ.ά. (…)» (4)
πάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το ΜΑΣ δεν
μπορεί
να συγκρουστεί με τις κυβερνητικές πολιτικές
Όλοι γνωρίζουμε τι παζάρια γίνονται μεταξύ παρατάπου
πλήττουν
τα δικαιώματα μας. Με λίγα λόγια δεν
ξεων – υποψηφίων για τις ψήφους αυτών. Η στάση της
είναι
διέξοδος.
ΠΚΣ είναι τουλάχιστον ύποπτη ειδικά αν αναλογιστεί
κανείς ότι ο Θ. Ξανθόπουλος δεν ήταν κάποιος τυχαίος,
αλλά ένας Υφυπουργός των κυβερνήσεων της ΝΔ την
επαύριο κιόλας της λήξης της θητείας τους από Πρύτανης…

Ακόμα η οργανωτική και οικονομική του εξάρτηση
από την ΚΝΕ και το ΚΚΕ δημιουργεί μια άλλη εξάρτηση από το κράτος, μιας και το ΚΚΕ είναι εξαρτημένο
από την κρατική χρηματοδότηση (το 2007 έφτανε το
63%). «Η κρατική χρηματοδότηση έρχεται να ολοκληρώσει θεσμικά την ένταξη των πολιτικών κομμάτων στο κρατικό θεσμικό πλαίσιο. Στη διαδικασία (ολικής ή μερικής)

Έρευνα για τις Φοιτητικές Παρατάξεις

λος συνέχισε το έργο του ως Υφυπουργός
ΠΕΧΩΔΕ στις κυβερνήσεις της ΝΔ (20042009)…

ΕΑΑΚ:
Οργανωτικά οι ΕΑΑΚ (Ενιαίες Ανεξάρτητες Αριστερές Κινήσεις) στην βάση τους αποτελούνται από τα σχήματα ανά τμήμα, που διακηρύσσουν ότι λειτουργούν
αμεσοδημοκρατικά πάνω σε συγκεκριμένο πολιτικό
πλαίσιο. Μετά οι ΕΑΑΚ συσπειρώνονται σε επίπεδο
σχολής από ένα επίσης αμεσοδημοκρατικό «διασχηματικό». Ακολουθεί ένα επίσης (αμεσοδημοκρατικό) «διασχηματικό» σε επίπεδο πόλης και τέλος υπάρχει ένα
«πανελλαδικό διήμερο» (επίσης αμεσοδημοκρατικό).

13

Έρευνα για τις Φοιτητικές Παρατάξεις

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ
Γιατί τονίζω την αμεσοδημοκρατία; Γιατί απλά
αμεσοδημοκρατία με αποφάσεις από τα πριν
(βλ. αποφάσεις σχημάτων) δεν μπορεί να υπάρξει. Αποτέλεσμα αυτού; Συνεχείς προστριβές
μέχρι και ξύλο μεταξύ φοιτητών που πρόσκεινται
σε διαφορετικά σχήματα ή ακόμα και στο ίδιο,
αλλά διαφορετικών όμως οργανώσεων.
Βλέποντας την παρουσία περισσότερων του ενός
σχημάτων σε κάποιες σχολές (πχ. Ιατρική Αθήνας), αναρωτιόμαστε γιατί δεν μπορούν να «τα
βρουν» στα πλαίσια της αμεσοδημοκρατίας και να
ενωθούν σε ένα ενιαίο αφού σε γενικές γραμμές η
τοποθέτηση των διαφόρων σχημάτων των ΕΑΑΚ
δεν διαφέρει πολιτικά. Γιατί, πολύ απλά, οι οργανώσεις που συμμετέχουν στα ΕΑΑΚ δεν μπορούν
να τα βρουν μεταξύ τους. Όλοι εντός των ΕΑΑΚ
τοποθετούνται υπέρ των ενιαίων σχημάτων, αλλά
στην πραγματικότητα σε κάποιες σχολές η διάσπαση αυτή ωφελεί την ύπαρξη της οργάνωσή
τους.
Οικονομικά δεν υπάρχει κάτι να εξετάσουμε. Οι
ΕΑΑΚ είναι ανεξάρτητες. Βασίζονται στις εισφορές των φοιτητών που συμμετέχουν σε αυτές και
στα διάφορά πάρτυ που κάνει πάρα πολύ συχνά
(ειδικά στις μεγάλες πόλεις).
Οι ΕΑΑΚ είναι κατά της συνδιοίκησης. Συνδιοίκηση (στα Πανεπιστήμια) είναι η διαχείριση κάποιων θεμάτων που ενδιαφέρουν όλη την
Πανεπιστημιακή κοινότητα, μακριά από αυτή –
διαπραγματευόμενος σαν εκπρόσωπος αυτής (ή
μέρους της) με πρόσωπα που κατέχουν κρατικές
θέσεις και που δεν μπορούν να ξεφύγουν από τις
πολιτικές επιλογές του Υπουργείου και της κυβέρνησης γενικότερα, παραγνωρίζοντας τις δυνατότητες του Φοιτητικού Κινήματος και των
διαδικασιών του. Όμως, οι ΕΑΑΚ (όπως και η
ΑΡΕΝ) κάνουν μία άλλου τύπου συνδιοίκηση.

Απρίλης 2011

στην δράση (την συγκεκριμένη στιγμή) την κεντρικότητα αυτής της πολιτικής (την οποία και τα
ίδια παραδέχονται). Χαρακτηριστικό παράδειγμα
η μάχη ενάντια στον νόμο πλαίσιο που ψηφίστηκε
το 2007. Ένα χρόνο μετά ο νόμος δεν είχε νομιμοποιηθεί στα μάτια των φοιτητών. Την περίοδο
εκείνη που χρειαζόταν ένα κίνημα που κεντρικά
θα αντιπαραθετόταν με την κυβέρνηση και μια
πολιτική δύναμη που με αφορμή τις κατά τόπους
εφαρμογές του νόμου θα συνολικοποιούσε τα αιτήματα κάτω από την σκέπη του μόνου αιτήματος
που θα χτυπούσε στην «ρίζα» της την αντιεκπαιδευτική πολιτική (δηλ. «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ»), οι ΕΑΑΚ ενώ μπορούσαν
να παίξουν αυτόν τον ρόλο, δεν το έκαναν, επιλέγοντας τις μάχες εντός των σχολών, διαιρώντας το
εκπαιδευτικό κίνημα γύρω από το ζήτημα των μεθόδων δράσης και φτάνοντας στην απόλυτη ξεφτίλα του κυνηγητού των καλπών των
Πρυτανικών εκλογών το 2008-9.

2ον, οι ΕΑΑΚ (και η ΑΡΕΝ) που πιστεύουν
στην δύναμη των Γενικών Συνελεύσεων – όπως
ισχυρίζονται – έφτασαν στο σημείο να τις απαξιώσουν κάνοντας άμαζες και ακραίες στην δράση
τους κινητοποιήσεις για την απόκρουση μέτρων
που αφορούσαν όλους τους φοιτητές. Με λίγα
λόγια εκμεταλλευόμενοι (τα δικαιολογημένα) αισθήματα αγανάκτησης των φοιτητών που πρόσκεινται σε αυτούς για την αντιεκπαιδευτική
πολιτική, τους καλλιεργούσαν μεθόδους που πιο
πολύ παραπέμπουν σε ατομική τρομοκρατία, παρά
στην προσπάθεια να αναγεννηθεί ένα κίνημα μαζικό. Αποτέλεσμα είναι να καλλιεργούν μια
νοοτροπία στους υπόλοιπους φοιτητές ότι
«ΕΑΑΚ και ΑΡΕΝ παλεύουν για μένα» το
οποίο είναι επικίνδυνο και αποπροσανατολιστικό. Ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα έχει και
η κλασική συνδιοίκηση.

1ον, ετεροκαθορίζουν την στάση τους, την Ακόμα και σχήματα των ΕΑΑΚ έχουν στο παρελθεματολογία και την δράση τους ανάλογα με τις θόν στηρίξει Πρυτάνεις όπως τον Θ. Ξανθόπουλο
απόψεις και τις διαθέσεις πρυτάνεων, κοσμητό- στο ΕΜΠ που αργότερα διατέλεσε ένας από τους
ρων, προέδρων τμημάτων κλπ. παραγνωρίζοντας μακροβιότερους Υπουργούς στις κυβερνήσεις της

14

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Απρίλης 2011

ΑΡΕΝ:
Οργανωτικά η ΑΡΕΝ (Αριστερή Ενότητα) είναι
ένα μείγμα παράταξης – και μετώπου παρατάξεων.
Σε αυτή συμμετέχουν φοιτητές μεμονωμένα
και οργανωμένες παρατάξεις. Αυτό έχει σαν
συνέπεια να υπάρχουν αποφάσεις από τα πριν,
στην ουσία σε βάρος των ανεξάρτητων φοιτητών.
Σε πανελλαδικό επίπεδο η ΑΡΕΝ οργανώνεται
από ένα πανελλαδικό διήμερο που πραγματοποιείται 2 φορές τον χρόνο. Σε αυτό (το οποίο δεν
διαφέρει ιδιαίτερα από εκείνο των ΕΑΑΚ) γίνονται παράλληλοι μονόλογοι (με ελάχιστες εξαιρέσεις) και η συζήτηση δεν προχωρά. Ακόμα και
κάποια σχήματα που συμμετέχουν στην ΑΡΕΝ και
θέτουν σωστούς προβληματισμούς, «φιμώνονται»
όταν απαξιώνεται ο λόγος τους μέσα εκεί. Σαν Πορεία Αριστερή ήμασταν παρόντες στο 1ο ιδρυτικό
της διήμερο και στο 1ο πανελλαδικό διήμερο. Ειδικά στο ιδρυτικό, γίναμε μάρτυρες μια πρωτοφανούς προσπάθειας συγκεκριμένων κομμάτων και

οργανώσεων να «μαγειρέψουν» τις αποφάσεις του
διημέρου κατά πως τους βολεύουν. Το κείμενο της
1ης μέρας που αναφερόταν συγκεκριμένα στους
στόχους και στο πλαίσιο συσπείρωσης εξαφανίστηκε. Αντικαταστάθηκε από ένα μπάσταρδο κείμενο που έβαζε κάτω από το χαλί τις διαφορές που
υπήρχαν. Το χαλί αυτό ονομάστηκε «νεοφιλελευθερισμός».
Οικονομικά ούτε εδώ υπάρχει κάτι να εξετάσουμε. Η ΑΡΕΝ φαίνεται πως είναι ανεξάρτητη.
Βασίζεται κυρίως στα διάφορα πάρτυ που κάνει
πάρα πολύ συχνά (ειδικά στις μεγάλες πόλεις
κάθε σαββατοκύριακο).
Δήμος Π.
Μαθηματικό Ηρακλείου
*Ολοκληρωμένα η θέση μας απέναντι στις
πρυτανικές εκλογές είναι εδώ:
http://www.edu.uoc.gr/~poreia/prokyrikseis/2004/P-A--Prytanikes.htm
http://www.edu.uoc.gr/~poreia/prokyrikseis/2010/20100316antipritanikes2010.htm

(1) http://www2.rizospastis.gr/storyPlain.do?id=3724374, Ριζοσπάστης 5/5/1998 σελ. 21
(2) http://www2.rizospastis.gr/storyPlain.do?id=296955, Ριζοσπάστης, 1/6/2000 σελ. 37
(3) http://pks-sthe.blogspot.com/2009/06/blog-post.html
(4) http://www2.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=5634104&publDate=6/5/2010,
Ριζοσπάστης, 6/5/2010 σελ. 26
(5) http://www.vernardakis.gr/article.php?id=137

Έρευνα για τις Φοιτητικές Παρατάξεις

ΝΔ την τελευταία δεκαετία.

http://poreia.wordpress.com

15

Συνέντευξη

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Απρίλης 2011

Ματ σε |2b| Υφέσεις

http://www.matse2ifesis.net
Συνέντευξη στον Δήμο Π. & την Ελένη Απ.

Τι απαντάτε σε αυτούς που σας «χρεώνουν» ένα «Κλασική Μουσική». Έτσι όλα τα παραπάνω κατηγοριοποιούνται εκεί. Από έργα του Bach έως του Philip Glass. Εμείς
νέο είδος μουσικής στην Ελλάδα;
Αυτό είναι πολύ ευχάριστο και μας γεμίζει με αυτοπεποίθηση,
«κρυφογελάμε» ακούγοντας κάτι τέτοιο. Όλοι λίγο πολύ έχουν
στο πίσω το μέρος του μυαλού τους, είτε γράφουν μουσική ή
ποιήματα, είτε κάνουν κινηματογράφο είτε ακόμα – ακόμα κάνουν αυτό που λέμε «στρατευμένη τέχνη» να δίνουν με την
υπογραφή τους κάτι ξεχωριστό, ένα στοιχείο διαφορετικό. Αν
υπάρχουν ορισμένοι που θεωρούν ότι κάνουμε ένα νέο είδος
μουσικής, όχι μόνο δεν μας το καταλογίζουν, αλλά το θεωρούμε και τιμή μας να μας λέει κάποιος ότι κάνουμε κάτι που
δεν κάνουν οι άλλοι. Βέβαια, όμως όταν πρέπει να συνεννοηθούμε και να πούμε το τι μουσική κάνουμε, επιλέγαμε να
πούμε «Ethnic – Jazz με Ελληνικό στίχο», αντί να το εντάσσουμε στο έντεχνο. Δηλαδή θεωρούσαμε ότι το «έντεχνο» δεν
μας καλύπτει ως ορολογία. Κάποτε σε μία δισκοκριτική που
αφορούσε στο «Ψέμα σαν Αλήθεια» γράφτηκε ότι όρος «Ethnic» είναι λίγο βάρβαρος και καλό θα ήταν να το συζητήσουμε.
Όμως η αλήθεια είναι ότι όταν πηγαίνεις σε ένα δισκάδικο οι
δίσκοι κατηγοριοποιούνται έτσι ώστε να γίνεται αντιληπτό από
τον αγοραστή τι πάει να αγοράσει. Δηλ. ενώ η κλασική μουσική έχει δεκάδες περιόδους και η κάθε περίοδος από αυτές
έχει μια σειρά από ήθη και από κινήματα (εξπρεσιονισμός, εμπρεσιονισμός κλπ.), εντούτοις όλα αυτά εντάσσονται στην
16

λοιπόν στα δισκάδικα ανήκουμε σε αυτό που λένε «έντεχνο»,
αλλά οι ίδιοι θέλουμε να λέμε ότι κάνουμε «Ethnic – Jazz με
Ελληνικό στίχο». Ακριβώς γιατί έχουμε 1ον, μουσικούς με Jazz
παιδεία, με θητεία στις μουσικές της Ανατολής και της ευρύτερης ανατολικής Μεσογείου και 2ον, στίχο Ελληνικό.

Πώς εισπράττετε το γεγονός πως σπουδαίοι καλλιτέχνες όπως ο Θ. Μικρούτσικος, ο Χ. Θηβαίος,
ο Ν. Ξυδάκης κ.α. που είναι αναγνωρισμένοι στο
ελληνικό μουσικό στερέωμα έχουν εκφραστεί με
πολύ κολακευτικά λόγια για την δουλειά σας;
Όταν πρωτοφτιάξαμε το σχήμα (το 1999), αλλά κυρίως 3 χρόνια μετά όταν μπήκαμε στο studio για να γράψουμε τον 1ο
δίσκο, ο βασικός μας στόχος ήταν να κάνουμε έναν δίσκο που
θα άρεσε στους μουσικούς. Αυτό ενδεχομένως είναι και το αρνητικό στοιχείο του group σε σχέση με την αποδοχή των κομματιών μας στο ευρύ κοινό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
προερχόμαστε από μουσικά Γυμνάσια, άρα μεγαλώσαμε περιτριγυρισμένοι από μουσικούς, αλλά και η πλειοψηφία από
εμάς σπούδασε σε μουσικά τμήματα της Γ’ Βάθμιας εκπαίδευσης (Μουσικολογία Αθηνών, ΤΕΙ Άρτας κλπ.). Μας ενδιέφερε
ό,τι ενδιαφέρει κάθε άνθρωπο, η τέχνη του να έχει απήχηση
στον περίγυρό του. Είτε αυτοί είναι οι συγγενείς του και οι

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Απρίλης 2011

Όταν ακούμε τον Μικρούτσικο, τον Θηβαίο και τον Ξυδάκη να
μιλούν δημοσίως για εμάς με τα καλύτερα λόγια και μάλιστα
ο Θηβαίος το έχει δείξει και στην πράξη αυτό, ενώ και ο Ξυδάκης μας έχει βοηθήσει αρκετά σε προσωπικό επίπεδο, είναι
κάτι που σίγουρα μας ευχαριστεί. Όμως αυτό σχετίζεται και
με την αυτοπεποίθηση που έχει το σχήμα. Υπάρχουν φάσεις
που το σχήμα έχει πολύ ισχυρή – καλώς εννοούμενη – αυτοπεποίθηση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ότι ακόμα και όταν
ακούγαμε κάποιες κακές κριτικές ή ανθρώπους στους οποίους
δεν άρεσε η μουσική μας, εμείς περισσότερο αδιαφορούσαμε
απέναντι σε τέτοιες γνώμες. Δεν στεκόμασταν ιδιαίτερα σε αντιδράσεις του τύπου «εμένα αυτό δεν μ’ αρέσει» και θεωρούσαμε ότι ενδεχομένως αυτός που τις εκφράζει είτε δεν ακούει
το συγκεκριμένο είδος μουσικής ή δεν στάθηκε πολύ αναλυτικά σε αυτό.
Άρα όσο σημαντικά και αν είναι τα λόγια όλων των παραπάνω
σπουδαίων καλλιτεχνών, για εμάς είναι ακριβώς το ίδιο με
αυτά των ανθρώπων της καθημερινότητάς μας. Αν η δουλειά
μας αρέσει στους δικούς μας ανθρώπους μας ευχαριστεί
τόσο, όσο σε μεγάλους συνθέτες.

Μετά από τις συνεργασίες με μεγάλα «ονόματα»
και κάποια πολύ επιτυχημένα κομμάτια που
έχουν «παιχτεί» αρκετά στο ραδιόφωνο, λογικά
θα έχουν ανοίξει για σας οι πόρτες των δισκογραφικών εταιριών…
Η σχέση μας με τις δισκογραφικές εταιρίες ήταν ευθύς εξαρχής
πάρα πολύ αποτυχημένη. Από τον 1ο δίσκο μέχρι και τον 4ο
(και τελευταίο) – που κυκλοφόρησε ελεύθερα στο διαδίκτυο
– σχεδόν ποτέ δεν τα βρήκαμε με καμία δισκογραφική εταιρία.
Ακόμα και λίγο πριν τις υπογραφές συμβολαίων πάντα στο
τέλος χαλούσε το «προξενιό». Ο 2ος δίσκος έγινε με την
Universal, αλλά υπό άθλιους όρους για εμάς. Και παρότι ο δίσκος εξαντλήθηκε το μερίδιό μας από τις πωλήσεις του είναι
εξευτελιστικό.
Βέβαια οι συνεργασίες με τα ονόματα έγιναν σε πολύ φιλικό
επίπεδο και όχι επαγγελματικό. Με τον Θηβαίο, τον Περίδη,
τον Ξυδάκη που παίξαμε μαζί, με τον Haig (σσ. Υazdjian), τον
Γράψα που είναι λιγότερο μεγάλα ονόματα, αλλά πολύ σπουδαία στο χώρο τους, η συνεργασία ήταν πάντα σε επίπεδο
φιλικό. «Τζαμαρίσματος» μπορούμε να το πούμε… Με κανέναν από αυτούς δεν είχαμε μακρά συνεργασία ή που θα μας
απέφερε κάποια χρήματα, δόξα κλπ. Στα τραγούδια μας δε,
υπάρχει μια σχετική αποδοχή. Είμαστε ικανοποιημένοι από
την αποδοχή που υπάρχει απ’ το κοινό στο οποίο απευθύνθηκε η δουλειά μας.

Σύντομη Βιογραφία
Το μουσικό σχήμα Ματ σε 2 Υφέσεις ιδρύθηκε
το 1999 από αποφοίτους του Μουσικού Σχολείου Ιλίου. Έκτοτε, πραγματοποίησε τρεις
ολοκληρωμένες δισκογραφικές απόπειρες:
Την ομότιτλη παραγωγή ('Ματ σε Δύο Υφέσεις')
του Νίκου Γράψα και του συγκροτήματος Δυνάμεις του Αιγαίου (2003), την παραγωγή του
Νίκου Ξυδάκη -τη γενική επιμέλεια της
οποίας είχε ο Haig Yazdjian- 'Ψέμα σαν αλήθεια' (2005) και το 'Τρύπιο Φεγγάρι' (2009). Το
Φλεβάρη του 2011, η μπάντα απ' την Αθήνα
διέθεσε στο διαδίκτυο (www.matse2ifesis.net)
το πιο πρόσφατο ηχογράφημά της υπό τον
τίτλο 'Τα τέσσερα τραγούδια του Μίλτου Σαχτούρη'. Τα τελευταία οχτώ χρόνια, το σχήμα
έχει να επιδείξει μια σειρά συμπράξεων με
σπουδαίους καλλιτέχνες, έναν σημαντικό
αριθμό δισκογραφικών συμμε- τοχών (σε δημιουργικό, αλλά κι εκτελεστικό επίπεδο), πλήθος εμφανίσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
καθώς και συνεργασίες με ελληνικά και ξένα
πανεπιστήμια.

Ματ σε 2b Υφέσεις

φίλοι του, είτε οι συμφοιτητές του, οι συμμαθητές του, οι συνάδελφοί του κλπ. Επειδή λοιπόν οι συνάδελφοί μας ήταν μουσικοί, «μουσικοί της δουλειάς» - οι λεγόμενοι «παίχτες», που
είναι και οι πιο σκληροί κριτές, ήταν λογικό ο στόχος μας να
ήταν αυτοί.

Δισκογραφία
Τα 4 τραγούδια του
Μίλτου Σαχτούρη
2010
Παραγωγή: Ματ σε δύο Υφέσεις

Τρύπιο Φεγγάρι
2009, Παρουσία
Παραγωγή:
Βασίλης Χατζηιακώβου

Ψέμα σαν Αλήθεια
2005, Universal
Παραγωγή: Νίκος Ξυδάκης
Επιμέλεια: Haig Yazdjian

Ματ σε δύο Υφέσεις
2003, Filocalia Romana
Καλλιτεχνική επιμέλεια:
Νίκος Γράψας

17

Συνέντευξη

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Απρίλης 2011

Τι στάση κρατάτε απέναντι στο παράνομο down- αφιερωμένη στη μέρα αυτή. Από μικροί είχαμε μία αγάπη για
τον Σαχτούρη. Μάλιστα κάποιοι από μας είχαν πάει και στην
loading μουσικών κομματιών;
κηδεία του. Γνωρίζουμε την ποίηση του Σαχτούρη απέξω, σαν
το «πιστεύω» που μαθαίναμε στο σχολείο. Κι έτσι φτάσαμε
εκεί. Μελοποιήσαμε ένα ποίημά του. Έπειτα ο Χατζηιακώβου
μας πρότεινε να μελοποιήσουμε άλλα 2 για να φτιάξουμε ένα
EP (Extended Play). Το κάναμε, αλλά η έκδοση του δίσκου
δεν προχωρούσε γρήγορα κι έτσι προχωρήσαμε οι ίδιοι στην
δημιουργία ενός διαδικτυακού δίσκου, φτιάχνοντας ακόμα και
το εξώφυλλο. Έτσι δεν είχαμε εξάρτηση από δισκογραφικές,
αφού δεν υπήρχαν έξοδα κοπής κλπ. Τελικά όπως φαίνεται
ήδη από τα στατιστικά του καινούργιου μας site έχει μεγάλη
επιτυχία. Απουσιάζει ωστόσο το στοιχείο που λέγαμε πριν.
Το φετίχ των δισκόφιλων που θα ήθελαν να έχουν το δίσκο
στην δισκοθήκη τους και να τον αγγίζουν.

Δεν έχουμε ξεκάθαρη άποψη. Θεωρούμε το παράνομο downloading φυσικό επακόλουθο, τουλάχιστον όσον αφορά την δισκογραφία, του γεγονότος ότι ευτέλισε πάρα πολύ το υλικό
της, το προϊόν της. Το λέμε αυτό γιατί υπάρχουν ορισμένοι δίσκοι, για τους οποίους θα τους αγόραζε κάποιος όσα λεφτά
κι κάνουν. Περισσότερο αναφερόμαστε στο παρελθόν. Αυτό
δεν έχει να κάνει μόνο με το ηχογράφημα, αλλά και με το πώς
χτίστηκε το CD, πως πλασαρίστηκε το προϊόν προς πώληση.
Υπάρχουν πχ. δίσκοι κάποιων συγκεκριμένων εταιριών στο
εξωτερικό που ποτέ δεν θα καταδεχόμασταν να τους «κατεβάσουμε» από το internet. Γιατί είναι κομψοτεχνήματα. Οι δισκογραφικές σταμάτησαν τέτοιες παραγωγές, στόχευσαν
λανθασμένα σε κοινό που θεωρήθηκε εμπορικό. Θα έπρεπε
να απευθυνθούν περισσότερο σε κοινό που αγάπα το δίσκο
και που θα τον αγόραζε και για να τον αγοράσει έπρεπε να Πόσο έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση τις Live
εμφανίσεις σας;
σεβαστούν τον δίσκο πολύ περισσότερο.

Το μεγάλο πρόβλημα του σχήματος είναι ότι είμαστε διασκορπισμένοι σε 4 διαφορετικά σημεία του κόσμου. Αυτή τη στιγμή
το σχήμα βρίσκεται σε Βερολίνο, Μπρίστολ, Μπέλφαστ και
Ελλάδα. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί το σχήμα να λειτουργήσει αρμονικά. Ωστόσο ο Σαχτούρης ηχογραφήθηκε
έτσι. Με όλους μας να βρισκόμαστε στα παραπάνω μέρη. Σε
Πως προέκυψε η ιδέα του τελευταίου σας δίσκου αυτό βοήθησε πολύ η τεχνολογία και το ίντερνετ. Ο καθένας
που βασίζεται εξ ολοκλήρου στιχουργικά σε ποι- ηχογράφησε από το χώρο στον οποίο ζούσε. Παρόλα αυτά το
πείραμα λειτούργησε.
ήματα του Μ. Σαχτούρη;

Με βάση την γενικότερη οικονομική κρίση και την φοβερή
πτώση της δισκογραφίας, οδηγηθήκαμε κι εμείς – όχι στο παράνομο downloading – αλλά στο να προσφέρουμε κομμάτια
μας για κατέβασμα.

Το «Τρύπιο Φεγγάρι» που κυκλοφόρησε το 2009 ήταν μία παραγωγή του Βασίλη Χατζηιακώβου του υπεύθυνου των εκδηλώσεων του Ιανού. Στο πλαίσιο των προσπαθειών
διαφήμισης του δίσκου, συμμετείχαμε σε διάφορες εκδηλώσεις του βιβλιοπωλείου. Στις 21 Μαρτίου του 2010 ήταν η Παγκόσμια ημέρα Ποίησης. Μας πρότεινε τότε να μελοποιήσουμε
ένα ποίημα και να παρουσιαστούμε στην βραδιά που ήταν

18

Όσον αφορά τα live, επειδή έχουν μειωθεί σε κάποιο βαθμό
λόγω της απόστασης και οργανώνονται πολύ καλά από διαδικτυακό μέσο (facebook) στην πλειονότητα των συναυλιών
μας έχουμε πολύ κόσμο. Ο οποίος έρχεται να μας δει, ίσως
γιατί δεν μας βλέπει συχνά και επειδή το κάθε live είναι, πλέον,
ένα event. Ένα reunion στην ουσία.

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Απρίλης 2011

Νομίζουμε ότι είναι υποχρέωση του καλλιτέχνη να θίγει κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. Βεβαίως, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει με τον τρόπο που γινόταν την δεκαετία του ’60 και
του ’70. Δεν μπορεί να είναι τόσο ξεκάθαρος ο στίχος και η
μουσική, δηλαδή τόσο στρατευμένη η τέχνη. Μπορεί όμως να
γίνει με έμμεσο τρόπο. Ή με ένα πολύ πιο έξυπνο στίχο ο
οποίος δεν θα είναι τόσο ξεκάθαρος όσο άλλων τραγουδιών,
όπως του Μπακαλάκου («Τα Αγροτικά») ή του Γκαϊφύλλια. Ο
Σαββόπουλος ήταν πρωτοπόρος σε αυτό. Χωρίς να μιλάει ξεκάθαρα, «έδινε γραμμή». Όμως θεωρούμε πολιτική και τη
στάση του καλλιτέχνη που είναι εναντίον του «ρεύματος» και
ειλικρινής, που δηλ. δεν προδίδει τις καλλιτεχνικές του ιδέες.
Πχ. Τον Μάλαμα τον σέβεσαι, ενώ μπορεί να μην σου αρέσει,
γιατί δεν προδίδει το υλικό του, δεν το ευτελίζει. Ο συγκεκριμένος μάλιστα έφτιαξε και ένα κοινό από το τίποτα, με δύσκολη μουσική.
Άρα σίγουρα πρέπει στις μέρες να γίνει ο στίχος λίγο πιο κοινωνικός, να αφήσουμε λίγο τα ερωτικά τραγούδια κλπ. Βέβαια, όμως ακόμα και ένα ερωτικό τραγούδι μπορεί να δίνει
με έξυπνο τρόπο ένα κοινωνικό μήνυμα. Το ίδιο συμβαίνει και
στον κινηματογράφο. Δεν είναι ανάγκη να κάνεις ταινίες σαν
του Ξανθόπουλου ή σαν το «Ο Άνθρωπος με το γαρύφαλλο»
για να περάσεις κοινωνικό μήνυμα. Μπορείς με άλλο τρόπο
να το δώσεις. Αν είσαι καλλιτέχνης που δεν ακολουθεί τις επιταγές των εταιριών, από την στάση σου περνάς κοινωνικοπολιτικό μήνυμα. Δείχνεις το δρόμο στο κοινό σου.

Ματ σε δύο Υφέσεις κάνουν:
Δημήτρης Βαρελόπουλος
Ακουστική κιθάρα, νησιώτικο λαούτο,
φωνητικά

Αλέξανδρος Καψοκαβάδης
Φωνητικά, κλασική κιθάρα, πολίτικο
λαούτο

Γιώργος Κοντογιάννης
Κρητική λύρα

Πέτρος Λαμπρίδης
Ηλ. κοντραμπάσο, μπάσο

Γιάννης Τσιουλάκης
Πιάνο, φωνητικά

Κώστας Τσιουλάκης

Τα Περιστέρια του νεκρού
Δὲ δίνω αἷμα στὶς φλέβες τῶν πουλιῶν
καὶ τὰ ποτάμια μου κρατῆσαν τὰ νερά τους
ὲπάνω στὰ ψηλὰ βουνὰ τρεῖς βίγλες ἔχω στήσει
μέσ' στὴ σπηλιά μου φύλαξα τοὺς ἀετοὺς
Ἐλᾶτε βγῆτε στὸν κάμπο περιστέρια μου
μὲ τὶς γαλάζιες κορδέλες στὸ λαιμό σας
ἐλᾶτε βγῆτε μὲ τὸ φεγγάρι στὴν καρδιὰ
σὰ θὰ σηκώσω τὴν ταφόπετρά μου
Ἀργοπεθαίνουν γύρω μου τ' ἄλλα πουλιὰ
ὲλᾶτε βγῆτε στὸν κάμπο περιστέρια μου
ὲλᾶτε βγῆτε σφαγμένα περιστέρια μου

Ματ σε 2b Υφέσεις

Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα διάφορους
καλλιτέχνες να θίγουν ολοένα και περισσότερο
κοινωνικοπολιτικά ζητήματα (οικονομική κρίση,
φασισμός, ρατσισμός κλπ.). Είναι στόχος ενός
καλλιτέχνη να παίρνει θέση απέναντι σε τέτοια
θέματα με τη μουσική και τη συνολική παρουσία
του;

Από το δίσκο «Τα 4 Τραγούδια του Μίλτου Σαχτούρη»

Μια χαραμάδα
Μια χαραμάδα άνοιξε στο παραθυρόφυλλό σου
να μπαίνω σαν πανσέληνος να σε φιλώ τα βράδια.
Να`μουν αέρας να περνώ από την κάμαρά σου
να παίζουν τα παράθυρα τους χτύπους της καρδιάς μου.
Σαν έφυγες απόμειναν τα μάτια μου βρεγμένα
και νηστικά τα χέρια μου,τα χείλη στεγνωμένα.
Ροδίζει η ανατολή σαν τη δική σου αγάπη
έλα σαν του θεού βροχή,βγάλε μ`από τα πάθη.
Από το δίσκο «Τρύπιο Φεγγάρι»
Στίχοι: Νίκος Γράψας

Ψέμα σαν Αλήθεια
Σαν παραμύθι παιδικό
με μάγισσες και κάστρα,
που το ραβδί το μαγικό άναψε
όλα τ’ άστρα.
Κι ο ουρανός φωτίστηκε
κι είδα το πρόσωπό σου,
σαν το φεγγάρι ήταν χλωμό
απ’ το παράπονό σου.
Αχ η αγάπη δεν κρατά
όπως τα παραμύθια,
μοιάζει σαν ψέμα αληθινή
και ψέμα σαν αλήθεια.

Κρουστά

Σπυριδούλα Μπάκα
Φωνητικά

Από το δίσκο «Ψέμα σαν Αλήθεια»
Στίχοι: Έλσα Γράψα

19

Ρατσισμός

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Απρίλης 2011

Έλληνες λαθρομετανάστες

Γράφει ο Πιτσιρίκος

http://pitsirikos.net

Είναι απίστευτη η υποκρισία της ελληνικής πολι- κάτοικοι της Πάτρας ήταν αντίθετοι στη δημιουργία
τείας και της ελληνικής κοινωνίας και μάλλον φτάνει της νέας εθνικής οδού –η οποία περνάει έξω από την
η ώρα που θα πληρωθεί ακριβά.
Πάτρα-, επειδή επιθυμούσαν να περνάνε τα αυτοκίνητα
και τα λεωφορεία μέσα από την πόλη, ώστε να κάΣε μια εποχή που σχεδόν όλοι μιλούν για την ανάγκη
νουν
στάση και οι οδηγοί και οι επιβάτες να αφήνουν
να επικρατήσει νομιμότητα στη χώρα, ελάχιστοι είναι
τα
ωραία
τους χρήματα. Φυσικά, τα υπεραστικά λεωφοαυτοί που επιθυμούν τη νομιμοποίηση των μεταναρεία
έκαναν
υποχρεωτικά στάση στην Πάτρα.
στών. Τους προτιμούν παράνομους. Μα οι περισσότεροι

μετανάστες θέλουν τη νομιμοποίηση, για να φύγουν
Περνούσα κι εγώ μέσα από την Πάτρα, για πάρα
από την Ελλάδα και να πάνε σε μια πλούσια ευρωπαϊκή πολλά χρόνια. Από την ημέρα που φτιάχτηκε η νέα
χώρα.
εθνική οδός, δεν έχω περάσει ούτε μια φορά μέσα από
Από τη στιγμή που η πλειοψηφία των μεταναστών θα την Πάτρα. Δεν είναι η Πάτρα ο προορισμός μου –
φύγουν από την Ελλάδα μόλις νομιμοποιηθούν, γιατί αλλού πηγαίνω. Το ίδιο ισχύει και για χιλιάδες μετατόσοι Έλληνες δεν επιθυμούν τη νομιμοποίηση των με- νάστες (όπως αυτοί στη φωτογραφία που προσπαθούν
ταναστών; Δεν λένε πολλοί «να φύγουν οι μετανάστες»; να ανέβουν σε μια νταλίκα κοντά στο λιμάνι της Πάτρας, για να μπουν στο πλοίο και να πάνε στην Ιταλία).
Ε, αν νομιμοποιηθούν, θα φύγουν.
Η πραγματικότητα είναι πως θέλουμε –και χρειαζόμαστε- τους μετανάστες αλλά τους θέλουμε χωρίς δικαιώματα. Δηλαδή, θέλουμε σκλάβους. Να δουλεύουν
φτηνά, χωρίς εργασιακά δικαιώματα, να είναι υπάκουοι
και –αν είναι δυνατόν- να μην κυκλοφορούν στους δρόμους μας.
Όλη αυτή η υστερία για τους «μετανάστες που έχουν
έρθει στην Ελλάδα, για να απειλήσουν τις ζωές μας και
τις δουλειές μας» είναι ένα ψέμα – είναι ένα ψέμα που
λέγεται συνέχεια. Οι μετανάστες δεν έρχονται στην Ελλάδα – οι μετανάστες περνάνε από την Ελλάδα. Αλλά
δεν τους αφήνουμε να περάσουν. Τους εγκλωβίζουμε
εδώ.

Η μεγάλη ανοησία των ξεπουλημένων συνδικαλιστών
και των Ελλήνων εργαζομένων ήταν ότι δεν απαίτησαν
από την πρώτη στιγμή από τις κυβερνήσεις οι μετανάστες να έχουν τους ίδιους όρους εργασίας, τις ίδιες συλλογικές συμβάσεις και τα ίδια δικαιώματα με τους
Έλληνες. Με αυτόν τον τρόπο, οι μετανάστες χρησιμοποιήθηκαν επί δεκαετίες ως φτηνά χέρια, έγιναν αντικείμενο αισχρής εκμετάλλευσης και –μοιραίαυπονόμευσαν τα εργατικά κεκτημένα των Ελλήνων εργαζομένων. Στερνή μου γνώση, να σ’ είχα πρώτα. Τώρα
πια το πουλάκι πέταξε και στην Ελλάδα του Μνημονίου οι εργασιακές σχέσεις, τα εργατικά δικαιώματα –
αλλά ακόμα και η εργασία πια- είναι ανέκδοτο τόσο για
τους Έλληνες όσο και για τους μετανάστες.

Πριν από μερικά χρόνια, η εθνική οδός περνούσε
Δεν ήθελε και ιδιαίτερο μυαλό για να αντιληφθεί κάμέσα από την πόλη της Πάτρας. Αν θυμάμαι καλά, οι ποιος πως, αν οι μετανάστες εργάζονται ανασφάλιστοι,

20

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Απρίλης 2011

πού μένουν, τι ακριβώς ζητάμε από αυτούς τους ανθρώπους; Βέβαια, η ελληνική κυβέρνηση δεν γνώριζε –
μέχρι πριν από μερικούς μήνες- πόσοι είναι οι δημόσιοι
υπάλληλοι, οπότε πώς θα μπορούσε να έχει στοιχεία
για τους μετανάστες; Κι όμως, αυτή είναι μια από τις
δουλειές των κυβερνήσεων σε όλον τον κόσμο.
Είμαι βέβαιος πως η σχεδόν ανύπαρκτη πολιτική των
ελληνικών κυβερνήσεων στο μεταναστευτικό θέμα δεν
είναι καθόλου τυχαία. Ο κανονισμός «Δουβλίνο ΙΙ» -τον
οποίο επικαλούνται οι ελληνικές κυβερνήσεις- είναι
ένα ισχυρό επιχείρημα, αλλά το ερώτημα είναι «γιατί
ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
ψήφισαν το ‘Δουβλίνο ΙΙ’ το 2003; Τι έκανε η κυβέρνηση Καραμανλή, όταν το μεταναστευτικό ζήτημα γιγαντώθηκε;». Σε κάθε περίπτωση, ο κανονισμός
«Δουβλίνο ΙΙ» θα τροποποιηθεί οπωσδήποτε –και υπό
την πίεση του μεγάλου μεταναστευτικού ρεύματος από
τις αραβικές χώρες-, οπότε οι μάσκες θα πέσουν.

Αντί να ζητηθούν ίσα δικαιώματα και για τους μετανάστες, τους βλέπαμε –και τους βλέπουμε- επί χρόνια
να κάνουν τις πιο σκληρές δουλειές. Φτηνά εργατικά
χέρια και ανασφάλιστη εργασία. Όταν κάποιος μετανάστης έπεφτε θύμα εργατικού ατυχήματος –και ήταν
εκατοντάδες αυτοί-, σχεδόν κανείς δεν έδινε σημασία.
Άλλωστε, τις περισσότερες φορές δεν το μαθαίναμε καν
–οι εργάτες μετανάστες χωρίς δικαιώματα είναι σαν να
μην υπάρχουν. Ακόμα και πριν από 3 μήνες, ο Αιγύπτιος καθαριστής τζαμιών με τα τέσσερα παιδιά που
Οι μετανάστες ήταν ένας από τους κύριους παράγονσκοτώθηκε ενώ δούλευε ανασφάλιστος -ημέρα Κυριακή τες για το «οικονομικό θαύμα» της Ελλάδας τα τελευστο υπουργείο ...Εργασίας- δεν απασχόλησε κανέναν ταία χρόνια. Σήμερα, χρησιμοποιούνται από την
παρά μόνο δέκα μέρες μετά τον θάνατό του.
κυβέρνηση –και μέρος του πολιτικού συστήματος- για
Την ίδια εποχή που οι μετανάστες πέθαιναν στη δου- να απορροφήσουν την οργή ενός μεγάλου μέρους της
λειά ή στα εργατικά ατυχήματα, εκατοντάδες χιλιάδες ελληνικής κοινωνίας, ώστε να μην στραφεί εναντίον
Έλληνες εργάτες νόμιζαν πως είναι πια Κροίσοι και χό- τους. Θέλει κότσια για να τα βάλεις με την εξουσία που
ρευαν τσιφτετέλια πάνω στα τραπέζια, έχοντας την οι- σε οδήγησε στη χρεοκοπία, την ανεργία και τον εξευκτρή αυταπάτη πως έχουν γίνει ίδιοι με τον εφοπλιστή τελισμό αλλά είναι πιο εύκολο να ξεσπάσεις σε μετανάπου καθόταν στο διπλανό τραπέζι. Οι καιροί άλλαξαν στες χωρίς δικαιώματα από το Πακιστάν και τη Σρι
και πολλοί απ’ αυτούς τους εργάτες βρίζουν σήμερα Λάνκα.
τους μετανάστες και είναι έτοιμοι να ψηφίσουν ΛΑΟΣ
Είναι άσχημο να την πατάς συνέχεια και να πέφτεις
και Χρυσή Αυγή. Όταν δεν έχεις συναίσθηση και συ- σε όλες τις λούμπες που θέλουν να σε ρίξουν. Την ώρα
νείδηση του ποιος είσαι, από πού έρχεσαι και πού πας, που κάποιοι θα κυνηγούν τους εξαθλιωμένους μετανάο κατήφορος δεν έχει τέλος.
στες, εγώ θα έχω το νου μου σε κάτι άλλους μετανάστες,

Η εγκληματικότητα στην Ελλάδα του 2011 είναι ένα
τεράστιο θέμα –με πολλές γνωστές αιτίες- και ένα
μέρος αυτού του θέματος είναι η εγκληματικότητα των
μεταναστών. Βέβαια, όσοι την επικαλούνται ξεχνούν
να αναφέρουν πως άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι
σε μια χώρα και δεν μπορούν να φύγουν, ζουν στην
απόλυτη εξαθλίωση, τους κυνηγάει η αστυνομία και ο
κάθε υπερπατριώτης, δεν μπορούν να βρουν δουλειά,
δεν έχουν πού να μείνουν και δεν έχουν φαγητό θα
στραφούν σχεδόν αναγκαστικά στην παρανομία και το
έγκλημα. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να αυτοκτονήσουν
και κάποιοι άλλοι να κάνουν απεργία πείνας -για να
κερδίσουν κάποια στοιχειώδη δικαιώματα- αλλά
ακόμα κι αυτοί μας ενοχλούν. Τι θέλουμε τελικά;
«Θέλουμε να φύγουν!» «Μα,
δεν τους αφήνουμε! Τους
κρατάμε παράνομους εδώ!»

Έλληνες λαθρομετανάστες

είναι σίγουρο πως θα έρθει η στιγμή που και εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες εργαζόμενοι θα είναι ανασφάλιστοι. Δεν ήθελε και ιδιαίτερη ευφυία, για να
καταλάβει κάποιος πως η νόμιμη εργασία των μεταναστών συμφέρει και τους Έλληνες εργαζόμενους, αφού
θα τόνωνε τα ασφαλιστικά ταμεία και τις συντάξεις.
Επίσης, θα δημιουργούσε ένα ισχυρό κοινό μέτωπο
απέναντι σε όσους θα προσπαθούσαν να καταπατήσουν
τα εργατικά δικαιώματα.

πλούσιους και νόμιμους. Τους λένε «επενδυτές». Και
έρχονται για να αγοράσουν ό,τι έχει απομείνει από την
ξεπουλημένη χώρα μας.

Οι μετανάστες είναι παράνομοι στην Ελλάδα, επειδή
δεν θέλουμε να είναι νόμιμοι. Δεν μας συμφέρει – ή
τουλάχιστον έτσι νομίζουμε. Είναι τέτοια η κατρακύλα
της ελληνικής κοινωνίας που –μακάρι να βγω ψεύτηςδεν θα αργήσει η μέρα που οι Έλληνες θα εργάζονται
παράνομα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παράνομα και
φτηνά. Έλληνες λαθρομετανάστες. Τι; Κανένας άνθρωπος δεν είναι λαθραίος; Άργησες.

Η νομιμοποίηση των μεταναστών και η καταγραφή
των στοιχείων τους θα τους
απέτρεπε από το να στραφούν στην παρανομία και
θα έκανε πιο ασφαλή την
ελληνική κοινωνία. Αλλά,
όταν δεν ξέρουμε πόσοι
είναι, πώς ονομάζονται και

21

Πανεπιστημιακό Άσυλο

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Απρίλης 2011

Το Άσυλο ως εργαλείο

Στις 25 Γενάρη περισσότεροι από 200 μετανάστες ξεκινούν απεργία πείνας σε μια εγκαταλελειμμένη πτέρυγα του κτηρίου της Νομικής στη Σόλωνος.
Παράλληλα άλλοι 50 ξεκινούν απεργία πείνας στην
Θεσσαλονίκη. Αίτημα τους η «νομιμοποίηση όλων των
μεταναστών και τα ίσα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους Έλληνες εργαζόμενους
και εργαζόμενες».

της αντίδρασης με επικεφαλής το κάθε λογής φασισταριό να αφρίζουν από μίσος για την επιλογή των μεταναστών. Αλλά δίπλα στο φασισταριό, όλοι όσοι θέλουν
τη διάλυση του ασύλου, όσοι ψηφίζουν και καταθέτουν
νόμους για την κατάργησή του και το λοιδορούν σε έντυπα και τηλεοράσεις, βρέθηκαν υποκριτικά να κόπτονται για το άσυλο «που υπονομεύεται από τους
μετανάστες», μαζί με αυτούς και μια μεγάλη μερίδα της
«αριστεράς». Η απόφαση του Δ.Σ. της Νομικής έχει μεγάλη αξία γιατί έδειξε πώς έμπρακτα οι φοιτητικοί σύλλογοι μπορούν να βοηθούν τον αγώνα των εργατών
Ελλήνων και ξένων. Και θα είχε ακόμα μεγαλύτερη
αξία αν δεν αναιρούνταν από τις παρατάξεις ΠΑΣΠ ΔΑΠ κάτω από την πίεση της αντίδρασης. Εδώ φανερώνεται και η αξία της ύπαρξης πραγματικών-συνεπών
αριστερών παρατάξεων.

Αυτή η κίνηση των μεταναστών να επιλέξουν ως κέντρο της διαμαρτυρίας τους τον χώρο της Νομικής σχολής ταρακούνησε για τα καλά την ελληνική κοινωνία
και έφερε το ζήτημα του ασύλου στην επικαιρότητα. Σε
μια χρονική συγκυρία που παρά την λυσσαλέα επίθεση
του κεφαλαίου στα λαϊκά κεκτημένα, το λαϊκό κίνημα
βρίσκεται σε διαρκή υποχώρηση και (όταν δεν προσπαθεί να οργανώσει κάποια απεργία -μια τον μήνα και
αυτή με το ζόρι) παρακολουθεί μουδιασμένο τις εξελίΚαι αυτό είναι το σημείο στο οποίο κάθε δημοκράτης
ξεις, σε αυτή τη χρονική στιγμή βρίσκονται 300 μετα- οφείλει να σταθεί περισσότερο. Ο καθένας ή η κάθε πονάστες για να μας θυμίσουν την αλφαβήτα του λαϊκού λιτική ομάδα, κόμμα κλπ έχει το δικαίωμα να αυτοχαρακτηρίζεται όπως του αρέσει. Σε τέτοιες στιγμές όμως,
κινήματος.
όταν η πάλη ανάμεσα στις δυνάμεις της προόδου και
Το πανεπιστημιακό άσυλο έχει κατοχυρωθεί ως αποτης αντίδρασης οξύνεται (και πολλές φορές μπορεί να
τέλεσμα διαχρονικά των αγώνων του φοιτητικού και
πάρει και πιο ακραίες μορφές), όταν ο καθένας καλείλαϊκού κινήματος με κεντρικό σταθμό του την εξέται να πάρει συγκεκριμένη θέση, να διαλέξει στρατόγερση του Πολυτεχνείου το 1973. Το πανεπιστημιακό
πεδο, τότε είναι που φαίνεται αν πραγματικά στηρίζει
άσυλο δεν είναι απλά «άσυλο ιδεών», όπως ακούγεται
τους μαζικούς λαϊκούς αγώνες. Εδώ λοιπόν είχαμε μια
συχνά από την αντίδραση σήμερα, αλλά πρώτα και
τέτοια περίπτωση.
κύρια άσυλο των κατατρεγμένων, άσυλο όσων διώκονΠέρα από την λύσσα των φασιστοειδών απέναντι στο
ται όχι μόνον για την ιδεολογία τους αλλά και για την
δράση που προκύπτει από αυτήν. Άλλωστε η έννοια του πανεπιστημιακό άσυλο, αν υπάρχουν σήμερα κάποιες
ασύλου σημαίνει ακριβώς αυτό και ετυμολογικά και εστίες υπονόμευσής του «από τα μέσα», όπως διατείνονιστορικά. Γι’ αυτόν τον λόγο και η χρήση του ασύλου ταν κάποιοι «αριστεροί», αυτοί δεν έχουν να κάνουν με
από τους μετανάστες – απεργούς πείνας ήταν ίσως η πιο τον αγώνα τον μεταναστών. Το αντίθετο μάλιστα. Η μεουσιαστική χρήση του ασύλου που έχει γίνει τις τελευ- γαλύτερη απειλή για το άσυλο έρχεται από την στιγμή
ταίες δεκαετίες. Αυτό ήταν που έκανε και τις δυνάμεις που αυτό υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Με εξαίρεση τον

22

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Απρίλης 2011

Η δεύτερη «εσωτερική» εστία υπονόμευσης του ασύλου, που είναι στην πραγματικότητα αποτέλεσμα της
πρώτης, είναι η εκμετάλλευση του ασύλου από ακραίες
ομάδες «αναρχικών» (ή όπως αλλιώς θέλουν να αποκαλούνται) με στόχο την προώθηση της ατομικής βίας
που εκφράζεται πιο έντονα με την κατασκευή και ρίψη
μολότοφ μέσα από τους χώρους των πανεπιστημίων. Το
μαζικό λαϊκό κίνημα όμως έχει δώσει πριν από πολλά
χρόνια την απάντηση του σε όλα αυτά: το λαϊκό κίνημα
έχει καταδικάσει προ πολλού την ατομική βία, μια βία
που σε τελική ανάλυση ταυτίζεται με τη βία των εχθρών του κινήματος. Άλλωστε, όπως είπαμε και προ-

ηγουμένως, τα φαινόμενα αυτά έχουν τόσο ως αιτία όσο
και ως αποτέλεσμα την έλλειψη πίστης στις πλατιές
λαϊκές μάζες και την εγκατάλειψη της μαζικής πάλης.
Και αυτό είναι ένα μεγάλο δίδαγμα που πρέπει να
πάρει το λαϊκό κίνημα από αυτόν τον αγώνα. Οι απεργοί πείνας μας θύμισαν ότι το άσυλο δεν αποτελεί
«άσυλο των λίγων αποφασισμένων υπερ-επαναστατών»
αλλά αντίθετα άσυλο όλου του λαού, άσυλο του λαϊκού
κινήματος και οποιουδήποτε έχει πίστη σε αυτό. Έτσι,
με μόνα όπλα τους την αποφασιστικότητα, την αλληλεγγύη και την πίστη στις πλατιές λαϊκές μάζες, που
προσπαθούσαν από την πρώτη μέχρι την τελευταία
στιγμή να τις έχουν συμμάχους και όχι εχθρούς, πέτυχαν μια σημαντική νίκη. Μια νίκη που γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο δεν ήταν μόνον νίκη δική τους αλλά και
ολόκληρου του λαϊκού κινήματος.
Βάρσος Δημήτρης
Εκπαιδευτικός

δικό αποδεικτικό στοιχείο τις επιστημονικοφανείς αποφάνσεις των βιολογικών εργαστηρίων της ΓΑΔΑ.
(...) Στη νέα εποχή καταστολής, στον καιρό του ΔΝΤ και του
ολοκληρωτικού πολέμου που κεφάλαιο και κράτος έχουν κηρύξει στην κοινωνία, οι διώξεις εναντίον των πολιτικών εχθρών του καθεστώτος δεν μπορούν να γίνουν πια με τις
παρωχημένες και δυσκίνητες μεθόδους της ούτως ή άλλως
συρρικνωμένης αστικής δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή που
το ΔΝΤ, η ΕΕ και οι εγχώριοι εκπρόσωποι τους επιβάλλουν
καθεστώς καπιταλιστικού οικονομικού ολοκληρωτισμού, την
ίδια στιγμή ο μανδύας της δημοκρατίας πέφτει. Τότε οι φάκελοι των κοινωνικών φρονημάτων ανοίγουν και τα αντάξια
μετεμφυλιακής χωροφυλακής σενάρια «δένονται» με την
αδιάσειστη έρευνα DNA στα εργαστήρια της ΓΑΔΑ. Είναι η
στιγμή που η δύσοσμη παράδοση της εγχώριας κρατικής καταστολής συναντά τον ολοκληρωτισμό του μέλλοντος.
(...) Η σύλληψή μου συνέπεσε μια μέρα μετά την υπαγωγή
της χώρας στο ΔΝΤ και την ανακοίνωση από τον πρωθυπουργό των πρώτων μέτρων άγριας λιτότητας. Στην τελετή
παράδοσης των τελευταίων εργασιακών δικαιωμάτων στο κεφάλαιο, ο λόγος περί «τέλους εποχής» και «αλλαγής σελίδας»
ακούστηκε φιλάρεσκος ξανά. Ας προσέχουν, όμως, οι κυρίαρχοι. Ένα άλλο «τέλος της Ιστορίας», είκοσι χρόνια πριν, στάθηκε για πολλούς η αφετηρία της διάβασης από την περιοχή
της εφηβικής οργής στην ανατρεπτική πολιτική δράση. Μέσα
από την επίπονη διαδικασία αυτογνωσίας, αυτοκριτικής και
ωρίμανσης που συνοδεύει την κάθε καινούργια και σωρευμένη αγωνιστική εμπειρία, το νέο «τέλος εποχής» είναι η αρχή
νέων επεισοδίων αγώνα, πολιτικά και μαχητικά αναβαθμισμένων όσο και η τωρινή εκρηκτική αντικειμενική συνθήκη.»
Άρης Σειρηνίδης
πολιτικός κρατούμενος
Α΄ πτέρυγα φυλακών Κορυδαλλού, 10.02.2011

Άρης Σειρηνίδης

Αποσπάσματα από το γράμμα
του Άρη εν όψει της δίκης
«(...) Ο πολιτικός χαρακτήρας της δίωξής μου μπορεί, νομίζω, να συνοψιστεί σε μια αποστροφή της ανακριτικής πρότασης, με την οποία επιχειρήθηκε η τεκμηρίωση της
απόφασης για την προφυλάκισή μου. Αμέσως μετά τη μονότονη προσπάθεια στήριξης του μοναδικού, και αυτού ελάχιστης πραγματικής σημασίας, στοιχείου που η αστυνομία
προσκόμισε ως ένδειξη ενοχής – μια χειρουργική μάσκα στην
οποία βρέθηκε γενετικό υλικό όμοιο με αντίστοιχο που εντοπίστηκε στο πορτοφόλι μου-, ο ανακριτής συνεχίζει ως εξής:
«Απολογούμενος, άλλωστε, ο κατηγορούμενος, κατά τη δική
του φρασεολογία, δηλώνει αναρχικός, δεν κρύβει την ανατρεπτική του δράση, εντάσσει τον εαυτό του στο αναρχικό κίνημα, θεωρεί τον εαυτό του επαναστάτη και επιθυμεί να
ανατρέψει αυτόν τον κόσμο, όντας ενταγμένος στον καθημερινό αγώνα ενάντια στο κράτος και τον καπιταλισμό».
Η βαρύτητα που προσλαμβάνει ο τροπικός σύνδεσμος «άλλωστε» στη ρητορική της καταγγέλλουσας αρχής είναι εξόχως
αποκαλυπτική του περιεχομένου των αποδεικτικών ισχυρισμών. Σημαίνει την αξιοπιστία της προηγηθείσας νομικής
επιχειρηματολογίας, η οποία προφανώς αξιολογείται ως ελλιπής και επιστρατεύονται για να την ενισχύσουν και να της
προσδώσουν οντότητα και κύρος οι ιδεολογικές μου πεποιθήσεις και επιδιώξεις, ουσιαστικά το πολιτικό μου DΝΑ.
Αν είναι, λοιπόν, κάτι που δίνει υπόσταση στο κατηγορητήριο, αυτό δεν είναι το γενετικό υλικό που ανιχνεύτηκε σε
μια από τις διάσπαρτες μάσκες που βρέθηκαν στην περιοχή
των Εξαρχείων εξ αιτίας των επεισοδίων των προηγούμενων
ημερών, αλλά η πολιτική γενετική μου ύλη, η παρουσία μου
σε εκείνη την πλευρά του οδοφράγματος που ορίζει η ταξική
μου θέση και συνείδηση, ενάντια στην καπιταλιστική κυριαρχία και την κρατική τρομοκρατία.
(...) Εκτός όμως από πολιτική, η επικείμενη δίκη είναι και
πιλοτική: στην περίπτωση μου αυτό που κρίνεται κατ’ ουσίαν
είναι η δυνατότητα της εξουσίας να εξουδετερώνει τους πολιτικούς της αντιπάλους, κατασκευάζοντας ενόχους με μονα-

Το Άσυλο ως εργαλείο

φοιτητικό ξεσηκωμό του 2006-07, όπου το άσυλο χρησιμοποιήθηκε από τους φοιτητές για να οργανώσουν
τον αγώνα τους, τα τελευταία χρόνια ελάχιστες περιπτώσεις έχουν εμφανιστεί όπου το πανεπιστημιακό
άσυλο να έπαιξε τον πραγματικό του ρόλο, αυτόν δηλαδή της προστασίας των συλλογικών αγώνων. Και
αυτό είναι αποτέλεσμα της εγκατάλειψης από πολλούς
πολιτικούς χώρους της μαζικής πάλης.

23

Εξεγέρσεις Βόρειας Αφρικής - Ασίας

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει...
Η νέα χρονιά σημαδεύτηκε από την ηρωική εξέγερση
των λαών της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Ένας αγώνας ο όποιος δεν σταμάτησε ακόμα. Συνεχίζεται με ένταση. Οι λαοί των χωρών αυτής της
περιοχής για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έζησαν
την βάρβαρη αποικιακή και μισό – αποικιακή εκμετάλλευσή τους από το διεθνές χρηματιστικό (τράπεζο – βιομηχανικό ) κεφάλαιο των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων.
Έζησαν την πιο στυγνή, χωρίς κανένα πρόσχημα, εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Έζησαν την απολυτή φτώχια και εξαθλίωση. Οι μόνοι που ζούσαν μέσα
σε χλιδή και τα πλούτοι ήταν οι υπηρέτες των αποικιοκρατών, οι ντόπιες ξενόδουλες εκμεταλλεύτριες τάξεις
οι οποίες εισέπρατταν κι αυτές μεγάλο μερίδιο από τα
υπερκέρδη των ξένων καπιταλιστικών επιχειρήσεων.

πείνα, την εξαθλίωση, είναι αγώνας για δημοκρατικές
ελευθερίες. Οι κυρίαρχες οικονομικά κλίκες και οι πάτρωνές τους ιμπεριαλιστές, για να υποτάξουν τους εξεγερμένους λαούς χρησιμοποιούν την βία και τους
ελιγμούς, έτσι ώστε να οδηγήσουν τον αγώνα αυτό σε
ανώδυνα για αυτούς μονοπάτια, σε μονοπάτια τέτοια
ώστε να συνεχίζεται η αφαίμαξη των λαών, να συνεχίζεται η συσσώρευση των υπερκερδών τους.

Όμως αυτές οι προσδοκίες τους δεν δικαιωθήκαν.
Επικεφαλής αυτών των αγώνων βρεθήκαν πολιτικές
δυνάμεις και τάξεις τις οποίες εύκολα μπόρεσαν να εξαγοράσουν και να θέσουν στις υπηρεσίες τους οι ιμπεριαλιστές. Έτσι ξεκίνησε η εποχή της νέοαποικιοκρατίας. Μια νέα μορφή αποικιοκρατίας που
ρόλο υποταγής παίζουν πλέον τα δάνεια από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.

γωγικών πηγών των χωρών αυτών. Μέσα σ’ αυτές τις
πολύπλοκες συνθήκες διεξάγεται ο ηρωικός αγώνας
αυτών των λαών. Ο αγώνας αυτός είναι επίκαιρος και
για τους εργαζόμενους της πατρίδας μας, οι οποίοι βιώνουν και αυτοί τα δεινά από την καπιταλιστική και ιμπεριαλιστική εκμετάλλευση.

Εάν οι ντόπιες εκμεταλλεύτριες τάξεις και οι πολιτικοί τους υπηρέτες δεν καταφέρουν να υποτάξουν ή
να παραπλανήσουν τους εξεγερμένους λαούς, τότε η
μόνη λύση είναι η στρατιωτική επέμβαση των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, την όποια θα ονομάσουν «ανθρωπιστική βοήθεια» ή «ειρηνευτική δύναμη» κλπ.
Φυσικά προσπαθούν να αποφεύγουν τέτοιου είδους
Μετά από μεγαλειώδεις και ηρωικούς αγώνες κατέ- ενέργειες, ο οποίες τις ξεσκεπάζουν στα μάτια των
χτησαν την εθνική τους ανεξαρτησία ( κρατική αυτο- λαών.
τέλεια ), γεγονός πολύ σημαντικό για τους λαούς αυτών
Στο μεταξύ οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις βρίσκονται
των χωρών. Όμως δεν πάλευαν μόνο για αυτό. Πάλευαν σε παζαρέματα μεταξύ τους και με τις ντόπιες εκμεταλκαι για ανθρώπινες συνθήκες ζωής.
λεύτριες τάξεις για το ξαναμοίρασα των πλουτοπαρα-

Από τότε οι λαοί αυτής της περιοχής συνεχίζουν να
ζουν περίπου όπως ζούσαν την εποχή της αποικιακής
και μισό – αποικιακής κυριαρχίας και εκμετάλλευσης,
συνέχισαν να ζουν μέσα στη φτώχεια, τη πείνα και την
εξαθλίωση. Οι κυρίαρχες οικονομικά τάξεις αυτών των
χωρών «τα βρήκαν» με τα πρώην αφεντικά τους, βρήκαν
τρόπο για πιο «δίκαια» μοιρασιά των υπερκερδών από
την οικονομική εκμετάλλευση των λαών «τους». Από
τη μια, οι κυρίαρχες οικονομικά τάξεις αυτών των
χωρών και οι κλίκες – μαριονέτες στην διακυβέρνηση
των χωρών έχουν συσσωρεύσει αμύθητα πλούτοι και
από την άλλη οι λαοί έχουν συσσωρεύσει φτώχια, πείνα
και εξαθλίωση.
Ο μόνος τρόπος να κρατούν τους λαούς υποταγμένους, έτσι ώστε να μην εξεγείρονται ενάντια στη κοινωνική αδικία, είναι η στέρηση των δημοκρατικών
δικαιωμάτων τους, μέσω φασιστικών και μισό – φασιστικών καθεστώτων. Ο τωρινός αγώνας αυτών των λαών
είναι αποτέλεσμα αυτής της διπλής καταπίεσης. Της
οικονομικής και της πολίτικης καταπίεσής τους από το
διεθνές χρηματιστικό κεφάλαιο και τους ντόπιους λακέδες τους. Είναι αγώνας ενάντια στην φτώχια, την

24

Απρίλης 2011

Είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε ενάντια στην ιμπεριαλιστική κυριαρχία και την ξενόδουλη
ντόπια αστική τάξη για να ματαιώσουμε τα σχέδιά τους
που είναι η ένταση της εκμετάλλευσης μας, η χειροτέρευση του βιοτικού μας επιπέδου και η φτώχεια, η
αφαίρεση των δημοκρατικών μας δικαιωμάτων και η
παραπέρα φασιστικοποίηση της ζωής μας.
Ο αγώνας αυτός, άσχετα από το τι έχουν στο μυαλό
τους οι ιμπεριαλιστές και οι υπηρέτες τους - ντόπιοι
λακέδες τους, είναι ένας αγώνας μεγαλειώδης, είναι
φωτεινό παράδειγμα για όλους τους λαούς του κόσμου.
Δείχνει για ακόμα μια φορά τη δύναμη των λαών όταν
αποφασίσουν να βγουν σε ανειρήνευτους αγώνες ενάντια στα δεινά της καπιταλιστικής και ιμπεριαλιστικής
εκμετάλλευσης. Αυτός είναι και ο μοναδικός τρόπος
για τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και για δημοκρατικές ελευθερίες, για την ματαίωση των απάνθρωπων σχεδίων των ιμπεριαλιστών και των υποτελών
τους, σχέδια που έχουν σαν στόχο την αύξηση των
υπερκερδών τους μέσω της παραπέρα μείωσης των
αμοιβών των εργαζομένων, μέσω της παραπέρα χειροτέρευσης του βιοτικού επιπέδου των λαών.
Γιάννης Θωμαΐδης
Εκπαιδευτικός

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Απρίλης 2011

(Η ανακύκλωση ως στάση και συμπεριφορά ζωής)
τυπώδεις. Επιπλέον, η ύπαρξη προϊόντων μιας χρήσης
Νίκος Ανταμπούφης
Δημοτικός Σύμβουλος – Γραμματέας του Δημο- ήταν μηδαμινή. Όλες αυτές οι πρακτικές ελαχιστοποιούσαν τον όγκο των παραγόμενων απορριμμάτων.
τικού Συμβουλίου Ξάνθης
Το πρόβλημα του αυξανόμενου όγκου των απορριμμάτων συμβαδίζει με την αύξηση
Πρόλογος
της κατανάλωσης στις ανεπτυγμέΗ ανακύκλωση των απορριμμάνες κοινωνίες. Η μαζική παραγωγή
των δεν είναι απλά και ουδέτερα
προϊόντων και ο πολλαπλασιασμός
κάτι καλό. Δεν αρκεί λοιπόν η
των προϊόντων μιας χρήσης σηματοκαλή διάθεση για να λειτουργήσει
δοτούν την στροφή των κοινωνιών
αποτελεσματικά ένα σχέδιο ανακύτης ανεπτυγμένης Δύσης και της
κλωσης. Σε περιοχές, όπως η δική
Ασίας στο καταναλωτικό μοντέλο.
μας, χωρίς εμπειρίες από τέτοιου
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης
είδους εγχειρήματα είναι πολλοί οι
είναι, εκτός των άλλων, η χρησιμοάνθρωποι που πιστεύουν πως λίγοι
ποίηση καινούριων υλικών για την
κάδοι διαφορετικών χρωμάτων
παραγωγή προϊόντων με κριτήριο
είναι η βασική προϋπόθεση ώστε να
το ελάχιστο κόστος με μεγάλο περιξεκινήσουμε την ανακύκλωση.
θώριο κέρδους. Είναι η εποχή της
Αυτός είναι και ο λόγος για τον
κυριαρχίας του πλαστικού και
οποίο πολλοί δεν κατανοούν ή δεν
ερμηνεύουν την αδράνεια που επιδεικνύουν οι αρμό- άλλων, εχθρικών για το περιβάλλον, υλικών. Η προτεδιοι. Τα πράγματα όμως είναι περισσότερο πολύπλοκα. ραιότητα της συσσώρευσης κεφαλαίου και της επιδίωξης κέρδους είναι σαφής απέναντι στην προστασία του
περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, τα Ανατολικά καθεστώτα
Εισαγωγή
Η ανακύκλωση, ως πρόταση στα πλαίσια διαχείρισης ακολουθώντας ένα οικονομικό μοντέλο που στηρίχθηκε
των απορριμμάτων, εμφανίζεται μετά τα μεγάλα προ- στη βαριά βιομηχανία και τον κεντρικό σχεδιασμό επέβλήματα που δημιούργησε ο ολοένα αυξανόμενος όγκος λεγαν την ίδια προτεραιότητα ανάμεσα στην οικονοτων απορριμμάτων. Είναι προφανές ότι αυτή η αύξηση μική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.
σχετίζεται με το καταναλωτικό μοντέλο των κοινωνιών Στις μέρες μας παρατηρούμε να έχουν παρόμοια συμμας το οποίο είναι αποτέλεσμα του κοινωνικοοικονομι- περιφορά κράτη και κοινωνίες αρκετά διαφορετικές
κού συστήματος που κυριαρχεί. Αναπόφευκτα λοιπόν, από όσες αναφέρθηκαν παραπάνω (πχ Κίνα, Ινδία κλπ).
Αφού λοιπόν λησμονήθηκε η «φυσική» ανακύκλωση
όποιος θέλει να μιλήσει για την ανακύκλωση οφείλει
να φωτίσει και τις πλευρές του ζητήματος που αναφέ- που αποτελούσε καθημερινή πρακτική, η περαιτέρω
ρονται σε κοινωνικές παραμέτρους. Επίσης αναπόφευ- ανάπτυξη του καταναλωτικού μοντέλου οδήγησε σε
κτα, δεν πρέπει να περιοριστεί σε τεχνικά θέματα και κρίση το μοντέλο της διαχείρισης των απορριμμάτων.
διαπίστωση των καταστάσεων αλλά να ασχοληθεί με τη Αυτή η κρίση έχει σαφή οικονομικά χαρακτηριστικά
σχέση που έχει και παράγει η ανακύκλωση με μια ορ- και αρνητικές επιπτώσεις οικονομικού, εκτός των
άλλων, χαρακτήρα. Με δεδομένο λοιπόν ότι η κρίση
γανωμένη τοπική κοινωνία.
Η ανακύκλωση ως συμπεριφορά δεν είναι καινούριο που περιγράφουμε είναι και κρίση του μοντέλου παραφαινόμενο. Στην πατρίδα μας αλλά και σε άλλες κοινω- γωγής και κατανάλωσης των κοινωνιών, η αντίδραση
νίες, κυρίως αγροτικές, υπήρξε μια καθημερινή πρα- σ΄αυτήν φυσιολογικά πήρε χαρακτήρα αντιστροφής των
κτική επαναχρησιμοποίησης των «απορριμμάτων» ή προτεραιοτήτων δίνοντας το προβάδισμα στην προσταχρήσης τους για άλλες λειτουργίες. Η κατασκευή πρω- σία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα αυτή η αντίδραση,
τότυπων «εργαλείων» από υλικά που ολοκλήρωσαν την που αποτελεί και εναλλακτική πρόταση, απέκτησε
αρχική τους χρήση και η πολλαπλή χρησιμοποίηση έναν ολιστικό χαρακτήρα με αναφορές σε κάθε κοινωτων συσκευασιών ως βοηθήματα σε αγροτικές εργασίες νική παράμετρο. Μιλάμε για το ξεκίνημα του περιβαλυπήρξε μια διαδεδομένη πρακτική. Οι κάτοικοι των λοντικού κινήματος! Η ανακύκλωση επανεμφανίζεται
αγροτικών χωριών μη έχοντας μια καταναλωτική αντί- ως ανάγκη της κοινωνίας αλλά και καλή πρακτική ενός
ληψη για την αγορά των απαραίτητων, προτιμούσαν να κινήματος που έχει γενικότερες αναφορές. Η επανεμκατασκευάσουν ή να μετασκευάσουν οτιδήποτε τους φάνιση της έχει πλέον τα χαρακτηριστικά ενός κοινωήταν απαραίτητο ή χρήσιμο. Φυσικά, αυτό ήταν απο- νικού αιτήματος που διεκδικείται και απευθύνεται
τέλεσμα και του χαμηλού εισοδήματος που διέθεταν. πλέον στις οργανωμένες δομές του κράτους. Για πολΤην πρακτική αυτή συμπλήρωνε η συνήθεια ελαχιστο- λούς λόγους, το πεδίο στο οποίο αναπτύσσεται είναι
ποίησης των απορριμμάτων μια και τα περισσότερα ορ- αυτό της τοπικής κοινωνίας και των θεσμών της. Μ΄
γανικά απορρίμματα μετατρέπονταν σε τροφή για τα αυτό τον τρόπο εξηγείται και η ισχυρή σχέση που
ζώα ή λίπασμα για τα φυτά. Την ίδια εποχή στα αστικά υπάρχει ανάμεσα στην ιδέα, την υλοποίηση σχεδίων
περιβάλλοντα η επιδιόρθωση ρούχων και παπουτσιών ανακύκλωσης και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος
ήταν μια κοινή πρακτική, ενώ η συσκευασίες ήταν υπο-

Περιβάλλον

Ανακύκλωση και Τοπική Αυτοδιοίκηση

25

ΧΥΤΑ - Κερατέα
26

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Απρίλης 2011

Την σκυτάλη πήρε η Κερατέα
Άρθρο της Ναυσικάς Κυριάκη
Μέλους του ιδρυτικού πυρήνα της Ενιαίας Αριστερής Κίνησης - ΕΝΑΚ
Για μια ακόμα φορά βρισκόμαστε μπροστά σε μια
πρωτοφανή εκδήλωση οργανωμένης κρατικής βίας, με
κύριο σκοπό την εξυπηρέτηση και περιχαράκωση ιδιωτικών συμφερόντων. Μετά την Λευκίμμη, Τεμπλόνι,
Λιόσια, Γραμματικό, Μαυροράχη και πολλά άλλα, ήρθε
και η ώρα της Κερατέας να βρεθεί στο προσκήνιο. Οι
βίαιες επιθέσεις των ΜΑΤ ενάντια στους αγωνιζόμενους κάτοικους συντάραξαν την χώρα ολόκληρη, όμως
δεν αποτελούν γεγονός πρωτόγνωρο. Τη βία αυτή την
είδαμε και αλλού, όπως πχ στην Λευκίμμη Κέρκυρας
που για ένα ολόκληρο χρόνο βρέθηκε υπό αστυνομική
κατοχή και δεκάδες κάτοικοι της ακόμα είναι υπόδικοι
αλιστική θέση, θέση διεξόδου: την μονάδα ολοκληρωκαι σέρνονται στα δικαστήρια.
μένης διαχείρισης. Οι αντιδράσεις από το τοπικό μπλοκ
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η μεθοδευμένη προ- εξουσίας ήταν πολλές και αρκετές φορές έχουν υπερβεί
βολή και επιβολή των ΧΥΤΑ, σαν μοναδική μέθοδος το δεοντολογικό τρόπο αντιπαράθεσης, ενώ αυτό που
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στην χώρα μας, επιλέγεται από την εξουσία είναι η ένοχη σιωπή, η συ(παρότι κάθε χρόνο που περνούσε οι «ΧΥΤΑ», ξεπερ- σκότιση, η απόκρυψη της εναλλακτικής δυνατότητας
νιόταν και στο επίπεδο της τεχνολογίας και στο επί- που προσφέρει η θέση της ΕΝΑΚ, με προφανή στόχο
πεδο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας), έχει πάρει την την εξυπηρέτηση του καθυστερημένου μοντέλου και
μορφή σκανδάλου, με την εμμονή της μεθόδου και μά- των πολύμορφων συμφερόντων που ευνοούνται από
λιστα όταν επί δεκαετίες σε άλλες ευρωπαϊκές καπιτα- αυτό. Όταν όμως, η πρόταση διεξόδου έχει πειστικά καλιστικές χώρες χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα η τατεθεί, τότε το λόγο τον παίρνουν οι αγωνιζόμενοι κάτεχνολογική εξέλιξη και ενσωματώθηκε, λιγότερο - πε- τοικοι προωθώντας με ότι μέσα διαθέτουν λύσεις προς
ρισσότερο, στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμά- την σωστή κατεύθυνση.
των. Οι τεχνολογίες αυτές, πήραν στην πλειονότητα
Από τα διάφορα ελληνικά κόμματα, «οικολογικά, φιτων περιπτώσεων την μορφή κατασκευής μονάδων ολολοπεριβαλλοντικά, φιλολαϊκά, αριστερά» ακούμε σαν
κληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων και είναι
σανίδα σωτηρίας στο πρόβλημα την ανακύκλωση των
εγκατεστημένες βασικά εντός των αστικών κέντρων.
σκουπιδιών. Όταν όμως μιλάμε για κόμματα που βρίΚύριοι λόγοι αυτής της επιλογής είναι η καλή και αποσκονται στην βουλή, θα περίμενε κανείς να ακούσει
δοτική λειτουργία των μονάδων καθώς επίσης και η ευολοκληρωμένη, σαφή και τεκμηριωμένη επιστημονική
κολία διανομής της παραγόμενης ενέργειας, αφού
άποψη και όχι γενικότητες, απλουστεύσεις και ρητολειτουργούν παράλληλα και ως αυτοτελείς ενεργειακές
ρική ανακύκλωση πολιτικών σκουπιδιών. Στην ίδια καμονάδες. Επίσης, για το ιστορικό κυρίως μέρος της υπότεύθυνση βρίσκεται και το ΤΕΕ, του οποίου η
θεσης, ο όγκος των παραγόμενων σκουπιδιών από τους
«αδύναμες» θέσεις έχουν χαρακτηριστικά απλής περικαταναλωτές στις χώρες αυτές είναι κατά πολύ μικρόγραφής του προβλήματος και των λύσεων του, μέσα από
τερος σε σχέση με αυτόν που αντιστοιχεί στην Ελλάδα.
μία πρακτική «ποντιου πιλάτου» και όχι δυστυχώς
Και αυτό γιατί μακρόχρονες πολιτικές προωθούσαν την
αυτό που επιβάλλεται από τον ρόλο του, δηλαδή να
λύση, για όσο το δυνατόν λιγότερα σκουπίδια, στο πλαίπρωτοστατήσει για να πάει η χώρα μπροστά. Οι απόσιο μιας οικονομικής, κοινωνικής , αναπτυγμένης καψεις περί αντιμετώπισης του προβλήματος μέσω της λεπιταλιστικά, λειτουργείας στον συγκεκριμένο τομέα.
γόμενης ανακύκλωσης (με την οποία κανείς δεν είναι
Αντίθετα στην Ελλάδα παρατηρούμε μια θεαματική
αντίθετος εάν τεθεί στη σωστή της διάσταση), απόψεις
αύξηση των στερεών αποβλήτων, με την ίδια πρόοδο σε
που δυστυχώς χρησιμοποιούνται εκτεταμένα και από
όλη την επικράτεια. Και αυτό οφείλεται στη δική μας,
τα λεγόμενα αριστερά κόμματα και οργανώσεις, είτε
Ελληνική κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα
από άγνοια είτε από συνειδητή διάθεση αποπροσανατοπου κυριαρχείται και βασίζεται σε έναν καθυστερημένο
λισμού, οι απόψεις αυτές παριστάνουν ότι δεν αντιλαμκαι εξαρτημένο καπιταλισμό, έναν καπιταλισμό «μεσης
βάνονται την γενικότερη κοινωνικοοικονομική δομή
ανάπτυξης» που δεν προχωρά μπροστά και χρησιμοτης χώρας μας, την χαοτική σύγχρονη πραγματικότητα
ποιεί, τόσο το πολιτικό του προσωπικό, όσο και τις δυτων μεγαλουπόλεων και της υπαίθρου, τα συμφέροντα,
νάμεις καταστολής του με μοναδικό στόχο την
την έντονη έλλειψη οργάνωσης και παιδείας στο ελληεπιβίωση και την διαιώνιση του καθυστερημένου μοννικό κράτος. Είναι φανερό (και όχι απαισιόδοξο αλλά
τέλου που κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα.
ρεαλιστικό) ότι η ανακύκλωση, ενώ σαν διαδικασία πρέΗ ΕΝΑΚ από την ίδρυση της πάλεψε μαζί με τον Λαό πει να προωθηθεί, μόνο ένα μικρό μέρος του προβλήτης Λευκίμμης και του Τεμπλονιού καταδεικνύοντας ματος μπορεί να αντιμετωπίσει, στο πλαίσιο της
την λύση με σοβαρή, συγκροτημένη, υπεύθυνη και ρε- σύγχρονης πραγματικότητας και των νέων εξελίξεων.

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Απρίλης 2011

Είναι άραγε τυχαίο ότι επιλέγοντας αυτήν την μέθοδο διαχείρισης, των ΧΥΤΑ χρειαζόμαστε κάποιες τεράστιες εκτάσεις από την τόσο πολύτιμη και λίγη σε
έκταση Ελληνική γη; Ότι ο ένας μετά τον άλλο αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι θυσιάζονται στον βωμό
των σκουπιδιών; Το Οβριόκαστρο Κερατέας είναι ένας
από αυτούς. Τίθεται αναπόφευκτα και πιεστικά το ερώτημα: Αυτή η υστερία υποβάθμισης της δημόσιας λαϊκής γης, η οποία με την έναρξη λειτουργίας ενός ΧΥΤΑ
ολοκληρώνεται μέσα σε μια πενταετία, μήπως σχετίζεται και με το γεγονός ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε
σε υποβάθμιση των οικονομικών αξιών της δημόσιας
ακίνητης περιουσίας, πριν αυτές παραδοθούν στα ξένα
κεφάλαια με πρόσχημα την «αποπληρωμή των χρεών»;
Είναι άλλωστε αυτές, γνωστές εταιρικές πολιτικές των
Real Estates τους οποίους η κυβέρνηση του ΔΝΤ εμπιστεύεται και ως συμβούλους ακίνητης περιουσίας.
Εμπιστεύεται τα οργανωμένα μεγαλομεσιτικά γραφεία
και ομίλους, τους αναθέτει δηλαδή την αξιολόγηση της
εμπορικής αξίας της δημόσιας γης. Που σημαίνει ότι
βάζει τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
Την περίοδο αυτή, επειδή – ουσιαστικά- έχει λήξει ο
υπάρχων σχεδιασμός που αφορά την διαχείριση των
στερεών αποβλήτων, η κυβέρνηση δρομολογεί διαδικασίες ενός νέου σχεδιασμού, αξιοποιώντας την λεγόμενη
περιφερειακή αποκέντρωση του «Καλλικρατη». Με
βάση ένα σχέδιο κοινής αποδοχής των πολιτικών δυνάμεων του μπλοκ εξουσίας και των πλοκαμιών του, μεταφέρει στα περιφερειακά συμβούλια αρμοδιότητες
«σχεδιασμού» περιφερειακού επιπέδου. Πρόκειται για
ένα ακόμα κόλπο.
Εμείς στην ΕΝΑΚ δεν ζητάμε νέο περιφερειακό σχεδιασμό. Ζητάμε εθνικό σχεδιασμό με κριτήρια και προϋποθέσεις που να στηρίζονται αποκλειστικά στο λαϊκό
συμφέρον που είναι η διασφάλιση της ποιότητας ζωής
του λαού, η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας – λαϊκής περιουσίας και κληρονομιάς. Η υπόθεση της Κερατέας δεν είναι πρόβλημα μόνο των
κατοίκων της, όπως δεν είναι για την Λευκίμμη, το
Τεμπλόνι ή την Μαυροράχη Θεσσαλονίκης. Αφορά
όλον τον Ελληνικό λαό, σε όλη την επικράτεια και αυτό
η ΕΝΑΚ το στέλνει σαν μήνυμα παντού. Ο πολιτικός
μας αγώνας, οι προσπάθειες μας, μαζί με τις προσπά-

θειες του λαού και των κινημάτων του, να διαφυλαχτεί
ο τόπος, οι ιστορικοί και αρχαιολογικοί χώροι, θα είναι
περισσότερο έντονες. Αλλά και οι πιέσεις του αστικού
μπλοκ εξουσίας προς όλα τα κόμματα της Βουλής και
τις πολιτικές – κοινωνικές δυνάμεις ευρύτερα, θα αυξηθούν την επόμενη περίοδο, προκειμένου να υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί του. Εκεί θα βγουν χρήσιμα
συμπεράσματα.
Ανακεφαλαιώνοντας και ολοκληρώνοντας αυτή την
παρέμβαση, μια συγκροτημένη πρόταση άμεσης αντιμετώπισης του μεγάλου προβλήματος της διαχείρισης
των στερεών αποβλήτων περιλαμβάνει:
1. Την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδιασμού, με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών και
επιστημονικών φορέων και των κινημάτων αντίστασης
στους ΧΥΤΑ. Την οριστική και αμετάκλητη απόσυρση
των δυνάμεων καταστολής από τα « επίμαχα πεδία».
2. Μία νέα πολιτική επιλογή σύγκρουσης με τα κάθε
είδους οργανωμένα οικονομικά (εργολαβικά κλπ) και
πολιτικά συμφέροντα που εκμεταλλεύονται ασύστολα
τον τομέα των στερεών αποβλήτων καθώς και μια νέα
πολιτική για τις χρήσεις γης και το τεράστια κεφάλαιο
που ονομάζεται δημόσια – λαϊκή γη και ιστορική κληρονομιά.
3. Πολιτικές επιλογές που να προωθούν την χρήση
και αξιοποίηση νέων, εξελιγμένων τεχνολογιών που
αναπτύσσονται ραγδαία στον τομέα της διαχείρισης των
στερεών αποβλήτων σε αντίθεση με τα ξεπερασμένα, αντιπεριβαλλοντικά και αντιπαραγωγικά συστήματα που
εφαρμόζονται σήμερα.
4. Μέσα στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού, η προώθηση κατασκευής ΜΟΝΑΔΩΝ ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, μονάδων δημόσιου – λαϊκού
χαραχτήρα και ελέγχου, βασισμένων στις νέες και συμβατές με το ελληνικό περιβάλλον, τεχνολογίες. Με τεχνολογίες που δεν αναπαράγουν τα περιβαλλοντικά
προβλήματα (όπως η μέθοδος καύσης – πυρόλυσης),
αλλά δημιουργούν συνθήκες ενός άλματος προόδου για
την χώρα μας.
Μια τέτοια πολιτική κατεύθυνση, αναμφίβολα βρίσκεται σήμερα σε ρήξη με τις πολιτικές και τις επιλογές, με τα σχέδια του ελληνικού καπιταλιστικού
μοντέλου και των πολιτικών – οικονομικών εκφραστών
του. Αποτελεί όμως μια ξεκάθαρη, συγκροτημένη πρόταση αγώνα και διεκδίκησης τόσο των κινημάτων όσο
και ολόκληρου του λαού που ταλαιπωρείται και υποφέρει - ανάμεσα στα τόσα άλλα - και από το πρόβλημα
των σκουπιδιών.

Τη σκυτάλη πήρε η Κερατέα

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η χώρα μας συνεχίζει επίμονα με βάση την επιλογή των ΧΥΤΑ, που σε ορισμένες
περιπτώσεις, αν χρειαστεί μετονομάζει – βαφτίζει και
ΧΥΤΥ, ανάλογα με τις συνθήκες.

27

ΓΝΩΜΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Απρίλης 2011

Ζητήματα Παιδείας την
εποχή του μνημονίου
Του Μανόλη Βασιλάκη
μέλος του ιδρυτικού πυρήνα της ΕΝΑΚ,
πτυχιούχος τμήματος Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
«Δεν υπάρχει καμία αναφορά στο Μνηµόνιο σε οτιδήποτε που να αφορά συνενώσεις ή επιλογές για θέματα
σχολείων ή Πανεπιστημίων. Απολύτως καμία. Δεν
έχουμε καμία δέσμευση»,
Άννα Διαμαντοπούλου
Υπουργός Παιδείας
Είναι γνωστό από άλλες χώρες όπου υπήρξε επέλαση
του κατασταλτικού οικονομικού μηχανισμού του ΔΝΤ,
ότι πρώτος στόχος των μανδαρίνων του υπήρξαν τα σχολεία και τα νοσοκομεία. Την αρχή την έκανε ο Λοβέρδος με τα νοσοκομεία και ακολουθεί η Διαμαντοπούλου
με τα σχολεία Και φυσικά δεν πρόκειται για συγχωνεύσεις αλλά για κλείσιμο σχολείων, νοσοκομείων και
πανεπιστημίων. Και την δημιουργία συγκροτημάτων
με πολλές εκατοντάδες μαθητών ή σπουδαστών που δεν
θα επαρκούν οι αίθουσες διδασκαλίας ούτε για 40 μαθητές ανά τμήμα στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια, και ούτε σε 400-500 φοιτητές ανά αμφιθέατρο
στην τριτοβάθμια. Το επιχείρημα μονότονο «Είναι
δικές μας αποφάσεις έπρεπε να τα έχουμε κάνει μόνοι
μας» Έπρεπε πράγματι να έχουν το πολιτικό θάρρος να
πούνε στο λαό ότι τα παιδιά του για να σπουδάσουν θα
πρέπει οι γονείς να πληρώσουν ιδιωτικό σχολείο, γιατί
η δημόσια εκπαίδευση στοιχίζει. Όσο για το «δεν υπάρχει καμία δέσμευση», το έχουμε ακούσει πολλές φορές
στο παρελθόν που κάποια στιγμή αποκαλυπτόταν ότι η
δέσμευση προέκυπτε από κρυφές συμφωνίες που είχαν
υπογραφεί. ΠΑΣΟΚ και ΝΔ έχουν κακό παρελθόν που
κάποιοι, δυστυχώς γι αυτούς, το θυμούνται.
Όμως δυστυχώς οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης στο
ζήτημα της παιδείας δεν εξαντλούνται στα θέματα των
συγχωνεύσεων. Προχωράει σε συνολική αναδιάταξη
του εκπαιδευτικού συστήματος στα πρότυπα της πολιτικής της Θάτσερ στη Μεγάλη Βρετανία την δεκαετία
του ‘80. Τι σημαίνει όμως αυτή η πολιτική;

μάτων σπουδών σε όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας Εκπαίδευσης με στόχο την αποδυνάμωση του Δημόσιου
Σχολείου και την δημιουργία εκπαίδευσης δύο ταχυτήτων. Αυτή που θα παρέχεται στην πλέμπα (ναι, έτσι
βλέπουν και αντιλαμβάνονται τα λαϊκά στρώματα) και
αυτή που θα παρέχεται στους γόνους των καλών και
εκλεκτών του συστήματος από μεγάλα πανάκριβα ιδιωτικά κολλέγια, γυμνάσια και λύκεια και γιατί όχι και
δημοτικά.
Απόδειξη γι αυτό είναι και το νέο Λύκειο όπως το
ονομάζουν. Δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα. Εντάσσουν στα πέντε βασικά μαθήματα του Λυκείου τα Θρησκευτικά (γιατί λέει δεν τολμούν να συγκρουστούν με
το παπαδαριό) και δεν έχουν εντάξει το μάθημα της
Πληροφορικής. Κρίνεται δηλαδή απαραίτητη η διδασκαλία της δογματικής θρησκευτικής μεσαιωνικής αντίληψης (που διδάσκονται τα παιδιά επί 9 συναπτά έτη
σε ολόκληρο το δημοτικό και το Γυμνάσιο) για τρία
ακόμη χρόνια στο Λύκειο, και θεωρείται επαρκής η διδασκαλία των καθαρά εισαγωγικών στοιχείων της Πληροφορικής στα τρία χρόνια του Γυμνασίου !!! Και όλα
αυτά σε μια εποχή που όποιος δεν έχει βασικές γνώσεις
πληροφορικής θεωρείται πρακτικά αναλφάβητος….
Και όλα αυτά από τον» πρωθυπουργό του διαδικτύου»,
που «συγκρούεται με τα «μκροσυμφέροντα» των βιοπαλαιστών αλλά υπηρετεί τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και υποκύπτει στις αξιώσεις του ιερατείου.

Το βασικό της στοιχείο είναι η απαγκίστρωση του
κράτους από την θεμελιώδη υποχρέωσή του να παρέχει
δωρεάν υπηρεσίες παιδείας σε όλους τους πολίτες του.
Αυτό επιτυγχάνεται στην παρούσα φάση με δύο τρόΚαι πάμε στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
πους:
Το βασικό ερώτημα είναι που το πάνε.
Ο πρώτος είναι με την ουσιαστική μείωση των κονΠριν από κάποια χρόνια το τμήμα Οικονομικών μεδυλίων που παρέχει ο κρατικός προϋπολογισμός για λετών μεγάλης ιδιωτικής Τράπεζας δημοσίευσε ένα πότην παιδεία. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και το κλεί- νημα που τουλάχιστον εμένα μου προκάλεσε την
σιμο σχολείων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αίσθηση ότι έχει γραφτεί κατά παραγγελία, για να
εκπαίδευση, όπως επίσης και οι περικοπές στους προ- δώσει την κατεύθυνση που θα πρέπει οι κυβερνήσεις
ϋπολογισμούς των ΑΕΙ (ανάλογη κίνηση είχε κάνει και να ακολουθήσουν. Αναφερόμενο κυρίως στα πλέον ταη Θάτσερ τη δεκαετία του 80 στη Μεγάλη Βρετανία). ξικά συστήματα εκπαίδευσης του αγγλοσαξονικού κόΟ δεύτερος είναι με την υποβάθμιση των προγραμ- σμου (Μεγάλη Βρετανία, ΗΠΑ, Αυστραλία, Νέα

28

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Απρίλης 2011

Επιχείρημα δεύτερο: Όποιος έχει λεφτά πληρώνει
και σπουδάζει όποιος δεν έχει κρίνεται από το πανεπιστήμιο όχι για το αν έχει την ικανότητα να ανταπεξέλθει στο αντικείμενο των σπουδών του αλλά εάν οι
ικανότητές του είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα οπότε
και του χορηγείται υποτροφία.

και σαν ΙΕΚ. Ήταν πραγματικά αρκετά καλό το επίπεδο σπουδών από καταξιωμένους πανεπιστημιακούς
δασκάλους, και με εξετάσεις στο τέλος κάθε χρονιάς.
Όμως ο κύκλος σπουδών ήταν προσαρμοσμένος στις
ανάγκες εξειδίκευσης των εργαζομένων. Προσφέρονταν
μόνο 12 πανεπιστημιακά μαθήματα σε τριετή κύκλο
σπουδών μερικής φοίτησης και σε καμία περίπτωση δεν
μπορούσε να συγκριθεί με μια πανεπιστημιακή σχολή
πλήρους φοίτησης με 45-50 μαθήματα και με τετραετή
κύκλο σπουδών. Και όμως βρέθηκε ιδιωτικό «Πανεπιστήμιο» το οποίο πουλούσε στους «πτυχιούχους» αυτούς αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ μεταπτυχιακό,
στην ουσία χωρίς πτυχίο!!!

Αντεπιχείρημα: Αποκλείονται δηλαδή από την τριτοβάθμια εκπαίδευση άνθρωποι που δεν είναι επίλεκτοι για υποτροφία και δεν έχουν να πληρώσουν ενώ
όσοι πληρώνουν «το παίρνουν το χαρτί». Και απόδειξη
γι αυτό είναι το «φημισμένο» αλλά μετά τις πολιτικές
Θάτσερ μάλλον ξεπεσμένο ” London School of Economics” που χορήγησε διδακτορικό στον γιό του Καντάφι,
έναντι δωρεάς 300.000 ευρώ !!! Και βέβαια όσοι από
Δυστυχώς αυτή την παιδεία θέλουν να επιβάλουν.
τους υποψηφίους κρίνονται ότι δεν είναι αρκετά καθα- Υποταγμένη και πλήρως ελεγχόμενη από τα ιδιωτικά
ροί ως προς την ιδεολογικοπολιτική τους τοποθέτηση συμφέροντα...
και πιστοί στη νέα αυτοκρατορία αποβάλλονται.

Ζητήματα παιδείας την εποχή του ΔΝΤ

Ζηλανδία), προσπαθεί να μας πείσει ότι η καλύτερη εκπαίδευση τους.
λύση είναι να ακολουθήσουμε αυτά τα πρότυπα.
Αντεπιχείρημα: Δηλαδή ο φοιτητής θα πρέπει να
Θα επιχειρήσουμε να αποδομήσουμε ένα προς ένα τα παίρνει δάνειο για να σπουδάσει και θα είναι υποχρεεπιχειρήματα των κατά παραγγελία φωστήρων.
ωμένος αν ας πούμε διοριστεί καθηγητής στη Μέση εκπαίδευση να πληρώσει ένα σημαντικό μέρος του
Επιχείρημα πρώτο: Η πρόταση βασίζεται στην διαεισοδήματός του (μισθός πρωτοδιόριστου καθηγητή που
πίστωση ότι οι πτυχιούχοι των πανεπιστημίων απολαμεργάζεται για πέντε και δέκα χρόνια σε περιοχή άλλη
βάνουν υψηλότερες αποδοχές από αυτές του απόφοιτου
από αυτή της μόνιμης κατοικίας του) για να αποπληλυκείου άρα θα πρέπει να πληρώσουν μέρος του κόρώσει το δάνειο των σπουδών του !!!! Άξιος ο μισθός σας
στους των σπουδών τους.
κύριοι…
Αντεπιχείρημα: Οι πτυχιούχοι των πανεπιστημίων
Θα μπορούσα να επεκταθώ και άλλο, αλλά όμως νοστην σημερινή πραγματικότητα όχι μόνο δεν απολαμμίζω ότι φάνηκε ότι η ανάλυση κα η πρόταση που τη
βάνουν υψηλότερες αποδοχές αλλά στις περισσότερες
συνοδεύει δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική. Και ότι
των περιπτώσεων είτε είναι μακροχρόνια άνεργοι είτε
είναι κατά παραγγελία από τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέαπασχολούνται σε εργασίες που δεν έχουν σχέση με το
αντικείμενο που σπούδασαν, με πολύ χαμηλές αποδο- ροντα που λυμαίνονται το χώρο της εκπαίδευσης.
Και θα κλείσω με μια προσωπική μου εμπειρία που
χές. Αλλά ακόμη και αν υποθέσουμε ότι κάποιος δικηγόρος μπαίνει στην αγορά εργασίας αμέσως μετά τις φανερώνει το πώς μοιράζονται «πτυχία» και «μεταπτυσπουδές του, μετά τα δύο χρόνια άσκησης τι αποδοχές χιακά» από τα λεγόμενα «ιδιωτικά πανεπιστήμια».
θα έχει; Και αν κάνει ελεύθερο επάγγελμα αμέσως ποια
Σε μεγάλη τέως κρατική τράπεζα, λειτουργούσε για
είναι η πραγματική οικονομική του κατάσταση στα πολλές δεκαετίες ένα εσωτερικό κέντρο επιμόρφωσης
πρώτα 5-10 χρόνια της καριέρας του;
των υπαλλήλων το οποίο κάποια στιγμή λειτούργησε

Επιχείρημα τρίτο: (αντιγραφή επί λέξει για να
φανεί το μεγαλείο του επιχειρήματος και της πρότασης):
Το κόστος χρηματοδοτήσεως των σπουδών στην τρέχουσα περίοδο από τους ίδιους τους σπουδαστές είναι
σχετικά υψηλό και η πληρωμή του απαιτεί συνήθως την
ανάγκη αναδιανομής του εισοδήματος του κάθε σπουδαστή από το μέλλον, όταν ως πτυχιούχος θα μπορεί να έχει
μία πολύ καλύτερη θέση εργασίας, στο παρόν όταν ως
σπουδαστής δεν έχει εισοδήματα για να ζήσει και να πληρώσει τα δίδακτρα στο πανεπιστήμιο. Η ανακατανομή
αυτή μπορεί να υλοποιηθεί με παροχή δανείων στους
σπου¬δαστές από εξειδικευμένους οργανισμούς για χρηματοδότηση του συνολι¬κού κόστους των σπουδών τους.
Η αποπληρωμή των σπουδαστικών δανεί¬ων στο μέλλον
μπορεί να αρχίζει από την περίοδο κατά την οποία οι
από¬φοιτοι θα αρχίσουν να εργάζονται και να κερδίζουν
ένα ικανοποιητικό εισό¬δημα. Με αυτό τον τρόπο το κόστος των σπουδών το επωμίζονται, στο σύνολο του ή μερικώς, οι ίδιοι οι σπουδαστές οι οποίοι απολαμβάνουν
κατά κύριο λόγο και την απόδοση της επενδύσεως στην

http://enakcorfu.blogspot.com/
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Επικοινωνία με την ΕΝΑΚ Αθήνας:
enak.athens@gmail.com
29

ΓΝΩΜΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ
Δώσ’ το στον επόμενο!

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Απρίλης 2011

Δεν είμαστε τζαμπατζήδες... ρε!
Άκουγα τις δηλώσεις του κ Ρέππα περί τζαμπατζήδων που δεν πληρώνουν τα διόδια και τα εισιτήρια των
λεωφορείων. Είναι το λιγότερο εξοργιστικό να στο λέει
αυτό το πράγμα υπουργός Κυβέρνησης που σου έχει
κόψει το μισθό, τη σύνταξη έχει ανεβάσει το Φ.Π.Α.
στα πάντα και η ανεργία έχει γίνει καθημερινότητα για
δύο εκατομμύρια συμπολίτες μας. Υποτιμάει τη νοημοσύνη μας αλλά και την αξιοπρέπεια μας.

φοιτητές τη μείωση τους.

Από την άλλη τα διόδια. Έγινε αυτό που φοβόμουν,
δηλαδή στάλθηκαν διώξεις και πρόστιμα σε κάποιους
που δεν τα πλήρωσαν. Αναμενόμενο και κλισέ θα χαρακτηρίσω το κολπάκι. Προσπαθούν να εκφοβίσουν κάποιους για να τα πληρώνουν και οι άλλοι, αλλά όταν
είχα γράψει για αυτό είχα πει ότι οι τοπικές οργανώσεις του κινήματος θα τους καλύπτουν με όσα μέσα διαΣτο Ηράκλειο σπουδάζω πάνω από τέσσερα χρόνια θέτουν, δικηγόρους κλπ. Ίσως αυτό να τους γυρίσει
και η τιμή του εισιτηρίου συνεχώς ανεβαίνει. Όταν μπούμεραγκ και πλέον να αρχίσουν να γίνονται προήρθα ήταν 55 λεπτά, μετά ανέβηκε στα 60, μετά στα 70 σφυγές εναντίον της ψηλής τιμής των διοδίων.
και με τον καινούριο χρόνο πήγε 80 λεπτά. Τη στιγμή
Το ζήτημα είναι ότι, για ακόμη μια φορά, η κυβέρπου το φοιτητικό εισιτήριο στη Θεσσαλονίκη είχε 25 νηση βλέπει εντελώς ασπρόμαυρα τα πράγματα και δε
λεπτά. Είναι παράλογα αυτά τα ποσά που επιβάλλονται σκέφτεται πως θα τα βγάλουμε πέρα. Αντιθέτως μας καγια τις δημόσιες μεταφορές. Ένας φοιτητής για να πάει τηγορούν ως τζαμπατζήδες. Ποιοι; Αυτοί που μας κόαπό το σπίτι του στο πανεπιστήμιο και να γυρίσει, επί ψανε. Και από πάνω νομίζουν ότι κάνουν το χρέος τους
πέντε μέρες την εβδομάδα, επί τέσσερις εβδομάδες το οι επαρμένοι. Καμία επαφή με το περιβάλλον δεν έχουν
μήνα χρειάζεται 32 ευρώ. Θα μου πει κάποιος ότι δεν πλέον, πλήρης απομόνωση!
είναι και κανένα τεράστιο ποσό, αλλά ναι πλέον είναι
αρκετά μεγάλο. Από τη στιγμή που μετράς και το τεΔημήτρης Πολυχρόνης
λευταίο cent δεν μπορείς να δίνεις ένα μηνιάτικο χαρΜαθηματικό Ηρακλείου
τζιλίκι το χρόνο σε μεταφορές. Και το πιο εξοργιστικό
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
είναι ότι τα αστικά του Ηρακλείου δεν είχαν πρόβλημα,
στις Δημοτικές εκλογές του 2010 με την
η αύξηση έγινε χωρίς λόγο, ενώ μάλιστα ζητούσαμε σαν
Δημοτική παράταξη “Πολίτες για την Ξάνθη”

Το καρναβάλι ενός εισιτηρίου του μετρό
Είμαι ένα συνηθισμένο εισιτήριο του
μετρό. Περιμένω ώρες, μπορεί και μέρες
κλεισμένο μέσα στο σκοτεινό κουτί του
αυτόματου μηχανήματος πώλησης. Πολύ
σκοτάδι, βρε παιδάκι μου! Περίμενα πως
και πως την ώρα που θα βγω στο φως να
πάω και καμιά βολτίτσα. Βαρέθηκα κλεισμένο εκεί μέσα.
Σήμερα ήρθε κι εμένα η σειρά μου.
Τσουπ έσκασα μύτη στη θυρίδα κι ένα
γερασμένο χέρι άπλωσε και με πήρε. Τι
φως !! Επί τέλους θα πάω κι εγώ τη βόλτα μου!
Το χέρι που με πήρε ανήκε σε μια γλυκιά κυρία με άσπρα
μαλλιά και πολλές τσάντες από την λαϊκή. Με έβαλε στην σχισμή του ακυρωτικού μηχανήματος κι έτσι «επικυρώθηκα».
Είμαι πια ένα "έγκυρο εισιτήριο". Θα πάω βόλτα με το μετρό.
Κατεβήκαμε τα σκαλιά για τις αποβάθρες. Ήρθε ο συρμός και
το ταξίδι ξεκίνησε.
Όμως τι δυστυχία!! Στον επόμενο σταθμό η γλυκιά κυρία κατέβηκε. «Τι ατυχία !» σκέφτηκα, «δεν ήταν της μοίρας μου να
πάω μια μεγάλη βόλτα». Ανεβαίναμε τις κυλιόμενες σκάλες
και σκεφτόμουνα «αυτό ήταν! Θα καταλήξω σ’ ένα καλάθι
σκουπιδιών. Μέχρις εδώ ήταν η ζωή μου και η βόλτα μου».

Το ταξίδι κράτησε για 3 στάσεις και
εκεί έγινε πάλι αλλαγή της μεταμφίεσης.
Τώρα το αγόρι άλλαξε σε μια όμορφη κοπέλα που έσπρωχνε ένα καροτσάκι με
ένα γλυκό μωρό. Τώρα η κατεύθυνσή μας
άλλαξε, γυρίζαμε πάλι πίσω, αλλά δεν με
πειράζει εμένα. Ο δικός μου προορισμός
είναι να κάνω βόλτες με το μετρό, δεν με
απασχολεί η κατεύθυνση.
Στο τέρμα το παιχνίδι της μεταμφίεσης
συνεχίστηκε. Μια ξανθιά καλλονή με
κρατούσε στα χέρια της. Μαζί της συνέχισα την βόλτα μου.
Αυτή η όμορφη κοπέλα με έβγαλε κι απ’ το μετρό και με έβαλε
σ’ ένα λεωφορείο. «Τι ωραία !» σκέφτηκα. «Είμαι πολύ τυχερό
εισιτήριο. Θα δω και τον έξω κόσμο». Η διαδρομή με το λεωφορείο κράτησε αρκετή ώρα κι όταν κατέβηκε η κοπέλα στη
στάση της η ζωή μου της μιάμισης ώρας τελείωνε. Τώρα μπορούσα να ξεκουραστώ για πάντα στο καλάθι των σκουπιδιών.
Είμαι ένα πολύ τυχερό εισιτήριο, επειδή ξεκίνησα την ζωή
μου μέσα στο καρναβάλι και την έζησα όλη εκτελώντας με χαρά
τον προορισμό μου, να κάνω βόλτα με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Και είχαν και την πλάκα τους οι μεταμφιέσεις της κυρίας που με αγόρασε.

Σκέφτομαι τα υπόλοιπα αδέλφια μου. Θα είναι άραγε κι αυτά
Αλλά ξαφνικά τι έκπληξη! Βγαίνοντας από τον σταθμό η γλυτόσο
τυχερά; Θα μπορέσουν κι αυτά να ζήσουν το τρελό αυτό
κιά κυρία μεταμορφώθηκε σε ένα αγόρι που κρατούσε μια αγκαρναβάλι;
Και πόσο κρατάει το καρναβάλι, άραγε; Μακάρι για
καλιά βιβλία και ξαναγύρισε μέσα στο σταθμό και πήρε τον
πάντα!
επόμενο συρμό.
Καίτη Παρτάλη
«Μα πως έγινε αυτό ;» αναρωτήθηκα. Μετά θυμήθηκα ότι
Ζωγράφος
αυτές τις μέρες έχει ξεκινήσει το καρναβάλι. «Αχ, τι ωραία !!
http://zografieskaialla.blogspot.com
Πολύ καλή η μεταμφίεση. Κι εγώ θα συνεχίσω τη βόλτα μου».

30

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Απρίλης 2011

Θάνατε, γεννήθηκες μες στα πνευμόνια μου
Εσύ, κομμάτι του εαυτού μου,
Η ύπαρξη σου βασίζεται στην μίζερη ζωή μου,
Τα φλέματά μου τα αμνιακά υγρά που μέσα τους
ωρίμασες κι ο βήχας μου
κοιλοπονήματα της γέννας σου.
Τα μωρουδίστικα κλάματά σου θα είναι η αιώνια
σιωπή μου.
Θήλασε από την ενέργειά μου μέχρις ότου να μην
μπορώ να σταθώ από τον πόνο.
Παράλυσέ με και κατάπιε με ολόκληρο, διάχυσε μες
στο σώμα μου το δηλητήριό σου.
Σε ονόμασα καρκίνο.
Βερολίνο, 19.11.2009
*Πρωτοδημοσιεύτηκε στο blog του περιοδικού ΤΕΦΛΟΝ 29.4.2010

Τα βράδια της κατάθλιψης (απόσπασμα)
Να βάλω τις λέξεις στη σειρά
Να γράψω ένα ακόμα ποίημα
Κι όμως
Δεν έχω γράψει ποιήματα
Με μαχαιριές στην καρδιά
Άπλωσα τα χέρια μου
Να σε αγγίξω
Στον ύπνο μου
Κι ας μην ήσουν εκεί
Δεν έχω γράψει ποιήματα
Με σπασμούς στο στομάχι
Σηκώθηκα το βράδυ
Και στριφογύρισα στον ύπνο μου

Epitaph

Τέχνες

Μπροστά σε έναν πίνακα του Χορστ Γιάνσεν

The wall on which the prophets wrote
Is cracking at the seams.
Upon the instruments of death
The sunlight brightly gleams.
When every man is torn apart
With nightmares and with dreams,
Will no one lay the laurel wreath
As silence drowns the screams.
Between the iron gates of fate,
The seeds of time were sown,
And watered by the deeds of those
Who know and who are known;
Knowledge is a deadly friend
When no one sets the rules.
The fate of all mankind I see
Is in the hands of fools.
Confusion will be my epitaph.
As I crawl a cracked and broken path
If we make it we can all sit back
And laugh.
But I fear tomorrow I’ll be crying,
Yes I fear tomorrow I’ll be crying.
King Crimson

Έσσεν, 27.5.2006

Οι τραυματιοφορείς της χαράς
Την κουβαλήσαμε τη χαρά όσο δεν πήγαινε
Τη σύραμε σε κοινωνικές εκδηλώσεις
Την επωμιστήκαμε σε ανόητα πάρτι
Την κολλήσαμε σε ψεύτικα χαμόγελα
Αλλά παρέμεινε άρρωστη, προσποιητή και πρόστυχη
Όλντενμπουργκ, 8.7.2009

Γνωρίζετε ότι:

Μια προσπάθεια να γράψω ποίηση για
σχολικά εγχειρίδια
Φαΐ με άμυλο
φαΐ απαράμιλλο
Φαΐ με λίπος
το τρως και είσαι κύτος

31

Λαμπτήρας ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Απρίλης 2011

Τα e-mails μας ...
Τ ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν : poreia.foititon@gmail.com
Τ ω ν ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν : poreia.ekp@gmail.com