KERTAS KERJA CADANGAN

TAJUK

”Cadangan Untuk Menubuhkan Majlis Tahsin Al-Quran ( MTQ )”
( Sebelum Ini Dikenali Sebagai Jawatankuasa Penyelaras Al-Quran ) TARIKH : 05 Disember 2007 HARI : Rabu

DISEDIAKAN OLEH : Mohd Danial Bin Mohd Razali @ Busu Timbalan Presiden I Majlis Perwakilan Pelajar ‘07
Merangkap

Pengerusi Jawatankuasa Penyelaras Al-Quran 2007

2

Kandungan

TAJUK
MUKADDIMAH SUSUR GALUR PENUBUHAN OBJEKTIF MISI VISI MOTO STRUKTUR ORGANISASI BIDANG TUGAS PENUTUP CATATAN

MUKASURAT 3 4 5 5 5 5 6-9 10-19 20 21

Mukaddimah

MAJLIS TAHSIN AL-QURAN

3

Firman Allah S.W.T
                 

Maksudnya : Dan Kami turunkan Al-Quran (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim ( Al-Quran itu ) hanya akan menambah kerugian. ( surah Al-Isra’ : ayat ke 82 : juz ke 15 ) Alhamdulillah, dengan izin dan barokah daripada Tuhan Rabbul Alamin, dapat umat Islam pada hari ini merasai dua nikmat yang paling besar iaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Bersyukur juga kepada Allah S.W.T kerana Jawatankuasa Penyelaras Al-Quran sehingga hari ini semakin kukuh bertapak dibawah naungan Tuan Pengetua Sekolah Menengah Imtiaz Dungun. Setakat pada hari ini, segala projek yang telah dirancang oleh Jawatankuasa Penyelaras Al-Quran telah mendapat sokongan penuh daripada pihak sekolah dan pihak Integriti Icon Sdn. Bhd. Namun sebagai umat Islam yang cemerlang, gemilang dan terbilang, kita sentiasa berpegang dengan prinsip “ Hari Ini Lebih Baik Daripada Hari Semalam Dan Hari Esok Lebih Baik Dari Hari Ini “. Oleh kerana itulah, pihak Jawatankuasa Penyelaras Al-Quran telah berbincang dan bersetuju untuk memanjangkan cadangan bagi menubuhkan Majlis Tahsin Al-Quran kepada pihak Tuan Pengetua untuk diluluskan supaya perjalanan aktiviti Al-Quran pelajar bukan sahaja dapat dimantapkan malah dapt ditingkatkan bagi melahirkan ajyal atau generasi Ulul Albab yang menjadikan Quranik, Ensaiklopedik Dan Ijtihadik sebagai teras pembangunan ummah sejagat.

Susur Galur Penubuhan Jawatankuasa Penyelaras Al-Quran
Disember 2006

MAJLIS TAHSIN AL-QURAN

 Pihak sekolah telah melantik seramai 12 orang yang terdiri daripada pelajar tingkatan
4

empat dan tingkatan tiga untuk menjadi fasilitator Program Pemantapan Hafazan, Bahasa Inggeris Dan Bahasa Arab. Program ini telah dijalankan selama dua minggu dan mempunyai tiga fasa iaitu : Fasa I Fasa II Fasa III : Diadakan di sekolah menengah imtiaz dungun : Diadakan di taman pertanian sekayu : Lawatan ke utara semenanjung – dibatalkan kerana terdapat masalah teknikal. Februari 2007 Tuan penyelaras SMIDA telah menubuhkan satu jawatankuasa untuk mengadakan program pemantapan Al-Quran di Sek. Men. Imtiaz Dungun (Atas) dan diberi nama Jawatankuasa Tahsin Al-Quran. Jawatankuasa ini kemudiannya telah ditukar kepada Badan Pelaksana Al-Quran Mei 2007 Tuan penyelaras SMIDA atas nasihat Tuan Pengetua telah menukarkan nama Badan Pelaksana Al-Quran kepada Jawatankuasa Penyelaras Al-Quran ( JPAQ ). JPAQ telah bertahan sehingga ke akhir tahun 2007 dan telah menjalankan banyak program Al-Quran kepada para pelajar. JPAQ terdiri daripada 18 orang ahli dan dibantu dengan 16 orang Nuqaba’ Al-Quran, iaitu sebuah jawatankuasa kecil dibawah JPAQ.

Objektif Penubuhan
1. Bertanggungjawab membantu Ketua Bidang Al-Quran. 2. Bertanggungjawab mambantu pihak pengurusan sekolah menjalankan program hafazan sekolah.
MAJLIS TAHSIN AL-QURAN

 3. Melancarkan perjalanan program hafazan dikalangan pelajar.
5

4. Merangka dan melaksana program hafazan dan pemantapan Al-Quran 5. Membantu guru Al-Quran mengatasi masalah hafazan. 6. Sebagai medium untuk memastikan program hafazan dilaksanakan dengan baik. 7. Melatih bakat kepimpinan dikalangan pelajar.

Misi
1. Kearah melahirkan pelajar Imtiaz yang menguasai sepenuhnya ilmu Al-Quran. 2. Melatih bakat kepimpinan dikalangan pelajar Imtiaz.

Visi
1. Melahirkan masyarakat Islam yang terbaik ( Khaira Ummah ) yang menguasai ilmuilmu dunia dan akhirat. 2. Melahirkan masyarakat Islam yang global dan pemimpin dunia yang unggul

Motto
Quranik, Amanah Dan Cekap

Sturuktur Organisasi ( Carta )

MAJLIS TAHSIN AL-QURAN

6

PENGERUSI ( TUAN PENGETUA )

TIMB. PENGERUSI I

( PK HEP )

TIM. PENGERUSI II ( TUAN PENYELARAS A )

KETUA JEMAAH PENASIHAT ( KETUA BIDANG AL-QURAN )

AHLI JEMAAH PENASIHAT

PRESIDEN

TIMBALAN PRESIDEN I

TIMBALAN PRESIDEN II

SETIAUSAHA AGUNG

BENDAHARI KEHORMAT

EXCO

LUJNAH PENGAJIAN AL-QURAN

LUJNAH PENGAJIAN ISLAM

LUJNAH PERANGKAAN AM

LUJNAH PEMBANGUNAN ALQURAN

LUJNAH PENERBITAN

ULUM AL-QURAN TAJWID TAFSIR

TAUHID FEQAH AKHLAQ SIRAH NABAWIAH

AKTIVITI

NUQABA’ ANALISA

RISALAH BULETIN

Struktur Organisasi Peringkat Pentadbitan
Pengerusi : Tuan Pengetua
MAJLIS TAHSIN AL-QURAN

Timbalan Pengerusi I Timbalan Pengerusi II Ketua Jemaah Penasihat Ahli Jemaah Panasihat

: : : : : : : :

 Penolong Kanan Hal Ehwal Pelajar
7

Tuan Penyelaras Imtiaz A Ketua Bidang Al-Quran Dan Diniyah / Penyelaras Ulul-Albab Ketua Guru Disiplin Guru Lelaki Guru Lelaki Guru Perempuan Guru Perempuan

Struktur Organisasi Peringkat Induk ( DASAR )
Presiden Timbalan Presiden I Timbalan Presiden II Setiausaha Agung Bendahari Kehormat Exco Pengajian Al-Quran Exco Pengajian Islam Exco Perangkaan Am : : : : : : : : : : : Exco Pembangunan Al-Quran : : Exco Penerbitan : : Pelajar Lelaki Pelajar Perempuan Pelajar Perempuan Pelajar Perempuan Pelajar Lelaki Pelajar Lelaki Pelajar Perempuan Pelajar Lelaki Pelajar Perempuan Pelajar Lelaki Pelajar Perempuan Pelajar Lelaki Pelajar Perempuan Pelajar Lelaki Pelajar Perempuan

Struktur Organisasi Peringkat Lujnah ( PELAKSANA )
MAJLIS TAHSIN AL-QURAN

8

( DIPILIH OLEH ORGANISASI INDUK )

Lujnah Pengajian Al-Quran Ketua Naib Ketua Setiausaha Bendahari Ajk Ajk : : : : : : Exco Lujnah Pengajian Al-Quran Exco Lujnah Pengajian Al-Quran Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar

Lujnah Pengajian Islam Ketua Naib Ketua Setiausaha Bendahari Ajk Ajk : : : : : : Exco Lujnah Pengajian Islam Exco Lujnah Pengajian Islam Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar

Lujnah Perangkaan Am Ketua Naib Ketua Setiausaha Bendahari Ajk Ajk : : : : : : Exco Perangkaan Am Exco Perangkaan Am Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar

Lujnah Pembangunan Al-Quran

MAJLIS TAHSIN AL-QURAN

Ketua Naib Ketua

: :

 Exco Pembangunan Al-Quran
9

Exco Pembangunan Al-Quran Pelajar Lelaki Pelajar Perempuan. Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar

Ketua Nuqaba’ : P K. Nuqaba’ : Setiausaha Bendahari Ajk Ajk Lujnah Penerbitan Ketua Naib Ketua Setiausaha Bendahari Ajk Ajk : : : : : : : : : :

Exco Penerbitan Exco Penerbitan Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar

Klasifikasi Tugas Dan Tanggungjawab

MAJLIS TAHSIN AL-QURAN

10

Presiden  Bertanggungjawab terhadap keseluruhan perjalanan organisasi  Mempengerusikan mesyuarat induk  Mengesahkan minit mensyuarat induk.  Mengesahkan laporan akaun organisasi yang disediakan oleh Bendahari Kehormat.  Membuat dasar organisasi.  Memantau perkembangan tugas semua EXCO  Mengiringi tetamu kehormat semasa program Al-Quran diadakan.  Bertanggungjawab sebagai ketua Al-Quran bagi pelajar lelaki.  Bertanggungjawab memastikan kabajikan semua AJK tertinggi, EXCO dan semua AJK Lujnah.  Bertindak sebagai panel penasihat bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh setiap lujnah.  Memantau perhubungan antara EXCO lelaki dan perempuan  Berbincang/ berurusan dengan pihak pengurusan tertinggi sekolah  Memantau perjalanan waktu hafazan pelajar pada p&p dan waktu bukan akademik ( asrama )  Menasihat dan menegur semua kesilapan yang dilakukan oleh semua EXCO.  Menandatangan semua surat rasmi yang disediakan oleh Setiausaha Agung.  Membuat pengesahan terhadap laporan akhir aktiviti setiap lujnah.  Tertakluk kepada arahan daripada ahli jemaah penasihat dari semasa ke semasa.

Timbalan Presiden I & II  Memangku tugas-tugas Presiden semasa ketiadaannya  Mempengerusikan mesyuarat induk semasa ketiadaan Presiden.
MAJLIS TAHSIN AL-QURAN

  Sentiasa berhubung dengan Presiden dalam semua hal yang berkaitan dengan Majlis
11

Tahsin Al-Quran.  Membantu Presiden dalam semua hal dan aspek.  Sentiasa peka dengan arahan Presiden.  Bertanggungjawab memastikan semua dasar yang diputuskan oleh Presiden diikuti dengan telus dan cekap.  Bertindak sebagai panel penasihat bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh setiap lujnah.  Memantau perkembangan semua EXCO.  Memantau perhubungan antara EXCO lelaki dan perempuan.  Bertanggungjawab sebagai ketua Al-Quran bagi pelajar perempuan.  Memantau hal-ehwal kesetiuasahaan dan kewangan.  Menerima dan mengikuti semua arahan daripada Presiden.  Tertakluk kepada arahan daripada ahli jemaah penasihat dari semasa ke semasa

Setiausaha Agung.  Membuat agenda mesyuarat induk
MAJLIS TAHSIN AL-QURAN

  Memaklumkan kepada EXCO tentang panggilan mesyuarat
12

 Mencatat dan menyediakan minit mesyuarat induk  Mengedit kertas kerja yang dibuat oleh setiap lujnah sebelum ditandatangan oleh Presiden.  Menyediakan surat-surat rasmi dan menyerahkannya kepada Presiden untuk ditandatangan.  Mempunyai hak untuk menegur semua EXCO.  Mengutip laporan akhir aktiviti daripada setiap lujnah untuk dihantar kepada Presiden untuk disahkan.  Merekod dan memfailkan semua minit mesyuarat induk yang telah disahkan oleh Presiden kedalam fail Setiausaha Agung.  Tertakluk kepada arahan Presiden dan Timbalan Presiden dari semasa ke semasa.

MAJLIS TAHSIN AL-QURAN

13

Bendahari Kehormat  Memastikan semua lujnah menghantar laporan lengkap bajet setiap aktiviti sebelum minggu kedua bulan Februari kepada Presiden.  Membuat laporan keseluruhan bajet daripada laporan bajet setiap lujnah.  Mengawal, merekod dan menyimpan kemasukkan dan pengeluaran wang  Menyediakan laporan kewangan  Memberi pengesahan pengeluaran tunai bagi kegunaan perbelanjaan aktiviti setelah diluluskan oleh Presiden.  Menyimpan dokumen-dokumen kewangan  Tertakluk kepada arahan Presiden dan Timbalan Presiden dari semasa ke semasa.

MAJLIS TAHSIN AL-QURAN

14

EXCO  Bertanggungjawab melaksanakan semua dasar yang ditetapkan oleh Presiden.  Mempengerusi mesyuarat peringkat lujnah masing-masing.  Bertindak sebagai ketua ( lelaki ) dan naib ketua ( perempuan ) bagi lujnah masingmasing.  Membuat keputusan diperingkat lujnah dan membawa segala keputusan kepada Presiden untuk diluluskan.  Menghantar laporan mesyuarat lujnah kepada setiausaha agung.  Menghantar bajet kewangan setiap lujnah kepada bendahari kehormat.  Memastikan setiap AJK lujnah melaksanakan semua tugas dengan telus dan amanah.  Bertanggungjawab keatas semua unit dibawah lujnah masing-masing.  Bertindak sebagai Pengarah rogram yang dijalankan oleh lujnah masing-masing.  Melantik Setiausaha dan Bendahari lujnah masing-masing atas nasihat Presiden dan Timbalan Presiden.  Bekerjasama sesama ecxo.  Bertanggunjawab keatas kebajikan AJK lujnah masing-masing.  Menerima dan menjalankan segala arahan daripada Presiden dan Timbalan Presiden dari semasa ke semasa.

MAJLIS TAHSIN AL-QURAN

15

AJK Lujnah Pengajian Al-Quran  Membantu EXCO dalam semua aspek.  Bertanggungjawab keatas: 1. Unit Ulum Al-Quran 2. Unit Tajwid 3. Unit Tafsir  Bertanggungjawab memastikan semua pelajar menguasai semua ilmu yang berkaitan dengan pengajian Al-Quran melalui pelbagai cara seperti ceramah, program dewan, seminar dan sebagainya  Menyediakan laporan AJK Lujnah Pengajian Al-Quran ( Setiausaha Lujnah ) dan menyerahkannya kepada EXCO.  Menyediakan laporan bajet kewangan ( Bendahari Lujnah ) dan menyerahkannya kepada EXCO.  Bertindak sebagai AJK kerja bagi aktiviti lujnah.  Menjalankan semua arahan daripada EXCO.  Tertakluk kepada arahan EXCO dari semasa ke semasa.  Bekerjasama dengan AJK lujnah lain.

AJK Lujnah Pengajian Islam  Membantu EXCO dalam semua aspek.  Bertanggungjawab keatas: 1. Unit Tauhid
MAJLIS TAHSIN AL-QURAN

16

2. Unit Feqah 3. Unit Akhlaq 4. Unit Sirah Nabawiah  Bertanggungjawab memastikan semua pelajar menguasai semua ilmu yang berkaitan dengan pengajian Islam melalui pelbagai cara seperti ceramah, program dewan, seminar dan sebagainya  Menyediakan laporan AJK Lujnah Pengajian Islam menyerahkannya kepada EXCO.  Menyediakan laporan bajet kewangan ( Bendahari Lujnah ) dan menyerahkannya kepada EXCO.  Bertindak sebagai AJK kerja bagi aktiviti lujnah.  Menjalankan semua arahan daripada EXCO.  tertakluk kepada arahan EXCO dari semasa ke semasa.  Bekerjasama dengan AJK lujnah lain. ( Setiausaha Lujnah ) dan

AJK Lujnah Perangkaan Am  Membantu EXCO dalam semua aspek.  Bertanggungjawab keatas:
MAJLIS TAHSIN AL-QURAN

17

1. Unit Aktiviti.  Merancang dan melaksanakan semua program besar Majlis Tahsin Al-Quran seperti akademi Al-Quran, lawatan, kem tahsin Al-Quran dan sebagainya.  Merancang dan melaksanakan semua aktiviti besar / tahunan Majlis Tahsin Al-Quran.  Bertanggungjawab memastikan semua program yang dijalankan berjaya.  Merancang dan mengandalikan program usrah untuk Majlis Tahsin Al-Quran.  Menyediakan laporan AJK Lujnah Perangkaan Am ( Setiausaha Lujnah ) dan menyerahkannya kepada EXCO.  Menyediakan laporan bajet kewangan ( Bendahari Lujnah ) dan menyerahkannya kepada EXCO.  Bertindak sebagai AJK kerja bagi aktiviti lujnah.  Menjalankan semua arahan daripada EXCO.  tertakluk kepada arahan EXCO dari semasa ke semasa.  Bekerjasama dengan AJK lujnah lain.

AJK Lujnah Pembangunan Al-Quran  Membantu EXCO dalam semua aspek.
MAJLIS TAHSIN AL-QURAN

18

 Bertanggungjawab keatas: 1. Unit Nuqaba’ 2. Unit Analisis.  Dua orang pelajar dilantik khas bagi memegang jawatan sebagai Ketua Nuqaba’ dan Penolong Ketua Nuqaba’ dan menerima arahan daripada EXCO.  Memilih Naqib halaqah Al-Quran pada waktu tasmi’.  Menyusun halaqah tasmi’ pelajar atas nasihat EXCO.  Sebagai penghubung kepada guru tasmi’.  Bertanggungjawab memastikan perningkatan hafazan semua pelajar.  Menyediakan laporan perkembangan tasmi’ dan hafazan bulanan pelajar ( Setiausaha Lujnah ) dan menyerahkannya kepada EXCO.  Menganilisa dan merekod laporan kafazan bulanan.  Menyediakan laporan bajet kewangan ( Bendahari Lujnah ) dan menyerahkannya kepada EXCO.  Bertindak sebagai AJK kerja bagi aktiviti lujnah.  Menjalankan semua arahan daripada EXCO.  tertakluk kepada arahan EXCO dari semasa ke semasa.  Bekerjasama dengan AJK lujnah lain.

AJK Lujnah Penerbitan.

MAJLIS TAHSIN AL-QURAN

19

 Membantu EXCO dalam semua aspek.  Bertanggungjawab keatas: 1. Unit Risalah ( mingguan ) 2. Unit Buletin ( bulanan )  Bertanggungjawab mengeluarkan risalah dan buletin yang berkaitan dengan Majlis Tahsin Al-Quran secara mingguan dan bulanan.  Sebagai agen publisiti keatas segala aktiviti semua lujnah.  Mengeluarkan poster yang berkaitan dengan Majlis Tahsin Al-Quran.  Bertanggungjawab keatas bilik gerakan Majlis Tahsin Al-Quran.  Bertanggungjawab keatas papan kenyataan Majlis Tahsin Al-Quran.  Memastikan papan kenyataan Majlis Tahsin Al-Quran berada dalam keadaan yang menarik sepanjang masa.  Menyediakan satu sudut khas didalam musolla.  Menyediakan laporan AJK Lujnah Penerbitan menyerahkannya kepada EXCO.  Menyediakan laporan bajet kewangan ( Bendahari Lujnah ) dan menyerahkannya kepada EXCO.  Bertindak sebagai AJK kerja bagi aktiviti lujnah.  Menjalankan semua arahan daripada EXCO.  tertakluk kepada arahan EXCO dari semasa ke semasa.  Bekerjasama dengan AJK lujnah lain. ( Setiausaha Lujnah ) dan

Penutup
Sebagai bekas pelajar, saya sendiri ingin melihat agar aktiviti Al-Quran dapat dimantapkan dengan sistematik. Oleh itu, diharapkan penubuhan Majlis Tahsin Al-Quran dapat memberi perubahan kepada para pelajar dalam bidang Al-Quran terutama dari segi
MAJLIS TAHSIN AL-QURAN

20

kemantapan hafazan. Tajwid dan sebagainya. Selain itu, banyak ilmu Al-Quran dan ilmu Islam dapat disebarkan melalui penubuhan lujnah-lujnah. Saya berharap agar penubuhan Majlis Tahsin Al-Quran ini akan dapat direalisasikan dengan kelululusan daripada pihak Tuan Pengetua. Saya juga berharap agar Tuan Pengetua dapat membawa cadangan ini kepada pihak Intergriti Icon snd. Bhd agar ianya juga ditubuhkan di semua sekolah Imtiaz. Sekian, jazakallahu khairan jaza’. “ Kearah Melahirkan Generasi Ulul-Albab “
Disediakan Oleh,

....................................................................................... ( MOHD DANIAL BIN MOHD RAZALI@BUSU ) Timbalan Presiden I Majlis Perwakilan Pelajar ‘07 Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Penyelaras Al-Quran 2007

Disokong Oleh,

.................................................................... .
( ENCIK M. BORHANUDDIN BIN ZAKARIA )

..............................................
( ENCIK RIDZUAN BIN AZIZ )

Tuan Penyelaras, Sekolah Menengah Imtiaz Dungun A Diluluskan Oleh,

Ketua Bidang Al-Quran Dan Diniyah , Merangkap Penyelaras Ulul-Albab Sekolah Menengah Imtiaz Dungun

..............................................................
( ENCIK MAZLAN BIN CHE WIL P.J.K )

Tuan Pengetua, Sekolah Menengah Imtiaz Dungun

Catatan..

MAJLIS TAHSIN AL-QURAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful