ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU FACULTATEA DE MEDICINA”VICTOR PAPILIAN” Master “Management Sanitar”

, seria XIII

REFERAT LA DISCIPLINA MANAGEMENTUL CALITATII PROIECT DE IMBUNATATIRE A CALITATII PENTRU COMPARTIMENTUL DE HEMATOLOGIE SECTIA MEDICALA II A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ARGES

Sesiunea Ianuarie 2012

Coordonator: Prof.univ.dr.Constantin Oprean Prof.univ.dr. Claudiu Kifor Masterand: Dr. Popov Viola Maria

Sibiu 2012

2 medici primari Hematologie si 1 medic primar diabet.000 locuitori ai judeţului pentru unele specialităţi. Spitalul Clinic Judeţean reprezintă unitatea sanitară cea mai complexă a judeţului Arges.1 Scurta introducere a organizatiei Sectia Medicala II este una din sectiile clinice ale Spitalului Judetean de Urgenta Arges. Staţionar III. consulturi interdisciplinare.000 locuitori din municipiul Pitesti. Activitatea complexa existenta aici este deservita de 8 medici: 5 medici primari Interne. asigurând asistenţa medicală de specialitate a peste 150. pacientii ambulator fiind evaluate in cele doua cabinet din ambulator. cazurile cronice sau controalele efectuindu-se in cabinetul din ambulator.1. Cadrele medii sanitare sunt in numar de 21 iar numarul de infirmiere si ingrijitoare de 9. 20 Hematologie si 10 Diabet. Din punct de vedere imobiliar Spitalul Clinic Judeţean Arges are în structura sa 3 clădiri distincte: Staţionar I si Ambulator de Specialitate. Cauzele care au condus la acest rezultat sunt multiple . Sectia Medicala II este situata la etajul 8 al Stationarului I. 1. Spitalizare de zi pentru pacientii ambulatori cu diagnostic hematologic in vederea efectuarii tratamentului chimioterapic. Ambulatoriul de specialitate Hematologie . acoperind 24 specialităţi medicale. respectiv a peste 600. din care 58 spitalizare de zi. Activitatile desfasurate in acesta sectie sunt complexe datorat in primul rand faptului ca aici coexista 3 specialitati.2 Definire proiect S-a efectuat un studiu privind gradul de multumire al pacientilor fata de serviciilr medicale oferite si s-a constatat un grad de multumire de 60% pentru pacientii de pe Hematologie. îndeplinind totodată şi funcţia de spital de urgenţă. preluarea urgentelor hematologice din garda/alte sectii ale Spitalului Judetean Arges. Are în structură 950 paturi. Staţionar II. control hematologic periodic. Are in structura 67 paturi repartizate astfel: 37 Medicala. Pentru Diabet sunt preluati si tratati pacienti cu diabet cunoscut dezechilibrat sau cu complicatii sau la debut in regim de spitalizare continua.consultatii de specialitate a pacientilor trimisi de catre medicii de familie. In cazul pacientilor internati pe Interne sunt internate si tratate urgentele medicale care apartin teritoriului deservit de aceasta sectie atat din Pitesti cat si din judetul Arges. In Compartimentul de Hematologie: Spitalizarea cazurilor hematologice pentru diagnostic si tratament de specialitate.

Prin infiintarea acestei sectii s-ar putea realiza normativul de personal corespunzator care ar putea fi recrutat din personal pregatit pentru acest tip de activitate sau ar putea fi trimis pentru stagii de pregatire. S-ar putea realiza . 11 ceea ce face ca asistenta medicala sa se desfasoare greu. cu intarziere existenta a 5 paturi/ salon numar care depaseste reglementarile sanitare normal fiind 4 paturi/salon mobilier uzat si stricat. 7. acest indicator atingand valoarea de 100% repartizarea saloanelor de Hematologie pe intreaga suprafata a sectiei respective saloanele 1. • • • • • • • • • • • Evaluare probleme care ar putea genera proiecte de imbunatatire.Identificare tip problem existente in organizatie • • • • indice mare de aglomerare pentru paturile de Hematologie care reprezinta o treime din sectia Interne. incapabil sa asigure toate turele. Evaluarea tuturor problemelor evidentiate scoate in evidenta un proiect care ar putea ulterior sa resolve toate celelalte probleme identificate. 8.injectomate si a oxigenului in toate saloanele absenta unei registratoare medicale care sa intocmeasca formalitatile de externare determinand intarzieri prin suprasolicitarea registratoarei unice de pe sectie absenta unui spatiu mai mare pentru spitalizarea bolnavilor in ambulator pentru chimioterapie citostatica disfunctionalitati in aprovizionarea cu medicamente si material absenta unui personal medical de ingrijire pregatit pentru pacientii cu afectiuni hematologice si numar redus inferior normativului numar redus al asistentelor. exista perioade din zi in care sunt ingrijiti de asistente care nu au toata pregatirea necesara pentru acest tip de pacienti absenta unui psiholog si a asistentei psihologice necesitatea scoaterii la concurs a inca unui post de medic pentru a putea rezolva in timp util toate urgentele aparute absenta unui program de programare online sau local absenta unui minilaborator – aparat pentru efectuarea de hemograme care ar micsora timpul de asteptare pentru a stabili o decizie terapeutica. absenta unui salon pentru pacienti aplazici absenta unor aparate de tratament. caldura insuficienta in saloane. Aceasta problema prioritara proiect prioritar este cerinta infiintarii unei Sectii de Hematologie.

Misiunea pentru rezolvarea problemei ar consta in efectuarea unui referat documentat privind intreaga activitate din Hematologie cu cererea de suplimentare cu 5-10 paturi de spitalizare continua si 4 paturi de spitalizare de zi si infiintarea Sectiei de Hematologie. Acesta se va realiza de catre seful Sectiei Medicala.1 Masurarea Descrierea diagramei flux detailata Internare externare nu Distribuir ea pacientul Exista Exista loc liber? loc liber? da Schimbar ea pacientul Consultatia pacientului Recoltare analize Aplazi da Transfer ATI nu nu Amanarea internarii Gasirea unui loc pe sectia Medicala Efectuarea da Exista medica mente? nu Necesit a oxygen Stabilire tratamen t da Stabilire diagnos tic da Exista toate investigat nu Efectuarea unor analize in ambulator arată diagramă flux Cautarea medicamentelor in alte •farmacii Diagrama flux ne ajută la reprezentarea secvenţei paşilor dintr-un proces. Este o reprezentare grafică a secvenţei paşilor pe care îi facem pentru a obţine un rezultat (un output). informaţie sau o combinaţie a acestora. un serviciu. Rezultatul poate fi un produs fizic. • Cu ajutorul unei diagrame flux putem examina logica sau lipsa logicii în secvenţa paşilor pe care îi folosim pentru a produce un rezultat în munca noastră Descrierea diagramei Ishigawa diagram cauza efect . O Intocmirea referate • momentul în care un proces începe şi se termină precum şi paşii importanţi ai acestui proces. s-ar putea identifica un spatiu pentru spitalizarea de zi. 1.mutarea acestei sectii intr-un spatiu care sa corespunda cerintelor sanitare cu saloane de 3 max 4 paturi si saloane de aplazici.

Grad confort Tratamente intarziate Diagnostic intarziat personal Absenta spatiului foi hematologice unor Inexistenta unui Absenta unui saloane de zi Să aranjeze informaţiilede funcţie de prioritate sau Disfunctionalitati în importanţă. apoi sunt înşirate cauzele. Într-o diagramă tipică de acest fel. în termeni de ameliorare a calităţii. majoritatea problemelor (80%) au câteva cauze cheie (20%). ce probleme de zi cu medicamente abandonului Inexistenta unui Lista asteptare tratamentului Absenta Inexistenta sistem programare Inexistenta unui Absenta unor Inexistenta 40% Eliberarea Numar redus de Numar medici Inexistenta crescuta registratoarei pacienti telefon Absenta consultatii medicamente personal calculator conectat la intarziata a paturi insuficient mijloace psiholog saloane pe toata sectia Numar de Absenta unor Un grafic Pareto are următoarele obiective: Numar redus saloane cu numar mare de medici analize si  Să separe problemele importante de cele posibile. pe baza informaţiilor şi nu a părerilor. mijloace . fără a recurge la plângeri şi discuţii irelevante. întrucât a fost dezvoltată de Kaoru Ishikawa sau .Diagrama Pareto Cauze principale sunt: grad confort redus. Această funcţie explică de ce instrumentul de faţă este cunoscut şi sub denumirea de diagramă cauză-efect. grad de aglomerare crescut de la care pornesc cauzele secundare si tertiare de clasificare a sarcinilor reduse ca număr.. Se realizează în grup.oaselor” şi împărţite pe categorii. deoarece seamănă cu scheletul unui peşte. Acest instrument are următoarele obiective principale:  Determinarea cauzelor de bază(G) ale unei probleme. prin procesul de brainstorming şi este utilizată pentru identificarea cauzelor de bază(G) ale unor probleme. Obiectivul principal al diagramei os de peşte este ilustrarea grafică a legăturii dintre un rezultat şi factorii ce au dus la apariţia acestuia. Aveţi mai jos structura generală a unei diagrame os de peşte... dar cu efect Analiza Pareto(G) este o tehnică statistică semnificativ.Diagrama os de peşte(G) este un instrument de analiză ce caracterizează un anumit procedeu. Ingrijire medicala cu deficiente. Cauzele suplimentare pot fi adăugate pe noi ramificaţii. Se bazează pe principiul Pareto (cunoscut şi sub denumirea de regula 80/20). problema ce trebuie rezolvată este notată în . Aceasta este reprezentata de un grad mare de nemultumire a pacientilor internati in Compartimentul Hematologie Estimarea cauzelor. care stabileşte că 20% din resurse generează 80% din întreaga muncă. de-a lungul .  Identificarea zonelor cu informaţii insuficiente Referitor la studiul de caz diagrama Fishbone are o problema principal identificata.. Această diagramă ilustrează cauzele principale şi secundare ale unui anumit efect (simptom). Este numită şi .capul” peştelui. calculator conectat la aparat de Absenta spitalizarii in aprovizionarea aplazici Incidenta internet hemograme Să vă ajute să realizaţi crescuta a sunt mai importante.diagrama Ishikawa”. sau.  Îndreptarea atenţiei către o problemă anume.diagrama os de peşte”. astfel încât să vă puteţi concentra asupra ameliorării de paturi Numar redus redus pacienti investigatii Inexistenta Inexistenta Raspandire Asistente fara cunostinte Absenta de asistente acestora.

 Să ne ajute să realizaţi ce probleme sunt mai importante. astfel încât să vă puteţi concentra asupra ameliorării acestora. Diagramele Pareto pot fi folosite în:  Proiectarea proceselor medicale pentru a identifica erorile sau în redactarea unui sistem ce reduce riscul îngrijirii medicale.Ideea abandonului tratamentului Estimarea cauzelor. în termeni de ameliorare a calităţii.Diagrama Pareto Analiza Pareto(G) este o tehnică statistică de clasificare a sarcinilor reduse ca număr. Se bazează pe principiul Pareto (cunoscut şi sub denumirea de regula 80/20). Un grafic Pareto are următoarele obiective: • Să separe problemele importante de cele posibile. dar cu efect semnificativ. . care stabileşte că 20% din resurse generează 80% din întreaga muncă. pe baza informaţiilor şi nu a părerilor. majoritatea problemelor (80%) au câteva cauze cheie (20%). sau.  Să aranjeze informaţiile în funcţie de prioritate sau importanţă.

Diagrama Pareto este un instrument folosit atunci când cercetăm un proces ce oferă informaţii împărţite pe categorii. problemele esenţiale pot fi indentificate şi corectate mai întâi. Formulaţi toate categoriile şi informaţiile legate de acestea. Iată paşii necesari întocmirii unei diagrame Pareto: Pasul 1 – Înregistrarea datelor neprelucrate. pentru a putea număra repetiţia unei anumite categorii. Barele sunt aranjate în ordine desrescătoare importanţei de la stânga la dreapta. CUM SE FOLOSEŞTE: Diagrama Pareto ajută membrii unei echipe să se concentreze asupra unui număr redus de probleme importante sau de cauze ale unor probleme.  10% din produsele inventariate reprezintă 70% din costul total al inventarului.  75% din defectele de calitate(G) rezultă din 15% din operaţiile care au loc în cadrul unui anumit proces. Fiecare bară reprezintă o categorie de erori. dar care au puţine rezultate. deşi poate fi utilizată pentru a rezuma orice fel de informaţii. Juran. dar care au rezultate importante şi  Problemele secundare.M. Această tehnică se foloseşte în primul rând în identificarea şi evaluarea discordanţelor. doar că barele sunt aranjate în ordine descrescătoare. Graficul Pareto seamănă cu histograma sau graficul sub formă de bare. care sunt multe la număr. Este probabil diagrama cel mai des folosită în prezentările de management. Acest instrument este util în stabilirea priorităţilor. de la stânga la dreapta. care sunt puţine la număr. diagrama a fost introdusă de profesorul J. De asemenea. compararea de-a lungul timpului a diagramelor Pareto ale unei anumite situaţii poate ajuta membrii unei echipe să-şi dea seama dacă soluţia pusă în practică a redus frecvenţa sau costul acelei probleme sau cauze. de aceea. . fiindcă arată care sunt cele mai urgente probleme sau cauze. de-a lungul axei absciselor. pentru a face distincţia între:  Problemele esenţiale. Analiza informaţiilor în cadrul organizaţiilor de sănătate Din punctul de vedere al calităţii. Analiza unei diagrame Pareto va arăta că : 80% dintre toate reparaţiile din garanţie ale unui produs se referă la 20% din componentele acestuia. Informaţiile sunt aranjate în ordine şi.

9 .9 1 Grad confort redus cumulată 320 320 37. Frecvenţa cumulată a fiecărei categorii reprezintă frecvenţa acelei categorii adăugată frecvenţelor tuturor categoriilor superioare. La sfârşit puteţi include o categorie numită . Oferiţi o descriere a acestora. faceţi un punct la înălţimea totalului cumulat şi la nivelul colţului drept al barei categoriei respective. Înălţimea fiecărei bare este corespunzătoare frecvenţei acelei categorii. astfel încât 100% să se afle în dreptul totalului cumulat de pe axa stângă. care să cuprindă cele mai puţine entităţi. Pasul 3 – Divizarea axei verticale din partea stângă. Studiul de caz Categorie Grad confort redus Tratamente intarziate Diagnostic intarziat Eliberarea intarziata a actelor Ideea de renuntare la tratament Numarul de plângeri 210 60 92 13 320 No Categoria Frecvenţa absolută Frecvenţa absolută Frecvenţa relativă Frecvenţa relativă cumulată [%] 37. Axa se împarte în fragmente egale sau puţin mai mari decât numărul categoriilor de erori. Toate barele vor avea aceeaşi lăţime. Pasul 6 – Identificarea frecvenţelor cumulate.. Principalul avantaj al diagramei Pareto este faptul că ne permite să vedem mai uşor cele mai importante greşeli. C şi oferiţi interpretarea în altă parte. Marcaţi axa din partea dreaptă de la 0% la 100%. marcaţi axa A. Uniţi toate punctele prin linii drepte. Pricipalul dezavantaj este sistemul ierarhic al greşelilor şi neconformităţilor. Pasul 5 – Trasarea barei în dreptul fiecărei categorii. Dacă explicaţiile sunt prea lungi.Pasul 2 – Aranjarea informaţiilor. ce depinde adesea de persoana care îl realizează. B. Pentru fiecare categorie. Notaţi unitatea de măsură folosită. Faceţi toate barele de aceeaşi lăţime şi aranjaţi categoriile în ordine descrescătoare. Este opţională. Pregătiţi o foaie de date şi aranjaţi categoriile în ordinea frecvenţei. Pasul 7 – Construirea liniei frecvenţelor cumulate. Pasul 4 – Divizarea axei orizontale.altele”.

gradul de confort redus” şi .7 82.6 89. .9 757 7.8%) au drept cauze .9 697 8.8 73.. Putem observa că aproape două treimi dintre ele (62. partial prin Managementul general al Spitalului.1 62.7 Construirea diagramei Pareto Analiza diagramei. La prima vedere e uşor să tragem concluzii pe baza principalelor cauze ale plângerilor. Principalul obiectiv pentru rezolvarea problemei este infiintarea unei structure organizatorice separate de structura Sectiei Medicale deoarece activitatea in Compartimentul de Hematologie are o specificitate aparte.4 Imbunatatirea situatiei prezentate prin indepartarea problemelor identificate Din analiza diagramei Pareto observam ca principalele plangeri serefera la gradul de confort.9 622 10. După ce se vor implementa măsurile necesare pentru eliminarea acestor două cauze. Partial o parte din plangeri se pot rezolva prin managementul Sectiei. Prima a acumulat cel mai mare număr de plângeri.intarzierea tratamentului”..2 3 4 5 Tratamente intarziate Diagnostic intarziat Eliberarea intarziata a actelor Ideea de renuntare la tratament 210 92 75 60 530 24. diagrama arată că ar fi mai util ca ameliorarea să se concentreze asupra primelor două cauze (puţine şi importante) decât a celor secundare (multe şi nesemnificative). se poate formula o altă diagramă pentru a verifica scăderea numărului de plângeri cu privire la ambele categorii. Luând în considerare faptul că e mai uşor să reducem o frecvenţă ridicată. decât una scăzută. 1. intarzierea tratamentului si diagnostic intarziat.

pneumonii. Propunerea pentru cresterea numarului de paturi si infiintarea Sectiei va fi facuta de Managerul Spitalului dupa consultarea Consiliului de Administratie si a indicatorilor de calitate referitori la activitatea din Compartiment si care vor fi dati de seful departamentului Statistica . Un termen posibil 2 saptamani. Nu exista salon special pentru aplazici.. Asistentele trebuie sa parcurga toata lungimea culoarului intr-un timp foarte scurt si sa asigure tratamentele la timp. identificat la acelasi palier pe locul unde functioneaza Sectia de Endocrinologie care nu are indicatori de ocupare a paturilor bun si care in Normativul UE ar trbui sa constituie impreuna cu Compartimentul de Diabet o singura Sectie care ar putea function ape palierul pe care functioneaza Compartimentul de Diabet. iar in Diabet complicatii infectioase. saloanele de Hematologie vor fi astfel comasate intr-un alt sector. De aceea pot apare probleme legate de transfuzii. Renovarea spatiului obtinut va fi facuta cu fonduri obtinute prin fundatia “ Aproape de tine” care intr-un proiect pe care il desfasoara pentru tratarea pacientilor bolnavi de leucemie sau alte boli hemato care necesita izolare pe perioada curelor de inductie. perfuzii care nu pot fi rezolvate la timp creindu-se discomfort pacientului. Saloanele de Hematologie sunt distribuite pe intreg culoarul Sectiei Medicale II 1 7 8 1 Din acest motiv nu sunt respectate nici circuitele si sunt favorizate raspandirea unor infectii stiut fiind faptul ca in Sectia Medicala II se interneaza Bronsite cronice.piciorul diabetic. In plus nu poate fi controlat sistemul de vizite. Responsabilul pentru proiect va fi . permite centrelor hematologice cu camere de izolare. 1. In plus intr-un alt program derulat prin Ministerul Sanatatii se poate renova spatial care permite obtinerea unor saloane cu maxim 4 paturi. Gradul mare de aglomerare in salon predispune la infectii nosocomiale dar scade si confortul pacientului. O alta problema ar fi numarul redus de paturi atribuit Hematologiei. 2. Prin rezolvarea acestei probleme se va rezolva si prima problema expusa.In acest sector de activitate se lucreaza cu pacienti imunodeprimati care necesita izolare pentru a preveni infectii nosocomiale. bronhopneumonii cronice obstructive. Aceasta Propunerea va fi trimisa la ASP si apoi la Ministerul Sanatatii pentru aprobare. Nu se poate realiza acest obiectiv prin mentinerea actualei scheme de organizare. pacientii fiind vizitati permanent de rudele din familie fara purtarea unei tinute de protectie cu papuci si halat.

Vor fi scoase la concurs imediat dupa ce va fi aprobata structura Sectiei de catre minister.Seful Serviciului Administrativ Nicolae Ion ajutat de Marinescu Mircea din partea fundatiei “Aproape de tine”. Saloanele vor fi dotate cu: oxigenatoare la fiecare pat. Acest aparat va fi obtinut printr-un proiect de cercetare CEEX aflat in derulare cu Universitatea din Pitesti. Astfel se va ameliora relatiile medic pacient cu reducerea abandonului tratamentului. Intr-un spatiu separate va fi dotat cu un aparat de hemograme automat care va elibera mai rapid rezultatele hematologice permitand decizii mai rapide. 3. Termen de executie 1 luna. Va fi angajat pe postul vacant un registrator medical care sa se ocupe si de lista de programari in colaborare cu asistenta de la cabinet Hematologie Nita Magda. asistenta pacient. In plus pe linia telefonica 0759 999 999 se vor putea programa telefonic pacientii care nu au posibilitatea programarii online. Pe websitul spitalului si la avizierul Sectiei vor fi afisate cele doua modalitati de programare pentru consultatii. rude pacient personal medical. referitor la proprietatile biofizice ale membrane trombocitare la pacientii cu mieloproliferari cronice si mielodisplazii. Prin normare la 25 paturi se obtin inca trei posturi de asistente. Prin acelasi proiect se poate obtine un flowcitometru si un agregometru. sase de infirmiere si unul de medic. Daca pentru Programul de Hemofilie nu au fost probleme. Responsabil pentru aceasta programare va fi medical Popescu Maria termen 2 saptamani pentru intocmirea unui program de perfectionare 5. Termen de rezolvare 1 luna 4. Se va scurta timpul de asteptare pentru intrarea la tratament. in acest fel timpul de asteptare pentru consultative si tratament va fi mai mic. pentru Oncologie acestea au fost multiple. injectomat la fiecare salon. Va fi dotat biroul registratoarei cu o unitate PC noua obtinuta prin donatie de catre asociatia Myeloma Euronet care va fi conectata la internet si va fi creat de catre specialistul IT Oprea Cristinel in termen de 2 saptamani un website pentru programare pacienti online.Asistentele vor urma un curs obligatoriu de o luna intr-un spital din Bucuresti clinica de Hematologie pentru a deprinde toate tehnicile si a invata particularitatile ingrijirii pacientului hematologic. 6. Actiunea corectiva ar fi includerea medicului Popescu Maria in coordonarea programului si initierea acestuia in tehnica . Va fii cooptat in schema de personal un psiholog. Va fi infiintat un salon de zi cu 4 paturi care va fi deservit permanent pe parcursul zilei de o asistenta. Cauza ar fi neincluderea unui hematolog ca ajutor in coordonarea Programului si deficient in Programul de achizitie. Aprovizionarea cu medicamente specifice absente in spital va fi facuta de Coordonatorii Programelor Nationale Hemofilie si Oncologie.

Termen de rezolvare 2 saptamani Nr Cr t Cauze probleme Actiune corecta Resurse necesare Responsabil Termen Stadiul realizarii Eficacitate 1 Aglomerarea serviciului Cresterea numarului de paturi Infiintare sectie Renovarea spatiului Studierea indicatori Colaborare serviciu statistica Fundatia “Aproape de tine” Fonduri MS Manager Consiliu e Administrati 2 de saptaman i Realizat 100% 2 Raspandirea saloanelor.achizitiei de medicamente pentru a putea colabora mai bine cu biroul de achizitii. saloane de Sef Serviciu 1 luna Administrati v In curs de Va realizare 50% evaluate fi absenta unor sectiei aplazici si de spitalizare de 3 zi Personal Suprasolicita t 4 Asistente insuficient initiate ingrijirea pacientilor 5 hematologici Planificare absenta Scoatere posture concurs Organizare curs la o luna de a la terminare lucrarilor Evaluare la o luna Studierea la normative RUNOS Fonduri asociatie de tine” Manager. Consiliu e Popescu Maria de 1 luna Publicare posturi impreuna cu Administrati 1 luna Stadiu planificar e Evaluare la luni doua in pefectionare “Aproape Infiintare pe Website website a Telefon unui link de existente programare si mediatizare a programarii Specialist IT Asistenta cabinet 2 saptaman i Realizat Eficienta 100% .

6 Inexistenta telefonice Stabilirea de coordonator Medic e Manager 2 saptaman i Realizat Eficienta 80% medicamente unui ajutor Hematologi .