RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

Tarikh Tahun Mata Pelajaran dan Kelas: Bilangan murid Masa: Tema Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran:

09 Februari 2012 2 Zamrud Bahasa Malaysia Tahun 2 36 orang 7.30 8.30 pagi Alam Sekitar dan teknologi hijau Sayangi Sungai Kita 2.3. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas, dan intonasi yang betul. 2.3.1. Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul, dan berjeda Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; i. Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. ii. Membaca kuat ayat penyata dengan sebutan yang jelas, intonasi yang betul, dan berjeda. Ilmu: Pendidikan Seni dan Kajian Tempatan Nilai Murni: Kasih sayang, menghargai alam sekitar, prihatin Peraturan sosiobudaya: Islam/agama melarang keras merosakkan alam Elemen Nilai Tambah: Belajar Cara Belajar (kemahiran belajar) Kemahiran berfikir: Menghubung kait, penyelesaian masalah dan membuat rumusan Kecerdasan pelbagai: verbal-linguistik dan kinestatik Pembelajaran konstruktivisme- Pemahaman dan pengetahuan baru Kontekstual- Pengajaran mengaitkan pengalaman sedia ada murid

Objektif Pembelajaran:

Pengisian Kurikulum

Elemen Merentas

Kreativiti dan Inovatif: Amalan mengekalkan kebersihan sungai

Kurikulum (EMK):

Keusahawanan: Menarik pelancong Teknologi Maklumat dan Komunikasi : Melayari Internet untuk menambah maklumat y y Murid pernah berhadapan dengan situasi pencemaran alam. Murid mempunyai pengetahuan berkaitan cara mengatasi masalah pencemaran

Pengetahuan Sedia Ada

Sistem bahasa

Bahan Sumber Pengajaran dan pembelajaran (BSPP):

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:

Tatabahasa: Sintaksis: ayat penyata Sebutan dan intonasi Berdasarkan petikan dan puisi. LCD, Komputer riba, Video pencemaran alam, Lagu Anak ikan Petikan Sungai kami Pantun Pantai Murid dapat membaca ayat penyata daripada petikan dan paparan power point

Langkah/ Masa Set Induksi (5 Minit)

Isi Pelajaran Soalan :-Apakah yang kamu nampak berdasarkan tayangan video tersebut? -Apakah jenis pencemaran alam yang kamu tahu?

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran 1. Wakil murid diminta klik butang arahan untuk tayangan klip video berkaitan pencemaran alam (Ikan Oh Ikan) 2. Murid diminta menyanyi berpandukan seni kata yang dipaparkan dalam klik video 3. Murid bersoal jawab berdasarkan tayangan video. BBB

Catatan

Video lagu pencemaran alam (Ikan Oh Ikan) ‡ Paparan media elektronik

Nilai: ‡ ‡ ‡ ENT Kemahiran berfikir: ‡ ‡ Menghubung kait Menjana idea Insaf kesedaran Prihatin Kasih sayang

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran - Petikan Sungai Kami

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran 1. Murid meminta murid menekan butang arahan untuk paparan ayat penyata satu persatu. (slaid show). 2. Murid di minta membaca kuat dan dibimbing oleh guru. 3. Beberapa orang murid dipilih secara rawak membaca teks tersebut. 4. Guru membimbing bacaan murid supaya lancar,
sebutan yang jelas, intonasi, dan jeda yang betul.

Catatan BBB: ‡ ‡ Petikan Sungai Kami Paparan media elektronik

Bacaan secara mekanis. Nilai: ‡ ‡ Kerjasama Kesyukuran

Langkah 1 (10 Minit)
Saya seekor ikan. Nama saya Sitam. Saya tinggal di Sungai Bertam. Kawan baik saya bernama haruan. Dahulu kami sering bermain di celahcelah batu. Namun hari ini keadaan telah berbeza. Air sungai telah tercemar. Kehidupan kami makin terancam.

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran

Catatan

y

Aktiviti Teater pembaca

Langkah 2 (15 Minit)

1. Guru memilih beberapa orang murid untuk melaksanakan aktiviti teater pembaca. 2. Guru member penerangan tentang kaedah pelaksanaan teater membaca 3. Murid yang dipih diminta membaca kad yang diberikan. Ketika membaca murid hendaklah melangkah satu langkah ke hadapan. 4. Murid yang dipilih diminta membaca menggunakan sebutan yang jelas, intonasi yang
betul, dan berjeda

Strategi : ‡ Direktif Kontekstual

Kaedah : y Oral-aural

Teknik : y Soal jawab

5. Murid diminta menyatakan beberapa kesan pencemaran.

Penilaian Formatif: ‡ Pemerhatian

BBB : Kad ayat KB penyelesaian masalah EMK : Pelancongan

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran

Catatan

Kita dilarang membuang sampah di dalam sungai

Aktiviti gotong-royong membersihkan sungai

Langkah 3 (15 Minit)

1. Guru meminta murid yang dipilih secara rawak memilih sampul yang dipaparkan melalui power point dengan klik butang arahan 2. Setiap pilihan akan dipaparkan satu ayat penyata 3. Murid diminta membaca mekanis ayat penyata tersebut 4. Beberapa orang murid diminta melakukan simulasi berdasarkan ayat tersebut

Kontekstual -Menghubung kait -Menjana idea

Hidupan air banyak yang mati

BBB : ‡ Paparan media elektronik

Pentaksiran

Penilaian guru terhadap kelancaran, intonasi dan KB penyelesaian jeda bacaan pelajar menggunakan borang yang masalah sesuai.

Langkah/ Masa Pengayaan

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran

Catatan

Langkah 5 (10 minit)

Pemulihan

Murid melakukan bacaan luas bahan yang diberikan berkaitan ayat penyata. Guru memberikan alamat laman sesawang bahan yang boleh diperoleh melalui Internet Murid membaca secara latih tubi kad ayat penyata 1. Guru rumusan pengajaran tentang kepentingan menjaga kebersihan sungai di negara kita. 2. Guru mempamerkan lirik lagu Anak ikan dan murid dikehendaki menyanyikan lagu tersebut dengan iringan muzik. Nilai Murni: menjaga kebersihan alam sekitar

Penutup (5 Minit) Kognitif : kepentingan menjaga kebersihan sungai. Sosial : Lagu Anak ikan