You are on page 1of 464

AZ ÚJ MINISZTERELNÖK
Debreczeni József

AZ ÚJ MINISZTERELNÖK
Debreczeni József

OSIRIS KIADÓ • Budapest, 2006

© Debreczeni József, 2006 © Osiris Kiadó, 2006 Minden jog fenntartva. Bármilyen másoláshoz, sokszorosításhoz, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tároláshoz a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Osiris Kiadó, Budapest www. osiriskiado.hu Az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók És Könyvterjesztők Egyesülésének a tagja. A kiadásért felel Gyurgyák János Szöveggondozó Fedor Sára Tipográfus Szigligeti Mária Tördelő Lipót Éva Nyomta és kötötte a Dürer Nyomda Kft., Gyula Felelős Vezető Kovács János ügyvezető igazgató ISBN 963 389 844 7

Tartalom

Előszó / 7 A KEZDET (1961-1990) Pápa, család, iskola /13 Budapest, Pápa, Kiskőrös / 30 Pécs, főiskola, KISZ / 46 Egy hanyatló rendszer és egy emelkedő karrier vége / 59 Egy tanuló tanácsadó / 81 A vagyon megalapozása / 95 Balatonőszöd, Szalay utca, Szilvásy /106 A vagyon megsokszorozása /128 Vagyonmérleg /150 Vissza a politikába /167 Megint tanácsadó /191 A sportminiszter / 226 Miniszterelnök-váltás / 261 Új seprő... / 291 Száz lépés / 334 Harc Orbánnal / 376 Győzelem után / 432 Zárszó / 445 Névmutató / 455

AZ ÜZLET (1990-2000)

A POLITIKA (2000-2006)

Előszó

A Gyurcsány Ferencről szóló kötet, amelyet az Olvasó most a kezében tart, a harmadik a Magyar Köztársaság miniszterelnökeit bemutató politikusi életrajzok sorában. Bár triviálisnak tűnik, szükségesnek tartom leszögezni: ezt a könyvet ugyanaz az ember írta, aki az Orbán Viktorról és az Antall Józsefről szólót. A rendszerváltozás miniszterelnökének életrajzához a magam elhatározásából kezdtem hozzá 1993 végén. A politikus, az államférfi, a történelmi személyiség hiteles és méltó portréját akartam megrajzolni, mert úgy láttam, hogy az ő valóságos politikai érdemei és teljesítménye, illetve a sajtó és a közvélemény jó részében róla kialakított kép között szakadéknyi a távolság. A miniszterelnök című könyvben – amely a három közül a legszemélyesebb – arról az emberről is tanúságot kívántam tenni, akit máig politikusi eszményképemnek tekintek. Orbán Viktor életrajzának megírására Gyurgyák János, az Osiris Kiadó vezetője kért föl 1999 tavaszán. Erre bizonyára az Antall-könyv sikere indította, továbbá az a körülmény, hogy 1994 és 1996 között Orbán tanácsadója voltam. Mivel úgy véltem, a néhai miniszterelnök után ő a rendszerváltozás legnagyobb tehetségű és formátumú politikusa, rövid gondolkodás után vállaltam a munkát. A hivatalban lévő kormányfő nem örült ennek: elzárkózott az együtt működéstől. A 2002-es választásokat követően megjelent életrajz objektívebb, tárgyilagosabb munka az előző kötetnél, de a nagyobb távolságtartás és a kritika ebben is a lehető legteljesebb empátiával és jóindulattal párosul. (Orbán Viktor időközben erősen átalakult politikájáról és személyiségéről – amint azt cikkeim sora jelzi – azóta sokkal rosszabb véleménnyel vagyok.) A harmadik – a mostani – könyv megírására nehezen szántam rá magam. A kiadó vezetője folyamatosan kapacitált: ki lesz a következő. Több jobb- és baloldali politikust ajánlott a figyelmembe, akik (itt leírni nem kívánt) neve hallatán min dig azt kérdeztem: viccelsz? 2004. augusztus 25-én, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-jelöltté választása estéjén Gyurgyák János újra felhívott: na, akkor megvan, ugye? Először történt, hogy nem mondtam azonnal nemet. Igent sem, csak ennyit: meg lehet fontolni. Két feltétellel. Az elsőben rögtön megállapodtunk: ha ez a könyv is – akár az előző – csak a választások után jelenik meg. A második: ha az új miniszterelnök hajlandó közreműködni. Hiszen – előző könyveim hőseivel ellentétben – sem őt, sem politikai táborát (legalábbis közvetlenül, belülről) nem ismerem. Hajlandó lenne-e (ő is, a környezete is) beszélni magáról, a pályá-

Előszó 7

lett is. 2005 márciusában egy véletlen találkozás nyomán derült csak ki: a miniszterelnök (aki olvasta Orbán Viktorról írott könyvemet).járól. A miniszterelnök sok írásos dokumentumot bocsátott a rendelkezésemre. akkor ebből – ismerve a saját életét és a politikáját – nem jöhetne ki rosszul. Gyurcsány Ferenccel mintegy harminc órát beszélgettem. inkább a főszereplő alakjára koncentráló politikusi életrajz és portré – sok-sok tőle származó fontos és izgalmas szövegrészlettel. Nyilván többek számára figyelmet keltő – netán problematikus –. A rendelkezésemre álló rövid idő nem tette lehetővé. Végig együttműködő volt. a fülem hallatára mondta: „Ebből ötször annyit tudtam meg magáról. Gáspár Gyulának. Elkészültének körülményeiből is adódóan a korábbiaknál személyesebb karakterű. Paiger Istvánnak és Walz Jánosnak. mert a megírásra rövid idő – szűk másfél év – maradna. Egykori pécsi tanárainak és volt KISZ-es társainak: Bókay Antal professzor úrnak. Hónapokkal később. Munkácsy Lászlónak és Holics tanár úrnak. akitől rendkívül nagy segítséget kaptam. Gyurcsány Ferenc ádáz politikai ellenfeleit értelmetlennek tartottam megkeresni. Ezúton mondok köszönetet mindazoknak. Ez a könyv – a kellő idő. hogy beszéljek mindazokkal. továbbá Bajnai Gordonnak. pozíciójuk nem teszi lehetővé a nyílt beszédet – nézzék ezt el nekem. és készséggel működtek együtt családi. tárgyilagos és tisztességes munka akart lenni – remélem. akikkel szerettem volna. Talán így kalkulált: ha hozzá is hasonló tárgyilagos jóindulattal közelednék. politikai és baráti környezetének tagjai is. Keszthelyi András és Szigetvári Viktor. Sokat segített Dobrev Klára. a döntései hátteréről. Köszönet Medgyessy Péternek és Vitányi Ivánnak. hanem ezt nagyon is szívesen tenné. továbbá a közvetlen munkatársak közül: Gál J. Erre annál inkább szükség volna. A könyvön 2005. nemcsak együttműködni hajlandó. Külön köszönet Szilvásy Györgynek. továbbá azoknak. Köszönetet mondok édesanyjának és nővérének. Himmer Lászlónak. mint Orbánhoz. április eleje óta (összesen tizenhárom hónapig) dolgoztam – gőzerővel. magnetofon mellett.”) Ez a nyitottság – számomra olykor meghökkentő módon – jórészt a politikusi életszakasz idejére is megmaradt. Szándékom szerint elemző. Kerékgyártó István tanár úrnak. Zoltán. különösen Csapó Lászlónénak és Móczár Évának. Müller Beátának és Pénzes tanár úrnak. A pápai Türr István Gimnáziumból volt osztálytársának. akikkel beszélgettem Gyurcsány Ferencről. Aktív politikusokat (főként MSZP-vezetőket) szándékosan nem kerestem föl: úgy véltem. mint eddig: így még nem nyílt meg senkinek. hogy két 8 Előszó . volt pápai általános iskolai tanárainak. és nagyon nyitott. (Mikor a tíz év óta vele egy házban lakó anyósa elolvasta a kézirat első négy fejezetét. akik név nélkül segítettek. a kellő távlat (és a megfelelő szerző) hiánya miatt – természetesen nem lehetett tudományos monográfia. Keresztes Juditnak. Kiss Elemérnek és Stumpf Istvánnak. Az Apáczai Gimnázium igazgatójának.

nem haboznék. vereség esetén a címe: Gyurcsány Ferenc lesz. Aki amilyen gyorsan jött. már tudtam: nincs kockázat a dologban. Ismerjék meg az Olvasók is – csak azután ítéljenek! Debreczeni József Előszó 9 . mert arra gondoltam. Hanem az. ámde vitathatatlanul nagy kaliberű és komoly pályát befutott politikus után szabad e írnom egy még a pályája kezdetén lévő személyről. (Az elején mondtam is neki: ha tudnám. (Akik ebben áru lást látnak. Antall után is. de akiről – 2005 elején – még korántsem lehetett tudni. hogy egy államférfi. legalább megtudom: ki ez a fickó. hogy 2006 -ban nyer. (Ezt az esélyt annak idején Orbánnak is megadtam.. Amikor másodszorra olvastam végig az 1999 és 2004 között publikált írásait – miközben rendszeresen beszélgettem vele –.) Igen: Antall után. nem lesz-e belőle hulló csillag.jobboldali miniszterelnök után ezúttal egy baloldaliról írtam. illetve egy erősen vitatható. Úgy vélem. Újabb mandátum esetén: Az új miniszterelnök. Előre eldöntöttem. Ő akkor előzékenyen megígérte: ezt nagyon szívesen megteszi a kedvemért. Aki üstökösként jelent meg a magyar politika egén. olyan gyorsan távozik.) Azt hiszem. végül azért vágtam bele a Gyurcsány Ferencről szóló könyvbe. Nyer vagy veszít: megér egy könyvet. azokra egyetlen szót sem akarok vesztegetni. nem tévedek: eléggé megismertem Gyurcsány Ferencet..) Számomra nem ez okozott problémát.

.

A KEZDET (1961-1990) .

.

Ha politikai értékrendet és tudást. az 1848-49-es szabadságharc honvédtisztjei. Antall József hihetetlenül becses és gazdag örökséget kapott tőlük. A nemzetét szolgáló politikus mély elhivatottságát. a harmadik – vélhetően – az elején. Ősei katonáskodó. Luxemburgi Zsigmond koráig nyúlnak vissza. ügyvédek. idővel a városba költöző. sterilen politikamentes közegben nőtt föl. Hármójuk személyisége. a hazáért vért és életet áldozni mindig kész. Az első életműve már lezárt. szorgalmasan gyarapodó. kapott valami mást. Biztos családi hátteret. a második – talán – pályája derekán tart. politikájuk tartalma és értékvilága markánsan eltér egymástól. századig. Családi gyökerei a XV. A rendszerváltozás miniszterelnöke a fővárosban született. s a történelmi politikai osztály. A másik két miniszterelnök korántsem volt ilyen szerencsés. Szülei kemény munka mellett diplomát szerző. társadalmi hovatartozásukat vizsgáljuk. iskola A rendszerváltozás kezdete óta eltelt másfél évtizedben három nagy formátumú politikus jelent meg a magyar közéletben.és németverő kisnemesek. nagyszülei szegények voltak. továbbá a mélyről feltörő vidéki ember rendkívüli ambícióját. nemzedékek által felhalmozott pol gári kultúrát nem is örökölhetett tőlük. Gyurcsány Ferenc társadalmi gyökereit és születési helyét tekintve első pillan- Pápa. Előbbi kormánypárti képviselő és helyettes államtitkár a dualizmus korában. Közvetlen felmenői – anyai nagyapja és édesapja – parlamentáris politikusok. iskola 13 . Egy kis falu szélső házában jött a világra. az európai konzervatív liberális értékrend és a parlamentáris demokrácia iránti rendíthetetlen hűséget.Pápa. Orbán Viktor nem született sokadik generációs. és jöttmentnek számítottak azon a vidéken. Ám ezeknél is mélyebb és végletesebb különbségekre bukkanunk. utóbbi ellenzéki képviselő a Horthy-korszakban. ha családi gyökereiket. a magyar köznemesség kései. tipikus Kádár-kori első generációs félértelmiségiek. roppant munkabírását és szívósságát. család. család. továbbá a rendszerváltozás átmeneti időszakában felbecsülhetetlen jelentőségűnek bizonyuló elméleti és gyakorlati politikai tudást. Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc. mondhatni. egyházi személyek voltak. polgárosodott sarja volt. nemesi-polgári politikusfamíliába (családi gyökerei legföljebb az állatorvosi felcser nagyapáig követhetők nyomon). török. majd képviselő és miniszter 1945 után. vármegyei tisztségviselők. Három miniszterelnök: Antall József. földjüket – olykor parasztként – művelő birtokosok.

Ő volt Gyurcsány Ferenc apai nagyapja. „Nagyon zavarosak az apám családi történetei. Felesége. Mária is hamarosan távozik az élők sorából. intelligenciája. apám szerint egy bizonyos időszakban résztulajdont birtoko lnak a debreceni dohánygyárban. az 1933-ban született Gyurcsány Ferenc így ötéves korában árván marad. 14 A kezdet (1961-1990) . egy középosztálybeli keresztény tisztviselőcsalád polgárias vilá gát mutatják. tán alispán is van köztük. Az ő családi története sem nyúlik vissza a történelmi századokba. ő maga sohasem beszél róla a családjának. amelyek megmaradtak. Apám habitusa. soha nem derül ki egészen pontosan. s akit én gyerekkoromban talán egyszer láttam Nagyatádon. Azok a fényképek. A későbbi miniszterelnök apja. de erről nincsenek konkrét adatok.Gyurcsány Géza pénzügyőrtiszt és neje tásra valamiféle köztes világból – apai ágon lecsúszott dzsentri ősöktől. akihez került. A Gyurcsányok valahonnan a Felvidékről jönnek. A távoli Somogy megyei Beltádra kerül rokonokhoz. az 1930-as évek végén indul – egy pisztolylövéssel. természetes halállal. hogy ki is az a távoli rokon. anyai ágon munkáscsaládból s egy közepes nagyságú vidéki városból – származik. Közelebbről nézve Orbánnál is sokkal mélyebbről jön. Betöltenek megyei hivatalokat. hogy közben egy ideig állami gondozásba veszik. Az indíték: kártyaadósság. majd Nagyatádon köt ki. Soha nem lehet tudni. A pisztolygolyó Gyurcsány Géza pénzügyőrtiszt halántékát sza kítja át – a ravaszt saját maga húzza meg. gondolkodása és egész világlátása ezt nem teszi egyébként valószínűtlenné. Bizonyos jelek arra utalnak.

Papírokat. melyik lehetett az a ház. nem szereznek semmiféle végzettséget. egyszer oda is sétáltam megnézni.. A leszerelés után is sofőr marad Győrben. a nagyszüleinek még bérházai voltak. az ágyban. iskola 15 . álmában. „Két nagyon különböző világ találkozik. aki nagyon korán meghalt. Nagyon kevés történetet ismerek. Édesanyám nagyon keveset mesélt nekem a gyerekkoráról. dokumentumokat nem hagy maga után. Úgy is halt meg. Édesanyám egy pápai munkáscsalád gyermeke. Szakmát sem szerez. valahol a vár alatt. Az ötvenes évek elején beviszik katonának. hogy Misi nevű bátyja elesett a há- Pápa. a rendőrségen. amikor anyám és apám találkozik egymással. Gyári munkából meg mindenféle alkalmi munkából tartják el a családot. Varga Katalinnal. tizennégy éves koromban. A gyerekek általában. de azután nem tanul tovább. amelyen a kislány koporsóban fekszik. hogy az egyik kishúga három-négy éves koráig egy ágyban aludt vele. Ebben a városban ismerkedik meg egy átmenetileg ott dolgozó pápai munkáslánnyal. az Iskola utcában az ő családjának.” Az árván maradt Gyurcsány Ferenc a négy elemi után elvégzi a négy polgári osztályt. Azt tudom. hogy itt Pesten. Azt állítja. ahol gépkocsivezetőként szolgál.A szülők A nagyatádi évekről apám sohasem beszél. A szülőknek anyai ágon nincs szakmája. még kisgyerekkorában. Ha tetszik: deklasszálódik. Tudom. még tudtam a házszámot is. Mikor én először Pestre kerültem. legalábbis a leánygyermekek. család. Apám egyedüli gyerek. Van egy fényképe a családnak. Az Iskola utca itt van.. ha jól emlékszem. Volt egy húga. nyolcan vannak testvérek.

Apám egy darabig Győrben marad. s innentől kezdve ott dolgozik még negyven évet. összeházasodnak. Ő az egyetlen nagyszülő. Az utca 5-ös számú házának homlokzata kívülről polgári jólétet sejtet. amelyek róla készültek Katus ebben az időben. s a fiú ettől kezdve ezen alszik – egy szobában a szüleivel. akinek az arcáról legalább emléknyomok maradtak bennem – merthogy életemben egyszer láttam őt. A szülők a szobá ban alszanak. „Anyám ekkor huszonhárom éves.” A család a belvárosban telepszik meg. igazi társasági ember. mindketten 1933 novemberében születtek. ő és a nővére a konyhában. 1967-ben halt meg. a nagyapámat Pálnak. A ház 16 A kezdet (1961-1990) . Ferenc. Varga Pálnak. s azt se. Szépek a képek. melyik csatában. Nagyon jó alakú. Megismerkednek. június 4-én a második gyermekük. értesítő. egyiküknek sincs meg a nyolc általánosa. Mihelyt tudnak. Anyám nemsokára hazajön dolgozni Pápára a textilgyárba. hogy hol van eltemetve. A lánytestvérek egyike sem szerez szakmát. anyám előbb-utóbb kiszekálja őt a győri állásából. Korábban Szent László volt a neve – ma ismét így hívják. Afféle jó svádájú. kihúzható rekamiét. De édesanyám se tudja. árnyékszék az udvaron. Ekkortól négyen élnek a szűk. akinek hat osztálya van. és hamarosan idejön ő is Pápára. hol. a vagongyárban kap munkát. Apám igazi sármőr. belül azonban egészen más a helyzet.borúban. A valaha egy gazdag kereskedőcsalád által lakott nagy épületben most több szegény munkáscsalád él. vásárolnak egy használt. csinos lány. elmennek dolgozni valahová… Anyai nagyanyámat Margitnak hívták. de tartósan ez nyilván nem mehet. az Április 4. Ide születik 1961. kettőnek közülük a magas tűzfalaktól határolt. mosdás a lavórban. anyámat is beleértve. Nem maradt róla semmilyen papír. jó föllépésű. Ezen belül is a kisebb. utcában. egymásba szeretnek.” Varga Katalin tehát az ötvenes évek közepén Győrben. Fürdőszoba nincs. komfort nélküli lakrészben. Városi ember mind a kettő. Nagyon jól táncol. mikor. egy alacsony melléképületben jut hely. Egy táncos helyen ismerkedik meg Gyurcsány Ferenccel. Egyidős anyámmal. Amikor Éva serdülni kezd. szoba-konyhás traktusban laknak Gyurcsányék. szűk udvar végén.

ő meg a húsos. hogy mennyi pénz van a pénztárcájában.” Gyurcsány Ferenc apja kétszer börtönbe is kerül. Adnak neki. a nővérem pedig tíz deka 2. Nem a házból. amikor nem telt karácsonyfára. évekr e eltűnik.) „Igazi mély szegénységben éltünk. „Apámmal mindenféle bajok vannak. Ilyenkor kaptam egy csomag 1. A kölcsönért többnyire valamelyik gyerek megy. Az apa nélkül maradt családot ilyenkor az édesanya jövedelméből kell eltartani. amikor hosszú időr e. Az nagy szó volt. Volt olyan karácsonyunk.” A szegénység fő okozója nem elsősorban a szülők alacsony képzettsége és jövedelme. Pápán szerintem nem volt olyan munkahely.70-ért. hogy Gyurcsányné A Szent László utca 5. s aztán vasárnap kísérjük vissza. De van. ahol munkásszálláson lakik. mint nehézséget. fillérre tudta. A mai napig tudom. Mindenekelőtt iszik. A meg nem adott kölcsönök miatt. iskola 17 . Gyurcsány Ferenc né ugyanis nagyon takarékos és beosztó aszszony: „Talán hihetetlen. hanem az apa személyisége és életmódja. Egyrészt kirúgják a munkahelyéről.30-as kenyérszalonnát. többször Pestre például. ha elfogy a pénze. Ez a helyzet paradox módon inkább könnyebbséget jelent. Tudod. csomósodásig sütött rántás. Nálunk gyakran ez volt ebédre. anyámmal pénteken ként este fél tízkor megyünk ki elé a vonathoz. hanem legtöbbször egy pár utcányira lakó ismerős családtól. huszadika táján rendre kölcsön kell kér ni. mi az a lisztes sterc? Az egy sűrű. a mai tulajdonos. akkor nem adja meg. mert én voltam az édesszájú. semmi más. Gyurcsányék – nem tévedés – nyolc forintot fizetnek havonta. Pápa. illetve közveszélyes munkakerülésért. ha néha győri kekszet kaphattam 1. a hol legalább egyszer vagy kétszer ne fordult volna meg. De megy máshova is. számú ház – ma fizetéskor visszaküldi a pénzt.amúgy magántulajdonban van. akkor elfogy a pénze. Sokat és rendszeresen. És ha iszik. 11-én és 26-án kapott fizetést.20-as háztartási kekszet. Emlékszem. és egyáltalán nem is látjuk. ha kölcsönkér. de a lakbér államilag limitált. egy fogtechnikus garázst építtetett a helyére. család. mert tudják. (Az általuk lakott épületrészt azóta lebontották az udvar végében. ” Persze mindig kevés. Legalább három munkakönyvet töltenek meg az álláshelyei. másrészt ő sem tud tartósan megmaradni egy helyen. hogy anyám két részletben. akkor kölcsönkér. de anyám mindig pontosan.

és súlyos gondok vannak. elment a gyerekekhez „családlátogatásra”. amikor az édesanyjuk kórházban volt.A „szülői ház” előtt édesanyja kezében A Szent László utca 5. beosztó és megbízható asszony – a férje mindennek az ellentéte. elkéri. az apjuk pedig tartósan távol. hogy az egyetlen 18 A kezdet (1961-1990) . a konyha kitakarítva.” Persze nem kell ahhoz névnap. Vagy nem is kicsit. jó tanuló. „Én a szegénység és a családi problémák ellenére nem éltem meg tragédiaként a gyerekkoromat. És nagyon anyás. a szoba. Elkunyerálja. már csak azért sem. „Pár hónapra valamennyire rendbe jönnek a dolgok. takarékos. De engem az apám is szeretett. finomabb. egy születésnap. Az anyám nagyon szerette. Nem voltak konfliktusaim. Az edények elmosva. megtalálja. s aztán egy jó ideig megint fölfordulás van. hogy egy alkalommal. Normális életet éltem. számú ház udvara . elsősorban az édesanyámnak köszönhetően. Mindent meglepő rendben talált.ma Az édesanya a szegénység ellenére gondosan neveli a gyerekeket. Csapó Lászlóné. de aztán jön egy névnap. elveszi – elissza. „Az apám az a csendesebb fajta részeg. Az utolsó fillérig. Azt gyanítom. Pillanatok alatt könnyelműen elszórja a pénzt.” Gyurcsány Ferencné szorgalmas. Az iskolába mindig tiszta ruhában járnak. A fia alsó tagozatos osztályfőnöke szerint: afféle jó kiállású. problémamentes gyerek voltam. legföljebb kicsit önállóbb. Gyurcsány Ferenc alsó tagozatos osztályfőnöke meséli. nem érzem úgy. hogy a férj elköltse a felesége által valamilyen fontos családi célra összekuporgatott pénzt. Ám az idősebb Gyurcsány Ferenc – bár rendszeresen italozik – nem durva ember. és van tízóraijuk. és az apám beindul. akkor egy nagyon szerethető ember. de lecsúszott ember volt. Aki ha nem iszik. Egyáltalán nem tűnnek ágrólszakadtnak. főként szeretetben nem. hogy valamiben komoly hiányt szenvedtem volna. a család anyagi helyzete némileg konszolidálódik. mert a kötelezően hordott iskolaköpeny elfedi a hatvanas évek öltözködésében még egyébként is kevéssé megmutatkozó társa dalmi különbségeket. mint az átlag.

Szóval. De a válás soha nem jött szóba.férfi volt az életében. akkor ő is nagyon elégedett és büszke. Megnyugszik és hazamegy. és egy szóval sem mondja. miközben sokszor az élet peremén él. Csúnya szavakat kiabált. Miközben segédmunkás. sajnos. akkor anyám elmegy a László nevű bátyjához. és akkor nem áll meg a lábán. és egy idő után már nem bírta tovább. akkor kiabált vele. az életében. Ő magát a rendszer áldozatának tartotta. megszépítő szeretettel beszél róla) per sze nem kommunista. Az állandó komcsizással persze az anyámat is idegesíteni akarta. Viszont igazi munkásasszony. aki ezt nem szerette hallgatni. előbb-utóbb újra visszazuhan a hétköznapok normál ivászatába. folyamatosan szidja a komcsikat. Persze csak otthon. Ő nem tud maradni. Soha nem hallottam tőle egy csúnya szót. mindig azt mondja. nem volt érettségije. Mindvégig tartja a vallását. ami a politi kát illeti. és elmondom nekik. és kommunistázik. Ha már nem bírta tovább. ami az ellenzékiségét hitelesítené vagy igazolná. hogy maradj itt. az egész lényében van valami álságos. Akkor elveszíti a kontrollt. Ma is előttem van. De soha semmi olyat nem tesz. és én kérem. Beszél például németül. de nem jött zavarba. ha néha úgy adódott. és megint mindenféle bajok vannak vele. újabb adósságokba keveredik. folyamatosan megtart egy polgári attitűdöt. hogy nem marad. hogy nem kell neki a kommunisták pénzén rendelt kávé. aki szinte mindenben ellentéte a férjének (de aki ma is érezhető gyengédséggel és egyfajta megbocsátó. Ha már nagy a baj. Ezt valahonnan otthonról hozta.” Gyurcsányné. aki nem táplál a rendszerrel Pápa. De soha nem trágár vagy durva. Az apám pedig. Én az apámat soha nem láttam meztelenül. a sikertelenséget. hogy fekszik hanyatt a díványon. ott eltölt egy-két napot. hogy mi történt velem. Ő temperamentumosabb volt. megjátszott dolog. hogy itt nyugalma lenne. a félrecsúszást. és otthon az első fizetésemből – ami akkoriban elég szép összegnek számít – meghívom anyámat és őt egy kávéra. A Gyurcsány gyerekek és az apa ne menj vissza. valami hamis. iskola 19 . mindent erre fogott. Amikor évekkel később. Nem tanult. ezt én is örököltem tőle. Amikor sokkal-sokkal később már hozzám rohan. mama. a pécsi egyetemen függetlenített kari KISZ-titkár leszek. Hiába mondom. de ez is inkább külsőséges. a mértéktelen ivást. de aztán hazajön. A magatartásában. Kicsit megnyugszik. és visszajön. Ennek része az álprüdéria. A maga deformált és torz életmódjával együtt képvisel valami középosztálybeli mentalitást. család. de ez nem volt igaz. külön szobája – nem. Ilyen a politikához való viszonya is. hogy meg kell szólalnia németül. Mármint az anyám. Valami nem stimmelt vele.

nővére és néhány rokona közlése nyomán kiderült. Becsületes és tisztességes. Nem fogta be a száját. időnként megvető kifejezésekkel illeti. levezetni. aki – leánygyerek lévén – már az első pillanatban csalódást okoz neki. Tizenhat éves korától kezdve szalag mellett dolgozik. ahogy az anyáméra is. néha talán meg is bosszulni rajta. aki később is „gyengébben teljesít”. merthogy végtelenül önző volt. pörölt a brigádvezetővel. hogy az apám igazán csak magát szerette. A pápai húskombinátban helyezkedik el segédmunkásként. Előbbit szüntelenül kor holja. s ezt a legkevésbé sem palástolja. Például sokkal rosszabbul tanul.” Apa és fia kapcsolata ellentmondásos és változó: idővel – főleg a fiú oldaláról – egyre inkább romló. akkor a sarkára állt. Édesanyját – aki Pápán a mai napig ugyanabban a lift nélküli. „Az anyám jó kislány volt. Édesanyja.és gépíróiskolába megy. Különben azt hiszem. negyven-egynéhány éves korában leszázalékolják és rokkantnyugdíjba küldik. mint az öccse. mint a keresztény középosztályból lecsúszott ura. az egyik kezével fogta a lábaskáját. Lakást vett nekem. illetve rosszhiszemű állítás vagy értelmezés látott már napvilágot. még autót is. fagyasztót. „Feri rendszeresen segít anyagilag. „Sokat marakodtunk az öcsémmel. Egyrészt azért. 20 A kezdet (1961-1990) . „A Ferit imádta. kétszobás. és irány vissza a boltba. nem szerez szakképesítést. nem hagyta magát. illetve a fia iránt. Az idősebb Gyurcsány Ferenc kitörő örömmel fogadja fia születését.” Idősebb Gyurcsány Ferenc csakugyan élesen különböző érzelmeket táplál a lánya. Próbáltam anyáskodni fölötte. a másikat csípőre. Szemben a nővéréével. hanem megszüli. és minden hónapban utal egy bizonyos összeget a számlámra. amire alkalmat ad neki az is. és nem hajlandó elvetetni a gyerekét. mert ez a kérdés élénken foglalkoztatja a sajtó kisebbik s a közvélemény talán nagyobbik részét. Másrészt azért. mert e viszony pontosabb megismerése adalékul szolgálhat a miniszterelnök személyiségének teljesebb bemutatásához. aminek következtében számos valótlan. hogy apám őt imádja. hogy Gyurcsány Ferenc az 1990-es évek közepétől rendszeresen támogatja őket. hanem munkába áll. de az év végi vizsgán elbukik és kimarad. engem semmibe vett” – mondja Éva. Az általános iskola elvégzése után gyors. súlyos terheket emelget. mosógépet. hogy a lánya házasságon kívül teherbe esik. Ezen a ponton indokolt egy kis kitérőt tenni. Ha forraláskor összekapott a háromhatvanas zacskós tej. de ha igazságtalanság érte. Rendkívül pedáns és tiszta volt minden tekintetben.” Az egykoron anyáskodó nővér fölött most mintha az öccse apáskodna. A család anyai ágának szokásos útját követi: nem tanul tovább.szemben olyan ellenséges érzéseket. a művezetővel. Éva apjához. illetve apja emlékéhez való viszonyát ma is beárnyékolják a múltban tőle elszenvedett sérelmek – időközben miniszterelnökké lett öccsével ezzel szemben jó a kapcsolata. engem meg nem szeret. s egy pillantást vetni Gyurcsány Ferenc közelebbi és távolabbi rokonaihoz fűződő mai viszonyára.

Tudni kell. egyre több köztünk a konfliktus. hogy én elsős általános iskolás korom óta minden nyáron dolgoztam. család. mondván: az öreg fát nem lehet átültetni. Szívesen. hogy végre valóban megszabadul részeges és durva férjétől. és nem értem. ahol egykor a férjével és a gyerekeivel élt. iskola 21 . Gyurcsány Ferencné igen kedvesen és szívélyesen fogadott. stb. ezek afféle „címzett céltámogatások” voltak – némelyikhez feltétel is társult. mert bántja az anyámat. Ez tizenöt éves koromban történt. majd vagyont. a viszonyunk egyre romlik. Elmondom a legsúlyosabbat. afféle – kéretik nem félremagyarázni! – gondoskodó „keresztapaként” viszonyul a maga famíliájához. hogy a segítség csakugyan célba érjen. És beadta őket a zaciba. Költözzön hozzájuk. illetve részesülnek különféle segítségekben lakásvásárlás. Málná t szedtem a 1 A könyvhöz történő anyaggyűjtés során ellátogattam ebbe a szépen rendben tartott. Aki Pesten Operába meg étterembe viszi. Nem szórja krőzusként a pénzt. hogy jöjjön közelebb hozzá. ő már csak ott marad élete végéig. s az új lakásba már nem viszi őt magával. 1 A szélesebb család egyes tagjai is részesültek. Mint afféle mesehősről. bement a szobámba. és kivétel nélkül mindig visszahívja őket. tehát nem kellett megadni őket. Úgy tetszik. Az általam megismert rokonok mindegyike nagy szeretettel és büszkeséggel beszélt róla. segítőkész és rokonszenves embereket ismerhettem meg. Mind a kettőt. Leginkább azért. és elvitte az öltönyeimet. Éva lakásvásárlásához például az. és akkor ő is épp Pesten dolgozott. akiből most miniszterelnök lett.második emeleti lakásban lakik a Vajda Péter lakótelepen. bántja a csalá dot. ha telefonon keresik. az unokaöcs elvégzi az egyetemet. de mértékkel és meggondoltan ad: azt akarja. ahová még 1976-ban költözött a család – többször kapacitálta. „Az anyámat rendkívüli módon sajnálom. Bejött hozzám a kollégiumba. a gyerek továbbtanulása esetén vagy egyéb alkalmakkor. és sohasem kölcsönbe. s ahol benne és Éva lányában nagyon nyílt szívű. aki a családban elsőként szerzett diplomát. mert ezt a körülményt is említésre méltónak gondolom Gyurcsány Ferenc portréjának megrajzolásához. Egy faluban. a Pápa melletti Vaszar nevű községben. ahol özv. én már Pesten tanultam az Apáczai Kollégiumban. Miért teszi ezt? Ahogy növekszem. Gyurcsány Ferenc amolyan pátriárka módján. vesz neki egy csinos lakást. Úgy tűnik. Azért emlékezem meg erről legalább egy lábjegyzet erejéig – vállalva akár a rosszízű és rosszhiszemű megjegyzések ódiumát is –. s aki mindezek után is éppolyan szeretni való. közvetlen fiú maradt. mint amilyen korábban volt. és valódi eredményhez vezessen. hogy mi a csudát csinál. tipikusan Kádár-kori panellakásba. az apámhoz való viszonyom pedig mindinkább elhidegül. vagy legalább Budapestre. Mint elmondták. S az első szóra segít… De térjünk vissza az egykori fiú és az apa kapcsolatához. Pápa. az anyja azon ban ezt minden alkalommal elhárította. Feri ezeket a támogatásokat egy szóra adta.

azt hazudva. Eltorzítva a személyiségét. Augusztusban kimentem. főképp öltönyt Pestre. önmagát és másokat rombolva dolgozott benne. De talán csak az egyik. amikor egy darab zöld nadrágom volt. A képességeit. hogy el tudom magam látni. Merthogy nekem szeptemberben Pestre kell mennem a kollégiumba. hogy tizenhat éves vagyok. legközvetlenebb és legpozitívabb formában kapott meg képviselő nagyapjától és miniszter édesapjától. és vehettem magamnak még egy nadrágot meg mondjuk két inget. hogy ezzel az emberrel nekem nem kell találkoznom. természetességet és lazaságot. becsületesnek. Épp ellenkezőleg. ám benne nem tudott kiteljesedni. Nem volt az kevés pénz. de valahogy talán mégiscsak eljutod hozzá valami: az egykori 22 A kezdet (1961-1990) . rossz irány ban.téeszben. melyet ő a lehető legteljesebb. büszke voltam arra. és szedtem. majdnem az egész nyarat végigdolgozom három műszakban a pápai textilgyár ban. A pénzt nyilván elitta. Valami nyilvánvaló könnyedséget. Nyolcadikos koromban. az anyám egy zöld nejlonharisnyájáva l. ahol a négy szövetdarab találkozik. semmi rejtett kisebbségi érzésből fakadó kompenzálási kényszer. eltorzulva. különös áttétellel. hogy ott. s a hónap végén hazavihettél ezerkétszáz forintot. Abból meg tudtam venni a tanszereimet. Mindazt. Arra a gyökereit tekintve ugyancsak köznemes ősökhöz visszanyúló. Nincs benne semmi görcsösség. Csakis negatívat? Csupán az elrettentő példa ellenirányú ösztönző erejét? Hogy normális életet kell élni. És akkor én azt gondolom. S tán még valamit. Bizony ezen a ponton kell föltennünk a kérdést: vajon miféle örökséget kapott Gyurcsány Ferenc a maga apjától. ami alighanem az idősebb Gyurcsány Ferenc ben is ott munkált valamilyen deformált módon. megrontva az életét s a családjáét is. hogy önálló vagyok. többször egymásra fordítva. Talán mást is kapott az apjától. a maga nemében felbecsülhetetlen értékű mentális és morális hagyatékra. aminek a lába köze már annyira kikopott. Ahogy leül. 'I'íz-tizenöt kilót meg lehetett szedni naponta. az isten áldja meg. Tán a tehetségét is tőle örökölte. és oda rendesen fel kell öltözni. Szóval azért dolgoztam egész nyáron. legoptimálisabb. Én mindezt nem éltem meg tragikusan. és háromért a málnát. Korábban volt olyan időszakom. ha egy pillanatra visszautalunk a rendszerváltozás miniszterelnökére. mint az apám? Az ő apai örökségének bizonyosan ez az egyik fele. Torz közvetítéssel. Antall Józsefre s az ő atyai örökségére. Nincs benne az alulról jött ember darabossága és erőszakossága. Kettő forint ötvenért a ribizlit. foltozta be. ahogy hátradől a széken és keresztbe teszi a lábát. megbízhatónak lenni – hogy csak olyan ne legyek. én is. Hanem ellenkezőleg: állandó nyugtalanságként. „A beszélőkéjét az apjától örökölte” – mondja fiáról az édesanya. de nem találkozunk egymással. Az apám meg fogta magát. hogy dolgozni kell. hogy tudjak venni egy-két ruhadarabot. Ő is Pesten van.” Ezen a ponton talán nem tűnik öncélúnak. és lenyúlta az öltönyeimet.

(A református püspök – erőteljes politikai nyomásra – elhagyta Pápát. és elüti egy teherautó.) A spanyol polgárháború Pápa. de még reggel sem akar fölébredni. Bár nagyon keveset. A Zalka Mátéról elnevezett általános iskola alighanem a város legjobb iskolája. mozgékony gyerek. melyet vásárlás útján szereztek meg. szorgalmával és becsületességével – szárba szökkent és termőre fordult. 1948-ig református elemi iskolaként működött. család. és Veszprémbe költözött.Az idős szülők dzsentri ősöktől – a felvidéki Gyurcsányoktól. a Pápára jellemző egyházi iskolavárosi hagyománynak és színvonalnak megfelelően. Máskor rohanás közben beveri a fejét egy kiálló ablakpárkányba – jó ideig sebhelyes marad a homloka. iskola 23 . Egész délután a Várkertben rohangál a fiúkkal. később fáradtságra panaszkodik. merthogy vág az esze – az apja is nagyon büszke rá. de megússza komolyabb sérülés nélkül. a szép barokk főtér tőszomszédságában. aki rendkívül eleven. De térjünk vissza Pápára. ami – találkozva az anyai ági munkásvilág egyszerűségével. mondja otthon. lefekszik. Elküldik a gyógyszertárba valami fájdalomcsillapítóért vagy nyugtatóért. Valami. Merthogy a társai azt mondták. de az iskolában nincs rá panasz. akinek végül bevallja: a másik doboz gyógyszert bevette. mégis jó jegyeket kap. és kibővítették a vele egy épülettömbben lévő püspöki palotával. gyakorlatilag semmit sem tanul. Orvosért szaladnak. utcában lakó kisfiúhoz. Csak egy dobozzal adtak. Egyszer kihajt az útra a barátjától kölcsönkapott biciklivel. nem meri. Fogadásból. az Április 4. A kommunista hatalomátvétel után államosították. A belvárosban található.

elsőáldozom. utcában lakunk. mint a legtöbben. E kettősség már-már skizofrén megnyilvánulása. nem volt soha szemtelen”). minden különösebb ráhatás nél kül. én járok hittanra. Minden vasárnap sietek a félnyolcas misére a nagytemplomba. hogy másodállásban pap. hanem inkább csak felszínesen gyakorolt vallásosság.” Gyurcsány Ferencre „eszes. hogy az iskola úttörőcsapata Bocsor Istvánnak. Csapó Lászlóné. szolgálatkész. jóravaló. „Van egy nem mélyen megélt hittel. majd 2003-ban újból átkeresztelik. ha nagy leszek. és már kinn lakunk a Vajda Péter lakótelepen. akkor anyám rendesen fizet egypár forintot. még az Április 4. hogy templomba járnék. Számú Belvárosi Általános Iskolának hívják a tanintézetet. onnan már nincs olyan emlékem. nyelvésznek és református teológusnak a nevét viseli. hegeliánus jogtudósnak. a felső tagozatos osztályfőnök részben megerősíti ezt („tisztelettudó volt. de akkor komolyan gondolom. dinamikusabb személyiségnek látta. elmennek a templomba.kommunista tábornokának nevére átkeresztelt iskola falai között ettől kezdve kettős értékrend és hatás érvényesül: nyíltan és a felszínen a hivatalos szocialista szellemiség uralkodik. egy asztali áldás vagy ima nincs a hétköznapokon. úgy el is megy az életemből. hogy mi akarok lenni. Amikor tizenhárom éves vagyok. Olyannak. a reformkori neves pápai történészprofesszornak. gyónok. tehát tíz év körüli gyerek lehetek. Mindez nem lehet hosszabb. Az életem Ferike első áldozó egy rövid időszakában. A szüleim karácsonykor és húsvétkor. Aztán ahogy jön. akiben „nagyon erős ambíció és verseny- 24 A kezdet (1961-1990) . mint egy-két év. de ő már elevenebb. majdnem visszahúzódó kisfiúként” emlékszik vissza egykori alsó tagozatos tanító nénije. Móczár Éva. bérmálkozom. mert apámnak akkoriban volt másodállása. ha kérdezik. Ez most viccesen hangzik. és azt mondom. A rendszerváltozást követő években 3. áldozok. aranyos. Másféle értelmű kettősség jellemzi a Gyurcsány család valláshoz való viszonyát. s amikor jönnek az egyházi adóért. latensen azonban tovább él egy keresztyén tradíció. mondanak egy imát. Talán azért mondom így. De semmiféle buzgóság. Anyám katolikus. Ma Tarczy Lajos fizikaprofesszor – Bocsor István egykori kollégája – nevét viseli.

A tanulók több mint fele jól szituált értelmiségi családból jön.) Az osztály – s ez érvényes az iskola valamennyi osztályára – szociológiai értelemben vegyes képet mutat. Utóbbiak a lakóhelyük okán. A dologból nem lesz fegyelmi ügy. hanem egy minden bizonnyal nagyszerű pedagógus előtti tisztelgés céljából. úttörőmunkában egyaránt „ki akart tűnni” társai közül. o. lavóros mosdás időszaka tehát véget ér. hogy a telefonkönyvből felhívnak valakit. és sokkal jobb körülmények közé kerül. Az elevenség olykor csínytevésekben nyilvánul meg. 2 A telefonáló szerepét állítólag Gyurcsány alakítja. területi alapon. akik megússzák ennyivel. s közlik vele: a napokban ő volt a tízezredik vásárló a nemrég megnyílt új pápai áruházban. család. aki tanulásban. lehet-e már verébpatkót kapni. menetrendszerűen. a vállalati és a rendőrségi vezetők gyerekei – továbbá a belvárosban lakó munkásgyerekek. de a fürdőszobában van egy olajbojler.szellem” lakott. és várja a vicces fiúkat. legyen szíves befáradni a nyereményéért. hogy néhány fiú rendszeresen tréfát űz vele. stb. Mint elmondta. sportban. Az osztályfőnök a részletes személyleírás alapján hamar azonosítja Gyurcsányt és társait. ha tetszik. Budapest. Pápa. 2 Franka Tibor: Gyur(t)csány. s Gyurcsányék itt kapnak kétszobás tanácsi bérlakást. iskola 25 . 47. képtelen dolgok iránt érdeklődnek. Ide járnak a belvárosban lakó hivatalnokok. Azok érkeznek is. (A Gyurcsány Ferencről szóló könyvbe talán nem is a főhős okán került bele. A család – mint már említettük – időközben kiköltözik a belvárosból. mit is akartok ti. állandó melegvíz-szolgáltatás tehát nincs. A lakás ugyan nem összkomfortos. a történet itt véget ér. a tra fikablakból – legnagyobb megdöbbenésükre – kihajol az osztályfőnökük. Móczár Éva is beszámolt egy történetről. Ám ahogy elkezdik a szokásos idétlenkedést. amelyben a fiúk talán kevésbé voltak szellemesek. utcai ócska. A hetvenes évek nagy lakásépítési programjainak keretében épül föl Pápán egyebek mellett a Vajda Péter lakótelep. amit meghatározott időközönként begyújtanak. és roppant szigorú arccal megkérdezi: na. méghozzá igen meggyőzően és eredményesen. egyszer bejött hozzá panaszkodni az iskolába a sarki trafikosnő. 2005. Egy Gyurcsány Ferenccel foglalkozó könyv szerint ő és osztálytársai azt eszelik ki. udvarvégi melléképülethez képest. a kórházi orvosok. a korábbi fazékban forralós. a tizenöt éves fiú például ekkor ismeri meg a fürdőszoba örömeit. a kisablak mögé. az osztályfőnökük azonban annál inkább. Közéjük sorolandó Gyurcsány Ferenc is. Ez óriási előrelépést jelent az életükben az Április 4. elállják a trafikablakot. Arról panaszkodott. kisfiaim? A trafikosnő nyugalmát többé nem zavarják a fiúk. hogy ő ne lásson ki. A trafikosnővel történt megbeszélés szerint az utolsó óra után beül a bódéba.

Az egész család számára nyilván. és vásárolunk egy darab táskarádiót. én abban tag vagyok. hisz. Futok. Ekkoriban udvarolok először komolyan egy lánynak. mentünk mind a négyen. szeplős kislánynak. a focitól a kézilabdáig. a mama. nyitott fiú. Jó tanuló vagyok. mondom. Így utólag persze belátom. Nem zsebrádiót. azt hiszem. táskarádiót! Óriási öröm volt ez számomra. Horváth Henriettának hívják. amikor úgy 71-72 táján. én legalábbis nem érzek semmiféle szegregációt. én tíz-tizenegy éves lehettem.A társaság közepén. kifejezetten tehetségesnek számítok. A papa. hogy ezt megelőzően a legemlékezetesebb élményem az volt. és elmegyünk rádiót venni. a nővérem meg én elindulunk a Kossuth Lajos utcai Keravillba. Egy nagyon helyes szőke. és a kórház főorvosának a lánya. matematikaversenyeken indulok. egy kis erőfeszítéssel ennél jóval többre lehetett már jutni akkoriban. „Korábbi életminőségünk jellemzésére elmondom. és sokat sportolok. szakkörbe járok. a társaság egyik központi figurája vagyok. heti három edzésem van. s a családok elsöprő többsége többre is jutott. Amilyen csapat van az iskolában. Általában nagyon intenzív életet élek. felkerekedik a család. egy nagyon aktív. hogy a hetvenes évek elején egy táskarádió birtoklása Magyarországon azért már nem számít olyan hatalmas vívmánynak. kettővel alattam jár. de mindenekelőtt atletizálok. Az iskolában különben nem voltak érzékelhetők a társadalmi különbségek. de én ezt akkor gyerekfejjel hatalmas előrelépésként élem meg.” 26 A kezdet (1961-1990) .

de azért rendes gyerek. is. de csupán szobadíszként. a gimnáziumban. amit az iskolában hallottam és megjegyeztem. tegyük még hozzá. hogy nevet ad tanítványainak. Aki korábbról ismeri. A közösségi életből Fletó alaposan kiveszi a részét az iskolában: hetedikes korában az úttörő-csapattanács elnöke lesz. s akkor ebben minden benne van: a szóban forgó tanuló rendkívüli észbeli képességei egyfelől – rendkívül hátrányos helyzete másfelől. annak Fletó. hogy a név vicces legyen – és persze oroszos hangzású. mert néhány kötet ott sorakozott a szobai szekrény polcán. Kedvenc tanára Éva néni. Nem több ez puszta szójátéknál. Ami az olvasást illeti. Így hívják a családtagjai – legnagyobb meglepetésemre még az édesanyja és a nővére is. de legtöbbször azt is a szünetben. a házi feladatot. Rajta kívül meg kell még említeni Kurbel tanár urat. hogy melyek voltak a kedvenc gyerekkori olvasmányai. kémia és gyakorlati foglalkozás) kivételével csupa jeles olvasható Gyurcsány Ferenc neve alatt. teljes nyíltsággal feleli: „Semmit nem olvastam. Pápa. a lényeg az. annak: miniszter elnök úr. Serei Antalné figyel föl. És általában nem tanultam. Gyurcsány vagy Feri. mert hogy ezek miféle könyvek voltak. Aki csak az elmúlt években ismerte meg őt. Az otthoni kör nyezet – különösen szellemi értelemben – nem ösztönzi őt nagyobb erőfeszítésre. Ha nagyon őszinte akarok lenni. innen lehet tudni. hogy az iskolából jó jegyeket hoz a gyerek. Ez így nem igaz. A fiú csak annyit teljesít. Gyurcsány Ferencet Kurbel tanár úr – valaminő rejtélyes okból – Fletó Fletonovics Jemeljánnak kereszteli el.A nyolcadik A osztály naplójában az év végén három jó osztályzat (magatartás. Sereinének a hetedik A-ban feltűnik egy pengeeszű. a matek szakos osztályfőnök (akinek emberi és tanári személyiségéről már alkothattunk némi fogalmat a tra fikügy kapcsán). Főként a matematika. majd később a pécsi főiskolán is. A csapatvezetőről ráadásul tudni való. Gyurcsány Ferencre a csapatvezető tanár. ehhez hozzátartozik az. s ezzel vége. hogy Gyurcsány Ferencet az iskolában csak a reáltárgyak érdeklik. A mai napig így nevezik őt régebbi barátai és ismerősei. hogy jól tanul. s hogy nagyon eleven. Amit muszáj volt. ki mióta van vele kapcsolatban. Ő az orosz nyelv tanára. A jeles eredmény mögött azonban nagyon kevés munka van. A kérdésre. persze egyértelmű tanári kezdeményezésre. Abból éltem. Így voltam jeles tanuló. nagyon aktívan és jól vitatkozó fiú. család. akkor az égvilágon semmit. azt megírtam. akiről kiderül az is. A kitűzött téma a tanulóifjúság helyzete.” Egy nagyon jó iskolában. s a Fletó név aztán egy életre rajta marad. A csapattanács elnökét a gyerekek választják. A Gyurcsány Ferencről szóló emlékezések visszatérő bon mot -ja. iskola 27 . amikor – nyilván – célzottan végiglátogatja a felsősök osztályfőnöki óráit. a szülei örülnek. és az a szokása. hogy a családban könyv – az anyja munkakönyvén kívül – nem fordult elő. közéleti szerepvállalása stb. Még a kötelező irodalmat sem. arra a miniszterelnök nem emlékszik. a fizika és a kémia. amennyit az iskola kikényszerít belőle. Mindenki így hívja az iskolában.

hogy Gyurcsány Ferenc elődje a csapattanács-elnöki poszton az iskolában egy évvel fölötte járó Kövér László volt – ugyancsak „nagy úttörő”. az volt a pechem. elvállalná-e a csapattanács elnöki posztját. Csakhogy ezzel egy időben van a városi kézilabda -bajnokság egy mérkőzése is. de ebben már nem vagyok biztos. ráadásul le kell mondanom – vagy leváltanak – a csapattanács elnökségről is. Ez valóban súlyos ügy. szervezett mozilátogatás. Társai természetesen megválasztják. és az iskola leszerepel. s megkérdi tőle. nincs ki a csapat. hogy a csapat tagjai közül aznap délután többen is úgy döntenek. Mert hát ez mégiscsak a közösség cserbenhagyása volt. aktív. úgy emlékszem. hogy inkább a mozit. Bár az illető korábban nem töltött be különösebb pozíciót az úttörőben. azt hiszem. ám egy privát jellegű malőr miatt a következő évben mégis távozni kényszerül posztjáról. így nem kell csodálkoznunk azon. A miniszterelnök egykori tanárai elmondták. fel is karolja a hátrányos helyzetű gyerekeket. hogy oda megyek el a lánnyal. hogy pár nap múlva megkeresi a Gyurcsány fiút. Én azonban némi vívódás után úgy döntök. Azt hiszem. helyesebben a kislányt választom. Gyurcsánynál is nagyobb. és örömmel vállalja a feladatot.A nyolcadik osztály . hogy valami fontosabb dolguk akad. Szóval. remek szervezőnek bizonyul. habozás nélkül igent mond. Az új elnök kiválóan teljesíti a feladatát. „Van valami délutáni mozi. osztályfőnöki megrovást kapok. s ha teheti. nem volt pél dául őrsvezető sem.úttörő egyenruhában (Gyurcsány Ferenc az utolsó sorban balról a hatodik) hogy kifejezetten szereti. 28 A kezdet (1961-1990) . s nekem ott is jelen kellene lennem. A lényeg az. ahol az iskola csapata játszik. akivel járok.

árulás.” Ám az utolsó évben kapott fegyelmi büntetése és hátrányos családi helyzete ellenére. mi több. A fordulat valójában nem hátrányos helyzete ellenére. Hát istenem. s a többi. Ma sem érzem úgy. Hogy ne vegyék el tőle. tehetséges vidéki gyerekek. de rossz családi körülmények között élő fizikai dolgozók gyermekei számára hirdet fölvételt az ELTE gyakorlógimnáziumába. Édesanyja sírva kíséri ki a vasútállomásra – utólag bevallja: titkon azért imádkozik. városszerte közismertnek volt mondható. hogy ne vegyék föl a fiát. de végül szerencsésen megérkezik Pestre. A miniszterelnök visszaemlékezése szerint Éva néni egy osztályfőnöki órán íratott bizalmas dolgozatából tudta meg az ő családi körülményeiről azt. de azért nem érzem úgy. De erről mélyen hallgat. Pápa. és bepárásodik a szeme. a felvételi vizsgára. „ami nem látszott kifelé”. az ország egyik legjobb középiskolájában folytathatja tanulmányait. amelyet térítésmentesen. s egy szóval sem próbálja visszatartani. és talán nem tudtam jól dönteni abban a pillanatban. úgy tűnik. s amely tehetséges. Fölbontja. elolvassa. Pár hét múlva értesítést kap. Gyurcsány Ferenc sorsa váratlanul roppant kedvező fordula tot vesz: 1975 szeptemberétől a fővárosban. hanem annak következtében áll elő. Móczár Éva szerint mindez régóta ismert volt előtte. Osztályfőnöke. amely a Köznevelés című folyóiratban jelent meg. Mindezt elfogadom. szerelmes voltam egy kislányba. a magánélet előtérbe helyezése a közélettel szemben. Gyurcsány Ferenc Győrben rossz vonatra száll. és – némi késéssel – megjelenik a vizsgán. az egyik szünetben adják a kezébe. sőt állami ösztöndíjjal vehetnek igénybe szegény sorsú. család. A levelet az iskolában. A nyolcadikos fiú egyedül utazik Budapestre. hogy valami szégyenteljes dolgot csináltam volna. Móczár Éva ugyanis fölfigyel egy pályázatra. Az Apáczai Csere János Gimnázium bentlakásos kollégiumot működtet. iskola 29 . Fölvették az Apáczaiba.

régi iskolájukat. a szerepléstől való visszahúzódásban.”4 Ami az új életmódot illeti: az Apáczai nagyon szigorú intézmény. amely mindent elkövet annak érdekében. 50 lány és 50 fiú tanuló részére. ismeretlen környezetben. utána reggeli torna. Nem is nagyon lehet. ismerőseiket. hogy… diákotthont kell kialakítani 100 férőhellyel. otthagyják falujukat.Budapest. A Kollégium története (www. barátaikat… Itt pedig nemcsak beilleszkedniük kell. öltözködés. A belváros szívében. Szállás és iskola egybeesik.”3 Ez nem könnyű feladat. ami a kisebb tájékozottságban. családjukat. Ébresztő pontban hatkor. Az egész napirend roppant feszes és katonás. a tanulási módszerek kezdetlegességében.apaczai. hogy az alapító okiratban célul kitűzött felzárkóztatás eredményes legyen. majd átvo - 3 1 4 Az Apáczai Gimnázium honlapja. éspedig kizárólag fizikai dolgozók hátrányos helyzetű gyermekeit… A cél…. a fővárosi környezet mássága és az Apáczai Gimnázium igen magas követelményrend szere. Pápa. hanem új életmódot kialakítani. délután négykor már szigorúan bent kell ülni a tanulószobán. az V. tehát ki sem kell lépni az utcára. Kiskőrös „Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium Kollégiumát 1970. városukat. kerületi Papnövelde utcában található kollégium egy épületben van a gimnáziummal.hu/kollegium. php). A diákotthonba csak vidékről lehet felvenni tehetséges tanulókat. Azután mosdás. hogy az ide felvett tanulók a… bentlakás négy éve alatt úgy tanuljanak.elte. Csupán a tanórák és az ebéd után van egy rövid kimenő. hiszen a tapasztalatok szerint: „a felvett tanulók nagy többségénél felfedezhető a hátrányos helyzet valamilyen formája. a Művelődésügyi Minisztérium és a Pénzügyminisztérium. hogy az érettségi után versenyképessé váljanak a felvételi vizsgán. tehát a továbbtanulás szempontjából létrejöjjön az esélyegyenlőség az értelmiségi szülők gyermekeivel. a meglévőnél kevesebb tudás kimutatásában jelentkezik… Ebbe belejátszanak a beilleszkedési nehézségek. Tanulóink ugyanis nem egyszerűen új iskolába jönnek. Az alapító okmány kimondta. március 9-én alapította az Eötvös Loránd Tudományegyetem. hanem elhagyják régi környezetüket. 30 A kezdet (1961-1990) . közös reggeli. ami eleve kaszárnyaszerű zártságot ad az itteni életnek. új státust megharcolni maguknak egy teljesen új. rendrakás. Uo. az életmódváltás gondjai.

Ötlet. az Apáczaihoz képest kevésbé szigorú intézménybe. Ő mégis így emlékezik: „Valósággal megbéklyózott a kollégium zárt rendje… Állandóan ki kellett lógnom. a tanulásra. tehát 1977 őszén ugyancsak középiskolai kollégiumba kerül. a szabadidős tevékenységek megszervezését. a közös ebéd. majd a rövid kimenő után tanulás estig. mozgáshiány stb. s legközelebb csak karácsonyra mehet haza. A szülők viszont látogathatják a gyereküket – havonta egyszer. pontban tízkor lámpaoltás – központilag. szertelen. Nem büntetésből: ez a rend. azt én nem bírtam. délutánonként a pápai várkertben vagy az atlétikai edzésen rohangáló. illetve hatágyas szobákban – a lányok külön épületrészben. Hogy a felkeléstől kezdve a lefekvé sig megszabják az embernek. olvasás vagy tanulás este fél tízig. Én azt mondhatom.”5 Vajon hogyan képes mindennek megfelelni. A kollégium szellemisége és fegyelme meghozza a kívánt eredményt. Gyurcsány Ferenc? Viszonylag jól és könnyen. sok esetben háttérbe szorítva a középiskolás korosztály természetes igényeit. sőt: őt egyáltalán nem viseli meg. A viszonyítás alapja legyen egy másik tizennégy éves kamasz – egy másik későbbi (azaz korábbi) miniszterelnök. és majdnem belepusztultam. s beiskolázásuk is megközelítően 100 százalékos volt… Ez a tudásra. ám mindaddig igen keveset tanuló. Azt nem nekem találták ki. sőt az egészséges életmód követelményeit is (kevés alvás. Alvás négy-. A délelőtti órák. Inkább nem. Utána takarodó. hogy kitegyenek a kollégiumból. Budapest. beilleszkedni ebbe a merőben új életformába és rendbe a jó eszű. mert nem bírtam a bezártságot… Fél évig voltam kollégista. Beköltözésünk fehérvárra mentett meg attól. otthon már a lányoknak udvarolgató vidéki fiú. a felkészülésre való orientáltságot jelent. Pápa. folyosói vasráccsal elválasztva a fiúktól. Budapest. Richter Anna: Ellenzéki kerekasztal. Az intézmény hivatalos (és dicséretesen önkritikus) értékelése szerint döntően pozitív. Portrévázlatok. Aki két évvel később. Annak ellenére sem. Egy az addigi lakóhelyéhez közel eső. hogy mit csináljon. „A kollégium tanulmányi átlaga… fennállása óta mindig 4. o. merthogy nem volt pénzük vonatjegyre… Ezzel együtt jó volt kollégistának lenni.25 és 4. a fiatalság szórakozásra vágyását.nulás a folyosón a másik épületszárnyban lévő osztályterembe. majd kötelező tévéhíradó. azután szabadon választható tévézés. 1990. 74. idegi megterhelés. „Az én szüleim hol jöttek. hol nem. A végzettek közül valamennyien jelentkeztek hazai vagy külföldi felsőoktatási intézménybe. hogy 5 6 Uo. Kiskőrös 31 .50 között mozgott… Az elmúlt huszonnégy évben az Apá czai Kollégiumban 571 tanuló érettségizett. tanulmányi túlterhelés. Vacsora. hogy szeptember elsején jön el otthonról.”6 Orbán Viktorral ellentétben Gyurcsány Ferencet korántsem viseli meg így a változás. ám részben negatív értelemben is. tehetséges.).

9 7 Ma g ya r ir o da l o m b ó l. az osztályfőnökömet Horváth Jánosnénak hívják. testnevelés. 7 Mivel a jóra értékelt magatartás és a szorgalom nem számít bele a tanulmányi átlagba. A osztályos. gondoltam. Ez zavar. Az eg yik ta nú sá ga sz eri nt a z 1 9 7 6 -7 7 es ta n év ben a II. Itt viszont csak négyesre futja. akkor tehát négy tárgyból tudott javítani. aki a mai napig őrzi a not e sze it. A félévi bizonyítványomban nincs egyetlen hármas – de ötös sem. Majd történelemből is. Második év végére a jelesek száma hatra nő. Mi Mazsolának neveztük. 8 A négy jóval és az egy közepessel (földrajz) ez pontosan 4. Aztán matematikából is jeles leszek. tehát matematika tagozatos vagyok. hogy nagyon tehetséges is. a zt tudniillik csupá n öt esztendeig kell megőrizni. aki egyébiránt nagyon kiváló szakember. o r o sz n y e l v b ől . 8 Történelem. A pápai általános iskola nagyon jó színvonalú volt. Ez először fizikából.szerettem. Holics tanár úrnál sikerül. anyakönyvi sorszámon szereplő Gyurcsány Ferenc tanuló az első év végén eszerint kilenc jó és négy jeles osztályzatot kapott.5-es. az iskola mostani igazgatója is megerősíti – nem kis teljesítmény. de az én ottani tehetségem itt az átlagnál épphogy csak jobb. fizika. orosz nyelv.” Az Apáczai Csere János Gimnázium hivatalos anyakönyve lényegében igazolja a miniszterelnök emlékeit. Pápán én nemcsak jeles vagyok. hogy kora reggel felkelek tanulni. Rendben van. A 11. 9 Sik erült találk oznom a z egykori híres fizikataná rral. biológia. Annak számítottam. azaz már jeles átlagú bizonyítvány. Holics tanár úrral. Végig is csinálom az első félévet rendesen. 32 A kezdet (1961-1990) . a bizonyítványa így 4. vagy inkább átlagos. közepese nincs. bi o l ó g iá b ól é s k émiá b ó l – fi zik á t csak má so dik t ó l ta nu l ta k . Javítani akarok. azaz jó rendű. Mindenből négyes. utána leselejtezik. Az a n ya k ö n y v n e m ta r ta l ma z z a a fél é v i er e d m é n y t . év végén a zonba n má r csak k ét tanuló kapott jelest: a z egyikük Gyurcsány Ferenc. azóta meghalt szegény… Tulajdonképpen egy dolog zavar egy idő után: hogy mindenből négyes vagyok. A o sztály ban fél évk or még öt . k é mia. akkor el kell kezdeni másképpen dolgozni. a z o sztá l y o zó na p l ó p ed i g má r n em l el h e t ő fö l a z isk olá ban. S életemben először megteszem azt. Hajnali négykor kiülök a folyósóra. Ha félévkor színnégyes volt. ő volt a magyartanárunk. hanem úgy tudom magamról. Az Apáczai diákja tizennégy-tizenöt évesen. akkoriban országos hírűnek mondható. Szerettük. ami az Apáczaiban – s ezt Munkácsy László. hogy legalább egy-két tárgyból ötös legyek.36-os.

Nem emlékszem olyan élményre. Rácsodálkozik arra.„De ezt kemény küzdelmek árán érem el. kuporgatott pénzből. s titokban szívják. Egyhangú vélemény szerint nagyobb tekintélye van. pesti fiúkkal veszünk egy láda sört. akik könnyedén jobbak nálam.” Gyurcsány Ferenc osztályában öt-hat kollégista van. Kiszolgálják őket. Gyurcsány Feri. akkor nagyon elengedték.” Az Apáczai Gimnázium honlapján olvasható szöveg ráerősít erre: „A növendékek körében nem tapasztalunk semmiféle rivalizálást vagy ellenségeskedést a kollégisták és a fővárosban élő vagy bejáró tanulók között. jobban tartottuk a normát. 10 Budapest. amit magunkkal hoztunk. Egy idősebb. negyedikes kollégiumi barátjával – telve izgalommal. Rácsodálkozik. hogy az osztálytársai dohányoznak. „Azt hiszem. hogy ezzel alkalmat adjak mindazok számára. Kollégistatársaival. hogy a fiúk isznak. Nem tudtuk magunkat ennyire elengedni. hát ő is kipróbálja. mentolos Saint Morizt vásárolnak. hogy ezt éreztették volna velem. akik bizonyos aktualizált következtetések levonására – pro és kontra – nálamnál erősebb hajlamot éreznek). a miniszterelnök határozott nemmel felel. nagyon beleálltak. Emlékszem. február 16-án egyebek mellett az alábbi két mondat kerül be a naplóba: „A 11-es szobában új szobafőnököt választottak a fiúk Pethes János személyében. Nagyon-nagyon el tudták magukat engedni. ha úgy tetszik. Kö z l é sé t a z o n b a n m i n d e nk é p p i n d ok ol t nak g o n d o lta m eg y p o l it ik u si él et ra j zba n ( má r c sa k a c é l b ó l i s. kollégistáknak is tovább van kimenő. tanulás volt. De valahogy ezzel együtt sem éreztem magamat soha kirekesztettnek. E könyv írójaként nem kívánok messzemenő következtetéseket levonni ebből a két mondatos bejegyzésből. hogy egyáltalán kiszolgálják-e őket – beülnek egy presszóba. Iszonytatón jól tanultak.”10 Az otthonról elszakadt pápai kamasz Pesten sok mindenre rácsodálkozik. hogy egyáltalán nem. mint elődje. Ám arra a kérdésre. nagyon csinálták. első vagy második év vége felé. Viszont csodáltam őket. hogy munkált-e benne kisebbségi érzés annak idején. Kiskőrös 33 . és nagyon nagy csodálattal nézem azokat a fiúkat. Szombaton nekünk. ezek a fiúk borzasztóan tehetségesen tudtak ta nulni. és az osztálytársaimmal. Amikor munka volt. Megisszák inkább ők. azt a normát. s jobban össze tudja fogni a társaságot. tizenöt-tizenhat évesek lehetünk. De ha elengedték magukat. és valahol az Erzsébet híd környékén az egészet megisszuk. vidékiek. és ő is elkezd dohá nyozni. A tanulásunk izzadságszagú volt. Pápa. és rendelnek valami édes likőrt. Mi mind a két dologban bátortalanok voltunk. hogy a világfelfogásuk lényegesen szabadosabb. egyi kük-másikuk láthatóan sokat. amelybe az ügyeletes nevelőtanár esténként bejegyzi az aznap történt fontosabb eseményeket. tavasz van. mint az enyém. 1976. a vidékiek tehát elenyésző kisebbséget alkotnak a pestiekkel szemben. Annak ellenére jobbak. lányokat – ez Pest egyik elit gimnáziuma –.” A kollégiumban a kezdetek óta naplót vezetnek.

zárt világához való merőben eltérő viszonyulásnál – érdemes ismét egy pillantást vetnünk kormányfő elődjére és kortársára. felméri önnön lehetőségeit és esélyeit. A globális és uniós elvárásokkal szemben dacos nemzetpolitika. Az apja ellen. Míg Orbán esetében a lázadó magatartás tudott (sokáig) értékteremtő erővé válni. Megérti az új világ szabályait és elvárásait. finom stílbútorokat. aztán Pécsett idomul a főiskola és a KISZ világához. Tanulmányi eredménye fokozatosan javul. a kezdőponton – a kollégium új. egyre biztosabban mozog az új közegben. Az SZDSZ és a Charta ellen: irány jobbra. Először mutatkozik meg ekkor a későbbi miniszterelnök egyik meghatározó személyiségjegye: a hihetetlenül gyors és eredményes alkalmazkodóképesség. majd nagy energiákat mozgósítva igyekszik integrálódni – és kiválóan teljesít. a katonaság ellen. ilyen világ is létezik. Mindez nagy hatást tesz rá. „Tizenöt-tizenhat éves koromban fedezem fel. valami szilárd egzisztenciát nyújtó s a középosztályba való fölemelkedést biztosító diplomás pálya felé. tágas nappalikat. hanem roppant gyorsan és eredményesen idomul is hozzá. Ugyancsak itt. Először hall olyan beszélgetéseket. és én ebben jól érzem magam. a kollégium ellen. legújabban pedig: mind tudatosabb szembefordulás a parlamentarizmus írott és írat lan szabályaival. hogy ilyen életforma. A kollégium növendékeinek százszázalékos továbbtanulási arányát látva egyértelműnek tűnik. polgári világból érkeznek. a lába először lép perzsaszőnyegre. nagyon jó a minősége. és meghökken a töméntelen mennyiségű könyv láttán. Ezek egy számára addig ismeretlen. Maga az iskola is inkább abban a tekintetben hagy bennem mély nyomot. s a lázadásokból születtek rendkívüli teljesítmények. vidéki munkáscsaládból jött fiút ennél jóval fontosabb benyomások is érik. Lázadás a környezet gúzsnak érzett kötelmei ellen. először ül süppedős fotelben. Először lát hatalmas belmagasságú szobákat. hogy nagyon nívós a szelleme. Eljut egy-egy osztálytársa lakásába. addig Gyurcsány esetében az ellenkezőjéből: a kreatív alkalmazkodásból.” Gyurcsány Ferenc nemcsak vonzódik mindehhez. akkor Orbán Viktornak a lázadás. kormányzati hatalmat szűkítő és kontrolláló intézményeivel. majd a rendszer elleni: a Fidesz. majd ennek összeomlása után a merőben más törvények szerint működő üzleti világban válik nagyon sikeressé. Ha Gyurcsány Ferencnek egyik meghatározó személyiségvonása az alkalmazkodás. Az elvárt nagykoalíció helyett: koalíció Torgyánnal. A KISZ. amelyekben „a világ dolgairól van szó”. Bizonyára valamilyen mérnök lesz belőle. hogy két év múlva egyenes út nyílik számára a főváros bármelyik egyetemére. s ott fut be látványos karriert. A Pestről Pápára történő visszakerülése után – mint látni fogjuk – pillanatok alatt visszaintegrálódik a vidéki gimnázium közegébe. Merő - 34 A kezdet (1961-1990) . Legutóbb a politikában emelkedett meghökkentő gyorsasággal a legmagasabb pozícióba. Szerettem ezt a világot.Ám a szegény. Az egyetem elleni lázadás: a szakkollégium.

akkor neki van igaza. Kiskőrös 35 . Hogy nincs mese. Ám akkor jött a kollégium igazgatója. Szóval ilyen öntudatos marhaságokat mondott nekem. és én meg azt mondtam neki. biztosan állok a lábamon. akkor az egészet abbahagyom. És ha idehozza. a kötelező orosz mellett. hogy hiába van leírva. Legalábbis a formájukat és a nagyságrendjüket illetően – tartalomról és értékrendről ezen a ponton még korai volna beszélni. hogy márpedig engem az állam taníttat. Mintegy cáfolatául mindannak. Így hát tizenhat évesen én magam úgy döntök. Én először nem is vettem komolyan. hogyan ébredt föl benne akkor ez a hajlíthatatlan és A mini szterelnök me móriá ja ezú tta l nem tök életes. Térjünk is vissza 1977-be. ami alapján őneki joga van ezt a jogot el vonni tőlem. Az adósságomat pedig csakis tanulással törleszthetem. Én franciát tanultam másodikként. Jól mentek a dolgaim. Mi a csudának nekem a francia? Szépen leadom. akkor tanulom tovább a franciát.” A miniszterelnök nem emlékszik rá. négyesem volt oroszból is. Az igazgató viszont azt mondta. hogy korábban lett volna hasonló kimenetelű konfliktusa. franciából is. 11 Nem láttam hát sok hasznát a dolognak. Hogy kollégisták ezt nem tehetik meg. a Türr István Gimnáziumba. Szó szót követett. és azt mondta. Én pedig mondtam neki. ami igazolja az eljárását.ben eltérő alkat és cselekvési stratégia: hasonlóan rendkívüli teljesítmények. Mi történt? „Második év végén a tagozatos osztályokba járó tanulók nyilatkozhattak arról. itt tanulni kell. hanem elmegyek innen. és hazamegy Pápára. amikor könyvünk hősének szépen alakuló pályája váratlanul megtörik. vonzott a felszabaduló és akár munkára fordítható idő is. ha már egyszer megtehetem. amit az im ént a sikeres alkalmazkodásáról írtunk. s azt hiszem. hogy nem lehet leadni a második nyelvet. és élek ezzel a lehetőséggel. tehát nem adhatom le a franciát. Pápa. 11 Budapest. Az Apáczai Csere János Gimnáziu m anya k önyvi bejegyzé se sz erint Gyu rcsá ny Ferenc fra nciából valóban jó érdemjeg yet k apott első és má sodik év végén is. a második év befejezése után távozik az Apáczaiból. orosz ny elvből a zonba n mindk ét alk alommal jeles volt. Nekem olyanfajta kontaktusom a szüleimmel. Akkor én nem mara dok itt. hogy kívánják-e továbbra is tanulni a második idegen nyelvet. és fehéren feketén le volt írva. hogy jó-e ilyet tenni vagy nem. Erre ő azt mondta. én ezeket gyakorolni fogom. úgy éreztem. De ha nincs olyan jogszabály. És mivel az állam taníttat. hogy másodév végén le lehet adni a második idegen nyelvet. nem lehet. hogy szerintem itt valami komoly félreértés van. hogy a dolgot el lehet dönteni: hozza ide azt a jogszabályt. hogy ezt nem akarom folytatni. Hogy nekem jogaim vannak. Nem tudja. természetesen nem volt. Nem nagyon voltam jó nyelvekből. Mármint ebben a kollégiumban. ezért én az államnak adósa vagyok. és ennek ellenére rám kényszeríti az akaratát.

amikor nyilvánvalóvá válik számára. hogy az ő fia ide akar jönni az Apáczaiból. hogy innen már nem hátrálhat meg. mégis azt hihetjük. hanem ő lesz kénytelen. Ám nem volt mit tenni: úgy érezte. 9. osztályosok közül csak hárman szeretnék leadni a második idegen nyelvet. A harmadikat már a Türr Istvánban kezdem. Azt mondják neki.nyilvánvalóan önsorsrontó öntudat. Bizonyára lehettek ennek előzményei. nem rúgnak ki. csak azok a konfliktusok valahogy véget értek. mint ez. „Akkor írtam egy levelet az én drága anyámnak. Varga J. én elhagyom az iskolát. Az anyám lényegében nem kérdez semmit. Nem. hogy az adott keretek között azt nem képes érvényesíteni. Egyrészt nyilvánva lóan jelzi a tizenhat éves fiú meghökkentő eltökéltségét. hogy a tizenhat éves Gyurcsány Ferenc hatalmas – tán életre szóló –esélyt szalaszt el az Apáczaiból történő távozással. Akkor inkább kilép az adott keretek közül. de egyáltalán nem is érzékelem. Még akkor sem. Más iskolába iratkozott be (Pápa. ilyen és ilyen a bizonyítványa. A végletekig. mi ennek a hivatalos menete. oldalon: „Igazgatói engedéllyel kimaradt. 1977. leendő gimnáziumában. Nincs 36 A kezdet (1961-1990) . hogy szeptembertől mehetek-e. hogy most bukik ki a tagozatból egy fiú.” A kollégiumi naplóból valamivel többet tudunk meg. én innen hazamegyek. és beszámolt a pápai iskolában tett látogatásáról. „Én ezt akkor nemhogy nem mérem föl. a latint. szept. és nem végződtek ilyen drámaian. nem törődve az ezzel járó súlyos hátrányokkal. Menjél el otthon a gimnáziumba.” Az Apáczai Csere János Gimnázium hivatalos anyakönyvében a következő lakonikus bejegyzés olvasható a 11-es sorszámot viselő tanulónál a jegyzet rovatban. és felszabadul egy hely: mehetek. bemegy a pápai gimnáziumba. Gyurcsány hétfőre meghallgatást kért az igazgató úrtól. Összepakolok és hazamegyek. Aláírás: Fazekas Mihály igazgató. Itt 1976.” Aztán két nap múlva.). Aki hirtelen és váratla nul lázadóvá válik. Aki a maga igazáért. én itt nem maradok. amikor – persze nagyon gyorsan – rá kellett jönnie. pontosan három héttel később.” Hogy a meghallgatás a miniszterelnök visszaemlékezésének megfelelően zajlott le. május 6-i dátummal a következő bejegyzés olvasható: „A II. Hiszen a jogához még akkor is rendíthetetlenül ragaszkodik. Gyurcsány és Karacs a franciát. május 29-én még ennyi olvasható: „Megjött Gyurcsány Feri is. Nem tudom. Közülük csak Varga Józsinál látszik indokoltnak ez a lépés (kettese van latinból). egy őt megillető jog érvényesítéséért a legmesszebbre is képes elmenni. május 27-én e tárgyban fogalmazott mondat: „Gyurcsány Feri hazautazott hétvégére: iskolai ügyeket intéz Pápán. és kérdezd meg. mint manapság. azt igazolja a következő. Mert bár egy nyugati nyelv tanulása és birtoklása a hetvenes évek végén még korántsem esik olyan súllyal a latba. a 24.” E balladai tömörségű kis történet szolgál némi tanulsággal. Türr István Gimn. valahogyan megoldódtak. hogy természetesen nem a kollégiumigazgató fog távozni. hogy mama.

hogy ne utaljak – legalább egy zárójel keretei között – még egy bejegyzésre abból a bizonyos kollégiumi naplóból. de megkérdeztek engem is. ezért használható tudás kellett. Utána még rövid ideig tart a kapcsolatom egy pesti kislánnyal. utóbbi azonos az évtizedekkel később. Budapest. így hát hamar véget ér a dolog. hogy a fehérvári Teleki Blanka a megye legjobb gimnáziuma. nyáron még elmegyek építőtáborba. nem élem meg törésként a dolgot. Ez a kunfehértói építőtábor. hogy valóban kicsi ez az ország.” (Mielőtt végleg búcsút vennénk az Apáczaitól. honnan tudták. A nyelv ilyen. ahol együtt vagyunk egy lányiskola növendékeivel. így felel: „Az édesanyám tudta valahonnan… Senki nem beszélt idegen nyelvet a családban. Nem vagyok megsértődve a világra. már az első éjszaka mélyebben elmerülünk a másik nem nyújtotta örömök bugyrában.” Itt ismét álljunk meg egy szóra. minthogy lakóik aznap színházba mentek.” 13 Gyurcsány Ferenc 1977 őszétől a pápai gimnáziumban folytatja tanulmányait. melyik pályát választom a későbbiekben. viszontlátásra. 13. nem tudom. és néhányan. január 12-i dátummal arról olvashatunk. megtanulok például ultizni a fiúkkal. mi a probléma. Kiskőrös 37 . ” 12 Arra a kérdésre. 1994. de ősztől már Pápán vagyok. Nincsenek előttem minták. A két tanuló: Gyurcsány Ferenc és Schlecht Csaba. Igen. Csupán hárman maradtak a betegszobán. Ők így gondolták.) 12 13 Kéri László: Orbán Viktor. Tizenhat éves vagyok ekkor. 15. így diplomát kell szereznem. „Még részt veszek a tanévzárón. nem tudom megállni. most vége. s hogy miért épp az angol tagozatot választják. Budapest. az élet megy tovább. Amikor hazaérek. Gyurcsány is nagyon mélyről jött. nekik kisebb egészségügyi gondjuk akadt. hogy van eszem a tanuláshoz. ezt csináltam eddig. köztük én is. annak érzékeltetésére álljon itt egy idézet – Orbán Viktortól: „Az édesapámnak akkor már megvolt a mérnöki képesítése… A szüleim úgy ítélték meg. továbbá még ketten a hálóban. hogy a szobák estére szinte teljesen kiürültek. az én széles rokonságomba n csak segédmunkás van. 1976. o.világos pályaképem. Másrészt akkor még nem dőlt el. Ez persze csak olyan véletlen. aminek nagyon fontos szocializációs momentumai vannak. Hogy az első felületes pillantás ellenére társadalmi értelemben mégis melyik volt mélyebben: az alcsútdobozi faluvége vagy Pápa belvárosa. Uo. az úgynevezett „Fidesz körüli cégek” sajátos körülmények között történő eladása kapcsán elhíresült személlyel. de édesanyám ezt fontosnak érezte. Orbán is. az édesanyám elsírja magát. Pápa. Legföljebb annyit állapíthatunk meg – visszautalva közben a pápai úttörőcsapat-tanács elnöki posztján három évvel korábban lezajlott személycserére is –. Az örömtől. nem látok példákat magam előtt. Századvég Kiadó. o. aminek – az érdekességen kívül – semmiféle jelentősége sincs könyvünk főszereplője vonatkozásában.

A kapcsolatunk nagyon sokáig tart. Napköz ben a lányoknak udvarolok. Czigi Zsolt barátommal kiszökünk az iskolából a Márvány presszóba. Lovasné Müller Beáta elmondta: a harmincnyolc fős osztályból csupán ketten nem tanultak tovább. nem is Gyurcsánnyal. de elég laza és magabiztos. amikor hazaérkeztem. kosarazunk. ha néha beengednek a pályára. Nagyon gyorsan járok egy kislánnyal az osztályból. ahol magas színvonalú képzés folyik – a régi pápai iskolavárosi hagyományoknak megfelelően. magas. Pápán viszont én vagyok a menő. hogy „nagyon tehetséges osztály volt”. mint ahogy az első pillanatban tűnik. ő lesz a kedvesem. Lezser.Az egyik legkiválóbb fővárosi középiskola. Semmi 38 A kezdet (1961-1990) . Az Apáczaiban kifejezetten jól tanultam. azonnal felvettem azt a szokást. A meccsen jobbára a kispadon ülök. vékony. nagy pofájú. „Pápán. nagyon jó szövege volt. ami körülveszi – s amihez megint nagyon gyorsan és zökkenőmentesen alkalmazkodik. A ’79-ben érettségiző matematika-fizika tagozatosokra úgy emlékszik vissza a ma is az iskolában tanító. jópofa. Felkeltem hajnalban. mert lényegesen jobbak vannak nálam. Egyáltalán: tanultam. hanem talán inkább a környezettel.” Egy évvel később aztán jönnek az új elsős lányok. Ez a nyolcvanas évek elején rendkívül magas aránynak számít. mi vagyunk az iskola menő srácai. és nagy dolog. mégiscsak van itt egy kis probléma. Gyurcsány Ferencre pedig így: „nem különösképpen kiemelkedő. sőt törésnek tekinthető Gyurcsány Ferenc életében. Minden nap. Mi a fenének? Elegendő. hogy a haverokkal vagánykodunk. merthogy nem tanulok idegen nyelvet. Ám ha közelebbről megnézzük a dolgot. és vermutot iszunk. cigarettázunk a fiú-WC-ben. amit korábban az általános iskolában gyakoroltam: nem tanulok. amit az iskolában leadnak. Az Apáczaiban épphogy beférek az iskolai kosárcsapat tartalékába. A lyukas órán. és tetszett a lányoknak. az elitképzőnek számító Apáczai után a pápai Türr nyilvánvaló visszalépésnek. azzal én négyes-ötös vagyok. de értelmes és rendes fiú volt. derékig érő. később őt veszem majd el feleségül… Nekem az a két év őszintén szólva arról szól. Szóval jól elvagyunk. Itthon ennek vége. A miliővel. Nem az iskolával. Ám korántsem annyira drámainak. a legjobb. hosszú szőke hajú lány. „Van köztük egy nagyon csinos. hétvégén pedig a Jókai Művelődési Központban lévő középiskolai klubban táncolunk és randevúzunk. Hamar beilleszkedett az osztályba. Erőlködés nélkül mennek a dolgok. legcsinosabb lányának számít. Mint az egyik volt osztálytárs. aki akkor az osztály leghelyesebb. Pápán én vagyok a pesti fiú. biológia szakos Pénzes tanár úr. A Türr István Gimnázium ugyanis igen jó iskola. talán nem nagyképű.” Müller Beáta ma így emlékszik vissza Gyurcsány Ferencre: „Közvetlen volt. akivel nem adódtak gondok”.

hogy lett volna. de egy biztos: Fletó lesz a Kent névre hallgató zenekar technikusa. hogy ő akkor is megszüli ezt a gyereket. Nem járok könyvtárba. A nővérem viszont kitart amellett. A szó legteljesebb értelmében semmit. akinek Kurbel tanár úr még az általános iskolában a Jesics nevet adta. és ezt rendkívül élvezzük. A beatzene – vagyis inkább az. Nincsenek kihívások. akinek akkor ezen túlmenően nincsenek különösebb ambíciói.” Gyurcsány Ferenc életében ekkortájt fontos szerepet játszik a zene. Az osztálytársai ugyanis zenekart alapítanak. fizikára nem emlékszem. majd amikor megszületik a kislánya. mert Budapest. Én magam viszem be őt a pápai kórházba. Biológia-szakkörre talán jártam. Pápa. mint Gyurcsányon a Fletó. még újságot sem igen veszek a kezembe. és a fiú természetesen nem ismeri el. Így lakunk ott hárman – tizenegy négyzetméteren. hogy a nővérem várandós lesz. hogy neki ehhez bármi köze volna. akkor beköltöznek hozzám. ami hozzá kapcsolódik. Kiskőrös 39 . Ebben az időszakban az egyetlen komoly problémát az okozza. Ha azt kérded.A Kent együttes technikusa komoly nem történik az életünkben. „Szóval ebben az időben én vagyok a pesti vagány. mi több: vezéregyéniségnek számít az ő legjobb barátja. Illetve ez nem teljesen igaz. olvastam-e valamit. egy ismert pápai ügyvéd fia. s akin ez aztán ugyanúgy rajta ragadt. és megkezdődnek a próbák. a kisszobába. Köztük van. Jesicsék valami családi örökségből megvásárolják a szerelést. akkor azt kell mondanom: semmit. Czigi Zsolt. Müller Beáta emlékei szerint a dolog ennél sokkal messzebbre nem is jut.

Van egy lány. hogy engem ide valószínűleg felvennének. S ami ennél súlyosabb: Tungli tanár úr mindezt beleírja abba az osztályfőnöki jellemzésbe. a magatartásom. tízet lehet hozzá szerezni. Tag vagyok.. Pontosabban: egy munkáscsalád gyermekéé. hisz ahhoz húszpontos felvételi kellene. és simán felvesznek. A KISZ-nek sincs szerepe az életemben. olyannyira. aki kiugróan tehetséges. mint a szüleim meg a rokonaim. de a gimi harmadik és negyedik éve – szemben az első kettővel – teljesen nyugodt és laza volt számomra. De ennek aligha van jelentősége. Nekem fogalmam sincs. abba bizonyára belenézek. 14 Pénzes tanár úr is azt 14 Müller Beáta közlése. De igazából ambícióm sincs hozzá. de nekem ebből a négy tantárgyból legföljebb nyolc-kilenc pontom jönne össze. s majdnem hasonló kimenetelű is. Hasonló természetű. A felvételire tanulok. mint mindenki más. nyílván. hogy ez mondjuk a jövőm vagy a későbbi életpályám szempontjából jó döntés-e. a másik matematikából második lesz. hogy orvos nem akarok lenni. kalauz vagyok a buszon. Azt hiszem. és akit „könnyen bele lehetett lovalni egyfajta néptribuni szerepbe – és ez nemcsak utólagos belemagyarázás”. Egyrészt. hogy menjek Pécsre.jár nekünk a Népszava. biológia-technika szakra. Azt tudom. mert az nem is nagyon menne. és ugyanazt a mintát követem. 40 A kezdet (1961-1990) . Az immáron csaknem tizennyolc éves kamasz ismét súlyos konfliktusba keveredik egyik tanárával. semmilyen tisztséget nem töltök be. Az országos fizikaverseny első tíz helyezettje közé jut be az egyik. Pécsre jár tanárképző főiskolára. mert anyám szakszervezeti tag. Így is lesz. A legkisebb tudatosság is hiányzik belőlem. fizikából és biológiából vagyok jó. azt hiszem. Ezúttal magyar szakos osztályfőnökével. amelyet a továbbta nulásra jelentkező tanulókról kell készíteni… Az ügynek nincsenek komoly előzményei. Tungli Gyulával. amit fegyelmi büntetés követ: írásbeli megrovás.” Azért az utolsó évben adódik némi bonyodalom. Súlyos szóváltás alakul ki köztük. sőt „az osztályért is”. Felvettek kalauznak. A mának élek. És akkor azt mondja ez a lány. Nyáron megint dolgozom. tízet visz az ember. de egyáltalán nem vagyok aktív. A habitusom. de aki „nem volt szemtelen”. Biológia és fizika a felvételi tantárgy. csinálok egy kilenc és fél pontos felvételit. hogy kiderül. és járok ide-oda különböző távolsági buszokkal. hogy mi a csudát kéne kezdenem magammal. aki a buszon utazik. hanem csak annyit kalkulálok. egy tipikus munkásgyereké. senkit sem kérdezek meg. nem kérek olyan értelemben tanácsot. mert ő ott nagyon jól érzi magát. senkivel sem beszélek erről. mint az Apáczaiban. Gyurcsányra úgy emlékszik vissza volt osztálytársa. beszédbe elegyedek vele. mint aki „mindig kiállt az igazáért”. én meg továbbra is kémiából. meg hogy biológia és fizika a felvételi tárgy. a tanárképzőbe. Hogy ide különösebb erőlködés nélkül be tudnék jutni. Az osztályban van egy-két fiú..

Szó szót követett. De ehelyett felállított az osztályfőnök úr. hogy ne tessék már viccelni. ő nyilván egyre keményebben beszélt velem. Nekem se kellett több. Az események megértéséhez tudni kell. hogy „ki lehetett vele jönni”. magának már nemigen. s az osztályfőnöki órán jelenti Tungli tanár úrnak. hogy Gyurcsányék osztályá A „pesti fiú” újra ban végül már mindenki befizette – egy ember kivételével. hogy azért nem tudja leadni a pénzt. halogatták. A pénzbeszedő elunja a dolgot. a nyakukra kellett járni. és mindig időbe telt. Pápa. akkor nyilván el lett volna intézve a dolog. akkor énbelőlem nem lesz rendes ember. Ez nem volt könnyű. hogy Feri. hogy márpedig azt a pénzt be kell fizetni. hogy az előző rendszerben minden iskolában évről évre meg kellett rendezni a „Ki tud többet a Szovjetunióról?” című vetélkedőt. én meg visszaszóltam. „Én nem akartam nem befizetni. Ez nem lehet kötelező. aki mindenkitől beszedte e pénzt. de soha nem tanúsított kihívó magatartást”. hát hozd már be holnapra. Így alakul ki az a helyzet. Ezen valójában nem az országunkat (is) uralma alatt tartó birodalomról. Általában „volt véleménye. mert Gyurcsány még mindig nem fizette be a maga részét. hogy nem fizetem be. Persze nem voltam bőviben a pénznek. fejenként talán egy húszast. Mi történik hát mégis azon a negyedikes osztályfőnöki órán? A dolog teljesen ártatlanul indul. és elkezdett nekem szigorú arccal magyarázni. és hogyan képzelem én. És akkor azt találta mondani. Sokan elfelejtették. én meg azt mondtam. hogy tanár úr. Kiskőrös 41 .mondja róla. áldjon már meg a jó isten. Nem volt ennek politikai jellege. de ha az osztályfőnök azt mondja. nekem talán még van erre esélyem. Szó sincs róla. Volt egy felelős. hanem az annak nevével megegyező címet viselő színes havilapról kellett ismeretekkel bírniuk a minden osztályból kötelezően kijelölt versenyző csapatoknak. hogy ha így folytatom. simán behozom. szerintem ezt csak kérhetik tőlünk. Erre azt mondtam neki. A Szovjetunió című újságra ezért minden évben minden osztálynak kötelezően elő kellett fizetnie. de nem követelhetik meg. miattad nem tudjuk befizetni. de ahogy magát hallgatom. Budapest.

azt én belátom. hogy ezt milyen szinten kell megtorolni. a sorsáról dönthet. érettségi találkozókon mindig összejövünk. hogy ha az ember egy ilyen mondat után kap valamilyen súlyos megrovást. Ilyenkor képes a végsőkig elmenni. ami kor Pápán voltam. Persze úgy végző dik a dolog. Hogy itt egy osztályfőnöki kevés. igazságtalanságot vagy méltánytalanságot követnek el vele szemben. bizonyos kiélezett helyzetekben azzá válik. az már nem biztos. Emlékszem. valóban megsértettem a tanár urat. a korábban valószínűnek tetsző buda - 42 A kezdet (1961-1990) . ami a továbbtanulásáról. hogy azon folyik a hezitálás. Igaz.” Ez az immáron második – az előzőhöz kísértetiesen hasonló – konfliktus fölveti a kérdést: lehet. ennek már megtorlásjellege van. Amikor úgy érzi: nyilván való jogtalanságot. Az belefér. Ilyet nem lehet mondani.A szalagavatón Hogy ez túl sok volt. Azt hiszem. az osztály végigasszisztálja ezt a vitát. Ezzel együtt úgy gondolom. De hogy fél évvel később még beleírják a jellemzésébe is. hogy alapvetően nekem van igazam. De nem maradt bennem szálka emiatt. a tizennyolc éves fiú – elsőként a családjából – tovább tanulhat. hogy Gyurcsány Ferenc mégiscsak lázadótípus? Ha alkatilag nem is az. majd utána tornaórán azt mondják. legutóbb is nagyon helyesen ölelgetett meg. az rendben van. benne sem. Mert semmi kétség. Ez az utóbbi dolog azonban már nem jogos fölindulásból történik. A következmények azonban most nem végletesek. és találkoztunk.

” 15 „Engem a katonaság nem nagyon érintett meg – mondja Gyurcsány Ferenc. hogy egy embert így meg lehet fosztani a függetlenségétől és a szabadságától. Nyilván mentem volna a többi. Kiskőrös 43 . amikor a közgázra jelentkezem. sem a humán jellegű Petőfibe (a mostani reformátusba). Pápa.pesti ELTE. amivel pénzt lehet keresni. nem igen mentek gimnáziumba. Még évekkel később. hozzám hasonló fiúval én is a szakközépbe. Azok az általános iskolai osztálytársai ugyanis. Ha nincs az Apáczai. és más sínre kerül az élete. 0. A katonaságért természetesen nem lelkesedik – de nem is lázad ellene. s erről igen súlyos emlékeket őriz. Mert bennem – és a családomban – e tekintetben nem volt semmiféle tudatosság. aki oda bement. Sem a reáliskolának számító Türrbe. De ez még jóval odébb van.” Gyurcsány Ferenc tehát ilyen előzmények után kerül '79-ben a pécsi tanárképzőbe. Tanulmányait azonban csak egy évvel később. Egyszer rájövök. „Véletlenül sem meditáltam volna azon. Ha egyáltalán tovább tanulnak. Ehhez is alkalmazkodik. Ha nincs az Apáczaiösztöndíj. nem az voltam. 73. hogy mostanában olyan furcsán érzem magam. Összesen két epizódot tudok felidézni az egész katonaságból. Előfelvételisként tizenegy hónapot tölt le Kiskő rösön. Nagyon nehezen viseltem el… Ez volt az. a szakközépbe mennek – merthogy ott az érettségi mellé mindjárt szakmát is szereznek. közgáz vagy műszaki egyetem helyett végül a pécsi tanárképző főiskolán köt ki – biológia technika szakon. ami nekem alapvetően megfordította a világnézetemet. ha nyolcadik ban nem szól az osztályfőnököm. Olyanra. mint intézmény”. hogy ha azt mondom. Budapest. m. akkor az a katonaság volt. – Kiskőrösön egy tüzérezredben az első üteg katonája vagyok. de ezen a ponton ismét ideiktatok néhány mondatot Orbán Viktortól. az életről alkotott felfogásomat… Ha meg kell neveznem. mert előbb be kell vonulnia. de amit kell. hogy mi a különbség egy szakközépiskola meg egy erős gimnázium között. A Türr Istvánba se. amelyik talán egyáltalán nem visz semmiféle diploma felé. Amolyan tizenkettő: egy tuca t katona vagyok. „Rendkívül nyomasztott. hogy melyik az az időpont. akkor egy harmadik helyre. és sokszor 15 Richter: I. valószínűleg még ide sem jut el. azt végigcsinálom. amelytől felnőttnek tekintem magam. a főiskola alatt sem. akkor Gyurcsány Ferenc minden bizonnyal velük tart. akik egyúttal osztályos társai is voltak – a belvárosi munkáscsaládok fiai. Az első ilyen értelmű tudatos döntés az lesz majd az életemben. 1980-ban kezdheti meg. nagyon nem fűlik hozzá a fogam. aki számára „megrendítő volt a katonaság. s valóságos géppé lehet tenni. Nem lázadok a sorsom ellen. Amikor kijöttem onnan. Nem szeretném túlzásba vinni a dolgot. nem emlékszem különösebb konfliktusra sem. hogy ez két különböző utat jelent.

de nem engednek haza. Ezt kipróbálom. ő honvéd marad. így nem szökevénynek számítok. hogy ez nekem nem jó. mint némelyik kortársa? Nyilván szerepe van ebben annak a két kollégiumi esztendőnek.. Rá kell jönnöm. ha nem is alakulnak teljesen úgy a dolgok. de mikor átugrom 44 A kezdet (1961-1990) . amire emlékszem. egy hosszú hétvégére megint hazamegyek. ahogyan reméltem. mert látom a parancsnokot. ami hozzászoktatta őt egy zárt. ami a gyakorlatban jóval lazább viszonyokat jelent. Kiugrom a kerítésen. Emiatt nincs sem korosztályi. Ezt követően úgy tervezem. mert rögtön elkezdenek velem kedvesnővért játszani. és én azonnal visszamegyek. hogy május l-jén. Bár az előfelvételisek kiképzési célja a tiszthelyettesi státus. hogy a kiskőrösi alakulat – ellentétben a zalaegerszegivel. akkor ezzel gyengélkedőre lehet menni egy kis időre. A tüzéreknél – ellentétben a lövészekkel. soha meg nem dicsérnek. Nem Kiskőrösön. hogy ezt itt nagyon komolyan veszik. és megyek vissza az alakulathoz. csak eltűntem pár órára. akik kétéves öregkatonákat kaptak a nyakukba – az előfelvételis állományból. én otthon vagyok két-három napot. sem a hosszabb szolgálati időből adódó.. Rájövök. egy szál melegítőben. tehát maguk közül kerülnek ki a rajparancsnokok is. de nem utolsósorban: mert Gyurcsány Ferenc eredendően nem lázadó alkat. csak a legminimálisabb mértékig alkalmazko dik. ez megáll Kiskőrösön. Ezúttal szó sincs az elvárások teljesítése érdekében tett bármiféle pluszerőfeszítésről. De nem történik semmi baj. az egész inkább csak egy múló hangulat volt. Végül. ami a leszerelés kor általában őrmesteri rendfokozattal jár. Továbbá annak. amikor hazajövök eltávozásra. és azt látom. fegyelmezett életforma és rend elviseléséhez. Erre fogom magam. hanem Pápán. Megbeszélem a többiekkel. Van egy Szeged-Pápa buszjárat. de a kislánnyal a randevú összejön. De hamar megijedek. ahogyan korábban az Apáczaiéhoz. két nap után. sem a „puhány tudósokkal” szembeni kulturális és szociális ellenérzésből táplálkozó konfliktus. hogy belegabalyodok egy kislányba megint.” Vajon miért van ez így? Miért nem lázad ő is.” Gyurcsány Ferenc az itteni világhoz persze korántsem úgy viszonyul. ahol Orbán Viktor szolgál – nem első lépcsős. akkor táviratozzanak. és ha nagyon nagy a baj. Enyhébb harckészültségi fokozatba tartozik. hogy ezzel itt nem lehet szórakozni. „Soha meg nem fenyítenek. „A másik dolog. hogy ez a meglehetősen nyers ember a lelkemről kezd beszélni. bárhol vagyok. milyen századosnak hívtak. és megszököm. mondják azt. és hazautazom Pápára.eszembe jut az öngyilkosság. hogy ha keresnek. nincsenek folytonos megaláztatások. én felülök erre a buszra. akit már nem tudom. hogy mi lesz a vége. hogy én most már rendben vagyok. és nem tudom. Ezenkívül Gyurcsány tüzér. telefonáljanak. hogy a konyhán vagyok. anyám nagyon meg van ijedve. és nagyon gyorsan azt mondom. Vasárnap éjszaka civil ruhában visszaszököm a laktanyába.

oda már elvisznek. Az ezred másnap reggel hadgyakorlatra indul. én meg egész nap a Bakony közepén egy táborban süttetem a hasamat. Hazamegy Pápára. Tulajdonképpen ez az egyetlen igazi élményem az egész katonaságból.. Így aztán én leszek a tiszti fürdő fűtője.a kerítésen. hogy befűtsek egy kazánt. varsói szerződéses bemutató hadgyakorlat. de azért búskomorságba nem esve. Budapest. amikor ugyanazon a helyszínen. és csak annyi a dolgom. szegények fölkelnek hajnalban. egész nap rohangálnak. amikor a többieknek mindent megtanítottak és besulykoltak. amire hazajönnek. barát ságosan vigyorgó fiatalember lép ki 1980 augusztusában a kiskőrösi laktanya kapuján. kimennek a hadgyakorlatra. mekkora lelkiismeret-furdalásom volt. én meg ott maradok Kiskőrösön. A többiek. Kiskőrös 45 . hogy szalagsérülés. Már nem emlékszem. ami egy félig sikerült. elvagyok egymaga mban a laktanyában. majd éjfélkor beesnek hullafáradtan. aki szűk egy évvel korábban belépett oda. hogy a tiszturaknak legyen meleg víz. de az biztos. kibicsaklik a bokám. De nem tudnak velem mit kezdeni. szerencsétlenül végződő. ahol két hétig semmit sem kell csinálnom. laza. valahol a Bakonyban van egy közös. majd egy hónap elteltével elutazik Pécsre. Pápa. mert nem voltam ott az előző gyakorlaton. A fiúk. Később aztán.. Elvisznek Kecskemétre a Honvéd Kórházba röntgeneztetni. én meg némi lelkiismeret-furdalás mellett. de nem súlyos. Kiderül. de végül is kellemes következményekhez vezető udvarláshoz kötődik. hogy túléltem valahogy. hogy mi van a lábammal.” Gyurcsány Ferenc személyében tehát alighanem ugyanaz a vidám. szegények a Bakonyban szenvednek.

Lelkiismeretesen tesszük a dolgunkat. Tulajdonképpen éjjeliőrök lesznek. aktív. ebédet. kvártélyon kívül kapunk még fejenként azt hiszem. nyüzsgő fiú vagyok. két szék. ” Gyurcsány Ferenc a nevelőtanárkodás mellett egy idő után óraadással is foglalkozik. és barátok lettek (s aki ma Veszprémben Fideszes önkormányzati képviselő) – nevelőtanári állást vállal egy középiskolai diákotthonban. A koszton. egy asztal. Két -három tanítványa is van. találkozva ezzel a merőben új. A sok jelentkező közül 46 A kezdet (1961-1990) . és nagyon kevés tanulás. kiszabadulva a katonaságtól. A kollégista fiúkkal jól kijövünk. vékony. „Nagyon-nagyon sok buli van. nincsenek konfliktusok. Vékony Istvánnal – akivel korábban katonatársak voltak. „Annyi a dolgunk. ami akkor nem kis pénz. KISZ Mivel idősebb Gyurcsány Ferenc életvitele és a család anyagi helyzete az idők során mit sem változott. Nagyszájú. A főiskolás életfor mába hamar beilleszkedik. A kollégium a pécsi belváros közepén van. szabad és szabados világgal. hanem a gyerekekre vigyáznak.” Az aktivitás egyebek mellett a néptánc terén nyilvánul meg. hogy a Baranya Néptáncegyüttes – mint minden évben – ezúttal is felvételt hirdet. mindig is nagy mozgásigényű elsőéves a KISZ főiskolai hirdetőtábláján olvassa. ha találkozni akarunk velük. megtaláljuk velük a hangot. ahol az ingyenes szállás és étkezés mellett még fizetést is kap. száz-százötven forintért gimnazistákat korrepetál biológiából. Két ágy. Szociális helyzetére való tekintettel csekély térítés ellenében kapna kollégiumi elhelyezést a főiskolán. csak nem az épületre. így anyagi helyzete stabilnak mondható. itt áll meg a 32 -es busz.Pécs. nyolcszáz forintot is havonta. a tanulmányait a Pécsi Tanárképző Főiskolán 1980 szep temberében megkezdő tizenkilenc éves fiatalembernek jórészt magának kell gondoskodnia a megélhetéséről. sokszor inkább odahívjuk este a barátainkat is. A magas. szekrény. Kapunk reggelit. akiknek azokat meg kell próbálniuk leutánozni. vacsorát. Csoporttársával. legalább egyikünk mindig ott van. Elmegy a válogatásra. tehát takarodóra lega lább az egyikünk bent legyen a kollégiumban a reggeli ébresztőig. Olyan kollégiumba megy. főiskola. hogy minden este tízre. Ahogy illik az első évben. Ezért kapunk ketten egy úgynevezett tanári szobát. amikor kell. ahol bizonyos alaplépéseket mutatnak be a jelentkezőknek. de neki sikerül jobb megoldást találnia. délben rendszerint a főiskoláról is visszaugrunk enni. ahogy visszaemlékszem magamra. legalábbis nekem. egy mosdó meg egy tévé.

Rádai Eszter teszi föl tizennégy évvel később. de 16 va n… Elsiették a támadást. 1988-ban Budapesten a KISZ KB Egyetemi és Főiskolai Tanácsa elnökévé választják. főiskola. A második év elején közbejön valami. november. 1982. január l-jétől a pécsi egyetem és a tanárképző főiskola összevonása nyomán létBuli rejövő Janus Pannonius Tudományegyetem függetlenített. és nem veszi észre. a bulikon rendre azzal hökkenti meg a környezetét. 1989 elejétől a KISZ KB egyik titkára. hogy a rockzenére népi táncfigurákat lejt. akiket fölvesznek. hogy közben e körön kívül a hasonlóan értelmes fiatalemberek – a legelnézőbbek is – az egész »mozgalmat« nevetségesnek tartják?” Ezt az alighanem a legtöbb olvasó számára kézenfekvőnek tűnő kérdést a radikális jobboldalisággal kevéssé vádolható újságíró. Ez a valami: a KISZ. abban a reményben. tehát főállású. 1981 tavaszán beválasztják a főiskolai KISZbizottságba. Valódi népi táncos azonban sohasem lesz belőle. 2003. Ugyanezen év őszén megválasztják a főiskola KISZ-titkárává. Egy éven át hetente többször eljár a próbákra. Mozgó Világ. 1989 áprilisában a KISZ utolsó. amelyeken egy tornateremben különböző táncok alaplépéseit tanulják és gyakorolják a végtelenségig.azon kevesek közé kerül. Olyan elfoglaltsága adódik. fizetett kari titkárává válik. Interjú Gyurcsány Ferenccel. 16 A miniszter válaszol rá. de főleg miért maradt a rendszerváltásig KISZ-vezető. KISZ 47 . miért lett. „Végképp nem értem. 1983-ban emellett a pécsi városi KISZ-bizottság egyik titkára lesz. Pécs. hogy egyesztendei kemény munka után módjuk nyílhat valóban bekerülni az együttesbe és színpadra lépni. Gyurcsány Ferenc imádja a népi táncot. tehetséges fiatalember buzgón és büszkén az életét teszi a KISZ-re. egyben a Demisz első kongresszusán a szervezet alelnökévé – második emberévé – választják. hogy egy értelmes. Hogy van az. ami egyszerűen nem hagy neki időt a táncpróbákra. az akkor már a Magyar Köztársaság kormányának sportminisztereként működő Gyurcsány Ferencnek.

48 A kezdet (1961-1990) . a megy ei taná cs VB k u ltu rális o sz tá lyá na k v e z e t őj é r ől . Na gy Jó z se f m ell ett eli sm erő e n sz ólta k m ég T a k á cs Gyu láró l. a k in él sok min d ent k i leh et ett j árni an nak id ején.) A mai radikális jobboldal. Komócsin Zoltánhoz 17 képest). 18 (Újabb 17 A k á dá ri ellenforra da lomi k onszolidá ció jegyében szü letett KISZ első főtitkára. a k i n e k a n e v é h e z t ö b b ek k ö z ö tt o l ya n in t ézmén y ek l étr eh o zá sa k öt ő d ik . Bár a gimnáziumban – mint a legtöbb jó tanuló. 1977 -ben azonban már kiléptem a KISZ-ből. a szovjet típusú diktatúra egyik alapintézménye. Hogy – miután a nyolcvanas években az MSZMP Baranya megyei első titkári posztját betöltő dr. művelt. harmadéves egyetemista koromban. mondjuk. összességében – de különösen. hanem csupán a rabság kisebb fokáról lehet beszélni. Gyurcsány Ferenc életrajzírójaként – mindezek ellenére – igyekszem a tőlem telhető legnagyobb empátiát tanúsítani: megpróbálom megtalálni és megérteni az ő egykori motívumait. Szegedhez és Csongrádhoz viszonyítva) a nyolcvanas években hosszabb a póráz. Szűk ebb politik ai pá triá ja Szeged és Csong rád megye volt. m i nt a C so n t vá r y Mú z eu m . 18 Az á lta la m m egk érd e ze tt e gyk o ri e gy et e mi. Pécs (és Baranya) az akkori kommunista időkben „liberális” városnak (illetve megyének) számít. aki politikamentes közegből érkezvén. A liberális szó használatának helyessége a kádári puha dikta túra kontextusában persze több mint kétséges. ho gy a váro s or szá gg yű lési k épv i sel őj e Ac zél Gy örg y vo lt. otthonról nem kapott markáns ellenirányú indíttatást – még szerepet vállaltam benne. mi több. főiskolai és egyetemi – viszonyaira. illetve megítéléséhez vessünk először egy pillantást a korabeli helyszínre: a nyolcvanas évek pécsi – majd közelebbről. Most. Nagy József eléggé rugalmas. ami a vezető funkcionáriusait illeti – sötét társaság. ill et ve KI SZ -vezetők eg yb eha ng zó v élemény e.mi ne elégedjünk meg e válasz puszta idézésével. hisz valójában nem a szabadság nagyobb. erős idegenkedéssel tekintek rá. hanem járjunk utána kissé alaposabban a dolgoknak. az állampárt fiókszerve. hogy Pécsett és Baranyában (teszem azt. A mi esetünkben is csak arról van szó. továbbá politikai értelemben a rendszerváltozást követően eszmélkedő fiatalabb nemzedékek számára egyszerű lehet a képlet: a KISZ a kommunista ifjak szövetsége volt. de már semmiféle retorziót nem vont maga után. hogy – Rádai Eszterhez hasonlóan – eredendően én magam is igen csekély empátiával viszonyulok a nyolcvanas évek KISZ-es világához. Kádár János k ésőbbi ortodox rivá lisa . A dik ta tú ra p é c si – k ü l ö n ö sen k u ltu rál i s ér t el emb en v ett – „ l i b erá li s” a rcu la tá na k k ia lak u lá sá ho z h oz zá ta rt ozik m ég a z a k örü lmén y. ennek következtében Pécsett jóval elviselhetőbbek a közéleti-politikai viszonyok. humánus és „felvilágosult” ember (az iménti példánál maradva. Akkor az ilyesmi még ritkaságszámba ment. (E könyv írójaként tartozom annak beismerésével. A mai politikai ellenfelek (s általában az egykori eseményeket a jelen viszonyai alapján megítélők) véleményével szemben a korabeli helyzet azért ennél bonyolultabb képet és képletet mutatott. Gyurcsány Ferenc – a jelenből nézve csakugyan jogos kételyeket fölvető – egykori szerepének rekonstruálásához.

de már tudományos eredményeket magukénak mond ható tudós tanárok jönnek. Pista Pécs. KISZ 49 . s nézzük meg. január 1-jétől tölti be a maga tisztségét. Akkoriban a fiatalabbak gyors karriert tudnak csinálni. másrészt elindul egy szervezeti integráció. hogy a hetvenesnyolcvanas évek fordulóján indítják el a pécsi egyetemi programot. mint Sólyom László. „Nagyon jó időszak ez – mondja Bókay Antal –. olyanok. sok státus és sok pénz jön ide akkoriban. Nagy József veje nem más. 82-től dékánhelyettes) elmondta. személyi változások a KISZ-ben. és hogy nem vállalnánk e valamit. akivel a kollégiumban együtt vagyunk. ami jórészt nyugati felsőoktatási minták beépítésével jár. Csepeli György. a Janus Pannonius Tudományegyetem rektorhelyettese (annak idején az angol tanszék vezetője.)” Pécs nyitottabb viszonyain belül további kedvező körülménynek tekinthető a nyolcvanas évek elején zajló egyetemi reform. hogy lesznek itt valami választások meg. az én Vékony Pista barátommal. a korábbi kettőhöz társul a (bölcsészet-. mert kevés a tudományos fokozattal bíró oktató. de ez nem jár sok sikerrel. ami afféle modernizációs kísérleti tereppé változtatta a város felsőoktatási intézményeit. Az új kari vezető közvetlen munkakapcsolatba kerül az új KISZ-vezetővel: mindkettő 1982. hogy is kerül Gyurcsány Ferenc – az egyszerű tagi viszonyon túlmenően – szorosabb kapcsolatba a KISZ-szel. mint Ormos Mária. Helyettük így fiatalabb. Térjünk most vissza '81 tavaszához.” Alighanem Bókay dékánhelyettesi pozíciója is ennek köszönhető. Megpróbálnak Pestről neves professzorokat is lehozni Pécsre. majd a természettudományi) tanárképzés. „Egyszer csak tavasszal valaki megkérdezi tőlünk. Ennek keretében 1982-re összevonják a korábban csak közgazdasági és jogi karral bíró Pécsi Tudományegyetemet a Pécsi Tanárképző főiskolával. Az új Janus Pannonius Tudományegyetem így már három karral rendelkezik. főiskola. mint a A főiskolás szociológia. Tanítani még csak-csak.adalék a „kis ország vagyunk” című mellékszálhoz – ami ezúttal talán érdemben is hozzátesz valamit a szóban forgó személy portréjához –: dr. De kicsit előreszaladtunk az időben. Egyrészt olyan új tárgyak jelennek meg. a Magyar Köztársaság jelenlegi elnöke. Bókay Antal. de letelepülni már nem akarnak. Horányi Özséb vagy Bécsi Tamás.

majd a katonaságnál engem nem érintett meg a politika.elvállalja az. Nem stimmel… Szóval egyszer csak ott találom magam ebben a közegben. én meg a főiskolai KISZ-bizottságban leszek tag. akkor jöjjek és tegyek is valamit. És szervezem. hogy nem kell sokat győzködnie. akkor kiket zsákmányolnak ki. És ha van. A helye – az addigi főiskolai. egy hallgató szól. hogy ha nekem ilyen nagy a szám. csupán arról van szó. Aztán ezeket összegyűj töm és kiplakátolom… Nekem ez borzasztóan tetszik. Merthogy eldől: az addigi főiskolai KISZ-bizottsági titkár – egy fiatal oktató – lesz az új. Vagy Zsuzsa? Nagyon aktív KISZ es. hogy amit ő erről mond. továbbá rokonszenvesnek és népszerűnek bizonyuló KISZ-bizottsági reszortfelelőst – Gyurcsány Ferencet megválasztják főiskolai KISZ-titkárnak. hogy hirtelen megüresedik a szóban forgó titkári poszt. Kisvárosi fiúként. hogy jöjjenek be munkavállalási lehetőségek. egyik szervezet vezetőségi tagságát. egyáltalán nincsen. és minden rossz érzés nélkül csinálom. Zsóka. Kábé azt mondja. Mindez persze fölülről kialakított kádertervek szerint zajlik. Leszámítva apám kétes hitelű szövegeit. ne csak dumáljak. valamilyen Béla. az nekem logikailag nem áll össze. A legkisebb rossz érzés nélkül. hogy a hallgatók iskolán kívüli munkáit meg a társadalmi munkákat szervezzem. A nyár végén szervezem a gólyatá bort…” Aztán ősszel – a bizonyára nagyon aktívnak. Nincs ennek számomra különösebb politikai tartalma. amit csinálok. Ahogy az úttörőnek se volt. hogy ez a poszt hamarosan egyetemi kari 50 A kezdet (1961-1990) . Hogy felülről szólnak-e? Hát. Azt hiszem. De ennek sincs politikai vagy ellenzéki éle. aztán a pápai gimiben. Az a dolgom. A főiskola első évében sem. Homályosan emlékszem a kihívóm nevére is. mit tudom én. ha sokáig gondolkodom. jó szervezőnek. Ez az első többes jelölés az életemben. de a gyakorlati megvalósulás feltétele az alulról nyert legitimáció. ahogy vesszük: nekem egy diák. kollégistaként. Rendes kortesbeszédet mondunk. hogy van-e a szocializmusban kizsákmányolás. gereblyézni… Meg folyamatosan hirdetem a helyi lapokban. Nem emlékszem nagy politikai vitákra. így aztán '81 tavaszán bekerülök a kari KISZ-bizottságba. illetve a későbbi egyetemi kari titkári poszt – tehát megürül. és én kapok többséget. Például korrepetálási ajánlatok. „Engem többes jelöléssel választanak meg a korábbi főiskola titkárának. Rémlik.” Gyurcsány Ferencet 1981 őszén választják meg a Pécsi Tanárképző Főiskola KISZ-titkárának. hogy megyünk a botanikus kertbe. eredményesnek. Ehhez a gyors karrierhez az illető személyes kvalitásai és addigi teljesítménye természetesen nem volnának elégségesek – az esélyt a körülmények alakulása teremti meg. még a lány nevét is meg tudom mon dani… Kiss Erzsi. Az igazság az. Ez az új közösség. otthon se volt ez téma. s ekkor már tudható. Mindenekelőtt az a fejlemény. amit KISZ-nek hívnak. összevont egyetem KISZ-titkára. hogy legyen a hallgatóknak munkájuk. hogy egyszer a politikaigazdaságtan -tanárral azon vitatkozom.

vetélkedők. főiskola. Ezt csinálom éjjel-nappal. a hallgatói státusom annyiban változik. addigra pedig végképp lényegtelenné vált – mondja Himmer László. és van egy kisebb helyiség. A másodéves hallgató tehát ekkor és itt kerül köz vetlen munkakapcsolatba Bókay Antal kari dékánhelyettessel. aki Gyurcsány idejében a szervezet Baranya megyei bizottságának volt az egyik titkára. a karok versenyén ilyen feladatokkal például. A kiszakadt zsákokból vissza. íróasztallal. bulik – a lényeg: lekötni a fiatalokat. Hivatalosan majd 1982. hogy ennek a dolognak lenne még egy összefüggése. és egy kicsit teátrálisan megköszönöm. belépek a pártba is. korrepetálok. „A megválasztásom után egy jó hónap. és nem kell bejárnom az órákra. KISZ 51 . – A KISZ valójában egy nagy rendezvényszervező irodaként működött. a KISZ-bizottsági titkárságot. hogy énvelem madarat lehetett volna fogatni. hogy egyéni levelező leszek. Egy olyan mozzanat. Abbahagyom a népi táncot a Baranya táncegyüttesben. hogy ez mit jelent? Ez azt jelenti. klubok. automatikusan együtt jár a KISZ-bizottsági tagsággal. Igen. Mondhatni. Mivelhogy összevonják az egyetemet és főiskolát. éspedig anyagi természetű. az új Janus Pannonius Tudományegyetemen. az első év végén mészhidrátot lapátolok a pécsi Tüzépen. hogy egy óra alatt melyik csapat tud több autóbusz kalauzt előkeríteni a városból és kivinni a sportcsarnokba. Az egyetemi napokon. meg ami adódik… Szóval függetlenített kari KISZ-titkár leszek. mert az anyám ennél jóval kevesebbet keresett akkor. olykor ma már elképzelhetetlen hülyeségekkel is. Lapátoltál te már mészhidrátot?… É n korábban is magam tartom el magamat. mindenki ott tobzódik. lehetne főállásban is csinálni. másfél hónap múlva megkeresnek. Vagy hogy melyikük versenyzője képes hosszabb ideig ülve maradni a bekapcsolt villanyrezsón. a titkár saját irodája. amelynek Gyurcsány Ferenc életében különös jelentősége van. Mindezt azonban megelőzi még valami. január 1-jétől. Táborok. hogy apámmal meg anyámmal ülök egy presszóban. Nevelősködöm. hogy kapnál havi 3500 forintot. Egy nagyobból. És hogy válla lom-e. és abbahagyom a korrepetálást is. mint a huzat! De mennyire hogy vállalom! Azt hiszem. Ugyanúgy ott vagyok egész nap a főiskolán. hogy oda felvesznek. „A politika már korábban is mellékszál volt. Hazamentem.titkári státussá változik. Az egyiknek végül meggyulladt a nadrágja. Hát. alig tudtuk eloltani… Pécs. vagont rakok ki. kávét rendelek. amit én most csiná lok. A kari KISZ bizottság két helyiségből áll. ezért azt. Megkérdezem. és arra emlékszem. Én meg másodéves főiskolás voltam. ahol 15-20 ezer diák vett részt. amit eddig értem tettek… Előtte nyáron. „ A Kommunista Ifjúsági Szövetség elnevezés a szervezet keretei között ténylegesen zajló tevékenységhez viszonyítva a nyolcvanas években már erősen ana kronisztikusnak tűnik. fotellel.

visszatérő vendégei. mert így lehet változtatni a dolgokon. előfordult. „Egyedül neveltem a gyerekemet. az énekes. mint most. leszerelni őket. Ő választott vezető volt. Fletót az egyetemisták támogatták. Veress Pál szexológus voltak a táborok legnépszerűbb. aki szintén 1982-ben került alkalmazottként az egyetemi KISZ-bizottságra. Életem legboldogabb nyolc éve volt az az időszak. rámenős. Nagyszájú volt. hogy mindenben megújuláspárti. Dinnyés József. Ker e sz t e s Ju d it ma e g y ma gá n c é g a lk a l m a z o tt ja .meg a rendőrségi gépezet. volt egy szakmailag gyenge. Ő maga is alternatív figura. hogy meg is kérdezték tőle: egyáltalán miért vállal funkciót. ma is szívesen emlékszik vissza a balatonfenyvesi megyei KISZtáborokra és az orfűi egyetemi napokra. másutt simábban mentek a dolgok.” Keresztes Judit. Meg akarta változtatni a folyamatokat. Bókay Antal dékánhelyettes szerint: „Ugyanolyan volt. De a párt és a KISZ a reformok mellett állt. sokan hőzöngőnek tartották.” 19 Gyurcsány Ferencre elég egybehangzóan emlékeznek egykori munkatársai. a bulik számítottak. amelyet a szakszervezet is támogatott. Izgágá nak tűnt. alig lehetett lecsillapítani. nyolcvankettőtől kilencvenig. és elment a határokig. rendre védte a diákokat. a cég et a z eg yk or i k ar i KI S Z -ti tk á r. ” Himmer László: „Fletó közkedvelt figura volt az egyetemen. a fellépése bizonyos helyeken. A politikának semmi szerepe nem volt. a változásokat ellenző mag. az ő körükben népszerű volt. és teliplakátolták a belvárost ezzel a felirattal: »Szavazz Senkire!« Persze politikai botrány lett belőle. s ez neki sohasem okozott gondot. olykor kicsit erőszakos. Maga a főiskola különben eléggé konzervatív és kicsit provincionális hely volt az egyetemhez képest. Azt felelte. főleg pártkörökben néha visszatetszést keltett. a mandátumát időről időre meg kellett újí tani. De a hallgatók között népszerű volt. Bumm bele. Gyurcsányról általában elmondható. és alternatív dolgokat támogat.Minden évben volt diákrektor választás. de a pártban és a KISZ-ben általában nem nagyon szerették. a társaság. hosszú hajat. illetve a hallgatók jelöltje között. velem volt. A Széchenyi téren tízezres tömeg előtt hangzottak el a kortesbeszédek. ’85-ben a bölcsészek Rejtő Jenő nyomán Senki Alfonz néven indították a maguk jelöltjét. Nagyon aktívan és támogatólag vett részt az egyetemi program felfuttatásában. G yu r c sá n y F e r e n c u t ó da a la pí t o tta . csináljuk meg! Dinamikus volt. így még a nyaralás is meg lett oldva. Be is indult rendesen a párt. mert épp akkor zajlottak az országgyűlési választások is. Tömegbázissal rendelkezett. 19 52 A kezdet (1961-1990) . a közösség. Sándor György humorista és dr. gyerünk. hajpántot viselt. durr bele. Két terület jelentett mindig problémát: a diákok meg a bányászok. A Fletónak ebben komoly szerepe volt. Akkor már rendre konfliktusok támadtak a párt és a KISZ kádere.

volt. és rendszerint nem aratott osztatlan sikert a pártbizottságon. A nyilvánosság előtt nagyon jó. Akkor egyáltalán nem tűnt gazdasági szakembernek. sokszor le kellett állítani. Régen is jó szónok volt. személy szerint akár a saját pozíciójára nézve is.” Paiger István a megyei KISZ-bizottság gazdaságpolitikai titkára 1986-87-ben (Ő kilóg a sorból: közlekedési mérnökként dolgozott a Volánnál. akkor meg farmert és pólót hordott. inkább ideológusnak. hogy: »gyors reagálású erő«. A baklövései is ebből adódnak. de iszonyúan hadart. mert nem értettük. Belemenni a dolgokba. Csak most öltönyben jár.” Pécs. s a KISZ-funkcióból hét hónap után visszatért a szakmájába. hogy mik lehetnek a szavai következményei. Az MSZMP-nek sem volt tagja. ha meghallgat még két szakér tőt… De ő sohasem volt az a kivárós fajta. Úgy is neveztük katonai műszóval. A beszéde viszont nagyon lelassult. KISZ 53 . összefogott beszédeket tartott. Határozott véleményt formált a dolgokról. s ez általában eltért a hivatalostól. Erősen hadart. Tartása volt. Ha vár még egy napot. ” Keresztes Judit: „Szerintem Fletó semmit sem változott. De a fiatalokat meg tudta fogni. amit mond. és nagy dumás. A kari tanácsban vagy a pártbizottsági ülésen sem mérlegelt sokat. nemigen fontolgatta.tábor Ami máig megmaradt belőle: az azonnali reagálás.KISZ. Gyakran lépte át a határokat. főiskola. Nagyon közvetlen volt.) Gyurcsány Ferencről a következőket mondja: „Nagyon markáns személyiség.

Mondtam neki. mindjárt az elején. méghozzá szavazati joggal. Ott az amerikai rakétatelepítések ellen lépnek föl – tömegesen és szabadon. a tanárképző főiskola egykori párttitkára: „Agilis volt. és azt mondta. Ha úgy érezte. az atyaúristenig elment volna érte. 64-66. Nem is tiltakozom ellene. de egyszerűen nem foglalkozom vele. Elmondta. hogy ki is ez. hogy hol ezzel beszél. A történet nagy vonalakban a következőképpen rekonstruálható. közvetlen gyerek volt. erre magának nincs esélye. hol azzal. Maratoni vitákra emlékszem például a tanulmányi és vizsgaszabályzat ügyében. és lassan nyilván felfogom. hogy bejött hozzám egy Jeszenszky nevezetű civil ruhás rendőr. és soha többé nem ismétlődött meg ez a dolog. ő időnként majd jön. hogy politikai rendőrség meg belső elhárítás. Ez csak amolyan ösztönös emberi tiltakozás. és elharapta a szavak végét – emiatt nem is akart iskolában tanítani. hogy márpedig engem nem arra választottak meg. Amikor azt mondom ennek a rendőrnek. erről szó sincs. 54 A kezdet (1961-1990) . De lázadó típus. hogy velem akar együtt dolgozni. Aztán gyakran láttam ott jönni-menni. „Még '81-ben lehetett. igaza van. hogy mi történik a főiskolán. Persze megértem. Erősen hadart. Mert én nagyon a nulláról tanulom ezt az egészet.” E lázadás természetéről sokat elárul a miniszterelnök egy személyes emléke. hogy milyen rendőr. m. nálunk kimondatlanul is szovjetellenes éle van a szórványos és előbb-utóbb elnyomott kezdeményezé20 Lásd például: Franka Tibor: I. Amúgy lezser. meg ilyesmi.Walz János. a párttitkárral és másokkal. amelyek Gyurcsány Ferencet afféle „ortodox kommunistának”. és akkor el fogunk beszélgetni. hogy de mit akar énvelem dolgozni? Hát. ami ritkaságszámba ment akkoriban. hogy Gyurcsány körömszakadtáig védi a hallgatók érdekeit. 20 Az egykori eseményekre emlékező tanúk és a még előkeríthető tények – finoman szólva – nem támasztják alá ezt a verziót. Valójában beszédhibás volt: szótag kihagyó. Kérdeztem tőle. meg mi is ez. Igen. a „változást követelők” ellen indított akció KISZ-es vezérének igyekeznek beállítani. hogy általában a rendszer ellen tiltakozzam. a főtitkárral. s arra. hogy milyen a hangulat a diákok között. de végül elment. A hetvenes évek elején fölbukkanó magyar országi békemozgalmi kezdeményezés az ekkortájt Nyugat-Európában kibontakozó antinukleáris tiltakozó mozgalmak visszfényének tekinthető. o. félreértés ne essék! Nem jutok el addig. hogy szó sincs róla. Ennek kapcsán napvilágot láttak olyan interpretációk. nem sokkal a megválasztásom után. A kari tanácsban nálunk egyharmad volt a hallgatók aránya. hogy önnel együttműködjek – a viszontlátásra! Ezután békén hagy. a tanulmányi osztály vezetőjével. Nagyon meghökkent. ő volt az elhárító tiszt. makacs és rámenős.” Ennek az időszaknak politikai értelemben egyetlen komolyabb eseménye a Dialógus Békecsoport föllépése nyomán kialakult konfliktus 1984 tavaszán.

„Csináltattak egy nagy zöld faliújságot a menzával szemben – »Dialógus Békecsoport« –. Akkor el fog korcsosulni ez az egész. Pécs. hiszen csak nyílt vitákban tisztázhatók a nézeteltérések. Gyurcsány Ferencet ez roppant kellemetlenül érinti. Megy is a dolog. hogy az egyetemeken a KISZ keretei között már fél évtizeddel korábban is előfordultak hasonló jelenségek. vagy az egész érdektelenségbe fulladt –. hogy meddig lehet elmenni. de a rendszer elbírja.) Gyurcsány Ferenc a Dialógus csoport. tapogatják a korlátokat. de más alkalommal is a nyilvános vita szükségessége mellett kardoskodik. hogy lennie kell olyan. hogy én felhagynék ezekkel a vitákkal. afféle üzenetként neki. már nem tudom. hogyan gondolkodom erről. Elek István segítségével egy harmadik barátunk neve alatt jelent meg az írás. ki a valódi szerző.” (Itt egy személyes emléket kell felidéznem pár évvel korábbról. Kényesebb szövegek is vannak. még csak pár hetes. illetve a faliújság körüli konfliktus kapcsán. ugyanakkor szeretném elmondani. mert igazolja. ami már arról is szól. ami fesztelenül mer vitatkozni a párttal. A sokadik személyes vitánk után a kari lapba írok egy vezércikket. és a faliújságot megszüntet ik. természetesen nagy vita van. a faliújság mehet. Egy határon túl a rendszer nem viseli el a dolgot. mert ha ezt nem teszi. A dolog tönkremegy. amit akar. A dolog idővel egyre nyíltabbá és izgalmasabbá vált. amit azonban egy idő után betiltanak. főiskola. a párt tól nem függő sajtónak. amely egy ideig saját faliújságot működtethet közleményei nyilvánossá tételéhez. akkor vége az egésznek. mert én garantáltam. Hogy a dolognak mi lett a vége – a fórumot idővel betiltották. KISZ 55 . elején a pécsi bölcsészkaron is alakul egy csoport. 21 Ehhez hívok segítségül tekintélyeket. A kezdeményezés nagyon fiatal. Jól emlékszem. „Állandó nézeteltérésem van a kari párttitkárral. A címe „Nyitott szemmel” volt. majd alulról induló reformkezdeményezésekbe torkolló kari küldöttgyűlés folyományaként – ott is működött egy faliújság a KISZ égisze alatt. Ám minthogy nem voltam KISZ-tag – sőt akkor már egyetemi hallgató sem –. 1979-ben – egy heves vitába. közben el is jöttem Debrecenből. egy Gáspár János nevezetű emberrel a nyilvánosság lehetséges kereteit illetően. Az egészet csak azért ítéltem emlí tésre méltónak. hogy ezután azt 21 A szóban forgó cikket nem sikerült meglelni a kari lap fennmaradt példányaiban. hogy a rendszer atyjai hogyan vélekednek a pártsajtó szerepéről. még gyermekcipőben jár. hogy mit kell csinálni ezekkel a gyerekekkel. magam is írtam egy vitacikket. engem is elkapott a lelkesedés. Én ezt támogatom. hogy ez így rendben lesz. 1984. a debreceni egyetemről. Még Csengey Dénes. és rajta keresztül bárki közzétehette a véleményét. a faliújság másik szerkesztője sem tudta. hogy ide mindenki azt tesz ki. Én mélyen fel vagyok háborodva. hogy szabadon meg kell tárgyalni az ügyeket. mert azt gondolom. ahol azt írja valakinek. Valahol rátalálok Engels levelezéséből egy részletre.seknek. és ők maguk hozták azt a szabályt. viszonylag szabadszájúan.

amelyek politikai problémákat is felvetnek. de politikailag is kényes dolgokat állítottak ki. A címe pedig így hangzik: „A Kari Pártvezetőség állásfoglalása a hallgatók körében tapasztalt néhány aktuális politikai probléma tanulságairól”. hogy gyerekeket küldünk el. Egy összetört földgömböt például. Gyurcsány igyekezett elbagatellizálni a dolgot. az antidemokratikus eszme.mondta nekem a párttitkár. ahol nemcsak esztétikailag. közülük néhányan részt vettek a Dialógus szervezésében is: „Egy posztmodern tárlatról van szó. hogy „Az elmúlt hetekben-hónapokban hallgatóink egy része – főként esztétika szakosok.” A Dialógus csoport körül valójában nem a faliújság. hogy amit én képviselek. angol és történelem szakosok – körében. hanem egy képzőművészeti kiállítás miatt tör ki a botrány. És a gyerekek végül maradtak…” De ne hagyatkozzunk kizárólag az egykori szereplők – talán szelektív – emlékezetére. amelyek 56 A kezdet (1961-1990) . illetve tárgyi)… kerültek a nyilvánosság elé…. és mellé egy nagy vörös porszívót meg hasonlókat. „Semmiképp sem szeretnék valami romantikus figurának tűnni. hogy a Bókay Az ifjú KISZ-vezető Tóni – aki akkor dékánhelyettes volt. A kari pártvezetőség állásfoglalása szerint itt olyan „kellően át nem gondolt megfogalmazások (szöveges. Az 1984. és nagyon rendes fiú – meg én vagyunk amellett. Bókay Antal elmondta. képi. és ezt mi ne tetőzzük még azzal. és hogy amit mi a pártban képviselünk. hogy ezek a magyar szakosok csináltak már úgyis épp elég marhaságot. Merthogy ki akarták őket rúgni. március 29-i keltezésű. kilencoldalas szöveg elöljáróban megállapítja.) Ezek közül a dokumentum szerint „különösen közismertté vált. melynek fejlécén ez olvasható: „Magyar Szocialista Munkáspárt Janus Pannonius Tudományegyetemi Bizottsága Tanárképző Kari Pártvezetőség”. J. az nem demokrácia. hogy ezt a Bécsi Tamás-féle Esztétikai és Művészettudományi Intézet hallgatói rendezték. és hullámokat keltett” a „három elsőéves hallgató által rendezett kiállítás a moziterem előterében”. Ezek verték ki a biztosítékot. Rendelkezésünkre áll ugyanis egy perdöntő fontosságú korabeli dokumentum. a kari KISZ-vezetőség támogatásával szervezett rendezvények kapcsán olyan jelenségeket tapasztaltunk. és ma is úgy emlékszem. de én úgy élem meg.” (Kiemelés – D. magyar.…. és védte a fiúkat”.

türelmes. J. a kiállítók és az azt lehetővé tevők radikális felelősségre vonását követelték. hogy „a kiállítást megtekintő oktatók többségét jogosan felháborította a látvány – politikai és esztétikai értelemben egyaránt….egy része társadalmi politikai rendszerünk vagy annak alapelemei ellen irányulónak értelmezhető”. és a lényegét tekintve sem ilyen természetű. főiskola. az ő szerepvállalása eredendően nem politikai indíttatású. hogy egy egyetemi kirándulás alkalmával ismerkedett meg Gyurcsány Ferenccel. valóban elképzelhető-e. a kar más vezetőinek véleményét”. KISZ 57 . A kari vezetés gyors intézkedését. kimondja: „jelen esetben a pártvezetőség nem lát okot ilyen intézkedésekre”. minősítéséhez nem kérte….D. Ami a KISZ-t illeti: az ekkorra lényegében elveszítette korábbi Pécs.] hibái és mulasztásai”. (Kiemelés az eredetiben. Ezek a következők voltak: „– nem adott e kérdésben időben tájékoztatást.” (Kiemelés . J. és mélyen elgondolkodtatták. A KISZ-titkárt nyilvánvalóan a Dialógus csoport tagjaival folytatott akkori vitái miatt érdekelte ez a kérdés. hogy rá kellett ébrednie: ezekben a vitákban olykor alighanem téves álláspontot próbált védel mezni. természetét –. A feltűnően értelmes fiatalember („Olyan esze volt.) Nem csoda tehát. elkedvetlenedését pedig az okozhatta. mondván: „nyitottságra van szükség… megértő. továbbá bizonyos nagyon konkrét politikai. mint a nap”) erősen érdeklődött általában a filozófiai.) A dokumentum 2. akkor a következőket állapíthatjuk meg. Kerékgyártó igenlő válasza és meggyőző érvei láthatóan rosszul érintették. hogy Magyarország területén titkos szovjet nukleáris rakétabázisok vannak telepítve. Ha e fejezet végén összegezni akarjuk könyvünk hősének nyolcvanas évek eleji KISZ-es szerepvállalását – annak főbb vonatkozásait és egész. Bár az általa betöltött pozíció a kommunista pártállami diktatúrába betagolt ifjúsági szervezet helyi vezetőjének a posztja. Gyurcsány azt firtatta. A kari KISZ-titkárnak másféle értelemben is problémát okoz a Dialógus -affér. következetes vitakész ségre a hallgatók meggyőzésében”. Ami pedig a követelt „adminisztratív intézkedéseket” illeti. Az egyetemen filozófiát oktató – s vele közvetlen tanári-tanítványi kapcsolatban nem álló – Kerékgyártó István mesélte el. sokat beszélgettek. ami által „a kar állami vezetésének tudta nélkül kerülhetett sor a kiállításra”. A három nap alatt. – nem ismerte fel… a kiállítás anyagában – összhatásában és egyes részleteiben rejlő… problematikus jelenségeket… – a kiállítás előzetes értékeléséhez. továbbá az autóbuszban végig. sőt katonapolitikai kérdések iránt. A kari pártbizottság azonban toleránsnak mutatkozik a radikálisok ellenéb en. pontjának b) alpontja a következő címet viseli: „A kari KISZ-vezetőség titkárának [ő Gyurcsány Ferenc – D.

T en d en ci ózu s. A sikeres alkalmazkodás mellett azonban másfelől nagyban megőrzi saját karaktervonásait és a maga személyes integritását.politikai karakterét. hogy a merőben új közeg és szerepkör természetét. ami korábbi életének és akkori körülményeinek ismeretében eléggé érthető. (Apja „ellenzékisége” – a vele szemben táplált érthető ellenérzések okán – inkább kontraproduktív hatásként vehető számításba. ami ebben a tekintetben – akár pró. j el en tő s részb en a pé c si KIS Z -e s é vek k el fo gla lk oz ik . a mel y nek cí m e: „Eg y h ite le s e mb e r . Ne m c sa k a z id őhiá ny mi att említjü k meg egy etl en lábj egy ze tb en . sem iskolai vagy egyéb környezetéből nem kapott korábban olyan indíttatást. Másodsorban vonzza őt az elfoglalt pozícióval járó anyagi státus is. Másképpen: az adott körülmények és keretek között – politikai és emberi értelemben is – tisztességesen tölti be az általa elfogadott és vállalt szerepkört. illetve elvárásait egyfelől ezúttal is villámgyorsan fölismeri. ro sszhi szemű k ampán yt ermék . 22 Eze n a po nto n – eg y lá bj eg yz et erej éi g – me g k ell emlí ten ü nk Pesty Lá szl ó nak . s ennek megfelelően igen hatékonyan és eredményesen alkalmazkodik hozzájuk. a legendá s Fek e te Do b oz eg yk ori o p era tőr én ek a 2 00 6 -os vá la sztá si k ampá ny fi ni séb en b emu tatot t fi lmjét . 22 Megállapítható az is. E gy le g en dá va l k ev eseb b… 58 A kezdet (1961-1990) . akár kontra – tudatossá tehette volna. m élta tla n a lk otója r é ge b bi mu nk á ih oz . ha n e m mer t a fi lm k orá nt sem hit el e s. maga Gyurcsány Ferenc pedig sem a családjától.) A szerepre elsősorban személyes adottsá gai: extrovertált alkata és aktivitása teszik alkalmassá. A nyolcvanas évek második fele azonban merőben új kihívásokat hoz – a pártállami rendszer és Gyurcsány Ferenc számára egyaránt. Az a lk otá s Gyu r csán y F eren c mú ltjával .

amelyben akkor már nagyon sok vitán vagyunk túl. hogy a feleség módos szülei folyvást éreztették a fiával. hogy ilyenek után kutasson. amikor megint nagyon veszekszünk. aki a válást erőlteti. „Ez egy hosszú. Ezt megmondom május közepén. mint amikor egy romló házasságot úgy próbálnak rendbe hozni az emberek. hogy összeházasodunk. talán ezért is akarjuk minden áron megmenteni ezt az egészet.Egy hanyatló rendszer és egy emelkedő karrier vége A nyolcvanas évek közepén Gyurcsány Ferenc magánélete is alaposan – és többszörösen – átrendeződik. miként az is. Elmondom. '84-ben felvesznek a közgázra. és alighanem mindketten sajnáljuk a kapcsolatban benne levő négy évünket –. Ő nem hiszi. nincs közös vagyon. hosszú hajú elsős lány. Első feleségét. és ezzel megoldódnak a gondok. hogy ezt úgy kell rendbe tennünk. Emlékszem. hogy szeptemberig együtt élünk. 1978 őszén járni kezdett. Fiatalok vagyunk. Gyurcsány Ferenc édesanyja szerint az állandó konfliktusok. akkor legyen egy gyerek. Engem előző évben. A kapcsolat az időnkénti megszakítások ellenére – annak ellenére. Beatrix 1982-ben. De nem sikerül. Mindkettőnknek a másik az első igazi szerelme. Ez nagyon is elképzelhető. hogy a fiú előbb Kiskőrösre. hogy na jó. majd újranő sül – teszi mindezt három esztendő leforgása alatt. Rozs Beatrixet már ismerjük: ő volt az a szőke. az érettségi után szintén a pécsi tanárképzőn folytatja. és mondhatni. hogy nem tudok tovább itt lakni. akivel a negyedikes pápai gimnazista annak idején. békésen élünk tovább a kétszobás lakásban. s hogy mindent nekik köszönhet. amit a Bea édesanyja vett. s a következő évben összeházasodnak Gyurcsány Ferenccel. „Én megmondom még tavasszal. majd a feleség családja által vásárolt kétszobás lakásba költözött. Ő a nagyszobában. majd Pécsre kerül – tartósnak bizonyul. én meg a kicsiben. hogy összeházasodunk. Olyan ez. A kollégiumlakó megházasodik. elválik. illetve a válás oka az volt. én egy uta zótáskával és egy kicsike teflonserpenyővel hagyom ott azt a lakást. Nincs gyerek. majdnem ötéves diákszerelem. Egy hanyatló rendszer és egy emelkedő karrier vége 59 . hogy szegény családból jött. és két év múlva én vagyok az. hogy szerepet játszhattak egyéb okok – ám ennek a könyvnek nem feladata. hogy ez igaz. azt gondoljuk. az majd összeköt bennünket. s aztán el fogunk válni.” A házaspár előbb a kollégiumban kapott közös szobát. hogy nem tudok maradni. A romló viszonyból tehát azzal próbálunk menekülni. És egyszer.

m é g a k k or i s. 23 Szóval fiatal házasként építkezünk. hu / o n l i n e/ men u / l et o lt e s/ sz o r o la p / g o gl_ 0 5 0 3 0 . De bocsánat. nagyon jól keres. és péntek este jönnek vissza Pécsre.” Edina egy orvoscsalád gyereke. (Kicsi ez az ország.hogy . Ott ismerem meg Árpit. inkább csak mi megyünk. ha e z é rt ta lá n n ek em i s b o csá na t ot k el l k ér n em – í m e : „ R é sz t v et t e m Na g y I m r e é s má rt ír tá r sa i t e m et ésén . ami a későbbi szereplését elő revetítené.amikor készülök a számítástechnika vizsgára. s olyankor van alkalma megállapítani. Úgy hívják. a meg r en dí t ő esemén y . s aztán '88-89-ig élünk Pécsen. szintén jómódú lány.” Gyurcsány Ferencről ebben az időben már elmondható. hogy hozzá. mondhatni. Bognár Edina. hogy Gyurcsány vendégeként eszik életében először sült kacsát (ami alighanem hálás betegek adományaként kerül időnként az anyós konyhájába). a z ér t m eg n ézt em Gó g l Ár pá d h o n la p ját . így lényegében ketten vagyunk. Főiskolás. Az i g en r észl et es ö n él etra j z n em t esz emlí t é st az M SZ M P ( pá rt b i z o tt sá gi ) ta g sá g r ól . bár egyedül neveli. mert megszületik az első fiunk. el l en ő ri z e n d ő : p o nt o sa n m e d d i g i s v ol t O r bá n m i n i sz t er e . sza ba d -eu r o pa . Az édesanyja. az OTP-től kölcsönt veszünk fel. a megyei kórházban. Mindez 1986-ban történik. akkor ismerem meg. Árpi a megyei kórház pártbizottságának aktív tagja. a környéket Pécs módosabb polgárai lakják. hogy nem túl gyakoriak ezek a találkozások. amir ő l ú g y ér e zt e m . ” ht t p: / / www. Egyik feleségnek se jó a viszonya apámmal. Az a helyzet.) „A második házasságomnál Gógl Árpád a feleségem tanúja. hogy az élete kifejezetten jó anyagi körülmények között zajlik. hogy elkezdek járni egy lánnyal. Együtt lakunk Edina édesanyjával. kiegyensúlyozott. Mindez persze erősen viszonylagos: a Kádár-kori társadalom egykori viszonyaihoz mérendő. T a lá lta m v i szo n t eg y na g y o n szép mo n dat o t . az állatkert szomszédságában található. Az újonnan épített családi ház a város fölött. 23 Bá r e z a t ör t é n e t v a l ó ba n n e m r óla sz ó l . A szüleimmel a kapcsolatunk. ez a történet nem róla szól. Akkoriban én semmiféle ellenzékiséget vag y bármifajta olyan politikai kötődést nem látok nála. a vékonypénzű oktatóhoz képest a fiatal hallgató középosztályi színvonalon él. k ü l ö n ö sen Or bá n Vik t o r b e sz é d e na g y ha tá st t e tt rá m . Majd hama rosan hárman leszünk. a két család sűrűn összejár. Péter. s ha megyünk is. Kerékgyártó István többször jár náluk. Köztük van az a Gógl Árpád is. ht m l 60 A kezdet (1961-1990) . időnként hazamegyünk. Ez az oka annak. aki később a Fideszben tűnik föl: 1998 májusától 2000 decemberéig az Orbán-kormány egészségügyi minisztere lesz. Nem nézik jó szemmel az apám életmódját. a Mecsek oldalában. de ő hét közben nincs otthon. Vasárnap esténként indulnak Fehérvárra. A szerényebb körülményekhez szokott tanárra például – egyebek mellett – az tesz máig emlékezetes benyomást. i d e k e ll ik ta t n o m . akkor már tudom: válni fogunk. Kollégáival tíz éve Székesfehérváron vállalt munkát.

A kulturális. de be is vezettük. A nyolcvanas évek közepétől Stumpffal. mint egy Habsburg” – tréfálkozik Kerékgyártó). Szilvásy György. A kettővel korábbi elnök az ELTE matematika szakos hallgatója. presztízs) az utóbbi rendelkezik a leg nagyobb súllyal és jelentőséggel. Gyurcsányt az ő utódának szemelik ki Nagy Imréék. az Egyetemi és Főiskolai Tanács volt osztályvezetője (1990-től 1995-ig a Miniszterelnöki Hivatal helyettes államtitkára. mint általában a KISZ. az ELTE Jogi Karának KISZ-titkárát küldik le hozzá Pécsre. politikai nyitottság. igazgatója – ma a miniszterelnök kabinetfőnöke) így beszél erről: „Az akkori egyetemi KISZ teljesen más volt. vállalja el a megbízatást. és fél nyolcra már Pesten vagyok. a második harmadát a megyék delegálják. egy héten háromszor hajnali négykor kelek.” Az Egyetemi és Főiskolai Tanács elnöke nem akárki a KISZ Központi Bizottságában. Maga a KB több mint száztagú testület. másutt ehhez képest ortodox szellemiség uralkodott. '88-ban ugyanis megválasztanak a KISZ KB Egyetemi és Főiskolai Tanácsa elnökének. a valódi döntéshozó szerv – a szerepe nagyjából a mai politikai pártok választmányához hasonlítható. s (akárcsak az MSZMP esetében) nem a legfőbb. Sőt nemcsak fölvetettük. hogy vegye rá. egyetemi és főiskolai tanács. ” Ennek az Egyetemi és Főiskolai Tanácsnak az elnökévé választják meg tehát 1988-ban Gyurcsány Ferencet. Közülük mindenféle értelemben (intellektuális erő. Nem kell hosszasan agitálni… Egy hanyatló rendszer és egy emelkedő karrier vége 61 . „Én a KISZ-ben akkor már nagyon aktívan dolgozom. ötkor beülök a Skodába. A KB-n belüli tényleges hatalmi központok: az intézőbizottság és a titkárság (ahogy a pártban a politikai bizottság és a tit kárság) – ezek a mai pártok elnökségére emlékeztetnek. középiskolai. Nagy Imre – a KISZ KB későbbi első titkára. Enyedi Nagy Mihályt. a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem egykori KISZ-titkára. az alternatíva szükségességét.A feleség családi hátterének természetesen meghatározó szerepe van ebben a jólétben („Feri mindig olyan jól nősült. 1998-tól 2002-ig a Gyurcsány Ferenc tulajdonában lévő Altus Rt. Vass Laciékkal és a többiekkel itt már a politikai pluralizmusról beszéltünk. Erőtelje sen fölvetettük a monopolhelyzetek megszüntetését. a harmadikat pedig az úgynevezett rétegtanácsok. Sándor Péterékkel. már ahol rajtunk múlt: így jött létre például a KISZ-től független hallgatói érdekképviseleti rendszer. A Központi Bizottság tagjainak egyharmadát a KISZ kongresszusa választja meg. Gombár Csaba erről tartott vezetőképzést. érdek-képviseleti és ifjúsági szervezetek terén meglévő szervezeti monopóliumok megszűntetését. 1995-től 1998-ig minisztériumi államtitkár. később tudományos pályára lépő Pávó Imre követte. de azért ne feledkezzünk meg a korabeli értelmiségi átlagnál jóval magasabb KISZ-titkári fizetésről sem. értelmiségi. A KISZ egyéb területeihez képest ezek merőben szokatlan dolgok voltak. majd a Demisz elnöke – volt. agrár-. őt a rendkívüli matematikai tehetségnek számító. Az utób biak egyfajta szociológiai tagolódást jelenítenek meg: „ifjúmunkás”.

ő meg. a reformirányzaton belül. ha jól 62 A kezdet (1961-1990) . hogy ha most lennék egyetemista. A pártvezetés jelen lévő képviselői egyre idegesebben hallgat ták ezeket az ismétlődő mondatokat” – mosolygott apósom (én pedig alighanem arra gondoltam.Fentiek kiegészítéseként ismét fölidézem egy (valójában csak közvetett) személyes emlékemet. és nyilván direkt történt. előző napi élményét. amikor az egyetemi. – Tegnap is éles viták voltak. Addigra. főiskolai osztály vezetője voltam. hogy a ma is ismert képességei már erősen mutatkoztak. A nyolcvanas évek második felében történt. Nagy Imrének Szilvásy György (MTI-fotó) van igaza. ami akkor komoly dolog volt. Imrével és vele. és '85-ben én lettem a helyettese. talán ki sem lépnék a KISZ-ből). mi Nagy Imre mögött állunk. mert igen gyors karriert futott be a KISZ-ben. a hallgatók egyre radikálisabb reformokat követelnek – mondta. Ezt a gyors karriert úgy tudta elérni. Nagy Imrét követjük. én vettem volna át a funkcióját az Egyetemi és Főiskolai Tanács elnökeként. majd a KISZ KB egyetemi ügyekkel foglalkozó titkára lett. hogy az egymást követő felszólalóik sorozatban ezt ismételgették: mi Nagy Imrével értünk egyet. Szilvásy György: „Nagy Imre nem sokkal előttem került be az egyetemi osztályra osztályvezetőként. A vezérük egy Nagy Imre nevű fiú volt az ELTE-ről. hogy leültünk hármasban. hogy a Feri kedvéért lépjek vissza. hogy egy családi ebédnél az apósom – aki a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola főigazgatója volt – elmesélte friss. és újabb meg újabb alternatívákkal álltak elő. és akkor Imre arra kért engem. '87-88-ra viszont Gyurcsány Feri már annyira feljött. azt hiszem. amelyet a Gödöllőn rendezett országos egyetemi és főiskolai diákparlamenten szerzett: „A KISZ-ben igen nagy a mozgolódás. ő már intézőbizottsági tag is lett. Ővele én a nyolcvanas évek közepén valamelyik EFOTT-táborban találkoztam először. Ezek a képességek a nyolcva nas évek közepén még ismeretlen vidéki fiút nem egészen két év alatt kulcspozícióba juttatták az egyetemi területen. Aztán ő nemsokára az Egyetemi és Főiskolai Tanács elnöke. külön tanácskozásra vonultak. én pedig előbb a helyére léptem az egyetemi osztály vezetőjeként. majd az úgynevezett káderterv szerint. a küldöttek egyre nagyobb csoportja utasította el a fölülről beterjesztett javaslatokat. Időt kértek.

Ez végigment a teljes állami hierarchián. amely korábban több szálon működött (a párton és a KISZ-en kívül a szakszervezetben is megjelentek ennek bizonyos mozzanatai). az egyik pécsi városi titkár. De akkor ő még egyáltalán nem volt benne a fősodorban. mert földuzzasztotta az államapparátust – ami így nem volt igaz. mondhatni. a Fidesz bölcsőjének tekinthető Jogász (később: Bibó) Szakkollégium igazgatója a nyolcvanas évek vége felé jó. hogy a véleményét. ahogyan a szájára jön.” Szilvásy György: „Egy ideig volt köztünk rivalizálás. akkor oda meghívták a KISZ KB egyetemi osztályának vezetőjét is. Egyszerűen annyi történt. Gyurcsány is segít a cipekedésben. De már akkor az volt a benyomásom. És amikor mondjuk az Oktatási Minisztérium felsőoktatási miniszter helyettese összehívott egy területi értekezletet. Amikor '89 táján Stumpfék költöznek a Törökvészi útról a Zöldkő utcába. Személyében is valami újat képviselt. Valóban megmozgatni a dolgo kat. hogy nagyon könnyen maga mögé tudja állítani az embereket. ahogyan gondolja. a kritikáját úgy mondja el. hogy a Fletó mennyire üdítő jelenség a többiek között. abban a korban három év sokat számít. Már az osztályvezetőség is miniszterhelyettesi beosztásnak felelt meg. ő meg egy lezser fiú. hogy nem a legválasztékosabban fejezi ki magát… Szóval időnként elég vaskos kifejezéseket használ. Feleségével egy alkalommal még Pécsre is elláto gatnak hozzájuk vendégségbe. ahol nemcsak a párt épült be az államigazgatásba. Nemcsak a kommunikációs képességeivel. Ugye. Feltűnt az is. Nagy Imrével együtt ő volt az a KISZ-esek között. gyorsan reagáló fiú. baráti kapcsolatokat ápol Gyurcsány Ferenccel. Nem sokkal később azonban már meghatározó tényezővé vált…” Stumpf István. más részt meg abban az értelemben is. ott is megfordulnak náluk vacsoravendégként. (Tudjuk: kicsi…) „Igen. Egy hanyatló rendszer és egy emelkedő karrier vége 63 . hane m a KISZ is. Tehát egységesítenie kellett az államapparátust. majd miután a Gyurcsány házaspár Pestre költözött. világos fejű. hogy egy nagyon lendületes. amolyan vidéki fiú volt. teljesen új fazon. Tegyük hozzá kitérőként. aki. Soltész Anikó. jól kommunikáló. jóban voltam a Gyurcsánnyal. a hátán viszi Orbán későbbi kancelláriaminiszterének sezlonját. hanem azzal a gondolatvilággal. integrálnia kellett a kormányzatba. hát… nemigen válogatja meg a szavait. amit képvisel. ez volt az állampárti rendszer. Antall Józsefet többek közt azért támadták. mert hát tényleg úgy volt. hogy én leszek a KB-titkár. Nálam három évvel fiatalabb volt. hogy a kilencvenes évek elején. Egyrészt abban az értelemben.emlékszem. Azok bürokraták. aki miniszterhelyettesi rangban ült ott az értekezleten. aki igazán komolyan akarta a változást. amelyek annak idején a pártban és a KISZ-ben is megvoltak. amikor már a Miniszterelnöki Hivatalban dolgoztam. hogy azokat a funkciókat. a KISZ KB ifjúsági kutatócsoportjának vezetője mondta nekem akkoriban. ami azért nagyon komoly karriernek számított.

Nevezetesen. az Egyetemi és Főiskolai Ta nácsban végül is nem kerül erre sor. Hogy szép. De annak idején. hogy ő a főnök. és váltani akartam. Egyrészt.A MISZOT alakuló ülése: Nagy Imre. De a Gyurcsánnyal való rivalizálást – és annak kimenetelét – mégsem éltem meg drámaian. Ráadásul a nyolcvanas évek végének Magyarországán: a teljes és gyökeres politikai rendszerváltozás kezdetét jelző többpárti struktúra kibontakozása idején (1987 őszén létrejön az MDF. ami nem hiteles ebben a történetben – mondja a miniszterelnök. és átkerülök az államigazgatásba. többpárti választások előtt. mert körülbelül '88-ra kicsit elegem is lett a mozgalmi ügyekből. Másrészt meg kétségtelen – amint ezt a mostani fölállás is jelzi –. hogy belterjes világ ez. Ezt kevés emberről mondhatom el. '88 tavaszán a Fidesz). – Az biztos. Gyurcsány Ferenc. Részben öreg is vagyok hozzá. akivel tudok úgy is dolgozni. hogy részemről van 64 A kezdet (1961-1990) . Stumpf István Visszatérve a nyolcvanas évekre. hogy Gyurcsány Ferenc azon kevesek egyike. mindössze két esztendővel a folyamat lezárulását jelentő szabad. szép – szervezeti reformok meg belső pluralizmus –.” Talán az olvasó is arra gondol most. gondoltam. amire a szerző. igen nagy karriernek számított tehát a KISZ KB titkárának lenni. de mindez mégiscsak a pártállami diktatúra rendszerén belül van. én meg a beosztott. részben meg túl sokat is voltam már benne. „Semmiképpen sem akarok utólag olyasmit belemagyarázni. mert én időközben eljövök a KISZ -ből.

hogy nem háborodunk fel. Nyilvánvaló. olyan erős szellemi halások. Az az igazság. Másfelől – így utólag – nagyon jellemző az is. hogy megmosolyogtató ez így utólag. vagy nem fogom le őket.egy nagyfokú tájékozatlanság a világ dolgaiban. Nincs szó arról sem. Hogy így meg úgy. hogy mi vagyunk a haladó és demokratikus gondolkodású reformerek a keményvonalasokkal és az ortodoxokkal szemben. hogy nekem van igazam. másfelől meg van az én meggyőződésem és hitem. farmerban. volt is ben nem némi misztikus csodálat aziránt. hogy igen. ami eljutott hozzám ebből a világból. Ő akkor már a KISZ KB-ben dolgozik. hogy mi történt már megint. ez mégsem lehet egy normális ország. én meg alföldi papucsban. És a Misi szállítja a pesti híreket. Hogy ne menjek olyan gyor san. mit csinálunk velük. én még lenn vagyok. Tudtam. Azt javítani kell. A konfliktusaim is ilyen természetűek. Ezeknek a híreknek állandóan visszatérő eleme az is – a mi megnyugtatásunkra-e. Én vagyok a legnagyobb reformer ezen a halpiacon. hogy én vagyok a világ legreformerebb csávója. a nyomda meg a Rajk-butik. ahogy mindezt fogadjuk. Azt gondolom. hogy hát a rohadt életbe. Azt hiszem. mert nyomják ezeket a papírokat. Idejövök Budapestre. Hogy egyfelől természetesen helyeseljük. hogy elkobozzuk a nyomdát. a KISZ KB-ben nagyon sokan. akik ezt markánsan és nagy erővel képviselnék. nem kell őket lefogni. ahol öltönyben járnak a népek. Persze tudok a pesti ellenzékiekről és a szamizdatról. Nem olvasok ellenzéki irodalmat. hogy ehhez bátorság kell. ez nagyon helyes. hogy a jó oldalon állunk. hogy engem nem érnek olyan impulzusok. Hogy nem háborodunk fel mélységesen. Emiatt ütközöm szinte folyamatosan a környezetemmel. legalábbis a titkár környéki emberek. hogy ami van. Nincsenek a környezetemben olyan emberek. hogy a kettő konfrontációjában én a gyengeség okán. Közben természetesen úgy érezzük. Enyedi Nagy Mihály – annak idején csak Nagy Misinek hívják – sűrűn jár le Pécsre. amit természetesen úgy élek meg. egzisztenciális okokból megalkuvóként viselkednék. teszem azt. hogy soha nem fogjuk megtenni nekik azt a szívességet. Nem kell megküzdenem azzal a kihívással. azaz élnek a véleménynyilvání tás jogával… Én nagyon lassan teszem meg a magam útját előre. hogy lefogom. hogy én a jó oldalon állok. Engem csak olyan impulzusok érnek el a közvetlen környezetemből. ahol el lehet dönteni. amelyek a rendszer egészét tagadnák vagy kérdőjeleznék meg. meg nyakkendőben. De ez leginkább a bátorságnak szólt. hogy nem tudom én. mezítláb. és moped motoron közlekedem. Elképesztően büszke vagyok rá. azt meg kell változtatni. hogy vannak egyfelől nagyon erős állítások. hogy nagyon tetszik a saját szerepem. A rendszer lényegi vonásai- Egy hanyatló rendszer és egy emelkedő karrier vége 65 . azt a jó ég tudja –. a Demszky. hogy lefogjuk őket. Ennek része az is. Nagyon jellemző. amelyek alapján a fönnállóval szembeni kritikám úgy fogalmazódik meg.

hogy egy társadalmiasult demokratikus reformfolyamat végén létrejön-e egy új Magyarország (én szocialista Magyarországban gondolkodom. Elsősorban az ifjúsági szervezet belső ügyeiről kérdezik. Hogy valójában eltakarom a szememet. szétzilált Magyar 66 A kezdet (1961-1990) . ott korántsem ez a helyzet. És ott azért megérzem. valamint immár a KISZ KB Egyetemi és Főiskolai Tanácsa elnökeként interjút ad a Lucidum Intervallum. azt utólag nehéz megmondani. s ő efféle válaszokat ad: „A KISZ az elmúlt években jelentős politikai térvesztést szenvedett el… Ma nagyon szorosan hozzá van kötve a párt működéséhez. reformintézkedésekkel. föl kell oldani a szervezkedés belső tilalmát. azt hiszem. Az például teljesen természetes számomra. amiben már nem fogadható el a… demokratikus centralizmus sem. nagyon keveset értek. a Fidesz és más civil közösségek… Ha akarja a pártvezetés.… az MDF. úgy tűnik. hogy akkor őszintén hittem én ezt. De aztán ott voltam és sorban álltam a Kádár temetésén is. De hát a fene tudja. persze. És sorba állok. hogy mi is ez. december 23-án közöl egy interjút a KISZ-vezetővel. hogy ott vagyok a Nagy Imre-temetésen. hogy tömegméretekben ma már fogyaszthatatlan… A felsőoktatásban… néha a működés alapvető feltételei sem lelhetők fel… Olyan kihívások is megjelentek. aki a következőképpen vázolja az ország előtt álló lehetőségeket: „Itt történelmi változások zajlanak. A Magyar Ifjúság a következő hónap végén. hogy mennyi bizonytalanságot tükrözött és mennyire ellentmondásos volt ez a magatartás. Hogy őszintén hiszek-e ebben az egészben. vagy egy dikta tórikus. 1988 novemberében a pécsi városi KISZ-bizottság titkáraként.ból. Ma úgy érzem.” Ami a szétesés előtt álló pártállami rendszer szétesés előtt álló ifjúsági szervezetét illeti. az elkövetkezendő években az ifjúság létrehozza plurális politikai intézményrendszerét… Ekkor… a KISZ utódszervezete önálló szervezetek föderációjaként létezne. és aligha vállalható a KISZ név… Ki kell nyitni a kapukat. rendben van: ezen a halpiacon alighanem tényleg Gyurcsány Ferenc a legnagyobb reformer. ha nem. Nem érzem úgy. polgárháborútól fenyegetett.… A KISZ a változásokra olyan mértékben túlérett. illetve megítéléséhez természetesen nem kell csupán az ő mai – egyébként megejtően őszintének ható – visszaemlékezéseire hagyatkoznunk.” Gyurcsány Ferenc nyolcvanas évek végi gondolkodás. amelyekre képtelenek voltunk válaszolni. autonóm politikai aka ratképzése nincs. Ezek. amelyeknek az a tétjük. 1988. és játszom egy nekem hízelgő szerepet? Ezt nem hiszem. többen nem). ez. és teszem a dolgomat. de akkor nem élem ezt meg kínzó dilemmaként. ha ezt teszem. mi változik utólag az emberben.és magatartásmódjának rekonstruálásához. hogy őrlődnék két malomkő között. Legalábbis nem tudatosan teszem. Ma már világosan látom. a pécsi joghallgatók lapja számára. Ám ami az országot illeti.

Bu dapest. Hogy az milyen? Mivel a történelem ilyet még nem produkált. mert tartalmilag nem könnyű értelmezni a vázolt alternatívát. Tölgyessy Péter szeMerényi Miklós interjúja : Hiva tásos messzelátók.” 24 Ez a nyilatkozat már erősen problematikus. mint demokratikus szocializmus. Ezek pedig aligha lehetnek mások.): Gy u rc sá ny – a ma g ya r sa jtó tü krében . maradnak az elméleti fikciók. Ringi er Kiadó i . december 23. Az is nyilvánvaló. a második a káosz. Merthogy az első a jó. a második a forradalom? Nem: hisz a második is „reformintézkedésekkel” valósulna meg. „új Magyarország”). Az első békés eszközöket és hasonló jellegű végkifejletet ígér („reformfolyamat”. 1988. Az első a demokrácia. ha „történelmi változások” eredményeképpen létre jövő „új Magyarországról” beszélünk –. Azaz többpártrendszert. Ez esetben a jelzett szó (szocializmus) tartalmának megfelelő értékeket és intézményeket a gazdasági. Egy biztos: az alapvető válto zások elkerülhetetlenek. Tehát szocializmus vagy semmi. De hogy még mindig úgy vélje: másban nem is lehet… Ezek után igencsak indokolt a kérdés: vajon miféle szocializmus volna ez. Az első a szocializmus. Egy demokratikus reformfolyamat végeredményeként nyilvánvalóan nem lehetne más. Mindenekelőtt azért. 2 0 0 4 . o. hogy a KISZ KB egyik vezetője 1988 végén „szocializmusban gondolkodik”. Magyar Ifjúság. Nagy Imre. Közli: Mer é nyi Mik ló s ( sz erk . hogy Gyurcsány Ferenc az általa lehetségesnek tartott kétféle forgatókönyv közül egyértelműen az első megvalósulását szeretné előmozdítani. Az még csak hagyján. 5 1 . Ha a jelzőt komolyan vesszük – márpedig ezt kell tennünk. Az első a reform. Az első a szocializmus – a második: mi is? Kapitalizmus? Polgári rendszer? Ezt Gyurcsány nem mondja ki. amiben Grósz Károly. a kollektív gazdaság és kollektív – tehát nem a magántulajdon és a piaci verseny alapján tagolódó – társadalom. akkor az a politikában versengő pluralizmust kell hogy jelentsen. a másodikat pedig elkerülni. A Grósz-féle „modellváltás” lényege nagyjából ez lett volna: átütő piaci reformok – tehát kapitalizmus – a párt politikai monopóliumának (legrosszabb esetben: hegemóniájának) megőrzésével – tehát diktatúra. Épp a fordítottja annak. Nagyjából az '56-os képlet. a második a diktatúra. 24 Egy hanyatló rendszer és egy emelkedő karrier vége 67 . ma tehát nem lehet kivárni. jobb tehát elébe menni a dolgoknak és megpróbálni kedvező mederbe terelni őket. mint a kollektív tulajdon. illetve a társadalmi szférában lelhetjük fel. „szétzilált Magyarország”). az MSZMP első titkára gondolkodik.ország lesz-e… Ezek az alternatívák a kapuban állnak. a második viszont pusztítást és káoszt („polgárháború”. a második a rossz forgatókönyv.

rint nagyjából olyasmi. lásd Dél-Koreát vagy egyes dél-amerikai országokat. a személyi jövedelemadó-rendszer –. má r ciu s 2 1 -é n. Ilyen nincs. Ez valamikor 1988 nyarán történik. és megverekszünk a mi vaskalaposainkkal. Merthogy van. Hogy aztán ebből hogyan lesz többpártrendszer – ezzel a hatalmi struktúrával meg az oroszokkal –. A legtöbbünk azt gondolja. és jönnek létre a vállalati tanácsok. 68 A kezdet (1961-1990) . Nem gondoljuk. éppen Pápáról jöttünk Budapestre autóval. Előtte már beengedték a vállalatokba a magánkezdeményezést. erről fogalmunk sincsen. Mindennek azonban ellentmond Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2005 nyarán adott válasza arra a kérdésemre. Veszprém előtt voltunk. és politikailag nem bigott. meg valahogy dűlőre jutunk az oroszokkal is. a 8-as úton. és én azt mondom. hogy ez – mellékesen – nem is igaz. a vállalati gmk-kat. elindul. Hozzátehetjük. hogy a nyugati piaci szisztéma felé megyünk. Akkor már megvan az átalakulási törvény. Ez egy kísérlet: valamilyen tulajdonost – bár kollektív tulajdonost – tenni a vállalatokhoz. 26 Vg mk : vá l la la t i ga z d a sá g i m u nk a k ö z ö ssé g . még ha csak átmenetileg is. azt el sem tudjuk képzelni. Erre nagyon jól emlékszem. a vá lla la t ü z e m c sa r n ok á ba n a n na k g é p ei v e l v é g zett „ ma gá n vá ll alk o zá sa ” . meg piac lesz. de inkább előbb. hogy majd a mi nemzedékünk lassanként csinál ebből valahogyan egy demokratikus országot. Jó hosszú átmenet lesz. az világos. amit ma Kínában láthatunk. magántulajdon lesz. Végre. Az á ll a mi vá ll ala t a lk a l ma zo tt ai nak mu nk a i d ő u tá n.26 Minden erről szól már ekkor – a kétszintű bankrendszer. Hogy majd ez lesz a mi dolgunk. hogy na végre. hogy Grósz Amerikában bejelentette: húsz vállalatot privatizálni fognak. Hogy ez az egész csak úgy széteshet. A legtöbbünk fejében ez nem kötődik össze a többpárti demokráciával. Szóval. amikor a rádió bemondta. A magántulajdon és piacgazdaság felé. Ha az ember a nyolcvanas években közgázos. hogy a rendszerváltozás melyik elemét fogadta el előbb: a többpárti demokráciát vagy a magántulajdonon alapuló piacgazdaságot? A válasz ugyanis így hangzott: „Egyértelműen az utóbbit. hogy a dolog előbb-utóbb arrafelé fog menni. hogy itt előbb-utóbb. május 26-i számában a következő körkérdést intézi a magyar közélet néhány szereplőjéhez: „Kiléphet-e hazánk a Varsói Szerződés- 25 Elha ng z ott a Ru b ic o n sz erk e szt ő sé g e á lta l r en d ez et t „ Út a r en dszervál tásho z” cí mű k on fer en ciá n 2 0 0 4 . hogy nincs magántulajdonra épülő.” A Magyar Ifjúság 1989. akkor teljesen világos számára. 25 A Gyurcsány által vázolt negatív alternatíva bizonyos elemei („diktatórikus reformintézkedések”) mintha erre utalnának. amelyeknek az állami üzemek kvázi-tulajdonosaiként kellene viselkedniük. hogy egyszer csak vége lesz a rendszernek. versengő piacgazdaság versengő többpártrendszer nélkül.

a KISZ KB és mi” – ezt a mondatot Gyurgyák János. Ez a válasz ma mosolyt fakaszt – akkor nagyon is realistának tűnik. A Magyarország nevű halpiacon 1989 nyarán csakugyan nem könyvünk hőse a legnagyobb reformer. nincsen jól. hogy mit lehet csinálni. azt hiszem. április 1-jén ismertetik a Magyarországról tudósító 27 Pünkösti Árpád: Szeplőtelen fogantatás 15. Eszerint fokozatosan el kell venni a szerződés katonai jellegét. Egy hanyatló rendszer és egy emelkedő karrier vége 69 . Bármekkora is a kísértés. 2004. hogy hogyan nem lehet csinálni.) Gyurgyák (aki szintén vidéki fiú. a KISZ KB titkára. Viszont egyáltalán nem tudom. és hogy a kettő között hogyan lehet majd átmenetet teremteni. annak természetéről és lehetséges menetrendjéről azonban – finoman szólva – jóval konkrétabb és határozottabb elképzelések is megfogalmazódnak már annál. évtizedes távlatban gondolkodik. az Osiris Kiadó vezetője mondta 2003 végén. Ám jelenleg „időszerűtlennek tartom a kérdést. A második szerint: „lehetővé kell tenni a pluralizmus szervezeti leképezését. A mai fül számára kissé bonyolultan fejezik ki magukat. térjünk vissza rá 16 év múlva”. az MSZMP PB tagja. különösen külpolitikai. január 3. az elsőt 1988. Szinte mindenki hosszú átmenetben. javaslom. Általában a KISZ és a Fidesz viszonyára. és csak az utóbbi válaszát idézem föl. igen.” Ezután következzék két rövid részlet – két különböző dokumentumból. de mindkettő nyilvánvalóan ugyanazt követeli: a többpárti demokráciát. Az első: „a demokrácia szabályainak megfelelően az egyéni és csoportérdekek szabad szerveződésen alapuló képviseletét”. 27 (Az. Mindkettő követelést fogalmaz meg. államminiszter és Gyurcsány Ferenc. ahogy van. országgyűlési képviselő. mint ami annak idején Gyurcsány Ferenc fejében él: „Azt sokkal inkább tudom. országgyűlési képviselő. Népszabadság. s a Brezsnyev-doktrínát – a politikai kérdések katonai erővel történő „rendezését” – „a lomtárba kell hajítani”.” Hát. azé pedig a Századvég című folyóirat. Kállai Ferenc színművész. „Ebben a nemzedékben két meghatározó erő volt. és hogy így.ből?” A válaszadók: Biszku Béla. hatalmi téren. Osiris elődje a Századvég Kiadó. ellenállok neki. és mellesleg szintén az Apáczai Kollégium növendéke volt – kicsi ez az ország) hozzátette még: „2006-ban talán ismét ez a két tábor fog felállni: Orbán és Gyurcsány. Mindegyiket Gyurgyák vezette. Kovács László külügyminiszter-helyettes. Nyers Rezső. a szerkesztőség tagja volt többek között Orbán Viktor és Kövér László. Magáról az átmenetről. az MSZMP PB egykori tagja. az alkotmá nyosság keretei között maradéktalanul biztosítani kell az egyesülési jogot”. Talán ezen a ponton kell kitérnünk kissé részletesebben az ő Fideszhez való akkori viszonyára is. A két szöveg gyakorlatilag egy időben keletkezett.

az előbbi azon kívül helyez kedve: de facto máris annak megtagadásával. az Altus Rt. 2 4 . Ezen a diákparlament en – ahol jó hatvan felsőoktatási intézmény körülbelül 66 ezer hallgatója nevében tanácskozik a mintegy 250 küldött – lép először nyilvánosan a színre az alig három hete megalakult Fidesz. A Fid e sz k ia dá sa . Egy esztendő akkoriban nagyon hosszú idő volt!) A Fidesz alapító nyilatkozatának aláírói ellen 1988 tavaszán ügyészségi eljárás indul. 1988. de nyilván nem előzmény nélküli: tükrözi a KISZ Egyetemi és Főiskolai Tanácsának akkori szellemiségét. 28 a másodikat két héttel később. Népszabadság. Mi reformerek voltunk. (Még csak annyit. 1989 tavaszán hajlandó elfogadni. hanem ahogyan mondják. amit mondanak (láttuk: lényegében ugyanazt). A Fid e sz a ma g y ar p o litik áb a n 1 9 88 -19 91 . Az utóbbi állásfoglalás minden bizonnyal az előbbire adott reagálásként születik meg (figyelembe véve a hetilapközlés átfutási idejét. 70 A kezdet (1961-1990) . Az utóbbi a fönnálló monopolista hatalmi struktúra hivatalos keretei között követeli a szóban forgó monopolista hatalmi struktúra lebontását. Bo zók i Andrá s. Bu dapest. 31 Pünkösti: Szeplőtelen foga ntatá s 5. 73 . Szer k . április 15-én közli a Magyar Ifjúság című hetilap. de a szamizdatos ellenzék vonatkozásában is tökéletesen kifejezik Aczél György szavai. a második a KISZ KB Egyetemi és Főiskolai Tanácsának állásfoglalásából való. A Fidesz és a KISZ (Orbán és Gyurcsány) szerepe és e szerepek gyökeresen eltérő hatalmi megítélése között tehát nem az tesz különbséget. hogy a többpárti demokrácia követelését az MSZMP KB csupán egy évvel később. április 22-24-én megrendezett veszprémi diákparlament. Bu dap est. Tehát Orbán és Gyurcsány. m. o.külföldi hírügynökségek.” Ezt már Gyurcsány Ferenc üzletember. Osiris Kiadó. valamint ott egy Deutsch Ta más és közte lezajlott hosszabb beszélgetés kapcsán. elnök-vezérigazgatója mondja 1999 decemberében. júniu s 12. valójában két hét különbség se lehet a keletkezésük ideje között). 1 9 92 . a KISZ KB Egyetemi és Főiskolai Tanácsa esetében ilyesmi természetesen föl sem merül. amely az „ifjúsági szervezetek létrehozásá- Tiszta la p pa l. aki a Fidesz megalakulásának hírére állítólag így csattan föl: „Azért ezt még a demokratikus ellenzék se merte megtenni. 30 28 Richter Anna : I. 2002 . Január 8. 29 Idézi Pü nkösti: Szeplőtelen foga nta tá s 3. 2000. 29 Az első a Fidesz alapító nyilatkozatából. 96 . Óriási különbség! E különbséget nemhogy a KISZ. o. ők forradalmá rok. az 1988. Idézi Debreczeni Józse f: Orb án Viktor. hogy szervezetet alapít!” 30 „Mi ezt nem mertük volna megtenni. Népszabadság. 31 Méghozzá egy konkrét emlék. 1999. o. A KISZ KB (személy szerint Nagy Imre) által előterjesztett állásfoglalás szövegébe.

miért nem lép be a Fideszbe?” 32 Nem árt azonban fölidézni egy másik szemtanú más hangsúlyokat tevő. alapítsatok egy új szervezetet. Szilvásy György beosztottja ként (ma ugyanez a helyzet a miniszterelnöki kabinetben). Ha azt mondják. Ez is hozzájárult. Uo. A KISZ (és Nagy) látványos vereséget szenved. Kiderült. hogy távollétükben a titkosrendőrség emberei átkutatják a szobáikat. hogy alig értette valaki. belépési nyilatkozatokat – kínos helyzetbe hozván ezzel a velük tárgyaló KISZ-eseket is. Aztán annyira becsomagolta az egészet. Az utóbbi egy évtizeddel később így idézi föl a maga emlékeit: „Mondtam Deutschnak: ezek ki fognak benneteket készíteni. ők forradalmárok. akkor ők is presztízsvesztés nélkül kikeverednek ebből a helyzetből. Ezen a ponton érdemes visszatérnünk Deutsch Tamáshoz és Gyurcsány Ferenchez. a fideszesek (személy szerint Deutsch Tamás) indítványára szavazza be a diákparlament többsége a „politikai” jelzőt. hogy a mi radikális reformelképzelésünk is kevés. a fideszesek vezette többség demokratikusan leszavazott bennünket.” Deutsch – szintén 1999-ben. Rákosi Ferenc. annak ellenére. Új korszak kezdődött. Beszéde közben egyes kollégák mondogatták is: mit képzel ez. törvényen kívüliek vagytok. Három nappal korábban idézték be az ügyészségre és részesítették figyelmeztetésben a Fidesz néhány vezetőjét. ha beledöglünk.” 33 A veszprémi diákparlament légkörét és a fideszesek magatartását erősen befo lyásolja.nak” szabadságát deklarálja. hogy egyik társa. Mi reformerek voltunk. amit a párt el tudott fogadni. A Fidesz alapító tagja és a KISZ KB Egyetemi és Főiskolai Tanácsának elnöke az első ülésnap után. késő este a veszprémi egyetem folyosóin sétálnak. Egy hanyatló rendszer és egy emelkedő karrier vége 71 . akkor már az Orbán-kormány sportminisztereként – a következőképpen reagál ezekre a szavakra: „Gyurcsány Feri emléke talán 32 33 34 Uo. hogy Imre bejelenti: új felsőoktatási ifjúsági szervezetek fognak ala kulni. és elkobozzák a náluk lévő anyagokat. Készültünk a forra dalmi tettre. hogy a Fidesz elvitte a parlamentet. hanem stratégiai vereség érte a KISZ-t Veszprémben. köztük Orbán Viktort. Vass László szerint „Nagy Imre messze ható beszédet mondott. Ezért hagytuk ott hamarosan sokan a KISZ KB-t. aki akkoriban szintén az egyetemi tanácsban dolgozott. Deutsch azt válaszolta: nekünk ehhez jogunk van. akkor is végigcsináljuk!” 34 Ezután következik Gyurcsány egyszer már idézett két mondata: „Mi ezt nem mertük volna megtenni. Nem taktikai. Ez több volt annál. be is bizonyítják. Gyertek ki a Fideszből. így emlékezik: „Jellemző Nagy Imre esete a veszprémi ifjúsági parlamenten. Uo. politikamentes érdekvédelmi szervezetet ígért. és hosszasan beszélgetnek. más fölfogást tükröző és más konklúziókat levonó értékelését sem.

túl szép: lehet. az ország is vá 35 36 Uo. Volt-e választása 1956-ban Kádárnak? – kérdeztem. nem csak mi ketten. ahol a Deutsch is ott van. a saját múltját is letudja. hogy igazad van. Mindenki fejében az járt. Veszprémből ijedten tartottunk hazafelé a vonaton. ez elképesztően jól veszi ki magát. ahogy ígérték. de jól palástoltuk érzelmeinket. De tegyük félre az ő dolgát. még mit. és persze azonnal megbocsátják neki. ha tényleg kirúgnak bennünket. hogy Deutsch nem tudott rá válaszolni. azt hiszem. hogy késett. Hárman-négyen szerepelünk. hogy az országnak volt-e választása. Mi a fontosabb? Nem tágított: Kádárt meg kell büntetni! Én erre azt mondtam: ne higgye az ország. akinek viszonyulnia kell a saját múltjához – tehát nekem. nem kizárt. Én pedig azt mondom neki. Hazafelé már én viszem a piros Skodámmal. Nem mondhatta. amelyek nagyon érdekesek – elsősorban a saját személye vonatkozásában: érdemes hát a róla szóló könyvben újra felidézni. október 24. 2005. hogy Kádárra vonatkozóan személy szerint még az sem kizárt. És az országnak? Nem. A Fidesz viszont már eléggé ismert és népszerű. „Meghívnak akkoriban egy vitára Ajkára. mit szól apánk. Ujjongás fogadta. Azt mondd meg nekem. hogy annak a fiúnak az önigazolásául is szolgál. Gazember. Útközben vitatkozunk. hogy igen. Nahát. anyánk. és útközben Kádár Jánosról vitatkozunk.” 36 Ezt a történetet a miniszterelnök hat évvel később nekem is elmesélte. hogy nem is voltam ennyire határozott. Május végéig voltam megijedve. és ahogy belép a terembe. ha pár bűnöstől megszabadul. De volt-e az országnak bármiféle választása 56 novemberében? Lehetett volna-e itt alapvetően mást csinálni az elmúlt negyven évben? Ez a kérdés. amit jól illusztrálnak az ajkai lakossági fórumon történtek. Szerinte Kádár János politikai gyilkos. Némileg részletesebben. De az is biztos. Nagy késéssel érkezik. ” 35 Gyurcsány Ferencnek van egy másik – Deutschcsal közös – emléke is. 1989 nyaráról való. Ez egy évvel későbbről. vagy sem. 72 A kezdet (1961-1990) . Ő azt mondja Kádárról. áruló. bűnöző. mert nem volt pénze. és olyan reflexiókat fűzve hozzá. hogy gyilkos. A szüleim tovább. „Deutsch késett. a bánat tudja. autóstoppal jöttem. Igen. egy utóbb kérészéletűnek bizonyuló új ifjúsági szervezet vezetője – állását tekintve munkanélküli. Gyurcsány ekkor már nem a KISZ KB tagja. már a Demisz-alelnökségről is lemondott. Mert Kádár személy szerint választhatott: hajlandó vagyok-e együttműködni ezzel a hatalommal. Pünkösti Árpád: Deutsch és Gyurcsány – anno Népszabadság. aztán én hoztam haza az öreg Skodámon. nem érdemel kegyelmet. és stoppal jött. aki autóstoppal jött. már megy a vita. Hogy itt van valaki ehhez a sok hülye hivatalossághoz képest. azt mondja: elnézést kérek.

Rubicon. amelyik eközben föltartóztathatatlanul és menthetetlenül süllyed. mert az próbára teszi az ember képességeit. mi történik Magyarországgal. akit én ismerek. az még úgyahogy. hogy fordítva mintha nem így állna a helyzet. Alkal mas arra. Budapest. A Szilvásy. tárgyalóképes ember. az egy Gyurcsány nevű ember. ám ennek ellenére én pontosan tudom. hogy Magyarország ott fog maradni a szovjet tömbben. Ehhez képest meglepő. a Nagy Imre-temetésen elmondott beszédét hallotta. Hogy kit találnak hozzá magyar szereplőt. 1988. hogy ne kelljen magam szégyellnem a saját szerepem miatt. hogy ez egy nagyon veszélyes értelmezés is ugyanakkor. ami egy nyílt vitában szükséges. az ebben a tekintet ben. Az elnök Stumpf István. november 27-én Gyurcsányt az újonnan alakult Magyar Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa egyik alelnökévé választják. 2003. az komolytalan. majd a parancsnoki hídra. Erről nincs mit vitatkozni. a KISZ-esek közül nincsen normális. o. Innentől kezdve már nem volt kérdés. hogy szűk két év alatt valójában egy olyan hajó gépházából kerül a fedélzetre. 102./ cik k / 3 9 6 5 3 1 ). Belőlük hiányoznak ezek a képességek. De legalább figyelmeztet. tudjuk. hogy ezeket a kérdéseket magam miatt is fel kellett tennem Deutschnak. ha az ember tárgyal vele. hogy ő a Fidesz talán legmar kánsabb figurája. n o l . A MISZOT.laszthatott volna magának más sorsot. amely saját deklarációja szerint „konzultatív és koordinációs szervezetként kíván működni”. indifferens. 38 Romsics Ignác: Volt egyszer egy rendszerváltás. 37 Egy hanyatló rendszer és egy emelkedő karrier vége 73 . valójában a KISZ „előremenekülési stratégiájának részét képezi” 38 A sz ö v e g r é sz l e t a F ek et e D o b o z v i d e o fe l v é t e l é n ha n g zik el ( h tt p :/ / www. hu . azt hiszem. De még egyszer mondom: nem tar tom kizártnak. hogy minden alól felmentsen bennünket. Egyetlen ember van a KISZ-esek közül. 1989. hogy úgy is meg lehet és meg is kell ítélni minden egyes szereplőt. de személyes emléket nem őriz róla. tudja. kedves KISZ-urak. hogy Orbán Viktorral is találkozott volna ezekben az években. és célja „az ifjúságon belüli közmegegyezés kialakítása”. Orbán ugyanis annak idején meg emlékezik Gyurcsányról – nem is akármilyen szavakkal. hogy a rendelkezésre álló mozgásteret mire használta fel. a Fideszt és a Vállalkozók Országos Szövetségét képviseli. Az összes többi. mondom. akit komolyan kell venni. Eközben Gyurcsány Ferenc karrierje – legalábbis látszólag – töretlenül emelkedik. Egy idő után a nevét és az arcát is ismeri. Ám ma már teljesen világos. április 11-én szó szerint a következőket mondja: „Na hát. Sajnálom. Miután már ismerjük az SZKP KB politikai bizottságának jegyzőkönyveit. a három alelnök a KISZ-t. Az összes többi az… Ők nem azt tanulták meg. amikor politikussá szocia lizálódtak. ” Gyurcsány Ferenc arra nem emlékszik. akiket én ismerek…” 37 Mit mondhatunk erre: Orbánnak jó szeme volt. hogy ott eldől. A Gyurcsányt leszámítva.

A KISZ 1989. Nem az a 39 40 Idézi: Rajnai Attila: A kakukk fiókja. amikor a magyar baloldal gerince megroppant. A KISZ csendben volt. elzavarnák”. Gyurcsány Ferenc már kilépett. április 20-21-i kongresszusa egyben az utolsó: a szervezet jogutódaként megalakul a Demokratikus Magyar Ifjúsági Szövetség. Aki azon „könnyűnek találtatik. „Én azt szeretném. március 24. 40 Az új KB-titkárt a többiek túl radikálisnak tartják. Meg kell tanulni. felfedezni ezt az országot alázattal. ha leszámol múltjával. amikor a mi erőink egy részét is – de nem azért. Uo. a kieső harma dik (Enyedi) Nagy Mihály. felfedezni önmagunkat. februári – az átalakulási kongresszusi előkészítő – értekezletén Gyurcsány Ferenc. Meg kell tanulni. hogy kitörjön a hatalom igézetéből… Újra kéne tanulni sok mindent. a k iszolgáltatottság ellen…. hogy lebecsülöm. hogy a KISZ egyedül indul a szabad választásokon.. A Demisz elnökévé Nagy Imrét. továbbá késedelem nélkül társadalmasítja az ifjúság körében a maga anyagi p ozícióit. A fő ok alighanem a KISZ-vagyon ügyében kifejtett radikális álláspontja. Élet és Irodalom. Gyurcsány nagy sikerű beszédet mond. hogy higgyünk önmagunk ban akkor is. az esélyegyenlőség újra és újra megvalósuló sárba tiprása ellen. a KISZ csendben volt. hogy megpróbálom megtagadni a múltat… De nem mi vagyunk az etalon. Felszólalásában többek közölt a következőket fogalmazza meg: „A KISZ pozíciója szemmel láthatóan romlik… Nem tudunk mit kezdeni a magunk baloldaliságával. A két alelnöki posztra pályázó három jelölt közül ő kapja a legtöbb szavazatot.A KISZ KB 1989. nem megalkudni a hatalmasságokkal. ha ez a KISZ képes lenne arra. az előbbi azt. hogy lehet egy szocialista politikát tisztességgel is szolgálni… Meg kéne tudni próbálni hinni a népben. Aki ezt teszi hétköznapi mozgalmaiban. és ha a KISZ-t ma mérnék meg. azt elzavarják. De ne vágjunk az események elé.”39 Gyurcsány szerint a KISZ csak akkor nyerheti vissza hitelességét. mert a mieink voltak – gumibotozták március 15-én. és új ifjúsági szervezetet alapított. 74 A kezdet (1961-1990) .. amit eddig tettünk. 2006. bölcsességgel. egyik alelnökévé Gyurcsány Ferencet választják. az alig egy hónapja kinevezett KB titkár radikális platfor mot hirdet. az baloldali… Velem pöröltetek sokan és sokat. az önrendelkezés képességében. Amikor ugyanennek az évnek a nyarán az akkor már Demisz névre hallgató szervezet vagyonfelosztásának irányelveit mégiscsak megfogalmazzák. és rendre elhatárolódnak tőle. tenni a… szegénység ellen. amikor a Fideszt folyamatosan fenyegették. Az utóbbi a KISZ-vagyonnak a többi ifjúsági szervezetek közötti felosztását jelenti. és újradefiniálja az MSZMP-hez fűződő viszonyát.

hogy semmit sem lehet kezdeni ezzel a Demisszel. Nem kell tőlem tartania. abból itt nem lesz semmi. azt hiszem. egyre több esti beszélgetést folytatunk. De valódi politikára ők nem alkalmasak. Ebben a vitában. Ez az egyetlen stratégiai szempontja. hogy legyek én a Demisz elnöke. hogy jó helyen vagyunk-e már a mához képest. nemigen talál partnerekre ehhez a helykereséshez: „Már előzőleg nagyon sokan kérnek. ami kettőnk között éleződik. mint a KISZ korábbi apparátusának az átmentése. hogy ennek a körnek 41 Eredeti hangfelvétel alapján – kéziratban. Hogy ezen belül mi történik. külön ez. ebből élnek. aki most a Wallis vezér igazgatója. hogy én nem fogok. egy hosszú hajú fiú. azt épp ezzel – ha tetszik. hogy akik velem szemben ülnek. Egyre feszültebb a viszony Nagy Imre és énközöttem. Ilyen Faragó Jóska. Ilyen például Bajnai Gordon. nem is érdekli. Meg még az. az új alelnök később nem tudja megtalálni a Demisz helyét a mában – pontosabban. De nem politikai tagolódás alapján. Egy hanyatló rendszer és egy emelkedő karrier vége 75 . Ez egy nagy apparátus volt. A középiskolások alakítanak egy középiskolai szervezetet. Aztán a kongresszus után számomra nagyon hamar kiderül. Mert amit tenni kellene. hogy ő maradjon az élen. velük – szemben kellene meg tenni. látom. ő később újságíró lesz.kérdés. vele szemben elindulni. A Demisz rétegszervezetek hálózatává alakul. Amikor először leülünk. hogy messzire mentünk-e a tegnapelőtthöz képest. akiknek ez szintén nem tetszett. hanem szociális státus szerint. hogy amiről én a kongresszuson beszéltem. Szóval ez így nem volt más. Láttam. külön az.” 41 Bár a Sportcsarnokban hosszan zúg a taps. És ezek az éjszakai beszélgetések egyre inkább azt mutatják. akkor úgy láttam. Aztán jó néhány egyetemistával. hanem az a kérdés. És mindenhol a helyi szer vezetek vezetői jönnek be a szövetségi tanácsba képviselőként. Ezek nagyon rendes igazgatási politikusok. Én ennél függetlenebb világot és önállóbb poliBeszéd a Demisz alakuló kongresszusán tikai arcot akarok. több ezer embert tartott el fénykorában. azok kilencven százalékban a KISZ fizetett emberei. egyetlenegy dologra teszi fel az egészet: a Pozsgay-féle reformszárny mögé beállítani a KISZ-t. külön az egyetemisták is. egyszer csak megmondom az Imrének. Az Imre. és végignézek rajtuk.

én vagyok. független ifjúsági szervezetet. de ez már hiábavaló vállalkozásnak bizonyult. ” A radikális változásokat belülről kezdeményező Gyurcsány Ferenc mozgástere tehát egyre inkább beszűkül. mint azokhoz. akikhez szervezetileg tartozott. aki ekkor önkormányzati tisztviselőként működik. I. Később is. amit Gyurcsány csak jóval később. A különböző helyeken található. melyeken ez olvasható: „Gyurcsány Ferenc elnök. hangzik a válasz. ezt követően a Független Hallgatói Tagozat elnökévé választják. a Demiszt ott kell hagyni a francba. s hogy a többieket. a másik húsz meg a demiszes világból. Ő olyan radikálisan akart változtatni. mint mondjuk Kiss Péterhez. S em erőforrás.” „A Mechwart Kollégiumban tartott alakuló ülés költségeit az Iskolapolgár Ala pítvány finanszírozta. A közgáz diákjaként 1987 őszén ő szervezi az akkoriban nagy feltűnést keltő menzabojkottot. Június vagy júliusban otthagyom a Demiszt. Voltunk talán még harmincan is. és el kell menni innen. „1989 nyara. Ebből tíz az esti beszélgetőpartnerekből kerül ki. A veszprémi ifjúsági parlamenten ő a határozatszövegező bizottság elnöke. Ki merem jelenteni. A megalakulásunkról még megjelenik egy mínuszos hír a lapokban. Nem akarok túlozni. a kutya se veszi észre. Új Nemzedék”. a Creditumnál való elhelyezkedése után tudott visszafizetni a z alapítványnak. a kimúlá sunk azonban már csöndben történik. Nagyon meleg nyár. Fel kell állni. sem releváns politikai mondanivaló nem volt hozzá az akkori időkben. bennem hívő emberekből. utóbbi egyharmados képviselettel rendelkezik az Egyetemi Tanácsban. bármilyen közegben bukkant föl. 1989 nyarán. hogy nekem nagyon jó emlékeim vannak Fletóról. Mert itt nincs mit csinálni. 42 Rajnai Attila: A kakukk fiókja. nekik kellett megfelelnie. Tartunk Zsámbékon. hogy abban az időben közelebb állt az ellenzékhez. Ő maga 1989 nyarára a politi kai senkiföldjére kerül. hogy az túl sok volt az akkori KISZ nek.” Kerékgyártó István. Kb. 76 A kezdet (1961-1990) . Ennek folyományaként Kerékgyártó a rendelkezésére álló hivatali kapacitások igénybevételével készíttet vagy háromszáz darab névjegykártyát. én leszek vezetője. Valójában a hívei nyomták ebbe az irányba. és alapítok egy új. majd teljesen elfogy. A Demisz-alelnökségről történő lemondása után megalakítja az Új Nemzedék nevű ifjúsági szervezetet. a pécsi tanár. „Gyurcsány karizmatikus figura volt. És akkor otthagyom. hogy tud -e neki valamiben segíteni. Én elkezdek otthon ücsörögni. Új Nemzedék. és nem csinálok semmit. két hónap után. hogy egy hónapig él ez a dolog. mindig nagyon gyorsan irányító pozícióba került. Igen. m. de azt hiszem.” Bajnai Gordon nem KISZ-es.”42 Stumpf István: „Az az igazság. egy futó találkozás alkalmával megkérdi Gyurcsányt. talán a zsámbéki főiskola kertjében egy ala kuló ülést.

és felálltam. és kész. abban fontos szerep jut egy nőnek. Később azért is álltam fel. Mindez egy kis megszorítással igaz. hogy reformer vagyok: nagyon jó ember. Azt gondolom. hogy így tettem. november. Hogy a kutyát nem érdekli. Ami a lakást illeti: szerény véleményem szerint mindazok. az megmaradt. hogy hol áll… Most… az dönti el. jól fizető állást. Még sok év után is. amikor különféle helyszíneken mindenféle viták zajlanak. megemészteni. vagy bent… Ezt a helyzetet nem tudtam feldolgozni. az a nő megállított. ez az az idő. átlagos küllemű nő. Akkor megértettem. Mozgó Világ. És örülök. és munkanélküli lettem. és nem akartam úgy járni az emberek között. De akkor szembejött velem egy nő a Veres Pálné – Irinyi Dániel utca környékén… Egy ötven körüli. melyikünk mit csinált ebben az ügyben: csak az számít. vagy valami nagyon hasonlót. és lekapott a tíz körmömről. Bálint is. Utólag is azt gondolom. az akkor sportminiszter a következőképpen idézi fel a jelenetet: „Én addig a pillanatig abban a hitben éltem. immáron a Magyar Köztársa ság miniszterelnökeként magnóba mondott szavai: „Addig az önképem pozitív. Egy hanyatló rendszer és egy emelkedő karrier vége 77 . 2003. hogy kintről nem lehet látni ezt a különbséget. hogy ez jó dolog volt. hogy ez igazságtalan. becsületes vagy-e. aki itt nyomom. teszi. akiknek az a határozott meggyőződésük. o. hogy teljesen mindegy. hogy holnap is ezt mondhassák rám…” 43 Hogy Gyurcsány Ferenc számára valóban traumatikus élményt jelentett ez a találkozás. amit még a KISZ KB titkáraként kaptam. De visszatérve a történetre. Hát mit akartak ezek tőlem? Ez nagyon bennem maradt. Ugye. s amelyben akkor a feleségemmel és az egyéves fiammal lakunk. Hogy fogtam magam. és ezeken én is részt veszek a KISZ képviseletében. vagy kint vagy. De nagyon szíven ütött. hogy én egy rendes reformer csávó vagyok. Tisztességes dolog. mert a lakás. Aki ütközik. Hát én azért otthagytam csapot -papot. nem messze az Apáczai Kollégiumtól jön szembe vele. mert az átalakulás meglehetősen középutas módon történt. 2003 novemberében. azok 43 Rádai Eszter interjúja. azt megerősítik a másfél évvel később. és ez az asszony megismert… A KISZ-Demisz átalakulásban én a radikális szárnyat képviseltem. Egy dolog érdekes: bent vagy. Az a tanácsi lakás. hogy »trógerek vagytok«. és azt mondta. hogy az 1989 nyarán saját döntése nyomá n beláthatatlan időre munka és jövedelem nélkül maradó 28 éves fiatalembernek és családjának erről a – törvényesen és jogszerűen használt – lakásról is le kellett volna mondania. A nő egy forró délutánon. hogy kint vagy. hogy tisztességes vagy-e.Hogy a történet így alakul. Persze tudtam. valahol a belvárosban.… Az Új Nemzedék kimúlásával végérvényesnek gondolom a politikai pályafutásom befejezését. Bent vagy? Akkor szemétláda vagy. És kiderül.” S ahová a következő évben Péter után megszületik a második fiú. 22.

akik emelt fővel távozhatnak. Gyurcsány Ferenc bizonyosan azok közé tartozik. illetve a politikából imigyen távozók némelyikének sorsát tekintve – szubjektíve – talán igazságtalan ez a szereposztás. és így helyes. Az MSZMP Pozsgay Imre vezetésével ekkor már a szabad választásokról és a demokratikus jogállam megteremtésének menetrendjéről tárgyal az Ellenzéki Kerekasztal képviselőivel: többek között Antall Józseffel és Orbán Viktorral. s ő – akkor még úgy tetszik. amelyet önmagukkal és a saját család jukkal szemben talán nem feltétlenül alkalmaznának hasonló körülmények között… Egy biztos: Gyurcsány Ferenc életének egy szakasza szükségszerűen és visszavonhatatlanul lezárul 1989 nyarán. de akiknek a történelmi idők dramaturgiai szabályai szerint mégis menniük kell. végleg – leszorul. Aztán nemsokára Pozsgaynak is le kell lépnie. 78 A kezdet (1961-1990) .olyan szigorú mércét állítanak föl. Mert összességében mégiscsak így igazságos. illetve lelép a politika színpadáról. mert a következő években tárgyalópartnereire vár a főszerep ezen a színpadon… A hatalomból.

AZ ÜZLET (1990-2000) .

.

hogy ezzel kétségbe vonhassa. A volt KISZ-vagyon.Egy tanuló tanácsadó A politikai ellenfelek körében igen markáns (és természetesen roppant negatív) kép él Gyurcsány Ferenc rendszerváltozást követő gyors meggazdagodásáról. szakszervezeti stb. negligálhassa a kormányfő – a politikai ellenfél – személyes kvalitásait. Ez a történet a régi kapcsolatok erejéről. hogy a jelenlegi miniszterelnök egyenesen tőle lopott. hogy az egykori állami (továbbá párt-. de minimum – illusztrálható. de ugyanoda visszanyúló bűnös kap csolatai. mert ő az egyik régi. Egy tanuló tanácsadó 81 . majd ennek az egykori pártállami kapcsolatok felhasználásával – továbbá újabb törvénytelen és/vagy erkölcstelen módszerekkel – végrehajtott megsokszorozásáról. Gyurcsány esetében a folyamat azért volt különösen sikeres. mert számos más egykori KISZ-vezető példájával – ha nem is igazolható. Hogyan is lehetett volna másként – a nulláról indulva. A jobboldal „Gyurcsány-sztorija” azonban szélesebb körben is valószerűnek és hihetőnek tűnik. illetve az utólag szerzett. már csak azért is. azok ezt az ő rovásukra t ették. pusztán a saját képességeire hagyatkozva – ekkora vagyont fölhalmozni? A múltbeli kapcsolati háló szerepét az ellenzék már csak abból a megfontolásból is igyekszik abszolutizálni. hogy akik bármi módon részesültek ebből a vagyonból. Miután az a vélekedés is széles körben elterjedt. kiterjesztve az anyós szerepét a mohó és sikeres vagyonszerzést követően a hasonló jelzőkkel illethető politikai hatalomszerzés területére. miáltal extra politikai és gazda sági erőforrásokhoz jutott. Nem véletlenül sulykolják – még a parlamenti vizsgálóbizottság elnevezésében is – az „Apró-Gyurcsány-érdekkör” kifejezést. ergo – egy bizonyos részarányig – személy szerint mindenkinek a potenciális magántulajdonát képezte. A pártállami rendszer által kisajátított egykori tulajdonosok és leszármazottaik egy része hajlamos azt hinni. Nyersebben: a szervezett lopásról. az állami vagyon eltulajdonításáról és egymás közötti felosztásáról. sokan úgy gondolják. az átmentésről: az egykori politikai előnyök gazdasági előnyökké történő átalakításáról szól. nagy hatalmú kommunista dinasztiába való benősülést is fölhasználta katalizátorként.) vagyon lényegében mindenki közös tulajdonát. KISZ-. tudniillik: „kormányfőt is ő csinált belőle”. az összetartásról. A miniszterelnök korábbi üzleti sikereinek s az egész hihetetlenül gyors meg gazdagodásának eszerint egyetlen titka van: a saját pártállami múltjából magával hozott.

törvénytelenül szerezte (kvázi lopta) a vagyonát. hogy megkíséreljük tárgyilagosan és jóhiszeműen. vagy úgy. hogy az induló helyzetben nyilvánvalóan meglévő különbségek mellett vagy azok ellenére a teljesítmény a meghatározó tényező. „Azzal természetesen szembemegyek. Válaszoltak a kapcsolataikat firtató ellenzéki képviselők kérdéseire. mert ők maguk nemigen szólaltak meg a nyilvánosság előtt. pár év leforgása alatt adta el a mag a hatalmas vagyonát. Apró Piroskáé vagy Kiss Eleméré). Csupán annyi történt. amikor is az állam – gazdasági és politikai kényszerektől hajtva – különlegesen jutányos körülmények között.” 44 Vajon melyik verzió áll közelebb az igazsághoz? A miniszterelnök politikai ellenfeleié. A magyarországi magánosítás a nyolcvanas évek végén. Mindenekelőtt Gyurcsány Ferencé. hogy a társadalmi. óriási energiákat és kemény munkát befektetve. In d e x . mi több. október 10-én indul el. ok tóber 1 6 . nem valódi teljesítmény. 82 Az üzlet (1990-2000) . é s c sa k ma gu nk a t hi bá z ta tha tju k . hanem még csak az úgynevezett „pártállami kapcsolatainak” (sem a politikaiaknak. továbbá (amennyire tőlünk telik) minél konkrétabban és t ényszerűbben rekonstruálni Gyurcsány Ferenc meggazdagodásának – valós vagy inkább csak valószínű – történetét. 2 0 0 3 . sem a rokoniaknak) sem volt semmiféle szerepük. az imént említett parlamenti vizsgálóbizottság például – furcsa módon – még csak meghallgatásra sem idézte „névadóját”. amit elértem. Az a nagy kérdés. hogy politikai kap csolataimnak köszönhetem üzleti sikereimet. E napon (még Grósz 44 „ Ügy etl e nk edü nk . hanem mutyi van. Kezdjük magával a privatizációval. élni tudott a lehetőségekkel. ” Nagy Lá szló in terjú ja G yu rcsán y F e ren c ce l. akik szerint Gyurcsány kizárólag kommunista kapcsolatai révén: következésképp tisztességtelenül. Az előbbiek: Gyurcsány Ferenc és Szilvásy György viszont annál többet nyilatkoztak. speciális képességekkel és tudással rendelkező ember. téves az a beállítás. vagy az övé. Az utóbbiak nevét azért tettem zárójelbe. pereket indítottak vád lóik ellen – s rendre meg is nyerték azokat. egy rendkívül tehetséges. a miniszterelnök anyósát. hogy egy rendkí vüli helyzetben. hogy a kilencvenes éveket úgy írjuk-e le. amikor azt mondják. Annyit tehetünk csupán. sőt etikai vétséget nem követett el üzletemberi előélete és vagyonszerzése során.Szemben áll ezzel egy másik verzió: az érintetteké. gazdasági és vagyoni különbségek létrejöttét az induló helyzetben igazolhatatlan különbségek magya rázzák. amely szerint mindent a saját teljesítményének köszönhet? A „színtiszta igazságot” nyilván nem tudjuk kideríteni ebben a könyvben. hogy amögött. Én az utóbbit állítom… Határozottan azt állítom. továbbá Szilvásy Györgyé (valamint Dobrev Kláráé. egészen pontosan 1988. Az ő verziójuk szerint a kormányfő nemhogy jogsértést.

e 2-2. 2001. március 1-én ugyanis létrehozzák a magánosítás addig hiányzó kontrollszervét. Voszka Éva : Spontán privatizáció Magya rországon. 539. kilopott. akik a kifelé üzleti titokként kezelt adásvételt megakadályozhatták vagy feltételeit optimalizálhatták volna. 45. az »elherdált. amely lehetővé teszi állami vállalatok gazdasági társasággá (betéti. kor látolt felelősségű.5 százalékáról van szó. de az 1990 tavasza utáni időszak vonatkozásában arról beszélni. átmentett« vagyon. hogy ezek többsége máig. A vállalati tanács munkás képviselői.5 százaléknyi vagyonnak is a töredéke… az akkor eladásra váró állami vagyon elhanyagolható része. illetve részvénytársasággá) való átalakítását. és megalakul az Antall-kormány. században. 47 Kerék gyártó István: Vagyon regény.) A privatizáció eme spontánnak nevezett – s valóban a visszaélések melegágyául szolgáló – szakasza azonban rövid ideig tart. hogy a valós értékénél rendszerint kevesebbre becsült vállalati vagyont vagy annak leghasználhatóbb részeit a cég befolyásos vezetői a vállalati tanács egyetértésével megvették. Bu dapest. Ezzel egy korszak nyilvánvalóan lezárul.Károly miniszterelnöksége idején) lép ugyanis hatályba az úgynevezett társasági törvény. Budapest. 0. IBUSZ. 1998. „Tekintve. A korszakot tényszerűen és tárgyilagosan bemutató történész szerint „ez a spontán privatizációnak nevezett tulajdon váltás általában úgy zajlott. a spontán privatizáció révén magánkézbe jutott javak nagyságrendje nem mondható jelentősnek. az Állami Vagyonügynökséget. a privatizáció ettől kezdve szabályozott és ellenőrzött keretek között zajlik. vagy eladták külső ber uházóknak… Az eladást megelőző vagyonértékelés ellenőrzésére és felülbírálatára a tulajdonos állam nem kapott jogot. 46 Kerékgyártó István szerint ennek is csupán egy kisebb hányada volt problematikus. kiható pozitív tulajdonváltást eredményezett (pl. amitől a korabeli sajtó visszhangzott. Még hozzá a korábbi ellenzék által birtokba vett új állam által ellenőrzötten. Magvető Kiadó. 1999. Osiris. Bu dapest. (Chinoin. J.” 47 45 46 Romsics Igná c: Magyarország története a XX. Bio gal. információs.” 45 (Kiemelések – D. Medicor. Hungária Biztosító stb. kapcsolati és pénztőke ter mészetesen ezután is komoly előnyt jelent.). ami érdemben majd a következő esztendőben veszi kezdetét. A pár tállami rendszerben felhalmozott szakmai. Ezt a társadalmi ellenőrzés teljes kizárásával zajló és 1989-ben felgyorsuló folyamatot nevezte az akkori köznyelv hatalom. Kulturtra de Kia dó. illetve vagyonátmentésnek. Egy tanuló tanácsadó 83 . 1990. 0. Borsodchem. Számadás a talentumról. hogy „a volt elvtársak ellopták az állami vagyont”. nyilvánvalóan nem lehet. Az ezt megelőzően. általában megelégedtek a potenciális új tulajdonos béremelésre vonatkozó ígéreteivel. Ezek az átalakítá sok nyitják meg az utat az állami tulajdon privatizálása előtt. az állami tulajdon egészének mind össze 2-2. majd a szabad választások eredményeképpen összeül az új Országgyűlés.

Végezhettem volna már 1989-ben. mert időnként együtt fociz nak. ami ennek a karriernek és egész addigi életének a közegét adta. „Bennem nem maradt olyan élmény. Szétesik az en nek keretét adó társadalmi és politikai rendszer. Tehát én rendben vagyok. Nyilván más lett volna a helyzet. hogy a politikai pályafutásom végérvényesen befejeződött. hogy „a Feri különösebben el lett volna keseredve”. Ezt nagyon pozitívan élem meg. Gyurcsány Ferenc azonban nem depressziós alkat. 1989 augusztu - 84 Az üzlet (1990-2000) . Nem csupán arról van szó tudniillik. halasztottam. Végzős vagyok a közgázon. még semmi köze sincs a privatizációhoz – és általában az üzlet világához. mindenekelőtt le kell szögeznünk azt az elemi tényt. Hogy akkoriban nincs állása. hogy utána ő félig tréfásan. hogy kilátástalannak látok bármit is. hanem hogy megsemmisül mindaz. hogy egy munkanélküli fizesse a sört. neki van állása és jövedelme. Gyurcsány Ferenc egy hónap híján fél évig van munka nélkül. Maximum annyit lehet mondani. és emlékszik. de tudni kell róla. ha még egy fél évig nincs munkám…” Bajnai Gordon. aki ekkoriban időközönként találkozik Gyurcsánnyal. tehát 1988 vége és 1990 eleje között. Szétesik az ifjúsági szervezet. Enyhén szólva. hogy „ő egyáltalán nem az a bepánikolós alkat”. tehát ő fizet. szintén nem emlékszik arra. félig komolyan mindig azt mondja: nem engedheti. hogy nagyon neki vagyok keseredve. De úgy fejeződött be. hogy bizonytalan időre állás és jövedelem nélkül marad. Nem buktam ki. hogy én magam felálltam és eljöttem. hanem határozottan elutasítja. és hogy magamba gubódzom emiatt. s hogy addig szépen ívelő karrierje hirtelen és visszavonhatatlanul véget ér. A helyzete valóban nem mondható rózsásnak. Az előző fejezetben 1989 nyarán hagytuk magára Gyurcsány Ferencet egy olyan helyzetben. amelyet ő (egy ideig úgy tűnt: sikeresen) minden erejével megújítani és demokratizálni akart. melyet ő hosszabb távon szintén javíthatónak és reformálhatónak hitt.Ami ezek után könyvünk hősét illeti. Szembenéztem ezzel. Afelől nincsen kétségem. az is inkább csak azért maradt meg Bajnaiban. De ne vágjunk az események elébe. Hogy egészen pontosak legyünk. S ami alighanem a legsúlyosabb: a 28 éves fiatalembernek ezenfölül szembesülnie kell még azzal is. Adott esetben személy szerint őt magát is. éppen két hónappal az Állami Vagyonügynökség megalakulása előtt kezd vele ismerkedni – egyelőre csak elméleti alapon. hogy neki a szóban forgó időszakban. de miután nagyon sűrű volt a '88-89-es politikai időszak. A magánéletem kiegyensúlyozott. amelyet ő így jellemzett: „elkezdek otthon ücsörögni. és nem csinálok semmit”. elhalasztottam az utolsó évemet. hogy az ő képességeit és erőfeszítéseit – amelyeket addig (nem minden alap nélkül) kiválóaknak és tiszteletre méltóaknak hitt – a gyökeresen megváltozott társadalmi és politikai közeg nemcsak hogy nem méltányolja. a házasságom rendben van. hogy „nem volt valami jó passzban”.

hol a másikunk lakásán. és végigbeszélgetik majdnem az egész éjszakát. aki tudomása szerint nemrég alapított céget. hanem mert ő A n y o l c va na s é v e k d e r ek á n e g y i d e i g ő t öl t i b e a p écsi Ja nu s Pa n n o niu s T u d o má n y eg y et emen a KIS Z -t itk á r i p o sz t o t. a Komlós apja meg csakugyan ávós. Komlós Jánost. de annál jóval szélesebb körben is elterjedt a meggyőződés. iszogatnak. a Kádár-rendszer egyik emblematikus figurájának. hogy Gyurcsány Ferenc korábban egyáltalán nem ismerte dr. valami teljesen új dolog. akik okosak. hogy a régi pártállami kapcsolatoknak köszönhető. 48 Egy tanuló tanácsadó 85 . mint dr. de nincs bennük erős rendszerellenzéki magatartás sem. 48 Nagyon jóban voltunk. hogy épp egy olyan barátja esküvőjére megy tanúnak. rengeteg időt töltöttünk együtt. kösz. mint véletlen találkozások sora. s mert mellesleg végzős közgazdász is. amelyről – mint arra a fejezet elején már utaltunk – nemcsak a politikai ellenfelek között. nyilván szüksége van fiatal. Ő lesz majd Gyurcsány Ferenc munkaadója. hanem mert igen jó véleménnyel van a szellemi képességeiről. Továbbá Komlós sem a KISZ-es múltja miatt veszi majd fel őt (még kevésbé a saját apja ávós múltja miatt). Komlós János – mellesleg a híres kabarékonferansziénak. hogy Kerékgyártó István (Komlós gyerekkori ismerőse és barátja) nem azért ajánlja be Gyurcsányt. A házigazda természetesen elmondja. dinamikus. az emberi tulajdonságairól. Rendben van. te most végzel a közgázon. Talán párttagok is. de decemberben már tudja. kreatív munkatársakra.” Kerékgyártó tehát Gyurcsányéknál száll meg. például Petrétei Józseffel. a világról beszélgetve. a vendég pedig azt. Mert ez a startpont. Több ez. Az imigyen megfogalmazott állítás azonban – tényszerűsége dacára – mégis teljességgel hamis. A vőlegény nem más. mert az korábban KISZ-titkár volt. és viszont. majd beajánllak neki. Még csak azt se mondhatjuk. a munkabírásáról. különösebben nincsenek oda a rendszerért. hogy a megfogalmazás nem tényszerű. ahonnan Gyurcsány Ferenc üzletemberi pályája és későbbi meggazdagodása elindul. Az az üzleti karrier és az a meggazdagodás. Annak idején jó néhány fiatal oktatóval kerültem kapcsolatba ebből a körből. Hisz Gyurcsány tényleg KISZ-titkár volt. hogy nincs állása. Gazdasági. „Kerékgyártó Pista azok közül a pécsi egyetemi oktatók közül való. Itt alighanem meg kell állnunk egy szóra. És lám: „a volt KISZ-titkárnak a volt ávós fia nyúlt a hóna alá”. szabadon gondolkodnak. átutazóban látogatja meg őt Budapesten. vacsoráznak. Aztán folytassuk annak megállapításával. hol egyikünk. A pécsi tanár szeptember elején. Mindebben a véletlen és egy régi ismerőse van a segítségére: Kerékgyártó István. aki most igazságügyi miniszter.sától '90 januárjáig nincs állása. midőn Szentendrére igyekszik egy barátja esküvőjére. az egykori ávós tisztnek a fia. hogy lesz. Kezdjük azzal. pénzügyi tanácsadás.

Székhelye az V. formális kellékei. nem túl bonyolult feladat egyébként. pénzügyi jog. és elkezdek angolul tanulni. két-három interjú után csakugyan megbizonyosodik róla. jegyzett tőkéje egymillió-négyszázezer forint. hogy menjek be Komlósékhoz interjút adni. hisz ezek a műveletek merőben más ismereteket kívánnak. Az adott vállalatból egy új vállalat jöjjön létre. majd megpróbálok érdeklődni. – ismeretét. A kezdet kezdetén. De megint behívtak. Közben én is próbálok állást keresni. hanem valamilyen problémával megbíznak. A cég alapítói a lehető legjobbkor. Nem volt állásom még mindig. Az átalakulás teszi alkalmassá őket a privatizációra. hogy ugye. az Alpári Gyula (ma Hercegprímás) utca 2. „Ez egy klasszikus tanácsadó cég. És akkor közölték velem. És akkor ide behívnak. de. Ő maga nem szerez semmiben sem tulajdont. A Creditum magáncég. tulajdonképpen a társasági és az átalakulási törvények megszületése pillanatában. mert valóban üzleti tanácsadó céget alapított. mert valóban szük sége van fiatal és kreatív munkatársakra. s a többi. ő maga nem kér semmiből részesedést. nemzetközi cégekben is megforduló – bankárok. Ez az állami vállalatok gazdasági társasággá alakulásának időszaka. nem messze a Szent István-bazilikától. kerületben. valamikor szeptember végén. „Egyszer csak felhív Pista. illetve ügyvédek találhatók. és mert hónapokkal később. Köves Péter és Bajnai György. Nincsenek sikerdíjak sem. számviteli jog stb. Hogy őszinte legyek. A privatizáció kezdetén. szám alatt található. Maga az átalakulás. hogy amit Kerékgyártó Gyurcsányról állított. nincs állásom.-t a cégbírósági adatok szerint 1988. hogy felvesznek. beszélek ezzel meg azzal. én már meg is feledkeztem erről. mint amivel az addigi szocialista menedzsment rendelkezik. valamek kora összegért megoldod. az megfelel a valóságnak. ez már alapvetően a menedzsment által kezdeményezett privatizáció. korábban zömmel az Inter -Európa Bankban dolgozó pénzügyi szakemberek. Az egyes átalakulási folyamatokat kellett menedzselni. Küllői Péter. Ezeknek vannak kötelező jogi. Egy picike lakást béreltek a belvárosban. több új vállalat jöjjön létre? 86 Az üzlet (1990-2000) . hogy felvesznek. ha értesz hozzá. Egy interjúra. május 24-én hozták létre. kezdett kicsit kínossá válni a helyzet. mint Kertész Péter. A megbízások nagy része erre vonatkozott. 1990-ben vagyunk. Utána nem mondták. nem tudsz véletlenül vala mit. annak előszobájában vagyunk. adójog. Voltam náluk vagy háromszor-négyszer. A vállalatok vezetése szakmailag nincs erre felkészülve. Az alapítók között Komlós Jánoson kívül olyan – később nagy szakmai presztízsre szert tevő.” A Creditum Pénzügyi Tanácsadó Kft. sőt azokat egy hajszállal még meg is előzve hozzák létre a vállalkozást.meg bankár. és azt valamilyen minőségben. és van jó néhány üzleti jellegű megfontolás. hisz hasonló beszélgetésekből egy jó páron már túl vagyok. Mindenekelőtt az új joganyag – társasági jog. amit az ÁVÜ jóváhagy.

Ekkor ismeri meg Sárközy Tamás professzor nevét.” A táskacipelés azonban már a második lépcsőfok. hanem amiatt. Én azt az épületet onnan ismerem. Mindennap. A cég dolgozott például a Mogürt Külkereskedelmi Vállalat átalakításán. mert nem önmagáért történik a cég átala kítása. 0. Ezt nem szeretik a diákok az egyetemen. hogy előkészítse a következő lépést. amelyben ma a Külkereskedelmi Bank székháza van. vele magával azonban csak jóval később találkozik. hogy ahhoz érteni kell a makrogazdaságot. elemzések készülnek. Nem emlékszem millión felüli megbízásra. In: Merényi Miklós (szerk.Milyen legyen a társaság formája. Itt az ember rájön. délután négyig. a könyveléstől a 49 Rádai Eszter interjúja a Mozgó Világban. a volt szocialista országokból érkező személyautók jelentős részét ez hozta be. De hogy csakugyan az elején kezdjük. Majd különféle törvényértelmező és -magyarázó munkákat. Bementem a közgázra '84-ben. hogy annak idején táskacipelőként. akkor azt hittem. Az olvasás mellett – ahhoz szorosan kötődve – elindulnak a munkatársakkal folytatott szisz tematikus szakmai beszélgetések is. és tudtam. Korábban semmit sem láttam ebből. hogy az addig farmerban és mezítlábas alföldi papucsban járó fiatalember (ismételt tanúbizonyságát adva koráb ban megcsodált alkalmazkodóképességének) az első reggelen bemegy a Corvin Áruházba a Blaha Lujza téren. Ezért fizetnek neki havonta 17 000 forintot. m. és olvasni. Könyvvitel. A volt Tisztikaszinó épülete. Merre lehet majd utat keresni? Ilyenkor értékelések. „Megtanulom újra a mérlegelemzést. és a végén egy csomag a vezetésnek. és egészen pontosak legyünk: a dolog úgy indul. pár százezer forintos megbízásokról van szó. Amennyire az akkori árakra emlékszem. 85. Személygépjármű-importtal foglalkozott. ami nem rossz pénz akkoriban. hogy politikus leszek. számviteli és társasági jogot. én se szerettem. egy kis szobá ban leülni egy kis íróasztalhoz. tanulmányok. valamelyik nagy ember mellett jártam oda. amit később a Fidesz és az MDF közösen megkapott.): Gyurcsány…I. felmászni az emeletre. hogy miért fontos ez. Először is új jogszabályokat olvas: adó-. Egy tanuló tanácsadó 87 . Ez egy komoly külkereskedelmi cég. Viszont egyáltalán nem érdekel tek a vállalatokkal foglalkozó tantárgyak. az irányítás rendszere? Mi lesz a vállalat jövője. valamint egy darab aktatáskát (műbőr). számvitel: az ilyen tantárgyakat letudtuk valahogy. Aztán elolvassa a cég korábbi anyagait. hogy ezt tessék megcsinálni. 49 Aztán olvasnia kell. mint reggel kilencre bemenni az Alpári Gyula utcába. Az volt a székháza. az eddig végzett tanácsadói tevékenységet bemutató konkrét ügyek dokumentációját. és vásárol kettő darab öltönyt (egy zöldet meg egy lilát). amelyre csak néhány hónap elteltével léphet föl az új munkatárs. milyen legyen a vezetés szerkezete. dögunalom volt mind. Hónapokon át semmi más teendője nincs. továbbá konkrét esettanulmányokat.

illetve később a privatizációhoz ad tanácsokat. Laborá n sk ént k ezd te. 1 9 9 0 -be n nyu gdíja ztá k . 1 9 5 9 -től a T a u ru s Gu mi gyár alk almazottja. hogy miről szólnak a vállalatok. pénzügyi és szervezeti részéhez. Íme: „Tehát nem értesz hozzá. aki a konkrét iparághoz. amely fut a pénze után. Csakhogy egy idő után az átalakulások némelyike menedzselési problémákat vet föl. Többé-kevésbé készen is vagyunk vele: leírjuk. Erősen dolgozunk rajta. Gyurcsány Ferenc azon kapcsolataihoz. amelyek őt az egykori pártállam gazdasági vezetőihez fűzik. és ők ilyen ügyekben adnak tanácsot. Nem a pártállami kapcsolatok juttatják el Gyurcsányt az üzletekhez.” Itt újabb fontos ponthoz érkeztünk. ez nem egyszerűen csak egy tanácsadási prob léma. 1 9 7 5 -től 1 9 9 0 -ig v e zér iga zga t ók ént vezette a g yárat. Mit tehettem? Kénytelen voltam nekiállni és megtanulni mindent rendesen. hogy a Magyar Hitelbank megbízza a cégünket a tapolcai üveggyapotgyár ügyével. hogy a régi időkből származnak. mit kellene tenni. Ezekhez az elemzésekhez mélyebben kell érteni. Hogy mit lehet megtudni egy mérlegből. Így kerül a képbe a Hitelbank.marketingig. hogy hát kérem szépen. ahol azt mondják. Mert te természetesen nem értesz hozzá. Így találkozom például Tatai Ilonával 50 – egy konkrét ügy kapcsán. A gyár szigetelőanyagokat gyárt. De rá kell jönnünk. hogy az országban hatalmas változások vannak. hogyan kell elemezni egy cég helyzetét a piacon. Miért is értenél: a Creditum csak magához az átalakuláshoz. és nagy bajban van. a vállalatok átalakulnak társasággá. hanem az üzletek juttatják el őt a „pártállami kapcsolatokhoz”. A banknak nem elég meg- 50 T a ta i Ilona v eg y é sz m érn ök . s aztán hogyan kell találni egy szakértőt. az izolitra. és bajok vannak a törlesztéssel. és a bank visszakapja a hitelét. Amely kapcsolatokról általánosan elterjedt. Csak a makrogazdaság izgatott. milyen adatbázisok állnak rendelkezésre. Úgy találkozom vele. A Kádár Já no st levált ó r e n dk í vü li pá r t é rt ek e z l e t vá la sz t o tt a m e g 1 9 8 8 má ju sá ba n a z MS Z M P P o li t ik ai B i zo tt sá ga ta g já vá . A valóság – úgy tűnik – ennek a fordítottja. aki nem látott vállalatot soha életében. a piacai beszűkülnek. s a többi. s hogy később ezek közvetítik Gyurcsánynak a sikeres üzleteket. itt van egy komoly menedzsmentprobléma is. Hogyan lehet ezeket a tényezőket összekötni. annak jogi. Erre most bekerültem egy cégbe. mondjuk a gumiiparhoz ért. amelyik ezzel foglalkozik. Én azelőtt egy politikában rohangáló gyerek voltam. vé gü l ti z en öt é ve n á t. 88 Az üzlet (1990-2000) . én is benne vagyok abban a teamben. ami a fő profilja. nincs kereslet. ez lesz az én munkám is. mit képviselnek a versenytár sak. ez most a legfontosabb dolog. Hiteleket vesznek fel. és eredendően semmi dolga a működő vállalat menedzselésével. Lassan megértem. Ezek egyáltalán nem izgattak. és minket bíz meg az üggyel. Rosszul megy neki. hogy a cég ne menjen tönkre. Valamit csinálni kell a céggel.

mondani a tutit, hogy mit csináljon: kell neki valaki, aki végigveri ezt a progra mot a cégen, mert különben ezek soha nem fogják megcsinálni. A cég egyik alkalmazottja ismeri Tatai Ilonát, aki korábban a Taurusnak volt a vezérigazgatója. A végén a PB-be is beválasztják, de 1990-ben otthon ül, nyugdíjban. Az egész magyar iparnak egyébként az egyik legbefolyásosabb embere. Szóval azt ajánlotta valaki, hogy őt keressem meg. Én meg felhívtam, és elmentem hozzá. És azt mondtam neki, hogy kedves Ilona, szükség van Önre. Azt hiszem, örült, hogy valakinek szüksége van rá. Fogta magát, jött, és elkezdett nekünk dolgozni. Olyannyira, hogy idővel őbelőle is tanácsadó lett, és évekre megmaradt a kapcsolatunk. Ezt később úgy írták le, hogy a szocialista-kommunista nómenklatúra összefonódása… De mondok még egy példát: Jantner Antal volt építésügyi miniszterhelyettesét. Az építésügyben az ő neve a mai napig jól cseng, mert vagy harminc évet ott dolgozott. Egy építőipari cég átalakításával bajlódtam, és kerestem hozzá embert. Ugyanúgy, ugyanolyan okok miatt, mint az előbbi történetben. Azt mondták, keresd meg Jantner Antalt. Van egy ilyen nevű ember. Addig semmi közöm nem volt hozzá, talán a nevét, ha hallottam. Elmentem Jantner Tóni bácsihoz – mert aztán ez lett a viszonyunk, az édesapám lehetne –, és egy kiváló embert ismertem meg benne. Aki elmagyarázta, hogyan működik ez az iparág. Milyen tendenciák, milyen törekvések vannak, mi ezeknek a múltja, s a többi. Szóval ezeket az embereket lehetett a piacon megtalálni, szabadon. Akik ismer ték ezeket az iparvállalatokat, és akik a kilencvenes évek elején a kutyának sem kellettek. Hát nekem kellettek. Azok a mindenféle szövevényes teóriák pedig, amiket utólag fűztek ezek köré a kapcsolatok köré, amelyek a nomenklatúrás hálózatokról és hasonlókról szóltak, s amelyeken én mindig nevettem, hát hogy mondjam: értelmezésnek vagy elemzésnek ezek meglehetősen sekélyes és gyenge dolgok. De két-két és fél év után aztán már valóban ott tartok, hogy nagyon sok régi embert ismerek, akik közül soha senkit korábban. Az egy Szilvásyt kivéve, ez külön történet, majd elmesélem. Tehát amikor én otthagyom a KISZ-t, illetve a Demiszt, akkor nagyon otthagyom. Hónapokkal később, valamikor ősszel egyszer találkozom Nagy Imrével. Valahová beülünk egy kávéra. Ilyen nyögvenyelősen. A régiek közül senkivel sem tartom a kapcsolatot.” A Creditum alapítói között korábban talán feltűnt az olvasónak Bajnai György ügyvéd neve. Igen, ő Bajnai Gordon édesapja. Azé a fiúé, aki a KISZ-től elkülönülten működő hallgatói érdekképviselet egyik vezetőjeként került kapcsolatba Gyurcsánnyal és a KISZ-szel, egyebek közt a veszprémi ifjúsági parlament, majd a MISZOT keretei között. Mint láttuk, ők 1989 nyarán is együtt fociznak és söröznek. Természetes és életszerű volna, hogy Gyurcsány Ferencet Bajnai Gordon ajánlja be a céghez az apján keresztül. De nem így történt. Mindketten úgy emlé-

Egy tanuló tanácsadó 89

keznek, hogy csak hónapokkal Gyurcsány alkalmazása után találkoztak ismét egymással a Creditumban, ahová akkor Gordont is felvették az apja közbenjá rására. Gyurcsány Ferenc 1990 elején tehát ismét egy új világba kerül. A diktatórikus pártállami politika látszólag megújuló, valójában lebomló és széteső régi világából a szabad piacgazdaság hirtelen megszülető és gyorsan felnövekvő új vilá gába. Itt ismét megcsodálhatjuk különleges – rendkívül gyors és eredményes – alkalmazkodóképességét. Mint láttuk, először is pillanatok alatt elsajátítja azt a joganyagot, továbbá azokat a mikrogazdasági ismereteket, amelyek az akkoriban tömegesen végbemenő vállalati átalakulások végrehajtásához szükségesek. Másodszor megtanul angolul. „Amikor odamentem, megkérdezték, hogy beszélek-e valamilyen idegen nyelvet. Én természetesen azt mondtam, hogy hát angolul. Nem firtatták a dolgot akkor. Aztán az első napon, amikor reggel bementem a céghez, velem szemben ott ült egy ember, Mátyásfalvi Györgynek hívták. Azóta a Bankár Kft.-ben tűnt fel, korábban pedig külkeres volt, ha jól emlékszem, a Taurusnál vagy az Ikarusnál. Mint napokkal később megtudom, a Creditumnál is ő képviseli külföldön a cég érdekeit. De az első nap még nem tudtam semmit, csak azt láttam, hogy velem szemben ül, és intézi az ügyeit telefonon. És egy óra leforgása alatt négy nyelven beszélt a magyaron kívül! Ettől nagyon megijedtem. Ezek itt előbb-utóbb rá fognak jönni, hogy te legfeljebb csak makogsz angolul, és akkor baj lesz. Ősztől már tanulgattam a nyelvet, de ekkortól nagyon intenzíven ráfekszem az angolra. Aztán nemsokára rám is bíznak egy külföldit, akit el kell kísérnem valahová. Nagyon nagy izgalmak közepette. Szerencsére leginkább ketten voltunk, de így is erősen meg voltam ijedve, amikor először meg kellett szólalnom angolul. Aztán még inkább, amikor rájöttem, hogy az még csak egy dolog, hogy én valahogy beszélek, és valahogy megértetem magam, de amit a másik mond, abból gyakorlatilag egy szót sem értek. Később az intenzív itthoni tanulás mellett ki is tudok menni, és miután hat hetet eltöltök Edinburghban, egy hónapot pedig Londonban, többé-kevésbé rendbe jön ez a dolog, és már egyedül is tárgyalok.” Hogy Gyurcsány Ferenc ekkoriban még inkább kevésbé, mint többé boldogul az angollal, azt jelzik Bajnai Gordon szavai, aki szerint miután hazatért Londonból, ahol a nyelv mellett elsősorban számítógépes pénzügyi modellezést tanult, az angol partnerek nagyjából a következőket mondják róla: ez a fiú hihetetlenül okos és tehetséges, és nagyon sokra viszi még az üzletben, de mielőbb tanuljon meg angolul, mert sajnos nemigen értettük, hogy mit akar mondani. (A Wallis vezérigazgatója 2005 szeptemberében tagja volt annak az üzletemberekből álló népes csoportnak, amely elkísérte a miniszterelnököt távol-keleti, majd amerikai útjára. Ekkor nyugtázta, hogy Gyurcsány Fer enc időközben csakugyan megta-

90

Az üzlet (1990-2000)

nult angolul. Szabadon és magabiztosan beszél, s ha nyelvileg nem is abszolút hibátlan, a megértéssel és a megértetéssel immáron semmi gondja nincs.) Bajnai szerint Gyurcsányról általában elmondható, hogy „hihetetlen mennyiségben szívja föl az információkat, s aztán szintetizál. Nagyon gyors az agya, pillanatok alatt konstrukciókat hoz létre. A kilencvenes évek elején is baromi gyorsan tanult – mindenkitől mindent. A végtelenségig nyitott volt.” „Kiderült, hogy ahogyan korábban dolgoztam, amilyen rendszerben gondolkoztam, ahogyan megpróbáltam megkülönböztetni a fontosat a kevésbé fontostól, az átfogót a részlettől, összefoglalni a mondanivalót egy dolgozat elejére, az itt is meg ott is ugyanaz. Szóval azok az ismeretek és képességek, amelyeket én a nyolcvanas években felhalmoztam, azok a kilencvenes években is, ezen a területen is használhatók. És azon kaptam magam fél év után, hogy az egyik Angol tanu lá legjobb külkereskedelmi vállalat vezetője megemeli a kalapját, és azt mondja: »Fiatalember, ez jó! Ez jó!« Persze amivel én akkor foglalkoztam, az nagyon szűk szelete volt a világnak. De fél év után újra azt gondolhattam, hogy sikeres leszek.”51 Bajnai Gordon véleménye szerint Gyurcsányt intellektuális adottságain túl „jó kapcsolatteremtő képessége és rámenős alkata” is hozzásegíti ahhoz, hogy a Creditumnál a táskahordozói szerepkörből hamarosan az önálló ügyintézői, majd az üzletszerzői státusba emelkedjen, ami egy tanácsadó cég esetében a felső szintet jelenti. „Feri az az ember, aki bármilyen közegben bukkan is föl, előbb vagy utóbb mindenütt irányítói pozícióba kerül. Kvázi vagy valódi irányító pozícióba.” Ez utóbbit igazolja, hogy amikor a Creditum kettéválik, s a vezetők nagyobbik része egy inkább a nemzetközi piacra aspiráló céget alapít Eurocorp néven, akkor Gyurcsány Ferenc nemcsak hogy velük megy, de bekerül az új cég ötfős igazgatóságába, mi több, maga is tulajdonossá válik. Ötszázaléknyi részvénypakettet jegyez az immár ötvenmillió forinttal alakult vállalkozásban, ami két és fél milliót tesz ki. Ennek felét a cég rakja be helyette, a másik felét pedig neki kell befizetnie,
51

Rádai Eszter interjúja a Mozgó Világban. In: Merényi Miklós (szerk.): Gyurcsány… I.m. 6. o.

Egy tanuló tanácsadó 91

pontosabban, részletekben levonják a fizetéséből. (Komlós János és az időköz ben hozzá csatlakozó Kerékgyártó István viszi tovább a Creditumot, amely megmarad kisebb, mindvégig a belföldi piacon mozgó cégnek. Kerékgyártó Vagyonregény című könyve jórészt az utóbbiban szerzett élményeit és tapasztalatait dolgozza föl.) A fenti változások komoly életformaváltással járnak együtt Gyurcsány Ferenc esetében. „Rendkívül meglepődöm azon, hogy dél és egy óra között a cég vezetői, tehát a vezető alkalmazottak lemennek a szomszédos étterembe ebédelni. Meg amikor az egyik tulajdonos arról beszél, hogy ők hétvégén a feleségével étteremben szoktak enni. Ez számomra teljesen hihetetlen volt. Nekem kezdetben rendkívüli gond, hogy az én világomban nem volt étteremben evés korábban. Aztán nem sokkal később, amikor öt darab villa meg öt darab kés feküdt egymás mellett, majd amikor először kellett a csigával próbálkoznom, hát fogalmam sem volt, hogy ez mi a bánat, és hogyan kell hozzákezdeni. Szó szerint teljesen ismeretlen világ volt ez számomra. Hogyan kell ebben eligazodni? Mit csinál ilyenkor az ember? Hát azt csinálja, hogy nézi a többit, és utánozza. Befogja a száját egy jó darabig, amíg körülbelül nem tájékozódik. A legnagyobb kihívás ez volt. De megtanultam. Megtanultam egy kultúrát. Hol mikor hogyan kell viselkedni. Hogy az evőeszközöket kívülről befelé kell elkezdeni használni. Én, aki addig nem utaz tam repülővel, megtanultam egyedül közlekedni Európa repülőterein. Előtte lényegében Budapesten sem ismertem senkit az üzleti világban. Kissé eltúlozva azt szoktam mondani, hogy 1990-ben nem tudtam, merre megy a kettes villamos. Az első pár hónap, az első év egy nagyon erőteljes alkalmazkodás. Nagyon erős kihívás – és megfelelés, szinte minden módon. De soha nem leszek része teljesen ennek az elitnek. Abban az értelemben nem, hogy összejárjunk esténként, hogy én rendszeresen részt vegyek partikon és fogadásokon. Nagyon sokáig dolgozom, s aztán hazamegyek. Később, sokkal-sokkal később, amikor már a magam ura vagyok, gazdag, ha úgy tetszik, ezek az esti üzleti vacsorák, az elegáns klubokba járás három-négyszázezer forintos tagdíjért, ezek akkor sem válnak a szokásommá. Akkor is reggel hétre járok be, késő estig dolgozom, és utána megyek haza.” Bár jól látható, hogy Gyurcsány Ferenc sorsa hatalmasat fordult 1990-től, az eddigiek még nem érzékeltetik eléggé e fordulat horderejét és jelentőségét. Még nem látjuk tisztán, hová is került ő maga. Még nem világos, hogy az elsüllyedő régi politikai világból s szinte az egész addigi életéből hajótöröttként kiúszó fia talember – jórészt a véletlen folytán – a lehető legjobb helyen mászott ki a partra. Mert annak a világnak a közepébe kerül, ami akkor a leggyorsabban mozog. Ráadásul a lehető legjobbkor: közvetlenül a start pillanatát követően. Ez a magyar kapitalizmus születése. Épphogy kijött a társasági törvény, az

92

Az üzlet (1990-2000)

átalakulási törvény, megjelentek az új adójogszabályok, a számviteli jog. Mindez tegnap történt, az új fiúnak tehát nincs behozhatatlan hátránya. Épp ellenkezőleg. Mivel olyan közegbe jutott, ahol villámgyorsan meg kell tanulnia ezeket, lépéselőnyre tesz szert a startoló piacgazdaság legtöbb szereplőjével szemben. Csak pár lépéssel jár előttük, de ez a pár lépés – ez a mennyiségileg csekély, minőségét tekintve azonban különlegesen értékes tudástöbblet – akkor rendkívül sokat jelent. Gyurcsány (és a Creditum) kicsit olyan, mint a szükség csinálta nyelvtanár, aki csak néhány leckével tart ugyan előbbre tanítványainál, de az intenzív felkészülés és a koncentráltan befektetett energia révén a minimális többletszókincs és nyelvtani ismeret is elég ahhoz, hogy eredményesen tanítsa őket. S mivel itt tehetős magántanítványokról van szó, azok rendesen meg is fizetik az árát. „Nemcsak hátrányom nincs, hanem van egy nagyon nagy előnyöm azokkal szemben, akik benne vannak az üzletben. Azok ugyanis zömmel a szocialista vállalatban voltak benne. Nekem fogalmam sincs, milyen egy szocialista vállalat. Csak a jelenbeli problémával, az átalakulással találkozom, s a gondolkodásomat semmilyen módon nem kötik a múltbeli sémák. Könyvből olvasok mindent, mégis kreatívabb tudok lenni másoknál. A szó legszorosabb értelmében a nullá ról indulok, de akkor gyakorlatilag mindenki és minden onnan indul. Ekkor kezdődik a számítógépes korszak. Én Londonban látok először táblázatkezelőt. Amit most Excelként használunk, az abban az időben a Lotus I II III nevű program. Nincs hátrányom a számítógépben, mert mindenki akkor kezdi el tanulni. Én ezt úgy teszem, hogy hazaviszem magammal az angol nyelvű könyvet. A gépet még nem tudom magammal vinni, mert nincsenek laptopok, de a könyvben ábrák vannak, hogy mit hogyan kell csinálni, és én a hét végén otthon tanulom meg ezeket a dolgokat. Abban a korban vagyunk, amikor egy szkenner például még nagyon nagy dolog. 286-os gépek vannak, vagy még azok sincsenek. Akkoriban indul a mobiltelefon is. Mindenki más pont olyan kezdő, mint én. Semmilyen hátrányom nincsen.” Sőt. Bajnai Gordon szerint Gyurcsány Ferenc abban az időben jelentős lépés előnyre tesz szert azzal a tudással, amelyet a – nyelvtanulás kapcsán korábban már említett – londoni egy hónap alatt sajátít el villámgyorsan. A számítógépes pénzügyi modellezésről van szó, amelynek segítségével akár öt-tíz évre szóló üzleti terveket is lehet készíteni. Az adott cég minden adatát be kell táplálni a programba, s aztán egy-egy adat – például a forintárfolyam, a gazdasági növekedés vagy az infláció – ilyen-olyan mértékű megváltoztatását átvezetni a modellen, ami számszerűen megmutatja az üzleti folyamatok és eredmények ennek nyomán várható módosulását. Ezt akkor, 1990-ben mások nemigen tudták még alkalmazni Magyarországon. „Nem ismerek ugyan senkit a korábbi üzleti elitből, de a korábbi üzleti elit

Egy tanuló tanácsadó 93

bizonyos értelemben érdektelenné válik, mert a tudása nem használható az új világban.” Legalábbis önállóan nem használható – tegyük hozzá –, legföljebb egy újfajta tudás integrált, alkalmazott részeként, ahogy rendre Gyurcsány is hasz nálja a volt szocialista menedzsment speciális szakértelmét. „Teljesen új emberek tűnnek fel. Annak az érának is megvannak a maga gazdag emberei a magánvilágban a Várszegitől a Fenyőig vagy a kontraxos Dicső Gáborig, ha mond még ez a név valamit. A kilencvenes évek gyorsan meggazdagodott figurái voltak ők, de mára alig maradt közülük valaki. A régi elit tehát bizonyos értelemben már letűnőben van. Az új elitből egy-kettő már megcsinálja magát, de azoknak a teljesítménye sem végérvényes. Széles Gábor például már nem közéjük tartozik, de mondjuk Palotás János igen. Szóval nagyon mobil, iszonytatóan gyorsan változik minden. Én ekkor még rendkívül szisztematikusan és türelmesen megyek előre. Semmit sem kapkodok el. Szépen megtanulok mindent, amire szükségem van, s amikor már úgy érzem, hogy eleget tudok, akkor önállósodom, és elindulok.” Az egy másik világból az üzletbe csöppent Gyurcsány Ferenc helyzete és az arra adott reakciója kísértetiesen hasonlít a másfél évtizeddel korábbihoz. Amikor eszes, de hátrányos sorsú, vidéki proligyerekként hirtelen bekerült a polgá rias, fővárosi elitképző Apáczai Kollégiumba. Miután ott szembesült tudásbeli és kulturális hiányosságaival (csupa négyes osztályzat), nagy energiabefektetéssel (tanulás a folyosón hajnali négytől) lát hozzá ezek ledolgozásához (és megkapja első jeleseit). Most is ugyanezt teszi (hétvégeken angolt, mikrogazdaságtant, szá mítógép-kezelést tanul), csakhogy a két helyzet között óriási a különbség. Akkori társai, a fővárosi polgárfiúk olyan kulturális előnyökkel rendelkeztek vele szemben, amelyeket az akkori statikus közeg állandósult értékrendjében – verejtékes munkával és hosszú távon is – legfeljebb csökkenteni volt esélye. A mostani versenytársak posztszocialista gazdasági kultúrája viszont inkább hátrányt jelent az épp startoló magyar kapitalizmus mobil, szinte minden tekintetben új viszonyai között. Gyurcsány képességei és befektetett energiái ezúttal nemcsak hátrányainak gyors ledolgozásához, hanem komoly – és már a közeli jövőben meghatározó jelentőségűnek bizonyuló – tudásbeli előnyök megszerzéséhez is elegendőek lesznek. „1992-ben úgy gondolom, hogy készen állok. Miért másnak adjak én tanácsot, hogy hogyan kell ezt csinálni? Hisz erre magam is képes vagyok! És akkor megalapítom a saját cégemet, és beszállok a privatizációba.” Ezzel ismét új fejezet kezdődik Gyurcsány Ferenc életében. Miként a róla szóló könyvben is.

94

Az üzlet (1990-2000)

A vagyon megalapozása

Elöljáróban ismét szólnunk kell pár szót a magyarországi privatizációról. Pontosabban egy ahhoz kötődő – a korábbiakhoz hasonlóan logikusnak tűnő, széles körben elterjedt, ámde téves – vélekedésről. Eszerint a magyar állam vagyonát „elkótyavetyélték”. Azaz messze áron alul, „bagóért” adták el. Ez a vélekedés főleg azon a tényen alapul, hogy a privatizáció során eladott állami vagyontár gyak az esetek többségében rendre a könyv szerinti érték alatti összegekért keltek el. A különbözetet tehát – lám, megint ide lyukadunk ki – nyilvánvalóan ellopták. Természetesen a volt kommunisták. Azt már tisztáztuk, hogy 1990-től 1994-ig, a privatizáció első négy esztendejében – tehát abban az időszakban, amikor Gyurcsány Ferenc megszerzi első százmillióját – nem ők kormányozták Magyarországot. Nem ők birtokolták az államhatalmi pozíciókat, nem ők hozták a privatizációs döntéseket, nem ők irányították a magánosítást végrehajtó intézményeket, mindenekelőtt az Állami Vagyonügynökséget. Hanem az Antall József, majd a Boross Péter vezette jobboldali koalíció. Utóbbiakat viszont azzal szokták elintézni, hogy mindenféle szakértelem híján lévő, ügyetlen amatőrök voltak. Ennél finomabban fogalmaz, de utólag – 1996-ban – Gyurcsány Ferenc is kritikával illeti az Antall-kormány privatizációs tevékenységét: „Az előző kormány – természetszerűleg senki által sem hibáztathatóan – nem volt felkészülve a kormányzásra… Én, mint tulajdonos – a kilencvenes kormányzat tulajdonos volt – fél-egy évig tájékozódtam volna, megpróbáltam volna felmérni, hogy mivel rendelkezem. Egy-két év alatt ki lehetett volna alakítani egy többé-kevésbé elfogadható nemzeti konszenzust arról, mit csináljunk ezzel a vagyonnal… erre az egy-két évre mindenképpen szükség lett volna. Ha örökölnék egy gyárat, bizony hosszasan gondolkodnék azon, vajon mi a jobb. Üzemeltes sem én? Vagy talán adjam bérbe valakinek? Esetleg eladjam? A válasz nem magától értetődő.”52 Tipikus üzletemberi gondolkodás. Logikus, racionális – és egydimenziós. A döntésnek itt egyetlen szempontja van: nyereséget hoz, vagy veszteségei. Rentábilis

52

„ A gyors ha l eszi meg a la ssút.” Ferencz. Gá bor interjú ja Gyurcsány Ferenccel. Népszabad ság , 199 6. szeptember 2 1 .

A vagyon megalapozása

95

vagy nem rentábilis. Teljesen figyelmen kívül hagyja a politika mérlegelési szempontjait. Az efféle kritikákban mindig van igazság: az állam bizonyára hatékonyabban, körültekintőbben, következésképp, valamivel kevesebb veszteséggel is privatizálhatott volna. De hogy az adott politikai és gazdasági konstellációban az állami termelővagyon privatizálásával még egy-két évet várni lehetett volna, ráadásul valamiféle „nemzeti konszenzus” létrejöttéig, az teljes tévedés. A szocializmus örökségeként itt maradt torz szerkezetű és korszerűtlen állami termelőkapacitás rohamos gyorsasággal veszítette el keleti termékátvevő helyeit és egész addigi mesterséges gazdasági környezetét. A valódi piac rohamos gyorsasággal értékelte le ezt az örökséget, miközben az állami költségvetés egyre kevésbé tudta finanszírozni vállalatai veszteségét. Az egész konstrukció a működésképtelenség, a csőd felé tartott, mielőbb meg kellett tőle szabadulni. Ebben a helyzet ben nem lehetett sokat mérlegelni: egyszerűen halaszthatatlanná vált a korszerűsítés, a szerkezetváltás, a termékváltás, a piacváltás – és a mindezeket lehetővé tevő privatizáció. De ez csak az érem gazdasági oldala. A politikában még ennél is erősebb kényszerek működtek. Az ellenzék, a sajtó, a nemzetközi pénzügyi körök, a véleményformáló hazai közgazdászok sokkterápiát követeltek. Elképesztő nyomás alá helyezték a kormányzatot. Lassúnak és elégtelennek tartották a privatizációt, azzal vádolták Antallt és az MDF-et, hogy valójában nem is akarják magánkézbe adni az állami vagyont, nem akarnak piacgazdaságot, hogy pártállami ambícióik vannak! A fél évtizeddel később, racionális üzletemberként megnyilatkozó Gyurcsány Ferenc ezeket a körülményeket egyszerűen figyelmen kívül hagyja. Ami a vagyon „elkótyavetyélését” illeti – immár nem Gyurcsánnyal, hanem inkább ellenfeleivel vitatkozva –, érdemes egy pillantást vetni a német magánosításra. Pontosabban: a volt NDK állami vagyonának privatizálására. Ez azért szolgálhat fontos tanulságokkal, mert ennek a történetnek a szereplői aligha illethetők olyan vádakkal, mint a magyarok: hogy tudniillik egyfelől átmentett, kiterjedt informális hatalommal bíró tegnapi kommunisták; másfelől naiv amatőrök, tegnapi ellenzékiek voltak. A volt NDK állami vagyona ugyanis szinte kizárólag nyugatnémet tőkés vállalkozók kezébe került, magát a privatizációt pedig az NSZK kormányzati szervei bonyolították, közelebbről a Treuhand nevű állami vagyonügynökség. Az NDK utolsó kormánya 1365 milliárd márkára értékelte az állam tulajdonában lévő termelői vagyont. 1994-ben, amikor a magánosítás lényegében befejeződött, a befolyt bevétel ezzel szemben mindösszesen 65 milliárdot lett ki. Ez pontosan az egyhuszonegyed része, azaz kevesebb mint az 5 százaléka volt a vagyon könyv szerinti értékének. A vagyonvesztés tehát 1300 milliárd márkára rúgott, azaz több mint 95 százalékos volt. Valójában ennél is sokkal több, hiszen a Treu-

96

Az üzlet (1990-2000)

hand 65 milliárdos bevételével 335 milliárd márka kiadás állt szemben, a németországi privatizáció egyenlege tehát mínusz 270 milliárd márka!53 Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy az eladó vagyontárgyak könyv szerinti értéke korántsem azonos a tényleges piaci értékükkel. A mi esetünkben egyenesen ég és föld a különbség. Hiszen itt – még a korábban legfejlettebbnek tudott NDK-s ipar esetében is – egy technikai színvonalát, továbbá ágazati és termékszerkezetét tekintve korszerűtlen, piac- és versenyképtelen, zömmel lepusztult, csődbe ju tott szocialista gazdaság vagyontárgyairól van szó, amelyeknek az értéke most egy a korábbitól merőben eltérő mérőeszközön, a tőkés piac mérlegén méretik meg. A befektetőt, a vásárlót a legkevésbé sem érdeklik a vállalati könyvek. Hogy azokban miféle bekerülési (vagy éppen fiktív) árakon vannak nyilvántartásba véve a különféle gépsorok, üzemcsarnokok, irodaépületek és -bútorok. A dolgot kissé leegyszerűsítve, a vevő így számol: a kifizethető maximális vételár a cég éves nyereségének legfeljebb a tízszerese lehet. Ennyi idő, azaz tíz év alatt meg kell térülnie a befektetésnek, s a cégnek aztán már nyereséget kell hoznia. Egy veszteséges cég piaci értéke – e szerint a kalkuláció szerint – tehát: nulla. (Tudniillik tízszer nulla is nulla.) Márpedig a privatizálandó szocialista vállalatok zömmel veszteségesek voltak. Így üzleti logika szerint valójában nem a vevőnek, hanem az eladónak kellett volna értük fizetnie! Ez abszurd állításnak tűnik, de a valóságban sokszor megtörtént: a német állami vagyonügynökség, a Treuhand fizetett a vevőnek, hogy működtesse a vállalatot, tartsa meg a munkahelyeket, és fejlesszen, korszerűsítsen. A magyar privatizáció – törvények, továbbá állami irányító és ellenőrző intézmények által szabályozott, nyilvános pályázatokon keresztül, a többpárti demokrácia és a szabad sajtó viszonyai közepette zajló – hatalmas folyamatában nyilván történtek szabálytalanságok, visszaélések és csalások. Az is nyilvánvaló, hogy az állami vagyontárgyak megszerzéséért folyó versenyben az azonos szabályok ellenére nem indultak egyenlő esélyekkel a résztvevők. De hogy a magyar állam vagyonát, úgy, ahogy volt, ellopták volna, aki pedig e vagyonból részesült, tolvaj lenne – ez merő ostobaság. De ideje visszatérnünk könyvünk főhőséhez. Az ő célja 1992 táján – mint az előző fejezetben már láttuk – egyértelmű: privatizációs tanácsadóból maga is tulajdonossá, ha tetszik, tőkéssé akar válni. Megszerezte az ehhez szükséges – nem is akármilyen szintű – tudást, a kellő információkat és kapcsolatokat, s ami különösen fontos: teljesen tisztában van a korszak kínálta rendkívüli, egyszeri és soha vissza nem térő lehetőségekkel. Az önálló cég megalapításában azonban számos véletlenszerű körülmény is szerepet játszik. Például az, hogy Gyurcsány Ferenc '92 nyarától egyre több aggo53

Debreczeni József: A miniszterelnök. Bu da pest, 2003, Osiris, 251 . o.

A vagyon megalapozása

97

az itt Magyarországon nem fog működni. ő már nemcsak alkalmazott ebben a vállalkozásban. hogy az illető visszalép. Akkor már jól lehetett látni. hogy kiszállok. Venni kell. miközben nem volt több készpénzed három-négy millió forintnál. a Mu nk a vá ll al ó i r észtu la j d o n o si p r o g ra m. olyan iránymutatást és struktúrát akar csinálni ebben a cégben. Így aztán valóban megvettél egy százmilliós céget. 54 Egy cég megvásárlásához nem kellett több készpénz. Volt úgy. é s l étr ej ött a k i s é s k ö zé p vá lla lk oz ói hit el fel vé tel fed ezet éü l szol gáló Állami Garanciaalap.” Gyurcsány Ferenc először egy cégtársával együtt akar kilépni az Eurocorpból. a kárpótlási jegy. Már beindult az egzisztenciahitel. A vétel döntő hányadát E-hitelből lehetett finanszírozni. A maximum 10 százaléknyi saját erő nagy részét pedig le lehetett tenni kárpótlási jegyben. Az állam mindent el akar adni. hogy a Wolfgang ezt nem érti. '92-ben pedig bizonyos megbízási díjak már elérik az egymilliót. ez a fiú fennhordja az orrát. miközben az inflá ció 30 körül van. venni kell. hogy amit Wolfgang. amiből éltünk. 98 Az üzlet (1990-2000) . nincs mese: venni kell. Mint láttuk. Ez egy hosszú lejáratú. a nemzetközi piacokra pályázó Eurocorp tevékenységét. há rom-négy millió is igen soknak számít. és nincs hozzá kereslet. őt azonban ugyanekkor keresi meg a Wallis. alacsony kamatozású hitel. Bajnai Gordont próbálja meg rávenni. negyede volt a beszámítási értékének. hogy magyar tulajdonosi középosztályt teremtsen. hanem annak egyik igazgatója. hogy ez az üzlet Magyarországon. De ennyit azért ekkor már össze lehet szedni. sőt – minimális mértékben – tulajdonosa is. Mi már 1990-ben is tudtunk pár százezer forintért tanácsot adni. és azt is láttam. Legalábbis itthon. mint a részvényesi tőkeérték 3-5 vagy maximum 10 százaléka. de a bejelentés akkora feszültséget kelt. „Három-öt hónap után úgy látom. hogy 40 százalékon hozzá lehetett jutni a jegyhez a tőzsdén. méghozzá borzasztó gyorsan. Tönkre fog tenni mindent. 7 százalékos kamatra adják. Ez a fiú rendkívül drágán akar dolgozni. Mikor ezt láttam. Gyurcsány azonban ekkor már nagyon eltökélt. ami nem tudja felszabadítani az energiát. Ekkor alternatív vagy inkább pótlólagos megoldásként fölmerül egy saját tanácsadó cég létrehozá54 T ová b b á a Ki sb e fe k t e t ői r é sz v é n y v á sá r lá si pr o g ra m. ez a kor parancsa. Az nem jó.dalommal és ellenérzéssel szemléli Creditumból kivált új cége. Baromi nagy a kínálat. 15-25 éves. hogy tartson vele. Be is jelentik a szándékukat. hogy három-négy millióval százmilliós értéket tudsz venni. így érthető módon a komoly nemzetközi tapasztalatot és karriert ígérő nagy céget választja a nulláról induló vállalkozás helyett. A kárpótlási jegyet meg lehetett venni a tőzsdén. A tőzsdei értéke harmada. a német cégvezető akar. Senkinek sincs pénze. hogy az Antall-kormánynak az a koncepciója. és 172 százalékon fogad ták be a privatizációnál. a starthitel. akkor úgy döntöttem.

„Csak az első millió megszerzését ne firtasd. hogy abba én nem tettem semmit.sának lehetősége is. hogy amit együtt t er vezt ek. addigra vissza fogom adni. tár gytala nná vá lt. Gyurcsány esetében az első tíz-. Kérek hárommilliót. Volt KISZ-es. visszafizettem nekik. Molnár Attilának hívják. Meg is lett. Mert a mecseki ház az Edináé és az anyjáé volt. Kiderül. és azt tudom nektek mondani. „Ez a pénz természetesen nem arra volt szánva. ezt a fiút valóban ismertem a KISZ-ből. Szegedi volt. és egyszer összefutunk. Gyur csány erről Kerékgyártó Istvánnal tárgyal – tehát nemcsak egy vasat tart a tűzben. és a hárommillió is meg lesz. A miniszterelnök utólag így idézi föl „az egykori pártállami kapcsolatra épülő” szövetkezést: „Kérlek szépen. Látásból. Amikor a cég beindult. Tíz millió forintból lehet csinálni egy céget. Azt a tévétorony környéki mecseki villát. november 10 -én alapítja meg az Altus Befektetési és Vagyonkezelő Részvénytársaságot. hogy mire készen lesz az épülő ház. Vissza is adtam. hogy Edinával Pesten építsünk belőle magunknak házat.” Gyurcsány Ferenc nem egyedül alapítja meg az Altust. hogy most itt a nagy lehetőség: bűn volna kihagyni. amely maga vevőként nem venne részt a privatizációban. ez az Edina és a családja pénze. hogy én eljátsszam. Az eladási ár tizenegymillió forint. hogy az a hárommillió nem az én pénzem. Ekkor adják el ugyanis a pécsi házat. aki negyven százalékkal – tehát kisebbségi tulajdonosként – száll be. amelyben Pestre költözésük előtt laktak a feleségével és az anyósával. Arra volt szánva. elkezdtünk egymással be - A vagyon megalapozása 99 . hogy ott dolgozik. Én azonban azt mondtam a családnak. Én akkor a Duna Bankban vezetem a számláimat. méghozzá a törvény által előírt minimális tízmillió forintos alaptőkével. Tehát tudtam. Kezdéskor csa k hármat kell letenni. amelyből a cégalapításkor hármat kell befizetni. mer t ő mégiscsak valami másfajta vállalkozásba kezd. A cégbírósági adatok szerint Gyurcsány Ferenc 1992. A ház is felépül. Az tán az utóbbival váratlanul közli. Pontosan tudtam. A társát. a többivel már el tudok számolni” – szól a nagy vagyonok eredetét firtató kérdésre válaszoló amerikai mondás. illetve hárommillió Az új tőkés vállalkozó rendben van. nyilván a JATE-n találkoztunk.

mi az. Információt kell szerezni. akikkel tanácsadóként már '90 óta kapcsolatban vagyok. hogy beszáll-e vagy sem. 100 Az üzlet (1990-2000) . Nagyon sok privatizációs technika van egyidejűleg a piacon. őszintén szólva. Amikor a második hónapban jobban ment. egyébként mindent a nulláról kellett elkezdenem. hogy nagyon-nagyon sok vállalat van. talán két-három hónappal később tud csak eljönni. Megelőlegezem neki a négymillió forintot. s hogy némi tőkét szerezzen – az Altus még inkább tanácsadó cégként működik. Szóval tudni kell. így amikor kimentem az irodából. Százával jönnek ki a vállalatok. Ez a lényeg. És most jött elő újra. Nem a cégektől. Aztán később vele is tárgyalok az Altus megalapításáról. Tehát nem az történt. hogy kijöjjenek.szélgetni. hogy milyen iparágban milyen privatizációs koncepciók vannak. akikkel korábban együtt dolgoztam. lépésről lépésre. hogy ismerem azokat. hogy szinte minden szektorban történik valami. Jóval előbb meg kell tudni. akkor már rég lekéstél róluk. hogy majd megadja az első évben. aztán három hónappal később egy négyórás könyvelőt is. Tehát valójában a következő év tavaszán ül oda mellém. Kellett hozzá még valami. egy számítógéppel. amelyek a következő egy évben várhatóan ki fognak jönni. Azoktól az emberektől. bekapcsoltam az üzenetrögzítőt. Az a probléma. akkor felvettem egy titkárnőt négy órában. Eleinte nem volt erről szó. Amikor önállósodtam. Most jön elő újra Jantner Antal. Így haladtam előre. Mit csináltok a mezőgazdasággal. Így alapítjuk meg ketten a céget. hanem előbb az Állami Vagyonügynökségtől. „Nagyon sokat. akkor az esetek többségében már nagyon sokan ismerik a dolgot. A legfontosabb információforrás tehát maga az ÁVÜ. hogy egyedül csináljam. hogy melyek azok az iparágak és melyek azok a vállalatok. de azok után. Lázasan nézi a kínálatot. hogy a Bajnai nem jön velem. Egyáltalán nem így működött. egy kis irodában kezdtem. De önmagába n ez kevés lett volna. de ha te arra vársz. tehát ebben eddig sok fantázia nincsen. Azt tehát tőlük kábé tudtam. elkezdek vele komolyan tárgyalni. Ha én csak állok a hatalmas nagy eszemmel. és ahhoz meg nincs elég bátorságom. amikor már pályázat van. vagy nem indítjátok el? Mi fog történni? A koncepciókról írnak az újságok is. Ez egyébként nem volt titkos. a nyomdaipart elindítjátok. ami terítékre kerül. De Gyurcsány Ferenc ekkor már minden erejével és idegszálával a privatizációra koncentrál. csak nagyon nagy számú vállalati körről van szó.” Az első időszakban – hogy el tudja tartani magát. titkárnő nélkül. Nem. Egyetlen ügyfél követett az előző cégtől. és a hirdetéseket böngészem. és fogalmad sincsen. szépen lassan. hogy mihez nyúljál. akkor soha nem fogom megtudni. Tudniillik. Rábeszélem. Csőstül jönnek ki a pályázatok az ÁVÜ-ből. Venni akar. hogy mi a bánat fog ebből kisülni. Lista alapján privatizálnak. nagyon sok céget megvizsgál. Szó szerint senki sem volt velem. ez nem így működött. Ő egy ideig még dolgozik a banknál. hogy elraboltam az előző cég kapcsolatait.

Most jönnek elő ismét azok az emberek. Ők most újra kulcsszereplővé válnak. amikor a privatizációs projektek kiválasztása során újból szükség lesz az egykori szocialista ágazati menedzserek szaktudására. Bizonyos jelek arra utalnak. fogadta be a Szent István körút 11.) Ennek alapján akár azt is gyaníthatjuk. HVG. 1996.” 56 (Kiemelések – D.Most jön elő újra Tatai Ilonka.” Szó szerint. a Taurus Gumiipari Vállalat egykori két »nagyágyúja« jegyzi: Tatai Ilona… és Jagiellowicz Györgyné. A vagyon megalapozása 101 . hogy Molnár Attila csupán Tatai Ilonáék strómanja szerepét tölti be a cég megalapításakor. hogy a Gyurcsány Ferencről íródó könyv számára bármilyen módon nyilatkozzon… Jagiellowicz Györgyné 1995-ben lép ki az üzleti nyilvánosságba. az Altus által létrehozott Fortus Rt. elnök-vezérigazgatójaként. Szilas Ádám irányította Szenzor Rt.és Technológiaszerelő Rt. Hanem már a kezdet kezdetén: a cégalapításnál. ha az illető vállalkozás állami vagyontárgyakra aspirál! Gyanúnkat akár erősíthetik a cikk szerzőjének további információi: „Értesüléseink szerint különféle szövevényes szerződések révén az Altus alaptőkéjének több mint egynegyedét valójában a cég által vezető tanácsadóként foglalkoztatott személyek. hogy az Altus beindításában Tatai Ilona szerepe nagyobb lehet annál. a Gép. -ben. 1994-ben – az MSZP választási győzelme után – Tatai Ilona immáron hivatalosan is szerepet vállal a cégnél: az Altus első szerzeménye. s ez öltött végül is alakot 1992 novemberében a 10 millió forintos alaptőkéjű Altus Rt. Utóbb visszavonul. február 3. 55 Ja giel lo wi tz Gy örg yn é ga z da sá gi v ez éri ga z ga tó -h ely ett es vo lt a T au ru sban. J. T atai Ilo na mö g ött a má so dik e m ber . Tatai Ilona és Jagiellowicz Györgyné 55 közös vállalkozásaként mutatja be az induló Altust: „A kölcsönös szimpátia és az egymásban felfedezett szakmai képességek együttesen alapozták meg a három ember közös különválását az üzletileg egyébként rendkívül sikeres. Hisz gondoljunk bele: 1992-ben még iszonyatosan rosszul csengene egy új vállalkozás cégérén az MSZMP Politikai Bizottsága volt tagjának a neve – különösen. Hogy ez a szerep nem akkor kezdődik. mint ami a miniszterelnök visszaemlékezéséből kitetszik. létrehozásában. akik a kilencvenes évek előtti világot ismerték.” 57 Bizonyos későbbi fejlemények is valószínűsíthetik ezt a verziót. amely Gyurcsány Ferenc. sőt – az Altus mérlegbeszámolójának tanúsága szerint – nyújtott később neki némi anyagi támogatást is. 57 Uo. Gyurcsány Ferenc kormányfővé választása óta – a mai napig – ő irányítja az Altust. Akik ismerték a vállalatokat. igazgatósági tagjaként. Legalábbis ez derül ki a Heti Világgazdaság egy 1996-os cikkéből. Sajnálatos módon nem vállalta azt sem. 56 Lipovecz Ivá n – Szá ntai Anikó: Az Altu s biroda lom kialakulása. ám belső viszályokkal terhes Creditumtól – tárja fel »titkait« Tatai Ilona –. A céget a Tatai Ilona férje.

Tehát menni kell hozzájuk. ami egy fejlődő céghez kell. Na. hogy melyik az a kettő-három vállalat. vagy nem. dolgozol vele éjjel-nappal. hogy Gép. mit volna érdemes venni. Egyszerre dolgozol. hogy szakértőket megfizessél. Melyikeket kell megnézni.Ami Molnár Attilát illeti. Jó napot kívánok. ez és ez vagyok. annál többe fog kerülni. Térjünk vissza 1993-ba – a kormányfő emlékeihez. 300 millió a jegyzett tőkéje. És tehetséges. akkor alig van esélyed '92-93 környékén. Elmész ide meg oda. hogy eltartsál két-három-öt embert. akkor hiába minden. ezt érdemes lenne megnézni.és Technológiaszerelő Vállalat. Gyurcsány Ferenc kivásárolja. 1993 decemberében. mint tanácsadó. és nekem meg kell tudnom. Megkeresni őket. ha nem talál fantáziát az én ajánlatomban. A döntéseket azonban egyértelműen én hoztam az Altusban. Mert a menedzsment már régen tudja. hogy ki vannak írva vagy nincsenek. Az első tehát a Gép. Az állandó megújítását a cégnek. „Az Altus fellendülő pályán volt. De azt a fajta dinamizmust nem képviselte. gyerünk! Látogatni a vállalatokat. És ha nem énrám vár. és nagy ipari üzemek felszerelésével. melyek a jó vállalatok. hogy mit a kar. Mert ilyenkor a vállalati menedzsment a kulcsszereplő. a miniszterelnök így felel: „Csendes. ha nem talál jónak. és főleg.és Technológiaszerelő Rt. de közben foglalkozol a tanácsadással is. Mert nincs annyi pénzed. Általában nem. ha 102 Az üzlet (1990-2000) . Ha a menedzsmenttel nem tudsz megállapodni. hogy a Jantner Antal azt mondja: te Feri. „Addig nagyon sok céget nézel meg. amelyiknél egyáltalán van esélyem. nincs ebben megvesztegetés. hogy minél később teszek neki ajánlatot a kivásárlásra. akkor abból nem lesz sikeres üzlet. De akkor már úgy hívják. és közben nézed a cégek sokaságát. hanem úgy. hogy milyen társ volt Molnár Attila. a gépeik javításával meg karbantartásával foglalkozik. Rendkívül lojális. hanem közben adnod kell a saját szaktudásodat is.” Ez lesz tehát Gyurcsány Ferenc legelső vásárlása. Szóval elkezdik mondjuk az építőipart privatizálni. az elsőre. hogy melyikei vedd meg. Ki kell puhatolni a szándékaikat. itt van ez a Gép. függetlenül attól. meg kell nyerni őket. lifteket akkor már nem gyárt… De tizenkettő egy tucat ilyen típusú beszélgetés van. ha jól emlékszem. A szónak nem az üzleti »csendestárs« értelmében. mert ezzel tudod eltartani a céget. ” A kérdésre. lényegében végig. Érdeklődni szeretnék. így találsz rá vállalatokra. Ez nem tilos. egyszerűen csak be kell jelent kezni a vezérigazgató úrhoz.” Jócskán előreszaladtunk az időben. Azt gondoltam. és vagy lesz belőle valami. Én úgy találok rá a magaméra. Hogyan zajlott le a cég első privatizációja? „Tehát az volt a kérdés. Itt azonban elkezd a dolog működni.és Technológiaszerelő. hogy egy nagyon jó második ember. Ehhez ő legföljebb hozzá tudott járulni. egy kiváló alkalmazott volt.. Ez a korábbi Óbudai Felvonógyár. az ő szerepe 1998-ban szűnik meg a cégnél.

51 százalékot lehet megvenni. A mi pályázatunkat fogadták el. Ilyen kapacitás nem sok van Magyarországon. Olcsón veszed a tőzsdén. ilyesmi eszükbe sem jut. A vállalatot nem azért akarták megvenni. az 151 millió forint. a berendezéseket meg tudja venni. hogy hibás – új alkupozíció keletkezik. Az eladásra kínált áru leértékelődik. Ráadásul úgy tudtuk. Kihirdetik az eredményt. kint vagyunk Németországban. Gyurcsány és társai a legjobb reményekkel vágtak bele a cégvásárlásba. ahhoz a gépeket. hogy mi nyertünk. hogy előtte egy hónappal fogalmunk sincs róla. nagyon sok gyárat. Ennek a történetnek az a nagy tanulsága. de azokat egy gépipari szerelővállalat rakja össze működő. így – némi huzavona után jóval olcsóbban hozzá lehetne jutni. üzleti terveket készítesz. hogy belátható időn belül az egész magyar ipari struktúra át fog alakulni. Ha valaki felépít egy vegyipari üzemet. Amikor túl leszünk a strukturális átalakuláson. Ide irányult a cég tevékenységének 40 százaléka. és drágán számítják be neked a privatizációban. és ott is tartósan ver senyképesek leszünk… Nyilván elkövetett valaki egy hibát. hogy tudsz tíz ilyen üzleti tervet készíteni a gépen a táblázatkezelőben. hogy a cég németországi munkavállalási engedélyét visszavonták. gyártó technológiák összeszerelése működőkész üzemekké. Most nagyon hasznos az a tudásod. s aztán egy hét múlva jön a hír. Gépszer elés. mint a cukrot. Az önrészt kárpótlási jegyből fedezed. Hogy úgy veszítsük el a munkatársaink munkavállalási engedélyét. Ez ugyanis nem következhetett volna be. Ehhez kérsz egzisztenciahitelt. sőt dinamikusan növekvő piaca lesz. Mit csináljunk?” Derült égből a villámcsapás. és a mi szolgáltatásunkat venni fogják. Tulajdo nosként hosszú távon akarják működtetni – a biztos profit reményében. Mit tegyenek ebben a hely zetben? Elálljanak az üzlettől? A kívülálló számára logikus gondolatnak tűnhet. Németországban ekkoriban nagy a munkanélküliség – nyilván emiatt. gépsorok. zöldmezős beruházások lesznek. Itt valaki ezzel nem foglalkozott tisztességesen. Ám a gyakorlatban korántsem ilyen egyszerű a A vagyon megalapozása 103 . hogy veszélyben van. hogy a Gépszerelőnek na gyon biztos. bankokkal tárgyalsz folyamatosan. Előbb -utóbb jönni fog a fellendülés. Ez volt az üzleti koncep ciónk. A magyar szerelőipar egy különleges iparág. ami akkor már harmadik-negyedik éve zajlik. Hat cég volt versenyben. vállalatot fognak építeni és régit átépíteni. Hatalmas bumm lesz.jól emlékszem fejből. „Mi úgy láttuk akkor. hogy ilyen esetben – miután a portékáról kiderült. egész vállalattá. A német piac összedőlt. tehát nemcsak mi voltunk. hogy itt nem történt meg rendesen a cég megvásárlás előtti tel jes átvilágítása. Erre teszel ajánlatot. ” Gyurcsány Ferencék súlyos dilemma elé kerülnek. hogy utána kicsit feljavítva. Új cégek fognak alakulni tömegesen. jobb áron eladják. '93 decemberében születik meg az ÁVÜ döntése. Új. felépít egy növényolaj-ipari üzemet vagy bármit. a magyar ipar megindul fölfelé. Minden jel arra utalt.

ez egy kihívás. hogy – bár immáron tisztában vannak a cég súlyos helyzetével – mégiscsak megveszik. És behívja egyesével a munkatársakat. új piacok. hogy mit lehet tenni. nem lehet csak úgy. hogy a 350 milliós cég minden hónapban 10 milliós veszt eséget termel. „Visszaléphettünk volna. Az előbbi esetben – nem tudni. Őrülten nagy mennyiségű energiát nyomunk bele. Megmenteni legalább annyit. A hiteleink bedugulnak. Vágjunk bele. De hát ez volt életünk első vásárlása. bele voltunk szerelmesedve. hogy maximum fél év. ez az első. Kevesebbet tudunk neki adni. Aztán Szilvásy Gyuri feleségét is idehozzuk. mert a kiírás szerint a decemberi eredményhirdetést januárban szerződéskötés követi.dolog. vagy tartja magát a saját – immáron győztesnek kihirdetett pályázati ajánlatához. S aztán megpróbálják rendbe hozni. Továbbá elvész a már befizetett bánatpénz. Így voltunk ezzel mi is. aminek lennie kell. 104 Az üzlet (1990-2000) . Elcsábítjuk. amennyivel bele lehet vágni egy újabb üzletbe. tehát másfél évvel később sajnos még mindig ott tartunk. leépítés. legyen. Pár hétig tart ez a tépelődés. amit meg kell tenni. Nincs még semmink. úgyhogy nincs mese: dönteni kell. Mindent megteszünk ezért a cégért. Valahogy menedzselni. Természetesen nagyon odavan a portékától. mint a mije volt. mennyi idő eltelte után – újabb pályázatot kell kiírni. mint az esetleges újabb pályázaté. és megállapodik a szakszervezettel. tehát a Vegyépszer a nagy konkurens ebben az időszakban. Meg új emberek. rendbe kell tennünk ezt a céget. de ennek a kimenetele legalább annyira kétséges. De mindhiába. mint: költségcsökkentés. a folyamat közepén odamenni és újrakezdeni az alkudozást. Ott van a Vegyépszer. és egyszerűen nem bír magával. hogy jó. és egyre jobban megy a dolog. megoldani a kialakult piaci válságot. de az eredményét tekintve is bizonytalan. Az ÁVÜ pályázati feltételei kötöttek és szigorúak. bajban vagyunk. A társaság eszkö zeit értékesíteni kell. Az ilyen helyzeteket nem lehet másként kiheverni. Tehát elölről indul az egész folyamat. hogy jöjjön ide. A másik lehetőség az. Pereskedhetnek ugyan érte. Két eset fordulhat elő: a vevő eláll az üzlettől. aki akkor az egyik nagyon jól menő nyugati cégnek dolgozik főkönyvelőként. Tovább nem is tarthat. akkor tegyük meg. Tatai Ilona menedzseri képességeire nyil ván számíthatunk. A Vegyépszertől elhozzuk az egyik középvezetőt. ami menthető. és azt mondja. Ekkor már teljesen világos. mint az a fiatal fiú. Az ember ilyenkor vesz egy nagy levegőt. de azt mondjuk. Lényegében az is teljesen világos. Úgy döntenek. A Vegyépszer eredeti profilja ugyanez. 1995-ben. elbocsátás. mintha mi sem történt volna. nincs hova menekülni. Elcsábítjuk őt is. hogy megveszik a céget. és az egész ránk dől. és menteni. amelynek a kimenetele nemcsak időben. aki élete első szexuális kalandjára készül. Mert bizony az embereket el kell bocsátani.

nincs tovább vesztesége. pár dolgot még tisztáznunk kell. hogy később is bármikor. de a hitelek miatt nekünk szépen lassan mögé kellett tennünk min den vagyonunkat. Csak a gazdasági tevékenységét szüntetjük meg teljesen. Ez a vásárlás üzleti és politikai szempontból is határesetnek számít. amelyek szintén határesetnek tűnnek. Ilyesmit nem engedhetek meg magamnak. Utóbb ugyanis nagyon sikeres vásárlásnak bizonyul. Ha az a kérdésed. mert máshogy nem tu dok. gyermekkorában megtanulhatta az édesanyjától. henger gumizó üzemünk. aminek nincs alterna tívája. Az egzisztenciahitel mögé. ma már Székelyudvarhelyen is van nyomdánk. amikor már jobban megy.” A Béta-Roll Hengergumizó Kft. Egy gumiipari részvénytársaság. Csak előre tudunk menekülni. de utóbb kiderül róla. az egy kényszerű döntés. De politikai értelemben is a határon vagyunk: a cég pályáztatása még az MDF-kormány alatt indul be. ami főleg nyomdaiparban használatos termékeket. A cég tevékenységét megszüntetjük. és nagyon komolyan építem az Altust. Szerencsére ezek hosszú lejáratúak. Ez nem csupán becsület kérdése. Azóta is virul. fedezetként. hogy Béta-Roll. A mai napig létezik. mert a vétel pillanatában a cég nem tűnik nagy zsákmánynak. A céget le kell építeni. A mai napig megvan az Altus portfóliójában. és a megmentett maradék vagyonából új céget kell vásárolni. se köztartozást. ha az előzőeket nem fizetem vissza? Ha nem törlesztek megbízhatóan és rendesen?” Való igaz: Gyurcsány Ferenc ezt még Pápán. megvásárlására 1994-ben kerül sor. Egyrészt. sehol. mást nem tehetünk. gumihengereket gyárt. De üzlet is. Olyan dolgokról van szó. Mindenkit kifizetünk. Hát hogyan kapnék újabb hiteleket. Nem hagyjuk ott a hitelt. Formailag. Soha. Ezt tesszük.Magát a céget nem számoljuk fel. A vagyon megalapozása 105 . „Visszatérve a Gépszerelőhöz. Kifizetjük a dolgozókat – és kifizetjük a hiteleket. Hátha azzal több szerencsénk lesz. Mielőtt azonban átlépnénk e határokon. a vételre azonban már az MSZP hatalomra jutását követően kerül sor. Egyre nagyobbakat. Újvidéken pedig. Se hitelt. Az is. amit úgy hívnak. hogy remek választás volt: az Altus későbbi nagy portfoliójának ez lesz majd a legbecsesebb darabja. azt mondom: nem. Bevásároljuk magunkat egy újabb cégbe. bármilyen cégnél otthagyok-e bármilyen visszafizetetlen hitelt. Mert közben a hitelek ott vannak. Időben is – meg másféle értelemben is. Újabb és újabb cégeket vásárolok. Szó sincs róla. Természetesen hitelből. akkor állampapírt teszünk mögéje. Legalábbis kísérletet kell tennünk a tisztázásukra. Én hosszú távra gondolkodom. Aztán évekkel később.

hogy politikusként is hiteltelenítsék őt a jelenben. illetve a politikai szférához kapcsolódó – azon mozzanataira. Hogy a nyilvánosság reflektorfényében rávilágítsanak a kormányfő üzletemberi múltjának – mindenekelőtt az állami.Balatonőszöd. hogy mit tett tegnap. hanem hogy mit mond róla ma. Szalay utca. hogy a miniszterelnök e tárgyban tett nyilatkozatai valóban minősítik őt politikusként. Mivel a szóban forgó ügyek. Mindösszesen 200 milliós nagyságrendjük s az Altus-birodalom működésében betöltött csekély. Számunkra tehát nem az a legizgalmasabb. E kettősség bizonyos nehézségeket okoz az elbeszélésben. az a – kétféle értelemben is nagynak mondható – politikai jelentőségük. Mindkét esetben az állam tulajdonában és a Miniszterelnöki Hivatal üzemeltetésében – illetve az üdülő esetében a felügyelete alatt58 – lévő ingatlan magánkézbe adásáról van szó. Egy efféle szétválasztás azonban a gyakorlatban lehetetlen volna. Szilvásy A címben megjelölt két ingatlanügy első látásra jelentéktelen epizódnak tűnik Gyurcsány Ferenc vagyongyarapodásának történetében. átmeneti és perifériális gazdasági szerepük miatt legföljebb egy-egy rövid bekezdést érdemelnének ebben a könyvben – nem pedig külön fejezetet. illetve azok utóélete Gyurcsány Ferenc üzletemberi és politikusi életszakaszának egyaránt szerves részét alkotják. hogy felderítsék és felelevenítsék őket. így – más-más szempontból – valójában mindkét részben tárgyalni kellene őket. ezért kénytelenek leszünk politikai aspektusokat is érinteni ebben az „üzleti fejezetben”. Ami mégis elkerülhetetlenné teszi. Próbáljuk meg először dióhéjban összefoglalni a két ingatlanügy történetét. hogy a miniszterelnök ellenfelei – a Fidesz és a befolyása alatt álló média – roppant erőfeszítéseket tettek annak érdekében. A szocialista állam bukása után mindkét szolgáltatás idejétmúltnak és folytathatatlannak tűnik: gaz58 A felü gyeleti jogkör a törvény szerint nem biztosítja a z operatív beavatk ozás lehetőségét. Egyfelől különös politikai súlyt ad a két ügyletnek. még nagyobb – jelentőséget ezeknek az ügyeknek. amelyek szerintük alkalmasak arra. 106 Az üzlet (1990-2000) . hogy önállóan és aprólékosan tárgyaljuk őket. Mindkettő 1993-ban. ha lehet. Mindkettő a pártállami múlt meghaladott örökségének tűnik: az egyik a kormányzat dolgozóinak nyaralásáról. Másfelől az ad különleges – és könyvünk tárgya szempontjából. a másik a gyermekeiről gondoskodott. az Antall-kormány idején indul.

sem a sajtónak.) Ezek a tranzakciók majd egy évtizedig. a m e l y et a b ér l ő a k lu b t e v é k e n y ség éh ez h aszn ál t . Itt 1997-ben következik be figyelemre méltó fejlemény. mint Szilvásy György – Gyurcsány Ferenc egykori KISZ-es kollégája. Sem az Állami Számvevőszéknek. Szilvásy 107 . és a z é rt ék k ü l ö n b ö z e t et a b ér l ő n ek a z Altu s a l ejá ra tk or meg t ér ít et t e. mindkettőt eladják. senkinek nem szúrnak szemet. A MEH helyettes államtitkára. A balatonőszödi villa lízingszerződése szintén tíz évre szól. s benne országgyűlési képviselői klubot működtet. meg a belvárosi Szalay utcai bölcsődét és óvodát is privatizálni kell. sem az egymást követő kormányoknak. A másik (a Szalay utcai ingatlanrész) részben adásvétellel.dasági és politikai okok egyaránt amellett szólnak. aki nem más. és a szer ző d és l ejá rtak o r ma g á va l i s vi t t. Mindkettőt ugyanannak a vevőnek: Gyurcsány Ferencnek. és 1995 áprilisában az Altusnak eladott Szalay utcai ingatlan földszinti részét tíz évre kibérli (mond hatni: visszabérli) a Miniszterelnöki Hivatal által alapított Közlöny. A szóban forgó időszakban – 1990 augusztusától 1995 novemberéig – ugyanaz a személy irányítja és felügyeli a Miniszterelnöki Hivatal pénzügyi és gazdálko dási tevékenységét.5 millió forintért. h o g y a b ér l ő 6 0 mil li ó fo ri n t o s i n gat la n b eru há zá st ha jtot t v é gre . Az immáron az Altus tulajdonában lévő ingatlanon – mint bérlő – közel 100 milliós (állami) beruházást hajt végre. 1999 májusában felbontják. továbbá tíz év alatt majd' ekkora összegű bérleti díjat fizet ki az új tulajdonosnak. hogy a szocialisták jutnak hatalomra. A történet folytatása is érdekes. Mindkettőt meghirdetik.5 milliós lízingdíj (plusz a fennmaradó 5 millió) lefizetése után kerül Gyurcsány cégének tulajdonába. Egy év sem telik el. A b é r l ő é s a b é r b ea d ó k ö z ö t ti el szá mo lá st (a k ed v ezmén y es b ér l et i d íj /á lla mi b e ru há zá s m ia tt i ér t ék n ö v ek e d é s) k ö n y v sz a k ér t ő i i n t ézeti v él emén n y el hi t el esít et t ék . 2002 tavaszától azonban egyre növekvő politikai. Gyurcsány Ferencnek. Az egyik (a Központi Állami Üdülő négy apartmanból álló villája) egy lízingszerződés révén kerül a birtokába 1994. m iu tá n sa já t c élja ira . ho sszú tá vra á talak ította a bérl emén yt. ” 59 Balatonőszöd. január 26 -án – tehát Boross Péter kormányzása alatt. sem az ellenzéknek. Évi 2. május 26-án – tehát a két választási forduló között. 2002 májusában – a választási vereség után a hatalomból távozó Gyu r c sá n y F e r e n c e h h e z u t ól a g a k ö v etk e z ő í rá so s észr ev ét elt t ett e: „ Az i n ga tl a n o n v égr eha j t ot t 1 0 0 m i ll i ó s á l la m i b eru há z á s ú g y i ga z . (A bérleti szerződést az Orbán-kormány idején. hogy a balatonőszödi állami üdülőt is.és Lapkiadó Kft. A t ö bbi ol yan eszk öz b e sz e r z é s v ol t . Szalay utca. egészen 2002 tavaszáig semmiféle figyelmet nem keltenek. amikor a lízingbeadó – állami üdültetés céljára – meghatározatlan időre visszabérli a saját tulajdonát: ugyancsak évi 2. végül a közfigyelem fókuszába kerülnek. de már bizonyos. részben lízingszerződéssel 1994. 59 Aki – hogy a történet kerek legyen – egyúttal a képviselői klub titkára is. amikor még a Boross-kormány van hivatalban.. majd ennek nyomán mind élénkebb médiaérdeklődést váltanak ki.

s emiatt aztán nem is érdemes őket komolyan vizsgálnunk ebben a könyvben. A szóban forgó tranzakciók lebonyolítása. hogy napiren den tartsa ezeket az ügyeket. majd a Legfőbb Ügyészhez fordul. majd ezek nyomán a közérdeklődés centrumába. Kiss Péter kancelláriaminisztert és másokat. Tehát nemcsak az eladó. ami Szilvásy Györgyhöz fűzte (és fűzi) őt.Orbán-kormány regnálásának utolsó napjaiban – a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal sebtiben lefolytat egy vizsgálatot. Az állam által kötött szerződések mind anyagi tartalmuk. Végül – korábbi álláspontját megváltoztatva – Polt Péter legfőbb ügyész is polgári (!) pert indított a Szalay utcai ingatlanfelújítás ügyében. illetve a régiek különféle megújított verzióit. A választási küzdelem utolsó hónapjaiban a Magyar Nemzet szinte mindennap a címoldalán tálalt valami újabb „botrányt”. mi több: elsőszámú politikai ellenféllé vált. A F idesz és sajtója a 2006-os választási kampány végéig mindent elkövetett annak érdekében. mert egykori főszereplőjük időközben aktív politikai szereplővé. több sajtótájékoztatót tart (térdig a Balatonban – háttérben az őszödi villa). Hiszen már a KISZ-ből ismerték egymást. 2004 őszétől pedig ő a miniszterelnök. Mindebből azonban nem következik. hanem minden kétséget kizáróan amiatt kerülnek az ellenzéki támadások kereszttüzébe. aki ennek nyomán 2004-ben hivatalos vizsgálatot folytat le. Mielőtt azonban ezt megtennénk. A vádlóként fellépő Fideszé teljesen egyértelmű: a miniszterelnök egykori vagyonszerzésében meghatározó szerepe volt a pártállami múltjából hozott személyes kapcsolatainak. Az ingatlanok eladásakor Szilvásy volt a Miniszterelnöki Hivatal – gazdasági ügyekben reszortos – helyettes államtitkára. 2003 májusától a kormánynak is tagja lett. mind egyéb kondícióik (a hosszú távú lízing-. A Fidesz 2002-es választási vereségében – Medgyessy Péter tanácsadójaként – azonban már meglehetős szerepe volt. hanem feltehetően a tippadó is. a jó barát tehát valójában ingyen jutott az értékes Balaton parti villához! A Szalay utcai ingatlan- 108 Az üzlet (1990-2000) . amely kétszer is meghallgatja Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt. ezt azonban nem sokkal később – immár a Medgyessy kormány idején – felülvizsgálják. 2005 nyarán parlamenti vizsgálóbizottság alakul. hogy a szóban forgó ügyek kizárólag ürügyek volnának. Aztán – némi szünetet követően – 2003 nyarán a Fidesz képviselője kétszer is interpellál az ügyben az Országgyűlés plénuma előtt. összegezzük röviden a szemben álló felek álláspontját. továbbá Szilvásy György kabinetfőnököt. sőt arcátlanul előnyösek voltak Gyurcsány – és előnytelenek az állam számára. Ezek az ügyek tehát nem önmagukban. majd az azt követő időszak közel egy évtizedes csöndje alatt Gyurcsány Ferenc üzletemberként működött. amely visszaéléseket jelez a szobán forgó ügyleteknél. Döntően annak. Az őszödi üdülőért az előbbi által fizetett lízingdíj például fillérre azonos volt az utóbbi által neki visszafizetett bérleti díjjal (pénz az ablakban). majd a jutányos visszabérlési szerződések) révén feltűnően.

és a döntésben szerepet játszott volna Gyurcsány Ferenchez fűződő baráti vi szonya. hogy a szóban forgó üzleti tranzakciókban bármiféle előnyt jelentett vagy egyál talán a legcsekélyebb szerepet játszott volna kettejük személyes kapcsolata – szintén súlyos tényeket és érveket sorolnak föl a saját verziójuk igazolásár a. P. hogy… olyan hamis látszatot keltett. „A bíróság megállapítja. Szalay utca. semmi más.nal pedig még ennél is jobban járt. „A bíróság megállapítja. A bíróság az alperest eltiltja a további jogsértéstől. Azt mondani. Szilvásy: „2005-ös fejjel 1992-re. hogy én már '93-ban is tudtam. J./6 . Hab a tortán: miután a posztkommunisták újból hatalomra kerültek. amelyekre Szilvásy György hivatkozhat.… annak valótlan állításával. annak illusztrálásául álljon itt két idézet: 1. a másodikat a Szíjjártó Péter nevű fideszes országgyűlési képviselővel. jogerőre emel k edett 2 004 . Az első pert a Mai Nap című újsággal. Gyurcsány egyik cégének lett az igazgatója. valljuk be: eléggé meggyőzőnek hat ez az interpretáció. hogy a szóban forgó vádak a politikai jelenből az üzleti múltba visszavetített hamis és irreális konstrukciók.) 2. 19 .”60 (Kiemelés – D. az állam – felújítás és bérleti díj formájában – a vételár többszörösét fizetette neki vissza. 1993-ra prekoncepciók alapján visszavinni a történéseket. meg A Fővá rosi Bírósá g ítélete. Szilvásy 109 . Miután megvette pár tízmillióért. 449 /200 3. a szándékokat.” Ennél a szövegnél – amelyre később még visszatérünk – jóval nagyobb meggyőző ereje van annak a három jogerős bírósági ítéletnek. novemb er 16 -án. megsértette a felperes jó hírnév védelméhez fűződő személyiségi jogát. ő lett az időközben miniszterelnökké avanzsált üzlettárs kabinetfőnöke! A csupasz tények és számok fényében – legyen bármily egyoldalú is –. egy másiknak pedig (méghozzá épp az ingatlanügyekben vevőként szereplő Aldo Kft nek!) a tulajdonosa. hogy '98-ban oda fogok menni Gyurcsányhoz dolgozni. hogy Szilvásy György engedélyezte volna a balatonőszödi üdülő eladását Gyurcsány Ferenc cégének. hogy az alperes. ez teljesen értelmetlen. A hála nem is maradt el: amikor Szilvásy 1998-ban távozni kényszerült a kormányzati apparátusból. hogy 2000-ben résztulajdont szerzek az ő egyik cégében. december 23 -á n. az csak politikai hangulatkeltés és belemagyarázás. Ám a megvádoltaké – amely ezzel szögesen ellentétes és nem kevésbé egyoldalú – nemkülönben! Gyurcsány Ferenc és Szilvásy György ugyanis – akik kategorikusan és határozottan cáfolják. Mindenekelőtt azt – amire a korábbiakban részben már mi is utaltunk –. Kelt 2 004 . hogy én már '93-ban is tudtam. hogy Szilvásy György azért kezdeményezte volna a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnál a balatonőszödi kormányüdülő értékesítéséről készült jelentés módosítását. Hogy e perekben a lényeget érintő kérdésekről volt szó. hogy az alperes azzal. 632 . 60 Balatonőszöd. hogy a személyére nézve terhelő megállapítások abból eltűnjenek. a harmadikat a Magyar Nemzet című napilappal szemben nyerte meg.

úgy tűnik. Aki nem hisz a véletlenekben./4 . az FKGP és a MIÉP voksaival megválasztott. hogy megpróbáljuk valamelyest rekonstruálni a történteket. P.4 4 7 /20 03 .) Még ezeknél – és talán minden másnál – is többet nyomnak a latban a Legfőbb Ügyészség által lefolytatott vizsgálatok. 61 A F ővá r osi Bír ó sá g í tél et e. semmint szövetségesek. Nem volt megállapítható olyan körülmény sem. J. 62 A l eg főb b ü g y ész vá la szl e ve le S zíjjá rt ó P ét er or szá gg yű lési k ép vi selő n ek . s amennyire egyáltalán lehet. A bíróság az alperest eltiltja…”61 (Kiemelés – D. Tisztelettel: Dr. o.) A baloldalon ehhez általában – és nem minden alap nélkül – hozzáfűzik. hogy a KISZ-ben inkább vetélytársak voltak. Azt már tudjuk. Hanem a Fidesz. sokkal bonyolultabbak annál. az is jobban teszi. a későbbi kormányoldal részéről folyamatosan a Fidesz párfogójaként aposztrofált és támadott (egykori fideszes képviselője lölt) Polt Péteré. hogy ez volt az egyik (talán a fő) ok. hogy ezek nem valamely szocialista kormánymegbízott szavai. Amennyire tőlünk telik. S akit ő 2004 tavaszán „fölment a vádak alól”. Annyit tehetünk csupán. a tulajdonjog átruházására vonatkozó eljárás a jogszabály rendelkezéseit nem sértette.sértette a felperes jó hírnév védelméhez fűződő személyiségi jogait. Gyanítható. De ne a végén kezdjük – hanem az elején. Iro má n yszá m: K/5 6 4 3 /2 . Az igazság alighanem valahol a két pólus között keresendő. amely miatt a szerződés nyilvánvalóan jó erkölcsbe ütközött volna. április hó 20. 6 3 2 . hogy középen. A Gyurcsány-Szilvásy-kapcsolatnál. Gyurcsány Ferenc lényegében elütötte Szilvásy Györgyöt attól a pozíciótól. A Szíjjártó Péter képviselő által semmisségi eljárás kezdeményezése iránt benyújtott megkeresésre adott egyik írásbeli válasz záró passzusa szó szerint így hangzik: „Összefoglalva: Az érintett ingatlanok tulajdonjogának átruházását jogszabály nem korlátozta. Kelt 2 0 0 4 . Polt Péter ” 62 (Kiemelések – D. amelyre aspirált: az egyetemi tanácsi elnökségtől. az nem valami érdektelen üzletember. má r ciu s 2 4 -é n. 2004. 1 9 . 110 Az üzlet (1990-2000) .J. természetesen nem kívánunk a „bíró” pozíciójába helyezkedni. Az újabb találkozás a véletlen műve. Or szá gg yű lés H iva ta la . mint amit a fenti idézetek – és egyoldalú álláspontok – sejtetnek. ami miatt az utóbbi a KISZ-apparátusból 1989-ben az államigazgatásba távozott. Mert ezek az ügyek. Ezért a szerződés semmissége miatt keresetindításra nincs kellő alap… Budapest. Ezután – körülbelül két esztendeig – semmiféle kapcsolatuk nincs egymással. Még csak nem is egy politikailag semleges hírben álló köztisztviselőé. ha a múlt rendszer helyett a rendszerváltozás jelenében keresi az okot. hanem a szocialista kormány minisztere… Miután ismertettük a „vád” és a „védelem” álláspontját. 6 . no v emb er 1 6 -á n. Ami korántsem azt jelenti. j og er őre emelt e a Fő vá ro si Ít él őtá bla 2 0 0 5 .

de igazábó l ezek is inkább üdülési célokat szolgáltak. Ingatlanokkal foglalkozó helyettes államtitkárnak. amikortól a kapcsolatuk „kezdett elmozdulni a nulláról”. A kilencvenes évek elején. Egyikük az üzletben. készítsenek üzleti tervet. Több száz objektumról van szó. de a KISZ-ben még egymás riválisai voltunk. időpontnak. Szóval Aligát is kiadtuk. Tehát nem államigaz gatási dolgozók csinálták – merthogy nem lévén ingatlanügynökök. amit tizenkét évvel korábban egy újságírói kérdésre válaszolva nevez meg. hosszú idő után ott találkoztunk először. elég nagy csomag volt. A kormány elfogadta a javasla tunkat. amit akkor már elég profi módon készítettünk elő. Tihany. oktatási központ. Balatonőszöd. Szalay utca. aki egyébként magától nem jön. Rengeteg volt székház. H VG. amelyek közül az utóbbiak ilyen »álnéven« működtek.A múltbeli szereplők ugyanis képessegeiknek és (mint egyikük esetében láttuk: kemény munkával megszerzett) tudásuknak köszönhetően – új szerepkört találnak maguknak.) Mint a cikkből kiderül. Így volt feladatom többek között az MSZMP által átadott ingatlanok kezelése. ez a jó viszony nemcsak személyes természetű. fizetőképes kereslet viszont szinte semmi. készítsék elő a kiajánlás tartalmi és formai részét. annak az egyik alvállalkozója képviseletében valamelyik tárgyaláson egyszer csak megjelent Gyurcsány. másikuk az államigazgatásban.1993. de munkakapcsolatot is jelent: Gyur csány Ferenc cége ugyanis épp a Miniszterelnöki Hivatal (közelebbről Szilvásy György) megbízásából készít tanulmánytervet a Magyar Televízió székházának 63 Szalai Tamá s: Tévészékhá z-ü zlet. hanem kiadtuk profiknak. Szilvásy: . Tehát volt egy átfogó előterjesztés. Többek között meghirdettük az. azt én most nem tudom megmondani neked. Hogy ez hányban volt. Akkor többet is mond ennél: „Valóban. aligai üdülőt. Bala tonaliga. A miniszterelnök emlékezete pontosabb. hogy mit kezdjünk ezekkel a pártingatlanokkal. Ugyanazon a meghallgatáson ő 1991ről beszél. október 30. Az a rész. Balatonföldvár. nem értettek hozzá –. A privatizációban ez a két terület szükségképpen érintkezik. És akinek kiadtuk. Tök véletlen volt. Költségvetési.” Pár hónappal korábban. üdülő. Szilvásy 111 . a harmadik részt pedig valamilyen államigazgatási funkcióra használjuk föl. Ez a dátum megegyezik azzal. infrastruktúrával.D. Annak a stratégiának a kialakítása. J. Eger… Nagy értékű volt pártüdülők és oktatási központok. a 2005 nyarán lezajlott vizsgálóbizottsági meghallga táson Szilvásy György „'92-93 környékét” jelöli meg annak az.'90-ben engem helyettes államtitkárnak neveztek ki a Miniszterelnöki Hivatalba. 1991 óta már jó viszonyban vagyok Szilvásyval. más részüket a pártoknak adjuk oda. gazdálkodási ügyekkel. hogy egy részüket eladjuk.. Hogy legyen ingatlanbecslés. amelyik értékesítésre volt kijelölve. Hihetetlen kínálat volt akkor a piacon. hogy legyen vevő.” 63 (Kiemelés .

Hogyan kerü l Gyurcsány Ferenc a Miniszterelnöki Hivatalba? „Szilvásyt akkor ismerem meg újra. hogy ez a volt pártüdülő. Ebben az idő szakban idegenforgalmi tanácsadással foglalkozik. Tehát megjelenik Kiss Imre a cégnél. Az életünk szempontjából ez döntő. hogy az Altus Rt. aligha önkényes dolog arra következtetni. Ahhoz ő nem ért. Az a Kiss Imre. Orbánék alatt talán az Operaház igazgatója. hogyan kell ebből egy jól működő vállalkozást csinálni. ez működjön. mint szálloda. Viszont a megbízása. írt egy vaskos tanulmányt. erre is szól. székhelye ekkor már a Kossuth Lajos téren található: a cég a Miniszterelnöki Hivatal épületében bérel irodát. Mivel egy év sem telt el az Altus 1992. most pedig a Művészetek Palotájának a kulturális igazgatója. elmesélem… 1991 nyarán a céget megkereste valaki. hogy ő azt tudja. Erre neki van egy programja.A Miniszterelnöki Hivatal helyettes államtitkára hasznosítására. De térjünk vissza 1991 nyarához és az aligai pártüdülőhöz. novemberi magalapítása óta – amire tehát a Gyurcsány és Szilvásy újbóli találkozását követő esztendőben került sor –. hogy kettejük viszonya már a cégalapítás kezdetétől szoros lehetett. ahol dolgozom. Szóval jött ez a Kiss Imre 112 Az üzlet (1990-2000) . hogy neki van egy megbízása: a Balatonaliga értékesítésén kell dolgoznia. A neve: Kiss Imre. Kiderül az is. De eladni nem tudja. aki a Budapest Fesztivál igazgatója volt. mint étterem. neki nem ez a szakmája. ami a Miniszterelnöki Hivataltól van. Az az igazság.

és nyilván nagyon örültünk egymásnak. a MEH egyik megbízottjának alvállalkozójaként bukkan föl először a kormányhivatalban – ám innentől rendszeressé válnak ezek a látogatások. Ami Aligát illeti. Merthogy nekik tíz százalék járt volna. Egyszer csak valamiért el kell menni a Miniszterelnöki Hivatalba. aki odamegy. szevasz. hanem eladóként. miközben a piacon a valóságos ára négyszáznál nem volt több. Nézzük meg őket közelebbről. M int Szilvá sy k orá bba n e lm o ndta . Balatonőszöd. N o s. amelyik ezen az ügyön dolgozik. ” A történetünkben szereplő ingatlanok eladására tehát ebben a kontextusban kerül sor. Egyike vagyok annak a két-három embernek. Szalay utca. valaha a Szalay utcai és a balatonőszödi ingatlan is közvetlenül kapcsolódott a pártállamhoz: az egyikben kormányzati lakások voltak. és elkezdtünk vele dolgozni. A rendszerváltozást követően azonban ezek 64 Az ol va só ba n föl v ető d het a k ér d é s: ho g ya n k erü lt a z eg yk or i KISZ -v ezet ő a z Antall k or mány Mini szt er eln ök i Hiva ta lá ba – hel y ett es á lla mti tk á rk ént. Mindig többet akartak. A s z a b a d v á l a s zt á s o k er ed mé n y ek én t fö l á l l ó ú j k o r m á n y t e há t – m i nt k ö z i ga z g a tá si sz a k e m b e rt – „ m eg ö r ök ö lt e ” S zil vá sy G y ör g y ö t . Imre vezeti a delegációt. A mai napig. Ez egy abszolút szakmai kapcsolat volt akkor.nevezetű ember. és bizal mat ad ott mi n d a z ok na k . Így aztán nagyon nehezen haladtunk az értékesítéssel. ” Mindez még a Creditumon keresztül zajlik. továbbá bölcsőde és óvoda működött. Szilvásy: „Aztán még kaptak mindenféle más munkát.”64 Gyurcsány Ferenc tehát nem vevőként. hogy azon az áron adjuk el az ingatlant. a n yo lc va na s év ek l eg v ég é n átk erü lt a z állami gazgatásba: elő b b P o zsgay . a k ik r ől ú g y v é lt e . és mindig kevesellték az összeget. Szilvásy 113 . ha valakit lehet ismerni… így kezdődött újra a kapcsolatunk. Emiatt aztán soha nem járultak hozzá ahhoz. mit tudom én. Én is benne vagyok abban a csapatban. csak be volt építve egy fék: az önkormány zatok. Természetesen: szevasz. hogy milyen kormányzati funkcióra lehetne hasznosítani. mert az mindig jó. Például a kormányzati negyed előkészítésén. egy milliárd forintra. a másik állami üdülőként funkcionált. hát te? Hát ő itt van. h og y na g yo n ti szt élt mi nd en effajta szak tu dást. ma ga s sz i n t e n é s l ojá li sá n szo l gá l hat ják a z ú j Ma g y ar Kö zt ár sa sá g o t . An tal l J ó zsef rő l pe di g tu d ni k ell . amelyen egyébként lett volna rá vevő. Nem is nagyon tudatosult. tárgyalunk. Végül meg is állapodott a céggel. ő a megbízó. ha a Creditum beszállna hozzá a vállalko zásba. és akkor bejön Szilvásy György. Kiss Imre megbízójához. Leülünk. hogy ő azt szeretné. azt nem sikerült eladni. mint amit kínáltak érte. mi az isten. Ám – bő egy év múltán – Gyurcsány saját céget alapít. Szilvásy: „Jól el tudtuk volna adni ezeket az ingatlanokat. Például a balatonföldvári ingatlant az önkormányzat tartotta. nagy o n egy szerű en. tehát a Sán dor-palotánál. S zilvá sy Gy örg y – min dv é gi g m eg ta rtva a ren d szer válto zá s mi ni szterel n ök én ek tel jes biza l má t – k ö z éjü k ta rto zot t. m a j d a N é m e t h -k o r m á n y a p p a r á t u sá b a . Mint már utaltunk rá. Az önkormányzatok ugyanis az értékesítésből származó bevétel egy ré szét megkapták.

az MSZP visszafogottan. de egyaránt támadja ezt a „pártállami csökevényt” (a sajtóról nem is beszélve). hogy a Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ épületeinek teljes kihasználtsága 1990-ben 17 százalékos volt. s a félreeső ingatlanokra vevőt keresnek. s zömmel a lakásokat is magánszemélyek bérlik. A Miniszterelnöki Hivatal kezelésében lévő Szalay utca 4. Ez en a po nt on k é n yte le n va g y ok eg y re nd ha g yó – részb en személ yes vo natk o zású – megálla pítá st t en ni. A jó kora területet fölparcellázzák (egyes részeket már korábban munkásszállóként hasznosítottak). mintha minderről nem lett volna tudomásuk. optimális méretű és felszereltségű létesítmény kialakításáról. 1 9 9 0 és 9 4 k özött k or má ny párti k épv i sel ők ént.”65 A kormányüdülő 1990 óta ellenzéki támadások kereszttüzében áll. 1. számú épületet valójában már nem a kormányzat dolgozói veszik igénybe: a VI-VII. majd ezt k öv et őe n a mi ni sz ter el nök rő l ír ott k ön yv e m a n ya g gyű jt é se é s mu nk álatai során t ö bb ször ö sen megg yő ződ het te m a z ő k orr ek tsé gér ől. Így hirdetik meg el adásra azt a négy apartmanból álló villát is. amely később Gyurcsány Ferenc birtokába kerül. Az utóbbi elnöke és fideszes tagjai az első meghallgatáson ennek ellenére rendre úgy tették föl a kérdéseiket. „Az Állami Számvevőszék 1992-ben megállapította. 66 Ezek magától értetődően rendelkezésére álltak a Legfőbb Ügyészségnek és a parlamenti vizsgálóbizottságnak is. 1991-ben pedig a még 10 százalékot sem érte el. Különösen feltűnő ez Szíjjártó Péter esetében. 65 66 A legfőbb ügyész válaszlevele. Ezeket a döntéseket természetesen nem egy személyben Szilvásy György hozza – hanem a Miniszterelnöki Hivatalban Kajdi József államtitkár vezetésével működő úgynevezett vezetői értekezlet. 114 Az üzlet (1990-2000) . emeleten üzemelő bölcsőde és óvoda növendékeinek kilencven százaléka nem az ő gyerekeik közül kerül ki. illetve politikai támadások célpont jává lettek. mondván: a lakásbérbeadás és az óvodaüzemeltetés nem éppen kormányzati alapfunkció… Az őszödi üdülővel még nagyobb problémák vannak. Az ÁSZ-jelentés szerint mielőbb intézkedni kell az igényekkel összhangban álló. a MEH v ez et őj e Anta ll J ózsef eg yik l egk ö zvet len eb b mu nk atársa és leg b en sőb b bi za l ma sa vol t. valósággal szégyenné válik ott nyaralni. A parlamenti képviselők – benne a kormánypártiak! – meg is vonják az állami támogatást: a balatonőszödi üdülő '91-ben és '92-ben egy árva fillért sem kap a költségvetésből! Hogy a romló állagú épületeket és az alap-infrastruktúrát mégis fönn lehessen tartani. e m b eri hit el éről é s fe dd h etetl en ség éről . Az SZDSZ és a Fidesz hevesen. s mint a fenti százalékos arányok is jelzik. o.a funkciók jórészt anakronisztikussá váltak. Ka jdi Jó z se f. az ÁSZ instrukciói alapján 1992 szeptemberében kormányzati intézkedési terv születik. A MEH irattárában számos hasonló tárgyú határozat olvasható az ő aláírásával. Az Állami Számvevőszék vizsgálata kifogásolja is a dolgot.

jú niu s 2 9 -i parlamenti meghall gatá sáról k é szü lt j eg yz ők ö ny v 2 4 . Noha a bírósági tárgyalás során ezeket megkérdezte az ön ügyvédje. o. S zil vá sy G y örg y é s Ki ss P éter 2 0 0 5 . hogy több olyan állítás van benne. mintha Szíjjártó úr sem tudná a választ. Szilvásy 115 . Ezek után Szilvásy úr – még egyszer mondom: nem tudjuk. mint érintett… Normálisan is meg kellett volna kapnom a vizsgálati jelentést.” (Kiemelések – D.aki emiatt pert vesztett Szilvásy Györggyel szemben. és ezekre a válaszok megtörténtek. de azt hiszem. hogy „Szíjjártó úr a kérdéseinek egy részére tudja a választ. minthogy volt egy eredeti KEHI-jelentés. kéri a KEHI-jelentés módosítását. Utóbbi ki is jelenti a meg hallgatáson. hogy tisztában kellett lenniük az ezt cáfoló tényekkel. a nem vagyoni kártérítés t és a többit. hogy a KEHI-jelentéseknek van egy jogszabályban rögzített rendje: a KEHI-ben készülő jelentéstervezeteket az érintettek véleményének… kikérését követően megvitatja a közigazgatási értekezlet. majd a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minis zter felkéri a KEHI elnökét a jelentés felülvizsgálatára…” Kiss Péter: „Szeretném világossá tenni. egy hosszabb részlet a meghallgatás jegyzőkönyvéből: Szíjjártó Péter: „Merthogy a dolog másként nem értelmezhető. 67 A Gyu r c sá n y F er en c. csak nyilván a többiek nem. a kormányváltás után megkaptam… Ez volt az egyik minőségem. ezért úgy kezdem a válaszadást. A másik pedig: közigazgatási államtitkárként résztvevője vagyok a közigazgatási államtitkári értekezletnek… Észleltem. J. Balatonőszöd.”68 A meghallgatáson a miniszterelnök is kifogásolja Szíjjártó eljárását: „Elnök úr… szeretném kifejezni mélységes személyes politikai csalódásomat… Az eljárás. önkényesen avatkozott bele az ügybe. A bíróság ezzel kapcsolatosan ítélte meg jogerősen a helyreigazítási kérelmet. az újságírók pedig biztosan nem. hogy… a rám terhelő… megállapítások miatt kértem a KEHI-jelentés átírását. Íme.” 67 Az Orbán-kormány végnapjaiban készíttetett KEHI-jelentés Medgyessy idején történő felülvizsgálatának puszta ténye például csakugyan alkalmas volt ama kínos látszat felkeltésére. milyen pozícióban – ír egy levelet a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek. ha betartják az eljárási szabályokat… de mindegy. mint például: »nem volt engedély az ingatlan értékesítésére«… Szíjjártó úr ezt a kérdését… a bírósági eljárásban korábban állításként úgy fogalmazta. Szalay utca. hogy Szilvásy a saját érdekében. ami az értékesítéssel kapcsolatos jogi aggályokat fogalmazott meg. az elegánstól is messze van. Egyrészt úgy.) Szilvásy György: „2002 májusában kétféle minőségemben is lehetőséget kaptam e tervezet megismerésére. o lda lá n 68 Uo. amit ön ebben az ügyben tanúsít. A bizottsági ülésen a fideszesek annak ellenére ebben a szellem ben tették föl kérdéseiket. amely nem felel meg a valóságnak… Ilyen megállapítások szerepeltek. 31 -32.

majd értékesíteni a benne lévő lakásokat (lehetőleg a bérlőiknek). Szilvásy: „Őszödöt a kormány elé is bevittük.-t bízza meg a Miniszterelnöki Hivatal. o. augusztus 26-án születik döntés. De térjünk vissza a konkrét ügyhöz. 56. A Kajdi József által aláírt határozat szerint az ingatlant előbb társasházzá kell alakítani. Az egész „ApróGyurcsány-érdekkör” stb. 70 Trefil István végzi az eladásra váró balatonőszödi villa értékbecslését is. elnevezésű vizsgálóbizottságosdi legfőbb gyengéje nyilvánvalóan az volt.”69 A meghallgatás teljes jegyzőkönyve alapján nyugodtan kijelenthető. A VI -VII. Kezdjük azzal. mi történt. Egy időben az is komolyan fölmerült. Szilvá sy György k özlése a parlamenti vizsgálóbizottsá gi meghallgatáson. és amelyeket eddig rendre a bíróság előtt és a legfőbb ügyésznél elvesztett. ezt tegyük hozzá. Az elnök úr kezében lévő két dokumentum az ő kérdésére határozottan állíthatom. emeleti bölcsődét és óvodát a kerületi önkormányzat tulajdonába kell átadni. hogy mi a francot csináljunk vele. hogy el kell adni az egészet. Egy év múlva mindkettő Gyurcsány Ferencé lesz. Antall Józseffel kétszer is személyesen tárgyaltam az őszödi üdülő sorsáról. mert azért az állami emberek szerettek volna odajárni. hogy mindkét privatizációt nyilvánosan meghirdetik. hogy választ ad. hogy sokan azt gondolják. Nézzük hát meg közelebbről.” A Szalay utcai épületről 1993. Záró mondat: „A jelen határozat végrehajtásáról Szilvásy György helyettes államtitkár köteles gondoskodni. amelyet évek óta tesz. 116 Az üzlet (1990-2000) .a tisztességestől is… Az elnök úrnak a kezében van két dokumentum. Határozot tan állíthatom. az elnök úrnak egyetlen dolga van: folytatni azt a politikai táma dást. nem azt fogja segíteni. hogy a bizottság megismerje a valóságot. hogy a miniszterelnök ellenfelei az első alkalommal egyfelől csakugyan nagyon felké születlenek voltak. hogy nála van. ” A társasházzá alakításhoz szükséges ingatlanbecsléssel Gyurcsány Ferenc cégét. mi több: a megadott címen és telefonszámon a 69 70 Uo. Az Altus – a Hivatal kérésére – ezt a MEH-nek rendszeresen dolgozó Trefil Istvánnal végezteti el. Hanem az Orbán család tokaji szőlőügyei és egész vagyonszerzése körül kialakult botrány – s az annak nyomán felállított parlamenti vizsgálóbizottság ellensúlyozására irányuló tematizációs szándék. Szóval így találtunk hozzá pénzt. az Altus Rt. Ha az elnök úr ebben az ügy ben ilyen természetű játékba kezd. tudniillik tényleg nulla költségvetési támogatása volt. Ez – így lecsupaszítva – elég rosszul hangzik. hanem azt fogja segíteni. így azok ról bárki tudomást szerezhet. hogy a kezdeményezés mögött nem primer indítékok állottak. akkor azt hiszem. 61. a földszinti előadótermet pedig pályázat útján privatizálni. másfelől viszont sokszor valóban álságos – a média és a tájékozatlan publikum számára előadott – kettős játékot játszottak. o.

Jóval előbb meg kell tudni… Ha én csak állok a hatalmas nagy eszemmel.-ben teszi.” 73 (Kiemelés – D. de ha te arra vársz.) 71 Az ü dü l őt 1 9 9 3 . H VG . ha a bérlőt (Gyurcsány) értesíti az általa bérelt ingatlan eladásának szándékáról. Egyáltalán nem így működött. a Sza la y u tca i épü l etr é sz ek e t 1 9 9 4 . És természetesen értesülhetett róla Szilvásy Györgytől. E z t ö b b szö r ö sen meg er ő sí t ett t én yk én t ha n g z ik el a mi ni sz ter el nök má so dik me gha l lga tá sá n i s. Balatonőszöd. Nem. s akivel így Gyurcsány már '91 óta munkakapcsolatban állt. mert tudjuk: az Altus '92 óta nála bérel irodát. A bér beadó (Szilvásy) tehát nem szívességet tesz. majd az eladásáról. Ezért születik meg a Miniszterelnöki Hivatalban a döntés az intézmények bezárásáról (a tucatnyi megmaradt gyereket átirányítják a környék óvodáiba). Etey Ferenctől. Már csak azért is. ez nem így működött. 73 A megha llgatá sról k észült parla menti bizottsá gi jegyzőkönyv. Mit is mondott az előző fejezetben a miniszterelnök a termelővagyon privatizá ciójáról? „Csőstül jönnek ki a pályázatok az ÁVÜ-ből. 1 9 5 5 . november l-jétől – tehát az ingatlan meghirdetése előtt öt hónappal – ezt már a Szalay utca 4. akkor az esetek többségében már nagyon sokan ismerik a dolgot. Tudniillik. hogy mi a bánat fog ebből kisülni. hanem a kötelességét teljesíti. hogy vajon Gyurcsány Ferenc maga is csak az újságból értesült-e minderről? A válasz nyilvánvalóan: nem. akkor már rég lekéstél róluk. hogy kijöjjenek. no ve m ber 1 8 -á n. emeletén: a bölcsőde és az óvoda volt helyiségeiben. 51. A legvalószínűbb verzió: hogy mindhármuktól értesült. és a hirdetéseket böngészem. ok tóber 1 2 -én. ill et ve 1 9 -é n a z Ú j Ma g ya ro rszág ban és a Nép sza b a d sá g ban.részletekről is informálódhat. hogy például a Miniszterelnöki Hivatalban vagy annak környékén kirajzolódó üzleti lehetőségekről beszéljenek? ” A válasz idevágó része így hangzott: „Ami a Szilvásy György politikai pályafutása s a közöttünk lévő beszélgetésekre vonatkozó kérdéseit illeti. 2 0 0 5 . Az Altusszal '93 novemberében megkötött bérleti szerződés három évre szól. 72 Az önkormányzatnak ugyanis ezek még ingyen sem kellettek. Trefil Istvántól is. S amit még nem tu dunk: 1993. Szalay utca. ” Az ÁVÜ helyébe ezúttal nyugodtan behelyettesíthetjük a MEH-et. akkor soha nem fogom megtudni. n o v e m b e r 4 . nem fogadta el őket tulajdonul sem. Szilvásy 117 . Méghozzá annak a VI-VII. 71 Persze adódik a kérdés. őszintén szólva.J. őszödi kormányüdülő igazgatójától. akihez a balatonaligai pártüdülő is tartozott. Hisz természetesen értesülhetett az általa felkért ingatlanbecslőtől. 72 Fá ma a k ö z l ö n y ök r ől . 2005 nyarán az első vizsgálóbizottsági meghallgatáson az elnök a következő kérdést tette föl a miniszterelnöknek: „Az önök között akkor… fennállt munkakapcsolat… során kerítettek-e sort arra. o. illetve előbb a helyiségek bérbeadásáról. mindegyikre… határozott nemmel tudok válaszolni. má rciu s 3 1 -én a Ma g ya r Nemzet ben és a Nép sza ba d sá g ba n . amikor már pályázat van. Minthogy nem lett volna pénze a működtetésükre. Továbbá az.

az ajánlatok beküldésének határidejét. A legfőbb ügyész ezzel együtt megállapítja. A meghallgatás szereplői is azok. területét. némiképp kínos… De térjünk vissza 1993-ba. két fiával rinti megnevezését. arra ez a kijelentés nyilvánvalóan nem lehet érvényes. 5 . Az ott megjelölt 30 napos határidő helyett például csak 15 napot hagyott az ajánlatok beküldésére. 75 Ezt azoknak is tudomásul kell venniük. o. hogy bár a versenytárgyalási szabályok eme „hiányos alkalmazása törvénysértő”. Az In g a tla np ia c című la p 1 9 94 . Az üdülőre vonatkozó kiírás azonban némi kívánnivalót hagy maga után. így utólag olvasva. mi n t m a . ” 75 74 118 Az üzlet (1990-2000) .Ami a Szalay utcai ingatlan eladásának ügyét illeti. A legfőbb ügyész megállapítása szerint: a hirdetés „tartalmazta az ingatlan fekvését. Hanem valóságos emberek. illetve '94-be. 74 Az üdülőre Gyurcsány Ferenc mellett más vevő nem jelentkezik. az ingatlan-nyilvántartás szeElvált apa. valamint a felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát ”. azért nem is karthauzi szerzetesek vagy ipari robotok. má ju si szá má na k „ Elv eszet t paradi cso m” cí mű írásá ban p él dá u l e z t o l v a s h a t j u k : „ H á r o m é v v e l e z e l ő t t m a g a sa b b a k v o l t a k a b a l a t o n i i n g a t l a n á r ak . a másik ajánlat ugyanis – a kiírást figyelmen kívül hagyva – csupán a hasznosításra vonatkozott. ám „nem felelt meg mindenben” a versenytárgyalásról szóló törvényerejű rendelet előírásainak. a kereslet és az ingatlanpiaci árak ellenben erő sen nyomottak. é s m é g a z id én i s. A meghallgatás feszült dramaturgiája érthetően előhívhatta a miniszterelnökből a kategorikus tagadás válaszát – ám az. amikor is mindkét nyilvánosan meghirdetett pályázatra Gyurcsány Ferenc adja be a legjobb ajánlatot. mindez „a Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a tulajdonátruházási szerződést nem teszi érvénytelenné”. Mert bár ennek a történetnek a szereplői korántsem gazemberek. Meg kell mondjam: a magam részéről általában véve is erős kételyekkel fogadom. akik az értékbecslő sze mélyének azonossága és Gyurcsányhoz fűződő kapcsolata miatt kétségbe vonják A legfőbb ügyész vála sza Szíjjártó Péternek. ta lá n j öv őr e i s e sni fo gna k – a z in flá ci ó p edi g 2 0 szá zalék k örü li l esz. Mindez nem feltétlenül a „trükkös kiírás” eredménye: az efféle üdülőkből ekkor valóban nagy a túlkínálat.

Azt láttuk. akkor már kapacitáshiány keletkezett. és nem tudott mindenkit elhelyezni bent. Egyáltalán: miért adja el az állam? Nincs rá szüksége? Akkor miért bérli vissza? Ha közelebbről és alaposabban – a maguk valóságos környezetében – szemléljük meg a szóban forgó tényeket. Pedig a Szalay utca esetében már a versenytárgyalásról szóló rendelet legapróbb előírá sának is megfelel a processzus. Ugye volt egy kormányváltás. a döntést az árról a piac hozza. hogy az eladás idején az őszödi kormányüdülő ázsiója mélyponton van. az ajánlatokat közjegyző előtt bontják föl. Ám '94-től merőben új helyzet állt elő. Sőt. hogy hol lehet még elhelyezni embereket. Vagy a Shell tartott egy tréninget. Mint egykori kormánypárti képviselő. és valahova el kellett helyezni a gépkocsivezetőket. de a papírokból látható. Nem pangott az üdülő. őszödi üdülő esetében nem is a vétel (pontosabban a lízing). hogy el kell adnunk – akár az egészet is. Tényleg úgy nézett ki. Szilvásy 119 . Első pillantásra mármár pimasznak. bizottsági elnökök és a többi. Mondjuk tartottak egy nagy államigazga tási konferenciát. hogy azok így már korántsem annyira izgatóak. Eladni annyiért lehet a portékát. És akkor felvetődött. Mentek az előző kormány valamilyen pozícióban maradt emberei: parlamenti alelnökök. Már nem szégyelltek odamenni a kormánypárti politikusok. mint pőrére vetkőztetve. hogy elsősorban az üdülési szezonhoz kötődő ellátási feladatok miatt. Balatonőszöd. Elkezdtek odajárni. ami az alábbiakban olvasható: Szilvásy: „A kilencvenes évek elején tehát még üldözték Őszödöt. aminek eredményeképpen az Őszödhöz való hozzáállás alapvetőén megváltozott. mikor egy-egy nagy cégrendezvényt tartottak ott. 76 Az ORTT ta gság álla mtitkári státu snak felel meg. '95 végétől már nem voltam a Miniszterelnöki Hivatalban. rá kell jönnünk. Felkapták Őszödöt. Hisz a csupasz tények azt sejtetik. Szalay utca. S Gyurcsánynál jobbat senki sem kínál. amennyit a vevő kínál érte. stb. hanem a három évvel későbbi visszabérlés tűnik problematikusnak. mentek a nem kormánypártiak is. az ingatlanon belül. Az állam által fizetett éves bérleti díj ugyanis – mint láttuk – hajszálra megegyezik a vevő által fizetendő lízingdíjjal: utóbbi tehát tíz év után lényegében ingyen jut hozzá az üdülőhöz. hanem már június-júliusban teljes volt a kihasználtsága. Ám 1996 és '98 között az Országos Rádió és Televízió Testület tagjaként 76 – immár az üdülő szolgáltatásait is többször igénybe véve – egészében megerősíthetem azt is. maguk a kormánypártok is szégyellősek voltak vele. Az eladáskor az értékbecslés ugyanis csak tájékozódásul szolgál.az értékbecslés megalapozottságát. mint régen: még augusztusban is. Rendben van a határidő. Az. hogy előre kiagyalt forgatókönyv szerint zajlanak az események. illetve az üdülési szezonon kívül is. ezt a személyes parlamenti emlékeim alapján is meg tudom erősíteni.

120 Az üzlet (1990-2000) . Gyurcsány cége lízingeli a villát a kormányüdülőtől évi 2 millió 500 ezer forintért. illetve bérleti díjat. „fideszes 77 78 A cég konzervipari termék ek forgalma zá sával foglalk ozik A Ma gya r Hi va ta lo s Kö zl ön yk ia d ó Üdü lő szá ll ók Igazgató ság a és a LIM PE X Keresk ed el mi és Fej le szt é si Rt. hogy majd visszabéreljük '97-ben. A kormányüdülőtől szintén kibérli egy harmadik fél. Tehát fizetett bérleti díjat Gyurcsány cégének. A Szilvásy által emlegetett papírok bizonyos részleteiben azonban ott van – ha nem is az ördög. illetve az infláció éves növekedésével. de – a kétely lehetősége. Ez tényszerűen bizonyosan igaz: az idők során történtek személycserék. hogy visszabérelje a korábban eladott üdülőrészt.Szóval az alapvetően megváltozott viszonyok meg az üzleti és a piaci igények késztették arra az akkori vezetést. hogy a visszabérlés eredményeként az üdülő anyagilag jobban járt. hogy szerinte a LIMPEX-féle szerződés esetében a gyanú azért sem érthető. 78 Az embernek olyan sejtelme támadhat. Ez kimutatható a papírokból. természetesen nem negatív értelemben. mint a kiadása. az maga sabb volt. hogy így van. Az utóbbi kifejezést Szilvásy György használta. J. mert magasabb volt a bevétele. 1997-ben 2 millió 280 ezerért. Az államnak tehát – amint a papírokból valóban kimutatható – megéri az üzlet. hanem még minimális (évi 20 ezer forintos) nyereség is keletkezik.) Megismétlem: emlékeim szerint egészében mindez igaz. má rciu s 7 -é n. mert a korábbi szereplők közül már senki sincs korábbi funkciójában: a döntést az üdülő új vezetése hozta. hogy előre megfontolt szándékkal úgy adjuk el '93-ban. Csak az a különös a dologban. a következő évben viszont már 2 millió 520 ezer forintért. az államnak tehát ekkor még némi vesztesége van a bolton. amivel nemcsak sikerül hajszálra „belőni” a Gyurcsány-féle lízing-. 77 – ugyanezen papírok tanúsága szerint 1997-ben még csupán 20 ezer forintot fizetett naponta a villáért (összesen 106 napra). Fentiek olvastán meg is jegyezte. Mindenki tudja. az nem gazdasági. ill et v e 1 9 9 8 . de a bevétel. 1998-ban pedig már 90 ezret fizet (összesen 28 napra). május 21-én aláírt szerződés esetében sem azt jelenti. hogy azt immáron az új.” (Kiemelések -D. Arról nem is beszélve. De a félreértések elkerülése végett „az üdülő új vezetése” a második évben. A kormányüdülő visszabérli Gyurcsány cégétől ugyancsak 2 millió 500 ezerért. az Altusnak. csak a másik fél hallgat erről. Teljesen komolytalan azt állítani. ami nehezen magyarázható a Balaton parti ingatlanbérleti díjak. máju s 2 1 -én létrej ött b érl eti szer ződ ések a da ta i. az 1998. hogy az egész bérleti szerződés valójában a konstrukció „lepapírozására” szolgál. hanem pártpolitikai döntés volt. hogy a bérlő – egy bizonyos LIMPEX Rt. Amikor tehát '99-ben fölmondták a bérletet. 3. A konstrukció 1997-től ugyanis a következő: 1. k öz ött 1 9 9 7 . amit bekasszírozott a bérbe vett üdülőrész után. 2.

Négy nap múlva. a miniszterelnök második meghallgatásán ugyanis kiderült. De térjünk vissza a Szalay utcába. a földszintit lízingeli. ott önálló értékelésnek kellett lennie… A vásárlásnak semmilyen tekintetben nem volt alapja a korábbi társasházi átalakítás. 1993. annak vala mennyi mozzanata.J. 1994. beleértve az értékbecslést is. hogy a két ingatlan lényegében az első értékbecslésnek megfelelő áron került Gyurcsány Ferenc cégének birtokába. Az elsőről tudtunk: ez a társasházzá alakítás előtt. hogy a szóban forgó ingatlanok vonatkozásában két értékbecslés is készült – méghozzá mindkettő az Altus révén. március 31-én. és a VII. június 28-án. továbbá egy földszinti bemutatóterem eladására pedig pályázatot írnak ki 1994. közvetlen összefüggésben áll a későbbi értékesítés folyamatával… A kettőnek nincs egymáshoz. emeletén székel az Altus Rt. Megállapítható tehát. az utóbbiéban pedig 10 millió 400 ezerről szólnak. Ingatlanforgalmazással és -hasznosítással foglalkozik. a földszintit pedig 9 millió 797 ezer forintra értékelte. Csakhogy tizenegy évvel később a miniszterelnök ezt – valamilyen okból – nagy erővel cáfolni igyekezett a meghallgatáson: „Itt teljesen nyilvánvalóan két külön folyamat van. május 26-án megkötött adásvételi szerződések az előbbi esetében pontosan 16 millióról (bruttó: 20). június 28-án született.” 79 (Kiemelés – D. s az emeleti részeket 16 millió 40 ezer. Az épület társasházzá alakítása előzőleg már megtörtént. Az Aldo az Altus cége. Szalay utca. 2005. hogy a társasházzá történő átalakítás. május 26-án kötik meg a szerződéseket a Miniszterelnöki Hivatallal. o. köze… az értékesítési folyamat a társasház átalakítási folyamatától minden tekintetben elvált… És hogyha a Miniszterelnöki Hivatal jól végezte a dolgát…. illetve annak bármely mozzanata. A Magyar Hivatalos Közlönykiadó Üdülőszállók Igazgatósága részéről ugyanaz a személy ír alá. Balatonőszöd. Utóbbi ezzel a saját irodája bérlőjéből annak tulajdonosává válik. 4. október 12-én.garnitúra” köti a LIMPEX-szel. az egykori emeleti óvoda és bölcsőde. mint 1997-ben. A tranzakció bonyolultnak tűnik. akkor az értékesítés során az értékesítéssel valakit megbíztak. Az emeleti részt megveszi. s mindkettőt ugyanaz a pályázó – az Aldo Kft. Az épület lakásait időközben a bennük lakó bérlők megvásárolják. A képviselő úr kérdésében azzal a feltételezéssel él. Gyurcsány cége három évre bérli az ingatlant a Miniszterelnöki Hivataltól. 1994.) 79 A Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2005 . Az 1994. 1993. október 12 -i meghallgatásáról készült leírás. számú ház VI. május 28-án apportálja is a frissen vásárolt ingatlant az Altusba. a 4. – nyeri. Mindkettőre két vevő jelentkezik. pedig az igazi bonyodalmak csak most jönnek! Tizenegy évvel később. az ehhez szükséges ingatlanbecslést az Altus megbízásából Trefil István készítette 1993. november 1-je óta tehát itt. Szilvásy 121 .

ezért a meghallgatáson elmondott cáfolata továbbra sem meggyőző… 80 Annál is inkább. A tár sa sá g ü g y v ezet ő j e még a KEH I v i z sgá la t u t ó é l e t e so rá n n yi la tk o z ot t a rr ó l. picike székekkel… Ez nem volt alkalmas arra a célra. jelentős beruházást végeztek el rajta. amelyre mi ezt igénybe kívántuk venni. ha megállapítják. Elmondta. hogy a 16 és a 45 millió közti különbözet oka az a teljes felújítás. é s 1 0 -1 5 szá za l ék o s ér ték h elyesbít ést ja vasoltak . 16 millióról szóló becslés hamis volt. sz. sem a legfőbb ügyész levelében nem olvashatunk róla – nyilván az utóbbi sem jutott a birtokába ennek az adatnak. hogy lennie kell egy másik. sem azóta nem prezentálta. emeletén korábban a Miniszterelnöki Hivatal bölcsődéje és óvodája üzemelt… Nagyon picike helyiségekkel. a Miniszterelnöki Hivatal által külön az adásvétel céljára készíttetett értékbecslésnek is. picike mosdókkal. vagy az utóbbi eleve összejátszott a vevővel (azaz Szilvásy Gyurcsánnyal). Ez 1994. -hez tartozó társaságok átalakították. A Legfőbb Ügyészség vizsgálata nem említi azt a – mint rögtön kiderül: komoly jelentőséggel bíró – tényt sem. h o g y a m eg b í zá s r észek én t a z el ő ző év b en k el etk e z e tt érték be c sl é st felü lvi z sgá l tá k . május 30-án) az Aldo az utóbbi értékben apportálja az ingatlant az Altusba. hogy a szóban forgó ingatlanrészt 1993 novembere óta az Altus bérli. hogy az Aldo azt nettó 16 millióért megvette a Miniszterelnöki Hivataltól –. ” 122 Az üzlet (1990-2000) . hogy a saját maga – tehát a későbbi vevő – által készíttetett értékbecslés alapján vásárolta meg a szóban forgó ingatlanokat. Vagy az eladó megtévesztésére szolgált. május 28-án készült az emeleti ingatlanrészről – tehát két nappal azután. hanem 45 millió 300 ezer forintról szól! Újabb két nap elteltével (1994. Ettől kezdve tehát csak ezekkel a megszorításokkal hivatkozhatunk az Ügyészség végzésére is! A miniszterelnök a meghallgatáson nem cáfolta a másik értékbecslés és az apport tényét. T ehát formá lisa n i s i ga z : a z ér t ék e sí t é si fo l ya ma t a z é rt ék b e c sl éssel i s elk ü l ö nü l t a tá r sa sh á zzá t ör t én ő á ta l a k u lá st ó l. h o g y a S za la y u t ca i i n ga tla n ér t ék esít ésén ek el ők észí t ésév el a M EH i ll e t ék e s o sz tá l ya a z I n ga tl a n pia c Kft . A n y il vá n o s p á l yá z a t r é sz t v e v ő i t p e r sz e n em k ö t öt t e ez a szak v él emén y . az előző. Sem az első meghallgatáson nem hallhatunk. Ezért ezt az ingatlant az Altus Rt. mert az őt kérdező Deutsch Tamás viszont akkor és ott előállt egy másik – szintén az Altus által készíttetett – értékbecsléssel. Ezért utalt erőteljesen arra. és az Altus Rt. A második értékbecslés és a 45 milliós apport valóban új fejlemény. -t b í z ta meg . amelyet az ingatlanon már annak megvétele előtt – még bérlőként – elvégeztek: „A Szalay utca 4. A jelentős 80 E n n ek o l va stá n a k ö v e tk e z ő r ea gá lá s érk e z e t t a m i n i szt er el n ök t ől : „ Az i ra t ok és a sa j t ók ö zl é sek a la pj á n i s » ö ssz er a k ha t ó «. alatti ingatlan VI-VII. Ezt azonban sem akkor. Deutsch vádja: ez volt a valódi érték. ám ez már nem 16.A kormányfő nyilván kínosnak tartotta volna.

Végül azzal vádolta. hogy bizonyos kérdéseket válasz nélkül hagyott. hogy a szóban forgó beruházásnak csak egy csekély töredékét szerepeltették a cég könyveiben. hogy alapjaiban kérdőjelezze meg a kompetenciáját. nyílászáró-cseréből.beruházás állt a gépészet teljes felújításából. amelyet ő maga csupán bérelt. 5. Szilvásy 123 . A kormányfő rendre kétségbe vonta Deutsch Tamás jogi és számviteli ismereteinek. 0. Ebben igaza volt – annak ellenére. (Szúrjuk ide: az előző alkalommal Szilvásy is „Szíjjártó urazta” a bizottsági elnököt. E könyv szerzőjeként magam az utóbbin követtem azt nyomon. az Ön vezérigazgatói tevékenysége mellett működő Altus Rt. Balatonőszöd. Szalay utca. 0. a többit nem. A Hírtévé és a Klubrádió egyenes adásban sugározta a meghallgatást. de később sem nevezte meg a szóban forgó beruházás forrásait. mert azokat nem az Altus forrásaiból fedezték. Uo. A fideszes képviselő (nehezen minősíthető módon) rendre „Gyurcsány úrnak” szólította a miniszterelnököt. valamennyi burkolat felújításából.” 81 Ez meggyőzően hangzott. személyeskedő árnyalattal (pl. 81 82 Uo. és nyilvánvalóan arra törekedett. „butaságot butaságra halmoz”). ám Deutsch azonnal replikázott: „Kezemben tartom az Ön tulajdonában. diplomájának minőségét – nemegyszer sértő.” 82 A miniszterelnök erre elmondta. Deutsch ezután azt firtatta. s a hallottak alapján egyértelműen a miniszterelnök tűnt számomra meggyőzőbbnek. a falak mozgatásából. mi több. hanem a médiának játszik. ha biztos lehetett benne. hogy a következő szavakkal válaszoljon: „Igen? Nem? Nem emlékszik? Nem kíván válaszolni erre a kérdésre?” Aztán többször is hazugnak nevezte. Csakis úgy. Többször vizsgáztatni próbálta őt. A mérlegbeszámoló tanúsága szerint Önök 1993-ban 968 ezer forintnyi beruházást hajtottak végre. s amelyet eladni készült a tulajdonosa. 6. Ezután elmondott egy (nem túl meggyőző) analógiát a drága fúrógép-beruházását a cége tőkeszegénysége miatt kilencven százalékban a saját zsebéből finanszírozó fogorvosról. hogy nem az igazságot keresi. 1993-ra vonatkozó mérlegbeszámolóját.) Deutsch – mint valami kihallgatótiszt – már az elején utasította a kormányfőt. hogyan ruházhatta be a cég egy olyan ingatlanba az értékének majd a kétszeresét. hogy az ő cége nyeri meg a pályázatot: tehát mégiscsak összejátszás történt! A miniszterelnök válaszában elsiklott e fölött az állítás fölött… Az egész meghallgatás roppant feszült légkörben zajlott. Talán ez volt az egyik oka annak. hogy nyilvánvalóan ezt tette maga is. Hiszen az elektronikus média közege valóban igen kevéssé alkalmas bonyolult és racionális okfejtések közvetítésére.

De haladjunk tovább. Miért volt szük ség az apportra? Az Altusnak mint bérlőnek volt-e elővásárlási joga? Ha volt. A már az Altus tulajdonában lévő ingatlanon ráadásul közel százmilliós (állami) beruházást végez. amely két évvel később az őszödi villát is bérbe veszi!) tíz évre kibérli a földszinti termet. átalakítási munkára került sor az egészen más célra kialakított ingatlant érintően. ez a kezdeti benyomásom az ellenkezőjére fordult.” Ez jóval meggyőzőbb annál. hisz a dolog itt valósul meg előbb. VI-VII.és Lapkiadó Kft.-nél) és nemcsak az 1993. A Szalay utcai ingatlan földszinti részén ugyanis (amely 1995 januárjában szintén az Altus Rt. hogy verseny esetén sem veszti el az ingat lant. amennyiben meg kívánja vásárolni bármelyik ingat lant… A Szalay utcai két szint felújításának kérdése csak látszólag talányos. Ezt a gyanút pedi g csak újabb – mindmáig ismeretlen – tények oszlathatnák el. emelet vonatkozásában. s benne országgyűlési képviselői klubot működtet. hogy részt kell vennie az értékesítési pályázaton. miért jutott közvetve szerephez az Altus ingatlanszerzésében az Aldo. legrosszabb esetben piaci ár fölött vásárol. Az apportáláshoz készített vagyonértékelés kifejezetten tartalmazta. (A vagyonértékelést végző cég ezen jó szándékú eljárása a szakmai igényesség oldaláról természetesen vitatható. arra valóban csak egyetlen dolog szolgálhat magyarázatul: a bérlőnek (illetve a beruházónak) teljesen biztosnak kellett lennie abban. Mint az elején már jelez tük. A költségvetés szerint összesen 24. hogy a felújítás ténylegesen csak az egyik szinten fejeződött be. tulajdonába kerül) mintha megismétlődne az őszödi üdülőnél látott visszabérlés története. hanem a következő évi mérlegben is szerepelnek. Deutsch bizonyos kérdései ugyanis valóban megválaszolatlanok maradtak.2 millió forint értékű felújítási. Mert feltéve. mint ami a meghallgatáson elhangzott (illetve nem hangzott el). a meghallgatás szövegét többször is alaposan elolvasva. a MEH illetékes főosztály vezetője 1994 áprilisában írásban értesítette az Altust. Ez pedig valóban fölveti az eladóval való összejátszás gyanúját. 1995 áprilisában a Miniszterelnöki Hivatal által alapított Közlöny. Tudnunk kellene. és a MEH mindhárom ingatlant együttesen kívánta értékesíteni. miért nem élt vele? Kik végezték a drága beruházásokat a bérleményen? Fentiek elolvasása után a miniszterelnök a következő írásos észrevételeket küldte: „A bérleti szerződés elővásárlási jogot biztosított a bérlőnek az ingatlan értékesítésének esetére a Szalay u. Miután azonban a bemutatóteremre az elővásárlási jog nem vonatkozott. hogy az ingatlan az ő tulajdonába kerül. 4.Később. A bérlő elővásárlási joga birtokában bátran végezhetett átala kítási munkálatokat. de a megbízó kérésére a másik szint esetében is a felújított állapotot veszik figyelembe. Azazhogy nem ismétlésről van szó. plusz tíz év alatt még hasonló összegű bérleti díjat 124 Az üzlet (1990-2000) . (ugyanaz a cég. évi.) A felújítás költségei így értelemszerűen nemcsak az Altus mérlegében (hanem az Aldo Kft. bízhatott abban. hogy elfogadjuk az ismeretlen forrásból történt közel harmincmilliós beruházás tényét.

A képviselői klubnak ő csupán a titkára volt. hogy az állami tulajdon védelme és egyébként pedig a képviselői munka ellátásához szükséges vala mennyi feltétel megteremtése érdekében kellő körültekintéssel jártak el. Azaz Gyurcsány Ferencnek. Szilvásy 125 . A képviselőkből álló hatpárti elnökség – ahogy az ilyenkor lenni szokott – sokszor vélhetőleg. amit az Altus megfizetett a bérlőnek a kiköltözéssel egyidejűleg. hogy a szóban forgó ügyekben valóban nem merül föl a törvénysértés gyanúja. A miniszterelnök főleg úgy válaszolt a neki feltett (az ő nyereségét és az állam veszteségét firtató) kérdésekre. hogy a bérbeadó szempontjából esetleg tel jesen haszontalan átalakítási költségeket a bérlő helyett a bérbeadó viseli.” A képviselői klub működésére és a Gyurcsány Ferenc üzletemberi karrierjében betöltött szerepére hamarosan visszatérünk. de a szerződésben rögzített kedvezményes ár miatt ténylegesen mindössze 7 millió Ft körüli értéknövekedés történt a tíz év alatt. E fejezet summájaként annyit le kell szögeznünk. Illetve amikor mégis fölmerült. szá mú jegyzetet a 107.is kifizet az új tulajdonosnak. ha a klubtitkári poszt bizonyosan nem korlátozódott a puszta végrehajtásra. hogy a bérlő az átalakítások költségeinek megtérítésére a szerződés esetleg idő előtti megszűnése esetén még jogalap nélküli gazdagodás címén sem jogosult. olda lon. sem a jelenben az állam 1993-ban és 1994-ben folytatott eljárásaiért semmilyen felelősséget nem viseltem és nem viselek. azt bírósági és ügyészségi eljárások 83 84 A meghallgatásról készült jegyzőkönyv 42. de teljes joggal – inkompetensnek nyilvánította magát az akkori állami döntésekért vállalandó felelősségben. „Azt gyanítom. Lásd a 2. hanem komoly és operatív döntés-előkészítői szerepet jelenthetett. A döntéseket a mindenkori házelnököt (adott esetben tehát például Áder Jánost) is magában foglaló hatpárti elnökség. Az ő megfontolásaikat természetesen sem akkor. Egy biztos: a klub az Orbán-kormány időszakában is mindvégig a fenti konstrukcióban működött tovább. Ez az ügy inkább az első meghallgatáson került szóba. aki egyúttal a képviselői klub titkára is. sem most nem tudom minősíteni… Sem a múltban. oldalán. Éppen ellenkezőleg: kikötik. hogy jó döntést hoztak. hanem legföljebb végrehajtó. hogy – enyhe cinizmussal. ” 83 Ebben Gyurcsány Ferencnek alapvetően igaza van. azt gyanítom. Azaz nem döntéshozó. Szalay utca. valóban elég jó boltot csinált az állammal. a Közlönykiadó hozta. A miniszterelnöktől érkezett utólagos észrevétel szerint: „A 100 milliós beruházásból a korábban említettek alapján 84 legfeljebb 60 millió növelhette volna az Altus vagyonát. Az őszödi villával ellentétben az állam itt nem mondta föl a bérletet. csak rábólintott a titkár javaslataira. Balatonőszöd. úgy tűnik. Még akkor is. Hosszú távú bérleti szerződéseknél egyáltalán nem bevett szokás. illetve a klubot üzemeltető állami cég. S aki.

mint szocialista ország ott volt a listán. Ezek kö zött aszerint válogattam. érthető-e. A nyugati országok a rajta szereplő cikkeket nem szállították keletre. hogy a legkevésbé vádolhassanak azzal. Magyarország. Ha nem is igazolja feltétlenül az őt ért vádakat. De közben Gyur csány is szólt. Megnyílt a nyugati ter mékek piaca. Egyáltalán semmilyen vádak sem. Ha volt is kapcsolat vagy összejátszás a szereplők között. akkor meg is teszik. egy alacsony bevételű és nem túl sok állami kapcsolattal rendelkező tanácsadó cég vezetését vállaljam el nála az Altusnál. hogy Szilvásy. és be kellett szerezni az újat. Ha tetszik. Többmilliárdos nagyságrendű beszerzések voltak ezek. akik meg vannak győződve az összejátszásukról. És hát olyan körben tudtam ajánlatokat kérni vagy kapni. hogy kijövök az államigazgatásból. mert én vissza akartam kerülni az államigazgatásba. bizonyos szabályok gondos betartásával gya korolták. Úgy. hogy igazgatósági tag is lehetek. és cseréltük le a Ladákat. amikor 1998-ban. Ott állt a magyar közigazgatás az elavult informatikával. Itt azt kell világosan látni. s mert megtehetik. '93-ra visszavetíteni történéseket és szándékokat. mindenesetre tápot ad nekik! A kérdés ilyetén fölvetése azonban történetietlennek mondható. Szóval állásajánlatokat főleg abból a körből kaptam. a Miniszterelnöki Hivatallal kapcsolatban álló nagy cégektől. Akkor ugyanis. Így szereztük be az informatikai rendszereket. és ismertek. de mi ma gunk bevezettünk egy rendszert. Ezt föloldották '92 körül. „lepapírozták” a dolgokat. Ez abban az értelemben is meglepetésként ért. hogy az egyik tanácsadó cége. Hisz ezzel óriási támadási felületet ad mindazoknak. hogy 2005-ös fejjel '92-re. ami tulajdonképpen a közbeszerzést írta le. hogy nem készül tem rá. Orbánék győzelme után távozni kényszerül az államigazgatásból. amit mondok: korábban én nagyberuházásokat bonyolítottam. Akkor viszont gyorsan meg kellett tennem. hogy hálából kaptam állást valakitől. vajon miért éppen Gyurcsány cégét választja. már akkor is.megalapozatlannak találták. és nem lehetett behozni nyugati technológiát. ez teljesen értel - 126 Az üzlet (1990-2000) . efféle vádak még nem fogalmazódnak meg. Nem tudom. természetesen prekoncepciók alapján. a kőkori technikával. azt kellő körültekintéssel. akikkel korábban kapcsolatban voltam. az újdonsült kisgazda miniszter kirúgja a környezetvédelmi tárcától. Ez tűnt a legkevésbé kockázatosnak. De adjuk át neki a szót: „Pepó engem leváltott. És ha megtehetik. Nagybeszerzéseket. tehát nem kerestem magamnak munkahelyet. A Porsche Hungáriától. amikor őt Pepó Pál. mert kell a hely az új garnitúra embereinek. Még nem volt közbeszerzési törvény. akikkel korábban kapcsolatban álltam. Szilvásyt azért rúgják ki. Ezt én bonyolítottam. Annál inkább indokoltnak tűnik a kérdés. a Compacttól és hasonló. Így szereztünk be például gépkocsikat ezres nagyságrendben az államigazgatásnak. ami akkor a nulláról indult. Emlékszel a Cocom-listára? Ez egy tilalmi lista volt.

Szilvásy 127 .metlen. Hogy én már '93-ban is tudtam. hát tényleg röhej. Nevetséges. mi lesz a vége. hogy '98-ban ki fogok jönni az államigazgatásból.” Szilvásynak abban igaza van. sőt: dehogy vesz tőle irodát meg üdülőt! Kettejük viszonyára természetesen visszatérünk még. hogy a Fidesz verziójában csakugyan akadnak koncepciós elemek és történelmietlen visszavetítések. hogy mi '98-ban barátok lettünk. azt mondani. Szilvásy meg a kabinetfőnöke. Azért kapok résztulajdont egy jelentéktelen cégben. De azzal (ami ellen az utolsó mondataiban védekezik) még ők sem vádolják a miniszterelnököt és kabinetfőnökét. Azt feltételezni. ami – minden hiányossága ellenére – remélhetőleg nem volt teljesen érdektelen a Tisztelt Olvasó számára… Balatonőszöd. Szalay utca. akkor nyilván sokkal kevesebb okot és ürügyet adnak a későbbi támadásokra. ahogy az mindenütt szokásos. hogy Gyurcsányból 2004-ben miniszterelnök lesz. most azonban zárjuk le ezt a kissé hosszúra nyúlt fejezetet. akkor dehogy veszi be őt a cégébe. hogy én már '93-ban is tudtam. hogy már a történet elején is tudták. Arra. amelyik egyébként birto kolta az őszödi ingatlant. hogy a menedzseri jövedelmemet. hogy mi már 1993-ban is tudtuk. hogy most ebbe kötnek bele. semmi más. hanem osztalékom is legyen. Dehogy tudták! Ha tudták volna. ne csak fizetésben kapjam. hogy 2000-ben résztulajdont szerzek az ő egyik cégében. az csak politikai hangulatkeltés és belemagyarázás. Ha Gyurcsány tudja. és oda fogok menni Gyurcsányhoz dolgozni. ez képtelenség. hogy egyszer miniszterelnök lesz.

Huszonkét éves egyetemista. amikor szinte minden vállalat árulta a magáét. 85 Gyu rc sá ny F ere n c n e ve zi íg y e gy v el e k é szü lt k ora b el i i nterj ú ban. és pillanatok alatt beleszeret. hanem a jellege is alaposan megváltozik. hogy Szilvásy György vendégeként bent is töltenek pár napot. vibráló személyiség és különös. F er en cz Gáb or: A g y ors hal e sz i m e g a la ssú t . A privatizáció az előző ciklus időszakához képest nemcsak jelentősen fölgyorsul és jóval komolyabb méreteket ölt. Ott nyaral a feleségével meg a két fiával.) : Gyu rc sá n y … I. amelyeknek a szálai az előző rendszer idején szövődtek. Kezdjük talán az utóbbival. a starthitel és társaik. Edinától is elválik. A megismerkedésre a balatonőszödi kormányüdülőben kerül sor. Könyvünk hősének a magánéletében is gyökeres fordulat következik be: második feleségétől. de azt sose használja személyesen. izgalmas. Az Antall-kormány magyar kis. Ez már a külföldieknek meg a hazai „nagyoknak” kedvez. o. m. az egykori állampárt utódai és örökösei. vag y valami módon oda nyúlnak vissza. a társadalom és a közélet számos területén most felértékelődnek azok a kapcsolati hálók. akik közé hamarosan Gyurcsány Ferenc és cége. I n : M er én y i M ik l ó s ( szerk . intelligens. hanem Gyurcsány Ferenc vagyonosodásában. de a leértékelődése miatt lényegében a kárpót lási jegy is – eltűnnek vagy háttérbe szorulnak: a Horn-kormány idején – a „játékpénzes” 85 helyett – a készpénzes privatizáció válik uralkodóvá. 6 1 . így a szomszédos Szemesen is van egy villája. de rendszeresen bejár (vagy bejárnak) a kormányüdülőbe. 128 Az üzlet (1990-2000) . Több ingatlant vett a Balatonnál a nagy kínálati dömping idején. hogy a korábbi jobboldali kormányzat időszakához képest a privatizációban és általában a gazdaság. eredeti szépség. A har minchárom éves Gyurcsány Ferenc 1994 augusztusában ismerkedik meg vele.és középvállalkozókat segítő konstrukciói – az E-hitel. Gyurcsány ekkor már birtokolja az üdülő területén lévő félreeső nyaralót. az Altus is fölemelkedik. Az új társat Dobrev Klárának hívják. sz e p t e m b e r 2 1 . 1 9 9 6 . sőt az életében is korszakhatárt jelent. Né p sza b a d sá g . Az MDF elveszíti a választásokat. sőt lehet. és ismét új társat talál magának. Nem lehet kétséges az sem.A vagyon megsokszorozása Az 1994-es esztendő nemcsak a magyar politikában. megtörténik a kormányváltás – ha tetszik: visszatérnek a hatalomba a posztkommunisták.

épp megérkezett Indiából. szóval ilyesmiket mondtam neki ahelyett. hogy nem a szokásos módon udvarol. megkérdeztem. Tényleg imponált. a felesége soha nem vett részt ezeken az esti beszélgetéseken. Engem is lenyűgözött. akik ott nyaraltak. akkor még hatalmas hosszú hajjal. mint az új miniszterelnök. hogy bókoltam volna. hogy Feri egy érett. hogy újra találkozunk – és én két hónap múlva eljöttem otthonról. Horn Gyula kabinetfőnöke.Szerelem Dobrev Klára az édesanyja révén van ott. Köztük volt Feri is. Összeköltöztem Klárával. hogy semmi esélyem sincs. ám azonnal felmértem. felnőtt férfi volt azokhoz az egyetemista fiúk- A vagyon megsokszorozása 129 . és természetesen minden férfi neki akart udvarolni. Két-három órát beszélgettünk. az ő házasságuk akkor már nem volt jó. Elég hamar kialakult egy állandó társaság. az elején bunkó volt velem. Edina. önálló. Nagy viták zajlottak. kész. de direkt csinálta! Komolyra fordítva a szót.” „Ó. Apró Piroska. „Klára rendkívüli jelenség volt. hamar egymásra találtunk abban a társaságban. Imponált az is. a kopott farmerére. Valami már nyilvánvalóan ott kialakult közöttünk. Apró Antal leánya. Bíráló megjegyzéseket tettem az öltözködésére. tényleg akkor érkeztem meg Indiából. igen. persze külön közte és köztem. egzotikus szépség. ha beállok a sorba tizenkettedik udvarlónak. Utóbbi nem más. egyetemi szakmai gyakorlatról. van-e egyáltalán rendes ruhája. Szikrázóan értelmes. és meginvitáltam ebédelni. Megbeszéltük. és meglátogattam a szüleimet. Aztán Pesten felhívtam telefonon. ezért inkább csipkelődtem. esténként összejöttünk és beszélgettünk. pimaszkodtam vele.

hanem határozottan dönt. Klára – kellő visszafogottsággal és mértéktartással – egyre nagyobb részt vállal a nevelésükből. a harmincas években afféle Bauhaus-stílusban épített. nem érhet véget úgy – a kapcsolat végleges és teljes megszakításával –.) Az ingatlant az Apró Antal 1994-ben bekövetkezett halálát követő évben vásárolja meg az önkormányzattól a lánya és az unokája – ma is az ő nevükön van. a Szemlőhegy utcában található. (A villa lakójaként évtizedekig kertszomszédja volt Kádár Jánosnak. Nem szeretőt akar. A Rákosi. az alagsorba pedig úszómedencét építenek. hisz nemcsak a feleségét. hanem a valódi apjuk. ü gyére még visszatérü nk. Méghozzá nem afféle vasárnapi apuka – aki a hétvégén átveszi. ” A dolog tehát viharos gyorsasággal zajlik. 1996 ban összeházasodnak. ami elkerülhetetlenné teszi számára a fiúk édesanyjával való mind rendszeresebb kapcsolattar tást. s csak nagyon lassan. kétszintes villát valaha a nagyapának. Augusztus 11-12. s az átalakítás befejeztével ők is oda költöznek. és októberben összeköltöztünk. A Rózsadombon. és órákig beszélgettünk. ott is otthon vannak. Apró Antalnak utalták ki. mert Gyurcsány Ferenc második házassága. Dobrev Péteren kívül újra ott lakik az unoka. Gyurcsány Ferenc. a gyerekek miatt. 130 Az üzlet (1990-2000) . Gyorsan 86 Az átépítésre és a Fittelina Kft. akiket én addig ismertem.hoz képest. felhívott. Péter és Bálint így idővel egyre inkább kétlaki életet él. Két nappal azután. Ő ugyanis nem akar elszakadni a fiaitól. de az apjuk házában is van szobájuk. 86 Az épületben – természetesen jól elkülönített lakóterekben – újra több generáció él együtt. A villa arculata teljesen megváltozik. nemcsak az anyjuknál. A döntés nehéz. ahol Klára korábban a szüleivel és a nagyszüleivel élt. hanem új életet. A '95-96-ban – immáron Gyurcsány Ferenc segítségével – végrehajtott átalakítás során újabb emeletet húznak az épület tetejére. aki az emelkedő domboldalon fölötte lakott. Dobrev Klára is.és négyéves kisfiát is ott kell hagynia. mint az első. enyhén neobarokk jellegűvé válik. Apró Piroskán és a férjén. hosszú évek alatt tudja földol gozni a történteket. fagyizni viszi. Edinát megdöbbenti a nem várt fordulat. Ám elhagyni nem akarja őket. kockaszerű. körül ismerkedtünk meg egymással. Utóbbi a szó szoros értelmében is megtörténik: 199596-ban ugyanis nagyszabású átalakítást hajtanak végre azon a házon.és a Kádár-rendszerben ő évtizedeken át különféle magas vezető posztokat töltött be. Az Orbán térre mentünk ebédelni. a maga férjével. Gyurcsány Ferenccel. továbbra is az apjuk akar maradni. majd leadja őket –. A két nő viszonya egyre kiegyensúlyozottabbá válik… Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára két évvel a megismerkedésük után. hogy hazajöttünk. mert bármily fáradt volt is a kapcsolata a feleségével. A helyzet drámai. hanem hat. Ez már csak azért se könnyű. ahogy már többször is eddigi életében – nem sokat tétovázik.

Gyurcsány Ferenc. A vagyon megsokszorozása 131 . hogy a magáról gyakorlatilag évtizedek óta maga gondoskodó kész. a csalá dtól fü ggetlen személy is lakik. felnőtt férfi találkozik a fiatal egyetemistá val.) Visszatérve Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára kapcsolatára. sőt bőkezűen gondoskodik volt feleségéről. ha tetszik. a sze87 A villa földszintjén egy harma dik . hogy anyagi problémák egyáltalán nem terhelik meg sem a válást. aki – mint tudjuk – maga sem származott szegény családból. s az egykori drámai helyzetből korántsem lesz tra gédia. az számos értelemben az ellentétek vonzásán alapul. Az előző házasságból való két fiú ma már lényegében szintén velük él. egy volt bíró özvegye. a társadalom alsó rétegéből. sem az azt követő kapcsolatot. Emellett bizonyára nem mellékes az sem. méltányosan. Egyikük vidékről. Láttuk már. 87 Hogy a történet így alakul. (Edináé lesz többek között a balatonszemesi villa.A nagy család megszületnek közös gyerekeik: '96-ban Anna. '97-ben Tamás. hogy a szereplők – Dobrev Klára szavával – „intelligensen” intézik el ezeket a fájdalmas ügyeket. aki – bár szellemi értelemben igencsak szuverén személyiség – egzisztenciálisan még korántsem önálló. Az asszony ezt – talán érthető módon hamarosan eladja. ahol 1994 augusztusában is nyaraltak. abban nagy szerepet játszik.

De hát kellene tiszta pohár. bárkitől bármit. tesz valamit a világban – amivel mellesleg gondoskodik a családja megélhetéséről is. és elég kemény viták folytak.” Két erős egyéniség találkozik tehát egymással. hogy Klárában olyan társra akad. jó iskolát. A kérdés. akivel együtt lehet élni. Intellektuálisan és karakter tekintetében egyaránt. Klára ilyen. alkot. a másik harmóniá ban és biztonságban nevelkedett. küzd. Hogy Gyurcsány Ferenc az összeköltözésük utáni években is elképesztő energiabefektetéssel és szívóssággal fejleszti tovább a maga angol nyelvtudását. tényleg. hogy elfogytak a poharaink. és aztán olvastam tovább. Mármint. mire én helyeseltem. hogy akkor nekem most ezzel valami dolgom lenne. a másik a fővárosi elitből. Gyurcsány Ferenc számára alighanem az a legnagyobb újdonság – és egyben vonzerő –. Akihez haza lehet menni. Gyurcsány hagyományos családból érkezett. és ha éppen neki kellene. amelyre nincs válasz. ha néha jól kikiabálja magát. hogy egyáltalán kérdezett volna. amikor az összeköltözésünk utáni valahányadik napon Feri jelezte nekem. hát akkor nosza. újfajta értelemben is a társa.és női szerepeket tanult (még akkor is. Eszembe se jutott tudniillik. A férfi megy. hogy új felesége öt nyelven beszél. nehéz gyermekkor áll. Jé. mint ahogy én is erősen csodálkoztam. a partnere – a barátja lesz. amit föl kell tennünk. Hogy úgy mondjam. Feri előtte szerintem nem is tudott veszekedni. Mert a könyv szereplőinek eleve föl sem tehető. „Az első komoly és súlyos szembenézés mindezzel akkor következett be. neki a legtöbb dolgot szinte kezdettől fogva magának kellett megszereznie. De a világ ügyeit a barátaival beszéli meg az ember. abban bizonyára szerepe van annak is. sőt meg is kell beszélni a világ dolgait. Ebben a könyvben elkerülhetetlenül föl kell tenni egy kérdést. ha az előbbit – enyhén szólva – nem gyakorolták példaszerűen). ráadásul olyat. hogy nincs tiszta pohár. jólétet. A Dobrev családban (amely Apró Piroska férjének. A közvéleménynek egy alighanem igen jelentős része azonban kész a válasszal – anélkül. a könyv írója pedig nem tud (nem is nagyon próbál) rá felelni. hogy tényleg kellene. valahogy így hangzik: szerepet játszik-e Gyurcsány Ferenc 132 Az üzlet (1990-2000) . konstatáltam én is. Az elején ezek miatt a dolgok miatt sok konfliktus támadt közöttünk. Hogy jót tesz az embernek.génységből jön. ahol tradicionális férfi. Az egyik mögött problémás. Kiabálni is. akivel meg lehet. Nagyon meg volt döbbenve. műveltséget. azaz Klára apjának bolgár nemzetisége miatt egyébként is magán visel egyfajta rendhagyó és egzotikus jelleget) teljesen ismeretlenek ezek a hagyományos szerepkörök. és mindent megkapott: biztonságot. akivel meg lehet beszélni a háztartás meg a gyerekek és általában a mindennapok gondjait. mosson el egy párat. sőt a kapcsolatának is. De a feleség az utóbbi szférához tartozik. mondta. igencsak kardozós volt a kapcsolatunk. Egy rossz és tapintatlan kérdést. ha tetszik: az előző rendszer uralkodó osztályából. én tanítottam meg rá. A korábbi életében a közéleti szerep és a privát létezés elkülönültek egymástól.

aki a régi. hogy ezt az összefüggést egészen 2004-ig. Egyszerűbben szólva: az egykori KISZ-es Gyurcsány benősült a régi nagy hatalmú kommunista klánba. az utolsó. majd közvetve újra politikai hatalomhoz juttatta a már lehanyatlott ortodox kommunista dinasztiát. amelynek befolyása akkora volt. amelyik az előző ciklusban semmit sem ért. az a miniszterelnök kabinetfőnöke. Amikor annak vezénylését átveszik (visszaveszik) a posztkommunisták. de ők a tekintetben sem haboznak. hogy Gyurcsány Ferenc már 1994 őszétől – ha a veje nem is. nagybani szakasza elin dul. akarom mondani Dobrev Klárával? Valóban egy posztkommunista Noszty Ferivel. reformer pártvezetés tagja vállalhat igazgatósági tagságot. Ha föl se veszi a telefont. Ha már nem az. Amiként tény az is. de annak az Apró Antalnak a lányából is kabinetfőnök lehet. akkor is: „Aha. A széles körben (és korántsem csak a politikai ellenfelek táborában) elterjedt meggyőződés szerint: igen. Gyurcsány Ferenc anyósa pedig 1996 -ban lett Csak a pontosság miatt. alulról feltörekvő. ha ki se nyitja a száját: akkor is. volt a miniszterelnök kabinetfőnöke. szóval ez az a Gyurcsány. hanem még az a kapcsolati tőke is konvertibilissé válik. Az üzleti életben feltétlenül. a Horn (volt) kabinetfőnökének a veje!” Rögzítsük: Apró Piroska 1994 júliusától csupán 1994 novemberéig. a politikai hatalom csúcsára történt fölemelkedéséig meghosszabbítsák. A legjobb pillanatban. Nem mintha ez bármit is bizonyítana vagy cáfolna – de tény. Amikor a privatizáció második.harmadik házasságában az érdek és a számítás. 1994 nyarán ismerkedik meg Dobrev Klárával: a miniszterelnök kabinetfőnökének leányával. hogy Gyurcsány Ferencnek „az Apró családba való benősülése” s az időben ezután következő rohamosan gyors gazdagodása közölt ok-okozati összefüggés áll fönn. Mármint anyagi értelemben. Hisz napnál világosabb. A másik oldalról nézve: az új. A politikai ellenfelek körében nemcsak az a meggyőződés él szilárdan és megingathatatlanul. tehetséges és gátlástalan kommunista nemzedék képviselője előbb mesés vagyonhoz. majd hatalomhoz jutott. az előrejutásban szinte felbecsülhetetlen. Semmi kétség: Gyurcsány Ferenc számára ez a kapcsolat járhatott bizonyára járt is – előnyökkel. A kérdés tehát ez: anyagi érdekből kezdeményezte-e ezt a kapcsolatot Gyurcsány Feri 1994. A miniszterelnök kabinetfőnöke. amelynek értéke a vagyongyarapításban. hogy Gyurcsány az új házassággal olyan kapcsolati tőkéhez jutott. Egzisztenciális értelemben. Amikor az elmúlt rendszerből származó kapcsolatok nemcsak felértékelődnek. vagy egyenesen hátrányt jelentett. augusztus 11-én (vagy 12-én) Tóth Marival. hogy ennek révén előbb gazdagsághoz. Nyilvánvalóan. netán Julien Sorellel van e dolgunk ebben a történetben? A vagyon megsokszorozása 133 . diktatórikus pártállam egyik emblematikus figurája volt. Amikor immár nemcsak Tatai Ilona. de – a lánya élettársa volt.

akkor e meghökkentő történelmi párhuzam után (amelyet – s ezt szeretném nyomatékosítani nem – Hunyadi és Gyurcsány összehasonlításának szándékával. különösen azéban. dehogynem. Julien Sorel pedig halálosan de Rénalnéba! A mi kérdésünket különben is jóval konkrétabban és komolyabban kell föltenni. biztosan megfordult. hanem csakis a földért csinálja. Valóban: a fickó a török ellen vívott harcok idején – és révén – iszonyúan megtollasodott! Ha már idáig vitt a lendület. hogy a hadjárat után újabb feudumbirtokot ád majd a király. akinek gyorsan jár az agya. akit más nem érdekel. hogy ez az istenverte Jankó az egészet semmi másért. hisz annyi minden megfordul az ember fejében. hogy ez a szerelmi kapcsolat előnyös is lehet? Ó. a két pici fiát és az egész korábbi életét csakugyan az addigiaknál jóval kecsegtetőbb privatizációs sanszokért hagyta-e oda ez a Gyurcsány? Akiről – mint látni fogjuk – pár év múlva kiderül. hanem bizonyos szituációk elválaszthatatlan ket - 134 Az üzlet (1990-2000) .Esküvő Kezdjük azzal. Bizonyára még a Hunyadi Jánoséban is megfordult egypárszor a török elleni küzdelmek idején (minő blaszfémia!). Hisz még az a hitvány Noszty is beleszeretett egy kicsit Tóth Mariba. Ellenkezőleg: egy idő után ez meglehetősen hidegen hagyja. hogy végképp nem az az egydimenziós figura. mint a vagyona gyarapítása. S a Cilleieknek akkor is az volt a szilárd meggyőződése. De nem fordult-e meg mégis a fejében. valahogy így: vajon a feleségét. hogy az efféle dolgok még a regényekben sem ilyen egyszerűek.

s e kapcsolatrendszer szálai nyilván a jelenig. Apró Antal nagy hatalmú ember volt az előző rendszerben. hogy a lánya annak a Horn Gyulának lett a kabinetfőnöke. Hisz messziről tényleg olyan meggyőzőnek tűnhet. Apró Piroska a közgázon ráadásul Medgyessy Péter évfolyamtársa volt. nos. akinek (miként e könyv írójának) volt alkalma személyesen megismerkedni Dobrev Klárával. A vagyon megsokszorozása 135 . hogy őbelé mindenfajta hátsó szándék. akik szilárdan hiszik. hatalmas kapcsolatrendszerrel. hogy ezt merő ostobaságnak tartom. csak úgy: simán belé lehet szeretni. aki a vőből előbb tanácsadót. a mai MSZP -ig érnek. hogy Gyurcsány politikai karrierje – tehát még a miniszterelnöki székbe való fölemelkedése is – az ő anyjának a műve. Bizonyítja ezt az is.) Egy pillanatra azonban már itt érdemes visszanéznünk az üzleti jelenre ebből a jövőbeni politikai perspektívából. 2. aki máig (na. alan tas és mellékes gondolat nélkül. jó: tegnapig) megkerülhetetlen ember (volt) a pártban. Tehát létezik egy Apró Horn Medgyessy-Gyurcsány vonal – a szálakat pedig végső soron Piroska: a szemlőhegyi boszorkány mozgatja. s az végül a helyére lépett. az – félreértés ne essék! – szerintem nagyon is el tudja képzelni. hogy: 1. (A maga idején igyekszem is majd bizonyítani: nem lesz nehéz. Nos. Azoknak viszont. azoknak határozottan ki kell jelentenem. 3. illetve elengedek még egy személyes megjegyzést is. majd minisztert csinált.Tánc Klárival tősségét illusztrálandó engedtem meg magamnak) meg-.

Mert ott is találunk majd világos érintkezési pontokat. próbáljuk meg rekonstruálni a fontosabb eseményeket. illetve az 1992 novemberében létrehozott Altus első vásárlása teljes egészében az MDF vezette koalíció kormányzása idején zajlott le: a Gép.) A Béta-Roll Hengergumizó Kft. Felrajzolhatunk majd egy jól látható személyi kapcsolati hálót. hogy az Altus e tranzakcióval szeren- 136 Az üzlet (1990-2000) . 1994. amikor majd részletesen és alaposan megvizsgáljuk. Láttuk azt is.és Technológiaszerelő Rt. De vajon tényleg úgy mentek? Vagy csak távolról látszanak úgy… A privatizáció és az üzlet világában zajló események és folyamatok tekintetében ezt nem tudjuk majd egyértelműen tisztázni. Részben a csődből kimentett eszközök segítségével jó félévvel később. Mások is. Mindegy – vágjunk bele! Amennyire lehet. tudósítás és elemzés. Azt már láttuk. Korántsem áll a rendelkezésünkre annyi tény és adat. úgy van-e odalenn is. (Hogy semmit se hagyjunk figyelmen kívül: két héttel Gyurcsány Ferenc Dobrev Klárá val való megismerkedése előtt. január 20-án került a cég tulajdonába. sőt Kiss Elemér is. az a Földön. mert két kormányzati ciklus találkozása idején zajlik: a pályáztatás még a Boross-kormány alatt indul. 1994. mint használt a vagyona – az Apró nagypapa árnyékáról nem is beszélve. Ott ugyanis zömmel nem a nyilvánosság előtt zajlottak a dolgok. hogy ez a vétel enyhén szólva nem bizonyult szerencsésnek. S ezen a ponton bizony el kell merengenünk azon is: vajon az üzletben nem hasonlóképpen áll-e a dolog. (A kettő között: 1994. január 26-án. vagy ellenkezőleg: az ostobaságig naivak. Nem tudjuk eldönteni.A maga idején. Hogy Gyurcsánynak a politikában többet ártott. hogy Gyurcsány Ferenc. események és folyamatok világában egyszerűen nem létezik. hogyan is lett miniszterelnök Gyurcsány Ferencből. július 27-én Gyurcsány és az Altus lebonyolítja második jelentős privatizációját. mint amennyi a politikában. illetve május 26-án birtokba vett balatonőszödi és a Szalay utcai épületrészek – bár egyéb szempontból nagy jelentőséggel bírnak – üzleti mércével mérve csekély volumenű ingatlanbefektetésnek számítanak. Többször felbukkan Szilvásy György. Ott nem tudunk Föld-közelbe jutni. így mentek ezek a dolgok – véljük majd. Apró Piroska. hogy ami a Marsról úgy látszik. Bennünk marad a kétely: nem vagyunk-e túl gyanakvóak. de a szerződéskötésre már a Horn-kabinet megalakulását követően kerül sor. hogy ami a Marsról nézve ennyire egyértelműnek és világosnak tűnik. bábonymegyeri üzemének megvásárlása – többféle értelemben is határeset. Egyrészt azért.) Két fejezettel korábban már utaltunk rá. és nyilvánvalónak tűnő összefüggéseket állapíthatunk meg bizonyos események között. a vállalat – német piacainak váratlan elvesztése miatt – a legnagyobb erőfeszítések dacára sem tudta elkerülni a csődöt. a konkrét tények. ki fog derülni.

honla pja (http://www. és 1992-94-ben nemcsak rendszeres jogi megbízásokat teljesített az Altusnak. a Németh-kormány idején a Minisztertanács Hivatalát vezette. a cégbírósági adatok szerint 1994. Csak emlékeztetőül: ebben az évben kerül a tulajdonába a – lokális és politikai értelemben egyaránt kiváló helyen található – korábban a Miniszterelnöki Hivataltól bérelt Szalay utcai iroda. 91 Az Altus Rt. A több mint háromezer vevő számára termelő vállalkozás ma már nemcsak a magyar. Mindenesetre optimista várakozásokra utal. Talán nem rosszindulatú megfogalmazás. H VG .és Technológiaszerelő Rt. hogy az Altus Rt. hogy idővel ez az üzem válik a cég legstabilabb. 91 (Az előző évi 27 millióról: tehát közel a háromszorosára.. felújítása és értékesítése. 1 9 9 4 . A Béta-Roll fő tevékenysége: speciális csúcsminőségű gumi-.altu s. mi t ö b b. a '94-es esztendő tehát sokat ígérően zárul Gyurcsány Ferenc és az Altus életében. jú niu s 2 7 -én ő jeg y ez te pél dáu l az Altu s app ort listá já t. nov emb er 4 . 90 Uo. december 30-ig . illetve gumizott hengerek gyártása. legnyereségesebb vállalatává.és a papíripar. tehát újbóli kormányzati pozícióba kerüléséig. A S za la y u tca i in ga tla n a pp ortá lá sá ná l. amikor is négyévi szünet után. de jó néhány más iparág is használ. a z i n ga t la n na k a M E H meg b í zá sá b ó l v ég zet t tá r sa shá zzá t ör t én ő á ta la k ítá sa k or i s ö k észít et te a z errő l sz ól ó ok iratot. S a Miniszterelnöki Hivatal említésekor immáron nemcsak Szilvásy Györgyre gondolhatunk. má r 1 9 9 3 ő sz é n . Szerencsésen. november 10-től 1993. 3.88 Visszatérve történetünk idejéhez. hivatalos kiadványa. Az Antall-kormány Környezetvédelmi Minisztériumának közigazgatási államtitkári posztjáról sajnálatos módon hamar távozván visszatér t ügyvédi praxisához.) Az 1995-ös esztendő minden tekintetben igazolja a bizakodást: túlzás nélkül állíthatjuk.html). munkatársaival. hogy ez a fordulat éve az Altus történetében.tagja volt a cég felügyelőbizottságának is 90. Kiss Elemér a rendszerváltozás előtt. az alaptőkét pedig 72. Időközben virágzó üzemet létesített Székelyudvarhelyen és Újvidéken is.csésen átlépi a sikertelenség és a sikeresség határát. hanem Kiss Elemérre is. A konkrét események 88 89 Forrá s: a z Altu s Rt. legjobban prosperáló. A vagyon megsokszorozása 137 . amelyeket elsősorban a nyomda. tudniillik a vétel idején még korántsem tudható.3 millióra emelik”. június 29-ig. Ezt követően az Altus tulajdonába került Gép. 1994 nyarán ismét elfoglalhatta a helyét a Miniszterelnöki Hivatal élén – Szilvásy György új főnökeként. hogy ezek a változások aligha hátráltatják Gyurcsány Ferenc további privatizációs sikereit. kiadványa szerint 1994 végén „a cég tanácsadó csapata kiegészül a Creditum Pénzügyi Tanácsadó Kft. 89 hanem az alapítástól kezdve – 1992. hanem a kelet-közép-európai piac nagy részét is uralja. o.hu/2. felügyelőbizottságában működött. 1999. Agóra Mark eting Kft. aki – mint kiváló közigazgatási szakember – természetesen a posztján marad. 1 9 9 5 .

illetve annak készpénzes szakasza. hanem általánosabb érvénnyel is.-ben megkezdi működését az országgyűlési képviselők klubja. melynek nyomán a Szalay utca 4. Ki eg észít ő i n for má ci ó a mi n i szt er el n ök t ől k a p o tt l e v é l b ő l: „ A Fá m á va l t ö rt é n t sz e r z ő d é sk ö t é sk o r – 1 9 9 6 tava szá n – a tár sa sá g már a Kö z l ö n yk ia d ó 1 0 0 szá z a l ék o s tu la j d o ná t k é p e z t e . feladata volna a három kormányszerv ellátása. m. 2. A saját vagyon 76-ról 531 millióra (azaz a hétszeresére) duzzad. A Korona Rt. azaz 72-ről 220 millióra emelik. A befektetett eszközök értéke 174-ről 558 millióra (vagyis több mint a háromszorosára) nő. 6. 1995-ben a következő fontos események következnek be az Altus életében: 1. Ezek után vegyük számba a konkrét történéseket s azok szabad szemmel látható összefüggéseit. Az alaptőkét két ütemben ismét megháromszorozzák a részvényesek. Áprilisban Gyurcsány Ferenc aláírja azt a szerződést.és Lapkiadó Kft. A céget a Miniszterelnöki Hivatal által létrehozott Közlöny. (15 százalékkal) venne részt.94 4. 1 9 9 5 . közbeszerzéseik intézése. még közelebbről 1995-től indul be nagyban a magyarországi magánosítás. H VG .-t. egyenes és kizárólagos oksági összefüggést állapítana meg a fenti adatok és az azok fölött olvasható tények között – az összefüggés valamilyen fokának meglétét nem kizárva –. A mérlegfőösszeg 184-ről 994 millióra (közel egymilliárdra: tehát az ötszörösére) emelkedik. árbevétele több mint 1 milliárd. A hasonló adatok ugrásszerű növekedése tehát nem kizárólag Gyurcsány Ferenc cégeinél mutatható ki. A megbízásra október ben – a közbeszerzési törvény november 1-jei hatályba lépése előtt – kerül sor. 2. az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium. Júniusban egy privatizációs pályázaton az Altus megvásárolja az alumíniumradiátorokat és bányatámfákat gyártó Balassagyarmati Fémipari Kft. továbbá a Magyar Hitelbank és a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank (35-35 százalékkal). Az október 18-i kormányülésre (ugyancsak épphogy megelőzve a közbeszerzési törvényt) beterjesztik a Korona Költségvetési Tanácsadó és Államigazgatási Ellátó Rt. 93 3. 4. 92 Mindez egyetlen üzleti év alatt. 3. hogy a Horn-kormány idején.számbavétele előtt ideiktatok néhány adatot: 1. (A há- 92 93 94 Uo. A cég saját tőkéje 478 millió forint. Augusztusban az Altus 90 százalékos részesedésével megalakul a Fáma Rt. Lipovecz-Szalai: Az Altos-birodalom. A100 milliós alaptőkéjű cégben a Miniszterelnöki Hivatal. I. emlékeztetni szeretnék arra a fejezet elején rögzített tényre. ” M e g k el l j eg y ezn em: a ma ga m r észér ő l ezt n em ta r t o m p er d ö n t ő j e l e nt ő sé g ű n ek . Fá ma a k ö z l ö n y ök r ő l. ingatlanaik hasznosítása és elkülönített alapjaik – például a Környezetvédelmi Alap – kezelése. n o v e m b e r 4 . valamint az Altus Rt. Mielőtt bárki közvetlen. a Magyar Posta helyett bízza meg kiadványai terjesztésével. 138 Az üzlet (1990-2000) . megbízására vonatkozó előterjesztést. o. valamint a Környezetvédelmi Minisztérium (5-5-5 százalékkal). kiszolgálása.

így mindösszesen 40-50 millióért vesszük meg. Uo. többnyire Németországba. és hamarosan el kell adni. Az Altus novemberben meghatározó részesedést szerez az egyik legna gyobb hazai alumíniumipari vállalat. De olyan gondokkal küzd. m. Akkor egy alumíniumkereskedelemben érdekelt üzletember.-t.5 milliárdos árbevételt és 200 milliós nyereséget produkáló. Megvesszük közösen. továbbá mert veszteséges vállalkozásnak. Gát Péter. hogy bármennyi energiát fektetünk bele. 6.-vel.rom előterjesztő: Kiss Elemér.97 7. rossz vételnek bizonyul. Ez azért tűnik sima ügynek. a (6. 1996. Most nézzünk meg közelebbről néhány érdekes részletet. I. azt mondja. A cég több mini 200 millió forint saját tőkével bír. amikor olcsó az olaj. amitől szerény becslések szerint is 4-5 milliárd forint árbevétel várható. és senkinek sem kell. nem tudjuk talpra állítani és nyereségessé tenni. A vagyon megsokszorozása 139 . 5. Lipovecz-Szalai: Az Altus-birodalom. Ha jól emlékszem.-ben (Motim). Dunai Imre és Baja Ferenc. „Megvesszük ugyancsak '95-96 környékén a Balassagyarmati Fémipari Kft. néven közös céget alapít a Magyar Villamos Művekkel (45-55 százalék). Átvállaljuk a vállalat terheit. A balassagyarmati cég leginkább két dolgot gyárt. és a pénzügyi számviteli szakemberképzésben domináns szerepet visz a hazai piacon. 1. aztán eladjuk. akkor nominálisan kevesebbért tudtuk eladni. mert – úgy tetszik – nincs különösebb politikai vonatkozása. nem többért. akit ismerünk.”96 – A következő esztendőben az Állami Számvevőszék vizsgálatát követően azonban ez a tranzakció is meghiúsul. Alumínium lapradiátorokat és építőipari állványokat. „A társulás célja az MVM utóbbi négy évben megépített tiszapalkonyai és százhalombattai fűtő olaj-tárolójának üzemeltetése. hogy ez most már lassan olyan olcsó. Jó pár évig küszködünk vele. Az elképzelések szerint akkor töltik fel a tárolókat. Úgynevezett egyszerűsített privatizáció keretében december utolsó napjaiban az Altusé lesz a Perfekt Pénzügyi Szakoktató és Kiadó Rt. Az egyszerűség okán kezdjük a Balassagyarmati Fémipari Kft.1 milliárd forintos alaptőkéjű. Októberben az Altus 20 millió forintos alaptőkével Fortus Rt. Harmadszor írják már ki a céget. mint amennyiért vettük négy -öt évvel 95 96 97 98 Sza bó Gábor: A Környezetvédelmi Ala p pénzei. és azt a drágább időszakokban az erőművek olcsóbban vehetik meg tőlük. évi 40 milliós nyereséget termel. A Perfektre vonatk ozó priva tizációs szerződés aláírására 19 96 márciusában kerü l sor. itt 50 szá zalékos részesedést szerzett a z Altu s. HVG. 98 Ezek a száraz tények.) 95 – A kormány nem fogadja el az előterjesztést. hogy érdemes lesz megvenni: vegyük meg közösen. október 12. 1400 embert foglalkoztató) Magyaróvári Timföldgyár és Műkorund Rt.

) 99 Intim k lub. akkor véged van. vagy tudsz szerezni arra alkalmas menedzsmentet. kötetlen és bensőséges zárt körű találkozásra alkalmas hely álljon rendelkezésére”. február 3 . akkor kiderül. hogy az Egyesület tagságának megfelelő színvonalú rendszeres. egy dologra nem alkalmasak. hogy az Altus a Miniszterelnöki Hivatallal (majd az általa alapított Közlönykiadóval) kötött ingatlanüzlet révén sem járt rosszul (felújítás és bérlet). Ám a klubnak valószínű leg van egy másfajta – szintén üzleti vonatkozású. ahol nem volt megfelelő menedzsment. Hozzáteszem.és technológiaváltás kikényszerítésére menedzsment nélkül. Ha nem. Ennek – a többmilliárdos nagy cégekhez képest – első pillantásra nincs különösebb üzleti jelentősége. mindenütt az a tapasztalat. HVG. Azt már láttuk.” Folytassuk a sort a képviselői klubbal.” 99 (Kiemelések – D. Ha van megfelelő menedzsment. amelyiknek van programja. akkor hiába erőlködsz. a saját munkáját. Ha ez nincs. Bele is gebedhetsz. kulturált. de a hozamát illetően alighanem felbecsülhetetlen értékű – haszna is. klubjellegű. vagy mi a végén nem tudtuk azt megteremteni. A korabeli sajtó is felfigyel az intézményre. akik – meghívásos alapon – évi félmillió forint »pártolói díj« megfizetése ellenében teljesen szabályszerűen lobbizhatnak. hogy mégiscsak lehet. akkor mögé tudod tenni a finanszírozásra a támogatást. április 4-én kötött megállapodás szövege szerint (aláírók: Gyurcsány Ferenc s egy régi balatonőszödi ismerős: Etey F erenc) elő kell segíteni „különösen annak biztosítását. beleértve annak az elmaradt hozamát.korábban. Aztán elbukott egy csomó munkát. J. Az ilyesmi háromszoros bukási jelent. Nem alkalmasak a termék. ami őt igen kedvező – közel önköltséges – áron önmaga és mindenkori vendége kulináris élvezetének kielégítésére jogosítja fel. hogy nem tudtad megcsinálni. mint amilyenek mi voltunk. mint a szervezet irányítása. süröghetnek-foroghatnak a honatyák körül. lévén a politikusok és az üzletemberek találkozóhelye. Itt az ember először is elbukott valamennyi pénzt. ha nincs egy arra alkalmas menedzsment. s a Heti Világgazdaság cikke elég egyértelműen fogalmaz: „A klubban bármely honatya havi ezer forint ellenében tagságot válthat. 140 Az üzlet (1990-2000) . Annak a lehetősége vagy ott van benn a vállalatban. Be tudsz hozni egy olyan típusú tudást a rendszerbe. által 1995. ám ha kicsit jobban megnézzük. Végül szakmai kudarc is. hogy az olyan típusú befektetők. 1996. nem tudod megcsinálni. Az Országgyűlési Képviselők Klubja Egyesület és a Közlöny és Lapkiadó Kft. amit belefektetett. minő sége stb. Egy dolgot nem tudsz: a nagyon konkrét technológia és termékpiac megújítását. Egyetlen olyan céget nem tudtunk megcsinálni. Hasonló jogosítvánnyal rendelkeznek összesen 100 válogatott cégnek a menedzserei is.

és sok időt tölt a klubban. elnökhelyettesi posztjára delegált Virág Attila. A vagyon megsokszorozása 141 . Naponta ott ebédel. az ellenzéket pedig Pokorni Zoltán (Fidesz). s persze mindazokkal a politikusokkal és vezető állami tisztviselőkkel. csináljanak egy képviselői klubot. nem volt szokás csak úgy odamenni mások – a politikusok – asztalához. az Országgyűlés alelnöke. kiváló kapcsolatteremtő és kommunikációs képességével – mindenkivel jó viszonyt ápol. Győriványi Sándor (FKGP) és Latorcai János (KDNP) képviseli. május 13-tól október 4-ig maradhat az igazgatótanács élén. Igaz. HVG. mondván: a klubban diszkrétebbek és merevebbek voltak a viszonyok. amelyekhez foghatóval kevesen rendelkeznek abban az időben Magyarországon. nevet Kerékgyártó. akik még odajárnak. mindenkit levesz a lábáról. Az egyesület titkára: Gyurcsány Ferenc. a VI VII. majd a Boross-kormány ipari minisztere. Szabó Iván (MDF). jó üzleti érzékkel összeszervezte az akkori pártokat.1996. Még csak rosszra sem kell gondolnunk! Elég csupán a nexus. csupán 1996. továbbá 1994 őszén MDF-Fidesz-KDNP. A képviselői klub elnökségének kereszténydemokrata tagját ugyanis – aki korábban az Antall-. '98 őszén pedig Fidesz-FKGP-MDF közös (és sikertelen) 100 Mink Mária: Megfú rt ola jtartá lyok. amíg meg nem támadták. emeleten található… A miniszterelnök utólag – talán túlontúl szerényen – elhárítja ezt a dicséretet. Olyanokhoz. de a szóhasználata árulkodó: „Hát ugye. Semmi közöm nem volt hozzá. 100 Merthogy a politika (néha) csúnya dolog. De azt gondolom. Országgyűlés elnöke és Zwack Péter (SZDSZ). az. Neki nem is kellett. a szívélyes kapcsolat mind a hat parlamenti párt egy-egy prominensével. Teheti. a Gyurcsány. amikor megvette a Szalay utcának a lenti részét. ami működött is mostanáig. hogy abban a helyiségben.” Az egyesület elnökségében 1995-ben helyet kap Gál Zoltán (MSZP). hogy Gyurcsány Ferencnek minimum Latorcai Jánossal sikerül jó viszonyba kerülnie a képviselői egyesület elnökségi tagjai közül. igazgatótanácsának elnöke. hiszen a politikusok járultak oda az övéhez… Az biztos. december 7. A klubban Gyurcsány afféle házigazdaként – a maga közvetlen és előzékeny modorával. amit ő megvett. hogy ez egy jó ötlet volt.Szilvásy György ugyan utal a dolog politikai szépségére is. Ez csakugyan ki van találva. Mindegyiket. melynek révén az üzletember páratlan politikai kapcsolatrendszerhez és első kézből származó információkhoz juthat. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet volt. hisz a „munkahelye” (az Altus székhelye) ugyanabban az épületben. utólag tudtam meg. A cég társtulajdonosa pedig – mintha csak a politikai kiegyensúlyozás végett történne – az SZDSZ által az ÁPV Rt. Kerékgyártó István egyenesen zseniálisnak tartja az ötletet. A derék kereszténydemokrata honatya ugyanis meglehetősen szoros és nyílt üzleti kapcsolatba lép vele: ő lesz az Altus által '95 legvégén privatizált Perfekt Rt. Latorcai nem sokáig.

hogy… a társaságcsoport kiszolgáltatottsága egy esetleges kőolajválság esetére minél ki sebb legyen… 1995-ben az MVM Rt. J. Azért teszem. hanem – büntetés-. Hogy az utóbbit is kényszerből (és nem gonoszságból) teszi.és szavazatelsőbbségi részvényt kapott… Erre… feltételezhetően azért volt szükség. Információink szerint az MVM Rt. hogy a privatizációs anomáliák nem szűntek meg az új ÁPV Rt. Az alapító okirat szerint az Altus Rt. Íme: „Tisztelt Képviselőtársaim! Napirend előtti felszólalásomban egy példán keresztül szándékozom szemléltetni. 11 millió forint alaptőkével és az Altus Rt. 3 százalék osztalék. mert abból érdekes információkat nyerhetünk Gyurcsány Ferenc egy másik – nagyszabásúnak ígérkező és 1995-96-ban igen nagy figyelmet kiváltó – ügyéről: a Fortus Rt-ről. hogy szegény végül nemcsak a Perfekt éléről kénytelen távozni. 9 millió forint alaptőkével. 101 Esetünkben egy olyan üggyel állunk szem- 101 A régit – Suchma n Tamá s miniszterrel egyetemben – a Tocsik-ü gy botránya sodorta el. A Magyar Villamos Művek Rt. 20 millió forint alaptőkéjű társaságot alapított a tárolókapacitások működtetésére Fortus Rt. vagyonának egy részéhez… (Taps a jobb oldalon. hogy… a kisebbségi tulajdonos anyagi érdekei a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljenek. néven… Tulajdonosai: az MVM Rt. Olyannyira hevesen támadják. illetve vezeklésképpen – még Gyurcsány egy másik vállalkozását is meg kell támadnia. vállalatvezetése a szerződéskötést követően fontolgatta. igazgatóságának 1993 tavaszán hozott döntése értelmében stratégiai fűtőolaj-tároló kapacitások épültek abból a célból. az csupán e könyv – Latorcaival szemben jóhiszemű – szerzőjének a feltételezése. manapság pedig a Fidesz frakció tagja s a vele szövetséges KDNP választmányi elnöke –. éspedig napirend előtti fölszólalás keretében az Országgyűlés plénuma előtt. szóval Latorcait akkoriban. hogy a körülbelül 4 milliárd forint értékű tárolóparkot apportálja a Fortus Rt-be… Az Állami Számvevőszék… előzetes vizsgálati jelentésében mindezt úgy minősítette: fennállt annak a lehetősége. hogy a privatizációs folyamat során lehetséges-e az állami tulajdon működtetésére… létrehozott társaságon keresztül egy magáncégnek ingyen vagyonhoz jutnia ma Magyarországon.) A napirend előtti fölszólaláshoz a Fidesz nevében csatlakozik Varga Mihály (későbbi pénzügyminiszter) is: „A Fidesz parlamenti frakciója egyetért Latorcai János… felvetésével. hogy a közös vállalkozásban a kisebbségi tulajdonos lényegében ingyen jutott volna a Magyar Villamos Művek Rt.)” (Kiemelések – D. tehát 1995 őszén hevesen támadják párttársai.budapesti főpolgármester-jelölt volt. 142 Az üzlet (1990-2000) . Méghozzá a baloldali üzleti kapcsolatai miatt. Az sem a rossz szándék megnyilvánulása részemről. hogy hosszabban idézek a szóban forgó felszólalásból. Igazgatóság felállása után sem.

ho gy a forrá sért ék ü k és a hi telü k i gen csek ély .” Az ellenzék szónoka – mármint az utóbbi – persze túloz. altius. in du lato sak é s m eg bí zha ta tla n ok . a mai napig ő a szervezet elnöke. L eg följ eb b k o n sta tá lo m. elnöki posztjára. és üzemeltetésükre partnert keres. Hog y e zt a té ny föltá r ó ig yek ezet et ö szt ön özték e esetleg es riváli s 103 104 105 ü zlet i va gy p olitik a i c so por tok érd ek ei . I. A nevek jelentése ugyanis összekapcsolódik.102 amelyben többek között ezek olvashatók: „Az MVM mindenesetre úgy határozott. hogy a konstrukció minden bizonnyal Gyurcsány Ferenc szellemi terméke. ho gy a ma g ya r mi ni szt erel n ö k – és a róla szóló k ön yv szerzőj é nek – la ti n tu dá sa k ívá nni va lók a t ha gy ma ga u tá n . A neveknél. Az ÁSZ vizsgálatot végző tisztviselőjét. A villamos műveknél többen úgy gondolták. Kovács Árpádot ugyanis időközben kinevezik az állami tulajdon privatizá cióját. Miv el a cég eiről beszélv e elő tt em ma ga Gyu rc sá ny F ere n c t ett u ta lá st a z oli mpiai ját ék ok jel mon datára. elnökeként Kovács akként összegzi kifogásait az üzlettel szemben. illetve működtetését végző ÁPV Rt. Mink Mária: Megfú rt ola jtartá lyok.és kormányzati kapcsolatok felhasználásával létrejött vállalkozásról van szó. erősebben”: az olimpiai játékok görög jelmondata. állítá so mat fenn ta rtom . A vagyon megsokszorozása 143 . fortus” (eredetileg: citius. a tározókat megtartja. A j ob b olda li sajt ó – csak n em k iv étel n élk ü l 2 0 0 3 u tán szü l e tett! – Gyu r c sá ny F er en c ü zl eti ü gy ei ve l fogla lk o zó írá sai ol yann yira el fogu ltak . Orbán.-vel…”103 Az ügy hamarosan különös fordulatot vesz. E nn ek k ét ok a va n : 1 . Öná ll ó j el e nté sű la tin sz ó: tek i nt ély es. „Citus.'' 105 A név jelentése („erősebben”) összességében helytálló – még akkor is. hogy az Altus „a Fortus révén viszonylag kis befektetéssel óriási összeghez juthatott volna”. Uo. ha a szóban 102 Az ol va só na k biz on yá ra feltű nt. A mini szt er eln ök e gyik mu nk a tá rsa sz erin t a z altu s eln ev ezés eti mol óg iai ért el emb en n em a z a ltiu sb ól szá r ma zik . 104 Itt álljunk meg egy szóra. m. hogy egy… tőkeerős. De hogy az elhangzott állításokban lehet igazság. fortius) – „gyorsabban. A cégek elnevezése – Altus. ahol a korábbi elhíresült Tocsik ügyhöz hasonló méretű párt. Fortus – ugyanis jelzi. h o gy eb b en a fejezetb en szin te k i zárólag a H VG cik k eir e hiva tk o z o m. n emes stb . szakmai kapcsolatok nélküli társaság alapítására határozta el magát az Altus Rt.ben. azt nemcsak az Állami Számvevőszék hivatkozott vizsgálata. Párját ritkító eset: Horn kinevezi. A tárg yilag o snak és t én y sze rű nek m on d ha tó He ti Vilá g g a zda ság a k ilen cv e ne s évek k ö zep én g yak ran és megk ü lö nb öztetet t fi gy el m et sz e nt elt Gyu r c sá n y é s a h oz zá k a pc sol ód ó ér d ek k ör vállalk ozá sainak s a zok l eh et ség e s pol itik a i vo na tk o zá sa i na k . (Nem sokkal később visszakerül a Számvevőszékhez. Például a Heti Világgazdaság. 2 . hanem az ügy utóélete és a korabeli mértékadó sajtó is igazolja. Medgyessy és Gyurcsány pedig egyaránt békén hagyja!) Az ÁPV Rt. szakmai tudással és kapcsolatokkal rendelkező társasággal kellene megállapodni… Nem kis meglepetésre azonban az MVM végül inkább egy szerény alaptőkéjű. altus. magasabbra. a z t n e m tu dhat o m. ill et ve n em i s fölt ét el ezh et em. Gyurcsány tehát beszélő neveket adott a cégeinek: a másodikkal mintha a vagyonépítés új szakaszára kívánt volna utalni.

aki az Altus elnök-vezérigazgatója.Apró Piroska és férje forgó cég (Fortus) végül nem váltja be a hozzá fűzött reményeket. 144 Az üzlet (1990-2000) . körülményekről.) Ahogy a cikk szóhasználata is jelzi: mindez csak feltételezés.… az értékes politikai kapcsolatok legális »jutalmazási« lehetőségei szűkülnek – vélik bennfentesek. Mármint hogy a szóban forgó (itt talán nem hiba átvenni az ellenzék mai szóhasználatát: „ApróGyurcsány”) érdekkör vélt politikai szolgálatait akarták volna jutalmazni a rop 106 Mink Mária: Megfú rt ola jtartá lyok. Gyurcsány Ferenc anyósa. akik szerint az MVM jelenlegi vezetése a privatizációs stratégia megváltoztatását: a még állami tulajdonban lévő villamos művek magánkézbe adásának elhalasztását tervezte az Altus segítségével kijárni. Az olajtáro zó-üzlet ugyanis meghiúsul: az MVM vezetése – a kibontakozó ellenállás és botrány hatására – eláll tőle. Az üzlet meghiúsulása nyomán kialakuló helyzetet a következőképpen írja le a lap újságírója: „A villamos művek vezetői számára. I. hogy az MVM Rt. illetve összefüggésekről szerezhetünk tudomást. Feltehetően az ilyen irányú kapcsolatok építését szolgálta már az is. Horn Gyula miniszterelnök első – 1994 júliusától novemberéig hivatalban volt – kabinetfőnökét. Mi azonban időzzünk még itt egy pillanatig. 1995 tavaszától tanácsadóként alkalmazza Apró Piroskát. J.”106 (Kiemelések – D. m. A Heti Világgazdaság hivatkozott cikkében ugyanis további érdekes tényekről.

” A következő mondat azonban mintha sejtetne valamit a jövőre nézve: „Ha egyszer úgy adódik.-t. Ugyanez a cégismertető a „Kulcsemberek” című rovatban (így: megszámozva) a következő neveket sorolja föl: „1. az ember egyszerre csak egy istent szolgáljon.” Ám a zárás ellentmond ennek: „De a szerepeket jobb nem összekeverni. hogy Apró Piroska 1995 tavaszától a Magyar Villamos Művek Rt. ” Ez utóbbiak Gyurcsány Ferenc miniszterelnök érvei.pant előnyös olajtározó-biznisszel. A második embert. Dr. annak van egy – eddig általunk még nem említett – múltbéli oka. igazgatótanácsi elnöke: dr. 2. Ez ismerős – Gyurcsány Ferenc ellenfeleitől. akkor a hozzá való hitelt a Magyar Kereskedelmi és Hitelbank Rt. hogy a következő évben a Népszabadság újságírója ugyancsak szükségét érzi annak. Azért nehéz. és nem több. Szilvásy György igazgató. Az viszont. Gyurcsány Ferenc válasza kategorikusan elutasító: „Apró Piroska a feleségem édesanyja – rokonom. Van bennük igazság. és habozás nélkül rámutatni. A Népszabadság újságírója 1996 szeptemberében természetesen nem láthat a jövőbe. ha üzlettársunk is lehetne. Auth Henriket se könnyű. „bunda”.” 107 Csakhogy a soron következő esztendő – minderre alaposan rácáfolva – mégiscsak a megtiszteltetés. Az MHB Rt. hogy rákérdezzen az anyós szerepére.” Lehet ellenpontozni: „Nézzük csak meg. „mutyi” stb. A vagyon megsokszorozása 145 . számomra és az Altus számára lenne megtiszteltetés. 3. ami egyúttal az Altus legnagyobb volumenű privatizációs vállalkozása. 56 57. Tény az is. Másfelől lehet bagatellizálni: „Az IT elnöki posztja nem operatív funkció. Őt nehéz azzal vádolni. A Nemzeti Bank jelenlegi elnöke. Egyfelől lehet ennek óriási jelentőséget tulajdonítani.m. Apró Piroska. igazgatósága dr. Apró Piroskát választja elnökévé”. 0. Hogy ennek ellenére mégis Apró Piroska szerepéről tudakozódik. hogy „összeférhetetlenség”. aki a tényleges döntéseket hozta? Járai Zsigmond! Orbán későbbi pénzügyminisztere. Ezzel a ténnyel nehéz mit kezdeni. folyósítja számára. S hogy az utóbbi '90-ben – az utolsó „kommunista” 107 Ferencz Gá bor: A gyors hal… I. az igazgatóság elnöke. de hozzá kell tennünk. tanácsa dójaként működött: tény. Leleplező erejűnek tekinteni. hogy '95-ben még ő sem a szocialisták miniszterelnöke. Gyurcsány Ferenc vezérigazgató. a szerepkeveredés és a politeizmus éve lesz Gyurcsány Ferenc számára. merthogy több mindent lehet. Cégének hivatalos kiadványában ugyanis ez olvasható 1997 legfontosabb eseményei között: „az Altus Befektetési Rt. Amikor Gyurcsány Ferenc cége az előző év novemberében megveszi a több mint egymilliárd forintos alaptőkéjű Motim Rt. ki is volt akkor a bank vezérigazgatója. Honti Pál igazgató”. 4. hogy a szociknak dolgozott. Apró Piroska. az elnök nem foglalkozik konkrét hitelügyletekkel. és Járai sem Orbán minisztere.

Ezeket is számba véve nem volna különösebb baj az (akkor ráadásul még csak leendő) anyós elnöki pozíciójának puszta tényével. Azok ugyanis minden vonatkozásban megfeleltek a korabeli hitelfolyósítási gyakorlatnak. hogy Apró Piroska – amint ezt maga Járai Zsigmond is megerősítette – a kérelmezőhöz fűződő családi kapcsolata okán nem vett részt az igazgatótanácsi ülés azon részén. mert az Altus természetesen visszafizette a hitelösszeget a kamatokkal együtt. a szerződésben foglaltak szerint. Attól tartok. Annál is inkább. ügyével. ha… Ha más – korábban már említett – hasonló tények nem erősítenék föl egy kissé ennek az egyszerű ténynek a súlyát. Azzal a (végül sikertelennek bizonyuló) kísérlettel. amelyen az Altusnak adandó hitelről döntöttek. némi befolyása azért informálisan mégiscsak lehet azokra. Továbbá: bár az IT elnöke valóban nem visz operatív ügyeket a bankban.-t és a hozzá kapcsolódó (vagy kapcsolódni látszó) tényeket. mi több. amelyet a kutya sem emlegetne ma már.és szabályszerűségét soha senki nem vonta. Ahogy az üzleti paramétereit sem. Ezek már nyomós érvek. hogy az Altus e – mint már utaltunk rá. legnagyobb volumenű – privatizációja összefüggésben állhat a Korona Rt. Továbbá: ha Gyurcsány Ferencből nem lett volna időközben miniszterelnök… De nézzük meg egy kicsit közelebbről magát a Motim Rt. nem is vonhatta kétségbe. Ezen nem változtat még az sem. amely töb- 146 Az üzlet (1990-2000) . a bank számára is előnyös volt az üzlet. Persze a kormányfőnek van másik érve is: a hitel jog.A sípályán kormányban – még Németh Miklós pénzügyminiszterének a helyettese volt.

I lletv e u o . Hungalu Rt. Mosonmagyaróvár). miből tudnak ekkora. inkább az a kérdés. A magyar alumíniumipart működtető Magyar Alumínium Tröszt (MAT) a privatizációt előkészítendő – 1991-ben alakul át állami holdinggá.6 milliárdot kellett fizetni. persze. A privatizáció különlegessége. amelynek közigazgatási államtitkára.bek között a Környezetvédelmi Alap pénzeinek kezelésében és felhasználásában biztosított volna szerepet az Altusnak. 1 9 9 6 . 1 9 9 6 . hiszen egy egész ágazat – több mint 5 ezer ember – foglalkoztatási gondjaival érvelhetnének az ágazat jövőjében megszállottan bízó magántulajdonosok. H VG . A tulajdonában álló bauxitbánya. a három timföldgyár (Ajka. A vagyon megsokszorozása 147 .: A Körn y e ze tv éd el mi Ala p p én z ei. hogy különben az államra maradnak a környezeti károk költségei.) 108 S za bó Gá b or: Az a lu mí niu mipa r ú j ga z dá i.az alumíniumipari novemberben játszódik le. „Bár első látásra bombaüzletnek tűnik. hogy az új tulajdonosok a megvásárolt üzemekkel együtt átveszik a bauxitbányászat és a timföldgyártás melléktermékeként keletkezett környezeti kárrendezés és rekultiváció – nem kevesebb. ha az említett vállalá sokat is figyelembe vesszük. Kö ztü nk ma ra djo n. Almásfü zitő. illetve az Altus. A Heti Világgazdaság – külön-külön – mindkeltőről részletes beszámolót és elemzést közöl. A két tranzakció időben egybeesik: a környezetvédelmi projekt 1995 októberében. mint 11 milliárd forintra rúgó – költségeit is. hogy a hazai szakmai befektetőket részesítik előnyben… A terv teljesült: az eddig meghirdetett cégek… magyar vevők tulajdonába kerültek. „A privátizációs stratégia leírásában feketén-fehéren szerepel – írja a HVG –. illetve késztermékgyártó vállalkozások eladására 1995-ben kerül sor. beruházási és kör nyezetvédelmi kötelezettségeik közül”. a saját hajuknál fogva próbálják magukat kiemelni… hatalmas hiteltörlesztési. és kitapintani a lehetséges összekötő szálakat. hogy az összesen több mint 6 milliárd forint névértékű cégekért csak 1. Az ilyen érvek bizonyára értő fülekre találnának… a 12 milliárd forintos Környezetvédelmi Alapot kezelő Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumban. Ez esetben. illetve Gyurcsány Ferencnek. meg azzal. eseten ként több milliárd forintos terheket vállalni néhány milliós törzstőkéjű kft. 108 az alábbiakban ezek alapján igyekszem rekonstruálni a történteket. Ha 1500 dollár alatt marad az alu mínium tőzsdei ára… az egyik cég romlása a másikat is magával sodorhatja. néven. a kohó és a félkész-. ok tób er 1 2 . Szil vásy György egykori mozgalmi kapcsolatai révén az ágazatban többszörösen érdekelt Altushoz is közel áll. A kiemelkedéshez azonban minden bizonnyal számíthatnak az állam segítségére is: „A privatizációs modell sikere a fehér fém konjunktúrájának alakulásán múlik.-k „ A cikkíró szerint az új tulajdonosok „Münchhausen báróként. szeptemb er 1 4 . H VG.. J. a lobbierő is nagyobb lenne.” (Kiemelés – D.” Az egyik közülük – aki a mosonmagyaróvári üzemet megszerzi – Gyurcsány Ferenc.

de féltem a váltástól.„A HVG sejtetését. A Közlöny. a tárca napirendjén sem szerepelt. 109 110 Uo. 1995 októberében váratlanul meghalt. Trapp Andrea Nagy Imrének. Novemberben elfogadtam a felkérést. hanem csak időbeli? Feltétlenül ide kell iktatnunk az érintett ez ügyben tett személyes vallomását: „A kormányváltástól Baja Ferenc folyamatosan hívott. még ő a MEH gazdasági ügyekkel foglalkozó helyettes államtitkára. Részlet a miniszterelnök á llal küldött – a munkatársai készítette – korrek ciós levélből. hogy menjek át államtitkárnak. a Magyar Posta helyett az Altus 90 százalékos részesedésével megalakult Fáma Rt. az önállóan működött a Környezetgazdálkodási Intézet nél (melynek vezetője a kereszténydemokrata Endrédy István volt). Ma is úgy élem át. hogy a HVG szerint a Környezetvédelmi Alap titkárságának irányításával hamarosan (az alap ügyeivel egyébként régebb óta foglalkozó) Nagyné Trapp Andreát bízza meg Baja Ferenc miniszter. amikor a Korona Rt. Gyurcsány Ferenc cégei onnan abban az időben támogatást nem kaptak” – kommentálja az előbbieket a miniszterelnök által küldött (bizonnyal Szilvásy György és munkatársa által fogalmazott) levél. 148 Az üzlet (1990-2000) . az alappal kap csolatos döntési kompetenciák nélkül. Édesapám próbált rávenni. A főosztály elsősorban a stratégiai tervezés és szabályozás feladataival volt megbízva. Mint láttuk. Novembertől Szilvásy György a környezetvédelmi minisztérium államtitkára lesz. létrehozását célzó előterjesztés készül. Puszta spekuláció volt.” 110 Végezetül idekívánkozik még két – a fentiekhez kapcsolódó és ugyancsak személyekre vonatkozó – információ. (A hivatalt – mint tudjuk – Kiss Elemér vezeti. az utóbbit Molnár Attila irányítja. mondván.és Lapkiadó Kft.-t bízza meg kiadványai terjesztésével. illetve a Demisz utolsó vezetőjének a felesége. miszerint a Környezetvédelmi Alap fedezné a környezet kár-mentesítés költségeit.-vel ellentétben sikeresen – 1995 októberében még egy tranzakciót lebonyolítanak a Miniszterelnöki Hivatal környékén. A MEH-et az előbbiben Rákosi Ferenc képviseli.” Újabb kombinációkra adhat okot. soha senki nem tudta igazolni. a KISZ. ugyancsak a közbeszerzési törvényt megelőzve – ám a Korona Rt. próbáljam ki magam. hogy az összefüggés nem oksági. hogy édesapám végakaratát teljesítettem – és megpróbáltam megállni a helyem. 109 A kombinációk cáfolatául küldött kiegészítés: „A gyermekei születése előtt is a tárcánál dolgozó Nagyné Trapp Andrea által vezetett szervezeti egység nem irányította a Környezetvédelmi Alapot. a közigazga tási államtitkárság a szakma csúcsa. illetve a pályázatokkal kapcsolatos technikai feladatok tartoztak hozzá.) Az október 18-i kormányülésen azonban az előterjesztés megbukik. 1995 októberében. Lehet. Hogy hogyan kerül Szilvásy a környezetvédelmi minisztériumba? Áthelyezik.

Ma is az: a miniszterel nöki kabinetben. Szilvásy György beosztottja.és Lapkiadó Kft. Amikor kifelé megyek. Méghozzá Kiss Elemér és Bakos Sándor társaságában.Molnárt ismerjük: ő Gyurcsány tulajdonostársa az Altusban – volt szegedi KISZ-vezető.-nél. hogy az előszobában – az utánam következő vendég – Nagy Imre ül. az egyetemi tanácsban is a helyettesed volt? De igen – feleli –. hanem a képviselői klub révén is üzleti kapcsolatban áll Gyurcsány Ferenccel és az Altussal. ez egy kihívás. Talán emlékeznek rá: a KISZ Egyetemi és Főiskolai Tanácsának osz tályvezető helyettese volt. Rákosi esetében ez a kapcsolat ráadásul nemcsak közvetett. augusztus 18 -án először járok Szilvásy Györgynél a kabinetirodán. Így kerül a Küzlöny. amely a kilencvenes évek derekán nemcsak a Fáma Rt. de közvetlen formában is fönnáll: ő ugyanis 1994 szeptemberétől felügyelőbizottsági tag lesz az Altus által megvásárolt első vállalatnál. 111 Lipovecz Szalai: Az Altu s-birodalom. emlékeztetnem kell az Olvasót arra. a Gép. Itt tegyünk pontot a fejezet végére.-hez. „Kevesebbet tudunk neki adni. hogy Gyurcsány Ferencről kérdezzem. hogy Szilvásy György – olykor – eléggé a szívén viselte az Altus sorsát… E fejezet legvégén – ha tetszik. ” Talán nem túlzás ebből arra következtetni. Amikor elmegy. megkérdezem: nem ő az a Rákosi.és Technológiaszerelő Rt.. Az volt a két időszak között is: a Miniszterelnöki Hivatalban. afféle slusszpoénként – kénytelen vagyok beszámolni egy személyes élményemről is. (Utóbbi a nyolcvanas évek második felében szintén KISZ-vezető volt. I. Ám Rákosi neve is szóba került már ebben a könyvben. mint amije volt. hogy két fejezettel korábban a miniszterelnök elmondta: afféle válságmenedzseri szerepkörbe egy nyugati cégtől idecsábítják „Szilvásy Gyuri feleségét” is. a negyedik fejezetben. de azt mondjuk. A vagyon megsokszorozása 149 . már nem csodálkozom rajta. Amikor 2005. egy konkrét ügy kapcsán a pontos adatok tisztázása végett magához kéreti Rákosi Ferencet. aki már a KISZ-ben.) 111 S ha már a Gépszerelő így újra szóba került. én régóta csapatban dolgozom.m.

Az ilyenfajta. Mert a három cég. és siker a Perfekt. mondhatni. A Gép szerelő: kudarc. továbbá siker a Motim. „A Perfekt 1996-ban került Gyurcsány tulajdonába. Pontosabban csak fele részben. mint amennyit elbuktál. meg a nyereség tekintetében is. A bemutatását bízzuk Szilvásy Györgyre. a Béta-Roll Hengergumizó) szintén Tatai Ilona és Jagiellowitz Györgyné szakterületéhez tartozik. A martfűi Tisza Műtalp. innentől jobbára a megszerzett vagyon átstrukturálása és működésének konszolidálása folyik. a balassagyarmati Fémipari: kudarc. másrészt ezen belül a tanácsadással foglalkozó cégek 150 Az üzlet (1990-2000) . a Tisza Műgumi: kudarc.és Gumigyártó Kft. Az utóbbit ennek ellenére eladtuk. ami száz százalékban az Altusé. mint amekkorát a kudarcok elvittek. meg szakmailag is egyértelműen pozitív. Szóval a nettó egyenleg pénzügyileg is. kettő-háromnál a pénzednél maradsz. Egyáltalán nem rossz. ami bejött. (melynek székhelye a mai napig Martfűn – antikommunisták. így az utolsó vétel az első (a Gép szerelő) sorsára jut: idővel leépítik. „Három nagy sikeres történetünk van. De az egykori Tisza Cipőgyár talpgyártó részlegéből alakult cégen semmiféle átszervezés és tőkeemelés nem képes segíteni. mondjuk így: kockázati működőtőke-befektetőkre. Mikor én '98-ban odakerültem. Három-három: ez nem rossz arány. és voltak kisebb tanácsadó cégek is. azt szokták mondani. A TMG Kft. Siker a Béta-Roll Hengergumizó – ez több mint siker: hatalmas szerencse –. a Martfű. ám ez a cég harmadik nagy – talán legnagyobb – kudarcának bizonyul. hisz a másik fele Virág Attiláé volt. lenullázzák. Az utolsó jelentősebb vételre 1998-ban kerül sor. Szakmailag is. mint amilyenek mi voltunk. figyelem! –. mint az Agóra Marketing. Emellett létezett az Altus Consulting nevű tanácsadó cég.” A Perfekt. és három nagyobb kudarcunk. Az Altus azonban ennél sokkal sikeresebb volt. amelyet 2002-ben eladnak. aki egyrészt a stra tégiai befektetésekért felel. Akkor már többet nyerhetsz. ha tízből hatot elbuksz. az nagyságrendekkel nagyobb pénzügyi és szakmai nyereséget hozott. de az egy külön történet. valójában az Altus stratégiai cége. egy-kettő pedig bejön. az Altusnál én lettem az az igazgató. a Lenin utca 16/a címen található) jelenleg fölszámolás alatt áll.Vagyonmérleg A kilencvenes évek végére gyakorlatilag befejeződik Gyurcsány Ferenc vagyonszerzése. (akár a korábbi nagy siker. Pepó Pál meneszti őt az államigazgatásból – 1998-ban átveszi az irányítását. akkor már jó. aki – miután két kormányzati ciklust követően az Orbán-kormány kisgazda minisztere.

Végül tehát épp fordítva történt a dolog: a stratégiai ágazatot kellett eladni. azt is szorosan a Perfekthez kötöttük. főleg pénzügyi és gazdasági tárgyak.összehangolását elvégzi. akkor én lettem a Perfekt vezérigazgatója. a pénzügyi befektetésnek az a lényege. szakkönyvek. Szóba se került az értékesítése a 2002-es kormányváltás előtt. hogy örök életre ab ból éljen. A saját cégeit. Ugye. hogy mától nulla forintja származik az államtól. A Perfektet azért gyúrtuk össze. Pénzügyi. de a Perfektet meg akartuk tartani. pláne nem tudja ilyen módon utasítani. A tanácsadás olyan százmilliós nagyságrendű volt. a kórházakkal foglalkozó üzletág. Olcsón megvenni. vagy mert a szakképzési alapból kap valamit. és nyereségesen működtessük. Amikor beolvasztottuk. Ezért ő. és a Béta-Roll. szintén Szilvásy adja meg a választ. Ezt mind én fogtam át. Vagyon mérleg 151 . aztán eladni. ha csak 50 százalékban tulajdonos. tőkeemeléssel. A Motim és a többi értékesítésére többször volt kísérlet 2002-ig. A pénzügyi befektetéseken belül volt a Motim és kör nyéke. illetve a Gyurcsány miniszterelnöknél betöltött tanácsadói szerepe. A stratégiai befektetéseket viszont hosszú távra tervezik: nálunk ez volt a Per fekt. ezen belül a legnagyobb a mér legképes könyvelő és a könyvvizsgáló. vagy mert elvégzett egy tanácsadói munkát egy állami cég nek. Azt tudja tenni. Utóbbi azt jelentette.” Arra a kérdésre. és még lehetne sorolni. Egyszerűen lehetetlen. nem mondhatta ki. ami a gumiiparhoz. azért egységesítettük. Följavítsa és eladja. Ebből sok minden kiderül Gyurcsány Ferenc és az Altus vagyonának működéséről. Korábban voltak még kisebbek is. Ami miatt az egész koncepció a visszájára fordult. Oktatás. Az oktatás volt a legnagyobb üzletág: több milliárdos. „Két nagy része volt az Altusnak: az úgynevezett pénzügyi befektetések és a stratégiai befektetések. válságmenedzseléssel. Főleg tankönyvek. könyvkiadás. a pénzügyi befektetéseket pedig megtartani. környezetvédelmi tanácsadás. valamint informatikai és szervezetfejlesztési tanácsadás. hanem hogy eladja. mert munkanélküliek foglalkoztatásáért kap támogatást. tehát ami az alumíniumiparhoz kapcsolódott eredetileg. hogy mit jelentett a Perfekt stratégiai jellege. Azzal nem volt összeegyeztethető a Perfekt tartós tulajdonlása. Végül volt a könyvkiadás. Az egészből lett egy holding: amit nem olvasztottunk be. amikor miniszter lett. tanácsadás. és megcsináltuk az egységes tudásbázist és a szervezetet. majd észszerű átszervezéssel. amelyiknek nincs valamilyen állami kapcsolata. hogy hosszú távon fönntartsuk. Az utóbbiakat adta most vagyonkezelésbe. Egyébként lehetetlen ma Magyarországon olyan céget találni. Ma is ez az elsőszámú magyar felnőttképző cég. főleg. gazda sági tanácsadás. hogy a kicsiket beolvasztottuk a Perfektbe. olyan félmilliárdos nagyságrenddel. hogy azt nem azért tartja a tulajdonos. az a kormányváltás. miegymással följaví tani. Vagy azért.

Szilvásy szerint „Erdős Ákos személyisége is kizárja. és kimondja azokat a szabá lyokat. mondjuk. s amikor az letelt. és azt kifizette. Nagy alapok. mint egy pár száz milliós oktatási cég tulajdonlása. élvonalbeli termékeket gyártó. mert az ő cégében. hogy eleinte ő is erre gondolt. mert ő az állami döntések közelében van.. De milyen alapon? Akinek egyszer valamit eladtam. hogy csak strómannak adtam. Közben valami kevés osztalékot vet tünk ki. Olyan vevőt talált az Altus. 700 millióért. ma két pilléren nyugszik. Mindig tudtam. utána azt mondják. Hogy valójában el sem adja. hogy Gyurcsány Ferenc nem csupán egy rövid kiruccanás erejéig lépett át az üzletből a politikába. Az Altus Rt. Az egyik a Wallis. Gyur csány nem engedhette meg magának már miniszterelnöki tanácsadóként sem. A Perfektnél viszont nem lett volna elkerülhető az állammal való kapcsolat. ” Akárhogy is volt. hogy minden átlátható legyen. Hogy őt folyamatosan az üzlettársamnak titulálja a jobboldali sajtó. amit Erdős Ákossal tesznek. a mik or Er dő s cége ny eri meg a Nemzeti T an k öny vk ia d ó pr iva ti zá ci ó s pá lyá za tá t. csak álcázza négy évre. de nem drámai hozam. akkor visszaveszi. Rendkívül méltatlannak tartom. Vagyonkezelésbe adja. nemzetközileg versenyképes. aki valamennyire is ismeri. a Láng Holdingban nagy nemzetközi befektetők vannak. akinél ez a dolog föl sem vetődhet. Mert az X minisztérium megrendelte a saját apparátusának a mérlegképes könyvelői tanfolyamot. ma már a miniszterelnök ellenfelei is sejtik. Méghozzá azonos árakkal. és elmondhatom. hogy az kizárja ezt a feltételezést.” Sokan feltételezik. merthogy van egy opciós szerződés. a piacon a maga területén gyakorla112 113 Ez Ba jna i Gordon cége! Ez ek a vá da k fők é nt a k k or foga l ma z ó dta k me g.” „Eladom a Perfektet. azt hiszem. 152 Az üzlet (1990-2000) . ha el fogom adni. hogy hírbe hozzák ezzel. Ez nagyon szép hozam. azt hiszem. Hát azt senki sem mondhatja komolyan. de jön. akkor abból csak húszmillió jön az államtól. Gáspár Gyula (szintén volt KISZ-es) elmondta. tulajdonosként.. Ez egy valóságos értékesítés volt. Hogy itt most már valamivel nagyobb tétekről van szó. Azért döntöttünk Erdős Ákos mellett. a Perfekt ottani kirendeltségének vezetője. Mára azonban az új tulajdonos olyannyira beágyazta a céget a sajátjai közé. Amikor – anyagot gyűjtve ehhez a könyvhöz – Pécsett jártam. hogy Gyurcsány Ferenc strómannak adja el a céget. Nem meghatározó tétel. hogy két vevőjelölt van. ha van kétmilliárd árbevétele. hogy Erdős Ákos a strómanja lesz valakinek. Két nagyon korszerű. Hogy tudniillik azért kap megrendeléseket a Perfekt. és hat évvel később eladtuk. az mindörökre az üzlettársam marad? 113 Vettük azt a céget 321 millióért 1996-ban.hogy távol tartja magát tőlük. amelyek szerint az állami pénzekkel el kell számolni. 112 a másik Erdős Ákos.

Az egyik a gumihengereket gyártó Béta-Roll. továbbá számos más iparág.és kopásálló. amely a nyomdaipartól kezdve számos más területet lát el a termékeivel.114 „Az az igazság. amelyen a cég áll. szóval teszik a dolgukat az emberek. Az a kérdés. Istentelen nehéz volt. Ám az Altus esetében ilyesmi mostanság nem fenyeget. hogy ha a vagyonra nem figyelnek. illetve iparág alkotja. de most már a Motim is azon dolgozik. nem tartunk fenn autó kat. Bizonyos befektetésekről nagyon sok tárgyalás folyik például Oroszországban. Mikor merünk Ukrajna felé elindulni. amelyeket világszerte használ az acél-. komoly versenytárssal alig rendelkező vállalatcsoport. neki vettünk egy kocsit. A másik a Motim. és terjeszkedik a régióban.hu Vagyon mérleg 153 . Az ifjú apa Az a két láb. Azoknak a lakását. Az első lépést kell megtenni. az építő. Ennek a vagyonnak ma már van annyi bevétele.és a zománcipar. 114 Forrá s: www. akkor abból baj lehet. Mivel nem engedhetjük meg. a kerámia-. életvitelét is mi segítünk fenntartani. Lakunk egy tisztességes házban. Nemcsak a szűk családomról beszélek: akiket te láttál otthon. a rokon gyerekeket mi taníttatjuk. A Béta-Roll ezen a szinten elérte jövedelmezősége csúcsát. hogy továbblépjen más országokba. ami a következő lépés lehet. hogy Klára az őrezred autójával járjon. nem tartunk fenn vidéki birtokokat.altu s. autóját. rokonokat.tilag hegemón helyzetben lévő. műkorund. amely eredetileg az alumíniumipar. Egyelőre nincs a láthatáron olyan stratégiai kihívás. illetve csiszolóanyagokat gyártanak. hogy biztonságot ad a családnak. ami fenyegetné ezt a két céget. alapvetően azokért is nekem van felelősségem. alu-szulfát) olyan csúcstechnológiával készült. mikor tudunk a következő országba menni. pontosabban a timföldgyár tás melléktermékeiből kifejlesztett termékstruktúrával foglal el hasonló pozíciót. s – mint láttuk – jó ideje átlépte az ország határait. rendkívüli tűz. A Motim is túl van a változás legnehezebb időszakán. Ezekből a melléktermékekből (kádkő. az üveg-. jelenleg nagyon stabil.

Nem hagyott maga után haragosokat meg ellenségeket. Abban a korban. Nem lehet kiszállni. arról tudnánk. hogy ez semmi másra nem jó. 115 154 Az üzlet (1990-2000) . kihasználta a lehetőségeket. hogy politikusként egyáltalán ne kelljen a pénzre gondolnom. Mi a fenének? Hát mit kezdenék vele? Ez ügyben én konzervatívnak vallom magamat. Hallottál ilyenről? Még olyanról sem tudunk. Nincsenek mögötte romok. Azzal hízelgek magamnak. Ebből az egymilliárdból osztalékként kivesszük ennek kb. „Rámenős volt. abból a célból.) Mindazok. ilyen szempontból is. Ez egy korrekt magatartás. befizette az adót. Azt rég kikaparták volna. amikor kellett. Van két nagy ipari vállalat. amikor a nagy vagyonok születtek. Nem erőszakoskodott senkivel. nem zsarolt meg embereket. hogy én az államtól nem fogadok el pénzt azért. mint hogy magamnak hízelegjek vele. a tébét.” Gyu r c sá n y F e r e n c va l ó ba n n e m v e sz i fe l a m i n i sz t er el n ök i ja va da l ma zá sát . Az egyikben dolgozik összességében száz ember. amit csinálok. mint mondjuk Orbán apja esetében a Zarándok János. különösen most már. A többi bent marad. Mert itt nem az Altus az érdekes. p o n t o sa b ba n . Még több pénzt csinálni. 115 Persze tudom. mert úgy érzik. A válásait is nagyon korrektül intézte. ez ritkaságnak számít. és fejlesztünk. az semmi. nem lehet megállni. de nem volt gátlástalan és mohó. A kor viszonyai közepette: a magyar kapitalizmus rendszerváltozás környéki megszületése idején. magyar viszonylatban stabil polgári életet élünk. a 15-20 százalékát. és egyre többet és többet akarnak. De semmi sincs. Igen. szóba se kerül ilyesmi. tovább növelni ezt a vagyont. és kifizette a végkielégítést is. Az eredeti tőkefelhalmozás korában. az csak egy kagylóhéj. a másikban mindennel együtt hatszáz… A kettő együtt évente eredményben hoz vagy egymilliárdot. Nem rohant és gázolt előre.” „Visszafizette a hiteleket. nem verte át az üzleti partnereit.Lehetne ennél többet szerezni. Sokan ezért buknak bele.” (A „polgári” szót én kurziváltam. de nekem nincs ilyen ambícióm. t el j e s e g é sz é b e n j ót é k o n y c é l ok ra fo r d ít ja a z t. hogy jelezzem: szerintem a nagypolgári volna a pontos kifejezés. hanem szisztematikusan építkezett. Ha lett volna bármi efféle ügye. hogy ez egy letisztult dolog.” „Alapvetően betartotta a szabályokat. áldozatok és hulladékhegyek. És nem adott el semmit Kaya Ibrahimnak meg Joszif Totnak. hogy az általa használt módszerek és eszközök kifejezetten korrektnek és visszafogottnak nevezhetők a kor viszonyai közepette. akik Gyurcsány Ferenc kilencvenes évekbeli vagyonszerzéséről és üzletemberi karakteréről nyilatkoztak nekem. egyetértettek abban. Ez lehetővé teszi. Van a családnak két nagy vállalata.

Ha megkerested valamivel. politikusként pedig a politika normáinak kellett. ez engem biztosan nem fog érdekelni. ám az üzleti életben jártas ügyvéd ismerősöm ráerősített: efféléket hallott Gyurcsányról ő is. a többit részletkérdésnek lehetett tekinteni. és aztán megmondta. így aztán másokat se nevesítettem ebben a részben. illetve erkölcstelen módon szerzi a vagyonát. és általában gyorsabban átlátta a helyzetet. Mert hosszú távra kalkulált. Például törvénytelen. De nem akarta átverni őket. amennyivel ő maga elintézni véli. Mert egyrészt vannak általános erkölcsi normák. egy kézfogás elég volt. és úgy gondolta. tartós és sta bil együttműködést akart. ám az ügyészségnek. szevasz. 2 0 03 . Annyival sem. aki nem akart névvel nyilatkozni. má ju s 1 0 . Akadt köztük olyan. akkor hívjál. Az ellenzék megvádolta ezzel. illetve el kell utasítania ezeket a vádakat. illetve kell megfelelnie. Az üzletember életében utólag sem találunk olyan mozza natokat.” Ezek az idézetek természetesen a Gyurcsány Ferenc egykori és részben mai környezetében föllelhető – zömmel baloldali – emberektől származnak. Mert különben nem fog működni a dolog. nem találkozott másféle véleménnyel. De neked sok sikert kívánok. amelyek minden foglalkozásra és minden emberre érvényesek. hogy nézd. Hogy üzletemberként természetesen az üzlet.” 116 Gyurcsány Ferencnek abban alapjában véve igaza van. Snitt. Nála egy szóbeli megállapodás. s hogy tevékenységének megítélésekor nem lehet felcserélni a szerepeket és a szabályokat. Ám éppen ezért nem intézhetjük el ennyivel. Miniszterelnök. Snitt. másrészt mert a politikusnak is van előélete. hogy biztos lehessen a dologban az ember. a bíróságnak. amelyek eleve méltatlanná teszik a közbizalomra. Hisz könyvünk hőséből időközben politikus lett. Ezzel el is intézhetnénk ezt a dolgot. Aztán lettem üzletember. És most újra politikus leszek. Ha ez megvolt. és legközelebb. melynek során elkövethetett olyan dolgokat. Ma g va r Hírla p . én ebbe nem szállok bele. Ám az sem lehet. Baloldalinak semmiképp sem nevezhető (a KISZ környékén elő sem fordult).„Egyértelmű és határozott volt az üzletben. amikor miniszter lesz belőle: „Életemben egyszer már voltam politikus. és rátérhetnénk végre a politikára. 116 Vagyon mérleg 155 . Az eddigiek alapján kijelenthetjük: Gyurcsány Ferenc esetében ilyen probléma nem áll fönn. valamint a tisztességes és tárgyilagos megítélésnek el kellett. hogy az egykori üzletemberen utólag nem kérhető számon a politika erkölcse és a későbbi politikus felelőssége. mint a partnerei. hogy abban a partnernek is meg kell találnia a maga számítását. hogy ezeket egymástól teljesen függetlennek tekintsük. egy-két dologra esetleg rákérdezett.” „Nagyon céltudatos volt. amelyek alapján komolyan meg kellene kérdőjeleznünk az ő akkori tiszElha ng zik a sp ort mi ni szter ré va l ó k in ev e z ésér ől tart ott sajt ótá jék o ztató n. ha van valami. Egyikük-másikuk egykori KISZ-es. figyelmesen végighallgatott.

118 Ferencz Gá bor: A gyors hal… 1. Kik tudták elhitetni a bankokkal. Kik tudtak tájékozódni. hogy mit mondott. ha azt hiszik. üzleti programon és az azt megvalósítani tudó embereken keresztül vezet az út a gazdagsághoz. nem valódi teljesítmény. In d e x .”118 (Kiemelések – D. A legfontosabb feltételek megnevezéséhez ismét könyvünk hősét hívjuk segítségül. Ám – mint korábban már jeleztük – politikusként igenis minősíti őt. illetve mond egykori önmagáról. aki 1996-ban a következőket mondja a Népszabadság újságírójának: „Az emberek tévednek. amikor azt mondják. Előbb azonban vegyük számba. hogy rendbe tudja tenni a privatizációra kiválasztott céget. amelyben két világos kritériumot jelöl ki e megítélés számára: „Azzal természetesen szembemegyek. J. egyszeri és rendkívüli esélyeket kínáló versenyébe. amelyen keresztül meg lehetett ismerni a cégekben rejlő rejtett értékeket… Azok lehettek a nyertesek. amit elértem. mi minden kellett ahhoz. é s c sa k ma gu nk a t hi bá z ta tha tju k . ok tób er 1 6 . és tudta. csak nem úgy. hogy a nyolcvanas évek elitje miként mentette át magát. vagy még most is vezetnek… Az előző kormányzat idején nagyon sokat beszéltek arról. amelyik ismerte az országot. mert megszűnt államtitkár vagy KB-osztályvezető lenni. hogy a pénz a fontos. Átmentés persze volt. az ezt nem vesztette el csak azért. valamint a vállalati menedzsment. Csak egy numerus claususszal lehetett volna ezeket a karriereket korlátozni: például a volt kom117 „ Ügy etl e nk edü nk . 2 0 03 . és honnan az emberek? Íme: „Két szövetségese volt az új tulajdonosi rétegnek: a korábbi elit. Információn. ” Nagy Lá szló in terjú ja G yu rcsán y F er en c sp ort mi ni szte rrel . Vagyonosodásának megítéléséhez támpontul szolgálhat egy 2003-ban tett (egyszer már idézett) kijelentése. 156 Az üzlet (1990-2000) . kik ismerték ezt az országot? Az előző elit tagjai.tességét. hogy rendbe tudják tenni a céget? Akik már vezettek céget. ahogy az urak ezt gondolták. akik ezen a piacon tájékozódni tudtak. hogy az ember a siker reményével szállhasson be a rendszer változás Magyarországának nagy. akik kapcsolatokkal rendelkeztek. A politikus Gyurcsány Ferenc nyilatkozatai sajátos kettősséget mutatnak ebben a tekintetben. hogy amögött. Csakugyan az utóbbi volt a meghatározó? Kizárólag az utóbbi? A kérdésre a fejezet végén próbálunk meg válaszolni.”117 Mutyi vagy teljesítmény. Itt az ideje. Kezdjük az előbbiekkel. amely az állami vagyon megszerzéséért folyt. m. Abból sok van. hogy megvizsgáljuk ezt is. hanem mutyi van. tudása volt. miben van üzleti fantázia. A pénzszerzéshez mi kellett? A befektetőnek el kellett hitetnie a bankokkal. másfelől akadnak problematikus megnyilvánulások.) De honnan jött az információ. Akinek tehetsége. Egyfelől vannak köztük tökéletesen helytálló.

A gazdagodás kulcsa a privatizáció volt. amiről a főszereplő: kapcsolatról.) Mindehhez természetesen hozzá kell tennünk (nem először tesszük). Hogy ezeknek minden másnál nagyobb értéke volt az állami vagyon megszerzésének alapvetően információra és kijá rásra épülő folyamatában. Ha az állami hivatalnokokhoz fűződő személyes kapcsolatban rejlik a dolog. de a normatív szabályok nem válogatnak MDF-es. fideszes. arra kell gondolnunk. 1996-os interjúban kimondja. hogy az állami vagyon privatizációjának befejeztével a jövőben „jelentősen le fog értékelődni a hivatalnoki garnitúra üzleti értéke”. Ami tehát addig. nem lopásról beszélek. Továbbá mindezek üzleti értékéről. A személyes kapcsolatokon belül is azokat. Az utóbbi annál nagyobb 119 Uo. mint az »eladni« elem.J. Magától Gyur csány Ferenctől is megtudhatjuk ezt. Félreértés ne essék. sőt sok esetben éppen őellenükben akarták vezényelni. engedményadás. lényege. Szerinte alapvetően ezek révén zajlott az állami vagyon privatizációja. Az Antall-kormány döntött úgy. mert a kritikus 1990 és 1994 közötti időszakot nem ők vezényelték. igen nagy lehetett. Nagyon kevés szó érheti a kilencvenes évek előtti elit tagjait. még csak korrupcióról sem. Gyurcsány ugyanis kimondja a kulcsszavakat: információ. kijárásról.munista párttagok közül legfeljebb öt százalék lehet vezető tisztségviselő gazdasági társaságokban… Ebben az időszakban döntően az információval való rendelkezés tett üzletképessé embereket. Vagyon mérleg 157 . Az ő fent idézett mondatai azonban ennél fontosabb észrevételekre is alkalmat adnak. Egy évtizeden át. hogy az állam átengedte a vagyonát. információról. mert a privatizáció magyar gyakorlatában sokkal jelentősebb volt az »átengedni«. nem eladta. Csakhogy e szavak főleg a személyes kapcsolatok vonatkozásában bírnak jelentéssel: a vagyonszerzés kulcsának tehát az utóbbiakat kell tekintenünk. MSZP-s Kovács Jánosok között. hogy átengedte. hogy a privatizációban kvázi piaci eszközöket fog használni. Arról beszélek. Azért mondom. ami Gyurcsány Ferenc számára is kedvező fordulatot jelent. hogy Gyurcsány Ferenc vagyonszerzésében Szilvásy György volt a kulcsfigura. kijárás. Ehhez a konklúzióhoz ráadásul nem csupán a formális logika révén juthatunk el. hogy a helyzet 1994 nyarától gyökeresen megváltozik: a politikai hatalomba visszatért posztkommunista elit már nem a volt nómenklatúra (bizonyos értelembon: saját maga) ellen vezényli a privatizációt. Persze az akkori kormánynak esze ágában sem volt kedvezményezni az őt megelőző nómenklatúrát. az triviális igazságnak tekinthető. 1991-től 2002-ig számos vonatkozásban és szerepben. amelyek az állami hivatalnoki kar egyes tagjaihoz fűződtek.”119 (Kiemelések – D. KDNP-s. piaci köntösbe bújtatja az alapvetően kijárásra és engedményadásra épülő folyamatot. az. aki a szóban forgó.

fantáziával és energiával használja őket az. a Gépszerelő felügyelőbizottságában is. Könyvünk főhőse – mint mindig – alighanem ezúttal is villámgyorsan fölmérte a Miniszterelnöki Hivatal gazdálkodási ügyekkel megbízott helyettes államtitkárához fűződő kapcsolatban rejlő lehetőségeket. akit a kisebb fizetés ellenére sikerül átcsábítani egy nyugati cégtől (kizárólag a „szakmai kihívás” vonzerejének köszönhetően). akinek megadatik. tudás és kapcsolatok).” A második mondat természetesen az én kiemelésem és az én értelmezésem – de talán nem teljesen önkényes. 1995-ben kerül sor a Korona Rt. aki 1994-ben feltűnik Gyurcsány első vállalata.) Az Altus 1993-tól. indulótőke. Megkockáztatom. Az életünk szempontjából ez döntő. ahonnan Szilvásy az előterjesztés kudarca után átkerül az alap pénzei fölött 158 Az üzlet (1990-2000) . Hogy mire volt jó? Ennek számbavételéhez pörgessük végig újra azokat az eseményeket. A Miniszterelnöki Hivataltól történt balatonőszödi üdülővásárlás és visszabérlés részleteit ugyancsak ismerjük 1994-ből és a következő évekből. minél nagyobb tudással. 1992-től – kettejük találkozása után – a tanácsadó cég. Az egyik előterjesztő a MEH. előbb bérlőként. ahol Gyurcsány dolgozik. Az ő szavaival élve: e kapcsolat üzleti értékét. A visszabérlő ugyanaz a Közlönykiadó. Hogyan is fogalmaz a kormányfő 2005 nyarán erre a találkozásra emlékezve? „Szilvásyt akkor ismerem meg újra. létrehozására. A Fámában Rákosi Ferenc – Szilvásy jobbkeze – képviseli a Közlönykiadót. hogy mindazon tényezőkön túl (különleges képességek. Ugyanitt és ugyanekkor feltűnik Szilvásy felesége. amelyek Gyurcsány Ferencet 1992 novemberében a tanácsadó pozíciójából a tőkés vállalkozóéba történő átlépésre. Az ingat lan '94-es megvásárlásáról. majd tulajdonosként. azaz: az Altus megalapítására ösztönzik. A Közlönykiadóban a MEH-et Rákosi Ferenc – Szilvásy állandó munkatársa – képviseli. szinte a megalakulásától kezdődően a Kossuth téren. Innen a szintén a kormányhivatal tulajdonában lévő Szalay utcai épületbe költözik. ha valakit lehet ismerni”. mert az mindig jó. („Aztán még kaptak mindenféle más munkát” – mondja Szilvásy. Idézzünk föl újra egy másik idevágó mondatot is: „nyilván nagyon örültünk egymásnak. amelyekben Szilvásy feltűnik. amellyel az Altus 1995 őszén (épp a közbeszerzési tör vény hatályba lépése előtt) a Fáma Rt. amely többek között a Környezetvédelmi Alap pénzeit kezelné az Altus részvételével. De térjünk vissza Szilvásyra. tehetséggel. majd a MEH által alapított Közlönykiadó általi visszabérlésről s az ott működtetett képviselői klubról részletesen írtunk.lehet. keretében indít közös vállalkozást a hivatalos állami kiadványok terjesztése céljából. a MEH épületében bérel irodát. szerepe volt a Szilvásy Györggyel való 1991-es újbóli találkozásnak. sűrűbben kap megrendeléseket a Miniszterelnöki Hivataltól.

akkor két évvel később nem mondhatja ki a kizárólagos értelmű második mondatot. illetve annak stratégiai cége. de csaknem semmilyen kapcsolatot politikusokkal. ahol Apró Piroska a partner MVM tanácsadójaként bukkan föl. a Perfekt irányítója lesz. illetve a barátja vezette a vállalkozását.tovább rendelkező környezetvédelmi minisztériumba államtitkárnak. amelyben épp ezért talán mégiscsak lehet valami igazság… Hasonló a helyzet egy másik nyilatkozattal. amelyeket már (féligmeddig vagy egészen) politikusként tett. ok tóber 1 2 -én. Az üzletet. A szóban forgó pénzek közvetve kapcsolódnak ahhoz az alumíniumiparhoz. hogy kompenzál valamit. De ha egyszer – a kilencvenes évek végén – az embernek hivatalosan is az anyósa. a Motim kapcsán 1995-ben.) 1998-tól a közigazgatásból távozó Szilvásy az Altus egyik kulcsembere. Gyurcsány (későbbi) anyósa (aki 1994 nyarán és őszén a miniszterelnök kabinetfőnöke volt) felbukkan a korábban említett nagy alumíniumipari privatizáció. Leirat. Nem ápoltam nemcsak hogy bensőséges. inkább kerültem. sokszor elmondtam. Azt a látszatot kelti. Vagyon mérleg 159 . a családi vagy baráti kapcsolatokat soha nem kevertem össze. mint kerestem a politika környezetét. Mindezek alapján megismétlem: Gyurcsány Ferenc vagyonszerzésében és üzleti karrierjében Szilvásy Györgynek minden bizonnyal kulcsszerepe volt.” 120 Az első mondat még csak rendben van: egy túl direktnek érzett újságírói kérdés elutasítása. Ugyanebben az évben ugyanez a bank társulna be az Altus mellé abba a részvénytársaságba (Korona). J. 121 Gyu rc sá n y F ere n c pa rla me nti vi z sgá l óbi z ott sá gi meg hall gatása 2 0 0 5 . Őt követően másodikként alighanem Apró Piroska nevét (és valószínűsíthető szerepét) kell megjelölnünk. ” S er es Lá sz ló és Varr ó Szilvia i nt erjú ja Gyu r csány F er en c ce l. Ezek a tények önmagukban persze nem okoznának különösebb problémát. Problémát csupán Gyurcsány Ferenc bizonyos idevágó – s a fenti tényekkel ellentmondásban álló – nyilatkozatai okoznak. 20 02 .) 120 „ Nem k e ll mi nd e nk it l ek a sza bo lni . hanem maga a miniszterelnök beszél: „Amíg üzletember voltam.”121 (Kiemelések – D. Végül 1997-től ő lesz az Altus igazgatósági elnöke. Mert ha kimondja. de c e mb er 7 . a hol Gyurcsány cége ezzel egy időben szerez jókora részesedést. o. Ám ez a projekt éppúgy meghiúsul. Baj van például ezzel a 2002 végén – miniszterelnöki tanácsadóként – mondott kategorikus kijelentéssel: „Nincs Gyurcsány-Apró-vonal. (Az alap titkárságát Nagy Imre felesége irányítja. 2 2 . Itt már nem a tanácsadó. mint a kölcsönt folyósító bank igazgatótanácsi elnöke. Né p sza b a d sá g . azzal az első hitelét is csorbítja. mint az olajtározó-üzlet (Fortus). amely a Környezetvédelmi Alap pénzeit kezelné. hogy túl erősen védekezik egy vád ellen. Különösen azok. a politikát.

Aztán a kilencvenes évek derekán az Altus egyik munkatársa. ahol Apró Piroska az elnök. amely szerint a kilencvenes évekbeli üzleti kapcsolatai közül az egy Szilvásyn kívül senkit sem ismert korábbról. hogy 1994-től Kiss lesz Szilvásy főnöke. Aki a nyolcvanas évek derekán Pécsett. De hogy 1989-90-ben. Gyur csány Ferenc ővele nyilván soha nem ápolt olyan szoros és bensőséges kapcsolatot. A felsorolt személyek szerepét – az ismertetett tények alapján – legföljebb valószínűsíteni tudjuk. végül 2002 után ne lett volna a magyar kormányzati politika egyik kulcsembere. a „mozgalmi időkből”. majd 1994 és 1998 között.Ha a Szalay utcai képviselői klubra. s hogy az egyik 1995-ös kormányülésre harmadmagával ő terjeszti elő a Korona Rt. Latorcai Já nosra). Gyurcsány cégétől kerül 1995-ben az APEH élére. De 160 Az üzlet (1990-2000) . Ennek semmi jelentősége nem volt. az egyes üzleti tranzakciók során tett – vagy nem tett – konkrét lépésekről vajmi keveset tudunk. mint ahogy adtak előtte is.-re vonatkozó indítványt. A fenti személyi háló tényleges szerepéről. de tán nem árt újra felidézni a miniszterelnök nemrég idézett mondatát. pikáns vagy egyáltalán értelmezhető lenne – Apró Piroskától Szilvásy Györgyig. amely szerint „az mindig jó. akkor ez a mondat több mint kínos… Kiss Elemér maga soha nem volt politikus – lévén az egyik legkiválóbb magyar államigazgatási csúcsszakember (mellesleg Szilvásy Györggyel egyetemben). továbbá Gyurcsány Ferenc hosszú évekig tartó klubtitkári tevékenységére gondolunk. arról kár lenne megfeledkezni. De hogy Kiss nemcsak 1993-ban volt Gyurcsány cégének (Altus) a felügyelőbizottsági tagja. de a precizitás kedvéért le kell írnunk ebben az összefüggésben Pitti Zoltán nevét. S végül – bár apróságnak tűnhet – korrigálnunk kell a miniszterelnöknek azt a mondatát is. annak szerepére. Semmi. Konkrét ügyben vitt konkrét szerepéről ugyan nem tudunk. a KISZ-ben megyei gazdaságpolitikai titkár volt. melyekből mára kettő maradt meg összesen. Ezzel semmit sem akarunk állítani. ha valakit lehet ismerni”. Az is lehet. Ahogy arról sem feledkezhetünk meg. Erre ott és akkor bárki adott volna pénzt. Hogy az egyik cég vásárlását az a bank finanszírozza. mint Szilvásy Györggyel. azt aligha lehet állítani. hogy tévedünk. őszintén mondom. Mindenesetre idézzük a miniszterelnök – afféle végső kommentárként mondott – idevágó észrevételeit: „Az Altus történetének és vagyonszerzésének érdemi része a cégek megvásárlása volt. ami politikai értelemben kényes. Márpedig a cégek megtalálásában és a cégek menedzsmentjével történő megállapodásban nem volt semmifajta olyan külső személyi segítség. majd annak bukása után ő „engedi át” Szilvásyt a környezetvédelmi tárcához. majd '84-től városi. később megyei tanácselnök. Az a bizonyos hitelfelvételi mozzanat az egész folyamatban egy teljesen félreértett és jelentéktelen véletlen. azon belül is annak hatpárti elnökségére (benne a Perfekt igazgatótanácsi elnökére. Innen. hanem 1994-től egy másiknak (Gépszerelő) is.

Mégpedig azért. Tegyük hozzá: azt sem róhatnánk föl neki. a szorgalmat. Második feleségének családja révén rendelkezésére állt az indulótőke is. pozíciója és (különösen Gyurcsány esetében) a teljesítménye tekintetében.alapján akarjuk elhelyezni az ő vagyonszerzését a rendszerváltozás korának Magyarországán. Láttuk azt is. hogy Gyurcsány Ferenc (egy-két kivétellel) nem a KISZ-es múltból hozta magával a korábbi elithez fűződő kapcsolatait.nem akarok én ez ellen tiltakozni. Ám a mutyi szó használata ebben az esetben is aggályosnak tűnik.” Lassan ideje lezárnunk ezt a fejezetet. Ez tehát szintén a teljesítmény kategóriájába sorolandó. viszont bűnnek sem tekinthetnénk. amelyek nem a korábbi gazdasági elithez. hanem működtetni is. Teljesítménynek ugyan nem könyvelhetnénk el. a kapcsolatteremtés és a kommunikáció terén birtokolt adottságokat. Érdektelen. az egyes üzleti és kapcsolati konstrukciók. Aligha túlzás: elsődlegessé vált. Ha a végén a könyvünk főszereplője által kijelölt koordináták – mutyi vagy teljesítmény –. Láttuk. ami a privatizációval megnyílt a rendszerváltoztató Magyaror szágon. Pontosabban alkalmatlannak: a valóság megnevezésére. ha korábbról is ismerte volna ezeket az embereket. a fegyelmet. illetve talán a hősünkében bekövetkezett privát változásoknak köszönhetően is) nyilván megnövekedett. A második: hogy az utóbbit kell meghatározónak tekintenünk. A rendkívüli teljesítmény szerepét ugyanis nem lehet megkérdőjelezni Gyurcsány Ferenc üzleti karrierje esetében. a rámenősséget. De hol kezdődik a mutyi? Nehéz megmondani. hanem – új tudása és új pozíciója révén – újonnan szerezte őket. amivel belevághatott a nagy kalandba. akkor első megállapításunk az lehet. Nyilván azoknál a kapcsolatoknál kell keresnünk. mert – különösen 1995 környékén – rendre sokkal nagyobb volumenű dolgokról van szó az egyes vagyontárgyak. E kapcsolatok szerepe és jelentősége 1994 nyara után (az ország életében lezajlott politikai. Láttuk azt is. a határozottságot. Hiszen a szóban forgó kapcsolatokat nemcsak megszerezni és birtokolni kellett. továbbá az érintett személyek formátuma. Megismerhettük egyrészt a mindennek alapjául szolgáló személyes képességeit és tulajdonságait: az intellektuális erőt. hogy a kilencvenes évek elején mindezek mellé (nem akármilyen erőfeszítések árán) olyan speciális tudásra is szert tett. illetve államigazgatási elithez fűzték Gyurcsány Ferencet. hanem a hivatalban lévő politikai. Mi kellett még? Mindenekelőtt információ. Ennek legfontosabb összetevőit ismerjük. kapcsolat és használható emberek. amelynek révén fokozottan versenyképessé vált abban a rendkívüli esélyeket kínáló világban. Semmilyen beállítás nem zavar engem ebben az ügyben. ha Vagyon mérleg 161 . az utóbbiakra főleg az előző rendszer gazdasági elitjében lehetett rálelni. a kitartást. hogy a vagy helyett az és kötőszó használata indokolt. Komoly eredményt ezek ugyanis akkor hoznak. csak úgy mondom.

Gyurcsány azonban elsőgenerációs milliárdosból lett elsőgenerációs csúcspolitikus. században mintha az egylépcsős. 122 Ferencz Gá bor: A gyors hal… I. Még az sem okozott volna drámai konfliktust. az egy generáción belüli váltás lenne a gyakori. m.”122 Láttuk. hogyan. hogy az erőszakosság nem kriminalisztikai értelemben értendő: Gyurcsány Ferenc – a kor jellegzetes szereplőihez képest különösen – betartotta az alapvető írott és íratlan szabályokat. arról majdnem ugyanezt mondhatjuk el: korántsem volt egyedül. amelynek aztán fontos szereplőjévé. idézem a problémát először fölvető Tamás Pál rendkívül plasztikus történeti analógiáját: „A XVIII-XIX. az önmagában nem volna irritáló: az adott korban sokan voltak ilyenek. amire nincs példa a rendszerváltozás és az új Magyar Köztársaság eddigi történetében. ki kell térnünk még egy dologra. Méghozzá tüneményes gyorsasággal.valóban hatékony struktúrák keretei közé illesztve működtetik őket. de ők sem léphettek ki a színpadra… A XX. Továbbá nemcsak leleményes. Többszörösen kívülről. században a demokratizálódó közvélemény inkább a kétlépcsős előmeneteli változatokat fogadta csak el. de bizonyára szívós és rámenős is. puha diktatúra reformer KISZ-esének egy évtized múltán a legcsekélyebb ellenállással sem kellett volna találkoznia. Ha a kádári diktatúra legkeményebb és legsötétebb kezdeti időszakában star toló '56-os ellenforradalmár Hornból tíz évvel korábban simán lehetett miniszterelnök. Ha időközben nem lesz politikussá. Hogy az előző rendszer politikai elitjének a pereméről érkezett. Mielőtt megnéznénk. Arról van szó. Az első generáció pénzt szerez – bárhogyan –. Mindenekelőtt a főszereplő. Hogy az egykori mély szegénységből a nagypolgári gazdagság magasába emelkedett. Ez a példátlan esemény. Ő legalábbis így jellemzi saját magát: „egy erőszakos vidéki gyerek voltam. sőt alulról tört be abba a szférába. hogy Gyurcsány Ferenc többszörös értelemben is elsőgenerációs alakja a magyar elitnek. ma senkit sem érdekelne a meggazdagodásának története. De politikussá lett. Az előző fejezetekben láthattuk: történetünk szereplői elég leleményesek voltak az efféle konstrukciók létrehozásában. illetve főszereplőjévé vált. E nélkül az utolsó – ám reményeink szerint tanulságos – kitérő nélkül ugyanis nem volna érthető e politikusi lét néhány dimenziója s a hozzá való (nem csak ellenzéki) viszonyulás pár fontos motívuma. a kulisszák mögött alakíthatták Európa sorsát. miről van szó. A Rotschildok politizálhattak. hogy később – ugyanezzel a háttérrel – az új rendszer politikai elitjének is a csúcsára jut. akkor a kései. Hogy egyszerűbb és vilá gosabb legyen. 162 Az üzlet (1990-2000) . ez a merőben szokatlan és új dimenzió aktiválta a többiben szunnyadó konfliktuspotenciált is.

s hogy Antall merőben különbözik mindkettejüktől. „ A c sel ek e det ek k öv etk e z m én y eit k ell m érl eg el ni. Emiatt finom és elegáns. I. Magyar Hírlap. továbbá a hatalmas értékű kulturális és morális tőkét nem neki kellett felhalmoznia. hogy Gyurcsányhoz e tekintetben is Orbán áll közelebb. illetve az ezeknél megforduló pénzek érintkezése révén. Csak megőriznie és gyarapítania kellett. nem kezdte a nulláról. m. kétgenerációs modelljét követte volna. 443 -455. de) maga szerezte a pénzt.de maga nem akar megjelenni a politikai vagy a kulturális első vonalban. Gyurcsány Ferenc (ha nem is szeszcsempészként. Mo zg ó Vi lá g . Felmenőitől nemcsak szilárd politikai értékrendet és elveket örökölt. Gyurcsány idevágó önvallomását („erőszakos vidéki gyerek voltam”) az imént idéztük. idézzük most Orbánét is: „A származásomat tekintve én nem egy huszadik generációs értelmiségi vagyok… van bennem valami alulról jött nyerseség. A rendszerváltozás miniszterelnökének apja nem szeszcsempész volt. A szerepek náluk összecsúsztak. o. nekik meg kellett ragadniuk a kínálkozó esélyt: anyagi értelemben is. ahol egy újabb összehasonlítás végett ismét indokolttá válik a jelenlegi miniszterelnöké mellé állítani két elődjének alakját. De mindent megtett. hogy a fia az legyen. Ők igazi első felhalmozók. 1 9 9 3 . 125 majd az apa bányája és „a fiú állama” közti kapcsolatok miatt 123 124 Tamás Pál: Világk épek a Gyu rcsány-vitába n. hanem régi nemesi hagyományokon alapuló pol gári erkölcsöket. ok tóber . hanem miniszter. október 18. ők nem lehettek mértéktartóak és arisztokratikusak. Előbb a bánya. visszafogott és nagyvonalú lehetett – minden tekintetben. hogy Orbán Viktornak az apja is első fölhalmozó. Vagyon mérleg 163 . Az idősebb Kennedy tudta. Neki a fiából lett miniszterelnök. ami azonban nem jelenti azt. kikaparta a maga részét az állami vagyon privatizációjából (amelyből Gyurcsány Ferenc nagystílűbben és nagyobb részt vett ki). Semmilyen értelemben nem jött alulról. Nemcsak időben. középosztályi társadalmi státust. Határozottan és céltudatosan. s aztán ő maga lett (ha nem is az USA elnöke. Első pillantásra látható. ha kellett: erőszakosan. Ő semmilyen értelemben sem volt elsőgenerációs. Aki a rendszerváltozáskor szintén kivette.és a székházügy. 125 A részletek et lá sd: Debreczeni József: Orbán Viktor. Orbán és Gyurcsány alulról jöttek. hogy az Orbán família a Kennedy család kétlépcsős. ” Mi han csi k Zsó fia i nterjú ja Orbán Vik tor ra l. hogy ő ír szeszcsempész. nem lehet belőle az Egyesült Államok elnöke.” 124 A nyilvánvaló azonosságok és hasonlóságok mellett azonban vannak nyilvánvaló és alapvető különbségek is kettejük között. és bármennyire szeretné is. És ez az a pont. Viszont gyermekeit már helyzetbe hozza. de) a Magyar Köztársaság miniszterelnöke. A kommunista uralom ellenére is tisztesnek mondható anyagi.”123 Nos. kulturális és politikai értelemben pedig elitpozíciót. Az egyik az. 200 3.

Efféle vizsgálódásnak a gondolata sem fordulhatott meg. Gyurcsányt politikusként nem érdekli a pénz – hisz bőven van neki belőle.egy másfajta: politikailag és morálisan mindkét esetben rossznak mondható értelemben is. Lehet. Antallt eleve nem érdekelte a pénz. hogy nem a pénzért politizál. Orbán politikusként vált (minimum) jómódúvá. hogy Orbán Viktornak a saját politikai és anyagi ügyei is összecsúszni látszanak. A másik – egyben a legnagyobb és a legsúlyosabb – különbség az. morális értelemben nem. Előbb üzletember volt. Mi több: csupán a tokaji szőlőügyekről napvilágra került informá ciók alapján is azt kell gondolnunk. s csak aztán politikus. A sok pénz után most már csakugyan jöjjön a politika! 164 Az üzlet (1990-2000) . Azt is kénytelen vagyok megjegyezni. hogy erőltetett – túlságosan direkt és egyértelműen célzatos – dolog volt iderángatni az előző miniszterelnökök anyagi ügyeit. Miniszterelnökként lett (legkevesebb) több száz milliós vagyon gazdája. hogy e mandátum felhasználásával. De hogy nem volt önkényes és légből kapott. Ha tetszik. A maga többmilliárdos vagyonát kizárólag az előbbi minőségében szerezte. annak igazolásául utalnom kell arra a közismert tényre. Nincs tovább. Gyurcsány Ferenc előbb lett gazdag. később miniszterelnök. hogy a 2005-ös esztendő egyik meghatározó politikai témája és ügye az Orbán Viktor. Jogi értelemben igen. az állam pénzén repül és telefonál: neki tehát nem jár a költségtérítés. illetve a Gyurcsány Ferenc vagyonosodását s e vagyonosodás állami vonatkozásait vizsgáló parlamenti vizsgálóbizottságok működése volt. A különbségre (amely szerintem óriási) természetesen még visszatérünk a politikáról szóló részben. a néptől kapott közhatalmi mandátum birtokában. nem kap költségtérítést. a miniszterelnöki fizetését pedig nem veszi föl. A kényes ízlésű olvasó tán azt gondolja most. hanem a szó szoros értelmében is igaz. föl sem merülhetett. kormányfőként még a képviselői költségtérítését sem vette föl. Mivel nem képviselő. Nemcsak a szó átvitt. hogy Antall József esetében ilyen természetű fölvetés soha föl nem merült. A miniszterelnök állami autóval jár. még a legelvetemültebb ellenfél fejében sem.

A POLITIKA (2000-2006) .

.

Hiszen ezzel új. hogy emlékezete szerint higgadtan fogadja a bekövetkezett politikai fordulatot. amelyeket ő nem is hagy kihasználatlanul. A már sokszor idézett 1996-os Népszabadság-beli interjú néhány mondata megerősíti a fentieket. Nem meglepő hát.Vissza a politikába A rendszerváltozáskor Gyurcsány Ferenc minden bizonnyal véglegesnek és viszszavonhatatlannak gondolja a politikából való távozását. m. hogy belőlem nagyon jó politikus lesz. Hiszen a magánosítás eredményei 1998-ra általában is nyilvánvalóan megszilárdultak. azt akartam. Gyurcsány így felel: „Nem. mint amilyen én vagyok.) A mából visszatekintve ugyan roppant súlyosnak. hogy a világ egy kicsikét olyan legyen. van ennek nélkülem is elég baja! Ma már kinevetném magam. J. de tíz évvel ezelőtt még jól kihallható. Szegény ország. sőt: profetikusnak tűnnek ezek a mondatok. hogy vajon mindi g tulajdonos akart-e lenni. Azt gondoltam. másfelől azonban tévedés volna ezt túldimenzionálni s a kelleténél nagyobb jelentőséget tulajdonítani neki. 126 Ferencz Gá bor: A gyors hal… I. hogy ez a fordulat hátrányosnak tekinthető Gyurcsány Ferenc üzleti előmenetele szempontjából. az utódpárt súlyos veresége a '90-es választásokon. amelynél már kevéssé érvényesül a primer felhalmozási kényszer. én vezető akartam lenni.” 126 (Kiemelés – D. Az egykori politikai ambíciókat is. Nemcsak a belvárosi utcán 1989 nyarán váratlanul rázúduló szidalom és az Új Nemzedék kudarca. illetve a Fidesz hatalomszerzését jelölhetjük meg. hogy egyszer miniszterelnök leszek. erős önirónia árnyalja őket. A riporternek arra a kérdésére tudniillik. meg azok véglegesnek gondolt föladását is. azt gondoltam. valamint az új politikai elit kor mányra kerülése és berendezkedése teszi ezt számára egyértelművé. A későbbi miniszterelnök ekkor még – ha keresi – a maga privát üzleti sanszait keresi a közszférához fűződő viszonyban. hősünk vagyona pedig elérte azt a nagyságrendet. Az MSZP '94-es győzelme és újbóli hatalomra jutása mit sem változtat ezen. Vissza a politikába 167 . a korábbiakat nagyságrendekkel fölülmúló lehetőségek nyílnak meg előtte a privatizációban. hanem az üzleti életben való gyors előrehaladása is. Egyfelől nyilvánvaló. de akkor ezt komolyan hittem. Az e téren idővel bekövetkező lassú változások. majd a későbbi gyökeres for dulat kiindulópontjaként minden bizonnyal az 1998-as esztendőt: az MSZP ekkor bekövetkező újabb hatalomvesztését.

hogy mit mondtak nekem a választások éjszakáján a többiek: hogy én nem tudom.„'98 áprilisában nálunk vagyunk vagy harmincan negyvenen a választás éjsza káján. Amikor láttam ezt a három embert. Ezen túlmenően sok pletyka kering Pintér állítólagos alvilági kapcsolatairól is. hogy amit tudni lehetett róla az előző időszakból. csak barátok. akit még az elődjénél is régebb óta ismer. MISZOT-os időkben egyenesen baráti kapcsolatokat ápolt. A Fideszből bizonyára már korábban jó benyomást tesz rá a klub elnökségi tagja. hogyan lehet Pintér Sándorból belügyminiszter. a szokásos társaság van ott. mint az a Stumpf István. „Nekem a kormányalakítás az első. Egyszerűen nem értem. Mindenhonnan: üzletből. Mit számít. Naiv vagyok. ismerősök. hogy kik ezek. Nagy letargia nincsen. hanem ti vagytok tele előítélettel. Nyilván meg kell újítani ezt a dolgot. a kiből most oktatási miniszter lesz. mint arra. ami mögött koncepciót látok. Végül is jól csinálták ezek a fiúk. hogy nem vagyok normális. hogy ezt a három posztot épp ez a három ember kapta meg. sőt kiváló kapcsolatokat ápol. úgy általában?” Könyvünk hősének optimizmusát (melyben felesége is osztozik) talán erősíti. hogy ki van kormányon. nem tudtam másra gondolni. hogy ő egy militáns. hogy én voltam. akiknek a maguk területén valamit el kell takarítaniuk. hogy itt kineveztek három olyan embert. és e tekintetben magának nagyon sokfajta eszközt megen gedő valaki. hogy – nem utolsósorban a képviselői klub miatt – úgy érezheti: ő valamennyi politikai erővel normális. hogy volt egyenruhást nevezzenek ki miniszternek a belügy vagy a hadügy élére: az ilyesmi leginkább latin-amerikai meg kelet-európai diktatúrákban szokás. médiából. Úgy tekintettem erre a dologra. Gyurcsány Ferenc mindezek ellenére már a kormányalakításkor nyugtalanító jeleket észlel. és hogy milyen kultúrát képviselnek. Nagyon sokan azt mondták nekem akkor. De mi a baj Kövérrel? „Kövérrel az a baj. Nem baj. Erre azt mondtam nekik. Pokorni Zoltán. merthogy senki sincs túl közel a politikához. hogyan lehet Kövér Lászlóból titokminiszter. Eszembe jutott az is. Tény az is. akit a titkosszolgálatoknak a közelébe se volna szabad engedni. hogy nem én vagyok naiv. És korántsem véletlen. ami nem tetszik. akivel a KISZ-es. gyerekkorból. Hogy én nem vagyok tisztában azzal. vagy hogyan lehet Simicska Lajos ból APEH-elnök. az azt mutatta. aki ezt a legjobb szívvel viselte. Semmi politikus. hogy ezeknek itt valamit tényleg el kell pu- 168 A politika (2000-2006) . hogy mi van ezeknek a fiúknak a hátterében. Azt kell mondanom. a politikai riválisaikkal szemben nagyon mély érzelmeket tápláló. a többségük persze balliberális. hogy a fegyveres testületek fölötti civil kontroll biztosítása végett a nyugati demokráciákban nem fordulhat elő. A Miniszterelnöki Hivatal éléről távozó Kiss Elemér helyére pedig nem más kerül.” Simicska kinevezése annak idején nemcsak Gyurcsányt döbbenti meg. de álta lában nem boldogok az emberek a Fidesz győzelmétől.

az új miniszterelnök kijelenti: az előző ciklus némely privatizációs tranzakciója nem tekinthető korrektnek és elfogadhatónak. hanem üzleti szempontból is problémát okoz a Fidesz kormányzása. és megrendelem. de így gondoltam a dolgot. hogy igazam volt.colni. Nem biztos. a Cambridge-i Egyetem világhírű szociológiaprofesszora. miért lettem én fekete seggű?” Stumpf nyilván nyugtatgatja egykori barátját: Viktor hasonló tárgyú kijelentéseit nem kell mindig (és főként halálosan) komolyan venni. Ezt jelzik már a kilencvenes évek végének fejleményei is. szabad szájú stílusában: „Mondd. A Perfekt tulajdonosa vagyok. nem pedig a pénz. említsünk meg még egy dolgot. Azt hiszem. egyben a brit miniszterelnök legfőbb stratégiai tanácsadója 1998-ban Tony Blairrel közösen jelenteti meg a The Third Way: The Reneval of Social Democracy című művét. ami évi 2. Gyurcsány Ferenc és a Perfekt kiadásában 1999-ben lát napvilágot magyarul A harmadik út – A szociáldemokrácia megújulása címmel. politika felé fordulásának motívumai között döntőnek vagy akár csak különöseb ben fontosnak tekintenénk az üzletieket. hogy Orbán Viktor. mi is hibát követnénk el. Két olyan eseményt. amelyre valamikor a ciklus elején került sor a képviselői klubban. valósággal felfalom. merthogy rögtön kiadatom. Én még angolul olvasom. pontosabban kettőt. ezzel párhuzamosan pedig egyre több bosszúsággal szemlélem a szocialisták tehetet lenségét. Amikor megjön.” Anthony Giddens. én adtam ki.” Mielőtt erre rátérnénk. „Idővel tehát bizonyos aggodalommal tekintek a Fidesz kormányzására. Stumpf szerint „Orbán listáján” szerepel Gyurcsány egyik vásárlása. amelyek azt jelzik. miután elolvasom. ez erről szól.5 millió forintnyi bevételkiesést jelent az Altus számára. A tulajdonos – a képviselői klub titkára – emiatt kezdeményez beszélgetést a kancelláriaminiszterrel. Az azóta eltelt idő s az annak során bekövetkezett fejlemények egyértelművé teszik: könyvünk főszereplőjét a politikában maga a politika érdekli. néhány nap alatt elolvasom. Olvasok róla egy recenziót. Ám egy idő után a Fidesznél sokkal jobban zavart a baloldal tehetetlensége. Ez egy vékony kis könyvecske. Vissza a politikába 169 . Utóbbi szerint az alábbi kérdést teszi föl neki a maga szokásos. megvásároljuk a jogot. Ha Gyurcsány Ferenc idővel egyre növekvő politikai érdekérdeklődésének. én voltam a magyar kiadója. Az utóbbi érzés a meghatározó. Ebbe hasít bele a Giddens-könyv hatása. A beszélgetés előzménye. de azóta már magyarul is megvan. A másik ügy kevésbé konkrét. Az esetet Stumpf István idézi föl. és rendkívüli hatást tesz rám. Igen. Az egyiket már érintettük: az új kabinet 1999-ben fölmondja a balatonőszödi üdülő bérletét. de a jövőre nézve talán komolyabb konzekvenciákkal fenyeget. hogy Gyurcsány Ferencnek nemcsak politikai. aki emlékszik egy Gyurcsánnyal folytatott beszélgetésére. Ez a három poszt. ha túlságosan komolyan vennénk ezeket az ügyeket. a Motim is. és a Perfekt kiadja. Ez bagatell.

szellemi értelemben is igen inspiráló hatású Dobrev Klárának. szociológiai. Szépirodalmi műveltsége gyakorlatilag nincs. majd struktu rálja és rendszerezi a tőlük nyert ismereteket – s aztán lassan kinövi őket. de a kilencvenes évek végéig a tár sadalomtudományokban sem szerez említésre méltó jártasságot: történelmi. lelkesedést és tiszteletet vált ki a férjéből. Szivacsként szívja magába. továbbá az utóbbiak ismerőseinek és barátainak. hogy Gyurcsány Ferenc általában igen keveset olvasott. politológia stb. társadalmi. Gyurcsány Ferenc rendkívüli szellemi abszorpciós képességére127 (Stumpf Ist- 127 Ki v ét el ese n érd e m e s i dé z ni a l e xik o n cí msza vá t : a b szo rb ció 1 . hogy az üzleti életben előbb szakértőként. Apró Piroskának. Ám láttuk azt is. hogy a magyar balliberális elit. energiáját a vagyonszerzés nagyon is konkrét és gyakorlatias problémái kötötték le. majd politikai problémák felé. természetes nyitottsággal fogad be minden új ismeretet. illetve kapcsolattartás rendkívüli érdeklődést. és összességében elhanyagolható. Családi háttere ebből a szempontból a nullával egyenlő. de én ebben a kontextusban inkább nem nevesítem őket. 3 . Felesége elmondja. Gyorsan és sokat tanul tőlük. 170 A politika (2000-2006) . Az utolsó. a közgazda ságtan. nyelveket beszélő. Olyan impulzusok érik. majd vállalkozóként igencsak távol került a – számára korábban vonzó. a társadalmi-politikai reformok jegyében eltelt KISZ-es éveknek talán volt ilyen téren némi hozadéka. tárgyunk szempontjából pedig releváns – makroökonómia világától. a pápai gimnazista éveké szintén. a pécsi bioló gia-technika szaké úgyszintén. amelyek egyre több érdeklődést és izgalmat váltanak ki belőle. Egyedül a közgazda ságtani tanulmányok bírnak jelentőséggel a későbbiek szempontjából. valójában szinte semmit. Méghozzá annak fővárosi. 4 . fizik a : a n ya gi k ö ze g en át hatol ó ener gia… eln y elő d ése. fén yk é pe z é s: fé n y e l n y el é s. egy-egy közismert figurájával való találkozás. a jogász-közgazdász végzettségű. szociológia. vállalatbirodalmának konszolidációja idején. Ez a kihívás azonban egyáltalán nem teszi őt görcsössé vagy gátlásossá. az ő anyjának. a kilencvenes évek végén fordul az érdeklődése az általánosabb gazdasági. annak több oka is van. b i o l ó gia : a tá pa n ya g ok é s a z o x i g én b eju tá sa a k ü l ső k ö r n y ezet b ől a sej t ek bel sej éb e. akik közül Dobrev Klára ugyan megnevezett néhányat. kulturális és szellemi értelemben is belekerült az elit világába. Az egyik legfontosabb ezek között az előzménynélküliség. Ebben nyilván ösztönző szerepe van harmadik feleségének. k émia: gázok ol dó dá sa fol ya dék ba n va g y sz ilá rd t e stb e n. politikatudományi ismeretei felületesek. Mármint a tanítómestereit. és mind nagyobb kihívást jelentenek a számára.Hogy hősünkre a reveláció erejével hat ez a mű. Ha eddig nem tudatosult volna: könyvünk hőse a harmadik házassága révén társadalmi. de ez jórészt anakronisztikus lehetett. Korábban kiderült már. ekkortájt minden idejét. baloldali liberális főáramába. Csak a nagy privatizációs boom lezárulása után. 2 .

A magyarországi privatizáció általános lefékeződésén. Nem köt le. társadalmi és politikai változásokról.128 128 A cik k ek né há n y hi va tk o zá sá b ól i s k it et sz ő en elo lva ssa p éldá u l a S ta tes ag a inst Ma rkets című ta nu l m á n yk öt e t e t. b e n n e R i c ca r d o Pa tr e lla : Glo b a l iza tio n a n d in tern a tio n a li za t io n cí mű mű v ét é s Almá si Mik ló s: Na p ó ra a Time S qu a re -en cí mű k ön yv ét. Si mo n Andrá s. hogy a kilencvenes évek végére egyre nagyobb ins pirációt jelent számára az új kulturális közeg. T ováb bá Darva s Z so lt. illetve programot a politika – elsősorban az elbizonytalanodott baloldal – számára ebben az új helyzetben. Tehát a korábban elmondottakon kívül van még legalább egy oka annak. Az egész nem izgat kihívásként. illetve lelki-szellemi hangoltságba robban bele a Giddens-könyv megvilágosító hatása. épp fordítottan ará nyosan előrehalad egy másik folyamat is. ami korábban létezett. hogy miről szól az életem. S z el én yi I vá n. Sőt nem izgatni. 1 9 9 9 ) a T á rk i Monitor és a Son da Ip so s mu nk áin át az U.ván kifejezése). Már kezdődik a közélet iránti érdeklődés. hogy elveszítem azt a fajta motiváltságot. primer és intenzív szakaszának a lezáródásán túl az. ami tárgyunk szempontjából korántsem elhanyagolható körülmény. Itt és most maradjunk annyiban. A szegén yek j el le mz ői a ma i Ma gya r orszá g o n. a Martfűt. és nem gondolkodom azon. Cen su s Bu rea u k öt et éi g (Histo ric a l In c o me Ta b le s – Fa milies). hogy ebből mi lesz. a Time és a Newsweek című lapokra. A nyugati világra vonatkozó látleletet és prognózist Gyurcsány adoptálja a magyar helyzetre. F er ge Z su zsa. ” A Giddens-könyv egyszerre ad helyzetelemzést a globalizálódó világban bekövetkezett gazdasági. hogy az üzlet kezd kevésbé izgatni. s ezekből több. E zek en ( és mások o n) tú l ren g ete g szo ci ol ógia i fel m ér és a da ta it ta nu l má n y ozza a KSH k iadványai tól ( pl. Már nem megyek be hétre dolgozni. de még fogalmam sincsen. Nem gondolkodom azon. Vissza a politikába 171 . A magyar nyelvű napisajtót viszont a kilencvenes évek elejétől szisztematikusan olvassa. hogy az Altus korábbi intenzív vagyongyarapodása megáll. továbbá az ellenzék. továbbá integrálóképességére hamarosan visszatérünk még. E növekvő érdeklődésnek ad tehát további tápot az új fideszes kormányzat szá mos tekintetben nyugtalanítónak érzett aktivitása. „A kilencvenes évek vége felé azon veszem észre magam. csak azt látom. az nem érdekel. Mindezzel párhuzamosan azonban vagy. Még máson sem. Annyira nem érdekel már az üzlet. Ennek kapcsán lázas olvasásba kezd – angolul és magyarul. ha tetszik. tegyük hozzá. La dá ny i Já no s. különösen a szocialisták ezzel szembeni bosszantó tehetetlensége. hogy amiről eddig szólt. 2000 környékére Klára kifejezetten attól tart és óv. Va l ent in y Ák o s írá sait. s végül ebbe a helyzetbe. Az újra felébredő közgazdasági és a jobbára teljesen új társadalomtudományos érdeklődése mellett olvasásra ösztönzi a fo lyamatos nyelvtanulás. amely őt is kreativitásra és önálló szellemi teljesítményekre ösztönzi. Angoltudásának szinten tartása és fejlesztése végett előfi zet a Business Journal. hogy mi van a céggel. hogy mit lehetne még vele csinálni.kevesebb rendszerességgel olvasgat. Nem azon jár a fejem. S. Egy pont után nem próbálom megmenteni. hogy a céltalanságba fog zuhanni minden. Még nem tudom. Iszonytató hidegvérrel és blazírt képpel veszem tudomásul a legnagyobb bukásunkat.

április 27. 172 A politika (2000-2006) . Gyurcsány Ferenc – tudott róla vagy sem – ezekkel az írásokkal a koncepcióadás és az alternatívaállítás szintjén (vázlatos) feleletet ad a jobboldalon 1996-ban a Fidesz agytrösztje által megfogalmazott. Aztán éles szemmel és igen kri tikusan elemzi a magyar baloldali politika. az MSZP újbóli hatalomra jutása esetén pedig az országnak be kellene járnia annak érdekében. minden előzmény nélkül. Magyarország mozdulatlan – A társadalmi szolidaritás esélyei és az elit újratermelése 132. amelyet az MSZP-nek. hogy a szóban forgó Gyurcsány-írások utólagos elolvasása és feldolgozása adta számomra a végső megerősítést ahhoz az elhatározáshoz. hogy közelebbről is megnézzük ezeket az írásokat. 2000. Figyelő. Tony Blair haragszik131. hogy a magyar társadalom legsúlyosabb problémái orvosolhatók vagy legalább kezelhetők legyenek. Az Orbán-csomag – A Fideszt zavarja a csend135.) Ennyi bevezető után ideje. február 10. azon belül is a Magyar Szocialista Párt állapotait. Gyurcsány Ferenc 1999 és 2002 között féltucatnyi hírlapi cikkben először is felrajzolja a globális térben elhelyezkedő Magyarország gazda sági. La dá ny i Já no s. 2001. társadalmi és politikai viszonyainak markáns képét. Va l ent in y Ák o s írá sait. 2000. S z el én yi I vá n. részben megtagadó politikai gyakorlatra. Si mo n Andrá s. 2001. Ma gya r Hírla p. (Be kell vallanom azt is. ráadásul olyan intellektuális erővel. Utólag azt kell mondanom. Sorrendben a következő cikkekről van szó: Van versenyképes alternatíva 129. 2000. C e n su s Bu rea u k öt et éi g (Histo ric a l In c o me Ta b le s – Fa milies) 129 130 131 132 133 134 135 Népsza badsá g. illetve a párt kormányra kerülése után azt részben megvalósító. 1999. Teszi ezt váratlanul. 1999. október 13. amelyhez foghatót egyáltalán nem láthattunk a baloldalon a korábbi évek során. hogy megírjam az immár a kormány élén álló politikus életrajzát. az a témában jártas szakemberek felkészült ségéhez mérten persze kevés és esetleges. Az eredménye viszont – a lényeglátás és a rendszerben való gondolkodás különleges képességének köszönhetően – meghökkentő. S . máju s 28. E zek en ( és má sok o n) tú l ren g ete g szo ci ol ógia i fel m ér é s a da ta it ta nu lmá n y oz za a KSH k iadványai tól (pl A szeg ény ek j el le mz ői a ma i Ma g y a r or sz á g o n . „A polgári Magyarországért” címet viselő stratégiai programra. Népsza badsá g. november 16. márciu s 12. 1 9 9 9 ) a T á rk i M o n it o r és a So n da I p so s mu nk á i n át az U. A győzelemnél kevesebb133. máju s 20.Amit ekkortájt rohanva összeolvas. Népsza badsá g. Az elveszett jólét nyomában 134. MSZPmegújulás: balról a közép felé 130. Népszabadság. Népsza badsá g. Ezt követően kijelöli az utat.

akiknek nincs tőkéjük. t e matik u san át stru k tu rálva. „Több mint két évtizedes tündöklés után mintegy 20-25 évvel ezelőtt… elkezdődött a jóléti állam válsága… A globálissá vált piacokon… egyre jelentősebb befolyást gyakorló transznacionális vállalatok sikerének záloga az innováció. „A globalizáció hátterét – az olajválságokról. Vissza a politikába 173 . A nemzeti kor mányok egymás után bontották le a tőke. Ha piacelvűvé válik a társadalom. „Kik lettek a globalizáció vesztesei? Elsősorban azok. akiknek semmijük sincs. illetve az ezekből származó újfajta problémák kezelésére. a globális világ és a baloldali politika. a változatlanságra épülő biztonsággal.” Ezek a folyamatok a második világháború után kialakult jóléti állam erőfeszítései ellenére következtek be. amit eladhatnának a piacon… az aluliskolázottságtól szenvedő. a stabil és szabályozott fog136 Az id é zet ek e t a z e gy e s cik k e k b ől k i em el v e. hogy annak eszközei alkalmatlanná váltak a gyökeresen megváltozott gazdasági és társadalmi viszonyok. tudás. az alkalmazottak növekvő kiszolgáltatottságával. kap csolati. a szállítási és kommunikációs forradalomról s még egyebekről itt nem beszélve – a Bretton Woods-i pénzrendszer 1973-as felbomlását követő liberalizációs hullám teremtette meg. illetve összegezni a fenti írások tartalmát: 1. 136 Gyurcsány kiindulópontja az. az átlagos életszínvonal enyhe emelkedése mögött a társa dalmi egyenlőtlenségek jelentős növekedése húzódik meg. Mindezek szögesen ellentétesek a jóléti államok tengelyében álló. a rugalmasság és a gyorsaság. a piacokat védő korlátokat… [Ez] élénkítette a versenyt. a tudás és a munkaerő útjában álló aka dályokat.” Ezek a folyamatok nagyszabású – és jelentős részben negatív előjelű változásokat idéztek elő a társadalmi viszonyok körében. legyen az pénz. peremhelyzetre szorult milliók… mindazok.Az alábbiakban három témakör köré csoportosítva kísérelem meg – elsősorban idézetek segítségével – rekonstruálni. 2. akkor a piaci hasznosság jelöli ki benne az emberek helyét… A… gazdasági növekedés a fejlett országok többségében nem járt együtt a reáljövedelmek hasonló arányú bővülésével. a magyar társadalom a globális t érben. az eg yszerű ség k ed vé ért a p ont o s l el őh el y m egj el öl ése n élk ü l ha sz ná lo m föl . s az állam nem volt többé képes a korábbi egyensúlyt fenntartó módon szabályozni. A korábban részben zárt. hogy a mai világot – azon belül Magyarország helyzetét – a globalizáció határozza meg. kulturális vagy bármilyen egyéb tőke. demokratikus politikai kontroll mel lett működő nemzetgazdaságok kinyíltak. befolyásolni a piacot és a ver senyt. a szegények szegényebbek lettek. ami azt jelenti. hozzájárult a modern technológiai megoldások elterjedéséhez… a nagy nemzetközi korporá ciók létrejöttéhez. A gazdagok gazda gabbak. Az üzleti vállalkozások kiteljesedő szabadsága együtt járt… a lakosság. 3. a magyar baloldal helyzete és tennivalói.

növekvő jövedelmeket. A választók… egymás után segítették hatalomra Európában és az Egyesült Államokban a neokonzervatív jobboldali pártokat. korlátozásoktól mentes gazdaságot. amit jól jelzett az amerikai városokat a nyolcvanas években elárasztó.” A baloldal új gazdaság. „A felgyorsuló globalizáció [annak idején] zavarba ejtette a magántulajdon korlátozására. amit.és társadalompolitikája a régi kritikáján és fölülvizsgálatán alapul. A növekvő jövedelmi különbségek következményeként a korábban stabilnak hitt társadalmi normák fellazultak. „A jobboldal… radikális változások ígéretével állott elő. A… dinamizált gazdaság új munkahelyek teremtését. osztályalapú társadalmi struktúrát. szuverén államot feltételezett.” A politika – azon belül is elsősorban érthetően a szociáldemokrata baloldal – nehezen talált választ az új helyzetre. [De] mi a teendő a nemzeti gazdasági és politikai függetlenség jelentős része elvesztésének időszakában. védekező és bezárkózó jóléti állam megoldás helyett problémává lett.… »new economy«-nak hív a világ. A hatalomváltással egy időben rajzolódott ki a »régi gazdaságot« felváltó újnak a kerete. és újabb szociális deficitek halmozódtak föl. az állami költségvetés egyensúlyának helyreállításában és az infláció csökkentésében. Az évtized végére… az Atlanti-óceán mindkét partján… ismét baloldali pártok kerültek hatalomra. a jóléti állam kiterjesztésére törekvő nyugat -európai baloldalt. amikor az áru. kisebb és hatékonyabb államot.lalkoztatási viszonyokkal. A neokonzervatív terápia csökkenő adókat. és főleg nem érték el az alsóbb osztályokat. „Ám a gazdaság és a társadalom csúcsán megjelenő eredmények a várakozá sokkal ellentétben nem szivárogtak le a társadalmi középbe. kínálatvezérelt gazdaságpolitikát ígért. „Az újabb politikai fordulat az 1990-es évek elején következett be. A hagyományos szociáldemokrata politika zárt nemzeti gazdaságot. csökkenő munkanélküliséget. megkurtított jóléti szolgáltatásokat s az ezekre támaszkodó. rögzített árfolyamokat. végső soron a társadalmi felemelkedés új lehetőségét vetítette előre.” A jobboldali politika regnálása nyomán kialakult új helyzetre végül megfogal mazódott a sikeres baloldali válasz. A hagyományos. a 174 A politika (2000-2006) . és a neokonzervativizmus keretei között újjáélesztett liberális gazdaság. a gazdasági növekedés elindításában. ” Csakhogy egy idő után ennek a politikának is jelentkeztek a hátulütői. az ipari munkásság dominanciáját. A jobboldali fordulat legszembetűnőbb ára a társadalmi egyenlőtlenségek jelentős növekedése volt.ós társadalompolitikával hatékonyan reagált a megváltozott körülményekre. A Reagan és Thatcher nevéhez kötött »új jobboldali« politika valóban lényeges eredményt ért el a gazdasági modernizáció feltételeinek megteremtésében. Előbb a jobboldal ocsúdott föl. korábban soha nem tapasztalt bűnözési hullám.

k u ltu rális és e rk öl c si sza k a d ék ” m él y sé g e . Ha az elit nem működteti a szolidaritás intézményeit. ahol szélsőséges a jövedelmek eloszlása. A baloldali kitörési kísérletek azonos eleme. kulturális és erkölcsi szakadék. hogy megvédjék javaikat. a tőke és a munkaerő a határokat átlépve szabadon mozog?… Újraformál ható-e a baloldal társadalmi bázisa. hogy – végképp elfogadva a magántulajdonra épülő gazdasági verseny alapvető társada lomszervező lényegét – programokat dolgoznak ki… az egyének és közösségeik versenyképességének növelésére. ” 137 137 Nemr é g a z Am erik a i Eg ye sü lt Álla mok ba n e gy t er mészeti k atasztr ó fa k övetk eztéb en előáll t hel y ze tb e n – a mik or eg y id őre hirt el en sz ét hu l ltak a társadalmat ö sszefog ó állami i ntézmén y ren d sz er k ere tei – el e mi er őv el mu ta tk o zott m e g a Gyu r csány által jel zett … „ an yagi . A jóléti állam helyére lépő »esélyteremtő állam«… a polgárok többségét már nem akarja. és általában rosszabbak a gazdasági mutatók… Ezek a felismerések a társadalom csúcsán lévőket is érdekeltté teszik a jóléti funkciók fenntartásában. hogy a társadalom egyes tagjait és csoportjait ne válassza szél áthidalhatatlan anyagi. ” A szerző általános érvénnyel. „Az állami eszközökkel elősegített szolidaritás célja az egymástól különböző okok miatt eltérő helyzetben lévő társadalmi csoportok integrálása… A jóléti beavatkozást nem egyszerűen csak a társadalmi szolidaritás. hogy egy közösség csak akkor tartható egyben. Mert ha ezt nem teszik meg. a társadalom egészének működőképessége szempontjából is megfogalmazza a baloldali társadalompolitika alapelvét – a jobboldali felfogással szemben – a szolidaritás és az integráció jegyében. viszont jelentős mértékben hozzájárulhat ahhoz. hanem felértékelődik a versenyképes tudás. ha tagjai képesek és hajlandóak alapvető közös normák szerint élni. de önmagát is bezárkózásra ítéli. akkor nemcsak a leszakadó tömegeket zárja ki a társadalomból. biztonsági és egyéb társadalmi rehabilitációs költségek megfizetésére kényszerülnek annak érdekében. s e h iány ö sszes drá mai k öv etk ezmén ye Vissza a politikába 175 . miközben a humán ter ületeken kordában kívánják tartani a tisztán üzleti megfontolásra épülő piaci vetélkedést. Szemléletmódja az elit és a középosztály számára is fontos tanulsággal szolgál. bal. nem tudja megvédeni. az alkalmazkodás. Ahol nagyok a társadalmi különbségek.és jobboldali érdekeket vegyítő »harmadik út« politikájától Jospin és Lafontaine hagyományos szociáldemokrata értékek mentén megfogalmazott… politikájáig terjed. ott lassabban fejlődik a termelékenység. fogyasztási és kulturális szokásaikat. családi kulturális háttér szerepe? A kilencvenes években hatalomra került európai baloldali pártok válasza széles skálájú: Blair klasszikus nak tekintett. az egyéni. i ll e t v e a z i l y e n ér t e l emb en szét szak a d t tá r sa da l o m eg y es cso p o r t ja i t ö ssz ek a pc soló k ö z ös nor má k m e gd öb b ent ő h iánya.tudás. még akkor is. Ehhez viszont az kell. akkor hosszabb távon sokkal nagyobb védelmi. hanem annak a megértése indokolja. amikor a társadalmat nem… a tulajdonhoz való viszony szegmentálja. ha ez számukra jövedelemelvonással jár. hogy… ez utóbbiak sikeresen állják a versenyt a globalizálódó új gazdaságban.

az átlag körüli középrétegek aránya mintegy harminc százalék. hogy a társadalmi státust alapvetően meghatározó jövedelmi helyzet és az anyagi-jóléti pozíció döntően az iskolai végzettségtől függ.és betanított munkások egykori szegény fiából – egy korábbi jobb starthelyzetnek is köszönhetően – mindennek dacára mégis a társadalmi piramis legfelső szintjére emelkedett milliárdos arra kíváncsi. A n em sok k al k ésőb b bek ö v et k ez ett pá riz si ese m én y ek ha so nló ta nu l sá g ga l sz ol gá lnak .) A szerző fölteszi a kérdést: „Mi dönti el. mit kezd ezzel az igazságtalan és elfogadhatatlan helyzettel a társadalom. több lépésben osztjuk föl egymás között. A két folyamat egymás hatásait kölcsönösen fölerősítve strukturálta át a magyar társadalmat.J. az apja felsőfokú végzettségű. hogy ki van fenn. „Magyarországot… a folyamatosan növekvő különbségek jellemzik.J.és politikafölfogást megtermékenyítő hatásának tudható be. és értelmiségi családba születik. Az elmúlt két évtizedben a létminimum alatt élők korábbi 10 százalékos hányada megháromszorozódott. ahogy Gyurcsány Ferenc – akár egy céget – a szó szoros értelmében átvilágítja a XX. A társadalom felső egy tizede vitathatatlan jómódban él. Ez utóbbit viszont nagyrészt eldönti a családi származás. Elsőként a három fő jövede(tö meg es ra blá s. legalábbis az elosztási viszonyok terén.) Az iskolázatlan segéd. ” (Kiemelés – D. háromszintű piramisként ábrázolható. a legfelső és legalsó népességtized közötti jövedelemkülönbség négyszeresről nyolcszorosra növekedett. Kiindulópontját a rendszerváltozás kezdete óta eltelt évtized gazdasági adatai. „A külföldi tőketulajdonosok átutalásait követően az ország jövedelmét. A gazdaságban képződött jövedelmek elosztását egy – a kilencvenes évek közepétől immáron évről évre növekvő – torta fölszeleteléseként írja le. század végi magyar társadalom és állam egymás közti „pénzügyi tranzakcióit”. illetve az irányításával megbízott állam. aki lentre született. amely ennek következtében olyan lefelé bővülő. mint egy tortát. akkor csaknem biztos lehet a sikerben.Ezek után nézzük meg. illetve vezető értelmiségi beosztásban dolgozik. és ki van lenn?” Válasza egyértelmű: „A rendelkezésre álló elemzések egyöntetűen azt bizonyítják. Alighanem az üzletemberi gondolkodás társadalom. a fennmaradó hatvan százalék alkotja a leszakadók csoportját. Gazdagság és a szegény ség egyaránt újratermeli önmagát. fo sz to ga tá s. ahol az egyes szintek között mind nagyobb lesz a távolság.). hogyan látja Gyurcsány Ferenc a rendszerváltozás utáni Magyarország helyzetét a globalizált világban. 176 A politika (2000-2006) . az lent is marad. tü z el é s a me nt őh elik o pt err e stb . illetve a GDP és az államháztartás 1999-es arányszámai adják.” (Kiemelések – D. Ha valaki szerencsés. Nálunk kettős hatás érvényesült: a globalizáció következményei a rendszerváltozás okozta óriási átrendeződéssel párosultak.

reáljövedelme még ennél is nagyobb arányban csökkent. [amelyeknél] a szolgáltatás lényegében független a befizetett hozzájárulás mértékétől. hanem jórészt antiszociálisan osztják el őket! „Vessünk egy pillantást az oktatási és egészségügyi szolgáltatásokra.) Ám a meglepetések ezzel korántsem értek véget. a tőketulajdonosok és az állam – hasítja ki a maga hányadát. Az állampolgárok fogyasztási igényét szinte semmi nem korlátozza. és ki van lent. Az oktatás és egészségügy további 1000 milliárdot tett ki…. a jogosultság pedig csaknem általános.” (Kiemelések – D..” A kihasított szeletek arányai azonban jelentősen módosultak a rendszerválto zás kezdete óta. Magyarországon 1999-ben ez a kb. „Az állam a saját tortaszeletének nagyobbik felét továbbadja a lakosságnak. ” Ez az úgynevezett jóléti célokat szolgáló visszaosztás részben természetbeni. Mintegy 1000 milliárd forintot tett ki a nyugellátás…. a gyermekeknek járó juttatásokat. az igénybe vehető szolgáltatás mennyisége az igénybe vevő oldaláról nem mért és nem korlátozott. akkor a nagyon meglepő 2-4 százalékot kapjuk. Az állami elvonás 1990 és 1999 között több mint 50 százalékról 40 százalék alá esett. A nem szociális alapon elosztott „jóléti” juttatásokról (amelyek tehát a szóban forgó javak kilenc tizedét teszik ki) ugyanis kiderül.. amelyben a rászorultság nem. Vissza a politikába 177 . miközben a lakosság. hogy mit kezd az állam a maga által kihasított – láttuk: csökkenő arányú – tortaszelettel. a szabadidős.lemtulajdonos – a munkatulajdonosok. rászorultságelven járó támogatások összege mintegy 300 milliárd forint. „Rendkívül tanulságos ugyanakkor a jóléti kiadások belső szerkezete. a vállalkozóknál. a lakosság munkáját értékesítő többsége pedig 15-öt. J. hogy még csak nem is egyenlő módon. a további 600 milliárd fedezi a családi pótlékot. vagyis: hogyan alakul a társadalmi jövedelemelosztás második köre. kulturális és vallási tevékenység… a települési szolgáltatások. a munkanélküli-ellátást. „Számoljunk együtt! Az osztozkodás első körében az államháztartás [tíz év alatt] elvesztett 10 százalékot. A jóléti kiadások fennmaradó 1100 milliárd forintjából 500 milliárdon osztozik a környezetvédelem. részben pénzbeli juttatásokon keresztül valósul meg. vagy csak elenyésző mértékben játszik szerepet. Ha a társadalmi szolidaritást a GDP százalékában szeretnénk kifejezni. ami nagyjából megfelel az OECD országok átlagának. Hol van a nemzeti jövedelem hiányzó negyede? A harmadik résztvevőnél. a szociális segélyeket stb. Ez utóbbi körben a szociális szükséghelyzettől függő.” Az igazi kérdés azonban az. 3100 milliárd forintnyi rész a GDP 27 százalékát teszi ki. A végeredmény meglepő: az összes jóléti transzfer alig egy tizede veszi figye lembe. hogy ki van fent.

A politikai beszédek és történések legfeljebb a következő egy évről vagy még inkább az egy nappal korábbi kétperces parlamenti hozzászólás kiváltotta hullámokról szólnak… Magyarország… nemhogy az új. Az egészségügyi szolgáltatások félig piacosított rendszerében a ma gánbetegek megkülönböztetett bánásmódra számíthatnak. Az egyébként is magas jövedelmű… családok… érdekében megkurtította a kisebb jövedelmű… családokat… Bokros az ínséges években elvett a középosztálytól annak érdekében. Azaz a kormány úgy adott egyes családoknak. és a közkeletű feltételezésekkel szemben inkább gátja.” A szerző ítélete azonban nem csupán a kormányoldal.Ennek következménye. de a régi kihívásokkal sem tud megbirkózni. mint 1998-ban. A működés zavarai nem mindenkit sújta nak egyformán. hogy másoktól ugyanannyit elvett. hogy milliós nagyságú leszakadó társadalmi csoportok hátán gyalogolva gyorsabb az út a globális világ felé. de arra a bizonyos szegény emberre nézve is. Orbán a prosperitás éveiben elvesz a legszegényebbektől. Az 178 A politika (2000-2006) . aki felül van. hanem az egész magyar politikai elit teljesítményére vonatkozik. Nemcsak a szóban forgó kormányra. az többet vesz ki a közösből.” Az 1999 és 2002 között született írások természetesen a hivatalban lévő kormány társadalompolitikáját is értékelik. de a nemzeti jövedelemből a családtámogatásra fordított hányad ma sem több. hogy fenntarthassa a legrászorultabbak támogatását. Az eredmény lesújtó. Minden jel arra mutat. és a rendszer folyamatos kapacitás és minőségi problémákkal küzd. A nyugdíjreform bevezetése óta jelentős strukturális átalakítás nem történt. anélkül hogy az emelt színvonalú szolgáltatás ellenértékét törvényesen megfizetnék. Az oktatásban a magas társadalmi státusú családok gyerekei… felülreprezentáltak. hogy a mai jóléti rendszerben. A redisztribúciós elit összekacsint saját klientúrájával. „A Fidesz… családbarát politikát ígért… Befagyasztotta a családi pótlékot… és bevezette a családi adókedvezményt. semmint hajtóereje a leszakadók… felemelkedésének… A szegény embert az ág is húzza. A támogatás logikája… változott…. Ezzel szemben… a szigorú költségvetési összeg határt szab a kínálatnak. Márpedig a jelenlegi kormány politikája mintha ezt a véleményt tükrözné. Így… állandósul az egyensúlyhiány. hiszen a nyújtott szolgáltatások – a kinyilvánított célokkal szöges ellentétben – nem egyenlően oszlanak meg az egyes társadalmi csoportok között. hogy többet adhasson a jobb módúaknak… Végzetes tévedés… azt hinni. mint a lentre süllyedt rászorulók. Másképpen fogalmazva: a mai jóléti rendszer a társadalmi elit újratermelésének egyik legfontosabb mo torja. „A magyar politikai elit idejétmúlt szerepek foglya … a magyar politikai gyakorlat egyik legszembetűnőbb fogyatékossága a távlatok hiánya. hogy a kereslet mennyisége és minősége minden határt átlépve növekszik.

Ezért nem lehet azt mondani.” Ez az előfeltétele a jóléti rendszerváltásnak. az oktatási rendszer átalakítására. Persze nem a kormányokon múlik minden… az egyéneknek. „A programoknak ki kell terjedniük a családpolitikára. hanem igaz ez megfordítva is. Magyarországon ugyanakkor minden harmadik ember szegény. Arra kell felkészülni. a foglalkoztatási és munkaerő-politika reformjára. Blair azt mondja. Hanem így: Vissza a politikába 179 . azaz nemcsak a közösségnek van kötelessége tagjai iránt. a családoknak és a kisebb közösségeknek az eddigieknél A gondolkodó nagyobb felelősséget kell vállalniuk saját sorsuk alakításáért. hanem felfelé szolidáris. Természeti környezetünk állapota… fenyegető tényezővé vált. a regionális egyenlőtlenségek kezelésére. mint valaha. Igen. hogy »nincs jog felelősség nélkül«. társadalmi segítségre szorulnak… a felül lévőknek le kell mondaniuk örökölt kiváltságaik jelentős részéről. a felkapaszkodás útjától végképp elzárt emberek csoportja. hanem a magyar társadalomban is. 2001 márciusában. Schröder hozzáteszi. Méghozzá korántsem abban az (ő beleegyezésével és tanácsadói közreműködésével) eltorzított és szimplifikált jelentésben (értsd: radikális béremelés). Jóléti rendszerünk régi politikai meggyőződésünk foglyaként nem lefelé. ezt a kifejezést Gyurcsány Ferenc használja először Magyarországon. amelyben egy évvel később a Medgyessy-kampány finisében megjelent. A több mint félmilliós cigányság lassan embertelen kitaszítottságáról és ennek a többségi társadalmat fenyegető közvetlen hatásairól nyilvánosan még csak nem is beszélünk. hogy ezek a társadalmi csoportok jelentős és folyamatos állami.” Mit lehet tenni ebben a helyzetben? Átfogó reformokra és gyökeres szemléletváltozásra van szükség. Nem csupán a politikai elitben. hogy »a jóléti állam nem egyirányú utca«. hogy az emberek majd nagyobb személyes felelősségvállalással megoldják gondjaikat.évek óta agonizáló mezőgazdaság átalakítása reménytelenebbnek látszik. és több százezres a munkaerőpiacról végképp kiszorult. a Magyar Hírlapban.

az igazgatás.„Hatékonnyá és igazságossá kell tenni a jóléti rendszerek működését annak érdekében. hanem pénz is. J. Az államháztartás több mint fele így kikerülne a kormányzat közvetlen hatóköréből. Hasonló módon tarthatjuk nyilván az igénybe vett jóléti szolgáltatásokat is. akik arra tényleg rászorulnak… Ma például senki nem tudja. és fenntarthatjuk a közösségi kockázatvállalás közösen elfogadott és igazságosnak vélt mértékét. Az informatika mai lehetőségei mellett nincs akadálya annak. és a rendszert ki kellene terjeszteni a jövedelemmel nem rendelkezők körére is. Így megszűnne a naturális elosztás. a védelem és ezek finanszírozásának világába. a társadalombiztosítás szolidaritását is. és visszabillentené a pártpolitika súlypontját oda. mint a kenyérnek és az autónak. akkor megteremtenénk a hatékony jóléti piac alapjait.) Ez azért nem semmi – mondhatnánk pestiesen. Az egyéni jóléti számlák létrehozására tett javaslat úgy kívánja fenntartani a jóléti fogyasztás közösségi finanszírozásának túlsúlyát. Nagyon sok pénz. és visszaszereznénk a jogot arra. ahova való: a külügyek. hogy legalább részben magunk dönt sünk jóléti fogyasztásunk színvonaláról. semmivel sem több egy éles szemű és éles eszű értelmiségi kitűnő helyzet- 180 A politika (2000-2006) . A politikai és a gazdasági rendszerváltást követően elérkezett az idő a jóléti rendszerváltásra. adójellegű befizetésektől. és megteremti a racionális választáson nyugvó költséghatékony működés és a valóságos társadalmi jóléti-szociális önkormányzás feltételeit is. az egészségügyi szolgáltatásoknak éppúgy van költsége és ára. A jóléti intézményrendszer privatizálása a finanszírozási oldal változatlanul hagyása mellett tévút. és azokat szolgálják.” (Kiemelések – D. hogy teret enged a nagyobb egyéni kockázatvállalásnak. és folyamatos többletfogyasztásra ösztönöz. hogy a jóléti célú befizetéseket elválasszuk az állam egyéb működésének finanszírozásához hozzájáruló. megtörhetővé válna a redisztribúciós elit túl hatalma. A biztosítás általános privatizálása viszont politikai hiba. Ez utóbbiban a tét nemcsak jog és hatalom. és a jóléti szolgáltatásokat az ezen a számlán lévő pénz felhasználásá val finanszíroznánk. A rendszer áttekinthetetlen. hogy elköltött jóléti forintjaink többet érjenek. szerkezetéről és az ehhez szükséges áldozatvállalás mértékéről… A jóléti minimumnak tekintett szolgáltatások finanszírozásához szükséges pénzt – legalább részben – közös alapokból kellene befizetni az egyéni számlákra. Ha létrehoznánk valamennyi állampolgár egyéni jóléti számláját. Az oktatásnak. Ám ha sokkal több is a semminél. A megoldáshoz vezető út első lépése az egyéni jóléti befizetések és az igénybe vett szolgáltatások ár/érték alapú mérése. Így egyszerre növelhetjük a rendszer hatékonyságát. hogy a kapott szolgáltatásokért mennyit fizet… A befizetésektől független túlköltés nem szankcionált…. működését az egyének belátáson nyugvó együttműködése helyett az erőszakos állami szolidaritás tartja fenn.

hogy a politikai hatalom csúcsára emelkedve. hanem minimum potenciális politikusként viszonyul a szóban forgó problémákhoz. A magyar baloldalra bizonyosan kardinális hatást gyakorol. Aki mindezek hatására nemcsak gyökeres változtatásokra tesz erőteljes javaslatokat. eltávolodik korábbi önma gától. megol- Vissza a politikába 181 . posztmodern-posztkommunista. mintha ott se volnának. ha tetszik: új hivatásérzete támad. politikai és szellemi viszonyok (persze felületes!) megismerése s az ezt követő megvilágosodás nyomán hirtelen éles fényben látja meg az ország és a magyar politika helyzetét. műveletlen. amely az elkerülhetetlen változtatások végrehajtója lehet. hogy én Gyurcsány Ferencet tartom – nyilván nem ingyért! – a legnagyobb magyarnak. Gyurcsány Ferencnek azonban eszében sincs megelégedni a zseniális. d e elvetélt magányos politikai feltaláló szerepével. belső viszonyait. hogy a szerző ezt az MSZP-ben találja meg – egyelőre csupán potenciálisan.elemzésénél.) Visszatérve a szóban forgó cikkekhez és a keresett politikai erőhöz. A hazai társadalmi-politikai problémák iránt a külhoni szellem ihletése nyomán affinitást mutató gazdag üzletember korántsem csak értelmiségiként. MSZP megújulás: balról a közép felé. Tisztában vagyok azzal. illetve elvtársainak (akik segítségével…!) – szóval. hanem valósággal kilép addigi életéből. nem arisztokrata: csak pénzarisztokrata. Gyurcsány Ferenc éles szemmel elemzi és még élesebb vagy inkább hegyesebb tollal írja le a Magyar Szocialista Párt helyzetét. de mégsem hallgatom el. (A harcos jobboldal szorgos írólegényei természetesen ne hagyják magukat megtéveszteni és zs eníroztatni a dőlt betűs kifejezésektől: a maguk szokása és lelkiismerete szerint tekintsék őket úgy. szóval hétszeresen is: pfuj!) „Széchenyi” alakja. pontosabban: amelynek annak kellene lennie. A győzelemnél kevesebb) nagyon egyértelmű. társadalmi. de utópisztikus javaslatainál. és merőben új tevékenységet keres magának. annak is neofita és mindezek tetejébe: balol dali. hogy Gyurcsány figurájában és attitűdjében ezen a ponton számomra (természetesen kellő iróniával és vastag idézőjelek között) fölsejlik (persze csak egy ezredfordulós. Keresi és meg is találja azt a létező politikai erőt. továbbá eredeti és izgalmas. ez az ambíció és ez az aktivitás enyhén szólva nem marad hatás nélkül. Ilyenek kel azonban – ahogy a főváros bal parti részén mondani szokták – tele van a padlás. miniszterelnökként (ma még nem tudható mekkora) hatással van (lesz) az országra is. S amint azt ma már tudjuk – illetve a későbbi fejezetekben részletesen is látni fogjuk –. karakterét. és írják le nyugodtan. fokozatosan új ambíciója. Az általa publikált cikkeknek (köztük is különösen háromnak: Van versenyképes alternatíva. hogy sokak szemében újabb gyalázatos blaszfémiát követek el a most induló bekezdésben (az obligát árulásról nem is beszélve). (Blaszfémia vége. konkrét és direkt pártpolitikai vonatkozásai vannak. politikai tevékenységet. aligha meglepő. s csak az ostobák tagadhatják.) Aki – ha nem is ajánlja föl (tőlünk lopott!) vagyona éves jövedelmét az országnak. aki a nyugati gazdasági. Közéleti.

hogy kinek és minek a pártja… Továbbra is bizonytalan baloldali politikájának mibenlétében. Érződik rajta „az 1994-ben korán jött választási győzelemmel megakadt belső átalakulás hiánya”.” (Kiemelések – D. de talán már maguk sem hiszik. De nemcsak ezzel van a baj. A szocialisták politikai elitje teszi a dolgát.) Súlyos szavak.) Alighanem akad olyan olvasó – tán nem is kevés –. akinek ezek a kemény szavak egy közmondást juttatnak az eszébe: bagoly mondja verébnek… Bizonyos (noha igen csekély) ismeretekkel bírván a szóban forgó politikai elit anyagi ügyleteiről. ” (Kiemelések – D. továbbá (valamelyest többel) könyvünk főszereplőjének üzleti ügyeiről (ezeket mind megosztottam az olvasóval!). illetve lehetséges módszereit és eszközeit. lappangó szégyen”. hogy képesek lennének dinamizálni az országot. de jól érzékelhető belső szenvedéllyel. J. mert nem volt ideje megtisztulni. hanem mert a rendszerváltás utáni nagy pártbeli átalakulást nem követték újabb modernizációs hullámok. továbbá a megoldás szükséges. Teszi mindezt egyrészt nagyon higgadtan. E körben a politikai képviselet a hatalmi befolyás egyszerű érvényesítésévé silányult. Pedig a java csak most következik: a szóban forgó politikai elit szinte megsemmisítő kritikája. „Az MSZP-t nem azért lehet a »múlt pártja« sértő jelzővel illetni. amilyen. „Amíg a Magyar Szocialista Párt Bad Godesbergbe próbál érni – és a távolság még mindig szembetűnő –. A modern nyugati baloldal mellett – főként a giddensi koncepció fényében – a magyar baloldal és az MSZP siralmas. szerény véleményem szerint a fenti közmondás ezúttal fordítva érvényes. mi több. Ez az elit először is azért olyan. harmadrészt fegyelmezett. J. csak részben feldolgozott. többek között mire gondol: ez „a régmúltban elkövetett törvénytelenségek miatt érzett. addig Nyugat-Európa baloldali pártjai – levonva az elmúlt évtized tapasztalatait – teljes revízió alá vonták a hagyományos szociáldemokrata mondanivalót. nehezen tudja összekapcsolni szociális érzékenységét a globális világ új lehetőségeivel és kényszereivel… politikájában nem talál helyet a hagyományos nemzeti szerepekhez kötődő társadalmi elvárások teljesítésének. Itt valóban a veréb okítja a politika baglyait 182 A politika (2000-2006) . ” A Gyurcsány által nemes egyszerűséggel csak „naftalinszagúnak” nevezett Magyar Szocialista Párt „képtelen eldönteni. másrészt igen kíméletlenül. Ebből is fakad „a pártelit egy részének tisztázatlan üzleti kapcsolatai miatti társadalmi bizalomvesztés”. A fenti eufemisztikus fogalmazást jóval egyértelműbb mondatok követik: „Az elmúlt években a párt professzionális politikusainak jelentős részét átláthatatlan tartalmú és érdekbázisú kapcsolat fűzte az üzleti világ szereplőihez. mert tényszerűen jogutódja a kommunista állampártnak.dásra váró problémáit. Átléphető-e a kihagyott és végig sosem járt 30 év?” Hogy az utóbbit illetően se legyen félreértés. „dermesztő” képet mutat. A sejtésekkel és sejtetésekkel teli világ összeroppantotta a párt morális hitelét. a szerző megmondja.

illetve a kívül rekedők és lemara dók. akkor az az országnak rosszabb. és a széttöredezett. gazdasági. hanem a versengő piacokra belépni és ott teljesíteni tudók. Át kell alakítani a párt szervezetét. a munkás oltalomra szorul… Napjainkra a meghatározó politikai választóvonal nem a tőkések és a munkások (alkalmazottak. A vezetőség tagjainak alig egyeztetett egyéni ambíciói gyengítik a pártot.a nagyfejűség káros következményeiről. Vissza a politikába 183 . Az MSZP „olyan laza személyi egyesülés. De nemcsak a baglyok fejmérete.” A végső verdikt így hangzik: „a Magyar Szocialista Pártnak nem lesz visszaútja a kormányzásba a régi mondanivalóval…. Mindenekelőtt azért. Az elmúlt negyedszázadból a szerző az 1956-os forradalom reformkommunista törekvéseire. a hivatásos pártelit közvetlen. az emberi szakmai szolidaritás. J. bérből élők). tartást adjon”. Ez Gyurcsány szerint több okból is „önámítás”. Így szól: védd meg a gyengét! A pénztőkésre és munkásra osztott világban e képlet jól alkalmazható. Ugyanakkor baloldali pártként az MSZP legyen szolidáris a lemaradókkal… Esélyteremtés és esélykiegyenlítés – ez az új baloldali politika feladata.” A programot (továbbá a stílust. a nyolcvanas évek „gazdasági-társadalmi nyitására” és a rendszerváltozás előkészítésében vállalt politikai szerepre utal. identitásválsággal küzdő szervezet dezintegrációja is teret nyit másfél tucat párt és miniszterelnök-jelöltnek. hanem „tengernyi lehetőséget kínál. továbbá az állam politikai hatalmát befolyásolni tudó elitek és a kirekesztet tek között van. valamint a politikai.” (Kiemelés – D. a retorikát és a szervezetet) illetően az MSZP nek szakítania kell azzal.) „A hagyományos baloldal politikája egyszerű. hogy követhető mintát.) Ami a múltat illeti: „bevalljuk vagy sem. Vagy ha mégis. mint a pártnak. a régi emberekkel. akik boldogulásukat a saját teljesítményükre kívánják alapozni.” (Kiemelések – D. A Magyar Szocialista Pártnak maga mögött kell hagynia munkáspárti jellegét. amelyet a nosztalgikus emlékezet. az „1968 gazdasági mechanizmusa által hozott szippantásnyi friss levegőre”. Néppártként a társadalom egészének kell programot adnia. A tőkés az ellenfél. pontosabban annak hiánya is súlyos gondokat okoz.) Mi a teendő ebben a súlyos helyzetben? „A Magyar Szocialista Párt megújításra vár… Csak programot írni nem érdemes. mindnyájan örökösök vagyunk”. mert a tradicionális osztálypártok fölött rég eljárt az idő. Azokat kell képviselnie. De „a másfél százados baloldali örökség” Gyurcsány szerint nemcsak bűnöket jelent. ha nem a kooperatív hajlama. kulturális holdudvar közvetett hatalmi érdeke tart össze… A párt meghatározó személyei között kétségbeejtően alacsony az együttműködés. hogy „munkáspártként mutatja önmagát”. kommunikációját és vezetését… A mai helyzetben az MSZP működésének megváltoztatása nélkül a leghaladóbb baloldali program is üresen fog kongani.J. eszményt. (Még a valódiak fölött is.

Aki dinamizálni akarja az országot. ezreit hívja a pártba. Most már sokkal könnyebben és gyorsabban írok. 1999 és 2001 között megjelent írásai meghökkentő módon jelzik és igazolják.” A pártot modernizálni kell. attól el kell válni. Utólag azt gondolhatjuk. a piacgazdaság kiépítésében. mint megértetni az MSZPhez kötődő politikai és üzleti elittel. Akkor még nem tudom. hanem új álmot kellene álmodni. J. „Nincs más lehetőség. Aki ezt nem érti meg. Nem elegendő felmutatni az államvezetés képességét.A közelmúltból büszkén vállalni kell a gazdaság egyensúlyát megteremtő és mai föllendülését megalapozó Bokros-csomagot. Így aztán Gyurcsány Ferencnek – akin a prófécia végül (mint látni fogjuk: némiképp önmaga számára is váratlanul) beteljesedni látszik – nem a fenti sorrendben. Arra a kérdésre. erős és határozott koncepcióval rendelkezett. de mellé kell tenni az építés programját is. Egyszerűen csak meg akarom írni ezeket a dolgokat. A valóságos életben azonban – ahogy ez lenni szokott – természetesen ezúttal sem ilyen egyszerű és egyenes vonalú forgatókönyv szerint követik egymást az események. az hosszabb távon egy új pártot építhet és vezethet. Legfeljebb annyival kell módosítani. hogy egy új politikai generáció jelenjen meg az MSZP-ben. de akkor istentelenül 184 A politika (2000-2006) . egy szociáldemokrata MSZP létrehozásában vitathatatlanul pozitív… De a rendszerváltás programjának teljesítését követően új eszményekre van szükség. Nem elegendő a folyamatosan újratermelődő társadalmi konf liktusok megoldását ígérni. Ez a legsúlyosabb konzekvenciákkal jár az utóbbira nézve. tudatossággal és ambícióval is. Ennek a folyamatnak előfeltétele. akinek elegendő intellektuális. A szocialista párt készülő hosszú távú programja az ehhez szükséges készségek hiányá ról árulkodik. Szerepük az állampárt lebontásában. hogy az események a vártnál is gyorsabban követték egymást. hogy mi volt a célja ezekkel az írásokkal. Rengeteget küszködök a szövegekkel. a miniszterelnök így felel: „Akkor még semmi. hogy ez a viszony nem folytatható.” (Kiemelés – D. „A szocialista párt jelenlegi elitjét… a rendszerváltásban kulcsszerepet játszó politikusok alkotják. hanem miniszterelnökként majdhogynem fordítva. de inkább egyszerre kell megkísérelnie országa és pártja dinamizálását. a jelen bűnös összefonódásaitól viszont meg kell szabadulni. hogy ehhez hasonló eltökéltséggel. Ha lesz valaki. miről fog ez az egész szólni. a demokratikus politikai berendezkedés megteremtésében. politikai bátorsága és ereje lesz ahhoz. a vezetését meg kell újítani. hogy az utolsó bekezdés – annak is főként az utolsó mondata – mára profetikus erejűnek bizonyult. annak először dinamizálnia kell a pártot.) Aligha túlzás azt mondani. hogy ennek a későbbi feladatnak a végrehajtásához már akkor is igen markáns elképzelésekkel. hogy fiatalok százait.

vagy nem lesz telefon. Tehát a megmutatás szándéka végig er ősen ott van a későbbiek mögött is. ha jól emlékszem. Látszik rajta. '99 környékén –. nyilván fel akarom mérni. de nem több annál. Megpróbálok a Mozgó Világnak elsütni egy több tíz oldalas tanulmányt valamikor 2000 elején. Vissza a politikába 185 . igaz. azt mondja P. főleg nem messiás ként Gyurcsány Ferencet. a másikat Stumpf Istvánnak hívják. de hát ez tanulmánynak kevés. Hiszen természetesen nem a leendő miniszterelnök. Keresem a magam hangját. hogy lesz-e telefon. Egyszer például még Horn Gyulával is találkozott. amit '98 karácsonyán kezdek el. még 1990 őszén. Gyurcsány Ferenc két. és abszolút kívülállóként közeledik az MSZP felé. hogy ez egy jó minőségű olvasónapló. De nyilván a közlésvágy a legfontosabb.sokáig vesződöm ezekkel a hét-nyolc flekkes valamikkel. Hogy valójában mi hajtott. Nagyon érdekel. 138 Amikor aztán megjelenik a Népszabadságban. illetve az MSZP közönsége pedig nem üdvözli prófétaként. a találkozóra pedig kábé a „hol vannak a fiataljaink?” kérdése nyomán kerül sor. a siófoki kongresszus környékén történt. de nem akarok túlmenni ezen. Az üzlet viszont egyre kevésbé izgat. hetekig. micsoda. Ő is fiatalokat keres. hogy van mögötte olvasás meg adatelemzés. a baloldal. Egyre kevesebbet dolgozom. Ahogy hallottam: nem azért. hogy olvasok. hanem csak valami nagyvállalkozóvá lett régi KISZ-es fickó írásairól van szó (mármint azok számára. Izgat. és hosszabb cikkeket írok. Szűcs Juli – akkor kezdtem őt ott megismerni. saját magam megmutatásának a szándéka. meg nem tudom én. azt utólag nehéz pontosan rekonstruálni. hanem inkább azért.” A cikkek természetesen nem rengetik meg a magyar közéletet. Horn akkoriban egy kis parlamenti ellenzéki párt elnöke. Az elsővel. három-négy európai választás részleteit és összefüggéseit elemezve. mintha Hornnak nem tetszettek volna a fia talok. ez nagyon régen. számára (és számunkra is) jó ismerős ifjú társaságában jelenik meg Hornnál: az egyiket Bajnai Gordonnak. hogy Gyurcsány Ferenc a politika senkiföldjéről bukkan elő. Mégse mondhatjuk azt. akik még emlékeznek rá). Nagyon nagy örömet: ez fontos. 139 A találkozónak azonban utóbb nem lesz folytatása. Gyur 138 139 A cikk csak a k övetkező év febru árjába n jelenik meg. hogy milyen hatást tesznek bizonyos emberekre. egyre inkább arra fordítom az időmet. Nem teljesen ugyanazok: Stumpf már nincs köztük. Már a megjelenés előtt elkezdem őket mutogatni az ismerősök nek. s az ő hívására is hárman mennek el a Köztársaság térre. az örömet okoz. természetesen. ki hogyan fogadja. Mindhárom résztvevő személyesen is megerősíttette előttem a találkozó tényét. mert a fiataloknak nem nagyon tetszett Horn… 1991-92 körül hasonló jellegű találkozásra kerül sor a párt ügyvezető alelnökével. Erre. Szekeres Imrével. amikor is a legtehetségesebbek közül a bennfentesek hármat is prezentálnak a pártelnöknek.

Amíg miniszter volt. hogy 1993 környékén arra kapacitálta a hazalátogató üzletembert. de hát engem ez a dolog akkor még egyáltalán nem vonzott. És tudja. de aztán ezek elmaradtak. Gyurcsány azonban elhárította az ajánlatot. I.” 140 A másik két eset nem ilyen egyszerű. hogy induljon el a választásokon a szülővárosában. Amikor megválasztották. és jelentős pénzeket kap. a sp ort mi ni szt er sa jt ó főn ök e k ö zl e m én yb e n cá folja ( htt p:// ma. „Meghívott bennünket Szekeres. és ő sem járt nálunk. Mindkét esetben olyan megbízó ügyfeleként. 2 0 0 3 . más nem. és egyelőre semmiféle politikai szerepet nem akar vállalni. hogy benne van a helyi pártszervezet vezetőségében. Ezek akkor kerülnek a nyilvánosság elé. az MSZP színeiben. sem én.hu i nter n et es p ortál. illet v e: Ma. 2 0 0 2 . aki egyértelműen a szocialistákhoz köthető: a paksi atomerőmű (vezérigazgatója: Szabó József MSZP-s képviselő) és a pécsi önkormányzat (polgármester: Toller László). Két városnév kerül elő: Paks és Pécs. akit én nem láttam hosszú évek óta. m. és megköszönte. Az u t ó b bi e se t b e n a F id e sz T ol n a meg y ei eln ök én ek vá d jai t S zi g et vá ri Vik t or . amikor Gyurcsány Ferenc már bekapcsolódott a politikába: Medgyessy Péter tanácsadója. meghívott bennünket egy étterembe. máju s 2 4 . és utána se találkoztam vele évekig. Gyurcsány Ferenc egyik régi ismerőse (akivel diákkorában egy nyáron együtt dolgozott a textilgyárban) elmondta. He ti Vá la sz. Kiderült. megebédeltünk. hogy jó fejek voltunk. és próbált minket közelebb húzni a párthoz. hanem az MSZP pénzbegyűjtőjeként 140 141 Ferencz Gá bor: A gyors hal eszi meg…. az utóbbi 1999-ben fizet százmilliós összeget Gyurcsány cégének – az ellenzék 2002-2003-as állásfoglalása szerint valódi teljesítés híján.csány és Bajnai mellett egy Kalmár Péter nevű fiatalember a társaság harmadik tagja. sem az Altus egyetlen tagja nem járt nála. Az Altus mindkét helyen tanácsadóként szerepel. Bódi s An drá s: A c é g b e szól .” Amikor Pápán jártam. Volt vele talán két-három beszélgetés. mondván. Pápán voltunk valamelyik gyerek ballagásán. miért Pál Lászlót támogat tuk? Mert ő kérte. Az egyikről ő maga beszél 1996-ban: „A szocialista pártot semmilyen értelemben nem támogattam. így ezek az ügyek ellenzéki politikai támadá sok részét képezik. 186 A politika (2000-2006) . hogy Gyurcsány valójában nem a saját hasznára. A politikában – akárcsak Bajnai Gordon – ő sem tűnik föl később (a többiek egyébként korosztályuk egyik legtehetségesebb tagjaként emlegetik a már diákkorában számos nyelvet beszélő kiváló közgazdászt). őt teljesen lekötik az üzlet dolgai.” Három eset utalhat még Gyurcsány kilencvenes évekbeli MSZP-s kapcsolataira. A miniszterelnök utólag megerősíti ezt: „Igen. Az előbbi 1997-ben. majd minisztere lett. 141 A két eset felveti annak gyanúját is. Előtte nem ismertem őt. csak egyetlen szocialista képviselőjelölt.hu / pag e/ cik k /aa/0 /6 21 24 /l). Pál László kampánystábja kapott tőlem és néhány más magánembertől százezer forintot plakátra és szórólapok nyomására. és mellém csapódott ez a srác. ok t ó b e r 2 5 .

hogy a Pécsen megnyert valamelyik munkánkról van szó. mint este 7-8 óra felé találkoznak. Ma sem tudnám megmondani. Ez messze nem a szocialista párt elitje vagy a fő sodra. Van egy kör. főleg médiaemberek. A pécsi önkormányzatnak ez a konzorcium (amelyben akkor benne volt a Medgyessy cége. mert kínos lenne egyik-másik mai médiaszereplőnek. aki ekkor a Népsza va szerk esztője. hogy vagytok. értelmiségiek is vannak.) 143 Gál J. Ru d i Z oltá n ét é s Sz o mba t h y Pá l ét. ami miatt aztán a 2002 es választási kampányban sokat csesztettek is. akkor már Szilvásy vezeti az Altus tanácsadó cégét.). mert mint házelnök. nyert és dolgozott (Altus Consulting + Medgyessy Tanácsadó Kft. az Altus Consultingot. a házigazda egy tál ételt készít. márpedig én mindegyiken ott vagyok.működött közre. semmi stratégia. Én egyszer benyitok az Altus egyik tár gyalójába. Vissza a politikába 187 . csak éppen Medgyes syből két év múlva miniszterelnök-jelölt lesz. és nyolctól tízig-tizenegyig beszélgetnek mindenről. és akkor elkezdik ezt támadni…” Térjünk vissza Gyurcsány Ferenc írásaihoz. az I. hogy mi volt a szervező elv. nekünk meg egy évben vagy száz hasonló szerződésünk. Nagyon különböző emberek. legalábbis amíg én ott vagyok. „Egyszer csak meghívnak egy körbe beszélgetni. Gondolom. Ho van yecz Lá sz lóé t. ha jól emlékszem. hogy Szilvásy meg egy-két munkatársa és Medgyessy meg egy munkatársa tárgyalnak valamit. Nem voltak egyívású emberek. Tizenöten-húszan ülik körül az asztalt. ott találkozunk először. tehát ez önmagában nem oszt. „Ez már az Orbán-kormány időszaka. és ott látom. amelyik összejár. itt valahol Budán. Hogy miért éppen ők jártak oda. én ott ismerem meg. A szocialista pártból Baja Ferenc.” 142 Má s – g ya nú tla n – forrá sb ól n é gy ne v et sik erü lt meg tu dn o m: Aczél En dréét . Később kiderül. A dolognak nincs jelentősége. Az idősebb Gál Zoltán mellett a kicsi 143 is bejárt időnként. ezeket azonban nem mondom. nem mondok el minden nevet. aki most nagyon üti-vágja a szocialistákat… Valamikor 1999-2000 környékén hívnak meg először. meg benne volt a mi cégünk) dolgozott egy normál közbeszerzési eljáráson elnyert munkában. némileg változó összetételben. Medgyessynek van ötven ilyen üzlete. 142 Semmi szervezkedés. ő lett az egyesület elnöke. méghozzá. főleg politikáról… Igen. Pécsett ráadásul Medgyessy cégével közösen pályázott. az öreg Gál és kevésbé ismert emberek. az öreg Gál. ez már a cikkeim megjelenése nyomán történik. A miniszterelnök per sze cáfolja ezeket a kombinációkat. Rendszeresen. havonta egyszer szoktak összeülni. Semmi más nem történik. Köszönök: szervusztok. kerületben. illetve azok korabeli hatásához. Zoltá n. Az idősebbel a képviselői klub kapcsán ismerkedtem meg. nem szoroz. Egy magánlakásba. (Pa rd on .

továbbá Ágh Attila és Bayer József politológusok. Gyurcsány is bekerül közéjük. merthogy itt ez a fiú. ami Vitányi szerint már nagyon jó volt. hogy meghívnak. hol voltál te az elmúlt években”. A társaság motorja Kocsis András. hogy valaki magához húzzon. hogy ebből majd 144 A győzelemnél kevesebb. hogy ő adja a pénzt is. A pártba később sokkal nehezebben történt meg a befogadása. de komoly felkészültségű emberek tartanak előadást Romsics Ignáctól Hankiss Eleméren át Lengyel Lászlóig.” Ám 2000 körül már pártszervezetekbe. Mint meghívott előadók. stb. megy fölfelé a semmiből. mint a Ferinek. és nagyon jó benyomást kelt. Erről Vitányi Iván beszél: „Itt különféle státusú. s amikor a kilencvenes évek végén aktivizálódott ez a viszony. Egyik alapítója a Huszonegyedik Század Társaság névre hallgató egyesületnek. platformokba is meghívják előadást tartani. vidékre is. akinek annyi átlátása lett volna a dolgokról. „Ennek a létrehozásában részt veszek magam is. a Giddens-könyv bemutatóján is tart előadást. aki egyszer csak felhívja: írt egy cikket a Népszabadságnak. hanem komoly eszmefuttatást prezentál a Giddens-jelenségről. De olyanfajta törekvés. hogy ki vagyok. 2000. Miskolctól Pécsig.” Egy másik hasonló társaság a Respublika Kör. 144 Az írás fölpaprikázza a párt nagy öregjét: „sokkal szerényebben kellene ezeket előadni. Értelmesen és jól beszél – elfogadják ebben a körben. az hogy szervusz. de idetartozik Vámos Tibor akadémikus. de előtte szeretné megmutatni. Ott van a bemutatón és bevezetőt tart Kovács László pártelnök.Gyurcsány Ferenc egy idő után maga is kezdeményezőleg lép fel. Vitányi hosszabban elbeszélget Gyurcsánnyal. bár csak közepesen befolyásos köre”. te vagy a nem tudom kicsoda. hogy rólam azért jó páran tudták a nyolcvanas évek KISZ-es dolgai miatt. Ágh Attiláig és Fodor Gáborig. és azt súgja a szimatom. a Kossuth Könyvkiadó vezérigazgatója. csak hát az elején ez erősen provokatívnak tűnt. mi újság. 188 A politika (2000-2006) . mint a szellemi holdudvarba. és egyáltalán: hogy létezem. tehát nem nagy kunszt. Bár az igazsághoz ettől függetlenül az is hozzátartozik. Nem egyszerűen csak a kiadó nevében mond pár mondatot. de végül mégsem jelent meg. Erre Gyurcsány ír egy hosszabb szöveget „Ötven pont a szociáldemokráciáról” címmel. „Az volt a helyzet. és megjelenik Medgyessy Péter. akkor elég könnyen és magától értetődően ment sokakkal. november 16. s Vitányi harcosan válaszol rá a lapban. szóval nem a nulláról indul a dolog. Összegzésképpen elismeri: „A fiatalabb nemzedékből senkit sem ismertem. mint mecénás…” Vitányi elmondja. hogy Gyurcsány már 1999-ben. Többé-kevésbé magam is tudtam azonosítani az embereket. A szellemi produkciója színvonalának okán. A cikk azonban megjelenik. „amelyik a magyar szocialista értelmiség egyik mértékadó.

legalábbis a politikusokban. Hogy mit képzel ez az ember. de soha nem nekem. Egyetlen alkalomra emlékszem. de normális viszonyba kerültünk egymással. beszéltünk a világ dolgairól. az Vitányi Iván volt. hogy volt. Néha találkoztunk.valaki lesz. és a szűkebb baráti körömön kívül meg bizonyos szellemi körökön kívül igazából nem nagyon érdekel ez senkit. Aztán már időnként lehetett hallani. Vitányi meg volt sértődve azon. aki feltétlenül szeretne magának egy újabb kihívót. hogy kapacitált volna bármire is. Vitányi köszöntése akit a dolog rendkívüli módon zavar. amelyet nyilván ő maga is készített valamikor 2000 környékén. A szövegeknek a kritikai éle. De szó sincs róla. nem sokra tartom. ilyen egyáltalán nem volt. hogy politikai szerepet kellene vállalnom. Ezután kialakult köztünk egy magánlevelezés. Számomra sem merül föl még ekkoriban. A szocialista párt akkori vezető politikusai körében semmifajta reakciót nem váltott ki. Másokban pedig még kevésbé. Ha vala mi Vissza a politikába 189 . és miért gondolja. Legalábbis egy ideig. és magamhoz kell kötni. amikor ez valakiből hivatalos reakciót váltott ki. hogy ezt megteheti. és nem túl szoros. Mert a politi kus nem az a fajta. aki egyre idegesebben reagált ezekre. és elég indulatos cikkben válaszolt a Népszabadságban. Hivatalosan visszhangtalanok maradnak ezek a szövegek. hogy valamelyik írásomban azt a programot. Elsősorban Kovács Lacit. hanem csak mögöttem.

hogy merre is kellene mennem…” A keresés iránya elég egyértelmű: Gyurcsány Ferenc 2000-ben belép a Magyar Szocialista Pártba. Tehát egyre inkább ez érdekel. hogy mindez nem enged el magától. sok mindenkit megismertem Mosonmagyaróváron a munkatársaimon keresztül. Ott van az egyik cégünk. hogy Gyurcsány Ferencnek 2000 táján már nemcsak közírói ambíciói vannak. a párt helyi vezetőit. és azt gondoltam. Azért Mosonmagyaróváron. és nem akartam még fenyegetőbbnek tűnni. az legföljebb valami strukturálatlan. arról még nincsen szó. Nem a hivatásos politikusságot. Gerezdes János volt. hogy ez egy fontos döntés volt részemről. hogy ez így jó lesz. ezen jár az eszem. ” A döntés következményeit azonban már egy új fejezetben vesszük számba. hogy miféle politikai karrier is épülhetne ebből. de még nem tudom. 190 A politika (2000-2006) . ismertem a polgármestert. aki nem jó szemmel nézi az írásaimat és a közeledésemet a párthoz. Ennek ellenére nem kétséges. ha lett volna ilyen. mi lesz ebből. a Motim. de nem volt. „Mosonmagyaróváron lépek be. vagy mondjuk így: értelmi ségi bátorítás. meg nem is. Ezért szépen csöndben vidéken lettem tag. ezek jók. nem kell nagy feltűnést kelteni. Az én viszonyom ambi valens mindehhez.” A pártba való belépés – és annak körültekintő módja – jelzi. bár határozott elképzeléseim még mindig nincsenek arról. hogy mekkora tudatosság és elhivatottság volt már akkor is bennem. Hogy ezek a cikkek izgalmasak. Megmondhatnám. Az ajánlóm a pártba a Motim vezérigazga tója. még keresem. Akarom is ezt. hanem úgy általában a politikával való egyre mélyebben foglalkozást. Oda rendszeresen jártam. mert azt akkor már tudtam.ösztökélés van. hogy van. „Igen. Ugyanakkor látható.

hogy reális és sikert ígérő alternatívája a szocialisták politikájának és politikusainak. Gazdasági növekedés…. Haladjunk sorjában. tudjuk. az csökkenti a befolyási körbe bevont médium hitelét. Előbb a pártonkívüli miniszterelnök tanácsadójaként kerül közel a hatalmi döntések centrumához. elérkezettnek látja az időt a szervezeti integrálódásra. mint amennyi előnyt… hozni tud a másik oldalon… Megszállta a médiát? Ez túlzás. az Országos Választmány akkori elnökeként a párt egyik vezetője is. vannak előzményei. Képesek voltak akárcsak minimális módosításra a tulajdonviszonyok területén? Ennek nyoma sincs. hogy semmi érdemi változás nem lesz. A kézirat szövegéből ma is igen érdekesek a korabeli kormányzó pártra vonatkozó részek: „A Fidesz azért került hatalomra. korábban a demokratikus politikai játéktérbe végérvényesen beépültnek hitt szabá lyt. majd hirtelen és váratlan élre ugrása azonban mégsem ezen a szerves módon történik. augusztus 23-i keltezéssel például hétoldalas elemzést ír Földes György kérésére a magyar belpolitika és a szocialista párt helyzetéről. Ebben a fejezetben hősünk tanácsadói tevékenységét és annak következményeit próbáljuk meg leírni. sőt ellenkezőleg: elszigetelte magát… A késő kádári elit megtörésének szándékával indított változássorozat… több sérelmet teremt. az egészségügy reformja. A kormány… felrúgott egy sor. de ezzel nem tett szert érdemi befolyásra. végül miniszterelnökként veszi át teljesen a párt irányítását. Gyurcsány Ferenc 1999. Földes a Politikatörténeti Intézet igazgatója. de… ami történt. de még csak rombolni sem tudott. Átalakí totta… az elosztási viszonyokat? Már látjuk a következő évi adótáblákat. nem belülről. mert el tudta hitetni az emberekkel. hanem – többféle értelemben is – kívülről. Ez nem a Medgyessy Péterhez fűződő kapcsolattal kezdődik. később kormánytagként erősíti rohamos gyorsasággal saját párton belüli pozícióit. a szellemi holdudvar fontos személyisége. a leszakadt vidék felemelése.Megint tanácsadó Gyurcsány Ferenc elképesztően gyors és rendhagyó karriert fut be az MSZP -ben. Az ígért mértékben növekedett a gazdaság? Nem. Miután cikkeivel sikerül bejutnia a párt szellemi holdudvarába. ráadásul a kisebb növekedés a makrogazdasági Megint tanácsadó 191 . s ezzel felszámolja az akció értelmének alapját. építkezni pedig végképp nem. Ha tetszik. a korrupció megfékezése… A Fidesz… egy új Magyarországot ígért. Az MSZP-elit legfelső köreibe való gyors behatolása. az oktatás. az esélyek kiegyenlítése.

„Medgyessy Péter és köztem addig nincs közvetlen kapcsolat. hogy a kalapból előhúzható egy gazdagabb és igazságosabb Ma gyarország… Ha tisztességesek szeretnénk lenni a Fideszhez….” Gyurcsány 2000 májusában Szekeres Imrének ír egy rövid feljegyzést. hogy gyökeresen különböző utak vannak. hogy a Fidesz érdekelt lesz a jelenlegi politikai törésvonalak fenntartásában. Apró Piroska és a férje. hogy csak keveset ártottak. ez a második találkozásunk. vagy háromszor talán. kormányzóképes pártnak kell magunkat mutatni. Ez nem több egy szokványos hétköznapi eseménynél: mi újság a világ dolgaiban. akkor ő már pénzügyminiszter volt. amelyen Medgyessy Péter és a felesége. Senki sem hiheti többé. Ilyen típusú találkozó és vacsora tizenkettő egy tucat. hogy Medgyessyhez Apró Piroskát évtizedes barátság fűzi. de nincs világképe… Miközben a párt igyekszik megszabadulni politikailag terhes múltjától. „A szocialista pártnak ma van programja. Nem hiszem. amelyben a jelen legi ellenzéket tünteti fel a siker elmaradásáért felelős destruktív politikai tényezőnek… Nyugodt.és a kulturális elit megosztottsága… Fennmarad a főváros-vidék ellentét kijátszására való törekvés… A Fidesz beszűkülő társadalmi bázisát észlelve kommunikációs offenzívát indít. mert innen szoktak startolni az „Apró-klán” kulcsszerepéről szóló jobboldali összeesküvés-elméletek. Ehhez tudni kell. Tartósan fennmarad a politikai. Mit tettek akkor? Megfosztottá k egy illúziótól az országot. Ez '97-ben lehetett. ők együtt jártak egyetemre. Ebben – egyebek mellett – az ideológia hiányát rója föl az MSZP-nek. a média. Később Medgyessyt meghívtam a Perfekt tanévnyitójára. Érdemes fölidézni. akkor azt kell mondjuk. Ez már találgatásokra ad okot. majd belső papírokon is kifejtő elemző 2001 tavaszán-nyarán új státusba kerül: a párt miniszterelnök-jelöltségére aspiráló. majd azt elnyerő Medgyessy Péter tanácsadója lesz. Emlékeim szerint mi a kilencvenes években kétszer találkozunk.egyensúly… romlása mellett fog megvalósulni. Hatan. és a modern szociáldemokráciára vonatkozó hivatkozás paravánja mögött a politikai vízió teljes hiánya sejlik fel. hogy mi a bánatot keres a pénzügy- 192 A politika (2000-2006) . ilyenből van egypár az életünkben. hogy is kerül erre sor. és ez elég lehet a győzelemhez. majd egy jóval hosszabb elemzést készít – szintén belső használatra. hogy lett volna konkrét üzleti vagy bármiféle apropója. esetleg elmélyítésében.” A véleményét előbb a Népszabadságban. ezért nehezen alkalmazkodó kormány… sikertelenségére számítva én azt feltételezem. és ennek érdekében szakértői jellegét hangsúlyozza. ki mit csinál. elkopott politikájának világnézeti tartalma. Egyszer egy étteremben van egy vacsora. meg Dobrev Klára és én veszünk részt. és szinte semmit sem használtak az országnak… A jelenlegi egyakarat-vezérelt. nem adaptív.

de ajánlja a lányát. Ekkortájt kezd el intenzíven csapatot építeni. és a képességeiről igen jó véleményem volt. s emiatt egy darabig két szálon futnak az események. majd összehívott hatunkat. Tudni kell még. de tud neki valakit ajánlani. anélkül hogy pontosan tudtam volna. hogy akkor ő már nyilvánosságra hozta: vállalná az MSZP miniszterelnök-jelöltségét. hogy kidolgoztatja a választás stratégiai tervét. A harmadik találkozó nem több futó üdvözlésnél. mint vezérigazgató-helyettes. hogy ő hogyan látja a világot. de ez így nem igaz. többen mondták. mert jó állásban van. ez nekem is imponált. A választási programot és a választási stratégiát. ami ugye. Azt mondta. hogy Gyur csány Ferenc »benősült« a kampányba. Hat vagy hét embert. Horn Gyula miniszterelnök kabinetfőnöke. akit egyébként régóta ismertem. hogy segítsünk neki. 2001 nyarán a jogi karon adjunktus. s ő azzal kezdi. aki gondolkodik az újbaloldaliságról. Klára lényegében két beszélgetés után igent mond. hogy olvasta a cikkei met. és hogy hajlandó lennék-e neki segíteni. Ekkor. aki akkor a Kereskedelmi és Hitelbankban dolgozik. Klára pedig Draskovics titkára. de inkább két-három hetente meghív magához. Figyelmesen elolvastam azokat a cikke- Megint tanácsadó 193 . de az édesanyján keresztül is ismerte személyesen Medgyessyt és viszont. És kit? Azt mondja: Dobrev Klárát. Ezt megígérte. természetesen. Innentől kezdve Medgyessy egy-két hetente. a liberalizmus és a szociáldemokrácia új kombinációjáról. ő már nem akar ilyen munkát végezni. hogy átmennék-e hozzá. és elmegy Medgyessy kabinetfőnökének. Draskovics a köz igazgatási államtitkár. kabinetfőnököt kerestem. Természetesen elmegyek hozzá egy péntek délután. ő nem vállalja. Mondhatnánk tehát.miniszter egy magáncég tanévnyitóján. amikor 2001 márciusában vagy áprilisában Medgyessy fölhív. hogy Medgyessy a pénzügyminiszter. Szóval azon a péntek délutánon kialakul egy másfél-két órás beszélgetés arról. és az Országos Választási Bizottság elnökeként az első ülések egyikén megígéri az Országos Választási Bi zottságnak. mert szeretne velem beszélni. Nem tagadom. én hogyan látom a világot. Amikor a stáb tagjaival elkezdtem az informális beszélgetéseket. Medgyessy megpróbálja magának megszerezni Draskovics Tibort kabinetfőnöknek. Épp kezdődik a nyár. pénzügyi jogot tanít. a pécsi közös projekt kapcsán kerül rá sor – erről már beszéltünk… Ennyi az összes előzmény. önmagában leveszi az embert a lábáról. de kicsit másképp – vagy inkább más árnyalattal – beszél a Gyurcsánnyal történt találkozásról: „Úgy kezdődött. Draskovics azt mondja. és négyszemközt beszélgetünk. Klára Draskovics titkára volt a Pénzügyminisztériumban. Megkerestem. hogy itt van ez a Gyurcsány nevű fickó. Lényegében habozás nélkül azt mondtam. Így került a csapatba Dobrev Klára 2001 nyarán. ez mit jelent. hogy igen. Apró Piroska jutott eszembe.” Medgyessy hasonlóan. A Horn-kormány idején volt egy olyan felállás. Medgyessy ekkor válik az MSZP hivatalos jelöltjévé. hogy amikor beindult a miniszterelnök-jelölti kampányom.

Aztán eljött egy beszélgetésre másokkal együtt. Amikor erre az ellentmondásra rákérdeztem. J. Buda pest.) Mennyi mindent elárul a szóhasználat a volt miniszterelnök jelenlegihez fűződő viszonyáról! A később lejátszódott események okán keletkezett jókora távolságról. Kossuth. 2006. o. Az utolsó mondat első tagmondatának igealakja önmagában ugyanis azt a valószerűtlen dolgot sugallja. és értelmeseket mondott. amelyeket pont az engem foglalkoztató kérdésekről írt. 154. hogy Gyurcsány csak úgy fogta magát és eljött. a volt miniszterelnök azzal hidalta 145 Medgyessy Péter: Polgár a pályá n. Medgyessy csoportosról beszél. úgyhogy később is meghívtam…” 145 (Kiemelések – D. 194 A politika (2000-2006) . továbbá az azon (valamennyire) mégiscsak fölülkerekedő korrektségről.Feleségével ket. Gyurcsány négyszemközti beszélgetésre emlékszik (ez az életszerűbb). ahol a későbbi utód csupán egy a többiek között. a Medgyessyben még mindig munkáló távolságtartó igyekezetről. ám ezt végül kiigazítja a harmadik tagmondat zárása.

Medgyessy 2001 márciusában egy Népszava-beli interjúban jelenti be miniszterelnök-jelölti aspirációit. Amikor erre rákérdeztem. hogy igen. Azt mondta. de (a „benősülési” verziót erősítve) határozottan azt mondta. De hogy a könyvében ő mégis csak az utóbbiról tesz említést. amit P. Azt viszont cáfolja. ami akkor új volt Magyarországon. hogy az előbbit is hívta volna kabinetfőnöknek: ezt tehát alighanem Gyurcsány tudja rosszul. milyen sorrendben –. annak nincs jelentősége – valószínűleg mind a kettő. Az interjút Gál J.át a dolgot. Medgyessy nem cáfolta a Gyurcsánnyal történt kapcsolatfölvétel tavaszi időpontját. úttörő jelentőségű az akkori magyar baloldal szempontjából. majd kérte föl segítőnek: nem sokkal kormányfői aspirációinak bejelentését követően. Az új európai baloldal. Blair vagy inkább Giddens és mások törekvéseit összegezte. hanem a tágabb értelmében is »magyarra fordította« ezeket az eszméket: alkalmazta. Ennek a dolognak nincs jelentősége. hogy Medgyessy Apró Piroskát is. aki Gyurcsány Ferencet jóval előbb hívta meg beszélgetni. mert ettől kezdve segítek neki a sajtószerepléseknél. Ez figyelemre méltó teljesítmény volt. De ennél többet is tett. Én ennek az interjúnak a révén kerülök vele szorosabb kapcsolatba. mert addig a nyilvánosság előtt nem hangzott el semmi ilyesmi. meg Draskovics Tibort is kapa citálta – ki tudja már. hogy bizonyára sor került négyszemközti és csoportos beszélgetésekre is. Mert az is valószínűnek tűnhet. ez így kimehet. Zoltán főszerkesztő-helyettesnek adja. „Amikor az interjú szövegén dolgoztam. egybecseng azzal. mindenki a Népszavából értesül róla. A miniszterelnök-jelölő pártkongresszusra június 9-én kerül sor. a Mozgó Világ főszerkesztője mondott annak idején Gyurcsány egyik korai „olvasónaplószerű” tanulmányáról. Nem csupán a szó szűkebb. Dobrev Klára ugyanis csak Medgyessy hivatalos miniszterelnök-jelöltté válása után lett annak kabinetfőnöke. Medgyessy vis zont csak az egyik dolog valószínűségét erősíti meg. az aspiráció bejelentésére három hónappal korábban. az időpontnak azonban van – már csak a „benősülés” szempontjából is. majd munkakapcsolatba is. hanem már jóval korábban bekerült a stábjába: előbb. mint a férje. hogy tudniillik Draskovics is ajánl hatta neki egykori titkárságvezetőjét. átültette őket a hazai viszonyokra. Efelől semmi kétségünk nem lehet. Hogy Dobrev Klárát az anyja vagy egykori főnöke ajánlotta-e kabinetfőnöknek. a biztonság kedvéért kétszer is fel hívtam. s miután egyik sem hajlott rá. hogy akkor ez valóban kimehet-e. hogy Dobrev Klára nem a miniszterelnök jelölő kong resszus után. az jelzi: kisebbíteni szeretné későbbi utóda korábbi szerepét. Könyvében viszont – mint láttuk – a nyarat jelöli meg a feleség „csapatba kerülésének” időpontjaként… Gyurcsány cikkeiről a volt kormányfő így beszélt nekem: „Valójában kevés eredeti gondolat volt bennük. Medgyessy a párttal való egyeztetés nélkül teszi meg a bejelentést. Szűcs Julianna. Megint tanácsadó 195 .” Ez korrekt értékelésnek tűnik. mindkettő ugyanazt a személyt kommendálta maga helyett.

Másokkal együtt én ajánlom a figyelmébe Gyurcsányt. hanem a reménybeli kormányfői posztra. Kovács idején pedig még inkább érvényesül ez a sajátosság. akkor vele együtt már négy jelölt aspirál a kormányfőjelölti posztra. különösen az egyre centralizáltabb vezérpárttá alakuló Fidesz. mint a belőlük álló konglomerátum hagyományos értelemben vett irányítását. nem kis részben állampárti múltjának köszönhetően – jó ideje tagoltabb. elveszti pártelnöki pozícióját. ez már Horn esetében is legalább annyira jelentette a különféle erőcsoportok közti egyensúlyozást és lavírozást. amely már jelzi. Medgyessy ugyanis magabiztosan kijelenti. ha tetszik.interjúknál. hogy a kongresszus szá mára szerinte csak egy embert kellene jelölnie az országos elnökségnek. Kováccsal és Némethtel együtt) hárman maradnak. Kovács László valójában soha nem vált az MSZP mindenki által elismert. Horn Gyula belebukik a – váratlan és nem minden ok nélkül neki tulajdonított – '98-as vereségbe. 2000 végén. méghozzá ugyanazon az ülésen. Egy hét múlva. akinek akkor már nemcsak a cikkeit olvastam. de ő végül alulmarad a Kováccsal vívott küzdelemben. Április 9-én (az akkor frakcióvezetői posztot betöltő Nagy Sándor lemondása után. 2001 elején egy darabig úgy tűnik. illetve azt megelőző visszavonulása azon ban nem jelenti Kovács győzelmét: Medgyessy ebben a helyzetben végül afféle nevető harmadikként kerekedik fölül. mint riváli sai. Akit a kongresszus június 21-én végül 99 százalékos többséggel választ az MSZP hivata- 196 A politika (2000-2006) . mert örökölte az annak idején egy szervezetbe gleichschaltolt különf éle érdekcsoportokat és szellemi irányzatokat. Kovács viszont már a visszalépéséről szóló híreszteléseket kénytelen cáfolni. e státust a pártállam utolsó mi niszterelnökéből annak idején a rendszerváltozáshoz vezető átmenet miniszterelnökévé váló Németh Miklós fogja betölteni. majd május 3 -án az utóbbi is visszalép. amelyen az elnökség egyhangúlag Medgyessy Pétert jelöli. Amikor 2001 márciusában a pártonkívüli Medgyessy – természetesen a párton belülről hozzá érkező informális kapacitálások nyomán – a sajtó útján bejelenti a maga igényét.” Közismert. május 21-én azonban mégis kénytelen lesz visszalépni. május 14-én Kovács és Medgyessy közös sajtótájékoztatót tart. Másfél héttel később. Németh veresége. hogy az MSZP-ben hosszas huzavona előzi meg a 2001 júniusában sorra kerülő miniszterelnök-jelöltállítást. Egyrészt. kvázi a sajtófőnöke leszek. hanem személyesen is jól ismertem abból a bizonyos asztaltársaságból. Egyre többen keresik a vele szembe – pontosabban a mellé – állítható alternatívát: nem a pártelnöki. demokratikusabb szervezeti képletet és erőviszonyrendszert mutat. Korántsem tűnik például egyértelműnek vagy kézenfekvőnek. Az MSZP-t vezetni. hogy az erőviszonyok egyértelműen az utóbbi javára billentek el. A Magyar Szocialista Párt – paradox módon. hogy pártelnökként egyben ő legyen a szocialisták minisz terelnök-jelöltje is. igazi vezetőjévé. másrészt az egykori diktatórikus hierar chia kompenzálásaképpen. Utóda.

és azt sem zárta ki. Gyanítom. Mára a pártelnök szerepe formálissá vált. Vannak olyanok. De arról is sok pletyka szól. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök – részben akkori. Ő le akarta beszélni.” Vitányi Iván szerint Medgyessyt igazából Kovács vonta be a játszmába – taktikai okokból. akik Medgyessybe valamit belelátnak. Mindenfajta utakon keresik a megoldást. sokkal több a támogatója. úgyhogy nyugodtan elmondhatom én is neked. Így jelenti be aztán egyszer csak. hanem hárman legyenek a páston. Ez egyébként teljesen normális. hogy Avarkeszi Dezső. ugye. aki igazságügyi politikai államtitkár volt '97-98 között. és mások is. a budapesti elnök például. akkor Megint tanácsadó 197 . Nem látják benne a harapós vezért. A pártelnök úgy gondolta. ezt nehéz megtudni utólag is. hogy ő azzal keresi meg Medgyessyt. Hogy ne egyedül kelljen vívnia Németh Miklós ellen. hogy ki támogatta őt. ő tehát márciusban még valóságos kockázatot vállal ezzel a bejelentéssel. négy évvel korábban viszont még Medgyessy-Kovács-tandemről lehetett beszélni. aki azóta alelnök a parlamentben. Medgyessynek ugyanis végig megmarad a kapcsolata a párttal 1998 után. és ennek csak az egyik szála a Németh Miklós-történet. Azóta is nagyon sok pletyka terjeng a tekintetben. hogy Horn Gyula közéjük tartozott. szóval Avarkeszi Dezső is elmegy hozzá. A „lex Medgyessy” néven emlegetett szabály a 2006-os választási kampány idején Gyurcsány Ferenc és Hiller István esetében is működik. hogy kik akarták lebeszélni róla. Erősen tartja magát. Ezt mások is elmesélték már. hogy nem látják benne a győztest. A legalapvetőbb az. ha Némethet sikerül kiszorítani. Tudom. mint később. hisz a Horn-kormányban is ott van. Persze nyilván fölmérte az esélyeket. ekkor is több vasat tartott a tűzben.los kormányfőjelöltjévé. Ebben tévedett. A pártelnöki és a miniszterelnök-jelölti poszt szétválasztását ez a konstrukció tehát az utóbbi javára hidalja át. Hogy ennek egészen pontosan mi az oka. ahogy ez lenni szokott. Ugyanez a kongresszus dönt arról. hogy elindulna. „Az OVB elnökség Medgyessy feltétele volt. s erre a posztra szintén Medgyessyt választják meg. most pedig parlamenti képviselő. akik már akkor Medgyessy Péterhez mennek. Ahogyan egyszer csak váratlanul és kéretlenül most is fölbukkant az államfő-jelölési folyamatban. és ki nem. és jól mérte föl. mint ahány annak idején ténylegesen volt. Delegációk és kül döttségek járnak hozzá. A dolog akkor még messze nem dőlt el. hiszen ha személy szerint ő teszi fel erre az ügyre a leginkább magát. Elszámította magát. Számosan vannak tehát a szocialista pártban. és valamire kapacitálják. Hogy ne ket ten. hogy legyen az MSZP budapesti főpolgármester-jelöltje. Mandur Laci. Ketten egy ellen. hogy a párt szervezeti irányítását a választások időszakára az Országos Választási Bizottság elnöke veszi át. részben utólag szerzett információk alapján – így emlékszik erre az időszakra: „Kováccsal szemben van egy elégedetlenség. Utólag természetesen. hogy végül még ő is visszajöhet. utána Medgyessyvel már könnyebben elbánik. hogy Gyula.

változat). Mondtam. és a végén visszaszedtük a megbeszéléseken. mit kell mondani. olyan nemigen akadt. Akadémikus meg egyetemi tanár… Levendel Ádám egészen biztosan ott volt. s ez engem ki is elégített. aki most az Agrárkamara elnöke. hogy összerakja a dolgot. Elég sok munkám volt a dologban. Konzultáltam Medgyessyvel is kétszer vagy háromszor. Akkor is úgy volt. de abban már nem láttam kihívást. meg hasonlók. Hol. Tehát az OVB-nek bejelentette. leültünk velük. Tehát amikor elmész prezentálni az Országos Választási Bizottságnak. élveztem is. hogy jól van. Mondtam neki. Azt is mondtam neki. augusztus 17-én került újra elő Gyurcsány Ferenc számítógépének memóriájából. Így is történt. hogy a papírral tovább foglalkozzam. hogy végigbeszéljék a választási felkészülést. A gyakorlati politikával foglalkozik. Körülbelül egy hét alatt írtam meg ezt a dolgot. de azt senki nem vállalja. Ja. a vá lasztói rétegződést vizsgáló anyag. valóban a „Szigorúan bizalmas” feliratot viseli 198 A politika (2000-2006) . Hogy megszövegezi és megírja. én megírom. írjuk át a 22-es pontot két bekezdésre. s a többi. hogy úgy kell elővezetni. azt is nagyon kevesen fogják látni. egyáltalán. kihez milyen legyen a viszonyunk. Nem emlékszem már mindegyikre. Ez nem egy ideologikus papír. és kiderült. Végtére is a cikkeim miatt kerültem bele ebbe a dologba. Egyetemi emberek voltak. amely 2005. ami publikus. 99 pontba szedett. Most. nem az enyém. hogy mondjuk. és kifejezetten háttéranyag. Én ezt megírtam. Sőt ennek titokban kellett maradnia. hogy rendben van. hogy közvélemény-kutatási adatokat tud csak szolgáltatni. aki íróképes lett volna. Meghívott magához négy-öt vagy öt-hat embert. mit kell csinálni. Politológus nem nagyon volt. Ez egy nagyon-nagyon szigorúan szerkesztett. Nem a tanácsadóid írták. de ennél mélyebben nem nagyon tud részt venni a dologban. milyen eszközöket alkalmazzunk. De a 2001 nyarán készült papírt most már nyugodtan odaadhatom neked…” A szóban forgó papír: A Magyar Szocialista Párt választási stratégiája (munkaanyag 2. hogy ezzel be is fejeztem a pályafutásomat. és azt mondták. Érdemi vitában ezt a dolgot ott elfogadják. A tanácsadók segítettek. ők elmentek valahova a Bakonyba egy hosszú hétvégére. én pedig úgy lát tam. de zömmel tudományos emberek voltak. A feleségem is ott volt . de ez a tiéd. Ott volt Csikai Miklós. hogy dolgozzuk ki együtt ezt a választási stratégiát. Megbeszéltem ezzel a hat-hét emberrel egyszer vagy kétszer. ráadásul én voltam a legfiatalabb. akkor oda én nem kel lek. A nemzeti középről ebben még nincs szó. kinek.vezesse ő a kampányt és a pártot. hogy szerintem ezt kellene csinálni. mint kabinetfőnök. a 2006-os választásra is készül ilyen. hogy ez természetesen a te programod. hogy kiosztottuk. hogy jól van-e ez így. hogy mindenkinek volna jó ötlete. Ő azt mondta. hogy ő majd elkészíti a választási stratégiát is. egyáltalán nem a nyilvánosságnak szánt program. a társadalmi. lényegében azt.

és gazdaságpolitikája.minden oldala fejlécén (összesen 39-szer). Az viszont nem teljesen igaz. gazdasági stb. gyengítette a társadalmi párbeszéd intézményeit. Az MSZP működése a kampányban”. A „papír” tehát – ahogy a miniszterelnök mondja – valóban a gyakorlati politikával foglalkozik. elitjének erejét. ez azonban ma már valóban anakronisztikus. A célok. liberális kormányzás alternatív politikai. erőltetett ütemben gyorsítsák annak társadalmi… beágyazását. a szimbolikus nemzeti politizá lás előtérbe állítása. támadást indított a sajtó ellen… esz közzé silányította a közszolgálati médiát… Tudatos támadást intézett a társadalom immunrendszere ellen annak érdekében. Az MSZP és a Fidesz: pártok és támogatók. E célok érdekében a kormány úgy növelte mozgásterét. Mielőtt idéznék belőle. Maga a szöveg azonban helyenként kifejezetten érdekes. Ilyen például a politikai ellenfél – jórészt ma is helytálló és tanulságos – leírása. amelyek alighanem száz százalékban Gyurcsány Ferencnek tulajdoníthatók. politikai marketing stb. A szakmai szövegek között (közvélemény-kutatás. hogy „a nemzeti közép” fogalma – a kormányfő emlékeivel ellentétben – nemcsak szerepel az anyagban. a dolgozat karakterének jelzésére álljon itt a tartalomjegyzék: „Bevezetés. ami persze részben megítélés dolga. Az ország és a társadalom: tények és vélemények. hogy hatalmi politikáját minél kisebb ellenállás mel lett hajthassa végre… A kormány ideológiai és társadalompolitikai offenzívát kezdett. felmondta a parlamenti ellenőrzés korábbi szabályait. Mit fog tenni az ellenfél?. hanem egyenesen stratégiai célként fogalmazódik meg.) jól megkülönböztethetőek azok a politikai stratégiát és taktikát tárgyaló részek. E hatalmi szándékoknak rendelődött alá a kormánypártok társada lom. hogy ne volna egyben ideologikus is. „Az elmúlt három évben a kormányon lévő pártok elsőrendű stratégiai célja az volt. hogy korlátozta a társa dalmi autonómiát. Politikai erőtér: ellenfelek és szövetségesek. Sarokkövek. hogy… megerősítsék a szocialista. Az viszont egyértelmű tény. szociológiai elemA tanácsadó zés. az egyházak múltidéző társadalmi szerepvállalásának segí- Megint tanácsadó 199 . melynek… kulcselemei: a középosztályokat célzó családpolitika.

o. a rasszista. ellenséges érzésekkel telített politikai közegben írok életrajzot az egyik politikai tábor vezére után a vele szemben álló másik tábor vezéréről. Nem tekinthetek el ugyanis attól a körülménytől – amelytől bizonyára a legtöbb olvasó sem tud majd eltekinteni –. o. Ezért most rendhagyó módon – ha tetszik: önigazolásképpen – saját magamtól fogok idézni: „Az orbáni politika meghatározó vonása 1998 és 2002 között (is) a konfrontá ció… Ezek a törekvések összekapcsolódnak a kormányfői. polgári eszményektől és értékektől idegen. Ám egy könyv – ahogy ezt annak idején éppen Orbán Viktor mondta nekem – nem csupán a tárgyáról. Abban az Orbán Viktorról szóló könyvben. illetve a kormányzati hatalom koncentrációjával. m. I. ahol a kormány hozzálátott volna valamely társadalmi-gazdasági alrendszer modernizálásához… a politika a régmúltat idéző voluntarista módon avatkozik be a gazdasági folyamatokba… E társadalom. 147 Ezúttal kivételesen nem közvetve. hogy a civil. lakhely… tekintetében… Mindeközben elmaradtak a nagy társadalmi reformok. amelyeket – vád formájában – most attól a Gyurcsány Ferenctől olvasok. Orbán Viktor után Gyurcsány Ferencről. idegengyűlölő magatartás eltűrése. amelyekkel persze nem tudok mit kezdeni. a regionális középhatalmi vágyak felélesztése. nincs egyetlen olyan terület sem. A kitérő személyes természetű. hogy a világon van. még pontosabban: személyes indokai vannak. A Fidesz sikeresen osztotta meg a társadalmat a múlthoz való viszony (kommunizmus kontra antikommunizmus). Debreczeni József: Orbá n Viktor.tése. azokkal ellentétes magatartásminták erősödnek meg… A hatalom az emberek legrosszabb ösztöneire játszik… az önmagát polgárinak valló kormány és párt lett a legnagyobb akadálya a polgári életnek. hogy Gyurcsánynak a Fidesszel szemben 2001 nyarán megfogalma zott kritikáját olvasva. valóságos déja vu érzésem támadt: ugyanekkor és ugyanerről hasonló dolgokat fogalmaztam meg magam is.” 146 Ezen a ponton kénytelen vagyok egy kitérőt tenni. (Hogy Antall Józsefről ezúttal ne is beszéljünk!) Ez a helyzet és ez a közeg nyilván irracionális és méltatlan vádakat is szül majd. életkor. a megértés szándékával írtam az akkori fideszes vezetőről. valamint a mögöttük levő pártpolitikai bázis folya 146 147 A Magyar Szocialista Párt vá la sztá si stratégiája . De amelyben minden pozitívum mellett és ellenére már akkor is megfogalmaztam azokat a súlyos kételyeket. 200 A politika (2000-2006) . De a racionális és méltányos kérdéseknek mintegy elébe menvén kénytelen vagyok elmondani. hanem közvetlenül. hogy egy rendkívül élesen kettészakított. 560. hanem a szerzőjéről is szól. Kézirat.és gazdaságpolitika legsúlyosabb következménye. akiről annak idején még azt sem tudtam. 7 -8. amelyet akkor még erős empatikus igyekezettel. ezért talán vitatható is. helyenként bátorítása.

549.) „Mert a magyarországi egyszemélyi hatalom nem olyan régi gyökerű. az az adott körülmények között nem a nyugati par lamenti váltógazdaság. o. Demok raták állnak szemben a fensőbbség önkényében hívőkkel… a társadalomban hívők az államban hívőkkel… A Magyar Szocialista Párt programja a nemzeti közép politikája…” 151 148 149 150 151 Uo. o. Lehet. amelyhez már könnyebb Keleten. 5. és teremtheti meg a békés gyarapodás feltételeit. hogy az effajta hatalomkoncentráció nem a nyugati posztmodern demokráciák. Valami olyan. 434.) Térjünk vissza Gyurcsány szövegéhez! Orbán későbbi politikai ellenfele 2001 nyarán – akkor még tanácsadóként – így fogalmazza meg a szocialisták teendőit: „Ma csak a Magyar Szocialista Párt állhatja útját az arrogáns hatalmi politizálás további térhódításának. 399 -400. hanem a keleti posztkommunista fél diktatúrák rokona. A Magyar Szocialista Párt választási stratégiá ja. o. hanem a kelet-európai kormányzati leváltógazdaság felé mutat. mint Nyugaton analógiát találni… A múlt századi bonapartizmustól (III Napóleon) a közelmúlt tengerentúli autokratikus rendszerein át (Peron) a napjaink Kelet-Európájában működő prezidenciális látszatdemokráciákig (Lukasenkó) számos elrettentő példára utalhatunk.”149 „Az ilyen direkt módszerekkel kiépített és megerősített alternatív vezető réteg… a hatalom részéről már-már forradalmi módszereket igénylő elitépítő törekvések nem veszélyeztetik-e a demokratikus jogállam működését?… Amit Orbánék 1998 nyarán beindítanak. hogy idővel valóban egy burkolt autokratikus uralom valósuljon meg általa. Uo. hogy a posztkommunista Magyarország helyén a beígért polgári Magyarország helyett végül csak egy kontra-posztkommunista Magyarország épül ki?” 150 (Kiemelések az eredetiben. Kézirat. amelyet van okunk félteni… A többpárti parlamentarizmus közvetítő mechanizmusa nélkül a néphez (ráadásul a politikailag kevésbé tudatos és iskolázott néphez) forduló politika ugyanis magában rejti azt a negatív esélyt. hanem egy nagyon gyengét. mint amilyen a brit….” 148 „Mondjuk ki nyugodtan: a kormány 2002 elejére befejezte a közszolgálati médiumok elfoglalását. Ismerjük el: az elmúlt négy év elég sok muníciót kínált ezek nek a – kormányzattal szemben ellenségesen elfogult – interpretációknak. Uo.” 7 (Önigazolás vége. Megint tanácsadó 201 . rendkívül erős parlamentet és parlamentáris tradíciót szorít háttérbe.matos – sokszor agresszívnek és gátlástalannak ható – erősítésével… Az ellenzék és a baloldali média a pártpolitikailag kevésbé elkötelezett értelmiségi közvélemény előtt is hatásosan tudja bizonygatni.

Ke szt he lyi An drá s er ed eti v é gz ett ség e fil oz ó fu s. o. Ma a mini szt er eln ök k abinet fő nök én ek hel y ett e se . Uo. 2 0 0 3 ta va szá t ól Ke szt h ely i An drá ssa l e gyü tt a z ak k ori min iszt er el nök i főtaná csa dó k é tta gú stá bj á t a lk o tj á k ( p lu sz e g y t itk á r n ő) . Di plo ma mu nk á já t 2 0 01 -ben T o ny Blair és az an go l Mu nk áspárt tev ék e n y sé g éről írta . a saját vállalatait menedzselő. J. majd Ku n c ze Gá bor b elü g y mini szt er k a bi ne t fő nök e l e sz .” 154 (Kiemelések – D. maj d Gyu rcsán y F er en c k ö zvetlen mu n k a tá rsa le sz . 25 -27. gyakorlati kérdésekkel foglalkozó üzletember aligha lehetett a makrogazdasági ügyek ben nála sokkal jártasabb egykori kétszeres pénzügyminiszter gazdasági tanács adója. o. mert úgy vélem. a párt pedig balra kommunikál. De vajon miféle? Ezt a kérdést többeknek is fölteszem. kultúrát takar. 1 9 9 8 u tán a rek lámpia co n t ev ék enyk ed ik . A „ l ét ező j o b b o l dal la l ” szem b e n ig en k ritik u s fia ta l e mb er a z M SZ P a lk a lma z ottja. ma jd 2 0 0 1 k örü l tér v issza i smé t a p olitik á h o z. maj d Gyu rc sá n y Fer e nc sp ort mi ni szter k a bi net fő nök e le sz. vallá sg yak orl ó fiatal emb er ( cser k ész et. 156 Szi ge tvá ri Vik tor p oli tol ógu s. Amelyek konkrét gyakorlati megvalósításában Gyurcsány Ferencnek – mint állítja: szándékai ellenére – végül komoly szerep jut. a mindennapi politikai kritika és reagálás kivitelezésében áll. hogy tudatos szerepmegosztás alakuljon ki a miniszterelnök-jelölt és a párt között… a miniszterelnök-jelölt a pártok mindennapi csatározásán felülemelkedjék… A párt és a parlamenti frakció feladata… a Fidesz MPP elleni fellépésben. ak i 2 0 0 1 ta va szá n p o l it ik a i ma rk e t i n gá l lá st a já n l n ek i a Kö z tá r sa sá g t ér en. mert – a profi Keszthelyivel és Szigetvárival ellentétben – 152 153 154 155 Uo. elő b b Demszk y Gábor k ampán y fő n ök e. k ésőb b p olitik ai mark et in g szak emberr é k ép ezi ma gá t . békét és nyugalmat akar az országban… A nemzeti közép politikája elsősor ban politikai gondolkodást.) Mindehhez nem kell sok kommentárt fűzni: a 2002-es kampány és a választási eredmények igazolták ezeket az elképzeléseket.”152 „A középre nyitás… nagyobb nyereséget hoz. A hí vő k a tolik u s p olgá ri c sa lá d ban él ő . A miniszterelnök-jelölt inkább középre. 38 -39. o. Dobrev Klárának és végül Medgyessy Péter nek is. pia ri sta ér ett ségi) d ol go za tá t pro fe ssz ora . Uo. a k in ek id őv el fon to s bi zalmi emb er e lesz. 29. két nagyon fontos és közeli munkatársának: Keszthelyi Andrásnak 155 és Szigetvári Viktornak156. 2 0 0 2 máju sától a Me dg y e ssy -k or má n y k o m mu n ik á ció s stá bjá ba n dol go zik G ál J. Má ju st ól a sp o rt mi n i szt er sa jt ó fő n ö k e. Z oltán h el yettesek ént. Ba y er Jó zsef elk ü ldi Baja F er en cnek . 202 A politika (2000-2006) . mint amekkora veszteséggel kell számolni. Egyre komolyabb. Az S ZDSZ k ör n yék én dol go zik . Ka p c solat ba k erü l a Medg y essy -k ampán yt k o or diná l ó Gyu r c sá ny Fer e nc c el. továbbá a feleségének.” 153 „A Magyar Szocialista Párt eredményes választási szereplése érdekében elengedhetetlen. Azért teszem föl. ma a z M S ZP k a mpá ny főn ök e . Neki magának. Másrészt azért.„Az MSZP-nek a változás programjával kell előállnia… A pártban nincs revánsvágy.

Kettőnk között e tekintetben mérhetetlen nagy tapasztalat. hogy ő egy iszonyú gyors felfogású. Szerintem a politizálásnak a technikáját.): Gyurcsány… I.” Medgyessy Péter ezt túlzásnak véli. azt. én meg kommentálom. nemcsak stratégiai. ahol az akkori és a mostani idők totális más sága ellenére egy csomó dolgot megtanult a politikáról. az az volt. én nem voltam az. például a legkülönfélébb szakpolitikákból. hogy szerinte hogyan áll ő a párton belül. Szerintem. Akkor mégis mit tudhatott.és tudásbeli különbség van. amit ő mondott.” 157 Merényi Miklós (szerk. úgy hiszem. Nem emlékszem egyetlenegy olyan beszélgetésünkre sem ebből a szakaszból. sem a kommunikáció területén. hogy új fazont akar adni a baloldalnak. alapvetően arról van szó. nem tudta. ő irányított. ha úgy tetszik. Én csak a végén kapcsolódtam be a kampányba. ami a releváció erejével hatott volna rám. a politikai ösztönt ott tanulta meg. Ő elmondja. hogy már a nyolcva nas évek végén is mennyire ugyanaz az ember beszél. és ilyenfajta szlenget. Megint tanácsadó 203 . Nem volt ideologikus alkat. aki ezekkel a képességeivel előbb-utóbb mindenütt vezető pozícióba kerül. hogy szerinte merre van az irány. Egyébként meg elképesztően sokat és időnként egészen meghökkentő dolgokat tud mindabból. meg az. Szerintem ő az ilyen típusú politikai karakter kérdésekről mélyen soha nem gondolkodott. amiben igaza is volt. ami képileg is megmaradt. azaz számára vicces angol nyelvű szakkifejezéseket használunk. amire Medgyessynek és az MSZP-nek szüksége volt? Az operatív menedzseri képességeit hasznosították? „Gazdasági tanácsokat egészen biztosan nem adtam neki. mint most. hogy lényegében Ferenc a kampányfőnök. Ő engem nem tar tott makroközgazdásznak. ott tagadhatatlanul mindig nagyon erős hatást tett a többiekre. tudom. Amikor mi ezekről a dolgokról beszélünk. akkor például máig röhög rajtunk. Nagyjából ő mondta meg. de annyit azért hozzátesz: „Az biztos. De akkor már ő hívta össze a reggeli stábot. döbbentem tapasztaltam. a mozgalom annak idején nagyon fontos tréning volt neki. és a vége általában az lett. s amit én láttam. aztán azt megvitatták. mint amilyen mondjuk az egészségügy… De azt hiszem. hogyan ültünk egymással szemben. Az elején minden bizonnyal ez volt a fő tartalma a beszélgetéseinknek. Ő akkor úgy gondolta. Hogy ez pontosan mi lenne.m. hanem részben operatív értelemben is.Gyurcsány nem rendelkezik érdemi szaktudással sem a politikai marketing. Amikor például beleolvastam a Merényi-féle könyvbe 157. ahol a Gyurcsány megjelent. ” Keszthelyi: „Szerintem Ferenc kifejezetten kampány-szakirodalmat életében nem olvasott. és amiben részt vett. és mit csináltunk. bármily meglepő. amit meglehetősen rendszertelenül összeolvasott. Csak a legelsőre emlékszem. a dolgokat pillanatok alatt rendszerben látó és rendszerbe rakó ember. vagy ott fejlődött ki benne.

hanem a politikai stratégiai képességei: „Politikai stratégaként szerintem zseni. aki ezt átlátja. ezek mátrixszerűen ide-oda kapcsolódnak. a feleségemmel Veronában vagyunk az operafesztiválon. aki már azonosult a feladatával. Nekem nagyon nem fűlik hozzá a fogam. a Baja-féle csapat nem fogja megcsinálni. hogy ezt megcsináljam. Nagyon gyorsan meglátja a dolgok lényegét. Gál Zoli. Klárával. ami már túl közel van a politikához. és újra jó tíz százalékkal vezet. hogy kéretném magam. másrészt. szeptember 11-e után pedig a Fidesz hirtelen érdemben erősödik hozzánk képest. egészen szeptember 11-ig. a Medgyessy kör nyéke nincs megcsinálva. A nagy stáb áll hat albizottságból.” Szigetvári Viktor szerint Gyurcsánynak nem elsősorban a menedzseri képességei a kiemelkedőek. Egyrészt. Medgyessy a kétkamarás parlament ötletével áll elő valamikor július környékén. Baja Feri egy bonyolult elme. az albizottságok négyből. másra nemigen emlékszem. hogy „Feri itt is pillanatok alatt irányítói pozícióba került”. Egy ilyen súlyos terroresemény a rend és a biztonság iránti vágyat erősíti. Barátokkal. hogy mi a bánat fog ebből kisülni. hogy azért-e. Nem vagyok elszánva arra. Ijedelem támad. Nagyon távol tartom magam az ügytől. de hát nem történik semmi. és nem szeretném átlépni azt a határt. A felmerülő problémákra szinte azonnal strukturális megoldást tud adni.” „A kampánystratégia megszövegezésével azt hittem. szóval látja a fától az erdőt. vagy csak bizonytalan vagyok. amin részt veszek. Meg van még valami másik közjogi ötlet. „mert különleges képessége van a stratégiai gondolkodásra. A kezdeti népszerűségnövekedés megáll. Aztán augusztus elején Medgyessy és a párt felállítja a kampánystábot Baja Feri vezetésével. Nem operatív. hogy elfogadták a stratégiát. Márpedig. nincs ember. Rendkívül hektikus. hogy nekem ebbe komolyan be kell szállnom. Mindenki összenéz. látja. időnként van egy esti kávézás. vagy a munkát nem akarom. befejeztem a pályafutásomat. Klára személy szerint nagyon erős nyomást gyakorol rám. Klára.Dobrev Klára szerint két oka van annak. hogyha emlékszel rá. Én is részt veszek ennek a Baja-féle kampánystábnak egy vagy két ülésén a Köztársaság téren. Pontosab ban a fákat is meg az erdőt is látja. nagyon gyorsan szintetizál. És Klára. Aztán egy nagy vitára emlékszem. Medgyessyvel én ekkor csak laza viszonyban vagyok. azt hiszem. Péter maga nem fogja megcsinálni. Levendel is meg-megjelenik ott. a kampány nem szól semmiről. Erős János. Ebben a nyűglődésben telik el egy hónap. és ott beír engem is vala hova. ha szakad. Nem arról van szó. hogy mi fog ebből kijönni. ami ott vala hogyan szól. ha törik. nincs a dolognak dinamizmusa. Azt nem tudom megmondani. de két hét múlva ez a hatás megszűnik. mert magamat nem tartom rá képesnek. aki ilyen A3-as papíron nagyon bonyolult szervezeti meg irányítási diagramokat készít. ennek a dolognak működnie kell. mert igazi „vezérbika”-alkat. 204 A politika (2000-2006) . ebből tehát baj lesz.

amikor megszületik a döntés. akik a kampányban érdemben és operatívan ott vannak. hogy én veszem át a kampány operatív irányítását. nem hozunk ilyen döntést. Lényegében arról van szó. az ilyesmiben ők jók. Nincs kimondva. De akkortól mindazokat. Először fél nyolctól kilencig vagyunk Megint tanácsadó 205 . hogy Baja le van váltva. minden reggel. ez az a pillanat. Na. hogy innentől másként mennek a dolgok. a Köztársaság téren kezdünk fél nyolckor. Kialakul egy munkaforma. azokat én tartom össze. ezt jól ki is használják.A Gyurcsány házaspár ami mindig a kormányzatnak kedvez.

Akkor az Altusban dolgozom. Annyira belebolondulok a végén. Gyurcsány Ferenc. aki alaposan elhíresült később. Ettől kezdve lényegében nem írok. hogy október elejétől én veszem át a napi irányítást ebben az ügyben… Baja ezt abszolút tudomásul vette. Suchman. egyszer-egyszer benéz Horn Gyula. Ehhez a munkához kapcsolódott Ron Werber is. hogy minél inkább megyünk előre. Hát ennyi a történet. Nem arról szólt ez a dolog. Levendel. hogy hivatalosan az ő helyét is vegyem át. amelyekről megállapítja. és reggeltől estig ott voltam. Ahogy megyünk előre. hogy már rohanok reggel hét órakor be a pártházba.együtt. de ez csak formalitás. Így hivatalosan végig ő maradt a kampányfőnök. Erős. Abszolút tudomásul vette. miközben ott ült a hosszú. Baja Feri. sok tejjel. a felesége és Szigetvári Viktor. és tette a dolgát. idővel stratégiai munkacsoportnak hívják. A kampány finisében lényegében beköltöztem a Köztársaság térre. Szigetvári Viktor és Gál Zoli. még azt is felajánlotta. konfliktusokat nem érzékelünk”. hogy „Gyurcsány formális pozíció nélkül is kimagaslott a társaságból”. de annak az egész szervezetnek szerintem semmi értelme nem volt. A kétoldalas dokumentum „a legutóbbi ülés óta bevezetett új munkarend első tapasztalatait” foglalja össze. A valóság az. annál kevésbé tudom befejezni a munkát kilenc óra környékén. ” Hárman vannak. Gyurcsány Ferenc az akkor született dokumentumok közül átadott nekem egy a reggeli stábértekezlet számára készített feljegyzést is. hogy éhgyomorra az első szivart elszívhassam. nagy ovális asztal egyik tagjaként minden reggel. Dobrev Klári. A fejlécen a „Medgyessy Tanácsadó Testület ülése” cím szerepel. a legvégéig úgy. Medgyessy Péter túlzónak tartja azt a beállítást. később jön Keszthelyi Andris is. kilenc után ott folytatom a magam munká ját. amely szerint Gyurcsány Ferenc vezette volna a kampányt. Szerinte a Köztársaság téri csapat egyik tagja volt a nagyobb gépezetnek. Sőt. Ebben a dologban végig részt veszek. tenni a dolgomat. hogy „a szervezet egyelőre elfogadta az új munkaformát. a „politikai üzenetek” megfogalmazása tartozott hozzá. akik már rendre reggel hétre odaérkeznek a Köztársaság térre. az időpont: 2001. hogy azok „biztatóak”. október 30. hogy akkoriban kezdtem közepes szivarokat szívni. ráadásul nekem kifelé nem hiányzott. Utóbbi szerint Gyurcsány reggel kilencig – afféle doppingszerként – általában három szivart és három dupla kávét fogyasztott el. Ezután rögzíti a stáb új munkarend szerinti mindennap os teendőit: 206 A politika (2000-2006) . Ez ugyanis nemcsak operatív. Megállapítja. Ebben a Köztársaság téri csapatban benne van Juhász Feri. ami formálisan a Baja-féle hivatalos kampánystábon belül van. és menni vissza az Altusba. Ezt vezetem. ha jól emlékszem. Emlékszem. hanem politikai egyeztető fórum is. hogy én a nyilvánosság előtt meg akartam volna magamat mutatni az MSZP kampányában. hogy exponáljam magam. Az viszont tagadhatatlan. egyre többször benéz Medgyessy.

hogy nem válhat publikussá. hogy a Kisgazdapárt egyes egyéni választókerületi jelöltjei hajlandóságot mutatnak arra. amit az ellenfélnek ki kell használnia. A papír két pontjának szövegét kénytelen vagyok szó szerint ideiktatni. A dokumentumot a miniszterelnök adta át nekem. a szereplés módjára (lásd MSZP-SZDSZ találkozó. amit akarok. hogy meg kell tennem. Konkrét javas latokat tesznek például az MSZP vezetése. hogy MP (sic!) megbízzon és felhatalmazzon valakit ezen egyezségek megkötésének előkészítésével. hogy az információ bizalmas jellegű. Na gyon komolyan kellett mérlegelnem. a kisgazdák közt lehettek gyenge (netán hitvány) emberek. Az elején abban egyeztünk meg. ” Ezzel nincs különösebb baj. Hogy megtehetem-e. hogy a rendelkezésemre álló információk birtokában természetesen azt írok le. Javaslatot teszünk az MSZP kiemelt politikai jelentőségű megjelenéseinek politikai tartalmára. A következő pont azonban már súlyos: „4. hogy megfelelő ellentételezés fejében a második for dulóban nem lépnek vissza a Fidesz javára.J. A szóban forgó ügy kapcsán előzetesen nem hangzott el olyan kérés. s az átadásnak az a föltétele. más választásuk nincs: ilyen a természetük. akihez nem fűz olyan formális kapcsolat. ami megkövetelné részemről a lojalitást. hogy ezt megtegyem-e. illetve az OVB számára a többi párthoz való viszony. Jobb esetben a köztisztviselői állás garantálásáról kormányvá ltás esetére. A saját hivatásom vagy pozícióm – nevezzük ezt az író hivatásának. hogy lényeges információt (ha morális ok nem szól ellene) ne hallgassak el. A ló rúg. A „megfelelő ellentételezés” nem jelenti feltétlenül a legrosszabbat (készpénz). NagySzájer találkozó).” A további pontokból is az derül ki. Arra jutottam. ami arra utalt volna. Az író ilyen állatfaj.„Meghatározzuk a napi politikai kommunikáció vezető témáit és tartalmát. hogy a stratégiai munkacsoport tevéken ysége jócskán túlmegy a napi politikai üzenetek megfogalmazásán. Nézzük tehát az egyik pontot: „3. Megint tanácsadó 207 . illetve pozíciójának – azt követeli meg. lehet az viszonttámogatás a későbbi önkormányzati választásokon stb. Szükségesnek tartjuk. Nem zárható ki. Javaslatot teszünk a döntéshiányból fakadó szervezeti konfliktusok feloldására. hogy bizonyos háttéregyezség alapján készek lennének együttműködni a Fidesz-kormány leváltásában. Az államigazgatásban dolgozó egyes köztisztviselők hajlandóságot mutatnak arra. Mielőbb szükség lenne ezt a bizalmas feladatot koordináló személy kinevezésére. sőt az ehhez szükséges gyakorlati politikai lépések tekintetében. és azt megküldjük valamennyi vezető politikusnak.) Miről lehet itt szó? A legrosszabb esetben itt is pénzről vagy direkt anyagi juttatásról. Ehhez helyi alkukat kell kötni. Előkészítjük Medgyessy Péter kiemelt közszerepléseit. az író ír – ezt tudják tenni. egyes konkrét politikai döntések és feladatkijelölések tekintetében stb. ” (Kiemelés – D.

különösen a színfalak mögött. a szót pedig adjuk vissza a 2001-es emlékeit idéző miniszterelnöknek: „Megpróbálunk a frakciónak. Azt én írom neki. azt én írom meg. Amikor kiderül. kell ebben az ügyben tartani egy sajtótájékoztatót. Ezúttal mér legelésnek sincs helye: a szöveget nem én hozom nyilvánosságra. a pártnak és a miniszterelnök-jelöltnek egyaránt dolgozni. hogy mit mondjon. Ami nem más. Hogy Gyurcsány Ferenc 2001 októberében bort ivott. Az a bizonyos »eddig és ne tovább« kezdetű beszéd. amit mondhatunk. hanem a kért „szolgáltatással”van. és egyre súlyosbodik a történet. Mint mondta.Az igazi baj azonban nem az ellenszolgáltatással. amikor megtámadják a Gresham-palota ügyében. Íme: „A miniszterelnök közölte: a kormány az új kabinet megalakulásáig végzi a dolgát. reagáljunk erre a dologra. Amikor már harmadik napon ütik-vágják a Gresham-palota körüli lobbizása ügyében. 2006 januárjában pedig vizet prédikált? Ez a legkevesebb. Ne játsszuk a naivat: a politika. mi van a paktumban: hogy ez korlátozásA m i n i sz t e r el n ök h o nl a pja : ht t p: / / www. Különösen választások felé. változik a tisztség: változik a felelősség? Ez a lehető legjóhiszeműbb kommentár: már-már naiv.” 158 Mit mondhatunk erre? Hogy a két szöveg ellentmond egymásnak? Mi az hogy! Nagyon is! Hogy változnak az idők. hogy rendben van. és más a kulisszák mögött? Enyhén szólva. készül egy másfél oldalas politikai nyilatkozat. Valakinek meg kell írni a szöveget. különösen Európa keletibb fertályán. hogy összekeveri tevékenységében a köztársaság szolgá latát bármelyik párthoz fűződő szimpátiájával. hu / g s s/a l p ha? d o= 2 &p g= l l &st= l & m9 _ d o c= 7 5 5 & m 1 7 _ cu r r= 4 158 208 A politika (2000-2006) . a hatalomért folyó harc már csak ilyen. A többit bízzuk az olvasóra. Ám folytatódik. ezért muszáj kirángatni abból. mint a köztisztviselői hivatással – és esküvel! – szemben álló pártpolitikai tevékenység. január 19-én elhangzott sajtótájékoztatójáról szóló MTItudósításból való. egy darabig nem reagál. hogy összeérjen ez a történet. ha emlékszel rá. illetve Gyurcsány Ferenc. Az idézet a Gyurcsány Ferenc 2006. m i n i sz t er e l n ok . amely szembefordítja az MSZP-t és Medgyessyt az OrbánNastase-paktummal. Azért vagyok kénytelen. mindent meg fog tenni azért. és megbeszéljük. De el tudjuk érni. az én beszédem. hogy végre jöjjön be. valamikor novemberben vagyunk. Csakhogy nem intézhetjük el ennyivel. ezt akarja megvásárolni az MSZP. Ezt kéri. Ő elég makacs egyébként ezekben az ügyekben és csökönyös. mert ismerem. Mert kénytelen vagyok ideiktatni egy másik szöveget is.” Ennél az ügynél azonban jóval nagyobb jelentőségű egy másik: „A mi stábunk az. hogy ne vetülhessen annak árnyéka az igazgatásra. Hogy más zajlik a politikai színpadon. hogy nem reagálunk. egyre veszélyesebb az ügy.

Meg kell támadni. Később. Az Orbán Viktor és Adrian Nastase által 2001. majd beindul az MSZP propagandagépezete. többek között a három hónapra érvényes munkavállalási engedély megadása is. Nagy nehezen meggyőzzük erről. december 22-én aláírt magyar-román egyetértési memorandum a státustörvény körüli huzavona végére tenne pontot. Akkor ennek a kommunikációját rendesen felépítjük. Hogy megszólaltak a szakszervezetek. hogy éppen naran csot evett. Visszavonultak. 159 Szóval miután rádöbbenünk.” Az Orbán-Nastase-megállapodást követő politikai csaták valóban fordulópontot jelentenek a Fidesz és az MSZP választási küzdelmében. Az ott egy fordulópont volt. Megint tanácsadó 209 . érzékelvén a hazai közhangulatot és a kinti magyarok egyöntetű helyeslését.mentesen próbál valamennyi román állampolgárnak munkavállalási lehetőséget biztosítani. hanem minden román állampolgárra legyen érvényes. talán azt mondta. Amelynek nyomán Medgyessy és maga Kovács is váratlanul szembefordul a megállapodással. hogy ezt meg kell támadni. Orbán ezt elfogadja. akkor ott egy hosszú vitában meggyőzzük önmagunkat arról. hanem a következő napok szisztematikus szereplései. hogy ezzel még a jobboldallal szemben folyamatosan hangoztatott idegenellenesség vádja is hatástalanítható. meg a politikai versengés egészét tekintve is a kormány volt offenzívában. Ebben a helyzetben hoz éles fordulatot a Gyurcsány kezdeményezte akció. a bal oldal pedig tanácstalannak és bénultnak. hogy az utóbbi ne csak a romániai magyarokra. megszólaltak amazok. hogy forduljon szembe az eddig képviselt állásponttal. hogy Kovács az előző este rábólintott. A gátlásosnak aligha nevezhető manőver legfőbb célja a „23 millió román munkavállaló” beözönlésé- 159 Orbá n Vik tor mi ni szt ere ln ök a b ej el ent é s el őtti est én t öb b párti meg beszél ésen k o nzu ltál a romá n mi ni sz ter el nök k el a lá íra nd ó m egá lla po dá sról . ami azt jelenti. A státustörvényt az MSZP is kénytelen támogatni. amikor erről beszélgettek. és eljutottunk odáig. Természetesen nem egy elutasító politikai nyilatkozat kellett csak hozzá. hogy az ellenzék két évig tartó vezetése után ismét a kormányoldal tűnik a választások esélyesének. Mert addig a szóban forgó konkrét kérdésben is. odahívjuk Medgyessyt. talán azt is gondol ván. A magyar-román egyezménnyel az erdélyieknek adandó magyarigazolvány és a vele járó kedvezmények bevezetése válna lehetségessé. hogy a paktum megtámadásában na gy lehetőség rejlik. hogy január közepén Orbánék korlátozták a külföldiek magyarországi munkavállalását. s a végén – még nehezebben – Kovács is beadja a derekát. ha emlékszel rá. A meg h ívo tt pártel n ök ök – k öztü k Ková cs Lá szló – ne m e m el nek k ifogá st a terv e ze t ell e n. vagy mandarint. függetlenül attól. A román fél föltétele azonban az. és nem figyelt oda. Két na ppal k éső bb az M SZ P mégi s élesen szem be fordu l a z a lá írt e gy e zm é nn y el. A Fidesz-MDF pártszövetség támogatottsága decemberre fölülmúlja az MSZP-ét. meg szólaltak ezek.

Nem tudjuk kimozdítani. Az akció egyrészt az utóbbira történő – persze csak indirekt – rájátszás miatt. ők menjenek le a pincébe.) Arról a közismert esetről van szó. akik nem látják a kormány vezette országépítés eredményeit. kezdeményezett és organizált politikai manőver meghökkentő eredménnyel jár: a januári közvélemény-kutatások gyökeres fordulatot jeleznek. a Szonda Ipsos pedig 44-38 százalékos arányt mér. hogy azt persze elvárja az illetőktől. amit mond. megteszi. másrészt a félelmek nyilvánvaló alaptalansága miatt. J. Semmi nincsen belőle. Ezek a félelmek alapvetően szociális vagy inkább egzisztenciális természetűek. Zoltán is beszámol – Kovácsot igen nehezen tudják rávenni a fordulatra. 210 A politika (2000-2006) . amikor Kövér László a választási harc finisében egy viszonylag szűk körű. De amit mond. A vezető helyét az előző hónapokban elveszített MSZP újra az élre tör. Megfelelő képi és szövegkörnyezetben tálalva. I. amit kérnek tőle. sőt durva. Minden kutatás azt mutatja. „Kövér mondja.től való – valójában alaptalan – félelmek felkeltése. A Mediánnál a biztos pártválasztók körében 43 százalékos vezetést szerez a 39 százalékos Fidesz-MDF előtt. az – egy kis rossz szándékkal – ellene fordítható. Ám miután meggyőzik őt a dolog ban rejlő politikai haszon kiaknázásának óriási lehetőségéről. ide. S bizony. Ha mindent annyira rossznak és reménytelennek látnak ebben az országban. akkor akár le is mehetnénk a pincébe. Ezt is mi csináltuk. meg a köteles akciót is. 531. illetve rajta számon kérni. csak kihasználni a benne rejlő lehetőségeket. Még kiforgatni se nagyon kell. hogy pár százalékkal. 160 „Két ilyen fordulópont volt. és felköthetnénk magunkat. hogy ebben ők járjanak elöl. hogy ha azokra hallgatnánk. az képileg erőteljes. a választási harcban az ellenfelet ritkán vezeti a jó szándék. a reménytelenség. akkor először ők keressenek egy jó nagy szöget meg egy kötelet. harmadrészt a paktum Kovács általi előzetes elfogadása miatt nevezhető gátlástalannak. Meg kell említeni. de latensen ott van mögöttük a magyar lakosság jó részében (különösen a jobboldalon) potenciálisan meglévő xenofóbia mint alapérzület is. Kövér nem akar akasztani. a nihil légkörét terjesztik. mihoz160 Debreczeni: Orbán Vik tor.” (Kiemelés – D. mondhatni. Ismerjük el: ezt komolyan nem is lehet tőle elvárni. Elsikkad. hogy – mint arról Gál J. meg is jelenik a sajtóban. de ők vezetnek. akik a kiábrándulás. és kellőképpen leegyszerűsítve ismételgetni az elmondottakat. Összehívok egy megbeszélést. o. és ők kössék föl magukat. de nem agresszív és nem fenyegető. Többször mondja. Aztán annyit még hozzátesz. A választások előtt vagyunk tíz nappal. belterjes rendezvényen a hívek körében valami olyasmit mond. m. mind a kettőt mi csináltuk. Semmi kétség: ami elhangzik. csak egy hír a sok közül. A Gyurcsány és stábja által fölismert.

nagypéntekkel. Mert vége van a történetnek. a vége felé már úgy működik a bizottság. És összerakjuk. hogy mit írnak a másnapi lapok. hogy ezt a köteles dolgot elindít suk. hogy kilenc után visszamegyek az Altusba. a hivatalos Országos Választási Bizottság ülése. Az egy hosszú hétvége lesz. Este nyolc-kilenc órakor. hogyan nyikorog a kötél. akkor rendre áttesszük a működésünket ide. Valóban létezik. ezek egyöntetűen a Fidesz előnyét mutatják. hogy mit lehetne még… És azon a pénteken. meg ez a két ember… Mi a csudát lehet itt még tenni? Többek között az is elhangzik. Ez egy irtózatos munka. Azért nem. sírós hangon mondja el. Pontosabban hármat. mert a magyar reklámszakmában ma jó nevű emberek. hogy kész. és ott bemutatják az OVB-nek a nagy reprezentatív felmérések eredményeit. Ezt még meg kell próbálni. a Köztársaság téren egész nap. hogy hogyan kell ehhez reklámfilmet készíteni. lejátsszuk a sajtónak. hogy ne. a következő hét a választás. mert már nem tudsz elaludni sem. hogy ezt a kötélügyet kell megcsinálni. Átjön a stáb. úgy döntünk. és ebben keressük. Húsvét után. ami elhangzik a Kövér szájából. már délután se megyek vissza. De reggel ötkor meg már fönn vagy. Kitaláljuk Szili Kati szerepét. Éjjel egykor még megnézed. Fölhozatjuk még aznap reggel az egy szem kazettát. Mi ketten: Klára meg én. a mi méréseink is ezt erősítik meg. Nagyszombaton Lendvai Ildikó még a Fi- Megint tanácsadó 211 . Összehívok magamhoz öt embert. akiknek a nevét nem fogom megmondani. és Klára is ott dolgozik mellettem. ennek még lehet hatása. a mi lakásunkba. mert ideges vagy. Valamikor nagyon későn jön ez a kötéldolog. ter mészetesen. A Fidesz egyértelműen vezet. merthogy összesen vagyunk öten. Úgy tűnik. ott nálunk. de nekünk van négy gyerekünk.zánk. utána hétfővel. szó val hogyan lehet ezt megcsinálni. és jön Gál Zoli meg még két ember. és kérünk engedélyt arra. ez az egyik. Csütörtök este vagyunk. Előtte még végez mindenki egy nagy mérést. De akkor az első híradás már vagy tíz napja megvan. És akkor elindul mindenkinek az agya. Hogy nem szabad föladni. nincs rá idő. milyen rádióklip lehet ebből. A szokásos botrányok közül. ártana nekik a dolog. amelyek menetrendszerűen jönnek elő a kampányban. hogy ez milyen borzasztó. Az egyik álláspont az. ami van. Szili Kati félig oldalra hajtott fejjel. Nem lehet már fordítani. Ebben a helyzetben vagyunk. és utána már nem lehet közölni közvélemény-kutatási adatokat. amikor már végképp el kell engedni a bébiszittert is. Tehát Gál van ott. még ott éjszaka megszületnek sztoriboardok. hogy semmit. ami a Fidesszel szemben valami módon létezik. Már régóta szó sincs arról. Másnap reggel OVB-ülés van. Ekkor. Nem véletlenül arra írja ki a köztársasági elnök. jó képet kell hozzá vágni. és senki nem foglalkozik vele. másnap nagypéntek. A piacon működnek. Mert ebben a kötélben ott van mindaz a félelem. Mi pedig azt mondjuk. hogy én dolgozom benn. a feleségem. és itt dolgozunk éjjel egyig. hogy elveszítjük a választásokat. Estig ott maradunk mind a ketten.

hogy mit tapasztaltam. amelyet a leköszönő kampánytanácsadó készít 2002 májusában – a maga utolsónak hitt munkájaként. sem a vége felé. teljesen váratlanul. Péter fölkéri Draskovics Tibort kabinetfőnöknek. Egy dolgot nem mi szervezünk: Csaba Ivánt. és ezzel az én pályafutásom lényegében befejeződött… Annyit még hozzáteszek. hétfőn reggel bemegyek Medgyessyhez azzal. Péter azt mondja. az tény. Tibor leül velem beszélgetni kétszer.” Hogy az utolsó napokban a közhangulatban megfordulnak bizonyos tendenciák. amit láttam az elmúlt hónapokban. hogy még egy dolgot tegyek meg. mi az. és elindítjuk azt az SMS-kampányt. Tényleg úgy ítélem meg. Jelentős írás. Ezt megírom. Az SMS-kampányt a saját telefonjainkról indítjuk el ötvenen. hogy a megítélésem ekkorra már elég jó. Ezzel május közepén lényegében eltűntem. hogy én mi akarok lenni. hogy ezekbe a jelentős részben rejtett lélektani folyamatokba számottevően belejátszott Kövér mondatainak félelemkeltő hatása – pontosabban az a hatás és az a félelem. aminek következtében a szocialisták és a szabaddemokraták koalíciója kerül kormányra. ahol több ezren vagyunk. az már a nemzeti középről szólt. és azt hiszem. „A választások után elköszönök tőle. ha emlékszel rá. mit gondolok. Sem az elején nem akartam fölkerülni a listákra. Így történt. a zóta eltá volodott Orbánéktól. és megnyerjük a választásokat. a Fidesz egykori ala pító ta gja. ott prezentálom is. Aligha vonható kétségbe. de én is ott ülök. Hogy mit kellene csinálni. Ezeket elmondom neki.desznek kézbesít mindenfajta leveleket. amelyet a politikai ellenfél kommunikációs gépezete mindebből indukált és gerjesztett. Írjam meg a kormányzás politikai stratégiáját. Medgyessy Péter vezetésével. Ha megkérdeztek. mindig azt mondtam. hogy a dologban benne lehet a nyerés. a részletekre és az ará nyokra már nem emlékszem tisztán.” Rendelkezésünkre áll az a bizonyos „papír”. ő mire figyeljen. vagy inkább Péter prezentálja. és ezt az Országos Választási Bizottságban. amelynek a vége a köteles tüntetés. Elsősorban azért. de amikor azon is túl vagyunk. mintegy útravalóul – a hivatalba lépő új miniszterelnöknek. amikor már úgy tűnt. aktív szerepet játszottam. Írtam is neki egy papírt pár nap alatt. A parlamenti választásokat az előzetes várakozások ellenére végül minimális különbséggel a baloldal nyeri. Vagy én prezentálom. a befolyá som pedig elég jelentős az MSZP felső köreiben. hogy elköszönünk egymástól. a választás előtti utolsó pénteken. innen startol a köteles tüntetés a Fidesz székház előtt. és – különösen a 161 Közga zdá sz. Azok nem mi vagyunk. ahová a párt vezetőit összehívja. semmi. 161 A Fidesz tizenötödik születésnapján Iván megjelenik kötéllel a nyakán. Akkor sem beszéltem olyasmiről senkivel. igen. ekkor még nincsen kormánya. A két forduló között még erősen dolgozunk. 212 A politika (2000-2006) . Személyesen. nem pályáztam semmiféle helyre. mert nem jelentkeztem be sehová. hogy a kampány végeztével az én szerepem lejárt.

mint létformának az elfogadása és alkalmazása. Gyurcsány Ferenc Medgyessy Péternek írt 2002-es szövegét ma úgy olvashatjuk. mint az egyedi problémamegoldás.” (Kiemelés az eredetiben. A vá lasztás az emberek fejében. Sem az arra alkalmas miniszterelnök. A siker hez a politikai harcnak. valamint alkalmas végrehajtó és együttműködő szervezetek kellenek. A kor mánypártok mögött álló társadalmi bázis érdekeinek képviselete… a kormány ellenzékét alkotó erők gyengítése. A politikai kormányzás bevallottan értékelvű kormányzás… Mivel a program végrehajtásának legfontosabb feltétele a kormányzati hatalom megtartása. A kormányzás tehát a következő választási kampány része. A vélemények. A politikai akciók döntő hányada nem tárgyiasuló intézkedés. Ebből következően előrébb való az átfogó világkép. a ciklus harma dik harmadában mindezek megteremtésével a szöveget jegyző tanácsadónak kell majd megpróbálkoznia. A kormányzás és a kampány – alapvetően – nem konkrét intézkedésekről. a félelmek felülírják a tényeket. igazgatás-központú politizálás alkalmatlan eszköz a Medgyessykormány társadalmi céljainak megvalósítására. társadalomfilozófiáról szól. A technokratikus. a kormányzás társadalmi bázi sának kiszélesítésére. A kezdeményezés döntően kommunikációs természetű. Érdemes belőle hosszabban idézni. Ma már tudjuk: két és fél éves meddő küszködés után. lelkében dől el. a hitek. hanem szimbolikus cselekvés. víziójának képviselete és az e keretek között megfogalmazott kormányprogram végrehajtása. nyílt politikai küzdelemre készül.) Az első mondatok látnoki erejűek. Erejének teljes megfeszítésével – az utolsó pillanatban. a meggyőződések. sem a stratégia. Megint tanácsadó 213 . ezért valamennyi kormányzati döntésnek a közvetlenül elérendő célon kívül arra is tekintettel kell lennie. a 2006-os választási küzdelmek idejéből visszapillantva – több mint érdekes olvasmány. A szerző mintha majdani önmagáról beszélne: „A Medgyessy-kormány politikai kormányzást valósít meg. sem a politikai szervezet. aki kezdeményez. mint a jövő: a 2005-2006-os időszak kormánypolitikájának leírását. hanem az azok által hitelesített világképről.mostani. továbbá világos politikai filozófia és stratégia. A sikeres politikai harc felsorolt feltételei közül viszont – ma már világos – egyik sem állt rendelkezésre. hogy a szóban forgó döntés mennyiben segíti a kormányzati hatalom hosszú távú fenntartását. Az győz. A kormányzás négyéves politikai harccá fog válni. a preambulumot teljes egészében is: „A magyarországi társadalmi-politikai helyzet radikális változáson megy keresztül. Ennek megfelelően legalább részben érvényes rá a választási kampányok több jellemzője. A politikai kormányzás célja: a kormányt adó pártok politikai világképének. A hatalmát elvesztett jobboldal folyamatos. sem a politikai filozófia. A címe mértéktartó: A Medgyessy kormány politikai stratégiájának egyes elemeiről.

A kormány… politikája a globális integráció kényszerítő erejének tudomásulvétele mellett 214 A politika (2000-2006) . olvassunk tovább.Medgyessy és Gyurcsány A kormány az egész társadalom kormánya. de nem tudom elhallgatni. hogy a kormányt alkotó pártok a társadalmi többség támogatása helyett csak a politikai többség támogatását bírják. valamint a nemzeti szabadelvűség kormánya… elsősorban nemzeti kormány. J. mi jut eszembe. Társadalmi és politikai bázisának érték. ” (Kiemelések – D. A Medgyessy kormány tehát a nemzeti középre nyitott szociáldemokrácia és a polgári baloldal.) „A Medgyessy-kormány politikai profilja és víziója: A Medgyessy-kormány felismeri és tudja. most jön a lényeg.) (Kicsit röstellem. amelyek nem foglalnak el köz ponti helyet a szociáldemokraták és a liberálisok politikájában. amíg Gyurcsány Medgyessynek írt papírját olvasom: „Toldi Miklós tanácsot ad Nemecsek Ernőnek a cseh vitéz elleni küzdelemhez. védelme és erősítése. de nem kormánya a rivális pártoknak. hanem akiket folyamatos támadás alatt kell tartani… A kormány és pártjai politikai egységet képeznek… A kormány tevékenységének megformálásával egyidejűleg tehát számot kell vetni a kormánypártok megújításának… kényszerével is.” Pardon. Az ellenzéki pártok a kormány ellenfelei. akikkel szemben nem védekezni kell.és érdekreprezentációján túl célja és feladata az egész magyar nemzet képviselete. Ezért kötelessége olyan értékek képviselete is.

Leugrottam. a kormány szóvivője. Akkor már megvan a kormány. A kormány összeállításában – és egyáltalán abban az időszakban – én semmilyen szerepet nem játszom. Azt se röstellem kimondani. hogy Gyurcsány szerint ő hívta le magához beszélgetni (ami egy nyaraló miniszterelnök esetében életszerűbb verziónak tűnik). azt csöppet se röstellem (nem is teszem zárójelbe). Akkor. tehát cikluson túl akar kormányozni. hogy ebben az építkezésben rám is szeretne építeni: legyek a tanács adója. leugranék-e hozzá. Mivel a parlamenttől nincs messze a Szalay utca. mit csinál. engem nem kérdez. Két dolgot mondott nekem akkor ott. mikor beszéltek utoljára így a magyar baloldalon. hogy egy: nem ad érte pénzt. így folytatja: „Vagy én hívtam? Lehet. Őszödön. építkezni kíván. Két ciklust akar. Az üzenetközvetítő Gál J. A másik. Mikor jelzem neki. Végül is mindegy. Az egyik az.” Medgyessy Péter (s ezzel már nem okoz meglepetést) így kezdi az őszödi találkozásra való emlékezést: „Feri bejelentkezett hozzám”. Egy a rendszerbe semmilyen módon bele nem integrálódott. J. Milyennek látja a kormányt. hogy nem az Európai Uniót képviseli Magyarországon. Utoljára ugyancsak rendkívüli – ha nem is drámai – körülmények között tették. hogy szélesebbre és messzebbre tudjon tekinteni. bármikor tudunk találkozni. föl-alá sétálva beszélgettünk úgy másfél-két órát. általa nem fizetett tanácsadó lettem – pontosan definiált feladatkör nélkül. persze. Zoltán többször főnöke Megint tanácsadó 215 . Érthető okok miatt nagyobb súllyal. hogy jó. nem tudom.” (Kiemelések – D. A kormány a demokraták és a demokrácia kormánya… helyreállítja a parlament demokratikus működé sét. hogy van. jelezte. hogy lent van Őszödön a kormányüdülőben.” Kisvártatva – a beszélgetés fonalát rövid időre megszakítva – visszatér a dologra.) Ami most jut eszembe. Hogy Gál J. hogy jó ideje már a jobboldalon sem beszélnek így. Nagyon régen. Abban maradunk. Így indult újra a kapcsolatunk. akkor szeptembertől ez menni fog. hogy hosszú távra készül. A kormány felelősséget érez minden önmagát magyarnak valló emberért. De térjünk vissza 2002 nyarára – „Nemecsekhez” és „Toldihoz”. közösségért… Tegye világossá. Velem nem konzultált. hogy szeretne közelebb jönni”. a kormányalakítás ügyeiben semmilyen módon nem veszek részt. mondván: Gyurcsány előtte többször is „üzeneteket juttatott el hozzám.a magyar nemzeti erőforrások megvédésére és erősítésére épít. Én pedig megpróbálok úgy köréje építeni embereket. Megállapodunk. Zoltán – Medgyessy sajtófőnöke. de ennek az a feltétele. „Július közepe táján fölhív Péter. hanem Magyarországot képviseli a nemzetközi kapcsolatokban. ott nyaral. amikor – drámai körülmények között – rendkívüli súlya és ereje volt minden szónak: 1956 őszén. hogy rendben. kettő: hivatalosan nem vagyok kinevezve. Nem ad költségtérítést sem. függőségi viszonyban vele nem lévő. aki többször is fölvetette ezt a dolgot. mélyebb hittel és erősebb hitellel: a kilencvenes évek elején. egyben Gyurcsány barátja – volt.

„Említettem már. hogy neki két ciklusra kell berendezkednie. sőt annak ösztönzése nyomán tette. „Mindezt szerényen és jól adta elő. Nem is tudom. amiről Gyurcsány nem beszélt: megkérdezi őt az ambíciói ról. Gyakran ad politikai. de úgy tűnt. amit csináltunk. hogy mi is van az ő fejében. aztán – mint az új nemzedék képviselője – az utód szerepébe léphet. kifejezetten rokonszenves volt. Mint közismert. hogy reggelente hat órakor kelek. mert nem kívántam ilyen dolgokba belebonyolódni. amibe Gyurcsány Ferenc mintegy véletlenül csöppen bele. és azonnal átolvasom az újságokat. hogyan zajlik. Olykor kikérik a véleményét. de előbb természetesen a pártban kell megfelelő pozíciót kiépítenie. ilyenkor kötetlen beszélgetés formájában értékeli(k) a politikai helyzetet és a lehetséges perspektívákat. és a címoldalán 216 A politika (2000-2006) . ami gazdaság és üzlet. hogy kikkel találkozhatott még. Az önkormányzati választások éjszakáján – ellentétben az országgyűlési választások éjszakájával. hogy mindezt az érintett tudtával. hogy én vagyok a tanácsadója. s emiatt – ha alakítójává nem is. sem a párt belső hatalmi világában. június 18-án robbantja a bombát a nemrég beiktatott új miniszterelnök titkosszolgálati múltjáról. Nem szakpolitikai kérdésekről beszélgettünk. Nem volt világos. majd expressis verbis szóba kerül az utódlás kérdése. s hogy ehhez kéri a segítségét. ” Gyurcsány Ferenc – amint azt néhány Medgyessy Péternek készített írásos feljegyzése is tanúsítja – valójában nem szeptemberben. nem is tudom. Annyira nincsen hozzá közöm. amit benn töltünk a Köztársaság téren – most otthon ülök. ebben ő segítő partnere lesz. Gyurcsány szerepköre ekkoriban – formálisan és látszólag – nem több a miniszterelnöki „politikai társalkodó férfiú” státusánál. Medgyessy megerősíti. Nem volt tematikája annak. a Magyar Nemzet című lap 2002.figyelmébe ajánlotta a volt kampánytanácsadót. de gyakran önállóan kezdeményez. hanem már júniusban megkezdi tanácsadói működését. Másrészt soha semmibe nem szóltam bele. Kezembe veszem a Magyar Nemzetet negyed hétkor. Két dologtól tartottam magam következetesen távol. Viszonylag rendszeresen találkozik Medgyessyvel. amihez képest vár tőlem valamit. Olyasmit is elmond. Nem ismertem ki magamat sem az ő világában. hogy a Balaton partján sétálva valóban beszél Gyur csánynak a maga két ciklusra szóló terveiről. Borzasztóan érdekes volt ez. Meglehetősen amorf volt ez az egész. Egyrészt mindenfajta személyi ügyektől. Érez magában ambíciót. kik csinálják. Ez jelzi. Gyurcsány megerősíti Medgyessyt abban. az valószínű.” Ezt megelőzően azonban történik valami. szellemi és retorikai muníciót a kormányfő beszédeihez. „Informálisan nem tudom. de – tanújává válik bizonyos eseményeknek. mert soha nem derült ki igazából. „Én fantáziát látok a képességeidben” – mondja neki. hogy mire is van szüksége. Az sem zárható ki. Ez a laza és kötetlen kapcsolat az év végéig tart. mennyire távol vagyok még a pártügyektől. Az önkormányzati választási kampányban sem vagyok benne egyáltalán.

Merthogy a Medgyessy meg a Kovács között feszültség volt egy idő után. hogy ebben nem nagyon tudok segíteni. hogy azt se tudom. ott van még hét-nyolc ember aznap éjjel. legalábbis nem látom nagyon megviselt nek. a rohadt életbe. akkor legfeljebb lemond. Nyitva az ablaka. Velem az a baj. hogy megnyomja az ablakot.ott a hatalmas cikk meg a képek. hogy csak azért. ez csak afféle – nem éppen jóindulatú – kalkuláció. A mai napig tartja magát a hit bizonyos körökben. hogy Draskovics visszakérdez: ez igaz? Tibor semmit se tudott róla. hárman. hogy: Lacikám. ott mond valamit. Arra emlékszem. Nincs semmi gond a választás napjáig. lezárni ezt a napot és értékelni. hogy Kovács őellene játszik. nyilván eljut a fülébe a D-209 kiszivárogtatásával kapcsolatos pletyka is. Hogy a Magyar Nemzet miképpen jutott hozzá az információhoz. amit elmond. hogy mit lehetne ebben az ügyben tenni. Ő. De nincs különösebben oda. hogy én ezt a világot a) nem ismerem. mi fog történni másnap. Kovács aznap beáll negatívba. mondom. de nem tudnám már megmondani. vagy inkább Gálnak. és ő felül az ablakpárkányra úgy. de ezt senki nem tudja igazolni. hogy Kovács Laci volt mögötte. Medgyessy már éppen útban van a Béke Szállóba. mintha Kovács a saját pecsenyéjét sütögetné. Még ott is ott ülök. De a következő napi lejátszásokban már nem veszek részt. Valamit írok neki. az soha nem derül ki. Ott ülünk az ő szobájában. ami majdnem kiesik. Gál ott van vele. én pedig megpróbálok Gál Zolival valamit kitalálni. hogy valahogyan este ott vagyok nála. hogy vállalná a miniszterelnökséget. fogalmam sincsen… Medgyessy közben tartja ezt az újságírói konferenciát. valami tohuvabohu szöveget az első napon. Végül én riasztom Gált. Többek szerint ugyanis fölajánlja az SZDSZ-nek. hogy mi is volt a tanács. én meg otthon vagyok a Szemlőhegyi lakásban. mint a Gyurcsány. Az a probléma. Valami olyasmit mond. Draskovics meg én. meg a Juhász. Sőt ezt a hár mas beszélgetést követően is átmegyek vele Juhász Feri miniszteri szobájába. A mai napig nem tudjuk. de senki sincs még fönn. Ó. hogy Medgyessyt illetően ebből mi igaz. Innentől kezdve a két ember között elkezdődik a rivalizálás. mert én vagyok a reggeli lármázó. Mondom is nekik. hogy mi a különbség az SZT-állomány és a társadalmi kapcsolat meg a nem tudom én mi között. b) fogalmam sincs. Abban a két napban úgy tűnik. lassan át kell majd adnod a helyedet az olyan fiataloknak. Délután a frakció átmegy a Fehér Házba. Gyanítom. Mire elérem őket. nem tudom. Elkezdek azonnal telefonálni. Medgyessy végül elmondja azt. azon én is ott vagyok. Már túl van a Szadival az első beszélgetésen. Megint tanácsadó 217 . és mi nem. a Béke Radisonba egy nemzetközi újságírói konferenciára. miért. Te. De a választás után a nagyon erős Medgyessy azt mondja Kovácsnak. én riasztom Draskovicsot ebből az informális tanácsadói státusomból. ami másnapra nem tartható. Emlékszem rá. hogy ha ez nekik nem tetszik. Még nem lehet pontosan tudni.” Medgyessy időnként azt gondolja.

” Gyurcsány Ferenc 2003. Medgyessyvel időnként van. Draskovicsot. mint szóvivő. de az soha nem a tartalomról szól. Kovács mégis féltékenyen figyeli a Medgyessy körül kialakuló csapatot. engem. Aki szintén felajánlkozott a szabaddemokratáknak. Nem akarok integrálódni. Az illetőt Szili Katalinnak hívják. Gált. Medgyessyvel sincs. Nem arról. ezt nemcsak hogy elfogadják.Medgyessy Péter elmondta. Rendben van. Akkor már a politika izgat. Vonz a politika. és aztán egész nap. abban az ügyben lehetnék: egy főállású tanácsadó. hogy Medgyessy mondjuk pártelnök akarna lenni. hogy előbb-utóbb már reggel itt vagyok. aki megmondja. s hogy neki csak későn esett le a tantusz ez ügyben. mindenkit riválisnak tekint. „Innentől mindenképp elkezdődik a két ember – mármint Medgyessy és Kovács – között egy sehova nem vezető rivalizálás. hogy velem mik a szándékai. Kovács Lacit nagyon idegesíti. ilyen lézengő tanácsadók: Braun Robi. No. Idehozom magammal Keszthelyi Andrist meg Szigetvári Viktort. Miért nem ülsz közelebb? Végül 2003 januárjában idehív. hogy az MSZP nevében tárgyaljon velük a kialakult helyzetről. január végétől április végéig dolgozik a parlament félemeletén a miniszterelnök tanácsadójaként. Gál. Hogy itt legyek mellette. mint ami a választások idején zajlott. ezt elvállalom. hanem örülnek neki. Amúgy nekem ezzel a csapattal az égvilágon semmilyen konfliktusom nincs. és bejelentkezett: vállalná Medgyessy helyett. hogy egy lépéssel lépjek legalább közelebb. ide alá. Költözzek be a Házba. száz méterre. A folyamat kísértetiesen hasonlít arra. van. hogy mi a túró legyen. össze van megint rakva a dolog. A pártelnökkel ellentétben neki mandá tuma sem volt rá. Hogy akik körülötte vannak. a sajtós csapat. Kapok ehhez két embert meg egy titkárnőt. az SZDSZ hozta szóba. Munka van végre. ezeket instruáljam. Ők. mint annak idején a kampányban. de legyek olyan kedves. „Soha nem tudtam igazán. hogy ő is értesült erről. de ami ott. de az cáfolta a dolgot. nem fogadok el tőle semmit. Május 5-től a Medgyessy-kormány sportminisztere lesz. a külpolitikai tanácsadó. Szembesítette is ezzel a pártelnököt is. min denkit. hanem a személyes szerepléseiben segítik. A volt kormányfő azonban tud egy másik jelentkezőről is. de ő elhárította. és azt kéri. Miért nem segítesz többet. A győrieket jól le is tolja. az nem vonz. az ő csapatát: a kommunikációs emberektől a külpolitikai tanácsadójáig. De nincs nekem Draskoviccsal egy darab vitám se. Tehát távolságot tar tok. azt a csapatot fogjam úgy naponta össze. akkor leszek választmányi tag is. mármint a Medgyessy stábja. akik nem közvetlenül a kormányzásban. de ő – a saját nem létező szakállára – fölkereste őket. ilyeneket mond. Mert nem konkrét politikai ügyről szól. hogy választmányi tag lettem. Azt mondta. hogy hogy a francba lehetett a Gyurcsányból választmá- 218 A politika (2000-2006) . aminek nem lehet tudni a pontos okát. a félemeletre.

Mondja ezt külügyminiszterként. De nem tudom. hogy mi a bánat ez. hogy belőlem mi kéne. a miniszterséget szeretném. hanem láthatólag nyomást akar rám gyakorolni. Rám féltékeny nagyon. Gyurcsány ekkor már a kormány sportminisz tere. hogy lényegében arról beszél az újságíróknak. hogy mit kéne erre mondani. közvetlenül a hétfői bejelentés előtt. Azt nyilatkozza a sajtónak. Jól kihallhatóan arról beszél. hogy juszt se fogok erre rákérdezni. hogy engem be akar vinni a kormányba. Csak Klári val együtt hezitálok. ha nem ragaszkodnék ahhoz. Kinevezésének előzményeiről ő maga így számol be: „Egyszer azt mondta. hogy kísérjem el. Nem volt olyan köztünk a viszony. hogy megmondjam nekik. 2003 áprilisában. Két posztot ajánl föl párhuzamosan: a kulturális és a sportminiszterit. hogy mások előtt hoz engem ilyen helyzetbe.” Amikor Gyurcsány Ferencet később – már sportminiszter korában – Győr-Moson-Sopron megyei elnökké választják. Kétfajta érzés van bennem. hogy annak idején ő sem értett egyet azzal. Ez egy nyugodt beszélgetés volt. Mellette ültem. hogy ez nekem fontos. Az utolsó napig sem. Meg se szólalok. hogy még a saját édesanyámnak se szólok erről. hogy Gyurcsány ringbe szállt a győri elnökségért. De ennek ellenére azt. és az utolsó estén. De nem szólok senkinek. Négyszemközt meg is próbálta lebeszélni erről. hogy a kulturálisra van másik jelöltje is. valahol másutt? Ez így nem szolgálja a párt fiatalítását! De ez már egy későbbi történet. De elhatározom. hogy legyen. Azt veszem észre a beszélgetés vége felé. hogy engem miniszternek kér föl. Ez nem presztízskérdés. Anélkül teszi ezt. amolyan háttérbeszélgetéseken egy-egy vacsora keretében. mert időnként szokott találkozni újságírókkal. Öt-hat emberrel találkozott akkor is. Mert magát a kormánytagságot. úgyhogy jobban örülne. és nagyobb rendszerességgel találkozunk. Megint tanácsadó 219 . Nem nekem teszi föl előbb ezt a kérdési. A másik oldalról meg persze izgat. olyannyira. hogy velem előtte erről egy szót is váltott volna. hogy vállaljam vagy ne vállaljam.nyi tag. hogy a miniszterséget és a megyei pártelnökséget egy ember képtelen megfelelően ellátni. bent a Házban. mert a kor mányátalakítás semmiképp sem szivároghat ki. mi történik másnap. nem arról van szó. egy másik fiatal jelölt ellen indulsz el? Miért nem egy idősebb politikust ütsz ki a nyeregből. s egyben országos pártelnökként… A volt miniszterelnök emlékszik rá. Medgyessyvel nem beszélem meg ezeket a dolgokat. vasárnap este hívom össze a saját csapatomat a lakásomon. Fogalmam se volt róla. Egyfelől borzasztóan zavar. Miért pont ott. de azzal. nehogy azt gondolja már. Ad rá talán két nap gondolkodási időt. mit kéne kezdeni a sportminiszterséggel. Akkoriban már rég itt vagyok. Előtte nem tudom egy jó darabig eldönteni. Kovács László nyilvánosan is föllép el lene. csak a kinevezés előtt két héttel mondja meg.

hogy a sport világában – enyhén szólva – nem mozog otthonosan. ha van olyan is. „Azt mondtam neki. Nem volt kiterjedt hátterem ebben a pártban… Ilyenekről beszéltem a miniszterelnökkel. osztozzon a felelősségben. hogy minisztert csinál belőle. Gyurcsány már előtte – igen. mint én. ha a miniszterelnök meg én bizonyos dolgokról hasonlókat gondolunk… A kormánytagsághoz…. Úgy emlékszik. már tanácsadóként! – járja az országot. már rajta volt a lelkem. aki értette ezt az ellenérvet. 220 A politika (2000-2006) . hogy Gyurcsány sportminiszteri kinevezésével kettejük kezdődő konfliktusát kívánta megoldani.” Gyurcsány Ferenc egyik problémája az. de ekkor még nincs szó ilyesmiről. hogy ez nagyon kockázatos… Sejtettem. hogy nem vagyok még készen erre a dologra.hogy a sportminiszterség gyenge portfólió vagy kisstílű portfólió. a miniszterré válása előtti időszakra datálja. A másik problémája ennél komolyabb. nem baj. Az addig lojális tanácsadó pedig erre mintegy válasz ként. A kormányfő ezt akarja elvágni azzal. sem olyan. 2003 tavaszán megindul a kormány népszerűség csökkenése. aminek nyomán a pártban is megjelenik a kormánnyal szembeni elégedetlenség. és építi a maga bázisát a párton belül. a kettőt nem lehet összekeverni. aki sem ilyen. november. Erről 2003 őszén – már miniszterként – beszél egy interjúban: „Kár lenne tagadni. Az ember háttér nélkül. hogy ezzel is igazolja nevezett pártbeli aktivitását . de erről a következő fejezetben szólunk. van a kormányban éppen elég erős politikai háttérrel rendelkező miniszter. Ám ebben is téved. meglehetősen sérülékeny. Jöjjön be a kormányba. Szabódta m. s ezeket tényleg kihasználja a pártkapcsolatok építésére (ahogy ezt a következő fejezetben látni fogjuk). az események sorrendje ugyanis a következő: Gyurcsány 162 Rádai Eszter interjúja. maga is egyre kritikusabb hangot kezd megütni. vannak kifejezetten szakpolitikus miniszterek. o. Nem elegendő az. Mozgó Világ. de inkább csak magammal vitatkoztam… Tudtam. Akkori munkatársai szerint ugyanis nem igaz.” 162 Medgyessy Péter 2006 februárjában úgy emlékszik. ezt meglovagolva. egy terület irányításához nem elég. 22. ha tetszik. hogy Gyur csány már 2003 májusa előtt járná az MSZP-s alapszervezeteket. miközben politizál – mert én politizáló miniszter vagyok –. ha az ember egyébként intellektuálisan elbír bizonyos ügyekkel. döntse el: vagy tanácsadó marad. Medgyessy – ellenvetésem dacára – Gyurcsány megyei elnökké választását is előbbre. de nyilván azt gon dolta. Milyen jogcímen tenné? Sportminiszterként majd valóban rengeteg meghívást kap ide-oda. ilyen problémám nincsen. Nekem nincsen hosszú múltam ebben a pártban.” Medgyessy minden bizonnyal kettejük későbbi konfliktusát vetíti vissza egy korábbi időszakra. vagy politikus lesz. 2003.

hogy melyik az igaz. de hát kiben nincs. röptetőpálya. Szerintem nem tudta eldönteni. én soha nem kérdeztem meg Medgyessyt. május 5-én nevezik ki sportminiszterré. Annyi biztos.Az új és a régi kormányfő Ferenc 2003. rebellis hajlamú tanácsadót. Bizonyosan zavarta. Hogy csorbítani akarta az autonómiámat. Több értelmezés is van. Azóta jobban ismerem. tapasztalatszerző iskola. hogy a miniszteri kinevezést sokan – köztük e sorok írója is – egy lehetséges nagy reményű politikusi pálya startjának tekintik akkoriban. az MSZP tisztújító kongresszusán lesz az Országos Választmány tagja. de ez az értelmezési keret jóval szélesebb és átfogóbb. az bizonyos. március 30-án. Hogy értelmezési keretet adok annak. ami kormányzati szinten zajlik. hogy van benne hiúság. mint amit az esetek többségében ő Megint tanácsadó 221 . Ám fölmerül az is. és csak 2004 februárjában választják meg Győr-Moson-Sopron megyei elnöknek. hogy az írásaimban is meg interjúkban is nyilvánosan próbálom értelmezni azt. amit csinálunk. hogy alighanem kilépett a színre a lehetséges – persze majdani – utód. s a miniszterség afféle gyakorlópálya. Szerintem mindegyikben van igazság. hogy tanácsadóként volt egy erős egyéni hangom a politika egészéről. Többen gondolnak és utalnak is arra. Ha kimondva nem is konfrontálok vele. hogy mit akar velem. hogy a miniszterségen keresztül Medgyessy csak be akarja vonni a politikai hierarchiába és a felelősségvállalásba a túlságosan önállóvá vált. tudom. „Az kétségtelen.

Két dolgot kértem. Amerika és Oroszország: ez a kettő nagyon érdekelt. az elnökkel nem. mert soha nem voltam nemzetközi tárgyaláson korábban. s hozzáteszi. Ennek során szembesült a rendszer súlyos innováció hiányával. kevés embert enged közel ma gához. akkor a kommunikációs tervezést is ő végezte. Nem tudom. csak elmondom. Kétszer elmondom. „Sokáig nem terheli konfliktus a viszonyunkat. Nem lobbiztam semmiért. Busht akkor még nem láttam közelről. Az eszemben. Ha nem fogadta el. Valami kevéske biztonságot szerintem adtam neki. Azt hiszem. és tényleg sokan vannak olyanok. Vagy elfogadta. felkészülni a miniszterelnöki szerepre. én ezzel az emberrel nem ittam meg magánemberként egy pohár bort. és hadd menjek el vele Moszkvába. de azt nem tudom. és gyorsan beállí- 222 A politika (2000-2006) . akkor nem fogadta el. Engem nem lehet ilyen ügyben megsérteni. Ezen a két helyen voltam vele. hogy ebből a fiúból előbb-utóbb lehet akár nagy politikus is: induljon el. hogy ilyen értelemben ő valóban zárkózott személyiségnek mondható. mit tennék ebben az ügyben. részben igen. Mert lényegében nem sokat. Abból. De amikor beköltözött a parla mentbe Medgyessy nyomására. De engem ez igazából nem érdekelt. Kis részben. De nem jártam vele külföldre. nem vagyok nyomulós fajta. Tanácsadóként sem a magam mély meggyőződéssé vált véleményét próbálom minden erővel képviselni. mi az igazság. tanácsadó koromban nagyon keveset láttam. tán mindkettő igaz. de harmadszor már nem erőltetem. Nem tudom. Adjunk neki egy kis presztízsű minisztériumot. akkor azt mondom. és nem kint. Nagyon kevés történetem van róla. mire képes. én erősíteni fogom az ő kormányát. Jobb neki. amit most csinálok. ki ez az ember. ha nem. Nem tudom. Ha azt kérded.” A volt miniszterelnök ezt nyugtázza. és a minisztérium problémái meg az alacsony presztízse majd szépen tönkre fogják őt tenni. de nem csinálta: nem erőltettem. amióta ismerem. ha az alternatíva. milyen ember Medgyessy Péter. lehetett-e mindebből tanulni. hogy ez milyen. hogy mit tartok jónak. ezeket éppen elmesélhetem. Én nem vagyok egy arrogáns pasi. De abban is biztos vagyok. hogy úgy gon dolta. Moszkvában a Putyinnal való tárgyalásra is sikerült bejutnom. az ítéleteimben valamennyire hisz. Erre Gyurcsánnyal sem adódott alkalma. akikkel nem ivott meg egy pohár bort. lássuk. hogy egyszer hadd menjek el vele Amerikába. milyen ember. Mindkettő elképzelhető.” Szigetvári Viktor: „Gyurcsány Ferenc politikai stratégiai tanácsadója volt a miniszterelnöknek a szó klasszikus értelmében. egyfelől volt olyan gondolata. az bent van. Biztosan akart korlátozni.” A kormányfő és tanácsadója személyesen nem kerülnek közel egymáshoz: „Ha hiszed. Washingtonban csak Croftta l találkoztam.adni tud. hogyha meg is fordul bárki fejében. látni akarom. De az ellenkezőjét sem tartom kizártnak: hogy bele fog pusztulni.

Megfogalmazódik benne mindaz. a második A polgári baloldal címet viseli. Ma nem tudunk jobbat. Elég határozottan a nemzeti közép és a polgári baloldal felé nyomtam őt. egészségesek leszünk-e. kikkel barátkozunk. Megint tanácsadó 223 . A megtervezett projektek a gyakorlatban emiatt általában nem mentek végig. azt sokszor meg is írtam. hogy nem akárki írta őket. A jobboldal előbb kapott észbe. valamint a heti és a hosszabb távú kommumiká ciós tervezés rendjét. Immáron nem valami okos értelmiségi. Amit szocializmusnak hívtunk. mint például a gyermekügy politikai és kommunikációs stratégiai kérdéssé tétele. hogy bátrabban és jobban lehet integrálni a hagyományos. Ez jó. Sőt azt is. mennyit keresünk. amelyet a korábbi tanácsadójaként betöltött: „Nem egyszerűen a kommunikációját befolyásoltam. A szerző neve után ez a titulus olvasható a lapban. Csak az újságban. a Népszabadságban. Kapitalizmus van. A stratégiai tanácsadói szerepkör egészét illetően a legfőbb belső konfliktusforrás maga a miniszterelnök volt – nem akarok illojális lenni –. ahova születünk. A rendszerváltozással visszanyertük politikai jogaink többségét. a má sik 2003. február 5 -én jelent meg. és meddig élünk. Csak kevésbé látható a foglár … Az 1990-es évek közepére… a kimunkált társadalmi jövőkép hiánya a politika kiüresedéséhez vezetett… az emberek új távlatokra vágytak. ” A mai miniszterelnök a következőképpen összegzi annak a szerepkörnek a lényegét. Ahol erről beszél. szeptember 23 -á n. A hatékony ságunk így énszerintem összességében nem haladta meg a harminc százalékot. hogy túlságosan szuverén maradtam. Ma már tudjuk. ott én vagyok mögötte. A család. Az új Magyarország ígérete sokakat vonzott. fogva tartja életünket. Szerintem a kettőnk dolgában a leg nagyobb probléma az volt. Nem akartam tőle függeni. Érdemes beleolvasni a cikkekbe – különösen az elsőbe. hanem a miniszterelnök stratégiai tanácsadója. mivé válnak gyermekeink. Eldönti. A cikkeimet például nem látta. Az első Az új szociáldemokrácia. Kél nagy cikket. hol és mit tanulunk. Amit mondtam neki. konzervatív értékeket. társadalmi értelemben mégsem lettünk szabadok. 163 A szövegek súlyát – tartalmukon túl – az adja. az összes kiszámíthatatlanságával és irracionális. Négyévi kormányzá 163 Az egyik 2002. Mintha minden eldőlne az első órában. ” A 2002-es kormányalakítástól a sportminiszterré történő kinevezéséig terjedő egy év alatt Gyurcsány Ferenc mindössze két cikket publikál. hogy a társadalom többségét a kapitalizmus sem teszi szabaddá. milyen szakmát választunk. hanem azt. amit Gyurcsány Ferenc – ma már tudjuk: a leendő miniszterelnök – az ország helyzetéről és egy baloldali kormányzat feladatairól gondol. illetve bizonytalansági faktorával.totta a napi reggeli értekezletek. a lakhely. Nagyon sokáig hittem abban. nincs többé. másfél évtizeddel a rendszerváltozás után: „Eltelt tizenöt év. hogy milyen karakterű legyen a politikája.

hanem az állami újraelosztásban érdekelt csoportok kusza érdekérvényesítése a meghatározó… A középosztály megerősítését egyedüli célként kezelő. gazdasági és tudományos teljesítmények versenye… A nemzet történelmi képződmény. hogy a globális térben is fennmarad a nemzetek. A családi jövedelemmel arányosan növekvő családtámogatási rendszert a feje tetejéről a talpára kell állítani. Ez az út a társadalom szociális integrációjának csökkenéséhez. a nemzet szétszakításához vezet. hogy bizonyítsa: van programja az ország felemelésére. és új szintézist alkotva integrálja a jobbközép konzervativizmus politikai törekvéseinek számos elemét is. amelyre felépíthető a modern Magyarország. de 224 A politika (2000-2006) . Éppen ellenkezőleg. Új szociáldemokrata politikára van szükség. emberi és morális tőkével. a liberá lis eszmékre. A nemzet nem a politikai állam meghosszabbított karja….suk azonban megmutatta.” A szerző új nemzetpolitikát hirdet. Nem a világra nyitott. illetve a nemzeti keretek között szerveződő kultúrák. de nem múltbeli történelmi kategória. a leszakadt társadalmi csoportokról lemondó társadalompo litika nem lehet sikeres Magyarországon… A magyar szociáldemokraták ebben nem követhetik a blairi mintát és a magyar jobboldal arra rímelő szociálpolitiká ját. amely a történelmi baloldali örökséget megőrizve épít a hagyományos polgári. hanem megoszt. A polgári közép politikájára ma a jobboldali radikalizmus vet ijesztő árnyat… Most a baloldalon a sor. Szakítani kell a jobboldal társadalompolitikájával. Megoldás helyett konfliktust. hogy egyensúlyt találjon a nemzet történelmi. amely azt vallja. nem pedig a jövőről szól. hogy a közepes és magas jövedelműek növekvő támogatása a nemzet megtartásának útja. amit a baloldal kritikájával indít: „Az elmúlt tizenkét év legnagyobb bűne. valamint szociális és teljesítményközösségként való értelmezése között. hanem bezárkózó. Nem egyesít.” Ezután következik az új – baloldali és integráló – nemzetpolitika definíciója: „A baloldal sikerének egyik feltétele. kulturális. hanem tíz-egynéhány millió magyar közössége… A kormány felelőssége egyetemes. plebejus értékekre. hogy nem rendelkeznek olyan programmal. századi internacionalista öröksége korlátozta annak megértésében. megnyugvás helyett indulatot hozott. és a lehetségesnél keveseb bet épített. hogy a versengő politikai oldalak – saját múltjuk rabjaként – kétes értékű politikai kategóriává züllesztették a nemzeti politika fogalmát. Orbán a jövő helyett mintha a múlttal kötött volna szövetséget. amelyben nem a társa dalmi-gazdasági költségek….” A szerző új jóléti szerződés megkötését tartja szükségesnek: „A magyar jóléti rendszer átláthatatlan és pazarló. A baloldalt XX. Sokat rombolt.” Az önkritika után következik a kritika: „A magyar jobboldal nemzetpolitikája a trianoni sérelemből táplálkozik… nemzetfelfogása a múltról.

a nemzetet alkotó egyének és közösségek közös múltjára. a modernizáció mindenkori veszteseit reintegráló. gazdasági értékeinek és érdekeinek határozott hazai és nemzetközi képviselete. a magyar nemzet – egyének.és jövőbeni együttműködésére épít. vállalatok – kulturális. 3.) Csak ismételni tudom magam: régen beszéltek így a magyar baloldalon. (A jobboldalon is. …felelősség a határokon túli magyarokért. A baloldal nemzetpoli tikája a nyitottságra.) A tettekre azonban egyelőre várni kell: a miniszterelnököt még Medgyessy Péternek hívják… Megint tanácsadó 225 . Minden esetben arra kell törekednie. intézmények. 2. J.” (Kiemelések – D. a szociális-kulturális kirekesztést csökkentő program. hogy… támogassa a magyar embereket. Három fő eleme: 1. közösségeket és intézményeket a más országbeli riválisaikkal és partnereikkel való együttműködésben és versengésben. jelen. a nemzeti és az európai integráció egyensúlyára.lehetőségei és eszközei nem azonosak a politikai állam határai között és az azokon kívül élők iránt.

abban a fenti elvek elfogadásán túl döntő szerepe van az ő igen erős politikai ambícióinak is. hogy nem értettem a sporthoz.) Az új miniszter egy interjúban azt is elmondja. ha kell. „ L en ne itt még d o lga. hogy egy-egy ágazat érdekei érvényesüljenek a kormányzásban. Az persze előny. akkor belügyminiszter. sze pt e mb er 9 . amit politikusként irányít. ez egy marhaság. akkor környezetvédelmi mi niszter. Ez a normális. De még egyszer mondom: egyáltalán nem tartom fontosnak. a szóban forgó tapasztalathiány a gyermekés ifjúságpolitika vonatkozásában természetesen nem áll fönn. ha kiváló politikai képességekkel megáldott. hogy az úgynevezett »szakértői kormányzás« abban az értelemben. ha valaki ismeri az adott 164 Bo gá r Z so lt: G yu rc sá n y sp ort mi ni szt ersé ge . természetesen más tárcát is el lehet vállalni. hát féltem is tőle. 164 „Ma is azt gondolom. hogy bizonyos speciális szakértelemtől eltekintve. hogy valaki szakmailag arról a területről jöjjön. hogy egy meg nem nevezett kivételtől eltekintve bármelyik miniszteri posztot elfogadta volna a miniszterelnöktől. az nem amiatt volt. vagyis nem rendelkezik szakmai tapasztalattal. A kormánytagság ugyanis nyilvánvalóan óriási előrelépést jelent. hogy a köz érdekei érvényesüljenek valamennyi ágazatban. akkor egészségügyi miniszter. Ebben az értelemben mondom azt. A kormányt én nem az egyes ágazatok lobbis tájának gondolom. jelenthet a politikusi pályán – természetesen a bukás kockázatával. Ám hogy lényegében bármelyik miniszteri posztot elvállalta volna. ha kell. Ám Gyurcsány Ferenc nem az az ember.” A miniszterelnöknek igaza van: a pártelvű parlamentarizmus kormányai Nyu gaton valóban az általa vázolt elvek alapján működnek. (A precizitás – és némi rosszmájúság – okán tegyük hozzá: a GYISM új vezetőjének úttörőcsapattanács-elnöki és KISZ-titkári múltját tekintetbe véve. Utólag nézve a miniszterségemet: amit nem jól csináltam. versenyképes politikusok vannak. hogy politikai pártoktól független szakértőket hozzunk be a kormányba. nem pedig az. aki. 226 A politika (2000-2006) . ” Ma gyar Naran cs. Az a jó. 2 0 0 4 . ha kell. „Szakmai tapasztalataim nem voltak.A sportminiszter Miniszterjelölti meghallgatásán az Országgyűlés Ifjúsági és Sportbizottsága előtt Gyurcsány Ferenc elismeri: korábban nem dolgozott sportpolitikai területen. A kormányzás lényege alapvetően az. aki a sikerért ne volna hajlandó kockázatot vállalni. Csupa olyan. sőt ma már még inkább azt gondolom.

szakterület részleteit, de ez rólam semmiképp sem volt elmondható. Miniszter ként azonban még államigazgatási tapasztalat se nagyon kell. Jó, ha van, de ez sem perdöntő. Vezetői tapasztalat kell, és annak a tudatosítása, hogy a máshol szerzett vezetői tapasztalatok egy része nem oktrojálható az igazgatásra, a politikára. Nem is nagyon láttam kárát, be kell valljam: az igazgatási dolgokban rábíztam magam a közigazgatási államtitkárra. Rendszeres munkaértekezleteket tar tottam, ami előttem nem volt szokás. A hétnek azonos napján, azonos órában azonos típusú értekezlet volt. A döntés jogát minden fontos kérdésben fenntar tottam magamnak. Nem engedtem a döntés-előkészítőknek, hogy helyettem döntsenek. Azt kívántam, hogy világos kérdések legyenek, s azokban, miután mindenkit meghallgattam, én mondjam ki a döntő szót. Így aztán nem nagyon voltak konfliktusok.” Keszthelyi András: „A sport világában az elején erős idegenkedéssel fogadták. Hogy idejön egy milliárdos ficsúr, aki nem ért hozzá, aki azt se tudja, mi a különbség a hétméteresdobás meg a tizenegyesrúgás között… Hozzánk is eljutot tak ilyen szövegek, és annyi igaz volt belőlük, hogy Feri valóban nem volt nagy szakértő az egyes sportágak belső világában. Mi Szigetvárival százszor jobban ismertük ezeket a dolgokat, mint maga a sportminiszter, s gyakran ugrattuk is ezzel. De ő iszonyú ambícióval tanul itt is. Mindent felszív, szisztematikusan olvassa a sportújságokat, és a memóriája persze sokat segít… Az elfogadásában azonban közrejátszott még egy fontos elem: lefutotta a maratont. Ez 2003 őszén történt, és ezt nagyon respektálták. Ennek a hatása egyértelműen érezhető volt, mert azért a maratont kevesen tudják lefutni…” Az új miniszter első – általános meglepetést keltő – intézkedése, hogy megszünteti a miniszteri keretet. „Azonnal. Azt azonnal megszüntettem, méghozzá nagyon tudatosan, demonst ratív szándékkal. Itt valójában a sportfinanszírozás alapkérdéséről van szó. A sport világa nagyon tagolt. Szerintem teljesen értelmetlen a parlamentnek átvállalni a döntés szerepét a sport finanszírozásában. Ez ugyanis azt jelenti, hogy valójában a minisztérium dönt a döntés-előkészítés során. Fölparcellázza, hogy kinek mennyi pénz jár. Én meg azt mondtam, hogy nem. Hogy induljunk ki abból, hogy a sportra – ami nem diáksport – ennyi pénzünk van. Ezt oda kell tenni középre, és döntsük el közösen, hogy mire mennyit. Senkinek nincs több szavazata, mint a másiknak. A Magyar Olimpiai Bizottság nem élvez előnyt a Nemzeti Sportszövet séghez képest, a Nemzeti Szabadidősport-szövetséghez képest, a Testnevelő Tanárok Egyesületéhez képest. Egy a sok közül. Én sem kívánok dönteni. A sportolók ugyanis állandóan jöttek hozzám, hogy akkor még ide kell ötvenmillió, oda kell száz. Hát honnan a bánatból? Ott ültek, ahogy miniszter lettem, ott ültek az előszobámban, és mind énvelem akart megállapodni párszor tízmillió forintról. Én meg azt mondtam nekik, azt kérdeztem mindegyiktől, hogy mi a fené-

A sportminiszter

227

ről beszélsz? Nem is értem. Hisz a költségvetésben eldöntöttük, mire mennyi jut. Ezek után milyen pénzről beszélsz? Mit akarsz tőlem? Ehhez tudni kell, hogy a korábbi rendszerben minden pénzt, ami a versenysportra ment, elvittek az Olimpiai Bizottsághoz, hogy ő ossza szét. Akinek meg ott nem jut, az idejön hozzám, hogy én adjak neki. Hát honnan adjak neki? Nem. Gyerünk mindanynyian, üljünk oda az asztalhoz, osszuk el együtt a pénzt, és aztán mindenki vállalja a felelősséget. Az nem fog menni, hogy tiétek a jog a pénz elosztásához, az enyém meg a felelősség, ha valamire nem jut. Hát egy lószart…165 Na, ettől mindenki rohadt ideges lett. Mert mindenki szívesebben akart volna velem megállapodni, külön. Így Ferikém, meg úgy Ferikém. Mondtam nekik, hogy egy frászt van Ferikém. Nincs Ferikém…” Keszthelyi: „A versenysport világa tény„Nincs leg olyan, hogy megszületik a döntés, megállapodsz valamiben, és akkor két nap múlva már jönnek, hogy de a kézilabdára, meg erre meg arra még kéne adni egy kis pénzt. Mert itt meg ott gond van, mert ott jó elvtársaink vannak, »mer a vaskarcsi a nemtomén micsoda«, »mer a ba konyitibi« szintén kézilabdázott, s a többi… Ezekben a dolgokban Feri mindig – hogy mondjam? – nagyon elvszerű volt. Ferivel úgy általában is mindig lehet díleket kötni, de nem lehet vele mutyizni. Kimondtuk például, hogy a kluboknak közvetlenül nem adunk pénzt. De akkor jött a Dunaújváros. Hogy dől be a Dunaferr, és az orosz vagy az ukrán az úgy veszi meg, hogy ő a sportból, köszöni szépen, nem kér, a városnak pedig erre nincs pénze – segítsünk. És hát ott van a magyar kajak-kenu fellegvára, ott van a

165

Itt ta lá n eln é z ést k ell e ne k érn e m a k é ny e se b b í zlé sű olva sók t ól, de mégsem t eszem. M ert ú g y ítél e m m eg, h og y a mi ni sz ter el nök szó ha sz ná la ta a lehető leghi tel eseb b en a dja vi ssza a szó ba n forg ó szitu á c i ót , é s a z ő a h h oz va ló v i sz on yu lá sá t, magatart ását – egy szóval: a való sá got . A z iga z sá g a z, h o gy tu lajd onk é p pe n a z u tó b bit ól k e lle n e el nézést k érn em, mert ho g y an ny iba n vál toz ta tta m, m on dju k így : fin o mít otta m a va l ó sá g on, a men nyi b en G yu rcsán y F eren c a ló - előta gú ö ssz et e t t sz ó e se t é b e n má s u t óta g o t ha sz ná l t, a m e l y et – bá r men n y ir e i s t et szet t n ek em – m é g se m ír ha tta m le …

228

A politika (2000-2006)

női kézilabda, szóval országos sportérdek… És akkor született egy hosszú távú, három év alatt lefutó részletes megállapodás ezeknek a finanszírozásáról. Tehát a dunaújvárosi sport ügyében kompromisszumot kötött, ha úgy tetszik, alkut kötött, de ezt nyíltan tette. Nem a színfalak mögött, hanem a nyilvánosság előtt született egy méltányos megállapodás, de akkor ő ebbe beleállt, ezt vállalta, és elmondta, hogy ezért, meg ezért, meg ezért…” „Az újfajta finanszírozási rend nyomán Schmitt Pali nyilván úgy gondolta, hogy én az Olimpiai Bizottság hatáskörét szeretném kurtítani, hogy én őt be aka rom darálni. Holott elvekről volt szó. Hogy döntsük el: ha a versenysport az Olimpiai Bizottságé, akkor neki kell mindent elvinni. Akkor senki más nem kell: oda kell neki adni a pénzt, és kész. De ha van egy minisztérium, akkor viszont arra kell ügyelni, hogy a sport összes szereplője úgy érezze, hogy méltányosan és közösen döntünk. Ezt valósággal ki kellett kényszeríteni belőlük, de igazából soha nem fogadták el.” Schmitt Pál Fidesz iránti teljes elköteleződését, még pontosabban a fideszes pártpolitikába történt intézményes beépülését (alelnökség, EU-kampány stb.), illetve az ezzel nehezen összeegyeztethető MOB-elnöki státusát ismerve persze azt kell gondolnunk, hogy a dologban – az egyébként meggyőzőnek és elfogadhatónak tűnő elveken túl – azért bizonyos politikai megfontolásoknak is szerepük lehetett. A sporttörvény módosítása nyomán mindenesetre létrejött a Nemzeti Sporttanács, az új finanszírozási rendszer kulcsintézménye. „Van ugye négy úgynevezett köztestülete a sportnak, ezt megörököltük. A négy nagy köztestületet. Ebből az egyik a Magyar Olimpiai Bizottság. Rajta kívül a Nemzeti Sporttanácsba delegáltak egy tagot a Nemzet Sportolói. A tizen kettő közül összesen egyet. A testnevelő tanárok összesen egyet. A törvény pontosan leírja, melyik az a tizenkét intézmény, amelyik oda beküld embereket, és ezek közül csak egy a miniszter. Szerintem ezzel a legtöbbet adtam nekik, amit adhattam. Az kétségtelen, hogy ez szembement a status quóval, szembement a korábbi előjogokkal. Azokkal az előjogokkal is, amelyek törvényesen r ögzültek és intézményesültek – lásd: a Magyar Olimpiai Bizottság osztja a pénzt –, meg azokkal az előjogokkal is, amelyek a kultúrában rögzültek: a kijárás előjogaival. Merthogy a kijárásban kinek jut pénz, az nagy részben azon múlott, hogy melyik sportvezetőnek nagyobb a társadalmi súlya, a politikai befolyása, ha tetszik, az ereje és a hatalma. Ebben a világban van, akivel lehet szembemenni, és van, aki vel nem lehet szembemenni. A Nemzeti Sporttanácstól, illetve az új, tiszta és elvszerű finanszírozási rendszertől tehát nem volt boldog a versenysport világa. Egyáltalán nem volt boldog, azt hiszem.” Az érintett sportvezetők természetesen nem fogalmazták meg nyíltan az új rendszerrel szembeni ellenérdekeltségüket. Jellemző például Frenkl Róbertnek, a Testnevelési Egyelem professzorának a nyilatkozata, aki akként bírálta a válto-

A sportminiszter

229

zást, hogy „az MSZP-s miniszter a választási programmal ellentétben, mely a sportbürokrácia leépítését hirdette meg, a sporttörvényben a három nemzeti sportszövetség fölé egy újabb intézményt ültetett, a Nemzeti Sporttanácsot (NST).”166 Beszédesek Tibor Tamás, volt OTSH-elnök szavai is: „Abban egyetértek, hogy a sportba érkező pénzeket tegyük ki az asztalra. De azáltal, hogy a Wesselényi Közalapítvány (WKA) nem automatikusan, közvetlenül és egyáltalán nem biz tos, hogy teljes egészében kapja meg a szerencsejátékok adójából származó összegeket, és ezzel egyszerű pályázatkiíróvá degradálódott a szerepe, egy fon tos korrekciós elem esett ki a rendszerből. Pedig korábban a WKA ellensúlyozta az állami sporttámogatások belső aránytalanságait.”167 Akadt olyan is – név nélkül –, aki szó szerint „hibának tartotta… a miniszteri keret eltörlését”, mondván: „az ad hoc jellegű tarhálásokat olykor nem lehet kivédeni, és ha nincs külön keret, akkor a programokra szánt pénzek rövidülnek meg”. Igen érdekes Csötönyi Sándor esete. A Magyar Ökölvívó-szövetség elnöke is az elsők között van, aki személyesen akar beszélni az új sportminiszterrel. Miután ez azonnal nem sikerül neki, „íratott egy cikket a Színes Mai Lapba, hogy ő csak egy titkárnővel tudott beszélni, s hogy ez micsoda méltánytalanság” (Keszthelyi). „Miután azonban rájött, hogy nem azért nem tud Gyurcsánnyal beszélni, merthogy az másokkal, mondjuk a kajak-kenusokkal kvaterkázik, ővele és a boxolókkal meg nem, akkor megnyugodott, és egy idő után a híve lett.” Olyannyira, hogy amikor 2004 augusztusában napirendre kerül a sportminiszter leváltása, ő az egyike annak a tíz sportvezetőnek, akik tiltakozó levelet publikál nak a tervezett döntés ellen. „Ez meglepett. Komolyan meglepett. Tényleg nem én szervezt em. Nézd, nekem volt egy előnyöm ebben az ügyben, és ezt azóta is őrzöm, illetve tartom. Nem játszom személyi játszmákat. Vagy egyből megmondom az embernek, hogy nem tudok veled megállapodni, vagy ha megállapodtunk, akkor betartom. Ők ezt egy idő után megértették és respektálták. Nem voltam tekintélyelvű miniszter, nem próbáltam fölöttük állni, de megküzdöttem a magam igazáért. Rajtam ki lehetett igazodni, hogy én mit akarok. Voltak, akik ezt szerették. Nagyon fontos szövetségek. A boxolók, a vízilabdások meg mások is.” Keszthelyi: „Nálunk a sport világa egy teljesen államfüggő világ. Lojálisnak kell lennie a mindenkori hatalomhoz, hiszen a működéséhez szükséges pénzek túlnyomó részét az államtól kapja. Tényleg nemigen tudok olyan esetről, hogy egy kirúgás előtt álló állami sportvezető mellett a sport egyes nagy alakjai, illetve vezetői így kiálltak volna. Méghozzá ebben az esetben egy olyan valaki mellett, akiről igazán nem mondható el, hogy a tenyeréből etette volna őket…
166 167

Idézi a Magyar Nara ncs (Bogár Zsolt: Gyurcsány sportminisztersége). Uo.

230

A politika (2000-2006)

Biztosan elfogult vagyok iránta, ezt nem is akarom tagadni, de aligha tévedek, ha azt mondom, hogy őt az alatt a szűk másfél év alatt, amíg ifjúsági és sportmi niszter volt, jelentős mértékben elfogadták. Elfogadták, hogy sajátos normái vannak, és a végére lett tekintélye. Mert látták, hogy kövezkezetes. Nézd, Ő nem járt folyton fogadásokra, nem utazgatott ide-oda, hogy akkor egy kis vívó Eb itt, egy kis úszó vb ott… Jó, az utóbbira elment, de hát az tényleg kiugró siker sportág volt, meg persze az olimpiára is kiment. De az a fajta, hogy úgy mondjam, állandó »potyázás«, ami ebben a világban a hasonló posztokon azért megszokott, őrá abszolút nem volt jellemző. Őt nem lehetett lekenyerezni ilyesmi vel, és ő sem kenyerezett le senkit. Úgy láttam, hogy a kezdeti ellenszenv és idegenkedés után úgy nyolc-tíz hónap alatt, nemcsak hogy elfogadták, de egyre inkább respektálták is.” A Csötönyi-sztori nyomán hirtelen a történet végén találtuk magunkat, amit azonban kicsit korai volna még befejezni. Térjünk hát vissza az elejére. A dolog úgy indul, hogy az új miniszter – nemcsak a korábbi gyakorlattal ellentétes, hanem első hallásra egyenesen meghökkentő módon – újrapályáztatja a minisztérium közigazgatási államtitkári, illetve helyettes államtitkári posztjait betöltő „régi” embereket. Magyarul arra kényszeríti a hivatalban lévő, kinevezett minisztériumi főtisztviselőket, hogy amennyiben meg akarják tartani a helyüket, akkor nyílt versenyben nyerjék el újra. Ez azért nem semmi, mondhatnánk megint pestiesen, sőt (e stílnél maradva) azt is hozzátehetnénk, hogy egy kicsit talán már durva is. Azon már egy csöppet sem lepődünk meg, hogy Gyurcsány mindezeket megelőzően az egész minisztérium működését átvilágíttatja. Igazi menedzsertempó, gondolhatjuk joggal: az új miniszter az üzleti világban megszokott racionalitással lép – vagy inkább robban – be a politikába. Az egyik legfontosabb menedzseri aranyszabály ugyanis ez: a beosztottaid akkor működnek igazán jól, ha személyesen tőled eredeztetik a legi timációjukat. Ami ezek után a tényeket, illetve a bekövetkező eseményeket illeti, azok igen sajátosan alakulnak. Kezdjük mindjárt azzal, hogy a közigazgatási államtitkári posztot az előző miniszter, Jánosi György idején nem más, mint Szilvásy György tölti be. Igen, a mi jó ismerősünk: Gyurcsány Ferenc jó barátja. Akit ő azonnal meneszt, s akinek a megürült helyére kiírja az első pályázatot. Ez érthetőnek tűnik: a személyes barát, a korábbi üzlettárs (gondolok itt az Altusban, illetve a Perfektben 1998 és 2002 között betöltött vezetői tisztségeire) államtitkári pozí ciója kényes dolog, komoly támadási felületet nyújthat. Csakhogy azonnal adódik a kérdés: jó egy évre rá hogyan lehet mégis ugyanaz a Szilvásy György ugyanannak a Gyurcsány Ferencnek a miniszterelnöki kabinetfőnöke? A kérdésre rögtön visszatérünk, előbb azonban nézzük a további eseményeket, és rögzítsük a bekövetkezett személycseréket. Szilvásy helyét a közel ötven

A sportminiszter

231

A sportoló miniszter

jelentkező közül Benedek András, a Munkaügyi Minisztérium korábbi helyettes államtitkára, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke nyeri el. Az öt helyettes államtitkárságból csak négy marad meg: az új miniszter a külön jogi státust megszünteti, feladatait a közigazgatási államtitkár hatáskörébe utalja. A pályáztatás után végül a négyből csak egy marad a helyén: Ocsovai Tamás, a gyermek- és ifjúságügy reszortosa. Meglepetésre távozik Köpf Károly sportügyi helyettes államtitkár (eleve nem is indul a pályázaton) és – még nagyobb meglepetésre – Topolánszky Ákos, a minisztérium drogstratégiáját kidolgozó csúcsszakember, aki már a Fidesz-érában is betöltötte ezt a posztot. (A helyükre Füleky András, illetve Gábor Edina kerülnek.) 168
168

Bogár Zsolt: Gyurcsá ny sportminisztersége. I. m.

232

A politika (2000-2006)

Mit mond minderről a későbbi miniszterelnök – az akkori sportminiszter? „Szilvásy Gyuri menesztése Medgyessy Péter feltétele volt. Ő ugyanis nem akarta megvívni ezt a csatát. Nem beszéltem erről még soha. Vasárnap, a jelölésemet megelőző vasárnap este csörgött a telefon. Tudtam, hogy Medgyessy akkor délután közli egymás után mindenkivel, hogy kiket küld el a kormányból, és kiket kíván a helyükre jelölni. Nem a jelöltekkel közli természetesen, hisz ők már tudják, hanem a leváltandó miniszterekkel, továbbá – és ez a fontosabb – a párt vezetőivel, a frakcióvezetővel, hogy fogadják el mindezt. Tehát akkor, aznap késő délután tudták csak meg a párt vezetői, hogy másnap a miniszterelnök például engem jelöl gyermek-, ifjúsági és sportminiszternek. Szóval este hívott Medgyessy, és azt mondta, hogy rendben van, elfogadták, tudomásul vették, de Szilvásy nem maradhat államtitkár. Ez az ő feltétele. Csak aznap este mondta ezt, korábban nem mondta. Tudomásul vettem. Indokolatlan vagy legalábbis túlzott óvintézkedésnek tartottam, de tudomásul vettem. Péter olyan dolgok elől menekült nagyon sok esetben, amelyek elől értelmetlen volt… Na mindegy, ez a könyv nem Medgyessyről fog szólni, úgyhogy érdektelen…” A közigazgatási államtitkár: nem – kabinetfőnök: igen ellentmondását azonban nem csupán az „óvatos Medgyessy” és a „határozott Gyurcsány” közti különbség segít feloldani. Érdemes meghallgatni erről a kérdésről magát Szilvásy Györgyöt is – méghozzá nemcsak az érintettsége okán: „A két pozíció között lényegi különbség van, és korántsem a támadhatóság tekintetében. Arról van szó, hogy a közigazgatási államtitkár a magyar közjogi rendszerben a minisztertől elkülönült személy. Akinek – ha szabad így fogalmazni – egy sor kérdésben kontrollszerep jut a miniszterhez képest. A miniszter a tárca politikai vezetője, a közigazgatási államtitkár a tárca közigazgatási vezetője. Ha a miniszter akar valamit, azt a gyakorlatban csak a közigazgatási államtitkáron keresztül tudja megvalósítani. Neki ugyanis nincs saját szervezete. A poli tikai államtitkárnak sincsen. A politikai államtitkárnak még utasítási joga sincsen. Egyedül a közigazgatási államtitkárnak van. (Csak zárójelben: ezért ma már azt mondom, kormányváltáskor jogos, hogy a közigazgatási államtitkárok cseréjére is sor kerül, mert valójában az is hatalmi pozíció.) Ami mármost Gyurcsányt és az én személyemet illeti, köztünk volt és van egy olyan szoros viszony, ami egyrészt baráti, másrészt korábbi üzleti kapcsolatokra épül, és ami miatt nehéz volna neki ellentmondani, mert barátként nehéz. Jánosinak én könnyen mondhattam azt, hogy ez így nem jó. Sőt, hogy ezt nem is teszem meg így, mert közigazgatási államtitkárként megvolt ehhez az eszközöm is, meg a lehetőségem is, meg a tudásom is. De Ferinek hogy mondjam azt, hogy ne haragudj, nem fogom az apparátust erre ráállítani. Egy ilyen konfliktust egy baráttal szemben sokkal nehezebb vállalni. Itt, a kabinetben viszont egyáltalán nem erről van szó. Itt nem egy elkülönült szervezeti egységet vezetek. Itt az ő

A sportminiszter

233

személyes kiszolgálását kell elvégeznem. Itt nincs érdekellentét, mint a tárcánál. Ott a politikai és a közigazgatási vezető között van érdekellentét, itt nincs. Itt a barátság nem hátrány, hanem előny. Mert a bizalom döntő momentum. Emiatt nincs összeférhetetlenség. Ott se jogilag lett volna összeférhetetlen a dolog, hanem a munkában okozott volna nehézségeket.” „A közigazgatási államtitkár, majd később a helyettesek pályáztatása nem valami előre kigondolt menedzseri stratégia volt a részemről. Amikor egy nappal a miniszteri jelölésem előtt kiderült, hogy Szilvásy nem maradhat, meglehetősen tanácstalan voltam. Nekem nem volt államtitkárjelöltem, hát honnan lett volna, nem voltam erre az esetre felkészülve. Adva volt egy helyzet, én pedig egyszerűen az üzleti életben ilyenkor szokásos eljáráshoz folyamodtam. Nem kell ezen töprengeni, ha nincs emberem, ha nem tudok senkit leemelni a polcról, akkor nézzük meg, hogy kit izgat ez a dolog: írjunk ki pályázatot. Ebben sem politikai trükk, sem személyi trükk, sem marketingakció nem volt. Azt persze tudtam, hogy ennek híre lesz, mert az ilyesmi a politikában nem szokásos. Pályáztak is sokan. A végül befutó Benedek Andrást korábban nem is ismertem, azt se tudtam, hogy létezik ilyen ember a magyar közigazgatásban. Három ember maradt fönn a rostán, a három emberrel elbeszélgettem – megjegyzem, egyiküket sem ismertem azelőtt –, és végül Benedek Andrást választottam. Jó választás volt. A helyettes államtitkárok pályáztatása, az egy későbbi stádium. Meg kell mondjam, annak a végeredménye engem is meglepett. Minden tekintetben. Mert először is ráment erre az a Topolánszky Ákos, aki a kábítószerügyekért volt felelős, és akiről soha nem hittem volna, hogy rá fog menni. Kitűnő szakembernek gondolom, és sajnáltam, hogy ráment erre a pályázatra. Az új államtitkár, Benedek ugyanis nehezen viselte el, hogy Topolánszky állam volt az államban, és akadá lyozta őt abban, hogy egységes minisztériumot csináljon. Azt hiszem, ez a szempont fontosabb volt, mint a Topolánszky egyébként elvitathatatlan személyes erényei. De még egyszer mondom: soha nem jutott eszembe, hogy Topolánszky rá fog menni. Mikor a közigazgatási államtitkár megmondta, hogy nem őt kívánja választani, az nagyon meglepett. De azt mondtam, hogy rendben: nem dolgom nekem, hogy ezt minősítsem, mert nem az én beosztottamról van szó, hanem az övéről. Én pedig komolyan veszem, hogy a maga embereit ő maga fogja megválasztani. Nem tudom, mennyire hihető ez a történet. Félek, sokan kétkedve fogadják majd, mert minálunk – különösen a politika környékén – általában nem ez a módi. Pedig azóta is minden ügyben így viselkedem. Tehát aki nem közvetlenül az én beosztottam – és a közigazgatási államtitkár nem az –, annak a beosztottjait nem én választom ki. Az nem az én dolgom. Mert ha én választom ki az ő beosz tottját, akkor nem tudom rajta számon kérni. Akkor nem ő felel érte, hanem én. Akkor azt mondhatja, hogy bocs, nem teljesít, de hát nem az én emberem, nem én tehetek róla…

234

A politika (2000-2006)

Meglepett az is, hogy az ifjúsági helyettes államtitkár, akit mind közül a leggyengébbnek tartottam, Ocsovai Tamásnak hívják, ő túlélte. Tudniillik nem volt pályázó. Azt a fiút nem tartottam alkalmasnak a helyettes államtitkári posztra. Ő a magyar ifjúságpolitikában a legmagasabb rangú köztisztviselő, és nem rendel kezett érdemi szakmai-közigazgatási előélettel. Meglepetés volt számomra, hogy megmaradt. A harmadik meglepetés pedig az volt, hogy a sportügyi helyettes államtitkár, Köpf Karcsi azt mondta, hogyha pályázni kell, akkor ő nem pályázik. Ezt mondta egy korábbi élsportoló, amit szintén nem gondoltam volna…” Tegyük hozzá, hogy a szóban forgó helyettes államtitkár szempontja érthető. Egy kinevezett ember – ha a munkája ellen amúgy nincs kifogás – nehezen veszi tudomásul, hogy újra meg kelljen küzdenie az egyszer már elnyert állásért. Hogy újra ki kelljen érdemelnie azt a bizalmat, amit egyszer már kiérdemelt, és nem játszott el. Az a permanens verseny, ami az üzlet és a sport világában természetes, az a közigazgatás világában korántsem tűnik annak… Az új miniszter debütálása az effajta ütközésekből adódó konfliktusok jegyében zajlik. Amikor az üzleti életben bevett gyakorlatnak megfelelően – akár egy céget – átvilágíttatja a minisztériumot, az eredmény nem meglepő: irracionális struktúrák, igen rossz hatékonyság stb. Keszthelyi András szerint az üzleti életből jött Gyurcsány Ferencet valódi kulturális sokként éri az államigazgatás világával történő találkozás. „Mert Medgyessy tanácsadójaként sem volt gyakorlatilag semmiféle kapcsolódási pontja ehhez. Nem látott ilyet. Most döbbenet volt számára meglátni, hogy ez valójában hogyan is működik. Hogy ez milyen őrült messze van attól a racionális, tervezhető, teljesítményelvű, hatékony munkától, amit az ember mondjuk, egy cégben előállít. Ebből az ütközésből végül az jött ki, hogy ő bizonyos pontokon racionalizálta és átalakította ezt a világot, másutt pedig ő volt kénytelen alkalmazkodni hozzá. Viszonylag hamar feladta, hogy mindent fenekestül fölforgasson, és megpróbálja az egészet megváltoztatni, mert gyorsan rájött, hogy ehhez iszonyatosan sok energia és ráfordítás kellene, ami végül aránytalanul kevés eredményt hozna. Ráadásul a magyar közigazgatás egy olyan kicsiny szeletében, amelynek a nagy egészre gyakorlatilag semmiféle kiha tása nem lett volna. De a belső működést eléggé átalakította. Nagyon kemény költségkorlátozást vezetett be, sok mindent ésszerűsített, illetve azt csinálta, hogy a kiemelt fontos ságú ügyekre koncentrált, és azok kezelésére vagy megoldására összpontosította az energiákat.” A Magyar Narancs (többször hivatkozott) cikkében a következőket olvashatjuk erről: „A minisztérium belügyeit jól ismerő forrásunk szerint az új miniszter érkeztével a szervezeti kultúra alapvetően megváltozott, »a szétesett, arctalan, semmittevő minisztériumból Gyurcsány one man show-t csinált« – igaz, az apparátus is hatékonysága és felkészültsége ettől még nem igazán javult. Ugyanő arra is

A sportminiszter

235

hogy a létszám kétharmada eleve nem szakmai ügyekkel foglalkozott. hogy nem helyénvaló ez az öltözék.” „Valóban kemény miniszter voltam. és aztán fél öt felé szépen hazaballagtak… Igen. Akik meg közvetlenül a titkárságomon dolgoztak. meg hány órát dolgozik. hogy alapvetően átlagos képességű és tehetségű emberek nagyon keveset dolgoznak. Egyáltalán nem volt ínyemre az a megdöbbentően alacsony szintű munkakultúra. A maradék pedig az Oktatási Minisztérium alá tartozik: azt odaadták a testnevelésnek. azt egy nagyobb minisztériumban egy önálló főosztály vinné. Néha el mentek egy kicsikét körülnézni. amúgy nem túl nagy teljesítményű embert. és a versenysport pénzét odaadták a Magyar Olimpiai Bizottságnak. Hogy a gyermek-. úgy gondolom. határidőre nem végeznek el semmit. miniszoknyában. Nem tudom. ha amúgy dől belőle az ötlet. hogy a Deutsch Tamás idejéből ismert »bulizós« minisztérium meglehetősen fagyos. hát akkor mit bánom. amit az elején ott láttam… Ez konkrétan azt jelentette például. A sport világa. Ha ezt egy innovatív ember teszi. amelyet gondoznia kell.felhívta a figyelmet. hogy ez nem méltó a köztársaság minisztériumához. Sajnos hamar átláttam azt is. és nincsen bennük kezdeményezés. aki extrém. természetesen… Én a privát világból jöttem. én meg azt gondoltam. nincs érdemi felügyeleti és saját jogköre. Én a közvetlen kollégáimmal – ezt te is tapasztalhattad itt a miniszterelnökségen – eléggé fesztelen viszonyt ápolok. hogy hol dolgozik. És hát a minisztériumban is ezres tempót diktáltam. Nincs országos intézményhálózata. Ennek a minisztériumnak nincsen kodifikációs feladata. mosolytalan intézménnyé vált. De itt úgy nézett ki a dolog. na azt mi csináltunk egyet. hanem a szakmai munkát kiszolgáló hátteret biztosította. ahol mi akkor is dolgoztunk 12 órákat naponta. de senkivel sem barátkozom. ezt érzékelték-e rajtam vagy sem. hogy államtitkár úr. végképp nem igényelt volna külön minisztériumot. A minisztériumnak olyan volt a szerkezete. Azon túl mi van? Valami kevés garan- 236 A politika (2000-2006) . a könyveléstől a gondnokságig. hogy az emberek. Nincsenek közös családi meg emberi történeteink. tehát a szabadidős sportét meg a különböző köztestületeknek. a nem versenysportét. de nagyon tehetséges. hogy maga az alapkoncepció teljesen elhibázott. A sport pénzeit lényegében csak átfut tatták a minisztériumon. amelyet én már megörököltem. fél kilenc körül. Hát úgy nem érdemes fenntartani egy minisztériumot. szóltam a közigazgatási államtitkárnak. különösen annak a jogi szabályozásnak az alapján. hogy az emberek kétharmada kiszolgál egyharmadnyi. a hölgyek papucsban. nagyon okos. azoknak közvetlenül szóltam. kis trikóban besétáltak úgy nyolc óra. meg hát ebédidő is csak van. ifjúsági és sportminisztériumra nincs szüksége a köztársaságnak. A joganyagot. Hát mi a csudának ehhez minisztérium? Ifjúsági ügyben milyen komoly szabályozási feladata van? Semmilyen! 1972-es volt az utolsó ifjúsági törvény.

Az első jó egy év azonban nem az enyém. hanem annak elődjéről van szó: „Iszonytató felelőtlenségnek láttam mindazt. ezeket kiemelt partnereknek tekintette. ami hozzá kapcso lódik. szóval a leg rosszabb dolgokkal megterhelve. hogy ne vállalná ennek a büntetőjogi következményeit. hogy kik voltak ezek: egyházi szervezetek és velük – mármint a Fidesszel – jó viszonyt ápoló kvázi civilek. ügyészségi eljárások. A finanszírozásnál érdemben nem játszottak szerepet társadalmi érdekek és szempontok. egy jó évig? Azután viszont már nem nagyon. mondván: az odaítélésnél nála nem játszottak szere- A sportminiszter 237 . hanem a Jánosi Gyurié volt … Lezárt ügyiratok voltak a stadionrekonstrukcióban. Ha az ihletet nem is. de az alapkonstrukció már rögzült. a koncepció is az övé. Az egykori GYISM sporttal foglalkozó része a Nemzeti Sporthivatalhoz kerül. hogy mire akar az ország többet költeni: versenysportra vagy szabadidősportra? A versenysporton belül nem volt világos. hanem annak korábbi gazdájával szemben is roppant kritikus. a kábítószerügyek és az ifjúsági terület pedig az Ifjúsági Szociális és Családügyi Minisztériumhoz. A volt sportminiszter természetesen nemcsak egykori minisztériumával. átlátható finanszírozás.” Ezek után aligha csodálkozhatunk azon. Még folytak a rendőrségi. hogy ennek a korosztálynak a saját intézményei működhessenek a helyi közéletben. De meddig lehet hivatkozni az örökségre. Nem volt kialakult normatív. és onnantól ez volt az ifjúság reprezentatív érdekképviselete. és nincs tovább… Ez mindösszesen is legfeljebb egy osztály szintű szervezetet igényel valamelyik minisztériumban. Deutsch politikai célokra használatos eszközként kezelte a minisztériumot. legértelmetlenebb beruházási programjával. az ihletet és a mintát azon ban alighanem az Orbán kormány idején létrehozott a Nemzet Színésze cím adja hozzá. Nem volt semmiféle hosszú távú sportstra tégia. mindenestül. az úgynevezett stadionrekonstrukcióval és mindazzal. hogy korrupcióval.cia kell ahhoz. amit Deutschék tettek. ebben. amivel utólag egyetértettem volna. Ifjúsági ügyekben a miniszter kiválasztott 16 szervezetet. de hát az ember ezt nem mondhatja anélkül. hogy milyen teljesít ménymutatók alapján mit várunk el. beléptetőrendszerestül. legdrágább. amiről egyébként mélyen meg vagyok győződve. Gyakorlatilag nem volt olyan dolguk. Megterhelve például a magyar államigazgatás egyik legkevésbé átgondolt. a mintaadást cáfolja az időközben miniszterelnök ké lett egykori sportminiszter. Mondanom sem kell. de mindezt megterhelve – ha nem is mondhatom azt. megszünteti egykori minisztériumát. hogy visszafelé mutogassunk…” Az új sportfinanszírozási rendszer és a Nemzeti Sporttanács létrehozása mel lett Gyurcsány Ferenc nevéhez fűződik a Nemzet Sportolója elnevezésű intézmény megalkotása. Szinte mindenben. hogy amikor Gyurcsány Ferencből miniszterelnök lesz. Az ötlet is. Kevés ok volt már arra. Nem Jánosi Györgyről. abban. amabban. Nem tet ték föl a kérdést.

hogy itt van annyi szaktudása az edzői világnak. hogy a sport elismertsége a kevés pénz ellenére is javuljon. akkor az a Gyarmati. 2 0 0 6 áprilisában .” Egy személy esetében alakul ki nyilvános purparlé. pontosabban egy személy sértődik meg nyilvánosan: a vízilabdás Kárpáti György. Ilyen végül csak egy lett. hatvanas lista. Két-három dolgot szerettem volna tenni. minél több sportág. de ez nem került bele. E zt j el zi. Hogy megérdemelte volna? Na jó. Egyetlen olyan sportág nem volt. mert lényegében rajtuk múlik. hogy kit gondolnak. De erre már nem jutott időm… Ami a Nemzet Sportolóját illeti. a tenisz. ahol utólag azt mondta volna a szakma. továbbá ő korántsem tartotta úgy a markában a személyek kiválasztását. Ezek együtt mentek: sportágat és embert választottunk. Olyan igen. De máshol se. ha még ő is kaphatott volna. ” 238 A politika (2000-2006) . Emellett szerettem volna külön az edzőkkel is foglalkozni. Márpedig abban nem volt semmiféle vita. Így Puskás kapta meg és Albert. Én ezt akartam erősíteni. de ki helyett? Gyarmati Dezső helyett? Merthogy ő volt a vízilabdás. amihez elvi okok miatt ragaszkodtam. hogy legyen benne egy fogyatékossággal élő spor toló. hogy ő akar egy ilyet. Innentől kezdve teljesen nyilvános volt a jelölési folyamat: az egyes sportterületek jelölhettek embereket. hogy ha egy ember lehet. hogy másnak kellett volna adni. Az egyik a Nemzet Sportolója volt. mert akartam olimpián kívüli sportágakat. Azt a döntést végül én hoztam. hogy kik lehetnek azok.pet politikai szempontok. Utána még egy kérdést kellett föltenni. messze nem a stadionokat. hogy valamelyik sportágban azt mondták. Mert nem születnek nálunk tehetségesebb kajakosok. Nyil ván valóa n Gyu rcsán yr a cé lo zva e zt m on dta a szín pa d on: „ Kic si va g y ok d e nor máli s. h o gy – n em ép p en dicső ség es – szer epet vállalt a Fid e sz Ko ssu th t éri k a mpá ny zá ró na gy g yű lé sén . ahol két sportoló kapja meg a címet. Ilyen vita nem volt. A Nemzet Sportolója-ügy szerintem rendben volt. mint Orbán. hogy ki helyett kellett volna őt berakni. Mert úgy nem tudták feltenni a kérdést. Arról addigra lényegében mindenki véleményt mondott. mint a miniszter idiótaságát. amit én szerettem volna. a sakk Portisch Lajossal. De csak egy kaphatott: a legjobb. az még jó lett volna. hisz egyesével meghallgattam az összes sportköz testületet. De máshol mindenütt csak egy. vagy egyik-másik sportágból lehessen több személy is. „Nem volt sok pénzünk. a kiválasztás folyamata nagyon egyszerű volt. hogy a labdarúgás legyen az egyetlen. amiből ez ki tud jönni. Arról van szó.” 169 A sértő d é se a lig ha n e m má ig ta rt. Egyetlen olyan eleme volt a döntésnek. mert a törvény pontosan szabályozta. mint a világ más táján. hogy milyen színvonalú a magyar sport. Ezt elfogadták. Összeállt egy ötvenes. Volt olyan sportág. 169 „Az nem volt valódi vita. hogy mire törekedjünk: a sport sokszínűsége jelenjen-e meg.

De a sport világát ez nem hatotta meg. mert a család ki akart bújni a kellően erős biztosíték alól. És teljes félreértés. A Bozsik-program – közismert okokból – a korábbi miniszterelnök szívügye volt. Csak azt fogják meghallani. Mondja azt. Azt mondtam. akkor azt mondtam. hogy itt a szerződés. mondjuk a Napi Gazdaságét. külön a gazdasági lapok újságíróit. hogy akkor nem. Meg hogy: jaj. mint a befektetés. hogy nem arról van szó. hogy nem jöttem rá. és félreértés részemről is. Állami pénzt ebbe a dologba kockázattal nem teszünk. Csak nem jöttem rá. Nem fognék bele még egyszer ilyesmibe. hogy beletesszük a sportba a pénzt. Másnap egyszer megírta. Nem véletlen. azt ő meg fogja keresni. hogy miről szól. De nyilván én voltam az idióta. Hány ilyen jelentkező van? – kérdeztem. hogy a családja biztosítékként fölteszi a teljes vagyonát erre. hogy mi egy befektetést eszközlünk. vagy nincs. hogy nem jött létre az alku a végén. félreértés a baloldalon (ami még a leginkább érthető). Megszünteti egyedi és exkluzív státusát.és motorsport számára nagyon fontos lehet. olvasd el.” Gyurcsány Ferenc sportminiszterként nemcsak Deutsch Tamás. és aztán vagy van eredmény. Megmutatta. Ezerszer elmondtam. Amikor már állt a vita. hogy olyan a szerződés. és mégsem értik meg. hogy jöjjön ide bármelyik sportoló. a program célja a kiemelt sportágként kezelt labdarúgás utánpótlásának intézményes biztosítása volt. hogy nem adunk egymilliárdot Baumgartnernek. hogy ő profi lesz. Egyértelműen. hogy a Baumgartner-projektben az állam azt mondta. hol vannak a határok a kommunikációban meg a politikában. Mert szerintem te a mai napig nem tudod. Komoly energiákat és még komolyabb pénzeket fektetett bele. beilleszti A sportminiszter 239 . Nem is akarták meghallani. Hiába mondtam. hanem Orbán Viktor örökségével is szembesül. Az új miniszter azonban nem hagyja érintetlenül ezt a konstrukciót. Hogy legyen egy magyar Forma-l-es pilóta – alapvetően a saját vagyonát kockáztatva: e mögött a vagyon mögött üzlet és föld és sok minden volt –. Behívtam újságírókat. hogy ha a család az ennél többet érő vagyonát biztosítékként fölteszi az ügyre. Hanem arról. ez nagy tanulság volt. amely vagyon legalább annyit ér. Félreértés a közvéleményben. a befektetés teljes értékére vállalt garancia mellett. Mert az nem is kérdés utólag.Aligha mondható el ugyanez a Baumgartner-ügyről. tisztességesen. az a magyar autó. Ma azt mondom: politikai értelemben teljes hiba volt. Egyszerűen irritálta őket ez a dolog. Nem! Itt nem erről szólt a történet. Nekem ezt fel kellett volna mérnem. hogy ha ezerszer elmagyarázzuk. csakis akkor hajlandó betenni pénzt. „Az kudarc. hogy adunk egymilliárdot Baumgartnernek. és utána vissza fogja adni az államnak. Szerinted hány volt? Természetesen egy se. mint ha az ember egy befektetési bankkal kötött volna üzletet. hogy ezt félre fogják érteni. hát nem jött össze szegénynek. hogy ha egy ügybe ennyi energiát beleteszünk. Semmi többet. van ilyen. hogy ezt nem fogom tudni elmagyarázni. akkor az egy lehetetlen vállalkozás. És amit az állam ebbe beletesz pénzt. De az egészet úgy.

minőségileg nem garantált. és nem csekély ellenállást vált ki. Mindezt önálló finanszírozással. Soha nem rendszert épített Deutsch meg Orbán ezekben az ügyekben. Mondom: énszerintem az utánpótlás-nevelés az egy külön szakma. hogy míg a Bozsikba milliárdos pénzek mentek bele. főleg a profi sport világában. a többit meg majd ő elintézi. és 3-4 kistérségenként egy olyan koordinátora. azt tudom neked mondani. Nem akarták a nyilvános pályázatot. akkor fiktív nevek ezreit találtuk. Az államnak és a sport nagy társadalmi szervezeteinek semmi köze nincsen hozzá. De miért? Hát miért kéne átutalni? Gyerekek. hogy megtartják-e az edzéseket. ha összejön valahol egy jó csapat. hogy hány gyerek van benne. hogy ott dőljön el: kik szállhatnak be. Az.. amelyekben speciális utánpótlás-nevelési rendszert működtetünk pluszforrásokkal. „A Bozsik-programban nagyon sok pénz volt. ti azt gondoljátok. Nem akartak rendet tenni a magyar sportban. Fiktív nevek ezreit! De volt más baj is. és ráadásul még hozzátenni a legtehetségesebbeknek. az leginkább a rendszer lényegéből nem következő véletlen.az utánpótlás-nevelés átfogó. és ehhez hozzá kell illeszteni az újraszervezendő sportiskolai hálózatot. hogy az állam feladata az utánpótlás-nevelésben csak és kizárólag a finanszírozás? Hát ez egy kicsit furcsa lenne! Hogy az állam fizesse az általa nem kontrollált. A magyar sport még mindig a hetvenes. és a gyerekek teljesítményét évente mérjük. Amikor elkezdtük vizsgálni. melyik iskolák. hanem a versenysport számára működő utánpótlás-nevelési program. hogy melyek azok a kiemelt sportágak. Na. hogy utaljuk át továbbra is az MLSZ-nek a pénzt. hogy ezt is bele kell építeni az utánpótlás-nevelési rendszer egészébe. addig a többi labdajátékba lényegében semmi. normatív rendszerébe. Gyakorlatilag a véletlenen múlik. De akkor ugyanúgy.. Egypár jó edző. Hogy a kajak-kenu ma ilyen sikeres. tessék megnézni. Én viszont azt mondtam. ahogy az iskolában vannak standar dok. Hát ezt utálta a labdarúgás. Az ellenőrzés természetesen elválik azoktól. Nem volt egységes utánpótlás-nevelési rendszer. nyolcvanas évek elavult struktúráiban működik. darabra. de meg kell mondani. akik az edzéseket tartják. szó sincs róla. Nem egyenlősdit akarunk. Gyereket finanszírozunk. és valahogy megcsinálja. Ők azt szerették volna. természetesen. miért nehéz megvonni Gyurcsány miniszterségének mérlegét: „A Nemzeti Sport a legritkább eset- 240 A politika (2000-2006) . aki folyamatosan ellenőrzi. Ma sem akarnak rendet tenni a magyar sportban. A teljesít ménynek van egy folyamatos konrolja. habogtak. A programnak látható eredménye viszont alig. amivel természetesen komoly lobbiérdekeket sért. Merthogy ez nem szabadidősportos program. ezt nem akarták. Hány gyerek sportol. ” A Magyar Narancs cikkírója egy sporthasonlattal illusztrálja. az ifjú bajnokoknak a Héraklész-programot. itt is lesznek standardok. Ugyanazok az elvek vannak mindenhol. egypár nagyon tehetséges és tisztességes szövetségi ember összejön valahogy ugyanabban az évtizedben. általatok működtetett rendszert? Erre csak hebegtek.

De a pénzek elosztásánál végül mindig az élsport maradt az első számú kedvezményezett. De azt gondolom. Ezért objektíven nem lehet értékelni.és szabadidősport infrastruktúrájának fejlesztését ígérte… 2004 azonban… az olimpia éve volt. de soha nem derülhetett ki. akkor olyan miniszter voltam. és egyiket sem tudtam végigcsinálni. és ennek következtében nagyon 170 171 Bogár Zsolt: Gyurcsá ny sportminisztersége. hogy: jaj. amit tenni akart.”170 Ám mégis vállalkozik az értékelésre. milyen céllal és milyen szándékkal. amikor Gyurcsánynak az utódpárt politikai belvilágával történő megismerkedéséről beszél: „Amíg Medgyessy be nem rángatta őt a kormányba. mint kampánystratéga sokszor olyan – a maga szempontjából egyébiránt teljesen helyes és racionális – elvárásokat fogalmazott meg a pártszervezettel szemben. nagy érdekérvényesítő képességgel rendelkező sportlobbival szemben érdemi korrekciót tudott volna -e végrehajtani. A leginkább azért. annak minimum romosnak nevezhető álla potával és a javaslat kivitelezésére való alkalmatlanságával. Szerintem világos volt. mint tanácsadó. a diák. mondjuk a Baja Feri. Az akkori kapcsolat. Így változatlanul nyitott kérdés. aki meccs közben áll be. a fejükhöz kaptak. aki a hangsúlyt… a népegészségügyi helyzet figyelembevételével az alapokra helyezte volna (diák. ha kitölti sportminiszteri mandátumát. m.ben osztályozza annak a focistának a teljesítményét. ha egyenleget kell vonni. Szigetvári Viktor szó szerint ugyanezt mondja. A sportminiszter 241 . amelyek hallatán a vele kapcsolatban lévő vezetők. Uo.és szabadidősport). ez képtelenség! Nem azért. hanem mert – Ferivel ellentétben – ők tökéletesen tisztában voltak a párt viszonyaival. Tanácsadóként nem látott se helyi kampányfőnököt. mert ilyenekkel nem kontaktált. hogy ő. hogy intézményes kapcsolatokat ápoljon a párttal. nem. aki nekiment a korábbi status quónak. se megyei irodavezetőt. vagy sem. és azt kiabálták. addig a Feri intézményesen nem került kapcsolatba az MSZP -vel. fél időnyi játéklehetőséget sem kap. a sport területén szinte minden lényeges kér dést. Amikor azonban miniszter lett. hogy a tekintélyes. 1. hogy igaza lett volna-e abban. majd váltja őt a csere cseréje. „A sportminiszter belépőjében az Ifjúságpolitika erősítését.” 171 A miniszterelnök maga is kritikusan értékeli a saját teljesítményét: „Nem tartom sikertörténetnek. mert semmit nem fejeztem be.” Keszthelyi András szerint Gyurcsány Ferencre komoly kulturális sokként ha tott a sport és az államigazgatás szférájával való találkozás. Kinyitottam nagyon sok ügyet. hogy mi lett volna a vége a dolognak. mintha nem látták volna be a javaslat ésszerűségét és helyességét. az úszó-Eb előkészítése mellett erre különítették el a források túlnyomó részét… Gyurcsány nem az első sportvezető. akkor egyszerre rákényszerült arra. illetve az időnkénti konfliktusok lényege az volt.

másfelől rá tudott erre valamilyen teljesítménykövetelményt is tenni. Ez egy másik értelemben jelentett kulturális sokkot Ferinek. Ő egy hagyományos politikusi mentalitást képviselt. 172 apparatcsikvilága… Már nem tudom. s közben még a saját politikai céljait is meg tudta valósítani. negyvenpluszos.és negyedvonala KISZ-ből és pártból réteggel. ne vállaljunk konfliktusokat. de eltartott egy ideig. A V ÖR ÖS Október Ruhagyár. amelyik valahogy beszorult a sportlobbi. Tehát egyfelől szembesül azzal. Engedn i kell. a sport-MSZP világba. politikai természetű konfliktusom csak a saját politikai államtitkárommal.és ifjúsági vonala. másfelől pedig – és ez a sportminisztérium – van egy idősebb. minimális reformokat sem ambicionáló »elitje«. mint nagy társadalmi alrendszernek a nyolcvanas évek világát konzer váló. hanem emellett szembesült egy másik közeggel is. az MSZP… úgynevezett ifjúságpolitikai világával. mert a politikai túlélésnek épp az ellenkező módszer kedvez. mint inkább kulturá lis konfliktusom. Szembesülni azzal. Ez egy nagyon fontos tanulóidőszak volt. Gyurinak akkor még igen komoly elismertsége volt a pártban) politikusa sem tudott vagy akart ellentartani… Ám ekkor nemcsak ezzel az ifjúsági szoc' világgal való szembesülés történt meg: hogy neki »a párt és a frakció úgynevezett ifjúságpolitikai munkacsoportjá val kell egyeztetnie és együttműködnie«. csúnya VOR-zakós. hogy van az MSZP-nek egy nyomulós ifjúsági világa: ez a minisztérium gyermek. Ne akarjuk megváltoztatni a világot. Nagyon hamar szembesült.” A miniszterelnök természetesen visszafogottabban idézi fel a történteket: „Érdemi. az ifjúsági pénzekkel. s a többi világgal. hatalmi építkezéssel kell biztosítani a mindenkori hatalmi bázist. Azzal az oldszkúl. avíttas. lehetőség szerint a láthatatlan mezőben. jó előiskola a későbbiekre nézve. 172 VOR: a szocialista férfikonfek ció -ipar fellegvára. mire Feri vala mennyire intézményesíteni tudta azokat az együttműködési formákat és szabá lyokat. küzdelmes időszak volt. amelyeknek a keretei között egyrészt a maga tisztességről alkotott normá inak is megfelelhetett (amely normák meggyőződésem szerint egyébként maga san a magyar politikai elit átlaga felett vannak). konkrétan már az első héten. hogy milyen mértékben él tovább az MSZP -ben a sportnak. Mesterházi Attilával volt. Hogy hogyan lehet egy sporttörvényt átverni egy antireformista MSZP-lobbin. a nyolcvanas évek harmad. 242 A politika (2000-2006) . amelynek korábban még egy Jánosi György-méretű és -presztízsű (és ebben semmi irónia nincs. Nem is annyira politikai. Általában alkukat kell kötni. Tehát ezzel a mu tyizunk a pályázatokkal. mennyi ideig tartott. és nagyon tudatos személyi. gondolok itt már a miniszterelnökségre is.komoly kulturális sokkok érték. vagy hogy lehet egy tisztességesebb osztozkodást elérni az ifjúságpolitikában… Erős konfliktusokkal terhelt. kétféle értelemben is.

Erre abból következtethetünk. tehát a jó válasz alkalmát megteremtő. hiszen a miniszter és a politikai államtitkár közötti viszony – hogy mondjam? – nem teszi a miniszter számára kényszerűvé a kiegyezést egy ilyen helyzetben. hogy ez az eljárás nem épp a parlamentáris értékrendhez való odaadó hűség bizonyítéka. Ráadásul a párt elnökségi tagja volt. Ez szintén a sportminiszterhez intézett interpellációkra. s csupán 7-et az ellenzékiek. Egy szűk területen engedtem csak szóhoz jutni Attilát. magas labdát feladó lehetőség. az azokra adott sportminiszteri válaszokat. Engem ő a riválisának tekintett egészen nyilvánvalóan. lévén az interpelláció és a kérdés ellenzéki műfaj: a kormányzat fölötti kontroll eszköze. mindvégig. mert az azzal való szembemenetel a politikai túlélés egyik legnagyobb kockázata. én pedig a párt fekete báránya…” Gyurcsány Ferenc 2003 őszén – úgy tűnik – valóban az MSZP fekete bárányává lesz. alighanem megállapítható. 2003. Ez annak köszönhető. az arány önmagáért beszél. Ez a nemkívánatos gyakorlat az Orbán kormány idején harapódzott el – sportminiszterként azonban Gyurcsány is élt: azaz visszaélt vele. Én ennek a mentalitásnak egyetlenegy elemével sem értek egyet. A sportminiszter 243 .hu) Arató Gergely 2003. (Illusztrációképpen egyetlen mondat a legelső miniszteri kérdésre adott képviselői válaszból „Tisztelt Miniszter Úr! Örömmel látjuk. hogy a kormány elszánt a probléma megol dásában. illetve parlamenti kér désből 10-et kormánypárti képviselők tettek föl Gyurcsány Ferencnek. hogy – mint azt Szigetvári Viktor jelezte – valóban sikerült megtalálniuk a közös nevezőt. hogy a minisztersége alatt mindösszesen hozzá intézett 17 interpellációból. De nem kényszeríti ki a politikai konfliktus megvívását sem. szeptember 10-ig három MSZP-s és egy fideszes képviselőnek adott választ – ekkor következett Szíjjártó Péter interpellációja: „Privatizáció nómenklatúra módra” címmel.hogy a status quo fennmaradjon. tennünk kell egy előzetes észrevételt.” 174) Hozzá kell tennünk azt is. hogy a Fidesz ekkor látja elérkezettnek az időt az ellene irányuló politikai támadások megindítására. illetve azok pártbéli fogadtatását. őszintén szólva. illetve a miniszternek a frakció ifjúságpolitikai munkacsoportjához fűződő – a korábbiakban érintett – viszonyára vonatkozik. Ami az utóbbit illeti.mk ogy. júniu s 20 -á n. Mielőtt azonban közelebbről is megnéznénk a Szíjjártó Péter által elmondott interpellációkat. A Fidesz ugyanis jó egy héttel 173 174 A Magyar Országgyűlés jegyzőkönyvei (www. Amennyiben a kormányoldal él vele. annyiban – lévén ennek szabott ideje – az ellenzéktől veszi el a lehetőséget. Az interpellációnak azonban – amely a balatonőszödi üdülő és a Szalay utcai ingatlan ügyeit exponálja – előzményei vannak. 173 Ha a tízből nem is volt mind nyilvánvalóan kincstári. Háromszor-négyszer ezt a beszélgetést lefolytattuk.

Ez csak az előző rendszer politikai kegyeltjeinek. Az utóbbi szerepe már csak azért sem mondható elegánsnak (nem mintha Szilié az lenne). vagyis… egykori politikai kapcsolataikat sikeresen mentették át gazdasági kapcsolatokká. akik jó időben voltak jó helyen. így a leváltott.html 244 A politika (2000-2006) . Ekkoriban többször hasonló szellemben nyilatkozik Jánosi György. addig ezzel szembe kell néznünk”. amíg a pártunk a nómenklatúrától nem szabadul meg. a párt Országos Választmányá nak elnöke is. Amikor tudniillik a Hír Televízióban megkérdezik Gyurcsány Ferenc egykori gazdasági ügyeiről.origo. ami egyenes utat nyitott… a hatalmas magánvagyonok megszerzése felé.Interpellációt hallgatva korábban megindítja a maga offenzíváját. a kiváltságosoknak adatott meg… Erkölcstelen és hely- 175 http://www. mert ő a saját utódjáról nyilatkozik. a szocialista házelnöknek is. majd pár nap múlva egy sajtótájékoztatón hozzáteszi: „az elmúlt fél év erkölcsi amortizációjának megálljt kell parancsolni” 175. ő így felel: „Mindaddig. amelyben elég sajátos szerep jut Szili Katalinnak. Szíjjártó Gyurcsányhoz intézett interpellációjában a házelnök szóhasználatára utalva – mindvégig általánosságban – többek között ezeket mondja: „A nómenklatúra tagjai azok.hu /itthon/20030902valtoza st. sértett politikus benyomását kelti.

hogy mennyit érhet. A XII. aki sajtótudósítások szerint (Folyamatos zaj. Fónagy János: Ennél már nem tudtok lejjebb menni! – Dr. ez a bányászdolog. – Az elnök csenget. nem jó felé kapiskál.mk og y. pártjának nagy becsben tartott politikusa (Selmeczi Gabriella: Lényegre!). aki tehetséges. (Derültség az MSZP soraiban. eszembe jut egy fiatalember. képviselő úr? Vegye be a gyógyszert! (Dr.) De azt tudom. Répássy Róbert: Biztos nem 3 milliárdot! – Közbeszólás az MSZP soraiból: Ne ordíts! – Az elnök csenget. és aki az elmúlt tíz évben tiszteletre méltó vagyon tulajdonosa lett. a maga pártjában nem jó. hu /int er net /pl sql/ og y_ na p lo. Tokaj-Hegyalján újabb hektárokkal gyarapodtak 2002ben. kerület szomszédos kerületében a (Dr. (Dr. vagyonát megháromszorozta. hogy mennyit érhet 380 négyszögöl a Sváb-hegyen. hanem Orbánnak. Az ülésteremben kialakult parázs légkör felidézése végett érdemes hosszabban idézni a válaszból: „Miközben ízlelgetem az ön interpellációját.) Nem tudom megmondani. hogy a XII. na pl o_ szov eg?P_ C KL= 3 7 &p_ u ln= 8 8 &p_ fel sz= 8 0 &p_ szo ve g= 176 A sportminiszter 245 . (Derültség. Azt tudom ma gának mondani. Répássy Róbert: Felháborító!) kerületi önkormányzat nyilvános árverésen egy hasonló telket az elmúlt napokban 120 millió forintért adott el… Azt kérdezi tőlem a képviselő úr. – Dr. 176 A miniszter az ellenzéki képviselő által – név nélkül – neki kínált szennyes inget nem veszi föl. Répássy Róbert felé:) Rosszul tetszik lenni. taps az MSZP soraiban. a kesztyűt azonban igen. Répássy Róbert Gyurcsány Ferenc felé mutatva: Ön! – Derültség a kormánypártok soraiban. ha egyes emberek az ország.) Eszembe jut egy bányavállalkozó…. De nem a kérdezőnek üt vele vissza. hogy vajon hány bányász élhetett ezekkel a lehetőségekkel.) 1998-2000 között 371 milliós árbevételét 726-ra növelte. – Az elnök csenget.) Képviselő úr. én azt mondom magának. vagyis a többi ember kárára gazdagodnak meg tisztességtelenül és érdemtelenül. senki nem vitatja. de azt tudom. kerület egyik legdrágább negyedében 348 négyszögöles telket vásárolt. 50 hektár Felcsúton. (Taps az MSZP soraiban.telen dolog. hogy a szomszédok… (Dr. Répássy A debatter Róbert: Ez a válasz?!) Azon gondolkodom. hogy vannak bizony szerencsés bányavállalkozók ebben az www.

246 A politika (2000-2006) . most 181-en fogadták el a miniszter válaszát. Uo.” címmel. Szíjjártó Péter október l-jén újabb interpellációt olvas föl a Ház plenáris ülésén „Privatizáció nómenklatúra módra II. (Korábban a Németh Miklóssal szembeni ellenállásnak is volt hasonló motívuma. hogy nem. a párt elnöke – ő alighanem más megfontolások miatt –. hogy az MSZP egy részének a viszonya ambivalens ehhez az ügyhöz. azt mondom. azaz: nincs meg a válasz elfogadásához szükséges abszolút többség. mint ahogy azt maga állítja. 177 nem és 4 tartózkodás.) Bizonyára apa és fia jó időben volt jó helyen. azt mondom. 2 tartózkodás mellett elfogadja. és tartották a frontot az utódpártban – a háttérben vagyont gyűjtött és meggazdagodott. aki a kilencvenes évek elején. (Derültség. az ügy azonban nem zárul le ennyivel. taps az MSZP soraiban. mert a szavazásnak vannak további figyelemre méltó részletei és érdekességei. hogy lehet-e Magyarországon tisztességesen boldogulni. Ha azt kérdezik – mert ne hallgassuk el –. (Taps az MSZP soraiban. törvényesen és tisztességesen!” 178 A miniszteri válaszról történő szavazás eredménye azonban ezúttal jelentősen különbözik a három héttel korábbitól: 181 igen. hogy a korábbihoz képest csökkent volna az igenek száma. aki – némi hezitálás után – végül kimondja az igent. Az ügynek nyilván folytatása lesz. hogy mi az. hogy kell-e szégyenkezni Magyarországon a sikerért. Történetesen épp a „nomenklatúrázó” Szili Kataliné. a négy szűk esztendőben – míg ők bűnbakként szerepeltek a nyilvánosság előtt. 177 178 Uo.) Kovács László. A nemek azonban egy híján negyvennel szaporodtak. Szili. hogy! Nagyon is. – Dr. Ha azt kérdezik. de teljesen nyilvánvalóan szintén elutasító gesztust tesz: mindkét alkalommal kimegy az ülésteremből a szavazás előtt. Répássy Róbert közbeszól. 138 nem ellenében. A Fidesz tehát ezúttal készült és mozgósított. s kettővel a tartózkodások is (két szocialista és két szabaddemokrata képviselő). azt mondom. Gyurcsány ezúttal másként felel. Három hete 169-en. Ebben a helyzetben a szavazásban addig részt nem vevő házelnök voksa dönt. Jánosi – és bizonyára mások – nyilatkozataiból ugyanis érezhető volt. hogy én tisztességesen boldogultam-e. ha ön azt kérdezi. Annál is inkább. Éppen ellenkezőleg: pontosan egy tucattal nőtt. Először is szögezzük le: nem az történt. ha nem is nyíltan. Hogy sokan ellenszenvvel tekintenek a milliárdos Gyurcsányra. Válaszának lényege így hangzik: „Ha azt kérdezik.országban. hogy igen.) 177 Az Országgyűlés a miniszter válaszát 169 igen szavazattal. Az igenek száma tehát pontosan megegyezik a nemek és a tartózkodások együttes szá mával. Szó szerint megismétli a három héttel korábbi szöveget.

A miniszterelnök szeptember elején, még az első interpelláció előtt, egy tapolcai frakcióhétvégén, reagálván a sajtóban már megindult támadásokra, beszédében „felkészült, szorgalmas kormánytagnak” nevezi Gyurcsány Ferenc sportminisztert, aki „kormányzati poszton nem hibázott, és nem volt jogellenes cselekedete”. (Kiemelések – D. J.) Hozzátette még: „Nem fogom hagyni, hogy egyenként lőjenek ki minket.”179 Medgyessy Péter ma is visszafogottan beszél a dologról, „Az elnökségben nagyon nekimentek, csak én szóltam mellette. Azt mondtam: nem finom, de nem törvénytelen, amit Gyurcsány csinált.” „Amikor két hónapos miniszterként nekem jöttek az Őszöddel, és az ügy hullá mai elérték a miniszterelnököt, el kellett döntenie, hogy kiáll-e mellettem vagy sem. Inkább kiállt, de nem maradéktalanul, ez kétségtelen. Az is világos volt, hogy ezt a meccset nekem kell megvívnom. Medgyessy nem támadott hátba, nem lökött el, de egy igazi, egyenes, egyértelmű mondatot sem mondott ki. Lényegében azt mondta: ha meg tudod magadat védeni, akkor miattam maradhatsz. Ez volt az üzenete. A pártban végképp nem volt szövetségesem. Kovács kétszer kimegy az interpelláció után a szavazásról. Többen komolyan gondolkodnak azon, hogy megtartsanak-e vagy sem. A hátam mögött sokan arra biztatják Medgyessyt, hogy engedje el a kezemet. A pártvezetők egy jelentős része, azt hiszem, annak szurkol, hogy bukjak meg; a pártvezetésben nincsenek szövetségeseim. Senki. Nincsenek, és nem is keresem senkinek a szövetségét. Tudom, hogy nem errefelé van a megoldás, mert minden efféle dolog ideiglenes. Csak pillanatnyi tűzoltás. Ezt a harcot nekem egyedül kell megvívnom. Tisztában vagyok azzal, hogy ha nem szerzem meg a frakció és a párt nagy többségének támogatását, akkor hosszabb távon nincs esélyem.” A kínos interpellációs szavazás után az MSZP-frakció rendkívüli ülést tart. Vitányi Iván szerint képlékeny volt a helyzet, mert Gyurcsány válasza: „jó időben voltam jó helyen”, elég rossz hatást tesz a szocialistákra. „Kósa Feri például nagyon ellene volt. Kovács is – ő mindig. Engem régebben gyakran leszúrt Gyurcsány miatt. Mostanában viszont már azt mondja, tévedtem. ” A frakcióülésen „Kósa tőkésezik”, és tisztázó vizsgálatot követel Gyurcsány anyagi ügyeit illetően. Vitányi tiltakozik. Elmondja, hogy ő most festeti a lakását, neki nincs egyéb jövedelme, mint a képviselői fizetése, az pedig még egy felújításra sem elég. Ha tehát Gyurcsány ellen vizsgálat indul, akkor mindenkit vegzálni kell a frakció ban, aki az utóbbi évtizedben házat vett, épített vagy bármi hasonlót csinált, mert jogos a kérdés, hogy honnan volt rá pénze. Természetesen Gyurcsány Ferenc is fölszólal. Elmondja, hogyan lett vállalkozó, hogyan ismerte meg Tatai Ilonát, Jantner Antalt és a többieket. Önmagát „pártból kiűzött szocialistának”, „kényszerből lett tőkésnek” nevezi. Vitányi szerint „meg tudja nyerni az embereket”,
179

http://www.origo.hu /itthon20030905medgyessy.html

A sportminiszter

247

maga mögé tudja állítani a frakció zömét. A képviselőcsoport kiáll mellette: amíg a mi miniszterünk, addig mindenkinek támogatnia kell, ha az ellenfél támadja. A szóban forgó frakcióülést – még a két interpelláció között, szeptember 27-én – megelőzi az Országos Választmány ülése. Gyurcsány itt nyeri meg az első csa tát. Az ügye nincs napirenden, ő maga kezdeményezi a tisztázását. Nagy és hatá sos beszédet mond. „Gyurcsány Ferenc azt kérte – megszólítva Kovács László pártelnököt és Jánosi Györgyöt is öntsenek tiszta vizet a pohárba. Döntsétek el: ha kellek, akkor álljatok ki mellettem, ha nem kellek, mondjátok meg, és azonnal kérem a felmentésemet a miniszterelnöktől.” 180 Miután – hosszas ügyrendi vitát követően – kiderül, hogy a sportminiszter a választmányban nem kérhet bizalmi szavazást maga ellen, azt kéri, legalább tapssal jelezzék a véleményüket. „A választmányi tagok szimpátiája… egyértelmű volt: a sportminiszter beszéde hatalmas tapsot kapott. Ezt követően, a felszólalások során senki sem védte meg Jánosi Györgyöt… volt, aki egyszerűen alkalmatlannak nevezte tisztségére a választmányi elnököt… Hivatalosan immá ron minden fórum, így a pártelnökség, a frakció, a miniszterelnök és most a választmány is kiállt Gyurcsány Ferenc mellett. Kérdés persze, hogy mi zajlik a háttérben… az ügy még korántsem lefutott. Még egyáltalán nem lehet biztosra venni, hogy a pártból nem érik további támadások a minisztert. Hiszen… egységnyilatkozat ide vagy oda, az MSZP első vonala továbbra sem kedveli Gyurcsány Ferencet.” 181 „A választmányt és a frakciót is megnyerem. Az az igazság, hogy a pártban és a parlamentben elmondott beszédeim nagyon erőteljesen szembemennek a Fidesszel, és a tagok meg a frakció nagy részét ez lelkesíti. A rohadt életbe! Ez a fickó, ez megküzd! Persze önmagáért is – de értünk is. Október végére eldől, hogy ez megvan. Azután pedig egy nagyon fontos lépés következik. Ezt követően teszem azt a bizonyos nyilatkozatot a fideszes árnyékállamról. Erről előzetesen tájékoztatom Medgyessyt, hogy én ezt el fogom mondani. Ehhez a nyilatkozathoz az kellett, hogy már tudtam, a sajátjaim úgy tekintenek rám: a meccset az ő emberük nyerte. A nyerésben benne volt, hogy ez a fickó fölvette a kesztyűt a Fidesszel szemben! Az őszödi meccset a saját érdekemben vívtam meg, de meg akartam nekik mutatni, hogy megvívom a ti érdeketekben is, ha akarjátok. Ebben az értelemben a dolog össze volt rakva. Ekkor már kerestem, hogy mi legyen az az ügy, amivel ezt a pozíciót kialakítom. Tudatosan. Sokat morfondíroztam. És amikor megvolt, akkor pontosan tudtam, hogy ez karaktert fog szabni nekem, és hogyha van tehetségem, akkor el fogom érni, hogy Orbán reagáljon. Az volt a cél, hogy Orbánt reagálásra kényszerítsem, taktikailag is. És
180 181

A Népszabadság tudósítá sa . 2003. szeptember 29. Uo.

248

A politika (2000-2006)

Orbán másnap reagált. Ez minősítette és megerősítette a szövegemet. Ezzel lényegében eldőlt a dolog. Orbán, aki nem szólalt meg érdemben az előző másfél hónapban, erre a vádra – a kormányváltás óta először – velem szembe indult el.” Mint a lapok hírt adnak róla, Gyurcsány Ferenc az elmúlt hetekben több alkalommal, így az informális kormányülésen és az MSZP választmánya előtt is kifejtette a fideszes árnyékállamra vonatkozó megállapításait. 182 A sportminiszter Orbán Viktor október 23-i kijelentésével indítja gondolatmenetét. A volt kormányfő azt mondta: „Ami körülvesz minket, az csupán ideiglenesen körülöttünk állomásozó állapot.” Az „ideiglenesen itt állomásozó” a magyar közbeszédben a megszálló, idegen hatalomra utal – állapítja meg Gyurcsány. „Arra utal, hogy Orbán Viktor szerint Magyarország jelenlegi kormánya megszálló, idegen hatalmat képviselő kormány, ezért kell tőle megSisakot föl! szabadulni… A Fidesz erkölcsi-politikai értelemben illegitimnek tekinti a baloldali magyar társadalmat, és minden tekintetben törvényen kívülinek tartja annak politikai képviseletét. Ha pedig így van – sugallja egyértelműen a Fidesz –, akkor annak felszámolásáért szinte minden eszköz megengedhető.” A miniszter szerint ez súlyos kihívás a baloldalnak. „A Medgyessy Péter kormánya által meghirdetett nemzeti közép politikája ugyanis a társadalmi kiegyezésre és az erre épülő politikai együttélésre alapozódik. Azt tételezi fel, hogy vannak mindkét fél által elfogadott közös politikai célok. Amikor a nemzeti közép politikájának fenntarthatóságáról beszélek, nem a politika tartalmát kérdőjelezem meg, azt továbbra is helyesnek tartom… ám ma úgy tűnik, hogy nincsenek meg a feltételek e politika változatlan folytatásához. A legnagyobb ellenzéki párt nem akar sem társadalmi kiegyezést, sem politikai együttélést… Ami leginkább fenyegeti a demokratikus jogállami kereteket, hogy a Fidesz nem árnyékkormány, hanem árnyékállam működését készíti elő. Míg az árnyék
182

Árnyékálla mot épít a Fidesz. Népszabadság, 2003. október 29.

A sportminiszter

249

kormány a köztársaság politikai intézményi kereteibe illeszkedve a politikai alternatívák felmutatásának intézménye, az árnyékállam ténylegesen alternatív hatalom gyakorlására szerveződik… Az árnyékállam… arról szól, hogy egyes közszolgálati intézmények és azok vezetői nem a köztársasághoz hűségesek, hanem az őket kinevező kormány mögött álló politikai erőkhöz… Miután az árnyékállami működés nem illeszthető be a demokratikus műkö dési keretekbe, és nyilvánvalóan arra szolgál, hogy megtörje a köztársaság legitim intézményrendszerét, ezzel a politikával nem lehet, nem szabad kompromisszumot kötni. Azaz a kormány és a mögötte álló pártok nem tehetnek mást, mint hogy felveszik a sorozatosan eléjük vetett kesztyűt, és megvívják azt a küzdelmet, amely arról szól, hogy Magyarország demokratikus jogállam vagy demokratikus akaratnyilvánításában korlátozott tekintélyállam lesz.” 183 Erőteljes és súlyos mondatok. De nem a tartalmukkal van baj. Nem azzal, hogy mit mondanak, hanem azzal, hogy ki mondja őket. Általában véve igaz állításokat tartalmaznak a jogállam helyes működéséről, s ha konkrétan a fideszes kormányzat által pozícióba helyezett legfőbb ügyészre, a jegybankelnökre, továbbá a PSZÁF-elnök vagy – erős megszorításokkal – a köztársasági elnök bizonyos megnyilvánulásaira gondolunk (Gyurcsány elhárítja, hogy bármelyiküket meg nevezze), akkor sem tűnnek teljesen megalapozatlannak. Ha egy publicista véleményeként hangoznának el, a szólásszabadság megnyilvánulásaiként üdvözölhetnénk őket. De egy miniszter szájából erősen problematikusak. Mert az ő pozí ciójából a kormányzat képviselője támadja a köztársaság független intézményeit, amely támadás – esetleges tartalmi megalapozottsága ellenére is – veszélyes tendenciát hordoz. Ez még akkor is így van, ha láttuk: Gyurcsánynak nem stratégiai, hanem taktikai céljai vannak a támadással. Ha mindenekelőtt – sőt: mindössze – a saját pártján belüli bázisépítésre akarja is azt felhasználni, s ha a verbális akciót nem is követik egyéb – hatalmi jellegű – manőverek. Orbánnak igaza van, amikor ugyanezt kifogásolja. 184 Gyurcsány viszont épp e kifogások elhangzása révén jut közelebb a maga politikai céljai eléréséhez… Az őt ért támadások, továbbá az elhárításukra tett erőfeszítések sikerei egyaránt arra ösztönzik a sportminisztert, hogy fölgyorsítsa MSZP-n belüli politikai bázisának megerősítését. Kormányzati pozíciója kiváló lehetőségeket kínál ehhez. Gál J. Zoltán: „Összeállított magának ott, a minisztériumban egy stábot, amelyik egy nagyon komoly politikai munkát kezdett el. Amikor először bementem hozzá, akkor láttam, hogy a kabinetirodáján van egy bazi nagy térkép. Abba be vannak szúrva mindenféle jelzések, hogy hol járt már. Van egy nagyon részletes
183 184

Uo. Gyurcsá ny fü ggetlen intézmények et tá ma d. Népszabadság, 2003. október 30.

250

A politika (2000-2006)

adatbázis arról, hogy kivel találkozott, miről beszélt, hol vannak pártszerveze tek, ahol még nem járt, hol vannak pártszervezetek, ahova mennie kell, kik az erős emberek a szocialista párt helyi viszonyai között, s a többi. Elkezdett konzultálni megyei elnökökkel, az üzleti világgal, iszonyú tudatosan. Kolozs Andris, a személyi titkára biztosan megmutatja neked: egy nagy adatbázisa volt arról, hogy az ő minisztere (és most csak a pártról beszélek) hol járt, kivel találkozott, és hogy néz ki az erőtérkép az országban és a szocialista párton belül. Sehol nem láttam még ilyen típusú profi munkát. 2004 augusztusában, abban a pár napos mini kampányban Kiss Péterrel szemben ez volt a siker fő titka. Ez az a munka, amit ő beletett. Mert a legelején elmondta, hogy ő itt fél kézzel elirá nyítja ezt a minisztériumot. Két-három dolog érdekli belőle, a sportfinanszírozás, ez az, a többi nem. Azt csinálják a szakértők, őt ez nem vonzza: hanem gyerünk be a pártba… Szisztematikusan, heti kétszer vidékre, fórumok, pártrendezvények, bemutat kozások, és aztán, ahogy ez lenni szokott, egy idő után jött vissza a hír Buda pestre, hogy Gyurcsány kurva jó. Hogy megtelnek a termek, hogy a szocialisták ilyet még nem láttak, hogy valaki ingujjra vetkőzve megreformálja az egészségügyet, egymagában. Kezdett a sajtó is odafigyelni. A hosszú Magyar Narancscikk az első. Gyurcsány vidéken.185 Elkísérik őt egy vidéki turnéra, és megírják, hogy itt valami történik. Aztán az Indexen is, meg másutt is megjelentek hasonló dolgok, és kezdett ez terjedni az egész médiában.” Szigetvári Viktor: „Nagyon tudatos bázisépítés folyt, de természetesen nem azzal a céllal, hogy akkor majd 2004 augusztusára, ha kell, megfelelő erő álljon mögötte, ilyet ép ésszel senki sem gondolhat… Építkezett, meg akart erősödni a párton belül, mint minden normális politikus, csak hát Feri elképesztő energiával és hatékonysággal csinálta ezt is. Sose felejtem el azt a napot például, amiko r szombat reggel, korán a Napkeltében kezdtünk, ahol nyilatkozott Verebesnek. Kilencre viszont már Mátraházán voltunk: Szabolcs megyei sportigazgatók to vábbképzése. Az úton párálló köd, kora tavasz, odabenn tréningnadrág, pici uni kumszag, pici sörikeszag, pici borosta – szűk két óra. Tizenegykor már újra úton voltunk Hajdú… valamibe, alighanem Böszörmény. Ott fórum, utána találkozó Medgyessyvel, aki szintén arrafelé járt, valami másik fórumon. Utána Hajdúból, Debrecen mellől, már öt óra után, merthogy elfelejtettük vagy nem is akartuk lemondani, át Pécsre, stadionvilágítást avatni. Fél kilenc körül fölavatni Tollerrel a stadionvilágítást, utána megnézni a meccset, barátkozni egy picit az elvtársak kal, és utána úgy tíz óra magasságában visszaindulni Budapestre… Nem azt mondom, hogy mindig ilyen sűrű volt, ilyen önkizsákmányoló, de volt egy nagyon erős, szisztematikus munka. Térkép, hogy hol voltunk, hol nem
185

Miklósi Gá bor: Gyurcsá ny vidéken: Ember a Marsról. Magyar Narancs, 2003. december 18.

A sportminiszter

251

voltunk, hogy ne boruljon meg a térkép… és egy idő után kimondva, kimondatla nul érezhetővé vált valami várakozásféle és valamiféle politikai szerepnek a lehetősége. Ez konkrétabbá és némileg explicitté vált akkor, amikor 2004 januárjában Feri Győr megyei elnök lett. Utána már legitimebb módon szerepelt még több helyen, még több meghívást kapott, ez egy öngerjesztő folyamat volt. De jelzem, hogy a pártelit, ha látta is ezt, és félt is tőle, a valódi erejéről és a rohamosan növekvő befolyásáról nem rendelkezett megfelelő információkkal. ” Gyurcsány Ferenc, amikor miniszter lesz, megszűnik Medgyessy Péter tanács adója lenni. „Onnantól nem hívtam, nem kerestem – ő sem hívott, ő sem keresett. De aztán később, amikor láttam, hogy mennyire elbizonytalanodik az egész Medgyessypolitika, újra megpróbálom, amit korábban. Medgyessynek megint írtam egy-két rövidebb-hosszabb papírt – összesen kétszer. 2003 őszén, mikor Indiába ment, az egy hosszabb út volt, előtte írtam neki egy két-három oldalas levelet. Megvan még – emlékeim szerint –, azt írtam neki, hogy nem jól mennek a dolgok. Hogy mást kellene csinálni és másként, mert ebből baj lesz.” A levél hangvételét jól mutatják a következő mondatok: „Mi a baj a politikánkkal? Elsősorban az, hogy erőtlen. Nem világos, hogy mit akarunk, hogy kikkel és milyen eszközökkel akarjuk elérni a céljainkat… Enged tük, hogy a politikailag szükséges a gazdaságilag lehetséges fölé kerekedjen… Itt tartunk 2003 őszén. Merre tovább? Félve a következményektől, úgy tűnik, nem merünk megmoccanni. A mozdulatlanság a vesztünket fogja jelenteni. Az orszá gét talán, a baloldalét egészen biztosan. Nem lehet tovább hátrálni… Nincs gyors megoldás. De fel kell mondani a politikai mellé- és félrebeszélés önemésztő, hazug rendszerét. Szembe kell fordulni a 20 másodperces politika logikájával. Abban a versenyben csak a hazugság győzhet, mert a hazugság mindig rövidebb az igazságnál.” „Hazajött Medgyessy, és idehívott párunkat: Draskovicsot, Kiss Pétert, Levendelt, Kérit meg engem. Itt ültünk. Azzal kezdte, hogy írt neki a Feri egy levelet, mármint hogy én, és elmondta körülbelül, hogy mi van benne: tennünk kéne valamit, fiúk. Tartottunk még vagy két megbeszélést, és az a történet vége, hogy írtam neki ezek alapján egy 57 pontos hosszabb papírt arról, hogy kezdődik az új politikai idény 2004 februárjában: ezzel kezdjük, ezt csináljuk. A dolog lényege alapvetően a 2004-ben induló új európai forrásokból egy új fejlesztési program. Mondtam, ez a te ügyed, Péter. Szociális ügyekben kiköltekez tünk, most arra kell koncentrálni, hogy ide fog jönni baromi sok pénz. 240 milli árd forint. 2004, 2005 meg 2006: a kormányzásunk utolsó része, erre kell politikát építeni. Ennek kell kialakítani a szervezett intézményeit, a politikai feltételeit. Ez lehet a te nagy történeted: te modernizálod az országot. Ez volt az üzenete annak a papírnak, de részletes tervekkel, ütemezéssel arról, hogy konkrétan mit

252

A politika (2000-2006)

kell tenni. Medgyessy elfogadja ezt. Leírom neki, hogy kivel kell egyeztetnie, és okulva korábbiakból, azt mondom neki, hogy engem tartson távol ettől a dologtól, mert ha ez megint az én papírom lesz a pártvezetés előtt, akkor meg fog bukni. Hanem mint a sajátját nyomja. El is kezdi az egyeztetést, még karácsony előtt egypár nappal összehívja a párt vezetőit, hogy akkor errefelé megyünk. Alapvetően megnyugodtam, hogy rendben van a dolog. Nem is találkozunk január elején. Úgy érzem, stabilizáltam a helyzetemet, a magam meccsét is megvívtam és megnyertem. Ezzel az árnyékállammal elmondtam a Fidesz érdemi kritikáját, és megerősítettem a párton belüli pozíciómat. Medgyessy számára megint kulcsszereplő vagyok, döntő befolyá som van a politikai stratégiára. Medgyessy elmegy valahova szabadságra. De közben már itt vannak az amerikai tanácsadói, akiknek a kiválasztásában, a megrendelésében nekem semmi lyen szerepem nem volt. Hazajön Medgyessy, és jelentős részben az amerikaiak tanácsára teljesen elfordul ettől a programtól, és elmondja ezeket a közjogi javaslatokra építő indítványokat, ami teljes csalódás. De nem nagyon érdekel. Nem verekszem meg érte. Tehát a minimális ambíció sincs bennem, sőt a beszéd elmondása előtt két nappal lóhalálában üzen, hogy nincs megelégedve a beszéddel. A parlamenti nyitóbeszéddel, hogy nem néznék-e rá? Ránézek, és azt mondom, hogy nézd, ha nagyon hiszel benne, akkor csináld ezt. De akkor tartsál ki végig. Akkor ez a politikád… Nem tart ki, az a probléma, hogy ebben sem tart ki. Lehetne talán ebből is politikát csinálni, de akkor erre kellene felépíteni mindent. De ehelyett elkezd a kormányátalakításon gondolkodni, és különböző helyekről az jön vissza, hogy engem akar gazdasági miniszternek Csillag helyére. Vagy fejlesztési ügyekkel foglalkozó miniszternek. Ez – gondolom – a saját papírom kapcsán jön ki belőle. Nekem soha nem teszi meg az ajánlatot, de itt-ott beszél róla. Én nem keresem a társaságát, nem zajlik erről kettőnk között beszélgetés, teszem a dolgomat. Ez az a tél, amikor megírom a Merjünk baloldalinak lenni! című szövegemet a karácsonyi bejgli mellett, ezt a papírt te ismered…” Később megismerem a Medgyessynek írt – nem a nyilvánosságnak szánt –, 57 pontból álló hosszabb tervezetet is. A címe: Új Magyarország születik. Kulcsszava a modernizáció, s valóban egy az európai uniós forrásokra épülő programot fogalmaz meg úgy, ahogy azt Gyurcsány Ferenc elmondta: konkrétan, pontos időbeli ütemezéssel, részletes akciótervekkel. Medgyessy nem tudott vele mit kezdeni… A Merjünk baloldalinak lenni! című röpirat Gyurcsány Ferenc addigi politikai közírói munkásságának összefoglalása és betetőzése. 186 A szerző az MSZP vá186

Mozgó Világ, 2004. á prilis.

A sportminiszter

253

lasztmányának tagjaként jegyzi a közel húszoldalas művet. A szöveg alatt feltünteti a keltezést: 2004. január 12-t (a karácsonyi bejgli tehát kitartott egy darabig). A tíz fejezetre tagolt írás első része az „Útban a posztmodern felé” címet viseli, és a globális világtér szülte főbb gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális változásokat összegzi. Új elemet nemigen tartalmaz a korábbi cikkek megállapításaihoz képest, de a megfogalmazás pontossága és tömörsége helyenként figyelemre méltó: „Az utolsó mintegy fél évszázadban nagyot fordult a világ… A klasszikus ipari termelésre épülő gazdaság átalakult, a gazdaság erejét ma a szolgáltatás, a tudás, az információipar adja. A gyárak szervezett kétkezi munkásainak jelentős részéből művelt, önálló felelősséget viselő középosztálybeli alkalmazott lett… A huszonegyedik század polgári társadalmai alig hasonlítanak száz évvel ezelőtti önmagukra. Mások az alapvető konfliktusok, így mások a lehetséges megoldások, az alkalmazható eszközök. Átalakultak a hajdan volt társadalmi törésvonalak, a tulajdon birtoklásával, illetve hiányával jellemzett osztályok határai elmosódtak, az osztályküzdelmet az intézményesült politika világában felváltotta… a sokdimenziós rétegstruktúrába tagolt társadalmi csoportok bonyo lult versenye és együttműködése… Az egyidentitású munkás és tőkés helyébe a sokidentitású polgár lépett… A vezető állású alkalmazottak jelentős része nem egyszerű végrehajtója, hanem alakítója az őket foglalkoztató vállalat akaratának. Több mint százezer mikro- és kisvállalatban nem válik el egymástól tulajdonos és alkalmazott… A korai polgári társadalmak osztálypolitikájának egymást kizáró alternatíváit felváltotta a posztmodern identitáspolitikájának korrekciókra épülő mértékletessége. Radikális osztálypolitikák helyébe mérsékelt közpolitikák léptek.” (Kiemelések – D. J.) A második fejezet címe: „Kétsebességű Magyarország”. „A magyar társadalom szerkezete, gondolkodásmódja, kultúrája kettős képet mutat. A nyugatias posztmodern mögött szűnni nem akaróan van jelen a félmodern zárványosodó világa. A fejlettebb régiókban és a városokban élő csalá dok, közöttük is elsősorban a magasabb társadalmi státusúak hétköznapjai, szokásai alig térnek el a bajor, a toscanai vagy éppen a lotaringiai családokétól… Nem ez a helyzet a lemaradó régiók, a kistérségek községeiben, a városszéli szegény- és cigánytelepeken. A munkából, a tudásból és a kultúrából kirekesztetten élők százezrei nem rendelkeznek a polgári élet függetlenségéhez szükséges személyes és társadalmi javakkal. Állandó munka hiányában a segély válik a megélhetés legfontosabb forrásává… A modern Magyarország legmélyebb konfliktusa az elkülönülő posztmodern, illetve félmodern társadalom egymással is rivalizáló igényeiből és felzárkózási, fejlődési szükségleteiből ered. Befogadó modernizáció helyett elkülönülő politikai osztályok radikális identitáspolitikájának vagyunk tanúi. A többség javát szol-

254

A politika (2000-2006)

gáló bátor és innovatív közpolitikák helyét a kevesek hatalmi érdekeiből kiinduló, szimbólumokban megjelenő elitpolitizálás vette át.” (Kiemelések – D. J.) Ez a magyar társadalmi és politikai erőteret élesen átvilágító leírás csonka. Kimarad belőle a magyar társadalom derékhada. Azok a – sokszorosan tagolt – középrétegek, amelyek a globalitáshoz kapcsolódó, nemzetközileg is verseny és piacképes elit, illetve a modern világban semmiféle eladható tudással nem rendelkező, reménytelenül leszakadt, mindenhonnan kihulló, visszaintegrálódni képtelen roncstársadalom között találhatók, s amelyek mindennapos küzdelmet folytatnak a feljebb zárkózás érdekében, illetve a leszakadás ellen. Amelyek az előző kormányzati ciklus idején a magyar jobboldal – elsősorban (de nem csupán) a retorika szintjén – kitüntetett társadalmi célcsoportját képezték. Részben emiatt, részben az erős ideologikus jelleg okán, a politikai rivális jellemzése – annak sok igazsága ellenére is – egyoldalúvá válik egy kissé: „A magyar jobboldalt általában hidegen hagyják a növekvő társadalmi különbségek. A természetes rend által meghatározottnak, így végül is helyénvalónak tekintik őket. A hagyományos magán- és a keresztény valláserkölcs védelmezőjeként befelé forduló, piac- és globalizációellenes politikát folytatnak. Nem érintette meg őket az amerikai és a brit konzervatívok neoliberalizmusa, nem váltak újkonzervatívvá. Maradtak előítéletesek majd mindennel szemben, ami az el múlt évtizedek terméke. Nem tudnak mit kezdeni a globális világban csak korlátok között létező szuverén nemzettel, a megváltozott családi szerepekkel és a nem hagyományos családban élők gondjaival. Értetlenül figyelik a televíziós tömegkultúra terjedését, idegenkedve tekintenek a modern művészetekre. A bűnözés és a kábítószer-fogyasztás terjedésének megakadályozására csak a növekvő mértékű állami kontroll és erőszak alkalmazását látják megoldásnak. A magyar jobboldal nem az új, hanem a régi Magyarországhoz vonzódik. Programja a modernizációtól való tartózkodásra és félelemre épít.” Gyurcsány szövege – magas intellektuális színvonala ellenére nem tudományos szöveg. Elemző ereje és lényeglátó képessége erős ideológiai és politikai elköteleződéssel, illetve törekvésekkel párosul. Nem szakember, hanem politikus műve. Műfaját tekintve politikai röpirat, amelynek minden kiválósága és erénye mellett velejárója a leegyszerűsítés, az egyoldalúság és az elfogultság. Megmutatkozik ez az olyan – leegyszerűsítő és patetikus – megfogalmazásokban, mint: „a tét nem kicsi: haladás vagy maradás”; de legegyértelműbben a magyar baloldal leírásakor érhető tetten: „A magyar baloldal sokat változott. 1953, 1956, 1968, majd a nyolcvanas évek rendszerváltásban véget érő reformjai mind arról szólnak, hogy a baloldal leszámolt múltjának egy egy darabjával, majd negyed és félfordulatokkal új irányba indult el. A magyar baloldal fél évszázad belső küzdelmével demokratizálta és modernizálta politikáját, önmagát és Magyarországot.” (Kiemelés – D. J.)

A sportminiszter

255

amely nem a múlt. a mi intézményeinknek. Ám az új öntudat alapjául bizony hamis. A miniszterelnököt ekkor már természetesen nem Medgyessy Péternek. de legalább: ferde tudatot kínál Gyurcsány Ferenc. Megalkothatjuk a modern európai Magyar Köztársaságot. és talán még képesek is lehetünk arra. mint az önbizalmát vesztett. avagy a természetes rendjében élő társadalom sors szerű átkának. elviselhető mértékűvé tenni. önként vállalt aktív magatartásunk nak kell a különbségeket megszüntetni. jogszabályainknak.” Túl azon. torzító politikai egyoldalúságnak. mert önmagáért beszél: célja nem más. Ha pedig mi tesszük különbözővé a megszületésük pillanatában még azonos ígéretű emberi sorsokat. Akinek a XX. felhalmozott javainak újraelosztásával foglalkozott. hogy múlt és jövő effajta leegyszerűsítő – s a lényegét tekintve hamis – szembeállítása tipikusan az ideologikus szövegek sajátja. a történelmi tényeket negligáló. értékeket és célokat: „Magyarország az elmúlt években belső problémáival. lelkifurdalással küszködő. posztkommunista baloldal öntudatra ébresztése. amellyel nem szükséges vitatkozni. hogy a miniszterelnök programjává ez a szellemiség és ez a tartalom csak a 2006-os választási kampány finisében válik. Belső vitáinknak. De tehetünk mást is. hanem Gyurcsány Ferencnek hívják. A Merjünk baloldaliak lenni! című röpirat harmadik fejezetének címe: „A hagyományos politikákon túl”. politikai megerősítését. kulturális. Erre csak másfél évvel később – az Útközben című könyvében – lesz képes rászánni magát. Építhetünk egy új Magyarországot. századi nemzetközi és magyar baloldal igazi múltjával való szembenézése még hátravan. esetleg áldásának. hogy igazságot szolgáltassunk a sérelmet szenvedettek kisebb vagy nagyobb csoportjainak. embereknek. »megsértett történelmével«. az országot megosztó modernizációs törés áthidalását kell helyezni. letűnt osztályainak utóvédharcával. hanem a jövő kérdéseire válaszol. Ma már tudjuk azt is. hanem nagyon is az általunk alakított társadalmi együttműködés termékének. Mehetünk tovább ezen az úton. De olvassuk tovább a 2004-es szöveget: „Az országstratégia középpontjába Magyarország nemzetközi gazdasági. de legalábbis csökkenteni. Magyarországot meggyengítették ezek a küzdelmek. A szerző – itt elvi szinten: ezért hitelesen – definiálja a baloldali gondolkodásmód lényegét: „Baloldalinak lenni annyit tesz. akkor nekünk.” Gyurcsány Ferenc ezután – egy az országról vagy inkább az előző kormányzati ciklusról kiállított tömör látleletet követően – az egész magyar politikai spektrum számára jelöli ki az általa kívánatosnak tartott új kereteket.A fenti leírás olyan fokát jelzi az ideologikus elfogultságnak. gazdaság és társadalompolitikánknak 256 A politika (2000-2006) . megállapíthatjuk. hogy különbségeink nem tekinthetők a Gondviselés. hogy Gyurcsány nyilvános röpiratában a Medgyessynek írt belső papír szellemisége és konkrét tartalma jelenik meg. mint azt gondolni.

a magyar kultúra és tudomány határon túli jelenlétének szélesebb körű biztosí tása léphet. innováció.” A „Jóléti reform vagy bukás” című nyolcadik fejezet összegzi mindazt. Hetedik fejezet: „Külpolitika az országstratégia szolgálatában”. család-. Fel tudjuk-e oldani a lemaradók több támogatást. Jövőnket az dönti el. a magyar baloldal. és nem igényel különösebb ismertetést – sem kritikát. lakás. amit Gyurcsány Ferenc ebben a témakörben – oktatás-. A kisebbségi politika jobboldali. A magyar A sportminiszter 257 . hogy képesek leszünk-e a félmodern és a posztmodern egymással rivalizáló programigényét új stratégiai célokban egyesíteni. valamint a múltbeli sérelmeket ápolgató külpolitikai célok helyébe a magyar vállalatok és intézmények gazdasági. Az utóbbi még „a baloldal stratégiai céljaként” megfogalmazva sem vehető komolyan: a politikai röpiratoknak ugyanabba az eszköztá rába sorolható. egy rövid részlet.ezt a célt kell szolgálniuk. nemzeti önazonosságuk megőrzésének és megerősítésének támogatása. A magyar külpolitika célrendszerében változatlanul kiemelt szerepet kap a határon túli magyar közösségek érdekeinek védelme. egyensúly”. Az előttünk álló feladatok többsége nem oldható meg négy évre szóló félországnyi többséggel.és adópolitika – a korábbiakban már sokszor kifejtett. teljes foglalkoztatottság”. Nem mi. illusztrációul: „A magyar külpolitika céljai a NATO-tagsággal. illetve konkrét szakpolitikai célokat rögzít. hanem az egész ország.és társadalomstratégiai alapelveket tisztáz. üzleti érdekeinek fokozottabb képviselete. A címe: „Vállalkozás. társadalmi szabadságot megfogalmazó elvárása között feszülő konfliktust?” A negyedik fejezet címe önmagáért beszél: „Növekedés. Ezek súlyos gondolatok. egészségügy-. társadalombiztosítás-. tudás. Mire valaki legyőzi a másikat. tönkremegy Magyarország. mint némelyik korábban minősített szlogen. Kilencedik fejezet: „A Harmadik Köztársaság megerősítése”. A hatodik fejezet gazdaság. az Európai Unióhoz való csatlakozással… nagyrészt teljesültek… Az intézményi. több védelmet igénylő követelése és az elöl baladó versenyképes csoportok nagyobb gazdasági. Nem félek a megfelelő kifejezés használatától: államférfira valló mondatok következnek: „Az ország és a szociáldemokraták előtt álló egyik leggyötrőbb kihívás az ellenségeskedésbe fordult belpolitikai küzdelmek megfékezése. Kár lenne tagadnunk. bajban vagyunk. Az ötödik: „A fejlesztés országstratégiája” az Európai Unió kereteiben történő – ez egyaránt jelenti a forrásokat és a kereteket – magyar gazdasági és társadalmi modernizáció perspektíváit vázolja tömören. Íme. A politikai riválisok felett aratott pirruszi győzelmekben elvész Magyarország. A szemet szemért politika tönkreteszi az országot. versenyképesség. szervezeti integrációt elősegítő. nacionalista keretét a modern magyar baloldal semmilyen tekintetben nem fogadhatja el.

hosszabb távon még sincs alternatívája. Gyurcsány Ferenc írását a címet megismétlő pár soros utolsó fejezet foglalja keretbe: „Merjünk baloldaliak lenni!” Mit mondhatunk? Efféle szövegeket nem sportminiszterek szoktak publikálni. hogy a győztes mindent visz. Legrosszabb esetben pedig annyi alkalommal mér választási vereséget jobboldali riválisára. A pártok versengése nem terjeszthető ki a civil társadalomra. hogy ebben az időben Hiller István vezetésével már dolgozik az MSZP-ben egy munkacsoport. Hiller és csapata számára komoly kihívást jelent Gyurcsány karácsonyi bejgli mellett született dolgozata.és államigazgatásra. A nemzeti megegyezésre épülő politika komoly sérelmeket szenvedett az elmúlt időben. nincs realitása egy átfogó politikai megállapodás megkötésének a két politikai oldal között. aki addig – a képernyőn keresztül – sokkal kevésbé tett rá jó benyomást. mint az MSZP hivatalos politikai agytrösztjének a fejében… 258 A politika (2000-2006) . mint a közvetlen kontaktus során. Csak egyetlen Magyarország van… A pártok felelőssége lehet részleges. hogy Gyurcsánynak a kisujjában is több van. Egy erős. hogy a jobboldal ennek az ellenkezőjét hiszi… A nemzeti közép politikája eredetileg helyes felismerésre épült. szervezett. amikor idézem őket. Mint utóbb megtudom. A politikai jóhiszeműség maradéka is a semmibe veszni látszik. Nincs két Magyarország. Ma úgy tűnik. Gyanítható. amíg annak politikai kultúrája be nem fogadja az ország által kívánt változásokat.baloldal mélyen meg van arról győződve. Akkor sem. (E könyv szerzője opponensként szerepel a vitán. A Mozgó Világ áprilisi számában megjelenő dolgozatot kivonatosan már január 16-án ismerteti a Népszabadság. Amikor pár hónappal később a hivatalos stratégiai munkacsoport is előáll a szövegével. a szükséges kompromisszumokat. s bevallja: akkor szerzi az első pozitív benyomásait Gyurcsány Ferencről. Nem igaz. A jelenlegi veszélyes helyzetből azonban nincsen gyors kiút.) A sportminiszteri státus és a fent idézett szövegek „inkompatibilitása” keltette feszültséget nem csökkenti az a körülmény sem. a gazdasági életre. amely a párt hivatalos politikai stratégiáját volna hivatva megfogalmazni és meghirdetni. 2006 márciusában. egy hónappal a választások előtt. ha az ország érdeke ezt kívánná. Jól kormányozva el tudja érni a politikai magatartás uralkodó szabályainak megváltoztatását. a kormányé nem. február 11-én pedig nyilvános vitát rendeznek róla a Kossuth Klubban. hogy a háborúskodás kirobbantásáért a jobboldal »két Magyarország«-koncepciója felelős. egységes baloldal együtt tud élni az elődei által kinevezet tekkel.” Ezek az önmagukban is kemény és súlyos mondatok még keményebben és súlyosabban kopognak most. világos demokratikus elveket valló. a köz. magamban megállapítom.

hogy Gyurcsány – miután pillanatok alatt átlátja és megérti őket – csak részben idomul a törvényszerűségekhez és az elvárásokhoz: sokkal inkább átírni. A KISZ-ben – a reformok által – már egyértelmű változások kísérték (természetesen nem magányos) törekvéseit. évezred) elején aztán egy a korábbihoz képest megint csak merőben új világban. a törvény. az elvárásait. is láttuk. Korábban megállapítottuk. Az adott közeg átalakítására irányuló törekvés. hogy az új közeg villámgyors felmérése és a hozzá való sikeres alkalmazkodás mellett – bizonyos értelemben azzal szemben – – egyre inkább fölerősödik egy másik tendencia. továbbá képes mindezekhez ugyancsak villámgyorsan és roppant eredményesen alkalmazkodni is. Az Apáczai Kollégium esetében – önkéntes távozása révén – még csak önsorsrontó lázadásra futotta erejéből: az elhagyott közeg maga változatlan maradt. majd a kilencvenes évek derekán az üzleti világban elért rendA sportminiszter kívüli siker. Új normákat teremteni a régiek helyett.és szabályszerűségeit felismerni és megérteni. átformálni igyekszik őket. s a maga útját járva. Az üzleti világban – kétévi intenzív tanulás és alkalmazkodás után – azonban már úgy lépett ki a tanácsadó cégből. amelynek segítségével új közegbe kerülvén villámgyorsan képes azt átlátni.A sportminiszterségről szóló fejezet végén érdemes visszapillantani könyvünk hősének pályájára és személyiségfejlődésére. ezzel ért el egyre nagyobb sikereket. hogy Gyurcsány Ferenc egyik legfontosabb karaktervonása a kreatív alkalmazkodás képessége. és ismét új világba kerül. – mint részben már eddig. De valami másnak is. Az a tulajdonság. Annak. átszabni. Ahogy halad előre a pályáján. s a következő fejezetben még inkább A sportminiszter 259 . másrészt az utódpárt speciális és belterjes közegében – lehettünk tanúi e nem mindennapi kreativitás működésének. a kormány-. A következő évtized (évszázad. hogy saját vállalkozást alapított. majd – ellenkező előjellel – a pápai közegbe történt visszaintegrálódásnál. ezeket azonban mindenestül elsodorta a rendszerváltozás. Előbb a fővárosi elitképzőbe került vidéki proligyerek esetében láthattuk ezt. Politikai tanácsadóként pedig. illetve a pártpolitika területén – azon belül is egyrészt a sport. idővel azt kell konstatálnunk. Ezt mutatta meg a nyolcvanas évek második felében befutott gyors KISZ-es karrier.

látni fogjuk –korántsem elégszik meg a támogatott politikus puszta kiszolgálásá val. abba az imént nyerhettünk némi bepillantást. A java azonban csak most következik. 260 A politika (2000-2006) . és önálló politikai szerepre tör. valójában fordítva szeretné működtetni a kapcsolatot. Amikor ez nem sikerül. bizonyos értelemben rebellissé válik. Hogy ennek elnyerése után a sport és a pártpolitika világát mi módon és mekkora sikerrel próbálja meg átformálni. az ő igényeihez és elvárásaihoz történő alkalmazkodással: a saját stratégiai elképzelései szerint.

Nem azért. hogy a Richtofit-programot folytatjuk. az pedig az ő alkalmasságában. hogy Richtofit-program… Ezer ilyen történet volt. és hogy érdemi kockázat egy ilyennel nekimenni ennek az egész dolognak… Akkor ez nagyon igazságtalan megjegyzésnek tűnt. hogy miniszterelnöknek jobb lesz. És hogy csak abban bízhatunk. Borzasztóan bántott. ami az övé volt: a száz nap.Miniszterelnök-váltás Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc viszonya 2004-ben folyamatosan romlik. az biztos. addig jó volt. Életem nagy élménye volt. mert kettejük közül ő a bizalmatlanabb. de miniszterelnöknek majd jó lesz. csinálta. és én iszonyú biztos voltam benne. Gál J. Közben persze láttuk. amit szembe lehet állítani Orbánnal. vezette az üléseket. és hát akkor a legfontosabb politikai üzenetünk az volt. és Feri kifa kadt. idegesek voltunk. most még ügyetlen. mert nincs benne a politika világában. egy esti whiskyzésbe torkolló megbeszélésen. mint jelöltnek. Sokkal jobb. Bocsánat. hanem kölcsönös bizalomvesztésről. Kb. mondjuk így: az ő ítélőképessége a jobb. nem ment jól a kampány. és Medgyessy hosszan elkezdte mesélni. ami szintén a Miniszterelnök-váltás 261 . hogy még egy ilyen rossz miniszterelnök-jelöltje nem volt a szocialista pártnak. Összeszedett volt. Együtt az egész stáb. hogy pont ez az esetlensége ad neki egy olyan karaktert. hogy sikerülni fog. én ezen nagyon megütköztem. hanem mert ő az intelligensebb. mert vezetett már céget. mikor elmentünk: Oroszlány. Valójában nem elhidegülésről van szó (hisz a kapcsolatuk sohasem volt szorosnak vagy bensőségesnek mondható). hogy jó-jó. meg ért a pénzügyekhez… Amúgy az elején valóban jó is volt. meg bankot. Volt Szemlőhegyen. korrekt volt. még folyt a kampány. hogy ezt most miért mondod. hogy ezeken a vidéki turnékon hát… néha borzasztó beszédeket mondott. addig. a Feri lakásán egy beszélgetés. Az egész térség reorganizálása EU-pénzből. Meg a második száz nap: addig vitte a lendület. amíg tartott az. hát ez egyálta lán nem igaz… Végül abban maradtunk. Nagy sajtótájékoztató: Tatabánya. Oroszlány. szerepet osztott. Zoltán: „Emlékszem. az milyen kurva jó. felkészült volt. A miniszterelnök egyre kevésbé bízik sportminisztere lojalitásában. Gyurcsány esetében a folyamat korábban kezdődik. merthogy a Medgyessy. Braun Robinak azóta is a fejére olvassuk azt a mondatát. de mégis úgy láttuk. Tatabánya és ugye ott a Vértesi Erőmű túlélése és az oda kapcsolódó több száz munkahely megmaradása volt a tét.

Már a legelső kormányüléseken. merthogy az MSZP-ben nagy tekintélytisztelet nincsen. hogy Gyurcsány ezeken a belső körös beszélgetéseken erőteljes Medgyessy-kritikát fogalmaz meg.” Medgyessy szerint ez összefüggött azzal. Ez rosszul megy. ha mással nem. hanem amit azokon kívül mondott. hogy nem többet és nem kevesebbet. Ugyanakkor a legális csatornákat nem használta. Ezt illojálisnak éreztem egy ponton túl. „Magyar Bálint vitte a főszerepet. Meglátták a dolog mögött a politikát. rohadt jól csinálja. akkor ahhoz hozzászólt a Medgyessy meg a László Csaba – slussz. Addig. ez ilyen. miközben ő maga elbizonytalanodik. Ezek egymás közt úgy beszélgettek. rajtuk kívül. amelyeken részt vett. de ehhez az kell. És hittünk is ebben sokáig…” Gyurcsány egyrészt – finoman szólva – sosem volt ilyen lelkes Medgyessyt illetően. De mindig az volt a döntés.5-ére. Mégis érzem. a hiányt levisszük a GDP 3. mint a javítás vágya és igénye. „Gyurcsány pedig járta az országot. Utólag is azt gondolom. az olyan: de nincs a szónak semmilyen értelmében semmiféle szervezkedés. amikor ő Draskoviccsal elkezdte a szigorúbb költségvetési politikát. hogy nincs már mögötte az a feltétlen szövetségesi hit sem. amit a sportminiszter a kormányüléseken.Szemlőhegyen hangzott el egy esti beszélgetésen. Batthyány óta a legjobb miniszterelnök. kik azok. gyűléseken „rendre kritikusan beszélt a kormányról és a miniszterelnökről. de ebben Gyurcsány is benne volt. ez jobban megy. amit a pénzügyminiszter mondott. hogy a forint fölmenjen 4. Nincs mögötte más. kik ültetik a bogarat 262 A politika (2000-2006) . akik ezt mondják rólam. Az igaz. hogy ebből a státusból ő kima gaslik. ami egy ilyen körben. másrészt alighanem túl ambiciózusnak is tűnt a kormányfő szemében. Később pedig Draskovics. Nincsen e mögött presztízsromboló szándék.” „Medgyessynek egyik oldalról nő a kritikája velem szemben. Zoltán: „Iszonyú lendülettel kezdett sportminiszterként. hogy nem hajlandó a kritikusok táborába állni. és csökkent az ő népszerűsége is. sőt lázadás ütötte föl a fejét ezzel szemben a kormányon belül. Mint ami a meglévő kultúrájá ban bevett. hogy azt a többiek is értették! Hogy miről is szól a történet. akkor csendben maradással fejezi ki. egyre kevésbé bízik önmagában.” Medgyessy szerint 2004-től. Szerinte a különböző pártfórumokon. hogy azt rajtuk kívül nem értette senki. Gál J. Hogy akkor az IMF-2-höz csatlakozunk.” A kormányfőnek azonban nem azzal volt igazán baja. Ezeken a beszélgetéseken az esetek többségében az enyémnél hangosabb bírálat fogalmazódik meg. mint ami a mi pártunkban szokásos. Amikor megpróbálom kideríteni. látszott. egyfajta lázongás. ha gazdasági téma került sorra. Messze a legjobb. Mégpedig úgy szólt hozzá. Az én vidékre járásomat úgy értékeli. hogy: gyerekek. aki ezekhez a témákhoz is hozzászólt. hogy eközben romlott a kormány megítélése. és akkor így lesz meg úgy lesz… Gyurcsány megjelenésével bekerült az első ember a kormányba. hogy romlik köztünk a viszony.8-et.

illetve Gyurcsány Ferenc aktivitásának megítéléséhez nélkülözhetetlen az akkori közvélemény-kutatási adatok ismerete. onnantól viszont megfordul a trend.” 188 A miniszterelnök február 26-i politikai évadnyitó beszéde a parlamentben felfogható egyfajta pánikreakcióként. Pár nap múlva kiegészíti ezt a kétkamarás parlamentre irányuló javaslattal. honnan tudná. akkor pedig a Medgyessy kabinetfőnöke volt. 3. Beszélek is mindegyikkel. Ezek létét és jelentőségét maga a kormányfő igazolja. De ennél többet nem teszek.Medgyessy fülébe. a mögötte lévő politikai támogatás elbizonytalanodását érz ékelő Medgyessy előre akar menekülni. Akkoriban ezt az SZDSZ egykori elnöke. 2. az nagyon sokáig él. Az egyre népszerűtlenebb. ami tetemes: 14 százalékos ellenzéki előnyt jelent. a parlamenti képviselők számának csökkentése. Ám augusztusban a Fidesz átveszi a vezetést: Orbán pártját 31 százaléknyian támogatják a szocialisták 28 százalékához képest. hogy állítólag ő. sőt Katona Tamásig. a következő – népszerűnek gondolt – „közjogi javaslatokat” terjeszti elő: 1. ma sem foglalkozom mende-mondákkal. Mivel ez a könyv nem Medgyessy Péterről szól. az amerikai tanácsadók útmutatá sai szerint. ezúttal eltekinthetünk e javaslatok részletes és érdemi kritikájától. Miniszterelnök-váltás 263 . mint annak előtte.hu/kutata sok/jelente s/vala szta s2005_12. inkább járom a magam útját. hogy állítólag ő. akkor hagyják abba. A Medián számai szerint (amelyekhez nagyjából hasonlókat mér a többi intézet is) a teljes népesség körében 2003 nyarának végéig vezet az MSZP a Fidesszel szemben. Márciusban még 4l -25 százalékos az arány. Akkor sem tettem másként. továbbá esetleges leváltásának a kérdése már 2004 elején fölmerül az MSZP bizonyos köreiben. 2004 januárjában már 34-27 az arány. Ki tudja mi az igazság? Mindkettejüket figyelmeztetem. Most a PM államtitkára. a sajtóban pedig megkezdődnek a találgatások. illetve újabb győzelemre való alkalmatlanságának. majd – a vonakodó pártokra irányuló nyomásgyakorlás szándékát hangoztatva – az egészet megfejeli egy népszavazási kezdeményezés kilátásba helyezésével. 2004. de tagadják. azaz a nagyobbik kormánypárt 16 százalékkal előzi meg ellenzéki rivá lisát. nem szok tam belebonyolódni ilyen ügyekbe. saját pártbázis nélküli. és ha mégis igaz. mindent ugyanúgy folytattam. augu sztus 21.html Miniszterelnök -vá ltá s színről színre Népsza badsá g.media n. amikor február végén így reagál: „Akinek a halálhírét keltik. 187 Medgyessy – kormányzásra. Nem kell a miniszterelnök és énközém éket verni. Ennek jegyében. áprilisban pedig 37-23. közvetlen államfőválasztás. Kis 187 188 http://www.” A miniszterelnök magatartásának. minden parlamenti pártot egybekapcsoló közös lista az európai parlamenti választásokra. hisz ő nem jár vidékre. akkor eljutok egyszer Kiss Péterig. hogy ez nem gyerekjáték.

alig többet az egyharmadnál. de a dolog valójában még ennél is súlyosabb.72 százalék. MDF: 5. 190 Bár lényegre törőnek érezzük. A leadott szavazatokat tekintve azonban korántsem ilyen kedvező a helyzet. De ha jön az új gázszámla. hogy a kormányfő kezdeményezései minden komoly. 264 A politika (2000-2006) . a felelős miniszterelnök szájából hangzanak el olyan kijelentések. sőt! A Fidesz ugyanis kis híján abszolút többséget: 47. Fölmérték. máris döntetlenről beszélhetnénk.János végzi el a legalaposabban s a legkomolyabban. (SZDSZ: 7. mint a mandátumarány. de sebaj. miköz ben a Fidesz tizenkettőt. hogy jövőre közvetlenül választok elnököt. Uo.) A voksarány tehát önmagában is jóval komolyabb kudarcról árulkodik. sz. az MSZP nem szenved súlyos vereséget. Ám azt mindenképp meg kell jegyeznünk. Annyit azonban le kell szögeznünk. A társadalom nagy része nálunk napi gondokkal birkózik. Ő maga kilenc mandátumot szerez. ami minimális vereségnek mondható. Egyetlen dolog szolgálhat a mentségükre: hogy egyúttal irreálisak is. hogy a dolog nyilvánvalóan hatástalannak bizonyult. meggondolatlanok és felelőtlenek voltak. évf. 191 Magyarország ugyanis nem Amerika.31-ot. miközben az MSZP csupán 34. Élet és irodalom. akkor nem fogják ezt mondani: nem tudom kifizetni. a kormányé kicsit romlott. ha figyelembe vesszük a környező országok kormánypártjainak gyászos szereplését is –. Népszabadság. az SZDSZ kettőt. 2004. Az európai parlamenti választás ugyanis arányos rendszer szerint zajlik: országos pártlisták 189 „Legjobb volna mielőbb elfelejteni… ” Rádai Eszter interjúja Kis Jánossal. s a kormányfő beszélt. az MDF pedig egyet. április 17. Az eredmény: az MSZP támogatottsága nem javult.189 Utalhatunk Béki Gabriella SZDSZ-es képviselőre is. és beszélj azokról. Ilyen előzmények után kerül sor nyáron. hiszen ha csak egy további mandá tum is átkerült volna.41 százalékot szerez. s hogy kevesebb léhűtő legyen-e a parlamentben. A Medgyessynek adott amerikai recept lényege alighanem ez volt: mérd föl. melyek a népszerű dolgok. akkor igennel felelnek. a miniszterelnöké jelentősen. Ha az embereket megkérdik. megfontolt és felelős nyilatkozó szerint komolytala nok. A kormány-ellenzék arány tehát 11-13. 48. június 13-án az európai parlamenti választásokra. koalíciós partnere. fő. hanem azzal is. hogy ezúttal középről. aki Medgyessy „lezsibbasztó baromságairól” beszél annak idején. Hogy Medgyessy hamar leszáll erről a lóról. amelyek korábban csupán a szélről. radikális és felelőtlen politikusok szájából hangzottak el.33 százalék. Az ennek eredményeképpen elnyert mandátumok aránya alapján úgy tűnik – különösen. az nem csupán az ő határozatlanságával és tehetetlenségével magyarázható. 9. 190 191 Idézi: Debreczeni József: Ma gyarország nem Amer ika. itt és most mégsem vehetjük át az ő szóhasználatát. akarnak-e közvetlenül elnököt választani.

hogy kikéri magának. hogy márpedig ezt vissza kell vonni. Gyurcsány szót kért. semmint szociáldemokrata. akkor közel kétharmados Fidesz többségű parlamentet kapunk. és javaslatot tesz a párt rendkívüli tisztújító kongresszusának októberi összehívására. mintha csak erőt akarna gyűjteni a régóta tervezett. Na. szóval nyilvánosságra került. az nagyon téved. 192 Medgyessy ennek ellenére aligha érezheti biztonságban magát. a következő kormányülésen napirend előtt Medgyessy neki is rontott Gyurcsánynak. amikor elkezdtünk lefelé menni. ami szerintem egy cáfolhatatlan mondat… Ezt megírta a Népszabadság is. beszéljük meg. hogy újratermeli az igazságtalanságot – ő erről beszélt. Ferikém. és ott kimondta azt a mondatot. Akkor kialakult egy vita. hogy a tíz nappal később összeülő Országos Választmány állásfoglalása szerint „a kormány teljesítményét nem lehet felelőssé tenni a vereségért”. illetve mandátumelosztó technikájára. hogy Medgyessy jártában-keltében belétörli a lábát Gyurcsányba. Gál J.alapján. Igazságtalanságok halmozódnak a rendszerben. határozottabb lépések megtétele előtt. Ha ugyanezeket a szavazati arányokat mintegy próbaképpen kivetítjük a magyar országgyűlési választások vegyes (többségi és arányos) rendszerére. A kor mányfő júliusban szabadságra megy. azt jelzik a hamarosan bekövetkező. Zoltán: „A bajok akkor kezdődtek. A Népszabadság erről is írt valamit. hogy gyere. amikor csak teheti. s ezek a »jóakarói« révén visszajutottak Medgyessy fülébe. hogyan lehetne jobban csinálni. június 15-én összeülő országos elnökség „komoly figyelmeztetésnek” nevezi az eredményt.hu/mszptort/index. Az első komoly konfliktus akkor keletkezett. Nekem meg újra és újra azt 192 http://www. itt igenis szociáldemokraták ülnek. hanem gyűlt benne a feszültség. azt jelzi az is. hogy lehet ezt konzervatívnak nevezni. és hozzá kéne nyúlni. hogy itt feszültség van. mert a választások után két nappal.php? fjod=30l&krone=2004 Miniszterelnök-váltás 265 . illetve felgyorsuló események. hogy ter mészetesen nem téged gondollak konzervatív politikusnak. Kovács László pártelnök egy nappal később bejelenti: nem indul az elnöki mandátum megújításáért. Ő erre akkor már nem úgy reagált. hogy itt bárki konzervatív lenne. hanem a rendszer. a struktúra olyan. Onnantól aztán időről időre lehetett érezni a kormányüléseken. mikor Gyurcsány elment egy budapesti reformkörös találkozóra. Gyurcsány ezeken a belső fórumokon a dolog természetéből adódóan kritikus helyzetértékeléseket adott. és aki azt hiszi. hogy a jelenleg követett társadalompolitika inkább konzervatív. Leegyszerűsítve hozta a sajtó. Hogy rá akarják osztani a bűnbak szerepét. üljünk le. de a lényeget tekintve ő továbbra is így gondolja. Alighanem az MSZP-ben is végeznek hasonló számításokat. hogy őt támadják.polhist. Hogy nem is érzi.

de tudja a helyén kezelni ezt a dolgot. hogy Gyurcsány legyen a párt élen. hogy nem keletkezett olyan törés. Szóval magunk között vagyunk. akkor meg fogunk bukni. hogy kibontakozás legyen. mert a politika ilyen. szóval azt mondta. Ezen a beszélgetésen előkerül a kettőnk viszonya is. hogy leszámol az ellenségeivel. Már nem emlékszem. Nem is tudom szó szerint idézni. Ezután elmegyek egy hétre Olaszországba nyaralni a gyerekekkel. És ha üzen. de teljesen úgy tűnik számomra. hogy én Gyur csánnyal lényegében napi kapcsolatban vagyok. hogy az első momentum az lesz. meg hogy szólj a barátodnak. hogy ha így folytatjuk. csak arra emlékszem. mint kabinetfőnök. július elején vagyunk. mert hogy a Kovács gyenge. Tehát este elmentem Ferihez. meg én. mint tanácsadó testületi vezető. akkor nincs remény arra. de csak arra emlékszem. Az ülésen csak politikusok vesznek részt. hogy a kettő között. és hogy ezt nem fogom eltűrni. meg hogy szar az egész. Aztán Medgyessy elment Mallorcára. Hogy bár ő nem akar elébe menni a konfrontációnak. mi volt a témája. Feri azt felelte. Medgyessynél betelt a pohár. és hogy megint neki kell megoldani a helyzetet. miket mond a hátam mögött. hogy mit mondott. csak mi. és miután nekem mondta. pedig sokáig tudtam. és ott már úgy hívnak telefonon. politikusok. és kitakarítja a kormányból ezeket az embereket. én egészen egyértelműnek vettem. hogy úgyis tudom.mondogatta. és azt mondta. de akkor már nagyon megy ez a »Gyurcsány támadja Medgyessyt a háttérben« szöveg. Ez utólag nem titok. akkor át kell adni az üzenetet. hogy ő most majd itt átveszi a párt vezetését. ami arról szól. hogy mondok egy elég kemény szöveget. hogy üzen. hogy igen. meg nem is tudja. aki akkor még azt gondolta. jól érted. hogy mi legyen a téma az informális kormányülésen. És ott a Medgyessy. és én nem is tudom. hogy Gyurcsány őt szidja. Valahogy innen kezdődött a végkifejlet 2004 nyarán. hogy márpedig le fog számolni. És akkor összeakadt a tekintetünk. hogy ő nem fogja magát megrendszabályozni. mi volt a témája a kormányülésnek. Engem behív előtte egy-két nappal.” Történt. hogy Medgyessy meg van sértődve a kormányülésen 266 A politika (2000-2006) . hogy nekem fölszaladt a szemöldököm. és készülünk egy informális kormányülésre. és hogy olyan nincs. Mindez a Medgyessy lemondása előtt úgy másfél hónappal. Hogy menjen a fenébe. illetve kettejük között közben történt-e valami. A bizalmi viszony ugyan már messze nem a régi közöttünk. és így ránéztem. mert miután Medgyessy pontosan tudta. „2004. meg Levendel Ádám. Egyszer ott ültünk a Medgyessy szobájában valamilyen ügy kapcsán. Még a kancelláriaminiszter államtitkára sincs ott. és jó barátok vagyunk. Nem veszi komolyan őket. Mert koncepciótlanság és tehetetlenség uralkodik. Le fogok számolni az ellenségeimmel. és mondtam neki. Hallja. Emlékeznem kellene. ami gyógyíthatatlan lenne. de ha az egész kormányzás így megy tovább. de én úgy érzem. hogy úgy látszik. hogy ő nem ad hitelt ezeknek a pletykáknak. Katona Tamás volt ott.

Miniszterelnök-váltás 267 . hogy egy ilyen zárt ülésen. és mi ez? Senki nem tud semmit. hogy honnan a fenéből tudják a nyaralása idején az ő titkos telefonját. hogy mi lesz.elmondott beszédem miatt. Ha valaki nem képes arra. teszem tovább a dolgomat. Nem Medgyessy. Mondom neki. teszek rá. nyilván való. Ez feldühít. Hát annyit mégiscsak megtehetne. Viszont elkezdtem hívni az enyémeket. Különböző pártvezetőket. Elég volt már az előző hetekben a fúrás faragás. Ez szokás nálunk. hogy már az előző nap tudtam. a sportminisztériumot illető szakmai kifogások. Általában fel vannak háborodva. mint az itthoniakat hívom. Na. mi van. akkor húzzanak el a francba – ideges lettem. Ez nem az én problémám. majd elmegyek Klárával négy-öt napra Berlinbe. meg ezt. hogy a kormányfő érvei között állítólag szakmaiak is vannak. akkor ír egy SMS-t. természetesen. Egy helyen arra utalnak. utána pedig elmegyünk csak kettesben valahova. hogy letolja a titkárnőjét. Nem hív föl. 193 Gyurcsá ny Ferenc tá vozik a Medgyessy -k ormá nyból? Népszabadság. De akkor meg mit szórakozik itt velem. miért nem mondja meg. persze nem vallottam be. sőt megtudom. akkor nem tudok mit csinálni. vasárnap este van. Egyébként pedig ezt. megyei embereket. legyen vége…” Hogy a Népszabadságnak ki adta le a hírt a kormányfő szándékáról. Épp leszállunk Berlinben. Keszthelyit. Fölkészülni. hogy előbb elmegyünk a gyerekekkel nyaralni. hogy ez alatt az egy év alatt én ezzel a miniszterelnökkel a sportminisztériumról egy szól nem váltottam. amikor fölhív Tamás Ervin a Népszabadságtól. csak kettesben. Nem izgat ez engem. nem reagál. hívjon föl. ami előtt ráadásul négyszemközt is beszéltünk. hogy kommentálnám-e a holnapi hírüket? Hogy Medgyessy ki fog rúgni. hogy akkor mi is történt pontosan. hogy tudnak e erről. Szó szót követ. nem tudom. mondom. Másnap megjelent a cikk a Népszabadságban. Küldök egy SMS -t Medgyessynek. erről szó sincs. mit foglalkoz zam én ezzel. hogy mi van a cikkben. Ervin elmondja nagyjából. Aznap én mást sem teszek Berlinben. hogy nem viccel. hogy: menj a francba. Rendben van. Hát jó. Hát. milyen megjegyzések vannak. Hazajövök. őt is meglepi. hogy mit akar? Énvelem ne szórakozzon … Aztán az első dühöm után megnyugszom. azt nem lehet tudni. hogy legyen szíves. a helyén tudja kezelni a kritikus hangot. hogy: ugyan Feri. a dolog – minimum taktikai szempontból – neki is kellemetlen. Ez még jobban feldühít. ezt tud nám kommentálni. De nem hív. aki szintén nyaral. meg ezt megcsináltam ebben a kurva minisztériumban. Nagyon sok embert hívok. 2004. Ezt nem hiszem el. És akkor rendben van. hogy tudom-e. gondoltam magamban. És ha ez egy évre nem elegendő. tehát valószínűleg igaz. akkor – vágom oda kissé indulatosan – írd bele abba a rohadt cikkbe. mondja. júliu s 19. hogy ha nem igaz. Gált. 193 A tévéktől hívtak Berlinben. nem érdekel. Braunt.

Népsza badság. mondom. hogy nem én voltam… Gyurcsány ekkor Berlinben van. Hogy Medgyessy azt hiszi. És nem tudtam vele beszélni. Megadott két vagy három szá mot. hogy őt a szabadsága alatt zaklatjuk. Egyeztettem Gyurcsánnyal. Hogy akkor most mi az Isten van. Küldtem neki SMS-t. hogy én voltam. de én azt nyilatkoztam. és nem is gondolta végig. ugye elindult a sajtóőrület. sem visszafordítani. Ott találkoztak először. hogy ezt megjelentesse. ő most nyaral. Gyurcsány a mai napig azt hiszi szerintem. leváltja a miniszterségből. ha valamit hozzá akarsz tenni. és adunk Gyurcsánynak egy kimenetet ebből az egészből. Hivatalosan is kér egy kormányszóvivői nyilatkozatot arról. ott álltam a kertben. azonnal. A Népszabadság információi szerint „nem utolsósorban azért. de tényleg nem tőlem jött ki a dolog. mert lett volna benne logika. de ő nem vette föl a telefont. hogy nem lehet fölhívni? Hát itt tobzódik a belpolitika! De hogy nem. hogy a miniszterelnök kikéri magának. ” Annyi biztos. előrehozzuk a dolgot. mert a telefon kiírja. és mit kívánok ehhez hozzáfűzni. ez vicc. hogy mit mondok. de megesküszöm bármire. az eltelt egy hétben.Gál J. hétfőn. mert… jó kapcsolatokat ápolt Gyurcsány Ferenccel”. hogy én hívom. hogy holnap megjelenik az első oldalon. ha én szivárogtatom ki. és akkor itt bent újra elkezdtem hívni Medgyessyt. Amint a miniszterelnök hazatér a szabadságáról. Zoltán: „Medgyessy elment szabadságra. hogy Gyur csánnyal le akar számolni Medgyessy. amikor egyik vasárnap délután hív engem Tamás Ervin a Népszabadságtól. és mondtam valami olyasmit. amikor ő nem reagált ezekre az ügyekre. teljesen véletlenül. hogy nincs napirenden. Zoltá nt. kiala194 A miniszterelnök leváltotta Gá l J. Ugye. 2004. hogy ez a kérdés pillanatnyilag nincs napirenden. Többször is hívtam. Zoltán: „Amikor Medgyessy hazajött. Gyurcsánynak meg már végképp megmondtam volna. Küldtem neki egy hosszú SMS-t: tudjál róla. mi az. Semmi. Elkezdtem hívni Medgyessyt. de nem sikerült. és egyébként is honnan tudjuk a titkos számát. és hagyjuk már békén a francba. és ehhez képest a titkárnője azt üzent e vissza. Megpróbáltam lebeszélni Ervint. abban meg egészen biztos vagyok. tudta. Gyurcsány se tudott. Emlékszem. 194 Gál J. amelyeket aztán már nem lehet sem megállítani. és hívtam Medgyessyt. megmondanám most neked. meneszti a kormányszóvivőt. Hívjál vissza. Kicsengett. csinálunk belőle egy politikai konfliktust. hogy a Népszabadságban megjelent cikk drámai módon felgyorsítja az eseményeket. hogy hívjál. amit ő magával vitt. hogy szivárgott ki. közös volt Gyurcsánnyal: az olimpiai csapat búcsúztatása Tatán. én is azonnal föl hívtam. nem tudom. Úgy tudom. Kiszivárogtatom. Másnap megjelent a cikk. Hát. holnap megjelenik a Népszabadságban. de nem vette föl. ez volt Medgyessy első nyilvános megjelenése. őt is felhívta Tamás Ervin. au gusztus 3. Isten bizony. nagyon fontos – nem hívott. az első programja. és hogy szigorúan tilos őt felhívni. 268 A politika (2000-2006) .

Mert másnap. Neked meg jogod van eldönteni. Tudom. egyet kérek tőled: legyen úgy. hogy most kimegyek. Az autóban nem is esik szó erről az ügyről. Hogy már menekülnek a legjobb emberei … Aztán a nyilvánosság előtt mondott valamit. az végképp a gyengeség jele volna. nincs még készen a fejében minden. addigra Medgyessynek is annyi volt…” Nézzük. haza fog jönni a miniszterelnök. vagy legalábbis nem úgy. Ezt is teszem: kimegyek. Azt mondják egyébként. Én viszont azt mondom: Péter. amikor jön a repülőn. hanem épp hogy élére állítom a kérdést: kel lek vagy nem. és mond nekem mindent: szemrehányásokat tesz – de nem mond se igent.kult egy olyan helyzet. Húzná még az időt. hogyan emlékszik ezekre a napokra Gyurcsány Ferenc: „Miután hazajövünk Berlinből. hazafelé együtt jövünk az ő autójában. ott rendben lemennek a dolgok. Nemhogy kompromisszumot keresnék tehát. hogy az a cikk várja itthon. Másnap lemegyünk Tatára. hogy esetleg valami gesztust tennék. elhagyom a Kormányt. ne játsszunk itt egymással. Ha nincs. amit azzal kezdek. Velem ezt nem fogják csinálni. Pénteken. amire Medgyessy visszalép hetne. Miniszterelnök-váltás 269 . hogy végig fogom ezt vinni. De a cikk hatására úgy érzi. hogy akarod e vagy sem. Szerintem azt tesszük ebben a dologban. amelyben Gyurcsányt már lényegében nem lehetett kirúgni. Erre ő meg azt kérte tőlem. Adok egy interjút. hogy Medgyessy a második héten már úgy jött haza. amelyben nyilatkozom. hogy az európai uniós csatlakozás »reaktív« helyett »proaktív« kommunikációt igényel. hogy én mondtam le. ez így nincs rendben. Mindent visszautasítok. hogy lehetne-e. mi a helyzet. Mert ez nem mehet így tovább. hogy szeretné az egészet elfelejteni. és akkor megkérdezem. és a hazaérkezése napján jelenik meg például egy cikk. valami ilyen hülyeséget. Így aztán kirúgott engem… Volt egy nagyon emberi beszélgetésünk. és megállapodunk. Kiderül. hogy ne tegyem. vagy bármit. hogy van-e bizalom. Egy frászt. tervezni a jövőmet. és elhagyom Medgyessyt. mert Medgyessy megbízásából meg akarja tudakolni. Miért? Milyen oknál fogva? Akkor már úgy voltam vele. Vittem a lemondólevelemet. hogy nincs itt semmi probléma. és azt fogom mondani. De mire visszajöttem. Én diktálom most már a tempót. hogy Medgyessy mikor jön haza két hét után a nyaralásából. beülünk ide. és én azt akartam. nem tudom. fölhívom az MTI-t. de hát mindegy volt már… Másnap elmentem szabadságra. Nagyon tudatosan igyekszem ezt a dolgot a sajtóban napirenden tartani. hogy itt a Parlamentben leü lünk beszélgetni. és azt mondtam. nincs más választása. mert ha az így lenne. megjelenik nálam Erős János. hogy azért jött. a miniszterelnöki szobába. beadom a lemondásomat. és kész. eszemben sincs gesztust tenni. János tehát már afféle közvetítőként kompromisszumot keres. ez akkor nagyon bántott. szombaton mentünk Tatára közösen. se nemet. mert nem engedek neki menekülési útvonalat. hogy föl ajánlottam a lemondásomat.

A kocka el van vetve. hogy nyilván tudom: elfo gadja a lemondásomat. Tudtam. aki egy csöppet sem boldog ettől. „Az Akadémia étteremben beszélgettünk. hogy innen nincs visszaút.” Medgyessy Péter 2006 februárjában úgy emlékezett. akkor már világos.” Mint az előző fejezetben láttuk. Baráth Etelét próbálja rábeszélni. és azt mondja. Mondom: természetesen. Gyurcsány azt állítja. majd két nap múlva hazajövök dolgozni. Eltelik egy hét. én ezt a minisztériumot megszüntetném. a másik. hogy legyen sportminiszter. megszünteti a sportminiszteri státusát. hogy tisztázódjanak a dolgok. ő közvetlenül nem. hogy délután be akarja jelenteni a kormányátalakítást. és aznap délután a frakcióban bejelenti a kormányátalakítást. Aligha nem az ő memóriája a megbízhatóbb: egy effajta konkr ét és direkt kormányfői 270 A politika (2000-2006) . Cserébe két dolgot ajánlott fel: „Az egyik az volt. Aztán kimegyek az olimpiai játékok megnyitójára. hogy ő már a Népszabadság júliusi híradása előtt jelezte Gyurcsány Ferencnek.” Medgyessy szerint ez lett volna az egyik lehetséges verzió. hogy visszajön tanácsadónak. rendben van. A másik: a minisztérium marad – Gyurcsány megy. Felajánlottam a lemondásomat. Engem is fölhív. Amikor a következő kormányülés előtt hívja egymás után a minisztereket. ahol azt mondtam: Feri.Eszmecsere Medgyessyvel és bediktálom azt a három mondatot. hogy kinevezem fejlesztésügyi miniszternek. csu pán szóbeszéd formájában értesült Medgyessy vele kapcsolatos terveiről.

de nem lehet patikamérlegen kimutatni. azt mondta: „Beadom a lemondásomat.” 196 Gyurcsány: „A koncepció hiányát láttam borzasztónak. Nem láttam. hanem egy csomó más dolgon is múlik a siker. és bejelentette a sajtónak. csak jó ritmusérzéke volt. Ám amikor ezt is abbahagyja. hogy Medgyessy mit akar tenni. hogy eggyel több ellenfelem lett. Előbb azonban lássuk. Amikor eldönti.közlést az ember aligha felejt el. Nem látom az akaratát: hogy ő mit akar. az olimpikonokat búcsúztatni („Feri hívott meg. Miniszterelnök-váltás 271 . amikor ez megtörtént. A tatai kirándulást követő beszélgetésre viszont egyformán emlékeznek. aki a külföldi befektetőkkel foglal kozik. J. Gyurcsánynak nem volt szerepe a puccsban. meg túl is akar nőni rajtam. talán apakomplexusa van. hogy kinek a hibájából. milyen nehéz arculatot szabni egy politikának.) A „puccsra” természetesen visszatérünk. Medgyessy: „A mi kapcsolatunkra is ugyanaz igaz. hogy mit akarok tenni. Onnan egy kocsiban jöttek vissza. Uo. Holott én már éppen arról beszélgettem vele. De muszáj. várjunk!” De ő kiment. m. A volt miniszterelnök elmondta. Gyurcsánynak is. de nyílván megcsalja a memóriája. hogy én még nem döntöttem véglegesen. A többit tudjuk. hiszen a politika nem házmesterség. Tudom. még korábban”). hogy közjogi javaslatokkal jön elő ahelyett. Mire ő azt válaszolta. hogyan summázzák a mindinkább szemben álló felek kapcsolatuk lényegét. de nem nagyon zavar. o. hogy akkor inkább lemond. Kell legyen az egészről egy átfogó képed. Az már egy másik kérdés. 155 156. Kötődik is hozzám.” 195 (Kiemelés – D.” „Ne add be. hogy nem csak rajtad. mint sok házasságra: egy ideig működik. és nem látom. hogy mihez kezd később. Mindezzel együtt is úgy gondolom. hogy a kormányzati szerkezeten lényeges változásokat kezdjünk… Akkor azt mondtam Gyurcsány Ferencnek. vagy legyen kormánybiztos. hogy mi az. 154. sportminisztere invitálására ment le Tatára. úgy emlékszik. és 156. Hogy mi lenne az ő politikája. hogy nem sikerül. pontosan mikor és miért romlott el… Az emberi oldalát vizsgálva ennek a történetnek: eleinte azt éreztem.” De Gyurcsány mindenképpen döntésre akarta vinni a dolgot. illetve utóbb hogyan látja egyik a másikat. „Mondtam neki. amit én ajánlottam neki. hogy jöjjön vissza tanácsadómnak. Miniszterként is tudom. aztán meg már nem. Ez az egymás melletti elbeszélés világosan jelezte. 195 196 Medgyessy Péter: Polgá r a pályá n I. Nem tud vezetni. Hogy nem tud fazont szabni a politikának. az személyes csalódás ugyan. Ahova el akarsz jutni. Aztán lehet. o. s utána az ő irodájában ültek le beszélgetni. De van egy akaratom. Könyvében Medgyessy a következőképpen idézi fel a történteket: „2004-ben láttam elérkezettnek a pillanatot. Medgyessy bizonyára többeknek beszélt erről.

hogy vele nem lehet nyerni. a gazdasági mozgástér. De ezzel együtt is határozottan állítom. Ez persze nagyon nehéz az utolsó időszak ban. ahogyan és amikor az megtörtént. amikor először írták le: Medgyessynek mennie kell! Akkor közöttünk ennek az volt az értékelése. Őszintén. a Magyar Narancsnak volt egy vezércikke valamikor 2004. de végig. hogy puccs volt. de megkaphatta volna a lehetőséget. Ráadásul a párton belül rohamosan növekedett a kiábrándulás. és akkor ezt és ezt és ezt kell tenni. De a pártban nem gondolom. ha jól emlékszem. Szó sincs róla. hogy tragikusan szűk volt a mozgástér. Érdektelen. május-júniusában. Akkor nem fogja a követ kező választásig túlélni. Tragikusan. Kormánytagként soha nem gondoltam volna… Medgyessy nem az európai parlamenti választások elvesztésébe bukott bele. ha egyébként van politikád. hogy én nem ismerem az események minden részletét és pár mozzanatnak a hátterét. Más jelöltet állít a kormányfői posztra a választások előtt. Akkor 2005-ben mást fog jelölni a párt. és hogy fogalma sincs arról. Kiss Péter. Egy új miniszterelnök-jelöltet. Csetléssel-botlással. Ő elbizonytalanodik. A bukás oka stratégia természetű. akinek persze kevés esélye lett volna. Akkoriban mindez már általános vélekedés volt az MSZP-ben. Világos lett: Medgyes synek nincs stratégiája. Mert azt mondod: ezért meg ezért meg ezért nem megy jól. Ezek nélkül szerintem végig tudta volna vinni a kormányzati ciklust. hogy félidőben mi van. hogy ha nem is határolja. de még ennyi és ennyi idő van. kész helyzet várja: Gyurcsány felajánlotta a lemondását. De álmunkban sem gondoltuk. hogy ha ez már most előjön. akkor tudom. Láttuk. Miközben új miniszterelnök-jelöltet állított volna a párt. A sajtó találgatott. Sőt ez a felismerés gyorsan megjelent a sajtóban is. Ezeket a feszültségeket nem látja. mit kellene tenni. hogy valaki az életére tört volna. Nőtt a felismerés. hogy ezt a puccselméletet semmivel sem lehet alátámasztani. őszintén szólva. augusztus 2-án informálisan találkozik az MSZP pár vezetőjével. ráadásul nem a velünk ellenséges sajtóban. Lehet. s másnap – igazi pótcselekvés! – a sportminiszter helyett kirúgja a kormányszóvivőt. Találgatások. Medgyessy azt gondolja. de távolíts a el magát valamennyire a kormánytól. hogy megszabadul vélt vagy valós ellenfeleitől: elsősorban Gyurcsány Ferenctől.” Medgyessy tehát nyár vége felé elhatározza. De láttam a teljes elbizonytalanodást. hogy ebből két hónap múlva miniszterelnök-váltás lehet. a július 19 -i Népszabadság-cikkel valakik elébe vágtak. 2004 elején nekem sincs még fogalmam. Nem az 272 A politika (2000-2006) . Jól emlékszem. Gyurcsány. hogy nincs tovább. hogy milyen rettenetesen szűk a költségvetési. de az. főként ezek a nevek forogtak.amivel föl tudja váltani. hogy ki lehetne ez a jelölt. Hiller. Mert azt kell mondanom. az Medgyessy taktikai hibáinak következménye. Mire augusztus l-jén hazaér. hogy végig nem volt tisztában a költségvetés és a gazdaság helyzetével. Ugyanezen a napon. még nemigen voltak. Utólag azt látom. akkor ez a vég kezdete.

amikor Medgyessy hátradőlt. hogy nem dolgozik. hogy Medgyessyvel tovább nem lehet. Sose felejtem el – mert én meg éppen a kutatóimmal néztem a táblát. Ebben a kapkodásban aztán jöttek a hírek. A módszer egyszerűnek tűnik: szabadulj meg az ellenségeidtől. 197 Láthatóan szövetségeseket és támogatókat keres. Egyszerűen nem érdekli. Ő meg… őrajta meg az látszott. Bu rá n y S á n d orr a l . p h p? fk o d= 3 0 1 &k r o n e v= 2 0 0 4 ) . S z e k er e s I m r é v e l é s Já n o si Gy ö r g g y e l ( h tt p : // www. itt mindenki napi tíz órát fog dolgozni a sikerért. Nem volt semmi kitalálva. 197 Miniszterelnök-váltás 273 . hátra tette a kezét. hogy mit teszünk. mint amit most dolgozunk… Meg itt voltak ezek a nyaralások.elnökséggel. erőlködés volt az egész. Miért nem hal meg ezért? Miért hagyja másokra az ügyet? Hogy lehet az. mit mondunk ilyen esetben. Nem beszélt már érdemben senkivel a pártban. ami egész mást mutatott –. miközben Levendel meg Katona Tamás arról értekeztek. A kívülállónak az a benyomása. hogy nekünk hány mandátummal lesz majd több. aki igen érdekes dolgokra emlékezik: „Az EP-választás mindenkit sokként ért. mert ugye én kerültem rendre kellemetlen helyzetbe. hogy nem szól senkinek. azt én innen. akkor a választások után új idők jönnek. Ju h á sz F er en ccel . és azt mondta: na. Ko vá c s Lá sz l ó va l . az néggyel kevesebb. Az EP-választás előtti pénteken benn ültem Medgyessynél. volt valami beszélgetés. és hogy nincs innováció. hogy akkor mától más rezsim lesz. elképesztő mu nkabírással beletett mindent. Zoltánnak. Igen. amikor elmegy úgy Kubába. Szóval. Draskovics hihetetlen munkabírással. Nyilvánvaló volt. Katona Tamás itt ült reggel hattól éjjel keltőig szak mai ügyekben. H il l er I st vá n na l. hu / mszp t o r t/ i n d ex . Péter. A legnagyobb baja ez volt. Mert nem szólt senkinek. közelről nem tudom megmondani. már a vége felé. ami a politikában ritkán vezet jóra… Ezen a ponton ismét érdemes átadni a szót Gál J. Erre készül. mikor megpróbált erősködni. hogy négy órakor elmegy? Mert hát itt mindenki más megdöglik. hogy az tök jó. La mp er t h M ó n ik á va l. hogy nem érdekli. nincs politika… Hogy pontosan mikor indult el a romlás. ami nekem borzalmasan nehezemre esett. csupán néhány – alighanem hatalmi-taktikai megfontolások alapján kiválasztott – emberrel. Emlékszem. Egy idő után csak azt nem értettem. nem tudom konkrét dátumhoz kötni. Erre félhangosan azt mondtam. és tényleg hibát hibára halmozott. csak a kapkodás kez dődött. hogy itt egy gyenge ember erősködik. és ő fölcsattant. s ennek jegyében lát hozzá a már jóval korábban bejelentett kormányátalakításhoz. már főleg azért. Ő akkor már bezárta magát egy elefántcsonttoronyba. p o l hi st . ezt is megnyered nekik… Medgyessyék számára döbbenetes volt az EP-választási bukta. hogy ilyen-olyan körök üldögélnek. hogy miért nem érdekli ez az egész. miközben egyre-másra teszi a rendcsinálásra vonatkozó határozott kijelentéseket. s ültesd a helyükre a barátaidat. és azt mondják.

A miniszterelnök többször is tárgyalt az MSZP vezetésével. akkor még neki állt feljebb. Persze. nap mint nap tárgyalt Kuncze Gáborral. Népszabadság. miközben látták Kubában. 274 A politika (2000-2006) . hogy nem beszéltem a miniszterelnökkel. Nem tudja a szóvivő. Másnap lehoz ták a fotót. kikérte Horn Gyula véleményét. nyilván lehettem volna rutinosabb. 2004. Az augusztus első három hete a kapkodó háttértár gyalások és a nyilvános erőnyilatkozatok jegyében telik. ne haragudj. hogy ezt milyen rosszul kommunikáltuk. megtudni. le is fényképezték. hogy a miniszterelnök Kubában van? Én meg hülye voltam. hogy hol van a miniszterelnök. s amikor hazajött. a háttérben zajló megbeszélések. Fölhívott a Magyar Nemzet: igaz-e. augusztus 21.”198 Az események 18-án. csörög a másik. hogy mi van… Csak sodródtunk az eseményekkel… ” Térjünk is vissza hozzájuk. Kiállni kormányszóvivőként úgy. szerdán váratlanul fölgyorsul198 Miniszterelnök -vá ltá s színről színre. Hihetetlen volt. mert totálisan meglepett a dolog. hogy jaj. nem hallom. hívjál már vissza tíz perc múlva.Gál (balról a második) és Gyurcsány Azt sem tudtuk. és azt mondtam nekik. hogy fogalmad sincs. Mint a Népszabadság írja: „Folyamatosak voltak az egyeztetések. a végén meg már elteltek úgy hetek. Le is írták. hogy nem tudom. a fiatal szocialistákból álló Mozaik Klub képviselőivel. és akkor gyorsan megpróbálom elérni. hogy hol a bánatban van… Kezdetben valósággal össze voltunk nőve. így utólag. hol van.

mint Csillag megtartásáról: az egész kormányátalakítást értelmetlennek és koncepciótlannak tartják. au gu sztu s 26 . A pártot és a frakciót ráadásul még izgalomban tartja a Wekler-botrány. álmában sem gondol. s továbbra is várja a javaslatot az SZDSZ-től az új ipari miniszter szemé- „ Pét er. Veres János. hogy meghátráljon. amelyben az ő menesztését követelte. területfejlesztési. ahol ismerteti kormányátalakítási terveit. hogy Medgyessyt el kell távolítani. a u gu sztu s 2 1 . mint a kormányfő öncélú törekvéseit. a z S ZDSZ k i fo g szá lln i! ” Ha szán Zol tán írá sa. mint a koalíció fönntartása. többek között bejelenti a gazdasági miniszter.”199 A szabaddemokrata vezetés nincs abban a helyzetben. pa rlamenti al eln ök k én t 2 7 0 millió forin t vi ssza ne m t érít e nd ő á lla mi tá mo ga tá st v ett fel szőlő tel epí tésr e. Az utóbbi emblematikus személyiségét. A szabaddemokraták elfogadhatatlannak nevezik a javasla tot. az nem szolgál egyebet. mert az elmúlt fél évben maga alig találkozott olyan MSZP-s politikussal. Fodor válasza: lehet. arról nem is beszélve. meglátod. Egyrészt azért. Fodor Gábor már két nappal korábban kimondja: a kor mányátalakítást valójában Medgyessyvel kellene kezdeni. hogy a szocialisták nem őszinték a saját minis zterelnökükhöz. Meneszti Csillag Istvánt. s a párton belüli ellenzék aktivitása is nő. aki ne azzal kezdte volna. 200 A hasonló korrupciós ügyek miatt nemrég lépett ki az SZDSZ-ből a szókimondó Eörsi István. Többről van szó. 20 04 . majd déltájban a nyertesekkel. 201 Reményfu ta m. Ezek szerint megszünteti az európai ügyek minisztériumát. Úgy vélik. Fodort Medgyessy kedden magához kéreti. elengedhetik a kezét… A koalíciós partner tiltakozása ellenére továbbra is csak megy előre: még délelőtt közli a minisztercserékre vonatkozó döntéseit az érintettekkel. amikor a bizalmukról biztosítják. Csillag István menesztését is. mert ezt egyszer már – méghozzá elég kínos körülmények között: a D-209-es ügyben – megtették. k é pvi sel ők é nt. amelyekkel kizárólag a saját politikai pozí cióját akarja erősíteni. 201 A miniszterelnök nem veszi komolyan a figyelmeztetéseket. mi t öb b: az or szág g yű lés be n a sa já t birt ok a e lő ny ö se b b be soro lá sa ér dek éb en k ezd emény ezt e a sző lő . amit biztosan nem akarhatnak. Medgyessy Péter az SZDSZ-frakcióban kezdi a napot. Előbb a vesztesekkel. hisz egy előrehozott választáson momentán simán kiesnének a parlamentből. az SZDSZ ki fog szállni. és meneszti Juhász Endrét. Nép sza b a d sá g . 2 004 . Ugyanez a sors vár Keller László államtitkárra és hivatalára is.nak. építésügyi és lakásügyi minisztériumot. úgy látszik. a PM addigi politikai államtitkára részére létrehozza a vidékfejlesztési. hogy esetleg a szocialisták is. hogy annak eredményeként újból Orbán kerülne kormányra. A k ormá nybuk ta tá s 168 órá ja . m e glá to d. 200 Wek ler F er e nc a pá rt eln ök sé g ta gja k é nt. 199 Miniszterelnök-váltás 275 . A kormányfő arra.és b ortö rv én y mó d osítá sá t . Buják Attila riportja. s most a frakció előtt Kuncze Gábor is figyelmezteti: „Péter. hogy szemére hányja tegnapi nyilatkozatát. Szerinte a szabaddemokratáknak nincs más lehetőségük. 168 óra.

276 A politika (2000-2006) . hogy lehetséges a váltás. Zoltán: „Azon a frakcióülésen Medgyessy szerintem már nem volt ura a helyzetnek. arról ezt a többiek szokták mondani. hanem látszólag felsorakoztak Medgyessy mögött. majd fél hatkor interjút ad a Népszabadságnak. Összevissza beszélt. hogy vegyétek tudomásul: én erős vagyok. Burány Sándort a munkaügyi tárca élén a pártban igen erősnek tartott Szekeres Imre váltja. ezek szerint tényleg nem érzi magát biztonságban? Időközben „a felajzott SZDSZ-eseknek több szocialista politikus telefonon olyan hangulatjelentéseket adott az MSZP-ből. és az egészben látszott egy görcsös erőlködés. miközben néhány politikusának olyan erősek a személyes ambíciói. s aminek bumeránghatása van: miért kell ez neki. majd elfogadja az MSZP frakciója is. Hát ilyet csak a gyenge mond: aki valóban erős. amit Veres Jánosnak akar adni. m. Az SZDSZ még figyelmeztette is Medgyessyt. Egy ilyen: »én erős vagyok. de ekkor már Kovács László. az SZDSZ ki fog szállni! ” I. Uo. Csakhogy az előzetes jelzések ellenére a szocialis ták nem csatlakoztak a kritikához.” 204 Az SZDSZ-ben ez másnap reggel végképp kiveri a biztosítékot. Kiss Péter és Lendvai Ildikó háttértárgyalásokat folytatott az SZDSZ vezetésével. Gyurcsányt pedig Baráth Etele.”203 Eközben délután négykor Medgyessy nyilvánosan bejelenti a kormányátalakítást. »remegő szájszéllel« a tárgyaló szocialistákat. amikor a koalíciós egyeztetésre összeállított négyfős csapatba bekerült a kormányfő leváltásának szükségességét hétfőn a saj tóban hangoztató Fodor Gábor. Ekkor hagyta el az SZDSZ elnöke feldúltan. csütörtök reggel Kunczéék a Népszabadsággal a hónuk alatt érkeznek az újabb koalíciós megbeszélésre. ahol jelezte: immár nem Csillag István leváltása a téma. hogy mivel foglalkozik majd az a minisztérium.lyére. Egyszerűen képtelen volt elmagyarázni a frakciónak. mert közölték vele. Ilyen körülmények között ment át Kuncze Gábor az MSZP-hez szerda kora délután. de akkor pontosan mi az a terület? De képtelen volt elmondani. és készült fel egy komolyabb koalíciós csörtére. meglátod. „Péter. hogy tartson ki az SZDSZ-ügyben. 19-én. én erős vagyok« típusú beszédet mondott. jó. Kora délután az MSZP elnöksége egyöntetű támogatásáról biztosítja a javaslatokat. Gál J. Kuncze kérdésére: hogyan gondolja 202 203 204 Miniszterelnök -vá ltá s színről színre… I. m.” 202 Az MSZP-frakcióban ugyanekkor valaki (név nélkül) így fogalmaz a sajtónak: „Falnak vezették a miniszterelnököt. és koalíciós egyeztetést kérnek. Ebben szó szerint így fogalmaz: „Az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel. hogy azok kielégítése érdekében semmilyen árat nem talál túl soknak. hanem a kormány működésének egészével elégedetlenek. ami meglepi a képviselőket. Többször megkérdezték.” Medgyessy a bejelentések után „szimpátiaszavazást” kér a frakciótól. hogy jó.

Az SZDSZ ügyvivői – akik már az előző este is úgy fogalmaztak. a házelnök és a választmány elnöke. Kiss. a frakcióvezető. A kormányfő szemrehányásokat tesz nekik. a Fehér Házból átsiet a parlamenti dol gozószobájába. m. Lendvai.” 206 205 206 Buják Attila : Reményfuta m. hogy Kiss Péter szobájában – nélküle előzetes egyeztetésre jött össze az „ötök tanácsa”. Ő feldúltan távozik. Miniszterelnök-váltás színről színre… I.A patkóban ezt. A pártelnök. és nem jelölnek helyette új ipari minisztert. akkor mondják ki. Fodor és Kuncze jelzi. 1. Lemondásának időpontját augusztus 27-ében jelöli meg. Ultimátumot intéz az SZDSZ-hez: amennyiben délután öt óráig nem fogadják el Csillag leváltását. Szili és Jánosi. „Mondjátok ki! Mondjátok ki. Az MSZP-seknek nincs ellenvetésük: a miniszterelnököt lényegében kiküldik a szobából. ha ez a helyzet!” Kuncze válaszul odadörmögi: „Ez a helyzet. akkor onnantól kezdve már új miniszterelnököt kell keresniük. Most még kínosabb helyzet következik. mert ő lemond. Péter. és megpróbál ellentámadást kezdeni: ha elfogyott a bizalmuk. Már az SZDSZ-es delegáció érkezése előtt hírét vette ugyanis. m. hogy immáron nem Csillag-ügy van.” 205 Medgyessy reggel óta felajzott állapotban van. szerintük olyan szituáció állt elő. Miniszterelnök-váltás 277 . amelyet nem szerencsés az érintett jelenlétében tisztázni. a kancelláriaminiszter. hanem Medgyessy-ügy – most még eltökéltebbé válnak. azaz: Kovács. és elkezdi fogalmazni azt a nyilatkozatot. Medgyessy azt feleli: komolyan. amellyel tizenegy óra kor kiáll a nyilvánosság elé.

hogy nem alulról. Udvariasságból megkérdezték Kovácsot. ott döntötték el. hogy telefonon értesítik arról. A volt kormányfő nemcsak akkor – csalódottan és sértetten. A hölgyek közül Szili: »magasabbra emeli a horizontját«. A puccs fölülről való erőszakos és törvénytelen hatalomátvételt jelent. de felelős politikus nem dobálódzik ilyen szavakkal.” 207 Az elnökség jelöltje: Kiss Péter. hogy megvan az új miniszterelnök-jelölt… Medgyessy tizenhét óráig várta. De hagyjuk a távozó kor mányfőt: forduljunk a helyébe lépő utód felé. közvetlen népi akaratnyilvánításból nyeri erejét a hatalomátvételre. Reményfutam. akkor talán még ma is miniszterelnök. Zoltán: „Szerintem végiggondolt forgatókönyv nélkül érte a pártvezetést az a helyzet. Buják Attila leírá sa – feltehetően Lendvai Ildikó beszá molója nyomán. Kiss Péter meg nem tudom én még kicsoda. Szerintem az a három-négy ember. Lendvai kitart a frakcióvezetésnél. Péter? Mit gondolsz? És a kancelláriaminiszter »lógó orral« igent mondott: Ha muszáj. Puccsról és puccsistákról beszélni tehát nem lehet. Kovács. 207 208 Uo. valamely direkt uralmi eszköz – például a hadsereg – birtoklása révén. „Az elnökség – melynek vezéralakjai Kiss Péter.Délután kettőkor – három órával a szabaddemokratáknak adott ultimátum határidejének lejárta előtt – robban a bomba. hogy az MSZP továbbra is kitart mellette. A villámgyors jelöltállítás állítólag a következőképpen zajlott le. hanem azóta is. 278 A politika (2000-2006) . Ha ő fölméri az erejét. Lendvai Ildikó és Szili Katalin voltak – öt óra után közli azt is. A mai napig. Megengedhetetlen. Ezt az egész helyzetet Medgyessy idézte elő. Az ötödik arcra szegeződött négy tanácstalan tekintet… Hát te. Az SZDSZ helyett ugyanis váratlanul az MSZP elnöksége nyilatkozik: elfogadják a kormányfő lemondását. A Magyar Köztársaság még hivatalban lévő miniszterelnöke a legkevésbé. hogy a miniszterelnök leváltására vonatkozó stratégiai döntés már érett – potenciálisan létezett – a kormánypártok vezető köreiben. Tévedett. (Abban különbözik a szintén erőszakos. Efféle kifejezést – metaforaként – talán használhat holmi publicista vagy túlzó ellenzéki debatter.” Valóban úgy tűnik. Itt álljunk meg egy szóra. I. „Keresték Hillert Egyiptomban: nemet mondott. hogy erre ők most rábólintanak. taktikai és gyakorlati értelemben azonban még korántsem született meg. m.” 208 Gál J. Megszületését – akaratán kívül – maga Medgyessy erőszakolta ki. Neki fél lábbal kívül a küszöbön – mondta – nincsenek ilyen ambíciói.) Medgyessy leváltására a törvénytelenség és az erőszak leghalványabb árnyéka sem vetül. hanem fölülről. fölzaklatott érzelmeinek és önsajnálatnak a foglyaként – beszél puccsról. a törvényt ugyancsak félresöprő forradalomtól. amikor az SZDSZ bekeményített. Lendvai.

Föl is hívom onnan Magyar Bálintot vagy Kunczét. politikai természetű a konfliktus. mezítláb. hogy a jelenlévők elsöprő többséggel hivatalosan is Kiss Pétert akarják jelölni. hogy nem velük volt baj. zokni nélkül. Aznap délután a frakcióban bejelenti a kormányátalakítást. Hogy az SZDSZ-szel reggel kezdődött megbeszéléseknek ez lett a vége. hogy elmegyek majd valamelyik nyugati egyetemre egy fél évre valamilyen Európa-tanulmányokat folytatni. hogy ez koalíciós szakítópróba lehet. és hogy nincsen egyezség az SZDSZ-szel. mondhatni botrányos esemény játszódik le. melyiket. ha ilyen puha. hogy mi a bánat van gyerekek. sem én hogy mi történt az SZDSZ-szel. addig meg végezzék a dolgukat rendesen. A frakció megadja a támogatást. hogy ennek része Csillag eltávolítása is. ha csak taktika lenne. Számomra az a legnagyobb szabadság. Tanulni kell. hallanám a hangjukon. Ez még délelőtt van. dolgozni kell. de ne aggódjanak. Ezt a legkomolyabban mondom és gondolom. és kéri a frakciót. hogy csak játszanak-e. már nem emlékszem. Egyikünk sem érti pontosan – minthogy nem voltunk ott sem ők. farmerban. A minisztériumi búcsút követően találkozom Vitányi Ivánnal. de nem izgat fel különöseb ben a dolog. hogy nyilván tudom: elfogadja a lemondásomat. hogy Medgyessy lemond. megköszönöm mindenkinek. hogy délután be akarja jelenteni a kormányátalakítást. már el is indultak egy páran vidékről. Összehívom a munkatársa kat. rendben van. Miután nyilvánvalóvá válik. Hiszen kikerültem a kormányból: biztosra veszem. hasított bőr cipőben mezítláb lehetek. ők nem fognak megállapodni. Klárinak is mondom. Aztán később az elnökségi ülésről az a hír jött. Aztán jött a következő kormányülés. és akkor már világos. Nem tudom.” Az MSZP országos elnökségének csütörtöki ülésén figyelemre méltó. Toller László elhagyja az ülést. az elnökség egymagában nem dönthet a miniszterelnök-jelölt személyéről. ahol elmondja. ez már nem az én problémám. ami előtt már hívta föl egy más után a minisztereket. Engem is hív. hogy támogassa. hogy dolgoztak. ahonnan két nap múlva hazajöt tem dolgozni. Rendben van. Mondom: természetesen. hogy Kiss Pétert jelölték. Másnap. Ott vagyok a szerdai frakcióülésen. és ott ér a hír. akkor már ki vagyok rúgva. Velem volt baj.„Kimentem az olimpiai játékok megnyitójára. de azt hiszem. és mondja. Mi lesz ebből? Azt mondják. ám egyáltalán nincs tisztában azzal. Hosszú távra tervezni. pár év múlva vissza fogok térni politikusként. hogy a következő pár év nekem politikai babért nem fog teremni. és mi várható holnap. hogy részt vegyenek az ülésen. pólóban. készülni a jövőre. farmerban. nem engedik el Csillagot ilyen körülmények között. csütörtök reggel bemegyek a sportminisztériumba. és elmondom nekik. Este a párt több platformja is összeül Miniszterelnök-váltás 279 . mondom. egy picit messzebbről ránézni erre a világra és erre az egész történetre. Aznap este – már leváltott miniszterként – egy-két fiatal MSZP-s politikussal elmegyek ide valahová. és hogy az elnökség össze fog ülni. mondván: ez elfogadhatatlan. meginni egy pohár bort.

Tulajdonképpen arra a frakcióülésre jöttem vissza. hogy több ségünk volt a Parlamentben. „Amikor Toller otthagyta az elnökségi ülést. Persze elvben lehet olyan erős elnöke és elnöksége a szocialista pártnak. akinek kifelé áll a rúdja. mondta Horn: Gyurcsány egy hebrencs.tanácskozni. ne: ezeknek nincs annyi hatalmuk. a tagság nélkül ezt a kérdést eldönteni? Aligha hihették. és ott olvasom. hogy ezt helyettünk eldöntsék. mert ő akkor erős volt. és miért nem. aki ezt megteheti. nekem sem. és aztán ket ten átmentünk Horn Gyulához.” Gál J. hogy miért gondolták. hogy na. Ugyan már. mi nem történik. Ja. Zoltán: „Én két hetet voltam távol. Emberileg őt megviselte. hogy engem lényegében miatta nyírtak ki. Nem volt nagy tekintélye. hogy ebben a szituációban joguk van minélkülünk. azt hiszem. mondta. akkor ő lemond. ott volt az MTI-terminál. Abban a pillanatban összeszaladt mindenki. Mindig érdemi vita volt. Apá m mondta neki. évekig szenvedett ez a párt azzal. Ezzel nagyjából egy időben a fiatalokat tömörítő Mozaik Klub is leszögezi. Az elnökség egészének nem volt nagy tekintélye. hogy mi a fene van. Pusztán az eljárás ellen tiltakoztak. ez önmagában nem nyújtott támogatást senkinek. hogy miért igen. Horn például megtehette. hogy meg lehetne spórolni a rendkívüli kongresszus összehívását. Hát miért gondolják. És ezzel el volt intézve a dolog. De most azt gondolta szinte mindenki. Egy televíziós nyilatkozatban 1995-ben azt mondta: természetesen mi támogatjuk Göncz Árpád újabb köztársasági elnöki jelölését. Gyula is ideges volt. Emlékszem. Gyula? Gyurcsány lesz. hogy ha nem tudom én. akkor mi támogatjuk. hogy az elnökség Kiss Péterre vonatkozó döntése nem érvényes. ami ellen tétben állt az MSZP némi túlzással: bázisdemokrata szellemiségével. hogy ki legyen a miniszterelnök-jelöltje. Kiss Péterrel szemben semmilyen éle. Nagy Sándor vezette szocia lista platform szintén arra a következtetésre jut. meg hogy lehet ilyen felelőtlen. és aztán beindultak a dolgok. Ugye. hogy Medgyessy közölte. hogy tudod. akinek a párton belüli presztízse már eléggé megtépázódott. a kongresszus meg majd formálisan rábólint. Másnap bejöttem pakolni a hivatalba. Akit itt mindig a kongresszus állított. apám berontott hozzám. Annak ellenére megtehette. hogy a megüresedett kormányfői posztra rendkívüli kongresszusnak kell jelöltet állítania. hogy ezt ilyen gyorsan le lehet zárni. hogy kit akar kirúgni. mi lesz. hogy a döntést ők meghozzák. Összevitatkoztak. mert most akkor mi lesz. hisz az alap szabályi tétel. és sokat töprengett. ahol Medgyessy elmondta. A taglétszámát tekintve legnagyobb. mit lehetne tenni. hogy hova menjen el Medgyessy. hogy Kovács Lacit akkor már a párt egésze egy leköszönő pártelnöknek gondolja. Gyurcsánnyal viszont sokat beszéltünk. akkor a felháborodás azért indult el. mint benne… 280 A politika (2000-2006) . legitim volt. zömmel kikapcsolt telefonnal. Miért lenne hebrencs? Senkiben sincs annyi ebben az országban. Ehhez járult még az is. Ennek nem volt. De úgy gondolták. ha a Gyula azt mondta.

találkozó. tehát Kiss Pétert. hogy nekik nincsen bajuk Péterrel. strukturált támoga tói kör. Szerdán a Vitányival való első beszélgetéskor sem jött ez még elő. hogy mi ez. hogy megpróbálja…” „Igen. Elmondják azt is. különösen publicisztikában. hogy mi nem tudtuk. De hogy ő kivonult. de hát azért nem túl mély elemzésekben. hogy kivonult az ülésről. próbáld meg! De ezek egyike sem pártvezetőktől jött. De végül abban maradtunk. ők tá mogatnak. Éreztünk egyfajta hangulatot. csütörtökön este összegyűltünk Ferinél. Nem tudtuk még. aki Borsod-Abaúj-Zemplén megyében meghatározó személyiség. Persze akkor még nem ő az elnök. statáriálisan eldöntik ezt a dolgot. Pétert a pártban általában kedvelik. hogy: Feri. Ezek között. Szigetvári. amit az elmúlt másfél évben végigcsinált. Botka Laci az elsők között. a szó hagyományos értelmében. de akkor mindenki azt mondta. mert ő külföldön volt . természetesen. az megmutatta. ez elő -előjött már hetek hónapok óta. arra utólag már nem könnyű visszaemlékezni. SzabolcsSzatmár megye elnöke. hogy neki mi a valós ereje. Braun és mások… Ott már abban maradtunk. aki ezzel az egésszel egy igen nagy hibát követett el. Egy nagy munkabírású. Messze voltunk a Fehér Háztól. bizalmas személyi viszonyok nem voltak. De ennek nem volt érdemi súlya a pártban. A szokásos társaság: Keszthelyi. akkor talán simán átmegy a dolog. Csak halkan jegyzem meg. hogy ez nagyon nincs rendben… Aznap. egyre-másra jöttek a telefonok. Fogalmunk sem volt. de e mögött szervezett együttműködés. Tukacs István… Egymás után jelentkeznek. Hogy ki melyik nap. amelyben ott van a párt egy jelentős baloldali része.Aztán rögtön összeült az elnökség. hogy gyerünk! Nagyon érdekes a szocialista platform. hanem alulról. Elkezdenek jelentkezni a megyei elnökök. hanem Kovács. aki komolyan hisz abban. Toller Laci. vágjak bele. Ferinek sem. Csongrád megyéből. ha úgy tetszik: »gyurcsányista«. és nem tudtunk semmi biztosat. Nagy Sándortól az igen befolyásos Szabó Györgyig. De akkor már jöttek az SMS-esek meg a telefonhívások. Utólag ő másként emlékszik. Derüljön ki. Aztán újra Vitányi. Csak a meghökkenés. hogy ő is jóváhagyta a döntést. és előjöttek Kiss Péterrel. hogy ő nyerhetne Orbán ellen. de most már ő is azzal. Ha Toller nem vonul ki. Mert persze találgatások. Tollernek viszont történelmi érdeme. Kolber Somogyból. hogy mennyit ért az a sok fórum. azt nem tudom. de hát azt azért senki sem gondolhatja. tehetséges. illetve a politológiainak mondott. Hogy itt az alkalom. Boldvai Laci is jelentkezik Nógrád megyéből. hogy »előbb utóbb úgyis te jössz majd« – az legfeljebb Toller. hogy Hillert is fölhívták telefonon. Hogy Kovácsék érezték-e: Gyurcsánynak mekkora támogatottsága van vidéken. jó második embernek tartják. messze Miniszterelnök-váltás 281 . hogy teljesen az alapszabállyal szemben. Úgy nézett ki. Volt egy általános vélekedés. Nemigen volt ez addig téma. hogy akkor ő megpróbálja. egyeztetés. Ha már így hozta a sors. Az biztos. Senki sem tudta. akkor neked kell megpróbálni.

Viszonylag kevés párttaggal és egy nagyon felemás helyzettel. Nem vagyok mélyen integrálva. hogy én egy senki vagyok ebben a pártban. és az esetek túlnyomó többségében Mosonmagyaróváron. Nekem senkivel sincs nagyon rossz viszonyom a pártban. Fogalmam sem volt róla. de ezt már senki sem vette komolyan. előtte búcsúztam el a minisztériumban… Már otthon voltam a szemlőhegyi házban. hogy megfontolom. ahol tudunk győzni Győrben. hogy 20-án innen vehessek startot. és innen már nincs visszaút. És ha csak kicsit fogok kikapni. hogy ő viszont végig azt hitte. Részben tudunk győzni Csornán: mi adjuk a polgármestert. Szóval ez nem egy erős szervezet. hogy ők hogyan látják a dolgot… Hogy kiket hívok? Szinte mindenkit. Az elején még azt válaszolom a telefonhívásokra. és soha nem nyertünk még Kapuváron. hogy az SZDSZ valóban befejezte. Az elnökség tagjai közül alighanem csak Hillert. És visszakérdezek: mekkora a támogatás? Konkrétan hogyan gondolod? Örülök. Óvatosnak kell lenni. De hát a saját megyém. Aki megyei elnök van. Addigra világos volt. azt mind hívom. Bennem sem merült ez föl. akkor már nyertem. de szeretném. mikor. de ahhoz igen. Azt sokkal-sokkal később tudtam meg. és már én kezdek embereket hívni. Ahogy az első hírek jöttek. hogy én. mögötte állnak… Ultimátumot adott. amikor megfordul a dolog. De Hiller külföldön van. hogy én itt nagyon nem tudok kikapni. a Győr Moson-Sopron megyei szervezet. Nekem kifelé állt a szekerem rúdja. hogy ha – különösen a pártvezetés akarata ellenére – kapok harminc-negyven százalékot. De senkinek nem voltam az erős szövetségese sem. akkor rendben vagyunk… 282 A politika (2000-2006) . vagy úgy értékelte. kinek az utolsó hívása nyomán. akkor az nekem komoly siker. Az MSZP vezetéséhez sem voltam közel semmilyen értelemben. nem szabad fejjel a falnak… Aztán van egy pont. hogy az elnökség úgy értelmezi a helyzetet. elkezd tünk tájékozódni. Sőt nagyon nagy siker. és nem sok mindent tud… Egy idő után azt látom. amikor megtudtam. hogy ki jöhet Medgyessy után. de onnantól elkezdek hívogatni bizonyos embereket. hogy az elnökséget összehívták. Mert akkor nekem már nem lehet azt mondani. hogy Medgyessy lemondott. Ha egy kormányból kirúgott ember közvetlenül utána megkapja minden második. hogy előállt a váratlan alkalom: az SZDSZ-re hivatkozva meg lehet szabadulni Medgyessytől. ha más is támogatna. az nem egy befolyásos szervezet. Az a megfontolásom.voltunk a Parlamenttől. harmadik ember tá mogatását a pártban. Nem tudom. meg kell gondolni. négy évvel előtte lettem párttag. Persze a saját megyémből is kerestek. bizonyos megyéket. de szóba se került még. Csak telefonunk volt. hogy az MSZP elnökség e úgy értékelte-e. de Áderrel szemben már nem tud nyerni a mi emberünk. Azt nem tudom neked megmondani. s főleg nem. Hogyne. és a Medgyessyhez sem voltam közel semmilyen értelemben. időnként bajban vagyunk Sopronban.

Nagy Sándor. szerveződik magától. egy pénteki napon. Eredetileg a menesztésemről akartam. és akkor teljes gőzzel beindulunk. és ha én leszek a jelölt. A megyék egyike-másika bejelenti.” Gál J. Ezt végig hangoztatom – nyilvánosan is. Nekik én sok vagyok… Visszajövök Győrből. hogy jelölt legyek. Zoltán: „Ott ültünk hárman-négyen. akik most elkötelezik magukat mellettem. Én vagyok az ő elnökük. És akkor ott Győrben bejelentem az indulást. tőlem meg tartanak. de szerintem nincs miről megállapodni abban a helyzetben. Keszthelyi. hogy elindult ez a folyamat. Veres János. Egy darab úgynevezett káderünk sincs. a kabinetfőnök szobájában egy hatalmas térkép. Úgy szól a kér dése. hogy kit támogat. Megtudja. Kiss Péterrel nem lehet nyerni. Hát innentől már nem kell nagyon szervezni a dolgot. utólag azt hiszem. Az egész jelölési küzdelemben soha nem tesz hasonló gesztust. hanem valami más is… Nagy az érdeklődés. Valójában egy nagyon egyszerű és direkt telefonos kampány folyik mindkét oldalról. 20-án. megvan. Ehelyett összehívatom Győrben a küldötteket. mindenekelőtt az ott igen népszerű és befolyásos Katona Béla. viszont elkezdik szervezni a támogatásomat azok a régiek. hogy nemcsak az fog történni. A következő hét szerdáján kongresszus van. melyik megyében hol állunk. hogy engem menesztenek. hogy nem. 20-án délelőtt találkozunk az ő irodájában. mindenki ott van augusztus 20-án délután. hogy azt kérem tőlük. hogy meg lehetne állapodni. hogy ezt elmondom nekik. amelyek mutatják. Ha akkor nem kaptunk agyrákot. A párt számára világos. hívogatnak. és mindegyikünknek folyamatosan csörgött a telefonja. Veres felbukkanása teljesen logikus. Közben felbukkan egy harmadik jelölt is. nem lehet őket magukra hagyni. Szigetvári: lényegében ez a kör van körülöttem. sőt néha óránként cserélődnek a színes. Melyik megyének hány küldötte van. Őt a frakció egy része támogatja. De megállás nélkül. hogy beszámoljak nekik. senki több. hogy engem keresgetnek. Akkor már tudom. hogy hívják oda a sajtót. Abban a plat formban sokan vannak egyébként. hogy az övére… az egyik munkatársa révén… ja. akiről korábban nem is gondoltam volna: a kapcsolatunknak nincs ilyen típusú előzménye. Megy a folyamatos telefonálás. hogy hajlandó vagyok-e őt támogatni. támogassanak abban. Ő soha nem viszonozza. Karácsony Mihályon keresztül. Közülük senki sincs mélyen benn a pártban. öntapadós matricák. Juhász Feritől Kósa Feriig az egy nagyon széles platform. hogy legalább két jelölt van: valóságos választás lesz. akkor Miniszterelnök-váltás 283 . Úgy gondolják. már lefelé. Van az én irodám mellett a sportminisztériumban. A térképen számok. akkor világossá fogom tenni. hogy számítok az ő munkájára. Azt mondom neki. Azt gondolom. hogy hogyan állnak az arányok. mások csendben maradnak. mert ők szerdán tudják meg. Gál Zoli. Lefelé menet már tudom. hogy el fogok indulni. Nem tudom. Naponta. Toller sokakkal beszél. nincs sok idő. Karácsony Mihállyal később is üzen. melyikünk kérésére.Kiss Péternek elég gyorsan a fülébe jut. Ezért megmondom az enyémeknek.

fórumot tartott. és ott volt a legnehezebb. 21-én. nyilatkozta Sós Tamás. Ültünk benn az ISM-ben. hol vannak a billenők. az itt megválasztott kor- 284 A politika (2000-2006) . ott kiket lehet kivenni. kikkel kell még beszélni. az kész csoda. Jelentkeztek be az emberek. Ő pontosan tudta. meg elkezdtek jönni az MTI -hírek is. hogy egy érzelmekre apelláló beszéddel egy amúgy alkalmatlan személy manipulálhassa a küldötteket.már soha nem kapunk. ahova kellett. itt jártál. akit egységesen támogatnak. kik az ő emberei. hogy: Jézusom. hogy Medgyessy kormányváltoztatási bejelentései nem érvényesek. Ez egy nagyon rövid. mert közjogi értelemben nem indította el a folyamatokat. és akkor elkezdték ott nyomni. amit Kiss Péterék biztosan nem. dehogy van itt Kiss Péternek többsége. közben folyamatos telefonhívások.” Az elnökséget meghökkentik a nem várt fejlemények. Gyurcsány meg ment vidékre. hogy mit tudom én: Heves megye Kiss Péter mellett. Akkor rögtön felhívni Érsek Zsoltot. de mondom. De szigorúan csak egy jelöltet akarnak a kongresszus elé terjeszteni. hogy nyugodjunk meg. meg a stáb is (miután már elköszöntek egymástól!) folyamatosan telefo nált. Levélben kellett volna javasolnia a házelnöknél az új miniszterjelöltek országgyűlési bizott sági meghallgatását. Ezzel egyetért Kovács László pártelnök és Lendvai Ildikó frakcióvezető is. hogy érdemben felvetődjön a neve. ezért össze kell hívni a párt rendkívüli kongresszusát. Kiss Péter még pénteken kijelenti: csak nagy legitimitású jelölt lehet miniszterelnök. ahova oda kell szólni. és így tovább. A kialakult helyzetben ezeket a lépéseket már nem teheti meg: Gyurcsány tehát továbbra is miniszter. Közben kiderül. mint 2002-re. mert tényleg folyamatosan öt-nyolc hívása jött egymásra. A párt rendkívüli kongresszusát augusztus 25-ére hívják össze. Hogy ő a mai napig él. a leggyorsabban és a legkockázatmentesebben egy Medgyessy ellen benyújtandó konstruktív bizalmat lansági indítvánnyal lehetne lebonyolítani a miniszterelnök-váltást. és hívtuk az embereket. hogy melyik megye a miénk egy kongresszusi szavazás esetén. A régi politikusi aranyszabályhoz alkalmazkodnak: ha valamit nem tudsz megakadályozni. Mi meg tudtuk rajzolni azt a térképet. a másik hevesi befolyásos embert. jön a Gyurcsány. beszélt. Főleg Keszthelyi. hol van Kiss Péternek többsége. mi az Isten van? Mire ő. hogy Zsolti. jön a Gyurcsány! Az elnökség jelöltje természetesen Kiss Péter. ebben a megyében ezek a te embereid. állj az élére. Gyurcsány elé oda tudtuk tenni. Az MSZP vezetése úgy véli. mert szeretnék elejét venni annak. hova kell mennie. mindez nagyon szisztematikusan. Büszkébb vagyok rá. Hatvan polgármesterét. térkép alapján. Persze a frakcióban is meg kellett szervezni. szombaton – egy nappal Gyurcsány Ferenc után – ő is nyilatkozik: vállalja. majd a köztársasági elnöknél kezdeményezni a kinevezésü ket. hogy édesapa. ennyien támogatnak. Szili Katalin állítólag kiborul és sír. de minden addiginál intenzívebb és profibb belső kampány volt. A leváltott miniszter is. szervezni a dolgot. amit ott csináltunk.

A frakcióban mi nem beszélünk. ha te lennél. hogy megbuktatták a Medgyessyt. a frakciótagok beszélnek. mindegyikünk volt már kongresszuson: tudjátok. Gerő Andráson keresztül üzenek. hogy ebben az ügyben várnék tőlük egy telefont. hogy az SZDSZ távol tartja magát ettől az ügytől. Magyarral. maga nyújtja be lemondását a köztársasági elnöknek. mi ott sem beszélünk. Az ezeken a mieinket. Lendvai Ildikó azzal érvel. Gyurcsány Ferenc 99. hogy szerinte a koalíciónak is meg nekik is az lenne a jobb. az államfő. Az hátrányt jelentett volna. Itt Kiss Péter kapja a legtöbbet. hosszabb vita. hogy kettős jelölés legyen. Az egyetlen talán Horn. majd szavazás. sőt az ellenzék mozgástérhez juthatna. Veres János 31 voksot kap. mondja. mert annál – nem tudom. büszkébb vagyok. a megfelelő parlamenti processzus keretében. Azt kérem. Este az Országos Választmányban azonban már másként festenek az erőviszonyok: Kiss Péter 103. Van egy frakcióértékelés. Mind a hárman bemegyünk a választmány elé. mi ez. hogy hogyan lehetne már kettős jelölés. avagy a pártvezetés terveit keresztbe verve. Kérdés. ha közülük bárki kiáll mellettem. hogy az SZDSZ csak Kiss Pétert fogadja el. A választmányon Veres Jani viszonylag Miniszterelnök-váltás 285 . hisz ugye nem elég. Mint tudjuk. Üzenek nekik. Van egy érdemi. A választmány – és most már az elnökség is – így hivatalosan két jelöltet állít: Kiss Pétert és Gyurcsány Ferencet terjesztik elő miniszterelnök-jelöltnek a rendkívüli kongresszusra. ezt hozzuk nyilvánosságra. Én is így kerültem be először. „Az elnökség elfogadja a kongresszust. ezt nem bízhatjuk az érzelmekre. én a harmadik. Veres János. hogy mind a kettőnket el tudják fogadni. Gyurcsány Ferenc sorrend alakul ki a délutáni szavazás eredményeképpen. és jön a kongresszus. Ez az első kör. Az utóbbi esetben elhúzódhatna a folyamat. természetesen… Már csak ezért is gyorsan nyilvánosságra hozzuk. egy jó beszéddel az ember be tudja magát választatni az elnökségbe. Az egy külön mérkőzés. Hornnal. Az MSZP-frakcióban a három jelölt között a Kiss Péter. a szocialistákat érti. még azt is ők mondják meg. s akár a koalíció számára kedvezőtlenebb forgatókönyvek lehetősége is fölmerülhetne. micsoda… De a szellem már kiszabadult a palackból. Ez most komoly dolog. hiúság vagy érzékenység –. vérig sértődött Medgyessy partner lesz-e ebhez. hogy a láthatóan dúlt lelkű. mondjuk így. van egy választmányi ülés. Medgyessy az utóbbi megoldást választja majd… „Egyszer csak jön a hír. de ezek téged soha nem fognak megválasztani. aki abszolút egyenesen és világosan beszél. és kiderül. Azt mondja. Az elnökség ülésére engem is meghívnak. hogy ki legyen az utód…” A koalíciós pártok 21-én hitet tesznek a közös kormányzás folytatása mellett. Ugyanaznap este van. Veres a második. A kettős jelölés ellen sokan tiltakoznak. az egy nappal később van… Nem. Horn Gábor. de előbb csak egyes jelölést akar. Ekkor én már közvetlenül nem akarom őket hívni. Mert az ország iránti felelősség és a nem tudom én.mányfőjelöltet pedig szeptember 6-án tervezik beiktatni. ha jól emlékszem. Kunczéval is beszélek. kulturált.

Mert van. de még többet kap. Változás kell a pártvezetés és a párt kapcsolatában. hogy riválisa szabadon beszél. s a politikából végül nem lesz más. a települések most újra élnek a jogukkal. hogy ellenfeleink a demagóg szociális ígéretek spirálját indítják be. A megyék. hogy ő meg papírból olvas. lényegében szó szerint. hogy a Magyar Szocialista Párt nemcsak demokratikus párt. Pontos és kiszámított. Mert 2006 -ban csak az győzheti le a politikai ellenfeleit. Vessünk véget ennek a kártya partinak… Amikor az ellenzék vezére válságot kiált. Nem merek vázlatból beszélni. hogy 2006-ban is mi kormányozzunk. Életemben talán először írok meg beszédet. hogy akaratát foglyul ejtse a kevesek félelme. mint egyszerű póker. Keszthelyi. A beszéd se nem jó. hogy menjenek másként a dolgok. Az ország azt akarja.kevés szavazatot kap. ő azonban nem tanulta meg. sem nem rossz. Csak hogy egyértelmű legyen: a politikai ellenfél nem közöttünk van. Nagy a tét. aki képes legyőzni a saját félelmeit. és tanulom meg. továbbá Medgyessy korábbi beszédírója. Hétfőtől készülök rá. Majd ébresztőt fújunk neki! Ha már a válsá gról szó- 286 A politika (2000-2006) . rádöbben: nem hozhatja magát abba a hátrányba. hogy nem nézzük megszeppenve. Így aztán emlékezetből megpróbálja rekonstruálni a leírtakat. hogy beleszóljanak a párt és – ami sokkal fontosabb – a kormányzás. így együtt: 2006-ban… A napokban egy ismerős – itt ül közöttünk most – azt kérdezte tőlem: »Feri. Ám amikor látja. Tisztelt Kongresszus. Nem hinném. aztán Kiss. Megtanulom a beszédet. Kezdhetjük például mindjárt magunkkal. Gál. hogy… az ország észrevegye: tudunk változni. mint én. a városok. de Kiss Péter ott is többet kap. Változás kell a koalíciós pártok kapcsolatá ban… Egyszerre szeretnék változást és folytonosságot. Tétre tétet. több ember rel írom. hogy csak velük nyerhetek… Azt láttam. Szigetvári és Dobrev Klára. vagyis az ország sorsának irányításába. messze nem olyan lendületes és kerek. Gyurkovics Tamás. amiben folytonosságpárti vagyok. Nyomaszt. Meg hatalommal. hisz reagálhatna riválisa szövegére. Kissnek is megírt beszéde van. Egy normál beszéd. tényleg azt gondolod. mi meg nem teszünk mást. hogy nagy politikai újdonságokat mondok benne: nem kockáztatok. Ma már tudom. Ehhez viszont változás kell… Változtatni kell tudni abban is. Illusztrációként idézzünk néhány részletet az utóbbitól: „Győzni szeretnék! Győzni szeretnénk. mert nem engedte. így megyünk a kongresszusra. hogy majd felolvassa. akkor éhes disznó makkal álmodik. és tudom. mint ígéretre ígéretet teszünk. Már nem sokkal.” Gyurcsány beszél előbb. Bizonyosan változás kell a miniszterelnök és a párt kapcsolatában. lényegében szó szerint. természetesnek gondolta. mint a Gyurcsányé. ti is: abban. amitől a beszéde görcsös lesz. Bátor. Mert a többség változást akar. Ez előnyt jelenthetne az utóbbinak. Braun. képesek vagyunk változtatni. hogy velük nyerhetsz?« Azt válaszoltam neki. Hanem a jobboldalon… Mi azt akarjuk. hanem bátor is. Kedves Barátaim! Mi. Én egyetértek. hogy sokan megmozdultak.

elfogadni. Bátor kormányzást. hogy bajban van. Az a döntés. hiszen a Gyula. A küldöttek. Erős kötődéssel. A Gyula. Forradalmi a hangulat. mert ő a hivata los jelölt. hogy beszélni fog. Soha nem voltunk ilyenben… Furcsában? »Mi az hogy! Nagyon is!« Tízmillió embernek kellene döntenie a miniszterelnökről. erős bázissal. azt hiszem. Készen állok. Általában a polgármesterek. túl vannak reprezentálva a vidéki polgármesterek. Vojnik Mária. Toller. kerületi polgármester: legyen egy budapesti. Aki fölötte áll bizonyos szabályoknak. Egyikünk sem mond a másiknak csúnyát. Tudom. A helyi hatalom erős emberei. de az meg se fordult a fejemben. a csarnok hangulata egyértelmű: szó sem lehet Miniszterelnök-váltás 287 . Nem is kell erre rájátszani. És ahogyan döntötök. hogy nincs érdemi politikai vita: a két beszéd elhangzik. aki eddig a napig afféle privilegizált alakja volt ennek a pártelitnek – afféle egyszemélyes intézmény. akikkel nincs is korábban viszonyom Hunvald Gyuri. Számoljunk. azt fogom tudomásul venni. Kialakul az a fölállás. a pécsi polgármester. Olyanokat. Pétert lényegében a pártelit támogatja.” Gyurcsány diadala csakugyan elképesztő mértékű. hogy ő az elnökség jelöltje. kis híján háromnegyedes győzelem. Péter mellett zömmel elnökségi tagok szólalnak föl. 73 százalék – 27 ellenében. a bátorság. Igen. A kialakult szituáció félreérthetetlenül hozza ezt az értelmezést. ha együtt csinálnánk meg. Nem kétharmados. hogy ennyire. a cselekvés van válságban… Furcsa ez a mai helyzet. majd utána hat-hat támogató hozzászóló lehet. Sebeket egymáson nem ejtünk. a mi oldalunkon az önbizalom. Péter ekkor már érzi.” „Mi Péterrel nem találkozunk előtte. Jánosi. Kiütés. Az eredményhirdetés után odajön Péter. sors. így lenne ez rendjén. Szili Katalintól Lendvai Ildikóig. Nemcsak Kissnek. hadd mondjak még valamit magunkról: úgy látom. Olyan nincs. jövő. Hatalmas győzelmet aratunk. Az én támogatóim mind helyiek. a VII. én meg a tagságé. Az előbbi számít is rá. Azt szeretném. Hatszázötvenen tízmillió nevében és tizenötmillió érdekében. az elnökségnek is. föl kellelt volna iratkozni a hat közé. Ráadásul egy legitimitásában gyengülő elnökség jelöltje. Felkészültem. Vitányi Iván. A 623 küldöttből 453 sza vaz rá. Érsek Zsolt és Botka Laci Szegedről. a legjobb lelkiismerettel fogtok dönteni. de nem nevezi meg a hat kortese között. hogy szóljanak. beszél. A pártelitnek – a tagságtól. miközben Kiss Péterre csak 166. hogy kikaphatok. Tízmillió osztva hatszázötvennel: mindegyikőtökre jut tizenötezer élet. Az Egészség ügyi Minisztérium politikai államtitkára. és nagyon őszintén azt mondja: arra számítottam. Sokat elárul minderről Horn Gyula esete. Természetesen Kiss mellett – Gyurcsány ellenében. Most hatszázötvenen fogtok dönteni. Ez a szabály.lok. A levezető elnök azt mondja: sajnálja. Úgy jön a kongresszusra. ha akar. a hatvani polgármester. én egészen különböző embereket kérek meg. magabiztos baloldalt szeretnék. hogy ő ne kapjon szót egy kongresszuson… Most van.

országgyűlési képviselőt. hogy kinek mit hisz el. Olyanok is ideszavaztak. Beleértve Kovácsot is. Ez egy nagyon erős bázis. hogy megszegjük. Az ő hagyományos bázisán kívül lényegében mások nem szavaztak rá. szó nélkül hazaballag. A Baloldali Tömö rülés. előtte egy-másfél évvel. hogy induljon el velem szemben.Kiss Péterrel a patkóban róla. Nagy tanulság. Ez az igazság. Kovács közvetlenül befolyásolja őket. a volt KISZ-es társaság egy része és Budapest egy része. És Horn Gyula. Ez az ő hagyományos bázisa. hogy ellenem kell szavazni. egészen nyilvánvalóan. a pártelit egy része megijedt. ezért neki nem mondtak mindig igazat. Újhelyi István mindenkit kötelezni próbál. Amikor felbukkantam ott elnöknek úgy. hogy a helyiek kértek föl. a FIB: a Fiatal Baloldal. Az egész országos elnökség szervezi Győr-Moson-Sopron megyét: ellenem. egy fiatal soproni fiút. Jelzem: csupán egy megyei elnökségért folyik a küzdelem! Szili is támogatásáról biztosítja a fiatal képviselőt. ha az ember benn van. Egy életre elegendő tanulság. A Fiatal Baloldal akkori elnöke. Neki nehezebb volt megmondani az igazságot. de amikor én győri elnök lettem. Hogy ezzel vigyázni kell. hogy ne 288 A politika (2000-2006) . hogy Kránitzot kell támogatni. Ez mind a mai napig az övé. Medgyessy engem le akar beszélni. többes jelölésben Kránitz László ellen. Érdemes felidézni a történetet. az eredményhirdetést meg sem várva. ezt a leckét már egyszer megtanultam. mint nekem. téged támogatlak. És akkor megtalálják Kránitz Lacit. hogy állati óvatosnak kell lenni. akik Péternek is azt mondták. hogy: igen. hogy Kiss erős ember volt. „Az a helyzet.

mert nekem ilyesmi nem kell… Mámoros éjszaka van. nyugi. és kiadja. Lépni nem lehet. hogy maguk énrám vigyázzanak. nem mond le – végül ez lett belőle… Augusztus 25-e egy fantasztikus este. Az ismeretlen alatt azt kell érteni. bejelentkezik. Ha Medgyessy elmond egy szép beszédet az országnak. Vele továbbra is konfliktusban maradni. ismeretlenek. Egy hete? Hát nincs ember. hogy emeljük közösen helyettem a miniszterelnöki székbe X. akkor úgyis fölül fogjuk vizsgálni az eddigi szabályokat. Azt bármelyik nap meg lehet tenni. őszintén. hát nem fog ő szembemenni. Az tűnt gyorsabbnak. ez megvan. ha tetszik: megbuktatni a saját miniszterelnököt. hogy akkor megérkeztek. nem mondott nekik nemet. Tudom. „A bizalmatlansági indítványt szerette volna az elnökség. Egy tábornok. aki képtelen felülemelkedni a saját sértett önérzetén. De ő ezt nem akarta. hogy szó nem lehet róla. hogy miniszterelnök leszek a végén. csak magával törődik.” A győztes tagság örömét az a Medgyessy Péter sem tudja elrontani. Kiss Péter megtárgyaltatja ezt a kérdést a Baloldali Tömörüléssel. ezért azt kérem. a koalíció. hogy nyugi. Lemond. én akkor az ő kormányának már a tagja vagyok. A legszűkebb stáb olyan húsz ember. ide fog szavazni. Azzal az iszonytató hen- Miniszterelnök-váltás 289 .-t. hogy őt kötelezték. és ennek az egyetlen közjogi formulája a konstruktív bizalmatlansági indítvány. hogy Szabó Ferencnek hívják. Nem gondolkodtam én azon. hogy mi legyen ővele.induljak. hogy kire kell szavazni. Nagyon sokan jönnek föl ismerősök. most már tudom. Mindenki azt mondja Kránitz Lacinak. aki leírta a sajtóban: Medgyessy az utolsó napokban államférfiként viselkedett. Csakhogy eköz ben nem egy ember eljön hozzám. de a szavazás titkos. hogy nem közeli ismerősök. Szerintem férfiként sem mindig. azt hiszem. amelynek a végén azt mondja. a stabilitás szempontjait figyelmen kívül hagyva. de még nem vagyok az. Az utolsó napig hezitált. ha új lendületet kapna a kormányzás. De boldogok vagyunk… Így utólag visszatekintve: akkor fogalmam sincs. Lemondását a kongresszus délutánjára időzíti.” Akkoriban volt. Y. mivel állok szemben. és a konstruktív bizalmatlansági indítvány fölvállalása helyett lemond. Mondtam. De ahhoz nyilvánvalóan kellett volna Medgyessy együttműködése. és mostantól énrám vigyáznak. biztonságosabbnak. Odajön hozzám az őrezred parancsnoka. hogy efféle nyomással nem lehet kikénysze ríteni a dolgokat. Mámoros. hogy szeretném. ez nagyon ronda lett volna. maguk meg menjenek haza nyugodtan. A párt. de negyven-ötvenen verődünk össze. Ha meg majd az leszek. hogy miniszterelnök leszek. Én maradok a saját autómban. indoklása pedig így szól: „Nem lehet. Tehát volt már egy ilyen tapasztalat. akkor ez rendben lett volna. hogy ebben az országban a puccsisták diktáljanak. Ebbe nem ment volna bele a párt sem. aki ezt sejtette volna… Pillanatok alatt zajlott le az egész. nem tudta megtenni. Negyvenen fönn a lakásomon.

De a legnagyobb gondot az okozza ebben az időszakban. hogy ő úgy egyezett meg Mádllal. Más azt mondaná. csináljak egy új politikát. meg nem is. Legalább nyerünk egy kis időt… Nem vagyunk száz százalékig biztosak abban sem. hogy lesz majd.dikeppel indul a kormányzás. legalább is én egyre csak azon töprengek. amelyik bajban van. hogy mi legyen. Jön egy váratlan helyzet. és hány nap múlva lehet Medgyessy lemondását hatályosnak tekinteni. hogy sértett emberek. Másnap reggel összeül az elnökség. mert hogy ott volt az igazságügyi miniszter véleménye. aki nyilván azért mert ebbe belemenni. Mert az egyik oldalról teljesen világos. milyen jogértelmezést fognak adni. amit mondhatunk. Nekünk még azt jelenti az elnökségi ülésen Szili Kati. hogy vannak érzékeny emberek. már majdnem föladta. hogy Bárándy és Mádl úgy értelmezte. akivel kapcsolatban vannak aggodalmak. hirtelen belezuhansz egy kampányba. ahol a két párt konfliktusa közvetlenül szerepet játszott a kormányfő távozásában. a másik oldalról pedig dinamizálni. És ez enyhén szólva nem tűnik egyszerűnek… ” 290 A politika (2000-2006) . Még nem tudjuk. Hogy fognak lépni? A Medgyessyt se tudjuk. és ez a legkevesebb. arról szó sincs. hogy nekem nemhogy egy hét nyugalom nincs végiggondolni. hogyan tudom ezt a rendszert stabilizálni. Bujkál bennünk a kisördög. hogy meglesz-e a parlamenti többség. hogy nem. Egyik oldalról tehát stabilizálni kellene a helyzetet. legyenek világos üzenetek. hogy hét nap. Akad egy-kettő. és pár nap múlva te vagy a miniszter elnök. hogy van egy párt. Szóval harminc nap. Az igazságügyi miniszter egyeztetés nélkül ment föl az elnökhöz. Egyszerre. Továbbá van egy nem jól működő koalíció. hogy harminc nap múlva lesz hatályos. hanem egy napom sincs. Ilyen Jánosi Gyuri. hogy alakítsam át a kormányt. Ilyen Kósa Feri. Majd jön a hír. Ezenfölül azt várják tőlem. Bánom is. Nem is tudjuk. Tudjuk. Persze még nem hivatalosan.

hogy generációs alapon akár Orbán Viktor kihívója is lehet még. ki ő. sőt: az egész magyar politikában. Pláne.Új seprő.. ez nem csupán az esemény bekövetkeztekor. a Medián 23. 210 Ez azonban még korántsem minden.htm 209 Új seprő… 291 . a kormány oldalnak semmi esélye sincs megakadályozni az ellenzék hatalomba való viszszatérését. Nemcsak utólag. a nyugati szociáldemokrácián belül is a Blair-Giddens-féle dinamikus. piacbarát. Nyilvánvaló. Gyurcsá ny Ferenc . Rövid időn belül nem várható még egy ilyen figurának a megjelenése az MSZP-ben. az állam szerepét gyökeresen újragondoló szocdem párt válik e belőle.”209 Kezdjük a végén. Egy megbuktathatatlan exkáderek vezette késő kádári. de már az esemény megtörténtekor is tudni lehet. hatalomra kerülve pedig a köztársaságot. nem mindegy tehát. aki kész modernizálni pártját. hanem már jóval azt megelőzően is sejthető volt. 210 http://www mma rt. hanem fontos közügy. márciu s 26. a szakszervezeti lobbikat sikeresen leépítő. 2004 augusztusában ugyanis úgy tűnik. Mi több. bürokratikus és unalmas utódpárt (mint ma). Az MSZP vezette koalíció élén 2004 augusztusában végbement miniszterel nök-váltás több egyszerű személycserénél. a baloldalon. Ennek igazolására álljon itt egy részlet egy öt hónappal korábbi újságcikkből: „Nem az MSZP magánügye. hogy 2004 nyarára Medgyessy Péter – elsősorban. mint techSeres Lá szló: A mozga tórugó. hogy a kongresszusi küldöttek ama elsöprő többsége. Élet és Irodalom. hogy Gyurcsány Ferenc hatalomra jutása – a kormányzati munka megújításán túl – új fejezetet nyit a szocialista pártban.. a Gallup pedig 27 százalékos fideszes előnyt mér a biztos szavazó pártválasztók körében az MSZP-vel szemben. és mit képvisel. az a fent idézett utolsó mondatba foglalthoz hasonló reményt táplál (zömmel anélkül. A Magyar Szocialista Pártban ma egyetlen ember van. 2004. mint akarat és képzet. mint gazdaságpolitikus. Közelebbről vizsgálva a kormány és a kormányfő helyzetét. nyilvánvaló. Orbán pártja mindegyiknél vastagon 50 százalék fölött áll. hogy is merné Seres László írását).hu/teszt/nl/info_ gra fika/ partpreferencia/partpreferencia. vagy egy modernségre nyitott. a Tárki 20. A közvélemény-kutatók szerint a Fidesz támogatottsága nyomasztó: a Szonda Ipsos 17. aki valamelyest blairi megújításban gondolkodik. amely Gyurcsány Ferencre voksol augusztus 25-én. milyen a baloldal vezető ereje.

Meg kell jegyeznünk. kollektivista társadalom megvalósíthatatlan ábránd. A figyelemre méltó taktikai érzékkel és politikusi szenvedéllyel bíró. a válságkezelés és az egyéni boldogulás taktikai játszmái foglalták el – beleértve ebbe a rendszerváltozás időszakát és folyamatát is. a jóléti intézkedések. A két miniszter elnök alakjában. legprofibbnak vélt képviselőjéről van szó. fáradtabb. majd a ciklus végi osztogatás. de hosszabb távon megtérülő reformok. a rövid távon népszerűtlen. Aki volt pénzügyminiszter-helyettes. kiégettebb Medgyessyében. Ez a válság egy nagyon régről. Aki. hogy 2002-ben jobb híján az utóbbit voltak kénytelenek – immáron nem először – reaktiválni és újrapolírozni. ahol botcsinálta figurának tűnt: a kommunikáció területén. egyre magasabb beosztásokban. hogy a kommunisták előbb megsejtették. de összességében anakronisztikus posztkommunista apparatcsiknak t etsző Hornéban. Ez a szükség és ez az igény gyakorlatilag 1988 óta folyamatosan jelen volt a pártban. egyszer piaci viszonyok között. messze a rendszerváltozás előtti időkből datálható és vészesen előrehaladt kiüresedési folyamat utolsó etapja volt. gazdasági vállalkozások élén szerzett rutint. Jobboldali kurzusok idején hazai és külföldi bankok. Mindez politikájuk személyi vonatkozásaiban is tükröződött. majd kétszer pénzügyminiszter: egyszer pártállami. hogy csak ott volt sikeres – ott is csak átmenetileg: amíg osztogatni tudott –. Azé a szellemi. talán már 1956-tól tartott. legfelkészültebbnek. de gyengébb. de egyértelművé lett a politikai koncepció. Normális esetben egy kormányzati ciklus menetrendje ugyanis a következő: előbb a távolabbi célokat szolgáló stratégiai lépések. amely talán a hatvanas-hetvenes évektől. Attól kezdve. 2004 augus ztusában a Magyar Köztársaság addigi leggyengébb kormányfője kényszerült tá vozni posztjáról. a népszerűség visszaszer zése. hogy esetében a hazai posztkommunista politikai és gazdasági elit egyik legkiválóbbnak. Nem állított ki túl jó bizonyítványt a szocialista politikusi mezőnyről. ideológiai és morális kiürülésé. majd ott is doktorált. Innentől a politikai stratégia helyét fokozatosan az adott helyzethez való rugalmas alkalmazkodás.nokrata – végérvényesen leszerepelt. több mint húsz évig dolgozott a pénzügyminisztérium apparátusában – önéletrajza szerint – „a gazdasági reform kulcsterületein”. ám hiányoztak a hozzárendelhető 292 A politika (2000-2006) . Már világosan 1átszik. majd tudomásul vették: a nyugati kapitalizmus és parlamentarizmus meghaladását célul kitűző igazsá gos. Az MSZP mély válsága jelezte a megújulás szükségességét és annak sürgető igényét. Az európai parlamenti választások elvesztése után immár nemcsak a döntésképtelenség meg az azt kompenzálni akaró ideges kapkodás jellemezte. Aki a közgazdaság-tudományi egyetem elméleti politikai gazdaságtan szakán végzett. illetve a modernebbnek tűnő. Medgyessy éppen fordítva járt el. Medgyessy kudarca az egész posztkommunista elit kudarca – s egyben mély válságának jele. a politikusi intellektus és a politikusi szenvedély megdöbbentő hiánya is.

Egyedül ő látszik olyan baloldali politikusnak. illetve a tagság rohamosan növekvő elégedetlensége nyomán bontakozott ki. Az addigi fásultságnak. öregedő. hogy ő maga és hatalomkoncentráló törekvései mit sem változtak – főként Medgyessy és a szocialisták kontrasztjában –. Aki e szerep betöltésére nemcsak időlegesen. de konszolidált időszakokban sohasem futott még be politikus Magyarországon. Számára azonban egyrészt a kormányfő halála nyitotta meg a lehetős éget. másrészt neki nem bukott miniszterként kellett startolnia. kiüresedett. 2003-2004-ig legalábbis ez volt a helyzet. az európai parlamenti választásokon elszenvedett súlyos vereséget követően azonban váratlanul akuttá vált az MSZP-t – valójában 1989-es megalakulása óta – terhelő idült válság. kommunikációs kész sége rendkívüli politikusi erényeket sejtet. Annak ellenére. aki a leszerepelt Medgyessy Péterrel szemben – illetve Orbán Viktor ellenében – megjeleníti a határozott és cselekvőképes miniszterelnök típusát. Boross Péter korábban három év alatt járt be hasonlóan nagy utat. a fáradt. Egy kétharmados Fidesz-győzelem fenyegető árnyékában úgy tűnt. bátorsága. az utódpárt nemcsak a tartós hatalmi-uralmi hegemónia egykori esélyét veszíti el menthetetlenül és véglegesen. 2004 nyarán.és nemzetpolitikai célok s az ezeket megvalósítani akaró és tudó eltökélt politikusok. A drámai végkifejlet Medgyessy infantilis kapkodása. Minden jel arra utalt. és ellene szavaztak. de a jelek szerint tartósan is alkalmasnak tűnik. 2004 derekán úgy látszott. Baloldali helyett jobboldali. Gyurcsány Ferenc személyében az MSZP tagsága megtalálta azt a politikust. a 2006-tól ismét kormányra lépő Orbán és pártja fogja fölépíteni. részben azok is a határozott.markáns társadalom. amelynek veszélye először Horn és az utódpárt 1994-es kormányra kerülésével rémlett föl Magyarorszá gon. Orbán Viktor ekkortájt ráadásul már korántsem tűnt olyan autokratikus figurának a választók szemében. Még egy percig ennél a párhuzamnál Új seprő… 293 . megkopott politikusaival. akik annak idején féltek tőle. Akiéhez fogható tüneményesen gyors karriert nemcsak a rendszerváltozás óta. a cselekvőképes. megkopott utódpárt nem tudja őt még egyszer megállítani fáradt. kiüresedett. Akinek a kritikus napokban mutatott helyzetfelismerése. dinamizmussal. fogyatkozó szavazóival. mint 2002-ben. posztkommunista helyett kontra-posztkommunista tartalommal és arculattal. 2004-ben már miniszterelnök. 2002-ben még képviselő sem volt. tehetetlenségnek egy csapásra véget vetett a villámgyorsan lebonyolított miniszterelnök-csere. önbizalommal bír. Ilyen célok és ilyen politikusok – 1993 után Magyarországon csak a Fideszben voltak. taktikai érzéke. hanem még a rivális váltópárt pozícióját is. akarattal. az ígéreteit valóra váltani tudó politikust látták benne. a párt súlyos vezetési krízise. aki Orbánéhoz mérhető koncepci óval. hogy azt a hosszú távra berendez kedő hegemonista uralmi-hatalmi koncentrátumot.

Gyurcsány Ferenc megválasztásáról – Orbán Viktor szavait felhasználva – már az első pillanatban elmondható. a kommunikáció lehetőségei maradnak a számára. Bár ezek hatása nem lebecsülendő. s főleg: nem biztos. de a párt megújítását is magával hozza. hanem a rendszerváltozás roppant társadalmi. mikor veszi át ténylegesen is a párt vezetését. amelyet Horn óta valójában nem vezettek. (Nem az előző miniszterelnök alkalmatlansága – sőt! –. Jóval több. akkor csak idő kérdése. Mikor válik a vezérévé (leader!) annak az MSZP-nek. A tisztújító kongresszusra hamarosan visszatérünk. mint kormány(fő)váltás. Hisz a történtek után egyértelmű: az ő elsöprő győzelme egyúttal a régi pártelit súlyos kudarca. hogy a közelgő választások szempontjából ő is (ő valóban teljesen) reménytelen helyzetben vette át a kormányrudat. Először is nyilvánvaló: nemcsak a kormány. Az új arc mindig vonzó. Hogy csak a gesztusok. ezúttal az Orbán-féle populizmus vitorlájából. Akárcsak 1993 telén.és társadalompolitikai intézkedésekkel aligha foghatja ki a szelet ellenzéki riválisa. hogy több.maradva megjegyezhetjük. hatásuk a tapasztalatok szerint maximum néhány hónapig tart: lásd Boross kezdeti népszerűségét. rokonszenvet ébreszt. A szocialistáknak emiatt talán jobb lett volna későbbre időzíteniük a kormányfőcserét. a píár. Mindenekelőtt a vezetését. annyit azonban elöljáróban is kijelenthetünk. 2004 őszén is úgy látszik. az esély már csak időben is erősen korlátozott. nem keltett volna ekkora figyelmet és várakozást. Ezt erősíti meg a hama rosan sorra kerülő tisztújító kongresszus. Ám akkor az – jól előkészítve és megszervezve – korántsem ilyen drámai körülmények között zajlott volna le. majd e népszerűség elkopását a '94-es választásokig. Egyenes beszéd de ezek az érzések általában rövid lejáratúak. 2004 őszén tisztán érzékelhető: ha Gyurcsány nem hibázza el. mindig várakozást. ahol az új miniszterelnök nemzedéktársa és „barátja”. gazdasági és politikai terhei okán. hogy ezt az eredményt hozza.) Gyurcsány is roppant szűk gazdaságpolitikai mozgásteret örökölt elődjétől. hogy már most. A Gyurcsány. Hiller és mások képviselte generációs váltás szinte automatiku- 294 A politika (2000-2006) . hogy az új miniszterelnök érdemi gazdaság. Hiller István a legcsekélyebb nehézség nélkül foglalhatja el az MSZP elnöki posztját.

illetve a politikai értelemben vett középrétegek és a fiatalabb nemzedékek felé.san magával hozza az MSZP utódpárti jellegének elhalványulását. szellemiséget.és nemzetpolitikai tartalmat. hogy koránál fogva s a politikától való elmúlt évtizedbeli távol maradása okán kevésbé részesül a múlt terheiből. azaz valódi tartalmat adhat az MSZP politikájának. ami a pártra megalakulása óta jellemző. Az 1961-ben született Gyurcsány Ferenccel a múlttal való szembenézés útjából elhárulnak a személyes akadályok. Ahogy mondani szokták: a párt törzsszavazóit a kihalás veszélye fenyegeti. a dinamizmus és mindaz. akik szerepet vállaltak a forradalom leverésében. Gyurcsánynak ezen a téren nem csupán az lehet az előnye. Mindez egyrészt új kapcsolódási pontokat teremthet a társadalmi. Akik emiatt nem mondhattak el egy ünnepi beszédet október 23-án. hanem egyáltalán: értékvilágot. illetve a leverése után újra berendezkedő diktatúra titkosszolgálatában. hogy ő valóban ren- Új seprő… 295 . a Fidesznek dolgozik. A párt élén történt nemzedékváltás másrészt megteremti a pártállami múlttal való szembenézés eddig hiányzó lehetőségeit is. aki nemcsak korszerűbb értékvilágot és ideológiai töltést. hogy a Magyar Szocialista Párt posztkommunistából előbb-utóbb valóban modern. Korábban utaltunk már az utódpártnak az elmúlt rendszer válságában és kiüresedésében gyökerező egyfajta politikai. s az 1956-os forradalmat sajátjaként vállaló új Magyar Köztársaságban a szocialisták részéről olyan személyek tölthetik be a kormányfői posztot. Az utóbbi a szó szoros értelmében sorskérdésnek tekinthető az MSZP szempontjából. amely Horn és Medgyessy alakjában és kormányzásában öltött testet. a múltból magukkal cipelt hátrányokat kell leküzdeniük a – kongresszusaikat még mindig az Internacionálé eléneklésével záró – szocialistáknak. Ha kissé cinikus akarok lenni. ideológiai. Az életkor. az új politikai és kommunikációs stílus. a nemzeti identitáshoz való viszony megerősítése és megújítása tekintetében szintén jelentős. Ami az utóbbit illeti: a nemzethez. amíg a demokrati kus rendszerváltozás nyomán született. Gyurcsánnyal – s ebben eddig megismert dolgozatai alapján biztosak lehetünk – megjelent az a politikus. s akiknek hajnalban kellett kilopózniuk koszorújukkal az '56-os mártírok sírjához. ami ezekkel együtt jár. hisz a párt támogatottsága – riválisáéval ellentétben – katasztrofálisan rossz a fiatalabb generáció körében. akkor egy 56-os ellenforradalmár és a pártállam szigorúan titkos tisztje után a reformer KISZ-titkár megjelenése a kormányfői poszton ebből a szempontból is óriási előrelépést jelent… De más szempontból is. másként: az idő a szocialisták ellen. A múlthoz való viszony ugyanis mindaddig rendezetlennek és feldolgozatlannak tekinthető. sőt posztmodern párttá váljék. Valójá ban a fenti üresség elfedésére volt hivatott az a „technokrata szakszerűség” és „modernizmus” is. szellemi és morális ürességére. Hanem az is – és itt ismét korábban megismert elméleti munkásságára kell utalnunk. megnyitja azt a lehetőséget. ideológiát. Társadalom.

hogy az emberek rosszul élnek. akkor Kiss tűnik alkalmasabb jelöltnek. rutin és bölcsesség : azaz vélhetően kormányképesség híján. Gyurcsány Ferenc támadható. Gyurcsányra mindezen túlmenően úgy tekintenek ellenfelei (ugyancsak belülről és kívülről). Az új kormányfő személyéről tudatosan – egy új párt létrehozásáról ösztönösen. Buda pest. Úgy látom ebből a nyilatkozatból. Vizsgáljuk meg: valóban rosszul élnek az emberek? Valóban rosszul élnek az embe211 212 Kéri Lá szló: Vála sztá stól népsza vazá sig. Gyurcsány Ferenc tizenkét nappal a miniszterelnök-jelölő kongresszus után. továbbá jelentős részben a hívei is. Gyurcsány miniszterelnökként tett egyik legelső és legfontosabb kijelentése – Antall József fundamentális jelentőségű szavainak megújítása nyomán – így hangzik: „Tízmillió magyar nevében – tizenötmillió magyar érdekében akarok kormányozni. o. A győzelem – vagy legalább annak reménye – érdekében viszont kockáztatni kellett. egykori állampárti kapcsolatait (családi kötelékein keresztül: a lehető legrosszabbakat) kihasználva szerzett óriási vagyont.”212 Mint láttuk.delkezik azzal a szellemi és érzelmi kapacitással. a szocialisták élére.” Az ő élre állításának természetesen komoly kockázatai is vannak. 2005. mert győzni akarunk. s ők vállalták ezt a kockázatot: vállalták Gyurcsányt. amely a teljesen átalakult nemzetközi környezet: a globális világtér viszonyai és az Európai Unió keretei között is termékeny lehet – szemben a magyar jobboldal sok tekintetben tradicionális és eltorzult nemzetfel fogásával és -politikájával. a küldöttek – szemben az elnökséggel – győzni akartak. hogy a végjátékban ne 16 százalékkal üljünk a szégyenpadon. Egy olyan nemzetpolitikáéra. hogy… még mindig azt mondja. kiszámíthatatlan és öntörvényű ember lép a politikai élet legelső vona lába”. a párt tagjai. Belülről azért. 377. hogy „vele agresszív. a jobboldal szemében az „elsőgenerációs” még azt is jelenti. mert személyében egy – ráadásul elsőgenerációs – milliárdos áll a baloldal. az őszi évadnyitó ülésen szólal föl először a Parlamentben. Gyurcsány a jobb megoldás. Státusa ekkor: a távol lévő kormányfőt helyettesítő miniszter. hogy az új kormányfő a rendszerváltozás átmeneti éveiben. korszerű nemzetpolitikai koncepció meghirdetésére és megvalósítására. A párt egyik elnökségi tagja közvetlenül a kongresszus előtt így fogalmazta meg a súlyos dilemmát: „Ha kampányembert választunk. Kívülről. Belülről és kívülről egyaránt. I. 211 Aki ráadásul ott is homo novus: kellő tapasztalatok. amelynek révén képes lehet egy új. A tizenöt esztendővel korábbi. A patkóban még a sportminiszter helyéről szól. 296 A politika (2000-2006) . jó lenne úgy eljutni a kampányig. De ha arra gondolok. 1989 -es rendkívüli kongresszuson létrejött utódpárt 2004-ben – ismét rendkívüli kongresszuson – ismét sorsfordító döntést hozott. de már félreérthetetlenül miniszterelnökként beszél: „Olvasom az ellenzék vezérének egyik nyilatkozatát. Kossuth. m. Buják Attila : Reményfuta m.

higgadt beszédben arról beszéljünk. hogy a kormányzásában elkövetett hibák miatt érzett mély lelkiismeret-furdalás árnyékolja be a politikáját. Ügy ültem. nyugodt. hogy ez a köztársaság érdeke –. Ha persze riogatni akar az ellenzék vezére. és én hiszek benne nagyon mélyen: a magyar emberek sem fognak erre odafigyelni. tegye! De mondhatom: sem én. te jó ég. amikor növekedtek az özvegyi nyugdíjak? Ha azt mondja az ellenzék vezére. amikor e fellépésre sor került. hogy érdemi. hogy az elmúlt kettő évben csaknem 30 százalékkal növekedtek Magyarországon a jövedelmek? Hogy az elmúlt kettő évben 20 százalékkal növekedtek a nyugdíjak? Az emberek valóban rosszul élnek. amikor növekedett a családtámogatás. mit gondolhat arról. sem a kormánypárti frakciók. hogy a lelkiismeret-furdalása nemtelen vádat eredményezzen. hu/gss/alpha?do= @&pg=10 &st=1 &m13_doc=17&m21_curr=23 Új seprő… 297 . Azt javaslom – mert azt gondolom. amikor növekedett a lakástámogatás. ” 213 Idézet Kéri Lászlótól: „E sorok írója bent tartózkodott a Parlamentben. biztonságosabb. hogyan éltek akkor. hogy nemcsak a szocialista miniszterelnökre 213 http://www.miniszterelnok . amikor ő kormányzott? Én nem javasolnám az ellenzék vezérének.A kormányfő és a frakcióvezető rek azok után. hogy az emberek ma rosszul élnek. hogyan lesz Magyarországon jobb. Nem javasolnám. kiszámíthatóbb élet.

Először elmondom neki. A Draskovics mögötti pénzügyminisztériumi apparátusból közvetlenül is szerzek információkat. Reggel felhívom: azt mondja. találkozom Surányival.9-et kell mondani. vagy csak nem mondasz nekem igazat. Az elemzők azonban ennél érdemben többet mondanak.láthattam rá. de az egész szocialista frakcióra is.6-hez. Ebben nem alkuszom veled. Természetesen az első dolgom. Erre finoman rá is kérdeznek. tovább beszélgetek különféle emberekkel. és fölhívom Draskovicsot. Leülök Tiborral. ezért azt mondom. igaz legyen. Nem sok magyar ember sorsa érdekli igazából a világot. o 298 A politika (2000-2006) . Költségvetés. Csak amit én látok kockázatot. 29-én szavaz neki bizalmat az Országgyűlés. én pedig kikerü löm ezt a kérdést. a jelöltnek még nagyon sok tennivalója akad… „A legnagyobb gondot ebben az időszakban a következő dolog jelenti. Most azonban még korántsem tartunk itt. ragaszkodik a 4. hogy legalább 4. Ezt vagy most meg tudom csinálni az elején: tiszta lappal elindulni. hogy tényleg rosszul látod-e.9. micsoda megkönnyebbülést váltott ki az. miközben egyre világosabb számomra. hogy mi lesz a pénzügyminiszterrel. hogy 4. Nekem itt nem mondanak igazat. Ha 4. hogy év végén az a szám. De Tibor nem akar engedni. hogy állunk. mert ő is kérdez. ez nem tartható. Lassan elkezdem látni a mélységét is ennek a történetnek: ez nem fér bele a 4. hogy az átlagos szocialista képviselőből micsoda örömet. de a pénz ügyminiszter személye érdekli. Az akkor érvényben lévő év végi hiányprognózis 4.6. Elmondja. hanem képes hasonló színvona lon. hogy márpedig az: 4. Nem mondom ki nyilvánosan. és azok sem nyugtatnak meg. Nem nyugszom meg. m. I.6 nem maradhat. Tibort közben nyugtatgatom. hogy 4. aki nem ijed meg a Fidesztől. Ez képtelenség. Dolgozom tovább. összehívok bankárokat a saját lakásomon. hogy nyugi. vagy 214 Kéri Lá szló: Vála sztá stól népsza vazá sig. te csak tedd a dolgodat. államháztartás. de te megnyugodhatsz. Az államfő. hogy végre láthatott egy olyan vezetőt. hogy szerintem nincs igazad.6-es hiány. akkor maradhatsz miniszter.6 százalék. egy olyan miniszterelnököt. Holnap reggelig meggondolhatod. Jó. de ő azt feleli. ” 214 Kéri szóhasználatával ellentétben Gyurcsány Ferenc ekkor még nem miniszterelnök. szeptember 27-én kéri fel őt hivatalosan a kormányalakításra. . hasonló hangnemben és hangerővel azonnal visszavágni a másik oldalnak… [Valósággal] lázba hozta őket az eddig olyannyira hiányolt politikai stílus. hogy ez a 4. Nem tudom. hogy mi miért. abból 60 milliárd egészen biztosan be fog következni. Hol állunk? Minden arról győz meg. a döntő kérdés. Mádl Ferenc csupán három héttel később. mondom neki ezt a dolgot. Egyik este hazamegyek. hogy itt valami nem stimmel.178. s csak újabb két nap elteltével. Ekkor már az a kérdés.9.9-be se! Én itt át vagyok verve. Draskovicsról van szó. amit mondok. Rendkívül tanulságos volt megfigyelni. Gondolkodjál reggelig. De azt mondom neked. hogy leülök Draskoviccsal: hol tartunk.

akkor igen. Úgy gondoltam. miután ők ketten nemet mondtak. amelyeket – miközben nekem nagyon mély a viszonyom néhány emberrel – soha senkivel… Amikor túl vagyunk rajta.. vagy föl tudom állítani. mert csak akkor tudom megszorítani Tibort. Elkezdek pénzügyminisztert keresni. Hozzáteszem. és szeptember 15-én kell megmondani az új év végi hiánycélokat. A várakozásba ez be van építve. Erről a párt egyetlen tagjával sem beszélek. menned kell. akit elmondok. akit nem. Tehát vannak olyan ügyek. Beszéltem Simor Andrással. Ez az egyetlen igazán fontos kérdése. a tőzsde elnökével. Ötössel kezdődő szá mokat mond mindenki. mint lehetséges pénzügyminiszterekkel. hogy 5 százalék fölé kell menni –. a feleségemmel sem. korábban befektetési bankár.. Hozzáteszem. hogy ha nem tudok kiegyezni Draskoviccsal – mert én már tudom. és beszélte m Jaksity Györggyel. Elmondom. a Deloitte elnöke. akkor legyen új pénzügyminiszter. Részben . hogy kikkel beszéltem. azóta is. Mert az ország egy pillanatig sem lehet pénzügyminiszter nélkül. de őket nem akarom megnevezni. ha el tudom fogadni a lemondását. és azt tudom neki mondani. Valamikor tizedike környékén dől el a dolog. hogy sajnálom. csak kettőjükben voltam biztos.Gyurcsány és Draskovics soha. hogy legyen emberem. Rajtuk kívül másokkal is. Két nevet mondok neked. Csak azután beszéltem mással. sem Draskoviccsal. Lesz. hogy el kell menni a végsőkig. lesz. A miniszterelnök-jelölő kongresszus augusztus 25-én van. Most megtehetem. Tárgyalok többekkel. tehát két hétig zajlik ez a történet. a legfontosabb kérdése Új seprő… 299 . Ehhez viszont az kell.

Először elhit tem neki ezt a magyarázatot. Ez 5. hogy nyilvánva lóvá vált: ez nem tartható. Nekem kell eldöntenem. Magyarország viszonylatában ez olyan 30-40 milliárdos tétel a költségvetésben. Ezt tudom neked adni garanciaként. És annyi lett. Hogy ez a fiú valójában annak a lehetőségét teremti meg magának. Ez nem 4.2. egy hónapos miniszterként két dolgot csinált. Volt egy-másfél hónapja. Azt nem lehet megtenni. Ha nem: nem. nem játszom tovább ebben a dologban. 2004 őszén. Ha igent mondasz. Mondom neki: Tibor. hogyan. Nem tudtam. és számon kértem. mit hogyan állítanak be. Aztán egy napon bemegyek hozzá. Fölemelte 4. Minden hasonló típusú statisztikai elszámolásnál rugalmasan lehet eljárni egy bizonyos határig. Jött. Önkormányzatokkal együtt: 5. hogy mi a helyzet. ugye. hogy elindítja ezt az áfa ügyet. Elfogadta.9 százalék.2. hogy áttekintse a költségvetést.2. hogy te maradsz a pénzügyminiszter. és korrigálta az elfogadott 3. kora reggel. hogy mi a bánat ez.6-et mondott. Hogy decemberben mit. és most nem akarta korrigálni. A költségvetésből zároltatott több mint 100 milliárdot. akkor ma bejelentem. hogy megmondja. mikor fizet nek ki. már ott van a zsebemben az új miniszter neve. Nem probléma. vagy végeztünk egymással. hogy benne maradjunk a keretben. Most vagy egymás kezébe csapunk. mit késleltetnek. és mi a politikai kockázata? Melyiknek súlyosabbak a következményei? Ezt a pénzügyminiszter nem döntheti el. bajaival magyarázta. Február közepe táján. szakmailag és politikailag még elfogadható határon. De nem minden áron. hogy ha kell. és egyre jobban látom. Minden pénz ügyminiszter minden országban rendelkezik valamekkora mozgástérrel. Amikor megtudtam. Személyesen.4. Ő akkor 4. Ez legfeljebb egy-két tized százalék lehet. De nekem arról tudnom kell. Olyan nincs. tartalékoltatott még majdnem annyit. vagy nem csak erről van szó. hetek múlva esett csak le a tantusz. De hol az a határ? Milyen áron tesszük ezt meg? Mi a gazdasági. akkor az év végi hiányt akár mesterségesen is a kitűzött célon belül tudja tartani. pénzforgalomban: 6. hogy ez tú l van vagy nincs túl egy bizonyos. hogy itt nem erről. Abban a helyzetben bármilyen számot elfogadtak volna. A sajtóból tudtam meg. Nem alkuszom: ez 5. Hogy mi motiválta? Miért ragaszkodott annyira a 4. a meg változott áfa-intézményrendszer gondjaival. hogy ez a miniszterelnök háta mögött megy.8 -es hiánycélt. Nézd. amiről én nem tudtam. akkor ő az egészet pusztán az európai uniós csatlakozással. mi az új szám. új pénzügyminiszterként. Később. abban legalább 120 milliárd forint hibádzik. lényegesen később. Ezt az ügyet most lezárjuk. Nem akarta a saját szakmai presztízsét csökkenteni… Ebben az összefüggésben érdekes az év végi áfa történet is. Új pénzügyminiszterként volt neki egy teljes hónapja.6-hez? Mert ő mondta ki az év elején. ez: 5. Egyre mélyebbre merülök benne.a kormányátalakítás és a kormányprogram ügyének. úgy tizedike táján.3. Annak ellenére sem. Persze nekem is az az érdekem. Draskovics tehetséges po- 300 A politika (2000-2006) . hogy megy ez az ellenőrzés. ezt el lehet dönteni. Amit te mondasz.6-re. ezt most eldöntjük.

így ő marad a pénzügyminiszter. ebben a tekintetben csak az dőlt el. Nem tettem ezt. hogy mit csinál. Akár Jaksity. elég világos üzenetek voltak e tekintetben. akkor én már pontosan tudom. hogy melyik lesz a kormányzás azon területe. Nincsenek ilyen programok. csináljuk meg: erről szó sincs. hogy arról szó sem lehet… Logikus a fölvetés: a Medgyessy féle kormányzás több kritikát is kaphatott volna. akár Simor megnyugtatta volna a piacokat egy pillanat alatt. Annak. Amikor ez kiderül januárban. mert még csak szeptembernél tartunk. az sokkal inkább politikai és kommunikációs offenzívát jelent. hogy emeljük a gázt. hogy egy rossz irányú reformot leállítottam. elfogadhatatlan volt. Ilyen programot – miközben egymás után fogadom a minisztereket a sportminisztériumban. A többi ügy – miután a költségvetés dolgában kitágítottam annyira a kereteket. Ő pontosan tudta. hogy verbálisan nem megyünk szembe a Medgyessyörökséggel. mondjuk. Tudta. hogy azt mondaná nekem. Mert előjönnek azzal. hogy ennek van politikai vonzata – és nem szólt. az úgy nem fog menni. amelyet érdemben megújítunk az előt tünk lévő időszakban. hogy azt mondjam: itt nagyon nagy gáz van. hogy mije van – nem látok. hogy nem Draskoviccsal fogom befejezni a kormányzást… No de menjünk vissza az elejére. a szociális ügyekkel foglalkozó miniszter. Az első reformlépésem tehát az volt. Hihetetlen intellektuális kapacitással bír. Nincs olyan. Szóval akkor sikerül megállapodnom vele az új év végi hiányszámról. Megmondom. Pontosan tudtam: csak akkor szabad fölállítani. Erről egymás után tárgyaltam mindenkivel. és egy két helyen érzékeltetjük. és nekem sincs semmi a fió komban. A kormányalakítás időszakában. és mindegyiket végigkérdezem. kell legyen egy felté tele. hogy nekik van egy jó családtámogatási rendszerük. ha végképp összeomlik a szakmai és az emberi bizalom. nem engedem. Hogy lendületet adunk az országnak. hogy ne kelljen egy erős megszorítást tennem – ehhez képest mellékes volt. e tekintetben majd mindenkit ver a kormányban – talán engem is. és ennek milyen következményei lesznek. De erre akkor nem került sor. Hogy valami átfogó. Hogy tudjam. És ha van helyette ember. nagy programot le tudunk-e tenni az asztalra. mit kezdek vele. Az egészségügyi reform. Nagyon tehetséges. A legnagyobb kockázatot leállítom. Hogy azt tudjam mondani: ebben és ebben Új seprő… 301 . azt hi szem. hogy baj van. mérsékeltebb programot hirdetünk. Visszafogottabb.litikus. hogy rossz a helyzet. és nem elsősorban a Medgyessy iránti méltányosság okán nem tettem. A miniszterek nem hoznak semmit. Ez akkor a nemzetközi várakozásokat is kielégíti: Dras kovicsot tekintették a fegyelem miniszterének. hogy amit 2002-ben Medgyessy meghirdetett. hogy áremelések legyenek. akkor még a Kökény Misi. amit Medgyessy az irányított betegellátási rendszer modelljére fűzve csinált. Megnéztem például a reformok ügyét. mintsem akár csak részleges döntést is arról. Jobban lehetett volna tudatosítani.

nem! De nem ám! Hallottátok. a fásultság. továbbá közvetlen és nyitott politikus személyiség portréja mutatkozik meg. Nekem mindenekelőtt ezzel kell valamit kezdenem…” Láttuk. amely meg fogja változtatni Magyarországot. Van pozitív programom. miután kiigazítok. Új státusának birtokában. mint amit ez idáig az MSZP különböző vezetői ez ügyben produkálni tudtak. lényegében a mai napig – Gyurcsány Ferenc one man show-ja kerül a színre. A Magyar Szocialista Párt miniszterelnök-jelöltje. A szólás szabadsága.” 215 Ízelítőként érdemes kicsit hosszabban idézni abból a beszédből. leendő kor mányfőként reprezentatív interjúkat ad mindazoknak a frekventált televíziós műsoroknak (Az Este. a szeptember 6-i parlamenti nyitány elsősorban ezt a célt szolgálta. Ő már gazdag… Úgy is kérdezhetnék. és ez az a dallam. A csüggedés. 302 A politika (2000-2006) . Mert van megoldásom. életszerűbb és jóval szélesebb társadalmi csoportok számára elfogadhatóbb annál. én viszont ezt és ezt fogom tenni. és odakiáltotta az ellenzék vezérének: megvívok veled! Az augusztus végi rendkívüli kongresszust követő hetek ben – majd az utána következőkben is. hogy ne legyen. hiszen ő már túl van ezen. akkor megállít hat-e bennünket bárki is. Nekem a költségvetés oldalán ráadásul nem is látszik. Nagy gáz a politikai hátország tekintetében van. o. mert a baloldaliság számomra sokkal többet jelent. hogy győzzünk és a magunk képére formáljuk Magyarországot? Ugye. Büszke baloldali. amelyet szep tember 27-én – egy nappal a kormányprogram parlamenti expozéja előtt – a párt Körcsarnokban megtartott programismertető nagygyűlésén mond el a leendő kormányfő. de megélni sem tudnak a hónap végén abból a kevéske kis jövedelemből. mit tudhat azok gondjairól. Az új (a leendő) miniszterelnök kiállt a porondra. Nem gyűlölöm a jobboldalt. ugyanakkor fiatalos és dinamikus. a reményvesztettség mindenhonnan áradó levegője miatt. hogy az a stílus. A baloldalon van nagy gáz. hanghordozás és politikai habitus. sokkal életképesebb. A szocialistákhoz aligha beszéltek még ezen a hangon: „Gyurcsány Ferenc vagyok. ha 215 Uo. mert itt voltatok: újra van azonos dallama és üteme a magyar baloldalnak. A programnélküliség miatt. amit az első napokban megjelenített. Ez az az ütem. hogy lehet valaki baloldali. 43 éves. akkor veszélyeztetheti-e bárki is azt. Napkelte). Büszke baloldali. amelyeket a véleményformáló értelmiség és a politika iránt érdeklődő közönség figyelemmel kísér. „Ellenfelei is elismerték. Ugyan mit érdekli a kispénzűek sorsa.van nagy gáz. Ti és mi… Sokan kérdezik… ugyan mi a csudát tudhat Gyurcsány. Ezekben az interjúkban egy értelmes és felelős. mint hogy nem vagyok jobboldali. akik nemhogy félre tenni. hogy nagy gáz lenne. 378. de nem is félek tőle… Ha az önmagunk teremtette világ korlátait le tudjuk győzni.

baloldali lennék akkor is. egy szolidárisabb Új seprő… 303 . Legalább ezer családért. Nem magamért. De én tudom. és teszik nyomorulttá a család életét. tudom a saját élettapasztalatomból. Megtanultam vezetni. amelyre a saját szegénység elmúltával már nincsen szükség… A baloldaliság… nem a szegények ügye. mert tudtam. nyilván van valami köze ahhoz. Bábonymegyernek hívják. férje egy csodálatos feleségnek. hogy méltánytalanság ért. Majd egész vállalatokért. Mi is a kormányzás ezek után?… A bizonyítás lehetősége. Mosonmagyaróvár a neve. akiben mindkettő megvolt. milyen felelősséget vállalni két-három emberért. hogy a munka hiánya megfoszt a méltóságtól és megfoszt a büszkeségtől. Láttam. egy távoli gimnáziumba. gyarapodó. Annak. hogy meg tudjuk változtatni a dolgok folyását. El. a magyar hazáért. hogy viseljem a miniszterelnök felelősségét. mit jelent magyarként munkát adni Székelyudvarhelyen vagy éppen Újvidéken. Pápai gyerek. sikeres ember lettem… A hatalom nem… a meggazdagodás lehetőségét kínálja számomra… Én előbb voltam ü zletember. hogyan menekülnek apák az alkoholba. hogy a »nincs« milyen erővel csap át indulatba. Tanultam anyámtól. és talán mielőtt még beszéltem. hanem Ma gyarországért. És amiről oly sokat írtam már: egy igazságosabb társadalomban. és elindultam. amiről oly sokat beszéltem. Tanultam tőle. vagy egy dunántúli városért. a bőrömön éreztem. Magyarországé. Két szememmel láttam. Tudom. álmodtam is róla. mi a felelősség. Az élet… nehezebb felén születtem. Tudom. és tart rettegésben egy családot… Láttam. hanem mindannyiunké. Ebben nőttem fel. és volt sikerem is… Most készen állok arra. megszenvedtem. és megtanultam a számok mögött meglátni az embert. hogy milyen a kilátástalanság. irányítani. milyen kitörni a felelőtlenség önsorsrontó világából… Ez nem iskolai végzettség. hogy ott béke vár rám. felelősséget vállalni emberekért. Azt hi szem. A büszkeség hiányából pedig szolgai alázat és indulat egyszerre sarjad. értünk… Gyurcsány Ferenc vagyok. Önzésre nem lehet építeni egy országot… Én láttam és látom Magyarország hétköznapjait. De eljutottam messzebb. hazamentem. Megtanultam. Egy gépkocsikísérő apa és egy fonónő anya fia. a köztársaságért. ez nem diploma dolga: ez tisztesség és erő dolga. Sőt. Tudom. 43 éves. értetek. Láttam. Mert a szolidaritást nem vigaszul találták ki a szegényeknek. Apja négy fantasztikus gyereknek. igazságos Magyarország. Mára jómódban élő. hogy szegény munkáscsaládból származom. sem a másikból nem lesz boldog család. A bizonyítása annak. Sem az egyikből. ha történetesen nem ilyen nehéz körülmények között nevelkedem. de tisztességben. Aztán amikor úgy láttam. Később megtanultam. Egy somogyi kis faluért. hogy ma is baloldalinak tartom magam.már gazdag? Válaszolhatnám azt is: úgy maradt. És tanultam tőle. Volt sok kudarcom. Megtanultam olvasni a számokat. Ez az összefüggés azonban messze nem ilyen egyszerű. Lát tam egy nagyszerű asszonyt. sok szeretettel körülvéve. A szegénység sem a szegények ügye.

stabil és nagy a jólét”.” 216 Gyurcsány debütálása a dinamizmus. Továbbá: pártja tetemes előnyének s a biztos győzelem esélyének birtokában igencsak visszafogottnak is.hu/gss/alpha?do= &pg=10&st=1 &m13_doc=75&m21_ curr=42 304 A politika (2000-2006) . A program elkészült. legtöbbször persze a szövegösszefüggésből kiragadva: „ma erős a gazdaság. Az új miniszterelnök rendkívüli kommunikációs aktivitása – együtt járván a tapasztalatlansággal – természetesen hibákhoz. Magyarországért.miniszterelnok. hanem mindannyiunk gyermekének veleszületett joga lehet. az akarat és a sikeresség mel lett tehát a személyesség és a nyitottság jegyében történik. amelyet az ellenzék – okkal és mindmáig – a szemére hány. Egy nappal korábban születik meg a másik „örökzöld” az „öregecskedő feleség” lecserélésének indokoltságáról. Már a szeptember 6-i első parlamenti fölszólalás alkalmával is mond egy olyan mondatot. A következő év februárjában csatlakozik ehhez 216 http://www. A köztársaságért. Orbán Viktortól. Már holnap nekilátok. lendületbe hozzuk az országot.A nagygyűlés szónoka közösségben a felemelkedés nem kevesek szerencséje. Készen állok. bakikhoz is vezet. Többek között az utóbbiak azok. aki ekkorra már meglehetősen zárt és megközelíthetetlen személyiségnek tűnik. Felkészültem. a lendület. amelyek – számos hasonlóság ellenére – megkülönböztetik őt a nagy ellenféltől. Tet tekre építve.

” 217 Csakhogy a mindenkori ellenzéknek általá ban nem az a természete. majd az Orbán címére küldött felszólítás: „fogja be a száját”. hogy Gyurcsány Ferenc kormányfői legalitását.) A miniszterelnök a hasonló esetek után rendre elismeri a hibáját: korrigál. hogy vissza akar venni 3500 milliárd forintot. A címe: Lendületben az ország. Gyurcsány Ferenc közel kerül ehhez a határvonalhoz… Visszatérve az események időrendjéhez. hogy a 2002-es választásokon a nép nemhogy a programját. Ezzel – ugyancsak Orbánnal szemben – a közvélemény előtt egyfelől tovább erősítheti a maga nyitott. P ol i ti ca l Ca pi ta l. hogy precíz filoszként. eszményekre és érté217 S o m o g yi Z ol tá n S za ba d o s Kri sz t iá n : Gy u rc sá n y va g y Orb á n ? Bu da p est . de őt magát sem ismerhette. Van még egy út. Ezek után következzék néhány részlet a kormányprogram expozéjából: „Kétféle kormány van. mint amink van… Mert tisztességes válasz csak ez van. Az egyik adminisztratív feladatnak fogja fel az ország irányítását. Időnként úgy tűnik. hanem az Országgyűlés választja. A magyar alkotmányos berendezkedés szabályai szerint – ahogyan az egyébként minden nyugati parlamentáris rendszerben is történik – a miniszterelnököt nem a nép. A képviselői státus egyáltalán nem követelmény. illetve legitimitását közjogi értelemben a legcsekélyebb mértékben sem lehet kétségbe vonni. Növeljen adókat. A vitát követően szavazás következik. hogy nem országgyűlési képviselő. a miniszterelnök-jelölt szeptember 24-én áll elő kormányprogramjával. kapkodó. ám politikai. a másik… elsősorban erkölcsinek… Én a bátor. Mivel ezen a téren azóta is számos támadás éri – elsősorban amiatt. (A maga kontextusában még ez az utóbbi is rendben volna: „Legyen világos beszéd. amikor a költségvetés hiányáról beszélünk. korrektül idézné a kormányfő szavait. 2 0 0 6 . és mondja azt. továbbá. Ha el akarja venni. majd másnap a kormányprogram parlamenti ismertetésére és vitájára. ahogy például 1993 ban. 1 1 4 . meggondolatlan. A köztársasági elnök három nappal ezt követően. amelyen Gyurcsány Ferenc elnyeri az Országgyűlés abszolút többségének támogatását. s máris nem fogunk többet költeni. A következő napon kerül sor a már érintett körcsarnokbeli nagygyűlésre. sőt diplomáciai utóéletét tekintve roppant kínos – poén. szeptember 27-én kéri őt fel kormányalakításra. közvetlen személyi ségéről sugallt képet. s ezzel az aktussal 2004.az „arab terroristák” elleni focimeccs kapcsán elsütött – a maga kommunikációs közegében ártalmatlan. Illetve van még egy harmadik lehetőség: hogy talán fogja be a száját. le kell szögeznünk. bocsánatot kér az érintettektől. Másfelől azonban – ha a dolog túl gyakran fordul elő – kirajzolódhat egy hebrencs. Új seprő… 305 . Boross Péter esetében sem volt az. szeptember 29-től ő a Magyar Köztársaság miniszterelnöke. álljon oda Magyarország elé. o . sőt felelőtlen politikus alakja és arcéle is (természetesen szintén nem függetlenül az ellenzék „jóindulatától”).

hogy ez mit jelent. aki érti. Nem akarjuk. A befektetési célú lakásvásárlás helyett a fiatalok és pályakezdők otthonteremtését… Nem hiszek a két Magyarország hamis víziójában. Nem tűrjük a vidék és Budapest. falu és város szembeállítását. a cinkosság is. Nem az.miniszterelnok. amely az elfogadás és a befogadás kultúrájára épül. az Egyesült Államok pedig a szövetségesünk. tiszta beszédet várunk el mindenkitől!… Magyarország legnagyobb lélekszámú kisebbsége a romáké… Zhanav ke jekh Ungriko them si: le romengo thaj gazhengo them. de a kétértelműség. hogy Magyar ország a hazánk. Nem fogjuk összekeverni a határon túli magyarság érdekeinek védelmét a belpo litikai kampány témákkal… Hiszen amilyen egyszerű. a kacsintás. Az erősek. Az új kormány diplomáciájára sem lesz jellemző a történelmi frusztrációkból következő sérelmi politika. a szívével. konkrét. olyan igaz. Hungaristákkal. de mondjuk ki: nem ők politikánk kedvezményezettjei. Csak egy. ha mással nem. érzékelhető és jól kommunikálható változásokat eredményeznek. Van. a tehetősek szövetségeseink. Ehhez fogjuk magunkat tartani… Itt az ideje elfelejteni. Megszüntetjük azt az igazságtalanságot. hogy a családi adókedvezményt ma csak a magasabb jövedelemmel rendelkezők tudják teljes egészében igénybe venni… A köztársaság kormánya az otthonteremtés terén is azokat támogatja. amelyek viszonylag kis költségvetési vonzatuk ellenére markáns. több felelősséget a tehetősektől – ez az igazságos közteherviselés programja. és nem fogjuk összetéveszteni a nemzeti érdek határozott képviseletét a feszültségteremtő szomszédságpolitikával. Egy Magyarország van. Esélyt viszünk minden hová… Olyan Magyarországot teremtünk. az Európai Uniónak egyenrangú és teljes jogú tagja. Nincs kettő. Egyenes. romák és magyarok közös országa. hiszen a világ egyik legnagyobb közösségének. partnerrel és szövetségessel…” 218 Az örökségül kapott roppant szűk – ám a pénzügyminiszterrel lefolytatott küzdelemnek köszönhetően mégsem gúzsba kötő – államháztartási kondíciók miatt az új miniszterelnök a kormányprogramban olyan kezdeményezésekkel áll elő. hogy Magyar ország kis ország. akiknek erre valóban szükségük van. Megemlítendő még az 218 http://www. Európa az otthonunk.kekre épített… cselekvő kormányzásban hiszek… Kompromisszumkész ember vagyok… De soha nem fogom összekeverni a józan kompromisszumot a megalkuvással… Számomra… a legfontosabb alapérték az igazságosság… Több lehetőséget a nélkülözőknek. amelyeket egy szociálisan igazságosabb baloldali politika elemeiként lehet bemutatni. A legfontosabbak a kétkulcsos személyi jövedelemadó. rasszistákkal nem alkuszunk!… Az emberi méltóságot… érintő kérdésekben nemcsak a gyűlöletbeszéd megengedhetetlen. sok baráttal. a banki nyereségadó és a fiatalok első lakásának megszerzését támogató fészekrakó program.hu/gss/alpha?do= &pg=10&st=1 &m13_doc=69&m21_ curr=42 306 A politika (2000-2006) .

Már csak azért is. hanem mi írtuk. családtámogatás: ezeknél változtatni fogunk. hogy honnan vegyünk el. ahol szociálisan nem tartottam igazságosnak az örökölt rendszert… A programot nem a miniszterek írták. a fészekrakó program. Én csak fölismerem a benne rejlő politikai esélyt. mert politikai értelemben nem tartom komoly munkának… Túl a kommunikáción. írásban talán előtte két nappal adtuk ki. nem volt túl nagy a tétje. hogy ez a »bankárkormány« minősítéssel szemben egy nagyon erős adu lenne. de a harmadik. Ha viszont túlígérjük magunkat. hogy kötelező gyakorlatnak tekintettük inkább. pimaszul nyereséges bankokat nyugodtan meg lehetne külön is adóztatni. az már inkább maga a kommunikáció. Hozzá kell tennem. A bankadó nem az én ötletem volt. eredetileg nem ebben a formában. hogy miniszterek lesznek. az elfogadása után másnap megnevezem a kormányomat. hogy nem indulunk el nagyon új dologgal. az egy napig kérdés összesen. Eredetileg társasági adó lett volna. Kell egy ilyet csinálni. akkor azt két éven keresztül mindennap számon kérik rajtunk. A bankadó Draskovics ötlete volt. „A kormányprogramnak. hogy a rendkívül nyereséges. amit én akkor döntő fontosságúnak tartottam. és akkor már arról szól a történet… Szóval nagyon mély elemzést nem végeznék a kormányprogram alapján. Én diktáltam.általános hadkötelezettség SZDSZ által régóta követelt eltörlése is. A papír egy napig téma. a korAz új miniszterelnök mányprogram: hogy az jó-e vagy rossz. ha egy picikét laposabb. Mert az világos volt. a középső szja-kulcs eltörlése meg a bankadó volt benne érdekes. hogy alkotmányos vagy nem alkotmányos. mert a miniszterek nem tudták. mint valóságos feladatnak. Többfajta lehetőség adódott. S amikor ő ezt kimondja. Az volt a szöveg. akkor jövök rá. Ebbe bele kell állni. Nem baj. Lakástámogatás. Hiányzott a költségvetésből valamennyi pénz. hogy alkotmányos legyen. őszint én szólva. hogy gyerekek. és Tibor fölveti. Tehát nem úgy tesszük fel a kérdést az igazságügyi miniszternek. Ha Új seprő… 307 . amelyhez végül – korábbi elveit föladva – a Fidesz is csatlakozik. Zalai Mari pedig írta. hanem eleve úgy találjuk ki a megoldást. Nem sza bad. Gál Zoli. hogy lelkesítő-e vagy sem. egyengetni kell az útját. hogy ilyen szempontból rendben legyen. Ott. Csak kettő-hárommal.

ami utólag is igazolja. be az oroszlánbarlangba. de valóságos kétely. Így is történt. Egyelőre két évre. hogy így meg úgy… Mondtam. hogy az utolsó percig ott volt kétely. mert állítólag nem tisztességesen járt el. De az is igaz. ha nem is nagy. 174. ” Az új kabinet eskütételére október 4-én kerül sor a Parlamentben. hanem Medgyessy ellen „lázadtak föl” augusztus végén. Gondoltam. a pártelittel szemben nyerem meg ezt a választást. hogy nem én hívom ide a bankárokat. Bizonyos technikai részlet kérdéseken utólag még lehet vitatkozni. hogy vajon tényleg mindenki megszavazza-e. akartam adni a dolognak egy karaktert. Én megyek oda. Oda jöttek el a többiek is. rendben van. aki vitatta is. o. Ez természetesen igaz.” 219 Belülről ugyanez így festett: „Hogy az aktivitásnak legalább a látszatát keltsük. Az új miniszter Kóka János. de a vége. az egyáltalán nem baj. hozza is. Hat – a miniszterelnököt is beleszámítva: hét – helyen történik személyi változás az előző kabinethez képest. Tudatosan döntöttem úgy. Távozik a gazdasági tárca éléről Csillag István. Ugye. és fényképeztettük ott magunkat folya matosan. mert idén már fizetik…” A kormányalakítás heteiben a miniszterelnök-jelölt igen magabiztosnak tűnik – legalábbis kívülről.nyilvános konfliktus lesz belőle. mekkora hatalma meg legitimitása van ennek a fickónak. az biztos: a befolyó összegnek 30 milliárdnak kell lennie. hogy ő az úr a háznál. a sportügyek a Miniszterelnöki Hivatalhoz – Gyurcsány Ferenc volt minisztériuma tehát 219 Somogyi-Sza bados: I. hogy bejelentjük. Volt. Szóval én magam valójában nagyon bizonytalan vagyok a hatalmam terjedelmében és a befolyásom mélységében. Azt még hozzáteszem. hogy Tiborra a bankok azóta is mérgesek. Konkrétan az OTP-be. az ifjúsági és a családpolitika átkerül az Esélyegyenlőségi Minisztériumba. 308 A politika (2000-2006) . hogy a szabad demokraták valójában nem őérte. egymás után rendeltem oda a minisztereket a sportminisztériumba. Tanulságos volt látni a sportminisztérium lép csőin felbaktató megszeppent minisztereket. Hozzáteszem. akik egyenként mentek raportra a leendő miniszterelnökhöz. Csányihoz. Kökény Mihály helyét Rácz Jenő foglalja el az Egészségügyi Minisztérium élén (a szociális. amit vártunk tőle. mert én akarok odamenni. Lelkileg engem borzasz tóan leköt és megterhel ez az egész szituáció. hogy íme: a jelölt próbálja birtokba venni jövendő kormányát… Óriási bizonytalanság van bennem a felől. Azért . „Gyurcsány már 2004 augusztusának utolsó hetében tudatosította. Mert nagyon kicsike többségünk volt a parlamentben. Mert én hozom el tőlük a pénzt. hetvenvalahány százalékkal. Ott volt még egy kísérletük. hogy miért nem a bankárok jönnek ide. én pedig majd jövök és megoldom. ők csak nyugodtan vitatkozzanak. hogy hú. hát most nyert hatalmas többséggel. fiúk. sőt: az kifejezetten jó nekünk. egyben tudunk megállapodni. m. hogy mennyi a hatalmam. Mert kívülről persze lehet azt mondani.

Gyurcsány ellenben nem tart igényt a munkájukra. úgynevezett szakértőket állít. akiknek Medgyessy miniszteri posztot ígért. ergo: bármikor lecserélhetők.) A kormány új összetétele minimum három dolgot tükröz: I.Az első Gyurcsány-kormány megszűnik). amely szerint a miniszteri posztokra nem erős polilikai hátországgal bíró pártpolitikusokat. hanem efféle bázis híján lévő. hogy aztán Somo gyi Ferenc váltsa őt fel. a prezidenciális kormányzás felé mutató – gyakorlatot. aki a nyugat-európai parlamentáris Új seprő… 309 . Az egyetlen kivétel ebből a szempontból paradox módon Horn Gyula volt. majd folytatódott Orbán Viktornál és Medgyessy Péternél is. ő lesz az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter. Az egy hónap múlva Brüsszelbe távozó Kovács László átmenetileg marad a külügyi tárca élén. Kolber István – hasonló státusban – a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felel. Szekeres Imre és Veres János –. Baráth Etele (a sportminisztérium helyett) új reszortot kap. (Veres részben kivétel: belőle kabinetfőnök lesz. Gyurcsány folytatja azt a – parlamentarizmus elveivel szemben álló. A kormányátalakítás legnagyobb vesztesei talán azok – Burány Sándor. akik egyedül tőle nyerik pozíciójukat és legitimitásukat. (Ez a gyakorlat – jelentős részben a rendszerváltozás speciális körülményei miatt már Antall Józsefnél megjelent. Bárándy Péter helyett Petrétei József kerül az igazszügyi tárca élére.

Ha nem teszi. Én nem tudhatom meg az MTI-től. barátomnak gondolom.elvek szerinti pártkormányt hozott létre. Már Medgyessytől el akart menni. Jóska a barátom volt éveken keresztül. nem maradt fenn a kontaktus. előéletük alapján nem számítanak „nagyágyúnak” a maguk területén. Hisz Medgyessy bukása. de hogy egyáltalán van ilyen probléma. hogy mindenki helyett volt valaki a fejemben. Bárándy Péter könnyek között távozik el tőlem. A kormányalakítás Gyurcsány Ferenc által feltárt kulisszatitkai számos további érdekes adalékkal és tanulsággal szolgálnak: „A változást nem annyira a kormányprogram. hogy te egyből az elnökhöz mész. akit én Pécsről jól ismertem. ami még földrajzi értelemben is érzékelhető (elsősorban az egykori pécsi egyetemi oktató. Soha nem fogom tudni eldönteni. a lemondása mögött ott van. pontosabban Csillaggal mi legyen. sokra tartom Bárándyt. Szóval a biztonság kedvéért előre felhívtam Petrétei Józsefet. 3. A legizgalmasabb kérdés persze nem ez volt. hogy Bárándy nem marad. Kunczénak világossá tettem. 310 A politika (2000-2006) . akkor én felhívtam telefonon. mondhatom. nekünk kell megpróbálni összeegyeztetni az alkotmányos és a politikai igényeket. hogy lássák a többiek is. Az a helyzet. a Csillag sorsával volt kapcsolatos. ezt nem tűröm el. személyesen is jó viszonyban voltunk a nyolcvanas években. hogy aznap. Egynapos miniszterelnök-jelöltként – már csak. sportminiszterként tartottam nála előadást a sporttörvényről. Fontosabb azonban ennél az a másik körülmény. Ez az egyik legfontosabb politikai kérdés. mi itt a módi –. ő maga kezdeményezte a távo zását. Olyan nincs. hogy álljon készenlétben. Ez természetesen egy nagyon fontos alkotmányjogi probléma. hogy az új kormányfő pár esetben a maga legszűkebb személyes bizalmi köréből választ embereket. formá lisan legalábbis. hanem harminc nap. hogy ő addigra beleunt már ebbe a történetbe. KISZ-titkár Petrétei József vagy később a Baranya megyei volt MSZMP-s Gráf József esetében). Ezt nagyon zokon vette tőlem. egy pillanat alatt megértettük egymást. Az új miniszterek zömmel kevéssé ismert emberek. hogy Gábor. amikor ő a köztár sasági elnökkel megállapodott. Ezzel összefüggésben megemlítendő – s egyben érthető – az is. Adtam neki egy hétvégét. akkor én magamtól bizonyára nem kezdeményeztem volna. Nekünk kell elemezni a helyzetet. azt először nekem kell tudnom. hogy az SZDSZ -szel. hogy döntse el. Azt hiszem. de most újra. inkább a személycserék reprezentálják. Igen.) 2. a végén már nem tetszett neki az egész miniszterkedés. hogy te erről a kérdésről a köztársasági elnök úrral tárgyaltál. De a politika nem barátság kérdése. Tehát fölhívtam Petrétei Józsefet. Neked a tár gyalásra nem volt mandátumod. hogy Medgyessy lemondási ideje mégsem hét . hogy ez az affér mennyire játszott szerepet a lemondásában. Hanem. arról legelőször engem kell tájékoztatni. Akkor már gyakorlatilag biztos volt. Aztán messze kerültünk egymástól. és azt mondtam neki: Péter. Kedvelem őt. A pécsi kar dékánja volt.

akkor valószínűleg Fodor Gábor. Tárgyaltunk az egészség ügyi tárcáról is. Ö ezt abszolút megértette. Azt hiszem. Nem vagytok abban a helyzetben. Ráadásul Csillag nagyon sokáig reménykedett abban. nyitott vagyok bármilyen cserére. ő maga ezt ambicionálta is valamennyire. hogy nincs gazdasági miniszterük. hogy mit csinált addig. Igen ám. akkor mi nem engedjük az embert. Ti engem nem tudtok most megbuktatni. Ezért mindig azt mondtam. szerintem rendben lett volna. de nem nagyon volt jelöltjük. Ezt a ver ziót megfontoltam volna. Semmiképpen. 29-én ismertetem a kormányprogramot a Parlamentben. Világos volt. és tudtam. csütörtökön. és jól ismerik. Villámgyorsan elkezdtem erről a fiúról tájékozódni. hogyan játssza le ezt a meccset a pártjával. de ti nem engeditek. talán le is váltották a kórház éléről. sok közös barátunk volt. Így aztán időnként társaságban összefutottunk. Az igazságügyi tárca is szóba került. Volt jelöltjük: Molnár Lajos. És ha ti nem engeditek a tárcát. Üzletemberként nem volt közvetlen kapcsolatunk. akkor ez. Az SZDSZ vezető egészségügyi politikusa alighanem az István Kórház igazgatója. mi cserélnénk tárcát. A mi köreinkből nyilván nem kereshetek. Nincs emberük. ezért föl kellett készülni minden eshe- Új seprő… 311 . ha ez az ára. de az SZDSZ részéről valahogy nem jött össze a dolog… Szerdán. már én vagyok a kormányfő. Függetlenül attól. ha ez lenne az ára Csillag menesztésének. Referenciát szerezni. Ez engem nem érdekelt különösebben. Számos üzenet jött az IM-ből. hogy szerintem ez a fiú jó. és másnap. hogy nekem mi a véleményem a munkájáról és a személyéről: ő nem maradhat. hogy még egy miniszterelnököt megbuktassatok. úgy voltam vele. hogy ha az igazságügy. hogy jó-jó. Tehát nekem kell találnom egy embert. Azt se akartam semmiképp. hogy nem. Arra jutottam. Ezért komolyan felmerült a tárcacsere gondo lata. de világos volt. szerda este leteszem az esküt. egyik cseretár cát sem akarják igazából. Milyen? Mire képes? Egy-két nagyon közeli barátomtól. hogy a gazdasági minisztérium hozzánk kerül. hogy maradhat. Nem nyomult nagyon. hogy elvállalná. például Bajnai Gordontól informálódom. hogy azzal bújhas sanak ki a dolog alól. Kedden még nincs megállapodás az SZDSZ-szel. reggel kormányt kell hirdetnem. akit nemrég épp a szoci frakció próbált meg leváltatni.Csillag ezek után nem maradhat. hogy a z SZDSZ-szel nemigen tudok megállapodni. hogy igen. akik korábban együtt dolgoztak vele. Bajban vannak. Így találom meg végül Kókát. hogy ki ez. mert ez sok szocinak elégtétel lett volna. Akkor már sejthető volt. legalábbis hajlandó lettem volna vele komolyan foglalkozni. hogy ők ezt nem nagyon szeretnék. ő egy liberális egész ségpolitikus. tehát ember kell. bár többször találkoztunk. Pontosabban: nagyon nem szeretnék. de még nem tudta. Úgy általában nem nagyon bántam volna egy ilyen cserét. meg olyanoktól. Ki az isten legyen gazdasági miniszter? Ekkor már világos számomra. Aznap este engem megszavaznak. Neki is világossá tettem. De melyiket? A külügyet? Kovács úgyis megy. Eörsi Matyi volt a szóba jöhető jelölt.

Mondtam: nem fog maradni. Így lett az ő minisztere Kóka János. De éppen azért. a bizottság elnökével négyszemközt Rómában. mert olyan volt a viszonyom a Kováccsal. Bejelentettem. Hogy az SZDSZ-ben mit mondott? Nem tudom. hát az kriminálisán rossz volt. hogy minden mástól függetlenül november l-jétől Somogyi Feri a miniszter. Erre én: ezt a munkát már elvégeztem helyetted. Kóka igazi liberális. hogy még nem biztos: készülj. akkor üljél repülőre. Azzal okoztam nehézséget az SZDSZ-nek. Ezért előtte három-négy nappal fölhívtam telefonon. Végig. ez az ő dolga.tőségre. a Parlamentből kezdtem el telefonálni. szerdán odajött hozzám a Parlamentben. Kiderült. ami lyen volt. akivel az előző éjszaka állapodtam meg. Kuncze akkor. hogy cserélnem kell. Bármelyik tárcát lehet kérni. válaszolta Kuncze. Négyszemközt sem. hogy akkor Petrétei. sokat tehet az SZDSZ-ért. Voltak olyan tárcák. ezt az irányított betegellátási modellre épülő valamit. készülj. onnan. hogy engem támogasson a jelölés során. hogy akkor maradhasson itthon külügyminiszter. már beszéltem vele. hogy később be akarta magát biztosítani még arra az esetre is. Kérd fel miniszternek. hogy mindenre azt mondtam: lehetséges. Így történt. Nagyon őszintén. mondom. Semmilyen értelemben. El fogja vállalni. Pedig a végén már nagy volt a nyomás. Az is igaz. hogy már más is fölkérte. De Kovács EU-biztosi jelölése mellett kitartottam. miniszter leszel itthon. egy szállodai szobában. aztán az ő kérésére még külön többször telefonon is beszéltünk. a szocialisták ismerték a viszonyomat Lacival. ha azt fogja mondani. hogy ismeri. Ilyen volt Csillag. Az egészségügyben Medgyessyvel előkészítettek a Misiék egy reformot. Világos volt az is. nem akartak beleavatkozni. ezt már nem engedtem meg neki. és ilyen volt Kökény Misi. hogy Indonéziában van. Kérd fel miniszternek. de akkor még úgy. te leszel a külügyminiszter…” A kormányalakítás során Gyurcsány Ferencet nem kötik előzetesen tett személyes ígéretek: „Én nem ígértem senkinek semmit. Ilyesmi nem korlátozott. ahol tudtam. holnap hajnalban megy érted az autó. Akkor még nem tudtam neki megmondani. Egy dolgot tudok neked segíteni. Szóval ne lepődj meg. mert nincsen más jelöltje. te vagy az igazságügyi miniszter. Barrosóval. na . Őt is le kellett cserélni. hogy Kovács Laci menni fog. készülj. az expozé napján. hogy maradhasson még egy hónapig. Jó. hogy miután Kuncze erre rábólintott. De nem fog egy ilyen tehetséges üzletember bejönni a politikába. sehogyan sem azért. Nekem van emberem. Ami az MSZP-t illeti. De én az elején valamit eldöntőt- 312 A politika (2000-2006) . Annyit még. ha végül megbukna a vizsgán. hogy mit teszek. te vagy az egészségügyi miniszter. egy új generáció tagja. én akceptáltam azt a kérését. hogy hát akkor a Pistának maradni kell. Rácz Jenő. hogy melyik pártnak lesz a minisztere. Somogyi Feri. Ismered te Kóka Jánost? Mondta. és nagyon jó véleménnyel van róla.

ott egyetlen komolyabb konfliktus volt: Lamperth. értsék: tudom. El kell menni az utolsó emberemért is. ezt én példának is szántam. Lássák. Ha pedig annyira bántják. aki ráadásul az elnökünk volt. Lacival pedig azóta ragyogó a viszonyom. Szóval le akartam váltani Mónikát. Aztán ha valakivel tényleg nagy a baj. Ők voltak azok. Három héttel aze lőtt még mind a kettő a riválisom volt. azt majd alkalmas pillanatban szépen fel kell állítani. százszor jobb. hogy kikben gondolkodom. Mit tud csinálni? Hozzáteszem. függetlenül attól. akiket az utolsó héten. De én egyetlenegy pártbeli társamat nem dobok oda az ellenzéknek. hogy mit akarok csinálni. milyen miniszterekben. Tudtam. Egyébként az egész elnökség nem tudott semmit. Ez nemcsak róla szólt. beavattam abba.Az új EU-biztossal tem. azóta nekem Barrosóval nagyon jó a viszonyom. Nem volt nagyon nehéz kitartani egyébként. Egyetlenegyet se. a megválasztásom előtt. Szakítok azzal a szoci hagyománnyal. mint Kovácsot. Ketten tudtak összesen arról a pártban. és meg kell védeni. Szóval a Kovács-ügy egyáltalán nem viselte meg a kapcsolatunkat. hogy az ellenfeleim a saját pártomban vannak. beleértve Ko- Új seprő… 313 . mint Budapes ten volt… Visszatérve a kormányalakításhoz. Gyakran beszélünk. hogy Barrosónak nincs hozzá joga. Kiss Péter és Lendvai Ildikó. hogy nekem milyen a hozzá fűződő viszonyom. akkor már csak azért is megvédem. A szocialisták időnként szerették egymást mószerolni én viszont mindegyiket meg akarom védeni. hogy felelősséggel tartozom értük.

azt betartottam. Minek tulajdonítható. Nagyon keveset. hogy formálisan nem én döntök. kivéve Mónikát. de nem akar tam erőből. Most hadd mutassák meg.” 314 A politika (2000-2006) . továbbá egy nagyon erőtel jes kritika Nagy Sanyival szemben. És mire leülünk. Hogy tudja. hogy azt mondom: nem. Itt viszont. Meg lehetett volna tenni úgy is. beleértve a legizgalmasabb. Most például a Malév-privatizációt kellett úgy leállítani a pénzügyminiszter akaratával szemben. Hogy amit mondtam a jelölti kampányban. Az egy zárt terület. a Béla király úton. Olyan hét óra. Erőből nagyon kevés dolgot intéztem az elmúlt időben. továbbá a két frakcióvezető meg ő leülünk együtt. Mert így egy kiegyensúlyozott. tegnap reggel ez történt. így nem kell velük már az elején szembemenni. hogy másnap kormányt hirdetek. hogy van erejük. Nem ezt akarják. legbonyolultabb személyi kérdéseket is. mit gondolok. Nagy Sanyi most nem lehet miniszter. Amikor muszáj. de előtte már körbeküldtem. Ő bejelenti. nem tudom. Előtte nyolcra egymás után behívom azokat a minisztereket. de én előtte mindenkivel megbeszélem. Mindenki nyu godtan tudomásul veszi. Akkor már tudom. hogy Kolber lesz a területfejlesztési miniszter. és hát ők alkotják a párt elnökségét. és megbeszéljük. Mert ő lett volna a területfejlesztési miniszter. de mások is. addigra mi vagyunk többen. Nem mondom neki. Kilenc órára összehívatom az elnökséget. hogy végre kell hajtani azt a módosítást. hanem leülünk. hogy így kiálltak Lamperth mellett? Őszintén mondom. és viszontlátásra. Talán csak ennyit akarnak. és akkor elindul egy nagyon kulturált érvelés Mónika mellett. nyugodt légkörben lehet kezdeni a munkát az elnökséggel. Okos enged. aki most Kolber. Nem számítottam rá. hogy a kormány legfontosabb emberei. Azt hiszem. Mónika ügyében ők voltak többen. Nem arrogánsan. hogy nem ért egyet. Szekeres. Mónika pedig maradjon. hogy a sajtó ne tudjon bennünket fényképezni. De ezzel a két emberrel. de b ejelenti. szerdán estefelé a Parlamentben engem megválasztanak. hogy őt meg kellett verni. azóta is ez határozza meg a viszonyunkat. hogy ki vagyok. Akkor meg minek erőltetni? Megéri ez nekem? Kell ez nekem? Nem ebben kell megmutatnom. Arra jutok. hogy nekem itt sok kételyem van. Jó kétórás vita volt ez. hát ennyit adjunk meg nekik. akkor azt is inkább úgy megszervezem. hogyan oldjuk meg ezt a dolgot. De lehet úgy is. Majd ha lesz valami komoly tét. Mérlegelem.vácsot is. fél nyolc felé választanak meg. elmondom. hogy ő fog majd érte megszólalni… Összeül az elnökség. Ildikóval és Péterrel a megválasztásom más napjától nagyon őszintén megbeszéltem mindent. Keresztülvihettem volna persze. Visszatérve Lamperth Mónikára. hogy nem. hogy elnökségi ülés van este kilenc órakor fenn. hogy mi a csudát kellene csinálni. majd akkor ráérek konfrontálódni. nem harciasan. nem sima a dolog. A maradék presztízs megóvása végett. akiktől meg akarok válni. és a pénzügyminiszternek is jelzem már egy héttel előtte. hogy ez Szekerest jelenti. és küzdeni fog. De ezt elegánsan teszi.

A hivatalba lépő kormányf ő bemutatkozása… idején a közvélemény kíváncsi és kiváró. Kuncze Gábor megőrzi humorát. amíg a választók… türelmi ideje letelik… Ahogy várható volt. Amin t az várható volt. Ha ebben a helyzetben azonnal a legdurvább eszközökkel támad az ellenzék. melyekről a frakciónak azonnal tárgyalnia kell. Gyurcsány meg ma jd 220 221 Népszabadság. mindenki ezt latolgatta. amely Kulcsár Attila egyik beszélgetését írja le. A szünet után Répássy Róbert dokumentumokat ismertet.Az Országgyűlésben szokatlan közjáték zavarja meg az új miniszterelnök megválasztását. hogy Kovács el fog menni EU-biztosnak. a Fidesz. 111-112..… ” 221 A miniszterelnök megválasztása és az új kormány október 4 -i eskütétele után szűk két héttel kerül sor az MSZP rendkívüli tisztújító kongresszusára. az új miniszterelnök szövetségesét és barátját választ ják meg elnöknek a távozó Kovács László helyett. hogy tőle kell segítséget kérni. a kormányoldal szégyenteljes blöffnek tartja a Fidesz akcióját. Akkor már kérdéses volt Medgyessy pozíciója. Arról volt szó. és a következőképpen minősíti a bejelentés súlyát: „Vajúdtak az egerek. mert baj van. amelyek visszaütnek. június 22-23-i lehallgatási jegyzőkönyve. A párt szélesebb közvéleményében július-augusztus környékén már van egy olyan vélekedés. Abban egy bizonyos „Gyurcsányi” neve is elhangzott. az kontraproduktív. hogy forduljon szembe velem. Egyik a Nemzetbiz tonsági Hivatal 2003. amellyel meg akarták zavarni a kormányprogram vitáját és a mi niszterelnök-választás aktusát. a piszkos munkát megint a jobboldali médiára bízta az ellenzéki párt… A düh mozgatta a Fideszt az ész helyett. és tudható. Mielőtt áttekintenénk a további személyi változásokat. 2004. Hiller Istvánt. A Fidesz okosabban tette volna. mondván: olyan információk kerültek nyilvánosságra. Az ülésteremben nagy fölzúdulás támad. és szültek egy Répássy Róbertet. szeptember 30. adjuk át a szót Gyurcsány Ferencnek. A kormányprogram vitáját megszakítva Áder János. a jobboldali közírók hangneme (»Takarodjon az országból Gyurcsány!«) vagy a már említett parlamenti színjáték mind olyan hibák. aki érdekes dolgokat mond az új elnökhöz fűződő viszonyáról: „Hillert nagyon sokan nyomják arrafelé már 2004 nyarán is. épp aznap délután. melyek a Magyar Nemzet internetes honlapján tűntek föl.” 220 A Political Capital elemzője másfél év múltán így von mérleget: „Átlátszó. Új seprő… 315 . Szili Kati pártelnökjelöltsége nemcsak hogy nem volt kizárható. rosszul koreografált előadást prezentált a Fidesz… kétes sikerű taktikát választott az új miniszterelnök hiteltelenítésére. Somogyi-Sza bados: Gyurcsány vagy Orbán? I. m. Ki lesz a pártelnök. hogy Hiller legyen a pártelnök. A kormányprogram vitájában Áder János… letolvajozta Gyurcsányt. o. frakcióvezetője délután – drámai hangon – félórás szünetet kér. hanem valószínű volt. és mérleget vonnánk. ha a botrányok kirobbantásával megvárja.

hogy az egész nem volt több. hogy én nem akartam pártelnök lenni. Amikor őt bízzák meg a programkészítéssel. megjelenik egy ilyen dolgozat. és kifelé bizonyára úgy tűnhetett. Csak annyi történik. Kihívásnak látja. hogy Hillerre gondolna majd kulturális miniszter ként. Megmondtam Pistának. Van egy ilyen szöveg. hogy kérjen meg: így pontos. Aztán van egy-két találkozónk. 2003-ban. s akkor én beszélek erről a Pistával. Ott akartam lenni mel lette. Elvesztettük az EU-választást a nyáron. mi legyen a mi viszo- 316 A politika (2000-2006) . soha nem volt. Ugyanakkor rosszul érinti Pistát a Merjünk baloldalinak lenni! című írásom megjelenése. hogy miközb en ő dolgozik a programon. Miben lett volna? Beszéltek GyurcsányHiller-tandemről is. Ebből csak annyi volt biztos. de meg kell mondanom. Erre mi valóban ráerősítettünk olykor. nem fogok elindulni ebben az ügyben. Pizza és whisky. amit sokszor mondtak. Paktum Hiller és köztem. hogy szoros barátság van köztünk. akkor megkér engem. Elmegyünk talán kétszer beszélgetni. Pusztán szimbolika. Kifejezetten rosszul érinti. hogy Medgyessy nekem mondja először.A parlamenti politikus lesz a miniszterelnök-jelölt. mi történik például Kováccsal. egy whiskyvel kezdtük egy pizzázóban. hogy ettől nem kell tartania. aztán pizzával és sörrel folytattuk. hogy segítsek. amikor elkezd bomlani a kormány és romlani a hangulat. erről keringenek történetek. Van mondjuk egy távoli szimpátia egymás iránt. Ez többé-kevésbé igaz volt. Kérem tőle. Köztünk 2003 nyaráig gyakorlatilag nincs semmiféle viszony. mint szimbolika.

néhány új ember pedig bekerül (Vadai Ágnes. Steiner Pál stb. Egyszer történik meg. azon belül is ez az 1. Bár a pártvezetés ből távozik néhány régebbi motoros (Kovács. Ő volt az egyetlen a jelentős befolyású politikusok közül. és attól milyen messze lehet eljönni. az elnökvá lasztáson elszenvedett vereség után. és ő is Kiss Pétert támogatja az első körben. A X.” Az MSZP tisztújító kongresszusát október 15-16-án tartják meg. igazi tech nokrataként viselkedett. Gyurcsány Ferenc ekkor – még mindig áttétellel. azt gondolom. Ez új jelenség a többes jelölést és a versenyt korábban is előszeretettel alkalmazó párt életében (hogy a politikai rivális zárt – vezéri akaratnyilvánításra és fölülről való kinevezésre épülő rendjével ne is hasonlítsuk össze). s mint később kiderül. akkor sokakban felvetődik. Van egy képem arról. Amit én. Pista azokra a fölszólításokra. hogy nem kell itt egyensúlyozni: egységesíteni kell a vezetést. elég világosan nemet mond mindig. (Hivatalosan a X. helyesen. visszautasítottam. De akkor még egyáltalán nem látszik. Megnyerhető lett volna. június 11-én kerül sor. hogy nem mer mellettem kiállni: a miniszterelnök jelö lésnél. amikor már miniszterelnök-jelölt vagyok. Lendvai. földcsuszamlásszerű átala kulásról ezúttal nem beszélhetünk. Jánosi és Lamperth október elején.) Azt már láttuk. Szekeres és Toller közvetlenül a kongresszus előtt. számú forduló. Burány). Veres János. így hivatalosan nincs ott a szavazók között. Utólag kevésbé kell emiatt magyarázkodnia. de a pártelnökség fölhívja. a 3.). és összehívják a párt kongresszusát.nyunk egymáshoz. Kovács szembejöttek. Ha pártelnök akarok lenni. de már formálisan: OVB-elnökként – átveszi az MSZP irányítását. hogy mértéktelenül hatalomra török. hogy ki legyen a miniszterelnök-jelölt. Kiss Péter mindig semleges volt. de nagy ára lett volna később. sorszámot viseli. s ez emberi tisztességre vall. s igyekeznek elnyerni a tagság támogatását. ha netán rosszul alakulnak a dolgok. Pista viszont támogatott. M edgyessy pedig egyre inkább engedte el a kezemet. Szili. aki nem jött szembe velem. április 15-én tartják majd. mit fogad el ez a párt helyes viselkedésként. Meg tudtam volna nyerni abban a helyzetben. De később. Az a kép alakulhatott volna ki rólam. hogy hamarosan napirendre kerül a miniszterelnök-kérdés. Ő az egyedüli jelölt. fordulóra pedig két hónappal később. amikor a párt Szili Katalint jelöli államfőnek. akkor én vagyok a pártelnök. A tisztújítás előkészületei továbbra is a Gyurcsány jelölését jellemző „forradalmi napokat” idézik: az elnökjelöltek az amerikai előválasztási kampányokra hajazó politikai roadshow keretében járják az országot. hogy váljon le rólam és tagadjon meg. Ám a végeredményt tekintve szó sincs „for- Új seprő… 317 . a riválisok – a biztos vereséget elkerülendő – időben visszalépnek. hogy az októberi kongresszus Hiller Istvánt választja meg elnöknek. Nincs okunk arról tárgyalni. vállaljam el a pártelnökséget is az októberi kongresszuson. Később. Távol van. kongresszus 2. mivel külföldön tartózkodik. részét 2005. ez mind tisztázandó. meg lett volna a böjtje. Szili szeptember végén.

hanem olyan valakit. 318 A politika (2000-2006) . A két alelnök: Juhász Ferenc és Újhelyi István inkább Gyurcsány híve. A fiatalabb politikai generációt képviselő új elnök mögé Szekeres Imre személyében ugyanis nemcsak hogy a régebbi vezetést reprezentáló elnökhelyettest választanak. Simon Gábor. Ennek részbeni ellensúlyozására és lefékezésére azonban október közepére már működésbe léptek bizonyos kiegyenlítő mechanizmusok. Összességében azt mondhatjuk. Ezt figyelembe véve is egyetérthetünk azonban Kéri Lászlóval. 395. S ezzel azt is elérték. aki így fogalmaz: „A szocialisták. hogy 2004 nyarának végén Kovács visszavonulása. amelyek megtételét nagyon kevesen merték róluk feltételezni. az új választmányi elnök nem feltétlenül. Medgyessy bukása. s ezzel látványosan elkezdődött az utódpárt megújulása. m. I. továbbá Gyurcsány miniszterelnökké és Hiller pártelnökké választása kétségkívül megnyitotta az utat az MSZP-ben egy új politikai nemzedék előtt. amelyre tizenvalahány éve nem voltak alkalmasak.Az új pártelnök radalomról”. aki inkább Gyurcsány ellenfelének . Hét hét alatt lebonyolították azt a generációs váltást. amelyről Gyurcsány Ferenc beszélt az imént. nagy meglepetésre. ” 222 222 Kéri: Választástól népszavazásig. semmint a szövetségesének tűnik. évjáratra azonos társaság veheti fel a kampányküzdelmet. a nyári választási vereség után képesek voltak olyan méretű és mélységű változásokra. hogy 2006-ban lényegében a Fidesz-elittel korban. Ez utóbbiak igazolják azt az óvatosságot. o.

Megtörtént a hatalmi átrendeződés. ő már kevésbé érdekes. illetve az ellenfeleim voltak. akik – mint mondják róluk – időnként globalizációellenesebbek és nacionalistábbak a belső megbeszéléseiken. ők pedig elfogadták. aki a 2006-os országos listán már nem is került befutó helyre. hogy az elégedetlen Új seprő… 319 . ahogy sokan – köztük nyilván ő maga is – várták. de a lényeget és az igazai így tudom a legpontosabban megfogalmazni: kapcsolatunk a teljes bizalmon és a szoros együttműködésen alapul. Említettem már. épp azért. amelyekre Gyurcsánynak hatalmi szempontból figyelnie kell.Ami a párton belüli változások és az erőviszonyok alakulásának további részleteit illeti. mint a MIÉP. Az egyik az úgynevezett „népi-nemzeti” áramlat. hogy az alkalmasságával kapcsolatosan komoly kételyek merülnek föl. A megválasztásom után kezet nyújtottam nekik. Szóbeszéd tárgyát képezik a pártban Antalóczy Atilla „széphalmi diétái”. sok tekintetben hiú is. a másik államtitkár. illetve csoportokról van szó. hogy a két általam kulcsfigurának tekintett emberrel: Kiss Péter kancel láriaminiszterrel és Lendvai Ildikó frakcióvezetővel való kapcsolatom abszolút rendezett. de szó sincs róla. mert ered etileg mindketten a riválisaim. a pártvezetésen belül stabil viszonyok teremtődtek. Mindenki egyetért azzal. Hiller mostanra beállt – nem is második embernek. elégedetlen és bizonyta lan. Az egyik maga Hiller István. hogy nem szívja el előlük a levegőt. illetve volt. Személyekről. Legalábbis ahhoz a modern szociáldemokrata vagy polgári baloldali politizáláshoz képest. Tiszta lapot nyitottunk. és mert egyre nyilvánvalóbb. Tokaj fölött egy kis összejövetelt. Ennek már tízéves hagyománya van. hanem ötödiknek. ezekről hallgassuk meg ismét magát az új miniszterelnököt: „Azt mondhatom. amit Gyurcsány képvisel. Az egyik tanácsadó testületi vezető. mint a legtöbb politikus. és állítólag Stumpf Istvántól Kövér Lászlóig időnként a túloldalról is meglátogatják ezeket a találkozókat. Ezenkívül további három kényes pont van. Őket ugyanis Gyurcsánynak sikerült – ha a kormányba nem is. s ők értékelik. Jánosi Györgyről úgy tartják. A párt elnöke. hogy rég nem lehet már „tandem”-ről beszélni az ő esetükben. A „népiek” egyik szimbolikus figurájaként Kósa Ferencet nevezik meg. Antalóczy minden évben rendez Széphalmon. 50-60 fővel. de vele és általa ez nem egészen úgy sikerült. Ezért egy ideig megvolt annak a kockázata. Hiller – mint mondják – érzékeny ember. akárcsak Nagy Sándor. Azt mondják. tökéletesen rendben vagyunk. Aki. hogy közte és Gyurcsány között kialakulhat egy rivalizálás. Ez azért nagyon fontos. Diplomatikusnak tűnő terminológiát használok. de a kormány szélére – integrálni.” 2005 őszén négy „gyenge pontja” van a szocialista pártnak. az új pártelnök. hogy a vezetője lenne. mert nemigen váltotta be a hozzá fűzött reményeket. de a társadalompolitikai tagozat és környéke ennek ellenére egy „bizonytalan pont”. különösen az elbukott elnökválasztás után. hatodiknak – a helyére. Voltak arra kísérletek. a „népieknek” nincs érdemi befolyásuk a pártban.

de folyamatosan kilép a szerepéből. Aztán föltehetőleg megérteti vele. Medgyessy bejelentette. az utolsó napig nem hitte el. vagy beáll a sorba. Hétfőn és csütörtökön vannak úgynevezett vezetői megbeszélések. mit akar: vagy-vagy. Az ok: a bizalom teljes hiánya. hogy „neki nem lehet hátat fordítani”. komoly apparátusi háttérrel rendelkező emberek is. mint Kiss Péter pél dául – mellesleg: őt tartják a „legnagyobb túlélőnek” –. és elégedetlen a helyzetével.„Szili Katalin-féle hadak” megtalálják őt. Ősszel még nyilvánvalóan készül. Látszólag elfogadja a status quót. akkor megnyugszik és teljesít: meg lehet bízni benne. Állítólag őt is hasonló választás elé állította. és valóban közös döntések vannak – azzal együtt. hogy ő kezdeményezi a dolgokat. Az MSZP-ben ő az egyetlen komoly kárvallottja Gyurcsány élre kerülésének. A közvélemény jól fogadja a változásokat. mint Szekeres esetében: Szili is beállt a sorba… Térjünk vissza 2004 őszéhez. Miniszter szeretett volna lenni. akkor két lehetősége van: vagy továbbra is arra készül. de ezeket a kísérleteket elutasította. de Gyurcsány nem volt hajlandó. Szekerest ezért állítólag négy teljes hónapig nem is hajlandó fogadni. akit ha bevesznek a csapatba. és mégsem lett. Lobbizott rendesen. akit nem is akar integr álni. akivel szemben erőt kell mutatni. Szili Katalin a másik. Miközben az első perctől mindenkit az asztalhoz hív. érvényesül az „új seprő”effektus. A Medián mérései 320 A politika (2000-2006) . Gyurcsány őt nem egyszerűen politikai riválisnak tartotta. és nincs jele annak. hanem olyan embernek. aki érdemben különutas politikát akar folytatni. és dolgozik. hisz az új miniszterelnök „kiteszi őt a kormányból”. „Nem volt hajlandó beindulni Gyurcsány ellen. hogy munkaügyi miniszter lesz. hogy amit róla mondanak. de az elején Szekeres Imre nem kap rájuk meghívást. hogy Gyurcsány megbukik. Ezek kezdettől fogva léteznek. Az mindenesetre tény. kutatást vagy bármit . majd jött Gyurcsány. Bebizonyítja. s akkor újra megnyílik számára a tér. hogy ha politikus akar maradni. ha tetszik. a mai napig. A harmadik gyenge pont Szekeres Imre. Az első hónapban egyenesen elképesztő hatással. döntse el. hogy nem fogadta volna el a helyét… A negyedik „gyenge pont” Szili Katalin volt. Gyurcsány két emberrel szemben mutat erőt: Szekeres az egyik. Ő is inkább csak volt. szinte bármilyen: csináljanak neki egy új minisztériumot. mint Szeke rest. Ám néhány hónappal az elnökválasztási kudarc után a miniszterelnöknek szemmel láthatóan vele is sikerült nor malizálnia a viszonyát. Szekeresről azt mondják a pártban. hogy januártól Szekeres is részt vesz a hétfői és a csütörtöki megbeszéléseken. Vannak más.” Ma harmonikusnak és kiegyensúlyozottnak mondható kapcsolat fűzi a miniszterelnökhöz. A kongresszus elnökhelyettessé választja. Szekeres volt az egyetlen. Az eredmény ugyanaz lett. De van. aki kellő empátiával viszonyul hozzá. az nem igaz. Azt mondják.

a Gallupnál pedig 27-ről 9-re zsugorodik a Fidesz előnye a biztos szavazó pártválasztók körében! 226 A politikai ellenfelet teljesen váratlanul és felkészületlenül éri. sőt nyilvánvalóan átvette a kezdeményezést. 224 Szűk egy év múltán az utóbbi – mint láttuk – gyakorlatilag változatlan maradt (26 százalék). hogy valamivel megállítsák a lendületét. s láthatóan megdöbbenti mindaz. csak erre nem. hanem mérhető hatást gyakorolt a társadalom szélesebb rétegeire. hogy visszavegyék tőle a kezdemé- 223 224 225 226 http://www. Könyvünk hőse 2004 májusában. majd egyetlen hónap elteltével hirtelen 43 százalékosra ugrik föl. hanem a vezető kormánypárt támogatottsága is jelentősen megnő. nyugodtan visszasétálhatnak a hata lomba: akár kétharmados többséggel is. Mintha annak idején túl hamar ellőtték volna a puskaporukat a milliárdos sportminiszterre. tehát sportminiszterré való kinevezését követően tűnik föl a politikusi népszerűségi listákon. és erőteljes politikai offenzívába kezdett. Orbánék egyelőre nem találnak fogást Gyurcsányon. 225) A 2004-es mérések azt mutatják. az utóbbihoz fogható növekedést ellenben még nem regisztráltak Magyarországon. http://www.mma rt. Ám egyre erősebb bennük a nyugtalanság és a vágy.hu/kutata sok/jelentes/vala szta s2004_09 .htlm A Szonda Ipsos mérése. az elfogadottsága viszont továbbra is igen alacsony: mindössze 25 százalékos. Az előbbi ugyanezen év októberére – jelentős részben a fideszes támadásoknak köszönhetően – 71 százalékosra nő. hogy a közelgő választások után szépen. a Tárkinál 20-ról 4-re. hogy augusztustól az év végéig nemcsak az új kormányfő.htlm http://www. Népszabadság. Az előbbi a legmagasabb politikusi pozíció elnye rése nyomán természetesnek mondható. Az eltelt négy hónap alatt a Szonda Ipsosnál 17-ről 8 százalékra. Az új miniszterelnök nemcsak az övéit rázta fel és hozta lendületbe.media n. S hogy addig karba tett kézzel. ami Gyurcsány színre lépése nyomán – augusztus végétől december végéig – lejátszódik a kormányoldal háza táján. mióta méréseket végeznek.” 223 Erről a pontról érdemes kicsit visszatekinteni a korábbi időkre. Orbánék eddig – de különösen a nyáron lezajlott európai parlamenti választások óta – nem minden alap nélkül hihették. a Mediánnál 23-ról 8-ra. Most viszont mindenre gondolhatnak. majd annak eredményeként a magyar közvéleményben.hu/kutata sok/jelentes/gyurcsá ny2003_10. népszerűsége pedig 17 százalékkal nő augusztusról szeptemberre. Gyur csány vezetésével a kormányoldal láthatóan fölállt a padlóról.media n. márciu s 28.szerint Gyurcsány Ferenc ismertsége 15. htm Új seprő… 321 . nyugodtan hátradőlve szemlélhetik a Medgyessy vezette kormányzat és a baloldal szá nalmas vergődését. népszerűségi muta tója csupán 24 százalékos.hu /teszt/nl/info_ gra fika/partpreferencia/partpreferencia. (A trend érzékeltetésére: a 2006-os választások előtti utolsó adat: 53 százalék. Ismertsége ekkor mindössze 29. 2006.

nyezést, hogy valami módon vereséget mérjenek rá. Ilyen körülmények között állnak a december 5-i népszavazáshoz vezető akció élére. Bár a népszavazás két kérdésről – a kórház-privatizációról, valamint a határon túli magyarok állampolgárságáról – szól, nyilván az utóbbinak van igazi, többféle értelemben is roppant súlyos politikai tétje. Megadjuk-e a magyar állampolgárságot határon kívül rekedt nemzettársainknak? A kérdésre adódó ösztönös és ter mészetes válasz (ez nem azonos és nem ellentétes a „becsületessel”): igen. Hisz tudható: a nemleges válasz vagy az eredménytelen szavazás óriási lelki traumát okozna a kintieknek (ahogy valamekkorát a bentieknek is), és súlyosan megrontaná a viszonyt: magyarokét és magyarokét. Ám ezen túlmenően egyéb dolgok is tudhatók. Például az, hogy az érvényes igen teljesen új alapra helyezné a magyar-magyar viszonyt. Antall József még azt mondta híres, a Magyar Köztársaság kormányainak kül- és nemzetpolitikáját több ciklusra meghatározó mondatában, hogy „közjogi értelemben tízmillió, lélekben és érzésben tizenötmillió magyar miniszterelnöke” kíván lenni. Orbán ekként fogalmazott: „abból kell kiindulnunk, hogy a magyar állam és a magyar nemzet határai nem esnek egybe”; Gyurcsány pedig így: „tízmillió magyar nevében, tizenötmillió érdekében akarok kormányozni”. A népszavazás viszont arra kötelezné az Országgyűlést és a kormányt, hogy az utóbbi feje közjogi értelemben is váljék tizenötmillió magyar miniszterelnökévé! Az állam területi alapon működő hatalmi szervezet, a nemzet nyelvi, kulturális, érzelmi és történelmi közösség. A kettő közti elvi ellentmondás Nyugaton – minthogy határaik zömmel egybeesnek – a gyakorlatban nem okoz drámai konfliktusokat. Mifelénk igen. Távolabbi múltunkban ezt mutatja Trianon, a kisantant, a revízió, a vérengzések, a kitelepítések, a falurombolási tervek. A közel múltban a „magyarigazolványra” adott szlovák és román reakciók vagy az Európai Unió kifogásai, amelyek nyomán az eredeti tervekből csak azok halvány árnyéka maradt. Ezek alapján több mint biztos, hogy a magyar államiság kiter jesztése a román, a szlovák, a szerb állam területén élőkre újabb, az utóbbiaknál súlyosabb konfliktusokat okozna. Hisz előzetesen nem folytak erről tárgyalások, nem születtek megállapodások. Nem készültek felmérések a könnyítések nyomán várható áttelepülés méreteiről, továbbá annak lehetséges magyarországi, erdélyi, felvidéki és vajdasági következményeiről. Az anyagiakon túl a demográ fiai s a lelki következményekről. A választásokra gyakorolt hatásokról itthon és Erdélyben. Olyan súlyú kérdésekben, amilyeneket ez a népszavazás fölvet, csak a szavazat- és hatalomszerzés taktikai szempontjain felülemelkedő stratégiai politizálás jegyében szabad dönteni. Négypárti konszenzus- és kompromisszumkeresés, a határon túli magyar szervezetekkel való egyeztetések, a szomszédos országok kormányaival, az Európai Unióval történt megállapodások, türelmes és szívós diplomáciai munka után.

322

A politika (2000-2006)

Ilyesmikről azonban szó sincs. A kezdeményezés „alulról” jön. Attól a Patrubány Miklóstól, akit mértékadó jobboldali körökben sokan kalandornak, provokátornak tartanak. Akinek a Magyarok Világszövetsége elnökévé való megvá lasztását Orbán Viktor miniszterelnök annak idején meg akarta akadályozni, s amikor ez nem sikerült, megvont az MVSZ-től minden állami támogatást. Maga Patrubány természetesen sohasem tudta volna bevinni ezt az ügyet a politika centrumába, egyedül sohasem lett volna képes kiharcolni egy népszavazást. Mindezt Orbán Viktor, az ellenzék vezére teszi meg, amikor igent mond a feltett kérdésre. Amikor nyilvánosan aláírja a népszavazási ívet, majd pártjával maga is beszáll az aláírásgyűjtésbe és a kampányba. Orbánt mindenekelőtt taktikai szempontok vezetik. A szavazat- és hatalomszerzés – minden mást kockáztatni kész – ösztöne és megfontolása. A politikai tematizálás átvételét célzó előző kísérletei kudarcot vallottak, a tempót továbbra is Gyurcsány diktálja, s mint láttuk: a Fidesz nemrég még biztos győzelmet ígérő előnye hónapról hónapra fogy. A pártelnök égető szükségét érzi, hogy visszavegye a kezdeményezést, hogy újból védekezésre késztesse a kormányerőket, hogy az európai parlamenti választásokon elszenvedetthez hasonló taktikai vereséget mérjen rájuk. Ezért nagyon sokat kockáztat. A Patrubányhoz (és Thürmer Gyulá hoz!) való csatlakozás politikai és morális kockázatán túl vállalja egy népszava zási kudarcét is. Kockára teszi a határon túli magyarok anyaországhoz kötődő kapcsolatát és mindazt, amit korábban a szomszédos országokhoz fűződő viszonytól az Európai Unióval való kapcsolatokig vázoltunk. A Fidesz kizárólag érzelmi alapon közelíti meg a kérdést, pontosabban: maximálisan kihasználja, hogy az emberek jórészt – a határon túli magyarok pedig, érthető okokból, szinte száz százalékig – érzelmileg viszonyulnak hozzá. Mindent elkövet, hogy manipulálja ezeket az érzelmeket, s a népszavazáson való részvétel és az állampolgár ság kérdésére adandó válasz ügyét becsületbeli üggyé, magyarságpróbává tegye. Körülbelül így: aki nem mond igent, az nem magyar. Az MSZP és a baloldal nehéz helyzetbe kerül. A szimpla, érzelmi töltésű nemzeti demagógiára nehéz összetett, racionális és felelős politikai választ adni, illetve ha lehet is, az aligha lesz hatékony. A Fidesz nemzeti demagógiájára az MSZP végül szociális demagógiával felel. A határokon túlról beáramló munkavállalók és nyugdíjasok tömegeire hivatkozik, melyek veszélyeztethetik a ma gyarországi munkavállalók érdekeit, az egészségügyi és az oktatási rendszert, a nyugdíjrendszert stb. Ez hat. A miniszterelnök előbb nem foglal állást, nem áll ki nyíltan a kormánypártok nemje mellett, ami így nem szól elég határozottan. A kampány hajrájában ezért Gyurcsány megváltoztatja álláspontját. Nemcsak színt vall, hanem egyenesen az élre áll, Vitára hívja Orbánt, aki kitér előle. Helyette a határon túli magyarok képviselői ajánlkoznak: Tőkés László, Duray Miklós és Ágoston András, Holmi legitimációs kérdésekkel mit sem törődve, a

Új seprő…

323

Magyar Köztársaság miniszterelnöke kiáll a vitára a bizonyos értelemben önjelölt, illetve legföljebb szimbolikus felhatalmazással bíró személyiségek ellen, és – megítélésem szerint – nemcsak intellektuálisan, de morálisan is leiskolázza őket. Az érzelmi alapon álló, politikai értelemben felelősnek kevéssé mutatkozó nemzetférfiakkal szemben racionális és felelős államférfinak tűnik. A népszavazás eredménye sokakat meglep. Leginkább Orbánt és a radikális jobboldalt. A leadott igen szavazatok minimális többségben (51,5 százalék) vannak ugyan a nemekkel szemben (48,5), de az alacsony részvétel miatt a voksolás – érvényes, ámde – eredménytelen. Az eredményességhez legalább a választásra jogosultak több mint 25 százalékának kellett volna a többségi álláspontra szavaznia. A jó nyolcmillió választópolgárból tehát bő kétmilliónak. Ehelyett azonban alig több mint másfél milliónyian voksolnak igennel. A Fidesz népszavazási kezdeményezése így elbukik. Kudarcot vall a próbálkozás, amellyel taktikai vereséget akartak mérni a kormányra. Ehelyett az utóbbi arat taktikai győzelmet – egyúttal viszont alighanem stratégiai vereséget szenvedett. A nemzeti kérdés területén jó időre maga az MSZP torlaszolja el utódpárti múltjától való eltávolo dása útját. A gyurcsányi-hilleri stratégia és taktika egyik kulcsfontosságú törekvése ugyanis épp a nemzethez való új érzelmi és retorikai viszony megteremtése volt, ami a népszavazás kérdésére adott határozott nemmel beláthatatlan időre összeomlik. Hiller István például kénytelen lemondani erdélyi útját, a kormányfő pedig – a (már csak a kellő szervezés okán is) biztosra vehető heves tiltakozó demonstrációk miatt – máig nem is gondolhat ilyesmire, ahogy a Magyar Állandó Értekezlet összehívására se nagyon. Mondhatnánk azt is, hogy ha az állampolgárság megadásától a kintről jövő Fidesz-szavazóktól való félelem tartotta vissza a baloldalt, akkor 2004 decemberétől valóban minden oka megvan erre a félelemre. Lehetett volna-e más taktikát választani? Alighanem: igen. Ha az MSZP és a kormány mindjárt az elején kimondja ezt a csendes igent a kedvezményes állampolgárság kérdésére, akkor nincs dráma, nincs front, nincs komoly esély a mozgósításra, s nyilván még kisebb az esélye egy érvényes népszavazásnak is. Ha pedig az utóbbi mégis sikeres, akkor a Parlamentben könnyű elodázni a dolgot, hisz a törvény kétharmados. A felek akkor egymásra mutogathatnának – így viszont Gyurcsány és a baloldal sokak szemében maga vonja a saját fejére a „nemzetárulás” vádját. A miniszterelnök másként vélekedik erről a kérdésről. Egy interjúban a követ kezőket mondja: „Arra jutottunk, hogy ez a népszavazás így nem jó: nemet kell mondani a rossz helyen, rossz időben, vitatható tartalommal föltett kérdésre. De a nem után foly tatni kell a mondatot egy »és«-sel vagy egy »de«-vel… offenzív nemet kell képviselnünk… A tervezett munkamegosztás értelmében a párt erős nemje mellett a kormányfő, amennyire lehet…, megpróbált volna középen és semlegesnek ma -

324

A politika (2000-2006)

radni. Ám egyre inkább érződött, az MSZP álláspontja nem hallatszik elég erő sen, és a választókat elbizonytalanítja, összezavarja ez a kettős szereposztás, úgyhogy a népszavazás előtti második héten eldőlt: nincs mese, fel kell adni az én »semlegesen nem« álláspontomat… A baloldal nem elhanyagolható részének szégyenlős a viszonya a nemzeti kérdéshez. Az én alapállásom… egyértelmű volt: az állam és polgárai közötti viszony nem konstruálható meg a nemzeti-nemzetiségi hovatartozással. Ez elvi kérdés, ezért a népszavazási kérdésre határozott nemet mondok… [Csakhogy] ezzel a mondanivalóval – tudniillik, hogy a modern állam nem nemzetiségi alapon szerveződik – kampányban nem lehet érvelni, mert elalszik a választó. Vagyis nem marad más, mint az a valós, ám önmagában kétségkívül vitatható érvrendszer, amelyet… a könnyen érthetőségre kellett kihegyezni. „ 227 A népszavazást követő hétfői napon a miniszterelnök napirend előtt fölszólal az Országgyűlésben. Egyik legkeményebb, legsúlyosabb beszédét mondja el: „A népszavazási kezdeményezés elbukott. A kezdeményezők és a támogatók kudarca világos. Minderről… a magyar Országgyűlésben nem váltanánk szót, ha a népszavazás az marad, aminek indult: két… alacsony támogatottságú… szélsőséges és radikális… politikai szervezet akciója… De nem így történt. Azért nem így történt, mert egy önmagát polgárinak és konzervatívnak tartó, egyébként jelentős támogatottságú párt úgy gondolta, hogy egyezséget köt a szélsőjobboldallal, és úgy gondolta, hogy egyezséget köt a szélsőbaloldallal. Ennek a pártnak, amely magát egyébként konzervativizmusá ban az örök emberi értékek egyik leghitelesebb képviselőjének is tekinti, amely politikáját ebből az erkölcsből vezeti le, semmilyen problémát nem okozott, hogy szövetséget kössön a Munkáspárttal. Azzal a párttal, amely által képviselt eszméket, és amely eszmék képviselőit az elmúlt években, beleértve még az elmúlt heteket is…, a legnagyobb hangerővel éppen a szóban forgó párt, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség ostorozta, amely, ha a hatalmi érdekei úgy kívánják, sutba veti az értékeket, sutba veti az erkölcsöt. Akár még a Munkáspárttal is egyezséget lehet kötni, ha úgy gondoljuk, hogy ebből valami népszerűség fog következni. Sőt sutba vetjük azokat a megállapításokat is, amelyeket maga a szóban forgó párt elnöke 2000 decemberében mondott a harmadik Máérton: hogy igen, a Magyarok Világszövetsége nemzetstratégiai és nemzetpolitikai szempontból elfogadhatatlan kockázatot jelent. Mi több, sutba vetjük azokat a megjegyzéseket is, hogy sem politikai, sem jogi szempontból nincs ok és lehetőség felvetni a kettős állampolgárság kérdését. De nem baj, összeállunk, szövetséget kötünk a Magyarok Világszövetségével… Erkölcs, korábbi állítások, a nemzet érdeke: ugyan kit érdekel ez, hogyha jön
227

„ A Va tik á n ba n má r ha llo tta k ily et. ” B ojtá r B. E ndr e és Bu ndu la Ist ván int erjú ja Gyu r csány Fer en c c el. Ma g y a r Na ran c s, 2 00 5 . ja nu á r 6 .

Új seprő…

325

még egypár százalék!?… Erről szólna az erkölcs? A választók világosan megadták a választ… Elég nehéz lesz ezt úgy megszámolni, hogy… Magyarországon a választójoggal rendelkező magyar népesség támogatja a Thürmer Gyulától Patrubány úron keresztül Orbán Viktorig terjedő szövetséget. Ennek a népszavazásnak nyertese nincs, de felelőse van. Felelőse nem a két említett, nem jelentős befolyású politikai szervezet… A felelősök Önök, a magyar jobboldal egyébként jobb sorsra érdemes pártja, akik veszni hagyják a konzerva tivizmus oly tisztességes magyar hagyományát, és radikális, populista politikát képviselve, pár százalékos támogatásért eladják a politikai középút, a politikai tisztesség maradékát is. A nemzet újraegyesítése tisztességes, magasztos és támogatásra méltó eszmény. De tudják, ahogy a szerelem nem többség, hanem egyezőség kérdése, ugyanúgy a nemzet újraegyesítése sem többség, hanem egyezőség kérdése. És tudják, ahogy a szeretni akaró és tudó párok kivár ják, míg az érzés… mindkét fél lelkében megszületik, majd a szerelem közös lesz… ez az egyetlen mód, ahogy a nemzet maga is osztozhat abban a közös élményben, hogy 15 millió magyar együvé tartozik, és egymásnak felelősséggel tartozik. Aki ezt többséggel akarja megoldani, az nem egyesít, hanem megoszt. Aki azt állítja, hogy ha az általa föltett kérdésre nem az a válasz, amit ő szeretne, az nem magyar, nem tisztességes és nem becsületes, az nem a közös magyar nemzetben egyesíti a 15 millió magyart, hanem a maga jobboldali tévútjához kíván támogatókat gyűjteni. Nem sikerült, Uraim!… De ezzel együtt értem, hogy mit üzen Magyarország, értem, hogy mit kíván a nemzet. Nem kívánja azt, ami a kérdésben ott szerepelt, de kívánja, ami ott van a kérdés mögött. Ez nagy különbség. Értem ezt a szándékot. Értem, hogy Magyarország azt kívánja, hogy fonjuk szorosabbra azt, ami a nemzetet összeköti. De tegyük ezt óvatosan! Tegyük ezt a kulturált megbeszélés és a kulturált politi kai egyeztetés keretei között! Tegyük itt, a Parlamentben! Tárgyaljunk egymással! Ne gondoljuk azt, hogy ezeket a kérdéseket érdemes és szabad igenekre és nemekre egyszerűsíteni. Mert több felelősséggel, ennél összetettebb felelősséggel tartozunk az országnak és tartozunk a hazának. Az a feladatunk, hogy értsünk ebből. Az a feladatunk, hogy hozzuk vissza a politikát ide, a Házba. Az a dolgunk, hogy beszéljük meg, miképpen lehetne könnyebben magyarnak lenni a Kárpát-medencében, és nemcsak határon kívül, hanem határon belül is. És olyan megoldásokat találjunk, amellyel a többség jószántából egyetért, amelyet örömmel tud támogatni, amelyet nemcsak egy agresszív kampány meggyőző erejével lehet többséggé formálni. Ehhez persze türelem kell. Igen, lehet, hogy sok év kell még hozzá. Nem tudom. Szeretném, ha gyorsabban menne. Sokfajta szükség van együtt és egymás mellett a magyar nemzetben és a magyar társada lomban. Ezt egymás után mind meg kell próbálni kibékíteni és a szükségből lehetőséget formálni.

326

A politika (2000-2006)

A magyar kormány azt fogja tenni a következőkben, hogy keresi az útját és a módját, hogy miként tehetné a magyar nemzetiségűek számára egyébként ma is kedvezményes honosítást még sokkal egyszerűbbé – bár megtettük volna korábban, de nem tet tük meg –, mert arról panaszkodnak a honosítást kérők, hogy időnként az eljárás szükségtelenül hosszú, megalázó, sérti az ember i jóhiszeműséget, tisztességet és a ma gyar nemzeti érzést. Ha ez így van, akkor változtatni kell a honosítás szabályain. Egyetértek… Mondhatnánk azt, hogy nem történt semmi, két rossz kérdés rossz helyen, rossz módon lett feltéve. A magyar nemzet pedig ezt kellő bölcsességgel, okossággal és felelősséggel elutasította. Ennél több történt: viláA ellenzék ostora gossá vált, hogy Magyarországon még mindig itt van a veszélye – és sajnálom, hogy ezt a veszélyt Önök testesítik meg – egy nacionalizmusba hajló, enyhén klerikális, szociálisan demagóg, államközpontú, jellegzetesen közép-kelet-európai politikai képződménynek. Ez az egyik irány. Létezik egy másik Magyarország. Egy nyugatos, nyitott, nemzeti tradícióira büszke, de nem nacionalista, hanem hazafias, demokratikus Magyarország. Múlt vagy jövő? A szabad Magyarország… nyitottsággal, ápolt és fejlesztett nemzeti hagyományokkal vagy kelet-európai befelé fordulás, múltba nézés, kokettálás a nacionalizmussal, kokettálás az elnöki hatalommal, a demokratikus szándékok, a demokratikus kultúra folyamatos csorbítása?!… Már régen nem konzerva tív politikát látok, hanem szociális és nemzeti demagógiát, némi radikalizmussal. Óvom Magyarországot ettől, és ajánlom a figyelmébe a szabad Magyarország bátor gondolatát, amelyet mostantól a haladó, progresszív baloldali-liberális gondolat testesít meg.” 228 A miniszterelnök átszellemülten és szenvedélyesen beszél – az ellenzék vezére kínos arckifejezéssel hallgatja. Vonásait mély ráncok barázdálják: akkor is gondterheltnek és zavarodottnak tűnik, amikor cinikus mosolyt próbál magára erőltetni. A 2004-es, igen mozgalmas politikai esztendő nem ér véget a népszavazással.

228

http://www.miniszterelnok.hu/gss/alpha?do=2 &pg=10 &st=1 &m13_doc=199&m21_curr=38

Új seprő…

327

Decemberben két további olyan esemény történik, amelyek komoly közfigyelmet keltenek, s egy időre a politikai élet centrumába kerülnek. Mindkettőt Gyurcsány Ferenc kezdeményezi, a másodiknak ő a főszereplője is. Az új ügynöktörvényről és a vatikáni látogatásról, illetve a magyar kormányfő pápának tett kijelentéseiről van szó. Az első a pártállami múlttal való szembenézés, az utódpárti örökségtől történő megszabadulás jegyében indul. A D-209-es botrány után az MSZP egyszer már tett hasonló kezdeményezést, az azonban csupán taktikai jellegű akció volt, s eleve nem a múltfeltárás és a tisztázás, hanem a kompenzálás és talán a bosszú nemesnek aligha nevezhető szándékával indult. Keresetlen sza vakkal: a Mécs-bizottság – utóbb az Alkotmánybíróság által is elmarasztalt – tevékenysége valójában a politikai ellenfelek bemószerolására szolgált. Most másról van szó. Az új miniszterelnök legalábbis ezt állítja a Magyar Narancsnak adott – korábban már idézett, január 6-i - interjújában: „Amikor az ügynökkérdés utoljára előjött, két konkrét eset – a Novák Dezsőé és a Molnár Gál Péteré – kapcsán, és a szabaddemokraták újra előálltak a maguk javaslatával, az MSZP ösztönösen folytatta a korábbi évek… politikáját. November 23-án nagygyűlést tartottunk Szolnokon, azt követően pedig 30 -40 kormánypárti politikussal találkoztam, többek között Tóth Károly Békés megyei országgyűlési képviselővel. Vele beszélgettünk – ő a párt egyik szakpolitikusa ebben a kérdésben – hogy miért is kell nekünk a korábbi álláspontunkat fönntartani. Kiderült: lényegében senki sem gondolja azt, hogy nekünk az eddigiek szerint kellene gondolkodni erről. Eddig mindig azt kellett indokolni, hogy valami miért vált nyilvánossá; én meg azt mondom, inkább azt kelljen indokolni, hogy valami miért nem lehet nyilvános a III-as főcsoportfőnökség irataiból. Elindult a pártban erről egy diskurzus, a frakcióvezetés két hét elteltével kezdeményezőleg lépett fel, amelyet támogatott a párt elnöksége is. Ha mi azt mondtuk: újraépítjük a politikánkat, akkor az abból fog állni, hogy a különböző ügyekben eddig elfoglalt álláspontunkat adott esetben felülírjuk.” Az MSZP december 8-án lép a nyilvánosság elé új törvényjavaslatával, amelynek lényege: nyilvánossá kell tenni az állambiztonsági szolgálatok 1944 és 1990 között keletkezett iratait. Mivel a kezdeményezés mindössze három na ppal a december 5-i népszavazás után történik, továbbá mert a nagyobbik kormánypárt előzetesen még – az ügyben régóta teljes nyilvánosságot akaró – koalíciós partnerével sem egyeztet, fölmerül a gyanú: nem taktikai húzásról van-e szó ezúttal is. A sajtónak nyilatkozó miniszterelnök szerint nem: „Butaság, hogy az ügynökkérdés azt a célt szolgálta volna, hogy elterelje a figyelmet a népszavazásról. Ez ugyanis az MSZP-nek állt volna a legkevésbé érdekében. Nézzék meg a referendumot követő egy hét sajtóját! Látható, hogy pár nap múltán mindenkinek leesett: a Fidesz nagyon elbukta ezt a népszavazást. Ha mi post election kampányban gondolkodunk, akkor hagyjuk, hadd menjen ez

328

A politika (2000-2006)

tovább, és nem hagyjuk, hogy bármi is elterelje a Fidesz kudarcáról a figyelmet. De az ügynökügy újszerű kezelése nem erről szólt.” 229 A miniszterelnök szavai logikusak és meggyőzőek, de – ekkor még – nem őszinték. Fél év elmúltával – a közlés egy évvel későbbi dátuma ismeretében – ugyanis a következőket mondja: „Egy taktikai dolgot nem mondtam el eddig soha nyilvánosan, neked elmondom. Számoltam azzal, hogy elveszítjük a népszavazást. Ezért azon gondolkodtam, melyek azok az ügyek, amelyeket előbb-utóbb úgyis el kell intézni, S ha egyszer úgyis el kell intézni, akkor intézzük el most, az esetleg elbukott kettős népszavazás után. Van ebben szabályszerűség: ugyanazt a logikát követem akkor, mint később az elbukott elnökválasztásnál. Utána azonnal ráhúzni valamit. Most is előre tudtam, hogy kezdeményezni fogom a gyors kongresszust, a vezetés átalakítását az OVB-n keresztül és az adótörvényeket. Ha rosszul jövünk ki az elnökválasztásból, akkor gyorsan hagyjuk magunk mögött, legyen más a téma. 2004 decemberében ugyanezt teszem. Már jó előre azon gondolkodom, ha elbukjuk, akkor mit lehet elővenni. Ügynökkérdés: itt az ideje újragombolni az egészet.” Mint tudjuk, a népszavazás nem az MSZP, hanem a Fidesz kudarcával végző dik. A kormányfő ennek ellenére úgy látja, a győzelem után is nyugodtan napi rendre lehet tűzni a vereség esetére előkészített java slatot. Az év utolsó politikai eseménye Gyurcsány Ferenc vatikáni látogatása. A magyar miniszterelnök ebből az alkalomból aggodalmát fejezi ki a pápa színe előtt a magyar katolikus egyház aktív politikai szerepvállalása miatt. Szavait – itthon – hatalmas felháborodással fogadja az ellenzék, a jobboldali sajtó, de kritikával illeti néhány (magát talán érintve érző) egyházi személyiség is. A baloldalon azonban felszabadító hatása van ugyanezeknek a szavaknak. Gyurcsány Ferenc ki meri mondani, amit sokan gondolnak – a szekularizált magyar közvélemény jó része is –, ám aminek a kimondásához eddig nem volt meg a kellő bátorság. „A látogatást én kezdeményeztem. Ott voltam Rómában, mikor aláírtuk a csatlakozási szerződést október 30-án. Ekkor már én vagyok a miniszterelnök. Huszonöt tagország képviselője ül ott a Capitoliumban, akkor találkozom először a római és a vatikáni nagykövetünkkel. Arra kérem a vatikáni nagykövetünket, hogy szervezzen meg nekem egy találkozót a pápával még karácsony előtt. Több időpont-egyeztetés zajlik, a felkínált időpontok nekem ezért-azért nem jók, de aztán sikerül megállapodni, nagyon nyitottak voltak. Elmondom a delegációnak, elmondom a nagykövet úrnak is, hogy erről fogok beszélni: nem volt ellenkezés. Úgy zajlik a pápai audiencia, hogy nemesurak várják a látogatót a svájci gárdistákkal együtt a pápai palota bejáratánál. Engem Windischgrätz herceg várt, egy
229

„A Vatikánban már hallottak ilyet.” Magyar Narancs, 2005. janu ár 6.

Új seprő…

329

A pápánál

igazi Windischgrätz, meg még másik három személy. Elmondom Windischgrätznek, amíg várunk kint, hogy nekem milyen bajaim vannak itthon Magyarországon. Mit gondol, mondjam-e? Azt mondja: persze. Mondjam el őszentségének. Jó. Bemegyünk… Ha azt mondja: ne? Valószínűleg akkor is elmondom, legfeljebb lágyabb va gyok. Hogy megkérdezem, az inkább csak előkészítés. Tudom, hogy konfliktusba megyünk, lássák: ez egy kulturált pasi. Általában nem szeretek váratlan helyzeteket teremteni, nem illik, jobb, ha tudják, mire számíthatnak tőlem. Bemegyünk őszentségéhez, a pápa nincs túl jó állapotban fizikailag. Nem nagyon tud beszélni, egy-két szavas megjegyzései vannak. Nem reagál érdemben arra, amit mondok. »Értem«, »igen«: ilyen típusúak a megjegyzései. Hosszú monológokat mondok. Angolul, igen, nincs tolmács, ketten vagyunk. Angolul mondom el, hogyan látom az országot, milyen dolgaink vannak, merre megyünk, hogy látom Európát. Nem túl bonyolult és mély elemzések ezek, bevezető szöveg ahhoz, hogy utánuk elmondjam, amit valójában akarok. Körülbelül ezt mondom, nagyjából szó szerint fel tudom idézni: szeretném önnel megosztani egy gondomat, egy dilemmámat. Örülnék, ha őszentsége megértene. Természetes, hogy a világi hatalmak egymással küzdenek. Természetes, hogy a demokratikus rendben különböző alternatívák vannak, de időnként az az érzésem, hogy a magyar egyházban egyeseket a világi hatalom sorsa jobban érdekel, mint az üdvösség. Nagyjából ezt mondom el.

330

A politika (2000-2006)

hogy milyen típusú vitánk van itthon. hogy ott nem lelki megnyugvást talál. vagy ha elfogadja is. hogy én hogyan fogok viselkedni. Tehát tudták. Számos olyan példát ismerünk. jó és rossz is. hogy a Vatikánban már nemegyszer hallottak olyat. amit én mondtam. Egészen biztosan. közvetlen. majd két oldalra leültek. amit mondtam neki.Semmi olyan reakciója nincs. Én pedig mentem tovább. Előtte elmondták. Erre magyarul. talán ferences rendi szerzetes felolvasott valamit. de utána beengedtek mindenkit. amelyet a római Magyar Kulturális Intézetben mi adtunk Sodano bíboros úr tiszteletére. »Kételyeket vet föl«. Sokféle tapasztalat van Európában. De miután Magyarországon nem jött elő a pápai válasz értelmezésének problémája. és tudták. amiről kijelentettük: érvényesnek tekintjük és betartjuk. de van. ismerik ezt a problémát. hogy utána volt válasz is. hogy a vallásos hitüket aktívan megélők számára is gondot okoz ez a fajta egyházi magatartás. mint az előre kijelölt időkeret. amit tehát előre elkészítettek. A fogalmazásom ugyanabban a regiszterben mozgott. nyilván rideg lett volna a találkozó hangulata. Ez egy 50 60 perces eszmecsere volt. Előbb voltak az üdvözlések. hanem politikai agitációval találkozik. amikor keresztezik egymást. ami bizonyos értelemben reflektálásnak tekinthető arra. aki a külügyminiszteri funkciókat látja el a Vatikánban. a szűk protokollesemény részét nem képező ebéd is. Vagyis ha álláspontunkat Sodano úr sérelmesnek tekintette volna. nem kell rá válaszolni. hogy excellenciás uram. Jó félórás találkozó hivatalosan. Minden bizonnyal megértette. Szerintem egyszerűen arról van szó. hogy most a pápa őszentsége válasza következik. mint terveztük. soha nem ellenőriztem utólag. Megosztottam velük azon tapasztalatainkat is.” Ezen a ponton adjuk át a szót a Magyar Narancsnak nyilatkozó miniszterelnöknek: „A vele való találkozáson – a szokásos diplomáciai protokoll után – ugyancsak nem kerteltünk. Egyébként abban a szövegben volt valami. és mondták. szintén hosszabb. magától értetődő módon lemondhatta volna valami ürüggyel a meghívást. »sokakban csalódást kelt«: körülbelül ez a három kifejezés adta mondandóm lényegét. A találkozónk hoszszabb volt. Az előzetes terveknek megfelelően volt még egy. amivel én előálltam. Az Új seprő… 331 . „aggodalomra ad okot«. Egyáltalán nem figyeltem. amit itt hon is használok. Mi kettesben voltunk a pápával. A bíboros úr válaszában kifejtette: a politika és a hit útjai általában párhuzamosan futnak. Utána elmentünk Sodanóhoz. Azt mondta: értem. hogy mi volt. Abszolút nem protokolláris. általában a párbeszéd fontosságát hangsúlyozta… Szó volt a vatikáni szerződésről. oda már Hiller és Somogyi is elkísért. szerintem egy innen hozott. A dolgot formalitásnak gondoltam. nyugodt hangú beszélgetés zajlott az ebéd alatt. Nem többet. Ami még érdekes. ami ellenvetésnek vagy tiltakozásnak volna értelmezhető. amikor egy hívő azt mondja: nem jár azóta templomba.

a vallásos meggyőződésű emberre. hanem hite van. hogy azt kéri tőlem. ám mindenképpen egyértelműen és határozottan. hogy az ember nem egyszerűen anyagi lény. hogy bíboros úr. hogy tudja. de kötelességem el mondani őszentségének. én nem akarok önnek nehézséget okozni. nem a keresztényi megértés és megbocsátás szellemében nyilatkoztak erről. elkö vettem egy hibát. hogy muszáj tiszta vizet öntenem a pohárba. Köztünk ebben nem volt szóváltás. ” 230 Idehaza az is fölmerül. amit egyes egyházi személyek pártpolitizálásával kap csolatban gondolok. bántó módon kell erről diskurzust folytatni. a leg nagyobbat. Ráadásul kontúrosabbá rajzolja politikai arcélünket. a hitében élő 230 Uo. hogy nem szeretnék ártani. empatikus megjegyzést tennék általában a hívő emberre. Semmiképpen sem támadólag. legjobb tudomásom szerint. azt hiszem. és azóta többször is végiggondolva a történteket. hogy ennél jobb szolgálatot nem tehetnének nekem. a minek én nagyon örültem. de kell is beszélni. 332 A politika (2000-2006) . mi több. aki Istenben találja meg. Erdő Pétert fölhívtam odafelé. Miért nem itthon. hogy ezt a kérdést soha senki még csak feltenni se merje. Veres András püs pöknek akadt egy-két megjegyzése. hogy úgy mondjam. ha a vulgáris materializmussal sokszor azonosított baloldalképtől eltérően a lelkiségében. Ebben. miért egyenesen a pápának mondja el mindezt. azt hiszem. vigyázni kell. Mondtam tehát. általánosságban fogok beszélni. Azt is mondtam még neki. meg hát a parlamenti patkóban Harrach és különösen Semjén képviselő urak. ezt és ezt fogom mondani. az érintetteknek? Miért ment ki árulkodni? „Egy dolgot megtettem. Másrészt viszont kétségtelen: mivel hitbéli ügyekről is szó van. Elmondtam neki. amikor igényként fogalmazza meg. és azt van. Annak a fontosságára. mert ez önmagában is sértő. változatlanul úgy vélem: helyes magatartást követtünk. hogy majd indul a püspöki kar elnöki tisztéért. Sokkal többet ért volna ez. és komoly küzdelmet folytat a saját radikálisaival szemben. Utólag azt mondom. Ami tarthatatlan: az egyházak politikai szerepvállalásáról nemcsak lehet. miként tesszük ezt. Mondtam: ezt úgysem tettem volna. Összességében úgy kalkuláltam. nem voltam elég finom. Ha ma csinálnám. Utólag olvasva az értékeléseket és elemzéseket. ne kössem a dolgot személyekhez: ne legyenek jó és rossz papok az ügyben. Hogy nem választottam el kel lőképpen az ügyeket egymástól. mert végig azt gondoltam. Mert tudtam. Ugyanebből a típusú hibából többet is elkövettem azóta. úgy illik. Kívánja-e a dolgot kommentálni még előtte? Azt mondta. akkor sokkal több megértő. hogy Gyurcsány miért mindjárt a Vatikánban.arányokat a magyar jobboldal véti el. Utána ezt az egész dolgot ő sohasem kommentálta. gyalázatos. a gazdatüntetés kapcsán. Ennyi történt.

ember iránti megértést tanúsítok. ami a legnehezebb kihívásnak ígérkezik – mert az idei. Vannak izgalmas ügyek. megküzd. Túl vagyunk a mélyponton. Orbán bujkál. Ez az egyik alapélményem. Ezzel nem fogunk nyerni. hogy itt valami jönni fog. és hogy amit mi csinálunk. A költségvetést. jött egy új miniszterelnök. hanem a klérussal. hogy mit. hisz nem ügyetlenek ezek a fiúk. Én pedig nem a hittel. Amit eddig csináltunk. erőt mutat.” Új seprő… 333 . és sikeresek vagyunk. Megvívjuk a meccset az Irakban szolgáló magyar katonák ügyében. hogy minden így menjen tovább. Van egy másik problémánk is. Nemcsak hogy nem a hit elleni támadásról van szó. és ehhez képest mondom. nyűglődős tavasz.” A miniszterelnök-váltástól az év végéig tartó időszak mérlege nemcsak egyértelműen pozitív az MSZP és a kormányoldal számára. abban már nincsen több. sőt annak is csak egyes tagjaival vitatkozom. Gyurcsány Ferenc azonban tudja. hogy megnyertük. hogy nem tudom. De ez kevés. lényegében kihoztuk a pártot a mély válságból. abban már nincs több muníció. De ez csak a kisebbik baj. Így kezdődik a hosszú. de máris gyengülőben van. hisz a kezdeményezés elbukott. „Úgy ér véget az év. hogy itt valami nem stimmel. hiszen a hit – Istenben való vagy nem Istenben való –. Még mindig le vagyunk tőlük maradva. a másik oldalon. és egyre nyugtalanabb vagyok amiatt. Ott van az ügynökügy. a hatás nemhogy a következő választá sokig nem tart ki. hogy azt gondoljuk. hanem minden előzetes várakozást fölülmúlóan sikeres. Érzi. akinek nagyon más a stílusa. A népszavazást úgy éljük meg. Ezt a distinkciót nem tettem meg. ott van az egyházügy: úgy fejezzük be az évet. Ezzel megmutattuk. Elkerüli a vitát a kettős állampolgárság ügyében is. Megszűnik a kötelező sorkatonaság. hogy nem leszünk könnyű préda. ez korántsem lesz elég. hogy a Fidesz változtatni fog. látszólag bujkál. Ezt nem fogják így hagyni. Elmegyek szabadságra. de nem tudom. Ez az a két dolog: tudom. Az nem lehetséges. azt megússzuk gond nélkül. micsoda. ahol az ellenzék váltogatja a véleményét. az már szigorú –. aki kiáll. de már újra versenyben vagyunk. amit elveszítünk. hogy ez a fajta egyházi magatartás kihasználja ezt. de jelentősen csökkent a hátrányunk a Fidesszel szemben. Nem egyenlítettünk. az ellenzék itt szintén az utolsó pillanatban változtat állás pontot. és arra jövök vissza a szabadságról. hogy erős négy hónap van mögöttünk. amit tavaly tárgyalunk. az fantasztikus dolog. Az új seprő jól sepert.

Ezzel „gyorsabbá. anyaországgal való kapcsolattartását. hogy „mindazok. illetve lerövidülnek és leegyszerűsödnek azok a gyakorlati eljárások (orvosi vizsgálat. oktatásuk vagy családi kapcsolataik erősítése érdekében rendszeresen. esetlegesen a betelepülését kívánja elősegíteni.” 232 Ennek nyomán az év végéig valóban érdemben olcsóbbá válnak és felgyorsulnak. valamint a saját felzaklatott érzelmű választóik képviseletében – továbbá a Fidesz erőteljes ösztönzése nyomán – fellépő határon túli vezetők a magyar kormánnyal szem231 232 A Máért k épviselőihez intézett levélből (http://www. illetve hosszabb időre Magyarországra kívánnak látogatni. hogy azt a magyarországi ellenzék. Hiszen biztosra vehető. Ezek mellett elindul a határon túli magyarok nemzethez tartozásának alkotmányos újrafogalmazását célzó folyamat. akik nyelvük. A jelenlegi idegenrendészeti. A miniszterelnök a népszavazás okozta érzelmi trauma enyhítése végett megpróbálja újrakötni a határon túliak szervezeteihez és képviselőihez fűződő kap csolatok elszakadt szálait. március 31-ig átfogó javaslatot dolgozunk ki.Száz lépés A 2005-ös esztendő a decemberi népszavazás során felhalmozott óriási „nemzetpolitikai deficit” törlesztésének jegyében indul: a kormányoldal megkezdi azon gyakorlati lépések megtételét.miniszterelnok. állampolgársági ismeretek vizsgája. A harmadik elem a betelepülőket segítő honosítási program. Ennek célja. 334 A politika (2000-2006) . illetve az ezzel együtt járó boldogulás anyagi támogatását lenne hivatva biztosítani. amelyekkel a határon túli magyarok helyzetét. A Máért összehívásában vállalhatatlan politikai kockázatot lát. Január 6-án a miniszterelnök meghirdeti a nemzeti vízum bevezetését. bevándorlási szabályozás és intézményrendszer teljes felülvizsgálatát megkezdtük. amelyeket ma jogosan éreznek mél tatlannak azok a határon túli magyarok. ügyintézési határidők).hu). ezt akadálytalanul megtehessék. az átalakításra 2005. kulturális. Uo. amely az év végén – a Fidesz ellenállása miatt – végül majd elvetél. nemzeti identitásuk megőrzése. egyszerűbbé és méltányossá tesszük azokat az állampolgár sági törvény szerint szükséges eljárásokat. A vízum ötéves időtartamra lenne érvényes.” 231 Ezt egészíti ki a Szülőföld Alap. akik magyar állampolgárságot igényel nek. amely a magyar nemzeti identitás lakóhelyen történő megélése és megőrzése. amelyeket a honosítási eljárás során alkalmaznak a magyar hatóságok.

támogassa a határon túli magyarokat abban. sem a kormányzati ciklus végéig – egyelőre beláthatatlan ideig – nem áll be ezen a téren érdemi javulás. pontosabban a miniszterelnök által jelölt új tagok kinevezése körül támad erős politikai feszült233 Uo. méltányos és egyszerű eljárást. és teljesítjük az állammal szembeni kötelességeinket. Január végén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. és e kötelezettség-. A magyar-magyar viszony tartósan a felzaklatott. sem pedig a ténylegesen megtett gyakorlati lépések nem érik el a kellő – hatást. az adófizetésnek. a letelepedés. Ebben az aktív vi szonyban kulcsszerepe van az országhatárokon belül megélt hétköznapoknak. amelyben részletesen tájékoztatja őket az imént ismertetett gyakorlati lépések ről. nem szétválasztható. Az.beni demonstrációra használnák föl. illetve felszított érzelmek. mind a valóban felelős nemzeti elkötelezettséggel összhangban lévő elvek.” 233 (Kiemelés – D. Alapvetésünk tehát. hogy az állam kötelezettségeinek köre az állampolgáraival szemben. Ehelyett levelet intéz az érintettekhez. amelyben kisebbségben élnek. illetve megszerezni a magyar állampolgárságot. Mindeközben akadálytalan kapcsolatot tarthassanak fenn az anyaország gal. J. illetve felelősséghalmazt a jövőben is meg kívánja különböztetni egymástól. a politikai jogok gyakorlásának. valamint a rövid távú belpolitikai haszonszerzési törekvések túsza marad. hogy többes identitásukat a szülőföldjükön őrizhessék meg. Ha azonban arra az elhatározásra jutnak. lelki határokat.) Mint hamarosan kiderül. hogy a szülőföldjükön maradó határon túli magyarok ne érezzenek belső. így ebből fakad az a meggyőződésünk. 100 lépés 335 . a közügyekben való részvételnek. amelyhez nyelvükön. de ne akadályozzák őket a fizikai határok sem az anyaország és a szülőföld közti szabad átjárásban. vagyis a jogok és kötelességek árnyalt egyensúlyának. egymás nélkül nem értelmezhető fogalmak. hogy az állampolgárság nélkülözhetetlen feltétele a magyarországi életvitel. amelyek választóvonalat húznak az érvényesülés és az identitás megélése közé. illetve felelőssége a magyar nemzettel kapcsolatban különböző tartalmú. hagyományaikon keresztül kapcsolódnak. A magyar állam legfontosabb célja az. hogy Magyarországon akarnak letelepedni. az életvitelszerű itt-tartózkodásnak. akkor az anyaország biztosítson számukra gyors. Sem az esztendő. Megítélésünk szerint az állampol gárság aktív viszonyt feltételez az állam és polgára között. hogy élünk a jogainkkal. hogy hozzásegítse. Egyenesen és világosan beszél: „A magyar kormány határozottan úgy látja. sem ezek a korrekt és világos – mind a magyar alkotmánnyal. amelynek keretében erre mindannyiuknak lehetősége nyílik. kultúrájukon. együttműködésben azzal a politikai nemzettel. Gyurcsány Ferenc mindezek mellett elvi alapon is tisztázni kívánja a magyar kormányzat álláspontját.

számára komoly nehézségeket okozó – kamatpolitika értékelésére vállalkoznánk. Ezáltal elveszik a jegybank elnökének jelölési jogát. Putyin elnök… nem nagyon hagyott nekem más lehetőséget. Gyurcsány Ferenc ezen túlmenően valami konkrét eredménnyel akar hazatérni bemutatkozó látogatásáról. hogy a szóban forgó – tartósan magas forintárfolyamot fenntartó. amely egy független nemzeti intézmény autonómiáját akarja csorbítani. s az MNB-elnök kezébe adta a jelölés jogát [a bankelnök jelöl – a kormányfő előterjeszt – az államfő kinevez). Tudtam. A tanácsnak automatikusan tagja lett a szintén a bankelnök által jelölt három alelnök is. 1. Nemzetközi (nyugati) politikai összevetésben bevett gyakorlatnak tekinthető a miniszterelnök jelölési joga. az előző kormányfő által jelölt – elnöke ezt megelőzően az előző kormány pénzügyminisztere volt. hanem Mádl Ferenc köztársasági elnök halasztó vétója dacára is keresztülviszi a jegybanktörvény módosítását. Anélkül. „A Kremlben folytatott tárgyalások Putyin elnökkel bizony úgy kezdődtek. 2. Az ok nyilvánvaló: a kormány által nehezményezett kamatpolitika módosítása. IIVC. hogy a sárospataki könyvek ügyét az elnök még csak szóba sem hozta. 4. akiket az Orbán iránt láthatóan 2002 után is elkötelezett Járai hajlandó volt jelölni. majd a Medgyessy-kormány idején újra szívélyessé vált orosz-magyar kapcsolatok ápolása. hogy új miniszterelnökként. első moszkvai utam sikerét ezen fogják lemérni. ezáltal a költségvetés. valóban a kormányzat hatalmi nyomulásáról van szó. A koalíciós többség ugyanis nemcsak az ellenzék és Járai Zsigmond heves tiltakozása. A jegybanktörvényt az előző kormányzat módosította 2001-ben – közvetlenül Járai kinevezése előtt: pénzügyminiszterként ő maga volt az előterjesztő! A módosítás a miniszterelnök kezéből kivette. az export stb. s a kormányfő által jelölt új tagok révén érdemben módosítják a tanács összetételét. A látogatás célja az előző ciklus alatt elhidegült. Ennek révén az Orbán-kormány idején kinevezett monetáris tanácstagok mellé a Medgyessy-kormány idején is csak olyan tagok kerülhettek. mint hogy ne teketó- 234 Várhegyi Éva: Jegyba nki függvényta n. ok tóber 21 336 A politika (2000-2006) . a 9 tagú tanács létszámát 13-ra emelik. hogy Magyarország visszakapja a második világháború alatt a szovjet hadsereg által hadizsákmányként elvitt sárospataki könyvtár számunkra felbecsülhetetlen értékű köteteit. néhány alapvető tényre fel kell hívnunk a figyelmet. A jegybank – 2001-ben. 234 A kormányzat keresztülviszi a módosítást. 2004. ellenben – különösen kizárólagos formában – példátlan a bankelnöké.ség a kormányoldal és az ellenzék között. Első pillantásra úgy tűnhet. illetve megtörni. 3. Szeretne ígére tet venni arra. a köztársasági elnök aláírja a törvényt (a Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordul). Februárban a magyar kormányfő Moszkvába látogat.

ha az elnök úr is érti. muszáj visszatérnem Sárospatakra – mondtam. Kezet fogtunk. méghozzá abból az alkalomból.hu/blog -3. hogy milyen küzdelmet kell nekünk ezért otthon folytatni. kezemet adom arra. – Magyarország számára nagyon tragikus a második világháború. ami engem izgat az élelmiszer szállításon és a magas szintű tudományos együttműködésen kívül. Ezután kezdődött az ebéd.”236 Az orosz miniszterelnöknek tett kijelentést másnap. éppen Oroszország föld jén. A leves és a második fogás között újra előhozakodtam a könyvekkel. Így álltunk fel az asztaltól. Egymással szemben ültünk Putyin elnökkel. néhány kérdést tett fel mel lette ülő munkatársának. amely az orosz viszonyban tud pragmatikus és progresszív lenni. hogy a 60. segítsen nekem. továbbá a magyar miniszterelnök moszkvai köszönetnyilvánításáról.hu/gss/alpha?do=2 &pg= st=1&m9_doc=&m12_curr=1 100 lépés 337 . én is felálltam és kinyújtottam a kezemet. A könyvek visszaadása a magyar orosz kapcsolatok rendezésének lelki lezárását jelentheti… Szó szót követett. és papírok nélkül megállapodtunk. Felállt és kinyújtotta a kezét. hogy Magyarország hálával tartozik. évfordulót követő egy éven belül a könyvek haza fognak kerülni. amelyről ezúttal nem szólt a kormányfő. hihetetlen energiával intézte az ügyeket… De hát nekem újra kel lett kezdeni saját fő ügyemet. nézze. Ez a sárospataki könyvek sorsa. hogy olyan politika legyen Magyarországon. már a teljes delegációk részvételével. és azt mondta: miniszterelnök úr. de van még valami. A 2004-es moszkvai látogatásnak azonban van egy olyan idevágó – mozzanata. hogy a sárospataki könyvek – a választási kampány idején – valóban hazatértek Magyarországra. magyar hadsereget.php? oid=T51d4f0a6a9a2e396370ff5e3e4c1059 http://www. Itthon ennek ellenére – nagyon helyesen – vita bontakozik ki az 1945-ös szovjet „felszabadítás” kérdéséről. elnök úr. ha az elnök úrnak fontos. a dolgaink alapvetően jól mennek. beszámoltatott. Haza kell vinni a könyveket.” 235 Gyurcsány Ferenc két évvel később. akkor kérem.riázzak. Az elnök úr ebéd közben is feladatokat osztott. Ha az elnök úrnak is fontos a magyar-orosz megbékélés.a moba. A hivatalos miniszterelnöki honlapon annak idején a következők olvashatók erről: „Nem lehet kisstílű viták tárgya az. Azok nél kül nem mehetek haza. Putyin elnök előtt – ezúttal a „megszabadítás” szót használva megismétli.miniszt erelnok. nem volt mese. majd fölállt. Azt mondtam neki. Elnök úr. 235 236 http://blog. Az amúgy is hosszúra sikerült hivatalos tárgyalások végéig nem tudtunk megállapodni. amelyben elvesztettük az egész II. Majd az ezt követő időszakban nagyon ellentmondásos Magyarország történelme. amiért a Szovjetunió felszabadí totta a fasizmus alól 60 évvel ezelőtt – jelentette ki Gyurcsány Ferenc szerdán Moszkvában. 2006 tavaszán internetes naplójában idézte föl ily módon moszkvai emlékeit. Az elnök körbenézett.

amely szövetségesként. A történet epilógusa: a moszkvai látogatás utáni hetekben kerül sor itthon a kommunizmus áldozatainak emléknapjáról való megemlékezésre. hogy mit tesz holnap: lerója-e kegyeletét a Terror Házánál. Az egyik totalitárius állam hadserege legyőzte a másikét. s amelyet akként is fogadtak a franciák. Az ügy túl jelentős és drámai ahhoz. szabaddá válik.A kérdés azért kényes a szocialista kormányfő szempontjából. ahol a náci uralmat 1944-ben ismét a szabadság. hanem két totalitárius állam hadserege. hogy a társadalom egyes csoportjai hogyan élték meg személyesen az adott pillanatban az adott eseményt. ahogy bárkinek joga van kétségbe vonni ennek helyességét. Majd nyilatkozott a kétféle. amikor a magyar nép a reá kényszerített szovjet uralom ellen kelt föl („Ruszkik haza!”). hogy annak a Magyar Köztársaságnak a miniszterelnöke. Aki felszabadul. amit komolyan kell vennünk. de egylényegű ter - 338 A politika (2000-2006) . és nem megszállóként érkezett. Magyaror szág tehát nem szabadult föl. hogy az egyik totális diktatúrát fölváltotta a másik. A négy és fél évtizedes szovjet uralom ténye – amelyből a Rákosi-féle totális. amelyik éppen az 1945 óta tartó szovjet uralom alóli felszabadulással szü letett meg. Franciaországot felszabadította az amerikai hadsereg. A szavaknak jelentésük van. hogy a demokrácia és a véleményszabadság keretei között egyénileg bárki jogosult felszabadulásként értelmezni a hatvan éve történteket. akkor nem az számít. illetve a Kádár-féle poszttotális diktatúra következett – kizárja Magyarország 1945-ös felszabadulásának fikcióját. Mindenekelőtt szögezzük le. Nem feledkezhetünk meg 1956-ról sem. hogy az miként határozta meg tartósan az ország – az egész közösség – sorsát. amely 1944-45 óta folyamatosan itt állomásozott. hogy Magyarországon 1944-45-ben nem a zsarnokság és a demokrácia erői csatáztak egymással. ami azzal az egyenes következménnyel járt. hogy negligálni lehessen a róla szóló vitát. a nemzeti önrendelkezés és a demokrácia rendje váltotta föl. A Magyar Rádió riportere megkérdezi Gyurcsány Ferencet – aki nemrég tisztelgett a nácizmus áldozatai előtt –. hogy szabadságharcunkat ugyanaz a Vörös Hadsereg verte le. Mint például az a Franciaország. A kormányfő kitérő választ ad: a holnapi programja még nem végleges. hanem. A más napi hírekben ellenben ez hallható: a miniszterelnök virágot vitt a kommunizmus áldozatainak emlékhelyére. nem mondhat köszönetet Moszkvában azért. hogy 1941-ben csatlakoztunk a Szovjetunió elleni támadáshoz. Mindebből az következik. mert a rá adott válasz közvetlenül érinti az előző rendszerhez és az utódpárti múlthoz való viszony kérdését is. Ha a magyar kormányfő a viszonzás reményében – hisz nyilván a sárospataki könyvekről van szó – gesztust akar tenni az orosz elnöknek. Szögezzük le azt a tényt is. továbbá arról sem. akkor fejezze ki sajnálkozását vagy akár kérjen bocsánatot ami att. Ha egy ország felszabadulásáról beszélünk – különösen több mint fél évszázados távlatból –. hogy a Vörös Hadsereg 1945-ben felszabadította hazánkat.

hogy politikus lettem. tréfásnak szánt megjegyzéséből gerjeszt részben a politikai ellenfél. mert ott hamar világossá vált. Ott már nagyon fáradt voltam a végén… Altatót? Azt soha nem vettem még be. Másodszor a miniszterelnök-jelölés idején. hogy ki kell jönnöm abból a szerepből. hogy milyen hosszú a konfliktus maga. ami kifelé ilyen fiziológiai reakciók formájában ad jelt magáról. Soha ilyen típusú gondjaim nem voltak régebben. hosszú ideig bosszankodik. tudtam meg. harmadszor pedig a kettős népszavazás alkalmával. A kettős állampolgárságnál nem kellett sokáig küszködnöm. bakteriális és gombás háztartása az embernek. mert azóta egyszer -kétszer hatalmas méreteket öltött. 237 A moszkvainál is nagyobb hibát: bűnt követett volna el. a magyar kormányfő bocsánatkérő levelet ír az érintett ország külügyminisztériumának. de egylényegű diktatúráról és az egyféle – egyformán ártatlan – áldozatokról. mert egyébként nem vagyok ideges fajta. Ilyesmi a korábbi életemben nem történt ve lem. Kiderült. hogy voltaképpen mi is ez. A pár hónapja kormányzó Gyurcsány Ferenc kemény leckét kap arról. Szaúd-Arábia 17-én hazarendeli nagykövetét. Hamar kiderült.hu/gss/alpha?do=2 &pg=l1 &st=1&m9_ doc=279&ml7_cur=58 100 lépés 339 . Először akkor. Az nem volt több két-három napnál. amelyet a miniszterelnök egy nem hivatalos eseményen mondott. hogy elkezd kopni a tenyerem. kimenni a kertbe. hogy iszonyúan fáradtan végre el tudok aludni.miniszterelnök. Annak ellenére sem. Nagyon jön le róla a bőr. mióta politikus vagyok. legalábbis nem vettem észre. ha nem ezt teszi. „Amikor nagyon-nagyon mélyen átélek konfliktusokat. a kétféle. 237 http://www. Környezete szerint a többféle értelemben is ostoba ma lőr eléggé megviseli Gyurcsányt. de mégiscsak létezik egy erősen felbolydult belső világ. Ennek az állapotnak az időtartama attól függ. mondjuk éjfélkor. Februárban zajlik le az a botrány. de hajnali háromkor már fönn vagyok. hogy a szocialista párt álláspontja nem hallatszik elég erősen és hit elesen. Ami azt jelenti. Csak most. A kormányfőjelölés és -választás időszaka ellenben két-három ilyen hetet eredményezett. amit megbeszéltünk. hogy arról van szó: ha én nem is élem át a dolgot lelkileg nagyon tudatosan és drámai módon. Ezek jelentős alvászavarral is járnak. hogy tudniillik semleges maradok. Háromszor történt ez meg velem. hogy az is előfordult már velem – csak a miniszterelnökségem idején. ezért nekem muszáj beszállnom a kampányba. Felborul nyilván a normál vegyi.rorról. rágódik az ügyön. Napokon keresztül három óra alvás. mind a három azóta. vagy leülni a számítógép elé. részben a megjegyzés által érintett ország politikusainak valódi vagy mímelt túlérzékenysége. Arra nem voltam hajlandó. amikor Medgyessy sportminiszternek jelölt. azt onnan lehet tudni – meséltem már? –. Olyankor föl kell kelni. hogy a hivatalban lévő miniszterelnök minden szavának – a komolytalanoknak is – komoly súlya és következménye van.

Egy-két nap elég erre. és ki kellett tapasztalnunk. hogy ez a belső tónusfeszültség is jelentősen csökkent. fél kilenctől kilencig letárgyalja a honvédelmi témát. akár egy hét végére. Hihetetlen gyorsan kell átállni az agyának az egyik tárgyalásról a másikra és 340 A politika (2000-2006) . hogy már ő is öregebb. érzékelni és felismerni a kimerülés jeleit. J. Nem a telefonok miatt. időben lazítani. Volt az egésznek egy vibráló felfokozottsága. Én régről ismerem. hogy régebben nem volt ilyen. majd jön a közoktatás. Tehát amikor azt mondom [a miniszterelnök 2005 augusztusában beszél erről. Lehet azt mondani. s ő túl van az Orbán Viktorral lefolytatott televíziós vitán is – D. hogy az egy munkaórára eső teljesítményt tekintve itt elképesztően magas a követelmény. Mindig akörül járt a fejem.]. Ezt meg kellett tapasztalnom. most először érzem. Amikor még nem volt miniszterel nök.Bizalom sportminiszterként még nem –. de nemcsak erről van szó. hogy körülbelül sínen vagyok.” Szilvásy György: „A szervezete egyszer-egyszer visszajelez. megoldani a dolgokat. az azt is jelenti. és tudom. kilenctől fél tízig jön valami belbizton sági ügy. azt követően az adó. a telefont kikapcsoltam. és nem tudtam kikapcsolódni. hogy hogyan tudom megcsinálni. és időben reagálni. azalatt gyakorlatilag teljesen regenerálódni tudok. Ki kellett tapogatni a teherbírásom határait. amikor a százlépés-program már eléggé kibontakozott. Hanem arról. pihenni egy kicsit. hogy elmentem szabadságra. Reggel fél kilencig letárgyalja a politikai témát. azt követően valami agráros.

hogy ha dolgozik. mert ez csalóka dolog. Egyértelműen jelzi a stresszt és a fizikai kimerültséget ez a mostani begyulladt gerinc. de meg sem érintette a személyiségét. de vigyáznia kell. mert mindig egynemű anyaggal dolgozik. március elején ismét komoly nehézséggel kell szembenéznie Gyurcsány Ferencnek és kormányának: traktoraikkal Budapestre vonulnak és 238 A m i ni sz t e r el n ök a u gu sz tu s 1 5 -t ő l e g y h ir t e l e n k el etk ezett g eri n c i zü l et i g yu l la dá s mia tt há r o m n a pra á g y ba k é n y sz e rü l t .egy teljesen más megközelítésre. Ezt elmondom: amikor megvá lasztották miniszterelnöknek. meg a stábjának is. Ti. Arról a mázsás súlyról. mert nem normális az a követelmény és az a teljesítmény. Ő nagyon kemény tud lenni. Január-február környékén például hihetetlen módon feszült volt. csak be kell iktatni pihenéseket. hogy nem láttam még embert. ha úgy látjuk. illetve nem is nagyon volt hajlandó…” Szigetvári Viktor: „Ferinek nagyon nagy a munkabírása. hogy 2005 elején néha eszünkbe jutott ez. p i h e n é s n é lk ü l . Ugye. 238 Ez egyértelműen a kifáradás jele. akkor valahogy ki kell pihennie magát. Klára zseniális ebben. amit ez a poszt megkövetel. Ezt tesszük most is. Itt meg ezerféle ügy van. akkor azt mondta nekünk: Gálnak. ami akkoriban ránehezedett . hogy meghülyült a hatalomtól. mikor kell pihennie a férjének. Azt látom. Szilvásynak meg nekem. Korábban voltak problémák. Valószínűleg minden miniszterelnöknek van hasonló problémája. 239 Mára már ki vannak tapogatva a terhelhetősége határai. sőt p i h e n é s h e l y e tt í r ta m e g Út k ö zb en cí mű k ö n y v én ek szö v eg ét Ba la t o n ő szö d ö n é s H or vá t or sz á g ba n .” Február végén. és ezt iszonyú nehéz követni. Antall például nagyon későn vett erről tudomást. Vigyázni kell neki is. A S zi l vá sy G y ö r g y á l ta l emlí t ett g eri n cp r o bl émát eg y ért el mű en ezzel h o z zá k ö ssz e fü g g é sb e . De ez csak átmeneti időszak volt. a sz a ba d sá ga k ét h et e alat t . szi n t e eg y ü lt ő h el y éb en . A nyári könyvírás hazárd dolog volt ilyen szempontból . Ez menedzselhető. hogy meghülyültem a hatalomtól. a Tony Blairrel való találkozása után néhány napra kint marad Angliában pihenni. mert ezt érzékeljük. hanem a felelősségről. 239 Gyu r c sá n y F e r e n c a u gu sz tu s e l ej é n . Nemhogy nem hülyítette vagy változ tatta meg a hatalom. Bevallom. Könnyű – idézőjelbe léve – a belügyminiszternek. ő már hajszálpontosan tudja. hogy Bécsbe jár kórházi kezelésre. Braunnak. hogy szóljunk rá. és olyankor be kell iktatnunk egy kis pihenőt. akit a hatalom ennyire nem érintett meg. Szó szerint ezt mondta: egy dolgot kérek tőletek. a sérv kiújulása. de azt kell mondanom. Olyankor nagyon nehéz vele. hogy ezt a teljesítményszintet fönn lehessen tartani. Most például. Orbán Viktorról terjesztették annak idején. Keszthelyinek. Iszonyú intenzitást és koncentrálást igényel. hogy a szervezete néha megálljt parancsol. 100 lépés 341 . akik a barátaim vagytok: ha azt látjátok. Tökéletesen normális és reflektált ember maradt. mert akkor Feri eléggé feszült volt. Nem a hatalomról volt szó tudniil lik. akkor szólja tok. vagy könnyű a kulturális tárca vezetőjének.

A gazdák hetekig – egészen a megállapodás megkötéséig. e l ső e l n ök e d r. maga a gazdademonstráció is egyre nyíltabban politikai jelleget ölt.A repülőn heteken át demonstrálnak a gazdák. A demonstráció élén a Jakab István vezette Magosz 240 látható. MD F -es o r szá g g yű l ési k ép vi sel ő v ol t . Az első tüntetésre február 17-én kerül sor az agrártárca épülete előtt. A téren tett 180 fokos fordulat jelképértékű: a tüntetők immár nem a szaktárcával. Ko z m a Hu ba . a Kossuth téren. Az igyekezet azonban továbblendíti az eseményeket: a tüntetők is a miniszter. A szakmai-érdekképviseleti konfliktust tehát nyílt politikai konfliktussá kívánják emelni. majd a kormány lemondását követelik. M iu tá n Or bá n a k i l e n c v e n e s é v ek má so d ik fe l é b e n e l fo g la l ja a z M DF h el y ét a j o b b o l da l él én . élvezve a polgári körök aktivistáinak vendégszeretetét. azonközben oda benn. ma jd rá egy hétre a tér másik oldalán: a minisztériummal átellenben lévő Parlament épülete előtt. hanem a kormányzattal. március 14-ig – Budapesten maradnak. a Parlament előtt a traktoros gazdák a területalapú és uniós támogatások kifizetésének késedelme és a mezőgazdaság sanyarú helyzete miatt demonstrálnak. 240 A M a g ya r Ga z da k ö r ök Or sz á g o s S z ö v e t sé g e a z MD F há tt ér szer v ezet ek ént j ö n l ét r e a k il en c v e n e s é v ek el e j é n . A forgatókönyv szerint miközben kinn. mögötte Orbán Viktor és a Fidesz sejthető. a zza l e g yü tt „ ö r ök l i” a Ma g o sz t i s. a Házban Áder János fideszes frakcióvezető a „dumakormány” tehetetlenségéről és vidékellenességéről szónokol. személy szerint a miniszterelnökkel akarnak tárgyalni. 342 A politika (2000-2006) .

valamint a dumakormány tevékenysége sokban hozzájárult ahhoz. egy hónappal később leváltja őt a miniszterelnök. de érthető. ezért Gyurcsány Ferenc – taktikailag hibásan – úgy nyilatkozik. hanem Gyurcsány Ferenc ellen irányul. és mit másodszor: az általános kijelentést megszorító – valójában érvénytelenítő – módon. A Gyu rcsá ny -ko rmá n y első éve. Mit állítok először: általánosságban. Németh Imre agrárminiszter lényegében belebukik a konfliktusba – ha a demonstráció napjaiban vagy közvetlenül utána nem is –. Március 15-én a miniszterelnököt kifütyülik a Nemzeti Múzeum lépcsőjén elmondott ünnepi beszéde alatt. Epilógus: egy évre rá a Ma gosz-vezér Jakab István biztos befutó helyre kerül a Fidesz országos listáján (ahová további négy társa is fölkerül). harmadrészt a tárcavezetés könnyelmű ígéretei okoz ták. Ragaszkodik ahhoz. akkor az ittas vezető mellett foglalok állást. Mert igaz ugyan. a rosszul vagy hiányosan kitöltött igénylések). kereplőkkel felszerelt csoport az első pillanattól kezdve – tehát korántsem a szónok állal elmondottak hatására – igyekszik megakadályozni a kormányfőt beszéde elmondásában. A nyelvi közlésnek ugyanis vannak szabályai. akkor ellene. 241 (Kiemelés – D. legfeljebb minisztériumi szinten maradjanak.) A nyilatkozat álszent: valójában nem az ünneprontók. 100 lépés 343 . Ebben egyfelől sajnálkozásuknak adnak hangot az incidens miatt. hogy a tárgyalások szakmai keretek között. A Fidesz-elnökség nyilatkozata antidemokratikusnak mondható. sőt: Orbán őt nevezi meg leendő kormánya agrárminisztereként. Mivel az egyezség nem lépi túl az agrártárca 2005-ös költségvetési előirányzatát. amivel csaknem sikerül visszafordítania az idő közben hazaindult traktorokat. 6 7 5 .A területalapú és uniós támogatások kifizetése során előállt késlekedést egy részt objektív technikai nehézségek (a precíz területfelmérések követelménye. hogy a gazdák visszavonultak eredeti követeléseiktől. ő maga csak a megállapodás aláírásakor lép a színre. a színpadias külsőségek. Pontosabban: egy sípokkal. ha az ember egy jó marha pörköltre mégiscsak fölhajt egy-két pohár vörösbort. A miniszterelnök eredményesen áll ellen ennek a szándéknak. Ilyen a sor rend. másrészt a mezőgazdasági tárca apparátusának késlekedése. másfelől indokoltnak tartják a történteket: „Nem hallgathatjuk el. Ha viszont így fogalmazok: egy jó pörköltre dukálna ugyan. A demonstráció túlzott méretei. Bu da pe st . A Fidesz elnöksége másnap nyilatkozatot ad ki. 2 0 0 5 . hogy a fütyülés a szabad véle241 Ga zsó T ib or – Stu mp f Istvá n: A jó lé ti re n d sze rvá ltá s cső d je. hogy az ünnep örömteli pillanataiba sokak számára végtelen keserűség vegyült. Szá za dv é g Kia d ó. de vezetés előtt mégsem szabad inni. o. hogy Gyurcsány Ferenc elmúlt hónapokban tett megnyilatkozásai.J. Egy példával: ha azt mondom: vezetés előtt ugyan nem szabad inni. az időhúzás azon ban jelzik a háttérben munkálkodó politikai szándékot.

A miniszterelnök azonban nem hátrál meg.htm 344 A politika (2000-2006) . a másik szabadságának korlátozására irányul. az evangélikusok. Márciusra a Tárki még csak 3 százalékos Fidesz-előnyt mér a biztos pártválasztó szavazók körében (43-46). akkor még csak én érzem. azt közvetve jelzi a pápa halálhírére történő túlzott reagálás. hogy az egyetem előtt tojással. intézményesen nem kötődnek hozzá a reformátusok. Gallup: 21 (34-55). Miután a Köztársasági Őrezred értesül a várható rendbontásról. a Medián pedig egyenesen 19-et (35-54)! Májusra aztán mindenütt tetemessé válik a különbség: Tárki: 9 százalék (38 -47).ménynyilvánítás körébe tartozik. mondja le az egyetemistákkal tervezett fórumot. A nemzeti gyásznap meghirdetése.mma rt. A fütyülésen túl azt is tervezik. Az emberi tiszteleten túl. Az előbbi demokratikus: a véleményre felelő ellenvélemény. A római katolikus egyház feje semmiféle értelemben nem köthető a magyar állam vagy a magyar nemzet egészéhez. a Szonda Ipsos és a Gallup azonban már 9-et (40-49. Az összes polgárát képviselő állam gesztusa ezért indokolatlan.) Gyurcsány a nemzeti gyásznap elrendelésével alighanem a decemberi pápalátogatáskor tanúsított – egyébként teljesen korrekt és elvszerű! – magatartását akarja kompenzálni… A bizonytalanságra egyre több okot adnak a közvélemény-kutatási adatok is: újra nő az MSZP – év végére egyszer már csaknem ledolgozott – hátránya a Fidesszel szemben. az izraeliták stb. azt megakadályozni akaró fütyülés azonban antidemokratikus: a más vélemény elfojtására. (Orbánnal ellentétben soha nem engedte volna be az ország házába a Szent Jobbot. Januárban még nincs parlament. krumplival. azt javasolják Gyurcsány Ferencnek. a kormányfői nekrológ. még jönnek ide be hozzám a képviselők. az elhunyt – valóban rendkívüli – személyiség méltatása indokolt és érthető. Medián: 18 (37-55). 243 „Januárban még nem érződik az apály. csakhogy kétfajta fütty van. Az amúgy katolikus Antall József kormányfőként – a hívők számára előírt magatartást figyelmen kívül hagyva – ezért nem csókolta meg a pápa kezén a gyűrűt. mivel elvileg nem indokolható. A szónok beszédét követő és az azt megelőző. – és természetesen a vallástalanok sem. kaviccsal dobálják meg a miniszterelnököt. http://www. ezt a katolikus ereklyét sem. Az elkövetkező napokban Gyurcsány ellentábora – a Fidesz állásfoglalásától talán nem teljesen függetlenül – többször is él az utóbbi fegyverrel.hu/teszt/nl/info_ gra fika/partpreferencia/partpreferencia. s mivel 242 243 Uo. A beszédet megelőző. Vagy ha igen. Mivel a média által hihetet len erővel – „élőben” – közvetített elhalálozási processzus nyilván nagy hatással van a közvéleményre. s a rendbontókkal dacolva megtartja beszédét. a magyar állami zászló félárbocra eresztése azonban helytelen. 242 Hogy Gyurcsány Ferenc ebben az időben – a nyilvánosság előtti helytállása ellenére – a lelke mélyén valamelyest talán mégiscsak elbizonytalanodik. például március 18-án Debrecenben. Szonda: 15 (37-52). 41-50).

hogy januárban. hogy amit eddig csináltam. Elfogadott törvényeim vannak. hogy valójában nem kor mányzok a szó tartalmi értelmében. mi az. Tanácstalan vagyok. De januárban megérzem. Hogy honnan jöhetnének a változtatáshoz szükséges impulzusok és az elegendő támogatás. Ennek a hat hétnek a záróeleme az a március végi konferencia. Az ott elmondott beszéd szerkesztett változata megjelent a Népszabadságban. Valójában a februári parlamenti beszédem is arról szól.több az időm. az nem jó. de hogyan tovább? Mi lesz ezután? Mi fog következni? Nem tudom megmondani. hogy harmadik hónapja én vagyok a miniszterelnök. egyesével kérnek negyedórákat. érdekesek voltak a megválasztása körülményei is… A másik tényező a kettős népszavazás eredménye volt. Nem elég. hogy végiggondoljam. a legjobb értékeink ott vannak decemberben. hogy 2004 őszétől az év végéig valójában két tényező okozta a sikert és a felzárkózást. csak időlegesen hozhatott eredményt. hogy baj van. hogy megyünk előre. de mindkettő időleges volt. Ráadásul mindezt egy olyan időszakban. ahogyan tudtam –. Egyáltalán. Méghozzá generálisan. A problémát az okozza számomra. mennyi kockázatot vállalhatok. Hogy mindenben annak az ellenkezőjét kell csinálni. A legjobb számaink. a sajátjainak visszaadta a reményt. Hogy tessék tudomásul venni – ezt a szót talán még nem használom –. végignéz zem ezt az egészet. Nem tudom megválaszolni ezeket a kérdéseket – magamnak se. Van hat hét. Az egyik. Arra jöttem rá. a győzteshez húzás ismer t effektusa. 100 lépés 345 . Valamikor ekkortájt kezdődik az érdemi szembefordulás a fideszes politikával. hogy jött egy alapvetően új stílusú minisz terelnök. minek szabad nekiindulnom. és számot vessek azzal. De csak annyit tudok. amit a DEMOS Magyarország szervez. Tudom. s a párttól korábban elfordult támogatók egy része visszajött. Az utolsó teljes évét kezdem meg a kormányzásnak. abban nem voltam a magam ura. és hogyan kell kezdeményezni? Csak azt tudom. hogy van itt egy populista politika. mire van mozgásterem. hogy nem tudom. Mind arról számol be. Én pedig ehhez képest próbálok valami racionálisat. hogy bajban vagyok. de nem érzem. amikor először van lehetőség. hogy amit csinálunk. ott szűkül leginkább az olló. és mit csináltam eddig: akkor arra jövök rá. de nem tudom. hogy új politika kell. amikor elkezdem járni az egyetemeket. Hogy változtatni kellene. az új ember vonz za az érdeklődést. Hogy a kényszereknek megfeleltem ugyan – úgy. a nép a vállára vett ott vidéken. amikor elfogadott költségvetésem van januárban. Nem tudom. visszaadtad a hitet… Ma visszatekintve azt mondom. Eltelik hat hét. hogy melyek lehetnének a változtatás irányai. és erről a dilemmáról beszélek. mit kellene csinálni. Hogyan lehetne megmozdítani ezt az egészet? Mit lehet. Ferikém. aki ha másnak nem. húsz perceket.

de aztán egy darabig úgy tűnt. De rájövök. Látszik rajta. mialatt nyilvánosan sokszor elmondom ezeket a dolgokat. Az országértékelő beszédtől a DEMOS-os beszédig eltelik hat hét. hogy az elnökség mellett a miniszterséget is meg tudja tartani. amit állandóan fölhoztok? Nem általában reform kell. Hogy épül föl az államháztartás. hogy ez sem tartható. Továbbra is bizonytalanság van bennem. A legpregnánsabb megnyilvánulása ennek a DEMOS rendezte konferencia. mint sem politikai nagygyűlések. A cserék indoka különböző. és azt senki sem vitatta: ez a pasi baromi sokat dolgozik. ahol egyenesen azt vágom az értelmiség szemébe. csak magyarázatokat keresek arra. Hanem mert nyerni akarnak. És nyom az a felelősség is. ez sem vezet sehová. mire és hogyan reagálnak az egyetemisták. hogy mindenki tudta. csak megrendelők vagytok. ez nem értelmiségi magatartás. aki láthatóan föl akarja szántani ezt a mezőt: a Gyurcsá ny. április ban Draskovics Tibort Veres János váltja föl a pénzügyminiszteri poszton. mit akartok? Állandóan reformot akartok. Ez részben felelősségáthárítás: tőletek nem jön semmi. Tenni akar. hanem megoldás. de az egészben van egy elhárít ó mozdulat is mindvégig. és két irányból is nyom a felelősség. A másik ok az volt. nem lehet itt a hátralévő másfél évben vagy jó egy évben csak magyarázni. Az ősszel ráadásul sikerült is visszaadni a hitüket. mit kén