tanxencias e enlaces

Circunferencia de raio coñecido tanxente a dúas rectas converxentes. Variante 2. Descoñecido o vértice ± unha solucións.

tanxencias e enlaces

Circunferencia de raio coñecido tanxente a dúas rectas converxentes. Variante 2. Descoñecido o vértice ± unha solucións.

tanxencias e enlaces

Circunferencia de raio coñecido tanxente a dúas rectas converxentes. Variante 2. 1. Os datos son dúas rectas converxentes (t e u) e un raio solución (r).

tanxencias e enlaces

Circunferencia de raio coñecido tanxente a dúas rectas converxentes. Variante 2. 2. Trazamos unha recta paralela á recta u a unha distancia igual ao raio (r)

tanxencias e enlaces

Circunferencia de raio coñecido tanxente a dúas rectas converxentes. Variante 2. 3. Repetimos a mesma operación pero para a outra recta (t).

tanxencias e enlaces

Circunferencia de raio coñecido tanxente a dúas rectas converxentes. Variante 2. 4. As rectas auxiliares paralelas ás dadas córtanse determinando o centro solución O.

tanxencias e enlaces

Circunferencia de raio coñecido tanxente a dúas rectas converxentes. Variante 2. 5. Trazamos perpendiculares a t e u de xeito que pasen polo centro solució determInando os puntos de tanxencia nas rectas.

tanxencias e enlaces

Circunferencia de raio coñecido tanxente a dúas rectas converxentes. Variante 2. 6. Tendo o centro, o raio e os punto de tanxencia trazamos a circunferencia solución.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful