Mga Epekto ng Pagkakawatak-watak ng Pamilya sa Pag-aaral ng mga Estudyante sa Kursong Teknolohiya sa Medisina ng Unibersidad ng Perpetual Help

± DJGTMU

Bilang Pangangailangan Sa Filipino 2, Akademikong FilipinoTungo sa Epektibong Komunikasyon

Nila Belizon. Justine Krizha Catindig, Geramay Mondejar, Ana Marie Narvasa, Jemma Lyn Ollero, Mitchell Collen

Marso 2012

Sila rin ang unang nagpaparamdam sa atin ng pagmamahal. Malaki ang papel ng kabataan sa usaping ito at mas dapat na sila .Kabanata I SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO Panimula Ang pamilya ay isang bahagi sa buhay ng tao na hindi kailanman mababago sa mundo. At ang isa pang uri ay ang conjugal family na ang meron lang ay ang nanay at tatay pero wala silang anak. ina at mga kapatid ay hindi mapapalitan ng sinuman. May mga ibang uri pa ng pamilya. Ang ating ama. Marami na ang mga pamilyang nagkakawatak-watak kaya¶t patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga pamilyang binubuo na lamang ng mga anak at iisang magulang. kasiyahan at kalungkutan.Malaki ang impluwensiya ng pamilya sa ating buhay. Ang isa dito ay ang extended family na ang kahulugan ay kasama ang ibang kamag-anak sa isang pamilya katulad ng mga lolo at lola na nakatira sa pamilya ng kanilang anak. Pamilya man ang itinuturing napinakamaliit na yunit ng isang pamayanan. Ang pananaliksik na ito ay naglalayong malaman ang mga magiging epekto ng pagkakawatak-watak ng pamilya sa pag-aaral ng estudyante. Sa paglipas ng panahon. marami nang pagbabago ang nagaganap sa mga pamilya sa buong mundo. ina at ang mga anak kung saan ang bawat isa ay pinagbubuklod ng pagmamahal. Ang pangkaraniwang depinisyon ng pamilya ay isang grupo ng mga tao na binubuo ng ama. sila ang humuhubog sa ating pagkatao.

Tamayo Medical University. Layunin Ang pag-aaral na ito ay naglalayon na malaman ang mga epekto ng pagkakawatakwatak ng pamilya sa pag-aaral ng mga mag-aaral ng kursong Teknolohiya sa Medisina ng Unibersidad ng Perpetual Help ± Dr. Upang sa gayon ay magkaideya man lang sila kung gaano kahirap para sa isang estudyante ang may ganitong uri ng pamilya. Sa pananaliksik na ito malalaman. Maunawaan ang mga epekto ng pagkakawatak-watak ng pamilya sa sikolohikal na pananaw ng mga mag-aaral. . 2. Isa pa¶y nais din nilang mabasa ng mga susunod na henerasyon ng kabataan ang pananliksik na ito.ang magbigay at magpahayag ng kanilang mga pananaw sa usaping ito. ang pag-aaral na ito ay naglalayon na: 1. masasagutan at matutugunan ang katanungan ng ilan ukol sa problemang ito lalo na ang mga mananaliksik. Upang maging tiyak. Jose G. Nais ng mga mananaliksik na maisiwalat ang mga datos na kanilang nakalap at kinalabasan ng pananaliksik na ito. Dito malalaman ang mga dahilan kung bakit nagkakawatak-watak ang isang pamilya. Ito¶y para man lamang kahit sa mumunting paraang ito¶y makatulong sila na maipahayag ang mga pinagdadaanan ng isang bata nahindi kumpleto ang pamilya. Malaman ang mga karaniwang dahilan ng pagkakawatak-watak ng pamilya ng mga mag-aaral.

Mailarawan ang mga epekto ng pagkakawatak-watak ng pamilya sa pag-aaral ng mga mag-aaral.Ito rin ay makapagbibigay ng karagdagang impormasyon sa kanila at sa kanilng gagawing mga pag-aaral at pwede pa nila itong gamitin sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay para na rin maging aktibo sila pagdating sa usaping ito. 4. Ang mga resultang at kalalabasan ng pag-aaral na ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa mga sumusunod: Mga Apektadong Mag-aaral. ay nararapat na maging responsible sa paggabay. pagpapayo at pagmumulat sa kanilang mga anak sa mga ganitong sitwasyon. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong makatulong sa mga mag-aaral kung papaano nila haharapin mga epekto ng pagkakawatak-watak ng pamilya at kung paano nila malalagpasan ito. layon ng mga mananaliksik na malaman ang mga epekto ng pagkakawatakwatak ng pamilya sa pag-aaral ng mga mag-aaral ng kursong Teknolohiya sa Medisina ng Unibersidad ng Perpetual Help ± Dr. Jose G. Mailahad ang mga paraan ng mga nabanggit na mag-aaral kung paano nila malalampasan ang mga epektong dulot ng pagkakawatak-watak ng pamilya. Kahalagahan ng Pag-aaral Sa pananaliksik na ito. Tamayo Medical University.3. Sila dapat ang gumabay at mag-aruga sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng isang pamilyang payapa at masaya. Ngunit sa mga pagkakataong hindi maiiwasan. Mga Magulang. . ang bawat panig ng magulang.

Magsisilbi itong gabay at makapagbibigay ng impormasyon at ispirasyon sa mga pinagdadaanan ng mga mag-aaral na nanggaling sa nagkawatak-watak na pamilya. Mas maiintindihan nila ang mga dahilan at senyales kung bakit nagkakaroon ng mga di mabubuting pag-uugali ng mga mag-aaral. Anu-ano ang mga epekto ng pagkakawatak-watak ng pamilya sa sikolohikal na pananaw ng mga mag-aaral? 3.Mga Guro. Anu-ano ang mga paraan ng mga nabanggit na mag-aaral kung paano nila malalampasan ang mga epektong dulot ng pagkakawatak-watak ng pamilya? Batayang Konseptwal Makikita sa dayagram na ito ang mga baryabol ng mga epekto ng pagkakawatak-watak ng pamilya sa pag-aaral ng mga estudyante sa kursong . Ito ay magsisilbing paalala upang pasalamatan ang Panginoon at mga magulang sa pagmamahal at pagbibigay ng sitwasyong mas nakabubuti kaysa mga apektadong mag-aaral. Mga Mananaliksik at Mamababasa. Maaring gamitin ang pag-aaral na ito upang magabayan sa mga kinahaharap na problema ang mga apektadong mag-aaral. Paglalahad ng mga Suliranin 1. Anu-ano ang mga epekto ng pagkakawatak-watak ng pamilya sa pagaaral ng mga mag-aaral? 4. Anu-ano ang mga karaniwang dahilan ng pagkakawatak-watak ng pamilya ng mga mag-aaral? 2.

teknolohiya sa medisina ng Unibersidad ng Perpetual Help ± DJGTMU na nakapalibot sa pananaliksik na ito. Ang mga respondente ay mula sa Unibersidad ng Perpetual Help ± Dr. Tamayo Medical University. at mga pampublikong pahayagan. Jose G. Layunin ng mga mananaliksik na magbigay ng mga sarbeykwestyonyer sa mga estudyante ng ikaapat na lebel ng sekondarya. mapababae man o mapalalaki na nanggaling sa nagkawatak-watak na pamilya. bunga. Ito ay ang pag-alam sa mga posibleng sanhi. at mga taong responsable pag-aaral na ito. Kung kaya¶y ang gagamiting impormasyon ay magmumula o magbabase lamang sa resulta ng mga respondente at sa mga kaugnay na literatura. mga artikulo ng iba¶t ibang manunulat. . Ang kaugnay na pag-aaral ay manggagaling sa internet. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral Ang pokus ng pag-aaral ay ang mga epekto ng pagkakawatakwatak ng pamilya sa pag-aaral ng mga mag-aaral ng kursong Teknolohiya sa Medisina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful