RAPORTUL
PRIMARULUI

Bârlad, Iulie 2006
2

Cuprins
1. Cuvânt înainte 2. Serviciul Tehnic-Investiţii, Licitaţii ş Contracte de Achiziţii Publice 3. Compartimentul Contracte de Concesionare, Închiriere şi Vânzare, Autorizare libera initiativa si Control Comercial 4. Compartimentul Audit Public Intern 5. Serviciul Resurse Umane, Protecţia Muncii si Relatii cu Publicul 6. Aparatul Permanent al Consiliului Local Municipal Bârlad 7. Serviciul Buget şi Contabilitatea Veniturilor şi Cheltuielilor 8. Serviciul Impozite si Taxe de la Persoane Fizice 9. Serviciul Impozite si Taxe de la Persoane Juridice 10. Serviciul Voluntar pentru situaţii de urgenţă 11. Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 12. Serviciul Cadastru Imobiliar-Edilitar, Banca de Date şi Registrul Agricol 13. Serviciul Gospodarie Comunala si Locativa şi Asociaţii de Proprietari 14. Biroul Programe Comunitare, Management Imagine-Publicitate 15. Serviciul Administrarea Cimitirelor 16. Serviciul Pieţe Agroalimentare 17. Serviciul Pieţe Volante, Târguri şi Oboare 18. Serviciul Administrarea parcărilor 19. Biblioteca Municipală “Stroe S. Belloescu” 20. Poliţia Comunitară 21. Direcţia de Asistenţă Socială 22. Grădina Zoologică 23. Serviciul Spaţii Verzi - Sere Proiecte, Informatică şi

Cuvânt înainte
Se împlinesc iată, doi ani de la data în care votul majorităţii bârlădenilor ne-a învrednicit cu funcţia de primar al municipiului Bârlad. Au fost doi ani grei, din punct de vedere financiar, dar frumoşi, din punct de vedere al realizărilor. Deşi pare un paradox, lipsa resurselor financiare nu a împiedicat iniţierea, continuarea sau finalizarea unor proiecte ce vizează transformarea Bârladului într-un oraş european. Prin implicarea directă în rezolvarea problemelor am reuşit să ne apropiem cât mai mult de deviza noastră „Un oraş mai curat, mai frumos, mai sănătos!”. Au fost doi ani în care, bucurându-mă de sprijinul consilierilor locali, a funcţionarilor din aparatul propriu al consiliului local Bârlad, al oamenilor de afaceri şi, în primul rând, de sprijinul bârlădenilor am ajuns la concluzia că singurul lucru care ne lipseşte în acest moment este … timpul. Avem puterea, voinţa şi priceperea de a găsi soluţiile optime pentru depăşirea oricăror crize. De unde? Cât? Cum? Cu ce? sunt câteva din întrebările ce îşi vor găsi cu siguranţă răspunsurile în paginile raportului de faţă. Socotim că am reuşit să dezvăluim transparent şi cuprinzător toate informaţiile necesare înţelegerii activităţii desfăşurate în cel de-al doilea an al mandatului nostru. Cumulând informaţiile din prezentul raport cu cele din raportul de anul trecut observăm că doar în doi ani am redus restanţele către furnizori de la 40 miliarde Rol ( iulie 2004 ) la 3 miliarde Rol ( iulie 2006 ) în condiţiile în care suntem la zi cu plăţile către furnizorii post iulie 2004. Am dovedit că putem fi parteneri de încredere şi prin urmare putem spune că privim cu optimism în viitor. Din această cauză suntem convinşi că după „Un oraş mai curat, mai frumos, mai sănătos” urmează „Un oraş mai bogat, mai prosper, mai atrăgător”. Investiţiile atrase în municipiul nostru vor fi principala noastră ţintă în viitorul apropiat. Avem credinţa că finalizarea în toamna acestui an a obiectivului Incubator şi centru de afaceri Tutova – Bârlad, o investiţie de 4,5 milioane euro, va fi un punct de plecare spre atingerea acestei ţinte. Faptul că am reuşit să vindem puţin teren şi să obţinem venituri substanţiale arată interesul crescut al investitorilor bârlădeni sau de aiurea de a investi în oraşul nostru şi de a creea aici locuri de muncă şi plus valoare. Toate eforturile noastre sunt puse în slujba comunităţii, iar acest lucru se vede în tot ceea ce întreprindem: reparaţii străzi, spaţii verzi, parcuri, parcări, locuri de joacă, încălzire în şcoli, canalizări, activităţi culturale, salubritate, semaforizare, reglementarea circulaţiei, transportul în comun, iluminat, comerţ civilizat, poliţie comunitară, terenuri de case pentru tineri, dezvoltarea spiritului civic prin acţiuni publicitare, transparenţă, disponibilitate şi empatie. Sunt doar câteva din subiectele pe care vă invit să le aprofundaţi odată cu lectura prezentului raport. Vă mulţumesc! Primar, Ing. Constantin Constantinescu
4

urmareste respectarea prescriptiilor tehnice privind incadrarea in standardele de calitate pentru lucrarile de investitii.SERVICIUL TEHNIC – INVESTIŢII. cat si cu alte institutii si organizatii. 45 / 2003 si Legea 507 / 2003 privind bugetul de stat. . implicând colaborare permanentă atât cu compartimentele Primăriei.Investiţii. reforma in administratia publica). in toate domeniile in care Primaria are atributii si care sa permita municipalitatii sa se adapteze cu succes schimbarilor economice. capital si infrastructura. 1.implementarea la nivelul administratiei publice municipale a unor actiuni menite sa faciliteze integrarea Romaniei in Uniunea Europeana ( promovarea ideilor si valorilor europene. cât şi cu alte instituţii şi organizaţii.gestionarea asistentei financiare comunitare si intemationale acordate Romaniei ( elaborarea si implementarea de proiecte cu finantare extema). LICITAŢII ŞI CONTRACTE DE ACHIZIITII PUBLICE Serviciul Tehnic .analiza proiectelor privind cheltuielile de capital. urmarirea platilor. Activitatile serviciului se bazeaza pe asigurarea de resurse din bugetul local. incadrarea in limitele prevazute in buget si rectificarea acestora in functie de veniturile realizate si alocatiile bugetare conform Legii 189 / 1998 privind finantele publice locale. Obiectul de activitate al serviciului : .analiza si verificarea situatiilor de lucrari periodice si finale. domnul Adrian Solomon. coroborata cu Ordonanta de Guvem nr. . informatie si tehnologie. Activitatile desfasurate in cadrul serviciului sunt complexe. COMPONENŢA SERVICIULUI: Sef Serviciu: Mihai Vicol . . .urmarirea comportarii in exploatare a investitiilor realizate.8 angajaţi 2.elaborarea si implementarea de proiecte care vizeaza dezvoltarea locala. precum si gestionarea acestora.respectarea graficelor de executie a lucrarilor. implicand colaborare permanenta atat cu compartimentele Primariei. implementarea aquis-ului comunitar si a altor acte normative. .intocmirea cartii tehnice pentru fiecare obiectiv de investitii. . din transferuri de la bugetul de stat cat si din alte surse. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI: Activităţile desfăşurate în cadrul serviciului sunt complexe. consolidandu-si pozitia competitiva in raport cu factorii principali care influenteaza productia: resurse umane. Licitaţii şi Contracte de Achizitii Publice funcţionează în prezent în subordinea directă a Viceprimarului Municipiului Bârlad. 5 . . .

. modificata si completata de HG nr. ..eliberarea documentatiei necesare intocmirii ofertei celor ce o solicita in conditiile precizate in aceasta documentatie.intocmirea si transmiterea invitatiilor de participare posibililor invitati in cazul aplicarii procedurilor cererii de oferta. precum si cele necesare convocarii membrilor acestora.cap. 53 al HG nr.cap. in conditiile legii.intocmirea si transmiterea spre publicare a anuntului licitatiei. . conform legislatiei in vigoare.transmiterea catre ofertanti a comunicarilor privind rezultatul aplicarii procedurii de achizitie publica. 411/2005. 461 / 2001 ce aproba Normele de aplicare a OG nr. aprobata cu modificari si completari de Legea 212/2002 si a H G nr.02 – Sănătate – 100 000 lei 6 . conform legislatiei in vigoare. 60/2001. acordand o atentie speciala relatiilor cu orasele infratite ( proiecte.indosarierea si pastrarea tuturor documentelor ce privesc atribuirea unui contract de achizitie publica. schimburi de experienta. servicii sau lucrari in vederea semnarii acestora cu ofertantul desemnat castigator conform specificatiilor serviciilor de specialitate. antemasuratorilor. cât şi pentru 2006 s-au aprobat cheltuieli de investiţii pe capitole bugetare.alte surse: 800 000 lei . colaborari ).02 – Învăţământ – 772 800 lei . 60/2001. dupa caz. Valoarea totală a realizărilor privind cheltuielile de capital ( investiţii ) pe 2005 a fost de: 6 222 566. . .buget local: 2 957 180 lei . Listele de investiţii se constituie ca anexe la bugetul Consiliului Local atât în anul 2005.redactarea contractelor de furnizare.transmiterea rezultatului desfasurarii procedurilor de achizitie publica celorlalte compartimente interesate din cadrul Primariei Barlad. 461 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. servicii si lucrari conform OG nr. pe baza hotararilor comisiei de evaluare a ofertelor. 60/2001 privind achizitiile publice.mentinerea si dezvoltarea relatiilor de cooperare intemationala cu orase din Europa si din lume. caietelor de sarcini si estimarilor intocmite de serviciile de specialitate sau proiectanti. repartizată astfel: . 51. 411/2005 pe baza referatelor. . . 57. . unor cotidiene nationale sau locale.intocmirea actelor necesare numirii comisiilor de evaluare a ofertelor in vederea desfasurarii procedurilor de achizitie publica.intocmirea documentatiei necesare pentru elaborarea si prezentarea ofertelor in vederea achizitiei publice de bunuri.2 lei. 58. modificata si completata de HG nr.emisiuni de obligaţiuni: 3 265 386.cap. . .intocmirea si transmiterea raportului privind atribuirea contractelor de achizitie publica conform prevederilor art. catre Monitorul Oficial.2 lei Defalcarea pe capitole bugetare este următoarea: . conform legislatiei in vigoare.02 – Administraţie publică – 44 000 lei .

cap.Marcaje rutiere . servicii si dezvoltare publica – 1 052 700 lei . 9 .cap.02 – Alte cheltuieli generale economice.Ciresilor .cap.cap.02 – Protectia mediului – 6 388 000 lei .cap. Nr. 61. comerciale si de munca – 15 490 000 lei . .Introducere Gaze Naturale Str.02 – Asigurari si Asistenta sociala – 2 000 000 lei .Alimentare cu apa Str.Introducere Gaze Naturale Sc.. 68. Nr. 66. I.Introducere Gaze Naturale Str. Prof de la Grup Scolar Industrial “AL.80. 74. Nr.2 lei . SINTEZA ACTIVITĂŢII IN PERIOADA IULIE 2005 – IULIE 2006 Dintre principalele obiective realizate în perioada 2005 – 2006 putem aminti: .02 – Alte acţiuni – 50 000 lei Pentru anul 2006 valoarea alocată cheltuielilor de capital este de 26 185 236 lei din care : . 69. Armand Calinescu . 68.cap.Introducere Gaze Naturale Sc.cap.Introducere Gaze Naturale Sc.02 – Transporturi – 450 000 lei .02 – Cultură – 55 000 lei .Introducere Gaze Naturale Str. 51.Introducere Gaze Naturale Sc.Amenajare locuri de joaca pentru copii – 3 buc.Ordine publica si siguranta nationala – 78 200 lei 3.02 – Cultură – 220 900 lei .alte surse: 18 620 000 lei .Reabilitarea sidiului Serviciului de Informatizare a Persoanei .buget local: 6 049 000 lei .cap. Emil Racovita . 65. 72. 63. I G Duca . 84.emisiuni de obligaţiuni: 1 752 000 lei Defalcarea pe capitole bugetare este următoarea: . .02 – Mediu si ape – 2 089 740 lei .02 .02 – Sănătate – 15 000 lei .Introducere Gaze Naturale Str.cap.Panselutei .Montat stilpi iluminat zona centrala . Capat Sud .02 – Transporturi – 893 640 lei .Demolare estacada depozit de carbune.cap.cap.cap.02 – Învăţământ – 416 236 lei . Anghel Salgny.cap.02 – Administraţie publică – 74 200 lei .Pietruire si bordurate Str.Centru residential de ingrijire apersoanelor virstnice .cap. 64. 8 .02 – Locuinte. G-ral Averescu 7 .02 – Dezvoltare publică – 870 500 lei . 70. Cuza” .02 – Alte acţiuni economice – 1 265 386. 59.cap. 5 .Introducere Gaze Naturale Str.cap. 67.

Studiu de Fezabilitate Locuinte Sociale Str. .Reparat acoperis Scoala nr.Canalizare menajera si pluviala Str. .Coeziune Economica si Sociala . .capat sud .Reactualizare Proiect Tehnic Semaforizare Intersectii .Proiect Tehnic Utilitati bloc ANL Str.schema de Investitii in infrastructura mica In perioada iulie 2005 – iulie 2006 au fost atribuite un numar de 73 de contracte.Contract de colaborare privind record telefonic si internet Incubator si Centru de Afaceri Tutova Birlad .Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic Introducere Gaze Naturale Caramidarie . Dintre aceste contracte 19 au fost incheiate in cadrul implementarii urmatoarelor proiecte cu finantare externa (Phare) : 8 . Emil Racovita . . Cerbului . finantat in cadrul Programului Phare 2001 .Alimentare cu apa Str. din care 25 de contracte pentru executie lucrari.Introducere gaze naturale la Gradina Zoo.Atomizoare pentru stropit (Dezinsectie) . . 212/2001 prin organizarea a: .Proiect Tehnic Inchidere si Monitorizare post inchidere Groapa de Gunoi .39 de proceduri de cereri de oferta (pentru contracte de lucrari.31 de achizitii directe pentru contracte cu valoare mai mica de 2 000 Euro. Grigore Ignat .Incubator si Centru de Afaceri Tutova Barlad . 9 . Popa .Instalatie luminoasa pentru semnalizare pietonala . furnizare cu o valoare de peste 2 000 Euro. 12 contracte de furnizare produse. V. I. .. servicii. 60/2001 privind achizitiile publice aprobata si modificata de Legea nr. 36 de contracte de prestari servicii. .schema de Investitii in infrastructura mica .Apa si canalizare Str. Aceste contracte au fost atribuite in conformitate cu prevederile OUG nr. Lirei nr.Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic Bransament Energie Electrica Incubator si Centru de Afaceri Tutova Barlad .monitorizarea implementarii proiectului "Extinderea retelei de canalizare menajera si pluviala in zona centrala a municipiului Barlad".monitorizarea implementarii proiectului "Reabilitarea retelelor de canalizare pluviala si menajera in zona Gara a municipiului Barlad".Proiect Tehnic Str.3 licitatii deschise (pentru contractele de lucrari cu o valoare de peste 100 000 Euro si contractele de furnizare produse si prestari servicii cu o valoare de peste 40 000 Euro). Cpt. Cozia .Expertiza Tehnica Sectia Dermato Venerice Spitalul de Adulti .Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic Bransament Gaze Naturale Incubator si Centru de Afaceri Tutova Birlad . sau care nu fac obiectul prevederilor OUG 60/2001. finantat in cadrul Programului Phare 2001 .Coeziune Economica si Sociala .Soft Informatic Integrat .

“Formarea personalului in vederea procesului descentralizarii”. .Incubator si Centru de Afaceri Tutova-Barlad. Duca. .Proiect Tehnic „Introducere gaze naturale la Scoala generala nr.Pietruire si bordurare a strazii Emil Racovita. Servicii. 7 din municipiul Barlad”.Studiu de Fezabilitate si Proiect tehnic “Introducere gaze naturale la Gradinita nr. Studii de fezabilitate si Proiecte tehnice în curs de execuţie in perioada urmatoare .. 17 din municipiul Barlad”. . .Proiect Tehnic „Introducere gaze naturale la Gradinita nr.Lucrari de reconditionare si montare a indicatoarelor de circulatie.Executie semaforizare intersectii din municipiul Barlad.Reparatii la sediul Serviciului Evidenta Informatizata a Populatiei. 22 din municipiul Barlad”.Executie lucrari "Extinderea retelei de canalizare menajera si pluviala in zona centrala a municipiului Barlad” 9 . . . .Executie servicii de taiere si toaletare arbori. .“Imbunatatirea serviciilor administratiei publice locale – conditie sine qua non pentru integrarea europeana”.Decolmatare canale deschise.Furnizare echipamente de joaca.Introducere gaze naturale pe strazile: I. .“Reabilitarea retelelor de canalizare pluviala si menajera in zona Gara a municipiului Barlad”. . 18 din municipiul Barlad” .Executie Centru rezidential de ingrijire a persoanelor varstnice.Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic “Introducere gaze naturale la Gradinita nr.Executie marcaje rutiere . 2 din municipiul Barlad”. 20 din municipiul Barlad” .Gh.Executie lucrari de reparatie a trotuarelor strazii Vasile Parvan.Executie lucrari “Reabilitarea retelelor de canalizare pluviala si menajera in zona Gara a municipiului Barlad”. Ciresilor. . .Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic “Introducere gaze naturale la Gradinita nr. Panselutei. . . . ."Extinderea retelei de canalizare menajera si pluviala in zona centrala a municipiului Barlad” Lucrări. .Reparatii strada Dimitriu Barlad . . . .Reparatii strada Grahilor.Reparatie prin plombari cu mixturi asfaltice a carosabilului strazilor de pe treseele mijloacelor de transport in comun din municipiul Barlad.Reprofilare strazi nemodernizate.Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic “Inroducere gaze naturale la Scoala generala nr. Armand Calinescu. . .

.privind aprobarea de catre Consiliul Local Municipal Bârlad a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii "INTRODUCERE GAZE NATURALE SCOALA NR.2005 .Hotărâri ale Consiliului Local promovate 1. HOTARAREA Nr.Bârlad .privind insusirea de catre Consiliul Local Municipal Barlad a proiectului tehnic.10. 85/28.06.04.. 271/25. HOTARAREA Nr. din municipiul Barlad'' 7. HOTARAREA Nr.2005 . HOTARAREA Nr.02.2005 .Desfiintare depozit de carbune din bd-ul Primaverii nr. 272/25. 247/05.privind aprobarea de catre Consiliul Local Municipal Bârlad a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii "Pietruire si bordurare strada Emil Racovita. pietruirea si bordurarea''strazii Emil Racovita din municipiul Barlad 4.2005 .judeul Vaslui în vederea realizarii a 18 locuinte cu caracter social " 10 . Ignat nr.privind aprobarea efectuarii unui proiect tehnic pentru .privind aprobarea de catre Consiliul Local Municipal Barlad a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea retelelor de canalizare pluviala si menajera în zona Gara Barlad" 6. 217/08.2005 . HOTARAREA Nr.2005 . 116/27.167/16. 117/27. HOTARAREA Nr.2005 .02.2005 .14.privind stabilirea amplasamentului "GROPII DE ÎMPRUMUT" necesare realizãrii lucrãrilor la "CENTRUL DE AFACERI TUTOVA" 2.2005 .04. 101/31. HOTARAREA Nr.privind aprobarea de catre Consiliul Local Municipal Bârlad a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii "Extinderea retelei de canalizare menajera si pluviala în zona centrala a municipiului Bârlad" 5. HOTARAREA Nr. HOTARAREA Nr.10.privind aprobarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea Centrului Cultural-Istoric al municipiului Barlad" 12. 83/28.04.privind aprobarea de catre Consiliul Local Municipal Bârlad a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii "INTRODUCERE GAZE NATURALE LA GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL" 10. 115/27.03. Capitan Gr.privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii " Reabilitare imobil str. HOTARAREA Nr. 216/08.10. municipiul Barlad" 8.2005 .privind aprobarea de catre Consiliul Local Municipal Barlad a proiectului tehnic pentru obiectivul .09.privind stabilirea amplasamentului pentru Talciocul din municipiul Barlad 9.2005 .judetul Vaslui în vederea realizarii a 18 locuinte cu caracter social " 13. 151/30. HOTARAREA Nr. 4 Bârlad . Ignat nr. detaliilor de executie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Incubator si Centru de afaceri Tutova-Barlad" 3. 5" 11.2005 .05. 4 . HOTARAREA Nr.09. HOTARAREA Nr.2005 .privind asocierea dintre Consiliul Local Municipal Bârlad si "Grupul de Initiativa al Romilor din municipiul Bârlad" si aprobarea cofinantarii în vederea realizarii si implementarii proiectului " Reabilitare imobil str. Capitan Gr.

05. 32/28.2006 . 231 din 30.2006 . 703 din 150. HOTARAREA Nr.privind aprobarea contractarii si cofinantarii proiectului "Inchiderea si monitorizarea post-inchidere a depozitului de deseuri menajere a municipiului Barlad" 16.2005 .privind aprobarea Expertizei Tehnice la Spitalul de Adulti Barlad.2006 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Distributie Gaze Naturale Blocuri Caramidarie. Dispozitia nr. sectia "Dermato-Venerice" 19.privind aprobarea Studiului de prefezabilitate pentru alimentarea cu energie electrica la obiectivul Incubator si Centru de Afaceri Tutova Barlad 20.2006 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica de lucrari pentru indeplinirea proiectului “Reabilitarea retelelor de canalizare pluviala si menajera in zona Gara din municipiul Barlad” 2. HOTARAREA Nr. 19/10.2006 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica de lucrari pentru indeplinirea proiectului “Extinderea retelei de canalizare menajera si pluviala in zona centrala a municipiului Barlad” 3. JUDETUL VASLUI" 17. HOTARAREA Nr. HOTARAREA Nr. HOTARAREA Nr.02. Detaliilor de Executie.04.2006 . 31/28. HOTARAREA Nr. HOTARAREA Nr. 122/30.03.privind insusirea principalilor indicatori tehnico economici ai obiectivului "REABILITAREA SISTEMULUI DE APA SI CANALIZARE IN MUNICIPIUL BIRLAD" din cadrul proiectului "REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA. HOTARAREA Nr.2006 .privind aprobarea documentatiei Proiect Tehnic "Utilitati Bloc Locuinte A.02.02. 118/30.02. 35".14. Caietului de Sarcini pentru obiectivul de investitii "Alimentare cu apa strada Cozia" 18. 109/20.privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Utilitati . Str. 120/30.N. Municipiul Barlad" 23.privind rectificarea bugetului local pe anul 2005 si a listelor de investitii aferente bugetului institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2005 15.3.2006 .05. BIRLAD. 704 din 15.05.2006 .2006 .2006 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica de servicii de audit pentru implementarea proiectului “Reabilitarea retelelor de canalizare pluviala si menajera in zona Gara Barlad” 11 . HUSI SI ORASUL NEGRESTI. HOTARAREA Nr. 21/24. 40 apartamente. 274/30. Lirei nr. Dispozitia nr.L.11. Municipiul Barlad 22. Dispozitia nr.01. SISTEMULUI DE CANALIZARE SI AL STATIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICPIILE VASLUI.05.Bransament Gaze Naturale la obiectivul Incubator si Centru de Afaceri Tutova Barlad" 21.2006 – privind aprobarea reactualizarii proiectului "Studiu de circulatie si semaforizare intersectii" in municipiul Barlad Dispoziţii ale Primarului promovate 1. HOTARAREA Nr.privind aprobarea de catre Consiliul Local Municipal Barlad a Proiectului Tehnic. 119/30.

1085 din 17. Dispozitia nr. 232 din 30.2006 pentru achizitia publica de servicii de dirigentie de santier pentru lucrarile din cadrul proiectului “Reabilitarea retelelor de canalizare pluviala si menajera in zona Gara Barlad” 12 .2006 pentru achizitia publica de servicii de dirigentie de santier pentru lucrarile din cadrul proiectului “Extinderea retelei de canalizare menajera si pluviala in zona centrala a municipiului Barlad” 6.4.2006 privid numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitia publica de servicii de audit pentru implementarea proiectului “Extinderea retelei de canalizare menajera si pluviala in zona centrala a municipiului Barlad” 5.04.01.04. 1086 din 17.

A.A.97 4.2005 Realizat 6213.2005 41/09.C.2005 109/12.680.R.C.2006 01.34 242345.A.C.59 210000 63876.26 60102 71200 412436.65 129196. 1.234.2006 110309 _ 201103 157908 ACVA SERV BIRLAD SC URBAN PROIECT 31. CONINVEST S.Sc.436.12.C.A.C CONINVEST S. 581 si traseu trafic greu Reparatii strada Grahilor Executie obiectiv “Centru rezidential de ingrijire a persoanelor varstnice” Pietruire si bordurare a strazii Emil Racovita din municipiul Barlad Introducere gaze naturale la Scoala generala nr.2004 Denumire contract Lucrari mutare stalpi Marcaje rutiere Reparatii str.10. Dimitriu Barlad Reparatii D.052006 _ 175000 26103 157098 11 48/12. BARLAD 30. 8 Introducere gaze naturale la Grup Scolar Industrial “Al.16 27300.06.08.06.05. CAI RUTIERE S.34 242. Crt. VASLUI S.299.C. Contract/ data contract 18/03. 5 Birlad Reparatii ser.04.500. Nr.97 3621551.2005 273.2005 31.C.2006 3 ani (in functie de alocatiile bugetare) 30. Informatiz. BARLAD S.08. 2.06. BARLAD S.E.C.551.07.03.05.2006 21/14.R.971.C.85 Executant S.07. pop Valoare contract lei (cu TVA) 6213.464 R. CONINVEST S.15 150000 1059000 De realizat -_ 39869.2006 30.08. ELECTROCONSTRUCTII ELCO S. 3.05. CONBIRLAD S.G.Nr.85 Decontat De decontat 7 36/25. Durata contractului 15.2005 223234.876. S.2006 79/15.2006 23/05. COSECO S.26 99. AQUASERV S.Cuza” Alimentare cu apa str.2006 30.60 412. 5.A BARLAD S.A.2006 25/11. S. URBAN PROIECT S.196.05.L.05. LDP “REISER “ S. 9 Introducere gaze naturale la Scoala generala nr.04. Anghel Saligny.L.SITUATIA CONTRACTELOR CU LUCRARI DE INVESTITII SI REPARATII IN PERIOADA IULIE 2005 – IULIE 2006 Lei RON Nr.2005 223.60 _ 64299.2005 12 13 21/04. BARLAD S.A BARLAD S.59 8 9 10 113/04.2005 12.L.2006 30.15 214.08 _ _ _ 122.C. Capat Sud Introducere gaze nat.10.08 31.10.2005 28/05 2006 . 6.345.05.A. BARLAD S.16 98.2006 24/10.C.I.65 129. 4.A.

Cozia Reactualizare Proiect Semaforizare Intersectii S F Introd Gaze Nat. Cu apa Str. IG DUCA PANSELUTEI CIRESILOR ARMAND COLINESCU REPARATII TROTUARE STR . Cpt Grig. Bd.14 25/12/2005 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30/05/2005 2005 2006 2005-20006 2006 2006 2006 2006 2006 Intr. Incubator si Centru de Afaceri Proiect Bransament Energie Electrica C A S F Locuite Sociale Str. Blocuri Caramidarie Proiect Inchidere si monitorizare post inchidere Groapa Gunoi Proiect Utilitati Bransament Gaze Nat. RAGCL Edil Proiect Piatra Neamt S C Dan Doru SRL BD.N STR. Alim. Ignat Atomizoare pt stropit ( Dezinsectie) 187250 SC DAN DORU 30/12/2006 50000 137000 49500 544000 45000 15400000 5000 1000 5000 1000 6000 SC ISTRIA SRL S C INCOM IASI SC ARCOM SA BUCURESTI S C EXPERTIZA SRL VS. Tehnica Sectia Dermato Soital de Ad.V-LE PIRVAN Canalizare Str . Arhitect Teodorescu BD.CERBULUI Soft sistem informatic integrat INCUBATOR SI CENTRU DE AFACERI Exp. G. Birlad 2006 2006 2006 6000 1500 6000 6000 - - 14 . S C Habitat Proiect Iasi 30/07/2006 30/112005 2005-2006 2006 2006 2006 2006 2006 _ 544000 45000 7000000 5000 1000 5000 1000 6000 _ _ 8400000 _ - _ _ - _ _ - 24 2006 2000 S C Sipromed Vaslui 2006 200 - - - 25 26 27 2006 2006 2006 6000 1500 6000 Elcom vs.

07. SINTEZA ACTIVITĂŢII ÎN PERIOADA 01. terenuri agricole şi terenuri pentru comerţ în baza hotărârilor Consiliului Local Municipal Bârlad. Închiriere şi Vânzare. Compartimentul Contracte de Concesionare. Zilele Toamnei) Verificarea activităţii comerciale a agenţilor economici ce funcţionează pe raza municipiului Bârlad în ceea ce priveşte respectarea obiectului de activitate şi a condiţiilor de autorizare. Bâlciul anual. locuinţe. Autorizarea operatorilor şi persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi de transport bunuri şi persoane în regim de taxi. Festivalul Berii. Asigurarea bunei desfăşurări a activităţilor cultural-distractive şi comerciale (Zilele Culturii Bârlădene. Prelungirea contractelor de închiriere pentru garaje. Liberă Iniţiativă şi Control Comercial din cadrul Direcţiei economice are următoarele atribuţii: Organizarea de licitaţii pentru vânzarea de active aparţinând domeniului privat al municipiului Bârlad. Verificarea activităţii operatorilor şi persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi de transport în regim de taxi. Liberă Iniţiativă şi Control Comercial a desfăşurat următoarele activităţi: . 300/2004 . LIBERA INITIATIVA SI CONTROL COMERCIAL . Autorizarea agenţilor economici ce desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii în baza Hotărârii Consiliului Municipal Bârlad nr. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI Compartimentul Contracte de Concesionare. 5/1999 . Constatarea contravenţiilor şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale conform competenţelor conferite de legile în vigoare. AUTORIZARE.07.COMPARTIMENTUL CONTRACTE DE CONCESIONARE.2006 În perioada 01 iulie 2004 – 01 iulie 2006. Închiriere şi Vânzare. terenuri agricole şi terenuri pentru comerţ în baza hotărârilor Consiliului Local Municipal Bârlad. Autorizare. Încheierea de contracte de închiriere pentru garaje. Autorizare. Organizarea de licitaţii în vederea închirierii sau concesionării de terenuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Bârlad.2004 – 01.raport de activitate pentru perioada 01.07. 3.2004 – 01.7 angajaţi 2. locuinţe. COMPONENTA SERVICIULUI . 12/1990 republicată. Autorizarea persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent în baza Legii nr. ÎNCHIRIERE ŞI VÂNZARE.2006 1. Urmărirea şi încasarea veniturilor din chirii şi concesiuni.07. Protejează populaţia împotriva unor activităţi comerciale ilicite în conformitate cu prevederile Legii nr.

Veniturile încasate în urma activităţii desfăşurate de Compartimentul Contracte de Concesionare. când s-a încasat 55 000 lei. Liberă Iniţiativa şi Control Comercial sunt prezentate în tabelul următor: Nr. Au fost emise un număr 99 de avize pentru comerţul stradal . Încasarea sumelor provenite din chirii şi concesiuni.L. 3. Actualizarea bazei de date privind situaţia punctelor de lucru aparţinând agenţilor economici ce desfăşoară activităţi comerciale.2 82 68 31 23 38 44 29 131 96 59 6 91 132 496 186 128 197 123 916 599 90 - 4. 5. 16 .2005 – 01.RON 1 556 415. Denumire acte emise Contracte de vânzări Contracte de concesiuni Garaje Contracte Locuinţe A. “Bâlciului anual”. obiectivele stabilite pentru perioada următoare sunt: Verificarea tuturor agenţilor economici ce desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii . 9. 8. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2006 Având în vedere activitatea desfăşurată în perioada 01. “Zilelor Recoltei”.2006. Autorizare. Verificarea în teren a situaţiei contractelor de închiriere. 6. 7. în urma cărora au fost încheiate un număr de 93 de procese verbale de contravenţie. de acte emise în Total acte perioada 01 iulie 2004 gestionate 01 iulie 2006 Nr 1. 2.20 619 695 1 112 550 14 550 20 865 29 267 48 500 8 700 72 092 3 482 634. inclusiv a datoriilor restante.07.Au fost organizate un număr de 27 licitaţii finalizate cu 167 contracte de închiriere . Au fost prelungite un număr de 136 contracte de închiriere . (referitor la aceasta activitate trebuie menţionat faptul că în comparaţie cu anul 2004. 4.N. cu ocazia Bâlciului.07. Închiriere şi Vânzare. în anul 2005 au fost încasate 72 092 lei) S-au efectuat 352 de verificări ale agenţilor comerciali ce desfăşoară acte de comerţ sau de prestări servicii. S-a asigurat închirierea de terenuri în vederea desfăşurării “Festivalului Berii”. de Terenuri agricole închiriere Terenuri comerţ Taxă publicitate şi chirii stâlpi Autorizaţii de funcţionare Autorizaţii persoane fizice şi asociaţii familiale Operatori Autorizaţii TAXI PF/AF Amenzi Taxă teren “Bâlci anual” TOTAL VENITURI Venituri încasate .

cel putin o data la 3 ani. domnul Constantin Constantinescu. pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora. 38/2003 privind Normele generale pentru exercitarea auditului public intern. sistemele informatice.teritoriale. dintr-un numar de 4 posturi de executie. Tipurile de audit desfasurate de Compartimentul de Audit Public Intern sunt urmatoarele: auditul de sistem. 2. costituirea veniturilor publice. alocarea creditelor bugetare. de profesie economisti. respective modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta. care reprezinta o evaluare in profunzime a sistemelor de conducere si control intern. 27/ 28. gajarea. concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativeteritoriale. eficace si efficient. pefectionand activitatile entitatii publice. inclusive din fondurile comunitare. precum si la administrarea patrimoniului public.02. concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrative. care exeamineaza daca criteriile 17 . care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice. care functioneaza in subordinea directa a Primarului Municipiului Barlad. auditul public intern este activitatea functional independenta si obiectiva. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI Activitatea Compartimentului Audit Public Intern este reglementata din punct de vedere legal de catre Legea 672/ 2002 privind auditul public intern si OMF nr. sistemul de luare a deciziilor. inclusiv asupra activitatilor entitatilor subordonate . a controlului si a proceselor de administrare. Potrivit acestor acte normative. auditul performantei. acesta este format. 1. sistemele de conducere si control. sistemul contabil si fiabilitatea acestuia. a Statului de Functii si a Functiilor Publice ale aparatului propriu al Primariei Municipiului Barlad. Compartimentul de audit public intern auditeaza.COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN Auditul Public Intern se efectueaza in Primaria Municipiului Barlad de catre Compartimentul Audit Public Intern. Auditul public se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate intr-o entitate publica. vanzarea. potrivit ultimilor modificari ale Organigramei. cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice. COMPONENTA COMPARTIMENTULUI Actuala structura a Compartimentului Audit Public Intern a devenit functionala odata cu intrarea in vigoare a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Barlad nr.2006 cu privire la modificarea Organigramei Municipiului Barlad. cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic. fara a se limita la acestea. urmatorele activitati: angajamente bugetare si de plata. ajuta entitatea publica sa isi indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului. precum si riscurile asociateunor astfel de sisteme. precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora. In ceea ce priveste componenta Compartimentului Audit Public Intern .

privind veniturile din inchirieri. serviciile publice de specialitate subordonate Consiliului Local Municipal Barlad: Serviciul Public Gradina Zoo. avand ca obiective: verificarea angajamentelor bugetare / legale din care deriva direct sau indirect sau obligatii de 18 .audit de regularitate la RAGCL Barlad. SC URBANTRANS SA Barlad. Centrul Financiar Scoala nr. 5. Seviciul Pietelor. . Serviciul Public Local Specializat Politia Comunitara. I. concesionari si vanzari de teren si spatii / cladiri apartinand domeniului public si privat al autoritatii administratiei publice locale. Serviciul Protectie Civila. Centrul Financiar din cadrul Colegiului National „GH. Administratia Cimitirelor. 11. Cantina de Ajutor Social. privind venituri din incasari taxe pentru eliberare certificate de urbanism. si Gradinitele cu program prelungit nr. Eminescu” avand ca obiective: verificarea angajamentelor bugetare / legale din care deriva direct sau indirect obigatii de plata. 2. Contracte. avand ca obiective: verificarea angajamentelor bugetare / legale din care deriva direct sau indirect sau obligatii de plata. Activitatea de Gospodarie Comunala Spatii Verzi – Sere. . 9 Barlad. Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor. verificarea platilor asumate prin angajamente bugetare si legale.stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor entitatii sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele. VLAHUTA”. verificarea sistemului contabil si fiabilitatea acestuia. 3. Biblioteca Municipala „Stroe Belloescu”. Serviciul Public Constructii Edilitare si Administrare Parcari. . 3. Centrul Financiar din cadrul Liceului „AL. Centrul Financiar din cadrul Liceului „AL.audit de regularitate la Centrul Financiar Gradinita cu program prelungit nr. si auditul de regularitate. cresele. Regia Autonoma de Gospodarie Comunala si Locativa. SINTEZA ACTIVITATII IN PERIOADA IULIE 2005 – IULIE 2006 Activitatea Compartimentului Audit Public Intern a cuprins urmatoarele misiuni de audit: . . ROSCA CODREANU”. sub aspectul respectarii ansamblului principiilor. verificarea platilor asumate prin angajamente bugetare si legale. EMINESCU”. autorizatii de construire si demolare. avand ca obiective: verificarea angajamentelor bugetare / legale din care deriva direct sau indirect sau obligatii de plata. Centrul Financiar din cadrul Grupului Scolar nr. Libera Initiativa si Control Comercial . Autorizare. . Centrul Financiar din cadrul Liceului „M. verificarea sistemului contabil si fiabilitatea acestuia. verificarea sistemului contabil si fiabilitatea acestuia. 4.audit de regularitate la Centrul Financiar din cadrul Liceul Teoretic “M. 8.audit de regularitate la Serviciul Pietelor.audit de regularitate la Serviciul Licitatii. care reprezinta examinarea actiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. SCLDP REISER SA Barlad. CUZA”. Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul Primariei Municipiului Barlad auditeaza urmatoarele entitati: Primaria Municipiului Barlad.audit de regularitate la Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului. 9 si Cresa Barlad. verificarea platilor asumate prin angajamente bugetare si legale. Directia de Asistenta Sociala. regulilor procedurale si metodologice care le sunt aplicabile.

verificarea platilor asumate prin angajamente bugetare si legale. din care deriva obigatii de plata si platile asumate pentru cheltuieli curente.salariile si sporurile acordate in luna martie 2006 personalului din cadrul Serviciului Public Local.derularea unor contracte de asociere dintre Consiliul Local al Municipiului Barlad si agenti economici. verificarea sistemului contabil si fiabilitatea acestuia. verificarea platilor asumate prin angajamente bugetare si legale. privind veniturile proprii incasate. verificarea sistemului contabil si fiabilitatea acestuia. Specializat Politia Comunitara. . verificarea sistemului contabil si fiabilitatea acestuia.audit de regularitate la Centrul Financiar din cadrul Grupului Scolar Industrial “Al. Compartimentul de Audit Public Intern a realizat misiuni de consiliere privind: . . verificarea platilor asumate prin angajamente bugetare si legale.audit de sistem si regularitate la Serviciul Administratiei Cimitirelor Barlad. .audit de sistem si regularitate la Serviciul Impozite si Taxe de la Persoane Juridice privind constituirea veniturilor publice la bugetul local din impozite si taxe de la persoane juridice. . . verificarea platilor asumate prin angajamente bugetare si legale.audit de regularitate la Centrul Financiar Gradinita cu program prelungit nr. 11 Barlad avand ca obiective: verificarea angajamentelor bugetare / legale din care deriva direct sau indirect sau obligatii de plata.situatia finantarii si platii de ajutoare sociale si ajutoare pentru incalzire locuinta cu lemne. verificarea sistemului contabil si fiabilitatea acestuia. I. .audit de regularitate la Cantina de Ajutor Social Barlad avand ca obiective: verificarea angajamentelor bugetare / legale din care deriva direct sau indirect sau obligatii de plata.efectuarea convorbirilor telefonice pe retele fixe si mobile. Cuza” Barlad avand ca obiective: verificarea angajamentelor bugetare / legale din care deriva direct sau indirect sau obligatii de plata. 19 . de capital.plata. . angajamentele bugetare si legale. . De asemenea. carbune si combustibili petrolieri in anul 2005. de catre unele servicii din cadrul Consiliului Local Municipal Barlad.audit de regularitate la Serviciul Cadastru Imobiliar – Edilitar Banca de Date si Registrul Agricol privind constituirea veniturilor publice la bugetul local din taxe speciale. .

2006. domnul Inginer Constantin Constantinescu. PROTECŢIA MUNCII ŞI RELAŢII CU PUBLICUL Serviciul resurse umane. 303 /2005 privind aprobarea numărului de personal. Al 9-lea post a fost de personal contractual şi s-a ocupat de dactilografierea lucrărilor redactate din cadrul serviciului. corelat cu numărul aprobat prin organigrama aprobată de Consiliul local.01. din care 7 posturi sunt ocupate şi 2 posturi sunt vacante).SERVICIUL RESURSE UMANE. iar 1 post a fost vacant. 7 au fost funcţii publice iar un post a fost de personal contractual. prin Hotărîrea Consiliului Local Municipal Bârlad nr. banca de date şi a serviciului gospodărie comunală. acest serviciu a avut în componenţă un număr de 9 posturi. ţine evidenţa fişelor de apreciere profesională a salariaţilor. protecţia muncii şi relaţii cu publicul are în componenţă un număr de 9 posturi de funcţie publică. protecţia muncii şi relaţii cu publicul funcţionează în subordinea directă a primarului Municipiului Bârlad. precum şi a altor lucrări redactate de funcţionari publici din cadrul serviciilor urbanism. din care 1 şef serviciu şi 8 posturi de execuţie. În domeniul resurselor umane şi-au desfăşurat activitatea un număr de 3 funcţionari publici. Activitatea de relaţii cu publicul a fost asigurată de un număr de 4 funcţionari publici. management proiecte. Din cele 8 posturi de execuţie. e) întocmeşte statul de funcţiuni. c) organizează ocuparea posturilor prin concurs şi asigură buna funcţionare a comisiilor de concurs şi examinare. a organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul propriu al Consiliului Local. informatica şi imaginepublicitate. din care 1 şef serviciu şi 8 posturi de execuţie. 2. gestionează fişele de post şi urmăreşte ca acestea să fie actualizate de şefii de compartimente ori de câte ori se produc modificări în structura personalului sau modificări ale atribuţiilor compartimentului. 1. tehnic-investiţii. amenajarea teritoriului şi cadastru imobiliar-edilitar. (serviciul resurse umane. d) efectuează lucrările privind evidenţa şi mişcarea personalului. 20 . b) asigură redistribuirea de personal între direcţii şi servicii în funcţie de solicitări. acest serviciu s-a reorganizat prin preluarea activităţii de protecţie a muncii iar atribuţiile de imagine şi comunicare au fost preluate de biroul programe comunitare. Începând cu data de 16. OBIECTUL DE ACTIVITATE Serviciul resurse umane. completează cărţile de muncă şi eliberează legitimaţii şi ecusoane. numai cu aprobarea dată de primar. protecţia muncii şi relaţii cu publicul are în principal următoarele atribuţii: În domeniul resurselor umane: a) asigură necesarul de personal pe funcţii şi specializări conform solicitărilor de la direcţii şi servicii. COMPONENŢA SERVICIULUI Pe perioada 1 iulie 2005 – 16 ianuarie 2006.

în luna decembrie. p) asigură întocmirea actelor necesare şi legale. u) asigură şi răspunde de completarea şi păstrarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici din aparatul propriu şi din serviciile publice de specialitate. n) întocmeşte contracte individuale de muncă pentru fiecare angajat în regim contractual al primăriei sau al serviciilor publice de specialitate a consiliului local şi asigură reactualizarea acestora ori de câte ori este necesar. organigrama. întocmeşte programul de efectuare a concediului de odihnă pe anul viitor. fără personalitate juridică. numeric. la cerere sau pentru caz de invaliditate pe care le depune la Casa de Pensii Bârlad. k) întocmeşte dări de seamă statistice. pe direcţii şi servicii şi după aprobarea dată de către primar. spre aprobare la Consiliul local. precum şi ale conducătorilor serviciilor publice cu personalitate juridică din subordinea Consiliului local. cu viza primarului.f) asigură şi răspunde de aplicarea strictă a prevederilor legale privind sistemul de salarizare. s) eliberează adeverinţele de salarizare. m) asigură întocmirea statelor de plată pentru salariaţii din aparatul propriu al Consiliului local şi din serviciile publice de specialitate ale consiliului local. de către toţi salariaţii Primăriei. în cuantumul prevăzut de lege. din subordinea Consiliului local. j) cercetează administrativ cazurile de abateri disciplinare din rândul personalului contractual şi face propuneri de menţinerea sau schimbarea sancţiunilor propuse de conducătorii de servicii. r) asigură stabilirea corectă a vechimii în muncă pentru fiecare salariat şi acordarea sporului de vechime şi a concediilor de odihnă prevăzute de lege. grade profesionale. l) întocmeşte planul de ocupare a fondului a funcţiilor publice şi îl transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în termenul legal. avansarea în funcţie. pe luni. 21 . o) întocmeşte statele de plată pentru indemnizaţia cuvenită consilierilor locali. fără personalitate juridică. urmăreşte realizarea acestuia. angajarea personalului contractual. În domeniul protecţiei muncii: a) organizează şi desfăşoară acţiuni de cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei muncii. trepte şi pentru diverse sporuri la salariile de bază ori de câte ori se produc asemenea operaţiuni. trimestre şi pe întregul an. dispoziţii privind numirea funcţionarilor publici. q) anual. i) întocmeşte proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. t) asigură gestionarea funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din aparatul propriu al consiliului local şi al serviciilor publice de specialitate ale acestuia care nu au personalitate juridică. la cererea salariaţilor interesaţi. g) întocmeşte documente de pensionare pentru limită de vârstă. statul de funcţii al personalului Primăriei pe care le supune. rapoarte şi informări privind utilizarea resurselor umane şi a fondului de salarii. h) furnizează date de personal şi salarizare pentru prelucrare pe calculator.

întocmirea proceselor-verbale de concurs. partea a III a. publicarea în Monitorul Oficial al României. Primarului. h) întocmeşte diverse rapoarte şi informări privind problemele ridicate de cetăţeni prin cereri. afişarea la sediul unităţii şi comunicarea la Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă. f) ţine evidenţa cererilor. precum şi 1 ( un ) concurs pentru promovarea în grad profesional superior a unor funcţionari publici care au îndeplinit condiţiile prevazute de lege. Totodată. preluarea dosarelor de înscriere. . SINTEZA ACTIVITĂŢII PE PERIOADA 01 IULIE 2005 – 01 IULIE 2006 În domeniul resurselor umane Au fost organizate un număr de 16 concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante aferente personalului contractual pentru care s-a asigurat: . s-a întocmit documentaţia legată de desfăşurarea concursului şi documentele de numire în funcţie pentru persoanele care au fost declarate „admise”. scrisori şi audienţe Primăriei. conform cu recomandările celor care audiază şi transmite solicitările formulate spre soluţionare la direcţiile şi serviciile de resort. g) transmite cetăţenilor interesaţi informaţii publice şi utile din băncile de date ale altor instituţii de interes public din municipiul Bârlad pe baza documentaţiei transmise de aceasta la compartimentul de resort.demersurile de încadrare în muncă pentru noii angajaţi. secretarului. sesizărilor şi reclamaţiilor adresate Primăriei şi urmăreşte modul de soluţionare a acestora. e) organizează primirea cetăţenilor în audienţe pe zile şi ore. urmărind emiterea răspunsurilor către petenţi în termen de 30 de zile de la formulare. . publicarea în presa locală.informarea privind condiţiile de participare la concurs. 3. direcţiilor şi compartimentelor independente ale Primăriei cererile. În domeniul relaţiilor cu publicul: d) primeşte.din care 4 funcţii publice de conducere şi 17 funcţii publice de execuţie. 22 . De asemenea au fost organizate un număr de 6 concursuri pentru ocuparea a 21 posturi de funcţii publice din cadrul aparatului propriu şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local. viceprimarului.b) coordonează şi controlează efectuarea instructajelor de către şefii de servicii din cadrul direcţiilor şi ţinerea la zi a fişelor de instructaj individual. c) Verifică în teren modul cum se respectă normele de protecţia muncii de către salariaţi. pe care le prezintă celor autorizaţi să decidă (semestrial).publicarea pe pagina de internet a Primăriei municipiului Bârlad. sesizările şi reclamaţiile formulate de cetăţeni şi urmăreşte soluţionarea acestora în termen de 30 de zile de la înregistrare. Pentru concursurile de funcţii publice menţionate mai sus s-au întocmit demersurile necesare în vederea obţinerii avizului de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. supravegherea candidaţilor în timpul probelor scrise şi a probelor de interviu. înregistrează şi transmite Consiliului Local.

2753 / 2004 privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice.2005 încheiată cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui. în cursul trimestrului III al anului 2005 a fost elaborat Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2006. 268 / 25. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. 76 / 2002 privind stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor şi ţinând cont de oferta Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui privind posibilităţile de finanţare în luna octombrie 2005 s-a întocmit documentaţia pentru: Hotărârea de Consiliu privind aprobarea executării de lucrări şi servicii pentru dezvoltarea comunităţilor locale cu subvenţionarea totală a cheltuielilor de personal din bugetul asigurărilor pentru şomaj. la expirarea perioadei de angajare s-au emis dispoziţiile de încetare a contractelor individuale de muncă şi s-au întocmit adeverinţele necesare pentru ca aceste persoane să fie reluate în evidenţa Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bârlad. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005 şi a Ordonanţei Guvernului nr. Urmare a intrării în vigoare a Ordinului nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.11. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică.2005 conform convenţiei nr. Având în vedere prevederile Legii nr.2005 s-a aprobat executarea acestor lucrări pentru un număr de 80 de locuri de muncă subvenţionate total din bugetul asigurărilor pentru somaj. În luna februarie 2006 au fost majorate salariile de bază ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului propriu şi serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local Municipal Bârlad în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.12. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006 şi a Ordonanţei Guvernului nr. care au fost angajaţi în urma promovării concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cursul anului 2004. Pentru aceste persoane s-au întocmit dispoziţiile de numire şi contractele individuale de muncă. II şi III la Legea nr. La începutul lunii octombrie 2005 au fost majorate salariile de bază ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul instituţiei noastre în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. Anunţul pentru aceste locuri de muncă a fost afişat la avizierul primăriei şi posturile au fost comunicate la Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă în vederea repartizării persoanelor interesate. iar la data de 16.2005. 23 .10. 268 / 08. 3/2006.În luna august 2005.11. Prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. S-au prezentat 48 şomeri pentru angajare începând cu data de 08. s-a procedat la definitivarea în funcţia publică a funcţionarilor publici debutanţi.

gradul profesional superior. existentă în statul de funcţii în cadrul serviciului bugetcontabilitate din aparatul propriu al Consiliului Local Municipal Bârlad.10.treapta de salarizare 1.2005 – privind aprobarea infiintarii.12. Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. a caror titulari indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru avansarea in treapta de salarizare.208/31. clasa I.2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Municipal Barlad. organizarii si functionarii Serviciului Public Voluntar pentru situatii de urgenta al municipiului Barlad Hotararea Consiliului Local Municipal Barlad nr. Hotărârea Consiliului Local Municipal Bârlad nr. Hotărârea Consiliului Local Municipal Bârlad nr. a organigramei si a statului de functii pentru aparatul propriu al Consiliului Local Municipal Barlad. gradul profesional principal. 26/28. gradul profesional principal. Hotararea Consiliului Local Municipal Barlad nr.07.257/25. precum si transformarea a doua posturi de functie publica de executie de referent.2005 privind aprobarea numarului de personal.2005 privind transformarea unei funcţii publice de execuţie de inspector clasa I.02. clasa III. organizarii si functionarii Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al municipiului Barlad.gradul profesional debutant. treapta de salarizare 1.02.02. Hotărârea Consiliului Local Municipal Bârlad nr. in posturi de functie publica de executie de inspector. în funcţii publice de execuţie de inspector clasa I.2005 privind transformarea a două funcţii publice de execuţie de inspector.2005 privind aprobarea infiintarii. treapta de salarizare 1. treapta de salarizare 3.2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Municipal Barlad nr. clasa I. Licitaţii şi Programe-Prognoze din aparatul propriu al Consiliului Local Municipal Bârlad. treapta 3 de salarizare. 179/ 15. în funcţie publică de execuţie de consilier.12. gradul profesional principal. treapta de salarizare 1. 25/28.09.2006 privind transformarea unor posturi de functie publica de conducere si executie din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local Municipal Barlad. gradul profesional debutant.08. Hotărârea Consiliului Local Municipal Bârlad nr. existentă în statul de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local Municipal Bârlad. 304/20. 24 . treapta 3 de salarizare. existentă în statul de funcţii în cadrul Serviciului Tehnic-Investiţii. treapta 3 de salarizare. gradul profesional asistent. existente în statul de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local Municipal Bârlad. clasa I. gradul profesional asistent. 27/28. 304 din 20. clasa I. 303/20. în funcţie publică de execuţie de inspector clasa I. Hotararea Consiliului Local Municipal Barlad nr. 223/21.12. gradul profesional superior.Au fost întocmite şi susţinute în Consiliul Local documentaţiile pentru următoarele hotărâri ce au fost adoptate de Consiliul Local Municipal în perioada iulie 2005– iulie 2006: Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. în funcţia publică de execuţie de consilier. gradul profesional asistent.2005 privind transformarea funcţiei publice de execuţie de referent clasa III.2005 privind transformarea funcţiei publice de execuţie de referent de specialitate clasa II.

În cursul anului 2006 s-au primit declaraţiile de avere actualizate ale funcţionarilor publici la care au intervenit modificări în situaţia bunurilor mobile. existent in statul de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Politia Comunitara a municipiului Barlad. În conformitate cu prevederile legale în vigoare. 25 . Hotararea Consiliului Local Municipal Barlad nr. existente in statul de functii al Serviciului public local specializat. De asemenea s-a procedat la întocmirea fişelor fiscale aferente anului 2005. în cursul lunii februarie 2006 au fost stabilite salariile de merit pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului propriu şi al serviciilor publice subordonate Consiliului Local Municipal Bârlad.primariabarlad. 143/30. la înmânarea lor către salariaţii instituţiei şi alţi colaboratori ai acesteia şi concomitent la depunerea lor la Direcţia Finanţelor Publice. Hotararea Consiliului Local Municipal Barlad nr.2006 privind transformarea postului de consilier juridic debutant. Politia Comunitara a municipiului Barlad.2006 privind transformarea unui post de functie publica de executie din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Barlad. gradul profesional asistent.2006 privind aprobarea numarului de personal.ro şi de asemenea au fost transmise la Consiliul Judeţean Vaslui pentru a fi publicate pe site-ul acestei instituţii. 56/28. aşa cum prevede legea. 123/30. Hotararea Consiliului Local Municipal Barlad nr. gradul profesional debutant.02. 28/28.2006 privind transformarea unor posturi de functie publica de executie din cadrul Serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor. Toate proiectele de hotărâre pentru care documentaţia a fost întocmită în cadrul serviciului au fost susţinute în comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal şi în şedinţele de consiliu în care au fost adoptate iar după validare s-a asigurat punerea lor în aplicare. 29/28. a caror titulari indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru avansarea in treapta de salarizare.02.2006 privind transformarea unui post de functie publica de conducere din cadrul Serviciului Public local specializat Politia Comunitara a municipiului Barlad. în urma încetării raporturilor de muncă sau de serviciu. treapta de salarizare 3. Tot în această perioadă au fost actualizate documentele necesare depunerii declaraţiilor de impunere pentru stabilirea deducerii pe anul 2006.05.05. care au fost publicate pe site-ul Primăriei Bârlad www. a carui titular indeplineste conditiile prevazute de lege pentru avansarea in treapta de salarizare Hotararea Consiliului Local Municipal Barlad nr.Hotararea Consiliului Local Municipal Barlad nr. precum si transformarea unui numar de 23 (douazeci si trei) functii publice de executie de politist (agent comunitar) clasa a III–a.02. in functii publice de executie de politist (agent comunitar) clasa a III–a. organigramei si statului de functii realizate in conformitate cu reducerea numaruluide persoane aferent concedierilor colective pentru punerea in practica a programului de restructurare de la RAGCL Barlad. a carui titular indeplineste conditiile prevazute de lege pentru avansarea in treapta de salarizare. În perioada 1 iulie 2005 – 1 iulie 2006 s-au întocmit formele de lichidare prevăzute de lege pentru un număr de 65 persoane.

declaraţii lunare privind obligaţiile de plată faţă de bugetul asigurărilor de stat. Au fost întocmite şi/sau actualizat fişele de post în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului propriu si cu prevederile legale in vigoare specifice fiecarui compartiment 26 .numirea în funcţiile publice definitive la terminarea perioadei de stagiu. . . .statele de plată lunare pentru personalul din cadrul aparatului propriu şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local Municipal Bârlad. pe clase.În aceeaşi perioadă au fost iniţiate de serviciul nostru un număr de 420 dispoziţii având ca obiect: .fişele fiscale FF1 şi FF2 pentru angajaţii din aparatul propriu.majorarea salariilor de bază ale angajaţilor.încetarea raporturilor de serviciu.acordarea salariilor de merit. În cadrul aceleiaşi activităţi de resurse umane au fost întocmite şi centralizate: . în vederea regularizării impozitului pe venit pentru angajaţii care au realizat şi alte venituri decât cele din salarii.acordarea concediului plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani.situaţii recapitulative pentru controlul salariilor. Au fost întocmite chestionare statistice lunare. .încetarea raporturilor de muncă. au fost efectuate un număr de 820 de înregistrări în carnetele de muncă ale angajaţilor şi s-au eliberat acestora un număr de 1540 adeverinţe necesare pentru diferite instituţii. . De asemenea s-a monitorizat activitatea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual ( s-au întocmit şi multiplicat formularele de evaluare. .testarea cunoştinţelor profesionale ale personalului contractual revenit din concediul plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani. . . . din cadrul serviciilor publice de specialitate subordonate Consiliului Local Municipal Bârlad.acordarea premiilor trimestriale sau anuale. pentru consilierii municipali şi asistenţii personali. . . De asemenea. .reluarea activităţii după suspendare.încadrarea cu contract individual de muncă. grade profesionale şi trepte de salarizare. asistenţii personali precum şi pentru consilierii locali.suspendarea raportului de serviciu. s-a urmărit completarea de către aceştia şi s-au introdus în dosarele funcţionarilor publici şi personalului contractual ). semestriale şi anuale referitoare la: numărul de salariaţi. gruparea pe ocupaţii.trecerea în cadrul altui compartiment. fondul de salarii.exercitarea cu caracter temporar a funcţiilor publice de conducere vacante. . s-au transmis şefilor de compartimente. şomaj şi asigurări sociale. . . . respectiv pe categorii şi trepte profesionale pentru personalul contractual.constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor.

27 . Tot în domeniul resurselor umane a fost coordonată şi monitorizată activitatea de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici. Viceprimar şi s-a urmărit transmiterea de către compartimentele de specialitate. S-au monitorizat solicitările făcute de către locuitorii municipiului la TELVERDE şi s-a urmărit transmiterea de către compartimentele vizate a răspunsurilor la aceste solicitări. linişte şi ordine publică. fie ca urmare a intrărilor şi ieşirilor de personal. Tot în cadrul compartimentului relaţii cu publicul s-au făcut un număr de 611 înscrieri pentru audienţele acordate de către dl prefect. atât pentru aparatul propriu cât şi pentru serviciile publice de specialitate ale Consiliului Local Municipal Bârlad. În perioada supusă analizei. săptămânal. prin cursurile de perfecţionare profesională şi cursuri postuniversitare organizate de Institutul Naţional de Administraţie şi alte instituţii de învăţământ. În domeniul relaţiilor cu publicul. fie în structura organizatorică. În domeniul protecţiei muncii. în termen legal a răspunsului la problemele ridicate de cetăţeni pentru care aceştia nu au primit răspunsul pe loc În perioada 01 iulie 2005 – 01 iulie 2006 au fost primite în audienţă un număr de 2 250 persoane de către dl Primar şi un număr de 490 persoane de către dl Viceprimar. a fost desemnată persoana cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii. urbanism.precum şi punerea în aplicare a prevederilor legale cu privire la protecţia muncii şi relaţiile cu publicul. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2006 Aplicarea prevederilor legale cu privire la statutul funcţionarilor publici şi gestionarea eficientă a resurselor umane şi a funcţiilor publice. 4. s-au făcut înscrieri pentru audienţele acordate de dl Primar şi dl. S-au fundamentat cheltuielile de personal pentru anul 2006.s-a luat legătura cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui şi a fost înscrisă persoana respectivă la un curs de perfecţionare profesională în scopul însuşirii cunoştinţelor necesare pentru aplicarea în practica a legislaţiei specifice din acest domeniu. la TELVERDE au fost formulate un număr de 675 solicitări care au vizat în principal probleme legate de gospodărie comunală.În această perioadă au fost întocmite şi supuse spre aprobare statele nominale de funcţii ori de câte ori s-au produs modificări.

activitatea noastră in perioada iulie 2005 – iulie 2006 a constat în următoarele: Referitor la şedinţele comisiilor pe domenii de specialitate: Şedinţele comisiilor pe domenii de specialitate. Stiinta si Sănătate. . Cu privire la şedinţele pe comisii. Munca si Protectie Sociala – 9 membri. . Impozite şi Taxe – 9 membri. Asocieri si Programe.Comisia Juridică si de Disciplina. sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor. Tineret si Sport – 9 membri.Comisia Invăţământ. . Piete Agro-alimentare – 9 membri. au fost după cum urmează: . au fost desfăşurate următoarele activităţi: .activităţi privind rezolvarea în termenul şi cu respectarea prevederilor legale a solicitărilor. . SINTEZA ACTIVITĂŢII IN PERIOADA IULIE 2005 – IULIE 2006 În contextul celor arătate mai sus.activităţi privind pregătirea şi participarea la şedinţele plenare ale Consiliului Local. Culte. 215/2001 – privind administraţia publică locală. .aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor Consiliului Local. Primarului şi Secretarului Municipiului Barlad. COMPONENŢA SERVICIULUI Aparatul Permanent al Consiliului Local Municipal Barlad este compus din persoane cu studii superioare de specialitate (juridice.APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BARLAD Aparatul Permanent al Consiliului Local Municipal Barlad functioneaza în subordinea directă a Secretarului Municipiului Barlad. referitoare la elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementări privind activitatea Consiliului Local. 3. în principal.preluarea materialelor de la compartimentele de specialitate ale Primăriei 28 .asigurarea asistenţei de specialitate la şedinţele pe domenii de specialitate ale Consiliului Local. Cooperari. Prognoze si Programe. .Comisia Studii. organizate după alegerile din iunie 2004. Protectia Mediului si Turism. Cultura. . . 1.urmărirea respectării legalităţii materialelor înaintate spre dezbatere consilierilor municipali.Comisia Agricultura –Amenajarea Teritoriului Agricol. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI Activitatea Aparatului Permanent al Consiliului Local Municipal Barlad se axează.Comisia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism – 9 membri. care au fost adresate Consiliului Local. şi anume: . 2. administrative). Finanţe.pregătirea şedinţelor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local. pe punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. . Economie.

În legătură cu şedinţele în plen ale Consiliului Local. 49 din Legea nr.redactarea formei finale a materialelor pentru şedinţa plenară. . .pregătirea mapelor consilierilor. care se ţin în evidenţa noastră. În ceea ce priveşte şedinţele în plen ale Consiliului Local: În exercitarea atribuţiilor ce-i revin. Cu această ocazie au fost adoptate 150 de hotarari de catre consiliu. Consiliul Local al Municipiului Barlad s-a întrunit în perioada iulie 2005 – iunie 2006 după cum urmează: a) in perioada iulie – decembrie 2005 au avut loc 10 şedinţe. 215/2001 – privind administraţia publică locală.multiplicarea materialelor în urma avizării proiectelor. .invitarea persoanelor interesate. .punerea la dispoziţie a legislaţiei în baza căreia au fost promovate materialele care sunt supuse spre avizare. 29 .pregătirea materialelor care au fost avizate favorabil în vederea prezentării în plenul Consiliului Local. . . ..redactarea ordinei de zi şi a proiectelor de hotărâre în formă finală.întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor pe domenii de specialitate. Hotărârile Consiliului Local au fost comunicate Prefectului Judeţului Vaslui potrivit art. din care 6 sedinte ordinare.realizarea corespondenţei cu terţele persoane care au depus solicitări ce se pot rezolva la nivel de comisie.participarea la şedinţele de specialitate.pregătirea mapelor pentru executivul Primăriei. referitor la informarea prealabilă a cetăţenilor asupra problemelor de interes public ce urmează a fi dezbătute şi pentru o consultare şi participare activă a acestora în procesul de elaborare a actelor normative. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. 161/2003 – privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice. . . la şedinţa în plen. Aparatul Permanent al Consiliului Local Municipal Barlad a desfăşurat în anul 2005 următoarele activităţi: . . . . . 1 şedinţa extraordinara si 3 sedinte de indata. De asemenea.invitarea terţelor persoane interesate.măsuri de aducere la cunoştinţă publică prin mass-media locală a Dispoziţiei Primarului. prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi a Legii nr. s-a continuat activitatea în spiritul dispoziţiilor Legii nr. aducându-le la cunoştinţă modul de rezolvare.întocmirea Ordinei de Zi a şedinţei în plen şi a dispoziţiei de convocare pentru aprobare de către primar.consemnarea amendamentelor comisiilor de specialitate la proiectele de hotărâri dezbătute. . în conformitate cu dispoziţiile legale. dacă este cazul. . 52/2003 – privind transparenţa decizională în administraţia publică.remiterea materialelor respinse pe comisii cu adrese de înaintare sau solicitarea completării lor de către serviciile de specialitate.verificarea documentaţiilor aduse şi corectarea/întocmirea proiectelor de hotărâre.

urmărirea modului de desfăşurare şi consemnarea numărului de voturi exprimate de consilierii municipali. S-a răspuns solicitărilor primite de la petenţi privind hotărârile Consiliului Local. sesizări. conform actelor normative in vigoare.comunicarea noutăţilor legislative consilierilor. hotărârile adoptate. . Au fost comunicate actele normative ce interesează direcţiile din cadrul Primăriei şi au fost comunicate consilierilor noile apariţii legislative cu impact asupra activităţii lor. Se urmăreşte modul de aducere la îndeplinire al hotărârilor şi se consemnează acest fapt într-un registru. cereri. in prealabil. . De asemenea. dar nu mai târziu de 3 zile de la data adoptării acestora. 215/2001 – privind administraţia publică locală. Incepand cu anul 2005 prin intermediul Aparatului Permanent al Consiliului Local Municipal Barlad in colaborare cu Compartimentul de Informatica din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Municipal Barlad se realizeaza intocmirea si difuzarea catre consilieri a dosarelor de sedinta si in format electronic. cat si hotarararile care au fost adoptate de consiliu si validate. scrisori. comunicăm Prefecturii Judeţului Vaslui şi Primarului. 2 din Legea nr. de îndată. b) in perioada ianuarie – iulie 2006 au avut loc 8 şedinţe din care 6 sedinte ordinare.. Hotărârile Consiliului Local au fost comunicate Prefectului Judeţului Vaslui potrivit art. forma înaintată de executiv). Cu această ocazie au fost adoptate 174 de hotarari de catre noul consiliu. în vederea efectuării demersurilor necesare plăţii indemnizaţiilor de şedinţă pentru consilieri. Potrivit art. 49 alin.invitarea consilierilor locali la manifestările la care Consiliul Local este organizator sau coorganizator. . proiectele de hotarare.participarea la şedinţele în plen ale Consiliului Local. 49 din Legea nr. Hotărârile se comunică şi se înaintează autorităţilor. Se întocmeşte pontajul consilierilor pentru şedinţele în plen ale Consiliului Local şi pentru şedinţele pe domenii de specialitate. . contestaţii.redactarea hotărârilor adoptate în urma dezbaterilor (eventuale amendamente propuse la consemnarea şi redactarea proceselor verbale de şedinţă.aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor prin afişare la sediul Primăriei. 30 . Potrivit alin. comunicarea şi eventualele obiecţii se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop. în şedinţele plenare sau în şedinţele comisiilor pe domenii de specialitate. în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către Prefect. 2 şedinţe extraordinare. de Prefectul Judetului Vaslui. asiguranduse astfel liberul acces la informatie si transparenta decizitionala in administratia publica. Pontajul se comunică Biroului Resurse Umane. care se ţin în evidenţa noastră. direcţiilor din cadrul Primăriei şi persoanelor interesate. s-au rezolvat. 215/2001. cu ajutorul sistemului informatic sunt afisate pe Internet toate documentele ce fac obiectul unei mape de sedinta necesare pentru desfasurarea in bune conditii a sedintelor Consiliului Local Municipal Barlad. 3 al aceluiaşi articol. De la inceputul anului 2006 pana in prezent nici o hotărâre nu a fost atacată în contencios administrativ de către Prefectură.

. profesionalism.coordonarea activitatii Aparatului Permanent cu celelalte servicii si compartimente din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Municipal Barlad pentru o mai buna pregatire a sedintelor consiliului local. să poată fi accesate prin Internet de catre toate persoanele interesate in acest sens. în spiritul şi cu respectarea legislaţiei. coerenţă.4. ce urmează a fi discutate in sedintele consiliului local.continuarea implementarii noului sistem electronic abordat prin care materialele. . 31 .continuarea activităţii cu eficienţă. cu ajutorul informatizarii care joacă un rol major. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2006 .

6. ÎN CARE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BÂRLAD ŞI CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BÂRLAD SUNT PĂRŢI OBIECT 1. 10. 8. Legea 10/2001 contencios administrativ actiuni in constatare uzucapiune plangeri contraventionale revendicare Conflict de competenta daune litigiu comercial constatarea nulitatii unui act contestatie la executare punere in posesie NUMAR DE LITIGII 24 22 16 12 15 5 2 1 3 4 4 1 PARAT/RECLAMANT Primaria Barlad Primaria Barlad si Consiliul Local Barlad Consiliul Local si Primaria Barlad Primaria Barlad si Consiliul Local Barlad Primaria Barlad Primaria Barlad si Consiliul Local Barlad Primaria Barlad Primaria Barlad Primaria Barlad si Consiliul Local Barlad Primaria Barlad si Consiliul Local Barlad Primaria Barlad Primaria Barlad si Consiliul Local Barlad .LISTA LITIGIILOR AFLATE PE ROLUL INSTANŢELOR DE JUDECATĂ LA DATA DE 01. 4. 11. 5. 3. 9.06. 12.2006. 2. 7.

7/1996 perimare revizuire Legea nr. 19.13. 18. 18/1991 Anulare licitatie Alte cereri Constatare contract schimb Obligatia de a face 2 3 1 1 1 1 2 1 1 Primaria Barlad Primaria Barlad Primaria Barlad Primaria Barlad Primaria Barlad Primaria Barlad Primaria Barlad Primaria Barlad Primaria Barlad 33 . 21. 20. 16. 15. litigiu de munca Legea nr. 14. 17.

servicii. intocmirea bugetelor locale. .inregistrarea veniturilor ce urmeaza a se incasa si a veniturilor incasate.inregistrarea in evidenta analitica si sintetica a platilor efectuate.inregistrarea tuturor încasărilor şi plăţilor în numerar şi virament.acordarea avansurilor pentru deplasările personalului unităţii în afara localităţii şi în străinătate. Principalele operaţiuni realizate: . . angajatii institutiei s.SERVICIUL BUGET ŞI CONTABILITATEA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR 1. pe fiecare capitol in parte. .6 angajaţi 2.evidenţa sintetică a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar precum şi a materialelor. . COMPONENŢA SERVICIULUI Şef serviciu: Mariana Nita . efectuarea tuturor operaţiunilor în numerar prin casieria unităţii precum şi prin virament pe baza ordinelor de plată si dispozitii bugetare prin Trezoreria Barlad. . lucrari. precum si executia de casa a bugetelor aprobate ului consolidat. a obligatiilor de plata fata de furnizori.intocmirea documentelor de decontare in numerar sau prin virament. .plata restituirilor din impozite şi taxe. evidenta analitica si sintetica a modificarilor patrimoniului Consiliului Local Barlad.evidenţa salariilor personalului unităţii. . justificarea şi evidenţierea acestora.efectuarea de verificari incrucisate intre rulajul creditor si debitor ale contului „furnizori” al institutiei si rulajul creditor si debitor al societatilor furnizoare de bunuri. a îndemnizaţiilor pentru consilieri.efectuarea lunare de punctaje pentru materiale. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI Obiectul de activitate al serviciului îl reprezintă evidenţa contabilă sintetică şi analitică a cheltuielilor bugetului local. .urmărirea evidenţei încasărilor şi restituirilor garanţiei de licitaţii. Reiffeisen Bank si Banca Română de Dezvoltare.intre evidenta contabila si evidenta operativa (fisa de magazie) a gestiunilor de la serviciile din subordinea Consiliului Local Barlad.verificarea documentelor. inscrierea lor in registru de control financiar preventiv si acordarea vizei de control financiar preventiv.întocmirea dării de seamă contabile proprii. evidenţa sumelor neridicate reprezentând restituiri din impozite şi taxe. . evidenta sintetica a veniturilor realizate. . creditori. . . . centralizarea celor 20 de dări de seama ale serviciilor si institutiilor subordonate şi raportarea către Direcţia Generală a Finanţelor Publice. Banca Comercială.inregistrearea in evidenta analitica si sintetica a cheltuielilor pe fiecare capitol bugetar . .a.

47% din bugetul local. . adică 17. a bugetelor programelor finantate din fonduri ale Uniunii Europene. iar trimestrial intocmeste situatia privind executia cheltuielilor bugetare angajate.intocmirea listelor de investitii si a detalierelor de cheltuieli aferente fiecarui buget in parte. 35 .intocmirea proiectelor de hotatiri ale consiliului local pentru operatiuni ce se refera la modificari ale patrimoniului.intocmirea conturilor de executie bugetara pe fiecare buget in parte. .centralizarea propunerilor privind casarea obiectelor de inventar si mijloacelor fixe si intocmirea actului de decizie al primarului in acest sens. efectuarea propunerilor de rectificare bugetara ori de cite ori este necesar.efectueaza impreuna cu Trezoreria Barlad a controlului salariilor si apoi se efectueaza viramentele legate de plata salariilor. sau al consiliului local acolo unde legislatia o impune. cu detaliere pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetara.2004 – 23. .efectueaza inventarieri inopinate la caseria institutiei.intocmirea si transmiterea catre Directia de Statistica a judetului Vaslui a unor raportari privind protectia mediului. catre Ministerul Finantelor Publice pentru creditele contractate.urmărirea încasărilor şi plăţilor efectuate pentru proiectele finanţate de Uniunea Europeană derulate prin Primăria Municipiului Barlad în valută şi lei. a bugetului imprumuturilor interne pentru investitii. . .efectuarea de raportari la termenele stabilite de actele normative in vigoare.2004 – 23. . 3. .06. .06. . 82/1991 si a altor acte normative. .06.2006 Bugetul local al municipiului Barlad realizat in perioada 23.intocmirea si depunerea la termenul prevazut de lege a declaratiilor privind contributiile sociale.cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 144 389 342 mii lei. a bugetului activitatilor autofinantate sau finantate partial din venituri proprii. .. a Legii contabilitatii nr. .50 % din bugetul local adică 309 910 480 mii lei. . SINTEZA ACTIVITĂŢII IN PERIOADA 23. .06. a bugetelor veniturilor si cheltuielilor dinafara bugetului local. .analiza propunerilor bugetarea si intocmirea bugetului local.verifica la beneficiari realitatea sumelor solicitate sub forma de subventii.participarea la inventarierea anuala a patrimoniului si la orice inventar de predare – primire.2006 a fost de 826 525 774 mii lei din care: .efectuarea deschiderilor de credite si a virarilor de credite bugetare. 45/2003 privind finanţele publice locale. Activitatea serviciului se bazeaza pe respectarea Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. .centralizarea propunerilor bugetare ale celor 59 de institutii si servicii din subordinea Consiliului Local Barlad si Primaria Barlad.veniturile proprii reprezintă 37.verifica in teren lucrarile de reparatii executate.

dobânzi 4 144 333 mii lei .alte surse ( credite): 29 400 000.0 mii lei Cap. dezvoltare publică şi locuinţe 74 559 384 mii lei .ale servicii publice generale (evidenta populatiei) 946 479 mii lei .rambursări de împrumut 13 533 254 mii lei În ceea ce priveşte detalierea cheltuielilor de capital: Consiliului Local al Municipiului Barlad a realizat in perioada 23.transport şi comunicaţii 55 883 745 mii lei .mediu si ape 32 405 468 mii lei .autorităţi executive 44 639 265 mii lei .servicii.2004 – 23.bugetul local: 52 436 378 mii lei .cheltuieli de personal 497 907 444 mii lei .subvenţii pentru diferenţă preţ transport local de calatori din buget local 1 615 692 mii lei . creşe. .27% din bugetul local.asistenţă socială 63 908 683 mii lei . livrată populaţiei = 7 270 000 mii lei.0 mii lei Aceste valori au fost repartizate pe capitole: Cap.transferuri 34 694 140 mii lei . din care: .rambursări împrumut 13 533 254 mii lei .sume defalcate din TVA pentru subvenţionarea energiei termice.06.06.Total: 1 656 739.subvenţii pentru diferenţă preţ energie termică din bugetul de stat 7 270 000 mii lei .subvenţii pentru diferenţă preţ energie termică din bugetul local 4 482 416 mii lei .mii lei .cheltuieli capital 52 436 378 mii lei .2006 investiţii.ordine publica si siguranta nationala 19 997 836 mii lei . La cheltuieli.învăţământ 474 612 065 mii lei .88% din bugetul local. se prezinta în detalierea economică astfel: Cheltuieli total: 825 352 352 mii lei.cheltuieli materiale 205 771 744 mii lei .cultură şi religie 22 377 296 mii lei . repartizată astfel: .fond rulment 1 173 422 mii lei În detaliere funcţională cheltuielile realizate se prezintă astfel: . respectiv 473 376 336 mii lei. adică 0. Cheltuieli pentru organele executive . Ordine publica si siguranta nationala 775 044 mii lei 36 .subvenţii pentru institutiile din subordine (cimitir.alte acţiuni economice 1 888 607 mii lei . cu o valoarea totala de: 81 836 378 mii lei.dobânzi aferente datoriei publice 4 144 333 mii lei . politia comunitara) 3 496 951 mii lei .Cheltuieli total: 825 352 352.sume defalcate din TVA pentru bugetele locale pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat. centre judeţene şi locale de consultanţă agricolă 57. realizarile bugetului local al municipiului Barlad..sănătate 16 455 937 mii lei .

0 mii lei din care: . .Plati de dobinzi si alte cheltuieli 6 260 800 mii lei.Cultură.Învăţământ 522 700 398.Total: 21 209 124.Alte acţiuni economice 2 090 000 mii lei.9 598 231 mii lei Cap.0 mii lei .Cap. Cultura.Gospodărie comunală şi locuinţe 106 233 200. Sanatate 10 000 000 mii lei Cap.0 mii lei. . . . . Gospodărie comunală şi locuinţe .Transferuri catre Consiliul Judetean 1 290 000 mii lei. Totalul cheltuielilor aprobate pentru perioada 23. . Mediu si ape .06.0 mii lei Cap. Asistenţa socială – 8 019 994.Total: 11 320 883 mii lei Cap.2006 s-au aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Barlad.Mediu si ape 45 240 400 mii lei.0 mii lei Cap.06.0 mii lei din care: .Sănătate 8 656 000 mii lei . religie si actiuni privind activitatea sportiva – 683 543.0 mii lei Cap. Transporturi şi comunicaţii . .Autorităţi executive: 51 234 077.06.2006 sunt de 404 447 089 mii lei Repartizarea sumelor pe capitole bugetare s-a făcut astfel: .Rambursari de imprumuturi 13 100 000 mii lei Total: 978 903 861 mii lei 37 . religie si actiuni privind activitatea sportiva 32 555 890.2004 – 23.2004 – 23. 24 rectificări de buget.Transporturi şi comunicaţii 58 398 043.Total: 7 994 320.06. Alte acţiuni economice – 11 578 500.0 mii lei. Învăţământ .Asistenţă Socială 97 310 353.Alte servicii publice generale (evidenta populatiei) 3 844 100 mii lei. .0 mii lei buget local .Combustibili si energie 3 700 000 mii lei.Ordine publica si siguranta nationala 26 290 600 mii lei.0 mii lei În perioada 23.0 mii lei Cap. .

analiza. . OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI Atributiile principale ale personalului din cadrul acestui serviciu sunt : .inregistrarea si urmarirea acitarii debitelor privind amenzile.deschiderea pe fiecare rol a unui dosar fiscal.preia. constatarea si controlul impozitelor si taxelor . verifica documentele necesare radierii autoturismelor . . .recalcularea impozitului in cazul in care au intevenit modificari de proprietate sau de suprafete. autorizarii sau a dezbaterii succesorale. . Componenta – 11 persoane (10 persoane de executie + sef serviciu ) 2. 38 . precum si deschiderea pozitiilor de rol conform titlurilor executorii.opereaza scutirea de impozite cu respectarea prevederilor legale.avizeaza propunerile in legatura cu acordarea de facilitate fiscale. .primirea. Cerassela Pierina Apostol. urmarirea si incasarea la buget a veniturilor provenite din impozite sit axe locale precum si a celorlalte venituri din programul de venituri parte integranta din buget. . .operarea zilnica in registrul veniturilor a incasarilor zilnice.stabilirea.impunerea cladirilor. care cuprinde toate documentele prevazute in legislatia fiscala intocmite in ordinea si la termenele prevazute de aceasta. a debitelor stabilite si transmitere a acestora spre urmarire si incasare.verifica in evidentele fiscale istoricul de rolurilor atat la cerere cat si din oficiu.verifica declaratiile de impunere pentru mijloacele de transport. .pregatirea documentatiilor in vederea sustinerii proceselor in instanta vizand stabilirea.verificarea declaratiilor de impunere si a actelor ce atesta dobandirea sau pierderea calitatii de proprietar asupra bunurilor. .SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE DE LA PERSOANE FIZICE 1.stabilirea valorii de impozitare a bunurilor in vederea instrainarii. .aplicarea graduala a masurilor de executare silita in cazul debitelor restante. cercetarea si raspunsul la timp si in concordanta cu legea la solicitarile contribuabililor. COMPONENTA SERVICIULUI Sef Serviciu Impozite si Taxe de la Persoane Fizice – ec. urmareste incasarea taxei auto. . etc.confruntarea lunara sau ori de cate ori este nevoie a incasarilor din trezorerie cu cele din evidenta analitica pe platitori a debitelor incasate . .identificarea platitorilor si urmarirea achitarii debitelor de catre contribuabili. . urmarirea si inscrierea in evidenta analitica deschisa pe platitori.verifica veridicitatea declaratiiilor fiscale cu cele de pe teren pentru o cat mai reala baza de date. terenurilor si mijloacelor de transport precum si a altor bunuri care prin lege sunt supuse impozitarii. . . . .

-aplicarea de sanctiuni prevazute in actele normative tuturor contribuabililor care incalca legiscatia fiscala si luarea tuturor masurilor de corijare a deficientelor constatate.. . .asigurarea intocmirii corecte si la termen a situatiilor statistice si a informarilor privind activitatea de stabilire. constatare si urmarire a impozitelor si taxelor datorate de contribuabili.aducerea la indeplinire a masurilor asiguratorii si efectuarea procedurii de executare silita in vederea realizarii creantelor apartinand bugetului local atunci cand aceasta forma de realizare se impune. 39 .indruma si spijina orice contribuabil pe linia respectarii legislatiei fiscale privind achitarea obligatiilor fata de bugetul local.

activitatea contribuabililor. COMPONENŢA SERVICIULUI Şef Serviciu: ec. . emite chitanţe şi depune sumele încasate zilnic la casieria unitătii. depuse de contribuabilii persoane juridice. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Juridice din cadrul Direcţiei Economice are următoarele atribuţii principale ¤ constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice.se analizează permanent.se aplică sancţiunile prevăzute de actele normative tuturor contribuabililor care încalcă legislaţia fiscala şi ia toate măsurile pentru înlăturarea deficienţelor constatate. taxă pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate. . taxă hotelieră. ramasite. încasările din debite. pe teren. se operează în Partida de venituri. taxă mijloace de transport. ¤ colectarea şi executarea obligaţiilor bugetare datorate de persoane juridice prin executarea şi încasarea creanţelor bugetului local.se asigură întocmirea în termen a situaţiilor statistice şi informaţiilor privind 40 . majorări. ¤ evidenţa contabilă sintetică şi analitică a veniturilor bugetului local de la persoane juridice. Mirel Ţîrcă . . cât şi încasările efectuate de operatorul de calculator sau de inspectorii de teren.zilnic.se încasează debite.se verifică realitatea documentelor şi a declaraţiilor privind impunerea. impozit spectacole. . condiţiile şi posibilităţile acestora de realizare a veniturilor şi existenţa bunurilor mobile şi imobile supuse impozitării. . in cadrul Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Juridice se desfaşoară urmatoarele activitaţi: . constată şi stabileşte impozitele şi taxele pentru persoane juridice şi comunica acestora valoarea impozitelor şi taxelor.se întocmesc borderourile de debitare şi scădere şi le înregistrează în evidenţele sintetice şi analitice pentru fiecare contribuabil în parte. ¤ control fiscal În evidenţa serviciului se află un număr de 1 012 persoane juridice plătitoare de impozit pe clădiri. Pentru efectuarea procedurii de constatare şi stabilire a impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice şi evidenţa contabilă sintetică şi analitică a veniturilor bugetului local de la persoane juridice. majorări sau penalităţi pe surse de venituri. .10 angajaţi 2.SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE DE LA PERSOANE JURIDICE 1. trimestrial sau ori de cate ori este necesar .se verifică. . teren.restanţe.se intocmeste lista de ramasite la sfarsitul fiecarui an fiscal. penalităţi de întârziere în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare.

au fost verificate 95 persoane juridice. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2005 În perioada iulie 2005 – iunie 2006 în cadrul Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Juridice s-au desfăşurat următoarele activităţi: . stabilire şi evidentă a impozitelor şi taxelor de la persoane juridice. Împunerea în cazul persoanelor juridice se face în baza declaraţiilor de impunere depuse de către aceştia anual.asigură urmărirea şi încasarea debitelor restante precum şi restituirea sau compensarea sumelor plătite în plus conform dispoziţiilor legale în vigoare. inclusiv titlul executoriu pentru creanţele constatate de organele de specialitate ale Primăriei municipiului Bârlad sau a altor instituţii. .întocmeşte actele necesare aplicării procedurii de executare.pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor locale au fost intocmite inştiintari de plata (1 137).activitatea de constatare.pe baza datelor obţinute. Pentru efectuarea procedurii de colectare şi executare.941 declaraţii de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri. . băncile precum şi alte modalităţi prevăzute de legislaţia în vigoare.au fost soluţionate un număr de 119 de radieri auto şi 286 cereri de inscriere autovehicule . . . . Oficiul Registrului Comerţului. procese verbale de sechestru. stabilindu-se diferenţe de impozite. blocari de 41 . .1 032 declaraţii pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport auto. . sesizãri şi reclamaţii cu privire la constatarea.colaborează cu organele Ministerului de Interne.12 declaraţii decont privind taxa hotelieră. teren . astfel: . stabilirea şi urmãrirea impozitelor şi taxelor datorate de contribuabilii persoane juridice. urmând ca realitatea declaraţiei să fie verificată pe teren de inspectorii de specialitate ai serviciului. cu dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente în sumă de 108 mii lei.au fost prelucrate declaraţii-deconturi de impunere pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoane juridice.623 declaraţii pentru stabilirea taxei de folosire a mijloacelor de reclamă şi publicitate. 3.calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru debitele neachitate la termenele scadente de persoanele juridice. pană la data de 31 ianuarie a fiecărui an.înregistrează în registrele rol datele soluţionării dosarului. . .22 declaraţii pentru stabilirea impozitului pe spectacole.cercetarea şi soluţionarea unui numar de 1 180 cereri. .au fost eliberate un numar de 562 certificate fiscale .identifică şi individualizează bunuri mobilesau imobile ce urmează a fi sechestrate precum şi indică valori estimative a fiecărui bun . somatii (463). analizează şi hotărăşte măsurile de executare a creanţelor bugetare. . . Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Juridice: .întocmeşte dosar pentru fiecare contribuabil pentru debitele primite spre executare.

precum şi exactitatea datelor contabile furnizate legate de obiectul activităţii. sistematică. .perfectionare şi specializare. taxe şi alte venituri datorate şi neachitate la termen de către persoanele juridice.conturi in urma carora s-au recuperate importante sume reprezentand creante ale bugetului local . prelucrarea şi păstrarea documentelor pentru o evidenţă contabilă cat mai fidelă.aplicarea procedurilor de executare silită în conformitate cu legislaţia în vigoare. .valorificarea bunurilor mobile şi imobile sechestrate în vederea recuperării debitelor. . .verificarea unui număr mai mare de agenţi economici (verificarea reevaluarilor la cladiri) şi stabilirea corectă a impozitelor datorate.inventarierea masei impozabile si descoperirea de noi materii impozabile ( ex.înregistrarea cronologică. 1 2 3 4 5 DENUMIRE VENIT Impozit cladiri persoane juridice Impozit teren persoane juridice Taxa auto persoane juridice Taxa firma persoane juridice Impozit spectacol TOTAL REALIZAT IN IUNIE – DEC 2005 1 089 478 580 629 52 405 25 564 1 652 1 749 728 REALIZAT IN IAN – MAI 2006 520 745 268 927 34 815 38 135 885 863 507 42 .încasarea la bugetul local a sumelor reprezentând impozite. taxa firma) NR.actualizarea bazei de date existentă la nivelul serviciului.constituirea bazei de date informatizata prin intoducerea datelor privind impozitele şi taxele locale din evidenta manuala in evidenta computerizata in programul FInBit . . OBIECTIVE . .urmărirea realizării în termen a tuturor situaţiilor solicitate. CRT. . .Situatia incasarilor pe surse de venit este prezentata in tabelul urmator 4. .controlul operaţiunilor efectuate şi al procedeelor de prelucrare utilizate.

Constantin Constantinescu. .06. ca parte componentă a inspectoratului pentru situaţii de urgenţă. Termen: 30.2006.2 muncitori calificaţi 2. 3. e.Inspector – Gică Bocan .Şef Serviciu – Adrian George Trandafir .apărarea vieţii.Tehnician – Alexandru Petrea . 43 . Dezvoltarea colaborării cu structurile similare pentru situaţii de urgenţă profesioniste şi voluntare din oraşele înfrăţite cu municipiul Bârlad. 4. b. OBIECTUL DE ACTIVITATE Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă are ca obiect de activitate următoarele: . care să permită restabilirea rapidă a stării de normalitate. a.Inspector – Laurenţiu Juverdeanu . pe timpul producerii unor situaţii de urgenţă. Constituirea unui depozit cu materiale de primă urgenţă şi ajutor umanitar pentru situaţii de dezastre. Extinderea spaţiului pentru depozitul de materiale de protecţie civilă prin construirea unui garaj pentru autovehicolul din dotare.2006. Continuarea modernizării sistemului de înştiinţare-alarmare al municipiului Bârlad. Termen: 30. a valorilor materiale şi culturale importante. c. sănătăţii şi bunurile populaţiei.Activităţi de interventie la inundaţiile din lunile iulie-august 2005 . SINTEZA ACTIVITĂŢILOR ÎN ANUL 2005 . 1.Realizarea structurilor organizatorice la agenţii economici şi instituţii şi întocmirea planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă pe factori de risc. f. realizarea structurilor la nivelul municipuilui şi a operatorilor economici.Activităţi specifice de intervenţie în urma cutremurului din octombrie 2005 .10.Participarea la aplicaţiile organizate în municipiile Vaslui şi Huşi.09. . d-nul ing.2006. Studierea şi punerea în aplicaţie a noii legislaţii privind protecţia civilă.SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Seviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă funcţionează în subordinea directă a Primarului Municipiului Bârlad. d. COMPONENŢĂ : . Termen: 01. prin achiziţionarea de sirene electronice şi conectarea lor la dispeceratul de comandă al municipiului. a mediului înconjurător. Identificarea unor surse de finanţare interne şi externe pentru înbunătăţirea dotării cu utilaje şi materiale de intervenţie a inspectoratului municipal pentru situaţii de urgenţă în colaborare cu Consiliu Local şi Primăria Municipiului Bârlad. OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII PROTECŢIEI CIVILE PENTRU ANUL 2006.

j. h. 44 . pentru protejarea lor.g. Organizarea unor acţiuni de prevenire specifice protecţiei civile. Tăierea arborilor cu pericol de prăbuşire la ploi şi furtuni. a informării cetăţenilor municipiului Bârlad cu privire la măsurile ce trebuiesc luate în situaţii de urgenţă. Organizarea împreună cu presa locală. i. Decongestionarea spaţiilor de acces pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. acţiuni ce vin în sprijinul cetăţenilor municipiului Bârlad. în funcţie de factorii de risc. din cartierele cu blocuri de locuit.

COMPONENŢA SERVICIULUI Şef ing. Barlad. .Coordonarea programelor cu privire la protejarea monumentelor şi a zonelor istorice. situate in str. . 14.05. 45 .2005 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica aunor suprafete de teren apartinand domeniului public sau privat al municipiului Barlad pentru construirea de balcoane la parterul blocurilor.Întocmire şi avizare de studii şi documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului.2005 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire Scoala gen.2 referenti 2.2005 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire spatiu comercial. OBIECTUL DE ACTIVITATE 2.SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI Compartimentul urbanism funcţionează în prezent în subordinea directă a primarului Municipiului Barlad. CONSTANTIN CONSTANTINESCU Activitatea acestui compartiment este coordonată de arhitectul sef. Gliga Sorin .Elaborare documentaţii de urbanism: .3 inspectori . 153 din 30.2 consilieri . Barlad HOTARAREA nr.Elaborare proiecte de hotărâre privind avizarea următoarelor documentaţii de urbanism: HOTARAREA nr.Gestionarea bazei de date cu documentaţii de urbanism şi a activităţii de planificare urbană. HOTARAREA nr. 2. cu regim de inaltime P+2E. . Republicii nr. Ea este structurată astfel: 1. cu regim de inaltime P+3E. 154 din 30. 152 din 30. situate in str. ing. pe domeniul privat al municipiului Barlad. Primaverii nr.1 ACTIVITATEA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI .05. pe teren proprietate private. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2005 – 2006 . domnul ing.Realizarea rapoartelor statistice cu privire la activitatea Compartimentului Urbanism. Sorin Gliga. 27. nr.05.

182 din 15. cu regim de inaltime S+P+2E pe teren proprietate private. Milea nr.06. 225 din 21. 1. din municipiul Barlad HOTARAREA NR. Ana Ipatescu nr. 14. cu regimul de inaltime P+3E. 1 bis. HOTARAREA nr. din municipiul Barlad HOTARAREA nr. 183 din 15. 10. Republicii nr. pe teren propietate private. birouri si spatii de cazare. extindere pe orizontala si verticala.2005 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de teren apartinand domeniului public sau privat al municipiului Barlad pentru construirea de balcoane la parterul blocurilor. pe teren proprietate private. 163 din 16. Dragos Voda). Primaverii nr. 181 din 15. 164 din 16.07. situate in str. cu regim de inaltime P+1E.2005 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire. Barlad HOTARAREA NR. M. cu regim de inaltime P+1E pe teren proprietate privata. 19. Bagdasar nr. spatiu commercial si imprejmuire proprietate.2005 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinta . situate in str.09. 43 Barlad.06. cu regim de inaltime parter. pe teren proprietate private. 2-2bis.2005 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire spatiu comercial. situate in str. HOTARAREA nr.2005 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire. 226 din 21. G-ral V. cu regimul de inaltime.2005 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire spalatorie auto si vulcanizare.09. Barlad. pe teren proprietate privata.07. situata in str.cu regimul de inaltime P+1E.2005 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire spatii de depozitare si birouri.07. pe teren proprietate private.07. Barlad HOTARAREA NR. 8. 81 (cu acces din str. pentru construirea de spatii comerciale cu caracter provizoriu 46 . 227 din 21. cu regim de inaltime P+1E. 199 din 15.2005 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinte si spatii comerciale. spatiu commercial si locuita. Popa Sapca NR. pe teren proprietate private.09. 229 din 21. 184 din 15. Barlad. situate in str.09.2005 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire atelier service auto. situate in str. HOTARAREA nr. situate in str.2005 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de teren apartinand domeniului public sau privat al municipiului Barlad pentru construirea de balcoane la parterul blocurilor. Dambovitei nr. HOTARAREA nr. situata in str. Barlad HOTARAREA NR.07.2005 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de teren apartinand domeniului public sau privat al municipiului Barlad. Viteazul nr. lotul nr.HOTARAREA nr. HOTARAREA nr. parter.

situate in str. 282 din 30. pe teren proprietate privata.2005 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire. 2. HOTARAREA nr. Aviatiei nr. 3. 263 din 25. locuinta. cu regim de inaltime P+1E+M. situate in str. Caragiale nr. pe teren proprietate private. 26 Barlad. situate in str. 281 din 30. cu regim de inaltime P+1E. Barlad HOTARAREA NR.11. 230 din 21.2005 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de teren apartinand domeniului public sau privat al municipiului Barlad pentru construirea de balcoane la parterul blocurilor HOTARAREA nr. 280 din 30. situate in str.09. pe teren proprietate private. cu regim de inaltime P+1E.11. S.2005 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinta. 260 din 25.2005 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de teren apartinand domeniului public sau privat al municipiului Barlad pentru construirea de trepte de acces HOTARAREA nr.2005 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire sediu firma si locuinta de serviciu. pentru construirea de garaje cu character provizoriu HOTARAREA NR. 2.2005 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de teren apartinand domeniului public sau privat al municipiului Barlad. pentru construirea de spatii comerciale cu caracter provizoriu HOTARAREA nr. Vasile Voiculescu nr. Vasile Voiculescu nr. lot. 283 din 30. pe teren proprietate privata.2005 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de teren apartinand domeniului public sau privat al municipiului Barlad pentru construirea de balcoane la parterul blocurilor HOTARAREA nr. 311 din 20.2005 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinta.2005 Privind aprobarea Planului Urbanitic de Detaliu pentru construire locuinta. Barlad HOTARAREA NR. pe teren proprietate privata.11.10. situate in str. Barlad HOTARAREA NR. 262 din 25. situate in str.11.11. Primaverii nr. L. Barlad 47 .10. pe teren proprietate privata. cu regim de inaltime S+D+P. cu regimul de inaltime P+1E+M. Belloescu nr. 3. 7. cu regimul de inaltime P+M.2005 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire spatiu comercial.12. Barlad HOTARAREA nr.2005 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinta.2005 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de teren apartinand domeniului public sau privat al municipiului Barlad. situate in str. 123. 261 din 25. HOTARAREA nr.10. Republicii nr. 284 din 30.11. I.10. cu regimul de inaltime P+1E si terasa. pe teren proprietate private.7. Barlad. 279 din 30.HOTARAREA nr.

Republicii nr. 12 din 31.01. cu regim de inaltime P+1E. pe teren proprietate privata.02.2006 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire birou Notariat Public. M. 5. pe teren proprietate privata. pe teren proprietate privata. situate in str.2006 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire spatiu comercial. situate in str. pe teren proprietate privata. Primaverii nr. cu regim de inaltime P+2E. pe teren proprietatea private. Barlad HOTARAREA nr. lot 2 si 3. situate in str. cu regim de inaltime P+1E+M.2006 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinta. 19. 312 din 20.2005 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire spatiu comercial. Al. Republicii nr. pe teren proprietate privata.12. 35 din 28.2005 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de teren apartinand domeniului public sau privat al municipiului Barlad pentru construirea de balcoane la parterul blocurilor HOTARAREA nr. 37 din 28. situate in str. 50.2006 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de teren apartinand domeniului public sau privat al municipiului Barlad pentru construirea de balcoane la parterul blocurilor 48 .HOTARAREA nr. Barlad HOTARAREA nr. 3. cu regim de inaltime P+1E. pe teren proprietate privata. Barlad HOTARAREA nr. 34 din 28. Eminescu nr. Barlad HOTARAREA nr. Barlad HOTARAREA nr. cu regim de inaltime P+1E.02. situate in str. 8 din 31.01. 9. HOTARAREA nr. 2. situate in str. str. cu regim de inaltime P+1E. 33 din 28. 241 (lot 1). situate in extravilan. situate in str.2006 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire spatiu comercial. 9 din 31. 313 din 20. 235. cu regim de inaltime P+M. Barlad HOTARAREA nr. pe teren proprietate privata. 11 din 31. Barlad HOTARAREA nr.2006 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire spatiu commercial si locuinta .2006 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire spatiu commercial si sediu administrative.01. Republicii nr. 36 din 28.01. Sahia nr.12.02. cu regim de inaltime P+M. cu regim de inaltime parter. 81. Stefan cel Mare nr. Tecuciului nr.2006 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de teren apartinand domeniului public sau privat al municipiului Barlad pentru construirea de balcoane la parterul blocurilor HOTARAREA nr.2006 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire spatiu commercial si birouri.01. situate in str.2.02. Barlad HOTARAREA nr. Republicii nr. pe teren proprietate privata. 10 din 31.2006 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire centru distributie produse alimentare.

Constantin Hamangiu nr. situate in str. situate in str. 20 .2006 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de teren apartinand domeniului public sau privat al municipiului Barlad pentru construirea de balcoane la parterul blocurilor HOTARAREA nr. cu regim de inaltime P+2E.03. 135 din 30. pe teren proprietate privata.2006 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire spatiu comercial. cu regim de inaltime Parter. situate in str. 95/20.04.03. Republicii nr. cu regim de inaltime Parter . pentru strada Republicii.HOTARAREA nr. pe teren proprietate privata. 65 din 31.5. cu regim de inaltime D+P+2E.2006 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire spatiu comercial. 94 din 20. Barlad HOTARAREA nr. Barlad HOTARAREA nr. 8. 241 bis ( lot 2). situate in str. Gh. 4. 96 din 20.2006 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de teren apartinand domeniului public sau privat al municipiului Barlad pentru construirea de balcoane la parterul blocurilor HOTARAREA nr. pe teren proprietate privata. 80 din 31. 67 din 31.2006 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de teren apartinand domeniului public sau privat al municipiului Barlad.2006 Privind aprobarea realizarii Planului Urbanistic Zonal.2006 Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de teren apartinand domeniului public sau privat al municipiului Barlad pentru construirea de balcoane la parterul blocurilor. pe teren proprietate privata. pe teren proprietate privata. Barlad HOTARAREA nr.2006 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire spatiu comercial. pe tronsonul cuprins intre SC FEPA SA si SC CONFECTII SA Barlad HOTARAREA nr.2006 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinta si spatii comerciale la parter. 165. Barlad HOTARAREA nr. Primaverii nr. pe teren proprietate privata. Republicii nr. cu regim de inaltime P+1E si amenajare parcare .2006 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire spatiu comercial. Barlad HOTARAREA nr. municipiul Barlad.03.Paloda nr. situate in str. 134 din 30. 49 .2006 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire birouri firma.05. 66 din 31. situate in str. 68 din 31. Asachi nr. pe teren proprietate privata. cu regim de inaltime P+M. cu regim de inaltime P+1E.03.04.04.22. 262. 64 din 31.04. Barlad HOTARAREA nr.03. situate in str.2006 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinta. Republicii nr.05. Barlad HOTARAREA nr. 97 din 20. pentru construirea de spatii comerciale cu caracter provizoriu HOTARAREA nr.03.

formularea răspunsurilor către beneficiari referitor la solicitările care au la bază documentaţii necorespunzătoare . cât şi pentru lucrări de instalaţii SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2005 . autorizării executării lucrărilor de construcţii.123 autorizatii de ocupare a domeniului public. în funcţie de stadiul execuţiei. suprafaţă utilă. autorizaţiilor de construire şi a proceselor verbale de recepţie care stau la baza eliberării autorizaţiei de funcţionare . în cazul nerespectării măsurilor dispuse în procesele verbale de constatare a contravenţiilor la termenul stabilit precum şi a contestaţiilor .Raport statistic lunar cu privire la situaţia Autorizaţiilor de construire eliberate. S-au înregistrat 2852 cereri intrate in registratura Serviciului Urbanism. valoare. .întocmirea Proceselor verbale de constatare a contravenţiilor .regularizarea taxei de autorizare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare .întocmirea referatelor şi dispoziţiilor de demolare în cazul construcţiilor ilegale de pe domeniul public şi urmărirea punerii lor în aplicare . 50 . pe categorii de construcţii. transmise către Direcţia Judeţeană de Statistică: .539 autorizaţii de construire . etc) 2.înregistrarea Certificatelor de Urbanism şi Autorizaţiilor de Construcţie emise pentru lucrări de construcţii.179 acorduri unice .Raport statistic anual cu privire la numărul de locuinţe construite şi indicii caracteristici ai acestora (suprafaţă construită.formularea punctelor de vedere la dosarele privind autorizaţiile emise . S-au intocmit un numar de 110 de procese verbale de predare primire amplasament.Raport statistic trimestrial cu privire la numărul de locuinţe construite. suprafaţă locuibilă. S-au întocmit 11 de procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei S-au efectuat un numar de 133 procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor.S-au întocmit următoarele rapoarte statistice.verificarea actelor.2006 În decursul acestei perioade s-au redactat: . S-au efectuat un numar de 182 de controale ca urmare a anuntului de incepere a lucrarilor.2.întocmirea dosarelor pentru a fi înaintate în instanţă de către Serviciul Juridic.978 certificate de urbanism . documentelor şi proiectelor tehnice în vederea redactării certificatelor de urbanism. ACTIVITATEA DE AUTORIZĂRI ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII . .rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor persoanelor fizice şi juridice intrate prin registratură sau verbale .aplică şi execută legile în vigoare în domeniul urbanismului. precum şi cele în domeniul controlului şi disciplinei în construcţii .

uri.3. Hotărâri de Consiliu privind concesionări de terenuri. avize de dezmembrare teren. adeverinţe de teren intravilan. adeverinţe de existenţă a construcţiei. inexistenţă a construcţiei. PUZ . eliberarea de planuri de situaţie.Îndeplinirea atribuţiilor cu mai multă promptitudine . schimb de terenuri. atribuirea de numere stradale şi schimbări de denumiri de stradă.OBIECTIVE PENTRU ANUL 2006 . participări la expertize în teren şi dosare de instanţă şi administrarea Sistemului Informatic Geografic de Administrare a Municipiului Barlad. 51 . eliberarea de planuri parcelare şi extrase CF pentru aplicarea Legea 10/2001. ACTIVITATEA DE BANCA DE DATE URBANĂ .Colaborarea operativă între direcţii şi servicii în toate domeniile de activitate 2.eliberarea de certificate de urbanism.

SERVICIUL CADASTRU IMOBILIAR EDILITAR, BANCĂ DE DATE ŞI REGISTRUL AGRICOL
28.06.2005 – 27.06.2006
Serviciul Cadastru Imobiliar Edilitar - Bancă de Date şi Registrul Agricol a fost reînfiinţat prin Hotărârea CLM Bârlad nr. 303/20.12.2005.

COMPONENŢĂ :
Şef Serviciu Consilier superior Inspector 1 principal 1 Inspector 1 principal 1 Inspector 1 principal 3 Referent 3 principal 1 2 – posturi vacante. Ing. Lucian Volintiru Ing. Fani Luchianov Ing. Alis Liliana Postolache Ing. Creola Viorica Condorăţeanu Ing. Nigrittela Maria Ciripescu Iuliana Veronica Ursu

OBIECTUL DE ACTIVITATE:
evidenţierea patrimoniului public şi privat al municipiului Bârlad; propuneri de valorificare a patrimoniului public şi privat al municipiului Bârlad, aplicarea prevederilor legilor proprietăţii – 18/1991, 44/1994, 112/1995, 10/2001, 1/2000, 247/2005; efectuarea de măsurători, schiţe, ridicări topografice, verificări în teren; relaţii cu publicul; colaborarea cu alte servicii ale Primăriei Municipiului Bârlad; colaborarea cu alte instituţii publice; completarea şi actualizarea registrului agricol şi a alte activităţi legate de acesta – situaţii statistice, eliberarea biletelor de proprietate, a certificatelor de producător, a adeverinţelor cu privire la terenurile agricole;

NR. CRT.
1. 2.

ACTIVITATEA
Proiecte de hotărâri iniţiate Propuneri pentru constituirea dreptului de proprietatea asupra terenurilor în condiţiile art. 36 din legea 18/1991, privind fondul funciar, republicată. Întabularea în Cartea Funciară a municipiului Bârlad a dreptului de proprietate asupra terenurilor concesionate în vederea realizării de construcţii. Soluţionarea cererilor formulate în temeiul Legii nr. 247/2005 Certificate de nomenclatură stradală şi adresă Contracte de păşunat pentru crescătorii de ovine Taxă de păşunat încasată de la crescătorii de bovine
52

NUMĂR
40 638

3. 4. 5. 6. 7.

9 317 49 7 22.000 lei RON

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Certificate de producător 33 Adeverinţe cu privire la deţinerea de terenuri agricole 25.000 Bilete de proprietate pentru animale 205 Declaraţii de impunere terenuri agricole 100 Extrase din registrele agricole vechi 45 Adeverinţe cu privire la deţinerea de terenuri agricole 30 solicitate de organele de poliţie Situaţii şi rapoarte statistice 10 Dosare pentru acordarea de subvenţii la animale 35 Participarea la audienţele susţinute de Dl. Primar Participarea la activitatea comisiei interne de analiză constituită în condiţiile Legii nr. 10/2001, republicată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în proprietatea statului în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. Verificări în teren, măsurători topografice, întocmirea de schiţe. Răspunsuri la scrisori şi adrese ale cetăţenilor, instituţiilor publice şi agenţilor economici, acordarea de asistenţă de specialitate cetăţenilor S-a început completarea Registrului agricol 2006. S-a activat atunci când a fost necesar Comandamentul Antiepizootic

În perioada de referinţă a acestui raport, împreună cu alte servicii din Primăria Municipiului Bârlad, prin vânzarea sau concesionarea unor bunuri imobile aparţinând municipiului Bârlad, s-au adus la bugetul local circa 30 000 000 000 lei ROL sau 3 000 000 lei RON.

53

SERVICIUL DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCATIVA SI ASOCIATIE DE PROPRIETARI
In perioada 30.06.2005 – 30.06.2006 autoritatile administratiei publice locale au asigurat administrarea si intretinerea strazilor din municipiul barlad pentru a satisface interesul general de transport prin : - imbunatatirea conditiilor de transport pentru vehicole - cresterea gradului de siguranta a participantilor la trafic pe drumurile publice. In acest scop autoritatile administratiei publice locale au stability un program care sa conduca la indeplinirea tuturor cerintelor conducatorilor auto si pietonilor participanti la traffic, program ce cuprinde urmatoarele masuri: - reparatii strazi prin plombari, cu suprafata totala de 35 310 mp, in valoare de 600 000 RON, dupa cum urmeaza: - Str. Republicii - Str. Tecuciului - Pod Piata Giratoriu - Str. Electricitatii - Str.V. Parvan - B-dul Epureanu - Str. Rosca Codreanu - Str. Mihail Kogalniceanu - B-dul Primaverii - Str. G-ral Milea - Str. M. Viteazu - Trotuar Primaverii - Str. N. Balcescu - Str. Desrobirii - Str. 1 Decembrie - Str. N. Iorga - Str. Pictor Palos - Piata Mare - Aleea Crangului - Str. I.C. Brateanu - Str. Dragos Voda - Str. Stefan cel Mare - Str. Hamangiu - Str. I.L.Caragiale - Str. Comuna din Paris - Parcare Hotel - Piata Centrala - Str. Cetinei - Str. Desrobirii - Parcarea Domneasca - Str. Cereale - Str. Transilvaniei
54

- Str. M. Eminescu - Str. Pescarilor - Str. Derocadei - Str. Lirei - Str. Varariei - Str. FierastraielorStr. O. Goga - Str. 1 Mai - SC. Gen. nr.11 - Str. Rosca Codreanu - Fundatura Iorgu Radu - Str. Zimbrului - Str. Cerbului - Str. Lirei - Str. Poradim - Asociatie Alee Parc - Caramidarie - Str. Elena Doamna - Str. Traian Voda Pod Spital Veterinar - Directia Sanitara Veterinara - Str. Trotus - Str. St. Dumbrava - Str. Rosca Codreanu - reparatii strazi prin reprofilare si cilindrare, in valoare de 8000 RON - reparatii strada Tutovei(1800m), in valoare de 21 420 RON - scarificare si compactare strazi din cartierele noi 7996,8 RON - reparat trotuoare pe str. V. Parvan, in valoare de 6000 RON - reparatii strazi prin Balastare, str. Grahilor si str Dimitrie Barlad in valoare de 31 280 RON - reparatii carosabil din curtea interioara a bl. 4 , in valoare de 8 116,3 RON - cresterea gradului de siguranta a circulatie prin montarea de indicatoare rutiere si efectuarea de marcaje rutiere in valoare de 140 000 RON - dezapezire si combateri polei, in valoare de 410 000 RON Asigurarea conditiilor sanitare pe domeniul public se realizeaza prin curatarea strazilor si aleilor. Prestarea acestui serviciu de catre RAGCL Barlad si asistati sociali presupune: - maturarea manuala si mecanica a strazilor contractate de catre prestator, in valoare de 1 527 476 RON - maturarea manuala a strazilor necontractate de catre asistatii sociali, ex: Al. Vlahuta, Al. Ioan Cuza, Electricitatii, Lirei, G-ral V. Milea, Petru Rares, GH. Doja, Cerbului, Ardeal. - Razuirea rigolei pe o latime de 0,75m langa bordure spre axul median al strazii. - Intretinerea curateniei diurne a strazilor - Stropitul strazilor cu autocisterna in scopul impiedicarii formarii prafului si al crearii unui grad de confort si igiena ridicat. Pentru depozitare in conditii corespunzatoare a gunoiului menajer rezultat de la populatia ce locuieste la bloc, s-au achizitionat un nr. de 200 eurocontainere: 100
55

Popa. atat in vechile puncte gospodaresti. atat pe arterele principale ale orasului cat si pe strazile Epureanu. in locul containerelor din tabla cat si in apropierea scarilor de bloc. Victoriei. parcuri. Astfel in aceasta perioada cheltuielile effectuate pentru iluminatul public totalizeaza 1 200 000 RON din care: . prin montarea de ghirlande stradale. amenajare care reprezinta punctual de atractie permanent al locuitorilor orasului. s-a procedat la achizitionarea si amplasarea unui numar de 160 cosuri de gunoi din fibra de sticla amplasate pe stalpi si un numar de 150 de cosuri de gunoi din fibra de sticla cu picior.consum energie electric – 970 000 RON . I. pe B-dul Epureanu si la asociatiile de proprietari. Tot in zona centrala a fost amplasat un system de banci liniare in jurul fantanilor arteziene. lucrare ce se efectueaza cu asistati sociali si care necesita aprovizionarea de var bulgare in valoare de 690RON. Pentru cresterea gradului de curatenie a strazilor prin constientizarea populatiei cu privire la depozitarea gunoiului in cosurile stradale. Colectarea gunoiului din aceste eurocontainere se realizeaza cu ajutorul a doua autocompactoare care lucreza in doua schimburi. pentru a veni in intimpinarea cerintelor cetatenilor. valoarea lucrarilor fiind de 10 000 RON. de 10 banci langa 10 palmieri. de doua parcuri de 56 . Valoarea totala a lucrarilor ridicandu-se la 5 248. Costul acestor lucrari ridicandu-se la valoarea de 80 000 RON Pentru a crea o ambianta placuta de odihna si relaxare in gradina publica au fost inlocuite un numar de 60 de banci cu banci noi care prin designul lor ofera un mediu mai atractiv pentru cei care doresc sa-si petreaca timpul in aer liber.Valoarea lor fiind de 12000 RON . Deasemeni in zona centrala (platoul Biserica domneascaHotel) a fost amplasat un nr. care au fost amplasate in asociatiile de proprietari si la scoli. Lucrarea a avut valoarea de 7600 RON. care ofera posibilitatea trecatorilor sa faca un popas si sa admire jocul apei si splendoarea florilor ce marginesc aceste fantani. Efectuarea de lucrari de reparatii si intretinere a parcurilor de joaca pentru copii este tot o preocupare a serviciului Gospodarie Comunala si Locativa si Asociatii de Proprietari. S-au montat ghirlande si s-a povazat oraselul copiilor din parcul V.prestari servicii de iluminat – 140 000 RON .achizitii materiale iluminat – 90 000 RON In perioada sarbatorilor de iarna S-a asigurat iluminatul ornamental. In aceasta perioada s-au montat 100 banci pentru odihna si pe arterele secundare ale orasului . S-au cheltuit 3000 RON. Combaterea insectelor daunatoare din zonele de agreement. In acest sens in ultimul an au fost reamenajate un nr. si in Gradina Publica. Costul ancestor lucrari fiind de 7 500 RON. gradini publice si spatii verzi intravilane s-a efectuat in anul 2005 cu substante insecticide indicate de organele de specialitate. Dispersia acestor substante s-a realizat cu elicopterul.8 RON Mentinerea unui aspect de igiena si curatenie a orasului se realizeaza si prin varuitul periodic al bordurilor . In perioada 2005-2006 autoritatile administratiei publice locale au prezentat un interes deosebit pentru rezolvarea problemelor legate de iluminatul public stradal.. in timp ce in anul 2006 tratamentele s-au efectuat cu atomizoare impotriva tantarilor si a omizii paroase a dudului.eurocontainere din tabla si 100 eurocontainere din material plastic cu inchidere etansa.

In aceasta perioada s-a procedat la desfiintarea punctelor infiintate abuziv si monitorizarea permanenta a zonei: . lucrari in valoare de 26040 RON In domeniul spatiului locativ s-a intocmit documentatia potrivit prevederilor Legii 114/1996 si Legii 152/1998. parcuri. In ceea ce priveste colectarea transportul si evacuarea apelor meteorice de pe domeniul public in perioada 2005. S-a avut in vedere mentinerea curateniei la Bl. Inspectoratul de mediu.Alexandru Vlahuta.Cartier Deal I si II. schimband astfel radical aspectul zonei. In perioada 2005 – 2006 administratia publica locala a fost preocupata si de rezolvarea cererilor primite de la populatie cu privire la efectuarea de taieri de arbori uscati sau cu pericol de prabusire precum si efectuarea de interventii in coroana acolo unde exista vegetatie abundenta. Barlad. Astfel s-au taiat 24 de copaci. Primaria mun.joaca pentru copii in zone diferite ale orasului si date in administrare Asociatiilor de Proprietari: . 9 pana la Gradina Publica. In domeniul protectie mediului s+au intreprins actiuni comune cu delegatii de la Apele Romane. Interventii la coroane: 84 buc. 200 pentru sportive si mas media. incepand cu 01. . G1 prin amplasarea unei toalete ecologice si igienizarea permanenta a zonei.5m si la amenajarea de zone verzi pe suprafetele de tern existente. . in perioada iunie 2005.asociatia de propritari nr.Abator. 7. In ceea ce priveste transportul local de personae in regim regulat. a gardurilor metalice mai inalte de 0.24. 57 . piete si oboare. Valoarea estimativa a lucrarilor este de 5 000 RON. Valoarea totala fiind de 1 059 300 RON. Valoarea totala a lucrarilor fiind de 12 400 RON.416). Valoarea lucrarilor fiind de 10 560 RON. 23. arbori. Lucrarea a necesitat suma de 2000 RON. 19. In vederea cresterii gradului de curatenie in asociatiile de proprietari nr.2006 s-au cheltuit 150239 RON.asociatia de proprietari nr 2 .06. Deasemeni efectuarea lucrarilor de reparatii la bancile de pe domeniul public precum si la cele din parcurile de odihna se realizeaza cu regularitate. 7 legitimatii pentru revolutionari. In vederea prevenirii efectelor produse de ploile torentiale. locuri de joaca pentru copii. Generala nr. s-a procedat la dezafectarea constructiilor fara autorizatie . lucrare in valoare de 3 300 RON.06.2005 si pana la 01.2006 a emis 2 420 de legitimatii pentru pensionari. 23 Lucrarile totalizeaza 42 288 RON si intretinere. cu forta de munca asigurata de asistatii sociali( L.iunie 2006 Primaria Municipiului Barlad a procedat la decolmatarea canalului deschis situat la Sc. 456 de legitimatii pentru veterani de razboi. Inspectia sanitar – veterinară pentru verificarea igienei apelor curgatoare care traverseaza municipiul Barlad.

implicand colaborare permanenta atat cu compartimentele Primariei.9 Euro.gestionarea asistentei financiare comunitare si internationale acordate Romaniei (elaborarea si implementarea de proiecte cu finantare externa).12. De aceste echipamente beneficiază în prezent funcţionarii aparatului propriu al Consiliului Local municipal Bârlad şi ai Direcţiei de Asistenţă Socială. SINTEZA ACTIVITATII IUNIE 2005 – IUNIE 2006 : . Principalele responsabilitati vizeaza: . 29 de imprimante şi 3 scanere în vederea implementării unui sistem informatic performant în Primăria municipiului Bârlad în scopul eficientizării activităţilor derulate de către funcţionarii primăriei. OBIECTUL DE ACTIVITATE : Activitatile desfasurate in cadrul Biroului sunt complexe. în utilizarea calculatorului. cat si cu alte institutii si organizatii. . finantat in cadrul Programului Phare 2002 – Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la 58 . informatie si tehnologie.2005.4 persoane. precum şi instruirea a 30 de funcţionari publici şi personal contractual din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local şi din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială. finantat in cadrul Programului Phare 2002 – Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local. Rezultatele acestui proiect sunt: achiziţionarea a 25 de computere. Manegement Proiecte. 2. 303 / 20. consolidandu-si pozitia competitiva in raport cu factorii principali care influenteaza productia : resurse umane.elaborarea si implementarea de proiecte care vizeaza dezvoltarea locala.BIROUL PROGRAME COMUNITARE. . schimburi de experienta. acordand o atentie speciala relatiilor cu orasele infratite (proiecte.mentinerea si dezvoltarea relatiilor de cooperare internationala cu orase din Europa si din lume. INFORMATICA SI IMAGINE – PUBLICITATE Activitatea Biroului Programe Comunitare. activitatea actualului birou s-a desfasurat in cadrul Serviciului Tehnic Investitii. Pana la intrarea in vigoare a organigramei mentionate anterior. in toate domeniile in care Primaria are atributii si care sa permita municipalitatii sa se adapteze cu success schimbarilor economice. 1.finalizarea implementarii proiectului “Imbunatatirea serviciilor administratiei publice locale. . in valoare de 22 412 Euro. MANAGEMENT PROIECTE. colaborari ). conditie sine qua non pentru integrarea europeana”. in valoare de 22 381. Licitatii si Programe – Prognoze. . Informatica si Imagine Publicitate a devenit operationala odata cu intrarea in vigoare a Hotararii Consiliului Local municipal Barlad nr.implementarea la nivelul administratiei a unor actiuni care sa faciliteze integrarea Romaniei in Uninunea Europeana. COMPONENTA BIROULUI : . capital si infrastructura.finalizarea implementarii proiectului „Formarea personalului in vederea procesului descentralizarii”.

Capitan Gr. in valoare de 592 435 Euro. .monitorizarea implementarii proiectului „Incubator si Centru de Afaceri Tutova Barlad”. Lucrarile se vor finaliza in toamna acestui an. .06 285 100 lei Ron Reabilitarea Centrului Cultural – Phare 2004 – 2006 Coeziune Istoric al municipiului Barlad Economica si Sociala. Lucrarile se vor finaliza in toamna acestui an. in valoare de 846 300 Euro. 1 persoana a sustinut examenele ECDL şi 25 de funcţionari din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local. din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi din cadrul Serviciului Public specializat Poliţie Comunitară au beneficiat de programe de perfecţionare organizate de Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti. Proiectul va avea ca rezultat reabilitarea canalizarii menajere si pluviale pe 5 strazi din municipiul Barlad. finantat in cadrul Programului Phare 2001 – Coeziune Economica si Sociala.2005 privind asocierea dintre Consiliul Local Municipal Bârlad şi Consiliul Judeţean Vaslui şi aprobarea cofinanţării în vederea realizării şi implementării proiectului « Reabilitarea Centrului Cultural – Istoric al municipiului Bârlad » 59 . 246 / 05. Rezultatele acestui proiect sunt: 65 de funcţionari au urmat cursuri ECDL (European Computer Driving Licence) si au sustinut examene.monitorizarea implementarii proiectului „Reabilitarea retelelor de canalizare menajera si pluviala in zona Gara a municipiului Barlad”. Proiecte de Infrastructura Regionala Reabilitare imobil str.10. in valoare de 4 404 626.nivel local. Lucrarile se vor finaliza in toamna acestui an. municipiul Barlad Inchiderea si monitorizarea post Fondul pentru mediu inchidere a depozitului de deseuri menajere a municipiului Barlad 941 484 lei Ron 613 260 lei Ron Hotarari ale Consiliului Local promovate 1. 4 – Barlad – judetul Vaslui monitorizare a Strategiei pentru in vederea realizarii a 14 locuinte imbunatatirea situatiei romilor – cu caracter social Parteneriat pentru sprijinul romilor – 2005" Inchidere groapa de gunoi – zona Fondul pentru mediu Caramidarie. Hotararea nr.78 Euro. pe o lungime de 1 628.monitorizarea implementarii proiectului „Extinderea retelei de canalizare menajera si pluviala in zona centrala a municipiului Barlad”. Activitati de implementare si Ignat nr. Proiecte elaborate Titlul proiectului Schema de finantare Valoarea 2 345 927. finantat in cadrul Programului Phare 2001 – Coeziune Economica si Sociala. .5 m. finantat in cadrul Programului Phare 2002 – Coeziune Economica si Sociala. Proiectul va avea ca rezultat extinderea retelei de canalizare menajera si pluviala pe 9 strazi in centrul municipiului pe o lungime de 2 428 m.

4 – Barlad – judetul Vaslui in vederea realizarii a 14 locuinte cu caracter social”. Capitan Gr. 4 – Barlad – judetul Vaslui in vederea realizarii a 14 locuinte cu caracter social”.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii « Reabilitarea Centrului CulturalIstoric al municipiului Bârlad » 3. Capitan Gr. Utilitati: Deal II. Cartier Complex Scolar. Complex Scolar. 271 / 25.451 640 Euro 3. Ignat nr.2005 privind asocierea dintre Consiliul Local Municipal Barlad si „Grupul de Initiativa al Romilor din municipiul Barlad” si aprobarea cofinantarii in vederea realizarii si implementarii proiectului „Reabilitare imobil str. 272 / 25. “Strazi: Deal II. Bariera Puiesti – 4 625 000 Euro 2.02. Tuguiata II. Hotararea nr 19 / 10. Hotararea nr.10. Extindere Cartier Complex Scolar. 60 .10.10. Bariera Puiesti. 4. 247 / 05. Hotararea nr.2. Hotararea nr.2009 1. Tuguiata II. Trestiana.2005 privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii „Reabilitare imobil str. Extindere Cartier Complex Scolar” – 5 812 500 Euro. Ignat nr. Centura ocolitoare a municipiului Barlad – 12 892 105 Euro 2009 – 2013 1. Reabilitarea retelelor de canalizare pluviala (canale deschise) din municipiul Barlad .2006 privind aprobarea contractarii si co-finantarii proiectului “Inchiderea si monitorizarea post-inchidere a depozitului de deseuri menajere a municipiului Barlad“ Propuneri de proiecte pentru Portofoliul de proiecte pentru Programul Operational Regional 2007 – 2013 al Regiunii Nord Est 2007. 5.

cimitirul Trei Ierarhi cu suprafata de 3. .s-a imbunatatit activitatea personalului si a crescut calitatea serviciilor si in consecinta a scazut numarul reclamatiilor. .cimitirul Eternitatea cu suprafata de 14.nu sunt incadrate 3 posturi (1 casier si 2 muncitori necalificati).in ambele cimitire s-a facut curatenie generala si s-a adunat peste 950 mc de gunoi.au fost inlocuite containerele vechi pentru gunoi cu 2 eurocontainere. . .de asemenea au fost amplasate 60 banci si 30 cosuri pentru gunoi in valoare de 8 300 lei.in cimitirul eternitatea s-au instalat 8 camere de supraveghere video in valoare de 10 694 lei ron. Parcarilor si Cimitirelor administreaza 2 cimitire: .au fost inhumati in cele doua cimitire 482 decedati. . . . . . . pana in prezent s-au fixat 60% din stalpii de gard.este in curs de implementare evidenta locurilor de inhumare pe calculator. .activitatea se desfasoara in baza regulamentului de functionare a cimitirelor aprobat prin HCLM nr. OBIECTUL DE ACTIVITATE Directia Administrarea Pietelor. avand lungimea totala de 320 m. COMPONENTA COMPARTIMENTULUI . 305/2005.15 angajati .17 ha si capacitatea de 2 850 locuri de inhumare.in aceasta perioada s-au concesionat 510 locuri de inhumare si s-au realizat venituri in valoare de 132 400 lei Ron. . . . aceasta fiind asigurata de politia comunitara si cu ajutorul camerelor de supraveghere video.s-au amenajat cu dale 3 alei.25 ha si capacitatea de 19 350 locuri de inhumare.s-au plantat un numar de 50 de castani. Sinteza activitatii in perioada 01 iulie 2005 – 01 iulie 2006.se afla in constructie gardul de la cimitirul Trei Ierarhi. 3. 61 .serviciul administrare cimitire asigura intreaga gama de servicii si lucrari funerare astfel incat in cazul decesului unei persoane pot fi satisfacute cu maxima operativitate toate cererile facute.SERVICIUL ADMINISTRAREA CIMITIRELOR 1. . 2. .s-au executat reparatii curente la cladiri in valoare de14 018 lei ron.s-a reorganizat paza cimitirelor.

In cele doua piete s-au asigurat mijloace de masurare verificate. lucrari si investitii. S-a achizitionat o masina de curatattip”EUREKA” in valoare de 52 000 RON. S-a colaborat bine cu Politia Comunitara pentru asigurarea pazei si ordinii publice si evitarea sustragerilor si furturilor. 2. 1 muncitor necalificat). S-au executat lucrari de intretinere si reparatii in spatii si la exterioare in valoare de 7 626 RON. In aceasta perioadain Piata 9 Mai si Piata Mica s-au desfasurat activitati comerciale pentru aprovizionarea cu produse agroalimentare si industriale a populatiei. In perioada iulie 2005 – iulie 2006 s-au realizat venituri in valoare de 11 475 000 ROL. Directia pentru administrarea pietelor. parcarilor si cimitirelor. Sinteza activitatii in perioada 01/07/2005 – 01/07/2006. mai mari cu 28% fata de perioada iulie 2004 – iulie 2005. 130 tarabe blat inox in valoare de 170 000 RON. In continuare salariatii ce incadreaza Serviciul Administrarea Pietelor. Pentru hala lactate s-au achizitionat mese in valoare de 8 180 RON si instalatie de aer conditionat in valoare de 6 000 RON. 62 .SERVICIUL PIETE AGROALIMENTARE 1. 2 EURO WC-uri ecologice in valoare de 5 134 RON. Piata Mica) are in componenta un numar de 17 angajati. cosuri gunoi in valoare de 1 731 RON. astfel incit s-a eliminate aproape in totalitate fraudarea cumparatorilor de catre vinzatori. Pentru buna desfasurare a activitatilor comerciale s-au facut o serie de achizitii de materiale. depun interes si isi exercita atributiile functiei pentru buna desfasurare s activitatilor comerciale si realizarea veniturilor necesare unor investitii. 1 magaziner. Obiectul de activitate este gestionarea directa a pietelor agroalimentare. Componenta compartimentului Serviciul Administratia Piete Agroalimentare (Piata 9 Mai. care se realizeaza pe baza Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public. S-au achizitionat mijloace de calcul pentru informatizarea taxarii in valoare de 11 778 RON. 3. In momentul de fata nu sunt incadrate 3 functii ( 1 sofer.

Piata Deal .Piata Obor . in valoare de 1 688 700 lei RON.targ pentru produse industriale noi si folosite. 2. Aceste locatii asigura servicii potrivit legii astfel: . S-au cheltuit sume banesti pentru lucrari de intretinere la Piata Obor si pentru mutarea Talciocului din locatia Piata Centrala in locatia Varariei.piata de animale si produse cerealiere . Piata Deal si Talcioc Varariei.Talcioc Varariei . TARGURI SI OBOARE 1. In perioada iulie 2005 – iulie 2006 s-au facut incasari de 46 000 lei RON. pentru acoperirea cheltuielilor ce se fac in aceasta locatie. Incasarile au fost realizate in mare parte de la piata Obor. Personalul ce incadreaza serviciul va depune eforturi pentru realizarea veniturilor corespunzatoare in Talciocul Varariei. incadrarea acestora fiind completa. DOMENIUL DE ACTIVITATE In cadrul serviciului functioneaza Piata Obor. COMPONENTA COMPARTIMENTULUI Serviciul are un numar de 6 salariati.piata de produse agricole si cerealiere .SERVICIUL PIETE VOLANTE. 63 .

totalul incasarilor pe 12 luni fiind de 1.88 miliarde lei vechi ( in perioada ianuarie – iunie 2006 ). amenajarea si administrarea spatiilor apartinind domeniului public avind ca destinatie infiintarea de parcari publice cu plata. Estimam ca prin infiintarea noilor parcari cu plata. 64 . Sadoveanu.3 mld lei vechi va fi amortizata inainte de sfirsitul anului 2006. 1 sef serviciu si 9 casieri. 2.98 miliarde lei vechi.7miliarde pe an.1 miliarde lei vechi (in perioada iulie – decembrie 2005) si de 0. cu ajutorul taxarii.SERVICIUL ADMINISTRARE PARCARI iulie 2005 – iunie 2006 1. prin amenajarea pe aceasta strada a unui numar de 80 locuri de parcare si prin infiintarea unei a 4-a intrari cu bariera. Componenta serviciului: Serviciul are un numar de 10 salariati.6 – 2. Iorga. se urmareste fluidizarea traficului rutier in municipiul Barlad si descongestionarea zonelor aglomerate prin limitarea. Prin infiintarea parcarilor publice cu plata. Veniturile obtinute din taze parcari au fost de 1. organigrama urmind a fi completata cu inca 4 casieri in momentul in care se vor inaugura parcarile cu plata din strazile: 1 Decembrie. V. a stationarii autavehiculelor. N. Investitia pentru infiintarea parcarii cu plata cu bariere din piata centrala 9 Mai in valoare de aproximativ 1. Lupu (in dreptul sediului Consiliului Local) si Stroe Belloescu ( in spatele sediului Consiliului Local ). Parcarea cu plata cu bariere din piata 9 Mai se va extinde prin inchiderea strazii M. veniturile sa creasca la un nivel de 2. Domeniul de activitate: Identificarea.

fara personalitate juridica. . casete. Se adreseaza cititorilor de toate virstele si categoriile sociale. are profil enciclopedic si prin intreaga sa activitate raspunde cerintelor de lectura ale populatiei din Barlad si din zona. .atragerea donatorilor pentru imbogatirea colectiilor bibliotecii.atragerea cititorilor spre lectura.au fost realizate urmatoarele activitati : 1. . Prelucrarea colectiilor . Baza activitatii o constituie Programul anual al activitatilor.STROE S.optimizarea accesului utilizatorilor la informatii prin toate instrumentele de informare (carti. Componenta personalului Activitatea institutiei bibliotecare este asigurata de catre 20 de salariati.au fost achizitionate 1 169 carti in valoare de 99 634 506 lei. BELLOESCU’’ Biblioteca municipala .realizarea monografiei si a ghidului bibliotecii. presa centrala si locala. 2 legatori carte. benzi magnetice).imbunatatirea bazei materiale. II.conform caruia in perioada 1 iulie 2005 – 1 iulie 2006 au fost urmarite si realizate urmatoarele obiective: .organizarea trimestriala a unui colocviu de literatura. Obiectivul activitatii Biblioteca municipala . . . . 1 ingrijitor. .perfectionarea metodologiei de lucru a intregii activitati.. 1 bibliograf. asigurind lectura publica. din care: 9 bibliotecari. Belloescu’’ este institutie publica de cultura. I. Sinteza activitatii din perioada 1iulie 2005-1 iulie 2006 Biblioteca birladeana este principalul centru de informare si documentare din municipiul Barlad.BIBLIOTECA MUNICIPALA . presa. Belloescu’’ Barlad functioneaza sub autoritatea Consiliului Local Barlad.care insumeaza 151 163 unitati de biblioteca (carti. III. Este in subordinea Consiliului Local Barlad. Conform obiectivelor propuse.imbunatatirea si diversificarea serviciilor oferite utilizatorilor. 1 lacatus mecanic. 1 operator calculator. avind gestiune proprie si fiind finantata din venituri bugetare. .au fost realizate 30 de abonamente la presa centrala si locala.stimularea initiatiei si competentei in activitatea bibliotecii.organizarea activitatilor culturale. 1 conservator carte.participarea personalului la diverse activitati metodice.Stroe S. completindu-se curent si retrospectiv colectiile bibliotecii. . internet). . . 4 minuitori de carte.. 65 . .achizitionarea unui numar mai mare de publicatii decit in anul precedent.Stroe S. . discuri..editarea unei reviste a bibliotecii.

Au fost intocmite toate documentele de evaluare a activitatii de comunicare a colectiilor in conformitate cu indicatorii din Programul PROBIP 2000. 3.au fost scoase din evidenta cartile casate si cartile pierdute de catre cititori. programme de prezentare si invitatii. biblioteca functionind sapte zile pe saptamina.Au fost organizate 178 activitati culturale . 2. Zilele Eminescu. Ziua Bibliotecii. . . .a fost intocmit catalogul presei. medilioane literare si muzicale.. 66 . . . se urmareste imbunatatirea ofertei de servicii catre utilizatori. . intocmindu-se documentatia corespunzatoare. Modernizarea bazei materiale . cu ocazia sarbatorilor nationale sau la aniversarea si comemorarea personalitatilor culturale. hartie.au fost intocmite fisele de catalog pentru toate cataloagele bibliotecii. Numarul mare al participantilor este dat de pregatirea si calitatea activitatilor. Compartimentul marketing.studiu si cercetare ale utilizatorilor si modul in care raspund traditiilor culturale. expozitii de carte. sociologice si economico-financiare. .diverse bibliografii.Au fost intocmite bibliografii la cererea cititorilor si pentru activitatile culturale organizate. situatiile statistice rezultate conducind la aprecierea activitatii FOARTE BINE. . aracet pensule.s-a realizat in totalitate receptia si inventarierea cartilor intrate in biblioteca si s-a efectuat evidenta globala prin completarea la timp a documentelor de biblioteca. ata de legat).Au fost efectuate lucrari de reparatii curenta.Pentru toate activitatile culturale au fost realizate afise.A fost editata revista PROCUST.Prin stimularea atragerii la lectura populatiei municipiului si a altor localitati din judet.simpozioane. . lansari de carte. 4. Situatia statistica inregistrata dovedeste faptul ca cititorii apeleaza la serviciile bibliotecii birladene. informare bibliografica si activitate metodica . Activitati culturale . de luni pina simbata. . intilniri cu personalitati culturale.Bibliotecarii au participat la activitatile metodice organizate. Relatii cu publicul.a fost completat catalogul LOCALIA.Au fost achizitionate 3 aspiratoare de praf si materiale necesare sectiei de legatorie (carton.Au fost intocmite. au fost achizitionate 5 calculatoare si 2 imprimante. Au fost difuzate 360 554 carti si s-a inregistrat o frecventa de 171 472 cititori. aceasta raspunzind cerintelor de lectura. . .Permanent. Zilele Culturale ale Barladului. . .au fost urmarite modalitatile in care achizitiile de carte satisfac cerintele de lectura.a fost reorganizat fondul documentar. la cerere. . .mice.au fost inscrisi 10 975 cititori.In vederea informatizarii serviciilor de biblioteca.A fost prospectata cererea si oferta culturala prin instrumente bibliotecono. Au devenit traditionale activitatile organizate in Zilele Cuza.

Se vor efectua diverse reparatii curente.Se va pregati si sustine aniversarea bibliotecii la 100 de ani din 15 noiembrie 2006 conform Programului intocmit la inceputul anului.La sfirsitul anului 2006 se vor realiza mai multe abonamente la presa centrala si locala.Va fi achizitionat mobilier de biblioteca. . .Se vor achizitiona.in continuare.Se va instala sistemul de incalzire pe baza de gaz metan in sectiile din imobilul din str. . .carti in limita alocatiei bugetare si prin atragerea donatorilor.asigurarea lecturii si vor fi pregatite si sustinute activitatile culturale inscrise in Programul activitatilor culturale 2006. 67 .Se impune construirea unui grup sanitar. . Nicolae Iorga. Evidenta OPAC Import / Export si Rapoarte.. .Institutia a fost aprovizionata la timp cu rechizite de birou si materiale de curatenie si intretinere.Se vor achizitiona doua module din programul de biblioteca: Catalogare. .Va fi organizata in continuare principala activitate a bibliotecii. IV. Obiective pentru anul 2006 pana la sfirsitul anului . . .Vor fi achizitionate materiale si aparatura pentru organizarea laboratorului de conservare a cartii.

activitati si actiuni cu caracter aniversar ori comemorativ . oboare. in protejarea intereselor cetateanului si a dat dovada de solicitudine la cererea acestuia. 6 persoane civile si 2 functionari publici cu functii de conducere.2006 Politia Comunitara Barlad si-a inceput activitatea la 01. aproximativ 15 agenti parasind randurile Politiei Comunitare in perioada de referinta din diferite motive. circ. Impreuna cu agentii comunitari. in paralel cu indeplinirea sarcinilor de serviciu. in protejarea spatiilor verzi atat de necesare unui oras precum Barladul. au mai existat si unele modificari ale efectivelor in aceasta perioada. atat prin prevederile planurilor de paza si aparare cat si cele de ordine publica.2005 – 31. combaterii comertului stradal ilicit contribuind astfel la oferirea de servicii de calitate in aceasta privinta locuitorilor urbei. etc) . astfel ca in prezent institutia functioneaza cu un numar de 107 agenti. folosirea mijloacelor din dotare si trageri in poligon cu armamentul din dotare iar la finele anului 2005 toti agentii au fost apreciati si au primit calificative in raport cu evaluarea performantelor profesionale si alte aprecieri. autoaparare. asigurarii unei bune desfasurari a activitatii de comert in pietele agroalimentare din municipiu. a fluientei traficului rutier in zonele fierbinti si supra solicitate ale urbei. au fost incadrati prin concurs conform prevederilor legale alti 17 agenti. prin HCL 133/22.2005.POLIŢIA COMUNITARĂ 31. protejarea investitiilor municipalitatii in modernizarea parcurilor si locurilor de joaca si agrement.2004 pe baza legii 371/20. care au fost in marea lor majoritate pozitive. la solicitarea sefilor ierarhici cat si a cetatenilor. asigurarii unui climat de liniste si siguranta a cetateanului atat pe timp de zi cat si de noapte. 68 .manifestari cu caracter sportiv ori cultural care au prilejuit o participare numeroasa a cetatenilor ori a tinerilor barladeni In indeplinirea misiunilor de serviciu agentii comunitari au desfasurat o serie de misiuni si activitati pe linia prevenirii si combaterii fenomenului contraventional si infractional in tot ceea ce cuprinde spectrul HCL 22/2002M. Politia Comunitara a fost angajata inca de la inceput.12.actiuni cu caracter religios.06.04. misiunea asigurarii pazei lor disparand. la mentinerea climatului de ordine si liniste publica in toate locurile si momentele cand s-a impus interventia fortelor noastre: . Ca si activitate concreta. cu putin timp inaintea perioadei de referinta. de amploare .2004 privind infiintarea.06. organizarea si functionarea Politiei Comunitare. au fost organizate sedinte de pregatire teoretica si practica. La inceputul lunii ianuarie 2006 cele 5 obiective apatinand Petrom SA nu au mai reinnoit contractul de paza. A pornit la drum cu un numar de 91 de agenti comunitari care au primit misiunea de a mentine ordinea si linistea publica intr-un numar de 15 obiective apartinand Primariei Barlad prin posturi fixe sau patrule mobile incadrate conform HCL si cu un numar de 15 paznici incadrati ca si personal contractual care au continuat misiunea de paza asupra a 5 obiective apartinand SN PETROM SA Vaslui si un numar de 3 posturi de paza la Finantele Publice Barlad conform prevederilor in vigoare la acea data.09.activitati cu caracter comercial ciclic ( balci. asigurarea unei bune desfasurari a activitatilor de comert cu animale ori altfel de produse in oboare ori talciocuri. asigurarea fluientei traficului rutier prin indrumarea conducatorilor auto catre parcarile organizate de catre municipalitate.

comercializarea ilegala de bauturi alcoolice pe timp de toamna pe strada Ana Ipatescu de catre cetanii din satele vecine municupiului In mod concret activitatea desfasurata de catre agentii comunitari in aceasta perioada se rezuma astfel: 1.LEG. – 454 VALOARE DE INCASAT .comercializarea ilegala de flori. lumanari ori alte produse. INCASATE CU CHITANTA DE C. de respectare a operatorilor transport persoane a statiilor de imbarcare/debarcare calatori sai a traseelor stabilite prin HCL.000 69 . activitati ce aduc atingere bugetului local prin evitarea achitarii taxelor locale legale .comercializarea si folosirea ilegal de petarde si pocnitori .comertul stradal fara detinerea vre-o unei autorizatii de ampalsare sau desfacere a marfii . BARLAD – 86 VALOARE – 5 150 4 . Putem aprecia ca prin activitatea sa Politia Comunitara a contribuit esential la curmarea unor fenomene daunatoare societatii cum ar fi: . RETURURI ( contravenientii nu au fost gasiti la adresa) – 156 VALOAREA CONTRAVENTIILOR – 23 665 9. SANCTIUNI APLICATE TOTAL – 1 623 2.HCL 22/2002m – 1 090 . de respectare a prevederilor legale privind protectia mediului.circulatia carutelor provenite din mediul rural si care provocau pagube insemnate bugetului local prin producerea de mizerie pe traseele parcurse ori locurilor de stationare .asigurarii protectiei functionarilor publici implicati in diferite misiuni cu grad ridicat de risc cum ar fi lucratorii de la Ecarisaj.61/1991R – 475 .12/1990 – 35 . FIN.550.HCL 259 . VALOARE . TRIMISE LA ALTE UNITATI FINANCIARE – 619 INCASATE CU CHITANTA – 35 VALOARE – 2 080 DE INCASAT SUMA – 1.11 3. – 224 VALOARE DE INCASAT .HCL 310 . cei implicati in demolarea constructiilor ridicate ilegal pe spatiul public si privat al municipiului. CONTESTATII LA JUDECATORIA BARLAD – 65 VALOAREA SANCTIUNILOR CONTESTATE – 17 500 8. TRIMISE IN DEBIT LA C.LEG.12 . INCASATE DE ADMINISTRATIA FINANCIARA – 19 VALOARE – 1 500 6.L.101.36 050 5.227 950 RON Din care: .L. TRIMISE IN DEBIT LA ADM.comercializarea si consumul de seminte ori alte produse ce aduc atingere integritatii curateniei localitatii .325 000 7.comercializarea ilegala de masa lemnoasa sau material lemnos .

intre Politia Comunitara si cea municipala exista intocmit un Plan de Cooperare pentru indeplinirea misiunilor de mentinere a ordinii publice. Mun. consumul de bauturi alcoolice si comert stradal desfasurat in mod ilegal. distrugerea ori deteriorarea spatiilor verzi. La aceasta ora. 70 . sa fie achizitionate pistoale cu glont de cauciuc si letal intrucat la momentul actual se folosesc pistoale inchiriate de la Inspectoratul de Politie Vaslui.Acestea sunt doar cateva cifre privind activitatea de sanctionare depusa de agentii comunitari in aceasta perioada. Din punct de vedere logistic in aceasta perioada s-au cheltuit fonduri in valoare de 50. Tot acum acestia s-au implicat si in activitati de confiscare de bunuri si valori. atunci cand situatia a impus acest lucru. Principalele contraventii savarsite de catre locuitorii Barladului se refera in special la murdarirea localitatii. fapt care a determinat nu de putine ori sanctionarea agentilor vinovati prin intermediul comisiei de disciplina ce functioneaza in interiorul institutiei. De asemenea exista sprijin si cooperare permanenta intre patrulele din teren ale Politiei Comunitare si Municipale. Barlad. 25 de agenti au fost sanctionati cu diminuarea drepturilor salariale intre 5-20% pe o perioada cuprinsa intre 1-3 luni dupa gravitatea faptei iar 5 agenti comunitari au fost destituiti. De asemenea mentionam faptul ca Politia Comunitara desfasoara o buna colaborare si cu Detasamentul de Jandarmi cu care desfasoara misiuni comune atunci cand este cazul. Activitatea agentilor comunitari s-a desfasurat intr-o buna si permanenta colaborare cu agentii politiei municipale. De-a lungul activitatii s-au produs si fapte in obiectivele din competenta care nu au fost constatate in timp util si sanctionate din motive obiective sau subiective. De asemenea dat fiind faptul ca dotarea cu mijloace auto pentru interventie rapida este deficitara s-au facut demersuri si intocmit documentatia pentru modificarea bugetului pe anul 2006 in sensul aprobarii achizitionarii unui autoturism marca Dacia Logan si dotarea tuturor auto din componenta Politiei Comunitare cu sirene si girofaruri specifice activitatii. provocarea de scandal in locuri publice. dupa aprobarea fondurilor necesare.in timp util in ceea ce-I priveste pe cei care eludeaza legea ori furnizeaza agentilor date false. astfel un numar de 20 agenti comunitari au fost sanctionati cu mustrare scrisa. Protocol de Colaborare privind Programul Judetean de prevenire si combatere a accidentelor rutiere. bastoane si lanterne. conform prevederilor legale. urmand ca in perioada urmatoare. sepci. ghete vara. primirea de date cerute Pol. tricouri.000 RON pentru dotarea agentilor comunitari cu echipament conform regulamentului cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare si anume: tinuta de interventie. cresterea sigurantei cetateanului si prevenirea criminalitatii stradale in sistem integrat pe raza mun. in permanenta fiind functionale 5-6 patrule mixte (incluzand zonele rau famate ale orasului) si patrule mixte pe linie de circulatie.

persoanelor cu handicap. 22 din 26. Conducerea activitatii curente a Directiei de Asistenta Sociala este asigurata de catre un director executiv. in conditiile prevazute de lege. COMPARTIMENTUL ORGANIZARE SI ADMINISTRARE INSTITUTII DE ASISTENTA SOCIALA FINANTATE DE LA BUGETUL LOCAL 5. c) realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului cit si a abandonului scolar.2004.2005 . 71 . persoanelor singure. RESURSE UMANE. propune respectarea si realizarea drepturilor acestora.02. BIROUL PRESTATII DE ASISTENTA SOCIALA 4. b) identifica copii aflati in dificultate. centralizeaza si sintetizeaza aceste date si informatii.17 functii publice . precum si a altor categorii de persoane aflate in nevoie sau in situatii de marginalizare si excludere sociala. COMPONENTA DIRECTIEI: . PERSOANE CU HANDICAP SI ALTE NEVOI SPECIALE 3. intocmeste documentatia pentru stabilirea masurilor speciale de protectie a acestora si propune organelor competente masurile de protectie.DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA functioneaza in subordinea Consiliului Local Municipal. persoanelor virstnice. numit in conformitate cu prevederile legale in vigoare. COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA PENTRU FAMILIE SI COPIL 2. COMPARTIMENTUL ECONOMIC ADMINISTRATIV. COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA COMUNITARA PENTRU FAMILIE SI COPIL – competente – a) monitorizeaza si analizeaza in plan teritorial situatia copiilor si familiilor.12.PLATON LILIANA – jurist . COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA PENTRU PERSOANE SINGURE.DIRECTOR EXECUTIV numit prin Hotararea Consiliului Local nr. Directia de Asistenta Sociala s-a infiintat prin Hotarirea Consiliului Local nr. JURIDIC SI SECRETARIAT Directia de Asistenta Sociala are rolul de a identifica si de a solutiona la nivelul municipiului Barlad problemele de asistenta sociala din domeniul protectiei copilului si familiei.1 personal contractual 1. DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA functioneaza ca serviciu public fara personalitate juridica. PERSOANE VIRSTNICE. 323 din 20.

In cadrul acestui compartiment pentru toata perioada analizata a lucrat o singura persoana si anume doamna CHIRVASA LINA – referent. SINTEZA ACTIVITATII iunie 2005-iunie 2006 1. dar care nu raspunde penal. anchete sociale si adrese privind incredintarea minorilor in cazul proceselor de divort. pentru orice fel de reprezentari si sustineri a interesului minorului) . in vederea identificarii unei solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului. Cereri.d) actioneaza pentru clarificarea situatiei juridice a copilului. g) urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a savirsit o fapta prevazuta de legea penala. i) realizeaza activitatile in domeniul asistentei sociale in conformitate cu responsabilitatile ce le revin. stabilirea domiciliului minorilor. 416/2001 si le transmite Directiei Pentru Dialog. stabilite de legislatia in vigoare. 416/2001. c) monitorizeaza situatia socio-economica a persoanelor singure si familiilor care beneficiaza de prevederile Legii nr. inclusiv pentru inregistrarea nasterii acestuia. adrese catre si de la alte autoritati: . care au savirsit infractiuni. e) propune masuri pentru exercitarea dreptului de a reprezenta copilul si de a administra bunurile acestuia. pentru reprezentarea persoanelor fara discernamint. anchete sociale si adrese pentru minori. majorarea pensiei de intretinere. la cererea acestor institutii sau la solicitarea familiei: . dispozitii de instituire curatela (pentru ridicarea pensiei de urmas. Familie si Solidaritate Sociala Vaslui. in situatiile si in conditiile prevazute de lege. sesizari diverse-raspunsuri. 416/2001 se intocmeste documentatia necesara efectuarii platii beneficiarilor de venit minim garantat . h) executa relationarea cu diverse servicii specializate. 72 . b) intocmeste documentatia necesara in vederea stabilirii dreptului de ajutor social si a ajutorului social de urgenta in conformitate cu prevederile Legii nr. e) pe baza documentelor primare (pontaje) intocmite de catre sectoarele care folosesc forta de munca de la Legea nr. f) propune si sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial. la solicitarea instantelor de judecata: . la solicitarea politiei cit si a altor autoritati: . anchete sociale privind internarea. privind venitul minim garantat.500 2.550 3. identifica nevoile si resursele acestora. externarea si reactualizarea dosarelor minorilor aflati in centre de plasament. 416/2001. privind venitul minim garantat. d) intocmeste situatiile statistice lunare privind aplicarea Legii nr.150 5.150 BIROUL PRESTATII DE ASISTENTA SOCIALA .750 4.competente a) evalueaza situatia socio-economica a persoanelor aflate in situatii de criza.

alocatii de sustinere drepturi conferite de prevederile OG nr. IN PERIOADA iunie 2005.2006 519 56. dosare 546 Anul 2005/2006 Valoare totala 121 294 RON Numar beneficiari 2 200 N+D-2005+I+F+M-2006 SITUATIA PRIVIND ALOCATIILE PENTRU NOU NASCUT Anul 2005 Anul 2006 73 .260 dosare . 2005 519 165.299 2. persoane beneficiare -------------------------------------------------------------------------------------------------------Iunie 2005 515 28. SITUATIA AJUTOARELOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI ___________________________________________________________________ Nr. SITUATIA EVIDENTEI DOSARELOR SI A SUMELOR PLATITE CU TITLU DE AJUTOR SOCIAL.581 2. 416/2001). precum si unele masuri pentru intarirea disciplinei financiare s-a acordat ajutor pentru incalzirea locuintei familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse.267 Aug.f) intocmeste dosare pentru acordarea alocatiei pentru nou nascut (in baza prevederilor Legii nr.731 2.281 Oct.267 Dec. dosare in plata Suma platita(RON) Nr. 148 din 3 noiembrie 2005.293 2. 105 / 2003. 81/2003 pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie.663 2.250 Conform OUG nr.267 Sept. privind alocatia familiala complementara si alocatie de sustinere pentru familia monoparentala. pentru toata perioada sezonului rece – noiembrie 2004.492 2.194 2. privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului . pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii in conformitate cu prevederile Legii nr.2006 513 82.250 Iunie 2006 524 82.749 2.261 Mart.263 Febr.580 dosare .263 2. ianuarie 2005.539 2.649 2.285 Noiemb. h) intocmeste dosare pentru acordarea indemnizatiei conform prevederilor OG nr.267 Iulie 2005 515 47. decembrie 2004. 2005 515 56. g) intocmeste dosare pentru acordarea de alocatii familiale complementare. 2005 521 57. 61/1993.pina in prezent LUNA Nr.267 Ian. 2005 522 51.507 2.260 Aprilie2006 520 128.2006 514 100. februarie 2005 si martie 2005.2005 520 70. Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei s-a facut prin dispozitia scrisa a primarului.625 2.259 Mai 2006 524 74.

cu caracter de noutate legislativa. pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. cu titlu oneros sau gratuit. catre persoanele interesate sau catre diverse autoritati. precum si modalitatile practice de executare a lor. Sint efectuate operatiunile in cartile de munca ale asistentilor personali. 148/2005. In cadrul Directiei de Asistenta Sociala sint constituite dosare de angajare pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap. 17/6 martie 2000. din cadrul aparatului propriu al primariei. Directia pentru Dialog. s.pentru fiecare salariat. problemele sociale cu care se confrunta cetatenii. a obligatiei de intretinere a persoanei virsnice. se elibereaza adeverinte. Colectivul nostru raspunde tuturor sarcinilor de serviciu. Orice functionar din cadrul Directiei de Asistenta Sociala este pregatit sa preia si din atributiile colegilor plecati in concedii legale de odihna sau de boala. Pentru aplicarea prevederilor OG nr. cu o valoare lunara de plata de 100 000 Ron. in scopul ingrijirii acestora. drepturi prevezute de Legea nr. familie si Solidaritate Sociala Vaslui. Directia de Asistenta Sociala lucreaza si cu un numar de 5 (cinci) persoane.privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului. primarul municipiului a emis dispozitii de stabilire a dreptului. Prefectura.SITUATIA PRIVIND ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII Anul 2005 Anul 2006 . prin aplicarea prevederilor Legii 74 .250 dosare SITUATIA PRIVIND ALOCATIA FAMILIALA COMPLEMENTARA SI DE SUSTINERE PENTRU FAMILIA MONOPARENTALA Anul 2005 Anul 2006 . Persoanele numite prin aceasta dispozitie(Platon Liliana si Chirvasa Lina) vor asista persoanele virstnice la incheierea unor acte juridice de instrainare.4 200 dosare . detasate la noi.01. La aceasta data.). Lucram in echipa si ne mobilizam si in situatia in care apar sarcini noi de serviciu.2006 a fost detasata la Directia de Asistenta Sociala. De asemeni tot prin dispozitia primarului se suspenda sau inceteaza aceste drepturi la alocatie. Prin dispozitia scrisa a primarului municipiului au fost numite persoanele care vor indeplini sarcinile prevazute de Legea nr. privind asistenta sociala a persoanelor virstnice.720 dosare . in situata in care sint incalcate prevederile legale de acordare a lor.cuprinse in fisa postului. urmarind mentionarea expresa in actul juridic incheiat. La activitatile desfasurate de catre noi. printr-o hotarire a consiliului local s-a stabilit numarul de 220 asistenti personali. din dorinta de a rezolva cit mai operativ. a bunurilor ce le apartin.dovada muncii noastre fiind consemnata in procesele verbale incheiate de catre autoritatile care ne-au controlat (Curtea de Conturi. 519/12 iulie 2002.4 280 dosare Facem mentiunea faptului ca pentru toate formele de alocatie mai sus enumerate.o persoana din cadrul unui alt serviciu din primarie. Audit intern.a. in perioada iunie 2004 – iunie 2005 s-au mai adaugat si altele.incepind cu data de 01. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap.

272/2004.nr. 75 . privind protectia si promovarea drepturilor copilului. 148/2005. privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului. si OG nr.

tâmplar. realizarea unui spaţiu frigorific pentru depozitarea cărnii necesare carnasierilor: 50 000 000 4. papagali şi peşti 5. 1. Începând cu luna august 2005. refacerea reţelei de canalizare: 350 000 000 2. ponei. III. Grădina Zoologică preia şi Serviciul de Gestionare a câinilor fără stăpân având următoarea structură organizatorică: 1 şef Grădină Zoologică 1 tehnician veterinar 1 gestionar 4 muncitori calificaţi ( sudor. purceluşi de Guineea. IV. Obiective Pentru perioada imediat următoare s-au propus următoarele obiective: 1. 2. peşti şi reptile atât din fauna autohtonă cât şi exotică. din care 38 au fost adoptaţi. instalator. porci vietnamezi. Domeniul de activitate Grădina Zoologică Bârlad are ca obiect de activitate expunerea spre vizitare. întreţinere şi reproducerea diverselor specii de mamifere. Sinteza activităţii în perioada 2005 – iunie 2006 Număr de vizitatori: 25 300 Număr de specii opuse: 32 Specii noi: păuni şi Iguană Specii reproduse în captivitate: lup. paratrăsnet pentru parcul de furaje: 80 000 000 6. extinderea spaţiului de mişcare pentru carnasierele mari: 500 000 000 3. 3. 4. 6.GRĂDINA ZOOLOGICĂ BÂRLAD Iulie 2005 – iulie 2006 I. Au fost alocate fonduri pentru dotarea şi funcţionarea serviciului de ecarisaj. păsări. şofer ) 4 îngrijitori de noapte cu atribuţii de pază 1 încasator 14 muncitori necalificaţi ( incluzând şi personalul pentru serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân ) II. Componenţa Grădina Bârlad funcţionează ca serviciu în cadrul Primăriei municipiului Bârlad. realizarea filtrului sanitar pentru salariaţi: 35 000 000 5. În perioada august 2005 – iunie 2006 au fost capturaţi peste 1 200 de câini comunitari. bivoli. achiziţionarea de noi specii de păsări şi animale: 200 000 000 76 .

120 RON . . 77 .500 buc. – 11 305 RON .dezgropat trandafiri .arbusti .imprastiat pamant vegetal .prestari servicii Sinteza activitatii Lucrari de intretinere si plantari spatii verzi .asternut pamant vegetal .180 buc. . .plantat rasaduri flori anuale si bienale – 700 000 fire . .cosit suprafete manual .500 mc Lucrari curente de intretinere a plantatiilor existente . conifere – 2 000 buc.Nisip .plantat arbori. .taieri corectie arbori.500 KW Manopera Lucrari de infintare plantatii noi . Barlad .Seminte flori – 5 256.Material dendrologic – 60 227.ingrasaminte flori .Tuns ornamental forme izolate . .plante bienale – 200 000 buc. arbusti – 8 000 buc.200 buc.10 RON .240 buc.conifere . . . .arbori . arbusti.Gazon – 1 000 kg.Tuns ornamental gard viu manual – 20 000 mp .54 RON . .30 ha. . .plante anuale – 500 000 buc. .sapat gropi pentru arbori.trandafiri – 1 000 buc.Energie electrica .scos radacini .500 mc.Producerea materialului floricol-dendrologic pentru zonele verzi din mun.desfundat sol – 5 000 mp. . trandafiri – 2 000 buc.nivelat teren – 15 000 mp. arbusti conifere. .550 buc. Materiale achizitionate .500 RON. .100 buc.79 RON .Ingrasaminte NPK .taieri lastari arbori – 1 000 buc.SERVICUL SPATII – VERZI SERE Iunie 2005 – Iunie 2006 Obiectul activitatii .

udat arbori.200 buc. trandafirilor.combaterea agentilor daunatori la materialul dendrologic – 50 000 buc. arbusti – 20 000 mp. . conifere. arborilor. arbusti – 50 000 mp.plivit prasit trandafiri. a rabatelor de flori. Cositul manual cu motocositorile zilnic 78 . flori – 15 000 mp. coniferelor si arbustilor cu autocisterna – 800 ore. conifere. . . Spalatul zilnic a strazilor din municipiul Barlad cu autocisterna.udat flori – 50 000 mp.prasit arbori. . .. Transportul materialului dendro-floricol – din sera la locul de plantare cu Dacia papuc – 1 920 ore Udatul suprafetelor gazonate.doborat arbori uscati .

În lipsa unei strategii guvernamentale coerente şi realizabilă bârlădenii au ales soluţia centralelor de apartament. iar peste 12 000 de apartamente având contor individual de gaz metan. Dincolo de agitaţia sterilă a actualului guvern pe marginea acestui subiect. am găsit în final o soluţie locală ce se află în plin proces de aplicare. Tot la acest capitol al neîmplinirilor marcăm şi blocul G1 de pe strada Vasile Pârvan. 3. Ritmul lent al aducţiunilor cu apă şi gaze naturale în cartierele Deal II. realizarea acestei lucrări ducând la decongestiona-rea traficului în oraş. Ţuguiata II.2009 ).5 miliarde Rol. fie de la Uniunea Europeană. şoseaua de centură a Bârladului este totuşi o necesitate. fie de la guvernul României. după încercări repetate de a găsi fonduri pentru o rezolvare radicală a problemei. translarea traficului greu pe această şosea ocolitoare şi redarea liniştii şi siguranţei pe două mari artere ale oraşului – Bulevardul Epureanu şi strada Vasile Pârvan. 4. Imposibilitatea subvenţionării unui sistem de încălzire centralizat energofag şi ineficient ( Ex. cauzat de limitele bugetare dar şi de lipsa unui sprijin guvernamental concret. cu suma de 12 milioane euro din fonduri structurale. Chiar dacă în niciunul din materialele electorale nu am promis construirea unei şosele de centură a Bârladului ( având în vedere costurile şi resursele limitate ). sistemul din zona de nord a oraşului proiectat pentru 8 000 de apartamente a funcţionat în iarna 2004 / 2005 pentru doar 1 500 de apartamente dintre acestea rămânând în iarna 2005 / 2006 doar 400 de apartamente ). Complex Şcolar. centralizat şi eficient. în perioada 2004 – 2006. 2. fie de la Naţiunile Unite. Toate lucrările de viabilizare a acestor zone vor fi finalizate conform listei de priorităţi cuprinsă în Planul Operaţional Regional al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord Est ( 2007 . ne asumăm această neîmplinire. Bariera Puieşti. în ultimiii doi ani au fost făcute investiţii în aceste cartiere în valoare de 12 miliarde Rol în condiţiile în care au fost colectate taxe şi impozite în valoare de 2. Prin urmare în acest moment la nivelul întregului oraş lipseşte un sistem de încălzire unitar. 79 .NEÎMPLINIRI ( NEREALIZĂRI ) 1. avem o certitudine. Preconizăm că la sfărşitul anului 2007 această „plagă” a zonei centrale să fie istorie. anume cuprinderea studiului de fezabilitate privind şoseaua ocolitoare a municipiului Bârlad în Planul Operaţional Regional Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Est pentru perioada 2007 – 2009. Deşi nu se regăseşte printre promisiunile electorale ne-am asumat această problemă a administraţiei bârlădene şi. Totuşi. Devenită subiect de dispută politică. În acest moment fiind circa 7 500 de centrale de apartament.

80 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful