Spanningen en ecologische problemen binnen regio’s.

2012

Schooljaar 2011 -

2

OLVC Campus Grotenberge Schooljaar 2011 - 2012

SPANNINGEN

EN ECOLOGISCHE PROBLEMEN

BINNEN REGIO’S.

Cursus Aardrijkskunde 4e jaar – OLVC Campus Grotenberge – Thema: Spanningen- ecolog. problemen

be/nl/water/waterkringloop.3 Hoofdstuk 5: Waterproblematiek BZL-OPDRACHT: WATER OP DE WERELD… Gebruik voor onderstaande opdracht volgende bronnen: Het is de bedoeling dat je de info van de verschillende bronnen goed verwerkt zodat je de essentie kan weergeven.pidpa. (controleer wel de betrouwbaarheid…) * Boekje ‘alle water in de wereld’ * de powerpoint die je kan vinden op schoolonline * de teksten en artikels in het document *… Deze taak wordt individueel gemaakt in het aangereikte word-bestand. problemen .ecolog.htm tabblad ‘over water’) * (gebruik / verwerk de gegevens van het Andere url’s die je vrij kan kiezen. Volgende url’s: * http://www. De inhoud van deze taak (waarbij het noodzakelijk is dat je de verschillende bronnen hebt geraadpleegd) wordt gezien als leerstof. Cursus Aardrijkskunde 4e jaar – OLVC Campus Grotenberge – Thema: Spanningen.

Zorg dat je duidelijk kan zien dat de leerstof op deze manier door jullie verwerkt werd en je aan de hand van deze gegevens de leerstof kan instuderen. Cursus Aardrijkskunde 4e jaar – OLVC Campus Grotenberge – Thema: Spanningen.ecolog.4 Uiteraard is het niet verboden bijkomende figuren en dergelijke (als ze hun nut bewijzen) in te voegen. problemen .

Zout water kan overal op het aardoppervlak gevonden worden. problemen .5 % bestaat uit zoet water. Waarom is er maar een klein deel van dat zoet water meteen beschikbaar voor de mens? Cursus Aardrijkskunde 4e jaar – OLVC Campus Grotenberge – Thema: Spanningen. Bespreek de verdeling van het relatief voorkomen van zout en zoet water op aarde.5 Beschikbaarheid van water voor de mens. Ongeveer 97% van de aarde is bedekt met zout water 2. in de oceanen. in rivieren en in zoutwaterbekkens.ecolog.

ecolog. Echter bijna 90% van dit zoete water is niet direct beschikbaar. problemen .5% van al het water bestaat uit zoet water dat gebruikt kan worden door planten. omdat het opgesloten zit in ijskappen in Antarctica. Slecht 0. Cursus Aardrijkskunde 4e jaar – OLVC Campus Grotenberge – Thema: Spanningen. dieren en mensen.26% van al het water op aarde is beschikbaar voor mensen en andere organismen.6 Slechts 2.

Neerslag is kleiner dan de evapotranspiratie. het zuiden van Oost-Europa.7 Wanneer spreken we van een natuurlijk watertekort? + geef enkele voorbeeldgebieden. zuiden van Europa (vb. problemen .ecolog. Midden Amerika. Italië. Zuid-Afrika. Australië Weetje: 1955: 7 landen met een schaarste 1990: 20 landen met schaarste 2025: 35 landen met schaarste Cursus Aardrijkskunde 4e jaar – OLVC Campus Grotenberge – Thema: Spanningen. westen van Verenigde Staten. het zuidwesten van Zuid-Amerika (vb. Peru). Enkele voorbeeldgebieden: Noord-Afrika.).

Cursus Aardrijkskunde 4e jaar – OLVC Campus Grotenberge – Thema: Spanningen. fossiel grondwater. Het kan er duizenden tot zelf miljoenen jaren blijven zitten. afspoeling.8 afspoeli grondwat Van waar komt ons water? – de ng er waterkringloop Fossiel ze grondwater volgende woorden op de juiste plaats in : Vul op de figuur de Neerslag. Het water dat voor een lange tijd onder de grond blijft vastzitten. Wat verstaan we onder fossiel grondwater?. evapotranspir neersl ag doorsijpeli ng Wat betekent evapotranspiratie? Evapotranspiratie = een deel valt op het land en kan dan door verdamping of door transpiratie van planten terug in de atmosfeer terechtkomen. doorsijpeling. problemen . Deze evapotranspiratie en de neerslag zorgen voor de voortdurende kringloop van het water.ecolog. evapotranspiratie. oppervlaktewater. grondwater.

Wat verstaan we daaronder? Het virtuele waterverbruik is een maat voor het watergebruik van een product. Een kop koffie heeft een virtueel waterverbruik van 176 l. Dat zijn 11 emmers van 10 liter op een rij.000 liter water jeansbroek: 10. zijn verschillen naargelang het aantal leden van het huishouden: bij kleine gezinnen verhoudingsgewijs meer water per persoon worden verbruikt dan bij grote gezinnen. In de figuur zie je hoe het huishoudelijk watergebruik verdeeld is over de verschillende posten.000 liter water Is dit meer of minder dan in andere landen? Verklaar je antwoord. gemeten over de hele productieketen.ecolog.000 liter water kg eieren: 3.000 liter water passagierswagen: 400. (enkel huishoudelijk verbruik) Een gemiddelde Vlaming gebruikt per dag zo'n 110 liter water.300 liter water kg rundsvlees: 16.700 liter water kg rijst: 3. Cursus Aardrijkskunde 4e jaar – OLVC Campus Grotenberge – Thema: Spanningen. problemen . Denk bijvoorbeeld aan de betere benutting van de beladingsgraad van de (af)wasmachine. Hierbij moeten we ook nog ons virtueel waterverbruik rekenen.000. 2700 l water ‘opgeslorpt’ voor het in de winkel verschijnt. En een sinaasappel heeft ongeveer 70 l water nodig voor hij in jouw fruitmand belandt. Nog enkele markante resultaten: zal Er         1 1 1 1 1 1 1 1 kg tarwe: 1.9 Watergebruik Hoeveel bedraagt het gemiddeld waterverbruik van een Vlaming. Een katoenen T-shirt heeft bijv.000 liter water huis: 6.000 liter water katoenen T-shirt: 2. Slechts 3 liter gebruiken we voor consumptie en voedselbereiding.

of ongeveer 2 700 m³ voor elke Belg. VERKLARING: Onze levensstijl en onze consumptie van goederen en diensten zorgen voor een groot waterverbruik Water wordt verbruikt in de verschillende sectoren: Cursus Aardrijkskunde 4e jaar – OLVC Campus Grotenberge – Thema: Spanningen.z. De watervoetafdruk van de Belg is dus erg hoog. Dit is het dubbele van het wereldgemiddelde en meer dan onze buurlanden. of nog 7400 liter per persoon per dag. problemen . d.w.10 De totale voetafdruk van België is 28 miljard m3 per jaar bedraagt. ongeveer 90 badkuipen.ecolog.

de ontwikkeling van nieuwe irrigatiemethodes. Gebruik maken van de minimale hoeveelheid nodige water voor een bad. chemische industrie. • Huishoudens. In sommige landen is het niet mogelijk aan irrigatie te doen. • Industrie  ong. Hoe zou men in deze sector het water zuiniger kunnen gebruiken? Het optimaliseren van de distributie binnen de irrigatiesystemen. stedelijk verbruik. Staalindustrie. 2. gewasbescherming. Een toename van de stedelijke voorzieningen zorgt eveneens voor een hoger watergebruik. Het is zeer duur . Vooral tijdens het poetsen van de tanden de kraan uitschakelen. dat verbruikt het minst. Maak gebruik van spaarknoppen voor het toilet. Oorzaak: overexploitatie. Formuleer naar aanleiding van de gegevens over waterverbruik zelf 5 tips waarmee je zou rekening kunnen houden om je waterverbruik te verminderen. omdat er gewoon geen neerslag valt. 4. 1. Door de toename van de welvaart zijn er meer sanitaire voorzieningen en stijgt de toegankelijkheid tot een waterleidingnet. thermische elektriciteitscentrales en kerncentrales hebben enorme hoeveelheden water nodig. 2. het water efficiënter beheren en waterverliezen van de velden vermijden. Laat de kraan niet onnodig lopen.  ong. Waarom gebeurt dit toch meestal niet? 1. Best neem je een douche.10% Leg met eigen woorden het verband uit tussen de welvaart en het waterverbruik.11 • Landbouw  ong. 70% Leg uit hoe het komt dat deze sector zo een groot waterverbruik heeft op de wereld. 3. 20% In de industrie gebruikt men heel veel water … toon dit aan met enkele voorbeelden.ecolog. staalfabrieken: voor iedere kilogram staal is ruim 45 liter water nodig. Geen vuil water weggooien maar gebruiken om planten water te geven. problemen . Bvb. Cursus Aardrijkskunde 4e jaar – OLVC Campus Grotenberge – Thema: Spanningen.

Waterverspilling 5. 2. Toon dit aan met minstens twee concrete voorbeelden die je kort verklaart. Industrie en mijnbouw zorgen voor afvalstoffen in rivieren en grondwater 2. Watervervuiling Niet alleen de hoeveelheid beschikbaar water gaat er op achteruit. en weinig hoeveelheid neerslag. 3. Klimaat en natuur: woestijnen is er niet veel water door de grote hoeveelheid zon. Intensivering van de landbouw leidt ertoe dat resten van kunstmest. Daardoor hebben sommige landen de kans niet om aan water te geraken en moeten zij er dus een grote som geld voor betalen.12 5. de kraan niet laten lopen.ecolog. 4. pesticiden en zouten in de watervoorraden terechtkomen Cursus Aardrijkskunde 4e jaar – OLVC Campus Grotenberge – Thema: Spanningen. De prijs van water: het water is ongelijk verdeeld over verschillende landen. 1. Ook de kwaliteit wordt ernstig bedreigd. Wanneer een overlast aan water is het niet altijd evident om aan het water te geraken. problemen . Bevolkingsgroei: het water moet over meerdere mensen worden verdeeld. Dreigende wereldwatercrisis Wat zijn oorzaken van waterschaarste? 1. Bij het afwassen met de hand.

Pidpa wil met de jaarlijkse prijs de focus leggen op mogelijke oplossingen om waterproblemen over in de wereld te verhelpen. Het gaat om een bedrag van 4. ‘Het project uit Vosselaar steunt een initiatief van twee plaatselijk ontwikkelingshelpsters'.216 euro. Deze vijf bronnen zijn helaas niet voldoende om alle inwoners uit de regio van zuiver water te voorzien. HET NIEUWSBLAD . maar deze zijn ondiep en vervuild.Het project ‘Bouwen van waterbronnen in Idiofa' heeft de HidroPLUSprijs van drinkwatermaatschappij Pidpa gewonnen.13 Actualiteit: waterproblemen Zoek enkele (min. DE MORGEN – 1 maart 2011 Drama op til: "Watertekort zal 1 op 3 mensen treffen" Water is noodzakelijk. ‘In de streek van Idiofa in Congo zijn er verschillende drinkwaterbronnen. problemen . 2. 3) recente artikels i.ecolog. En in de toekomst zou het wateraanbod in bepaalde regio's van de wereld nog meer te kort kunnen schieten. zoals gebrek aan zuiver water of het ontbreken van sanitaire voorzieningen. Geschat wordt dat de vraag het aanbod met 40 procent zou kunnen overschrijden binnen de 20 jaar.' De bedoeling is om de volgende jaren voldoende waterbronnen aan te leggen voor de hele bevolking. Dit jaar werden zestien projecten genomineerd. Anders gesteld: één op drie mensen ter wereld zal de helft minder water hebben dan ze nodig hebben voor basisbehoeften.11 mei 2011 Watermaatschappij steunt ontwikkelingsproject VOSSELAAR . maar niet overal ter wereld in overvloed voor handen. 1. In 2008 werd gestart met het aanleggen van vijf veilige waterbronnen om zo de vele zieken en zelfs doden ten gevolge van het vervuilde water te reduceren. waterproblemen in de wereld. © reuters Cursus Aardrijkskunde 4e jaar – OLVC Campus Grotenberge – Thema: Spanningen.v.000 euro werd verdeeld.m. zegt Frans VanReusel van de adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking. waarbij in totaal meer dan 50.

Dat is tien procent van het hele bedrag dat geschat werd voor de hele wereld. Dat kan met een combinatie van het verminderen van het waterverbruik en het verbeteren van wateropvang. "De klimaatverandering betekent dat we op een andere manier moeten nadenken over en omgaan met water". huizen en tuinen zodanig dat ze water opvangen. dat gemakkelijk 70 procent van het water opslokt. En de gevolgen beperken zich niet enkel tot watertekort voor ruim 2 miljard mensen. Om water te besparen is waterzuinigheid in huis dus niet voldoende. Een droog toilet is een van de technieken. tot technologie (1. In China investeert de regering nu al 13 miljard euro om droogte en voedseltekort tegen te gaan. problemen . Honger zal dus voor nog meer mensen een realiteit worden. ook landbouw. van kledij (1 jeans = 6. met urinescheiding die zou gebruikt kunnen worden voor tuincompost.000 liter. zal eronder lijden. technologie en voeding moet onder de loep genomen worden. zei Anna Warwick Sears. Volgens de Amerikaan Nicholas Ashbolt van het Amerikaanse milieudepartement zijn er technieken voor handen die de watervraag van gezinnen in ontwikkelde landen 'gemakkelijk' met 70 zouden kunnen doen dalen. Het gevolg laat zich raden: de voedingsproductie zal afnemen. Wateroverlast Ironisch genoeg zullen andere streken in de wereld te maken krijgen met net een te veel aan water en Cursus Aardrijkskunde 4e jaar – OLVC Campus Grotenberge – Thema: Spanningen.500 liter voor een desktop pc) en voeding (1 kilo graan = 1000 liter. maar in het productieproces van zo ongeveer alles dat we komen." Dat zei watereconome Dr Margaret Catley-Carlson op een internationale ontmoeting in het Canadese Ottawa door het Canadese waternetwerk.14 • © epa Als belangrijkste oorzaken worden zowel klimaatverandering als bevolkingstoename aangewezen.000 tot 30. wassen of koken. zouden de kosten met 37 en 43 miljard kunnen zakken. Dat is niet zo. "Onze watersystemen zijn gebouwd met het idee dat water altijd en oneindig voor handen zou zijn. Water recupereren Anderzijds zijn er manier om water te recupereren. naar aanleiding van Wereldwaterdag op 22 maart. 1 kilo kip 4. Door op een nieuwe manier met water om te gaan. Waterkloof De waterkloof 'opvullen' zou de wereld per jaar 145 miljard euro kunnen kosten. een andere techniek is het gebruik van afleidingswater als landbouwwater of het inrichten van wegen. ook dit virtueel waterverbruik én dus manier waarop we omgaan met kleren. Uitdagingen op korte termijn "We moeten ons klaarhouden voor wat gemakkelijk een van de grootste uitdagingen zou kunnen zijn voor de mensheid op korte termijn." Virtueel water Water kruipt niet alleen in wat we dagelijks gebruiken om te douchen.000 liter). 1 kilogram rundvlees 15.000 liter water).ecolog.

De huidige manier van landbouw leidt tot erosie en verspilling van water. Het rapport noteert dat de meeste beschikbare grond al voor landbouw wordt gebruikt. zo blijkt uit een rapport van de Voedsel. en bovendien op een manier die de productiviteit doet dalen. HET NIEUWSBLAD . Net zoals met CO2-uitstoot en olie-afhankelijkheid primeert de portemonnee en de economie op korte termijn voor velen in machtsposities op die van de lange termijn. Hoewel er maar 12 procent grond bijkwam. groeide de opbrengst van akkers enorm door nieuwe technologieën.28 november 2011 Kwart van alle landbouwgrond is ernstig uitgeput AP Een kwart van alle landbouwgrond op aarde is zwaar uitgeput. van 1961 tot 2009. In de toekomst moet er volgens de VN-organisatie een 'duurzame intensivering' van de landbouw op de bestaande grond gebeuren. Ook moet er tweehonderd miljoen ton extra vlees worden geproduceerd. problemen . gewassen en pesticiden. een kwart van de wereldwijde landbouwgrond is in hoge mate uitgeput. de Andes. want dit tast het drinkwater aan en vergroot de kans op epidemiëen. Tijdens die periode. lijkt er maar weinig gevoel tot hoogdringendheid te bestaan. aldus de FAO. 1. de hooglanden van de Himalaya. Klimaatverandering en slechte landbouwmethodes putten de grond uit. De risicogebieden zijn West-Europa. de biodiversiteit is er aangetast en de watervoorraden slinken zienderogen.15 allesverwoestende overstromingen. De rest van het aardoppervlak ligt braak of is bedekt door water. waardoor de productiviteit daalt ten opzichte van de 'groene revolutie'.ecolog. groeide de opbrengst met 150 procent. Dat komt neer op een miljard ton extra tarwe. Cursus Aardrijkskunde 4e jaar – OLVC Campus Grotenberge – Thema: Spanningen. In veel gebieden is die groei echter teruggelopen. rijst en andere granen.en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). De bodem heeft last van erosie. Ook dit is slecht nieuws. Acht procent van de wereldwijde landbouwgrond is matig uitgeput en 36 procent stabiel of licht uitgeput. De FAO schat dat boeren in 2050 zeventig procent meer voedsel zullen moeten verbouwen om alle monden op aarde te kunnen voeden. Hoewel de ideeën en dramatische toekomstscenario's elkaar opvolgden. het Ethiopische plateau en zuidelijk Afrika.

Tegenwoordig is het Aralmeer dus de verzamelnaam van een aantal meren. dat het Aralmeer aan het begin van de 20e eeuw nog was. Het Aralmeer is vanaf de jaren zestig aanzienlijk kleiner geworden. die vroeger een groot meer vormden in Centraal Azië. Dit houd in dat het waterniveau ongeveer 20 meter is gedaald. Situeer het Aralmeer op de wereldkaart achteraan de cursus. Het zoetwatermeer. Ook het zoutgehalte is zeer sterk gestegen. De uitdroging van het meer wordt beschouwd als een van de grootste milieurampen van onze tijd. Het meer was ongeveer 38 meter diep. Wat is het Aralmeer? Het Aralmeer is ontstaan omdat het water van de Amu Darja naar deze plaats stroomde. 500m2 en het waterniveau ligt rond de 30 meter.16 Milieudegradatie in het gebied van het Aralmeer.000km2. problemen . Het meer groeide steeds en later kon ook de noordelijkere rivier de Syr Darja uitmonden in het Aralmeer. Vroeger lagen deze verschillende delen aan elkaar. met als grootste dieptepunt 69meter. Het huidige Aralmeer ligt op de grens van Kazachstan en Oezbekistan Het meer is qua oppervlakte bijna 74% gedaald en bestrijkt nu ongeveer 17. Het waterniveau zat tussen de 50 en de 55meter in. Hierdoor werd de watertoevoer vergroot en groeide het meer uiteindelijk tot een van de grootste meren ter wereld. Cursus Aardrijkskunde 4e jaar – OLVC Campus Grotenberge – Thema: Spanningen. Het meer had een oppervlakte van meer dan 67.ecolog. is inmiddels voor de helft veranderd in een zoutwoestijn en voor de helft in een zoutwatermeer.

Het was hun primaire bron van voedsel. De katoenplant is echter een plant die extreem veel water nodig heeft. problemen . Hierdoor steeg de druk op de twee hoofdrivieren van het Aralmeer. maar daarnaast ook hun primaire bron voor inkomsten. Deze verzilting op de plantages leidde er toe dat er nog meer water nodig was. Daardoor werd er veel water verspild en ging het verloren in de droge ondergronden. Door een steeds intensievere katoenteelt bereikte steeds minder water het Aralmeer. Dit leidde er toe dat er steeds meer irrigatiekanalen gegraven werden vanuit het Aralmeer en de rivieren er omheen naar de nieuw aangelegde katoenplantages. Deze katoenplantages moesten natuurlijk ook van water voorzien worden.17 Gebruik van het Aralmeer Het Aralmeer werd tot 1960 gebruikt voor visvangst. Hierdoor werden de akkers wel bevloeid maar niet doorweekt. Zij legden ondergrondse kanalen aan om het water te transporteren van de rivier naar de landbouwvelden. Deze dorpen leefden van de visserij. Rond 1950 besluit Stalin dat de katoenproductie in het Zuiden van de Sovjet Unie uitgebreid moet worden zodat de katoen geëxporteerd kan worden. Daarnaast waren er dorpen gelegen aan de rivieren de Amu Darja en de Syr Darja. Daarnaast kwam er zout water op de plantages terecht. Cursus Aardrijkskunde 4e jaar – OLVC Campus Grotenberge – Thema: Spanningen. Deze rivieren maakten het mogelijk om landbouw te beoefenen in deze droge gebieden. Dit leidde er toe dat er intensiever gewerkt moest worden op de katoenplantages en dat er een groot aantal nieuwe katoenplantages bij kwamen. Veel dorpen gelegen aan het meer waren volledig afhankelijk van het Aralmeer. De irrigatiekanalen waren van lage kwaliteit.ecolog. Oorsprong van het probleem Vanaf de jaren 1930 probeerde men het gebied welvarender te maken door op grote schaal aan katoenteelt te doen.

Dit heeft grote gevolgen voor de dorpen die aan het meer liggen. Om dit te voorkomen maakte de Sovjet Unie gebruik van landbouwgiffen. Deze zoutkorsten komen doordat het meer verziltte en door de irrigatie. Hierdoor daalde de biodiversiteit en was het water minder geschikt voor irrigatie en drinkwater. Bovendien is katoen vatbaar voor ziektes. De gevolgen van deze vervuiling zijn voornamelijk aan gezondheid gerelateerd. . Doordat er steeds meer irrigatie word gepleegd voor de toenemende katoenteelt worden de rivieren de Amu Darja en de Syr Darja steeds intensiever gebruikt. door het zout dat in het water zit. Hier worden veel vissersdorpen door getroffen. Deze zoutkorsten vindt men overal rond het meer terug. Deze stoffen kwamen door de afwatering van de landbouwgronden terecht in het water dat naar het Aralmeer stroomde. Doordat het dalen van het waterniveau steeds sneller gaat komen boten droog te liggen. Cursus Aardrijkskunde 4e jaar – OLVC Campus Grotenberge – Thema: Spanningen. Daarnaast wordt het water steeds zouter omdat de hoeveelheid zout die opgelost is steeds groter wordt. Hierdoor daalt het waterniveau steeds verder. Hierdoor werd de plant beschermd en was de opbrengst hoger .Wat zijn de oorzaken van dit probleem? Irrigatiekanalen voor de landbouw (kweken van katoen en rijst) tappen veel water af.18 Tussen 1960 en 1970 daalde het waterniveau met ongeveer 20cm per jaar. Hierdoor sterven bepaalde vissoorten zelfs uit. Naast deze gezondheidsgevolgen is ook het water in het meer ernstig vervuild. Daarnaast werden de gronden bemest. Tussen 1970 en 1980 gebeurde dit zelfs met 50cm per jaar. Hierdoor stroomt er steeds minder water naar het Aralmeer. Door de grootschalige aftappingen bereikte het water van de Syr Darya en de Amu Darja het Aralmeer niet meer. Hiervoor werd voornamelijk lachgas gebruikt. De verzilting van de bodem maakt het kweken van gewassen moeilijker omdat er meer steeds meer water nodig is. schimmels en wordt aangevreten door beesten. problemen . Daarnaast verzilt de bodem van de katoenplantages. Verwerkingsvragen: -Omschrijf het probleem in het Aralmeer: Leg kort met eigen woorden uit hoe het Aralmeer geleidelijk aan verdween? Irrigatiekanalen voor de landbouw (kweken van katoen en rijst) tappen veel water af. Door de verdamping blijft er een laagje zout achter op de grond.ecolog. Hierdoor vervuilde zowel de omgeving als het Aralmeer zelf. Door dat het waterniveau daalt is er minder vis. Door de grootschalige aftappingen bereikte het water van de Syr Darya en de Amu Darja het Aralmeer niet meer.

2. 3. Onder meer daardoor is het sterftecijfer erg hoog → veel kankers. Waarom hebben ze dit water echt nodig? Cursus Aardrijkskunde 4e jaar – OLVC Campus Grotenberge – Thema: Spanningen. Het matigende effect van het meer op het klimaat is weg. Situeer de regio op de wereldkaart achteraan in de cursus.ecolog. woestijnen. 1. (Noord-Afrika en het Midden Oosten). zouten en pesticideen voor. Gebieden waar dergelijke spanningen ontstaan zijn vooral gebieden met een natuurlijk watertekort. Door de onvoldoende drainage van de landbouwgronden neemt de In het drinkwater van de regio langs de Amu Darja en de Syr Darya tot aan bodemverzilting toe en gaat de opbrengst achterui. In het Taurusgebergte in Turkije ontspringen 2 rivieren: – – De Eufraat die vanuit Turkije loopt naar Syrië en Irak De Tigris die verder stroomt door Irak Deze landen gebruikten zeer veel water uit de Tigris en de Eufraat voor landbouw en andere doeleinden. Dergelijke gebieden vinden we onder andere terug in de Arabische wereld. De winters zijn kouder geworden en de zomers warmer. het Arameer komen zware metalen. Het gebied rond de Tigris en de Eufraat. In deze regio vinden we veel droge klimaten.19 -Omschrijf de verschillende gevolgen waar het gebied rond het Aralmeer nu mee te kampen heeft. nierproblemen en ziekten van de bloedvaten Spanningen en conflicten om water. Door de lagere luchtvochtigheid is de neerslag in de streek gedaald tot 150 mm/jaar. problemen . de Islam als godsdienst en aardolie en aardgas als voornaamste bron van de economie.

problemen .20 Omdat de irrigatiekanalen voor de landbouw niet droog zouden vallen. Cursus Aardrijkskunde 4e jaar – OLVC Campus Grotenberge – Thema: Spanningen..ecolog. ………………………………………………………………………………………………………….

Irak (Iraaks-Koerdistan). Na de aanleg van de Atatürkdam kwam de ook de visserij in ontwikkeling. Door het economisch opwaarderen van de regio zal er meer werkgelegenheid komen. Men wil het water ook als drinkwater gaan verkopen. De Koerden behoren tot de Iraanse volkeren. verspreid over verschillende landen. De irrigatiesystemen beslaan zo'n 17.ecolog. Koerden De Koerden zijn een volk. Tegenwoordig verblijven er naar schatting ruim één miljoen Koerden in Europa. Er wordt aan de leefbaarheid gewerkt door het bouwen van scholen. Ze wonen onder andere in Turkije. aan onder meer Israël. het persoonlijk inkomen. Sinds het project van start ging zijn de grondprijzen. het aantal landbouw. waarvan de Atatürkdam de grootste is. Er worden bij deze stuwdammen 19 elektriciteitscentrales gebouwd. Iran en in de vroegere Sovjet-Unie. In 2010 produceerden de waterkrachtcentrales ongeveer 22% van het totale Turkse energieverbruik. Zuidoost-Anatolië is een gebied waar vroeger weinig water was.21 Wat is een allochtone rivier? = rivier die in een ander land ontspringt GAP of het Zuidoost-Anatolië Project Het primaire doel van het GAP is het opwekken van elektriciteit en het irrigeren van landbouwgronden door de bouw van 22 stuwdammen.en persoonlijke voertuigen verdrievoudigd in de afgelopen acht jaar.000 km². met ruim 35 miljoen mensen die voornamelijk in het Midden-Oosten wonen. Syrië. Cursus Aardrijkskunde 4e jaar – OLVC Campus Grotenberge – Thema: Spanningen. Hoe kan met door het invoeren van het GAP voor meer werkgelegenheid en het opleven van de Turkse economie zorgen? Om door de uitbreiding van de geïrrigeerde oppervlakte van dit deel van Turkije de groentetuin van het Midden-Oosten te maken……………………………………………………………………. maar geen eigen staat. Ze produceren 8900 megawatt per uur Het is het grootste complex van waterkrachtcentrales ter wereld.. Het is een van de volkeren die een eigen taal en cultuur hebben. ziekenhuizen en dergelijke. problemen .

omdat ze dan zouden moeten betalen voor water dat via de natuurlijke weg al naar hun land stroomt. De spanningen tussen de landen liepen hoog op. Syrië en Irak voelden de macht over de controle van het water door Turkije ……………………………………………………………………………………………………………. Turkije onderneemt pogingen om de buurlanden tevreden te stellen zoals het voorstel van een “pijplijn voor vrede”.. Er is ook een politieke reden: beide landen willen niet afhankelijk worden van Turkije voor hun watervoorziening. Geef een opsomming van nog enkele gebieden in deze regio die met waterproblemen te kampen hebben.22 Waarom ziet Turkije dit dan ook als een project tegen de onafhankelijkheidsroep van de Koerden? De Turkse regering wil het strategische en waterrijke gebied in Oost-Turkije niet verliezen aan een onafhankelijk Koerdistan. Waarom zijn deze landen hier dan toch niet mee akkoord? Dat zou een leiding voor water zijn naar Irak en Syrië. problemen .. …………………………………………………………………………………………………………….. Andere waterproblemen in de Arabische wereld. Waarom zijn de buurlanden Syrië en Irak niet opgezet met dit project? Syrië en Irak zijn voor een groot gedeelte van hun waterbehoefte afhankelijk van hun water dat via de Tigris en de Eufraat uit Turkijke komt. – – – – – Egypte Soedan Oeganda Ethiopië Kenia Cursus Aardrijkskunde 4e jaar – OLVC Campus Grotenberge – Thema: Spanningen. ……………………………………………………………………………………………………………. Door de Atatürk dam werden Syrië en Irak een tijd zonder water gezet door Turkije. Beide landen zien dat echter niet zitten.ecolog. ……………………………………………………………………………………………………………..

problemen .23 Cursus Aardrijkskunde 4e jaar – OLVC Campus Grotenberge – Thema: Spanningen.ecolog.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful