Imagisté

A. Lowellová, E. Storer, R. Aldington, D. H. Lawrence, F. S. Flint, S. Cannell, W. C. Williams, F. M. Ford, H. Doolittleová, A. Upward, T. E. Hulme, E. Pound, J. G. Fletcher, J. Cournos

fra

Imagisté

fra

fra 1

2

Imagisté

3

4

Imagisté

fra 5

Vydání knihy bylo podpořeno Ministerstvem kultury ČR. © Fra, 2002 Epilogue & biographical notes © Josef Jařab, 2002 Translation © Petr Mikeš, Jitka Herynková, 2002 Photography © Věroslav Škrabánek, 2002 ISBN 80-86603-01-6

6

Amy Lowellová
(1874 –1925) Pocházela z významné novoanglické rodiny – její bratr se stal harvardským rektorem, mezi jejími příbuznými byl i básník James Russell Lowell, mladší současník H. W. Longfellowa. Vzdělání získala soukromým studiem a cestováním po světě; když jí bylo osmadvacet, rozhodla se být básnířkou. Rozdíl mezi prvními uveřejněnými, plytkými a konvenčními básněmi a sbírkou Čepele a máky (Swords and Blades, 1914) přesně odráží změny, které do anglicky psané poezie, obecně a specificky do jejího života, vnesly myšlenky imagismu. Ty původní představy Hulmeovy a Poundovy možná trochu „zromantizovala“. S charakteristickou průbojností se však oddala nejen experimentování s volným veršem a „polyfonní prózou“ ve vlastní tvorbě, ale zapsala se do dějin americké literatury jako neúnavná propagátorka moderní poezie, která musela pro mnohé publikum zůstat spojena s obrazem energické a vtipné korpulentní dámy kouřící silné doutníky. Vedle několika svazků veršů publikovala též kritické eseje a monografii o Johnu Keatsovi, který byl její celoživotní literární láskou. Inspiraci čerpala i z orientální poezie, kterou také překládala, a z řady méně známých francouzských symbolistů (Paul Fort, Albert Samain, Francis Jammes, Rémy de Gourmont).

7

OKOLNOST Na javorových listech rudě září rosa, ale na lotosovém květu má bledou průzračnost slz.

8

PODZIMNI MLHA Je to vážka nebo javorový list, co zlehka usedá na vodní hladinu?

9

PODZIM Po celý den jsem hleděla na rudé vinné listy padající do vody. Padají i nyní, v měsíčním světle, ale každý z nich je obroubený stříbrem.

10

VÍTR A STŘÍBRO Jasně zářící podzimní měsíc pluje na tenké obloze; A rybníky třesou hřbety a blýskají dračími šupinami, jak nad nimi přechází.

11

ILUZE Chodíc mezi keři pivoněk, uviděla jsem brouka, jehož křídla byla z černého laku pokapaného mlékem. Byla bych jej chytila, ale on mně rychle utekl a schoval se pod lotosový kámen, podstavec pro sochu Buddhy.

12

JOSIVARUV NAREK Zlatí pávi pod kvetoucími třešněmi, ale na celém širém moři není jediná loď.

13

STREDNI VEK Jako černý led ozdobený nesrozumitelnými vzory ignorantským bruslařem je nezajímavý povrch mého srdce.

14

Edward Storer
Ve své stati Historie imagismu otištěné v časopise The Egoist roku 1915 označil F. S. Flint tohoto Angličana za jednoho ze zakladatelů celého hnutí a jeho sbírku Zrcadla iluze (Mirrors of Illusion, 1908) za první imagistickou knížku veršů. Své básně doprovodil Storer temperamentním esejem, jímž zaútočil na dobové literární konvence a praktiky. Byl členem skupiny kolem T. E. Hulmea a Ezra Pound jej později připomínal jako jednoho ze „zapomenuté školy z roku 1909“. Storer se v následujících letech skutečně z literárního světa nebo alespoň ze záznámů o tomto světě beze stopy vytratil.

15

KRÁSNÉ ZOUFALSTVÍ Dívám se na měsíc a křehké stříbro stoupajících hvězd; dívám se, milá, na tebe a své verše zahazuji pryč.

16

OBRAZ Milenci, kteří se rozešli, hořící k chladnému bílému měsíci nad podivnými hranicemi vyprahlé samoty.

17

KOUZLO ULICE Jednou v noci jsem uviděl divadlo, omámený nadýchanou sladkou a pomačkanou krásou, hřejivou v tom pouličním chladu.

18

Richard Aldington
(1892–1962) Všestranný a velmi plodný anglický autor. Několik vydání jeho veršů pod názvem Images mezi léty 1915–1919 shromažďuje básně z období nadšené podpory imagismu. Jako redaktor časopisu The Egoist pomohl významně propagaci modernismu v literatuře. S přáteli imagisty, a zvláště s Hildou Doolittleovou, jej spojoval obdiv k řecké a římské lyrice a odpor k měšťanskému pokrytectví; manželské soužití s touto americkou básnířkou od roku 1913 však nemělo dlouhého trvání, i když k formálnímu rozvodu došlo až v roce 1937. V pozdějších letech se věnoval též próze a zájem o jeho dílo dnes zajišťují spíše romány, zvláště Smrt hrdiny (Death of a Hero, 1929) a Všichni lidé jsou nepřátelé (All Men Are Enemies, 1933), a životopisné knihy (pozitivní o D. H. Lawrencovi, devastující o T. E. Lawrencovi, známému pod jménem Laurence z Arabie), mezi nimiž je nejzajímavější autobiografie Život pro život (Life for Life’s Sake, 1941). V první světové válce sloužil na frontě, druhou prožil ve Spojených státech a od roku 1946 do konce života žil ve Francii.

19

ZÁPADY SLUNCE Bílé tělo večera je roztrháno na šarlat, zbičováno, rozpraskáno, vyhloubeno na karmín a ověšeno ironicky girlandami mlhy. A vítr vanoucí z Flander nad Londýn má hořkou chuť.

20

NOVÁ LÁSKA Má nové listy po odumřelých květech, jako malý mandlovník poraněný mrazem.

21

22

Obsah
Amy Lowellová 7 Okolnost (PM) 8 Podzimní mlha (JH) 9 Podzim (JH) 10 Vítr a stříbro (PM) 11 Iluze (JH) 12 Jošivarův nářek (JH) 13 Střední věk (JH) 14 Edward Storer 15 Krásné zoufalství (PM) 16 Obraz (PM) 17 Kouzlo ulice (JH) 18 Richard Aldington 19 Západy slunce (JH) 20 Nová láska (PM) 21 Říjen (PM) 22 Dívka (PM) 23 Au Vieux Jardin (JH) 24 Večer (JH) 25 Bezstarostnost (JH) 26 Amalfi (JH) 27 Obrazy 1, 6 (JH) 28 Hlídka (JH) 29 Živé hrobky (JH) 30 David Herbert Lawrence 31 Nic nelze zachránit (PM) 32 Poslední realita (PM) 33 Zelená (JH) 34 Naslouchej hudbě! (PM) 35

23

Frank Stuart Flint 37 Listopad (JH) 38 Labuť (JH) 39 Kužely stromů (JH) 40 Tutti Frutti (JH) 41 Skipwith Cannell 43 Nokturna V, VI (JH) 44 William Carlos Williams 45 Podzim (JH) 46 Duch ohně (PM) 47 Marcovi Antoniovi v nebi (PM) 48 Stín (PM) 49 Letní píseň (JH) 50 Básnický obraz (JH) 51 Ford Madox Ford 53 Antverpy VI (PM) 54 Hilda Doolittleová 57 Oreáda (PM) 58 Tůň (PM) 59 Hermes cest I, II (PM) 60 Zahrada II (JH) 62 Epigram (JH) 63 Mořská růže (JH) 64 Allen Upward 65 Mořská panna (JH) 66 Mléčná dráha (JH) 67 Mušle (JH) 68

24

Thomas Ernest Hulme 69 Městská obloha (PM) 70 Nad loděnicí (PM) 71 Konverze (PM) 72 Západ slunce (PM) 73 Muž ve vyhlídkovém koši (PM) 74 Obrazy (PM) 75 Tam daleko vzadu (PM) 76 Jak slípka (PM) 77 Básník (PM) 78 Ezra Pound 79 Dívka (PM) 80 Alba (PM) 81 Na stanici metra (PM) 82 Cchaj Čchi (PM) 83 ∆′ΩPIA (PM) 84 Návrat (PM) 85 Podle Čchü Jüana (PM) 86 Liou Čche (PM) 87 John Gould Fletcher 89 Bruslaři (PM) 90 Záření XIV (JH) 91 Záření XVIII (JH) 92 Neklidná ulice (JH) 93 John Cournos 95 Růže (JH) 96 Imagisté, Josef Jařab 99

25

Imagisté
Z anglického originálu Imagist Poetry, Penguin Books, 1972 vybrali a přeložili Petr Mikeš a Jitka Herynková. Doslov a medailony básníků napsal Josef Jařab. Fotografie Věroslav Škrabánek. Odpovědný redaktor Erik Lukavský. Vydalo nakladatelství Fra, V Olšinách 70, 10000 Praha 10, e-mail: nakl.fra@post.cz, roku 2002 jako svou 3. publikaci. Vytiskla tiskárna Akcent Vimperk s. r. o. Vydání první. Náklad 650 výtisků. ISBN 80-86603-01-6

26

Bodem, od kterého se začala odvíjet moderní poezie, byla skupina nazvaná „Imagisté“, v Londýně kolem roku 1910. T. S. Eliot

Bodem, od kterého se začala odvíjet moderní poezie, byla skupina nazvaná „Imagisté“, v Londýně kolem roku 1910. T. S. Eliot

Ediční výhled 2002/03

* Již vyšlo

Thomas Ernest Hulme: Modlitba za úsměv luny * Richard Caddel: Slova straky/Magpie Words * Vítr z Narragansettu – antologie poezie Nové Anglie * E. F. Fenollosa, E. Pound: Čínský znak/Chinese Character Pavel Vančát (ed.): K fotografii Vladimír Sadek: Židovská mystika Ludvík Aškenazy: Praštěné pohádky Paul Celan: Básně Joyce Mansour: Výkřiky José Ángel Valente: Mandorla Robert Lax: Básně a texty

fra

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful