İNŞAAT AŞAMALARI

GE
N

RÇ EĞ

E

A AY H

E LD

İnşaat Mühendisi

Murat AVLAR
Diyarbakır

İnşaat yapım aşamaları her İnşaat Mühendisinin bilmesi gereken bir konu olmasına rağmen ne yazık ki Mühendislerimizin çoğu bu bilgiye ya yılların tecrübesiyle ya da kendi özel çabasıyla ulaşabilmektedir. Bu tarz sıkıntılar gerek mühendis arkadaşlarımızın şahsiyetine gerekse de bölge ve ülkemizde büyük zararlara neden olmaktadır. Bu durumların önüne geçebilmek için alınabilecek birçok önlem ve uygulanabilecek birçok yöntem vardır. En önemlisini söylemek gerekirse listenin başını elbette üniversitelerdeki teorik bilgiyi uygulama ile birleştirmek gelir. Üniversitelerle iş piyasaları beraber çalışmalı. Yani öğrenci okulda gördüğünü piyasada hemen uygulama imkânı bulmalı, buldurulmalıdır. Çünkü Mühendislik diğer meslek gruplarına nazaran uygulama kabiliyetinin en önemli olduğu meslek dalıdır. Örneğin Doktorun yaptığı hatalı bir uygulama bir kişinin, İnşaat mühendisinin yaptığı hatalı uygulama ise onlarca kişinin hayatına mal olabilmektedir. Meşhur bir kaideye göre “Bir ülkenin geleceği ancak Mühendislerinin kabiliyetleriyle sınırlıdır.” Buna rağmen ülkemizde mühendislik eğitimi maalesef layıkıyla yerine getirilmemektedir. Gerekli Ehemmiyette verilmemektedir. Bundan dolayı ülkemizde yapılan büyük projelerde (Boğaziçi köprüsü, Marmaray vs) dışarıdan mühendis ithal etmekteyiz. Gariptir yurtdışında en büyük projeleri yine biz yapmaktayız hem de kendi Mühendislerimizle (Çoğumuz buna tecrübe diyebiliriz ama neden aynı tecrübeye güvenip kendi ülkemizin büyük projelerini teslim etmiyoruz.) neyse “bu mevzu daha çok su götürür” deyip meseleyi burada Murat AVLAR nihayetlendirelim. Temennimiz bu sıkıntıların biran önce çözüme kavuşmasıdır.

ÖNSÖZ

İNŞAAT AŞAMALARI
BAŞLANGIÇ AŞAMALARI

PROJE AŞAMALARI

YAPI DENETİM AŞAMALARI

RUHSAT AŞAMALARI

HAFRİYAT VE YAPIM AŞAMALARI

YAPI KULLANMA İZİN AŞAMALARI

İNŞAAT AŞAMALARI

1

BAŞLANGIÇ AŞAMALARI
PROJE AŞAMALARI

YAPI DENETİM AŞAMALARI

RUHSAT AŞAMALARI

HAFRİYAT VE YAPIM AŞAMALARI

YAPI KULLANMA İZİN AŞAMALARI

İNŞAAT AŞAMALARI

BAŞLANGIÇ AŞAMALARI

2

PROJE AŞAMALARI
YAPI DENETİM AŞAMALARI

RUHSAT AŞAMALARI

HAFRİYAT VE YAPIM AŞAMALARI

YAPI KULLANMA İZİN AŞAMALARI

İNŞAAT AŞAMALARI BAŞLANGIÇ AŞAMALARI PROJE AŞAMALARI 3 YAPI DENETİM AŞAMALARI RUHSAT AŞAMALARI HAFRİYAT VE YAPIM AŞAMALARI YAPI KULLANMA İZİN AŞAMALARI .

İNŞAAT AŞAMALARI BAŞLANGIÇ AŞAMALARI PROJE AŞAMALARI YAPI DENETİM AŞAMALARI 4 RUHSAT AŞAMALARI HAFRİYAT VE YAPIM AŞAMALARI YAPI KULLANMA İZİN AŞAMALARI .

İNŞAAT AŞAMALARI BAŞLANGIÇ AŞAMALARI PROJE AŞAMALARI YAPI DENETİM AŞAMALARI RUHSAT AŞAMALARI 5 HAFRİYAT VE YAPIM AŞAMALARI YAPI KULLANMA İZİN AŞAMALARI .

İNŞAAT AŞAMALARI BAŞLANGIÇ AŞAMALARI PROJE AŞAMALARI YAPI DENETİM AŞAMALARI RUHSAT AŞAMALARI HAFRİYAT VE YAPIM AŞAMALARI 6 YAPI KULLANMA İZİN AŞAMALARI .

İNŞAAT AŞAMALARI 1 BAŞLANGIÇ AŞAMALARI .

İNŞAAT AŞAMALARI 1 Bu aşama kendi içinde İKİ gruba ayrılır BAŞLANGIÇ AŞAMALARI .

İNŞAAT AŞAMALARI 1 BAŞLANGIÇ AŞAMALARI 1.DÜŞÜNÜLEN YAPIYA UYGUN ARSA FORUM DİYARBAKIR .

ARSAYA UYGUN YAPI TASARLAMA FORUM DİYARBAKIR DİYARBAKIR KÜLTÜR MERKEZİ .DÜŞÜNÜLEN YAPIYA UYGUN ARSA 2.İNŞAAT AŞAMALARI 1 BAŞLANGIÇ AŞAMALARI 1.

İNŞAAT AŞAMALARI 2 PROJE AŞAMALARI .

.İNŞAAT AŞAMALARI 2 PROJE AŞAMALARI Arsa işlemleri kesinleştikten sonra ilgili mercilerden vizesi alınmak şartıyla BEŞ gruptan oluşan proje aşamasına geçilir.

İNŞAAT AŞAMALARI 1 2 PROJE AŞAMALARI ZEMİN ETÜT PROJESİ .

İNŞAAT AŞAMALARI 2 2 PROJE AŞAMALARI ZEMİN ETÜT PROJESİ MİMARİ PROJE .

İNŞAAT AŞAMALARI 2 PROJE AŞAMALARI ZEMİN ETÜT PROJESİ MİMARİ PROJE 3 STATİK PROJE .

İNŞAAT AŞAMALARI 2 PROJE AŞAMALARI ZEMİN ETÜT PROJESİ MİMARİ PROJE STATİK PROJE 4 ELEKTRİK PROJESİ .

İNŞAAT AŞAMALARI 2 PROJE AŞAMALARI ZEMİN ETÜT PROJESİ MİMARİ PROJE STATİK PROJE ELEKTRİK PROJESİ MEKANİK TESİSAT ve ISI YALITIM PROJESİ 5 .

İNŞAAT AŞAMALARI 3 YAPI DENETİM AŞAMALARI .

Yapı Denetim firmaları denetlemekle yükümlü oldukları yapılardan sorumludurlar ve aşamaları belirli periyotlar halinde ilgili makamlara bildirmek zorundalar. . projeler sunulur ve iş bitimine kadar inşaat aşamalarının takibi için aralarında sözleşme imzalanır. Yapı Denetim firmalarının izni olmadan beton dökülemez ve sonraki aşamalara geçilemez.İNŞAAT AŞAMALARI 3 YAPI DENETİM AŞAMALARI Yapılması istenen yapıya uygun projelendirme çalışmaları bittikten sonra herhangi bir yapı denetim firmasına müracaat edilir.

İNŞAAT AŞAMALARI 4 RUHSAT AŞAMALARI .

Ruhsat alınmadan yapılan inşaatlar yok hükmünde olduğu için hizmet götürülmez.İNŞAAT AŞAMALARI 4 RUHSAT AŞAMALARI Ruhsat kelimesinin lügat manası izin ve müsaade demektir. Ruhsat aşamalarını ÜÇ gruba ayırabiliriz. .

Ruhsat alınmadan yapılan inşaatlar yok hükmünde olduğu için hizmet götürülmez.Ruhsat öncesi alınacak izinler . Ruhsat aşamalarını ÜÇ gruba ayırabiliriz. 1.İNŞAAT AŞAMALARI 4 RUHSAT AŞAMALARI Ruhsat kelimesinin lügat manası izin ve müsaade demektir.

Hafriyat (Kazı) izni . Ruhsat alınmadan yapılan inşaatlar yok hükmünde olduğu için hizmet götürülmez.İstinat Duvarı İzni 1c. 1.Ruhsat öncesi alınacak izinler 1a.Yapı Yıkım İzni 1b.İNŞAAT AŞAMALARI 4 RUHSAT AŞAMALARI Ruhsat kelimesinin lügat manası izin ve müsaade demektir. Ruhsat aşamalarını ÜÇ gruba ayırabiliriz.

Ruhsat aşamalarını ÜÇ gruba ayırabiliriz.Ruhsat öncesi alınacak izinler 2.İNŞAAT AŞAMALARI 4 RUHSAT AŞAMALARI Ruhsat kelimesinin lügat manası izin ve müsaade demektir. Ruhsat alınmadan yapılan inşaatlar yok hükmünde olduğu için hizmet götürülmez.Ruhsat İşlemleri ve Gerekli belgeler . 1.

5. Ruhsat alınmadan yapılan inşaatlar yok hükmünde olduğu için hizmet götürülmez.imza sirküsü.DİSKİ’den harç makbuzu 22. Elektrik Mühendisi . 1.yetki belgesi.Fenni sorumlu(Mimar. inşaat Mühendisi. oda sicil durum belgeleri.Harita Mühendisi) taahhütnameleri.Arsa sahibi ve müteahhit arsındaki noter onaylı sözleşme örneği 7.Hazır beton sözleşmesi matbu evrak haline getirilmesi.karar defteri . 21.Ruhsat İşlemleri ve Gerekli belgeler DİYARBAKIR İLİ YENİŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 1. Kooperatifler için imza sirküsü .Nüfus cüzdanı fotokopisi 10.Arsa sahibine ait adres bilgileri Nüfus cüzdan örneği 12.Tapu belgesi ve yeni tarihli(son 1 ay)tapu kaydı veya vekaletnamesi.Mimari proje CD’si 16.Kadastro Çapı ve Harita örneği 4.4 takım oda onaylı mimari proje      4 takım oda onaylı statik proje      4 takım oda onaylı makine ve asansör projesi      4 takım oda onaylı elektrik projesi 15. imza 14.Aplikasyon krokisi 6.DİSKİ’den alınmış altyapı uygunluk belgesi 19.Denetim Yasası Gereği Yapı Denetim Kuruluşuna ait belgeler . şahıslar için oda kayıt belgesi.Şirketler için oda sicil belgesi.Sığınak raporu 17.Noter onaylı müteahhit taahhütnamesi ve 8.İmar durumu(son 1 yıl içinde alınmış) 3. Ruhsat aşamalarını ÜÇ gruba ayırabiliriz.Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler ile ilgili geçiş yolu ön belgesi 20.Ruhsat öncesi alınacak izinler 2.Müteahhidin adres beyan belgesi 11.Büyükşehir Belediyesinden projeye uygun alınmış inşaat adres tespiti 18.Zemin etüdü (oda onaylı) 13.kara defteri.Başkanlığa Hitaben Dilekçe 2.Makine Mühendisi.İNŞAAT AŞAMALARI 4 RUHSAT AŞAMALARI Ruhsat kelimesinin lügat manası izin ve müsaade demektir.yetki belgesi 9.

Ruhsat sonrası alınacak izinler .Ruhsat İşlemleri ve Gerekli belgeler 3. 1.İNŞAAT AŞAMALARI 4 RUHSAT AŞAMALARI Ruhsat kelimesinin lügat manası izin ve müsaade demektir. Ruhsat alınmadan yapılan inşaatlar yok hükmünde olduğu için hizmet götürülmez.Ruhsat öncesi alınacak izinler 2. Ruhsat aşamalarını ÜÇ gruba ayırabiliriz.

Ruhsat alınmadan yapılan inşaatlar yok hükmünde olduğu için hizmet götürülmez. 1.İNŞAAT AŞAMALARI 4 RUHSAT AŞAMALARI Ruhsat kelimesinin lügat manası izin ve müsaade demektir. Ruhsat aşamalarını ÜÇ gruba ayırabiliriz.Su Basman Vizesi .Ruhsat öncesi alınacak izinler 2.Ruhsat İşlemleri ve Gerekli belgeler 3.Aplikasyon Vizesi 3b.Ruhsat sonrası alınacak izinler 3a.Temel Vizesi 3c.

İNŞAAT AŞAMALARI 5 HAFRİYAT VE YAPIM AŞAMALARI .

Bu da kendi içinde ALTI Gruba ayrılır.İNŞAAT AŞAMALARI 5 HAFRİYAT VE YAPIM AŞAMALARI Bu aşama yapının en önemli aşamasıdır. .

Kazı Alanlarının Belirlenmesi ve 4.Bodrum Aşamaları 6.Zemin Kat Aşamaları Hafriyat işleri 2.Normal Kat Aşamaları 3.Temel Aşamaları 5.İNŞAAT AŞAMALARI 5 HAFRİYAT VE YAPIM AŞAMALARI 1.Çatı Aşamaları .

Kazı Alanlarının Belirlenmesi ve 2Hafriyat işleri 4.Bodrum Aşamaları 6.Zemin Kat Aşamaları Temel Aşamaları 5.Çatı Aşamaları KAZI AŞAMASI .Normal Kat Aşamaları 3.İNŞAAT AŞAMALARI 5 HAFRİYAT VE YAPIM AŞAMALARI 1.

İNŞAAT AŞAMALARI 5 HAFRİYAT VE YAPIM AŞAMALARI 1.Zemin Kat Aşamaları Temel Aşamaları 5.Bodrum Aşamaları 6.Normal Kat Aşamaları 3.Kazı Alanlarının Belirlenmesi ve 2Hafriyat işleri 4.Çatı Aşamaları GROBETON ve DRENAJ AŞAMASI .

İNŞAAT AŞAMALARI 5 HAFRİYAT VE YAPIM AŞAMALARI 1.Bodrum Aşamaları 6.Kazı Alanlarının Belirlenmesi ve 2Hafriyat işleri 4.Çatı Aşamaları TEMEL KALIBI ve TEMEL ALTI İZOLASYON AŞAMASI .Normal Kat Aşamaları 3.Zemin Kat Aşamaları Temel Aşamaları 5.

Kazı Alanlarının Belirlenmesi ve 2Hafriyat işleri 4.İNŞAAT AŞAMALARI 5 HAFRİYAT VE YAPIM AŞAMALARI 1.Bodrum Aşamaları 6.Normal Kat Aşamaları 3.Çatı Aşamaları İZOLASYON ÜZERİNE ŞAP DÖKÜM AŞAMASI .Zemin Kat Aşamaları Temel Aşamaları 5.

Bodrum Aşamaları 6.Zemin Kat Aşamaları Temel Aşamaları 5.Normal Kat Aşamaları 3.Kazı Alanlarının Belirlenmesi ve 2Hafriyat işleri 4.İNŞAAT AŞAMALARI 5 HAFRİYAT VE YAPIM AŞAMALARI 1.Çatı Aşamaları TEMEL DONATILARININ HAZIRLANMASI VE TEMEL BETONU DÖKÜM AŞAMASI .

Temel Aşamaları 5.DONATILARININ YERLEŞTİRİLMESİ .Kazı Alanlarının Belirlenmesi ve Hafriyat işleri 4.BETON DÖKÜM AŞAMASI .Çatı Aşamaları PERDE KALIPLARININ HAZIRLANMASI .Bodrum Aşamaları 6.Zemin Kat Aşamaları 2.Normal Kat Aşamaları 3.İNŞAAT AŞAMALARI 5 HAFRİYAT VE YAPIM AŞAMALARI 1.

Bodrum Aşamaları 6.Temel Aşamaları 3.Normal Kat Aşamaları Bu katlarda genel olarak yapılan işler benzerdir.Kazı Alanlarının Belirlenmesi ve Hafriyat işleri 2.Zemin Kat Aşamaları 5. .İNŞAAT AŞAMALARI 5 HAFRİYAT VE YAPIM AŞAMALARI 1.Çatı Aşamaları 4.

Kiriş ve Kolon Aşamaları Kalıpları 5.Kazı Alanlarının Belirlenmesi ve Hafriyat işleri 2.Çatı Aşamaları 4.Temel Aşamaları 3.Zemin Kat Tabliye.Normal Kat Donatıların Hazırlanması Aşamaları ve Yerleştirme Beton Döküm işlemi .İNŞAAT AŞAMALARI 5 HAFRİYAT VE YAPIM AŞAMALARI 1.Bodrum Aşamaları 6.

Çatı Aşamaları 4.Zemin Kat Tabliye.Normal Kat Donatıların Aşamaları Hazırlanması ve Yerleştirilmesi Beton Döküm işlemi .Temel Aşamaları 3. Kiriş ve Kolon Aşamaları Kalıpları 5.Bodrum Aşamaları 6.Kazı Alanlarının Belirlenmesi ve Hafriyat işleri 2.İNŞAAT AŞAMALARI 5 HAFRİYAT VE YAPIM AŞAMALARI 1.

Kazı Alanlarının Belirlenmesi ve Hafriyat işleri 2.İNŞAAT AŞAMALARI 5 HAFRİYAT VE YAPIM AŞAMALARI 1.Bodrum Aşamaları 6.Normal Kat Donatıların Hazırlanması Aşamaları ve Yerleştirme Beton Döküm işlemi .Çatı Aşamaları 4. Kiriş ve Kolon Aşamaları Kalıpları 5.Temel Aşamaları 3.Zemin Kat Tabliye.

Bodrum Aşamaları 6.Çatı Aşamaları AHŞAP OTURTMA ÇATI VE KAPLAMA AŞAMASI .Zemin Kat Aşamaları 2.Temel Aşamaları 5.Normal Kat Aşamaları 3.İNŞAAT AŞAMALARI 5 HAFRİYAT VE YAPIM AŞAMALARI 1.Kazı Alanlarının Belirlenmesi ve Hafriyat işleri 4.

Normal Kat Aşamaları 3.İNŞAAT AŞAMALARI 5 HAFRİYAT VE YAPIM AŞAMALARI 1.Temel Aşamaları 5.Kazı Alanlarının Belirlenmesi ve Hafriyat işleri 4.Çatı Aşamaları ÇATI YALITIMI VE KİREMİTLERLE KAPLANMA AŞAMASI .Zemin Kat Aşamaları 2.Bodrum Aşamaları 6.

İNŞAAT AŞAMALARI 6 YAPI KULLANMA İZİN AŞAMALARI .

.İNŞAAT AŞAMALARI 6 YAPI KULLANMA İZİN AŞAMALARI İnşaatın yapım aşamaları tamamlandıktan sonra gerekli belgelerle müracaat edilerek yapı için istenirse kısmen veya tamamen kullanma izni alınabilir. Bunun için gerekli olan belgeleri inşaat ruhsatı aldığımız. Diyarbakır Yenişehir İlçe Belediyesinden bir örnekle gösterebiliriz.

Tapu senedi(aslı getirilecek) 4.Yer tespiti (halihazır durumu) 11.Asansör işletme ruhsatı 14.Ssk’ya yazı (resmi yazıyı belediye gönderecek)  8.Vergi dairesinden yazı (resmi yazıyı belediye gönderecek) 6.Binanın dört cepheden çekilmiş fotoğrafları 5.İNŞAAT AŞAMALARI 6 YAPI KULLANMA İZİN AŞAMALARI DİYARBAKIR İLİ YENİŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 1.Projelerin kontrolü 10.Yapının inşaat ruhsatı 9. 13.sığınak.İmar durumu BELGELER 3.Kat sayısı ve bina yüksekliğinin imar durumuna uygunluğunun kontrolü. 12.kapıcı ve    kazan dairesi).Dilekçe .Sivil savunmaya sığınak için yazı (resmi yazıyı belediye gönderecek) 7.Ortak kullanım alanlarının kontrolü (otopark.YAPI KULLANMA İZNİ İÇİN GEREKLİ Röperli çap ve kroki 2.

Çünkü İnşaat Yapım Aşamaları bunlardan ibaret Tabii ki yapı türüne bağlı olarak biraz farklılık gösterebilir Not: Hatalarımız varsa (hatasız kul olmaz) affoluna .İNŞAAT AŞAMALARI Artık rahat bir nefes alabiliriz.

İNŞAAT AŞAMALARI TEŞEKKÜRLER İnşaat Mühendisi Murat AVLAR avlarins@gmail.com Diyarbakır .

KIRKLARDAĞI KONAKLARI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful