You are on page 1of 8

SEKOLAH KEBANGSAAN ARA RENDANG POKOK SENA, 13220 KEPALA BATAS SEBERANG PERAI UTARA

PERANCANGAN STRATEGIK KELAB KOMPUTER & ROBOTIK

TAHUN 2012

ISI KANDUNGAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 KANDUNGAN Latarbelakang dan Visi Misi dan Matlamat Pelunjuran Analisis SWOT Pelan Strategik 2010 2012 Pelan Taktikal 2012 Pelan Operasi 2012 Penilaian MUKA SURAT 1 1 2 2 3 4 5 6 .

Bilangan ahli Kelab Komputer & Robotik pada tahun 2011 seramai 27 orang. b) Membiasakan murid-murid menggunakan komputer bagi melayari internet. Noorhayati binti Mohd Salleh. Disamping itu murid-murid yang terlibat dengan kelab ini akan diberi pendedahan awal untuk pertandingan robotik. b) Ianya juga sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mengikut peredaran masa. 1 . Kelab ini aktif menjalankan pelbagai aktiviti untuk menarik minat murid-murid terhadap ICT. 3) Misi a) Mengenalpasti perkakasan komputer dan kegunaannya. 2) Visi Melahirkan murid-murid yang mempunyai pengetahuan dalam penggunaan aplikasi program komputer dan internet agar dapat dimanfaatkan dalam kehidupan seharian dan tugasan sekolah mereka. Kelab ini dibimbing oleh Pn. c) Melatih murid menyediakan tugasan yang diberi dengan menggunakan aplikasi program Microsoft Office. 4) Matlamat a) Memahirkan murid menggunakan komputer untuk mendapatkan bahan atau menghasilkan bahan. c) Menerapkan budaya celik IT di kalangan murid-murid SKAR. Kelab ini mempunyai perancangan yang baik untuk setiap ahlinya.PERANCANGAN STRATEGIK KELAB KOMPUTER & ROBOTIK 2012 1) Latarbelakang Kelab Komputer & Robotik telah ditubuhkan di sekolah ini mulai tahun 2002 setelah terbinanya Makmal Komputer untuk kegunaan murid-murid dan guru-guru.

2. ICT. 2. 2 . adalah guru sesi petang. Peluang untuk menggunakan Sokongan daripada pihak komputer adalah terhad. Menggunakan makmal komputer berpengalaman dalam bidang untuk tempat latihan.5) Pelunjuran Kelab Komputer & Robotik Tahun 4 2010 2011 2012 Johan pertandingan robotik peringkat kebangsaan Menyertai Johan pertandingan pertandingaan robotik di robotik di peringkat peringkat negeri sekolah Johan pertandingaan robotik di peringkat negeri Johan pertandingan robotik peringkat kebangsaan Johan pertandingan robotik peringkat kebangsaan - Tahun 5 - Tahun 6 - 6) Analisis SWOT Kekuatan Kelemahan Mempunyai guru-guru yang 1. pagi dan dan guru pembimbing Sokongan pihak pentadbir. 2. pentadbir. Kekangan masa kerana pelajar robotik diadakan oleh pihak yang terlibat adalah pelajar sesi Sasbadi Sdn. 3. Bhd. Murid kurang bermotivasi kerana terpaksa menjalani latihan tanpa kehadiran guru-guru. Peluang Ancaman Bengkel untuk pengendalian 1. Bantuan daripada Sasbadi Sdn. 2. 1. Bhd. 1.

Biasa ikon dengan yang Guru pembimbing Kelab Komputer & Robotik 2.5 & 6 1. / Tempoh F M A M J / / / / / J / O S O / / / Kos Penilaian memuaskan dan seronok menyertai aktiviti yang dianjurkan dipaparkan. 2. Memberi berkaitan komputer. Pertandingan menghasilkan bahan menggunakan Microsoft Point. Adakan perjumpaan mingguan. Pertandingan Robotik sekolah. Selalu menjana idea untuk 3. Menang dalam Pertandinga n Robotik 2. Peringkat Negeri 4.PELAN STRATEGIK KELAB KOMPUTER & ROBOTIK 2010 2012 Tahun Isu-isu Matlamat Strategik Indikator Tindakan Aktiviti J Tahun 4. Power / / / / / / / menghasilkan robot. Melatih ahli kelab cara menggunakan aplikasi Microsft 1. nota dengan / / / / 1. Membuat latihan 2. Kehadiran ahli 100% 1. Office yang betul. Kehadiran yang tidak 1. 2. Kekangan semasa menjalankan aktivit. mencipta robot yang sesuai. peringkat / / / / / / / / / / 3 .

5 dan 6 Senarai Program 2 - 4 minggu 3 - 4 minggu 4 - 2minggu 5 Projek Merekacipta Robot Tahun 4. Tanggungjawab Guru penasihat Kelab Komputer & Robotik Guru penasihat Kelab Komputer & Robotik Guru penasihat Kelab Komputer & Robotik Guru penasihat Kelab Komputer & Robotik Guru penasihat Kelab Komputer & Robotik Guru penasihat Kelab Komputer & Robotik Sumber Kewangan Tempoh 1 minggu Indikator Pelan Alternatif/ Catatan Bil 1 Kumpulan Sasaran Pendaftaran ahli dan pemilihan Tahun 4. 5 dan 6 Microsoft Power Point Pertandingan Mencipta Robot Tahun 4. 5 dan 6 - 2minggu 6 Kemahiran menggunakan internet Tahun 4. 5 dan 6 untuk mendapatkan bahan - 2 minggu 4 .PELAN TAKTIKAL KELAB KOMPUTER & ROBOTIK 2012 Tempoh pelaksanaan Aspek Objektif : : : 2012 Kokurikulum memberi pendedahan tentang kepentingan celik IT dan kemahiran komputer menerusi kokurikulum kepada murid sekolah daripada 85% pada tahun 2011 kepada 90% pada tahun 2012. 5 dan 6 AJK Pengurusan Kelab Komputer & Tahun 4 Robotik Membuat persembahan melalui Tahun 4.

Memberi pendedahan tentang kepentingan celik IT menerusi kokurikulum kepada murid sekolah.Taklimat murid 4.Pelaksanaan Diumumkan semasa perhimpunan 30 minit kepada taklimat di kelas melibatkan semua 30 minit ahli Murid-murid mencipta robot yang 2 jam sesuai berdasarkan tema 5.2 Tetap Tarikh 1.1 Lantik AJK 1.Penilaian Keputusan pemilihan kumpulan yang Seminggu berjaya menghasilkan robot yang sesuai untuk Pertandingan Robotik Peringkat Negeri 7.Mesyuarat 1.Post-mortem Akan dibuat selepas bulan Ogos 5 .PELAN OPERASI KELAB KOMPUTER & ROBOTIK 2012 Matlamat : Melahirkan murid-murid yang mempunyai pengetahuan mengenai program aplikasi Microsft Office dan kemahiran mencipta sesuatu yang baru agar dapat dimanfaatkan dalam kehidupan seharian mereka.Publisiti 3. Mencipta robot untuk Pertandingan Robotik Objektif : Nama Projek / Program : Proses Aliran Kerja: Langkah 1. 5 dan 6) Tempoh 1 hari Status Akan dilaksanak an mulai Januari 2013 2.Pemantauan Guru Penasihat Kelab Komputer & 2 jam Robotik 6.3 Hal-hal lain Proses Kerja dan Tanggungjawab Lantik AJK (Guru Penasihat Kelab) Sasaran Program (murid-murid tahun 4.

Guru penasihat Kelab Komputer & Robotik menilai murid-murid melalui aktiviti-aktiviti seperti yang dirancangkan serta murid berani menyertasi sebarang pertandingan mencipta robot yang dianjurkan oleh sekolah. Bil 1 2 3 4 5 6 Senarai Program Pendaftaran ahli dan pemilihan AJK Pengurusan Kelab Komputer & Robotik Membuat persembahan melalui Microsoft Power Point Pertandingan Mencipta Robot Projek Merekacipta Robot Kemahiran menggunakan internet untuk mendapatkan bahan Berjaya Gagal Punca gagal Penambahbaikan Sekian. Pada akhir tahun semua ahli Kelab Komputer & Robotik akan diberi sijil penyertaan dan sijil penghargaan. Kementerian dan swasta.7) Penilaian Kelab Komputer & Robotik membuat penialaian selepas aktiviti dijalankan pada setiap minggu. Noorhayati binti Mohd Salleh) Guru Penasihat Kelab Komputer & Robotik 2012 6 . terima kasih. Kelab Komputer & Robotik juga memberi pendedahan tentang pengetahuanmengenai program aplikasi Microsft Office dan kemahiran mencipta sesuatu yang baru agar apat dimanfaatkan dalam kehidupan seharian mereka. Disediakan oleh: _____________________ (Pn.