PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN

14200 SUNGAI JAWI SEBERANG PERAI SELATAN

LAMPIRAN A
NO.TEL : 04-5824580 04-5824569 NO.FAX: 04-5824680

____________________________________________________________________________________________ Ruj.Kami: Bil(20)dlm.PPDS/008/05/3 Tarikh : 5 Januari, 2009 Pengurus Pasukan Bola Sepak, SK/SJK(C)/SJK(T) __________________________________ Tuan/Puan, MESYUARAT KEJOHANAN BOLA SEPAK MSSPP 12TKB ZON NIBONG TEBAL TAHUN 2009 Perkara di atas adalah dirujuk. 2. Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa satu mesyuarat berkaitan perkara di atas akan diadakan pada ketetapan seperti berikut:Tarikh Hari Masa Tempat 3. : : : : 13 Januari, 2009. Selasa. 3.00 petang. Bilik Mesyuarat SK.Sungai Setar, Nibong Tebal.

Agenda mesyuarat adalah seperti berikut: 3.1 Ucapan Pengerusi Pengelola Pertandingan. 3.2 Ucapan Pengerusi/Setiausaha Zon/Wakil. 3.2 Taklimat Penyelaras Teknik MSSPP Zon. 3.3 Taklimat Penyelaras Pengadil MSSPP Zon. 3.4 Penetapan Tarikh dan Tempat Pertandingan. 3.5 Pengesahan Penyertaan. 3.6 Undian Kumpulan. 3.7 Hal-Hal Lain.

4. Sehubungan itu, tuan/puan/wakil adalah dijemput hadir ke mesyuarat berkenaan. Sekiranya tiada wakil yang hadir, sekolah tuan/puan adalah dianggap tidak berminat untuk menyertai kejohanan berkenaan. 5. Kehadiran dan kerjasama pihak tuan/puan sangatlah dihargai bagi menjamin kelancaran kejohanan ini dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan/puan Terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, (HAJI MOHD ZAKI BIN HAJI HARUN) Pegawai Pelajaran Daerah, Seberang Perai Selatan. s.k. 1. Ketua Unit Sukan, JPN. 2. Pegawai Sukan PPD Selatan.

LAMPIRAN B – sekolah rendah
BORANG PENGESAHAN PENYERTAAN PERTANDINGAN BOLA SEPAK MSSPP ZON ........................................ TAHUN 2009

Saya __________________________________________________ No.KP: _________________________ sebagai _____________________________ bagi pasukan sekolah ________________________________ * bersetuju / tidak bersetuju menyertai pertandingan _____________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 2. Kami bersetuju untuk mematuhi semua perlembagaan, undang-undang, peraturan-peraturan, syaratsyarat dan pekeliling-pekeliling oleh MSSPP untuk menyertai pertandingan ini. Sekian, terima kasih. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

________________________ (Tandatangan & Cop Sekolah)

NAMA NO.KAD PENGENALAN TARIKH JAWATAN NO.TELEFON
UNTUK KEGUNAAN PENGELOLA Permohonan diluluskan / di tolak No.Pendaftaran: _____________ ____________________________ Setiausaha Pengelola

* Sila potong yang tidak berkenaan.

LAMPIRAN B – sekolah menengah

BORANG PENGESAHAN PENYERTAAN PERTANDINGAN BOLA SEPAK MSSPP ZON ....................................TAHUN 2009

Saya __________________________________________________ No.KP: _________________________ sebagai _____________________________ bagi pasukan sekolah ________________________________ * bersetuju / tidak bersetuju menyertai pertandingan _____________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 2. Kami bersetuju untuk mematuhi semua perlembagaan, undang-undang, peraturan-peraturan, syaratsyarat dan pekeliling-pekeliling oleh MSSPP untuk menyertai pertandingan ini. Sekian, terima kasih. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

________________________ (Tandatangan & Cop Sekolah)

NAMA NO.KAD PENGENALAN TARIKH JAWATAN NO.TELEFON
UNTUK KEGUNAAN PENGELOLA Permohonan diluluskan / di tolak No.Pendaftaran: _____________ ____________________________ Setiausaha Pengelola

* Sila potong yang tidak berkenaan.

LAMPIRAN B – sekolah rendah
BORANG PENDAFTARAN PEMAIN ZON ............................... TAHUN 2009
PERMAINAN/SUKAN : BOLA SEPAK SEKOLAH : _________________________________ JANTINA : LELAKI KUMPULAN UMUR : 12 TKB Nama Pemain Alamat Pemain : _______________________________________________________ : _______________________________________________________ _______________________________________________________ No.Kad Pengenalan: ______________________ No.Telefon (rumah) : ________________ No.Daftar Sekolah : ___________________ No.Pendaftaran Pelajar : ________________ AKUAN KEBENARAN IBU BAPA/PENJAGA Nama Ibu/Bapa/Penjaga: ___________________________________________ No.KP: ________________________ No.Telefon (pejabat): _______________________________ No.Telefon Bimbit: ______________________________ Saya ibu/bapa/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul. Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain BOLA SEPAK untuk pasukan ________________________ dan bersetuju mematuhi perlembagaan, undang-undang, peraturan, pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini. Saya juga yakin pihak tuan sentiasa memberikan segala penerangan dan akan mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang kejohanan tersebut. Tandatangan : ____________________ Tarikh: _________________________ Lekatkan gambar ukuran passport di sini

AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/GURU PENOLONG KANAN Nama Pengetua/GP.Kanan: _______________________________________ No.Telefon Sekolah: _______________ Alamat Sekolah : ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Saya mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar. __________________________________ (Tandatangan dan cop rasmi) ________________________ Tarikh

AKUAN PENGURUS PASUKAN/SETIAUSAHA AGUNG MSSM NEGERI/KETUA UNIT SUKAN JPN Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai kejohanan/pertandingan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia (MSSM) dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberi adalah benar. __________________________________ (Pengurus Pasukan) Nama : No.KP : Jawatan: Tarikh : ________________________________________________ (Setiausaha Agung MSSM Negeri/Ketua Unit Sukan Negeri) Cop Rasmi : Tarikh :

BORANG PENDAFTARAN PEMAIN ZON ................................ TAHUN 2009

LAMPIRAN B – sekolah menengah

PERMAINAN/SUKAN : BOLA SEPAK SEKOLAH : _________________________________ JANTINA : LELAKI KUMPULAN UMUR : 15 TKB / 18 TKB Nama Pemain Alamat Pemain : _______________________________________________________ : _______________________________________________________ _______________________________________________________ No.Kad Pengenalan: ______________________ No.Telefon (rumah) : ________________ No.Daftar Sekolah : ___________________ No.Pendaftaran Pelajar : ________________ AKUAN KEBENARAN IBU BAPA/PENJAGA Nama Ibu/Bapa/Penjaga: ___________________________________________ No.KP: ________________________ No.Telefon (pejabat): _______________________________ No.Telefon Bimbit: ______________________________ Saya ibu/bapa/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul. Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain BOLA SEPAK untuk pasukan ________________________ dan bersetuju mematuhi perlembagaan, undang-undang, peraturan, pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini. Saya juga yakin pihak tuan sentiasa memberikan segala penerangan dan akan mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang kejohanan tersebut. Tandatangan : ____________________ Tarikh: _________________________ Lekatkan gambar ukuran passport di sini

AKUAN PENGETUA/GURU BESAR/GURU PENOLONG KANAN Nama Pengetua/GP.Kanan: _______________________________________ No.Telefon Sekolah: _______________ Alamat Sekolah : ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Saya mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar. __________________________________ (Tandatangan dan cop rasmi) ________________________ Tarikh

AKUAN PENGURUS PASUKAN/SETIAUSAHA AGUNG MSSM NEGERI/KETUA UNIT SUKAN JPN Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai kejohanan/pertandingan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia (MSSM) dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberi adalah benar. __________________________________ (Pengurus Pasukan) Nama : No.KP : Jawatan: Tarikh : ________________________________________________ (Setiausaha Agung MSSM Negeri/Ketua Unit Sukan Negeri) Cop Rasmi : Tarikh :

LAMPIRAN B – sekolah rendah BORANG PENDAFTARAN PASUKAN
ZON ..................................... TAHUN 2009
PERMAINAN/SUKAN : BOLA SEPAK SEKOLAH : JANTINA : LELAKI KUMPULAN UMUR : 12 TKB JERSEY BAJU SELUAR STOKIN Bil 1. 2. 3. 4. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar seperti di dalam Borang R 01. ___________________ Tandatangan Pengurus Posisi GK - Penjaga Gol D - Pertahanan CD - Pertahanan LD RD MF Nama Pemain Nama Pegawai Jawatan Pengurus Jurulatih Pen.Jurulatih Fisioterapi No. Kad Pengenalan Tahun Posisi Kelulusan Tahun

Cop Rasmi - Pertahanan Kiri - Pertahanan Kanan - Pemain Tengah LMF RMF F

Tarikh : ______________ - Pemain Tengah Kiri - Pemain Tengah Kanan - Penyerang

Nota: Hanya Pegawai dan Pemain yang didaftarkan dalam borang R 01 dan R 03 sahaja yang layak didaftarkan dalam borang R 02 ini Untuk Jurulatih isikan Peringkat dan Tahun Kelulusan Ms. Word/mssm.borang/Borang Senarai Pendaftaran Pasukan R 02

LAMPIRAN B – sekolah menengah BORANG PENDAFTARAN PASUKAN

ZON .................................. TAHUN 2009
PERMAINAN/SUKAN : BOLA SEPAK SEKOLAH : JANTINA : LELAKI. KUMPULAN UMUR : 15TKB/18TKB

JERSEY Bil 1. 2. 3. 4. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BAJU

SELUAR

STOKIN Jawatan Pengurus Jurulatih Pen.Jurulatih Fisioterapi Kelulusan Tahun

Nama Pegawai

Nama Pemain

No. Kad Pengenalan

Tahun

Posisi

Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar seperti di dalam Borang M 01. ___________________ Tandatangan Pengurus Posisi GK - Penjaga Gol D - Pertahanan CD - Pertahanan LD RD MF

Cop Rasmi - Pertahanan Kiri - Pertahanan Kanan - Pemain Tengah LMF RMF F

Tarikh : ______________ - Pemain Tengah Kiri - Pemain Tengah Kanan - Penyerang

Nota: Hanya Pegawai dan Pemain yang didaftarkan dalam borang R 01 dan R 03 sahaja yang layak didaftarkan dalam borang R 02 ini Untuk Jurulatih isikan Peringkat dan Tahun Kelulusan Ms. Word/mssm.borang/Borang Senarai Pendaftaran Pasukan R 02

PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN
14200 SUNGAI JAWI SEBERANG PERAI SELATAN

LAMPIRAN C
NO.TEL : 04-5824580 04-5824569 NO.FAX: 04-5824680

______________________________________________________________________________________________

Ruj.Kami : Bil(22)dlm.PPDS/008/05/3 Tarikh : 14 Januari, 2009 Pengetua/Guru Besar, Sekolah yang berkenaan. Tuan/Puan, MEMOHON KEBENARAN MENGGUNAKAN PADANG SEKOLAH BAGI KEJOHANAN BOLA SEPAK 12TKB MSSPP ZON NIBONG TEBAL TAHUN 2009 Adalah saya diarah merujuk kepada perkara di atas. 2. Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa pertandingan bolasepak seperti di atas akan diadakan seperti berikut: Tarikh Masa Tempat : : : 20 hingga 29 Januari, 2009. 2.00 petang hingga 6.30 petang. Padang SK.Sungai Setar. Padang SK.Sungai Acheh. Padang SK.Seri Sentosa.

3. Sehubungan itu, dipohon jasa baik tuan/puan agar dapat memberi kebenaran kepada jawatan -kuasa pertandingan menggunakan padang sekolah tuan pada tarikh-tarikh tersebut. Kerjasama tuan dalam hal ini amatlah dihargai. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

(HAJI MOHD ZAKI BIN HAJI HARUN) Pegawai Pelajaran Daerah, Seberang Perai Selatan. s.k: 1. Ketua Unit Sukan, JPN. 2. Pegawai Sukan PPD Selatan.

LAMPIRAN D
PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN
14200 SUNGAI JAWI SEBERANG PERAI SELATAN
NO.TEL : 04-5824580 04-5824569 NO.FAX: 04-5824680

_________________________________________________________________________________________________ Ruj.Kami : Bil(23)dlm.PPDS/008/05/3

Tarikh Ketua Balai, Balai Polis Nibong Tebal, 14300 Nibong Tebal. Tuan,

: 14 Januari, 2009

MEMOHON BANTUAN POLIS MENGAWASI KEJOHANAN BOLA SEPAK MSSPP 12 TKB ZON NIBONG TEBAL TAHUN 2009 Perkara di atas adalah dirujuk. 2. Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa SK.Sungai Setar telah dilantik untuk mengelolakan Kejohanan Bola Sepak MSSPP 12TKB Zon Nibong Tebal bagi tahun 2009. 3. Oleh yang demikian, pihak Pejabat Pelajaran Daerah Seberang Perai Selatan memohon jasa baik pihak tuan agar dapat memberi bantuan kawalan keselamatan kepada pihak pengelola sepanjang kejohanan ini berlangsung. 4. Bersama-sama ini disertakan jadual, tempat dan masa perlawanan. Kerjasama pihak tuan sangatlah dihargai bagi menjamin kelancaran kejohanan ini dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan. Terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

(HAJI MOHD ZAKI BIN HAJI HARUN) Pegawai Pelajaran Daerah, Seberang Perai Selatan.

s.k: 1. Ketua Unit Sukan, JPN. 2. Pegawai Sukan PPD Selatan.

LAMPIRAN E – sekolah rendah
BORANG PERLAWANAN PERTANDINGAN BOLA SEPAK MSSPP 12TKB ZON .....................................
NAMA PASUKAN

WARNA JERSEY Bil 1. 2. 3. 4. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nama Pemain Nama Pegawai

BAJU

SELUAR Jawatan Pengurus Jurulatih Pen.Jurulatih Fisioterapi No. Jersey

STOKIN Kelulusan Sekolah

P

S

N

Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar seperti di dalam Borang R 02. __________________________ Tandatangan Pengurus/Jurulatih Nota: P Pemain Utama. S Simpanan.

Tarikh : ____________ N Neutral.

Nota: Hanya Pegawai dan Pemain yang didaftarkan dalam borang R 01 dan R 02 sahaja yang layak didaftarkan dalam borang R 03 ini Untuk Jurulatih isikan Peringkat dan Tahun Kelulusan Ms. Word/mssm.borang/Borang Perlawanan Pasukan R 03

LAMPIRAN E – sekolah menengah
BORANG PERLAWANAN PERTANDINGAN BOLA SEPAK MSSPP 15TKB / 18TKB ZON ……………………
NAMA PASUKAN WARNA JERSEY BAJU SELUAR STOKIN

Bil 1. 2. 3. 4. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nama Pegawai

Jawatan Pengurus Jurulatih Pen.Jurulatih Fisioterapi

Kelulusan

Sekolah

Nama Pemain

No. Jersey

P

S

N

Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar seperti di dalam Borang M 02. __________________________ Tandatangan Pengurus/Jurulatih Nota: P Pemain Utama. S Simpanan.

Tarikh : ____________ N Neutral.

Nota: Hanya Pegawai dan Pemain yang didaftarkan dalam borang M 01 dan M 02 sahaja yang layak didaftarkan dalam borang M 03 ini Untuk Jurulatih isikan Peringkat dan Tahun Kelulusan Ms. Word/mssm.borang/Borang Perlawanan Pasukan M 03

LAMPIRAN F
KEJOHANAN BOLA SEPAK MSSPP 12TKB ZON .................................... TAHUN 2009 NO.PER: _______________________ TARIKH: ______________________ VENUE : _______________________ MASA : ______________________
PASUKAN B : No. Minit No. Minit No. Minit No. Minit

BORANG LAPORAN PENGADIL

PASUKAN A :

PENJARING GOL

PENJARING GOL

No. PEMAIN KELUAR

Minit

No.

Minit PEMAIN KELUAR

No.

Minit

No.

Minit

No. PEMAIN MASUK

Minit

No.

Minit PEMAIN MASUK

No.

Minit

No.

Minit

No. KAD KUNING No. KAD MERAH No. SEPAKAN DARI TANDA PENALTI

Min

Kes*

No.

Min

Kes* KAD KUNING

No.

Min

Kes*

No.

Min Kes*

Min

Kes*

No.

Min

Kes* KAD MERAH

No.

Min

Kes*

No.

Min Kes*

(/)

(X)

No.

(X) SEPAKAN DARI TANDA PENALTI

No.

(/)

(X)

No.

(/)

(X)

Laporan insiden: Ada/Tiada (jika ada gunakan lampiran) ___________________________ Disediakan dan T.T oleh P4 ___________________________ Nama Pegawai Pasukan A ___________________________ T.T Pegawai Pasukan A (Lihat Kod Kesalahan di sebelah) _________________ Masa ____________________________ Disemak, Disahkan dan T.T oleh P

. ____________________________________ Disahkan dan T.T. oleh KP ____________________________________ Nama Pegawai Pasukan B ____________________________ T.T Pegawai Pasukan B ________________ Masa

AMARAN/WARNING (KAD KUNING/YELLOW CARD) K1 Bersalah kerana kelakuan tidak bersemangat sukan Is guilty unsporting behaviour Membantah dengan perkataan atau perbuatan Shows descent by word or action M1

PERINTAH KELUAR/SENT OFF (KAD MERAH/RED CARD) Bersalah kerana bermain dengan amat kasar Is guilty of serious foul play Bersalah kerana berkelakuan ganas Is guilty of violent conduct

K2

M2

M3 K3 Sentiasa melanggar undang-undang permainan Persistently infringers the Laws of the game Melambat-lambat memulakan semula permainan Delays the restart of play Gagal beredar ke jarak yang dikehendaki apabila permainan dimulakan semula dari sepakan penjuru atau sepakan percuma Fail to respect the required distance when play is restarted within a corner kick or free kick Masuk atau masuk semula ke padang permainan tanpa kebenaran pengadil Enter or re-enter the field of play without Referee’s permission Dengan sengaja meninggalkan padang permainan tanpa kebenaran pengadil Deliberately leaves the field of play without the Referee’s permission M6

Meludah pemain lawan atau orang lain Spits at an opponent or any person Menggagalkan jaringan gol pasukan lawan atau peluang jelas untuk menjaring gol dengan sengaja memegang bola (Ini tidak terpakai kepada penjaga gol yang berada di dalam kawasan penalti) Denies the opposing team a goal or an obvious goal-scoring opportunity by deliberately handling the ball (This does not apply to a goalkeeper within his own penalty area) Menggagalkan peluang jelas untuk menjaringkan gol oleh pemain lawan yang menuju ke arah gol lawannya dengan melakukan kesalahan yang boleh dihukum dengan sepakan percuma atau penalti Denies an opponent goal-scoring opportunity to an opponent moving towards the player’s goal by an offence punishable by a free kick or penalty kick Menggunakan bahasa yang menyinggung perasaan, menghina atau kata-kata kesat dan / atau gerak laku Uses offensive or insulting or abusive language and / or gestures Menerima amaran kedua di dalam perlawanan yang sama Receives a second caution in the same match

M4

K4

K5

M5

K6

K7

M7

LAMPIRAN
MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH PULAU PINANG PERTANDINGAN BOLA SEPAK MSSPP PERINGKAT ZON / NEGERI TAHUN 2009 BAUCER BAYARAN PENGADIL PERLAWANAN KUMPULAN TARIKH PENGADIL PEN.PENGADIL 1 PEN.PENGADIL 2 : __________________________________________________________________ : __________________________________________________________________ : _______________________________________ HARI : ___________

G

: _______________________________________ TANDATANGAN: ___________ : _______________________________________ TANDATANGAN: ___________ : _______________________________________ TANDATANGAN: ___________

...........................................................................sila potong............................................................................. MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH PULAU PINANG PERTANDINGAN BOLA SEPAK MSSPP PERINGKAT ZON / NEGERI TAHUN 2009 BAUCER BAYARAN PENGADIL PERLAWANAN KUMPULAN TARIKH PENGADIL PEN.PENGADIL 1 PEN.PENGADIL 2 : __________________________________________________________________ : __________________________________________________________________ : _______________________________________ HARI : ___________

: _______________________________________ TANDATANGAN: ___________ : _______________________________________ TANDATANGAN: ___________ : _______________________________________ TANDATANGAN: ___________

...........................................................................sila potong............................................................................. MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH PULAU PINANG PERTANDINGAN BOLA SEPAK MSSPP PERINGKAT ZON / NEGERI TAHUN 2009 BAUCER BAYARAN PENGADIL PERLAWANAN KUMPULAN TARIKH PENGADIL PEN.PENGADIL 1 PEN.PENGADIL 2 : __________________________________________________________________ : __________________________________________________________________ : _______________________________________ HARI : ___________

: _______________________________________ TANDATANGAN: ___________ : _______________________________________ TANDATANGAN: ___________ : _______________________________________ TANDATANGAN: ___________

LAMPIRAN H
BORANG PERTUKARAN PEMAIN KEJOHANAN BOLA SEPAK MSSPP 12TKB ZON …………………………….. TAHUN 2009
KELUAR (OUT) NAMA PEMAIN MASUK (IN) NAMA PEMAIN

NOMBOR

MINIT

NOMBOR

MINIT

Tandatangan Pegawai __________________ ………………………………………..………sila potong di sini.……..………………………………………………

BORANG PERTUKARAN PEMAIN KEJOHANAN BOLA SEPAK MSSPP 12TKB ZON .......................................... TAHUN 2009
KELUAR (OUT) NAMA PEMAIN MASUK (IN) NAMA PEMAIN

NOMBOR

MINIT

NOMBOR

MINIT

Tandatangan Pegawai __________________ ………………………………………..………sila potong di sini.……..………………………………………………

BORANG PERTUKARAN PEMAIN KEJOHANAN BOLA SEPAK MSSPP 12TKB ZON ………………………… TAHUN 2009
KELUAR (OUT) NAMA PEMAIN MASUK (IN) NAMA PEMAIN

NOMBOR

MINIT

NOMBOR

MINIT

Tandatangan Pegawai __________________

LAMPIRAN I
MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH PULAU PINANG PERTANDINGAN BOLA SEPAK BORANG BANTAHAN/PROTES (Bantahan hanya diterima dalam tempoh 30 minit setelah permainan tamat) NAMA SEKOLAH NO.TELEFON : ________________________________________________________________ : ________________________________________________________________

NAMA PENGURUS : ________________________________________________________________ NAMA JURULATIH : ________________________________________________________________ TARIKH: ________________________ HARI: ___________________ MASA: __________________ NAMA PENGADIL : ________________________________________________________________

PEN.PENGADIL 1 PEN.PENGADIL 2

: ________________________________________________________________ : ________________________________________________________________

SEBAB BANTAHAN : ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Bersama ini saya sertakan wang bantahan sebanyak RM 300.00 (Ringgit Malaysia: Tiga Ratus Sahaja) kepada Penganjur sebagai syarat bantahan. Wang bantahan tidak akan dipulangkan sekiranya bantahan ditolak oleh penganjur. Yang Benar, ____________________________ Pengurus Pasukan

UNTUK KEGUNAAN PENGELOLA BANTAHAN DITERIMA DARI SEKOLAH: __________________________________________________ TARIKH: _________________________ MASA: _____________________ NAMA PENERIMA BANTAHAN: _________________________________________________________ BAYARAN BANTAHAN: RM: _________________________________________________________

TANDATANGAN: ______________________________________________

MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH PULAU PINANG (MSSPP)
KEJOHANAN BOLA SEPAK 12TKB MSSPP ZON ........................................ TAHUN 2009

J

LAMPIRAN

PERSETUJUAN LANTIKAN PENGADIL TIDAK BERTAULIAH UNTUK BERTUGAS DALAM PERLAWANAN No.Perlawanan : _______________________ Tarikh : ____________________ Masa : ______________ Pasukan : ____________________________ lwn Pasukan: _________________________________

Tempat : ______________________________________________________________________________ Dengan ini kedua-dua pasukan bersetuju dengan lantikan yang dibuat ke atas Pengadil/Penolong Pengadil tidak bertauliah untuk bertugas sebagai pegawai perlawanan di atas disebabkan bilangan pengadil yang bertauliah tidak mencukupi untuk menjalankan perlawanan ini. Dengan persetujuan ini juga, maka kedua-dua pasukan tidak berhak untuk membuat bantahan semasa dan selepas perlawanan ini tamat berhubung dengan keputusan pegawai-pegawai perlawanan dan keputusan perlawanan ini.

Ditandatangani oleh Pengurus/Jurulatih Pasukan A

Ditandatangani oleh Pengurus/Jurulatih Pasukan B

________________________________________ (Tandatangan) ________________________________________ (Nama) ________________________________________ (Sekolah)

________________________________________ (Tandatangan) ________________________________________ (Nama) ________________________________________ (Sekolah)

Disaksikan oleh Koordinator Perlawanan ________________________________________ (Tandatangan) ________________________________________ (Nama) ________________________________________ (Sekolah)

LAMPIRAN
NO.TEL : 04-5824580 04-5824569 NO.FAX: 04-5824680

K

PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN
14200 SUNGAI JAWI SEBERANG PERAI SELATAN

_________________________________________________________________________________________________ Ruj.Kami : Bil(24)dlm.PPDS/008/05/3 Tarikh : 14 Januari, 2009 Guru Besar, SK/SJK(C)/SJK(T) __________________________________ Tuan/Puan, KEBENARAN DAN PELEPASAN GURU DARI TUGAS UNTUK MENJADI PEGAWAI KEJOHANAN BOLA SEPAK MSSPP 12TKB ZON NIBONG TEBAL TAHUN 2009. Perkara di atas adalah dirujuk. 2. Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa SK.Sungai Setar telah diberi mandat menganjurkan kejohanan bola sepak seperti di atas yang akan diadakan pada ketetapan seperti berikut: 2.1 2.2 2.3 Tarikh Masa Tempat : 20 hingga 29 Februari, 2009. : 2.00 petang hingga 6.30 petang. : Padang SK.Sungai Setar. Padang SK.Sungai Acheh. Padang SK.Seri Sentosa.

3 Oleh itu, Pejabat Pelajaran Daerah Seberang Perai Selatan memohon jasa baik pihak tuan/puan untuk memberi kebenaran dan pelepasan dari tugas untuk pegawai sekolah tuan/puan supaya dapat bertugas dengan sempurna sebagai pegawai kejohanan tersebut. 4. Butir-butir pegawai adalah seperti berikut: 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. Nama Pegawai Sekolah/Jabatan Tarikh Masa Tempat/Padang : : : : : ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________

Kerjasama daripada pihak tuan/puan dalam hal ini diucapkan terima kasih.

Sekian untuk makluman dan tindakan tuan. Terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, (HAJI MOHD ZAKI BIN HAJI HARUN) Pegawai Pelajaran Daerah, Seberang Perai Selatan. s.k: 1. Ketua Unit Sukan, JPN. 2. Pegawai Sukan PPD Selatan.

CONTOH-CONTOH SURAT DAN

BORANG

PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN
14200 SUNGAI JAWI SEBERANG PERAI SELATAN

NO.TEL : 04-5824580 04-5824569 NO.FAX: 04-5824680

____________________________________________________________________________________________ Ruj.Kami : Bil(21)dlm.PPDS/008/05/3 Tarikh : 14 Januari, 2009 Pengurus Pasukan Bola Sepak, Sekolah-sekolah berkenaan. Melalui ; Pengetua/Guru Besar, Sekolah menengah dan rendah, Seberang Perai Selatan. Tuan/puan, KEJOHANAN BOLA SEPAK MSSPP 12TKB ZON NIBONG TEBAL TAHUN 2009 Adalah saya diarah merujuk kepada perkara di atas. 2. Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa pertandingan bola sepak seperti di atas akan diadakan seperti berikut: Tarikh Masa Tempat : : : 20 hingga 29 Januari, 2009 3.00 petang hingga 6.30 petang. Padang SK.Sungai Setar. Padang SK.Sungai Acheh. Padang SK.Seri Sentosa. 3.1 3.2 3.3 Minit Mesyuarat Pertandingan. Borang Pengesahan Penyertaan. Borang Pendaftaran Pemain.

3.

Bersama ini disertakan:

3.4 3.5 3.6 4.

Borang Pendaftaran Pasukan. Jadual pertandingan. Surat kebenaran/pelepasan tugas pegawai dan pengadil.

Kerjasama tuan/puan dalam hal ini amatlah dihargai.

Sekian untuk makluman dan tindakan tuan. Terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, (HAJI MOHD ZAKI BIN HAJI HARUN) Pegawai Pelajaran Daerah, Seberang Perai Selatan. s.k: 1. 2. 3. 4. Ketua Unit Sukan, JPN. Pegawai Sukan PPD Selatan. Penyelaras Teknik Bola Sepak MSSPP Zon. Penyelaras Pengadil Bola Sepak MSSPP Zon.

PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN
14200 SUNGAI JAWI SEBERANG PERAI SELATAN

NO.TEL : 04-5824580 04-5824569 NO.FAX: 04-5824680

_____________________________________________________________________________________________ Ruj.Kami : Bil(25)dlm.PPDS/008/05/3 Tarikh : 20 Januari, 2009 Yang Berhormat/Yang Berusaha/Tuan/Puan, ___________________________________ Tuan/Puan, JEMPUTAN KE MAJLIS PENUTUPAN KEJOHANAN BOLA SEPAK MSSPP 12TKB ZON NIBONG TEBAL TAHUN 2009 Perkara di atas adalah dirujuk. 2. Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa satu Majlis Penutupan Kejohanan Bola Sepak MSSPP 12TKB Zon Nibong Tebal tahun 2009 akan diadakan seperti ketetapan berikut: Tarikh : Hari : Masa : Tempat : 29 Januari, 2009. Rabu. 3.30 petang. Padang SK.Sungai Setar.

3. Oleh yang demikian, tuan/puan dijemput hadir ke majlis tersebut bagi memeriahkan lagi majlis yang diadakan. 4. Sebarang pertanyaan, sila hubungi Guru Besar SK.Sungai Setar selaku Pengerusi Pengelola Kejohanan. Kerjasama dan perhatian tuan/puan untuk hadir ke majlis tersebut amatlah diharapkan dan diucapkan ribuan terima kasih. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan.

Terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

(HAJI MOHD ZAKI BIN HAJI HARUN) Pegawai Pelajaran Daerah, Seberang Perai Selatan. s.k: 1. Ketua Unit Sukan, JPN. 2. Pegawai Sukan PPD Selatan. 3. Penyelaras Teknik Bolasepak MSSPP Negeri Pulau Pinang.

PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN
14200 SUNGAI JAWI SEBERANG PERAI SELATAN

NO.TEL : 04-5824580 04-5824569 NO.FAX: 04-5824680

____________________________________________________________________________________________ Ruj.Kami : Bil(26)dlm.PPDS/008/05/3 Tarikh : 20 Januari, 2009 Guru Besar, SK/SJK(C)/SJK(T) __________________________________ Tuan/Puan, UJIAN PEMILIHAN DAN LATIHAN PUSAT PASUKAN BOLA SEPAK MSSPP 12TKB ZON NIBONG TEBAL KE PERINGKAT NEGERI TAHUN 2009 Perkara di atas adalah dirujuk. 2. Dengan segala hormatnya adalah dimaklumkan bahawa Ujian Pemilihan dan Latihan Pusat Pasukan Bola Sepak MSSPP 12TKB Zon Nibong Tebal akan diadakan seperti ketetapan d bawah: Tarikh Masa Tempat : : : 2 Februari hingga 14 Februari, 2009. 3.30 petang hingga 6.30 petang. Padang SK.Sungai Setar.

3. Sehubungan itu, dipohon kerjasama tuan/puan untuk membenarkan pegawai dan pemain dari sekolah tuan/puan seperti lampiran untuk menjalani ujian dan latihan di atas. 4. Kerjasama dan perhatian tuan/puan amatlah diharapkan dan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian untuk tindakan dan makluman tuan. Terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

(HAJI MOHD ZAKI BIN HAJI HARUN) Pegawai Pelajaran Daerah, Seberang Perai Selatan. s.k: 1. Ketua Unit Sukan, JPN. 2. Pegawai Sukan PPD Selatan. 3. Penyelaras Teknik Bolasepak MSSPP Negeri Pulau Pinang.

BAUCAR BAYARAN TUNAI KEJOHANAN MSSPP
JENIS PERMAINAN : ___________________ TEMPAT : BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BOLA SEPAK 12TKB / 15TKB / 18TKB MSSPP ZON ............................................. _____________________________________ TARIKH DAN WANG YANG DITERIMA NAMA PENERIMA SEKOLAH JUMLAH TANDATANGAN TARIKH :

JUMLAH BESAR Saya mengaku bahawa bayaran yang telah dibuat adalah seperti penyata di atas. Tandatangan Pembayar : Nama _________________________________________ ________________________________________ Sekolah : ____________________________________