You are on page 1of 2

komedya o moro-moro Ang komedya o moro-moro sarong drama sa pormang berso na nagpapahiling kan buhay-buhay

, pagkamoot, asin ralabanan kan mga Moro asin Kristiano. Gikan ini sa Kastilang comedia na lakop kan Ika-16 gatos na taon. Ang moro-moro o comedia ay isang adaptasyon mula sa dula sa Europa na comedia de capa y espada .Ang moro-moro , ay natatangi sapagkat walang ibang bansa na nakaisip at nakapagsagawa ng nasabing palabas na katulad nang saPilipinas. AngPilipinaslamang ang nawili sa paggawa ng moro-moro na angobrang ito ay tuluyan nang itinuring na kasama sa buhay ng mga Pilipino sa halos dalawang siglo.Ang moro-moro ay pinaniniwalaang nag-ugat mula sa sagupaan sa pagitan ng mga Kristiyano atPilipinong Muslim. Ang makasaysayang laban na ito ay nagsimula noong ika-16 na siglo nang ang mgaKristiyanong Malay, mga Pilipino sa Luzon at Visayas ay sumama sa pakikidigma ng mga Espanyol labansa mga Pilipinong Muslim na nasa Timog.Ang Komedya ay isang dulang patalata (karaniwang binubuo ng octosyllabic o dodecasyllabic naquatrain), na gumagamit ng nakaugaliang marcha para sa pagpasok at pag-alis sa entablado, batalla olabanan na may koreograpiya, at magia o mga mahihiwagang epekto sa palabas. Ito ay kadalasangitinatanghal ng dalawa hanggang tatlong araw upang ipagdiwang ang pyesta ng patron ng baryo.Ito ay nagmula sa comedia ng Espanyol noong ika-16 na siglo. Ang lokal na komedya ay unang lumabassa Latin at Espanyol saCebunoong 1598. Uri ng komedya Sa kasalukuyan, mahahati ang komedya sa dalawang uri. Una, ay ang komedya de santo , na sumesentrosa buhay ng mga santo, tulad ng Comedia de San Miguel sa lungsod ng Iligan; o kaya naman ay tungkol samga himalang dala ng mga santo tulad ng Haybing sa Taal,Batangas; at tungkol sa mga yugto ng buhay ngmga santo tulad ni Kristo sa comedia de misterio ng Paete,Laguna.Ang ikalawang naman ay ang mas sekular na uri ng komedya na tinatawag na kumidya, moro-moro,linambay, colloquio, araquio, tibag at minoros. Ang uring ito ay tungkol sa mga labanan ng mga kaharianng Kristiyano sa Europa tulad ng Pransya, Espanya, Italya, Alemanya, atbp; o sa buhay at pag-ibig ng mgadakilang Muslim at Kristiyanong karakter tulad ng Don Alejandre y Don Luis at Orosman at Zafira. Tema o Paksa Ang komedya de santo ay maaaring humalaw ng mga istorya mula sa awit at korido na nagsasalaysay ng buhay ng mga santo, o mula sa mga talambuhay ng mga santo na pinasikat ng mga libro o ng mga sermon,o kaya naman ay mula sa mga kwentong himala na sinasabing dulot ng mga santo.Sa kabilang banda, ang ibang mga komedya ay kumukuha karamihan ng mga istorya, karakter at mgalinya mula sa mga awit at korido mula sa mga medieval na kaharian, na inilimbag bilang libritos

.(pamphlets).