You are on page 1of 5

HUMANISME Humanisme merupakan satu pendekatan dalam kajian, falsafah, pandangan dunia atau amalan yang memberi tumpuan

kepada nilai-nilai manusia dan kebimbangan. Dalam erti kata lain, ia merupakan pandangan atau sistem pemikiran melampirkan penting kepada perkara-perkara yang manusia dan bukan ketuhanan atau ghaib. Dalam falsafah dan sains sosial, kemanusiaan perspektif yang mengesahkan beberapa tanggapan sifat manusia, dan berbeza dengan antikemanusiaan-. [Rujukan?] Humanisme sekular adalah ideologi sekular yang menyokong sebab, etika, dan keadilan, manakala khusus menolak dogma yang luar biasa dan agama sebagai asas moral dan membuat keputusan. Humanisme sekular berbeza dengan humanisme agama, yang merupakan integrasi falsafah etika humanis dengan ritual dan kepercayaan agama bahawa pusat kepada keperluan, kepentingan manusia, dan kebolehan. [1] humanisme Renaissance pergerakan budaya Renaissance Itali berdasarkan kajian klasik kerja-kerja. [2] [3] Kemanusiaan agama dan sekular timbul daripada trajektori yang bermula dari deism dan anticlericalism Pencerahan, pelbagai gerakan-gerakan sekular abad ke-19 (seperti positivisme), dan pengembangan yang menyeluruh projek saintifik. Istilah "kemanusiaan" adalah kabur. Kira-kira 1806 Humanismus yang digunakan untuk menggambarkan kurikulum klasik yang ditawarkan oleh sekolah-sekolah Jerman, dan oleh 1836 "kemanusiaan" dipinjamkan kepada Bahasa Inggeris dalam erti kata ini. Pada tahun 1856, sejarah Jerman dan bahasawan Georg Voigt yang digunakan humanisme untuk menggambarkan humanisme Renaissance, pergerakan yang berkembang di Renaissance Itali untuk memulihkan pembelajaran klasik, penggunaan yang memenangi diterima dengan meluas di kalangan ahli sejarah di banyak negara, terutamanya Itali. [4] Ini sejarah dan penggunaan perkataan "humanis" sastera berasal dari umanista istilah Itali abad ke-15, yang bermaksud seorang guru atau ulama kesusasteraan klasik Yunani dan Latin dan falsafah etika di belakangnya. Tetapi dalam pertengahan abad ke-18, penggunaan istilah yang berbeza mula muncul. Pada tahun 1765, penulis artikel tanpa nama di dalam majalah berkala Pencerahan Perancis bercakap "cinta agung manusia ... kerana sehingga agak bernama di kalangan kita, dan yang akan kita teroka untuk memanggil 'humanisme', untuk masa yang telah datang ke mewujudkan satu perkataan untuk sesuatu yang indah dan perlu. "[5] bahagian akhir ke-18 dan awal abad ke-19 menyaksikan penciptaan banyak rumput-akar" filantropik "dan kebajikan masyarakat yang khusus untuk kebaikan manusia dan penyebaran pengetahuan ( beberapa Kristian, ada yang tidak). Selepas Revolusi Perancis, idea bahawa kerana manusia boleh dicipta oleh akal manusia sahaja bebas daripada institusi-institusi agama tradisional, yang disebabkan oleh penentang Revolusi ahli falsafah Zaman Kesedaran seperti Rousseau, ganas diserang oleh agama berpengaruh dan konservatif politik, seperti Edmund Burke dan Joseph de Maistre, sebagai pendewaan atau pemujaan berhala manusia. [6] humanism mula memperoleh maksud yang negatif. Kamus Inggeris Oxford rekod penggunaan perkataan "humanisme" oleh paderi Inggeris

yang kritikal penglibatan rapat gereja dalam kerajaan Jerman yang menindas. perkataan "kemanusiaan" sebagai satu falsafah yang berpusat di sekeliling manusia (seperti yang bertentangan dengan agama diinstitusikan) juga digunakan di Jerman oleh pengikut Hegel yang kononnya kiri. positivisme logik-keturunan Comte tesis asas tetapi gerakan yang bebas tumbuh di Vienna dan berkembang menjadi salah satu sekolah yang dominan dalam falsafah Anglo-Amerika dan tradisi analisis. menyatakan: "Ia adalah disabitkan dalam saya bahawa humanisme tulen akan agama masa depan. POSITIVISME Positivisme adalah pandangan kaedah saintifik dan pendekatan falsafah. Auguste Comte melihat kaedah saintifik sebagai pengganti metafizik dalam sejarah pemikiran. Introspektif dan intuitif cuba untuk menimba ilmu ditolak. pendewaan manusia ") dan Ernest Renan dalam sains avenir L'de la: pensées de 1848 (" Masa Depan Ilmu: Pemikiran pada 1848 ") ( 1848-1849). Positivisme sosiologi kemudian merumuskan kembali oleh Émile Durkheim sebagai asas untuk penyelidikan sosial. pengalaman deria dan rawatan logik dan matematik mereka bersama-sama sumber eksklusif semua maklumat berbaloi. [1] konsep itu telah dibangunkan pada awal abad ke-19 oleh ahli falsafah dan ahli sosiologi pengasas. dan yang serupa. atau sistem yang berdasarkan pandangan bahawa. reformis liberal dan radikal memeluk idea humanism sebagai agama alternatif kemanusiaan. teori. [7] Dalam suasana ini polarisasi. Terdapat kekeliruan yang berterusan antara penggunaan beberapa terma-terma: [9] humanis falsafah melihat latar belakang manusia berpusat di kalangan ahli-ahli falsafah Yunani dan tokoh-tokoh hebat sejarah Renaissance. Sebagai pendekatan kepada falsafah sains yang diperolehi dari pemikir Pencerahan seperti Henri de Saint-Simon dan Pierre-Simon Laplace. dengan itu mengasaskan tradisi antipositivist dalam bidang sosiologi. kultus segala yang berkaitan dengan manusia . pengalaman dan pengesahan positif. pendidikan universal. termasuk Max Weber dan Georg Simmel. Walaupun pendekatan positivis telah menjadi tema yang berulang-ulang dalam sejarah pemikiran barat dari Yunani Purba hingga ke hari ini. iaitu. di mana menubuhkan badan-badan gereja cenderung untuk bulatan gerabak dan reflexively menentang politik dan pembaharuan sosial seperti melanjutkan francais. dalam sosial serta sains semula jadi. iaitu Unitarian dan Deists. pendewaan de l'humanité "(" kultus.semua hidup. [2] Positivisme menegaskan bahawa pengetahuan yang sahih yang berdasarkan perasaan. Arnold Ruge. Auguste Comte. dan Karl Marx. Proudhon anarkis (paling dikenali untuk mengisytiharkan bahawa "harta kecurian") menggunakan perkataan " humanisme "untuk menggambarkan" culte. sains sebagai ideologi. dikuduskan dan dibesarkan ke tahap nilai moral "[8] Pada masa yang sama. menolak doktrin.pada tahun 1812 untuk menunjukkan orang-orang yang beriman "kemanusiaan semata-mata" (seperti yang bertentangan dengan sifat ilahi) Kristus. Positivists logik (atau 'neopositivists') menolak spekulasi metafizikal dan cuba untuk . Antipositivists kemudian dan ahli-ahli teori kritikal telah dikaitkan positivisme dengan "scientism". Pada awal abad ke-20 gelombang pertama ahli sosiologi Jerman. Pada awal abad ke-20. memerhatikan pergantungan bulat teori dan pemerhatian dalam bidang sains .

tidak argumentations. Dalam ekonomi. Penyelidikan boleh dibuktikan hanya dengan cara empirikal. Pengamal positivisme hari ini mengakui dalam detail yang jauh lebih besar pemerhati berat sebelah dan batasan struktur. iaitu logik deduktif digunakan untuk membangunkan kenyataan yang boleh diuji (teori [7] membawa kepada hipotesis yang seterusnya membawa kepada penemuan dan / atau kajian bukti). positivisme boleh dianggap sebagai satu set lima prinsip: Perpaduan 1. kepercayaan semata-mata daripada soalan). logik siasatan yang sama dalam semua bidang sains (sosial dan tabii). Matlamat 2. seperti realisme kritikal. Positivists perlu membuktikan penyelidikan mereka menggunakan logik pengesahan. dengan itu makna biasa dengan falsafah positivisme agak lemah dan dalam generasi baru-baru ini secara amnya menekankan pihak berkuasa struktur manusia politik yang bertentangan dengan pandangan "saintifik" undang-undang.The siasatan adalah untuk menjelaskan dan meramalkan. telah muncul untuk mendamaikan matlamat paling utama sains sosial dengan pelbagai kritikan yang dipanggil 'pascamoden' Dalam penggubalan asal yang kuat. tetapi hanya dalam fesyen de-facto: majoriti ahli-ahli ekonomi tidak jelas melibatkan diri mereka sendiri dengan perkara-perkara daripada epistemologi. Willard Van Orman Quine dan Thomas Kuhn telah sangat berpengaruh. [4] positivisme ini secara umumnya disamakan dengan "penyelidikan kuantitatif" dan dengan itu tidak membawa sebarang komitmen teori atau falsafah yang jelas. kita boleh memanipulasi syarat-syarat yang mengeluarkan hasil yang diramalkan.mengurangkan penyata dan cadangan logik tulen. Kebanyakan positivists juga akan mengatakan bahawa matlamat utama adalah untuk membangunkan undang-undang pemahaman umum. Merton dipanggil teori tengah-range:. Jika undang-undang itu dikenali. [5] yang merintis kajian tinjauan besar-besaran dan membangunkan teknik-teknik statistik untuk menganalisis mereka. Penyelidikan harus diperhatikan dengan deria manusia (hujah yang tidak mencukupi. Dalam sains sosial sezaman. 4. akaun yang kukuh positivisme telah lama jatuh daripada memihak. Pengetahuan 3. Pendekatan ini meminjamkan sendiri kepada apa yang Robert K. replicability. Kritikan pendekatan ini oleh ahli-ahli falsafah seperti Karl Popper. Dalam psikologi. Positivists moden umumnya menjauhkan diri kebimbangan metafizik memihak kepada metodologi perbahasan mengenai kejelasan. dan membawa kepada pembangunan postpositivism. Dalam perundangan. kebolehpercayaan dan kesahihan. .Scientific boleh diuji. pergerakan positivis berpengaruh dalam pembangunan behavioralism dan operationalism.Science tidak akal fikiran yang sama. Kaedah saintifik . dengan menemui syarat-syarat yang diperlukan dan mencukupi untuk mana-mana fenomena (mewujudkan satu model yang sempurna). Penginstitusian seperti ini sosiologi sering dikreditkan kepada Paul Lazarsfeld. Penyelidikan harus kebanyakannya deduktif. mengamalkan penyelidik cenderung untuk mencontohi andaian metodologi positivisme klasik. Penyelidik harus berhati-hati untuk tidak membiarkan berat sebelah akal penyelidikan masing-masing.iaitu. Penyata abstrak yang umum dari hipotesis terasing dan regularities empirik dan bukannya bermula dengan idea abstrak keseluruhan sosial [6] Lain-lain pergerakan baru. "positivisme undang-undang" pada dasarnya merujuk kepada penolakan undang-undang semula jadi.

1999). Sebaliknya. apabila tuan tanah tidak bersetuju untuk menjual tanahnya kepada pemaju maka pembangunan tidak akan dapat dijalankan (Cadman dan Topping. 1990. persepsi dan pandangan manusia selain daripada keinginan untuk mencapai untung yang maksima (Healey dan Ilbery. Sains harus diadili oleh logik. Monk et. model keseimbangan pasaran ini mempunyai beberapa kelemahan yang timbul aripada andaian bahawa manusia yang cenderung kepada aspek ekonomi sentiasa waras. tanpa mengira apa-apa politik. kebanyakan penyelidik sosial kontemporari tidak percaya dalam kewujudan undang-undang sosial yang umum. Walau bagaimanapun. 1995). 1993. al. 1985. Dalam pendekatan ini.. Perspektif Positivisme atau Neoklasikal Perspektif ini menumpukan kepada peranan manusia yang cenderung kepada aspek ekonomi yang waras dengan tujuan mengaut untung yang maksima melalui hubungan permintaan dan penawaran.. Dalam konteks ini. Begitu juga. 1985. Kini terdapat tidak kurang daripada dua belas epistemologies berbeza yang disebut sebagai positivisme. [8] Banyak pendekatan-pendekatan ini melupuskan beberapa tuntutan-tuntutan ini. Wiltshaw. pemaju dan tuan tanah . 1985. aktiviti-aktiviti ekonomi disenggara oleh pengaruh kuasa ekonomi di pasaran yang membawa kepada keadaan keseimbangan iaitu titik yang menentukan harga pasaran. Penyata mesti benar untuk semua masa dan tempat. 1990. dan matlamat utama sains adalah untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. strategi. 1991. Menurutnya lagi. Tidak semua orang ingin mendapat keuntungan dalam bentuk wang semata-mata. Drewett (1973) melihat hubungkait antara aktivitiaktiviti. al. X mempunyai harta Q. keutamaan. Monk et. Menurut perspektif ini. tindakan dan sumber dana yang mempengaruhi keputusan individu ejen. dalam Ismail Omar. jika X mempunyai harta P dan P = Q. sifat monopoli dan spekulasi ekonomi boleh menghalang tanah daripada dijual kepada pemaju untuk dimajukan dengan projek-projek pembangunan (Adams. 1988 dalam Ismail Omar. Adakalanya. Shucksmith et. 1983. 1991. Model agensi ini menekankan betapa pentingnya ejen atau manusia yang membuat keputusan sama ada untuk meneruskan atau memberhentikan sesuatu pembangunan itu. Pendekatan Humanisme dan Model Agensi Pendekatan humanisme ini adalah bersandarkan kepada kemanusiaan yang menumpukan kepada motif. Misalnya. nilai. dan ideal menghasilkan conditionals sejagat: Untuk semua syarat-syarat X. dalam Ismail Omar. mungkin sesetengah manusia lebih mementingkan nilai budaya dan agama. 1996. pemaju dan tuan tanah yang tidak mempunyai pendapat yang sama tidak akan dapat menjalankan sesuatu projek usahasama dengan lancar.Berhubung 5. Ini bermakna.The teori kepada amalan sains perlu sebagai neutral nilai yang mungkin. manusia tidak dapat membuat keputusan yang selalunya baik. sifat-sifat dan gelagat ejen boleh menghalang penawaran tanah atau jual beli tanah yang akan dimajukan (Adams dan May. atau nilai-nilai yang dipegang oleh mereka yang terlibat dalam penyelidikan. moral. Keadaan ini diterangkan oleh kemahuan dan keutamaan manusia yang berbeza-beza. Evans. 1999). Sebagai contoh. 1994. 1999).. Goodchild dan Munton. al.

politik dan sebagainya.memainkan peranan penting untuk menjayakan pembangunan. model agensi ini dilihat gagal menggambarkan kuasa-kuasa luaran yang mempengaruhi proses pembangunan tanah. Selain itu. Walau bagaimanapun.. mereka merujuk kepada kegagalan model berkenaan memperincikan halangan perundangan serta kaitannya dengan kepentingan. 1999). 1995. Secara umumnya. sosial dan politik yang turut mempengaruhi sesebuah proses pembangunan. sikap pemaju terhadap risiko dan potensi pembangunan juga turut mempengaruhi keputusan ejen-ejen seperti tuan tanah membeli tanah bagi tujuan pembangunan. Goodchild dan Munton (1985) memperjelaskan bahawa sifatsifat tuan tanah seperti kedudukan undang-undang. 1985. 1995. kewangan serta status cukai mereka boleh mengalang mereka daripada menjual tanah. dalam Ismail Omar. Shucksmith et. strategi dan tindakan ejen pembangunan. Manakala. 1993. Masih terdapat pengaruh yang kuat daripada individu-individu yang dibincangkan di atas yang boleh menyebabkan sesebuah tanah itu tidak dibangunkan di akhirnya. . Goodchild dan Munton (1986) dalam Ismail Omar (1999) menyatakan bahawa model Drewett (1973) gagal menghuraikan kerumitan proses pembangunan tanah. sebaliknya mengenepikan faktor-faktor luaran seperti perancangan bandar. Ini berlaku akibat tidak ada pihak yang berminat untuk menjalankan pembangunan di atas tanah tersebut.. Keputusan ejen dianggap sebagai sumber halangan pembangunan tanah. 1988. bagi Cadman dan Topping (1995) pula. tiada pembangunan yang akan dapat dijalankan. tetapi ia tidak pula menyentuh halangan yang timbul daripada tindakan dan keputusan yang diambil oleh agen pembangunan. Justeru. Namun demikian. Ini bermaksud. model agensi lebih menekankan keputusan yang diambil oleh ejen. Model tersebut juga dikatakan tidak menghuraikan peranan agensi pembangunan seperti pihak berkuasa tempatan dan agensi-agensi lain seperti badan bukan kerajaan (NGO). polisi ekonomi. model agensi ini terlalu mementingkan peranan agensi ataupun individu yang terlibat dalam pembangunan. ia tersedia untuk dibangunkan pada bila-bila masa. tanpa keizinan dan penglibatan tuan tanah untuk menjual kepentingan tanah mereka. dalam Ismail Omar (1999) pula. tidak semestinya sesebuah tanah itu dilihat kosong dan belum dibangunkan. Walaupun model agensi ini menumpukan kepada soal-soal dalaman. Menurut Craven (1969) dan Drewett (1973). Misalnya. Dari sudut halangan pembangunan. Sikap tuan tanah boleh menghalang penawaran tanah untuk maksud pembangunan (Adams et. Bermakna. Sehubungan itu. model agensi yang berasaskan pendekatan humanisme ini terlalu khusus menumpu pada tapak pembangunan dan ejen yang terlibat. Goodchild dan Munton. Cadman dan Topping. model ini tidak memberi tumpuan terhadap peranan ejen semasa rundingan sesama mereka. al. peribadi. al. pendekatan ini turut mengenepikan fungsi polisi ekonomi.