You are on page 1of 5

Pelan Taktikal Kelab Penghayatan Rukun Negara

ISU STRATEGIK (KOKO/HEM) • Pelajar SMKSB masih kurang menghayati Rukun Negara • Tidak dapat melafaz ikrar dengan intonasi yang standard

MATLAMAT STRATEGIK Memastikan penghayatan prinsip-prinsip Rukun Negara di kalangan pelajar SMKSB berjaya OBJEKTIF Menghayati prinsip-prinsip Rukun Negara Pengertian dan kefahaman 5 prinsip Rukun Negara Mengukuhkan perpaduan berbilang bangsa, agama dan budaya dikalangan warga SMKSB

PERINGKAT SEKTOR – KOKURIKULUM SASARAN (2011-2015) KPI TOV T12 T13 T14 T15 Strategi (SWOT matriks) Strategi A

PERINGKAT BIDANG SUKAN/PERMAINAN/UNIT BERUNIFORM Pelan Taktikal (PT)

TO V

T12

T13

T14

T15

Bilangan pasukan permainan menjadi juara peringkat negeri Bilangan guru yang mahir Meningkat 0 1 2 Strategi Strategi Jumlah Kejuaraan Peringkat Negeri 1 1 0 1 2 3 4 1 1 -

Harmonin SMKSB buku gergasi KRN T/jawab Ahli KRN & semua pelajar SMKSB Ahli KRN & semua pelajar SMKSB Tempoh Sepanjang tahun - Kos/Sumber Output/Hasil Penghayata n 5 prinsip Rukun Negara Keberhasila n semangat perpaduan pelajar SMKSB Semangat 1 Malaysia KPI Berjadual Pelan Kontigensi Mengikut panduan daripada pihak JPN dan KPM Mengikut panduan daripada pihak JPN dan KPM Catatan / Status 2 Sepanjang tahun RM300 (JPN) Borang keberhasilan program Warna-warna 1 Malaysia SMKSB 3 Pertandingan Melukis poster 1 Malaysia Lawatan sambil belajar Ahli KRN/wakil setiap tingkatan AJK KRN dan pelajar tingkatan 5D dan 5G 13-17 Februari 2012 Jun 2012 (cuti pertengah an sekolah) RM200 (JPN) Borang dan serahan hasil pertandingan Borang kepuasan hasil lawatan Mengikut panduan daripada pihak JPN dan KPM Ekspresi kreatif dan inovatif 1 Malaysia 4 JPN/Koko/peser ta Menghargai sumbangan kepada negara Mengikut jadual Mematuhi yang peraturan dan dipersetujui oleh kehendak pihak PProton pihak Proton semasa lawatan berlangsung .Bi Pelan Taktikal (PT) Strategi A l 1 Bacaan ikrar Rukun Negara yang betul.

PELAN OPERASI Nama Projek Rasional : Objektif : Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran Kos : Bil 1. 2. Kertas kerja PROSES KERJA : Harmoni SMKSB – Buku skrap gergasi KRN Menyemai nilai-nilai patriotisme dan cinta akan perpaduan dalam Negara Mengekspresi konsep 1 Malaysia dalam aktiviti seharian sepanjang tahun pelajar-pelajar : Ogos 2012 : Ahli KRN dan semua pelajar SMKB RM 300.00 (KRN/JPN) TANGGUNGJAWAB Guru penasihat KRN Ahli Jawatankuasa KRN 2012 TEMPOH Mac 2012 April hingga Ogos 2012 PELAN KONTIGENSI/CATATAN Seperti perancangan 2012 Promosi Harmoni SMKSB Perancangan dan perlaksanaan aktiviti . 2. Kertas kerja Perancangan dan perlaksanaan aktiviti PROSES KERJA : Lafaz ikrar Rukun Negara Menyemai nilai-nilai patriotisme dan cinta akan perpaduan dalam Negara : : Sepanjang tahun Semua pelajar SMKSB TANGGUNGJAWAB Guru penasihat KRN Ahli Jawatankuasa KRN 2012 TEMPOH Januari 2012 Sepanjang tahun – perhimpunan rasmi PELAN KONTIGENSI/CATATAN Seperti perancangan 2012 Mensasarkan bacaan ikrar Rukun Negara yang tepat Nama Projek Rasional : Objektif : SMKSB Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran Kos : Bil 1.

Pemilihan pemenang Guru penasihat KRN dengan diselia oleh Panitia Pendidikan Seni Guru penasihat KRN 4. Kertas kerja PROSES KERJA : Pertandingan Melukis 1 Malaysia Menyemai nilai-nilai patriotisme dan cinta akan perpaduan dalam Negara Mengekspresi konsep 1 Malaysia dalam ideologi pelajar SMKSB secara kreatif dan inovatif : 13 Februari hingga 17 Februari 2012 : Wakil daripada setiap Tingkatan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan RM 200. Penyampaian hadiah Disampaikan oleh Pengetua SMKSB Nama Projek Rasional : : Lawatan sambil belajar ke Proton-Hicom Shah Alam.00 (KRN/JPN) TANGGUNGJAWAB Guru penasihat KRN Ahli Jawatankuasa KRN 2012 TEMPOH PELAN KONTIGENSI/CATATAN 9 Februari 2012 Seperti perancangan 2012 13-17 Februari Promosi pertandingan.Nama Projek Rasional : Objektif : Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran Kos : Bil 1. Menyemai nilai-nilai patriotisme dan cinta akan perpaduan dalam Negara . pendaftaran 2012 peserta dan pengumpulan hasil pertandingan 17 Februari 2012 20 Februari 2012 3 pemenang dipilih. Perancangan dan perlaksanaan aktiviti 3. 2.

Kertas kerja PROSES KERJA Menghargai sumbangan kepada negara : Mei/Jun 2012 : AJK KRN dan pelajar tingkatan 5D/G RM 400.00 (KRN/JPN/Koko/Peserta lawatan) TANGGUNGJAWAB Guru penasihat KRN Ahli Jawatankuasa KRN 2012 TEMPOH Februari 2012 Mei/Jun 2012 (cuti pertengahan tahun) PELAN KONTIGENSI/CATATAN Menghubungi HR Proton Emel dan urusan JPN Promosi lawatan. dan aktiviti bersama Proton Perancangan dan perlaksanaan aktiviti .Objektif : Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran Kos : Bil 1. 2.