You are on page 1of 7

Soalan semester 2 MODUL B01 – 02 – 01: THREE PHASE ELECTRICAL DRAWING 1.

Untuk memastikan lukisan mengikut kehendak dan peraturan elektrik, pendawai elektrik perlulah ? A. B. C. D. Memastikan lukisan itu betul. Memeriksa lukisan tersebut . Memeriksa dan memastikan setiap perkataan dan lukisan telah dibuat dengan betul. Mengetahui setiap perkataan dan lukisan telah dibuat dengan betul. 2. Apakah tujuan seseorang pendawai elektrik mengetahui dan memahami ukuran lukisan bentangan pelan susun atur elektrik ? A. Memudahkan pendawai elektrik untuk membuat kiraan peralatan yang diperlukan. B. C. D. 3. Menjadikan kerja-kerja pendawaian lebih betul dan tepat. Memudahkan seseorang pendawai elektrik membuat anggaran perbelanjaan yang sesuai. Menjimatkan masa pendawai elektrik.

Tujuan pembahagian litar supaya seimbang bagi setiap fasa dilakukan adalah untuk.

A.

Mengelakkan beban berkurang. pendawaian.

B. Mengelakkan lebihan beban dan memudahkan C. Memudahkan pendawai membuat pendawaian. D. Memudahkan membahagikan beban.

Galvanometer B. B. Berikut perkara yang perlu dikenalpasti sebelum gambarajah skematik dapat dilukis KECUALI A. jumlah bilangan litar akhir jumlah bilangan akhir sefasa kos pendawaian jenis pendawaian 7. Berdasarkan pada simbol dibawah. B. 5. Apakah yang dimaksudkan dengan pelan bentangan ? lukisan simbol dan alat tambah lukisan kedudukan peranti lukisan pembahagian beban lukisan keseluruhan pendawaian . B. A. D. 6. A. D. C. C. C. C. D.4. Berikan nama simbol alat elektrik tersebut. Motor Janakuasa Meter Faktor Kuasa Berikan simbol untuk Alatur kipas? A. D.

20 A 2. Kos pendawaian. Pilih saiz kabel yang digunakan untuk litar akhir lampu serta kadaran perlindungan arus lebih.5 mm².8. Jumlah saiz kabel. Saiz alat kawalan pelindung. 6 A 2. Berikut adalah kreteria yang perlu ada dalam gambarajah skematik papan agihan (distribution board ) kecuali A B C D Jumlah bilangan litar akhir. B C D Dua Tiga Empat .5 mm².5 mm². A B C D 1.5 mm². Berapakah bilangan soket alir keluar 15A yang dibenarkan dalam satu litar kecil akhir? A Satu 10. 10 A 9. 6 A 1.

A B C D 100 A 120 A 131 A 227 A 3. D. Kenyataan berikut adalah berkaitan voltan talian ( VL ) dalam sistem tiga fasa yang seimbang kecuali A. 2. C. Cari arus talian sekiranya voltan keluaran alatubah tersebut mengeluarkan 220V. VL = √ 3 V P VP = √ 3 V L VL = VP V P = VL . B. Dalam sambungan bintang bagi system tiga fasa seimbang.732 x Vphe VL = √ 3 x VPhe VL = 2 x Cos 300 x Vphe Sebuah alatubah tiga fasa mempunyai sambungan Delta Bintang berkeupayaan 50kVA . C.MODUL B01 – 02 – 02: THREE PHASE SYSTEM 1. VL = √ 3 x IL VL = 1. B. kenyataan berikut adalah benar mengenai voltan talian ( VL ) dan voltan fasa ( VP ) A. D.

Voltan yang diukur dari pengalir fasa dengan pengalir neutral Voltan yang diukur dari pengalir fasa dengan fasa yang lain . D.14 A C. B. B.6 A D. 14 A 6. 20 A Kenyatan di bawah adalah benar mengenai sambungan ”delta” KECUALI A.4. 0. 130° 120° 30° 360° Tiga beban yang mempunyai rintangan 20 ohm tiap-tiap satu disambung secara delta dan disambung kepada bekalan 400 volt 3 fasa. B. 7. A. 34. A. Dalam system 3 fasa 4 dawai sambungan bintang (star) voltan talian mendahului voltan fasa sebanyak _________. D. B. C. C. Berapakah arus talian nya? 5. P = √3 x It x Vt x cosø If = It x √3 Vt = Vf It =If Apakah yang dimaksudkan dengan Voltan Talian dalam sistem bekalan 3 fasa A.

6 A 138. Tiga buah rintangan bernilai 25 ohm setiap satu.33 A . B.C. Voltan yang diukur dari arus yang mengekori voltan Voltan yang dihasilkan di antara fasa merah dan neutral Definisi faktor kuasa dalam sistem arus ulangalik adalah A B C D nisbah antara kuasa benar dengan kuasa aktif. D. kirakan nilai arus fasanya. 8.75 A 239. nisbah antara kuasa ketara dengan kuasa benar. 9. nisbah antara kuasa reaktif dengan kuasa ketara. 16. D. C. disambung secara delta dengan bekalan 415 volt. A.6 A 28. nisbah antara kuasa benar dengan kuasa ketara.

Cari nilai arus talian dalam sambungan bintang seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah dibawah. 30ohm 220 V A B C D 3A 4A 5A 6A .10.