TUMBANG PRESO

Tumbang Preso ay isang laro na kinawiwilihan ng mga batang Pilipino. Mga Gamit Lata - ang lata ang siyang nagsisilbing sentro ng laro. Maaring ito ay galing sa mga pinaglumaan o mga ginamit nang mga lata ng sardinas, gatas at iba pa. Kailangang hindi gaanong malaki ang lata para hindi ito madaling tamaan. Tsinelas - mahalaga ang tsinelas sa laro. Ito ang ginagamit na panira sa lata. Bato - maari ring gamitin ang bato sa pagtama sa lata ngunit karamihan ng mga bata ngayon mas pinipili ang tsinelas. Ang Pagsisimula Karaniwang nilalaro ang tumbang preso ng lima hanggang sampung bata. Ang mga bata ay namimili ng taya sa pamamagitan ng kamay. Tinatawag nila itong "maiba taya." Una, tatayo ang mga bata ng pabilog at ilalapat nila ang kanilang mga kamay sa gitna ng patong-patong. Babanggitin nila ang katagang "maiba taya" at isa-isang itataas nila ang kanilang mga kamay at sabay bagsak sa gitna pa din. Ang mga kamay ay pwedeng paharap sa lupa o patalikod. Kung sino man ang naiiba ay siyang taya. Iba iba rin kung minsan ang pagpili ng taya. Merong tinatawag ng "maiba alis" na kung saan kung sino ung naiiba ang siyang aalis hanggang sa isa nalang ang natitira. Layunin Kailangan nilang patumbahin ang lata at kunin ang inihagis na tsinelas bago pa man mapatayo ng taya ang lata. Ang Paglalaro y Binibilugan ng mga manlalaro ang palibot ng lata at inilalagay ito sa gitna. Guguhit ng din ng manuhan para sa ibang manlalaro. Ang taya ay tatayo sa may malapit sa lata at ang ibang manlalaro ay pipila sa manuhan na may layong apat na metro o hanggang saan nila gusto. y Isa-isang titira ang mga manlalaro ng kanikanilang mga tsinelas. Pagnatamaan ng unang manalalaro ang lata, kailangan niyang kunin ang kanyang tsinelas at bumalik sa manuhan bago paman mabalik ng taya ang lata sa puwesto. y Paghindi natamaan ng unang manlalaro ang lata ay tatayo siya sa lugar na kung saan nakalagay ang kanyang tsinelas at maghihintay sa pangalawang manlalaro na patumbahin ang lata. y Kung mabilis ang taya at mabalik niya ang lata sa puwesto at maabutan pa niya ang manlalarong kumukuha ng tsinelas, ang manlalaro na nahuli ay siya nang taya. Mga Dapat Tandaan y Hindi maaring tayain ng taya ang isang manlalaro na hindi nakatama sa lata paghindi pa nahahawakan ng manlalaro ang kanyang tsinelas. y Ang manlalaro ay hindi maaring bumalik sa manuhan kung hindi niya nakukuha ang kanyang tsinelas. y Kung hindi hahawakan ng manlalaro ang kanyang tsinelas hindi siya maaring tayain ng taya. y Kung maraming hindi nakatama mas madaling makahuli ng manlalaro. y Kung ang tsinelas ay nakapuwesto sa may guhit na bilog sa lata, maaring tapakan ng taya ang tsinelas sabay apak sa lata. Sa ganitong paraan ang may-ari ng tsinelas na naapakan ay siyang magiging taya.

Kung sakali't walang tumama sa ´tinikµ ay daragdagan ang pagpapataong ng mga kamay hanggang tumaas ang tinik. Makatapos mamili ng ´Nanayµ. Magsisimulang magsipagtalon ang bawat miyembro ng kabilang koponan sa µtinikµ. Dalawang manlalarong magkaharap ang pagdirikitin ang kanilang mga talampakang magsisilbing ´tinikµ.LUKSONG TINIK Ang Luksong Tinik ay isa sa mga popular na larong Filipino. hanggang makatalon ang huling kasapi. at mamili kung sino sa dalawang koponan ang mag-uumpisa ng laro. Ang bawat koponan ay mamimili ng pinuno na malimit na kakayahang pinakamataas tumalon sa grupo. na kung tawagin ay ´Nanayµ. . na nilalaro ng dalawang koponan na may parehas na bilang.

At babalik ulit sa simula ang laro. Ang taya ang siyang magsisilbing ´bakaµ na kailangang lagpasan ng mga manlalaro. tumutuwid ng tindig ang taya.LUKSONG BAKA Ang LUKSONG BAKA ay isa sa pinaka-popular na larong pinoy o laro ng lahi. Kinabibilangan ito ng isang taya at ng dalawa (2) o higit pang manlalaro. Habang tumatagal ang laro. Isinasagawa ang larong ito sa isang malawak na lugar na walang magiging sagabal. Kailangan din itong hindi masagi ng mga manlalaro o ang alin mang parte ng katawan nito. Ang hindi makatalon o ang makasagi sa ´bakaµ maliban sa kamay ang matataya. .