Pelan Taktikal Bidang Pengurusan Kokurikulum(Persatuan Geografi

)
ISU STRATEGIK (GEOGRAFI) • MATLAMAT STRATEGIK Melahirkan ahli persatuan yang menghargai alam sekitar OBJEKTIF Memberi pendedahan kepada murid tentang kepentingan menghargai alam dan menjaga alam sekitar. PERINGKAT SEKTOR – KOKURIKULUM KPI TOV 0 Bilangan penyertaan ahli persatuan 1 SASARAN (2011-2015) T12 T13 2 T14 3 T15 4 Strategi (SWOT matriks) Strategi A1 Strategi Strategi Strategi Strategi Jumlah Kejuaraan Peringkat Kebangsaan PERINGKAT BIDANG SUKAN /PERMAINAN/UNIT BERUNIFORM SASARAN (Permainan) TOV T12 T13 T14 T15 Pelan Taktikal (PT)

• •

Penyertaan ahli dalam aktiviti yang dijalankan tidak memberangsangkan Aktiviti yang dijalankan kurang mendapat sambutan baik dalam kalangan murid Ahli persatuan masih mempunyai kesedaran yang rendah tentang mencintai alam sekitar

7.

B il
1

Pelan Taktikal (PT) Strategi A1
Program Kitar Semula

T/jawab
GPK Kokurikulum Guru Penasihat Persatuan

Tempoh
1 hari

Kos/Sumber Output/Hasil
Yuran persatuan Inovasi menggunakan bahan kitar semula menjadi barangan terpakai

KPI

Pelan Kontigensi

Catatan / Status

1. Bilangan peserta Pertandingan di antara 2. Jenis barangan yang ahli persatuan dihasilkan

Taman Herba 2 Geografi

GPK Kokurikulum Guru Penasihat Persatuan

Sepanjang tahun

Kokurikulum PIBG

Melahirkan murid 1. Jenis tanaman herba Usahasama antara ahli berdikari

Pelaksanaan program Guru Penasihat dan ahli persatuan Guru Penasihat Guru Penasihat 3 Mei 2012 Memantau perjalanan program 6. 3. 6. 2.murid terlibat Guru Penasihat Guru Penasihat 20 Mac 2012 20 Mac 2012 Akan disampaikan oleh Setiausaha Persatuan Akan disampaikan oleh Setiausaha Persatuan 4. Memilih murid yang terlibat • * Memilih lokasi mengumpul barangan terpakai Guru Penasihat 3 April 2012 Akan disampaikan oleh Setiausaha Persatuan • * menjeniskan barangan yang akan dihasilkan 5.PELAN OPERASI 1 Nama Program Objektif : : Kitar Semula Menerapkan semangat mencintai alam sekitar : Januari 2012 Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran Kos BIL 1. 1. 7. Mesyuarat penilaian program Tindakan Susulan(pembetulan/penambahbaikan) 19 Jun 2012 14 Julai 2012 Memantau kekurangan dan kelebihan Membuat catatan .00 (PIBG) TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat TEMPOH 20 Mac 2012 PELAN KONTIGENSI/CATATAN Mempengerusikan mesyuarat PROSES KERJA Mesyuarat JK Tetapkan tempoh/tarikh Bincang kos/sumber Pembentangan kertas kerja Agihan tugas Penyediaan jadual program 2. *Taklimat kepada semua ahli JK Taklimat kepada murid. 5. : : Semua Murid SMK Sinar Bintang RM 100. 4. 3.

*Taklimat kepada semua ahli JK Taklimat kepada murid murid terlibat Memilih murid yang terlibat Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat 13 Februari 2012 13 Februari 2012 13 Februari 2012 Akan disampaikan oleh setiausaha Akan disampaikan oleh setiausaha Pemilihan pelajar sewaktu mesyuarat oleh guru persatuan • * Menanam pokok • * Menyiram pokok mengikut jadual 5.00 (PIBG) TANGGUNGJAWAB Guru Penasihat TEMPOH 13 Februari 2012 PELAN KONTIGENSI/CATATAN Mempengerusikan majlis oleh guru penasihat PROSES KERJA Mesyuarat JK Tetapkan tempoh/tarikh Bincang kos/sumber Pembentangan kertas kerja Agihan tugas Penyediaan jadual program 2. 6. 4. 9. : : Semua ahli persatuan SMK Sinar Bintang RM 200.PELAN OPERASI II Nama Program Objektif : : Taman Herba Geografi Melahirkan murid berdikari : Feruari 2012 Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran Kos BIL 1. 3. 11. Pelaksanaan program Mesyuarat penilaian program Tindakan Susulan(pembetulan/penambahbaikan) Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat 28 Februari 2012 13 Ogos 2012 14 Ogos 2012 Memantau perjalanan program Memantau kekurangan dan kelebihan Membuat catatan . 7. 12. 7. 10. 8.