You are on page 1of 11

Subiecte Word ATESTAT 2011

1
Subiecte Word ATESTAT 2011

1. Creaţi fişierul SistemulSolar.doc / SistemulSolar.docx respectând cerinţele:
- Formatul paginii este A4
- margini: 3 cm (sus), 2 cm (jos), 2 cm (stânga), 2 cm (dreapta)
- pe prima pagină se
adaugă o imagine cât
mai asemănătoare cu
cea din figură
-peste imagine se adaugă textul SISTEMUL SOLAR, ca în imaginea din figura

2. Creaţi fişierul SistemulSolar.doc / SistemulSolar.docx respectând cerinţele:
- formatul paginii este A4
- margini: 2 cm (sus), 2 cm (jos), 2 cm (stânga), 2 cm (dreapta)
- pe prima pagină, cu formatul din imagine, este scris, textul:
-
fonturile utilizate sunt: Calibri 18, Calibri 11, Comic Sans 12.
-imaginea marcatorului utilizat este o stea
Subiecte Word ATESTAT 2011

2

3. Creaţi fişierul SistemulSolar.doc / SistemulSolar.docx respectând cerinţele:
- formatul paginii este A5
- margini: 1 cm (sus), 2 cm (jos), 1 cm (stânga), 1 cm (dreapta)
- fontul utilizat este Calibri 11.
- pe prima pagină, se introduc, utilizând SmartArt, formele,imaginile şi textul următor:

4. Creaţi fişierul SistemulSolar.doc / SistemulSolar.docx respectând cerinţele:
- formatul paginii este A5
- margini: 1 cm (sus), 2 cm (jos), 1 cm (stânga), 1 cm (dreapta)
- fontul utilizat este Calibri 11.
- pe prima pagină, centrat, se introduce tabelul următor; textele sunt numerotate automat ș i
imaginile au ataș ate etichete;
Subiecte Word ATESTAT 2011

3

5. Creaţi fişierul etichetă.doc/etichetă.docx care să conşină 5 etichete de forma:


6. Creaţi fişierul atestat2011.doc / atestat2011.docx respectând cerinţele:
Iniţializaţi documentul cu un format de pagină A4 tip vedere, cu margini implicite.
Scrieţi următorul text:
Faceţi clic în locul unde doriţi să inseraţi ecuaţia.
În meniul Înserare, faceţi clic pe Obiect ... şi apoi clic pe fila Creare.
În caseta Tip obiect, faceţi clic pe Microsoft Equation 3.0. şi apoi pe OK.
Construiţi ecuaţia cu simboluri din bara de instrumente Ecuaţie.
Pentru revenire în Microsoft Word, faceţi clic pe document.
Transformaţi textul într-o listă numerotată.
Sub listă, scrieţi ecuaţia:
N n , dx
1 x
1 x
a unde
n
a
lim
n
1
n
n
n
e
+
÷
=
}
· ÷
Subiecte Word ATESTAT 2011

4

7. Creaţi fişierul atestat2011.doc / atestat2011.docx respectând cerinţele:

Iniţializaţi documentul cu un format de pagină A4 tip portret, cu margini implicite.
Creaţi următorul tabel, respectând formatele de borduri, umbrire şi numerotare identificate.
Nr. crt.
Tehnica de programare
1)
Backtracking
2) Divide et Impera
3) Greedy
4) Programare dinamică
5) Branch and Bound
Aliniaţi centrat numerotarea liniilor şi denumirea coloanelor.
Schimbaţi fontul titlurilor în Verdana, 14, aldin, roşu, iar al rândurilor în Arial, 12, italic,
verde.8. Creaţi fişierul atestat2011.doc / atestat2011.docx respectând cerinţele:
Iniţializaţi documentul cu un format de pagină A4 tip vedere, margini implicite şi îndoitură
sus.
Creaţi tabelul cu structura următoare:
Elev
Media

Nume Prenume


Inseraţi o linie după prima din tabel şi 2 coloane (Nota 1, Nota 2), înainte de coloana Media.
Completaţi tabelul cu date corespunzătoare coloanelor.Subiecte Word ATESTAT 2011

5

9. Creaţi fişierul atestat2011.doc / atestat2011.docx respectând cerinţele:

Iniţializaţi documentul cu format de pagină Executive, orientare tip vedere şi margini implicite.
Copiaţi două paragrafe referitoare la listele cu marcatori şi numerotare, folosind meniul Ajutor.
Formataţi paragrafele cu fonturi, dimensiuni, stiluri, culori şi alinieri diferite, spaţiate cu 12
pct. înainte şi la 1,5 rânduri.
Inseraţi în document textul WordArt şi forma automată de mai jos:

10. Creaţi fişierul atestat2011.doc / atestat2011.docx respectând cerinţele:
Într-un fişier deschis în aplicaţia Microsoft Word editaţi textul din imagine şi inseraţi comentariile aferente.

11. Creaţi fişierul atestat2011.doc / atestat2011.docx respectând cerinţele:
Într-un fişier deschis în aplicaţia Microsoft Word editaţi textul din imagine şi inseraţi numerele de linie după
modelul afişat.

SUCCES!
Subiecte Word ATESTAT 2011

6
12. Creaţi fişierul atestat2011.doc / atestat2011.docx respectând cerinţele:
Iniţializaţi documentul cu format de pagină Letter, orientare tip portret şi margini implicite.
Creaţi un tabel cu structura de mai jos, cu respectarea atributelor fonturilor şi alinierii textelor:
Nr.
crt.
Nume şi prenume
Disciplina
Matematică Lb. română Informatică
Note
Teză
Note
Teză
Note
Teză
N1 N2 N1 N2 N1 N2
1. Popescu Ion 7 8 5 5 7 6 10 8 10
2. Vasilescu Andrei 10 9 8 5 3 6 7 8 9
Realizaţi numerotarea automată a elevilor din tabel, aliniată centrat.
Modificaţi culoarea fontului din antetul tabelului în roşu, iar culoarea de umplere în verde, cu
diverse nuanţe pentru fiecare linie din antet.

13. Creaţi fişierul atestat2011.doc / atestat2011.docx respectând cerinţele:
Iniţializaţi documentul cu format de pagină Letter, orientare tip portret şi margini implicite.
Creaţi un tabel cu următoarea structură:
SUBSTANŢĂ
TEMPERATURĂ
SOLUBILITATE
30 40 50 60 70 80 90
NaCl 11 15 19 23 27 31 33
KCl 20 30 40 50 60 70 80
Inseraţi o imagine de tip Miniatură, asociată domeniului Chimie.
Reprezentanţi grafic dependenţa de temperatură a solubilităţii clorurii de natriu şi de potasiu,
folosind datele din tabel şi o diagramă cu format implicit.

14. Creaţi fişierul atestat2011.doc / atestat2011.docx respectând cerinţele:
Iniţializaţi documentul cu format de pagină A4, orientare portret, 1 cm pentru îndoire,
îndoitură sus şi margini: 1 cm sus, 1,5 cm jos, 3 cm stânga, 1,5 cm dreapta.
Inseraţi un antet şi un subsol, cu distanţele de la muchie respectiv de 2,5 cm şi 1,5 cm.
Introduceţi în antet numele vostru, în stânga, scris cu font Arial, dimensiune 12, aldin italic,
respectiv data, inserată automat, în dreapta.
Introduceţi în subsol numele şcolii voastre, în stânga, scris cu font Courier New şi majuscule
reduse, respectiv numărul paginii, inserat automat, în dreapta.

15. Creaţi fişierul atestat2011.xls / atestat2011.xlsx respectând cerinţele:
Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format de pagină A4, orientare tip portret şi margini
implicite.
Redenumiţi prima foaie de lucru cu numele Orar şi ştergeţi celelalte 2 foi de lucru implicite.
În domeniul C4:J4, generaţi şirul: Firma 1, Firma 2, …, Firma 8, folosind opţiunea de
umplere automată prin completarea seriei şi fontul Arial, cu dimensiunea 12, aldin.
Subiecte Word ATESTAT 2011

7
În celula B5 scrieţi Ora deschiderii:, folosind fontul Times New Roman, 12, aldin, italic, şi
completaţi domeniul C5:J5 cu diverse ore, corespunzătoare începerii programului fiecărei
firme, folosind tipul de dată Oră cu formatul oo:mm.

16. Creaţi fişierul atestat2011.xls / atestat2011.xlsx respectând cerinţele:
Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format de pagină A4, orientare tip vedere şi margini: 1,6
sus, 1,7 jos, 1,45 stânga, 1,40 dreapta, antet 0,88 şi subsol 0,85.
Realizaţi un antet care să conţină la stânga: 2010, centrat: ATESTAT şi la dreapta: numărul
paginii, toate cu fontul Arial, 12, aldin.
Creaţi următorul tabel:Formataţi datele din tabel ca Număr, cu 2 zecimale exacte.

17. Creaţi fişierul atestat2011.xls / atestat2011.xlsx respectând cerinţele:

Iniţializaţi prima foaie de lucru cu pagină de tip Legal, orientare tip vedere, margini implicite.
Creaţi tabelul de mai jos, folosind fontul Arial, cu dimensiunea 12:

Formataţi datele din domeniul B2:D4 ca Număr, fără zecimale.
Inseraţi o diagramă tip linie în a doua foaie de lucru, folosind tabelul ca zonă de date.

18. Creaţi fişierul atestat2011.xls / atestat2011.xlsx respectând cerinţele:

Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format de tip Legal, orientare tip portret, margini implicite.
Creaţi tabelul de mai jos, folosind fontul Times New Roman, cu dimensiunea 12:


În celula B6, calculaţi media elevului Ion, folosind o funcţie adecvată.
Completaţi linia media pentru toţi elevii, prin copierea formulei anterioare în domeniul C6:E6.19. Creaţi fişierul atestat2011.xls / atestat2011.xlsx respectând cerinţele:

Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format de tip Letter, orientare tip portret, margini implicite.
Creaţi tabelul de mai jos, folosind fontul Arial, cu dimensiunea 10:


Subiecte Word ATESTAT 2011

8
Introduceţi o nouă coloană, înaintea coloanei E, cu antetul Elevi clasa a XII-a. În celula E2,
calculaţi elevii aferenţi ca medie aritmetică a datelor din B2:D2. Copiaţi formula în E3:E6.
Completaţi totalul elevilor în celula F2, cu o formulă adecvată, şi copiaţi-o în domeniul F3:F6.


20. Creaţi fişierul atestat2011.xls / atestat2011.xlsx respectând cerinţele:

Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format de pagină A4, orientare tip vedere, margini implicite.
Creaţi tabelul de mai jos, folosind fontul Verdana:Formataţi antetul: folosiţi fonturi aldine, cu dimensiunea 11 pentru Nume elev, Medii şi
Observaţii, îmbinaţi celulele A1 şi A2, aliniaţi textul orizontal şi vertical centrat şi orientaţi
denumirile disciplinelor la 90° şi observaţiile la 45°.
Desenaţi grila bordurilor exterioară şi antetului cu linie groasă, iar bordurile interioare cu linie
subţire, toate având culoarea albastră.


21. Creaţi fişierul atestat2011.xls / atestat2011.xlsx respectând cerinţele:
Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format Executive, orientare tip vedere, margini implicite.
Creaţi un tabel cu următoarele câmpuri, folosind fontul Calibri, cu dimensiunea 12:

Sortaţi datele din tabel în ordinea descrescătoare a mediilor.
Aplicaţi o filtrare automată a datelor din tabel şi afişaţi doar elevii pentru care Nota 1 >= 7 şi
Nota 2 < 10.

22. Creaţi fişierul atestat2011.xls / atestat2011.xlsx respectând cerinţele:

Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format Executive, orientare tip portret, margini implicite.
Creaţi un tabel cu următoarele câmpuri, folosind fontul Garamont, cu dimensiunea 12:

În celula E3, calculaţi media primului concurent, folosind formula adecvată, cu trunchierea
rezultatului la 2 zecimale exacte, şi apoi copiaţi formula pentru domeniul E4:E8.
În celula F3, afişaţi rezultatul "Admis", dacă media este >= 6,50, şi "Respins", în caz contrar,
folosind o funcţie logică, iar apoi copiaţi formatul celulei pentru toţi ceilalţi participanţi.
Subiecte Word ATESTAT 2011

9

23. Creaţi fişierul atestat2011.ppt / atestat2011.pptx respectând cerinţele:
În primul diapozitiv, cu forma Combinaţii şi aspectul Titlu, scrieţi titlul "ATESTAT 2011", şi
subtitlul "Informatică – 2011", cu fonturi implicite. Modificaţi fontul titlului ca să aibă culoarea
roşu, dimensiunea 54, alinierea centrat şi aplicaţi-i umbrire.
În al doilea diapozitiv, cu aspect Titlu, text şi miniatură, scrieţi titlul "Proba practică", includeţi
în lista cu marcatori: Programare, Baze de date şi Office, iar imaginea o inseraţi din Miniaturi.
Realizaţi al treilea diapozitiv, cu aspect Titlu şi tabel, conform
modelului alăturat (titlu cu fonturi implicite, tabel cu 2 coloane
şi 3 linii, potrivit automat la conţinut şi centrat).
Schimbaţi marcatorii în , la 80% din text. Adăugaţi un efect de animaţie primului titlu scris.

24. Creaţi fişierul atestat2011.ppt / atestat2011.pptx respectând cerinţele:

În primul diapozitiv, cu forma Capsule şi aspectul Titlu, scrieţi titlul "COMPETENŢE
DIGITALE", subtitlul: "Bacalaureat 2011", pe 2 rânduri.
Schimbaţi fontul titlului în Impact, obişnuit, 54, roşu, cu umbră, fontul
subtitlului în Arial, 32, verde, cu umbră, aliniat centrat, cu spaţiere de
1,5 linii între rânduri şi 0,5 linii înainte şi după paragraf. Inseraţi o
imagine din Miniaturi/Colecţia Office/Academic, cu efect de animaţie.
În al doilea diapozitiv, cu aspect Titlu şi tabel, scrieţi titlul "Nivel de
competenţă" şi completaţi tabelul prezentat în dreapta:
Realizaţi al treilea diapozitiv, cu aspect Titlu şi diagramă, ca în model.
25. Creaţi fişierul atestat2011.ppt / atestat2011.pptx respectând cerinţele:

Realizaţi primul diapozitiv, cu forma Eclipsă şi aspectul Doar titlu, conform modelului alăturat
(titlu cu font Verdana, 44, roşu, umbră, formă automată defilare pe orizontală, umplută cu
efect prestabilit Ocean, text cu font Comic Sans MS, 44, culoare portocaliu).

În al doilea diapozitiv, cu aspect Titlu, text şi conţinut, scrieţi titlul "Proba proiect", includeţi în
listă: prezentarea produsului soft, motivarea teoretică, realizarea individuală sau în echipă, şi
alegeţi drept conţinut o imagine adecvată din Miniaturi.
Subiecte Word ATESTAT 2011

10

În al treilea diapozitiv, cu aspect Titlu şi nomogramă sau organigramă scrieţi titlul "Evaluare"
şi inseraţi o nomogramă conform modelului:


Schimbaţi marcatorii din listă în , 95%. Adăugaţi efect de animaţie particularizată defilării.


26. Reproduceţi textul următor, aliniat stânga-dreapta (justified) cu caractere TIMES NEW ROMAN de 12,
apoi copiaţi-l mai jos cu 2 rânduri şi dispuneţi-l pe două coloane.

Transformările societăţii româneşti din ultimii ani, dezvoltarea şi răspândirea
înformaticii, pătrunderea elementelor moderne de comunicaţii şi tehnologii înformatice în
ţara noastră, impun o pregătire diversificată a tinerilor în acest domeniu. Disciplina
„Tehnologia înformaţiei şi comunicaţiei”, din cadrul ariei „Tehnologii”, trebuie să asigure
dobândirea unor cunoştinţe de utilizare a calculatorului si a programelor, de tehnologia
înformaţiei şi comunicării la nivel de cultură generală, necesare unor activităţi cu caracter
aplicativ utile în mediul în care îşi vor desfăşura activitatea.
27. Scrieti in Word textul urmator, utilizând fontul Times New Roman CE, dimensiunea caracterelor fiind 12.
CAP. 3. NUMERE COMPLEXE
3.1 Notiuni teoretice

Teoria numerelor complexe are un caracter mai abstract decit teoria numerelor reale,
deoarece numerele complexe nu reprezinta rezultatul unor masuratori.
Fie 9
2
=9x9={(a,b)|a,be9}
(a,b)=(a',b')· a=a'
b=b'
Daca z=(a,b)
z'=(a',b'), z,z'e9, definim(pe 9x9):
- adunarea: z+z'=(a+a', b+b')
- inmultirea: z·z'=(a·a'-b·b', a·b'+a'·b)
Subiecte Word ATESTAT 2011

11

28. Scrieti in Word textul urmator, utilizând fontul Times New Roman CE, dimensiunea caracterelor fiind 11.

Consiliul pentru Curriculum al liceului elaboreaza , care contine:
- prezentarea finalitatilor si a obiectivelor liceului;
- numarul de clase pe specializari si ani de studiu;
- disciplinele de trunchi comun si numarul de ore alocat acestora prin planul-cadru, pentru
specializarile existente;
- optionalele / pachetele de optionale pe care le poate oferi scoala;
- metodologia de selectie si de optiune în privinta curriculumului la decizia scolii;
- modalitatile de evaluare a elevilor la DISCIPLINELE OPTIONALE.

29. Scrieţi urmãtorul text folosind, inclusiv în expresii, caractere Courier, 9, bold-italic:
Dacã o matrice ortogonalã are determinantul +1, ea se mai numeşte proprie. Urmätoarele
matrici sunt de acest tip:


30. Realizati un document de tip coperta unui volum de poezii care sa contina:
a) in partea dreapta sus sa se afiseze numele autorului
b) in centru numele volumului
c) in centru jos editura si anul aparitiei
d) realizati o imagine simpla de fundal adecvata continutului cartii
e) salvati ca fisier cu numele coperta.doc/ coperta.docs si realizati doua variante de document,in doua
fisiere, folosind doua palete diferite de culori.

se introduce tabelul următor. formele. . utilizând SmartArt.fontul utilizat este Calibri 11. textele sunt numerotate automat ș i imaginile au ataș ate etichete. Creaţi fişierul SistemulSolar.formatul paginii este A5 .docx respectând cerinţele: formatul paginii este A5 margini: 1 cm (sus). 2 cm (jos). Creaţi fişierul SistemulSolar.imaginile şi textul următor: 4.doc / SistemulSolar. 1 cm (dreapta) . pe prima pagină. 2 cm (jos). 1 cm (stânga).doc / SistemulSolar. centrat.margini: 1 cm (sus). 1 cm (dreapta) fontul utilizat este Calibri 11. 2 . 1 cm (stânga).Subiecte Word ATESTAT 2011 3.pe prima pagină.docx respectând cerinţele: . se introduc.

Creaţi fişierul atestat2011. În meniul Înserare. Pentru revenire în Microsoft Word. n Transformaţi textul într-o listă numerotată. faceţi clic pe Microsoft Equation 3. Scrieţi următorul text: Faceţi clic în locul unde doriţi să inseraţi ecuaţia.doc / atestat2011. Construiţi ecuaţia cu simboluri din bara de instrumente Ecuaţie. şi apoi pe OK.docx care să conşină 5 etichete de forma: 6. Creaţi fişierul etichetă.. faceţi clic pe Obiect . scrieţi ecuaţia: lim unde a n  dx .0. n  N n n  x1 1 3 .. faceţi clic pe document.Subiecte Word ATESTAT 2011 5. În caseta Tip obiect. şi apoi clic pe fila Creare.doc/etichetă. an x1 Sub listă.docx respectând cerinţele: Iniţializaţi documentul cu un format de pagină A4 tip vedere. cu margini implicite.

Creaţi fişierul atestat2011.doc / atestat2011. cu margini implicite. Creaţi tabelul cu structura următoare: Elev Nume Prenume Media Inseraţi o linie după prima din tabel şi 2 coloane (Nota 1. 4 . respectând formatele de borduri. crt. Creaţi fişierul atestat2011. umbrire şi numerotare identificate.Subiecte Word ATESTAT 2011 7. 8.doc / atestat2011. verde.docx respectând cerinţele: Iniţializaţi documentul cu un format de pagină A4 tip portret. aldin. roşu. înainte de coloana Media. margini implicite şi îndoitură sus. 14. Schimbaţi fontul titlurilor în Verdana. 12. Nota 2). Nr. Creaţi următorul tabel. Tehnica de programare Backtracking Divide et Impera Greedy Programare dinamică Branch and Bound 1) 2) 3) 4) 5) Aliniaţi centrat numerotarea liniilor şi denumirea coloanelor. iar al rândurilor în Arial.docx respectând cerinţele: Iniţializaţi documentul cu un format de pagină A4 tip vedere. Completaţi tabelul cu date corespunzătoare coloanelor. italic.

5 .docx respectând cerinţele: Iniţializaţi documentul cu format de pagină Executive.Subiecte Word ATESTAT 2011 9. Creaţi fişierul atestat2011. Copiaţi două paragrafe referitoare la listele cu marcatori şi numerotare. stiluri. înainte şi la 1.5 rânduri. folosind meniul Ajutor.doc / atestat2011. orientare tip vedere şi margini implicite. Inseraţi în document textul WordArt şi forma automată de mai jos: SUCCES! 10. Creaţi fişierul atestat2011.doc / atestat2011. Creaţi fişierul atestat2011. 11.docx respectând cerinţele: Într-un fişier deschis în aplicaţia Microsoft Word editaţi textul din imagine şi inseraţi comentariile aferente. Formataţi paragrafele cu fonturi.docx respectând cerinţele: Într-un fişier deschis în aplicaţia Microsoft Word editaţi textul din imagine şi inseraţi numerele de linie după modelul afişat. spaţiate cu 12 pct. culori şi alinieri diferite. dimensiuni.doc / atestat2011.

aliniată centrat. inserată automat. Inseraţi un antet şi un subsol. Redenumiţi prima foaie de lucru cu numele Orar şi ştergeţi celelalte 2 foi de lucru implicite. orientare tip portret şi margini implicite. Creaţi un tabel cu structura de mai jos. în stânga. 14. Reprezentanţi grafic dependenţa de temperatură a solubilităţii clorurii de natriu şi de potasiu. Popescu Ion 7 8 9 5 8 N1 N2 5 5 7 3 Note Teză N1 N2 6 10 6 7 8 8 10 9 Note Teză Matematică Lb. în stânga. respectiv data.docx respectând cerinţele: Iniţializaţi documentul cu format de pagină A4. în dreapta. Introduceţi în subsol numele şcolii voastre. cu dimensiunea 12. Firma 2. 1 cm pentru îndoire. 13. orientare tip portret şi margini implicite.5 cm.5 cm dreapta. generaţi şirul: Firma 1. folosind datele din tabel şi o diagramă cu format implicit. Firma 8. Creaţi fişierul atestat2011. Creaţi un tabel cu următoarea structură: SUBSTANŢĂ SOLUBILITATE TEMPERATURĂ 30 40 50 60 70 80 90 NaCl KCl 11 15 19 23 27 31 33 20 30 40 50 60 70 80 Inseraţi o imagine de tip Miniatură. română Informatică 2. ….xlsx respectând cerinţele: Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format de pagină A4. respectiv numărul paginii. crt. orientare tip portret şi margini implicite. orientare portret. 6 .5 cm jos. Creaţi fişierul atestat2011.docx respectând cerinţele: Iniţializaţi documentul cu format de pagină Letter. În domeniul C4:J4. cu distanţele de la muchie respectiv de 2. Creaţi fişierul atestat2011. Nume şi prenume Note Teză N1 N2 1. Introduceţi în antet numele vostru.xls / atestat2011. asociată domeniului Chimie. aldin italic. cu respectarea atributelor fonturilor şi alinierii textelor: Disciplina Nr.Subiecte Word ATESTAT 2011 12. folosind opţiunea de umplere automată prin completarea seriei şi fontul Arial. scris cu font Courier New şi majuscule reduse. 1. în dreapta. iar culoarea de umplere în verde. Modificaţi culoarea fontului din antetul tabelului în roşu. inserat automat. 1.doc / atestat2011.5 cm şi 1. îndoitură sus şi margini: 1 cm sus. dimensiune 12. Creaţi fişierul atestat2011. aldin. 15.doc / atestat2011. scris cu font Arial. Vasilescu Andrei 10 Realizaţi numerotarea automată a elevilor din tabel.docx respectând cerinţele: Iniţializaţi documentul cu format de pagină Letter. 3 cm stânga.doc / atestat2011. cu diverse nuanţe pentru fiecare linie din antet.

calculaţi media elevului Ion.xls / atestat2011. Creaţi următorul tabel: Formataţi datele din tabel ca Număr. orientare tip portret. orientare tip portret.xls / atestat2011. cu dimensiunea 10: 7 . margini implicite.88 şi subsol 0.45 stânga. margini implicite. Completaţi linia media pentru toţi elevii. şi completaţi domeniul C5:J5 cu diverse ore. 1. folosind tabelul ca zonă de date. Creaţi fişierul atestat2011. 17.xlsx respectând cerinţele: Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format de pagină A4. toate cu fontul Arial.xls / atestat2011. 1. Creaţi fişierul atestat2011. cu 2 zecimale exacte. Creaţi tabelul de mai jos.Subiecte Word ATESTAT 2011 În celula B5 scrieţi Ora deschiderii:. orientare tip vedere şi margini: 1. antet 0. italic. aldin. corespunzătoare începerii programului fiecărei firme. aldin. 16.xlsx respectând cerinţele: Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format de tip Letter. prin copierea formulei anterioare în domeniul C6:E6. Realizaţi un antet care să conţină la stânga: 2010.85.xlsx respectând cerinţele: Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format de tip Legal. fără zecimale. cu dimensiunea 12: În celula B6.7 jos. folosind fontul Times New Roman. 19. folosind tipul de dată Oră cu formatul oo:mm.40 dreapta. folosind fontul Times New Roman.xlsx respectând cerinţele: Iniţializaţi prima foaie de lucru cu pagină de tip Legal. 18. folosind fontul Arial. Creaţi fişierul atestat2011. cu dimensiunea 12: Formataţi datele din domeniul B2:D4 ca Număr. orientare tip vedere.6 sus. 12. folosind fontul Arial. Creaţi fişierul atestat2011.xls / atestat2011. margini implicite. 12. Inseraţi o diagramă tip linie în a doua foaie de lucru. folosind o funcţie adecvată. centrat: ATESTAT şi la dreapta: numărul paginii. Creaţi tabelul de mai jos. Creaţi tabelul de mai jos. 1.

îmbinaţi celulele A1 şi A2. Creaţi fişierul atestat2011. Creaţi un tabel cu următoarele câmpuri. iar apoi copiaţi formatul celulei pentru toţi ceilalţi participanţi.xlsx respectând cerinţele: Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format Executive. calculaţi media primului concurent. şi apoi copiaţi formula pentru domeniul E4:E8.xlsx respectând cerinţele: Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format Executive. folosind fontul Calibri. şi copiaţi-o în domeniul F3:F6. margini implicite. iar bordurile interioare cu linie subţire.xls / atestat2011. dacă media este >= 6. Creaţi fişierul atestat2011. şi "Respins".xls / atestat2011. Copiaţi formula în E3:E6. Aplicaţi o filtrare automată a datelor din tabel şi afişaţi doar elevii pentru care Nota 1 >= 7 şi Nota 2 < 10. margini implicite.50. margini implicite.Subiecte Word ATESTAT 2011 Introduceţi o nouă coloană. 22.xlsx respectând cerinţele: Iniţializaţi prima foaie de lucru cu format de pagină A4. Creaţi fişierul atestat2011. cu trunchierea rezultatului la 2 zecimale exacte. cu dimensiunea 12: În celula E3. cu o formulă adecvată. folosind formula adecvată. cu dimensiunea 12: Sortaţi datele din tabel în ordinea descrescătoare a mediilor. În celula F3. Creaţi un tabel cu următoarele câmpuri. În celula E2.xls / atestat2011. toate având culoarea albastră. 20. cu antetul Elevi clasa a XII-a. orientare tip vedere. 21. Completaţi totalul elevilor în celula F2. folosind fontul Garamont. folosind fontul Verdana: Formataţi antetul: folosiţi fonturi aldine. 8 . cu dimensiunea 11 pentru Nume elev. Medii şi Observaţii. calculaţi elevii aferenţi ca medie aritmetică a datelor din B2:D2. înaintea coloanei E. Creaţi tabelul de mai jos. aliniaţi textul orizontal şi vertical centrat şi orientaţi denumirile disciplinelor la 90 şi observaţiile la 45. Desenaţi grila bordurilor exterioară şi antetului cu linie groasă. orientare tip portret. afişaţi rezultatul "Admis". orientare tip vedere. în caz contrar. folosind o funcţie logică.

5 linii între rânduri şi 0. Creaţi fişierul atestat2011. Schimbaţi marcatorii în . În al doilea diapozitiv. scrieţi titlul "Nivel de competenţă" şi completaţi tabelul prezentat în dreapta: Realizaţi al treilea diapozitiv. 25.Subiecte Word ATESTAT 2011 23. 32. cu umbră. obişnuit. formă automată defilare pe orizontală. umbră. Schimbaţi fontul titlului în Impact. subtitlul: "Bacalaureat 2011". culoare portocaliu). 9 . scrieţi titlul "COMPETENŢE DIGITALE". ca în model. text şi miniatură. conform modelului alăturat (titlu cu font Verdana. includeţi în lista cu marcatori: Programare. iar imaginea o inseraţi din Miniaturi.ppt / atestat2011. cu forma Capsule şi aspectul Titlu.pptx respectând cerinţele: În primul diapozitiv. dimensiunea 54. Creaţi fişierul atestat2011. Baze de date şi Office. Modificaţi fontul titlului ca să aibă culoarea roşu. cu aspect Titlu şi tabel.5 linii înainte şi după paragraf. text şi conţinut. umplută cu efect prestabilit Ocean. includeţi în listă: prezentarea produsului soft. şi alegeţi drept conţinut o imagine adecvată din Miniaturi. verde. cu fonturi implicite. Inseraţi o imagine din Miniaturi/Colecţia Office/Academic.pptx respectând cerinţele: În primul diapozitiv. scrieţi titlul "Proba practică".ppt / atestat2011. În al doilea diapozitiv. tabel cu 2 coloane şi 3 linii. fontul subtitlului în Arial. cu forma Eclipsă şi aspectul Doar titlu. motivarea teoretică. cu forma Combinaţii şi aspectul Titlu. cu aspect Titlu.pptx respectând cerinţele: Realizaţi primul diapozitiv. cu umbră. cu spaţiere de 1. aliniat centrat. cu efect de animaţie. roşu. Adăugaţi un efect de animaţie primului titlu scris. realizarea individuală sau în echipă. Realizaţi al treilea diapozitiv. 24. 44. text cu font Comic Sans MS. conform modelului alăturat (titlu cu fonturi implicite. potrivit automat la conţinut şi centrat). pe 2 rânduri. şi subtitlul "Informatică – 2011". 54. cu aspect Titlu. Creaţi fişierul atestat2011. cu aspect Titlu şi tabel. cu aspect Titlu şi diagramă. roşu. 44. scrieţi titlul "Proba proiect". scrieţi titlul "ATESTAT 2011". la 80% din text. alinierea centrat şi aplicaţi-i umbrire.ppt / atestat2011. În al doilea diapozitiv.

impun o pregătire diversificată a tinerilor în acest domeniu. ab+ab) 10 .z  . 3. utilizând fontul Times New Roman CE. Disciplina „Tehnologia înformaţiei şi comunicaţiei”. 26. din cadrul ariei „Tehnologii”.b). cu aspect Titlu şi nomogramă sau organigramă scrieţi titlul "Evaluare" şi inseraţi o nomogramă conform modelului: Schimbaţi marcatorii din listă în . dimensiunea caracterelor fiind 12.b  } (a.b) z=(a. necesare unor activităţi cu caracter aplicativ utile în mediul în care îşi vor desfăşura activitatea.1 Notiuni teoretice Teoria numerelor complexe are un caracter mai abstract decit teoria numerelor reale.b) a=a b=b Daca z=(a. 95%.Subiecte Word ATESTAT 2011 În al treilea diapozitiv. de tehnologia înformaţiei şi comunicării la nivel de cultură generală. z. Reproduceţi textul următor. Transformările societăţii româneşti din ultimii ani. Adăugaţi efect de animaţie particularizată defilării. definim(pe  x  ):  adunarea: z+z=(a+a. NUMERE COMPLEXE 3. pătrunderea elementelor moderne de comunicaţii şi tehnologii înformatice în ţara noastră. trebuie să asigure dobândirea unor cunoştinţe de utilizare a calculatorului si a programelor. deoarece numerele complexe nu reprezinta rezultatul unor masuratori. apoi copiaţi-l mai jos cu 2 rânduri şi dispuneţi-l pe două coloane. CAP. Fie  2=  x  ={(a.b)=(a. b+b)  inmultirea: zz=(aa-bb.b)|a. Scrieti in Word textul urmator. 27. dezvoltarea şi răspândirea înformaticii. aliniat stânga-dreapta (justified) cu caractere TIMES NEW ROMAN de 12.

care contine: disciplinele de trunchi comun si numarul de ore alocat acestora prin planul-cadru.Subiecte Word ATESTAT 2011 28.in doua fisiere. folosind doua palete diferite de culori. utilizând fontul Times New Roman CE. modalitatile de evaluare a elevilor la DISCIPLINELE OPTIONALE. metodologia de selectie si de optiune în privinta curriculumului la decizia scolii. optionalele / pachetele de optionale pe care le poate oferi scoala. . Scrieţi urmãtorul text folosind. ea se mai numeşte proprie. dimensiunea caracterelor fiind 11. Consiliul pentru Curriculum al liceului elaboreaza       prezentarea finalitatilor si a obiectivelor liceului. Scrieti in Word textul urmator. Urmätoarele matrici sunt de acest tip: 30. caractere Courier. pentru specializarile existente. 9.doc/ coperta.docs si realizati doua variante de document. 29. inclusiv în expresii. Realizati un document de tip coperta unui volum de poezii care sa contina: a) in partea dreapta sus sa se afiseze numele autorului b) in centru numele volumului c) in centru jos editura si anul aparitiei d) realizati o imagine simpla de fundal adecvata continutului cartii e) salvati ca fisier cu numele coperta. 11 . numarul de clase pe specializari si ani de studiu. bold-italic: Dacã o matrice ortogonalã are determinantul +1.