You are on page 1of 9

Samenvatting filmanalyse Hst.

1 Film as Art Film (materieel) Materieel bestaat film uit 2 componenten, de drager (base) en de emulsie(emulsion). De drager kan krimpen of uitzetten. Drager: Celluloid. Tot de jaren 50 was dit nitraat, probleem hiermee is dat het zeer brandbaar is en dat kan leiden tot ontploffingen. Nitraat kan ook de emulsie aantasten, de emulsie kan krakelee krijgen. Films kunnen ook solariseren: de film wordt deels negatief en deels positief, Sinds de jaren 50 is er de acetate film. Deze is niet brandbaar maar kan wel ontbinden (vinegar syndrome). Sinds de jaren 80 wordt er gebruik gemaakt van polyester. Nu worden films steeds vaker digitaal gemaakt en/of geprojecteerd. Een film is opgebouwd uit frames met sprockets. Door de sprockets kan de film door de projector heen gaan. Een beeld kan afgedekt worden door een shutter. Persistance of vision: we denken dat beelden iets met elkaar te maken hebben doordat we beweging zien. Dit is zo bij een thaumatrope. Flipbook: een aantal statische foto s achter elkaar. Door het boekje snel door te bladeren lijkt zich een film af te spelen. Mutoscope: een vroege filmprojector uit eind 19e eeuw. Er was een soort kijkje waar kaarten heel snel voorbij geflipt werden. Beelden per seconde: Vroeger waren er films van 16-18 beelden per seconde, tegenwoordig zijn het 24 beelden per seconden. Hierdoor kunnen oude films soms traag lijken in onze ogen. Beeldverhouding: vroeger 1.33:1, nu 1.85:1 Projector: films lopen van de ene spoel op de andere (reel) Verschillen film en video: Film: ontwikkelen in donkere kamer, video: beelden opgeslagen op magneetband, soms ook digitaal. Film: duur video: goedkoper Film: betere beeldkwaliteit, zelfs op grote schermen Video: pixels, dus kan minder helder worden Door HD worden de verschillen kleiner Filmfomaat (gauge): De standaardmaat van films in bioscopen is tegenwoordig 35mm. Er zijn echter ook alternatieve formaten: 28mm, 17,5mm, 16mm, 9mm Nadeel 8mm: verlies van scherpte. Hoe groter de film, hoe meer ruimte voor gedetailleerde beelden. Grootste filmformaat nu: 70mm (I-max en widescreen) Volbeeld: een frame zonder geluid. De geluidsband heet een soundtrack. Deze heeft een zaagtandmotief en gaat langs een elektronisch oog. Oude experimenten zijn er gedaan met een magneetband. Nu vrijwel nooit meer gebruikt. In de jaren 70 begon de opkomst van de video (vhs)

-de reactie van de pers (critical) -samenstelling van het publiek (audiences) -een vast publiek (patrens) -social stratification -infrastructure Productie Productieproces: Er is een division of labour. Van on block komt blockbuster. theatrical vs non theatrical) en de filmzaal (auditorium). bijv. hangt af van land etc. moet men verplicht ook een aantal andere films meenemen. Er zijn ook bonden. Kunnen vaak niet in andere regio s afgespeeld worden. Premieres zin belangrijk. Block booking: als men één film wil hebben. ingedeeld in verschillende regio s (1. Het gebouw (cinema). het is essentieel voor het kunnen zien van films Nederlandse bedrijven zijn: rcv. distributeurs en financiering voor film vinden) -Pre-production fase (voorbereiding van de draaidagen -Production fase (draaidagen. Dit heet blind-selling. Op een storyboard kunnen scenes uitgetekend worden Fases van productie: -Development fase (script. Radio en tv zijn goed voor de helft van de inkomsten. de vertoning of exhibition (omvat alles. Van films is een grote hoeveelheid merchandising beschikbaar.Nu vooral dvd s. de screenwriters guild. uitgedrukt in grosses Opbrengsten voor film zijn altijd relatief. Filmwereld De filmwereld kan ingedeeld worden in 3 categorieen. shooting) -Post-production fase (montage) Development fase: Screenwriter en producer vinden. wat betekent dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft. Filmindustrie heeft tegenwoordig ook veel te maken met de muziekindustrie. A-film Films worden soms gekocht zonder ze te zien. Distribution Distributie is de missing link in de filmwereld. Box office: kassa of opbrengst. Daarnaast genereren games ook nog geld. 5% van de bioscoop.3). moet zo snel mogelijk zo veel mogelijk verdiend worden. 10% komt van dvd opbrengsten. Star system: film op naam van ster Vertical integration: bedrijven doen alles zelf. Filmbonden zijn erg machtig in de vs.2. advertising en publicity van de film. Reception de ontvangst van een film wordt bepaald door een aantal factoren. Verschillende soorten producers: -executive producer (baas of financier) -line producer (verantwoordelijk voor budget) . dus ook de distributie Rentals: een film voor een bepaalde tijd kopen (vaak bij bioscopen) De distributiemaatschappij bepaalt de reclame.

ondanks de fabriek die een studio lijkt. Statief (tripod) Steadycam Dolly: de camera over een track(rails) laten rijden. Er worden meerdere camera s gebruikt In onafhankelijke films wordt er vaak gebruik gemaakt van een handheld camera. editor bekijkt hiermee onder andere of de beeldkwaliteit goed is. staat tegenover internegative voor bioscopen. verantwoordelijk voor lichten. alles wordt op papier gezet (versies van het script. soms gebruik gemaakt van foley artist) Composer (maakt soundtrack film) Scenography is het decor Production fase/shooting Cast natuurlijk het belangrijkst Take (opname) Voor take een slate/clapper Massascenes worden aan het begin van de film geschoten Word vaak begonnen met een mastershot/overall shot. Bekende studio s zijn: Paramount. Warner Bros.). Answerprint is positief. . Location manager (zoekt locatie uit om te filmen) Casting director (zoekt de acteurs. supervisor van operators) Gaffer: hoofd electricien. raporten. Eerste positieve print gemaakt van negatieven uit de camera. etc. scenes worden niet geschoten in de volgorde van de film Director of photography (camerawerk.. De supervisor besteedt de taken uit aan: -art director (set) -costume designer (kleding) -hairstylists -etc.-unit production manager (krijgt één sectie toegwezen) -associate producer (assistent van line producer. Heel veel medewerkers in dienst van de studio Toch is elke film een uniek product. dan close shot. heeft vaak assistenten voor zoeken figuranten) Sound mixer (geluid op de set) Sound designer (totaalontwerp geluid. financiele of artistieke bijdrage) Pre-production fase: Verzamelen van andere medewerkers: Regisseurs (soms ook al bij development. Continuity erg belangrijk. Het hele proces van het filmmaken wordt zorgvuldig bijgehouden. Columbia. Boom operator (zorgt voor microfoons) Post-production Montage Editor Cutter (letterlijk knippen van de film) Dailies/rushes: eerste beelden uit lab. CGI: computer generated imagery Modes of production Large scale production: Vaak een studio productie. Hier komt de term tracking shot vandaan. logboeken etc. combinatie screenwriter regisseur komt voor) Production designers (bepalen de look van de film).

Independent Production en DIY: Lager budget dan large scale. Op AB denken we dat c volgt. bijvoorbeeld realistische en morele criteria. . een kleur of zelfs een karaktertrek zijn. maar studio s zijn distributiebedrijven geworden. een locatie. Filmcritici gebruiken hier specifieke criteria voor. Principles of film form Function Elk element in een film heeft wel een functie. Typen betekenis: Referential meaning: heel concreet. In een film is het grappig als iemand valt. Als iets erg gelijkend is. Sterk beïnvloed door context. maar niet volledig hetzelfde.Studioproductie is tegenwoordig bijna geheel verdwenen. Door hiermee te spelen kun je door films verrast worden. Implicit meaning: Abstracter. Wanneer dit niet het geval is blijf je zitten met een onbevredigd gevoel. Symptomatic meaning: abstract en algemeen. Vaak meerdere rollen per persoon (exploitation) Independent production is niet gefinancierd door grote distributie bedrijven Small scale production: Een persoon doet alles (vaak bij documentaires en experimentele films. verwachten we dat de twee hoofdrolspelers uiteindelijk samen komen en lang en gelukkig leven. Filmmakers kunnen ook met onze percepties spelen. Similarity and repetition In films kunnen op verschillende momenten herhalingen of gelijkenissen voorkomen van beelden of acties. Dit hangt ook erg samen met genre. Films worden vaak geëvalueerd. niet expliciet genoemd in de film. Films horen een eigen systeem te hebben. Explicit meaning: Het punt wat de film over probeert te brengen. komen niet in grote theaters) Vaak 16mm of digitaal Soms onderdeel van collectief Hst2 filmvorm We verwachten dat films bepaalde patronen volgen. Als iets maar vaak genoeg gebeurt in een bepaalt type film. terwijl je in het echte leven medelijden met die persoon zou hebben. een persoon. Dit kan een object. Als een film niet de vaste conventies volgt dan zijn we ontevreden. een geluid/muziek. Om deze te herkennen kunnen we kijken naar de motivatie achter het element. Omdat films door mensen gemaakt worden zal er achter elk element wel een soort justificatie zitten waarom het er is. passen we onze verwachtingen hierop aan. Hangt af van je interpretatie wat je erachter zoekt. Ook als een bepaald patroon van licht of camerapositie door de hele film herhaald word kunnen we dit een motief noemen. ideologie. Exploitation. Andere criteria zijn complexiteit en originaliteit. Elk significant herhaald element in een film wordt een motief genoemd. locaties worden af en toe nog wel gebruikt. wordt het parallelisme genoemd. bijna een korte opsomming van het plot van de film. Per film wordt een team samengesteld. Conventies spelen ook een grote rol in films. Als we naar een romantische film gaan. Je ziet dingen door een film soms vanuit een nieuw perspectief. Sociale fenomenen waaruit de film is ontstaan. maar in films is dit lang niet altijd het geval.

Het verhaal gaat van het begin naar het midden en dan naar het eind. Een film is niet erg spannend als je in de eerste paar minuten al weet wie de moord gepleegd heeft. Temporal duration Plot duration: de tijd waarin de film zich afspeelt. Je hebt variatie nodig om herhaling op te merken en andersom. dan wordt de film levendiger. Restricted en unrestricted narration: Bij restricted narration ben je als kijker gebonden aan het blikveld en de gedachten van een karakter. Hetzelfde geldt voor een flashforward. dus een dag. Als er heel veel losse einden zijn en relaties niet duidelijk worden spreke we van disunity Hst 3 Narrativiteit Narratief: een keten van gebeurtenissen gelinkt door oorzaak en gevolg die zich afspeelt in tijd en ruimte. Als we abcd verwachten maar we krijgen abdc. een maand. . Het weglaten van informatie of juist wel laten zien kan spanning ofwel suspense creëren. Aan de andere kant is het juist in detectives gebruikelijk om niet te veel te weten. Unity and Disunity Als alle relaties in een film duidelijk zijn. de situatie waarin de karakters zich bevinden wordt geschetst Climax: alle problemen komen tot een hoogtepunt om uiteindelijk uiteen te barsten. Je weet als kijker dus net zo veel als dat het karakter weet. een jaar etc. Als we iemand een bom zien plaatsen onder een tafel en de hoofdpersoon gaat daar vervolgens zitten. Karakter: een karakter in een film heeft verschillende kenmerken die hem tot een bepaald persoon maken. een paar dagen. de wereld door zijn of haar ogen zien. Exposition: het begin van een film. Karakters kunnen de vertellers zijn of we kunnen met een bepaald karakter meekijken. omdat alleen maar repetitie deze saai maakt. Motieven zullen zelden tot nooit exact herhaald worden. kun je het ontwikkelingspatroon vinden. Door een segmentatie te maken van de verschillende delen van de film. Door met tijd te spelen kan de film verrassen. hoe klein ook. bijvoorbeeld de hoofdpersoon. zitten we in spanning of de bom af zal gaan terwijl onze held daar zit. Verschil plot en story: Plot: expliciet gerepresenteerde elementen en non-diegetische elementen zoals de titels en de muziek Story: veronderstelde elementen en expliciet gerepresenteerde elementen. Een flashback is een gedeelte van het verhaal dat het plot presenteert buiten de chronologische volgorde. spreken we van unity. Development Development heeft veel te maken met de progressie die een film doormaakt. een week. Bij unrestricted narration kijk je met meerdere mensen mee en weet je vaak meer dan bijvoorbeeld de hoofdpersoon weet.Difference and variaton In een film moet altiojd variatie voorkomen. Temporal order De gebeurtenissen in een film spelen zich lang niet altijd in chronologische volgorde af. Vanuit de volgorde van het plot stellen we de volgorde van de story vast.

Zo zijn er plot elementen die conventioneel zijn. om de traditionele rollenpatronen te doorbreken onder druk van het feminisme. bijvoorbeeld 90 minuten In bepaalde gevallen kan de screen duration de story duration overschrijden. terwijl het plot zich maar op een aantal dagen richt. Binnen de brede genres ontwikkelen zich ook subgenres. ontwikkeling van karakters en identificatie met de karakters door het publiek. Screen duration: hoe lang de film duurt. Een Western ziet er anders uit dan een Horrorfilm en een drama heeft weer andere kenmerken dan een komedie. Ze zijn ook tijdsbepaald. Duisternis ofwel grauw licht is typisch voor horrorfilms en thrillers.Story duration: De tijd waarin het verhaal zich afspeelt. Deze indeling maken we op basis van conventies. Er werden in de jaren 70 bijvoorbeeld vaak mannelijke eigenschappen of rollen toegekend aan vrouwen. Denk bijvoorbeeld aan een spaghettiwestern of een actiekomedie. Genre conventies Er zijn verschillende elementen van films die conventioneel kunnen zijn voor een genre. Iconografie speelt ook een rol in het definiëren van een genre. maar een bepaalde gebeurtenis kan ook meerdere keren te zien zijn. Objecten en settings geven aan om wat voor een genre het gaat. Het is voor de kijker handig om het genre van een film te weten. Temporal Frequency Hier gaat het om hoe vaak een bepaalde gebeurtenis te zien is in het verhaal. zijn genres niet statisch. maar hybride. Hst 9 genre Genre gebruiken we om films in te delen. Ook nemen genres vaak bepaalde elementen van elkaar over. bijvoorbeeld een onderzoek in een detective of het nemen van wraak in een western. Dit alles om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. bijvoorbeeld de prijs die men moet betalen voor crimineel succes in een gangsterfilm. Drama is een brede verzamelterm voor allerlei films waarin er meer aandacht is voor de psychologisering. Er komen niet veel stereotypes in voor. de karakters zijn complex. Thematische elementen kunnen ook conventioneel zijn. Op tv zie je vaak een komedie gecombineerd met drama of andersom. zodat ze vinden wat ze willen zien. Normaal gesproken is dit een keer. dus ook met flashbacks en veronderstelde gebeurtenissen. die soms de conventies van de brede genres doorbreken. Dit heeft dus ook alles te maken met verwachting. . Denk aan een opgeheven kromzwaard bij een samurai film en een ruimteschip is typisch voor een ruimtereis of eventueel een sci-fi. Dit kan dus ook een aantal jaren zijn. Iets wat in werkelijkheid maar korte momenten duurt kan in een film uitgerekt worden tot een aantal minuten. Reflectionist genres geven bijvoorbeeld de sociale problemen weer in een bepaalde tijd. Hoewel je altijd een prototype van een genre hebt. Rapid cutting en slow motion geweld zijn weer typisch voor een actiefilm. Het is ook mogelijk om tijd in te dikken. Genre kan beter gebruikt worden om te analyseren en niet om te evalueren. bijvoorbeeld waar het karakter naar kijkt maar wat nog niet te zien is. Je ziet dan dezelfde gebeurtenis vanuit een andere invalshoek Space Onscreen space: hetgeen wat in het beeld gebeurt Offscreen space: hetgeen wat buiten beeld gebeurt. bijvoorbeeld als er meerdere vertellers zijn in het verhaal. Andere conventies ontstaan door filmtechnieken.

De held is vaak hispanic of een indiaan. De sheriff is vaak dom en de cowboy lost voor hem zijn problemen op. Sarcasme of cynisme wordt in dit sub genre ook vaak gebruikt. de cowboy. het vaak een reportage is en dat scenes soms geënsceneerd worden. Hst 10 Documentaire Kenmerken Kenmerken van een documentaire zijn dat deze pretendeert feiten te presenteren. Een ander bekend onderdeel van het genre is de shoot-out. Typische fictiefilms gaan niet over echte gebeurtenissen. Het principe van categorische documentaires is dus simpel. Ook kan men de werkelijkheid manipuleren om de nadruk te leggen op een bepaalde gebeurtenis. Het gaat hierdoor verder dan een categorische documentaire. Michael Moore gebruikte in roger and me vervalste chronologie. De hoofdpersoon wordt een soort antiheld. maar je hebt bijvoorbeeld ook historische films of biografieën. Cowboys droegen jeans en laarzen. Ook staat hij lang niet altijd aan de kant van de sheriff. maar er kunnen toch interessante documentaires uit komen. kunnen er ook elementen van documentaires. De vraag is natuurlijk hoe betrouwbaar zo n documentaire dan nog is. Grens tussen documentaire en fictiefilm De grens tussen documentaire en fictiefilm is maar heel dun. De spaghetti western keert een aantal dingen van het traditionele genre om. je ziet ze groeien. ze zijn dom en dragen rafelige kleding. vormen van documentaires Categorische documentaire Dit is meestal een neutrale registratie van een fenomeen. Wanneer de werkelijkheid in een documentaire gemanipuleerd wordt is dit vaak om een completer beeld te geven en de film waarheidsgetrouwer te maken. Net als dat er fictieve elementen voor kunnen komen in documentaires. Hier worden door time lapse photography planten en dieren voorgesteld als menselijk. Bij een reconstructie worden vaak de mensen gebruikt die het echt meegemaakt hebben en zo min mogelijk acteurs. zoals indianen en Mexicanen. Endil Morris reconstrueerde bijvoorbeeld een moord door naspelen.De western is oorspronkelijk gebaseerd op de strijd tussen de gevestigde orde en de vrijbuiter. tegenover de zondagse pakken en gesteven jurken van de gevestigde orde. Dit zijn meestal groepen. worden vaak op een racistische manier weergegeven. gebruikt worden in fictie films. Een mockumentary is een nepdocumentaire over een fictief iets. Maar ook een onbetrouwbare documentaire blijft een documentaire. maar het kan ook een natuurdocumentaire zijn. Mensen uit andere culturen. gehuld in een poncho. ondanks dat hij slechte dingen doet kun je sympathie voor hem opbrengen. bijvoorbeeld archiefbeelden. bijvoorbeeld microkosmos. maar dit mag alleen als het bijvoorbeeld om een reconstructie gaat. Vier basic attributen van retorische documentaire: -De kijker wordt op een open manier benaderd en geprobeerd om deze tot een nieuwe overtuiging te bewegen . bijvoorbeeld de blair witch project of een tv serie als the office . Retorische documentaire Het doel van een retorische documentaire is om de kijker een bepaalde mening te laten verkrijgen over het onderwerp en dat deze hier misschien ook verder actie op onderneemt. Grote verschil is dat dit soort films gebaseerd zijn op echte gebeurtenissen en dat men bij documentaire de echte gebeurtenis laat zien (of een reconstructie hiervan met zo min mogelijk veranderingen).

Er worden ideeen en epressieve kwaliteiten gesuggereerd door afbeeldingen bij elkaar te groeperen die misschien niet meteen een directe logische connectie hebben. een betrouwbare bron met een zware stem bevestigt de mening die de filmmaker probeert over te brengen. zou je toch ook willen dat Typen van documentaires -compilatiefilm (categorisch of retorisch) -interview -direct cinema (neutraal. Cinéma-vérité (verrassingsaanval) -synthetical (verschillende bronnen gemengd) -natuurdocumentaire -portretten -metadocumentaire (proces van maken getoond. filmmaker in beeld. Dit noem je ook wel enthymeme. Experimentele animatie: Geen verhaal. Viewer centered arguments De emoties van de kijker worden aangesproken. muziek. Associational Form: Gebaseerd op poetische series van overgangen. etc. -De film probeert de kijker te bewegen een beslissing te maken die effect zal hebben op zijn dagelijkse leven Typen argumenten in retorische documentaire: Argument from source Een autoriteit. Animatiefilm: Veel werk. vormen. karakters soms gebaseerd op maker. Deze autoriteit hoeft niet per se deskundig te zijn op het onderwerp. nu moesten we. niet echt sprake van karakters Vormen van animatie: .. slechts een tot twee beelden per keer geschoten! Narratieve animatie: Vloeiende beelden.) Experimentele film Twee typen: Abstract Form en Associational Form Abstract Form: De hele film is georganiseerd op basis van kleur. als jou dit zou gebeuren. bescheiden) vs. vertelt een verhaal. Maar doordat de afbeeldingen en de muziek aan elkaar grenzen vormt zich de associatie dat we deze aan elkaar moeten verbinden.-Het onderwerp van de film is meestal geen wetenschappelijke waarheid maar een kwestie van het vormen van een mening. Er ligt minder nadruk op de retorische functie van de film. formaten en beweging van de beelden. Subject centered arguments De film concentreert zich op breed geaccepteerde vooroordelen. verhuld als logica. -Vaak aanspraak gemaakt op emoties als de conclusie niet zonder meer als waarheid kan worden beschouwd. abstracte beelden. De filmmaker maakt de film zo dat de mening die gerepresenteerd wordt in de documentaire de juiste lijkt. Er wordt een simpele oplossing voor het probleem getoond die door de afwezigheid van andere oplossingen de enige juiste lijkt. Er wordt maar een kant van het verhaal getoond. gedetailleerde tekeningen.

-getekende animatie -gebruik van cut-outs (platte poppen met bewegende ledematen) -clay animation -puppet animation -Pixxilation -computer imaging .