You are on page 1of 7

Elastomeri

Tehnic vorbind, elastomerul este un compus macromolecular care, în stare vulcanizată, prezintă hiperelasticitate. Această caracteristică este strâns legată de tipul de monomer şi structura moleculară (NB - deşi polietilena şi polipropilena sunt materiale plastice, copolimerul etilenă-propilenă este un material elastic - cauciuc etilen-propilenic EPM). O clasificare uzuală împarte elastomerii în câteva clase: • cauciuc natural • elastomeri de uz general • elastomeri tehnici • elastomeri speciali Cauciucul natural este un produs distinct, atât ca modalitate de obţinere cât şi din punct de vedere al prelucrării. Este foarte folosit în special în industria de anvelope. Elastomerii de uz general sunt folosiţi pe scară largă în industria "de tonaj": anvelope, benzi transportoare, plăci etc. Din această categorie fac parte: • IR - izoprenic • SBR - butadien-stirenic • BR - polibutadienic Elastomerii tehnici sunt folosiţi în principal pentru articole tehnice: garnituri, chedere, cabluri etc. Sunt incluşi aici: • • • • • • EPDM - etilen-propilen-dienic NBR - butadien-acrilonitrilic (X)IIR - izobutilenic (halogenat) CR - cloroprenic C(S)M - polietilenă clorurată (clorosulfonată) EVA - etilen-vinil-acetat

Elastomerii speciali sunt destinaţi utilizărilor în condiţii dificile de funcţionare, legate în special de condiţii de temperatură, mediu chimic etc Din această categorie fac parte: • HNBR - butadien-acrilonitrilic halogenat • ACM - acrilic • SR - siliconic • SLR - siliconic lichid • FMQ (FVMQ) - siliconic fluorurat • ECO - clorhidrinic • FKM - fluorurat Criteriile de selecţie ale tipului de elastomer sunt prezentate pe larg în sectiunea de inginerie.

Abreviere SBR . cu aplicabilitate intre cele mai diverse. dezvoltare de căldură) • Elemente de etanşare • Elemente antişoc • Articole care lucrează dynamic SBR . De menţionat că poate da reacţii alergice la contactul cu epiderma. 100 °C intermitent • Rezistenţă slabă la ozon şi intemperii – poate fi ameliorată Utilizare • Anvelope • Articole tehnice cu bune proprietăţi mecanice (abraziune. Ca atare (nereticulat) este biodegradabil de către microorganisme şi este non-toxic.natural rubber Caracteristici • Caracteristici mecanice excelente – autoranforsant • Rezistenţă foarte bună la abraziune şi sfâşiere • Rezilienţă foarte bună – dacă este compoundat corespunzător • Deformare remanentă mică • Posibilitate de obţinere a unui domeniu larg de durităţi • Rezistenţă bună la agenţi chimice de origine anorganică • Ieftin Limitări • Rezistenţă slabă la produse petroliere şi agenţi chimici organici • Rezistenţă limitată la temperatură – 75 °C continuu. copolimer de butadienă cu (alfa-metil) stiren.styrene-butadiene rubber Caracteristici • Caracteristici mecanice satisfăcătoare • Rezistenţă bună la abraziune şi sfâşiere dar mai slabe decât al cauciucului natural • Ieftin Limitări • Rezistenţă slabă la produse petroliere • Rezistenţă limitată la temperatură • Rezistenţă slabă la ozon şi intemperii Utilizare • Anvelope • Încălţăminte .NR .cauciuc natural Elastomer de uz general. Cel mai răspândit tip de elastomer. de origine naturală (de unde şi denumirea).butadien-stirenic Elastomer de uz general. Abreviere NR .

gamă sortimentală variată Limitări • Nu rezistă la contactul cu uleiurile şi produsele minerale (substanţe nepolare) • Vulcanizare lentă .ethylene propylene diene monomer Caracteristici • Structură inertă.cauciuc butilic (halogenat) .HNBR Abreviere NBR .etilen-propilen-diena Unul dintre cei mai utilizaţi elastomeri pentru articole tehnice. UV şi ozon. plăci. Abreviere EP(D)M . în special datorită rezistenţei la intemperii.necesită temperaturi mari • Deformare remanentă mare comparativ cu alţi elastomeri . Varianta mai performantă (şi mai scumpă) este NBR-ul hidrogenat . Dezvoltat iniţial pentru industria anvelopelor. la temperaturi mici. Ramâne în continuare foarte utilizat pentru rezistenţă medie la mediile petroliere.nitrilic Unul din primii elastomeri dezvoltaţi pentru produse petroliere. covoare etc) EPDM .• Articole tehnice de volum (benzi transportoare. • Rezistenţă foarte bună la îmbătrânire • Rezistenţă foarte bună la imersie în apă şi medii apoase • Relativ ieftin. rezistenţă excelentă la intemperii.se poate îmbunătăţi Utilizare • Chedere şi alte garnituri • Acoperiri protectoare • Cabluri electrice • Izolaţii cabluri electrice NBR . este utilizat pe scară largă. 80 °C (100-110 °C cu sisteme EV) • Permeabilitate acceptabilă la gaze • Cea mai eftină alternativă pentru aceste aplicaţii Limitări • Rezistenţă slabă la ozon şi intemperii (datorită structurii nesaturate) • Caracterisitici mecanice medii • Arde cu degajare de compuşi toxici şi mult fum • Rezistenţă slabă la temperaturi scăzute Utilizare • Garnituri de etanşare în geometrii bine definite şi contact cu medii petroliere (X)IIR .acrylonitrile-butadiene rubber Caracteristici • Rezistenţă bună la produse petroliere • Tempartură continuă de utilizare de max. un fel de "cal de bătaie" alături de NBR şi CR.

ceea ce îi conferă un set de caracteristici speciale: • • • • proprietăţi excelente antivibratoare (valori ridicate ale lui tg δ) permeabilitate foarte mică la vapori rezistenţă excelentă la ozon şi intemperii rezistenţă excelentă la abur şi căldură uscată . Caracteristici Sorturile comune de cauciuc butilic sunt coplimeri liniari de izobutilenă cu cantităţi mici de izopren.molecula de IIR Obţinerea derivaţilor halogenaţi este similară cu cea pentru butil. reacţia trebuie controlată şi condusă la temperaturi scăzute (cca –100 0C). 98% poli(izobutilena) şi cca. BR. este un elastomer cu grad redus de nesaturare dacă este comparat cu elastomerii uzuali (NR. soluţia este neutralizată cu hidroxid de sodiu.Abreviere (X)IIR – CIIR sau BIIR pentru variantele clorurate respectiv bromurate Istoric Cauciucul butilic a fost comercializat prima dată în 1943 de catre ExxonMobil în parte datorită efortului din timpul WWII (Al Doilea Război Mondial). Masa moleculară este controlată prin intermediul iniţierii şi transferului de lanţ. cu conţinut scăzut sau lipsite de gel. pentan etc) şi tot monomerul nereacţionat trebuie îndepărtat. Cel mai comun proces de sinteză foloseşte clormetan ca regulator de lanţ şi etilenş lichidş ca mediu de reacţie. Polimerul este separat. principala caracteristică fiind permeabilitatea foarte scăzută la gaze şi rezistenţa deosebită la oboseală (flexionare). uscat. Înainte de halogenare butilul trebuie dizolvat într-un solvent corspunzător (hexan. CR sau NBR). în principal în industria de anvelope. pentru a evacua căldura de reacţie. solventul îndepărtat cu abur şi adăugat stearat pentru a preveni aglomerarea. Bromul lichid sau clorul sub formă gazoasă este barbotat în soluţie sub agitare puternică. răcit şi împachetat. Structura chimică şi sinteza Cauciucul butilic conţine cca. SBR. IR. 2% izopren. Diferitele sorturi diferă prin: • conţinut de duble legături (unităţi izopren) • viscozitate Mooney • tip şi conţinut de stabilizator Butilul. După ce reacţia este completă. 1 . Reacţia de polimerizare este extrem de exotermă. Pentru a se obţine o masă moleculară mare. ca si EPDM-ul. Variantele halogenate au apărut în anii 50 pentru a îmbunătăţi viteza de vulcanizare şi aderenţa la cauciucurile nesaturate. Fig. distribuit aleator în lanţul molecular.

cauciucul butilic trebuie compoundat şi vulcanizat (reticulat chimic) pentru a fi transformat într-un produs cu caracteristici utile pentru o aplicaţie dată. Pentru vulcanizare este folosit pe scară largă sistemul sulf+acceleratori. talc etc. . care absorb agenţii de vulcanizare şi lasă cauciucul butilic nevulcanizat. molecula fiind saturată. Halogenarea – şi versiunile halogenate (clorurate sau bromurate). plastifianţi şi agenţi de reticulare joacă un rol important în prelucrabilitatea şi comportamentul produsului finit. Sunt disponibile diferite sorturi comerciale care diferă prin masa moleculară. Acest sistem reduce stabilitatea la temperaturi ridicate datorită energiei de activare a legaturii S—S. Agenţii de umplutură – cretă. în special nesaturaţi. Prelucrare Ca orice alt elastomer. Prelucrarea se face in utilaje uzuale. Selectarea tipului şi proporţiei corecte de agenţi de ranforsare. Adaosul de stabilizatori (stearat de calciu sau ulei de soia oxidat) este introdus din faza de sinteză. caracterul nesaturat necesită acceleratori agresivi – tiuram sau carbamaţi. Cel mai comun ranforsant este negrul de fum în combinaţie cu agenţi de plastifiere de tipul uleiurilor minerale parafinice sau naftenice. baze şi solvenţi oxigenaţi Introducerea heteroatomilor de halogen nu afectează permeabilitatea şi nici rezistenţa la căldură sau mediile chimice agresive dar are ca rezultat creşterea absorbţiei de apă. care apare la temperaturi ridicate. Pentru rezistenţă crescută la temperatură se recomandă vulcanizarea cu răşini alchil– fenol–formaldehidice. O atenţie specială trebuie acordată procesului de dehidrohalogenare – în special pentru halobutil.• rezistenţă excelentă la uleiuri şi grăsimi de origine vegetală sau animală • rezistenţa la uleiuri minerale este scăzută – comparativă cu cea a BR sau NR datorită lipsei heteroatomilor de N sau O. sunt folosiţi pe scară largă. O cerinţă stringentă este legată de evitarea impurificării cu alţi elastomeri. gradul de nesaturare şi viscozitatea Mooney. Un alt sistem competitiv este oxidul de zinc + stearina (oxidul de magneziu pentru tipurile halogenate). carbonaţi. Nu se folosesc agenţi de protecţie – antioxidanţi sau antiozonanţi. îmbunătăţeşte: • viteza de vulcanizare • compatibilitatea cu sorturile generale nesaturate Deasemenea ameliorează caracteristicile generale ale vulcanizatului: • rezistenţa la flexionare • deformarea remanentă • rezistenţa la acizi.

Combină preţul scăzut cu caracteristici mecanice bune. Utilizare Cele mai mari cantităţi sunt utilizate în industria anvelopelor. pentru • camere de aer • strat de ermetizare pentru anvelope tubeless (fără cameră de aer) • adaus în compoziţii de flanc pentru a îmbunătăţi rezistenţa la flexionare şi ozon Alte aplicaţii includ • • • • • • dopuri farmaceutice benzi transportoare furtune acoperiri protective cabluri electrice adezivi de contact CR . Importanţa sa scade pe măsură ce alte tipuri sunt lansate pe piaţă.BIIR vulcanizat Înglobarea agenţilor de ranforsare este dificilă. 110-115% şi înglobarea făcută în mai multe porţii iar evacuarea la temperatură ridicată. accentuată de permeabilitatea scăzută şi probabilitatea de a îngloba aer. Rezistenţă medie la uleiuri. Gradul de încărcare pe malaxor trebuie să fie de cca. ozon şi UV • Rezistenţă medie la produse petroliere • Temperatură de utilizare: -30 °C la 95 °C • Capacitate de autostingere • Ieftin Limitări • Medii petroliere la temperaturi ridicate • Cristalizează la depozitare • Necesită sisteme speciale de vulcanizare Utilizare • Articole tehnice pentru condiţii medii de utilizare • Manta de izolaţii cabluri electrice • Aplicaţii destinate utilizării în mediu marin . Abreviere CR (chloroprenic rubber) Caracteristici • Rezistenţă bună la intemperii.Fig. Prelucrarea pe valţ nu este recomandată în sistem industrial. 2 .cloroprenic Elastomer de uz tehnic folosit pe scară largă.

Unul dintre cei mai rezistenţi elastomeri la utilizare în condiţii de intemperii . este considerat un policloroporen cu caracteristici superioare.neindicat pentru aplicaţii dinamice • Necesită sisteme speciale de vulcanizare • Rezistenţă medie la produse petroliere Utilizare • Cabluri electrice pentru condiţii grele de utilizare .poate rezista peste 15 ani în condiţii dure Abreviere CSM (chlorosulphonyl polyethylene) Caracteristici • Rezistenţă excelentă la intemperii.CM sau CPE. UV şi ozon • Temperatură de utilizare: -35 °C la 120 °C (150 °C intermitent) • Capacitate de autostingere • Uşor de colorat Limitări • Calităţi slabe de adezivitate • Adeziune medie la metale • Deformare remanentă mare .CSM cât şi polietilena clorurată .C(S)M .polietilenă clorosulfonată Din această clasă fac parte atât polietilena clorosulfonată . Produs şi comercializat îndeosebi de DuPont sub numele de Hypalon® şi Acsium®. aplicaţii marine • Folii protective în construcţii • Aplicaţii diverse pentru utilizare în mediu marin . Dezvoltat pentru utilizare în condiţii dure de funcţionare.minerit.