06.01.07 – Pomicultură Întroducere 1. Importanţa evaluarea, actualităţii, tendinţe în dezvoltarea pomiculturii Definiţia pomiculturii şi legătura ei cu alte discipline.

Importanţa pomiculturii. Scurt istoric, situaţia actuală, tendinţele dezvoltării pomiculturii. Componenţa biochimică, valoarea alimentară şi terapeutică a fructelor Bazele biologice ale pomiculturii 2. Clasificarea plantelor pomicole. pomicolă. Clasificarea botanică. Clasificarea după habitus. Clasificarea

3. Creşterea şi dezvoltarea plantelor pomicole Legităţile creşterii şi dezvoltării tulpinii. Legităţile creşterii şi dezvoltării sistemului radicular. Corelaţii generale între sistemul suprateran şi sistemul radicular al pomilor. Sistemul radicular al speciilor pomicole. Tipuri de sistem radicular. Structura morfologică a sistemului radicular. Rădăcinile fibroase, structura morfologică şi anatomică a lor. Ponderea actuală şi de perspectivă a principalelor specii pomicole cultivate în ţară Tulpina plantelor pomicole. Structura morfologică a tulpinii. Structura, clasificarea şi caracteristicile lăstarilor. Formaţiunile de rod ale speciilor pomicole. Factorii biotici şi abiotici care modifică creşterea naturală a plantelor pomicole, tulpinii şi rădăcinii. Mugurii speciilor pomicole. Clasificarea mugurilor. Structura morfologică a mugurilor vegetativi şi generativi. Etapele principale ale diferenţierii mugurilor florali. 4. Ciclul ontogenetic şi anual al plantelor pomicole. Etapele dezvoltării şi perioadele de vârstă a pomilor. Perioada de repaus. Perioada de vegetaţie şi fenofazele ei. Particularităţile biologice şi morfologice a pomilor obţinuţi prin înmulţirea generativă şi vegetativă. Sarcinile principale ale agrotehnicii în perioadele de vârstă şi fenofazele vegetaţiei. 5. Legităţile fructificării speciilor pomicole. Formarea organelor generative. Legităţile fructificării. Relaţii dintre creştere şi fructificare. Alternanţa de fructificare. Mugurii florali, floarea, infloriscenţa, fructul.Tipuri de flori şi structura lor. Clasificarea şi structura inflorescenţelor. Clasificarea şi structura fructelor. Particularităţile diferenţierii mugurilor florali la speciile cultivate în ţară. Factorii biotici şi abiotici care determină intrarea pomilor pe rod şi fructificarea stabilă pe ani 6. Bazele biologice şi metodele de înmulţire ale plantelor pomicole. Înmulţirea generativă. Înmulţirea vegetativă. Altoirea. Micromultiplicarea “în vitro”. Structura, postmaturarea, viabilitatea seminţelor. Particularităţile structurii anatomice şi morfologice ale seminţelor şi sâmburilor speciilor pomicole. Stratificarea seminţelor. Stabilirea viabilităţii valorii culturale a seminţelor şi normei de însămânţare. Căile principale ale deminuării neuniformităţii genetice a portaltoilor generativi. Obiectivele selecţiei clonale în pomicultură.Caracteristicile agrobiologice ale metodelor de înmulţire vegetativă. Metodele de altoire în pomicultură. Caracteristicile etapelor principale ale micromultiplicării în “în vitro”. Etapele principale ale concreşterii altoiului cu portaltoiul. Formarea peliculei izolatoare. Formarea ţesutului intermediar (calsusului). Dislocarea peliculei izolatoare şi sudarea componenţilor. Vascularizarea altoiului cu portaltoiul.

Bazele ecologice ale pomiculturii 7. Lumina şi aerul ca factori de vegetaţie şi productivitate a speciilor pomicole. Cerinţele speciilor pomicole faţă de lumină. Gradul şi factorii sporirii utilizării luminii în plantaţiile pomicole. Aerul ca sursă

Suprafaţa utilă a sectoarelor şi secţiilor. Planul organizării teritoriului pepinierei. Prin semănatul direct în câmpul I (piersic). Stabilirea speciilor. păstrarea. Producerea răsadului de căpşun în plante celulare. 13. Proiectarea coroanei pomilor de 2 ani. Producerea materialului săditor de căpşun şi arbuşti fructiferi. Rezistenţa speciilor pomicole la ger. Producerea răsadului de căpşun. Fenomenul de oboseală a solului şi atenuarea ei în plantaţiile pomicole. Organizarea teritoriului în interiorul sectoarelor. Cerinţele faţă de portaltoiuri şi omologarea lor.principală a bioxidului de carbon pentru fotosinteză. Producerea pomilor altoiţi în şcoala de pomi. Proiectarea sortimentului şi a structurii pepinierei pomicole. Producerea portaltoiurilor şi altoiurilor. Organizarea activităţii de producere a materialului săditor. Producerea portalaltoiurilor vegetativi Producerea altoiurilor. Metode de diminuare a impactului negativ al secetei în pomicultură. portaltoilor. Regimul de aerisire în plantaţiile pomicole şi căile de ameliorare a acestora. 9. 14. Înfiinţarea şi administrarea pepinierei pomicole. Influenţa luminii asupra organelor vegetative şi generative. Bazele tehnologice şi agrotehnice ale sporirii rezistenţei la temperaturile scăzute şi ridicate. Producerea portaltoiurilor din seminţe. Caracteristicile agrobiologice ale portaltoilor omologaţi şi de perspectivă. Organizarea teritoriului. Producerea butaşilor de coacăz negru. complexe metode ale iernii. comercializarea pomilor altoiţi. Căldura ca factor de vegetaţie şi productivitate la speciile pomicole. Sisteme de conducere şi tăiere a pomilor în plantaţiile pentru altoiuri. Sistemul de control al calităţii materialului săditor Calcularea suprafeţei pepinierei. Producerea drajonilor de zmeură. Productivitatea plantelor pomicole în funcţie de regimul hidric şi utilizarea raţională a resurselor hidrice. soiurilor. Producerea drajonilor de zmeur. Amplasarea speciilor. Elaborarea asolamentelor pe sectoare. Cerinţele speciilor pomicole faţă de stratul de sol. Scheme tehnologice de producere a pomilor altoiţi. Producerea portaltoiurilor generative. Elaborarea planului oculării. Schema generală a producerii materialului săditor cu valori biologice superioare. Recoltarea şi valorificarea pomilor altoiţi. Stabilirea soiurilor şi portaltoiurilor. Amplasarea secţiilor şi sectoarelor. Particularităţile producerii pomilor altoiţi la diferite specii. Metode de urgentare a producerii portaltoiurilor. Producerea materialului săditor pomicol 11. Factorii ecologici – baza microzonării şi zonării geografice a pomiculturii (2 ore). Scheme tehnologice de producere a materialului săditor bacifer. Managementul producerii materialului săditor pomicol. Certificarea. Redistribuirea factorilor climatici şi edaficici funcţie de relief şi amplasarea speciilor pomicole. Prin plantarea portaltoiurilor (măr) Prin altoirea la masă (nuc). 12. Influenţa conţinutului de carbonaţi în sol asupra speciilor pomicole 10. Producerea pomilor altoiţi de nuc. Planul înfiinţării câmpului I şi oculării portaltoiurilor. Producerea răsadului de căpşun. Producerea portaltoiurilor vegetativi. Producerea butaşilor de coacăz. Reţeaua de drumuri şi fâşiilor de protecţie. îngheţuri. Proiectarea coroanei pomilor de 1 an la diverse specii. Cerinţele speciilor pomicole faţă de căldură. Secţiile şi sectoarele. Cerinţele speciilor pomicole faţă de apă.Alegerea terenului pentru pepiniera pomicolă. Structura pepinierei pomicole de categoria “Baza”. Raportul orientativ dintre specii în zonele pomicole din ţară. Producerea pomilor altoiţi. Zonele pomicole pe teritoriul Republicii Moldova şi caracteristicile lor. 8. .Regimul termic pe teritoriul ţării în vederea cultivării speciilor pomicole. Suprafaţa totală a pepinierei. Zonele pomicole pe glob. Proiectarea coroanelor pomilor în pepinieră. Apa şi mediul edafic ca factori de vegetaţie şi productivitate la speciile pomicole. Principii şi normative de proiectare a coroanei pomilor. Scheme tehnologice de producere a portaltoiurilor. Managementul calităţii materialului săditor.

Scheme de formare a coroanelor naturale ameliorate. Particularităţile formării coroanelor natural ameliorate cu volum mic. Necesarul de apă a pomilor în livezi. Proiectarea suprafeţei şi sortimentului pomologic al livezii.Piramide. Dimensiunile şi numărul tarlalelor pentru fiecare specie. 21. Distanţele de amplasare a pomilor în livezile din Republica Moldova. Speciile şi soiurile principale. Suprafaţa utilă a livezii. Coroane colulmnarer (naturale. Sisteme de amplasare a pomilor. 17. Fertilizarea şi protecţia mediului ambiant. prioritare pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole în Moldova. Cupa ameliorată şi întârziată. Îngrăşăminte de fond şi alte materiale. Determinarea necesarului în material săditor şi alte materiale pentru înfiinţarea livezii. Etapele principale ale procesului de elaborare a proiectului. Clasificarea coroanelor. Cerinţele faţă de coroane. Palmeta etajată cu braţe oblice. Fertilizarea extraradiculară. Normative ecologice la alegerea terenului 16. Coroane natural ameliorate. Sisteme de formare a coroanelor ipsilon (Y) şi dublu ipsilon (YY) aplatizate perpendicular direcţiei rândurilor. Reglarea umidităţii şi irigarea în plantaţiile pomicole. tehnice şi economice ale conducerii pomilor fructiferi. Sistema de fertilizare. Principalele forme de coroană în pomicultură şi caracteristicile lor. Palmeta liber aplatizată (mixtă). Metode de irigare şi stabilire a normelor de udare. Bazele biologice ale formării coroanelor. Plantarea pomilor. Pierderile de apă în livezi şi căile de reducere a lor. Planul organizării teritoriului livezii. ameliorate). Alegerea terenului. Coroane în formă de tufă şi tufă ameliorată. 20. Principii şi normative tehnice generale de formare a coroanelor. Tipuri de plantaţii. Coroane fusiforme şi colulmnare. Bazele ştiinţifice ale optimizării distanţelor de amplasare a pomilor. Stabilirea sistemului de lucrare a solului. . Scheme de formare a coroanelor aplatizate. Scheme de formare a coroanelor artistice.Palmete. Coroane fusiforme. Impactul negativ al monoculturii pomicole asupra solului. Stabilirea necesarului în seminţe de ierburi perene şi culturi pentru îngrăşăminte verzi. Sisteme de întreţinere şi lucrare a solului. Scheme de formare a coroanelor fusiforme şi colulmnare. Piramida etajată rărită. Tehnica plantării pomilor.Producerea fructelor 15. Suprafaţa totală a terenului destinat livezi.Cordoane. Coroane aplatizate. Cerinţele faţă de sistemele de întreţinere şi lucrare a solului. Metode de stabilire a normelor de fertilizare. Particularităţile nutriţiei minerale ale speciilor pomicole. Parcelarea şi întocmirea planului organizării teritoriului. Tipuri de plantaţii şi sisteme de cultură. altor obiecte. Lucrarea solului. Structura sortimentului pomologic. Căile de acumulare şi utilizare raţională a resurselor de apă în livezi. Stabilirea sortimentului pomologic al plantaţiei pomicole. Cerinţele şi criteriile stabilirii sortimentului. Aplicarea erbicidilor în livezi. 19. sisteme de cultură şi amplasarea pomilor. Elaborarea sistemului de întreţinere şi lucrare a solului. Fertilizarea în plantaţiile pomicole.Coroane semiaplatizate. 22. Sortimentul şi cantitatea materialului săditor. Principii de bază ale proiectării plantaţiei pomicole. Bazele biologice. Combaterea eroziunii şi protejarea solului. Pregătirea terenului către plantarea pomilor. Tehnica formării coroanelor artistice. Gruparea soiurilor în cadrul parcelelor. Producerea şi pregătirea terenului pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole. Organizarea teritoriului. Reţeaua de drumuri. Coroane artistice (palisate). Combaterea eroziunii şi protejarea solului în livezile irigate. Întreţinerea şi lucrarea solului în livezi. 18.Ax structurat (piler). fâşiilor de protecţie. Stabilirea sistemului de întreţinere a solului. Piramida mixtă. Repartizarea speciilor pe teritoriu. Piramida neetajată.

Importanţa. soiuri. Conducerea şi tăierea pomilor. Îngrijirea pomilor şi recoltei de fructe. Particularităţile biologice. Elaborarea planului de tăiere a pomilor. Particularităţile tehnologice. Caracteristica soiurilor omologate. Elaborarea planului – grafic de recoltare şi valorificare a fructelor. transport. Elaborarea planului de tăiere a pomilor. Bazele biologice ale tăierii pomilor. Elaborarea schemei tehnologice a înfiinţării şi expluatării livezii. soiuri omologate şi de perspectivă. Particularităţile biologice. originea şi aria de răspândire. 33. Elaborarea schemei tehnologice a înfiinţării şi expluatării livezii intensive de măr. Pregătirea solului şi plantarea pomilor. Particularităţile biologice. Portaltoi. Portaltoi. . 30. Portaltoi. Cerinţele faţă de factorii ecologici. Particularităţile tehnologice. originea şi aria de răspândire. secetei şi altor calamităţi. Cultura vişinului. Particularităţile tehnologice. Operaţii tehnice suplimentare tăierii. Cultura cireşului. Cultura caisului. Particularităţile biologice. Portaltoi. Tipurile de tăieri. Caracteristicile principalelor soiuri omologate. Îngrijirea livezii tinere. Cultura părului. Îngrijirea livezii pe rod. Particularităţile biologice. Importanţa. Particularităţile biologice. Recoltarea fructelor. Portaltoi. Recoltarea fructelor. 25. Caracteristica principalelor soiuri omologate. Caracteristica soiurilor omologate. Importanţa. Cerinţele faţă de factorii ecologici. Aspectele perfecţionării tăierii mecanizate. Protejarea contra îngheţurilor. Elaborarea planului recoltării fructelor. Importanţa. Particularităţile tehnologice. Importanţa. Termenele şi tehnica tăierii pomilor speciilor pomicole. Particularităţile tehnologice. soiuri omologate şi de perspectivă. Rărirea fructelor. Cultura piersicului. soiuri omologate şi de perspectivă. Particularităţile biologice. soiuri omologate şi de perspectivă. Portaltoi. Particularităţile biologice. Conducerea şi tăierea pomilor. Caracteristica soiurilor omologate. Structuri de perspectivă ale plantaţiilor pomicole. originea şi aria de răspândire. originea şi aria de răspândire. Stabilirea volumului şi termenelor de recoltare pe specii.23. Tăierea pomilor fructiferi. Modul de tăieri. 28. Întocmirea sortimentului. soiri omologate şi de perspectivă. Cerinţele faţă de factorii ecologici. Caracteristica principalelor soiuri omologate. Recoltarea fructelor.Calcularea necesităţii de ambalaj. originea. Stabilirea volumului şi termenilor de tăiere a pomilor. Cerinţele faţă de factorii ecologici. 24. Importanţa. soiuri omologate şi de perspectivă. Importanţa şi obiectivele tăierii pomilor. Cerinţele faţă de factorii ecologici. soiuri omologate şi de perspectivă. Conducerea şi tăierea pomilor. Cerinţele faţă de factorii ecologici. Caracteristicile principalelor tipuri de structură a plantaţiilor pomicole. Portaltoi. soiuri omologate şi de perspectivă. Pregătirea solului şi plantarea pomilor. 29. Răritul florilor şi fructelor. Importanţa. Particularităţile tehnologice. Cultura gutuiului. Conducerea şi tăierea pomilor. Caracteristica principalelor soiuri omologate. muncitori. Conducerea şi tăierea pomilor. Conducerea şi tăierea pomilor. Protejarea pomilor tineri contra rozătorilor. Pomicultura specială 26. Importanţa. materiale auxiliare. Particularităţile tehnologice. Mecanizarea tăierii pomilor. Conducerea şi tăierea pomilor. Cerinţele faţă de factorii ecologici. Cultura mărului. 27. Întocmirea sortimentului. Îngrijirea livezii pe rod. Structura plantaţiilor pomicole. originea şi aria de răspândire. Clasificarea plantaţiilor pomicole după structura lor. originea şi aria de răspândire. Conducerea şi tăierea pomilor. Particularităţile tehnologice. Caracteristicile fitometrice de bază ale structurii plantaţiei pomicole. Metode de stabilire şi reglare a încărcăturii pomilor cu fructe. originea şi arealul de răspândire. 31. arealul de răspândire. Portaltoi. Cultura prunului. Îngrijirea livezii tinere. 32. Cerinţele faţă de structura spaţială a plantaţiilor pomicole. Cerinţele faţă de factorii ecologici.

Recoltarea fructelor. 2002. 10.. 1984. 219 p. 6. originea. Babuc V. Pomicultura. arealul de răspândire. Москва:Агропромиздат. Рубин С. Киев:Урожай. Кудрявец Р.И. Формирование и обрезка деревьев в интенсивных садах. Cimpoieş Gh Conducerea şi tăierea pomilor. 1985. Soiuri de măr. 1991. 13. coacăz negru. . soiuri omologate şi de perspectivă. Москва: Росагропромиздат. Pregătirea solului şi săditul plantelor. 8. Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников. Pomicultura (generală şi specială). 336 p. 422 p. Вавбук В. Cimpoieş Gh.. 3. 4.П.А. Legităţile de bază ale creşterii şi dezvoltării tulpinii plantelor pomicole. Perioadele de vîrstă ale pomilor fructiferi şi sarcinile agrotehnicii în fiecare perioadă. 7. originea. Davidescu V. 4. 11. Pomicultura.. Particularităţile biologice. Davidescu D. Cultura nucului. Particularităţile tehnologice. 2000. Soiuri omologate. Gruparea biologică şi de producţie a speciilor pomicole. 215 p. 1993.. Formarea şi întreţinerea tufei. Cerinţele faţă de factorii ecologici.34. 207 с. Cerinţele faţă de factorii ecologici. Плодоводство. Particularităţile tehnologice. Importanţa.. 1983. Карпенчук Г. . 1985.. Soiuri omologate. Москва:Агропромиздат. Черепахин В. Bucureşti:Ceres.И. Îngrijirea plantaţiei pe rod. Caracteristica soiurilor omologate de nuc.. 397 с. situaţia actuală. СХИ. Москва:Колос. Portaltoi. Cerinţele faţă de factorii ecologici. 428 с. Chişinău:UASM.Ф. zmeură. Conducerea şi tăierea pomilor. şi a. Карпенчук Г.01. Bucarciuc V. Черепахин В. 1982. Cimpoieş Gh. Обрезка плодовых деревьев в интенсивных насаждениях. Черепахин В. Caracteristicile soiurilor omologate. 1993. Particularităţile biologice. Бабук В. 273 с. 2.Pomicultură 1. Ceauşescu I. Москва:Колос. Фаустов В. 2001. Куренной Н. Колтунов В. Chişinău: Ştiinţa. 2001. 2. Chişinău:Museum..К. originea. Содержание почвы и удобрение в интенсивных садах. Москва:Агропромиздат. Cultura coacăzului şi agrişului. Плодоводство. 2000. 16. Legităţile de bază ale creşterii şi dezvoltării sistemului radicular. Particularităţile biologice. Importanţa. 9. 12. 3.М. 415 с. 451 p. Cultura căpşunului şi zmeurului.И.. 5. Москва:Колос. 5. Importanţa. 15. 693 p.07. Учебное пособие. 1991. Importanţa. Pomicultura specială. Tehnologii moderne de cultivare a migdalului şi alunului. arealul de răspândire. Barbăroşie M. 2001. Chişinău:Ştiinţa. Caracteristica soiurilor omologate şi cultivate.271 p. Колесников В. Particularităţile tehnologice. Bucureşti:Didactică şi pedagogică. Патанов В. 36. perspectivele dezvoltării pomiculturii în Republica Moldova. arealul de răspândire. 35. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. Agrochimie horticolă. 1979. Chişinău:Golograf – Com.И. Producerea materialului săditor pomicol. Subiecte pentru pregătirea către examenul de admitere în doctorat pe specialitatea 06. şi a. Balan V. 295 с. 1989.. 224 с.К.С. fazele ei şi factorii care le influenţează. Îngrijirea plantaţiei tinere. Elaborarea schemei tehnologice de înfiinţare şi exploatare a plantaţiilor de căpşun. Cimpoieş Gh. Частное плодоводство. 6. Întocmirea sortimentului. 76 с. Плодоводство.. Perioada de repaus. Пильщиков Ф. Caimacan I. 422 p. и др. Bucureşti:Didactică şi pedagogică. 17. 14. Кишинев. Popescu M. Плодоводство.

Producerea şi postmaturarea (stratificarea) seminţelor speciilor pomicole. Înmulţirea vegetativă în pomicultură – bazele biologice. Înmulţirea generativă – bazele biologice şi aplicarea practică în pomicultură. Organizarea şi întreţinerea plantaţiilor elită de altoi.7. organizarea teritoriului. 11. 12. Producerea drajonilor de zmeur. 32. 21. 38. Cerinţele generale faţă de portaltoii speciilor pomicole. 24. 14. cerinţelor tehnologice şi organizatorice. Cerinţele generale faţă de soiurile cu polenizarea încrucişată. Rezistenţa speciilor pomicole la ger. sortarea. 23. Tehnologia (elemente de bază) producerii pomilor altoiţi de specii sîmburoase în cîmpul 2 al şcolii de pomi. Organizarea interioară a terenului în plantaţia pomicolă în funcţie de suprafaţa proiectată. Stabilirea componenţei speciilor. 9. 34. suprafaţa ei. temperaturi înalte şi căile de majorare a lor. 42. scosul. Căile de utilizare raţională a resurselor de apă şi reglare a regimului de umiditate în livezi. 28. Cerinţele generale şi căile de sporire a calităţii altoiurilor speciilor pomicole. Amplasarea speciilor pomicole pe elementele reliefului conform cerinţelor lor faţă de factorii ecologici. Formarea organelor generative la speciile pomicole şi factorii care influenţează asupra lor. Înfiinţarea şi îngrijirea cîmpului întîi al şcolii de pomi. 33. 31. 17. Principiile de amplasare a soiurilor în interiorul parcelelor în vederea asigurării polenizării încrucişate. Alegerea terenului pentru înfiinţarea plantaţiei pomicole. folosirea albinelor la polenizare. Asolamente în secţiile şi sectoarele pepinierii pomicole. principiile de activitate ale pepinierii pomicole. sarcinile principale. Tehnologia producerii portaltoilor generativi ai speciilor pomicole în şcoala de puieţi. Structura pepinierii pomicole. Regimul de iluminare în coroanele pomilor fructiferi şi căile de ameliorare a lui. 27. . fasonarea. Repartizarea speciilor şi soiurilor pe teritoriul livezii în funcţie de factorii tehnologici şi organizaţionali. Perioada de vegetaţie. speciile prioritare. 35. 16. Tehnologia producerii pomilor altoiţi de specii sămînţoase în cîmpul 2 aş şcolii de pomi. 26. 20. metodele principale aplicate în practică. 36. Recoltarea. soiurilor pentru înfiinţarea plantaţiei pomicole în funcţie de zona amplasării. Metodele de altoire folosite în pomicultură. 40. ocularea portaltoiurilor. 15. portaltoii omologaţi în Republica Moldova. 13. 30. 25. 37. Tehnologia producerii portaltoilor vegetativi ai speciilor pomicole. 19. păstrarea şi utilizarea ramurilor altoi. Cerinţele speciilor pomicole faţă de grosimea. Identificarea soiurilor. caracteristicile lor. Importanţa. Gradul de utilizare a luminii în plantaţiile pomicole şi factorii de sporire a lui. 18. 8. 39. 10. Tehnologia producerii pomilor altoiţi de 2 ani în cîmpul 3 al şcolii de pomi. Influenţa mediului aerian asupra creşterii şi fructificării speciilor pomicole. căile de ameliorare a regimului de aerisire în coroane şi plantaţii. 41. păstrarea şi realizarea pomilor altoiţi. 22. Legităţile fructificării la plantele pomicole şi factorii care influenţează asupra fructificării. îngheţuri. Producerea răsadului de căpşun. proprietăţile fizice şi chimice ale stratului de amplasare a rădăcinilor. schemele de amplasare a lor. 43. Producerea butaşilor de coacăză neagră. 29. caracteristica lor şi aplicarea concretă în practică. sarcinile secţiilor şi sectoarelor. Zonele pomicole pe teritoriul Republicii Moldova. fenofazele ei şi factorii care influenţează asupra lor. 44.

70. Cerinţele faţă de structura plantaţiei pomicole 63. tehnologia înfiinţării şi îngrijirii livezii. Metodele principale ale stabilirii necesităţii în îngrăşăminte şi stabilirea dozelor de fertilizare. Sisteme de perspectivă în cultivarea intensivă a mărului. 52. 49. Reglarea încărcăturii cu rod la pomii fructiferi. particularităţi biologice. 83. soiuri şi portaltoiuri omologate. aplicarea în practică. particularităţi biologice. soiuri şi portaltoiuri omologate. Vişinul – importanţa culturii. Caracteristicile principale. 59. Principii şi normative generale de formare a coroanelor pomilor fructiferi. Părul – importanţa culturii. Pregătirea terenului în vederea plantării livezii. Sisteme de amplasare a pomilor în livadă. Metode. sarcinile şi bazele biologice ale tăierii pomilor fructiferi. 72. Cireşul – importanţa culturii. caracteristicile lor. 73. Caracteristicile fitometrice principale ale structurii plantaţiilor pomicole. Măsuri de protejare a solului în livezi. bazele biologice de formare a lor. 58. 80. Distanţele de amplasare a pomilor în livadă. soiuri şi portaltoiuri omologate. soiuri şi portaltoiuri omologate în Republica Moldova. starea actuală şi perspectivele. Clasificarea formelor de coroane ale pomilor fructiferi. 56. Sisteme de întreţinere a solului în livezi. 67. caracteristica lor şi aplicarea în practică. metodele principale. Plantarea pomilor şi lucrările de îngrijire după plantare. particularităţi biologice. 75. 64. 68. 79. Îngrijirea trunchiului şi a ramurilor schelet la pomii fructiferi. Elementele de bază ale tehnologiei înfiinţării şi îngrijirii livezii de prun. 61. Cerinţele generale faţă de coroanele pomilor fructiferi. Tipuri şi termene de tăiere a pomilor fructiferi. 54. 48. caracteristica grupelor principale. verigele principale şi aplicarea lor în practică. 53. Mărul – particularităţi biologice. particularităţi biologice. 76. Metodele şi gradul tăierilor. caracteristica lor şi aplicarea în practică. elementele de bază ale tehnologiei înfiinţării şi îngrijirii livezii. 71. Coroanele fuziforme şi natural ameliorate cu volum mic. Gutuiul – importanţa culturii. principii de stabilire şi dimensiunile lor. particularităţi biologice. Elemente principale ale tehnologiei înfiinţării şi îngrijirii livezii intensive de păr. aplicarea în practică. 60. soiuri şi portaltoiuri omologate în Republica Moldova. 46. . măsuri pentru lichidarea consecinţelor lor. 69. 84. Mecanizarea tăierii pomilor fructiferi. 65. soiuri omologate. 74. influenţa lor asupra creşterii şi fructificării pomilor.45. Sistemul de fertilizare în livezi. 81. caracteristicile lor. Prunul – importanţa culturii. 47. termene. elementele de bază ale tehnologiei înfiinţării şi îngrijirii livezii. aplicarea în practică. Importanţa. 78. Protejarea pomilor contra gerurilor şi îngheţurilor tîrzii de primăvară. Căile de acumulare şi utilizare raţională a resurselor de apă în livezi. norme. tipuri de structură ale plantaţiilor pomicole actuale şi de perspectivă. 50. 55. Caisul – importanţa culturii. 57. Coroanele natural ameliorate. 82. caracteristicile lor. particularităţi biologice. Tipuri de plantaţii şi sisteme de cultură a speciilor pomicole. elementele de bază ale tehnologiei înfiinţării şi îngrijirii livezii. soiuri şi portaltoiuri omologate. tehnica irigării în livezi. Elementele de bază ale cultivării mărului în livezi intensive. 51. Clasificarea plantaţiilor pomicole după structura lor. Operaţii tehnice suplimentare tăierii. Coroanele aplatizate ale pomilor fructiferi. 62. 66. 77.

10.07 – Плодоводство 1. Nucul – importanţa culturii. основные этапы срастания прививаемых компонентов. пути регулирования воздушного режима в кронах и насаждениях. Степень и пути повышения использования света в насаждениях плодовых культур. particularităţi biologice. elementele principale ale tehnologiei înfiinţării şi îngrijirii plantaţiei pentru fructe. основные факторы. particularităţi biologice. 22. elementele principale ale tehnologiei înfiinţării şi îngrijirii plantaţiei pentru fructe. 25. влияющие на плодоношение. particularităţi biologice. 87. жароустойчивость плодовых пород. Прививка плодовых растений. 5. 26. Zmeurul – importanţa culturii. влияющие на них. elementele principale ale tehnologiei înfiinţării şi îngrijirii plantaţiei pentru fructe. Формирование генеративных органов у плодовых растений. Генеративное размножение в плодоводстве. 27. Основные закономерности роста и развития корневой системы. Морозоустойчивость. 14. Взаимоотношения подвоя и привоя. Возрастные периоды у плодовых деревьев и задачи агротехники в каждом периоде. биологические основы и практическое применение. soiuri şi portaltoiuri omologate. 88. его основные фенологические фазы. его фазы и факторы. . ВОПРОСЫ для подготовки к вступительному экзамену в докторантуре по специальности 06. 16. Период покоя. particularităţi biologice. elementele de bază ale tehnologiei înfiinţării şi îngrijirii livezii. влияющие на них. Виды и способы прививок используемые в плодоводстве. Căpşunul – importanţa culturii. влияющие на них. Световой режим в кронах плодовых деревьев и пути его улучшения. portaltoi şi soiuri omologate. soiuri omologate. Зоны плодоводства на территории Республики Молдова. 18. 8. Основные закономерности плодоношения у плодовых растений. биологические основы. Основные закономерности роста и развития стебля плодовых растений. факторы. 2. Влияние света на рост и плодоношение плодовых растений. Пути рационального использования водных ресурсов и регулирования водного режима в насаждениях. 24. Piersicul – importanţa culturii. 21. 3. 6. 17. Coacăzul negru – importanţa culturii. 9. 19. 86. Требования плодовых пород к мощности и свойствами корнеобитаемого слоя почвы. 90. Требования плодовых растений к теплу. 11. soiuri omologate. 13. 28. зимостойкость. практическое проявление. пути их повышения. Размещение плодовых пород по элементам рельефа с учетом их требований к экологическим факторам. наиболее распространенные способы и их практическое применение. soiuri omologate. 15. Почвоутомление и мелиорация почв под плодовые насаждения. 20. Производственно-биологическая группировка плодовых растений. Организация производства посадочного материала плодовых культур в Республике Молдова. Период вегетации. Требования плодовых растений к свету и пути их удовлетворения.85. факторы их определяющие. 7. 4. состояние и перспективы её развития в Республике Молдова. Требования плодовых пород к влаге. Вегетативное размножение в плодоводстве. их характеристика и практическое применение. пути их удовлетворения. 12. Elementele principale ale tehnologiei înfiinţării şi îngrijirii livezii de piersic. 23. particularităţi biologice. биологические основы. 89. Значение плодоводства. Влияние воздушной среды на рост и плодоношение. их характеристики и преобладающие породы. факторы.01.

Посадка деревьев и послепосадочный уход за ними. Общие принципы и нормативы формирования крон плодовых деревьев. 55. Уплощенные кроны плодовых деревьев. их характеристики и практическое применение. Производство корневых отпрысков малины. Заготовка. подвои плодовых пород районированные в Республике Молдова и их характеристика. 40. Технология производства двухлетних саженцев семечковых пород на третьем поле питомника. 64. хранение и использование черенков привоя. 31. 54. 43. 47. 49. 30. биологические основы их формирования. технологических и организационных требований. 60. их характеристика и практическое применение. Требования и пути повышения качества привойного материала. 66. Подбор пород и сортов для закладки сада в зависимости от зоны его расположения и площади. . Пути накопления и эффективного использования влаги в насаждениях. 61. Требования к взаимоопыляющимся сортам. Составные части. основные звенья и их практическое применение. Способы. их характеристика и практическое применение. Схемы посадки плодовых деревьев в садах и принципы их установления. 57. Производство рассады земляники. 33. 38. 63. Выбор участка для закладки плодовых насаждений. 41. 58. Закладка подвоями и уход за первым полем школки саженцев. Производство и послеуборочное дозревание (стратификация) семян плодовых пород. Почвозащитные мероприятия при уходе за почвой в садах. 65. Значение. 69. Апробация. 42. 37. Требования. техника полива в садах. 39. Технология производства вегетативного размножаемых подвоев плодовых пород. Севообороты в отделениях плодового питомника. 48. 59. Размещение пород и сортов на территории сада с учетом их требований к экологическим. 52. 50. Организация территории плодовых насаждений в зависимости от размера сада. 56. сроки. схемы их размещения. Типы насаждений и системы культуры плодовых растений. 34. Естественно . их характеристики и практическое применение. их задачи и организация территории плодового питомника. Системы размещения плодовых деревьев в саду. 68.улучшенные кроны. Системы содержания почвы в садах. задачи и принципы работы плодовых питомников. 44. Основные принципы и этапы проектирования плодовых насаждений. Классификация форм крон плодовых деревьев. 45. 53. технологическим и организационным факторам. предъявляемые к кронам. Технология производства семенных подвоев плодовых пород в школе сеянцев. Принципы размещения сортов внутри квартала с учетом обеспечения полноценного опыления. 46. Предпосадочная подготовка участка для закладки сада. характеристики основных групп. 36. Организация и содержание элитных привойных насаждений. 62. Определение потребности плодовых насаждений в удобрениях -основные методы. Производство саженцев смородины. 51. 35. Технология (основные элементы) производства однолетних саженцев семечковых пород на втором поле питомника. выкопка.29. использование пчёл для опыления. их характеристика и практическое применение. 32. сортировка. Система удобрений плодовых культур – принципы разработки. Технология (основные элементы) производства однолетних саженцев косточковых пород на втором поле школы саженцев. Требования к подвоях. 67. хранение и реализация посадочного материала плодовых пород.

районированные подвои и сорта. биологические особенности. 88. Характеристика современных основных и перспективных конструкций плодовых насаждений. 98. 94. 87. районированные сорта.улучшенные малогабаритные кроны. Груша – значение культуры. Персик . 96. Вишня .значение культуры. 93. 86. 97. Регулирование нагрузки плодовых деревьев урожаем. 83. Грецкий орех . 78. Основные фитометрические характеристики конструкции плодовых насаждений. основные требования и элементы образующие её.значение культуры.значение культуры.значение культуры. Способы и степени обрезки.значение культуры. 80. биологические особенности. Уход за штамбом и скелетными ветвями плодовых деревьев. Классификация конструкций плодовых насаждений. 75. задачи и биологические основы обрезки плодовых деревьев. 84. 91. Слива . Виды и сроки обрезки плодовых деревьев. биологические особенности. биологические особенности. их влияние на рост и плодоношение плодовых деревьев. биологические особенности.70.. 85. Основные элементы технологии закладки и ухода за интенсивными садами груши. Механизация обрезки плодовых деревьев. районированные подвои и сорта. биологические особенности.значение культуры. Черная смородина . Земляника . 99. Веретеновидные и естественно . повои и районированные сорта. их характеристики и практическое применение. Основные элементы технологии закладки и ухода за современными садами сливы. основные элементы закладки и ухода за плантацией. Основные элементы технологии закладки и ухода за интенсивными садами с веретеновидными кронами. 72. Основные элементы современной и перспективной технологии закладки и ухода за садами персика.значение культуры. основные элементы закладки и ухода за садом. 100. биологические особенности. современное состояние и перспективы. . биологические особенности. основные элементы закладки и ухода за насаждениями. 77. 74. 73. биологические особенности. повои и районированные сорта. Абрикос . Яблоня – биологические особенности. Защита плодовых деревьев от морозов и весенних заморозков. районированные сорта. технология закладки и ухода за садом. повои и районированные сорта. основные элементы закладки и ухода за садом. 71.значение культуры. подвои и районированные сорта. биологические особенности. биологические особенности. 81. Основные элементы технологии закладки и ухода за интенсивным садом яблони. районированные подвои и сорта. районированные сорта. Значение. Конструкция насаждений. 95. Перспективные системы интенсивной культуры яблони.значение культуры. Айва . Черешня . мероприятия по ликвидации их последствий. 79. Малина . 90. 89. 76. основные элементы закладки и ухода за садом. 92. основные элементы закладки и ухода за плантацией.значение культуры. 82. основные элементы закладки и ухода за плантацией. районированные сорта. Дополнительные приемы к обрезке плодовых деревьев. подвой и районированные сорта.