Special pentru dumneavoastra!

Top 15 soluţii fiscal – contabile 2011

Daca exercitiul financiar al anului 2010 nu se poate definitiva pana la 25 februarie 2011. intrucat situatia financiara anuala pentru anul 2010 nu a fost incheiata.ro www. 4 2010) TVA deductibila. Facturi emise in decembrie si inregistrate in ianuarie. respectiv daca se definitiveaza exercitiul financiar al anului 2010 pana la 25 februarie 2011 decla ratia se va depune pana la 25 februarie 2011.infotva. potrivit instructiunilor de completare aprobate prin OPANAF 702/2007 in cazul in care ati depus deja declaratia pentru semstrul 2 2010. cea din trim. pana la data de 30 septembrie 2010 inclusiv. a fost publicat si aprobat formularul declaratiei 101 Declaratie privind impozi tul pe profit pentru anul 2010. inscriind sumele respective in decontul de TVA.Topul 15 soluţii fiscal – contabile 2011 1. IV 2010 in declaratia 100? Intrebare: Ce valoare trebuie trecuta la impozit profit in trim.689/2010. avand in vedere ca face parte din alt an fiscal fata de trim.fiscalitatea. in cazul in care ati depus deja decontul de TVA aferent lunii decembrie 2010 (trim. avand in vedere ca facturile respective erau emise de furnnizorii dvs in luna decembrie 2010 trebuie sa depuneti o noua declaratie pentru semestrul al II-lea al anului 2010. declaratia se depune potrivit prevederilor exis tente.portalcontabilitate. la randul 28 „Regularizari taxa dedusa”. se inscrie in decontul 300 aferent lunii ianuarie 2011. cand a fost primita factura. Ce valoare trebuie trecuta la impozit profit in trim. la rd. TVA deductibila de pe facturi poate fi dedusa in decontul lunii ianuarie 2011? Solutie: Daca este vorba de achizitii de bunuri si servicii aferente anului 2010. www. Deducere TVA Intrebare: Daca in cursul lunii ianuarie 2011 au fost primite facturi de la furnizori cu data de decembrie 2010. depun declaratia privind impozitul pe profit pentru anul 2010.ro 1 . IV 2010 in declaratia 100. b) pentru perioada 1 octombrie 2010 – 31 decembrie 2010. respectiv nu s -au intocmit situatiile financiare pentru anul 2010. In luna ianuarie 2011. prin articolul contabil: % = 401 „Furnizori” 628 „Cheltuieli cu servicii la terti” 4428 „TVA neexigibila” In ceea ce priveste declaratia informativa 394. atunci declaratia 101 se va depune pana la 25 aprilie 2011. pentru facturile omise la inregistrare in decembrie 2010 puteti deduce TVA respectiv prin decontul de taxa aferent perioadei fiscale urmatoare. dupa cum urmeaza: a) pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 30 septembrie 2010 declaratia se depune pana la data de 25 februarie 2011. IV 2010? Solutie: Prin OPANAF 2. Astfel. 2. care va inlocui declaratia depusa initial. au fost obligati la plata impo zitului minim. pentru facturile emi se de furnizorii dvs in luna decembrie 2010. avand in vedere data curenta. III. facturi care au fost inregistrare in contabilitate in ianuarie 2011. 28 „Regularizari taxa dedusa” iar in contabilitate se inregistreaza: 4426 „TVA deuctibila = 4428 „TVA neexigibila” In concluzie. contribuabilii care.ro www. inregistrarea facturilor se face in luna decembrie 2010.

potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora.12. cu respectarea prevederilor legale. 9800 care este 117.04. Veniturile si cheltuielile care se iau in calcul la stab ilirea impozitului pe profit pentru cele doua perioade fiscale sunt cele inregistrate pentru fiecare perioada in parte. Calcul impozit pe profit Intrebare: O societate are la 30. Numai daca se opteaza pentru depunerea declaratiei 100 la 25 aprilie 2011 atunci pentru trimestrul IV 2010 se va depune o declaratie 100.2010 acopera si erorile contabile? Solutie: Potrivit modificarilor aprobate prin OUG nr. pana la data de 30 septembrie 2010 inclusiv.2010 pierdere 4300. Avand in vedere aceste aspecte trebuie analizat daca aceasta pierdere provenita din erori materiale a fost stabilita prin declaratia de imp ozit pe profit in sensul depunerii unei declaratie rectificativa aferenta anilor din care provin acele erori materiale. pierderi din anul precedent. pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat.portalcontabilitate.2010 -31. alin. Potrivit pct 249 alin (1) din OMFP nr. anul fiscal 2010 este impartit in doua perioade fiscale diferite. la fiecar e termen de plata a impozitului pe profit. nu se mai depune declaratia 100 cu impozitul pe profit aferent trimestr ului IV. In concluzie pentru trimestrul IV 2010. 3055 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. la sfarsitul anului la 31.09. in cazul in care definitivati inchiderea exercitiului financiar pana la data de 25.12.09. pentru societatile care.2010 se va calcula profitul impozabil din care se va recupera pierderea fiscala aferenta anilor 2008.12. 2 www. aceasta trebuie acoperita inainte de efectuarea oricarei repartizari de profit Concluzionand pentru perioada 01. Potrivit art 26 din Codul fiscal pierderea anuala.Topul 15 soluţii fiscal – contabile 2011 Daca se opteaza pentru depunerea declaratiei 101 pana la 25 februarie 2011. Cum se calculeaza impozitul pe profit in aceste conditii? Profitul de la 31.infotva.888.2010 are profit 5 . pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal. Nu are cheltuieli nedeductibile in trimestrul 4. stabilita prin declaratia de impozit pe profit.ro www. 2700 din anul 2008 si din 2009. (2).ro www. Societate cu pierdere in trimestrul III si profit in trimestrul IV. 2009 si 2010 (la 30. au fost obligate la plata impozitului minim. iar din 2009 in 7ani consecutivi.fiscalitatea. potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor . pana la 25 ianuarie 2011. 3. Deducerile si limitarea cheltuielilor se aplica.10. in care se va declara o suma de impozit pe profit egala cu cea din trimestrull III 2010.ro . de asemenea pentru fiecare perioada fiscala. se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora. se calculeaza conform prevederilor titlului II din Codul fis cal.4 erori contabile pe debit.2010 veti depune declaratia 100 pentru impozitul pe profit .2010). Impozitul pe profit pentru trimestrul IV 2010. 87/2010. conform preve derilor art. In cazul corectarii de erori care genereaza pierdere contabila reportata. Deci numai pierderea stabilita prin declaratia de impozit pe profit se poate recupera din profitul impozabil. in care se va declara o suma de impozit pe profit egala cu cea din trimestrul III . 18.

racire. sunt urmatoarele: • inregistrarea scoaterii din gestiune a marfurilor expirate 607 „Cheltuieli privind marfurile” = 371 “Marfuri” • inregistrarea TVA nedeductbila pentru marfurile expirate la nivelul TVA –ului dedus: 635 “Cheltuieli cu alte taxe. volatilizare.2010 pierdere contabila .ro www. 128 alin.fiscalitatea. deteriorate care nu mai pot fi vandute. pulverizare. nu con stituie livrare de bunuri perisabilitatile. in procesul de comer cializare in reteaua de distributie (depozite cu ridicata. Din punct de vedere al impozitului pe profit. Din punct de vedere al taxei. 1 din HG 831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la marfuri in procesul de comercializare. faramitare. potrivit art. perisabilitatile reprezinta scazamintele care se produc in timpul transportului.ro www. Scoaterea din gestiune a marfurilor expirate. manipularii. (11) la Titlul VI TVA din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. aceasta cheltuiala este deductibila fiscal? Care este monografia contabila? Solutie: Conform art. daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) bunurile nu sunt imputabile. care nu mai pot fi valorificate. nu c onstituie livrare de bunuri bunurile de natura stocurilor degradate calitativ. (8) din Codul fiscal. ingrosare.portalcontabilitate. 5. 6 alin. Garantarea salariului minim pe economie. impozite si varsaminte asimilate” = 4427 “TVA colectata” In acest caz. Cum se scot acestea din gestiunea magazinului? Daca sunt trecute pe cheltuieli. Monografie contabila Intrebare: Cu ocazia inventarierii gestiunii de marfuri s-a constatat ca exista marfuri expirate. pierderile sau scaderile cantitative care depasesc nor mele de perisabilitate stabilite nu sunt deductibile fiscal. unitati comerciale cu amanuntul si de alimentati e publica).ro 3 . depozitarii si desfacerii marfurilor. In situatia in care nu sunt indeplinite acest e conditii scoaterea din gestiune a marfurilor expirate es te asimilata unei livrari de bunuri. suma inregistrata pe cheltuiala in contul 607“Cheltuieli privind marfurile” este nededuc tibila la calculul impozitului pe profit intrucat nu se incadreaza in limitele perisabilitatilor admise conform HG 831/2004.infotva. 4. Inregistrarile contabile in acest caz. evaporare. scurgere. descompunere . Cuantum 1 ianuarie 2011 www. in limitele prevazute prin lege. 1 -3 ale acestei normei. inghetare. In acest sens. impras tiere. oxidare. topire. c) se face dovada ca s-au distrus bunurile si nu mai intra in circuitul economic. aderare la peretii vagoanelor sau ai vaselor in care sunt transportate. Scoaterea din evidenta a marfurilor expirate se poate efectua in urma operatiunii de in ventariere. imbibare. impozite si varsaminte asimilate”.Topul 15 soluţii fiscal – contabile 2011 Din datele prezentate rezulta ca societatea inregistreaza la 31. Limitele maxime de perisabilitate care pot fi acordate marfurilor in procesul de comercializare sunt cele prevazute in anexele nr. determinate de procese naturale cum sunt: uscare. potrivit pct.12. Totodata este nedeductibila si suma integistrata in contul 635 „Cheltuieli cu alte taxe. hidroliza. inclusiv procese de fermentare sau alte procese biofizice. care nu mai pot fi valorificate. nu se considera livrare de bunuri cu plata bunurile de natura stocurilor degradate calitativ. spargere. De asemenea. in sensul TVA. b) degradarea calitativa a bunurilor se datoreaza unor cauze obiective dovedite cu documente.

c) personal de specialitate incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este: 1. de salarii de baza sub nivelul celui de 670 lei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.687 lei. salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabi leste la 670 lei lunar. In concluzie. Cu privire la Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2011-2014 acesta. pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011 re prezentand 3. va fi de 4.ro www. va rog sa -mi spuneti daca se face inregistrarea contabila www. incepand cu data de 1 ianuarie 2011.infotva. 2. scoala de maistri – 1. (18) din OUG 87/2010. liceala – 1.000 lei. respectiv 700lei pentru un program complet de lucru de 170 de ore pe luna.94 lei/ora. 40 din Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2011 -2014. 276 alin.fiscalitatea. Astfel. negociat. b) personal administrativ incadrat in functii pentru care conditia de pregatire este: 1. Acesti coeficientii de ierarhizare se aplica la salariul minim negociat pe unitate. In Monitorul Oficial nr. studii superioare de scurta durata – 1.Topul 15 soluţii fiscal – contabile 2011 Intrebare: Referitor la modificarile aparute privind salarizarea.000 lei la 2. Daca salariul minim negociat pe unitate este de 700 de lei (el poate fi mai mare dar nu si mai mic).portalcontabilitate. d) personalul incadrat in functii pentru care conditia de pregatire este cea de studii superioare – 1. nu a fost publicat in Monitorul Oficial. postliceala – 1.000 lei nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara. si care este temeiul legal? Solutie: Angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara. In perioada fiscala octombrie-decembrie 2010 societatea a inregistrat profit in suma de 289 ron (rezulta impozit 16% in suma de 46 ron). Avand in vedere alin. salariul de baza minim brut pe ora. (1) din Codul muncii. avand in vedere ca pana in prezent nu a fost publicat in Monitorul Oficial Contractul colec tiv de munca unic la nivel nati onal pe anii 2011-2014 si ca acesta se va aplica din momentul publicarii se aplica dispozitiile HG 1193/2010 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.1. pentru un muncitor necalificat salariu de baza minim brut este de 700 de lei Conform art.72. se stabilesc urmatorii coeficienti minimi de ierarhizare.ro www. Calcul impozit pe profit. 2. Stabilirea. pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca.3. 6. Conform art. 824 din 9 decembrie 2010 a fost publicata HG 1193 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. 118lei/ora. pana in prezent.3. care este salariul mimim pe economie ince pand cu 01 ianuarie 2011. in anul 2011. Inregistrari contabile Intrebare: O societate X.15. in perioada fiscala ianuarie -septembrie 2010 a inregistrat o pierdere de 2 .ro 4 .1. calificati – 1. Strict pentru anul 2011. 2. pentru urmatoarele cate gorii de salariati: a) muncitori: 1. constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2. necalificati – 1.

(16) . 34 alin.Topul 15 soluţii fiscal – contabile 2011 117=121 la luna octombrie cu suma de 2. aceasta se va reporta la determinarea impozitului pe profit din trimestrul al IV-lea. in cazul in care imobilizarile corporale sunt trecute in conservare.ro 5 .ro www.portalcontabilitate. durata de amortizare stabilita initial se poate modifica. La determinarea impozitului pe profit pentru trimestrul al IV lea veti deduce pierderea fiscala din prima perioada fiscala sau eventuale pierderi fiscale in perioada de recuperare. La intocmirea planului de amortizare se va avea in vedere duratele de utilizare economica si conditiile de folosire a imobilizarilor corporale. De asemenea. iar daca in urma determinarii impozitului pe profit rezulta pierdere fiscala. Inregistrari contabile Intrebare: Care este diferenta dintre amortizarea contabila si cea fiscala. Din punct de vedere contabil. Acest lucru inseamna ca exercitiul anului 2010 va avea o singura perioada cu o singura situatie financiara. aprobate prin Ordinul 3055/2009 stabilesc modul de determinare a amortizarii contabile. folosirea lor fiind intr erupta pe o perioada indelungata. Amortizare contabila vs. iar din punct de vedere fiscal vom avea doi ani fiscali cu doua declaratii pe profit 101. poate fi justificata revizuirea duratei de amortizare. avand in vedere existenta impozitului minim. Prevederile de la art. Durata de utilizare economica este durata de viata utila prin care se intelege fie perioada in care un activ va fi disponibil pentru o entitate in vederea utilizarii. Prin urmare.(18) din Codul fiscal stabilesc doi ani fiscali (doua perioade fiscale) pentru determinarea impozitului exclusiv din rationamente fiscale. Se retine ca la data de 30 septembrie veti efectua calculul impozitului pe profit considerand aceste noua luni un an fiscal. al II lea an fiscal din 2010. re zerva legala) se vor determina luand in calcul numai realizarile din acest trimestru. www.fiscalitatea. Calculul se efectueaza extracontabil reflectandu -se in registrul de evidenta fiscala. fie numarul produselor sau al unor unitati similare ce se estimeaza ca vor fi obtinute de catre entitate prin utilizarea activului respectiv . 7.687 ron si daca pot acoperi parte din pierderea amintita cu profitul rezultat la decembrie 2010. aceasta reestimare conducand la o noua cheltuiala cu amortizarea pe perioada ramasa d e utilizare. cheltuieli sociale. Solutie: Din punctul de vedere al inregistrarii contabile subliniem ca exercitiul financiar 2010 analizat din punct de vedere contabil este unul singur. nu se va efectua nici o reportare a pierderii contabile inregistrate la sfarsitul lunii septembrie catre trimestrul al IV lea din 2010. amortizare fiscala. si cum se contabilizeaza la cheltuieli deductibile sau nedeductibile? Care sunt inregistrarile contabile? Solutie: Amortizarea contabila se calculeaza pe baza unui plan de amortizare intocmit pentru intervalul cuprins intre data punerii in functiune a imobilizarilor corporale si data recuperar ii integrale a valorii de intrare a acestora.infotva. Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Directiva a VII -a a Comunitatilor Economice Europene. O modificare semnificativa a conditiilor de utilizare sau invechirea unei imobilizari corporale poate justifica revizuirea duratei de amortizare.ro www. La determinarea impo zitului pe profit se va tine cont ca eventualele cheltuieli deductibile limit at (protocol. In cazuri exceptionale.

situatia se prezinta astfel: An fiscal 2010 2011 2012 2013 Total Amortizare contabila 4800 4800 4800 14400 Amortizare fiscala 3600 3600 3600 3600 14400 Cheltuieli deductibile fiscal 3600 3600 3600 3600 14400 Cheltuieli nedeductibile fiscal 1200 1200 1200 3600 In primii trei ani in care se inregistreaza amortizare contabila. Sintetic.Of. pentru care decide o durata normala de functionare de 4 ani (in catalog. din punct de vedere fiscal.400 lei.ro www. Rata lunara de amortizare fiscala stabilita in regim liniar este de 300 lei (14. motiv pentru care doar amortizarea fiscala este deductibila la determinarea rezultatului fiscal. conform duratelor normale de functionare stabilite in Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. 46 din 13 ianuarie 2005.fiscalitatea.portalcontabilitate. Pentru calculul amortizarii fiscale se va avea in vedere valoarea fiscala a activelor la data intrarii in cadrul entitatii. Exemplu: In luna decembrie a anului 2009. Duratele normale de functionare a imobilizarilor corporale amortizabile se preiau din Catalogul aprobat prin HG 2139/2004.400 lei / 3 ani / 12 luni). entitatea „A” efectuand lunar inregistrarile contabile: www. nr. Durata normala de functionare este durata de utilizare in care se recupereaza. • durata de utilizare economica este mai mare decat durata normala de functionare. Entitatea stabileste ca durata de utilizare economica a mijlocului fix este de 3 ani si intocmeste planul de amortizare cu o rata lunara de amortizare contabila de 400 lei (14. La achizitia unei imobilizari corporale noi. valoarea de intrare a imobilizarilor pe calea amortizarii. Durata de utilizare economica stabilita de catre fiecare entitate in parte poate fi diferita de durata normala de functionare reglementata prin hotarare a Guvernului. se considera nedeductibila fiscal suma de 3.200 lei pentru fiecare an fiscal) deoarece perioada de utilizare econ omica este mai mica decat durata normala de functionare cu un an.infotva. valoare reprezentata de costul de achizitie. costul de productie sau valoarea de piata a imobilizarilor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport in natura la capitalul social. perioada este cuprinsa intre 4 si 6 ani). In practica pot exista doua situatii: • durata de utilizare economica este mai mica decat durata normala de functionare.ro www. pe baza catalogului se stabileste durata normala de functionare in ani cu posibilitatea alegerii unei durate cuprinse intre o limita minima si una maxima.ro 6 . entitatea „A” a achizitionat un mijloc fix avand costul de 14. pana la recuperarea integrala a valorii de intrare.600 lei (1. exclusiv TVA.400 lei / 4 ani / 12 luni). publicata in M.Topul 15 soluţii fiscal – contabile 2011 Amortizarea fiscala Amortizarea fiscala se calculeaza incepand cu luna urmatoare celei in care imobilizarea corporala amortizabila este pusa in functiune.

neimpozabile.o persoana impozabila care realizeaza opertiuni scutit e de TVA fara drept de deducere nu isi poate exercita acest drept de deducere. 145 alin.1"Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor“ 300 lei (deductibile fiscal) 6811.achizitiile de bunuri si servicii destinate realizarii de operatiuni taxabile. insa nu se mai inregistreaza in contabilitate. intocmite distinct. .o persoana impozabila care realizeaza opertiuni scutite de TVA cu drept de deducere isi poate exercita acest drept de deducere a sumei TVA inscrisa in facturile emise de catre furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii. Cea mai simpla diferenta intre operatiunile cu drept de deducere si operatiunile fara drept de deducere este urmatoarea: .operatiuni taxabile. . In acest caz nu se deduce suma TVA inscrisa in facturile furnizorilor si prestatorilor.ro 7 . 8. .ro www. In categoria operatiunilor scutite cu drept de deducere se incadreaza exporturile si livrarile intracomunitare de bunuri. cate unul pentru: . a). dar se tine cont la calculul impozitului pe profit iar in Declaratia anuala a impozitului pe profit (101) se completeaza la rd. numite persoane impozabile cu regim mixt po t sa isi exercite dreptul de deducere prin selectarea uneia din urmatoarele doua alternative: 1.fiscalitatea. c). aspect reglementat prin art.14. aspect reglementat prin art. In categoria operatiunilor neimpozabile se incadreaza prestarile de servicii efectuate catre parteneri stabiliti in afara teritoriului Romaniei.operatiuni scutite cu drept de deducere. Care este diferenta intre operatiunile scutite de TVA cu drept de deducere si operatiunile scutite de TVA fara drept de deducere? Intrebare: Care este diferenta intre operatiunile scutite de TVA cu drept de deducere si o peraiunile scutite de TVA fara drept de deducere? Solutie: Suma TVA aferenta unei achizitii de bunuri sau servicii este dedutibila numai in situatia in care bunul respectiv este destinat realizarii de: . 2 lit. scutite cu drept de de ducere. b). 145 alin. 2 lit. 2 lit. In categoria operatiunilor taxabile se incadreaza livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre parteneri stabiliti pe teritoriul Romaniei.o persoana impozabila care realizeaza atat opertiuni scutite de TVA cu drept de deducere cit si operatiuni fara drept de deducere. aspect reglementat prin art.achizitiile de bunuri si servicii des tinate realizarii de operatiuni scutite fara drept de deducere.portalcontabilitate.2"Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor“ 100 lei (nedeductibile fiscal) In ultimul an.infotva. 145 alin. organizarea evidentei fiscale a achizitiilor prin doua jurnale pentru cumparari. . In acest caz se deduce suma TVA inscrisa in facturile furnizorilor si prestatorilor www.Topul 15 soluţii fiscal – contabile 2011 % corporale” 400 lei = 2814 „Amortizarea altor imobiliz ari 6811.operatiuni neimpozabile . cheltuiala c u amortizarea devine deductibila fiscal.ro www. .

Prin alineatul 7 al art.valoarea transferurilor de bunuri. rezultata din: a) livrari de bunuri si prestari de servicii pentru care se exercita dreptul de deducere a TVA care se regasesc la numarator. Serviciilor de consultanta prestate de catre societatea din Grecia li se aplica regula generala intrucat nu se incadreaza la niciuna dintre exceptii. exclusiv TVA. . b) livrari de bunuri si prestari de servicii pentru care nu se exercita dreptul de deducere a TVA. 147 sunt reglementate sumele care se exclud din calcu lul pro-rata: . Achizitie servicii intracomunitare. locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. (4).ro www.0 00 de euro. 9. 147 denumit „Deducerea taxei pentru persoana impozabila cu regim mixt ” alin. reprezentand livrari de bunuri si prestari de servicii pentru care se exercita dreptul de deducere a TVA.ro 8 . (6) din Codul fiscal: .fiscalitatea. exclusiv TVA. De asemenea.valoarea livrarilor de bunuri s au a prestarilor de servicii catre sine (operatiuni asimilate livrarilor de bunuri. calcularea pro rata a carei formule de calcul este reglementata prin art. locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. Obligatii cu privire la TVA Intrebare: O societate din Romania neplatitoare de TVA. In absenta unui astfel de loc sau sediu fix.infotva.C.ro www. Punctul 13 alin.) si neimpozabile (servicii catre parteneri externi) beneficiaza de la bugetul statului de rambursarea sumei pentru c are si-a exercitat dreptul de deducere din facturile primite pentru bunurile si serviciile achizitionate cu scopul realizarii acestor activitati economice. . locul de prest are a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita. valoarea serviciilor este sub 10. inclusiv subventiile legate de pret.la numarator: suma totala. primeste servicii de consultanta din la o societate din Grecia (locul prestarii serviciului este pe teritoriul tarii noastre).Topul 15 soluţii fiscal – contabile 2011 2. As vrea sa stiu daca societatea trebuie sa se inregistreze in ROI. Exceptiile sunt reglementate prin alin.portalcontabilitate. (7) si (8) ale acestui articol. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile. si daca trebuie sa depuna 390.I. inclusiv depasirea cheltuielilor de protocol autofacturate sau a sponsorizarilor acordate in natura). (2) din Codul fiscal de care beneficiaza persoane impozabile stabilite in Romania si care sunt prestate de un prestator persoana www. aflat i n alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice. si sa plateasca TVA? Solutie: In conformitate cu prevederile art. (13) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca serviciile pentru care se aplica prevederile art.la numitor: suma totala.valoarea livrarilor de bunuri de capital utilizate anterior pentru desfasurarea activitatii economice. . o alta diferenta este aceea ca o firma inregistrata in scopuri de TVA care realizeaza exclusiv operatiuni scutite cu drept de deducere (exporturi si L. 133 alin. Societate neinregistrata in scopuri de TVA. c) sumele primite de la bugetul statului sau bugetele locale pentru finantarea operatiunilor scutite fara drept de deducere sau a operatiunilor care nu se afla in sfera de aplicare a taxei. Aici se incadreaza cladirea care urmeaza a fi vanduta in regim de scutire fara drept de deducere a TVA. Aceasta este regula generala. 133 alin.

a) sau b) sau a alin. 1582 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. iar furnizorul nu este stabilit pe teritoriul Romaniei sau nu este considerat a fi stabilit pentru aceste prestari de servicii pe teritoriul Romaniei. (2) si care sunt furnizate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele prestari de servicii pe teritor iul Romaniei conform prevederilor art. www. 153 si care nu este deja inregistrata conform lit.ro www. care este beneficiar al servicii lor care au locul prestarii in Romania conform art. Prin urmare. aceste servicii se declara in formularele (301) – „Decont special de TVA” si (390 VIES) "De claratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare". dupa caz. (2). (1) lit.. pentru aceste servicii achizitionate so cietatea dvs este obligata la plata TVA in Romania. servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania conform art. inclusiv de catre persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. Atunci cand prestatorul este o persoana impozabila stabilita in alt stat m embru. 1531 din Codul fiscal. dar stabilite in Comu nitate. In aceasta situatie. inaintea primirii serviciilor respective.fiscalitatea.ro 9 . taxa este datorata de orice persoana impozabila. 153 depun decontul special de tax a se depune la organele fiscale competente pentru aceste operatiuni. 133 alin. pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice. daca serviciul nu este scutit de taxa. In situatia in care beneficiarul persoana impozabila stabilita in Romania nu este inregistrat in scopuri de taxa. scutirile de TVA prevazute la art.ro www. 1531 alin. (2). fiind aplicabile cotele de TVA prevazute la art. daca primeste de la un prestator. (2). beneficiarul persoana impozabila stabilita in Romania realizeaza o achizitie intracomunitara de servicii care se declara in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 150 alin. 153 alin. 150 alin. In conformitate cu prevederile art. pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva. 153 sau 1531 din Codul fiscal. daca acesta sunt prestate catre sediul activitatii economice sau catre sediul/sediile fixe din Romania ale societatii dvs. persoana impozabila stabilita in alt stat membru. de la persoane impozabile nestabilite in Romania. (1) lit. conform acestui articol.infotva.Topul 15 soluţii fiscal – contabile 2011 impozabila care nu este stabilit in Romania. persoanele obligate la plata taxei. Potrivit art. care nu este inregistrata si nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 1563 alin. pentru achizitia acesto r servicii intracomunitare societatea trebuie sa fie inscrisa in Registrul operatorilor intracomunitari. va revine obligatia sa va inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau art. au locul p restarii in Romania. 150 alin. 141.portalcontabilitate. (1) lit. Prin urmare. trebuie sa indeplineasca obligatiile specifice de inregistrare pentru achizitii intracomunitare de servicii prevazute la art. (4) sau (5). orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531. 140 din Codul fiscal sau. conform art. inainte de primire acestor servicii. 153 1 trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organe le fiscale competente. (2) . Potrivit dispozitiilor art. 133 alin. 156 4 alin. 144 sau 1441 din Codul fiscal. In conformitate cu prevederile art. chiar daca este inregistrata in Romania conform art. c) stabileste ca are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA. e).(4) si (6) care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 1564 din Codul fiscal. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 1251 alin. (2). 143. efectuate de persoane impozabile din Romania care au obligatia platii taxei conform art. (2). d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. persoana impozabila care isi are stabilit sediul activitatii economice in Romania. Art. 150 alin. o declaratie recapitulativa in care menti oneaza achizitiile de servicii prevazute la art.

pana la data de 30 septembrie 2010 inc lusiv. a fost publicat si aprobat formularul declaratiei 101 Declaratie privind impo -zitul pe profit pentru anul 2010.infotva. 10. Pentru determinarea profitului impozabil si a impozitului pe profit se efectueaza urmarindu -se metodologia de calcul prevazuta de titlul II «Impozitul pe profit» in mod corespunzator pentru cele doua perioade. pana la 25 ianuarie 2011. Numai daca se opteaza pentru depunerea declaratiei 100 la 25 aprilie 2011 atunci pentru trimestrul IV 2010 se va depune o declaratie 100. luand in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate. in care se va declara o suma de impozit pe profit egala cu cea din trimestrul III. au fost obligati la plata impozitu lui minim. Astfel cheltuielile deductibile limitat (protocol. b) pentru perioada 1 octombrie 2010 – 31 decembrie 2010. contribuabilii care. depuneti o singura declaratie 101 si pentru trimestrul IV 2010 nu se mai depune declaratia 100 cu impozitul pe profit aferent trimes trului IV.000 lei la 5. Calcul impozit pe profit aferent trimestrului IV Intrebare: In ceea ce priveste depunerea declaratiei 101.Topul 15 soluţii fiscal – contabile 2011 Potrivit Codului de procedura fiscala.ro www. Astfel.000 lei. Daca se opteaza pentru depunerea declaratiei 101 pana la 25 februarie 2011. respectiv 7 ani. dupa cum urmeaza: a) pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 30 septembrie 2010 declaratia se depune pana la data de 25 februarie 2011. Pentru calculul impozitului pe profit si pentru trimestrul al IV -lea sumele se determina fara a lua in consi derare situatia de la septemb rie. cine o depune pana la 25 februarie si cine o depune pana la data de 25 aprilie? Cum trebuie completat impozitul pe profit aferent trimestrului IV. conform legii. 26 din Codul fiscal. Depunere declaratia 101.fiscalitatea. constituie contraventie efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au oblig atia inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari fara a fi inscrise. art.). pentru a putea depune de claratie 101 pana la data de 25 aprilie? Solutie: Prin OPANAF 2689/2010. fiecare perioada fiind considerata an fiscal in sensul perioadei de 5 ani. atunci declaratia 101 se va depune pana la 25 aprilie 2011. Daca exercitiul financiar al anului 2010 nu se poate definitiva pana la 25 februarie 2011. respectiv daca se definitiveaza exercitiul financiar al anului 2010 pana la 25 februarie 2011 declara tia se va depune pana la 25 februarie 2011. 2192.ro 10 . depun declaratia privind impozitul pe profit pentru anul 2010. www.portalcontabilitate. in acest registru. Pierderea fiscala inregistrata in cele doua perioade aferente anului 2010 se recupereaza potrivit preve derilor art. scutirea pentru efectuarea unor sponsorizari sau eventuala rezerva legala se va determina avand in vedere numai parametrii realizati in trimestrul al IV lea din 2010. cheltuieli sociale etc. declaratia se depune potrivit prevederilor exis tente.ro www. Contraventia se sanctioneaza cu amenda de la 1. in declaratia 100 care se depune pana la data de 25 ianuarie. sponsorizare.

Decontul de TVA Intrebare: Am preluat evidenta la o SC comert. Omisiunea inregistrarii unei facturi. pe seama contului de profit si pierdere. in urma punctajelor efectuate si a inventarierii stocului de marfa am constatat ca nu a fost inregistrata o factura emisa in aprilie 2010.12. b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare anuale.2010. factura omisa se va inregistra in contabilitate in luna decembrie 2010.10. greselilor de aplicare a politicilor contabile. iar in cazul in care la trimestru III 2009 ati declarat impozit minim. Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si pier dere.2010.02.2010 iar calculul impozitului pe profit il faceti separat pe cele doua perioade fiscale luand in considerare veniturile si cheltuielile aferente fiecarei perioade fiscale. . ignorarii sau interpretarii gresite a evenimentelor si fraudelor.04.ro 11 . Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si pier dere.portalcontabilitate. Corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor.ro www.15 -regularizari taxa colectata) sau 2 . va fi egala cu suma impoz itului minim.02. Asadar. fie la exercitiile financiare precedente.09.infotva.Topul 15 soluţii fiscal – contabile 2011 In concluzie. in cazul in care definitivati inchiderea exercitiului financiar pana la data de 25.2010 -30. 11.depuneti inca o declaratie 101 pentru perioada 01. suma declarata pentru trimes trul IV.2011.01.01. www.prin corespondenta cu administratia fiscala.depuneti o declaratie 100 pentru trimestrul IV 2010 pentru o suma egala cu suma declarata la trimestrul III 2010. Astfel de erori includ efectele grese lilor matematice.02. In cazul prezentat. erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent. .2011. Potrivit acestuia. de puneti o singura declaratie 101 pana la aceasta data. in acest caz nu mai depuneti declaratia 100 pentru tri mestrul IV 2010 la termenul scadent de 25.inregistrarea acesteia la data la care s -a constatat acest lucru decembrie 2010 (valorile . Erorile din perioadele anteri oare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale en titatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din greseala de a utiliza sau de a nu utiliza informatii credibile care: a) erau disponibile la momentul la c are situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise.ro www. Cum ar trebui procedat: 1 . fara a bifa optiunea” definitivarea inchiderii exercitiului financiar la data de 25.2 011: . In cazul in care optati pentru definitivarea exercitiului finaciar pana la data de 25.depuneti o declaratie 101 pana la data de 25. erorile aferente exercitiului financiar curent se corecteaza la data constatarii.baza si TVA aferenta sa se inregistreze in decontul de TVA la rd. data constatarii omisiunii.fiscalitatea. Corectarea erorii. 2010 -31.2010 pentru perioada 01. adre sa de corectare erori materiale? Solutie: Din punct de vedere contabil corectarea erorilor se efectueaza in conformitate cu prevederile punctului 63 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV -a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/2009.

aprobate prin OANAF 2245/2010. care inlocuieste declaratia informativa depusa initial.. cuprinse in anexa nr.Topul 15 soluţii fiscal – contabile 2011 Potrivit instructiunilor de completare a Formularului (300) "Decont de TVA". pentru calificati etc. unde salariul minim era cu 50 lei peste salariul minim pe economie. negociat. 12. care determina modificarea datelor declarate initial. pentru ramura transporturi (unde salariul minim era de 700 lei si pana acum pentru muncitori necalificati si 700 lei *1. cu modificarile si comple tarile ulterioare. cum ar fi nedeclararea din eroare a operatiunii in perioada in care intervine exigibil itatea se evidentiaza la Randul 15 al acestui formular. pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011 r eprezentand 3.1 . Atragem atentia asupra faptului ca potriv it art. potrivit incadrarii. nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garan tat in plata prevazut mai sus. 25 alin. salariul de baza minim brut pe ora. In cazul in care. respectiv 700 lei pentru un program complet de lucru de 170 de ore pe luna.fiscalitatea. ce se intampla in cazul ramurii transport? Dar in cazul ramurii comert. factura inregistrata in luna decembrie 2010 se va raporta prin Formularul (300) „Decont de TVA” completat si depus pentru aceasta perioada la Randul 15 „Regularizari taxa colectata”. pentru operatiuni impozabile in Romania conform art. persoana impozabila trebuie sa depuna o noua declaratie corect completata. inclusiv pentru avansuri.. in situatia in care factura emisa in aprilie 2010 nu a fost inclusa in Formularul 394 completat si depus pentru Semestrul I al anului 2010. Prin urmare. 126 alin. nivelul sala riului de baza. salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 670 lei lunar.ro www. 138 din Codul fiscal. Pentru personalul din sectorul bugetar. 2 a OANAF 702/2007 stabilesc ca aceasta declaratie se completeaza si se depune se mestrial de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. (2) din Codul fiscal.).01. persoana impozabila constata existenta unor omisiuni in date le declarate sau in cazul in care una sau mai multe facturi sunt emise in cursul unui semestru.portalcontabilitate. (1) si taxabile cu cota de 19% sau 9%. Modificare salariu minim pe economie Intrebare: In legatura cu salariul minim pe econ omie in anul 2011: daca salariul minim s -a modificat la 700 lei pentru sectorul privat.118 lei/ora.5 la 1. cu exceptia celor prevazute la art. conform titlului VI al Codului fis cal.infotva. (3) din www.94 lei/ora. si care sunt obligate la plata taxei conform art. Instructiunile de completare a formularului (394) "Declaratie informativa privind livrarile/ prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national".ro www. Declaratia se depune pentru orice operatiune taxabila pentru care. potrivit prevederilor HG 1193/2010. a) si alin. Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost emise in semestrul de raportare.. 150 alin. se va depune o noua declaratie pentru acest semestru. (1) lit. este emisa o factura.ro 12 . Transporturi. 153 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. avand in vedere ca s -au modificat coeficientii. Ca atare. dupa depunerea declaratiei. sumele rezultate din regularizarile pre vazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente. ce se intampla incepand cu data de 01.2011.5 = 1050 lei. de la 1. dar sunt pri mite de beneficiarul tranzactiei dupa data depunerii declaratiei. va fi pentru anul 2011 de 4. ramane l a fel? Solutie: Incepand cu data de 1 ianuarie 2011. Potrivit Contractului Colectiv d e Munca Unic la Nivel National pe anii 2011 – 2014.

ro www. conform principiului ca drepturile recunoscute si acordate prin negocieri colective anterioa re constituie "legea partilor" si sunt "drepturi minime castigate". pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul rea lizarii de venituri impozabile. 2. FAZ -uri. Pentru ambele masini exista bonuri fiscale de combustibil. in perioada 1 ianuarie 2011 -31 decembrie 2011 inclusiv. respectiv cu inca un an calendaristic. Firma are un autoturism proprietate cu care face aprovizionarea de marfa.fiscalitatea. dar nu mai mult de 12 luni. insa rapor tarea ar trebui facuta intre contracte inche iate la acelasi nivel. cu o greutate ma xima autorizata care sa nu depaseasca 3. cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare din tre urmatoarele categorii: www.ro www. Alin. Deductibilitate Intrebare: 1. cei cuprinsi in Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel National pe anii 2011 – 2014 sunt inferiori pentru anumite categorii salariale. Contractele colective de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca incheiate la nivel superior. inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare. cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv tran sportului rutier de persoane. transporta piese de schimb pentru uti lajele din dotare si diferite alte materiale care participa la buna desfasurare a activitatii ducand astfel la generarea de venituri. foi de parcurs.ro 13 . negocierea unui nou contract colectiv de munca se va face avand ca baza clauzele contractului aplicabil. Fata de coeficientii de ierarhizare stabiliti prin Contract colectiv de munca la nivel de ramura transporturi pe anii 2008 – 2010. contractele colective de munca se aplica de la data inregistrarii.infotva. Alimentarea cu combustibil se face aproape zilnic. In aceste conditii drepturile acordate salariatilor din ramura transpoturi stabilite in functie de salariul minim brut si coeficientii de ierarhizare din Contract colectiv de munca la nivel de ramura transporturi pe anii 2008 – 2010 vor fi pastrate pana la negocierea unui nou Contract colectiv de munca unic la nivel de ramura transporturi. Cheltuieli cu combustibilul. 21 alin. valabilitatea acestuia se prelungeste pana la incheierea unui nou contract.Topul 15 soluţii fiscal – contabile 2011 Legea 130/1996. partile putand si conveni ca data aplicarii clauzelor negociate sa fie ulterioara zilei de inregistrare a contractului. Daca niciuna din parti nu a denuntat contractul cu 30 de zile inainte de expirarea perioadei pentru care a fost incheiat. la n ivel de unitate acesta producand efecte pe an calendaristic. masina fiind exploatata la maximum datorita consumului mic de combustibil si a cheltuielilor de intretinere reduse. t) al acestui articol stabileste ca. Alimentarea cu combustibil se face de maximul doua ori pe luna. ordine de deplasare (delegatie). (4) lit. 13. Contract colectiv de munca unic la nivel de ramura transporturi s -a aplicat cu incepere de la 1 ianuarie 2008 pana la 31 decembrie 2010 inclusiv. De asemenea.portalcontabilitate. incluzand si scaunul soferului. Sunt sau nu aceste cheltuieli si TVA aferenta lor deductibile? Solutie: In conformitate cu prevederile art.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri. Firma are un contract de comodat cu administratorul fir mei pentru o Dacia Break pe care o foloseste integral pentru tot acele activitati de la punctul 1. (1) din Leg ea 571/2003 privind Codul fiscal. aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului. cu posibilitatea revizuirii anuale. transporta numerarul la banca si intre punctele de lucru si caserie.

negocierea conditiilor de vanzare.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri.fiscalitatea. respectiv de anga jatii ai societatii care se ocupa in principal cu prospectarea pietei. nu se deduce TVA afe renta achizitiilor acestor vehicule si nici taxa aferenta achizitiilor de combusti bil destinat utilizarii pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici. Asadar. Se limiteaza deductibilitatea taxei la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de vanzari. respectiv in vederea revanzarii. asigurarea de servicii postvanzare si monitorizarea clientilor. vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca. aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile. cheltuielile cu combustibi lul pot fi considerate deductibile daca autoturismele sunt utilizate exclusiv de agenti de vanzari. cheltuielile cu combustibilul sunt deductibile la deter minarea profitului impozabil numai in masura in care vehiculele sunt folosite exclusiv pentru a servi activitatilor prevazute la art. transport de per sonal la si de la locul de desfasurare a activitatii. asigurarea de servicii postvanzare si monitorizarea clientilor. cu exceptia vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii: a) vehiculele utilizate exclusiv pe ntru: interventie. 2. d) vehiculele utilizate in scop comercial. TVA aferenta combustibilului este deductibila daca vehiculele sunt utilizat exclusiv pentru activitatile exceptate.ro 14 . daca autoturismele se incadreaza in aceste categorii. negocierea conditiilor de vanzare.ro www. derularea vanzarii bunurilor. reparatii. Conform normelor metodologice date in ap licarea acestui articol. 21 alin. inclusiv pentru activitatea de taxi. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata. derularea vanzarii bunurilor. Daca autoturismele nu se incadreaza in aceste categorii (destinate exclusiv pentru transportul rutier de per soane. t) mai sus citat. transmiterea folosintei in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational. vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca. precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj. desfasurare a activitatii de merchantdising. (4) lit. transport de per sonal la si de la locul de desfasurare a activitatii. in folosul unor operatiuni taxabile. paza si protectie. (1). cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3. 3. Utilizarea exclusiva a autovehiculelor de catre agenti de vanzari va rezulta din: . curierat. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie.ro www. paza si protectie. inclusiv pentru inchirierea catre alte p ersoane. 1451 alin.orice alte dovezi suplimentare care pot fi furnizate. reparatii. In cazul prezentat. instruirea de catre scolile de soferi.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri). vehiculele destinate exclusiv utilizarii de agenti de vanzari reprezinta vehiculele utilizate in cadrul activitatii unei persoane impozabile de catre angajatii acesteia care se ocupa in principal cu prospectarea pietei. cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3. c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata. cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3. b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata. incluzand si sca unul soferului. Astfel cum prevede art. . inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi. curierat. in cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de perso ane.infotva. vehiculele utilizate pentru inchiri erea catre alte persoane.obiectul de activitate al societatii. inclusiv pentru activitatea de taxi. . precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj.Topul 15 soluţii fiscal – contabile 2011 1. fiind utilizate in scopul obtinerii de venituri impozabile cheltuielile cu combustibilul www. De asemenea.portalcontabilitate.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri. in cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de per soane.foile de parcurs din care sa rezulte ca numai agentii de vanzari utilizeaza autovehicule. incluzand si scaunul soferului. desfasurarea activitatii de merchantdising.

piese de schimb. c) actiunile de restructurare. comodatarul suporta. dvs. analizate din punct de vedere fiscal si va inteleasa ca atare. fiind aferenta unui activ circulant. Provizioane. cheltuielile necesare folosirii acestuia: combustibil. daune si alte datorii incerte. Provizioanele nu pot depasii din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligatiei cu rente la data bilantului.ro 15 . Aceste prevederi sunt aplicabile si in situatia in care autoturismul este utilizat in baza unui contract de co modat. sunt deductibile la determinarea impozitului pe profit provizioanele recunos cute de art. e) dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea f) impozite. Contabilitatea provizioanelor se tine pe feluri. TVA este deductibila daca autoturism ele sunt utilizate in folosul unor operatiuni taxabile. alte consumabile. 218 din OMFP 3055/2009 privind contabilitatea.ro www.provizioane pentru creante clienti cu respectarea celor 5 conditii impuse de actul normativ. Facem pre cizarea ca aceasta este o depreciere. g) prime ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat. b) cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia a cordata clientilor. utilizand analiticul corespunzator. sau este cert ca vor e xista. potrivit prevederilor legale sau contrac tuale. In baza contractului incheiat intre parti.portalcontabilitate. 22 din Codul fiscal: . 14. despagubiri.Topul 15 soluţii fiscal – contabile 2011 sunt deductibile integral.ro www. pentru ce se creaza si care sunt inregistrarile contabile pe fiecare tip in parte? Solutie: Potrivit pct. avand inregis trarea contabila 6812 “Ch eltuieli de explotare privind provizioanele” = 151 “Provizioane”. h) alte provizioane. Restul categoriilor de provizioane nu sunt deductibile fiscal la determinarea impozitului pe profit. provizioanele sunt destinate sa acopere dato riile a caror natura este clar definita si care la data bilantului este probabil sa existe.provizioane pentru garantii de buna executie acordate clientilor. Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor. d) pensii si obligatii similare. Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta. Vanzare sub pret achizitie www. in functie de natura si scopul provizionului.fiscalitatea. 15. insa legiuitorul a incadrat-o la categoria de provizioane. de la data prelu arii autoturismului. dar care sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data la care vor aparea. Din punct de vedere fiscal. repararea defec tiunilor aparute ca urmare a folosirii in conditii normale a bunului. Inregistrari contabile Intrebare: Care sunt tipurile de provizioane.infotva. Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt: a) litigii. amenzi si penalitati. .

128 alin. 21 alin. nr.vanzari de soldare. Cateva dintre documentele prevazute de ordonanta necesare pentru bunurile care vor fi vandute sub cos turi sunt: . ca si documente.Topul 15 soluţii fiscal – contabile 2011 Intrebare: Ce conditii trebuie indeplinite si ce documente trebuie intocmite pentru a putea vinde sub pretul de achizitie (marfa aflata in stoc de 1 an). chiar daca nivelul venitului realizat este mai mic decat cheltuiala. (4) lit. Totusi. cheltuiala cu stocul de marfa este o cheltuiala nededucti bila. conform art. acest act normativ defineste posibilitatile de vanzare sub costuri cu respectarea anumitor proceduri prevazute de aceasta. sunt posibile 2 situatii: . Pentru fiecare din acestea sunt prevazute proceduri diferite si perioade diferite in an cand pot fi aplicate. vanzarea sub costul de achizitie sau productie este interzi sa de art. (8) lit. 17 din O.infotva.vanzari de lichidare . aceasta casare de bunuri nu este in sfera TVA Normele metodologice de la acest articol stabilesc in sarcina societatii dovada faptu lui ca bunurile nu se mai intorc in circuitul economic. Vanzarea marfurilor se inregistreaza prin articolul contabil: 4111 “Clienti” = 707“Venituri din vanzarea marfurilor” 4111 “Clienti” = 4427 “TVA colectat”. . c) di n Codul fiscal. 145 din Codul fiscal. consideram ca nu se va ajusta TVA – ul dedus la achizitia marfurilor deoa rece vanzarea de marfa se va face in scopul taxabil al TVA conform art.fiscalitatea. Din punctul de vedere al impozitului pe profit. (1) din Codul fiscal. Descarcarea gestiunii marfurilor vandute: 607 “Cheltuieli privind marfurile” = 371 “Marfuri”. potrivit art.notificare depusa la primaria de unde apartine societatea/punctul de lucru .G. 99/2000 privind comecializarea produselor pe piata. 21 alin. sunt aplicabile urmatoarele prevederi normative: . maximul posibil de realizat in conditiile da te. Astfel. Se recomanda efectuarea intocmai a procedurii regasite si in norma metodologica pentru aceasta ordonanta. In esenta. consideram intreaga cheltuiala cu marfa deductibila la de terminarea impozitului pe profit.din punctul de vedere al impozitului pe profit.ro www.ro www. procesul verbal al comisiei de inventariere si de casare.documente ce atesta efectuarea platilor catre furnizorii bunurilor Publicitatea efectuata pentru soldare/lichidar e.din punctul de vedere al TVA. avand in vedere scopul realizarii de venituri conf orm art. Din punctul de vedere al TVA. Daca marfa este deteriorata si nu se mai poate vinde ce documente trebuie intocmite pentru scoaterea din gestiune? Care este monografie si implicatii fiscale? Solutie: Ca si regula generala. Pentru marfa degradata ce nu mai poate fi valorificata in nici un fel.documente justificative privind intrarea in patrimoniu .ro 16 . anunturi in magazin etc.portalcontabilitate. daca preturile realizate sunt preturile de piata pentru acele produse. o dovada ca bunurile nu se mai www. consideram ca sunt necesare documentele de inventariere si evaluare a bunurilor degradate calitativ. b) din Codul fiscal.

sau alta forma de reciclare.ro www.ro 17 . www.portalcontabilitate.fiscalitatea.Topul 15 soluţii fiscal – contabile 2011 intorc in circuitul economic ce ar putea sa fie un contract si un proces verbal intocmit cu o societate de co lectare si reciclare a deseurilor. dupa caz.ro www.infotva.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful