You are on page 1of 1

ERGONOMIA – wykonywanie pracy przez człowieka zgodnie z prawami natury określającymi możliwości fiz i psych człowieka ERGONOMIA – interdyscyplinarna

nauka badająca wzajemne powiązania między człowiekiem i jego otoczeniem ERGONOMIA – bada funkcjonalne możliwości i właściwości człowieka W procesach pracy, które sprawiają że praca ludzka staje się bardziej sprawna Bezpieczeństwo pracy – zapewnia ochronę życia pracownika Higiena pracy, ergonomia – zapewnia ochronę zdrowia pracownika Zadanie ergonomii – przystosowanie stanowisk, procesów i środowiska pracy do możliwości psychofiz. Człowieka ERGONOMIA koncepcyjna – wprowadzenie rozwiązań zgodnych z wymogami ergonomii na etapie projektowania (budynki, pomieszczenia pracy, instalacje; stanowiska i metody pracy; transport i magazynowani) ERGONOMIA korekcyjna – działania dostosowujące stan istniejący do wymagów ergonomii (stan BHP; modernizacja i usprawnienie maszyn; dost. Warunkow pracy do wymagań i potrzeb ustroju ludzkiego) MIERNIKI PRACY a) podstawowe (w pracy fiz): wydajność(ilość jednostek produkcji wykonywanych przez robotnika,maszynę lub zespół w jednostce czasu) zdolność – wydolność; pracochłonność; uciążliwość (wypadkowa ocen obciążenia fiz,psych i działania otoczenia) b)porównawcze (w pracy intelektualnej): szybkość pracy; prodyktywność; jakość pracy; oszczędność nakładów pracy; sprawność pracy; skuteczność pracy CZYNNIKI WPLYWAJĄCE NA UCIĄŻLIWOŚĆ PRACY 1) Obciążenia fizyczne: obciążenie dynamiczne; obciążenie statyczne; obciążenie monotypowością ruchów roboczych 2)Obciążenia psychiczne: przyjęcie informacji; podjęcie decyzji; niebezpieczne warunki pracy; stres psychospołeczny 3) obciążenia materialnym środowiskiem pracy: a)mikroklimat: temp; wilgotność; ruch powietrza b)zanieczyszczenie pylami i subst. Spoleczn c)halas (do 30dB jest ok.) d) wibracja e)oświetlenie f)prąd elektryczny OBCIĄŻENIA STATYCZNE: -podczas wykonywania pracy statycznej mięśnie nie wykonują ruchów skurczu i rozkurczu ale ulegają niezmiennemu napięciu; -przy napięciu mięśni rzędu 5%siły max może wystąpić krańcowy stopień zmęczenia; OBCIĄŻENIA PSYCHICZNE I ŚRODOWISKIEM SPOŁĘCZNYM: -przyjęcie inf –podejmowanie decyzji –niebezpieczne warunki pracy – stres psychospołeczny Graniczna wartość aktywności psychicznej zależy: -konstrukcji i właściwości systemu nerwowego; -doświadczenia; -kwalifikacji; -stanu zdrowia; -motywacji Im wyższe obciążenie psych tym czas efektywnej aktywności jest krótszy a skutki dla org bardziej odczuwalne Charakterystyka pracy umysłowej: odbiór inf przetwarzanie inf podjęcie decyzji wykonanie czynności Obciążenie psychiczne – suma obciążeń występujących we wszystkich etapach pracy; powinno być badane przy -monotypowości pracy (powt się czynności manualne lub myślowe) -monotonii pracy (napływ takich samych lub podobnych czynności) Odbiór informacjibodźce sygnalizacyjne(świetlne, dźwiękowe zapachowe czuciowe itp.)-ilość napływających inf; -złożoność zmienność jednoznaczność ciągłość gdy sygnałów za dużo – człowiek może odebrać tylko ich część –gdy za mało – wymaga stalej gotowości DROGA WZROKOWA gdy: wiadomość zlożona –wiadomość dluga – wiadomość będzie wykorzystywana później –wiad dotyczy zdarzen w przestrzeni –wiad wymaga natychmiastowego działania –narząd słuchu jest przeciążony –otoczenie jest zbyt hałaśliwe –praca nie wymaga zmian usytuowania stanowiska pracy DROGA SLUCHOWA gdy: wiadomość prosta –wiadomość krótka – wiad nie musi być wykorzystana później –wiad dot zdarzeń w czasie Sluch jest bardziej odporny na zmęcznie niż wzrok Czas reakcji na sygnaly słuchowe jest krótszy niż na wzrokowe Przetwarzanie inf zależy od kompetencji, umiejętności, wiedzy i dośw. Podejmowanie decyzji – przy częstym podejmowaniu decyzji i wydłużającego się okresu trwania tego stanu dochodzi do odczuwania PRESJI STRESOWEJ DECYZJE GRUPOWE PLUSY+*różnorodność pomysłów *możliwość gromadzenia dodatkowych inf (zespół wie więcej)*zespół mobilizuje (ambitni się chcą pokazać) *możliwość weryfikacji rozwiązań(wyjaśnienei innym pomaga zrozumieć) *zespół łagodzi napięcia emocjonalne MINUSY *syndrom grupowego myślenia(w grupie decyzje poniżej własnych możliwośći bo ma się wyjebane) *odpowiedzialność grupowa METODY BADANIA obciążenia org 1)PSYCHOLOGICZNE – testy pozwalające na ocenę zmian w poziomie koncentracji o róż. Poach dnia Zadanie dodatkowe daje się do wykonania w celu zbadania rezerw u danego człowieka. 2)FIZJOLOGICZNE – mierniki charakteryz zmiany ZMĘCZENIE – spadek zdolności do pracy; jest stopniowe Objawy:*zmniejszenie koncentracji *utrudnione myślenie(przerwy w wątku myślowym) *spowolnienei i osłabienie postrzegania *spadek motywacji do pracy *zaburzenia emocjonalne (apatia i rozdrażnienie) Wyczerpanie – skrajne zmęczenie – występuje gdy wydatkowana ilość energii przewyższa możliwości org. Objawy: drżenie mięśniowe * nudności *powiększenie wątroby ZNUŻENIE-występuje przy b. małym wysiłku przy jednoczesnym braku zaangażowania emocjonalnego. Znużeniezmęczenie podostrezm.ostreprzewlekłewyczerpanie WYDAJNOŚĆ Najbardziej wydajni jesteśmy między 2 a 3 godz pracy, w połowie dnia jest dołek, między 6a7jest drugi szczyt(dużo niższy niż pierwszy) potem spada i w 8. godz jest masakra. Około godz 18 znowu szczytujemy i spada później na maxa, o 3dół w chuj a potem rośnie i się powtarza W ciągu roku najlepiej styczeń a najgorzej lipiec; w ciągu tyg najlepiej środa najgorzej poniedziałek PRZERWY: stanowisko Fiz. 15% a ciężkie 20-30% czasu pracy; lepiej krótsze a częściej niż jedna długa Choroby wywołane przez stres: miażdzyca, otyłość, cukrzyca, gruźlica, nowotwory, nadciśnienie, choroba wieńcowa, depresje, stany lękowe, bezsenność, zspł przewlekłego zmęc OBCIĄŻENIA MATERIALNYM ŚRODOWISKIEM PRACY: *Mikroklimat: temp, wilgotność, ruch pow. *zanieczyszczenia pylami i subst toksycznymi *halas *wibracja *oświetlenie *prąd elektr. Nie możemy wszystkich wyeliminować a jeden może nam bardzo skomplikowac życie MIKROKLIMAT *naturalny *sztuczny - wpływa na: samopoczucie, sprawność fiz i umysł, wydajność pracy, stan zdrowa Postrzeganie mikroklimatu zależy od: odporności org, stanu zdrowia, przyzwyczajenia (mi w koszulce gorąco Tobie zimno)