You are on page 1of 1

Nderek Dewi Maria

1=E

4/4

S:

5

3

A:

7<

1

T:

5

3

``
. 5
``
. 3
``
. 5

6

7

1>

.

5

3

4

4

2

3

.

3

1/

2

6

5

5

.

5

6

4

1. Nde rek de- wi Ma- ri
2. Nadyan manah ge- te
3. Menggahsaking
a- pes

S:

2

2

A:

7<

7<

T:

2

2

``
. 5
``
. 7<
``
. 3

-

S:
A:
T:

``
2 3 4
``
7< 1 2
``
2 3 2

``
. 3
``
. 1
``
. 1/

4/

5

6

7

1

2

7<

4

3

4

4/

5

4

5

2

2

5

7<

7<

7<

2

2

5

``
. 4
``
. 7<
``
. 4

1. Kanjeng Ra- tu ing swar
2. Wit Sang Pu- tri Mari 3. U- ger - i- pun nye nyu-

5

2

3

.

.

1

7<

1

.

.

1

2

3

.

.

a tam- tu geng kan ma- nah
ra di- pun go- da se- tan
nya ngantos ke- lu se- tan

6

to1. Mboten yen ku- wa
2. Nanging ba tos enget3. Mboten yen ta ngan to-

``
. 6
``
. 2
``
. 2

``
. 7
``
. 5
``
. 7

1>
6
6

``
. 6
``
. 4
``
. 6

5

4/

5

.

.

5

4

3

.

.

1>

2>

5

.

.

so i- bu njangkung tansah
nya won ten pi- tu- lu- ngan
sa klan tur ba- bar pi- san

3

5

1>

5

4

3

3

.

2

1

2

3

3

2

1

1

.

7<

5

5

1>

5

4

5

5

.

5

ga am- ba su- ma- rah sam
a mangsa te- ga a- niwun I- bu tam- tu te- tu
``
. 5
``
. 3
``
. 5
``
. 3

S:

3

3

.

1

5

5

.

3

.

6

A:

7<

7<

.

1

3

3

.

1

.

4

T:

5

5

.

3

5

5

.

6

.

6

B:

1

1

.

1

1

7<

.

1

.

4

1 - 3 Sang De

-

wi Sang De

-

wi

S:

5

5

.

3

1>

1>

.

6

.

5

3

4

2

A:

2

3

.

1

3

3

.

4

.

3

1

2

T:

3

3

.

1

5

5

.

6

.

5

5

B:

1

1

.

1

1

3

.

4

.

7<

7<

-

wi Sang De

-

wi

1 - 3 Sang De

Nderek Dewi Maria

- yo
- lar
- lung

4

3

2

.

.

2

1

7<

.

.

6

1>

7

.

.

6<

1

5<

.

.

1

.

.

7<

1

.

.

4

2

1

.

.

6<

5<

1

.

.

Manges- to- no- no

Manges- to- no- no