You are on page 1of 1

Ahli kumpulan: Taufiq Amirullah Zubir Razip Hanis Izzati Khairunnisa

Ciri-ciri persamaan dan perbezaan perkembangan kognitif mengikut teori tokoh
persamaan PIAGET Pengalaman sosial: Perkembangan kognitif juga dipengaruhi oleh pergaulan individu dengan orang-orang di persekitaran VYGOTSKY pemikiran kanak-kanak akan berkembang akibat daripada pergaulan dengan orang lain NATIVIST CHOMSKY dimana kanak-kanak perlu mendapatkan model pembelajaran bahasa daripada orang lain sejak kecil lagi perbezaan PIAGET proses mengorganisasi, mengasimilasi dan mengakomodasi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk mencapai keseimbangan VYGOTSKY Peringkat perkembangan kognitif individu berlaku dalam dua peringkat iaitu social dan individu NATIVIST CHOMSKY Meskipun pengetahuan yang ada di dalam diri kanak-kanak tidak mendapatkan banyak rangsangan, kanak-kanak akan tetap dapat mempelajarinya