MASMATIK

JPN PERAK

Membahagi nombor perpuluhan dengan nombor bulat

Contoh 1
Tukarkan ke
bentuk lazim

0.18 ÷ 6 =
Letakkan titik
perpuluhan

.
6 ) 0.18
0.03
6 ) 0.18
0
1
0
18
18
00
27

Jalankan
operasi
bahagi

MASMATIK

JPN PERAK

Membahagi nombor perpuluhan dengan nombor bulat

Tukarkan ke
bentuk lazim

12.16 ÷ 4 =
Letakkan titik
perpuluhan

.
4 ) 12.16
3.04
6 ) 12.16
12
01
0
16
16
00
28

Jalankan
operasi
bahagi

MASMATIK

JPN PERAK

Membahagi nombor perpuluhan dengan nombor bulat

Latihan
1

18.69

÷ 3 =

6

16.72 ÷ 8 =

2

41.13 ÷ 9 =

7

0.4 ÷ 5 =

3

48.06 ÷ 6 =

8

1.52 ÷ 8 =

4

27.76 ÷ 8 =

9

3.06 ÷ 9 =

5

32.48 ÷ 4 =

10

24.64 ÷ 7 =

29

MASMATIK

JPN PERAK

11 3.41 ÷ 9 =

16

20.86 ÷ 7 =

12 18.54 ÷ 6 =

17

11.76 ÷ 8 =

13 28.72 ÷ 4 =

18

31.65 ÷ 5 =

14 11.07 ÷ 9 =

19

42.24 ÷ 6 =

15 36.04 ÷ 4 =

20

63.63 ÷ 7 =

30

MASMATIK

JPN PERAK

31

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful