You are on page 1of 1

zaterdag 11 februari 2012

HC

STAD & REGIO

13

WONEN huis, tuin & keuken
BERT HESSELINK

Anarchieopdewoningmarkt
De schrik van planologen en gemeentelijke regelneven wordt realiteit in Den Haag: bouwen zonder regels. Hagenaars mogen op 69 kavels in de stad hun eigen droomhuis achter de duinen realiseren. Alle regels overboord en de macht aan de consument. Hagenaars krijgen de kans om een eigen stukje Den Haag te maken. Als dat maar goed gaat.
De economische crisis noopt tot creativiteit. Op zoek naar andere manieren en middelen om ambities te verwezenlijken. In het Haagse stadhuis ging de afgelopen maanden bijna dagelijks een grote rode streep door weer een bouwproject in de stad. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kregen het, vaak door gebrek aan financiering, niet voor elkaar om afgesproken plannen uit te voeren. Het ene na het andere bouwplan kwam terug bij de gemeente. Wethouder Marnix Norder (PvdA, wonen) kon met zijn mensen opnieuw aan de slag om die lege plekken in te vullen. En natuurlijk het liefst met woningen, want daar heeft Den Haag behoefte aan. Als corporatie en projectontwikkelaars het door de zware economische tijden even laten afweten, ligt het antwoord voor de hand: laat de mensen het zelf doen. Weg met de projectontwikkelaars, geen productiebouw meer en straten vol blokken met dezelfde woningen; de macht aan het individu. In navolging van bijvoorbeeld Almere, Amsterdam en Leiden is het in Den Haag nu ook mogelijk om helemaal je eigen huis te bouwen. Wie wil dat nu niet: bouwgrond in de stad voor een prikkie en je eigen huis ontwerpen en bouwen. Een fantastische uitdaging, maar er zijn ook valkuilen.

Wie gaat hier bouwen? Wethouder Marnix Norder (r.) en projectleider Hans Sparreboom op een kavel aan de Beetsstraat. FOTO FRANK JANSEN

Hans Sparreboom

‘Misschien liggen mensen voor de deur bij start verkoop’
Het was de bedoeling dat woningcorporatie Vestia op die plek een woonzorgcomplex zou bouwen, maar de corporatie trok zich terug. De consument mag er nu zijn gang gaan en dat baart Kok zorgen. „Als architect ben ik een groot voorstander van flexibilisering,’’ zegt Kok. „Maar of het overboord gooien van alle regels de juiste weg is, weet ik niet.’’ Kok vindt de houding van de gemeente ‘te gemakzuchtig’. De kopers worden volgens hem opgescheept met een probleem. „Zij moeten het hele bouwproces zelf doen. Met alle gevolgen van dien.” In zijn ogen heeft de gemeente ook een stedenbouwkundige verantwoordelijkheid als het gaat om de kwaliteit van de woningbouw. „Daar moet je als stad zorg voor willen hebben en dat geeft Den Haag nu weg,’’ zegt Kok. De architect vindt ‘vooral de proceskant van het zelfbouwplan slecht doordacht’.
Erasmushove in Escamp. Beetsstraat in Spoorwijk.

SPANNEND
Wethouder Norder noemt de ingeslagen weg vooral ‘spannend’. ,,Ik ben echt heel benieuwd hoe mensen de kavels in gaan vullen,’’ zegt de wethouder. Volgens hem gaat het om een hele andere manier van denken. ,,Het gaat om de kunst van het loslaten.’’ Juist dat loslaten kan in de praktijk nog wel eens tot problemen leiden, verwacht architect Koos Kok van het Rotterdamse bureau MASSA. Kok is met zijn bureau verantwoordelijk voor de stadsvernieuwing in Spoorwijk. In grote delen van de wijk staan nu woningen die door hem zijn ontworpen en bedacht. Enkele plekken in de wijk staan nog leeg. Kok wil ook graag die plekken vullen om zo de vernieuwing in Spoorwijk netjes af te maken. Op een van die lege plekken in de wijk, in de Beetsstraat, biedt de gemeente nu tien kavels te koop aan.

Gele Lis in Ypenburg.

buren er precies uit komt te zien. Je moet ook houden van een eigen stijl en van een bijzondere straat,’’ schetst Sancisi het profiel van de ideale zelfbouwer. Op de website van Wikaza kunnen kopers van kavels met elkaar in contact komen om afspraken te maken over de bouw van de woningen. ,,Door dingen samen te doen kunnen kopers veel geld besparen. Wij adviseren kopers dan ook altijd om de krachten te bundelen en gezamenlijk op te trekken,’’ zegt Sancisi. Zijn website is er overigens niet alleen voor zelfbouwers, maar ook voor mensen die de kavelbezitters kunnen helpen. Architecten zoals Kok kunnen via de site hun diensten aanbieden.

ticulieren een kavel kopen, er is ook ruimte voor groepen om initiatieven te ontplooien. Igor Sancisi van Wikaza ziet nog een mogelijkheid voor zelfbouw die nu in Den Haag nog niet wordt gebruikt. ,,Den Haag heeft nu kavels voor particulieren en groepen en kluswoningen. Een andere mogelijkheid van zelfbouwen is bijvoorbeeld om groepen mensen de mogelijkheid te bieden om leegstaande kantoorpanden om te bouwen tot woningen.’’ Zo ver is Den Haag nog niet, maar nu de anarchie op de woningmarkt is losgebarsten behoort binnenkort mogelijk alles tot de mogelijkheden.

Kavelwinkel in stadhuis
In de kelder van het stadhuis aan het Spui heeft de gemeente Den Haag een kavelwinkel ingericht. Hier kunnen particulieren informatie inwinnen over de kavels die te koop zijn. Zij kunnen kiezen uit vier locaties: de Beetsstraat in Spoorwijk, Gele Lis in Ypenburg, Erasmushove in Escamp en de Waldorpstraat in Laakhaven West. De prijzen van de kavels variëren van 31.500 euro tot 270.000 euro. Naast de 69 kavels heeft de gemeente ook zeven kluswoningen beschikbaar in de binnenstad. Ook over deze woningen is alle informatie te vinden in de kavelwinkel, die dagelijks is geopend van 13.00 tot 18.00 uur.

VOOR DE DEUR
Waldorpstraat in Laakhaven.

SAMEN ONTWERPEN
Kok wil nu proberen om met de kopers van de kavels in Spoorwijk in contact te komen om samen woningen te ontwerpen die nog enigszins passen in de omgeving. ,,Dat is van groot belang, want woningen moeten hun waarde blijven houden. Dat doen ze vooral als ze passen in de omgeving waar ze staan.’’ Kok denkt

dus graag mee. Veel particuliere kavelkopers zullen blij zijn met deskundige hulp, weet ook Igor Sancisi van het zelfbouwplatform op internet Wikaza. De gemeente heeft de hulp van Wikaza ingeroepen bij het zelfbouwexperiment. „Zelfbouwen is iets voor avonturiers,’’ aldus Sancisi. ,,Je moet er tegen kunnen dat je niet weet hoe het huis van de

Hans Sparreboom, de projectleider van het Haagse zelfbouwprogramma, rekent ook op dergelijke samenwerkingen. ,,Wij zijn heel benieuwd om te zien hoe het verloopt.’’ De verkoop van de kavels start op 10 maart. „Misschien liggen de mensen die nacht wel voor de deur om er ‘s ochtends bij de start van de verkoop als eerste bij te zijn,’’ droomt Sparreboom. Overigens kunnen niet alleen par-