Tanah terbentuk dari hasil luluhawa batuan sama ada secara fizikal atau kimia.

Luluhawa fizikal menyebabkan penyepaian batuan kepada saiz zarah yang lebih kecil. Agenagen luluhawa fizikal termasuklah tindakan fros, perubahan suhu, hakisan dan aktiviti tumbuhan, haiwan dan manusia. Luluhawa kimia menyebabkan penguraian bahan-bahan mineral di dalam batuan secara pengoksidaan, penurunan, pengkarbonan dan proses-proses kimia lain. Berdasarkan proses-proses luluhawa batuan ini tanah dibahagikan kepada tiga

jenis iaitu tanah organik, tanah baki dan tanah terangkut. Tanah organik merupakan tanah lapisan atas yang terdapat pada permukaan bumi. Ia mengandungi bahan-bahan organik dan ketebalan tanah ini biasanya tidak melebihi 500 mm. Tanah ini hendaklah disingkirkan terlebih dahulu sebelum sebarang projek pembinaan dijalankan. Walau bagaimana pun tanah organik ini amat penting untuk pertanian. Contoh tanah organik ialah tanah gambut. Tanah baki terbentuk melalui proses luluhawa apabila batuan asal mengalami tindakan mekanikal dan kimia dan tanah tersebut kurang berupaya untuk bergerak. Ia terjadi apabila kadar

luluhawa melebihi kadar di mana tanah tersebut diangkut oleh agen-agen hakisan. Sekiranya batuan asal merupakan batuan igneus dan metamorfisis, maka julat saiz tanah yang terhasil ialah dari kelodak hingga kerikil. Laterit pula terbentuk daripada batu kapur yang mengalami tindakan air hujan yang menguraikan bahan batuan yang boleh larut dan meninggalkan hidroksida besi dan hidroksida aluminium yang tidak larut. Tanah terangkut pula Tanah jenis ini merupakan tanah yang diangkut oleh agen hakisan sama ada air, angin, glasier atau graviti. Tanah yang diangkut oleh air akan menghasilkan kerikil, pasir, kelodak dan tanah liat. Apabila halaju air sungai berkurangan, zarah-zarah tanah yang dibawa air akan mendap. Mendapan tersebut akan dimulai oleh zarah-zarah tanah yang lebih besar dan berat. Oleh itu kerikil dan pasir biasanya terdapat di bahagian hulu sungai, manakala kelodak dan tanah liat terdapat di bahagian hilir sungai. Tanah yang dipindahkan oleh graviti merupakan tanah runtuh, batu runtuh dan aliran lumpur. Tanah loes pula adalah tanah yang di pindahkan oleh angin.

Pengenapan terhadap tanah liat lembut. Pengenapan struktur di kawasan tanah liat lembut merupakan satu masalah utama yang terpaksa dihadapi oleh kebanyakan jurutera. Dari kajian dilakukan kebanyakan agihan tanah liat lembut di asia tenggara adalah kawasan delta dan pinggir pantai.

Kebanyakan tanah adalah termampat kandungan isipadunya apabila tegasan yang berbeza dikenakan. Ini akan menyebabkan pengenapan berlaku. Beberapa pendapat tentang bagaimana atau sebab berlakunya enapan telah

Ia terjadi disebabkan oleh kecerunan hidraulik oleh lebihan tekanan air liang yang terhasil bila beban dikenakan. Sekiranya tanah tersebut adalah tepu maka ubahbentuk adalah tetap terhadap isipadu. Beliau berpendapat bahawa enapan terjadi akibat dari pengurangan kandungan air dalam tanah liat terssebut. y Enapan serta merta ( immediate settlement) Pengenapan ini berlaku sebaik sahaja beban dikenakan atau sekurang-kurangnya 7 hari pembebanan. b) Beban kenaan diatas tanah liat lembut seperti aktiviti penambakan tanah. Antaranya dalam tahun 1918. c) Aktiviti pembinaan yang bersebelahan seperti pembinaan terowong. Ini akan menyebabkan air dikeluarkan dari tanah semasa peningkatan tegasan dipindahkan kepada rangka tanah tersebut. d) Kegagalan sistem asas yang direkabentuk. Antaranya ialah:a) Pengurangan paras air bumi apabila air tersebut dipam keluar. e) Pengaruh daripada lembapan ke atas tumbuhan dan perubahan isipadu tanah liat tersebut. Pengkelasan pengenapan. pengorekan tanah dan penanaman cerucuk. Ake Virgin iatitu seorang jurukur dari Sweden telah mendapati berlakunya enapan pada lapisan tanah liat yang tebal. Sedikit penyaliran akan berlaku sekiranya tanah liat tersebut mempunyai sifat kebolehtelapan yang rendah. Ini menyebabkan partikel partikelnya menjadi rapat antara satu sama lain. beban dari struktur yang dibina seperti tangki penyimpan.dikemukakan. pembinaan banteng. . Secara umumnya kebanyakan kawasan di dunia telah sependapat mengatakan bahawa pengenapan struktur di kawasan tanah liat lembut adalah disebabkan oleh faktor. bangunan dan sebagainya. y Enapan mampatan sekunder (secondary compression settlement) Merupkan bahagian utama yang akan berlaku apabila keseluruhan kepentingan pelepasan berlaku terhadap lebihan tekanan liang. Apabila beban di agihkan daripada sesuatu struktur dan seterusnya dikenakan keatas strata tanah yang lembut maka beberapa kompenan pengenapan akan berlaku. Di dalam praktik. y Enapan pengukuhan ( consilodation settlement) Pengenapan ini mungkin mengambil masa yang agak lama seperti berbulan bulan atau mungkin juga memakan masa selama beberapa tahun. Ini disebabkan oleh keterikan ricih dibawah kawasan yang dibebankan. Pengenapan ini terbahagi kepada 3 kompenan. seringkali anggapan yang dibuat terhadap enapan mampatan sekunder ialah ia tidak akan berlaku sehingga enapan primary belaku sepenuhnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful