http://www.curentul.ro/2009/index.php/2008123121218/Actualitate/Adevarul-despreEminescu-la-120-de-ani-de-la-ucidere.

html Adevărul despre Eminescu – la 120 de ani de la ucidere Scris de George Roncea

2009 este anul deşteptării, un an aflat sub semnul Eminescu. Au trecut o sută şi douăzeci de ani de la moartea sa. Pentru prima oară însă, circumstanţele reale ale morţii sale sunt puse în discuţie publică iar conturul activităţii sale politice şi jurnalistice este luat în calcul pentru a desluşi dispariţia sa abruptă. Puţină lume ştie cum a murit Eminescu: lovit în cap în timp ce cânta "Deşteaptă-te române"! Manualele şcolare sunt pline de parascovenii despre Eminescu dar omit astfel de mici "amănunte" continuând perseverent să descrie circumstanţa morţii lui Eminescu ca urmare a îmbolnăvirii acestuia de o boală venerică. Cine sunt aceia care perpetuează falsul şi alimentează mituri mincinoase pe seama lui Mihai Eminescu? Ce fel de profesori de limba română predau tâmpenii peste tâmpenii pe seama lui Eminescu, copiilor? Cine le-a dat diplome, cine îi girează, cine le scrie manualele? Cine sunt aceia care se fac vinovaţi de risipirea zestrei lăsată de acesta? Ce fel de stat este statul român care recompensează detractorii lui Eminescu şi pune la loc de cinste falsificatorii memoriei acestuia?

Tendinţa detractorilor este de a-l coborî în planul discutabilului şi al disputabilului. Negaţia şi denigrarea, “demitizarea” şi “prelucrarea” lui Eminescu din ultima perioadă este însă expresia unui alt tip de apetit critic, generat şi coordinat de o grupare descalificată moral dar totodată dominantă, încă, din punct de vedere politic. Eminescu ba nu ar fi fost suficient de creştin ortodox, ba nu ar fi meritat să fie numit poet naţional, ba nu era “politicaly corect”, ba aşa ba pe dincolo. Pe undeva tot răul este spre bine, pozitivarea negativităţii funcţionează şi (mai ales) în “cazul Eminescu”. Punerea sub semnul întrebării a valorii, chiar negaţia şi contestarea lui Eminescu are şi o parte pozitivă deoarece până la urmă îl întăreşte. Critica valorii instituţionalizate este utilă în sine fie şi pentru că astfel are loc testarea trăiniciei scării de valori. Faptul că o operă ajunge, periodic, obiect de contestaţie se încadreaza în ciclul firesc al "ajustărilor" contemporaneităţii.

Eminescu a trecut cu bine prin toate aceste încercări. Chiar sub aspect comercial, Eminescu a rămas în top, producându-se mai mulţi bani din re-re-editările sale decât din toate operele cumulate ale întregii bresle scriitoriceşti din România, pe parcursul ultimului secol. În cei peste 150 de ani de circulaţie neintrerupta, numele său nu s-a estompat nicio clipă. Singurul reper serios de evaluare a circulaţiei numelui lui Eminescu este chiar biblioteca Eminescu, constituită la Botoşani, din donaţia renumitului bibliofil Ion. C. Rogojanu, care include 8.000 de titluri de cărţi de şi despre Eminescu, la care se vor adăuga, alte (cel puţin) 7.000 de volume. Au apărut şi vor mai apare mii de cărţi, ale multor mii de autori care l-au adjudecat sau l-au judecat, l-au contestat, refuzat, criticat.

„Sacrificarea” lui Eminescu, re-executarea sa simbolică, re-aducerea sa la starea de cadavru este însă cu totul altceva. Tipologia curentului contestatar dirijat de la nivel de stat din ultima perioadă este diferită tocmai deoarece este executată de persoane politice cu poziţii nu doar în viaţa literară ci şi, mai ales, în stat sau în instituţii ce ţin de statul român. Este o formă de reeditare a asasinatului său – realizat tot de “persoane de stat” - precedat de moartea civilă. Eminescu este ţinta, şi astăzi, a unui curent aşa zis “progresist” izvorât de fapt din catacombe ideologice care încearcă să-l împingă la o periferie a istoriei şi culturii româneşti. O tentativă demolatoare colectivă, dar care îşi are originea într-un centru ideocratic comun, forţează schimbarea orizontului de

receptare a lui Eminescu. Instanţe culturale, literare şi politice cu platformă de audienţă cum ar fi criticul literar şi amploaiatul MAE Nicolae Manolescu, îndeamnă la renunţarea omologării naţionale a lui Eminescu. Dezavuare, demitizare, reconsiderare, negaţie sunt noii vectori normativi ai discursului “oficial” despre Eminescu. – cadavrul…

Eminescu

Însă purtătorul de cuvânt al “ideilor progresiste”, totodată reprezentant la nivel de stat al canonului oficial, este actualul şef al ICR, H.R.Patapievici. Acesta consemna în câteva fraze cheie, următoarele consideraţii despre modelul Eminescu într-un cunoscut articol scris în 2002 şi dedicat "Inactualităţii lui Eminescu", reluat (respectiv asumat şi întărit) şi mai recent, în 2006:

“Ca poet naţional Eminescu nu mai poate supravieţui, deoarece noi azi ieşim din zodia naţionalului” “Eminescu nu mai e la modă, deoarece nu mai “dă bine”” “înţelegem amploarea prăbuşirii cotei lui Eminescu la bursa valorilor proclamate la lumina zilei” “azi, Eminescu a devenit suspect” “patul lui Procust al noului canon importat din “ţările progresiste” a arătat fără dubiu că fostul poet naţional al României clasice e “politic incorect” “Din punct de vedere politic, Eminescu pare a fi irecuperabil” “Eminescu nu ne mai poate apărea decât ca exasperant de învechit” “cultura română din ultimii ani, în lupta pentru integrare euroatlantică, nu doreşte decât să scape de tot ce este învechit adică să fie progresistă” “Pentru nevoia de chip nou a tinerilor care în cultura română de azi doresc să-şi facă un nume bine văzut înafară, Eminescu joacă rolul cadavrului din debara

”Sintagma utilizată de Patapievici, “cadavru din debara” pleacă de la expresia, folosită “în ţările progresiste”, “ skeleton from the closet”, cu sensul de secret stânjenitor. De expresia “corps in the closet” nu am auzit încă. Există însă sintagma “cadavru politic” şi mi se pare destul de plauzibilă ipoteza clivajului de sensuri (intenţionat sau nu), mai ales având în vedere faptul că accentul pus asupra temei politice în textul “manifest” al viitorului secretar de stat pus de administraţia prezidenţială să reprezinte cultura României în lume. Compunerea imaginii Eminescu-cadavru spune, intertexual, poate mult mai mult decât a intenţionat autorul. Vocaţia excremenţială din textele de debut ale lui Patapievici se rafinează aici, intervenind o subtilă abordare exegetică necromaniacă. Concepţia de abordare a tezei este tot în cheie politică, de aici şi invocarea integrării euro-atlantice, un proces profund politic şi de siguranţă naţională, nu cultural. Un “text manifest” similar în concluzii aparţine lui Cristian Preda, tot amploaiat al mai multor administraţii prezidenţiale. Cristian Preda s-a afirmat mai din timp decât Patapievici, în 1998, în Dilema, publicaţia ministrului de externe al României, Andrei Pleşu. "Eminescu trebuie contestat şi demitizat, dar nu pentru rudimentele sale de gândire politică. Din acest punct de vedere, el este realmente nul. Nu ai obiect". Mai putin iscusit decât Patapievici, Preda nu s-a gândit să introducă şi „cestiunea siguranţei naţionale” în ecuaţia Eminescu poate şi deoarece NATO era încă o fata morgana la vremea aceea, pentru România „progresistă”.

Modelul Eminescu ar fi deci, pentru epoca noastră, din punct de vedere cultural şi politic, inadecvat, “irecuperabil”, “suspect”, “învechit”, “nul”, iar junii şi junicile care vor nume “afară”, care aspiră la sincronie europeană, au nevoie de alte modele, de succes, nu cadaverice. Am aflat de curând şi care ar fi modelele “adecvate”, “euro-atlantice”, propuse de Patapievici, iar “sincronia” culturală invocată a fost confirmată public prin scandalurile de anul trecut legate de finanţarea de către ICR a unor juni dedicaţi pornografiei şi

promovării simbolisticii anticreştine. În plan cultural, ne-am lămurit asupra “chipului nou a tinerilor care în cultura română de azi doresc să-şi facă un nume”. Chiar şi-au făcut un fel de nume, junii “progresişti” ai lui Patapievici.

În plan politic, “sincronia”, adecvarea clasei politice actuale, conformă în întregime “noului canon importat din “ţările progresiste”, s-a vădit elocvent la alegerile recente din 2008 când din 18,3 milioane de români cu drept de vot au participat la vot doar 7 milioane, cea mai scăzută rată de participare din perioada postcomunistă a României. Dacă ar fi fost cuprinşi şi cei 12 milioane de români dinafara graniţelor între cetăţenii cu drept de vot probabil că ar fi fost şi mai grăitoare amendarea de către popor a actualei clase politice, cu tot cu modelele “bine văzute afară”.

Chipul nou al clasei politice actuale, “înnoite”, “progresiste”, integrată euro-atlantic şi pe drept cuvânt ieşită din zodia naţionalului, cuprinde parlamentari infractori, excroci, derbedei, securişti, foşti comunişti ba chiar şi un caz de căcănar/gunoier-şef/om politic de succes.

Acesta este referenţialul politic al unor Patapievici/Preda/Pleşu, ei înşişi, de altfel, tot oameni politici, stipendiaţi cu poziţii politice în calitatea lor de noi formatori ai bursei de valori cultural-politice. “Bursa” unde s-au “tranzacţionat” cel mai intens valorile conforme “noului canon importat din “ţările progresiste” este pe Calea Victoriei, respectiv sediul GDS, instituţie fondată de fostul comisar bolşevic Silviu Brucan. Aici a fost instalat “patul lui Procust” invocat de Patapievici. Racordurile mitologice pot juca feste celor care se folosesc de ele. Cu sau fără voie, invocarea eliminării lui Eminescu prin utilizarea de către Patapievici a imaginii “patului lui Procust al noului canon” spune totul despre ucenicii, calfele şi “meşterii” (Maeştrii) noului canon. Procust, se ştie, era un bandit, cam sadic si diabolic, un torţionar mitologic, devenit simbol al sistemului abuziv de încadrare (prin mutilare) în tipare ideologice. Patapievici, Preda, sunt doar porta-voci ideologice. Maiştrii cu funcţii comisariale stau mai la fereală, meşteresc prin fundaţii pretins (nou) europene. şi sfârşitul “noului canon” politic

Procust

Teza trâmbiţată zgomotos de comisarii lui Procust, a inadecvării cultural politice a modelului Eminescu, invocarea chiar a dezacordului dintre obiectivele de siguranţă naţională (integrarea în NATO) şi modelul politic eminescian se dovedeşte a fi, astăzi, doar o simplă gogomănie. Cel mai important factor de ameninţare la adresa siguranţei naţionale, o spun chiar rapoartele SRI, au fost chiar oamenii politici, clasa politică “progresistă” din care au făcut şi fac parte învăţăceii şi alumnii GDS-ului procustian. Jefuirea patrimoniului naţional, distrugerea sistemului de învăţământ (certificată de nivelul precar al generaţiilor ieşite de pe băncile şcolilor), fărâmiţarea coeziunii sociale şi naţionale, impunerea unor standarde anticreştine în sânul societăţii româneşti (vezi interzicerea icoanelor, finanţarea pornografiei cu accente sataniste) sunt “opere” ale clasei politice, îndrumată ideologic, comisarial, de maeştrii “noului canon”, de “progresiştii” patului lui Procust. La rândul lor, comisarii GDS-ului sunt finanţaţi chiar de noii moguli ai sistemului la care au pus umărul, pe care l-au avizat şi certificat.

Sistem politic “bine văzut înafară”, dar care a fost acum, iată, invalidat “înăuntru”, chiar de alegători – de marea majoritate a poporului român. Poporul român a arătat fără dubiu că sistemul noului canon politic invocat de Patapievici în antiteză faţă de modelul Eminescu este cel care e, cu adevărat, “politic incorect”.

“Nefiind oameni vrednici cari să constituie clasa de mijloc, scaunele instituţionale existente le-au umplut caraghioşii şi haimanalele, oamenii a căror muncă şi inteligenţă nu plăteşte un ban roşu, stîrpiturile, plebea intelectuală şi morală. Arionii de tot soiul,

oamenii cari riscă tot pentru că n-au ce pierde, tot ce-i mai de rînd şi mai înjosit în oraşele poporului românesc (...)

Ţărani? Nu sînt. Proprietari nu, învăţaţi nici cît negrul sub unghie, fabricanţi – numai de palavre, meseriaşi nu, breaslă cinstită n-au, ce sînt dar? Uzurpatori, demagogi, capete deşerte, leneşi cari trăiesc din sudoarea poporului fără a o compensa prin nimic, ciocoi boieraşi şi fudui(...)

Oameni de stat cari nu pot justifica nici săvîrşirea şcoalei primare, advocaţi fără ştirea lui Dumnezeu, pictori orbi şi sculptori fără de mîni, generali cari nu ştiu citi o hartă, subprefecţi ieşiţi din puşcărie, legiutori recrutaţi dintre stîlpi de cafenele, jucători de cărţi şi oameni cu darul beţiei, caraghioşi care înaintea erei liberale vindeau bilete la cafe chantant, iată banda ocultă care guvernează azi Români” (art. Icoane vechi şi icoane noi, în Timpul, nr. 11, dec. 1877, Opere, X, p.19 şi 110)

“Arionii”, la care se referă Eminescu, indică o tipologie inspirată de figura unui om politic contemporan cu ziaristul, ministrul cultelor şi instrucţiunii publice, Virgil Arion, cel care a avut un rol important, ulterior morţii lui Eminescu, în stigmatizarea ziaristicii eminesciene prin ruperea în două a operei eminesciene, cu aruncarea la coş, ca netrebuitoare, a ziaristicii. Ministrul Arion a jucat un rol decisiv în această operaţiune de extincţie a circulaţiei operei jurnalistice, deoarece era vizat direct şi cu autoritatea publică pe care a avut-o a instaurat, de fapt, modelul maiorescian al unui Eminescu-poet, diafan, singur, abuzând de cafea, obosit de munca istovitoare ca ziarist etc.

Poate judeca oricine cu uşurinţă “adecvarea” la realitatea de atunci dar şi la actualitatea momentului politic de azi a celui pe care Arionii de azi, Patapievicii şi eiusdem farinae şi l-ar dori mort şi ascuns într-o debara.

Marea majoritatea a românilor a înţeles deja că sistemul ticăloşit a ocupat România iar cadavrele politice care împut aerul României sunt “ticăloşiţi” care se află în băncile Parlamentului, la Preşedinţie, la guvernare. Cât despre scheleţii vechiului sistem nici măcar nu mai stau în debara, ci se afişează la vedere, în posturi “preşedinţi de onoare”, cum e cazul criminalului cu mâinile mânjite de sânge până la cot, Ion Ilici Iliescu. Situaţie care spune totul despre ce înseamnă conceptul onoarei pentru partidul de guvernământ din care face parte.

“Canonul politic” procustian invocat de ciracii lui Procust este un eşec total, un antimodel politic. Deocamdată poporul român nu a aplicat încă metoda lui Tezeu, de “rezolvare” a torţionarului Procust, dar nu este timpul pierdut. Au trecut doar două decenii de la trasul cu arma în stradă. Eminescu

Dosarul

Cei care îl portretizează astăzi pe Eminescu în chip de cadavru îşi asumă astfel, pe cale simbolică, şi nu numai, filiaţii strânse cu cei care şi l-au dorit pe Eminescu cadavru, în epoca sa, cei care l-au şi înlăturat pe Eminescu din viaţa publică, tot în numele culturii politice “progresiste”, invocate în textul lui Patapievici. Un excurs jurnalistic lansat acum doi ani de ziarişti de investigaţie afiliaţi la organizaţia Civic Media, pe tema sfârşitului abrupt a vieţii ziaristului şi omului politic Mihai Eminescu a dat recent roade neaşteptate. Ipoteza lichidării sale fizice a fost lansată ca o temă de anchetă de către ziarişti şi cercetători de marcă care au pornit un demers investigativ dedicat “colegului de breaslă” Mihai Eminescu. Tema de lucru a fost preluată şi urmărită cu o deosebită atenţie pentru cel mai mic detaliu arhivistic şi istoriografic, de filosoful Constantin Barbu care a lansat nu mai puţin de zece volume, ale unei investigaţii analitice complete realizate sub egida Academiei şi Fundaţiilor Mihai Eminescu. "Codul Invers - Arhiva înnebunirii şi uciderii nihilistului Mihai Eminescu",

din însemnările zilnice ale lui Maiorescu şi din ale altor contemporani ai crimei. Mihai Eminescu avea o funcţie publică foarte importantă ca redactor-şef al ziarului Timpul. Maiorescu – la organizarea Partidului Conservator a arătat clar poziţia lui Eminescu: “Cei 10 capi ai lui. Eminescu duce campanii de presă dedicate chestiunii Basarabiei. părţi ale unor note informative secrete din arhivele unor servicii ale ţărilor europene. “Stăpân pe limba neaoşă” şi cu o “neobişnuită căldură sufletească”. prin logică şi verb”. Un astfel de "plan de măsuri" în ce-l priveşte pe militantul societăţii conspirative "Carpaţii" . scria cu patos dar şi cu rigoare scria cu o forţă devastatoare. Scria vibrant. Eminescu a devenit o victimă a regimului politic datorită în principal implicării sale în presă şi politică. Maiorescu notează . că participă la înfiinţarea de instituţii bancare în scop de speculă. ocupaţia sa principală până la sfârşitul vieţii. Oricum este primul ziarist căruia i se pune căluş în gură în această manieră dură. Debutează la Curierul de Iaşi apoi. şi al 11-lea. politicii. Din 1876 devine ziarist profesionist. fragmente din jurnalul şi memoriile regelui Carol I.“Eminescu s-a făcut simţit de cum a intrat în redacţie prin universul de idei al culturii ce acumulase singur. Situaţia sa la ziar devine critică . din 1880 redactor şef şi redactor pe politică până în 1883.Mihai Eminescu – poartă semnătura însuşi împăratului Franz Josef! Deoarece Eminescu era o ţintă de stat.mai mult decât atât – a devenit o problemă (şi o afacere) de Stat. Poliţia. o voce puternică.cum se intitulează seria de volume cuprinde mii de pagini de documente. un spirit radical şi incomod. Cea mai însemnată parte a activităţii sale a fost dedicată gazetăriei. Posteritatea sa a fost deformată şi manevrată de toate regimurile politice care s-au succedat în România. Restabilirea adevărului despre Eminescu este o datorie de onoare a breslei ziariştilor. însemnări în facsimil din Eminescu. Eliminarea sa de pe scena politică s-a datorat unei acţiuni conspirate executate cu profesionalism. demagogia şi logoreea păturii superpuse”. fruntaşii conservatori. Ziaristul Eminescu a fost o ţintă operativă şi a fost urmărit pas cu pas de agenţii secreţi ai Imperiului Austro-Ungar. în iunie 1883. al poliţiei politice şi . care era organ oficial al Partidului Conservator. în 1877 este redactor la Timpul. grăitoare despre sacrificarea sa. Metoda va fi perfecţionată sub comunism. afacerismele. Eminescu însufleţea dezbaterea publică şi totodată izbea necruţător “iresponsabilităţile factorilor politici. domnul Mihai Eminescu. redactor la ziarul Timpul”. În mod brutal. Ca şi mulţi alţi ziarişti Eminescu a intrat în malaxorul aparatului represiv (a fost arestat de opt ori). Eminescu îşi asumă ca pe o profesiune de credinţă lupta pentru România amendând atât liberalii cât şi conservatorii pentru politica de cedarea în interesul marelui capital în chestiuni arzătoare ale timpului. munca sa este întreruptă şi este introdus cu forţa într-un ospiciu. omul politic naţional Eminescu Pe scurt un ziarist de marcă. fotocopii ale originalelor unor acte secrte din arhivele imperiale austro-ungare. sub comanda Puterii de stat îl transformă astfel pe Eminescu într-unul dintre primii deţinuţi politici ai statului modern român. o ameninţare la adresa siguranţei imperiale! Context care dezvăluie un Eminescu geopolitician şi naţionalist implicat în acţiuni conspirative pentru proiectul Daciei Moderne – România Mare. Eminescu a atras una dintre cele mai complexe manevre de dezinformare şi intoxicare specifice domeniului serviciilor speciale. critică aspru Parlamentul pentru înstrăinarea Basarabiei este intransigent atât faţă de politica de opresiune ţaristă (“o adâncă barbarie”) cât şi faţă de cea a Imperiului Austroungar şi totodată îşi acuză colegii.

avea ca sarcină urmărirea pas cu pas mai ales a lui Eminescu. P.” Ca urmare în noiembrie 1881 Eminescu este înlocuit de la conducerea Timpului.n. dar nu în sensul de a admite existenţa unei “Românii iredente”. Haus – Hof . Viena însă atrage ca un magnet şi conservatorii se cuplează cu liberalii – “la ciolan” cum ar zice azi Ion Cristoiu. Sunt înfiltraţi agenţi în preajma lui Eminescu inclusiv în redacţie. comedianţi. Societatea îşi propunea – conform Statutului.în 1880 mai ales după ce atacă proiectul de program al partidului conservator lansat de Maiorescu în care acesta pleda pentru subordonarea intereselor României şi sacrifica românii aflaţi sub puterea Imperiului Austroungar.-Akten. din care rezultă că un anume Lachman. potrivit cărora românii de acolo aşteaptă cu braţele deschise pe fraţii lor”. f. este retrogradat iar noul redactor – şef îl atacă pe Eminescu în chiar ziarul pe care acesta îl condusese.159) Un alt un raport confidenţial către Kalnoky.P Carp.n. redactorul principal al ziarului “Timpul”. care pentru instruirea lor frecventează instituţiile de învăţământ de aici.) următoarele informaţii: subiectul consfătuirii a fost situaţia politică. "Societatea Carpaţii". pach. Scârbit. redactată de ministrul plenipotenţiar al Austro-Ungariei la Bucureşti. Ce suntem. Buc.B. a făcut propunerea de a se încredinţa studenţilor transilvăneni de naţionalitate română. căreia i-a precedat o consfătuire secretă. sarcina pe timpul vacanţei lor în patrie. În contextul notei informative se mai numeşte un agent din vecinătatea imediată a lui Eminescu. (Arhivele St. Sa convenit acolo să se continue lupta împotriva Monarhiei austroungare. nişte eunuci caraghioşi ai marelui Mogul. Câtă vreme guvernele de la Budapesta îi oprimează pe români îngrădind accesul la şcoală şi biserică. Despre aceasta am primit din sursă sigură (ceea ce înseamnă nota unui agent înfiltrat în organizaţie . Se avea însă în vedere situaţia românilor din Imperiul Austro-Ungar. care milita pe faţă pentru ruperea Ardealului de Imperiul Austro-Ungar şi alipirea la Tară dar executa şi acţiuni conspirative.und Staatsarchiv Wien. K. înscrisă de faţadă ca un ONG – “Societatea Carpaţii”. înalt fruntaş conservator devine ambasador al liberalilor la Viena şi cere să i se pună surdină lui Eminescu (într-o scrisoare către Titu Maiorescu îi atrage atenţia: "şi mai potoliţi-l pe Eminescu"). blocând cultivarea limbii materne – apropierea de Imperiu nu este posibilă şi nici recomandabilă avertiza jurnalistul. ţinta serviciilor secrete imperiale Eminescu În 1882 Eminescu participă la fondarea unei organizaţii cu caracter conspirativ. cu zeci de mii de membri. Ernst von Mayr către ministrul Casei imperiale şi ministrul de externe din Viena se raporta: “Societatea “Carpaţilor” a ţinut la 4 iunie o şedinţă publică. redactor la ziarul „Bukarester Tageblatt” şi foarte activ spion austriac. Colecţia xerografii Austria. I. Membrilor li s-a recomandat cea mai mare precauţie. acesta protestează: “Suntem bărbaţi noi sau nişte fameni. ministrul de externe al Austroungariei. Într-o nota informativă secretă din 7 iunie 1882. Eminescu. saltimbanci de uliţă să ne schimbăm opiniile ca cămăşile şi partidul ca cizmele?. CCXXVI/1.189-192. să sprijine orice “întreprindere românească”. informa despre o altă adunare a Societăţii Carpaţii. Informationsburo. care ar fi putut fi chiar vicepreşedintele Societăţii Carpaţii. Săcăreanu.. despre care se scrie negru pe alb că este nici mai mult nici mai puţin decât … spion . să contribuie la formarea opiniei publice în favoarea unei “Dacii Mari”. redactorul adjunct de la “Româna liberă” a dat citire mai multor scrisori din Transilvania adresate lui. era un adevărat partid secret de rezervă. Manifestările organizate de “Societatea Carpaţii” îngrijorau în mod deosebit reprezentanţa diplomatică a Austro-Ungariei în România. Considerată subversivă de serviciile secrete vieneze organizaţia din care făcea parte Eminescu este atent supravegheată.

ambasadorul Austro-Ungariei la Bucureşti. Austro-Ungaria a rupt relaţiile diplomatice cu statul român timp de 48 de ore. Condamnă guvernul liberal pentru politica externă şi internă. în Transilvania societatea “Astra” şi în vechea Românie. fiind intens înfiltrate şi supravegheate. “Bucovina şi Moldova”. agent austro-ungar care avea sub observaţie mişcarea (“iridenta”) ardelenilor din Bucureşti şi ale cărui rapoarte sunt astăzi cunoscute”. În cursul verii Imperiul Austroungar a executat manevre militare în Ardeal pentru intimidarea Regatului României iar presa maghiară perorase pe tema necesităţii anexării Valahiei. la Viena “România jună”. Colecţia arhivelor politice vieneze cuprinde numeroase rapoarte similare cu notele informative care priveau activitatea lui Eminescu. baronul Von Mayr. O notă informativă a baronului von Mayr denunţa articolul lui Eminescu din “Timpul”.) Eminescu avea o statură publică impresionantă şi era perceput drept un cap al conservatorismului dar şi al luptei pentru unitate naţională coordonate ulterior printr-o întreagă reţea de societăţi studenţeşti din oraşe centre universitare din cuprinsul monarhiei Austro-Ungare. G.Ocăşanu şi V. S-a creat un fel de network care avea ca obiectiv direct lupta pentru unitatea politică a românilor. în care soma România să intre în alianţă militară iar Rusia cerea. Totodată cu arestarea şi internarea la balamuc a lui Eminescu au fost organizate razii şi percheziţii ale sediului “Societăţii Carpaţii” au fost devastate sediile unor societăţi naţionale. Baronul von Mayr. “Dacia”. ar fi fost nefastă pentru puterile externe din jurul României.austriac. Exact în această zi trebuia de fapt să se semneze tratatul secret de . În 1883 Eminescu realizează un tablou al maghiarizării numelor româneşti în Transilvania şi îl ridiculizează pe rege. ar fi atins de alienaţie mintală”. iar von Bismark i-a trimis o telegramă lui Carol I prin care Germania ameninţa cu războiul. Sunt încălcate desigur toate normele legale şi i se înscenează unul dintre cele mai murdare procese de defăimare şi lichidare civilă la care au participat inclusiv “apropiaţi” interesaţi prin diferite mijloace. redactorul ziarului Timpul. (numele acestuia reapare ulterior în procesul verbal dresat de comisarul Niculescu cu ocazia arestării lui Eminescu: “informat de d. îl însărcinase pe F. deoarece ar fi putut genera un curent politic ostil şi neconvenabil intereselor acestora. privitor la expansiunea catolicismului în România.d. care avea filiale inculsiv la Paris. Eminescu este informat şi simte că i se pregăteşte ceva. Pe lângă societatea “Carpaţii”. pe Carol I pentru lipsa sa de autoritate. Exact în această zi. “Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor în vechea Românie”. Eventualitatea ca acesta să devină cândva parlamentar – ca mulţi alţi ziarişti. Eminescu era urmărit pas cu pas. la Cernăuţi “Junimea”. Lachman. Toate aceste organizaţii se aflau în obiectivul serviciilor secrete ale Austro-Ungariei. au mai apărut la Budapesta societatea “Petru Maior”. de asemenea. considerat un lider primejdios. cel care se ocupa cu spionarea lui Eminescu. Tiradele şi intransigenţa sa deranjau toate taberele. Guvernul a desfiinţat "Societatea Carpaţii" chiar la cererea reprezentantului Austro-Ungariei în Bucureşti. denunţă cârdăşia conservatorilor cu liberalii şi devine o povară incomodă pentru toată lumea. Lauchman în acest sens: “Eminescu este în permanenţă urmărit de F. Împăratul Wilhelm I al Germaniei a transmis de asemenea o scrisoare de ameninţări. au fost expulzate persoane aflate pe lista neagră a Vienei şi au fost intentate procese ardelenilor. civilă” “Moartea În 28 iunie 1883 se strânge laţul. Ziua de 28 iunie 1883 este o zi foarte importantă pentru istoria şi politica României nu doar datorită arestării lui Eminescu. satisfacţii.Siderescu că amicul lor d-l Mihai Eminescu. Este luat pe sus de poliţie şi băgat cu forţa la ospiciu.

selectiv. Tratatul a fost semnat până la urmă în septembrie 1883 ceea ce a mutat lupta ardelenilor în Ardeal. iar apoi este "uitat" pe fereastră. Nimic nou sub soare pe câmpul “operativ”. I se fac rechizitorii şi procese de intenţie. cărţile. Defăimarea Defăimarea sa nu a încetat însă la peste un secol de la uciderea sa. sub pretextul unui pretins tratament contra sifilisului. Bucureştiul era dominat de ardeleni care ridicau vocea din ce în ce mai puternic pentru eliberarea Ardealului. Tratatul urma să interzică brusc orice proteste pentru eliberarea Ardealului iar condiţia semnării tratatului era anihilarea revendicării Ardealului de la Bucureşti. Repede se află. pentru drepturile românilor asupriţi de unguri. găsit şi internat din nou la balamuc în martie 1889. este bătut în cap cu frânghia udă. Planurile lui Eminescu. prin contribuţia unor specialişti în medicină legală . ca medic neuropsihiatru. Punând cap la cap toate dovezile strânse ani de zile. Eminescu este scos complet din circuit iar opera sa politică a fost pusă la index. este umilit şi zdrobit în toate felurile imaginabile. Aşa zisele “interese de stat” l-au nimicit pe tânărul redactor – potenţială mare figură politică a României Mari. în fine. Se lansează zvonul nebuniei inexplicabile. Creierul său era o dovadă . Este uşor de înţeles că acţiunile sale au fost dejucate prin metodologia tipică “măsurilor active” specifice serviciilor secrete de acum dar şi de atunci. Eminescu nu a suferit de lues şi nu a avut o demenţă paralitică". Lui Eminescu i s-a făcut autopsia în ziua de 16 Iunie 1889. Adevărate campanii continuă şi azi. este proclamat drept proto-fascist.romantică. tocmai în anul când împlinea 33 de ani. iar apoi. cercetător ştiinţific. se insistă pe activitatea sa poetică . s-a constatat că are 1495 de grame. vârsta jertfei lui Ioan Botezătorul şi a lui Iisus. Lichidarea Ce urmează în anii următori este un coşmar – bine regizat. se resemnează cu situaţia sa de condamnat politic şi îşi asumă destinul – nu fără însă a lupta până în ultima clipă.alianţă dintre România şi Tripla Alianţă formată din Austro-Ungaria. vizau contracararea consecinţele unei alianţe a Casei Regale din România cu lumea germană. sunt însemnări derutante. Ovidiu Vuia scrie: "Concluziile mele. notele. însă. Este apoi otrăvit lent cu mercur. În manuscrisele din acei ani. mergând până la o răsturnare a lui Carol I. Poliţia i-a sigilat casa. fost director al Institutului de Medicină Legală sau cu aportul doctorului Vuia că mitul bolilor sale a fost o intoxicare de cea mai joasă speţă. în soare. Distrugerea lui Eminescu este deliberată şi va duce la moartea sa. Eminescu nu şi-a mai vazut niciodată corespondenţa. în care rolurile sunt asumate de personajele politice ale vremii.cum este Vladimir Beliş. proiecte cu adevărat “subversive”. existând un raport depus la Academie. autor a peste 100 de lucrări din domeniul patologiei creierului. nesemnat însă. Veronica Micle reuşeşte să îl aducă pe Eminescu la Bucureşti. Abia recent s-a dovedit. Nu mai are unde să scrie. În 1888. că autorul articolului în chestiune este "bietul Eminescu" Şi tot atât de repede acesta este căutat. ultimul text ziaristic al lui M. Eminescu era în centrul acestor manifestări. la 13 ianuarie 1889. puterea) cu liberalii. cele care au scăpat nedistruse de Maiorescu. unde urmează o colaborare anonimă la câteva ziare şi reviste. Maiorescu i-a ridicat manuscrisele şi toate documentele – cică să nu fie distruse – depunându-le. Germania şi Italia. “Directiva de sus” s-a aplicat la diferite nivele. la Academie după ani buni. Eminescu: o polemică ce va zgudui guvernul rupând o coaliţie destul de fragilă de altfel a conservatorilor (care luaseră. Creierul său. după autopsie. Declararea nebuniei lui Mihai Eminescu este unul dintre ele. se inventează povestea unei boli venerice. sunt cât se poate de clare. i se fac băi reci în plină iarnă. aproape cât al poetului german Schiller. Tratatul însemna aservirea României AustroUngariei în primul rând ceea ce excludea revendicarea Ardealului. care arată nivelul la care era hotărât să acţioneze Eminescu ca lider al “Societăţii Carpaţii”.

Eminescu. În manualele de astăzi continua însă propagarea operaţiunii de dezinformare coordonată de serviciile secrete al Austroungariei. Scris de geo 7. 07-01-2009 16:33 felicitari felicitari pt articol...desteptul pamantului. intr-o vreme cand doar daca iti exprimai afinitatea la valorile lor era de ajuns pentru a lua o bataie bune in cazul cewl mai norocos. felicitari pentru articol. . Scris de cornel 2.sunt curios ce a scris dar nu critice impertinente ci creatii ale mintii sale stralucite.desteptul pamantului. HRP .. era ca un crucificat. 07-01-2009 16:44 EMINESCU Asistam oare la a doua asasinare a scriitorului ?Ne asumam noi constient-inconstient acest lucru?Daca stim ne facem noi complicii acestui fapt prin indiferenta?Pina cind in fruntea unor institutii rominesti platiti de la bugetul ROMANIEI vor mai sta oameni ce NU reprezinta interesul natiunii?Plecati d-le Patapievici. ca pe Domnul Isus Hristos pe cruce. tot trupul îl durea. “Ţinta” Eminescu încă preocupă diferite cancelarii şi “grupuri de prestigiu” .D-lui George Roncea multumiri pt. 07-01-2009 19:06 .. 07-01-2009 20:12 HRP? NU stiu daca este adevarat ce zice HRP despre Eminescu.Domnilor profesori . a fost si va ramane unic Scris de ciprian 5. Scris de toma 6. Şi l-au lăsat să moară ca un cîine…“.ti cunoscuta in scoli drama poetului in fapt DRAMA ROMANIEI...stânjenitoare a falsităţii teoriei sifilisului – deoarece această boală mănâncă materia cerebrală. a plecat in occident fara probleme.si luati-i cu dv si pe d-nii Preda si Plesu. 07-01-2009 13:32 felicitari pentru articol.articol si va spun ca am ramas socat de comentariile obrasnice ale celui ce se vrea . Scris de emanuel 3..Faceti-ne un bine ...UN ARTICOL CARE NE FACE BINE NOUA CA POPOR UITUC SI DELASATOR! Scris de MUGUREL 4. 07-01-2009 13:38 desre uciderea lui Eminescu Cezar Ivănescu afirma în acest text din anul 1996: „Eminescu era închis ca un animal într-o celulă şi cînd nemernicul ăla a venit şi s-a uitat pe vizor. îţi dai seama cum îl cotropise durerea.Rog pe cei care stiu cate ceva despre scrierile(opere?) acestui HRP sa le comunice. 07-01-2009 15:03 MULTUMIRI MULTUMIRI DOMNULUI RONCEA PENTRU ACEST ARTICOL CARE RESTITUIE ADEVARUL DESPRE NEPIERITORUL NOSTRU FRATE DE SUFERINTA. Citeaza acest articol pe saitul tau Comentarii (100) 1. articol. Eminescu a rostit aşa: mi-e rău din tot trupul!.. Şi s-a întors pe o parte. Mi-e rău din tot trupul!.. dar de curind am aflat cine este acest HRP: o cartita securista infiltrata in media asa zis libera din occident ( baiatul a avut tatal mare mahar comunist in anii 50. D-le RONCEA am citit cu strangere de inima excelentul dvs..în fapt extensii ale unor grupuri de putere care îşi perpetuează misiunea de destructurare a valorilor simbolice ale României.face.

. parerile avem dreptul sa ni le formam singuri. 08-01-2009 08:41 manipulare prin presa Ceeace avem la indemina e ce a ramas din ce a scris Eminescu si alte documente de arhiva. 08-01-2009 05:49 adevarul il aflam mai tarziu decat de loc Scris de mihai 12. ca in toate timpurile. Deocamdata vad doar o incaerare intre intelectueli asupra altui intelectual care a lasat in urma o opera.L. si o bucata din care sa scoti un alt Eminescu nu se va mai gasi poate. 08-01-2009 04:45 adevarat! asmenea si azi. " I. asa autor??? Scris de roxy 13. 08-01-2009 14:09 Domnule George Roncea. Cuza si altii Multumim pentru articol. 08-01-2009 03:47 Bai A4 esti fan Calinescu? Bai nene ce e asa de greu de inteles ca nu a avut nici un fel de lues. 1889. 08-01-2009 08:06 Eminescu.. iunie 18 Scris de Caragiale despre Eminescu 16.. incapabila de recunostinta si fara aspiratii. dar nu s-a incovoiat niciodata: era un om dintr-o bucata si nu dintruna care se gaseste pe toate cararile.o societate ingrata si inepta. Si pe noi ca si pe copiii nostrii ne intereseaza sa avem acces la ea . 08-01-2009 06:31 vom nai scapa ales de de acesti acest eminescu Cand gunoieri..Scris de aurel 8.Opere. are nevoie de noi romanii. Da. a suferit si de foame. iar noi romanii simtim dureros de mult lipsa lui si ne doare cumplit ostracizarea lui de cei care au dorit si doresc distrugerea Romaniei fie ei \"internationalisti\" sau frati de-ai nostrii tradatori .. 07-01-2009 21:50 Auleo si valeleu Eminoviocsi a avut lues in stare ultima cand deja ii manca osul spirocheta palida.chiar si in cer... Scris de Sile 15. Caragiale. romania este o tara care isi maninca copii cei mai valorosi. Generatii intregi or sa suie cu pompa dealul care duce la Serban-Voda. Romania a pierdut multi asemanatori! Scris de Nelutiu 14.. Scris de adevarat! 11.nu va luati dupa gainari fascisiti ca si Roncsea------ Scris de A4 9. De ce sunt fratii Roncea "gainari fascisti"? Pai nu sunt deloc ba! inainte sa vorbesti sa te uiti ce inseamna fascismul. ce nu puate face distinctia intre bani si valoare. restul sunt interpretari si ca orice interpretare trebuiesc argumentate ori aici ducem lipsa de asa ceva. 08-01-2009 14:01 Caragiale despre Eminescu Acest Eminescu a suferit multe.... dupa ce vor fi umplut cu nimicul lor o vreme.Ca de lolouri suntem satui cum spune si autorul articolului. Inginer Felicitari \" Eminescu. Scris de Mihai Nistor 10.

care a costat 49. ceea ce reprezintă 97. Acest program.pentru care aveam tot respectul.de indragit strainii manca-iar inima tara.973 de elevi ai claselor a VIII-a.com[LIST] Scris de Georgiana Raicu 21. 08-01-2009 14:12 Patapievici performeaza mai ceva ca Cari ICR-ul condus de Patapievici are un program numit 'Cantemir'. profesoara mea de Lb Romana. care este de drept coautor si principal "instigator" al articolului. a unui obscur Radvan. Scris de Plesu 18. Expozitia satanista a lui Radvan de “Zilele Culturii Romanesti” din Germania. Va felicit ca ati facut lumina cu destule argumente in cazul unui OM deosebit pe care nimeni nu o sa-l echivaleze! V-as fi recunoscatoare. de opt ori. potrivit unui raport al Ministerului Educatiei. cand eram eleva in clasa a IX-a. 08-01-2009 23:26 Dl Profesor Nae Georgescu Acest material apartine in egala masura Dl-ui Profesor Nae Georgescu. De atunci. ca la Caritas. necercetate sau ignorate de multi alti autori. daca ati accepta sa public acest material in videoziarul nostru www. Scris de Mediafax 19.com Scuze!!! Adresa e-mailului este Scris de Georgiana Raicu 22. "Vizibilitatea" s-a realizat prin expozitii de "arta" uro-genitala cu accente de gang infernal.44% dintre cei înscrişi. 08-01-2009 17:37 viobest2000@yahoo. adică 96. cum a fost cea din Germania. La examenul care s-a desfăşurat pe 3 decembrie au participat 203. In schimb printre proiectele respinse de ICR-ul dlui Patapievici si Basescuse se numara comemorarea poetului Nichita Stanescu la 25 de ani de la disparitie. şi 202. In urma cu aproape 25 de ani. are ca obiective "creşterea vizibilitatii si accesibilitatii culturii romanesti pe pietele culturale internationale. 08-01-2009 14:55 "Reforma" analfabeta Felicitari Sper ca acest articol sa fie publicat in cat mai multe ziare si reviste Scris de Vasile Bouleanu 20. Domnul Profesor Theodor Codreanu. 08-01-2009 17:34 Felicitari pentru articol! Ma bucur. constituit în 2006.09% dintre cei înscrişi. din Husi.700 de euro. d-na Amzulescu. domnule Roncea ca ati reusit sa sreti un articol demn de toata lauda. de a-i dezvalui trasaturi semnificative si de a-l oferi noilor generatii scuturat de zgura . Domnului Profesor i se datoreaza meritul scoaterii la lumina a nenumarate date de arhiva. cainii\" \"Cine-a Virgil Ciuca Scris de Virgil Ciuca 17. nimeni nu a mai confirmat acest lucru.370 de elevi de clasa a VII-a. a fost vizitata de opt ( persoane astfel ca se poate spune ca "vizibilitatea" culturii romanesti a crescut enorm. poarta deasemenea "vina" de a-l aduce mai aproape pe Eminescu de contemporaneitate. ne-a spus mai pe soptite ca Eminescu a fost ucis. 08-01-2009 14:40 "Reforma" analfabeta Peste 20% dintre elevii de clasa a VII-a si 15% dintre cei de clasa a VIII-a au luat note sub cinci la proba de limba si literatura romana din cadrul tezelor cu subiect unic din semestrul I.olt-e-press.

2005. 2004. reluata in "Cuvantul Ardealului". Scrisul. Dumitru Cosmanescu. 2007. dat peste cap. cu teza Eminescu si editorii sai."Boala si moartea lui Eminescu". Caion. 2004. Cu Veronica prin Infern. cu revistele Luceafarul. Veronica Micle: Poezii. "il servea" adeseori pe Eminescu. ca unul care. 2005 (in colaborare cu Doina Rizea si C. D.3. Romania in eternitate. I. ondulat. Arta de a trai pe vremea lui Eminescu.ultimele lui ceasuri. Mustata. Cezar Bolliac: Escursiuni arheologice. 2000. 1995. integral si conform cu originalul. povestite de un martor ocular . 2006. Boala si moartea lui Eminescu. si in "Primavara". Arges. Scris de George Roncea 23. Romania literara. 1 iulie 1926. Cluj. Convorbiri literare. 2003. Mihail Eminescu: Poesii. Editii: Mircea Eliade. Bucovina literara. Romane!" Moartea lui Eminescu Omorat in timp ce Cum a murit Eminescu . Un an din viata lui Eminescu. Cartea regasirilor. de-a lungul timpului. 4 iulie 1926. slava Domnului. Tribuna invatamantului. 1994. Nucleul maiorescian pana la Perpessicius * Decanul Facultatii de litere si limbi straine din cadrul Universitatii Hyperion * Membru al Uniunii Scriitorilor din Romania * A colaborat. Moartea antuma a lui Eminescu. Jupanesti-Arges * Absolvent al Facultatii de limbi clasice la Universitatea din Bucuresti * Profesor universitar doctor. Recife. 2004 (in colaborare cu Doina Rizea). avand pravalie sub vechiul Jockey-Club. Natiunea etc. Cercul stramt. care venea acolo impreuna cu alti prieteni: "Era un om domol si foarte asezat. Eminescu: Tezaur national. date cari nu sunt in nici un caz lipsite de interes. relatarea de presa aparuta in "Universul". Moravuri antice si contemporane. Tanoviceanu: Romania sub aspectul moral. 2005 (in colaborare cu Doina Rizea si Mariana Marcu). 2003. Scris de G. doua volume. II.asezata cu sau fara voie de exegeti mai mult sau mai putin inspirati. Sannicolau Mare. cel care a mijlocit publicarea primelor cercetari si ipoteze (la aceea data)formulate de Nae Georgescu in revista Luceafarul. N Georgescu. M. Eminescologie: A doua viata a lui Eminescu. Nu in ultimul rand i se cuvin multumiri Domnului Profesor Mihai Ungheanu. 200l. Roncea 24. 08-01-2009 23:30 Georgescu Profesorul Nae Georgescu N. p. ori cu cine ar fi stat de vorba si avea mare placere sa-l servesc eu.o inedita relatare legata de moartea lui Eminescu. Bucuresti. fost intr-o vreme coafor al Regelui. Redam mai jos. Cum intra intreba: "Da' unde e Dumitrache?" Eu. . * Nascut la 6 septembrie 1950. Eminescu si editorii sai. 2004. Vorbea totdeauna frumos. Cartea despartirilor. mi-aduc aminte si acum ca avea un par frumos negru. Editie critica synoptica. 28 iunie 1926. (Editura Criterion . 2007. murit in bratele frizerului Regelui A Modestia acestui om da o valoare speciala datelor furnizate de el. ca o taina. 08-01-2009 23:50 canta "Desteapta-te. Scenarii de istorie literara. Cu formele si punctuatia autorului. la varsta mea pot zice ca sunt "specialist" si ca am servit mii si mii de oameni. I. * Carti publicate (selectiv). Academica. 199l. Visinescu).

” in halatul sau de spital s-au gasit. Ma chema tot pe mine sa-l servesc si acolo. cum era cald in camera. Ardeleanu. cam pe la 3 dupa amiaza. cu Sutu in cap. Romane!" Eu care stiam ca nu e bine sa-i fac impotriva am iesit cu el in gradina. facute "funda". eu cel putin nu l-am vazut altfel decat scriind. Grigore Manolescu. si fusese si la Paris. unde l-am intins pe canapea. Asta m-a omorat!" L-am luat in brate si l-am dus in odaia lui. I-am potrivit capul pe perna. si altii care-i ziceau lui Eminescu "maestre" si el radea. as putea zice. ca nu e nimic. „Viata” „Stelele Stelele Ard Pana . Uneori veneau sa-l vada prieteni. vine odata pe la spate un alt bolnav d'acolo. ultimele doua poezii scrise de Eminescu: si ’n ’n cer Deasupra departarilor ce cer” marilor pier. avea voce. si eu dupa el. Dumitrache. Eminescu. si ne-au spus sa tacem. sa ne plimbam si sa te invat sa canti Desteapta-te. Au venit doctorii. sa nu s-auda vorba afara... Venisem la Sutu. Scria toata ziua. fiindca Ardeleanu era om citit. si era foarte linistit. era tot neagra. Pleaca-te ingere" Scris de Nae Georgescu 25. Cat a stat la Sutu. imi era plina de sange. mai buna ca altora. povestind tot felul de lucruri. anume Petrea Poenaru. coli peste coli. * Cand s-a intamplat nenorocirea ca s-a imbolnavit. spunandu-mi: "Dumitrache. unde se vede ca-l tragea soarta. dupa moarte. pe bratele mele. batandu-i pe umar.. unul langa altul.. Romane. ii placeau cravatele negre. Si a inceput sa cante Desteapta-te. Sa fereasca Dumnezeu si pe cei mai rai oameni din lume sa fie instalati la d-rul Sutu. si cand am tras mana. Dar soarta a facut insa ca intr-o zi sa-l vad murind. lovit dupa ureche. patronul meu de pe vremuri. De imbracat nu l-am vazut niciodata rau imbracat. adu repede doctorul ca ma prapadesc. Cum mergeam amandoi. Dar dupa o jumatate de ora. si mai ales sedea de vorba cu d. Pe la vreo 4. pe la spate. studiind sa se faca avocat. Hasnas. ca fiecare va avea sfarsitul iubitului meu frate. hai prin gradina. unu' furios care-a fost director sau profesor de liceu la Craiova si. Canta frumos. bietul Eminescu murise!" * ultimele cuvinte scrise de Mihai Eminescu: Din "Pana ce mor. Eminescu a fost dus la Sutu. a cazut jos cu osul capului sfaramat si cu sangele siruindu-i pe haine. Vorbea cu mine. unde i s-a dat o camera a lui. scrie la fel : „Stelele ’n cer” Harietta Eminescu.mica. ii da lui Eminescu in cap cu o caramida pe care o avea in mana. si ma duceam bucuros. 09-01-2009 00:31 sora poetului. ”Atata va spun si va rog sa spuneti la toti ca nenorocitul meu frate a murit în cea din urma mizerie si moartea i-a fost cauzata prin spargerea capului ce i-a facut-o un nebun. Eminescu zice uitandu-se lung la mine: "Ia asculta. vorbea cu lucratorii.

IN FOC SI GAND .si de informare necesara.publicate ambele în Fantana Blandusiei din 1 august 1889 Scris de George Roncea 26. SI UN NUME Scris de Lupul Alb GetoDac 27.. Scris de Carmen Lopez 28. Mai scrieti domnule Roncea... Orice si ’ntinde-aripele Pana Pleaca-te trista-mi e sa se ni mor. 09-01-2009 07:46 Felicitari pentru articol si multumiri Ati facut un gest de reparatie morala. 09-01-2009 10:09 Felicitari pentru articol Rar ma fost dat sa citesc un articol. UN BOT DE CARNE .Este cel mai valoros articol aparut in presa romaneasca in ultimii 20 de ani.hautefort. 09-01-2009 09:34 Impresionant articol Impresionant articol. noroc de clipele îngere Starii pe loc. plangere Plina pacat Clipa cea s-a de-amor.net Scris de Adevarul despre Eminescu 32.. un demers jurnalistic mai bun.Roncea. 09-01-2009 11:06 "Sau ţara aceasta să fie în adevăr „Răul esenţial care ameninţă vitalitatea poporului nostru este . As vrea sa pot face o prezentare concentrata pe situl http://elargissement-ro.. nu numai pentru acest lucru ci si pentru indarjirea cu care doriti sa ramaneti un jurnalist independent. de necuprinsele Gonit ce semn Tremura largile lemn : cetati întinsele Singuratati. Felicitari! Romania are nevoie de asemenea oameni! Scris de simona 31.SI AJUNGEM IAR LA ELE : SI DE LA STELE REVENIM IN LUME ..Dupa Clatind Vase Niste Veghind si un catargele.primiti recunostinta si respectul tuturor romanilor.. 09-01-2009 02:48 FARA INTERPRETARE . de valoare. Mi-a placut. 09-01-2009 10:17 Societatea Carpatii www..Acest articol despreEminescu ar trebui inclus in programa scolara. Va felicit.. vertical... Scris de rodrig 29. 09-01-2009 08:18 Eminescu Multumim dl. NOI SUNTEM GAND SI FOC . repede dat?” La Nu Ca Ce lepede .mihai-eminescu.. Raluca din Bucuresti Scris de Raluca 30.com Am avut ocazia sa scriu ca Romania este o tara infaticida: isi distruge valorile adevarate si isi creste tot soiul de monstruozitati. VENIM DIN STELE! CLIPIM DOAR.

Clasele productive au dat îndărăt. îndestul. că puterea productivă a naţiei româneşti n-a crescut. proletarii condeiului. în loc de a. Statul a devenit. 09-01-2009 12:58 care-a atat ani de le-ar rasarit lunga. ci prin abuzul culpabil al puterii politice. Cea mai superficială socoteală din lume ar dovedi. 09-01-2009 11:52 Fantastic articol!!!!!!!!!!!!! Articolul este excelent si zguduitor prin faptul ca expune tot efortul Austro-Ungariei de a impiedica constituirea Romaniei Mari. căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovaţi. cum sa le convina spusele lui Eminescu? Scris de cititor 33. industria de casă şi meşteşugurile s-au stins cu desăvârşire – iar clasele improductive. se-mpiedică dezvoltarea unei ţări întregi şi se-mpiedică. pe hârtie". din partea unei societăţi de esploatare.demagogia”. dau tonul. nevolnici.şi petrece viaţa la puşcărie Greşalele în politică sunt crime.trist este faptul ca s-au gasit si romani care sa le sprijine demersurile. fericesc naţia în fiecare zi. oamenii ce încurcă două buchi pe hârtie şi aspiră a deveni deputaţi şi miniştri.. Scris de costica dogaru 35. Ma bucur ca foarte multi cititori respecta . ce mai au cu Eminescu. Oameni care au comis crime grave rămân somităţi. s-au înmulţit cu asupră de măsură. cenuşerii.a fost asasinat de serviciile secrete austro-ungare pt ca era un bun roman pt ca prin acea societate secreta milita si lupta pt crearea Romaniei Mari. ACUM. conduc opinia publică. Scris de sunt prea tanar 36. Excelent articol La steaua E-o cale Ca mii de Celor Pe Eminescu sa-l ajunga. obiectul unei spoliaţiuni continue şi aceşti oameni nu urcă scările ierarhiei sociale prin muncă şi merit. câştigate prin frustrarea statului cu sume însemnate. pentru zeci de ani înainte. viitorul ei.. 09-01-2009 14:06 inca odata. De ce sa uitam un geniu al poporului roman? Pe cine deranjeaza atat de tare? Articolele lui din ziar sunt atat de actuale ca si piesele lui Caragiale si Caragiale nu e desfiintat. Deci. pe langa el ei sunt niste semi analfabenti niste aflati in sluja lui Bsescu Scris de nick 34.ma doare sa vad cum a putut sa moara acest poet acest geniu al literaturii mondiale pt ca Eminescu poate fi pus fara nici o rezerva pe aceeasi treapta cu marii poeti si scriitori ai lumii. dar si comentariile facute pe marginea lui. introduse cu grămada în ţara noastră…Înzecitu-s-au şi însutitu-s-au oare averea românului şi veniturile lui pentru a plăti instituţiile de o sută de ori mai scumpe? Desigur că nu. felicitari Am recitit articolul domnului Roncea. 09-01-2009 13:54 NU E LIBERTATE? nu inteleg.a fost un poet un scriitor un politician un publicist exceptional a fost cel mai mare om de cultura pe care l-a avut vreodata romania iar contestatarii lui asa zisi oameni de cultura:Patapievici Liiceanu Plesu si alti cretini ca ei ar face bine sa taca pt ca nu se vor ridica nici o data la nivelul lui Eminescu care este un adevarat erou. trebui. n-a putut să crească în raport cu groaza de cheltuieli pe care le-au impus formele de civilizaţie străină. advocaţii. se plimbă pe strada ocupă funcţiuni înalte. proprietarii mari şi ţăranii au sărăcit.

chiar de mine. Sa inteleg .cåci acolo sus Eminescu ne scrie versuri. si daca dispuneti de suficient spatiu poate adaugati si materialul despre momentul mortii lui Eminescu.cit au pierdut cei ce nu au citit si råsfoit atitea capodopere!Luceafårul stråluseste.dacå l-ai pretuit si iubit vre-o datå pe M.com? Imi permiteti sa il pot citi intr-o emisiune si la VGTV. aveti din partea mea toata libertatea sa preluati si sa folositi cum doriti dvs.doarå privesti cerulsi-ti cauti steua ce stråluceste.-as afla.o „canalie de facto”. pus in comentarii.si oricum ar fi de prisos.com Scris de George Roncea 38.cu lacrimi am så incerc så gåsesc tastatura.Nu-mi gåsesc cuvintele.cåci mi-e dor de tarå. daca mai aveti nevoie si de alte materiale despre Eminescu.acest luceafår-Nu se poate så nu te gindesti atunci la påmintul drag. 09-01-2009 20:11 cacatievici multumesc Roncea!Daca se poate sa publicati arborele genealogic al ridicolului patapievici Scris de aerpo 40.scoalå.ptr.uneori pe furis. Biografia sa plină de suferinţe politice se dovedeşte a fi o scorneală. Patapievici scria cîndva despre român: „Canalie de facto.si sub lampa chioarå de petrol citem Luceafårul.cåci el-Luceafårul poporului Romin a iubit oamenii.cå asa erau vremurile!Copilå fiind minteam cå imi fac temele ptr. 09-01-2009 18:55 Eminescu este al tuturor Stimata doamna Raicu. necum să stea în fruntea unei asemenea operaţiuni.oriunde in lumea asta. textu despre Eminescu. .mi-e dor de acele timpuri cind ii lecturam tot ce gåseam.olt-epress.si se odihneste printre stele!Sånåtate vå doresc Scris de Silvia 39.acest material. românul este un colaboraţionist bovarizat de ipocrizia aspiraţiei la disidenţă”. (am vreo 380 de mega) va stau la dispozitie. domnule Ronce ca putem colabora si acest material va putea fi publicat si in videoziarul meu WWW. la Slatina? Scris de Georgiana Raicu 37. cu rugamintea precizarii contributiei dl-ui profesor Nae Georgescu.memoria lui Eminescu. În panseurile sale imbecile.påråsit din motive intemeiate.Doamne dimnezeule cit pierd.si probabil stingace am så vå rog : Nu-l uitati pe Eminescu !Iubiti-l pe Eminescu.oriunde m. 09-01-2009 19:47 Eminescu -Desteaptå-te romåne ! Ce fascinatie ! Mi-e dor de Romånia mea. Cel care huiduia de mama focului din balconul parlamentului atunci cînd Traian Băsescu citea Raportul de condamnare a comunismului era totuşi un beneficiar al acestuia.Eminescu.Sunt fericitå. 09-01-2009 20:11 cacatievici multumesc Roncea!Daca se poate sa publicati arborele genealogic al ridicolului patapievici Scris de aerpo 41. Horea Roman Patapievici şi Vladimir Tismăneanu nu aveau acoperirea morală de a fi membrii comisiei de redactare a unui asemenea document. 10-01-2009 01:34 Patapievici .a iubit tara asta!Incercati si convingeti copiii så-l caute pe Eminescu. adresa mea de mail este simpla: roncea@yahoo.så-i citeascå operele! Felicitåri ptr.

după servicii aduse sovieticilor la Viena. îl încurcă în raport cu slujba pe care o deţine şi la justificarea banilor pe care îi încasează. o inimă ca un cur. ci pentru că textele sale. şi Patapievici nu sînt decît „canalii de facto”. Parafrazîndu-l pe H. cu reeşalonări cu tot!). după ce au pus osul şi mintea la consolidarea comunismului. Părerea mea este că examenul critic al impostorului e pe cale să determine şi o relectură a cuplului Pleşu . mai ales din partea celor care îl admiră şi-l susţin fără să fie capabili să-i citească patru-cinci pagini de carte. Pîrlitul de asistent universitar din anii ’90 a sărit ca titular de curs la Filosofia ştiinţei (unii zic că ar fi chiar conferenţiar. a promovat repede în ierarhia profesională. România şi istoria naţională. Cu o sută de milioane de la BNR. „Canalia de facto” emite mereu judecăţi importante. s-a înţepenit şi el ca unul dintre directori!). iar seara îl poate pupa în fund. Privit la raze X. Lui Patapievici. au dorit să pară şi victime ale acestuia. apăra şi justifica în ce face pe patronul său şi la propriu şi la figurat. Un atare comportament a determinat o relectură şi o reprivire la rece a operei şi biografiei sale. de stridenţa de ţoapă a acestei populaţii ignare. al substanţei naţionale româneşti este Fondul ultim inadecvarea. L-am numit pe Traian Băsescu. fiind autorul uneia absolut penibile.Şi Tismăneanu. cu lefuri. şi părinţii lor. a ajuns şi director la Institutul Cultural Român. de acreala invidioasă. nu pentru că a terfelit imaginea unui popor ce pare a-i fi cu totul străin. devenind nu demult consilier al guvernatorului BNR (unde tatăl lui Patapievici. şi funcţii. Cum se apără directorul ICR de propoziţiile cretine din propria-i operă? Cică nu-l mai reprezintă! „Canalie de facto”. cea care a condus catastrofal finanţele Editurii Humanitas (vezi datele Ministerului Finanţelor. radiografia plaiului mioritic este ca a fecalei: o umbră fără schelet. fără şira spinării”) aş putea spune şi eu: mă simt personal jignit ca un căcănar cu . Patapievici ( „mă simt personal jignit de prostia băşcălioasă. Patapievici vrea să ascundem sub preş enormităţile pe care le-a scris despre români. trupul poporului român abia dacă este o umbră: el nu are cheag. iar nevasta lui. premii şi drepturi de autor de la îndatorate edituri. Nu pentru că i-ar fi ruşine. Şi ei. Casa Patapievici începe să arate altfel şi să trădeze beneficiile de pe urma slugărelii politice. El socoate că ziua poate fi şeful Institutului Cultural Roman. ca un scuipat pe obrajii României. anticomunismul a început să-i aducă şi burtă.Liiceanu! Ce vrea Patapievici? Se plînge de un linşaj mediatic şi vrea ajutor din partea instituţiilor statului şi a înţelepţilor de rasă.R. deşi nu are doctoratul) la Facultatea de Filozofie din Bucureşti.

DE AI FI CU STEA IN FRUNTE" SI TOTUSI. pe banii acestuia. la sfîrşit. ar fi momentul să facem bilanţul anului Eminescu (1850-2000). Din pacate. putine publicatii mai amintesc de marele poet. Scris de ION 49. 2008 Scris de Cornel Nistorescu 42. Inca o data SINCERE FELICITARI Scris de Barleanu Vasile 47. 10-01-2009 10:44 ROMANIA ESTE INTEPENITA IN TRECUT In tara asta din pacate nu s-a schimbat nimic in ultimii 130 de ani ACEEASI SECTA OCULTA SATANISTA SUGE SANGELE ROMANILOR Scris de MIRCEA 45... Dacă. 10-01-2009 20:10 GLOSSA LA MULTI ANI!!! FELICITARI PENTRU ARTICOL!!!ADEVARUL DESPRE MOARTEA GENIULUI SI SFANTULUI NATIUNII TREBUIE SA RASUNE!!!DUSMANII SA SE CUTREMURE!!! EMINESCU ESTE VESNIC!!!TOTI CEI CARE-L COMBAT SE TRADEAZA. . 10-01-2009 04:09 ei-ei eminescu sa va judece!!!! Scris de veronica 43. să bată cîmpii pe seama poporului său şi apoi.tupeu. 10-01-2009 08:49 Eminescu respingator ca latraul lui patriciu foloseste acest prilej sa-si arate fidelitatea fata de stapan RUSINE SA-TI FIE nistorescule Scris de rodrig 44. 10-01-2009 14:50 Cu recunostinta ! Va multumesc cu multa recunostinta pentru acest fantastic articol ! Scris de Daniel 46. Le rog pe toate coniţele şi pe toţi studenţii care se dau în vînt după filosoful scribaci şi îmbîrligat să se supună mai întîi unei lecturi a „Omului recent” şi a volumelor „Zbor în bătaia săgeţii” şi „Cerul văzut prin lentilă”. să conducă operaţiuni de reprezentare în lume şi tot el să-i dea lecţii şi note de bună purtare! P.S. TE-OR INTRECE NATARAII. Nici editurile nu se prea inghesuie la reeditarea operei sale. 10-01-2009 18:26 FELICITARI Nu am mai citit de mult un asa articol referitor la Eminescu. rămîn cu aceleaşi convingeri. le sugerez prieteneşte să continue sau să consulte un psihiatru! C.Nistorescu. autor al unor panseuri fără logică. 10-01-2009 19:10 FELICITARI multumesc! Scris de andra 48. sept. Asteptam mai multe. încă înainte de a cădea iar în euforia actualităţii 'lumii lui Caragiale'. 10-01-2009 21:11 neadevar!!! Iata articolul lui HRP. Nu este nimic contra lui Eminescu:Cred că la acest început de an Caragiale (1852-2002). "NU SPERA CÏND VEZI MISEII LA IZBANDA FACIND PUNTE.

bârfitor. Eminescu joacă rolul cadavrului din debara. derizoriu şi flecar. Ceva vetust. Cum ar fi putut fi altfel? Ca poet naţional. nici încordării ideii. Sec spus. p. Or. Eminescu era recept. fără a-şi cere scuze ori fără a-l scuza. iar azi nu se mai consideră interesant decât ce vine din zona anglo-saxonă. s-a transformat într-o comemorare. 86 . Caragiale era suspect. care e contrariul germanităţii. tragedia stârnesc deopotrivă nerăbdarea şi plictisul? Ar fi explicaţia simpatică'. nefiind postmodernă. nici martiriului religios şi nici disciplinei instituţionale. Într-o epocă în care viziunile mai sunt licite doar la cinema (ceea ce i-ar fi plăcut lui Max Weber). Caragiale a fost găsit politic corect'. Pentru noua tablă de valori acceptate. nu doreşte decât să scape de tot ce este învechit' adică să fie progresistă. Iar cultura română din ultimii ani. azi. metafizicul. cultural. azi ca şi ieri. Eminescu nu mai este azi actual deoarece cultura română. Eminescu nu ne mai poate apărea decât ca exasperant de învechit. celula nu rezistă' nici tensiunii metafizice. Caragiale este în mod eminent recept. Cum ar veni. Eminescu nu mai poate supravieţui. ci banal sociologică. adică fără a face cu ochiul. 1-2. Categoriile lui Eminescu? Azi. Eminescu nu mai e la modă deoarece nu mai dă bine'. În timp ce Caragiale pare a nu avea nici un cusur. de Eminescu am început să ne jenăm. deoarece. iar seriozitatea. Mă tem însă că explicaţia veritabilă este alta. la o sută cincizeci de ani de la naştere. în timp ce punerea lui Eminescu la patul lui Procust al noului canon importat din ţările progresiste' a arătat fără dubiu că fostul poet naţional al României clasice e politic incorect'. nimeni nu mai poate vorbi despre sursele originare ale sensibilităţii sale fără a trebui să pună totul între ghilimele. Dacă ne gândim că doar cu 20 de ani în urmă Eminescu mai era încă "omul deplin al culturii române" acum. luându-l de fapt peste picior. supremul argument împotriva cuiva. într-o ţară a tuturor batjocurilor). vorba lui Maiorescu. luări de poziţie ori oratorii oficiale cu ocazia unei aniversări care. Ea încă nu îşi permite să nu fie în pas cu modele. Poet canonic Eminescu nu mai poate fi. etnic. Eminescu nu mai e la modă. * Articol apărut în revista Flacăra nr. Pentru nevoia de chip nou a tinerilor care în cultura română de azi doresc să-şi facă un nume bine văzut în afară. 2002. nu mai e prizată de intelectualii progresişti. deoarece tot ce e interesant în Eminescu e pur german. Explicaţia nu e nici abisală. iremediabil înţepenit i-a caracterizat pe toţi admiratoriis săi care au produs texte. Hotărât lucru. deoarece noi ieşim azi din zodia naţionalului. în lupta pentru integrare euro-atlantică. Din punct de vedere politic. instituţional. Eminescu pare a fi irecuperabil. este sentinţa eşti învechit'. azi. Eminescu a devenit suspect. se ştie. Interesant Eminescu nu mai poate fi. înţelegem amploarea prăbuşirii cotei lui Eminescu la bursa valorilor proclamate la lumina zilei. Pentru că a devenit inactual? Să fie vorba de faptul că la noi eternitatea aparţine numai zeflemelei.Dacă e sigur că actualitatea lui Caragiale ca valoare naţională va fi confirmată la o sută cincizeci de ani de la naştere (rezultat previzibil al profetismului zeflemelei. deoarece categoria profundului. ce s-a văzut în anul Eminescu' e că Eminescu a devenit stindardul academismului estetic. nici sacrificiului tragic. Răsturnarea faţă de perioada interbelică e completă. Profund el nu mai poate fi considerat. Caragiale rămâne mereu actual pentru că suntem un popor vesel. în timp ce steaua lui Eminescu e condamnată să pălească. deoarece revoluţia sociologică din învăţământul superior care a avut loc după 1990 a adus la putere studioşi care fac alergie la auzul cuvântului canon şi manifestă tendinţa să pună mâna pe revolver când aud cuvântul tradiţie. prost plasat. nici etnopsihologică. Pe atunci. se dovedeşte a nu fi decât o cultură de sincronizare. noţiunile înseşi de deplin' şi de cultură' au devenit suspecte din punct de vedere politic . mă tem.

refuzat. C. mai ales.."Nu e nimic contra lui Eminescu". care include 8. numele său nu s-a estompat nicio clipă. copiilor? Cine le-a dat diplome. re-aducerea sa la starea de cadavru este însă cu totul altceva. Negaţia şi denigrarea.precedat de moartea civilă.Scris de atol 50.000 de titluri de cărţi de şi despre Eminescu. Cat despre consideratiunea asezata de "comentator" in fata articolului lui Pataplesu . Puţină lume ştie cum a murit Eminescu: lovit în cap în timp ce cânta "Deşteaptă-te române"! Manualele şcolare sunt pline de parascovenii despre Eminescu dar omit astfel de mici "amănunte" continuând perseverent să descrie circumstanţa morţii lui Eminescu ca urmare a îmbolnăvirii acestuia de o boală venerică. Cine sunt aceia care perpetuează falsul şi alimentează mituri mincinoase pe seama lui Mihai Eminescu? Ce fel de profesori de limba română predau tâmpenii peste tâmpenii pe seama lui Eminescu. criticat. un an aflat sub semnul Eminescu. „Sacrificarea” lui Eminescu. la care se vor adăuga. şi .la comentarii . “demitizarea” şi “prelucrarea” lui Eminescu din ultima perioadă este însă expresia unui alt tip de apetit critic. in intregimea sa intunecata. Pe undeva tot răul este spre bine. Eminescu a trecut cu bine prin toate aceste încercări. alte (cel puţin) 7. ale multor mii de autori care l-au adjudecat sau l-au judecat. circumstanţele reale ale morţii sale sunt puse în discuţie publică iar conturul activităţii sale politice şi jurnalistice este luat în calcul pentru a desluşi dispariţia sa abruptă. obiect de contestaţie se încadreaza în ciclul firesc al "ajustărilor" contemporaneităţii. încă. Au trecut o sută şi douăzeci de ani de la moartea sa. ba aşa ba pe dincolo. Este o formă de reeditare a asasinatului său – realizat tot de “persoane de stat” .si articolul lui Patapievici.000 de volume. Singurul reper serios de evaluare a circulaţiei numelui lui Eminescu este chiar biblioteca Eminescu.. Critica valorii instituţionalizate este utilă în sine fie şi pentru că astfel are loc testarea trăiniciei scării de valori. ba nu ar fi meritat să fie numit poet naţional. re-executarea sa simbolică. din donaţia renumitului bibliofil Ion. Rogojanu. 11-01-2009 03:20 Articolul lui Patapievici Mi se pare de folos ca cineva a pus pe net . În cei peste 150 de ani de circulaţie neintrerupta. Faptul că o operă ajunge. cine îi girează. poate fiecare sa judece cat adevar si buna credinta contine. producându-se mai mulţi bani din re-re-editările sale decât din toate operele cumulate ale întregii bresle scriitoriceşti din România. pozitivarea negativităţii funcţionează şi (mai ales) în “cazul Eminescu”. din punct de vedere politic. ci si eunuci spalati pe creier. astazi. Citatele din materialul Adevărul despre "Eminescu – la 120 de ani de la ucidere" aparut in Curentul sunt riguros exacte. generat şi coordinat de o grupare descalificată moral dar totodată dominantă. în stat sau în instituţii ce ţin de statul român. Eminescu ba nu ar fi fost suficient de creştin ortodox. Punerea sub semnul întrebării a valorii. Eminescu este ţinta. cine le scrie manualele? Cine sunt aceia care se fac vinovaţi de risipirea zestrei lăsată de acesta? Ce fel de stat este statul român care recompensează detractorii lui Eminescu şi pune la loc de cinste falsificatorii memoriei acestuia? Tendinţa detractorilor este de a-l coborî în planul discutabilului şi al disputabilului. "sec spus" (sau secs pus) Scris de George Roncea 2009 este anul deşteptării. Au apărut şi vor mai apare mii de cărţi. pe parcursul ultimului secol. Tipologia curentului contestatar dirijat de la nivel de stat din ultima perioadă este diferită tocmai deoarece este executată de persoane politice cu poziţii nu doar în viaţa literară ci şi. periodic. Pentru prima oară însă. chiar negaţia şi contestarea lui Eminescu are şi o parte pozitivă deoarece până la urmă îl întăreşte. l-au contestat. ba nu era “politicaly corect”. Procust n-are doar emuli. Eminescu a rămas în top. Chiar sub aspect comercial. constituită la Botoşani.

Eminescu a devenit suspect” “patul lui Procust al noului canon importat din “ţările progresiste” a arătat fără dubiu că fostul poet naţional al României clasice e “politic incorect” “Din punct de vedere politic. Eminescu joacă rolul cadavrului din debara ”Sintagma utilizată de Patapievici. Instanţe culturale. pentru epoca noastră. pentru România „progresistă”. “nul”. în 1998.astăzi. Un “text manifest” similar în concluzii aparţine lui Cristian Preda. nu . un proces profund politic şi de siguranţă naţională.Patapievici. a unui curent aşa zis “progresist” izvorât de fapt din catacombe ideologice care încearcă să-l împingă la o periferie a istoriei şi culturii româneşti. forţează schimbarea orizontului de receptare a lui Eminescu. în 2006: “Ca poet naţional Eminescu nu mai poate supravieţui. tot amploaiat al mai multor administraţii prezidenţiale. Modelul Eminescu ar fi deci. Andrei Pleşu. în lupta pentru integrare euroatlantică. O tentativă demolatoare colectivă. reconsiderare. iar junii şi junicile care vor nume “afară”. folosită “în ţările progresiste”. intervenind o subtilă abordare exegetică necromaniacă. Vocaţia excremenţială din textele de debut ale lui Patapievici se rafinează aici. “irecuperabil”. Preda nu s-a gândit să introducă şi „cestiunea siguranţei naţionale” în ecuaţia Eminescu poate şi deoarece NATO era încă o fata morgana la vremea aceea. dar nu pentru rudimentele sale de gândire politică. nu doreşte decât să scape de tot ce este învechit adică să fie progresistă” “Pentru nevoia de chip nou a tinerilor care în cultura română de azi doresc să-şi facă un nume bine văzut înafară. care aspiră la sincronie europeană. Compunerea imaginii Eminescu-cadavru spune. "Eminescu trebuie contestat şi demitizat. îndeamnă la renunţarea omologării naţionale a lui Eminescu. este actualul şef al ICR. Mai putin iscusit decât Patapievici. reluat (respectiv asumat şi întărit) şi mai recent.R. deoarece noi azi ieşim din zodia naţionalului” “Eminescu nu mai e la modă. în Dilema. – cadavrul… Eminescu Însă purtătorul de cuvânt al “ideilor progresiste”. “suspect”. H. de aici şi invocarea integrării euro-atlantice. el este realmente nul. negaţie sunt noii vectori normativi ai discursului “oficial” despre Eminescu. intertexual. dar care îşi are originea într-un centru ideocratic comun. “ skeleton from the closet”. publicaţia ministrului de externe al României. literare şi politice cu platformă de audienţă cum ar fi criticul literar şi amploaiatul MAE Nicolae Manolescu. mai ales având în vedere faptul că accentul pus asupra temei politice în textul “manifest” al viitorului secretar de stat pus de administraţia prezidenţială să reprezinte cultura României în lume. Concepţia de abordare a tezei este tot în cheie politică. Dezavuare. De expresia “corps in the closet” nu am auzit încă. cu sensul de secret stânjenitor. Din acest punct de vedere. demitizare. deoarece nu mai “dă bine”” “înţelegem amploarea prăbuşirii cotei lui Eminescu la bursa valorilor proclamate la lumina zilei” “azi. Cristian Preda s-a afirmat mai din timp decât Patapievici. Acesta consemna în câteva fraze cheie. au nevoie de alte modele. poate mult mai mult decât a intenţionat autorul. totodată reprezentant la nivel de stat al canonului oficial. din punct de vedere cultural şi politic. Nu ai obiect". Există însă sintagma “cadavru politic” şi mi se pare destul de plauzibilă ipoteza clivajului de sensuri (intenţionat sau nu). “cadavru din debara” pleacă de la expresia. de succes. inadecvat. “învechit”. nu cultural. următoarele consideraţii despre modelul Eminescu într-un cunoscut articol scris în 2002 şi dedicat "Inactualităţii lui Eminescu". Eminescu pare a fi irecuperabil” “Eminescu nu ne mai poate apărea decât ca exasperant de învechit” “cultura română din ultimii ani.

cu adevărat. Cel mai important factor de ameninţare la adresa siguranţei naţionale. . În plan politic. îndrumată ideologic. Poporul român a arătat fără dubiu că sistemul noului canon politic invocat de Patapievici în antiteză faţă de modelul Eminescu este cel care e. Am aflat de curând şi care ar fi modelele “adecvate”. respectiv sediul GDS. chiar de alegători – de marea majoritate a poporului român. clasa politică “progresistă” din care au făcut şi fac parte învăţăceii şi alumnii GDS-ului procustian. distrugerea sistemului de învăţământ (certificată de nivelul precar al generaţiilor ieşite de pe băncile şcolilor).cadaverice. propuse de Patapievici. instituţie fondată de fostul comisar bolşevic Silviu Brucan. meşteresc prin fundaţii pretins (nou) europene. iar “sincronia” culturală invocată a fost confirmată public prin scandalurile de anul trecut legate de finanţarea de către ICR a unor juni dedicaţi pornografiei şi promovării simbolisticii anticreştine. “politic incorect”. foşti comunişti ba chiar şi un caz de căcănar/gunoier-şef/om politic de succes. Cu sau fără voie. “euro-atlantice”. de maeştrii “noului canon”. adecvarea clasei politice actuale. excroci. Jefuirea patrimoniului naţional. doar o simplă gogomănie. cea mai scăzută rată de participare din perioada postcomunistă a României. devenit simbol al sistemului abuziv de încadrare (prin mutilare) în tipare ideologice. “înnoite”. pe care l-au avizat şi certificat. şi sfârşitul “noului canon” politic Procust Teza trâmbiţată zgomotos de comisarii lui Procust. Dacă ar fi fost cuprinşi şi cei 12 milioane de români dinafara graniţelor între cetăţenii cu drept de vot probabil că ar fi fost şi mai grăitoare amendarea de către popor a actualei clase politice. junii “progresişti” ai lui Patapievici. ne-am lămurit asupra “chipului nou a tinerilor care în cultura română de azi doresc să-şi facă un nume”. conformă în întregime “noului canon importat din “ţările progresiste”. stipendiaţi cu poziţii politice în calitatea lor de noi formatori ai bursei de valori cultural-politice. Preda. finanţarea pornografiei cu accente sataniste) sunt “opere” ale clasei politice. iată. invalidat “înăuntru”. integrată euro-atlantic şi pe drept cuvânt ieşită din zodia naţionalului. comisarii GDS-ului sunt finanţaţi chiar de noii moguli ai sistemului la care au pus umărul. impunerea unor standarde anticreştine în sânul societăţii româneşti (vezi interzicerea icoanelor. Sistem politic “bine văzut înafară”. se ştie.3 milioane de români cu drept de vot au participat la vot doar 7 milioane. securişti. Racordurile mitologice pot juca feste celor care se folosesc de ele. invocarea chiar a dezacordului dintre obiectivele de siguranţă naţională (integrarea în NATO) şi modelul politic eminescian se dovedeşte a fi. invocarea eliminării lui Eminescu prin utilizarea de către Patapievici a imaginii “patului lui Procust al noului canon” spune totul despre ucenicii. “Bursa” unde s-au “tranzacţionat” cel mai intens valorile conforme “noului canon importat din “ţările progresiste” este pe Calea Victoriei. un torţionar mitologic. “progresiste”. cam sadic si diabolic. În plan cultural. Procust. La rândul lor. calfele şi “meşterii” (Maeştrii) noului canon. cu tot cu modelele “bine văzute afară”. s-a vădit elocvent la alegerile recente din 2008 când din 18. dar care a fost acum. fărâmiţarea coeziunii sociale şi naţionale. sunt doar porta-voci ideologice. au fost chiar oamenii politici. comisarial. Patapievici. a inadecvării cultural politice a modelului Eminescu. derbedei. Aici a fost instalat “patul lui Procust” invocat de Patapievici. astăzi. o spun chiar rapoartele SRI. Chiar şi-au făcut un fel de nume. “sincronia”. cuprinde parlamentari infractori. Chipul nou al clasei politice actuale. era un bandit. de “progresiştii” patului lui Procust. Maiştrii cu funcţii comisariale stau mai la fereală. tot oameni politici. Acesta este referenţialul politic al unor Patapievici/Preda/Pleşu. ei înşişi. de altfel.

demagogi. şi nu numai. Cât despre scheleţii vechiului sistem nici măcar nu mai stau în debara. jucători de cărţi şi oameni cu darul beţiei. stîrpiturile. Ministrul Arion a jucat un rol decisiv în această operaţiune de extincţie a circulaţiei operei jurnalistice. modelul maiorescian al unui Eminescu-poet.. cum e cazul criminalului cu mâinile mânjite de sânge până la cot. fabricanţi – numai de palavre. Arionii de tot soiul. indică o tipologie inspirată de figura unui om politic contemporan cu ziaristul. oamenii cari riscă tot pentru că n-au ce pierde. la care se referă Eminescu. cei care l-au şi înlăturat pe Eminescu din viaţa publică. caraghioşi care înaintea erei liberale vindeau bilete la cafe chantant. de fapt. Proprietari nu. 11.) Ţărani? Nu sînt. obosit de munca istovitoare ca ziarist etc. oamenii a căror muncă şi inteligenţă nu plăteşte un ban roşu. a ziaristicii. advocaţi fără ştirea lui Dumnezeu. dar nu este timpul pierdut. Poate judeca oricine cu uşurinţă “adecvarea” la realitatea de atunci dar şi la actualitatea momentului politic de azi a celui pe care Arionii de azi.. capete deşerte. un antimodel politic. cu aruncarea la coş. ca netrebuitoare. nr.) Oameni de stat cari nu pot justifica nici săvîrşirea şcoalei primare. Virgil Arion.. meseriaşi nu. Au trecut doar două decenii de la trasul cu arma în stradă. la Preşedinţie. tot ce-i mai de rînd şi mai înjosit în oraşele poporului românesc (. în Timpul. scaunele instituţionale existente le-au umplut caraghioşii şi haimanalele. subprefecţi ieşiţi din puşcărie. Marea majoritatea a românilor a înţeles deja că sistemul ticăloşit a ocupat România iar cadavrele politice care împut aerul României sunt “ticăloşiţi” care se află în băncile Parlamentului. Un excurs jurnalistic lansat acum doi ani de ziarişti de investigaţie afiliaţi la organizaţia Civic Media. X. Patapievicii şi eiusdem farinae şi l-ar dori mort şi ascuns într-o debara. la guvernare.19 şi 110) “Arionii”. învăţaţi nici cît negrul sub unghie. Ipoteza lichidării sale fizice a fost lansată ca o temă de anchetă de către ziarişti şi cercetători de marcă care au pornit un demers investigativ dedicat “colegului de breaslă” Mihai Eminescu. tot în numele culturii politice “progresiste”. ce sînt dar? Uzurpatori. în posturi “preşedinţi de onoare”. Opere. singur. deoarece era vizat direct şi cu autoritatea publică pe care a avut-o a instaurat. Ion Ilici Iliescu. ci se afişează la vedere. p. filiaţii strânse cu cei care şi l-au dorit pe Eminescu cadavru. Situaţie care spune totul despre ce înseamnă conceptul onoarei pentru partidul de guvernământ din care face parte. pe tema sfârşitului abrupt a vieţii ziaristului şi omului politic Mihai Eminescu a dat recent roade neaşteptate. în stigmatizarea ziaristicii eminesciene prin ruperea în două a operei eminesciene. Deocamdată poporul român nu a aplicat încă metoda lui Tezeu.. leneşi cari trăiesc din sudoarea poporului fără a o compensa prin nimic. abuzând de cafea. Icoane vechi şi icoane noi. Tema de lucru a fost preluată şi urmărită cu o deosebită atenţie pentru cel mai mic detaliu . ciocoi boieraşi şi fudui(. pictori orbi şi sculptori fără de mîni. breaslă cinstită n-au. plebea intelectuală şi morală. 1877. invocate în textul lui Patapievici. de “rezolvare” a torţionarului Procust. generali cari nu ştiu citi o hartă.“Nefiind oameni vrednici cari să constituie clasa de mijloc. “Canonul politic” procustian invocat de ciracii lui Procust este un eşec total. ministrul cultelor şi instrucţiunii publice. cel care a avut un rol important. dec. ulterior morţii lui Eminescu. legiutori recrutaţi dintre stîlpi de cafenele. iată banda ocultă care guvernează azi Români” (art. Eminescu Dosarul Cei care îl portretizează astăzi pe Eminescu în chip de cadavru îşi asumă astfel. diafan. în epoca sa. pe cale simbolică.

grăitoare despre sacrificarea sa. Restabilirea adevărului despre Eminescu este o datorie de onoare a breslei ziariştilor. Eminescu a atras una dintre cele mai complexe manevre de dezinformare şi intoxicare specifice domeniului serviciilor speciale. munca sa este întreruptă şi este introdus cu forţa într-un ospiciu. Eminescu duce campanii de presă dedicate chestiunii Basarabiei. cum se intitulează seria de volume cuprinde mii de pagini de documente. fotocopii ale originalelor unor acte secrte din arhivele imperiale austro-ungare. Metoda va fi perfecţionată sub comunism. fragmente din jurnalul şi memoriile regelui Carol I. Eliminarea sa de pe scena politică s-a datorat unei acţiuni conspirate executate cu profesionalism.Mihai Eminescu – poartă semnătura însuşi împăratului Franz Josef! Deoarece Eminescu era o ţintă de stat. În mod brutal. Ziaristul Eminescu a fost o ţintă operativă şi a fost urmărit pas cu pas de agenţii secreţi ai Imperiului Austro-Ungar. din 1880 redactor şef şi redactor pe politică până în 1883. Posteritatea sa a fost deformată şi manevrată de toate regimurile politice care s-au succedat în România. un spirit radical şi incomod. de filosoful Constantin Barbu care a lansat nu mai puţin de zece volume. Un astfel de "plan de măsuri" în ce-l priveşte pe militantul societăţii conspirative "Carpaţii" . Oricum este primul ziarist căruia i se pune căluş în gură în această manieră dură. "Codul Invers . Din 1876 devine ziarist profesionist. şi al 11-lea. redactor la ziarul Timpul”. al poliţiei politice şi . demagogia şi logoreea păturii superpuse”. o ameninţare la adresa siguranţei imperiale! Context care dezvăluie un Eminescu geopolitician şi naţionalist implicat în acţiuni conspirative pentru proiectul Daciei Moderne – România Mare. în iunie 1883. sub comanda Puterii de stat îl transformă astfel pe Eminescu într-unul dintre primii deţinuţi politici ai statului modern român. domnul Mihai Eminescu. politicii. Maiorescu notează . însemnări în facsimil din Eminescu. părţi ale unor note informative secrete din arhivele unor servicii ale ţărilor europene. Ca şi mulţi alţi ziarişti Eminescu a intrat în malaxorul aparatului represiv (a fost arestat de opt ori). Maiorescu – la organizarea Partidului Conservator a arătat clar poziţia lui Eminescu: “Cei 10 capi ai lui.mai mult decât atât – a devenit o problemă (şi o afacere) de Stat. prin logică şi verb”. Eminescu însufleţea dezbaterea publică şi totodată izbea necruţător “iresponsabilităţile factorilor politici. “Stăpân pe limba neaoşă” şi cu o “neobişnuită căldură sufletească”. scria cu patos dar şi cu rigoare scria cu o forţă devastatoare. din însemnările zilnice ale lui Maiorescu şi din ale altor contemporani ai crimei.Arhiva înnebunirii şi uciderii nihilistului Mihai Eminescu". critică aspru Parlamentul pentru înstrăinarea Basarabiei este . Mihai Eminescu avea o funcţie publică foarte importantă ca redactor-şef al ziarului Timpul. ale unei investigaţii analitice complete realizate sub egida Academiei şi Fundaţiilor Mihai Eminescu. Debutează la Curierul de Iaşi apoi. ocupaţia sa principală până la sfârşitul vieţii. Scria vibrant. omul politic naţional Eminescu Pe scurt un ziarist de marcă. Eminescu a devenit o victimă a regimului politic datorită în principal implicării sale în presă şi politică. care era organ oficial al Partidului Conservator. Cea mai însemnată parte a activităţii sale a fost dedicată gazetăriei.“Eminescu s-a făcut simţit de cum a intrat în redacţie prin universul de idei al culturii ce acumulase singur. Eminescu îşi asumă ca pe o profesiune de credinţă lupta pentru România amendând atât liberalii cât şi conservatorii pentru politica de cedarea în interesul marelui capital în chestiuni arzătoare ale timpului. Poliţia. o voce puternică. în 1877 este redactor la Timpul. afacerismele.arhivistic şi istoriografic.

Săcăreanu. Considerată subversivă de serviciile secrete vieneze organizaţia din care făcea parte Eminescu este atent supravegheată. (Arhivele St.B. Viena însă atrage ca un magnet şi conservatorii se cuplează cu liberalii – “la ciolan” cum ar zice azi Ion Cristoiu. Societatea îşi propunea – conform Statutului. Manifestările organizate de “Societatea Carpaţii” îngrijorau în mod deosebit reprezentanţa diplomatică a Austro-Ungariei în România.-Akten. informa despre o altă adunare a Societăţii Carpaţii. Se avea însă în vedere situaţia românilor din Imperiul Austro-Ungar. să sprijine orice “întreprindere românească”. redactorul adjunct de la “Româna liberă” a dat citire mai multor scrisori din Transilvania adresate lui. "Societatea Carpaţii". fruntaşii conservatori. care milita pe faţă pentru ruperea Ardealului de Imperiul Austro-Ungar şi alipirea la Tară dar executa şi acţiuni conspirative. Ernst von Mayr către ministrul Casei imperiale şi ministrul de externe din Viena se raporta: “Societatea “Carpaţilor” a ţinut la 4 iunie o şedinţă publică. căreia i-a precedat o consfătuire secretă. Câtă vreme guvernele de la Budapesta îi oprimează pe români îngrădind accesul la şcoală şi biserică. a făcut propunerea de a se încredinţa studenţilor transilvăneni de naţionalitate română.159) Un alt un raport confidenţial către Kalnoky. f. CCXXVI/1.” Ca urmare în noiembrie 1881 Eminescu este înlocuit de la conducerea Timpului..189-192. din care rezultă că un anume Lachman.und Staatsarchiv Wien. Despre aceasta am primit din sursă sigură (ceea ce înseamnă nota unui agent înfiltrat în organizaţie . Buc.) următoarele informaţii: subiectul consfătuirii a fost situaţia politică. pach. ţinta serviciilor secrete imperiale Eminescu În 1882 Eminescu participă la fondarea unei organizaţii cu caracter conspirativ. saltimbanci de uliţă să ne schimbăm opiniile ca cămăşile şi partidul ca cizmele?. care pentru instruirea lor frecventează instituţiile de învăţământ de aici. să contribuie la formarea opiniei publice în favoarea unei “Dacii Mari”. dar nu în sensul de a admite existenţa unei “Românii iredente”. este retrogradat iar noul redactor – şef îl atacă pe Eminescu în chiar ziarul pe care acesta îl condusese. ministrul de externe al Austroungariei. Ce suntem. Într-o nota informativă secretă din 7 iunie 1882. Sunt înfiltraţi agenţi în preajma lui Eminescu inclusiv în redacţie. Situaţia sa la ziar devine critică în 1880 mai ales după ce atacă proiectul de program al partidului conservator lansat de Maiorescu în care acesta pleda pentru subordonarea intereselor României şi sacrifica românii aflaţi sub puterea Imperiului Austroungar. K. potrivit cărora românii de acolo aşteaptă cu braţele deschise pe fraţii lor”.n. redactorul principal al ziarului “Timpul”. era un adevărat partid secret de rezervă. nişte eunuci caraghioşi ai marelui Mogul. cu zeci de mii de membri. că participă la înfiinţarea de instituţii bancare în scop de speculă. sarcina pe timpul vacanţei lor în patrie. Sa convenit acolo să se continue lupta împotriva Monarhiei austroungare.P Carp. Colecţia xerografii Austria.n. Eminescu. Membrilor li s-a recomandat cea mai mare precauţie. acesta protestează: “Suntem bărbaţi noi sau nişte fameni. înscrisă de faţadă ca un ONG – “Societatea Carpaţii”. înalt fruntaş conservator devine ambasador al liberalilor la Viena şi cere să i se pună surdină lui Eminescu (într-o scrisoare către Titu Maiorescu îi atrage atenţia: "şi mai potoliţi-l pe Eminescu"). redactată de ministrul plenipotenţiar al Austro-Ungariei la Bucureşti. I. blocând cultivarea limbii materne – apropierea de Imperiu nu este posibilă şi nici recomandabilă avertiza jurnalistul.intransigent atât faţă de politica de opresiune ţaristă (“o adâncă barbarie”) cât şi faţă de cea a Imperiului Austroungar şi totodată îşi acuză colegii. comedianţi. Scârbit. Informationsburo. Haus – Hof . redactor la ziarul „Bukarester Tageblatt” şi foarte activ spion austriac. avea ca sarcină urmărirea pas . P.

) Eminescu avea o statură publică impresionantă şi era perceput drept un cap al conservatorismului dar şi al luptei pentru unitate naţională coordonate ulterior printr-o întreagă reţea de societăţi studenţeşti din oraşe centre universitare din cuprinsul monarhiei Austro-Ungare. ar fi fost nefastă pentru puterile externe din jurul României. care ar fi putut fi chiar vicepreşedintele Societăţii Carpaţii. baronul Von Mayr.cu pas mai ales a lui Eminescu. ambasadorul Austro-Ungariei la Bucureşti. Colecţia arhivelor politice vieneze cuprinde numeroase rapoarte similare cu notele informative care priveau activitatea lui Eminescu. (numele acestuia reapare ulterior în procesul verbal dresat de comisarul Niculescu cu ocazia arestării lui Eminescu: “informat de d. Eventualitatea ca acesta să devină cândva parlamentar – ca mulţi alţi ziarişti. Lachman. cel care se ocupa cu spionarea lui Eminescu. privitor la expansiunea catolicismului în România. “Dacia”. îl însărcinase pe F. Ziua de 28 iunie 1883 este o zi foarte importantă pentru istoria şi politica României nu doar datorită arestării lui Eminescu. În 1883 Eminescu realizează un tablou al maghiarizării numelor româneşti în Transilvania şi îl ridiculizează pe rege. redactorul ziarului Timpul. iar von Bismark i-a trimis o telegramă lui Carol I prin care Germania ameninţa cu războiul. Lauchman în acest sens: “Eminescu este în permanenţă urmărit de F. Tiradele şi intransigenţa sa deranjau toate taberele. Toate aceste organizaţii se aflau în obiectivul serviciilor secrete ale Austro-Ungariei. Condamnă guvernul liberal pentru politica externă şi internă. pe Carol I pentru lipsa sa de autoritate. Baronul von Mayr. Exact în această zi. Totodată cu arestarea şi internarea la balamuc a lui Eminescu au fost organizate razii şi percheziţii ale sediului “Societăţii Carpaţii” au fost devastate sediile .Siderescu că amicul lor d-l Mihai Eminescu. Austro-Ungaria a rupt relaţiile diplomatice cu statul român timp de 48 de ore. ar fi atins de alienaţie mintală”.d. fiind intens înfiltrate şi supravegheate. în Transilvania societatea “Astra” şi în vechea Românie. Eminescu este informat şi simte că i se pregăteşte ceva. în care soma România să intre în alianţă militară iar Rusia cerea. Eminescu era urmărit pas cu pas. agent austro-ungar care avea sub observaţie mişcarea (“iridenta”) ardelenilor din Bucureşti şi ale cărui rapoarte sunt astăzi cunoscute”. la Viena “România jună”. civilă” “Moartea În 28 iunie 1883 se strânge laţul. În contextul notei informative se mai numeşte un agent din vecinătatea imediată a lui Eminescu. “Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor în vechea Românie”.Ocăşanu şi V. au mai apărut la Budapesta societatea “Petru Maior”. la Cernăuţi “Junimea”. Pe lângă societatea “Carpaţii”. denunţă cârdăşia conservatorilor cu liberalii şi devine o povară incomodă pentru toată lumea. G. O notă informativă a baronului von Mayr denunţa articolul lui Eminescu din “Timpul”. Împăratul Wilhelm I al Germaniei a transmis de asemenea o scrisoare de ameninţări. de asemenea. Este luat pe sus de poliţie şi băgat cu forţa la ospiciu. despre care se scrie negru pe alb că este nici mai mult nici mai puţin decât … spion austriac. Guvernul a desfiinţat "Societatea Carpaţii" chiar la cererea reprezentantului Austro-Ungariei în Bucureşti. S-a creat un fel de network care avea ca obiectiv direct lupta pentru unitatea politică a românilor. “Bucovina şi Moldova”. deoarece ar fi putut genera un curent politic ostil şi neconvenabil intereselor acestora. considerat un lider primejdios. satisfacţii. Sunt încălcate desigur toate normele legale şi i se înscenează unul dintre cele mai murdare procese de defăimare şi lichidare civilă la care au participat inclusiv “apropiaţi” interesaţi prin diferite mijloace. care avea filiale inculsiv la Paris. În cursul verii Imperiul Austroungar a executat manevre militare în Ardeal pentru intimidarea Regatului României iar presa maghiară perorase pe tema necesităţii anexării Valahiei.

proiecte cu adevărat “subversive”. vârsta jertfei lui Ioan Botezătorul şi a lui Iisus. unde urmează o colaborare anonimă la câteva ziare şi reviste. în care rolurile sunt asumate de personajele politice ale vremii. Lui Eminescu i s-a făcut . este proclamat drept proto-fascist. Este apoi otrăvit lent cu mercur. este umilit şi zdrobit în toate felurile imaginabile. Germania şi Italia.romantică. Nimic nou sub soare pe câmpul “operativ”. la 13 ianuarie 1889. Declararea nebuniei lui Mihai Eminescu este unul dintre ele. sunt cât se poate de clare. Nu mai are unde să scrie. în fine. care arată nivelul la care era hotărât să acţioneze Eminescu ca lider al “Societăţii Carpaţii”. Lichidarea Ce urmează în anii următori este un coşmar – bine regizat. Planurile lui Eminescu. pentru drepturile românilor asupriţi de unguri. i se fac băi reci în plină iarnă. prin contribuţia unor specialişti în medicină legală . însă. este bătut în cap cu frânghia udă. Adevărate campanii continuă şi azi. “Directiva de sus” s-a aplicat la diferite nivele. Este uşor de înţeles că acţiunile sale au fost dejucate prin metodologia tipică “măsurilor active” specifice serviciilor secrete de acum dar şi de atunci. sub pretextul unui pretins tratament contra sifilisului. Tratatul a fost semnat până la urmă în septembrie 1883 ceea ce a mutat lupta ardelenilor în Ardeal. selectiv. că autorul articolului în chestiune este "bietul Eminescu" Şi tot atât de repede acesta este căutat. Ovidiu Vuia scrie: "Concluziile mele. se insistă pe activitatea sa poetică . autor a peste 100 de lucrări din domeniul patologiei creierului. cărţile. Aşa zisele “interese de stat” l-au nimicit pe tânărul redactor – potenţială mare figură politică a României Mari. se inventează povestea unei boli venerice.cum este Vladimir Beliş. Bucureştiul era dominat de ardeleni care ridicau vocea din ce în ce mai puternic pentru eliberarea Ardealului. Defăimarea Defăimarea sa nu a încetat însă la peste un secol de la uciderea sa. Eminescu era în centrul acestor manifestări. Eminescu: o polemică ce va zgudui guvernul rupând o coaliţie destul de fragilă de altfel a conservatorilor (care luaseră. notele. În 1888. I se fac rechizitorii şi procese de intenţie. găsit şi internat din nou la balamuc în martie 1889. tocmai în anul când împlinea 33 de ani. fost director al Institutului de Medicină Legală sau cu aportul doctorului Vuia că mitul bolilor sale a fost o intoxicare de cea mai joasă speţă. iar apoi. puterea) cu liberalii. mergând până la o răsturnare a lui Carol I. Tratatul însemna aservirea României AustroUngariei în primul rând ceea ce excludea revendicarea Ardealului. În manuscrisele din acei ani. Eminescu nu şi-a mai vazut niciodată corespondenţa. cele care au scăpat nedistruse de Maiorescu. Tratatul urma să interzică brusc orice proteste pentru eliberarea Ardealului iar condiţia semnării tratatului era anihilarea revendicării Ardealului de la Bucureşti. au fost expulzate persoane aflate pe lista neagră a Vienei şi au fost intentate procese ardelenilor. Se lansează zvonul nebuniei inexplicabile. Abia recent s-a dovedit. vizau contracararea consecinţele unei alianţe a Casei Regale din România cu lumea germană. Punând cap la cap toate dovezile strânse ani de zile. la Academie după ani buni. Distrugerea lui Eminescu este deliberată şi va duce la moartea sa. ultimul text ziaristic al lui M. se resemnează cu situaţia sa de condamnat politic şi îşi asumă destinul – nu fără însă a lupta până în ultima clipă. ca medic neuropsihiatru. Eminescu este scos complet din circuit iar opera sa politică a fost pusă la index. sunt însemnări derutante. Eminescu nu a suferit de lues şi nu a avut o demenţă paralitică". Repede se află. cercetător ştiinţific. Poliţia i-a sigilat casa. Exact în această zi trebuia de fapt să se semneze tratatul secret de alianţă dintre România şi Tripla Alianţă formată din Austro-Ungaria. Veronica Micle reuşeşte să îl aducă pe Eminescu la Bucureşti. Maiorescu i-a ridicat manuscrisele şi toate documentele – cică să nu fie distruse – depunându-le.unor societăţi naţionale.

. acestia au aici. in presa literara. Altfel. asta este realitatea si n-avem ce sa facem. 13-01-2009 17:23 DETRACTORILOR LUI EMINESCU )Poema aparut Cristian Petru Bălan: „Detractorilor lui Eminescu“ Deoarece. “Ţinta” Eminescu încă preocupă diferite cancelarii şi “grupuri de prestigiu” . au aparut articole critice la adresa Luceafarului natiunii romane. existând un raport depus la Academie. nu mai ai decat o singura cale. nebunul cu piatra. Cumva. 12-01-2009 21:15 numai in Romania Numai in Romania un articol elogiator nostalgic la adresa unui poet este dat ca injurie. 13-01-2009 14:34 marsavia lui Roncea Ca cei care citesc si nu pricep nimic sunt multi si prosti. 13-01-2009 14:37 Victor Roncea am vrut sa scriu in mesajul de mai inainte Scris de Alex 56. continui o lupta pe care Eminescu a inceput-o.. Citeaza acest articol pe saitul tau Comentarii (100) 51. de cate ori voi mai vedea din partea familiei Roncea un atac impotriva lui HRP sau a altor oameni de valoarea si caracterul lui. Creierul său era o dovadă stânjenitoare a falsităţii teoriei sifilisului – deoarece această boală mănâncă materia cerebrală. articolul lui Patapievici este unul intre cele mai frumoase elogii la adresa poetului si regretul ca Eminescu este considerat un cadavru in debara si ca nu reuseste sa ne scoata de sub zodia lui Caragiale! Numai in aceasta tara nenorocita locuita de psihopati albul este decretat negru. În manualele de astăzi continua însă propagarea operaţiunii de dezinformare coordonată de serviciile secrete al Austroungariei. 12-01-2009 21:27 Felicitari pentru articol Excelent articol ! Putini ti-au urmarit cu atentie seria dezvaluirilor si articolelor deranjante despre matrapazlacurile miliardarilor de carton.ori sinteti psihopati in masa.autopsia în ziua de 16 Iunie 1889... nesemnat însă. 13-01-2009 10:36 Felicitari ! Un rezumat al prezentului articol ar trebui introdus in manualele de limba romana ! Scris de Vasile Pop 54. aproape cât al poetului german Schiller..Sa va fie de bine. INAINTE ! Pana la victorie. cu flori deşerte MOTTO: “Critici . ori IQ majoritatii romanilor tinde spre zero. Dar pentru canalia numita Victor Rosca si pentru toata familia lui am o urare: atata sanatate sa va dea Dumnezeu. s-a constatat că are 1495 de grame. un singur drum. mai jos. după autopsie. Creierul său. în soare. te paste. Daca tii sa continui asa.în fapt extensii ale unor grupuri de putere care îşi perpetuează misiunea de destructurare a valorilor simbolice ale României. pana la starpirea jivinelor (macar din punct de vedere publicistic). de astazi. George. un raspuns: voi. ca pe confratele tau Eminescu Scris de Mihai 53. Scris de Alex 55. cat adevar spuneti despre Horia Roman Patapievici!!! Am sa repet aceasta urare de multe ori. Scris de nenitescu 52. iar apoi este "uitat" pe fereastră.

cocote bârfitoare. blestemate javre şi inamici ai vieţii. Să ponegriţi pe Zeul rostirii noastre vii? Căci El trăi-va veşnic. prin jertfe. Pigmei. Prin zvâcnet de copite şi crize de zănatici. mutanţi genetici şi avortoni schismatici! Cum de-ndrăzniţi voi. călăii frumuseţii Ce spurcă limba dulce cu zoi mirositoare! O. au aparut articole critice la adresa Luceafarului natiunii romane. Să ponegriţi Columna de aur sacrosantă Care-a topit într-ânsa rostirea românească? Cum de-aruncaţi noroiul de critică bufantă Spre Geniul naţiunii. Casapii poeziei. acestia au aici. Nu vi-i ruşine vouă. Să-i distileze doine. ci. ci-un Univers de glorii! Şi nu noi ni-l alesem. Ţâşni spre-Nalt. prin scremete vulgare. cu limbi muiate-n fiere .Nu . El. Deşi ştiaţi că ţara vă va privi cu ură?! Detractori răi. I-a dat o limbă nouă. Ne-a pus la rang de cinste. cu flori deşerte Care roade n-aţi adus…“ La voi cobor acuma. să-mbrace ţara-n rime. trimis exact în era Când toţi aveam nevoie de vocea Lui cea nouă… Cum Împăratul Soare resoarbe-un nor de aur Din marea de amar a naţiunii noastre. jivine literare. i-a proslăvit istoria. pe Sine. Dar au sfârşit cu toţii în cloci mirositoare. bezmetici. jivine literare. Să ponegriţi Columna de aur sacrosantă Care-a topit într-ânsa rostirea românească? Cum de-aruncaţi noroiul de critică bufantă Spre Geniul naţiunii. un raspuns: MOTTO: “Critici voi. Deşi ştiaţi că Geniul în veci de veci nu piere. ne-a dus în lume gloria… Iar jertfa lui măreaţă i-o neagă-acum nerozii. cât sunt români sub soare. Deşi ştiaţi că ţara vă va privi cu ură?! Detractori răi. mai jos. simplu. Deşi ştiaţi că Geniul în veci de veci nu piere. in presa literara. crezând c-o să-l mânjească. Să-nveţe dulce-amarul iubirii. prin aspre purgatorii… Milenii de milenii se pregătise Terra Şi Universu-n clocot spre a ni-l naşte nouă! E-un dar al Providenţei. Precum şi voi sfârşi-veţi! Sunteţi vreunul teafăr? Căci Eminescul nostru nu este fitecine. Cu sete-l absorbise din lume şi din astre! Şi s-a-ntrupat în codrii de-aramă-ai României. Prin zvâcnet de copite şi crize de zănatici. cu limbi muiate-n fiere Nu pică Everestul d-orice râgâietură! Au încercat şi alţii să-i cate pete-n soare.Care roade n-aţi adus…“ La voi cobor acuma. pe vecie. ca Meşter faur. La fel fu Zeul-geniu care. Să-i buciume durerea şi doru-n întregime… El şi-a iubit poporul. prin scremete vulgare. Pe când voi sunteţi… Ni-meni! N-aţi fost Şi nu veţi fi ! CRISTIAN PETRU BĂLAN Cristian Petru Bălan: „Detractorilor lui Eminescu“ Deoarece. i-a lăudat voivozii. oare. crezând c-o să-l mânjească. Pigmei. Nu-i simplă chintesenţă. oare. Să stingă raza-laser a Sfântului Luceafăr. mutanţi genetici şi avortoni schismatici! Cum dendrăzniţi voi. Care ieşind din cloace aţi prins a viermui. bezmetici.

Nu-i simplă chintesenţă. La fel fu Zeul-geniu care. Pigmei. ca Meşter faur. prin jertfe. Pe când voi sunteţi… Ni-meni! N-aţi fost . in presa literara. El. blestemate javre şi inamici ai vieţii. Precum şi voi sfârşi-veţi! Sunteţi vreunul teafăr? Căci Eminescul nostru nu este fitecine. cu limbi muiate-n fiere . cocote bârfitoare. I-a dat o limbă nouă. trimis exact în era Când toţi aveam nevoie de vocea Lui cea nouă… Cum Împăratul Soare resoarbe-un nor de aur Din marea de amar a naţiunii noastre. ne-a dus în lume gloria… Iar jertfa lui măreaţă i-o neagă-acum nerozii. i-a lăudat voivozii. un raspuns: MOTTO: “Critici voi. Ţâşni spre-Nalt. Să ponegriţi Columna de aur sacrosantă Care-a topit într-ânsa rostirea românească? Cum de-aruncaţi noroiul de critică bufantă Spre Geniul naţiunii. Casapii poeziei. mutanţi genetici şi avortoni schismatici! Cum de-ndrăzniţi voi. cât sunt români sub soare. Casapii poeziei. Ne-a pus la rang de cinste. pe vecie. Pe când voi sunteţi… Ni-meni! N-aţi fost . Ţâşni spre-Nalt. Să ponegriţi pe Zeul rostirii noastre vii? Căci El trăi-va veşnic. Care ieşind din cloace aţi prins a viermui. crezând c-o să-l mânjească.Şi nu veţi fi ! CRISTIAN PETRU BĂLAN Scris de Cristian Petru Balan 57. cocote bârfitoare. Dar au sfârşit cu toţii în cloci mirositoare. pe vecie.Nu pică Everestul d-orice râgâietură! Au încercat şi alţii să-i cate pete-n soare. Să-i buciume durerea şi doru-n întregime… El şi-a iubit poporul. jivine literare. prin aspre purgatorii… Milenii de milenii se pregătise Terra Şi Universu-n clocot spre a ni-l naşte nouă! E-un dar al Providenţei. I-a dat o limbă nouă. prin aspre purgatorii… Milenii de milenii se pregătise Terra Şi Universu-n clocot spre a ni-l naşte nouă! E-un dar al Providenţei. ci-un Univers de glorii! Şi nu noi ni-l alesem. blestemate javre şi inamici ai vieţii. cât sunt români sub soare. ci-un Univers de glorii! Şi nu noi ni-l alesem. ci.pică Everestul d-orice râgâietură! Au încercat şi alţii să-i cate pete-n soare. La fel fu Zeul-geniu care. Să-i distileze doine. pe Sine. El. călăii frumuseţii Ce spurcă limba dulce cu zoi mirositoare! O. Să stingă raza-laser a Sfântului Luceafăr. mai jos. prin jertfe.Şi nu veţi fi ! CRISTIAN PETRU BĂLAN Cristian Petru Bălan: „Detractorilor lui Eminescu“ Deoarece. ne-a dus în lume gloria… Iar jertfa lui măreaţă i-o neagă-acum nerozii. Precum şi voi sfârşi-veţi! Sunteţi vreunul teafăr? Căci Eminescul nostru nu este fitecine. i-a proslăvit istoria. i-a lăudat voivozii. cu flori deşerte Care roade n-aţi adus…“ La voi cobor acuma. simplu. prin scremete vulgare. Deşi ştiaţi că ţara vă va privi cu ură?! Detractori răi. 22-01-2009 18:40 ce stii voi nu stie nimeni . Cu sete-l absorbise din lume şi din astre! Şi s-a-ntrupat în codrii de-aramă-ai României. oare. i-a proslăvit istoria. să-mbrace ţara-n rime. Să ponegriţi pe Zeul rostirii noastre vii? Căci El trăi-va veşnic. Nu vi-i ruşine vouă. Deşi ştiaţi că Geniul în veci de veci nu piere. simplu. Sănveţe dulce-amarul iubirii. ci. Ne-a pus la rang de cinste. pe Sine. bezmetici. ca Meşter faur. au aparut articole critice la adresa Luceafarului natiunii romane. Să-i buciume durerea şi doru-n întregime… El şi-a iubit poporul. Nu vi-i ruşine vouă. trimis exact în era Când toţi aveam nevoie de vocea Lui cea nouă… Cum Împăratul Soare resoarbe-un nor de aur Din marea de amar a naţiunii noastre. să-mbrace ţara-n rime. acestia au aici. Să-nveţe dulce-amarul iubirii. călăii frumuseţii Ce spurcă limba dulce cu zoi mirositoare! O. Dar au sfârşit cu toţii în cloci mirositoare. Să-i distileze doine. Nu-i simplă chintesenţă. Care ieşind din cloace aţi prins a viermui. Cu sete-l absorbise din lume şi din astre! Şi s-antrupat în codrii de-aramă-ai României. Prin zvâcnet de copite şi crize de zănatici. Să stingă raza-laser a Sfântului Luceafăr.

. toate relele ce sunt/Intr-un mod fatal legate de o mana de pamant. Iti multumesc Curentule ca existi si nu permiti . se pare că manâncă acelasi rahat din aceeaşi cocină.poeti./Toate micile mizerii unui suflet chinuit/Mult mai mult ii va atrage decat tot ce ai gandit.daca nu-i place la noi in tara de ce nu pleaca dracului in israel sa-si laude marii scriitori..Patapievici cu articolul sau caci l-a starnit pe autorul articolului de mai sus sa publice rezultatul cercetarilor sale si astfel sa aflam lucruri care ne-au fost ascunse cu rea intentie pana acum. Scris de Sor35 61..Niciodata sa nu va asteptati sa stiti adevarul. slabiciunea. gen Patapievici./Rele-or zice ca sunt toate cate nu vor intelege..hidosi" etc etc Hail Eminescu ! paptapieviciule ia ti jegurile si pleaca de unde ti-au venit satrele strabune. 03-02-2009 10:43 curentule. crezi c-or vrea sa te admire?/Ei vor aplauda desigur biografia subtire/Care s-o-ncerca s-arate ca nai fost vrun lucru mare.. Excelent si poftă bună în continuare ! Scris de camelia 59.dar cine are acces la ele? Scris de anonimus 58. La fel ca la celebra expozitie cu caluţul cu svastica pe fund... citate din "capodoperele" sale: "romanii sunt buni de spanzurat" "romanii sunt urati....istorici evrei.stiti ca avea si poiezii "porno" care nu le gasesti decat la biblioteca din Iasi.ion1937@yahaocom 63. vor cata vietii tale/Sa-i gaseasca pete multe. de cand am terminat liceul..Iubirea de Emnescu ramane vesnica in inimile romanilor." Scris de Sorina 60. şi cu eminescu in tot felul depoziţii pornografice.Sunt noutati cutremuratoare pe care le-am ignorat pana acum. 30-01-2009 16:44 evreul patapievici defaimeaza spurcaciunea asta de patapievici stie sa zica numai vorbe urate despre marii nostri poeti.Am 72ani si sant fericit ca pot sa aflu adevarul despre marele inestimabilul Eminescu ./Dar afara de acestea.Şi cei de azi.presa te coboara" La timpul sau Eminescu a fost si laudat si criticat.R./(.."presa te ridica. Scris de eduard 62. cind este vorba de adevaruri istorice.Nu lumina/Ce in lume-ai revarsat-o. Va dati seama ce am fost mintiti ca de obicei..le multumesc celor scriu adevarata istorie a neamului Scris de ciurea. 23-01-2009 23:24 Frica de Eminescu Bine a facut dl. 31-01-2009 09:46 felicitari voua celor ce aratati adevaru rusine celor ce ascund adevarul despre marile valori a-le neamului rominesc. te va drege.aaaa ii place aici sa suga bani de la romani si sa-si bata joc de ei./Oboseala.Magulit e fiecare/Ca n-ai fost mai mult ca dansul. 22-01-2009 19:37 ce stii voi nu stie nimeni de acum 5 ani. ci pacatele si vina..)Astfel incaput pe mana a oricarui.. Acum îmi dau seama că de asta le-a fost frică şi celor de atunci.. am ramas cu ideea că Eminescu a fost un geniu datorită puterii lui de anticipare socială şi istorică..acum totul a ramas la fel.la fel ca si teama de el i8n inimile neromanilor....Pe viitor vor mai aparea articole cu noi descoperi. rautati si mici scandale-/Astea toate te apropie de dansii. jos palaria na-s fi crezut niciodata ca MARELE EMINESCU a fost ucis. 23-01-2009 11:07 Din "Scrisoarea I" "Neputand sa te ajunga./C-ai fost om cum sunt si dansii..H.. Si oricum noi nu avem acces la toate informatile.mars la gunoi jeg al societatii romane.

jos palaria Abia astazi.Pt. De asemenea. Oare de ce? Scris de atol 66.se spune si se scrie corect juninci. Ah. dar pentru scoala sa invat "balivernele" de le spun in manuale. in ultima vreme.cei carora am reusit sa le insuflu "drag de Eminescu". si ghici ce? M-ati cucerit cu articolul asta.Pe cine incearca sa convinga ca “Eminescu nu mai e la modă.mine si pt..worldrecordsacademy.. Sunt mandra sa mi se confirme chiar dupa atatia ani ca Eminescu a ramas pana in ultima clipa Eminescu. atunci cand sta scris sa se intample acest lucru. Eminescu a fost transformat in Mesia. si la capitolul integrare in societatea moderna. De exemplu. 17-02-2009 08:41 curentule. Scris de iuliana 65. 13-03-2009 06:57 Felicitari Abia azi am citit articolul si imi pare bine ca vine ca o confirmare in plus ..htm ). sincer si puternic. mereu actual. suntem mandri ca Eminescu a fost frate de-al nostru. 08-03-2009 11:30 Multumesc pentru articol Imi amintesc ca eram copil si invatam de Eminescu la scoala.elevii mei.de care. asa cum este si sufletul romanesc adevarat. articol! . ca om de cultura si ca roman. eu cred in destinul si in puterea de renastere a poporului Dacilor de la Inceputuri.adica ce tot bantuie domnul HRP. suntem mandri ca suntem romani Scris de Florin 67. ca sunt profesor. am citit articolul si cu siguranta este foarte interesant. deoarece nu mai “dă bine”” ??? Da. nu excroci. Fata de el nu mai poate exista o gandire critica.si pasiunea pentru lucrarile eminesciene m-a facut sa aleg literatura si sa-mi dau chiar licenta analizand lucrarile lui. Dupa 1989 a aparut o "miscare" care l-a confiscat din nou. Eminescu ramane un suflet sensibil. ce-i drept.unor jigodii sa ne denigreze marii nostri reprezentanti asa cum este EMINESCU Scris de lucia 64. nu junici. Felicitari pt. sufletul dac.. macar si dupa 120 de ani. schelete nu scheleti. 26-02-2009 23:03 confiscare Inainte de 1989 Eminescu a fost confiscat de comunisti in interesul lor. Am fost mereu pasionata de literatura. zamolxian. adevarul e ca trebuie sa aiba si dumnealui despre ce abera.org/arts/longest_love_poemworld_record_set_by_the_Evening_Star_90145.Am sesizat aceste greseli pt. actuale. deci nu mai poate fi citit de nimeni. Poate ca subiectul va trezi interesul celor avizati pt. ca Eminescu a fost si va ramane mereu o valoare. e tot mai mare nevoie. escroci.Unul din batranii familiei mi-a spus ca Eminescu a fost omorat de un nebun ce i-a dat cu o caramida in cap(n-am idee acum de unde stia asta)!Si mi-a zis sa nu uit. 03-03-2009 21:20 Multumesc pentru articol Prima data cand intru pe site. a face public lumina in acest caz. nu de limba si literatura romana. Multa sanatate si bucurie. Scris de oana 68. ca sa-i pot comenta pe altii mai cunoscatori in Eminescu decat mine.Luceafarul "Evening star" a fost omologat de Guiness Book drept cel mai lung poem de dragoste-"a third millennium modern poem"-un poem modern al mileniului 3(http://www. Autorului articolului i-as sugera mai multa atentie in folosirea limbii romane.

si daca nu se poate il vor ucide. 07-04-2009 11:54 citit: POLITICA EMINESCU EMINESCU.va rog sa publicati poezia. Scris de EMINESCU pentru totdeauna 75. ne-au ramas in memorie necazurile trecerilor barbarilor-animale in vietile noastre. Asa zisele creatii ale unui patapievici trebuiesc boicotate. Noi nu ne stim trecutul. EMINESCU a fost un Inger al poeziei Romanesti.youtube.com/watch?v=tpKmaLX5hBM Scris de Cadavrul lui Eminescu din Deba 72.youtube. este dea dreptul deprimant. desi vazind unde suntem in prezent. care sunt servite de o clasa politica corupta. 29-04-2009 06:11 inginer O tara in care putinele valori care scapa neracolate de marile puteri sunt desfiintate de nonvalorile autohtone atit de numeroase. Scris de Ileana 73. asa cum au facut cu ZAHARIA. 14-03-2009 11:55 sal in cartea "dialectica stilului la Eminescu"de Teodor codreanu exista o poezie de Eminescu in care descrie ce se va intimpla cu Romania in zilele noastre.com/watch?v=bqmQ0Do2aJ8 www. Multumesc pentru dezvaluirile care incearca sa reabiliteze memoria marelui erou national care este Eminescu. GANDIREA EMINESCU SPRE Cele doua carti sint publicate cu CopyLIBER. Ne aflam si astazi in aceeasi situatie ca si pe vremea lui Eminescu. Din ce spatiu al spiritualitatii a venit el? Cand un sfant se naste pe pamant atunci toate fortele raului vor sa-l corupa.Iar Qasimodo asta de patapievici face umbra la pamant degeaba! Scris de petrea 74. Trebuie sa vedem si acum ca si atunci cine denigreaza poporul roman. mai am.youtube.Am citit de mult cartea nu o. din dorinta de a face crime.Scris de MariAna 69.com/watch?v=3sXoGLuQn9Y www. tradatoare si manipulate impotriva . Eminescu este un domeniu nesecat de valoare . demnitate umana.. suntem ca si pe vremea lui Eminescu la discretia mai marilor sau mai micilor puteri. Numai atat! Dar acum sunt vremurile de plata a acestora. Adevaratii patrioti romani sa aibe curajul de a continua lupta impotriva celor care manaca din mainile noastre muncite si sfinte. 13-04-2009 05:16 EMINESCU Excelent!Sa nu uitam totusi ca Eminescu a fost asasinat din ordin evreiesc si tradat de "prietenul"sau chibici. invatator. TESTAMENTUL POLITIC Doua carti de INTERZIS. Scris de monica 71. 15-03-2009 15:06 3 filme de vazut: www. Iata ca si MantuitorulDumnezeu Iisus ne avertizeaza (din putinele fraze ramase intacte in biblie) ca evreii isi OMORAU SFINTII INTRE ZIDURI. 24-04-2009 08:50 multumesc este putin spus Un articol de exceptie.daca aveti cartea. 13-03-2009 09:13 multumesc atat Scris de radu 70. El are reactiile unui evreu (ATENTIE ANTISEMITISMUL VINE DIN INTERIORUL EVREILOR) blestemat de chiar Dumnezeul Isus pe care l-au sacrificat din ura. adevar. justitie.

P-ULE Scris de PATRIOTU 79. Patapievici ? Scris de ion 77. 29-04-2009 11:43 Paduchile Cind ataca valori fundamentale ale natiei si insasi natia cel care e platit de poporul acesta pentru a-i promova valorile culturale in lume oare nu sintem vinovati cu totii ? Chiar nu stim cum se procedeaza cu un paduche numit H. Am citit totul dintr-o suflare ca pe “o novelină poliţistă exemplară “ dacă-mi este perimis să mă exprim asfel făcînd un apropos la stilul alert şi precis al unui cunoscut eseist spaniol dar şi la stilul “polisier” care are ca scop “dovedirea criminalului “ Da criminalul a fost demascat el se ascunde la fel ca azi şi azi profitând de imunitate conferită de Viena prinsă-n aceeaşi urzeală cu Rusia împotriva “coloniei România” Reţinut pt comentariu .bietului popor roman..com Scris de 81.dar spanzuro pe mata daca mai traeste si daca este moarta pisete pe mormantul ei! mai balega avortata ce esti Mai matraguna de jeg ACEST PATAPIEVICI daca nuti place de noi ROMANII dute unde a intarcat mutu iapa si nu mai spune tu despre marele nost EMINESCU nimic ca nu+i ajungi nici asa mort cum este la 10% din valoarea lui.R. ideeile tale despre EMINESCU si noi ROMNAII ca-am fi buni numai spanzurati. 06-05-2009 10:44 Eminescu Eminescu taniac@yahoo. Scris de ghpop 76..youtube.. 06-05-2009 10:42 placa! Eminescu Sper sa-ti Tania Cojuhovschi petream2@yahoo. 22-05-2009 04:08 "SA INVATAM LIMBA DACA . Cat despre acest filmulet nu lam ascultat deci nu comentez .dar spanzuro pe mata daca mai traeste si daca este moarte pisete pe mormantul ei mai balega avortata ce esti H..R. 29-04-2009 13:36 Limbricul Chiar nu se vede ca limbricul asta mic de la ICR e in solda unor stapini straini de interesele Romaniei ? Scris de Adam 78.com Scris de 80.dar am citit referitor la tine si ideeile tale despre EMINESCU si noi ROMNAII ca-am fi buni numai spanzurati. 27-05-2009 12:37 Roncea UN CRIMINAL DECONSPIRAT :"V I E N A" Cu stimă d-le O desfătare acest articol căt şi intervenţiile dumneavoastră pe forum printre noi comentatorii ..com/watch?v=3BHvNlbKNsQ Scris de undac 82. 01-05-2009 20:29 PT Mai matraguna de jeg ACEST PATAPIEVICI daca nu-ti place de noi ROMANII dute unde a intarcat mutu iapa si nu mai spune tu despre marele nost EMINESCU nimic ca nu+i ajungi nici asa mort cum este la 10% din valoarea lui.CANTAND" (Par www. PS ..

COM Scris de tbi 84. cantand" www.youtube.. Health. E-TIGARI . Oare neamul asta este blestemat.. nu le mai pasa ca sunt pacaliti.care e diferenta dintre jocurile politice de acum 120 si cele de acum? nici una.Subscriu la părerea unui forumist entuziast : “Este cel mai valoros articol aparut in presa romaneasca in ultimii 20 de ani. acest articol. Scris de Marilena 86. el este acum vesnic si fiecare roman cu o bruma de minte o va recunoaste. Sunt uimit de valul de comentarii postate la articolul dumneavoastra si intiderea in timp a postarii lor.youtube. etc).spuse cu pompa de personaje cunoscute:academicieni.com/watch?v=O0HzdmIWQDk www. prea putin cunoscut in comparatie cu infinita sa sa valoare. modelul DSE-901 (Mini Cigarette) este cel mai apreciat model din lume. ( rodrig) Scris de Sile this Millennium 83. 24-06-2009 10:57 Imaginea este in prezent ca in oglinda Atunci a murit Eminescu acum vom muri noi ca natiune.. 09-06-2009 23:44 "Sa invatam limba daca.. Prin cantitatea de aburi generoasa (net superioara celorlalte modele ( dse101/102 Super. 11-06-2009 11:08 Pe mormantul lui Eminescu nu creste nici Pe mormantul lui Eminescu nu creste nicio floare! Ceremonii si atat.youtube. ca ei nu au reusit sa-l omoare pe Eminescu.com/watch?v=I8Iobf12HpM Scris de Patty Bullar 85. Va multumesc pe aceasta cale pentru acest articol. In acest moment in care scriu. dar si pentru literarura universala. Mare tristete! Scris de Mariana 87. Romania.A m401/402. Romani luati atitudine!Cei care mergeti la comemorarea mortii lui ziceti-le ceva de dulce momailor de academicieni care se umplu de bani de pe urma operei eminesciene si nu se gandesc la un lucru de bun simt:ca si mormantul lui Eminescu trebuie ingrijit."poetul national ".A KR. A fost chinuit ca un martir si a murit ca un apostol pentru tot ce a crezut. un sentiment puternic de repulsie. de indignare si revolta impotriva celor care au facut ca un astfel de om sa moara intrun mod tragic si nepotrivit. Daca de atata timp se tot intampla oamenii s-au obisnuit. Pentru mai multe detalii va invit sa consultati forumurile din tara si strainatate.noi romanii.etc. puterea mare a bateriei reincarcabile (180 mA). Comanda acum DE PE WWW.politicieni.. gandurile imi sunt foarte confuzie. pentru o tara si pentru niste oameni. cine are de pierdut de pe urma lor?. Urmatorul sentiment ce imi apasa inima dezolata este de mila.. 01-06-2009 23:00 CEA MAI PUTERNICA TIGARA ELECTRONICA M Modelul DSE-901 este cea mai polulara Tigara Electronica de pe piata mondiala. pt tot ce a vazut ca va venii. obisnuinta e a doua natura a omului. 27-06-2009 23:40 Va multumesc pt.com/watch?v=9EIC-bzFpdU www.Fraze sforaitoare care cuprind sintagme de genul "cel mai mare poet roman"..com/watch?v=GqyqkxFVLWo www.youtube. prin prisma unei extraordinare argumentari de natura investigativa care urmareste bine definit un traiect al unei valori inestimabile atat pentru romani. aceeasi mila pe care o poate avea cineva pentru niste prosti abjecti care nu stiu.youtube. astfel ca astfel romanul se .com/watch?v=pr26PwOEgyY www. ceea ce ma bucura. usurinta prin care se pot incarca cartusele (cartus extern).

Eminescu a fost ultimul bastion impotriva unor interese straine. Evident.daca vom continua cu aceasta blestemata de letargie.iesiti cu tupeu la lumina. Non valorile sunt tot mai multe dar promovate tot mai mult. numele traditionale ale acestor meleaguri vor fi "itic" "strul".lasa pacalit de buna voie.Daca vom continua sa dormim. Eminescu trebuie sanctificat. Cu increderea ca nu voi face umbra pamantului degeaba. romanii sunt obligati sa plece din tara. Scris de dedu 91.am fost candva un popor drept si neclintit.Iar acum. ar pierde asa zisa clasa politica si interesele straine pe care aceasta le promoveaza. "ici" si "mann" la urma. Scris de dedu 90.ma vad obligat sa subliniez "apartenenta mea".Desteapta-te romane!Si vezi cu adevarat ce a reprezentat Eminescu!Pornind de la uciderea lui.Pentru ca..ca respect a ceea ce a facut el.ne-am saturat sa vedem cum.din cauza unora cu "stein".Acest jeg penal HRP.realizez ca am elaborat o esenta dar fara forma.si identitatea noastra.numele voastre incep sa iese la iveala. totul se lasa la voia intamplarii.Dar sa va fereasca sfantu' mister HRP.Astfel ca. pentru ca ati publicat acest articolcat si domnilor Georgescu si Codreanu. dar deja au devenit stereotipii si sunt bune doar de zis..a fost o ultima santinela.in gaura de sarpe.pentru un trai mai bun.a invadat-o asemeni unei plagi.si pe toti cei ca el.. As zice multe.pentru ca nu este sange din sangele nostru.putem afla cine si cum..Si.Felicitari domnule Roncea!Si sa dea doamne doamne ca articolul dumitale sa fie scanteia care sa aprinda vulcanii inimilor noastre.pentru poporul nostru.si punand cap la cap evenimentele.este sa facem sa renasca in inimile noastre ceea ce a vrut el sa renasca.nu va scapa nimeni.nu face decat sa intareasca randurile celor care ne ameninta valorile ca popor."schi".pentru urmasii nostrii. Romania si romanii ar castiga enorm. tin sa va mai multumesc inca o data dumneavoastra dumnule George Roncea."popor"..pentru ca. 09-07-2009 16:57 concretizare Recitind ce am scris. Scris de ion 89.e timpul sa renastem din propria cenusa.Nu are sens sa il plangem caci..a fost un soldat care a cazut la datorie."urmasi" si ca.si sa ne prefacem ca asteptam un mesia care sa ne salveze de dominatia straina.Un simt al raspunderii pentru noi. Scris de Alexandru Chivu 88.in fata caruia a tremurat o lume intreaga...ne vom pomeni ca in tarisoara noastra nu vor mai exista notiuni ca "noi".Si. 09-07-2009 16:23 HRP-un jeg penal Incepe sa se comfirme tot mai mult faptul ca romania este victima unei mari conspiratii.Cand poporul roman se va satura de jocul culiselor. Eu am 21 de ani.va fi primul pas pentru recastigarea drepturilor in fata unei intregi lumi.Ca ROMANII sunt tinte directe ale unui popor care nu are nici in clin nici in maneca cu europa dar. doi dintre finii cunoscatori ai Universului Eminescian.Sunteti ca gandacii de bucatarie. Opera sa politica trebuie publicata in cat mai multe editii.daca am ajuns umbra a ceea ce am fost odata.Pentru ca. iubesc si pretuiesc la nebunie cultura noastra care astazi ca niciodata e prigonita si rasucita spre niste puncte care tin sa-i cante pierderea. 09-07-2009 12:17 eminescu Multumiri pentru acest articol. 18-07-2009 14:29 Felicitari autorului "George Roncea" Haide-ti sa cantam impreuna > in memoria Lui Eminescu Scris de Petru RUSU (Melbourne) .Normal ca ii este greata de noi. etc.cand va intariti colonia.Iar datoria noastra.va vrea sa vada sange curgand.

în loc să se bucure de lumina eternă a acestuia.\"De fapt. 22-07-2009 18:32 e halucinant.. Gloata de contestatari ai lui Eminescu este gloata care contesta natiunea romana.În zvârcolirea lor otrăvitoare.dar poate ca asta e si ideea. preda sau altcumva. desi dezbaterea ramane deschisa. încearcă şi ei să se apropie de soarele numit Eminescu numai că. este binevenit. oameni sau viermi. asa ca scoateti-va complexele la lumina! Iar pentru cei care mai au un graunte de nesiguranta.pământul românesc. batjocorit. Scris de Dănuţ Degeratu 95. 18-07-2009 14:32 Desteapta-te romane! Doamne ajuta adevaratii romani/oameni. reale ale neamului nostru.care-şi neagă propria sorginte şi-şi umplu de fecale propriul habitat. viermii aceştia scatofagi nu ştiu că lumina este imaterială. poate.P. Scris de atol 96. 29-07-2009 08:00 Soarele şi viermii Orice demers care are ca scop păstrarea unui idol pe soclul său sau reaşezarea sa acolo. 13-08-2009 01:03 Incultura Inainte de a o tot da cu "canalia" de Patapievici cititi articolul scris de acesta.Cu atât mai mult când este vorba de cel despre care George Călinescu spunea aşa: \"Astfel se stinse. în al optulea lustru de viaţă cel mai mare poet pe care l-a ivit şi-l va ivi vreodată. nişte viermi care ştiu că apropierea de soare îi scoate din cloaca existenţei lor mizerabile. Finalmente cred ca varianta a doua e mai credibila. oprimat de mediocritatea si internationalism. au doar aparenţă fizică de oameni.Să nu ne lăsăm înşelaţi de aparenţe fraţilor. 14-08-2009 13:39 Eminescu-Romanul Absolut Este.. singurul neuron pe care-l au a avortat o fărâmă de gând maculat şi lubric. Au învăţat şi ei. dupa ce am citit atat articolul lui Roncea cat si al lui H. creatorul antionalismului romanesc. tendentios si de rea credinta ca orice creatura fascistoida complexata de cei mai inteligenti ca ea. în particular şi a românismului în special. că soarele îi luminează pe toţi la fel. Eminescu a asezat borna iar noua nu ne ramine decit sa ne raportam la ea. Aşa încât.le spun: H.. Fărâma aceea de gând îi îndeamnă să-şi scuipe excrementele pe valorile neamului aşa cum fac ciorile pe capetele statuilor.92. miam pus fireasca intrebare daca Roncea asta e chiar cretin sau doar rauvoitor. De la Nistru pin la Tisa e areal de plinset si jale pt ca ne-am indepartat de valorile corecte. este gloata care aici ar fi dorit sa fie gol si unde sa se . Ape vor seca în albie şi peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate şi câte o stea va vesteji pe cer în depărtări până când acest pământ să-şi strângă toate sevele şi să le ridice în ţeava subţire a altui lujer de tăria parfumurilor sale. problema detractorilor marelui poet. Specia aceasta de viermi. Sa vrem sa ne raportam la ea. de fiinţe larvare şi inutile. graţie vreunui instinct rudimentar. Este stindardul de moralitate si dreptate al unui popor vlaguit. problema unui complexat fara coloana vertebrala n-ar fi atat de demna de atentie daca n-ar provoca si emuli. viermii aceştia încearcă în zadar să-i murdărească lumina. fie că se numesc patapievici.R.P.R. Scris de Petru RUSU (Melbourne) 93. Ei sunt doar viermi. fara discutie. L-am postat la un comentariu anterior.Ei ştiu că înjurând valorile neamului atrag asupra lor atenţia lumii. chiar nu a srcris nimic rau despre Eminescu! Scris de alex 94.. mintit. prin urmare nu poate fi maculată. este una foarte simplă:din bezna absolută a vidului lor cerebral.

. Poate mai citeste o data ultimele doua fraze: \"Eminescu nu mai este azi actual deoarece cultura română.. (. azi ca şi ieri. Dintotdeauna am repsins. un ziarist. insa acum ar trebuie sa se trezeasca sau macar sa isi pune semne de intrebare. citesc si recitesc. se dovedeşte a nu fi decât o cultură de sincronizare. Dovada este interzicerea valorilor eminesciene! Am citit Eminescu si scrierile sale politice.aseze ei unde sa inventeze si sa impaminteneasca valorile lor primitive. cum sustine un comentator?) in care politicieni si servicii straine pun in miscare mijloace absolut disproportionate pentru a se lupta cu. a asezarii temeinice in matca valorilor noastre.. realitatea trista a modului cum este privit Eminescu astazi. ca si o parte a articolului de fata. 09-09-2009 15:04 Eminescu-Romanul Absolut Va multumim ca faceti cunoscut adevarul. E bine ca a avut decenta sa lase articolul original postat in comentarii.) Repede se află. jenant sa te folosesti de Eminescu ca pretext pentru rafuieli personale sau politice! Scris de Dezgustat . De exemplu: \"la 13 ianuarie 1889.) Tratatul a fost semnat până la urmă în septembrie\". care nu face decat sa prezinte. totusi.Patapievici!! Cititi din "opera" acestui nimic. Roncea nu rastalmaceste numai semsul articolului lui HRP pt. Ea încă nu îşi permite să nu fie în pas cu modele (straine -nb). Germania şi Italia.. ultimul text ziaristic al lui M. Am grija ca ai mei copii sa stie ADEVARUL! Scris de Cata 97. comanda politica?). sa vedeti cum vb despre romani. un adevarat om si intelectual. Este cel la a carui rostire a numelui imi curg lacrimi. Eminescu: o polemică ce va zgudui guvernul (. Cum s-a stabilit precis ziua in care NU a fost semnat un tratat secret? Oricum. Sau: \"Exact în această zi (din iunie) trebuia de fapt să se semneze tratatul secret de alianţă dintre România şi Tripla Alianţă formată din Austro-Ungaria.\" Asta este explicatia obiectiva a tuturor consideratiilor anterioare pe care d.STEAUA ROMANILOR 98. Suficiente motive pt a declara si sustine ca patapievici nu exista! Sintem atit de bogati insa nu contientizam acest lucru. a se rafui cu el (frustrare personala. a romanilor stimate gunoi H.\" Repede? Dupa doua luni? Foarte evidenta legatura intre cele dua evenimente. Trebuie sa vina vremea curateniei sufletesti. va rog plecati din Romania noastra. teza bolilor lui Eminescu. Nu stiu cata lume stie sau stia. Dar d. nu stiu de ce. 10-09-2009 12:36 Autorul continua seria productiilor tend O interpretare aberanta a articolului lui Patapievici.R. mai prezinta si date istorice in mod tendentios pentru a argumenta o teorie a conspiratiei (iudeo-masonice. Plecati din tara noastra. însă.. Eminescu este actual. ne-a tot spus ca Eminescu a fost omorat si nu a murit nici pe departe de sifilis.. Roncea. Am citit si recitit. In liceu profesorul de romana. neomenesti. pentru care s-a luptat si a murit Luceafarul nostru Mihai Eminescu! Scris de EMINESCU. Eminescu este linga noi. Roncea nu o mai vede. an citit Nae Gerogescu Recurs Eminescu-Suprimarea gazetarului. Este cel la care ma raportez ca si existenta. găsit şi internat din nou la balamuc în martie 1889. că autorul articolului în chestiune este \"bietul Eminescu\" Şi tot atât de repede acesta este căutat. Citatele alea nu reprezinta aprecierile personale ale lui HRP ci fotografia obiectiva a realitatii de azi pe care o constata de altfel si d.

pentru ca pana una alta el duce prin valoare si prestigiu steagul culturii romane si inca nu are competitori pe masura! Aprecierile lui despre romani au fost facute in niste scrisori din 1990. Adevaratele valori ale acestui neam trebuiesc impinse in contemporan. depinde si daca vrem sa il aflam. Pentru asta trebuie sa le multumim.99..P care aduce o critica inteleasa de multi la adresa lui Eminescu ea fiind in fapt adresata noua ca natiune. inimitabil si nepereche! Cand ma gandesc ca Levantul lui Cartarescu nu are aproape nici o miza poetica sau de meditatie in afara \"maiestriei\" paganiniene m\'apuca disperarea. Stim cu toti ca realitatile traite altereaza atat bunul simt cat si cultura de care dispunem fiecare dintre noi. Unul dintre ei este H. 16-09-2009 16:47 cei multi si cei putini Cert este ca adevarul este intotdeauna aproape de noi. Evident si eu fac parte din aceasta categorie. Multumesc.. Pe de cealalta parte exista oameni ca George Roncea. Scris de ignorant 100. din disperarea in fata prostiei si inertiei acestui popor prostit de kaghebisti si securisti comunistoizi! Aproape toti din Piata Universitatii simteam si gandeam la fel! Si Tutea gandea astfel despre plebea votanta! Cred ca Stefan Cel Mare ar fi taiat jumate din ei! Eminescu ar fi innebunit deadevarat sa fi trait dezamagirile si disperarea din 1990 si urmatorii ani cand poporul roman orb si surd s-a lasat incalecat de bunavoie de agentii muscaliotilor! HRP POATE GRESI DAR NU CU INTENTIE VADITA SAU ASCUNSA! De aceea ar fi mult mai bine sa nu-l acuzam ci sa-i spunem pe fata unde credem ca a gresit! Nu a gresit ca a facut o analiza corecta a perceptiei cosmopolitilor despre Eminescu! Sunt convins ca el are o pozitie de respect profund pentru Eminescu! A gresit intr-adevar ca nu a afisat-o! Cel mai bine ar fi sa-l invitam sa ne-o spuna! Tot asa si in activitatea ICR sunt excese si multe lucruri care nu trebuia sa fie facute ca si altele pe care trebuia sa le faca! Aici e si vina anturajului sau si sentimentalismului patologic care il impiedica sa spuna nu multor presiuni venite din partea acestuia! Eu am sansa de a sti de ce Eminescu este cel mai mare. pentru asta trebuie sa ii laudam si apreciem pentru ca repunerea in actualitate a geniului lui Eminescu pe de o parte si a adevarului despre conditia si moartea sa reprezinta un act de curaj si patriotism. Din cate am vazut si eu in tarisoara asta a noastra. pentru asta trebuie sa multumim acestor oameni care nu ne lasa sa uitam ca am avut exponenti de asa valoare ai poporului roman. 18-09-2009 14:00 De bine si de rau! Va citesc des articolele din Ziua si aproape toate imi merg la suflet! Acesta il citesc a treia oara si m-am hotarat sa comentez un pic! Fascinanta si in mare parte credibila repovestirea tragediei celui care a fost si ramane primul intre romani! Totusi pe HRP il judecati nepartinitor! Nu trebuie acuzat in felul acesta . e mai usor sa cazi in complicitatea mediocrului decat sa incerci macar sa ridici spiritul pe culmi mai inalte. trebuiesc traduse pe limba si in intelegerea noastra de acum si de maine.. Totusi exista si alti oameni prin care si cei ca mine au o sansa sa isi largeasca orizonturile macar prin participare pasiva la descoperirile/comentariile lor daca nu si activa din motive mai sus mentionate. .R. Nae Georgescu si Theodor Codreanu care prin implicarea lor activa aduc la lumina aspecte mai putin cunoscute de noi cei mai multi ignoranti.

domnule Roncea! Scris de kafkas Scrie un comentariu Nume: Titlu: BBCode: Commentariu: þÿ þÿ Cod de securitate:* þÿ nism ra unui nou tip de dictatură" e reşti în şantier i românilor ii se substituie Statului! uni sănătate românesc Închidere fereastră SC Dramiral Media Group SRL. Copyright © SC Dramiral Media Group SRL. Programare si design www.spider.As agrea pozitii si atitudine mai moderate pe forum! Cu deosebit respect. Toate drepturile rezervate.ro .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful