You are on page 1of 64

\;

II!'

..,.

..I

;0-

II!'

...
It

..
..
fj,

,. •

..
-oF

...
iii

,.

...

,
....
I

' ..."
~

II.

1<

.,.

" ..

"

11<

..

~'"

C~taill~~~C'i6:ne la, :8~bliO'tec~dtern ICo:n.gm-~ d Lib~ry' of 'Co~Ss Ci1mIDog_g\.~fIIi.Pul~:lkatllion, :lDala

'rn"~]~!DI'~' ~,~ ,111.V~~

lil ,U,IC.! i"'i"'1::!


'J

'f, ,.... 'III '~N"i'1if1,,7~'Di ~TD-

,L-F!Ii. ~

.~.,1J,·¥"E=_n.·_~J._

.\Jt~1

.i'D
_I,

'hc' ,~'~

If''lug~~.IIU nitrn RJI,~lbfIJ,_1'


niU' ~iirn'D"I"In,

PO Bex 23312 SUIIiiIJ J'tlil.l~Il,'ue,I1!~) 0093,1~3l22 . .AdM~lt.1isllR'cidn: T-~lf7,S7)1 25~,15 :Fax(18,'1)c1,5J~'9'1 :~61 D,p't~, cl!.e' '~~f.J~'aSl~ Yet (787) 1'58-8,3450P'~~: (787) ".5 W,,.S1$$

moo

Material protegido por derechos de autor

' In,-- ....III L~~'tFouU,CC.Ju'n


iii, '"".

-, ~RI'lII';Iiil,~i.;t; _'Ii!bll"1~-!I':.r'nlJ

,l!lI'i'~ "/iI'"'~, !lr~Ir--~,~·I~~lr~.t-I!!

l~~~

ne l~_'~ Jr-1~~n !If ,lil"""'r<I9"'~'ill

l
I_

!!,;r~,"",~"j;,!II.f;!J _1~.i-~"T/1III'..N'~

11lTi'E'1' i!='!fF':Il.lo"i'il,:IIiI'Iio","~'~j\".IP;~~l ~N,~I1!!:i' ~~"' ilL _-,.._ JI".~_1!,

I'"

J u tJO ,MIJRANrDA :{tdda~,\~le;---l1U~;zuel~" '


fftf1fZQ

de [991'

. ..I'~ce1·::n1 ..n
.

de Ia !,;,·.• ~.• ~s'ila sana de'l .·:rg ",j.~ ~~~-~;~'--------------------------------------------------.,", .... SUCESOS, . ..,." ''"-'
I

DO;'.. 6
.

:;!t.c,o

:m:s,1'O'a..!Ioos,
:~ TtflmFial,

~~7

• La Aa'gjj
lija el

-H~~tg
.MiU1h~~

dc-:I~,~~,
I~()~"

~f:i)t\01

h,lj, 'Ciuard iaJ 08'29,,)

painili, ,5W1 ;ii8iiI.m~

q,l1ie

~~~~,

qJ/U~1

C;~oo

e:!l~~rol ~ 'niqa lili ,aga F.. Il.Jid I~~~m '. ~I---I~''''!''''''--~'

el ~ideHt~'

'YQrt:~~, ('.1 ~n.: _~.Woo ~ II~ 1- rlea ~~Imu. D,,~ ,~[ifd'I'M CWUlII'Q'
!1"ij[;'IIi'I'ftIOjj;..Ji'r'"'
It-_~~I.D..

em IN~

.~,..Ji~i'iooi

. '.m~1!O!I'iJ!

inicl;ud~
Qi.

el wI-smo aM."

I~I~

~ Ic-mtqg~er'
una,
nl1lll1lv.:a!

~~iiaJ.
'~I~g;

mr'diITHJ~ ,c:1 ,pr~idetlt~:

iGrni~n()e

~iJ'v ~.aja, ~ Burnpa ,So. '~~ent-. ~·--"',F ~ . ,;~, J'WlIJt ~ ~.~,


GGme:z 'IlISU1"PiI1 1:1 ("*,

~.Gahrie'II·. 0·" 7',} ~ \i:1:Ch:w


'II]! .... ~

lmo~

1>~I4i1:·-"''''..I:__~

.....

_"'-~_,.Il_.

lins:1a lttiitfid
!I(IiI;.a

dj~wi'Ij,U1~

q:M se' ~!endm ~~7~"

-~

-~~~-~~~~~~--~-~~

t\:'J!'>itir~'''''''''''''''~''~~I~U

,"""'}'"""",,':;ill

~[~-~~

1'M:"~AI'~J"~I~:l1

n;~II;~' ICeU2ii"iinIi ~ ~~j~~-~""~j

,~2~
~~·~I

'==,--,-- ---,,-,": _. -__


D!.. , "I' -:

-: .. :" -_: _;

~I,come_(!cio,
~] lre:rll~
!;,"Oll

'C)D:n

'~!iUl!A IbSi~lIi

:Bit~d~, UiILidO'tIil,
"ill , •..,J ""ljl,,.. .._A , ..., _ ~ ,;J!!I.!!,~0!'!!1_ ,~IY.o

l~IIO~

,A:unl~IDta d teriiltmll:O .lm-i GiJ lfoHool

iEl~.

.' ~~, hill. S


M h9iiZC

Il'KI9 ~n~~

, f~f~-~:-b!,C~l~~~-

,mune' !b '~delX'.ia

'r
~

_'C1,_~

d~ la, ~

1~f1;Q'

Mltt (~,y'_~)
~ , '_... -" ~_ ," --=..,11=, " iC_f1it'J';j"I,~",~,

~i_a, mielnil1i:lli's ~z
Krell_mil, Mlu;a~~, d'w.b.d,

ItUl

'fiJ"_ J'}nwclW'
~aliza

c~1l1.tIi

,iiIlI, ~!II_.
-1Ia-_ Edm" .'
I

1a"lr ~~, ,lie iGomez:.,

... ifJK...:J" It~ja.oj;


J~~ne;z,

'~9'14, ~m~'l ~l't~Dr,p b: pt'5~dellc~


",{jtf\D _
~.

,-

'Oil',',

': •

_ ii!;i'1~~

'-,1"'"'", drr . __

'~~nC~~dt~ 'I
~'tiH~ar.

de ~a ,~*_mila

=,r-~-ual
\I'~,

=H&tnr

fdlUi'd~
GuiUe~J

,I,1M' ~~
Cit1fJD-,'

IT.~~;a IClb:n~
~Jifl-QJ' _-

[i1C-003 '¥ - ..
--

sus ~m~' ----

I~fu~

&I. ,~:~J!iIi'W
il!fftridr.,

.Co~Le'
~,j'e£e

!I.,~il,..~"

~, -l~·jro I
,Sc, 'iD~lal
]a ,~!t,PI~iMI

'V[:tla;lo'~

JI ,irMI:

!F'iilm'bmg:: Camo.'il' .!Ii __, "= - - ;-~~ Qr .' V"JJ_~~ -_-"Jl~I.:il __",~
~!I!! __ 1_",

It. Bbmu;;Q'

'Ii'-_"'" _iii l~ p=-'I=~'!liI.H...u:Ji Li' 1iUi;lI_IIi]

--

~bm'~ wllili~tiG~
I']

~ii_~~LlI :- 1- -·...;<1-• pc:1Ii~~~Jl~O ,dci 2uUa (iMtcncl' ,~

•.

~.

1~'1,5 &I,ICO~iJ'

IC(ninim:ta,

:tl'_-~' d~b, _
~~ph~~b
fijjj"i='II=~,.

~'Ma.:Uid

ree 'I'"~Ie-:n~ ,iiIIly~~~I


,pillCl!t~le 'pot unl '[pefl'OOo'

,-J~lI~

1...-J:n8,~Z 't:a:Fd~f;io:d,

b_~~ Dd:I_'-'llll: ~dn:MmR llaMm.

~~_I~~.I

de: lifl'e' ,m~-IlLevan~jm


!l!'n; ~ il'B U"mi,

la, ~bd1lre~i~

miilll~i

UD~d~~7
':~I~

,••

.~t:iRM"

,or
~

!i~ 'el *ft~ln\' lq'

,~, Io.sU:!l.fii6n

,~perimfy
iii ,.... n~11'

,~ ,M ~_j£«~"
)j~ '!Ii!i];1'

''im.,.

,~~reaJ.

'=

Rd-,
~~,

,e~fUnC'

-.iII""~m'I...-i D~""', __ ~,V'i!I' .....

Ola\.u~,~~ Iii ~,
n~:.ni,vc~
~~. ~, 1rnedJ.'Q

J l!~i'IIlr-1tI·,I,~~
-"'1i'",t,~""",

~~I~

*p:n:Mef' ' Ifti"'IitfI! ' ==~l-,,...,, ... ~1!IrWles .

) qn~:i(m
ftt~~~~iI! 1f!iC~t"d,

y~~~~<'f.
,~~ lI;'ill, __

OmtWJi"" ~ ~' fA ,m~~, Q1:~


.J!'.,. ~ ,lDCUiluiI:

kldp~,

-~l~]
='

:EJ [pa;f,AI, "G6~~


OOlfldc'

'",,",L~

;8cnm't.1u, XVI~OJa,

~d, bz IMRbad,O
',,",' .........

'iIIliJi!'~_~"",,"

11llw..t!.._K.r~I~~ :11 .. ~

~,~

iWl

,) 101 haa:
~OO.

2'1'

liJU7' kU;;~I;u d la ~~'l~L ien I~L~·td~w~ ,P:~!:.iI


'Oh."fid~K'J:Q',

F~iS(:o
Rf,t'W71!li'!!:"

.Phooent:ei]:

191~ ,~,

,caY.d~llIm~ ,~i~M, A~ra-lo


,~.~ ..!I...""--.

JtKAn:tooif)~'
,SYC~

~t1i~~, SUI

~-U!iil~n!J,

,1l!,imH
~t:rl.!i

fI".fi!~i!llJ '''';rnmill"ll]:.r..o de ~~'("'Xp1'rL~ ·10;


l~liL-el~

,~.f:;liG;Qfii!it~ (k :aJ ~.mle1iltm,


,tfi

.',~,,~iJa en ~,

n~. iri~~
i:' - ~ro
iISla'mpas,

1'51J,~', ru 9~

~l.

,e~['j~~

,Id

,~I,nadur
;~'GmeOj!iila,

!del~~~'

hh~t6ncu~1~ ~

19'~ ,61~b~~ ,..~l1Il


'mUlli~~~. If\Ie~~1 ~bdln C
j! ifil.m_ir~t!l!dtJ[li[;ol:ii

,delJ l:E:ml!ll~
,aJDazo:nas~

o:piflialllit'!5 isohrt:

QH.fl,' lil.'enil~~~

1~liYdj::ainiil~ ~"Il C:J~;ijIi!.

~eMg]j "E, Jf'um:;s~, ,au~ • ~"~di~ mill~r,~'


~iUl~.
~" 4l~,~~I~, ....

'~'~':Sl~~ nmaslq~mtl

~";,
"",'_iI'. !LW_~.r,a

lJ~H~

. ,.It. _.-

,~. ,griPl' ~s,~d~,


~7

,r,.1UJ'i!i!.

-~=J."'lio')l IT'~'I~ ~
L";.•
_.'1
~j

''''I~ti!i:ti!;';:J.!s~.

!~.~db~
Ind~~1US
=

~19 19 F~ ..SJi!,l_~. ~ 'b~~UlliiIm iel1w

,E'll'..,J.Illi Jli':n~'fh-::.r;

Ililliru

en

8i~

t_

lW'IJ~~

y dttfrW~

(a~~~

'~;,aJ1~'

I~Jth;~~I~D

I' ttill" ~rrn._a.., de 'fJhl~ 'Y [[jr.rl~a

:LL"Y 'q;~ t'!,'i!i}hI~' -:~ i~t


ioLr

1m ue.JPejl 9. IPrii.s:.nfl!.

,i!'K~.ra's 'H ~'I1ITIqu~' 'Ill_a~~ mu:l~i!J..n.m ~.I"'br~ ~~~m::.~,~, ". ~ jjllLl' rna! rg~IWliilt:~~1 d.iLtll 1:8'0
:["1'2

m.tllemiln

'tlflm~tlb1~. ~_1Ii. ·d=..i= ~at:~ '~~, a".!uil\rrJ! ,tk '~


,.........

""''''""~I!( ....... jn_~ _

"I"MJi,jIlil .. ;u;

pettrolems"
Gt;mecZa ~loo'::JIi ..., i'iI'¥" ~''''~;''-'''I!:!;I!!ilIY v,..,.f ,~et.e,~"
~.\~

,ill

~o:pet.;as.

las

,~J~, Ariti.1~lCIi~
=!

(J.IP. :1?~mJ{p;t;.;JJ ~'n~'!l.' ,~I -p.al~

'Un~~~'o ~iludJ[Jn

l"~hi:I~~ W 9'2n :61 tOI1l!fi~O'


ii:l,p"u~~Ja

~ iP'!"'-d'nil; , -. Uj'~J"du
i\q!.l~leN,:NijJ~ni;li -,M!I!
=<

-.M;p,~
s.iM'lle-z:
'~I~~1J:31

d~ Veirie:~ueJ~
:Bl. ~.

iO!DliJl~tf"jlt~~1

1'~.fal.rra,.~ Ik Ildd~, ,ati1I'1i1~~ ndu ,tlll~matfQ,,~ ,I::iris, pa- -- - ',- 'n:efas


II"

~011'Q .' d.~ I~I Cons~ f:IK':~'6m!~

~Almw'~ 'R_f')~['j~, Rh,... = J~_llI fiul"hc:!l,


~;l

!Lo: :f'~J~r i '_.:..~ k~~~6mm

A. ,Ali'Wlo larn,w~

~lwdw,
dt,C~ SaiI- _ tJi!; '.. .,,,.0 ,~

,'&.Ilt~ t;ii ,'.0.,. ~i&tQ~


,..,~

!!.A!.D.~e:.;t;. R' M" ,1IllKl6nes, :1PU~H.ca.

••,.... I·-

librrfd;-

r.Te'D!aV~CSi~

d:i'i :Nl(ldof:l;~.
:Pliti!illU~,~.

:Li~,

:EJ'I...riq,yC't~
"t,~d.6

-:~~id~
T~I1ji~

(1. ~\3II •.'1

'&.,

.,"~~~h!l1~lJn
[SiS

:r~mJifim~
rnAlmhlr.ll"il $i~
~ C:oaidM ~.~
'" !H~---'''

~~~~k1ri~.
Ul2l JI~I1"ho, !G6mC!~~
"I\e~oo,

~.,~,~"~-"
. ~\it .......L·=.;B' ~;!!!;;~~,,,,",,~~-,,
., u"c;
.,I~~,

1.Q;:t

'I){·!1'tJ ~r;:,j,
,R~a:~~um
'::

,;i\l~fid~, ~H!6~' , --

!EJ. .

M~'di',~,.·

1- '1"'-' ... ·,t '-I :I. 11I!,:!!,cmrS:IllliU;

,del, m~~ad.QT~
~~~ ~~ I~n ,e'~:mi.5:m,Ol
..

OIpirt~"

--

--1:HI= ...,

C. 'Ill u~:iI. 'Cn,~',iH;iil,!.]i, de la, 'E~"'"I u.d\a!

d~ .!II~nildniiil
,Mtl[~~.

--_biekil

:~si~~:

.·d~'W

el Ie-nmm
'~Ir;a.cWJ!I

'~~I~

:Ia fie~idf:iJ ~~ l:r..{'lmhi~. d

'~in e:::i~.e,f!',

;CMi~.-'1i1 .ii!:~R-,

~,

~~"'~G&
tdW ,rinmr
:pgl.J-,' IK1m'I~i!i'

H.J2}~, M!iitl~~,

~m_~--:;-_!

,_ b~~J
:P;;.ne"da

~,nlel. .'Ma~~iho\' '~9.:24, l'duWi"H~n

,de'rad1O. 1,~.1 tUJttip,

~I~m
~I

el ~lllUil,
=. ,A!TiRa'I'dQ'

d~tt~~~ _ __ ~.i , lQu~!od; ,Rn"fcIOO 1" 11' t~"o de, :- , ,imD~tf~.


,La OiK\i~

Rom:ttJ

.~~-~

m,rnlio
Cim

~ Juan M_a:nuel

:~rt~q,~

col ~ ~Werntt.,
J,..,...,.. "_F,·li~I!Ii.~-I!;:!!~"

~ ,'"b,

~1'.'1ru;
l~(OCgy~

~'nlon~:o'IN,mDJliz: ,
lfr~'bl_~ ,~~"
N,ptgm,~w,

~"'-h"'''

-~il~

r.:.--\.YIl l~o;;;5;-I."",, !I!.l-!!J'~.J1!r~

'~"127' Puesta.:n rlf~add~


~ Ip1l]~tiC05,
.' Ide'n"'e

A~mW,

~i~"",
,!!lU~~O~

- CP_milo JBalm
~ll_1

:eelb

'L.aiii ,~~'rilS

~L~-lb-a~
!IIi ,i,WIq,UHfIT'
~.J
fll_!'I!_

:~'n'l!,1li~

:~:a:me:riiQnas
i!;.NT:ln_l.;aJJ

Uinr:J~i6D a~~.
~r!I

Otftcfii'~ ~'I~, Co,ml~{II,


'\\~llU~~jjil,

~'I ~.i.-...~ I;;,\_: .. '111~~ .-l~lodell ~!ii,"-

-lp:rnv,i~~l_lW1.a:t=. de la 'lmlible' c.ti~1 de'


:[a,~~;

~n('D~

~lhRlea_.
PM'
dl"

~.da re!I, 3100 _lltcnM

l,ktrUla d_~' .bpI


M"ipl ~i!t'l

~t·IU~~:' - UED.:II, i--.!b~""'__.iIe":1i ib~-'HiLu!~_ . ~'~Il ~~J ~~

192 8 ~,tle:l~ci~n: de t. Smliinal


,~,~.,.,",I'~

:~"I~,~_,.uu;~a__-tc -m -.-, ~.
SC' eOll!!!tlc:l'!iitil:

- Diefi'iN;if~ ,Ay~r-'

,-Raf'ad ,~,~,

en cll nu:!!j' Of 'GOO_L~


,ml ,2i1i!!

~z:

~Q]l!!gS

,dfosaijt;.,,~gn!l~ mms.:
_,

,_.:R~Q.r ~L'ocil~,
~,~:Z

Mu:ftoz

=-:. -,\~~

,~o,

~Mt_mma:jj'b:""d~,
!m_ri~UC'C'imi_elD 1~

to - Dr ~~~jO:M
il:llaQ'H:aJ! 'C'Ui~~

~]'iall~ ~Iprimtt'~ ddl,d)i -l~1~F'.

San- ('~rilY~
~~~_~~~~,

:huoel~M"LGs
. _luAiQL~

I~iU,S IMlu.elga deIJ:I~,


~

de:I:eililidD5
L~

:501],

Lq~~5 p:O~JJe_fl)~, _.~, M:: ~ _ 1 __

~'1IJ!f~ad'-: UM!ii ; !II,

._

.,.~'L-:~n~

!-,_,, ,-, 0 iii ~'·C!lil~gT.' 'iQ~ ffQ_~, C~oodcd iIC!!i' OMeN


,_..ji 1~",,'_!!5i
Y':I! :!!

~-el,:B~u
Prim~

_rf.(i~';a

y lPecuarno.

dell

Le,y Ira' '_-,~~


,_ ~ __ 1.;

~929 C:i~~
,1~anl:a.mjel'l:iMj I~U:ia 'G6~z;.
'mdll'UUl_tm ~a,;,_un.,

M~Iffa,

iE'!.

!<:I!~ 'V'!I,!~;U ,..-. tr';f';'

,.....~,,.

..c'~~-=;

salm:cma l~ta,

ru~l');l."-t! ~!-1.J4

[d ,)!\r.:

- * ,.1'-'1, """"t·.., pY!IJj~mi~~ ,~~


df~~fir enla,~~i~,
[EM,

UMU)

,~',; ~_ ~ Su~: .-, fl ~ • 'f!!'~~.,pJj@ Y',l4li~ fi"pi7.,,ldS


dit~'.fu~~.

~_ne

.301

,~W msTMIcos
iI!,~~:i

SlJC~

,de i!riU!i:
se

J'9Jl ,E,il iild~1


,~Ii'~:i~Oil \'~~zQ)anl ~,

_,H~lJ
C01iI!rn!i~pil
- 'ly_!I..'II, (j=:u~'b,

:iiKODd~jona~,
:111!1 I[!.n~IIf".J!'l

,~t~r!-Q$,~ HUbl'~]'

. '::_l1IwniQ' ~l:z~
A'I~:o, n~lo 'l'uoeaillha: ,(.'dutm.
.r ',

PaglmtiDf~,

jrtril[~UI"~ d~l e;.i'l"cim ,Y .r~£Umila


pt_iIiI" ~

e:1i'K:aif:g 31 till 'fi ~a,

~n:R6mul~
:-"_il'~tKll"it
\jO .Ii

Mo~~,
.

Ia CLlMli 1m-cion.
'IU Iii! H;_f'Jjrem~'

I_a! ',ii"ill"'

~,b, ~abi!1l1 ~
'fundii~~1 ~
Cu1Yl1d:)i~ l~
'",JIi;,,,, ... ~~~LIjJ ,~~lAI" ~ H:!'j"

[R.:~:u:i~ w ~- .- .--. -

J~i:l[R~ l~f;lo~

f~~
[~fm,iI"$.,

s. GoJl~~

R'ifll~tHl~:, !Ca~~I~,JdtJi

~n:~."'cfi
l~dyd:ad
~ (;U_rn._a_l'ut

~il'Ul!~.

:~ht~ionari!),
,AI.~

T ll_?.qy '..~ rI'[~ ~.,"

'I[~30 CaQ~rillle:i6n

.1~,d~jJ~,
~e,rWtLa. Una, tmlfiJ [~Hi~I~1
'~~.iJJ'~
€'u~ }J'

,~:RIlF~:1
,~J~,Ii\" ~ J~1li~

t~~

SiJ~~

J" ,A. IRa~ffl

(d!l1),lt~:~i..lJa, .. Ideo In ~UJ!!lr~

rn~.. ) :8.

~h;ulI [(AlD[)., )' ~uCtiiO_ID [!il''''lao ,d~ B!ITWilql1l~ll '".


~~tU ~ SE~!,u;J~d

CaSiIlff:

Dtm~ni'I'i~i)

:~publ"" l~{'~ -O,,~ e]


..JI= j .. iD,_~--~ . ..J\=, ~ IlIA.! .trY,\lI'!IiiUi~~

~IC'1]IUD'~OO
hEridM

:sa'Mli~

,=,J'~ u.r::a
~,
,=

'y~
pe,~.

F:r.7dlc:~~~
Pu:dfm~;j\'j;

-ICIDrl~
=

~ l,ulSJ CagU'O
__ !_

Oil"
[em~

!'l:Ui.,;:wt·

,r;~n"""'I1"~i !l!;;.i!UI_ !iJ!l~_~.

r,<t!.' ,....ll6muio[

=J~~;~Jj~

]1r.1 JrOll'1IQ

Ual~mk,,;

,de'V~el~1

[th.."'irl~u~m
=

:~[~J:I ,M1as :i!Pll~~-§iil!lllles 'Y' .IDjII;fiiITI kn t~~


:rmcaoo.d~, f"i'!l!Jlih,'~ vuelve
~ ,aSWIim:IT

~J\!J;~n.

A'~s

Ca~..~clll Ua

~~~ .,)[ ,S'le

Maa,

~:~a1i,IiI1I~-mes

,e._II

inlD:ltso[

~ Chl~lieMn
~1.N:1:iC

~~trn.da

flell~ O~r..!liJWI~~ Urfllt'd~,5.dva

~ 8-. G.;m.oijtJ.'ilez
Rini~oll~+;'Ii

n~-J

Madu!:(o

U8J:6-)

:11[" ,~-, [w, H~.l'.ll!

~ I~lSe~rr:ae~n de:! ~[~':~~,dll~ain


"'i!''i' ).Ii~, 1-", .... ~ ~:o!'
~L .. ;ij

11~iit:l1~lllillrlo

,de P~ith,~~ Mis, de'


1Ii)!lJ'!I;_~~!,:;,'Ir'U!!""'-'"

Ia

-=lIil, ,.i"oc:.I_

mn

pD'IlO:~

,(;,iI-\~iiJm '1Ji',IC'Rtm

presidcm=·~~

d"' ~'!i::

'F!e1i"lUlJ~ __ ~

',D~, !'-~

~n if... '{;\~,
~'E}~J".,

~~'e~~,'~m~'

'"'IUn [~I~I!If{i8,ndjn

~lImO) ~Pt~f:~, Ql i~ pimf'jJ~ de'Luis

Ramu'I!!!I,

Su n,~il ibiifuTI'
• 'P.il~lo.

f,Lrl idfil!J~~. 1D!)<I""""' .......


1;;iJr"-':l_.n..;:.lliM_.;_.mjJ,

se ,.\. ~'Nl_~

t:1i1~, Un!

19~4 fW'i&a de'


,ijjon[
"IrI.'!!"
~>{;Ill

~ :~frra[m

~;:.,-

.JiUI ~

J)~un[~" I~

:hln~.d~1

~AJfftdo
,Aft~l~
~tarri,'!,\\~

.i._ ...:1-"-.. 'Ei'I'--. 1~_M~I:_Jl~ ,~_~.

'llil.1_~, iEJ('

,Pf~" Di~oilJ s1.iIlf&"..lr


Ma_~:y~a

~mili~:a ~:iIi~,

,AHt#Nt~,
..lil"",~ii.,jl ..... n,.-· - ' I "",",,!rI~!I1!iiO'~

,~(jj~iWc5

,~Iili1~!'Iia~
:pe1:rriJ![~f:as, .pl~IU~1

~ndJ"-~1D$

'ml '~.£lirt;tl!lii[

1(II!lU;,,)

!EL~

~PIl3Jj.i~;:
!f'"iij' '~~[

ik,.,iJades

GuaR1,:~~., -

del ~:~reTIar.
:~9,]5 ,M1!!Ie[-e 1G6:1nf:'1i.

d~' Wu~,' Go~ ,-Ramfilil!


- p,jO,

!;1Stadoo, riIL\I.)..r!i~i~m '[


,.!Ii Lit "'" ~ L__ ~I 1- _.
1

j.fi(i!Jinr'~l.m:
:

,tW~,3ft,g...

:I flinal~

IPtdnm~r_ '= Vl~[Qr'W~rn.

1':18

Tarl1illaw 8)1 - ~

Coo AI~~rtUl!I~~,

"'1," '!.!l_

N'_fil, t'al_~_n~~ 'midD lIa,h.'!Jn:nlt.adOD

,In d~~~f~C.
:Fumdac.i~f;I
'GDm!'ii.ilJllbiti:.li.

~~ ;mrnl's;n.u de{j'~:iJ'a
}1

• 1 :P[Ml~~ (g;

Manna •

:~1!J;aj.
,l-alil1braoo
t(';.010Jlit'fiiUj\e5

MUfa

'vcbrol~n1~

*,]g[ f~~I~.

~~m]

:nAp~' C~'Ln,'~;~~,

li~~~~'

~~.(MN}
'kOfj,_ri~,

~ m~,_'!i,61ll
q}fU~

.1

-t.~to
SiJ"'aJ

I~e..

'Ca~i11ot'~'.

Pablo, m"_ IOuilrdi'il:: d~~~p"

~~~,

,El; ';~ido

Il.bddu, de' [Us, b~i~ ~,~~U:vWQ.


:10;·~.8'·.'~' ~O~'.lgeIQI'1,. .~..J'~ .• _::!"~
~1ll,~i.iTI~~

'G-'m'fIiO 'Vi.6rnp.
'~h~

I1Iltnl!d'~el
!i!I~I-O

. dd
.. IfXi!j[

- IDIDilI~n~

.~'
_.i~~ .;;.._ ~
,oIjijl 'DlI'j;;l;;_~

'=

liilibio
'CUfi'dil~'O

~ 11- AmI>

Q'd1~~

,10 nim

'~]ij

'~o!J\em

, u~idMJI-

IB'Qm ·111 ,~.~lG~

M,~i'.::

'~'kI,~'I~~ tlu_ _ ~rmwdo'


'~}f

~~ m
~~

C~lr~5, I~X~:5!ii ~u~ :mOO'idas lIi~e5, SC:'ild~1 la he.g;di~.dH:


lltu~ ..

,=,~m~
,..,; Mi",'t&, -~

~~1~ ,~ aQI.i;II ~q-::i • .th,


,Ii; ihIl..

.....-

I~.

iiP',._IiI_."
.'

Mn~~JQ

~,.~.L8~.

1'::' 1'0-1,-- -: _
~~.

i'

,~q"~!F_J"

,!ilt..~~-iI"=II .....

~~

, ~~I]Il_~_lJ

'iit a,..·..--"",,J........

'V~~ri~~

~939

FJ.et;"t:iiJmf~;

'mllnf~
e.11 g~l~lert'u).

-~A~I:M~~
[!~I, U8"~}
~.C'r~

R~i-:

't, lPo' ' . v,!iUW._;, ~'ll~_. JOj",_.', '_. ~ ..

M"

J,km~s~,

I'

'E'orique~~ Ai~
:l;liIr~·¥'-;-; '~,:

'[friE'~e.i(fml

*,J:B.~'
'[.CIl.:mt

A..

;q~d~.

L~~

,:it,fi"'ii~ ,OJ~

9:1 ff/f.M.l~s.

A.,M..~meh
,il'.", -. _ ~ ,.....:ii ...

~:rr,d~~ ;' ~~'~'"

:~~UJo~ A'N"iil~"

.M- I"iUii.I.

"" R'U,ReL~: ~n:,tlLl'gi,.i~I,Pi!l't

~f'

r~v~1

ku: ~ml~1'.

,d~~~.
~940'
l."o;t C'tm~ ~{j~m,!?'~

:1P11;m1,m'ttl1fti!T

~1L~,IC.tC~
I(HJ3'9'-l
,~~J'i~d"j

;ir.lm!la,~

Fede~

P~rn
-VreUni' ~ai1m

*~
~~~,

'~ImU$kID
bJ,

d~,i:rtl't~.
~fl,!r'Wnr.ejo"

tf~,c~la1~n~ V; ~J ••
cO '''~'

,
;UfPIj,

,iiit'lj~J1iIgmllC!.

'i:'I~tg;s, ~I:" - .. Y
I

C'il_i~, ,_·".!J~'unu ,Le(m: ,iUUi pi7$.Q'$

J .,~

'npi[l'!d~~; ,at."Ud_~~

-M~o, dL 1t.~ID"m1i'~~
~'
~1EI'ti~i'eo

.D.ffi.I]~DJ,

lac-mm:
1

6;:: ~.HlmUl11isir~.

,p;~ _'_J1Q; lA~ r~~


' (;;Ie'$~..t1l1l:o!.U'. _j':.aJ

-1)mi~,

d Prull.cl~

Cl~~ - ,L'i.is! 'Caroilo

~~ de Sc.llLiU

~a1

A!1x-nJi~ Anorh)
Ti~rmr~".d.ha~ s.d'~ GI.~
(}.~' mH£ji~.

~'bm6n

OU,.. v_. '-"Iu'"

Obli~lmi"Q.

Ai-o,
'W',"

S-Illlf'~

'ul.~m~
:1El!l, CQ~il,~g,

.=:-, "'.-~".
I '-:',

.-:

~ " ""

"":- " ""_ _I

'1

-,T",,~ ,~,Lmi~ , ,'IIx-nQ I~-,po

,~,l¢Mcfo

~U~e ~ideJll~'

;:d,geri~i 'l~t'rJ!s :Mediu


AnHn'fiiJll:t~
1~~IJ~J6,riIJ,

1C'~pe

MLnrn~cZ,
(j8S,,).'

~ 6t1J~iiLl.' ~i1.
,J~~RBm611 H'~ja=,~'

J'-i!J.

M- ,-''

..... ,...'1 F- -~ . li!5i~' ,~:,

I,MS ~'I.e;~:iI!m ,ell~idn


~UfiW!l"
.. _,' '''' ......... ..!I!.. t=a,... '_: '!I'!!1!"~r~~ ••r!U'~1

:F~nrllD,
P,~O.fj,

CIUiiMID

'~ll9&.),

=,'E'~:~,
u ..

....M.a1'!!
IGu~,I,;elU

~ltdrift.~
fill'

d-GI'I~ld~
Il'gdgLltl' '[UIfi')la

~ RdU1lrcl~ P,DNJ.

:hbaJ.I '~U~
m'~_1W
iI......:;,ri'........ ,,.;, ,.......... J!' !j:,""."';'

~''''VI~

,iIk,""td6n, IkJ.~~"mtl~1

~,~
:~~;;i,
';1-

:S:ih,~" l1,umo, ~f .. :P;"~f,fJ~~.


de; tli ~~m~i1L ~hf3_-:: j~Q :PimeRi!l:till UltlW~~

r~~nI_OO'
pa: ,_,La:l1

~'Ido
:~S6 ,M'pj;k:a,

Md~,
r. ""

-E'n~~

rl!ml][icl,p;d~

P,iIm,v'hlilai

vel ..... "'!AU


d'

~l'OI,~1

m~d~l~
=

J'o~

b*,dipu~.
,hImI~j~,

.' ~ibertades:
.~JiR~tlc_a~

en,el,pa[~~
'l!!!in~~,

J'aiH1c la-p::
Sairn;z:

:ma~ia,

CdJIi'!i~ I~~udo, ---.~- -- _"----~__ I\mMn


'~m~Utoe!il' ~ -- ------ -. I~, ..
i3,

:~li(;!,"
N"IM!O
_iIl~ ., .... __
~U ~

nil ,~i1UuiiQs?
COd!ip
j,

~M~~,'

SOirEe' :r;;h~lieS,
Sai1l3ii1es

.MiedirmJ "

Iik.~

AJ.':tin~J'

'Ci~-j_~,~

~m'bm:bi li'fenla..
~'II'IIJ~""" IUIII."PJ!' ..J'""o ~',_,_". ~ ,~7!I ~,U!
~1'

.. ~=!'!I;~!i

'"f'
.'11\;';<""-0 !B;..." ~ - -, A~=_.,_~ ",~,UC~!1..o~

~tIJjWdo
dc.:go~O'
Yinal

j~n~.

"'~. 'r.trIX8MQ

hhi_l~

_rib~J~
=

pomeo:men, ~I] ,e1.,~m m~1


• Ii!#Qn:~iotlle!, ~ '~5ilJ'aib~e

tie ~I
..10 ~
~

g,'IfI_P;._
'-'~ ,~-,
~

v..~!',U~~
1~_:_.I'!IL_Jfi~

,ml~, IFle:r~w!
Aqftl.l~ Va'lmo,

~ JuallII p,lmt(!l!,

,;!\qui~ ..... aema~.

~~,y

.I~:
,
,1'=1
~,

:~~~t
Ii""
'fe._m,~,
I~~

~uJ;o

coor.....
, .,

',,";. ,~,n~!n·L '--~":5' ..~ ..._'.


_J~~
"I lIi""\-.JIIl_"

..!Il-~;tD-'1 _lnilllL!

·-II

,t~,

~~.~'C~

51! ' ~. .

~rnmn~s, ,m~, b~~I'ab:l~ para 'Ve,IH'!Zueliili"

nli:cdlbl~

A;n~~',.l
,71~lci€(J PIN
~~!"~~'
'!E~",

~'!fMli~

~~\R~nnt(mO 'C.~,i, y ,iJ'(t1l'i!,Q;

1e'11

pBliiiidc'

d~~,,:s.ul

1Mr

__

'"

.',

'

dJII::I!

p~I6m".b"
-!ii

~Vil&dbAi
,~'I!J~~

J' ~-

'Hid~ ,W
"_ L

"-.

,tI, ",d~l W..


il. 1- :

"__

..·u..... 11J.lH'

;iOii'

mUJiww'1 aJI~ ,ti'~~miitw~ ,oJ' ,dI',~ 'r4_113' ,1,Ol'M ~ qi~ :H~'G,,'WlIa.lDbos: J-~~
'~ii-",ti- -- ~l!ii!::,._.. :riiI'!,"!I1.pUl'I~ili,

1';"1' '~~~"'m'.,.. ,il ,f t.., ..... '. _~iii'0!!'


~

.'P!'[Iib1_~~ C~en

.Ill~d,d~~ Wft~r.inDI- ~m

~~

,~~~,~nf.a.e' :as d~
'I:cl'c:c¢~

., ..1--, ~~~~a:s

~;""i'l"iIIrIl;

"1;]

.¥!"""..,; ""YuYi.

.c,..........""

=~

IChlli!!"~.l

•,:. ' .:~

.(;"wtrQ

_,~Ig:

'bl~i'!::
= ]'~
='

'~~'_in.~.
,eli ,~,~m~
:i!ilOi q,liU!!' '(,":fiC;Ue_I1~

9ttl.a.i

,tJ'B, .mf ~.~; i!tt..i ,~I'dl- .. ~a:m


'!'Ii '~ ~:;,~"

i!I¥~z =' iE.~~aUndo, o


- [f;lU~_'~

R.eiu 'V~,

11L"'~=oiI'=" . -~:i'~:W~Ji,

~-"~'~dC%

l:~' 'I.'iM ,--' M.f~-,~,!


~

tt

'D'J ~ ,-MggCM
SaJ_ ' - MlQIli 0'
'[j!~1Il
~,

!.:In ,"~ndidiliit!)i
~liL~f'-\.,

,tn, ld It\ti~~

M;~l'RwmdD U:tnTa:: ,~

'.==.
1-··.-

:ll!j_~"":~

~1IiI'''''~'~ L~""';'i;,r;.,,~~ iI11i<E' ~~~r_~~~~_~rf.~~':~~p~~I~.

i ,~, ,iiV'lL'''' ....,iIl.. , iii~,ici~ir

",[D"

.i'1i~

,~:::oj':i!'iiI

'iOFioi"

".1

I·.

,COS
.:,

,do
:19) ru

:R!~.
:~U5

__

:R.Om~
Gldl~ ~.
;,mndi:da_to
.Nueva,

•. ·'.tnci6n

~r~.tlkm~il.
110'

=,~u

~~~~

l"'!'!II.~.'!!!1

-=

,=- c~m~-'Oli1i~

:Iri~~z

=J~i_nlol

~~~'L. __ ~. If.''I.H._J:,~~

.,~·lil
C(i[fiI~l:iIEion
'!i,," fit

,Se;ab~

"' "!ha_il'4:l

U:v tltol
--IF "_-

el C-ili11J1O doe 'OOAIl%.n1nci6n ,de'O~iM.

(:I.9.(n~')1

Reiam1ii11 ,~~,

B,~

._,Nalldy

,-,J~

,-wnl~m
()snm

iAlcma:

.!El'ilrique
l~ I( 1,~l9' ~),

~~~~w~
!LoU1 ~.
~I!
I I

·d;-.. tliN1-' . u
~i~klJt~

~!lllil.P-

~-, It._,.,.-

.if',,"

,... ". .._ -.-.

~'V!l~"~'
Srlnei:alf'

,amll
I~~

'II'I!' ~lIt~

j' .~IL~ i'''''-;O'''~ ,I~l,_~,rt~",-"

,.~=~
. '~A""",,",' , JIi~~~~.
.. J~l

,de~'i5liguiL.ut'e I!I!tID.

~."~,",~

~~~

,,,,~;... ,,. t.... iI:..P..:!Pi~

:N:;I.

~""" ,"r.~..dIi

~,1.~l:4.

If~ifi~~' ~~~,~,

.J"' .~'~._ ,ytt!!,~s.4~.

:~'''52. :1La, Jfuirll:3.


,Mi~iW'

- '['tl'·Of' 'ZiI,",~o' Di·!.lrlll:~ _-

d'e~
.@Ij 'tll'il~Rfu

-l"'~ ='=~!!;O
U~

L~'-

'

Ot~,.~;:
I~P;'J:

,elJee']t~1
.11

-,II~~
S~~rn.il ~&t'I\~ofr'
'ir'elliJ1t'ti,~

FJ~~ d'~ttQ.
Y~&~~b!J~

CJWr9

c~1 b ~.u:e;oemg

.= Ale;P_n(lrou,

ll!l~Ujl a~ M

,~ la. tr-nM'nl
I
n''''-BorniJI.ll", ...-. 1:'IOII;!!i.""'t!!1l~.nal

~s.pGC:Ib-B' ,,4lid.b.~.

Jt -M. Gon~c;

mUil~'W"

~1J~IfJ", laCT'V;,~s
u

OUn:r.~ ,__' :bm6n O1iid~fI:.


,~ AI,"miUldo,
~,

~dJel:
~.it~"

m;m~is~;
,RllltM.ilIQ
''R....:tIl ..... ill~!IT~11'!

& 14 l.fl~

~~~1!C:~:

,dt, .ldl ,~bt,


C.I··· .:Ia!I~

lUJ.Ih.~

'~indJl~ti[iI'S ''!;'

~~_~~~J(j"~i estt!~i:__ m~I~~.

,~,Bdl!la.lrdo S'irom~1

1.~J1!~t1t1i1irdi~

,:!\na. (Qfllrique,ta.
'I.~=',~= .. rr~~l~'

&.1 l!lP'm'.

J~LY' ~llalM ,~1*mi.1 di~~t.~ __._ OJ ~...pYlsadmii,


~~ !p~rgmL

,de' ,!It.Jtlcf~rnlk

Ac{i5!it[~ ,F~/~

sU';c:.U

"n~;ut

,y ,', n ~fm(di

.~Nrcj1!1
,Jiimenez. Imianhro • ~a,ILl!I:'U 0 , '1lf.J_I~ ~I ~ .... ~ c-, ,"",.-, !!'.iJ!~"''lir:ao

EJoo~1

Aq~~ 1·- OM-'~ EI,' ,hbj'tttttlti ..

,d.e~lmU'iJOi.
'-l~uiis,"jl~{j .
. ...J!J8~"""'~D ,~,Mglfb.LUl.i':s;a

mm~mm~OO
d~il~

G~

'Co Qmdlm"
1~~I.oo,

...Jl.. --:-bli"OO.-:~.Ii.. ~, I'"" ~!!Ml~-~~~. _.' I~

:pI1~,A

~~i~_~'
'~953, Aumel1bJ

COflj;tn~ irma]

i'

~ Jlh31i,
. ,~~a,d ~

l.a.7.:aq ,-·FHi~l~
Mm;£TI~~
L!~!Ki~~

() ' ' d.\tl.I. W J', ~R H'~~iI!


L

IP'-~"CjOOI ~~

!is·"'

Ibt~.l6n,
~~

~ Ha:I'IV MIMil",
=

MQm,-t'il~~,
'IT
~W~

~_mmen"
i!f~gum.~dJ
'N'~~;o
~~"~~

M.i~fJ

--= ~~.

=,B~ PI~n'
.. (
•••

'O-~

~.)

r.
1,;-

.UIDrdn.e:rio,

'.'.'ii'

~l=db~dln'
~~Wl'!

de Mtnas.~
RW
~1f.~O

'iii klTOCaml1~.
b.=.. - - -~ - .,.;'~ ..j,=. U4 C:OO .,.:.; ~lW.!I'

:f ' ~.... r~p~84' wu:l .~ Q

:a, Vfl~jI!'~m'll;iii
mlPiiI~~'
1Jli!!i1il1lf~~~r~

A. Naltgii~ m mL~ -'-,C.Qi~l\t'" M.E.R~~;: IClfm'Q, ,Ai.liUltj'iJ,'

(~1i~hl pOlr~~- )~,

.~WJ,

:~ ',54, ~Se ~eJehml.

P,ilinlh,

, ' ..iI!f~
-=---

J_-1,~11':a.
------

~C~m&~

bl X (~r~H~'t~~a. 'Piafila~mlUi.

=.~'RfI~' '~~r.B_r;p

lllljt~ dB la !r1Hrl~'.

."

'-.RivM:

,ue: (~j1!A.J'C
;Coo, iIlIm, ~~_~~i"]ll

_-=' i~u~d~
~oo~~nm~;.t~1

oo,atht:a ~.
crnnLill

,dtJ ~ :~lfii~

·~ibe~.rmls
,r,_rm-lJIlil

II~un~

11j;s:m

a.

~Er8IlrU JlbI)~~.
._ .~. A'[]]'Iigs.

I!:;jll\dl~{~m
'~I ."[~l'

1.958· ,.ble\',~i6:n ,lk' iWii riD :~micio~~ Ilu..l iiJ r:ID!m. ~~.,n-m!~ ItnJ,~~~~~ IU~jyn~
,~!

,_,Rafael: Q_ liII~
....MI!\uiI'a

:~m.

V~~Z.

Ai...

,gol!lla'illtO

L:

:1!~55 m~r-e
,tIif,'iiliil~tOf:.
I~

.!I~-II...Jil ,_ :1.I[;,&lm_m:

~1l~~~

,AnIL .• DCD~ ,Cim1.U:tj,~


j',

Hern.i~z
·=M'ip] MSIIQu_f:jlil

'Ul~piSl~

len~!j

',1~~~1M ..
:'Iri1],id_iUll~

r'~,$qtd~i"

S~:n:IM __::" '_~

,Uli ton'ti' & I~$


,p4~~'I' V: I~:'
~_._'~h.1II1

Oa'lm_dilla~:

eleccmm_e'S\ 'tn qUr,' iriynFa


:l\a_!!j,

il~ig

I~uln

~DCOO_fir,"

,MlftLi ~

nm1fa
.

.~ces~ A'D~.
C~i!; Ult1)
a. '1Ii=J.

Udn1_D.

~f~·
,~n;~~.

Rl Md_!e-; r.ti N:~


Lu~ibi 'lIiN:Ii~lre~~
:~-.i!i~lt

brio. Br;mr __ liW;,O!!.li!:


=ii

~'I '!iiilr.ii.-.

-~I -

Puoto P~I",

,~4!

·~~-edmdQ 111 fli'uum I~liiinador'


Ii loom.titlI'i!li'

~~~6'-'J ~'. ,ia


Ita'~~.bj:1l

Jla
Cilk'alll!) U~·) ·-R~:o .'.'.oot:GSt~· fUI' ''1_]1

I~PUI~'[~ Nac~I~'

19o'bWtr, !l!HJ' !!Il1i.itarlo.


!J.IJ]i!

~aIjji.~ridlad
•.
.~tCi.B~l: [i'miUi:J:"l~m~B:ii~

11'95&1; Be 'n~r~
;u;umella

- Man_t7~,
Ji~_~~

.M, Cj,.b:-OO,: q~~~~~lrn~ rJllimu' tn_U~B:f_.

~·i.~lil,

[pb!i~~£1M1tut
~JM~~,

C"nc~l1

FIifI~~
~icnl~
• ~Q !91lRHIiII

~hgnAm.onm Cid~U
1

lbd.:ad Ittdi~ L~ Ir~~

..-.--"'-liI"', __ .~.di.~e

w.P'Jg~.
,!V~~m~

I:nIIi

Iii!;.

o.~~'7.:"

luran 'U&i:'-arm~

1PI"),1(~t~iH
dr;~OI~.Li )l"£s.~Q~

- ]1.-

:I"~.:~

:Nllev

..

,\" d:el! .nlu~.

._

BfI,"M""" ,."",_J'.C~q~ . I!F- .......YII'II

willlo~

~t:hal

=.M_artim,

llIra 10 __~

On~.

.• ~Pc_i-

.~

..

~:~i~
I~~.

Kmn'~UIIl,

A:..d1tt~.
lil1'a,ff,nm&~ _.'
~O"~~_

COOC~HCS

Ipn:.,;deJ~'j. :1 ['57'
,E]

~I 60 Bet_itlJ:OOTI 9
~PI,.·~D
~V~R'i~i\1

=JJ~I -M-r::f ..
~

Baiiii'ern
::_rn(jnit_~

.ad~~Il~'ht:t~,

8pb~o

1;'::1la uiu!i1ii1
111= [II ~'_.,-'_ ~'.J.I..."" ~I uillil'i""'I.,~I!l.uu;.1

J_ .ffj.

- :1:1~a dena.

d~,~~ hI',

E. ,~-¥ .ld ~(f~ IEL An~l~larri'~


=!j;

_tt:Dti:OO
iit'o,w la.1I.Ilu.I' -,~ - - - --

'_~~J~; __

iLmi,ell~~

imh!l\edual

,dic.l: l&u*~.

~. ~·I·d1e;Ui!du.r
&iJ!mif;liJ~."lll!.it;~

.~.Patn,cL"a.
IGl~;G:O
- ,br,I.:a,na,
in' - _ .LIDliIf'li'·
I' . -lb.

M,. 'C:a:lttu\'to, Jinta l~ ,rWftll J; ,~~


.~

Gu1i~ll'cz IlillZal
J'!'...,.,dil== ""'~.I1~;

r-rujt~lo.
(,~1'i.1'111.~·

._ J!iil~'o

~!!l~ldn

]1 . il." ~. gQ_~temo

,M~illifffu~l;
- .lleJia~cln Sab_, -·.Mi~i.aJ TiIIfI'ieS.

~m~~, J. R. Medina!
M~~.:JJ

Rndft~.ez
'f~rn

~liIi.'un, 1~U;Ie"".~ol ..

~,,,,,,,,,,, l1....... 1.,..0:··.. '1'IiifW '~~-~il _~I~ .u..~ pri~. ''!i'~Z ,a l.. . A Run. :5\&'D

r-~~

~"(/fH~.

I~p--_~rn.

'~e~~.
,~,,~.

de iil. ~l1tiem::b~
• ' ]~ ",~. ji\i,~nl

~rp

.. il~

,~td~ JR &

.0..... .!!..JI .... !P'- ~, .. ,IIF'I'T5'.!!"",'",,_~ ••

,~ AID 5U:Ilic ,d Monm!£e:fUfi dc' i"'1QlLI ,~~


IRe\f(ih!j,;~~"'gfia:niil,

Ide. 'C.:au,OIldim. l~allcI, ,e~


~tUt~
,11'..

pot ,- '~id:it,.

·(M.IU,
. I~ .e

Nw..."¥"oil! Lev [R:'~~jJ;l'iItiu


: •

..

('~l£idirb~ llit'lradb· fJM~: ifA~_*


L!ijli!5l·IG.a~(~

a._n~.

Mil~;,f~~t
tI',= -j' .,---" .J ~ !!,,,,_.1!';Imu~
c'

' .. e~13 m ,.~~ ......... Ii.._,,~ !:i ...' PiLI;! ~.~.., -, ,ii), :Fiun~!r !~ uPI!P.
~96~;
IN]j~~1

, '~SL~. ~~;:

__,. ~. Ui~id$:ul
.~ &ni~·tlU~mI.

l,"·~;,ift~

'[tlUU~nJt;~.rl~I~,

& rad!i~n~a:~
,I.Il ,:Jgil~Mn
·~1fljC'.ll IF""

~ ,Nestor
- ~JilII"d~

- M.~non lK.u~'h"J·'

del;l.!U~.

Otupg iEl TCx~_g1

't1f~,
:1~~ :R.mTd. :~fii.
'(AID'~I,~ ~1 , ~l~

·=·M:~~~
;f"

1.iFI1\_~,4,",

~'''_''_'. ~~

rnL'! I~

~-.'"

'111:0",

:(t 'U'ja 8, i ftUlb.~.

,Bu~mn~ 1~1d,I~llrrall
'~lW~i6n, ~I' 'm' ~ .... ,,,.-Jl~_ [JIll ,g. '\i.~;::
.

~$ldeD~.:.
:I~u_m~~

,It:'loom'i:la.mi

li\'~pftt!.itMl,:

'1!i.1' S'IJ ...

Dtl~rn€mn ''h
'~jj~1i'IUIJ

.=. Mi:sL~I. M -~tf1i1f;\aflO __ - -_~ ..,.,._

'!!;,;~IlLQ!

entjiJi

di.rigmles
,Ji.

miU~af' ,;]p\a~(adg"

~~ic~.

- Cl~udia .N~r31 ~'~'llla:rm1 l 18'~S~


- 'Otl;~'I{n'

..

iIi'!i.,.li..i!~~
..nL~1

"1~ l~]flI~l

~.e~

','.

-."
I

de.

~J~,
~m;,g:

UinOI,M' .~

U~,~.~, I'_cl . _no


~aAxj~

mb l[a_m~

de riIJ

bamlbas.
:mill
•.JII~. 10'

'1OCltiy:-~ndQ
:seDad.O~.

dfV~
,(jruJ,lO

lM

m: ,a.i!,i't~~J'
~a'nGU]llt:'J'lto
~~~,
dl~"'iIirfi!lii'li1iifi"'

\~.di.pulimlos .
,~'

:l~mbmlW'

Btl ,H~~.

• .:.

~~

,,;;..... 1'.,: ....11........

E,'~J.\~~t
~j:~'1C'W

lU'~WuJ~Ik-U.'f!I1

....,~!S

las

.i!UlC:~c.S

~''1'!qli~..J.·d.ili~

~y~~rsi;vu..~.

F.:~z:~~~
lBf '(1!'Wi!~ IR~'lt~;

tiN.f .

. i!1i~p~)ti 1,0;1

de

:~lac~5l

~,~,~ i' ,',-, Ikl1r£~


- Sonilil

~ Otd:liQ. 'UO~~d\6A Vt!·u~·z..['~~_n4l,

d~bl,t~,f.

~r~d~ I~dfto ~
,mt_el~~r-~n]t'l

!P~~iI- '00

I.e tg:nJjf'jj~,

:pmin-ro '50.
~~~

:_'_, iit'!! P;_ge~Ji. :nUe\i':a 'po]fid3l

~':~

oF! ~_=.;t'ii~, 'U~L

pd..hlai,
, 1,J.~tfil:

'11'_2 M~~nli('ln I~
ntili~ii,tU ."'!'i! . rra&::"asw:im,

- M~I."!lJlill~

~~id_enldm,nu~

A~~~~
.= A,'I.1. tif,'ii)

ttil '''U.l'N!i_ltd.&tf1lU~'
F~m)I~,

:'"'Iol'ii..-.,
i!IU,'IMdI!

--'
I" I

--:.'
"

-:
.I

.R!.ILUI.::JI

'~.:t

~j;;

NAOJlI1&:~ --- -

- --

~imlm
~~I~j~

G~haldQo,;
I

:lmn6J] PaJO~3~,
P~iMftj)~

..il-il -," ,;o;;~_il ~"'_'kg

:San~08~

,ddj'M:]lmr ~,4(J;

LI~~:mtcl) S~~
"1!L~~_'1!.. ~

c'illID'wu!f.a'.

'11_ ,1i"l1L:t. iiF'-~-I"~-I''''''~ D.o. .. ;1-. !!I.;U!l-l.i, .'!.!o'.

unl'~ 11m, ~~ni:'"

ll..ti, _~J.f, .Illik: ,lJ~,.


fd~~j;

:_Y:e~,~*

J.r~~Hb:,w - ~. - -=_..:J
~~lnKi!ra!l!!lil'l1e.li
II _~, _ _ __

I!iJ m,gm .. ft61 IB,~'


IRiIl~~

Hld~_t.b.trM.

lfOMn~~~~;,

I %,5 An~~~ I'~ ,ex_te:n$i~m ,~I'~:1~I_tu", t"1 gab'l:ei'l'UJ


~"e'i1I WO~8

.., ~¥.id
Ca~;.n
G~jl~.l

J~bcJ.
MiIr:K'-41~,

V"~~~ diililll'Jill" iiDroJ~_ ,de' hiil


:Il~'-,·f~w

4rJl!lL~

'~I

:111l1i.1

ViiDI~nw,
'It IiI'tmI Q{O'

SdtJ~ ~.~. C, ,~.es; ~gta .


~JII~ :

~~

'Gltlgfllem~

a ,MI,mUi'ril!i

:~IIC,~~

~ec.1aIes
1[",,,.3'1: dtH'r~~i")

cemn~:l06 pill ,lmhfu~1I Ji', ta1~dillit: M1IlQ..~ ~l~~.


~!'

th (iQJ,~P1~ mf ,pa;d~~ ttl.. FJ~ A, sa~ &Lmi_l311:


~t£,J~~~~~
'1IC'.,,*Ai.~ -~u .- ~.
."'2~ .. ' I ~ . ..

'\\"lUmes' ~ - ~-- ~-~W1~lHUil:t1riUm~, I(I,M t~:i( ',os '1"6).

:l_UL~~O::
.

~M8 :m:~ak::dM~' . Bel_ ld~r.I,


I~'.-·

'lnd~u~j ,~,:I. ~W,


l~

M;, 'Otero ¥jlm~ ,I., ,:r ;futi' ~~


f,..1:
- J'M.IJ·Ia~
IF!~'L·L._,
.~. .c~ -"

--

!~

--

.. --. 111--"'-'" ~'!!_I""~I

~..i'=-:

~.~~~.
' ':.:

=·L~

, 'I:a:i

C~

'~,iJ~C~~ Si, ~'~ .- ~ ~ -=


L'!S

f~ ~"~)

N~,a

~~s,iMi

po~Hiro!il.
u.~~

mDli,J~-

.i~,I.1~

:-::' :H'- ~ IIi--JoIt...-... ~-~~ 'W;J'~· M~rt~


t&'~, _~[I,

.-

dil:stlAth

'11'966, Sc dtt!l~

ellei!l~ dc:' eRle-eniL~,

R. ~~
'i~!MfJP~~fti~,

t.'D -= ... -'!l,m.... -'- - -0' 1- --~, W

~imkiis

;eI,I, IMmimiento'

=,

All~Jl.Mb,[!oJ
,~~1u~

J'~,uel
~_~':JJI~I

J~~,~.

'1_nl\l""~'i:!! ~1L= "II !11'" -~"... ..,...i-

loi"'!_;1'13 ............

M~ 'Otel'O SiJw~
,[!.mml"
Gtd~I!itO

eikwi~ d\c1,~ '(M-m;p}"

~' .h(j~ ,d_~. lit .'.~~'=-h'Q.'lhao, ~": - ~bm..

M~]wr. '-_-._-

M~5au .. ~
'[Ii. '

'~~,;II

"~_lill r~h1011

';I""";r=-'

~ . n'!!'!'

,~l~_:

fe6fthT~e~
~~,~,~bJ~

,l}'1fJ ,p&P1'tl1If'mQ:~

,dett"J8~,
,j)
, L

m~

N~ •.

Mue:l:e
prilil~i

5<iD

,J! llnJu. ~1cU 1. :p, :NI~Z :~O~

1a,d$~w~

IH9 ,bu:me[,~'t!iid~ie

-J- __ .M_~L
F~
2

'E&~~'

rl'li !Lntill

:miUl;~~dJ
:~lllt,1t@

.~

a.JinJS.

J;, StDd~

'wmttl1Killillitc

Rl:.ifl~ml' ~~m

~lkz;,

._ O,ll1J :m.~
:n 1~'~~Ji",C;iU!lI
~-~,pa:b
'U91~~d C~nt~.~~
~~jjOIUlR

(W'90l' ..)

mrbla,\\~

lMm

,f~b!:,h,;;i'lill Ojedl rex, ~~~i.",(e: .' ~~.J~T~ii'~ P::~1fl6u~a


j

L Sil,vat: ,~t¥tl,f~'

~1'3,_1lI!dcstiiil'a
'~!*£llild

.~:a~~
Un ,11 :r:rtiIl-:-~mk:fi_lJ) d f~.iomm_inti.o

~li'iIr.... _iIl_~~~~ . !i!.I!I;.rit~~~

_J
.,.

~~.
['~ '~_ ,l~
Q G1II_t.-~~._~
JE"_j!

_::_u~

:~~

e dllii~LJ!i
n~~.

j;i~t'umC'g.

.~-...~ii'._' '-'.. t~.,.


__ ;" ~~

11r.'·~un_~18 ",-;beM ,[.aRm

unl~~

'''~~r~6nf~

.'IQ~U3:
11 'D ......... i: IP ,Il00,,,1::!'~,~rI11l,t'iIi

wnO! -iH parra,

~~.
H~._:

!I!;".ru~

;<Ti,.~i... ,
"I1~

I.;'L~=...~~ ...... _ "~, '~Im~"'II!!I"'~lll

lla lu~'b~r~.
~I

,;g'

JI'97D

'R~_}JJIjAfi

=]i'.

*I!,'I,OP~P

~Cua~~
.P~!l
.'.:I~ilT'II'~Lil' 'I-'"""~~'''';<!\;

T. '__ ftiI:'~, 'C~trn~ (t88.~->

A. .k~~
,~rt~

f'f.lrm ifl' ,_~im\,

~ itt,

~M'
,~~~

[ (;mm~h.:

~L*~m~nfQ'

- It., MQ'I;ri~

U '8~)

la~ ' ~ii'" "Ik


~Jiil'~~'

,~"~ld~

u')S

n~,iIL

dumiDUC;.~o:tl.e5_.
~
~1~~itII!

- -'I.~'~=.

tm~.~

,coo~idf~'
'1:0

\rhle~~l~, ~bB.
~ll 1a,yr.ur o

Al:-~£~

lai'primed,
RUiI.7I~nl
....... =....

fli. SiE_1'e: ,bl ml~.


iC~.,.·Ilii'--";~I •• ~, ... _IIb 1~~~j~l~I~'_~~~w.

edlJ'll't,_M~ ht1J'tf1R~', ~Al1xI,l~


,A~lo
'Ii"~~Ib.=
~ ~ ~ I~~

,oon5iliilH,.,~, ~'mini~~
I

't'lrpo~r

M~'y'l~.

,_- , ' 'ii..,.;lllll= •• , i'pe'-lflU~

mlLndiJd de pGLnMen.
1E'iI~o

'YI!;'

..:II~i~··· ,!M.n~!JCili.

IFIi_p,por
~i~.I!1!~~
W,
'Ii\~_~ ,· .. ~1............, l~l~W~J~l

t~~,~, :~"'.
I_~ _-

~uUli

191,3 'QiJos IIIndli@,

,~:$1:~

b£=~,.

llF~~~~_1i1 .. ft~~

tii,oIi,l~r!1

~d,~w

'~k~
, .. ~ ~

.II. lL6pez San:z:

~l

(Mlt~J~

t~pm;;~~H. :~~fiMS ~~S()a1I~. de ~

I J' 11i5h)jj _,'\ ~ ~}

,J',,,:Ba~;r~

h(.lQm~e. It I~z; ,~,: ,F-a-:m.


I~mo~~'
o!f~!.

IFinn ,M~ ,coll.'!.!'eTI W'

~~re.

~~~,=e:
,-, ~_m'

Gr,m
~~:

,tie'barws,
J'a¥,h.~,

gU... ~UCl!l'_~

,cmJTr..PI~,d(n..
Aimtom~, ~;m:
'~.

8afa',~~~'

:~~~

1!i,~dU!l:1 - ~--

\1 u.~fc(ts, .,. -~

'VktnrVi;,l~

,OORCyR.
'V~
~I'lill __
~.'~I"'___

,~g~~'~~,

~LI.!iL, __ :1

'E.Z3nlb~1

'1!r.1:ll!:a~Q5;

~~I.'-.h};
1' .. , 'i ~~

'p~m~~

,bu~q~
:1f~fYa.
iiid~'c~

Mb" '~e~mru~
~U·f~~~ ,~I"""~~

e'I~ ~I '1]_

lJ_~' r --~, Rio Ijfoot~~

CuhnftUU=D";'

,IllriB

,Gim 'atlmJ!..

,"~\;., Kt'

hell®!

indmo.
1;. Ga1in~f.

,Ill iMiliSU'lLa

:M",~"',,II MtHJ'I~f !la, ~q~_ia!,


IPf:n"'J!, dIo_'(',~ti
,iiWm}!mm'

iVm....,;.,_J' _~'"'

(U;'''' gqn;'tD

.-I'~'II..~ - ~:__,

,l..o&
-_

del gasi

_j:tma~

~Jt_j

y~l~J
,li!rut~1

die' bi.en.esl :a, ~CP!o-j61i1 en b;:;:,


~"jljo!:M.i-~ki!1~"!i.i

,de' ~1!l~ YQlarlos"

_Item

,IE.~~

:D·J~_:'
nMla~IO

til,. ,II -l!' __,_'1

pnmam-d"
n'~-B: ~.a.
~m'Oli,~~~

d~
-,bl~] 'llli .... ~~ f.11Rl~'

'him,~Iiru~, ~9~2:

:m p[\e:side;n I~
tCiIl~~

',Femanda ,P,~'~i~§ Ibr' Q1r-f!)


I_

Ml~~

.oWKm.
~)lilollli

~'--,~

cillf~~~~l
~i~'nifi~,lldad ~e·m:oi.lIl
'If~, ~t
I~,

,(:1i~,9,3~ ~I

~Blas, cc$fllai. Et4u P ,P~,m- _~ !flU! ' t~ ~an~ penhJ'Q.,

Ad~.~e"
:11915 N'.ional i7;i1~~1 de.1las :mdus~$ ,&tIl :hii'm'fQ
-c~~~" '~~~D

:.'_ : -:a.hm~-5:'

~1 ,d~di\'t!, ~~It 'I !


'produ~-c~}lhm

U nidm; ~,;.a~ii!Z' ,

~ -'iI1'J'''''n' ~-- --, Il'IX5


~'~ I ..

~. V.I,~

.n..tIi.... Iii"'"- e,=~_. L~j,~,

'I, CSA.lIG ~DI~


'~e_taU\le~
L~

,.I

SM'

:pet.wler.i,

M~!C rit~J :Ii 1,Il!i;


~~m.pd(a:!j

i .. BcL1D; l.o5~ii!I"

~ 1iI!l____ _,

IU~,

:~~I ~nl,(juba.
;'u~ m.n1v.:3i
.' reJm;;~

g~lf;';l~Jh. Da~ :Il.am:jn~: tHr D, IJaria

del, ~l.,Utfil~ i
Sanl 'C'aElm"

,gJlmfin\t)fOijJ

:EI&mr'iLcrm:Ito
,~,..ln

,tk,~_,i'~:., Em·' ~rll!IJ' M~~~~tm'~


~~it __

'f~

II' ...r-~,
.1.,

,mm"

t1{,1f~brg~'o

,l" :It, Te~:

'. ,1m afu


,~ •

J'" S&cu:flit~ :~el~

lJbml s.

....... . • M-,iI\i:_io!1iI;LIL~_.,; , '. '_,"'iI! S.[~~~~

..,~.u_~j!

Id~bi IUml .~.jdad: . Cnf_,_t

Qllmmmh~mnC!1

,W!'!I.'O

ItJrn~ma,

~911,6 ~~~LI
~IUiF~'

~'~~E

'~_t-:
,

Nima,

(,CWiJim'l.
~U_~

Ell "-"-'~
,_t
,

,.e-e

li'!tJ~~~
'p!M:lillil

',- -n'n' _, --~*'J ~ U. I


,fNl"b~
.. _

[n
=

{._wllll'~ua.f: \iol~ioo,

5U¢mb8.~.,
mMunta'i~"

de:

H. :R'.' ' '"er:at


1['"'~Ji·-'-'!Io~~;![!!f.Iii

p~,- InJ
Gl£Q;;mjlia

~fti..,--;iIi~-., ,

:E~Je~~.;, 1 '-':Icmlb -IIP-- i

ikJ,dli.wt'k, _:_,. ,.t~i'i!n ~o:

,d'llilNbk. (i. SEre: ,ErJ d


'~it,rg ~

'~u~tIiia~
'lLFi

~QIg

liJiiidgSi't1~

'oort\j)'::i\llVificilD~

~I.,u~r.~, eft d 'ii.'tniII'lWl.

~,~o-, ,m ~ti], :manm. Asesl.m..al:O


,JlL_, ~

ri!triOJl.ec~

J~mMe'I~~l!l:Ji!;~-~"n i"lij~:~'-'iP'IlIDIt'l' """"!~


j

lr,o,!j=,

~I,~~ IA""

I'~,

~i~~m;:

UP -',

*l!e.ooif'ln d~'
p;t_.ru,all'I'Iati:sJElM

~~ jt"'lun~m~, ~9'77 $t' r.dl\l~.o


\·'Hb~

~:~~lUo,
(mKi2.~)

1~1kr' Illl1,~ U
r:o!'U'I; ,';lh•• O\i=;,iI'~l>i '!r.I"-'!"f,!!,:W! ~iI"""~!~'
e
e'

u~_~~

:mi1ruiSltmos
, ,,~ rt'.alll! ,OllftJN.

fi~ Idt .5:lilYt.tig,


:Hmdmkoz
~ u..n.g,

1P~1~n:~ Ide Ia r:~~I,


I, _ '

IFuga.de

GM:rJi~

~.a

,ru~~~
_,I
Q

~U'bif$

La lp'i'ca~

L\w:~!SIM
'que'LM

de:~ ~-:p:~~ d-~, , ~pDdbl, b


f:Q

Cm!&:l&db

'V~e~la"

.,~" '011)

.--.---~-:--:EI~'v:~ C'tiI~~:
3~Jt~

.S~SIJU_~
.. -,.I~ ~

.peU~~~,

~ _ nara a'bast~:e;r'

51: t.¥1d~f,u!Ji_" E. Z~tbbt,l_no


lrm(~t~ -,
urupo, 1r;if~ - ;el"lJ.3[l!.1do Paz 'Ca..~lillg, U18-"J'~) 'II"S!, 'III lI!:nbi~m:m ~m
iII.ln~_~f:i

~ I~ P!l'iSes _C1il'~ metlli:iiIJnm

'~d_e:I- Iii""...,,,,,~~.,;
,j'

8,"U" - m""fiI -,_ eM .,01 _W


V_'I'_,_.Ji_,
;I;~~

ii1

.!jj__.!i. u.:K!!I]lIJ.1'J,

!!i..<iau"llll!'

...

'~~~'l'n ~LMULILYl

'119~~

ILuiJ",' :1~il: .,
deh~'m~ma. Yob 00 u' iFUo'llin~
Cll:A@~.

!pg,m, clJ

~uWw -, C~, dtJ rn-,,,A-.. ~ lf~.l.I!IIil,..1.. , ,1:.1' .. _...:.!".~~~i[~1

~,~~d~~, ,A.tJj:t~~14

r~Ii:n~la-m:iento .Ifid~.
~f.Wi,

A'tnllma~lDnl!,jhrnt'iE~ CTl~~,~l~ 1efti]'WermUik:os

dti, ..;, p=:- ,e~.J;a,


C

~ Jorge'

&"ih,m~d__h

UIW~)

1.~ [hillf4'" Ihl _it: ..


Par ,ood$ ~'jsa
Ii]i[~~ta/~-

J", IlUi~~'~~
~9&2 M ~t;!i"e, __
'fl\lar:~~

iF:u~~i'Qt1t.s., Idc' C'iro 1~l1_R11~'

~'i~

u;c~

de 1'01 pT~L~

lit C~ru!li'I~, ~ri'o


~r.m~~-,(dl

,~ ~"-\!Ifiid~d1
,~~nililrru Irnm:pameOIO

,dcl:pe1~w ,liaf~~
em]li~1

mmlma.
:-

AI(;:"L c-=.p~t~

~J.~._'~~~.

~-;""i~n~'

seriaIlDi:~]lU.ie

, '1~1krn
Idcl,~mpo
,Rlil~
~I.o;l.','.l,
I!!..-('I;J'
_': '~' '

,A" mliWI'Q5:,

.i~' ,~: ml.!! PI'do,

lR~j.a•. Irn~~
",

bc:·ooomm "'~ne~"
~: ~irno ~pcm
'1-~"..iII· ,g~" ,-~:iIi,

fm-m-~r~
,Co:;lia
,1IlM.

'~'JiIi!~,

hbndrillo
ill ~_itli
ill:lh......;'lJ,~~ 1Li(t

,el [C'inrpo'
~'tl~1

~EJ~(,.

:ill Iq-lifi

d~,~~3...
~\i~t~UllllU' . ~D

:. ~--Irl~'

.'30,~~
-.

~-,l:Ii1ilh~U~_jtd

~-~mb.ii!,lrl~

1[-" ~":\O
d~_f)I~ ~I bJIfmt'
,~!" rntm[~[I!7.i1 ~, . _ ~r

Cul"~u ,~m ~1;I1 A~~g(Q ~th:4.

*C'~~.
:~'~," IClRli~

(tel,

~~Ite<. ··~:~z,S&, Aflt~m., M. :I.u-:.. --~fl~ W~d"~~'" .1,1 n~ 'SI~u" .HI." ~(,~ -. '

," .... ~!-'I;.n'

-~.
I~;

k,*de,~~

,lt~"

fnu~:ktd~i~ 'U~
'~ba5ffi~w$ 70, ft., R, C-ad'GnB·',tljj~~!,. d:ipl~d~,
.,..;

'~m.,.
enrre VI!_ne;Ig~___R
'\Ii [ii'"" "",'1[ ...
~. """'V.h.o!'~'_' WIIlII

M" V~~rinii;,~

'\\mili]l~en-t-e'., Jidiliru! iLlJj!lllMhJ


,(~DD,pna
\'lI;rU:!lzurl::i

=.J~,iJ Q .. ~~~

e'~~'
_~~~,
I[;!,!;
'~1IiII

'iW, -~~G~'Sr)y
-' '!!!fllli

la.~,ele~~i@:J1Ies...

et du., y h~umJiJ
~J'Ht~. ~Plalt_~
=

,1:l~IJ~ q.tUl'

tk~t;,

I.. ~~

:i'n.I~~GII, eli GRI)lKJ C_~n'llli_~.1m-D. 1'914


[AIYiin .. :hJ ~ULI1Mi ,b ,presi(!e,Ji_c-iL O~llIl~J ItDl

R.cina ;~a~:

d~ h_~~

Vf~t

j" '\"'-:___

~JIC1_-ilm

,~-r.dode

.~'im~
1~em~as
II~~ ___
c ~_:(tl __

1i"iiffiW I...........

c-!,f,i_dw·1'..

Iflai--..-i\..". ~-r' e9< !I!JI:l1!U


"IJ

balili~de:~,
. -l~

imatiftIC.1l~~i6D

d~: !FlIt em.m, I

pcd_u

__ ,~'b_r:~

MDIITi:l,

A~'&alq~,~~'
'fJrddEt,
$. R& M~i~u~

lapa_ta::

.ila~
~!~le~,;¥I~

~,.,
h~ia
~' ~_~_

l;f~ I~: m_~t.

MM'iua Jime~~ Qlmla"


e

~J H- ~=.,t· ,~I"~"'';io'Ii, dlL_ '_- ,fa k«1M'


l~!~·~~

~'~._~l~~fj~

~~]!JKi6n dd,MIl"w~

'M'~, V6xqll~ G'~m~'


~~~

,iun'.M",1I:'1 ~'Hn:;;',~i_,~ ".~~'ir~I~~I~~!Ir.'~iII-!NI?Io~,~~I"'~~I._'_··ilt . .

ii' ,iIIi ,.......

,,.,.,..,1, .. ~iE'~glfA.Ni!l

niE'f · __~~I~,

U""""if.,,,",, '........

:~'9B

rM~

,~,IJ.~u

, [I:' ~In.JEI!J:,.-._.r~1I ~ ri'!tn~__~I,._ I~

I.'
;iiI,
__

Sil,,,';!il

fru~RaSI

,~in::rn

~GB;Widad
iH@fj
..J_'jl

,;,iJ.mac/n\.,
~,~

Id~,i_rr!i_l.~~·

Bdiwr.i~ .st,pti~1 c"""111._ ('_ ' , "r~,~ ,o;x: m 1",." ~-4Ii1 D'O~.

:~m~~,
-

~n~,~l
--1~

~~o'
~-

;iiGm--I,lie

~Iem

Hany AL_~ .~
CI!l!!I1I~
._ I. •

,Am~

*,~_
ilJ,(llI! ipYJlIQ
Dli,p¢_
... ,i:;, ...... ,,.i.

LA'C-~"~-;';·· Jr~1m_:~I~

d~/:~~id,,- . '

"

, 'Ia Jmdfkaci0n
•l~ ---

;-t. , . dar .

.cGitdia~,
'~irl'~.

(, II~
~:

..

"_,

"_!!

L~· .l1~z: ~, Albft1~,:' a~~"6R'


_,l'_ ej',_

""= I~U!<!l'.I.l'!l:lIe\IilQtl1.OB,
~1i8~~I~1

__ -.

~i:E'i,SIJ:··_ ' ,
El IPPt_' ~I -.. -- i81
gnae~~ m~~h
• j.~~

~1.r.ie::tl

,;

~~[IlIMa:mm .•.
'EUj Ie:~~~'ldiitn~
Ca:l~ru:! ~lld~,

fuba~ ,M·I- -'1,1- ~.: ---- Ali - - ~-

,:~~~
j",~ll..~tm~

'e-OO,

kit, 'bul~

D IL1: ,,sgiI~ W. Ow;nj;,M!D~;


~ M I!T~

~_,,_.I',~.._.'[I'~ .

Ii.u.i!W •

P;e.re~~j~ _~: _,"cl.~Yu


~~

G" ~1
'11:'''~

r-a: '(l';'~I"J'
-

:II~
~

,COOlm.~f;
ld. "', _ ; -: .
OVnWJ!iWlll_ifn'A.f.

e.... ~:i!!..=.~".Ji

:~·'lif;JM~ I....... ~-· ._,....~_];:iikll .:5~'&!u:U


~1Je~_

~,de,IeIM:

G·--::'~I!

dnll.hl~d~n
~I1Qt~~~,;

'\!'ene~wia,

:~'"l :~':a_r_!o
!d,C'S_~~

:~'

,d. IGru,P;!!1 d~:~Ufj. '~"g, ~ A


P~5\i1i

1!l[It~

1J&~~'
8di~nritda"l~da cVe~i'tIJ, '&Hli Ide O~-· ,y(.-=M-~Mucug!ifo.. ltarms.
Iird~;, ~tJ~
-_UfriI,~~! ~i'U~~~

iZll qf~:;:'~:_J~n,

as~

q~~
est 'It I~I
61;L1! ,dle :~l'l~ ml Ia. ~~u!I, 'Nya~n
malild'aiiD.

Ifi.n~1 .ia[~~J~,
~',b:.lJ~a. '

)!~r.~'1

~~i~

,~'!liku

!I!i~]U,

'v: '~"'i'fl,r-' .~,~-.:rJ~1 !I!., iII~n!lln. ,~II j;.~


(k'!A7D$)1

'-~~,

f'~'~~-

~~~a1lla
~t'm~~60

'~fU)~~
,.

, !.tid mile~)
!!1l1U;~'Q.1i.
~

A.. ~u

la l~ji:I¢:;J~'

fj..!lmlfii;~l*i1IL~

~PU'"_iI,i:ia,

,1iI~,~. ~:~_.- ~ Urull.

GIlliWd~
~'M,.~.

ttt~~,
',SaJ6:
T\Gt.~l

de rnaWpOt1
mJi~,

,B:M"~
e'5~bl~i?z.3.
'Iii
ii

wi t'~:~dmtc::'
iIlcebDs ~ -~,
~p;;i6~
~~~~ du1:llJ\1l.("

i .... 1l."'I,d!I_!!il~~d ~

l'~

unlpaq~'

d,c m~ldDSJ
~6rnictJ_~;:
,.~I'"'~'!';j
~1r!!.~~-:':"1!

,i!\ID_icia T~;

,d21~o.

r'~ ,~.............. ..~!I~IHfolfiil' ~ gr-ll!l~,.I!'~ ~t:i

,_-'"d-_~

.....~

nbc, _iDD
*vaii~61l

._I,rooll~;
'privaUz:ttMn1 de IL"'m P'feg~
. 1

sum~m: ~ ClI.'i!Yg

a,!la,t~
~dc:
e'"1'II

SU~nu.
p1~Di.d

($Ia~, ~~
~,~~

_11=,

I;""

j.A.C.1~n
,11=_-iiJ~1

t, ..,

C' ~t'e[Tiii1i-

: ,,'di!l~
rlillh~I~",lI ..

m~i·.~I~·~.
Pf61a.pni~,

,~··I~~,I~..:~

.i~I'ft""f\1='

....-~'JLr .... ~~~-IJ-=---~I!~~

~'~lfl'"!l"lil

nl!!:" "' .. 1 1'IifiIo~,iI':iIJ 1 ~~ ~'~

'ici;~~~.~",.'

~\~1I'l~~11_~

. .i,,"h,

,n.!lliilj·
U~~I~l

'''''iI:if''~,,," iii'!O'/

:1, ;(\astiOo, :~~

'i',;"flt'Un~ ,a] pai$

,N~Uo~ ___ ==_~

,&i~'iI¢. :' 'IJid'mdtG'h SQni1i, ChDf---:m:jll: ,i~lf.a. I:.'~ - 'I' .~~


iil,j.... ~-gL

,~~~Idc, ,S\abar~~, '!;I'~ m"Irer '- .... IlI'ii';:I!


,_j'!o"!""'=.~['!!

lillliJ ~_.lU'I:..J.!'1l

JI rll i\.-~~
.

Iii"",

,~.~.a ~ 1t.""!'II.
.',
- \,

'1_
~~

.- -,'

;iii~~~~.'~

,..

'-~'

"-''''~ 1i!I!\--J-__ ,
l~ ~

30i>

""'\"~U-i~i;a: '!!ti!'J.iI~I1.l!!_
W-l~'~~~II!-'!I;~..i

,~Q:£

~' .... ,~,._-.JiI,=" ,.~.mI!l~.""".i'l1

.r~

,II'gg~,

~'~ii~~'.

e £e'~fiG

m 7 ~% .l~
...,..'.... --"::.£n ~
~_~A!'._

-'~n~ Giu.zllllJin

-<'.

,~WI

-acnlr.
Du__ m.
ert

.iIi&~",!Ii~ lI'!lU'~ I!t+~. _.~. ,~.

M:: c-1iIcK:Il1m

11. '~C~~
11".

mle}o~

la, p:Jb~lo3,

r~~i'O~~
,1Ii,ilj', ... , j'i!W~

GoLlhemw:
i f ~''I'L.,,", ... ~'.

~QfJ

.l~UN],CEf~

dal~

&tt;

~~

.t«.to _;'!'4im

Il,~,~~:

1U1~~.

IMJ

,'C,

""th~-dg,
""","",,"[-.'-:ll:l, U!!J
'par.

dp~w'
i;IjI!IWjO

",,'Ml~WJdl :R~((JH
..,,~

=" - r~~ ',-,' .... ~I,~, ~'C",I ,

,l~:,~j "'li~
K~tJ~

Bi:',*n~y

It in'Jr...b! ,LujJ,~.

11996' :H :gQbit;lrno Filiim ~~'I:a.,~~,


'~ezuela."
~m:ttUlnd~ ,aJ [La~ ~h"~
,~

"""~O
.cI..... ~
-·-i"..
..

~~ '0..1'1 ~~. ~~

kric •. ~~lII~
... -

l.dil~ Wlw iii,;,-" __

,.JJ<=~

..

I;ii<iii.

__

,-.

,A~,~.
'5I.iIi

m.

,,-,
u --'

.'

. _ "'~"""~,

.1.......... -,

:ngl;i{~~~~.
, ~Jil i!.J~., - -· ... 1--,
_~I 1~ DnjllIAiII~ ~ __

'!fiIi'_ii'''Wd '·M r.'!fl-g-~I!-!Ij:_~.,r."~

Jiiam:6H JI', ~d~~g,


,~idm(~' \,'-Ill b; ~c~·~r
,~

'i:

:~~t
~~~I

16"" ~jI]n~l~ ,~m"ta' IrtUIl>ltli:r12~. ~,~A..IC~~· MM 4!:Ut.~tL 'IL. O~G; Sa!dn"

.III~I 'IElMJill ,1"1 ",!I!.


'II ,_

~~ ''"I)el'tu~~ _,, _ -j'''''. _ pd~'leItiJ,


l~fin~'
It"""""·...

l', : _~tll': _ ICU~_S' ,d"'.iMgl~


M'~,~~~

"';JndviJ~

ifili'i'i""'l="~=Tt-,

1bfiti~1 .ld~, C nUl.dado, ,-. r ,lI;, ) ,.na ,bi.s,


l["~il~Jl'
, I

Cld,,,
v

1ft~~ifi _ ... ~~li~i!;o ""-~ _ I!._:~ ~_!_@f:j!o!_,",'"

~~'·~~··-i!:
Jr,~ I~,
"

Ohm.s m~t~.

:L. ,11& C:reqm:


,~mI'~'U •

.... ;Iiom- :I"'''''ff.-''~f :;:.,'· ~:n,-, 111, iIhir~, "'.f"'",

dlc ,iI"'.;, . ~p!i:1!,

,:f£'·JU;_m.jiEt-i(WS. 'i· !p!I'I-II'~'~ - 0' -""'-:d-

d:a;n~ n~Jle'

pa.$~

1-L! !I'l8tirl t'O::

:L~~
'-. ,I

mm.vl~

Sli_gtlt~~

aI eapiml
, , 11[_1lac_~ aIiluru aka-mza, ~J H~J·, Enl e~ ~i.den~~: ~zqued3J en UbCI'l~_di
'bJM cNJmpHIl'

El' n1"nJ! :m.r~.


M. R~O!~fU~ 6b!m(l1i~.

Ri:mnj,aio.

jJ'~~1ig,"

fm,nllt. {ill! Una

~lH,

~,Iialkik}n:

Cm~f~~lc_lal

N~~~L

:~'~4 ~i~
ILI(Il8,

• M~

d~o~

ihlo~~:,

=,I'daJ
IG'ra~'kr'l'

GlllpD

~gi~bm.:nl
nl'Cn:~~

iii} ~,

:EcJCpsiidm" La, I.'d ic.OOo • r(d-J.:~' lm p!ilemm; de! ~-, \fesUr'i llL'i, ~ie:rGIi, ~~,,!;H~':160 miililJ
~I

,~ufilfi

:d~ Blmm_g,
dom~ci1Q_riQ •

hti~ :d eli~~rll dil!i Ui'

Il.mal

Uril

~~de

rr.n,~~;
~_'Siil~.
~~I~,I3J

~p,~~i~

~, du V~I
JIli!'

; .tD~, bmtniS m

~'IIJ3.sadB

lu eompil~rm
,,-

I~

,i.'k' C~llb.,

"'-.~ de,p~ ! §,,,,,,ji !f-f!] e~ ~~,,",m

1m

~ £imtvil\~U!Ii
ID~ .l'urlll[D~J ~U!ll

len,

~hu' dr, '''"d)~~,

.a ...........- ... ;(,)._1..1-

Lo- '-:~NCuaorre_'
.

:La;Zlo ="~:.'a!nIfi8,g\o;,:m.Q')~ ,qllld,en.'OOJ1.~!lJ Silw, ;;;ridllil (l90) ~Imima . ~ lOomen:te; Wf!1iue-:- ','"- ~Jlla, "Di_'illll .' d ... :"lIILO-li 'tOe tl' ,p--'ta,~.,m I....:iL" ,,'Ii,. :pB:_N, 'uno!), ~1, l8

" ra de Ci!nno'i)o, 'Ca_l:ro~ ,---n6Jaimo, '--; ~Ia :.I~ serte Id~' -_'ud_i~, e :Ia~ I~ lr-" UOS, I,ue'~ Idl_esd_e mmiiatiOs ,dte:~X1X.., a :pa:rtk" de las ,gue~ I~~rn_[@s~ Uelaoon al poder pr la, V[, ,doe '~.a:'anma_s,. 'Ya ,P'rMu~i~ ~riQlism Ve]'J;~Qliana~" UiJIif:'i2iilba, ''''at :Bard~ a en la i~cbaJ'; i·P'or am~r!(l, '-u: mlg, ~,n de~\!'~lltura~1
0'
'~: ~,,~,iI A:C:
-

'-_ i' 1e:llleill.te!m t~a

~,~ "

I~__':_;~Im_:_--~ -:_d, ' '_-_-"",_

-,~ ;"",,:l v~v L"..,- 11"", • ·.JII~ ,_ "~p,O ,~ 1tia!-J01~, CasllpmlOR'Sea ulclta-d- U~,

:Ia, poe5':a, na-iv.i_sta,


'C,OJin(ji(f'met€'ne'

:por esta p0~re


~

'Ib.

'[lerm) q,UC:,egjUfiUti;l;.IJ,W ge.1i1l'~Oee ~a:gu0~ I!,';~' :


;,
.,.;iIi'~ .........
lj"

- ,.

OOllQ.me'
a. _

~/a en ifL1l0rn~e,~,F ri~t.l!lI.q1 ~:~f' e!S:~os !S(tFn bu~niM"~ ,~_fl(i~lIM:l~r ~ P-!!P.P.l 'estle'pliI'obl(j, am_a,d£)J rq/uc' viiNrC! -=noble 'n~hna ~n'nq;i1ldolt la ciqa, ... i
Fa

u Ii)fl poe~~j~ ~s~i~mi." qu~''bi'en,:pu(H~ra ,Sii!'f''Qf;lial, de' las lfnas de tecID~'

am'bieioBlde ~,ool,caudino~.,Co,n,~nOi.,~e pase irnaugum.ra l.ar,ol MmiitJ


de la, produteiOD d~~siglo
,1.'~!Il;~

los 'e:xc~ ,o~ti~M' de Oastro )0 bSQ:l)m vil!jar e, :Bumpa, ell, ,1908 '~,'~, '~.i\O!Ii;b.,'I'iIIi~ e:tll: jIlii'I~f,jl!m'IiQ,..1m ;[!o;il~,~~., ,!C!i!'il,~Rlii_~ ~~ ~ ~n,]a,_~. _ _I!!J.IU!~ ~~ ~~~, ~_ ___ ~ tn:m.a
~ _ _ _ ~""'" _ ,"'"'''-'''''''II ilI!I.'i 'U~,"""e-_u.

xx.

GE»1J!RAt::lat'lE&. MmlltUl.~

",~m~~ ee fA ,~V.!l

,GRtrft:tS, TENl1EiiiC1M M.t,'ii'7n~' Y:!lWm.ltk.'d. DJ!iLSlriL'lJX/l

ld

te GOn1lttl, 10 despoj'a de la IJr~S'~dencwa,con'tmrti.'e~1iIdtOsej aiu~m ;s'ji~ n , e ,~1.Iil]tirmo ("3&1(11]1:0: SlI] dicladum~ It~IJl'iOOJrJleJiirte. ~repr5 i,~,a~ ,d!u~, ~laSi.a su :muerte' en 19·',~t For aJlln ~n~istlia,Manana P,ioo\n~M i!1il, qlJl,e'"
:pam VenJfZuel a, e~ si,gm,i[) XX, se i:n:h::ia'b~ ,s6!].o 'enIU),Il~S~ ND~HeIpUdl'oa sube;,r;, ret!~en idQ 'C~~'m'"qjuc G6m~z_, l1a ,(lOOG " II· ,~,. ~, 'I ai, ,AsF" ell pnm_et" pU,po !!'IU;~ :~liil1~~~IJUa ~ 'qu'e ~ mamnesta 'e!1], esos ,a'ILil}S,~ ,Io~ 'OOil~OIR'-,;S, e 'I~ ;~ti,s,'I-a [tj! AJOOrtfJii'd' (Fhtriq,uG' ,S()ub~retlt!',,_ulUo, d :PkU1Clt~U1' .R.'6mJidQ IG-1tUqo\S .lruUo ,RO~~~i sal[(l~tio,Gon.zile:z Rji_n,' ..
i~' -

de\1 pude'r.~su. hom'brc d~',eol1t1anu!, :st~\·ti-e£,p~jd~n'b~'.,Ju:an

\!jJ~liiI}i'

Curne5

p(fOC~ama! ~u ]UI~1 ~r [~
'II

~ ~ ib'-11

de

'~ai
~~

O\Scuri'dad, ,en la clllam,


'I -=.:.11-

,pex-u~rll 0

.011 ., ,li'1lnas

" ~_.,. I: ~~' e,nb~,en ,iF,ui1;~,.as' ~siC-ogwm'i' '19JO) ,POII' un ej InH.1I ~ ot'm~ Utlllns, rS~,yO:'h ~i bi~n Dnm'ii[[_I,O' M[Ua_D il d Id~'b~cta,e;n Pe.Hf:d':kfJ:.~" (I a,gil) 'la, crisl'a'la-j6,n de'~ m,oden:dsmo ,en,
Je'tilJ!J!,n~iiilitiili~~' ."U:l,~.-:I,1i.l1 holOi I n,U::la ,m
-~ -~' 1I'~.....J1·,,1 • • ~
l

D-e.ia_ndo ,a~pa!lte 110Qlue'Ide efoc~i\ia, n£l~red_ad,iniJJ.ptica 1la SJ'lw: cfio/,M: de LaZD Mad:I" ya, se acen~,ue 10 d~C'riPlivo~, till'Jj'cdvo, 1lC8:~nmj... Dane-,ro o ~riol] ~~ 'Iil:acion~t relt1_rico'l ,a:meriC'alil(l~ ya 1.0 ,emo,'~h\''O~ '1_ • -. • .. 'I' • ,-I --!II -"''-11 SUl4l1ehlrOI, CXllSttenCU11~ 'e~'~pru-mer' Uccen'IO ue. II 'VV' , avo ues .. e,. ,h4., ,j;,·..:al ~ II ~' .~: '~I ...... -.iil:_ -. '" Pl.!b ,S" U6~lil}il'ma.:n Ill. .poos.wal '~ene'Zio,~aqa,~08i'm~,III~P~~J.COS~, .• , p.antaSU1l1los' Y' :IJiIlDaemi:s las~ a Gabrie~ Mu:n.ITt; (18M-:' 9(8) halbni que ag~;ad;ec~rl]e ~J ii ~ul~ad!o r erotiism,Q'q L!I e r bajo d isifra:ces, :8riegos,,- ,hlil!irod uj'o e lUl, ,e] tmpJeo [-_uJll,que sus poem_a_s se ,r.et::ojan en libMI mJuclj'to ,des,[lUti:8!:: BeJetl ii:'t~en 1'928,11, :Poesfas en ~9 ,~Jl';,3)1- 'nd n!s ,,: ar~_a,1!870~~, If' 93:1.') lidad ~' k .~ 'Di;;;;. ii2'._.ll...l A -., 5UScua_l,UdUe·s :K,r;~u,~rt_lat1aS,~n"~ ,1!e!;jn~~Ias- liae :r.oaltiinfl~iCO t, .rdrQ~ mUiiea s W\ve~ ~xpmgj:on dctiaada I' em '.~-.h!~.n"dJe:sJtUlda~, sen ir _ mi:en'[Qao~s~bb~;(taJl :accesible' IQue se Ie doc'm'rO 'iilpoota llacio:_oo~li'j'~, ,a~ j-:-Illal q,LU.~'Ie h_OJM~, '~ue,g~een Andres, E'IO)lr JRhm&-o). e~o,Btdnd~se
;0

ees de' b~,llt;aIli:a,",;,z l

[~U

halb~amos,eDCel"Uildo ,dis:-pues~os a, a'f1t'~,~squ,~ tra.n:S;IIJ~·'enlJlQ II!n~S g ~~r;r~ eon 'I· secusfRi!) ios
n0S
". ~
'1111 .~,

'e1 nt.u,~·V1{l1 :Ill",g]m~n ,W,7U7'; ~_mjlm,ocs, I~ml


....J:. ~
:f}" -

~II

'iii m'ilin - iil~,;o.,:!I·

ese,n~l'aj] '(Q;8lci'dad. ldie' w,

en v,~ri;:---, U:lu~o-:-ilUfilm,cnue misceldneos) comt} su :~tricu.,H'mumd:_, .. na' , d.esgmc''';lda'meAJlJe dispersa en ,re~ilsmsal t-OCeQraE ,pdlbli,came11l'''' 'Ie s'u ,a~tor ,-='" ·I~bro Q[u;e,'PertenKfa~,~, ·n,e.' ,btzlt(b~ de MG"HClril ';. al ~, im'dUo 'Y acaso d.estmidb; a ":d6n ,Pm:z: (I,r~r1!""'~ :~, 'g,26,)~ :sustanclai,'nI1en:te'mmi!ntiCil)~,ron, ,adjjeU'Vadio . .-•ill gus'to (ptl'~j' - - O~, rlO'liUsm~, ~ modemis;ta)~,'~o ,acaiiUQOOl1§, 1, crftiea mOJ,ori,md 3j, en la, Idl~;p:rl6D del, P'~gje y los ~emas ~'lmdil~nas~, :mh~]l'tfas(lU~. atms, posudantm ta
pmrusa, , d\es~p-am'~'~'-dDd!~ :poem:an.os 100 Ina A",o,m c-,talla .u913) y ,PW:l:rtJ ,ni~l:im(11,2,6)~, 'a
()b~j'

]05 :mmgjo"e;11

,P~gi-ru,us-e.ketas~ .l9,2:.1~o se pulrtica;1"~llp6s- Ulma -,eDN

lRu .JIue
,.r._

fi:110' , OI:a'lllC-~ ': ~omibo\ha t( l,87:4-],9044,)I; ,8Qtt'ir ~D!tfe' 'OOrM, 'T:l --- ,- - ..J=-- - - - - ,ii'~ ....... ":;," t] ,CI!;~7 'JI 1J1~J~~ uil-m, u~ II-u~ In.lJ.li.rI~~~lr.ll11!1·~l 1~Jf:W\,) jjA~'~~ U'.Ji:, ,..f.t.l! :f.....~, iii. ~~~.ii'M:'lI ~\it~ ,J:~~~J j,,1 ~l'V-~ ....
c

Utulo~
~l'

i'l ,I'"iin':ti~)"
,'-U\~,

~I

I\'-'Q'~~-ff~

6Jw:_rta ,"~~fi{;lQ., n,:":~,)~, C~MlO~d_.. la,l1midH r'.',(16Irf~t'NJ,m'9:1 'I)~ (


'mOO~!mlll,O'

ICaru;::1_onem dltl dJ~ftm'iufeli't c: 1918),1' in:iciad!ol" y :Ild.tT'delJ.

"tene~o.:l~l1Q,~~~ni'Zadal,,,.,UUzad,Oll '~arias y~e_~ ,e~lcameJado -po.r. ~

,Dmtkm 'r 'G:Omea-~ y Cj~iino,r' siemfpre' ,actlilr"O desde w aiI·tO ,en :F:r.a:n,+

,t:ia,,.

'ES -,--,y,~ aoseIe 'podim li'te.pr~:pese al desahfto d~ ~S\u'DJAt, .. O


rSU51,', IC'ep-.

i!'i'

-""

lei,'Oinal~ diari~", ,eI, ~\riBI(j)r.''vi.'tallJhta~ ,ole ,g;ui,e:~~~('.;_rib~a,q,ue' '~el ,me.., jiQf ~nI a es elide: a 'vmda ~~ p~~gi_nd~ g, ," n_WliIio' ,A;Rt'i 7.., VI~,~or,beam,nllde (:18;'0-,.U')D8)" -fiil.flye!tado plr' los, oomenm .. C , mtlms, C';m sus rasges el~teDeial-e\5 Ide.: o"~e.tn 'mw:dl:~'o~~ Icammi IImhe:Dlio ,Sie',ntulii'i;enta]y :prl~i.one-J"o~ como 'fn:-odud,or 'e mo,rdlace~e .'~,'.' 10 ,g;mm:as clllntf,ll ,personajes ,paUdcos de. I~, . ~~a;~, huhj~- 'podidu
i,

~oda, ...J~sf'a, o :nar:rat~va,~ leosal-N'o,0 pa'nflle~,o~ o'l\!'idar ~dn

'I

eA~~tnDS; e~,prl.'Qler' .... le:spl~ndidl~ ,1IaiJ~u~, i , no [Sino die, tooo ei~,oo[ui~ente:


'C'OfflO

:S;lJ!l(l1 -dev~z-

ela

La \~ida p1t.s8" ~a:sombra, de liU19 ,gar\\~ota,


SOIbM'

e'l pafs-~D Carlo-s ,BeJq,es (!~,86',,,,~932.).I' ('UFii1I,~~j~ido "'"~lcast) ,Borges'!!' ~n


'po;r U'fla, ,crlUh;a :ai~ellita,p. 'mas, QIlIe.' a :sus
tlJlmrl:l_~tJUfjml.a so :pam:d~jica
pt1ema5i,,-~ ,8 :SiU :3ine~!jJitario

la's, :agUa5.,.".

c-on,c1"d,on de safe-more canto:f de h1 'came'~ ,Ol,S IJ, e:xal tad{)1 ,lnmec],sLmo~ l~abl~, que 11"OC01I1ooer]\e: lrno 'tonto [sus ~, ,- - - ,-, •A -,';' 'il""" 'I - - , ,- d'I' _ ~ '~'Dlm, p-a!tnuUCOS, y ,l"elJlglMMl % m.eK _3::-08,'oon, u~u;rsos 8;~. . :a.:res~,
i"" --,", ,,,] ,

U, vi uaJ jda'~·, eJ ' Ittjl,cio Dtenbll a

m~OiaJj e :~t_~, dell 'IlaJk!i (fl' :s,lm -~ba8,en vInas de .5~"1..5; Iln_-:_'t ~
lUC_BlloDlde (PM.fiQ~~ llr97)., :'ero ,eI poem-a ,se pmlon.p, -hoy' 8abe~
'rIi'rIi ..... p' ('jjii'i'Q 1II,1!11'Ul3

!lillI' iDvi:'iI, ,e) -= .~. ~ma_ !gra~iM' g, La d:i~poo~h;:i6D, eJJ~w~n;~os, de :Q~lUltu:a'~ai' hmv~d~, n~'OOQI ~i :a La la,

cuo~, 2/0 :sita,'bas, ,en,~5=~,O-,5:),'tOO!!) esc uta'ba :,a, en: la ~C'91nlinn,~I,.


"':Ii-Ii!"
'~~:,rii'i.iIi~~"'.i~;"'.i'-md~'I.~, a_j ,IIIII Ijl'!li!o' .... "~IJI, ~. !!j?1I!11iJ!!!!""" ~~{I!

"''1 ~',-,1If'~1'~
~~

_',~.\';i"'a;i!i'_'" '''_,

Im.:f, ..... _
~~

if"(i;'ii_~' ~~~

~u a'(fto:r.'~m,IJJIin l
__ _ __ _ _ _ _ __ _ __

,mmi1Jnt i~()\. ,opo~i(';161E11,D~"rigimenl de Ca51ro :~~I Su U ev6 a la :,risi6, I ...!II, 'jf ..... 'ID' ,- , .. i.... d'-I :, ...J, " " ',~. ' '-I tlIin~ , ' ~" ","", ", .... ,, u~ &.d, ,!If!!!Jonunoujf.',' o:uue mun u ~D ,,:7U~I~, ,11110'S~ ,alTIlf~~' I~c:nulli:j L:·, , ese F.I. ,m.iismo alh:(i~su '~C~rrta,l~rical"'eiDIj,It.)e· gac,e:~a,:mf~~,;1 dle,lloo~1que llilli >---1r-, ua.sa-'-l':"':~'-d~-"'~--,'~.( -]'~jii---' ,--,~,_ '~'-,- " f" q"""",", A- '.Iii!lii'ij"".,d-o~I.g '~'ail~ lIi,'II~"J;;!I!i'_ fU},llIih.,h ~ 'Ii,. -, [pu;a,w' e..il!l.1, , ~I!l.,(['e esp.;r amQ ,1!'.ln w, oomi"enJ:l.o)., Bas~~~a, c-D'mpar:a.na, eon ID'tm, ie, tst,ol~, ~~e_:B~&cada~, :~a,Cia (ta, ,de Sal ustio p,D:m sw.• lun d, Que estaba en, N'ue\!DJ 1fbll':k d"
'-,-~,~,'!I'IA'
I!;,f~

rtooo- ~~~eu.e" 6'Ii) dJe'-'i-fRS,!, j!lu simcioll,


rmuu.:em.I~~~'
.~ ....411 .. r"~,;g '&

~!I}

,.

dDs~, el .Dim 0 S3cmmen~o 0 mi !Steric, ,tlJllle 'lOFQQ ~,o' hum~Q ~~I di~no' -,ha~l'a I(lure':inV£ilue.mos, etra pal,a:brm'-"''',Ciuiando en ,Ad_~Q)r
1

,aQC~C'

..

~...lI' ..

eI,

'II .. ~

,Li))

'!}~3.8~CO

",

I, ~,~

d'i '[III

perl~fta
-~iii,m-_Iil'rn""

de'] ~efljsulDJisme i
;t>;aiiL.,..;k'-""''nAo;CiT.!iifili~

'ero!ll;l,S:IJ:~:~~' ,'!!;'u;::'m;'",~uu.:.'" ",".:1:1111111',,", , ...

.,

iE'lla '",
~~~

II

D~~s
,',','

,Sa blstw, Gon~~z,


,. "

_,..;!::'II

", ,',' , [li1rU,~bjrl .'B"'-I

d e 'l" " ,0
J',
,', i','

_ '~flCO:Jl~~~ 'p,
"
L

'U. .::Jl!i~~Lga, en

b'II'

,.;III

"1',','", DUJ~Oj; ,;C..

,~,gl

muenn y~~pll:t~~~ Raca'mlOI -de hach.uulogab m~~bien de, SUi p~lamada reo - dh;.;i6n '-I~, ....~", '-r'i ,,'',-, ,HlI~;e\ L~m,\i',al~l'~o'8"'":'~ "~" ]",'-;' eIilitEl~ de fauno ,caut~ ';',AUI~O I~"_::' ~.-].~,' Q ,,[1,03 ~OL~A\ fII\ ""ii'-~"" ,I,,' '" .'=,.JI 'III ...... .... ,;[, j: ~II '..:II pal,s~Je-s emtl~,iiUo.S :;II ~~mo, l~Kn'" e~,en,C:~~ffQ~ i~.'1iI 'i1..=, Jl\B,os:a,'~ bi!![;ana,~ .. 'nliel'iiJte le'Ue~, rem~FtI hlOS e hllli1~1'.a'iba, p'rotamgad:a eend iCii6m d ~u: :presidiari~, imf:.i~la, ~jo"C~~tro,:y b Icon:~b:nJadla, b~jo'IG-6mez;.'111e~1t06
"'J" :~ "; '~-'.-'!'
j '-,;-'

, .'

'L.:!I'"

I" ,-, "~'-I.lI-'-, " DIUlqll~' m_.aU,U~ s'-' _aly,a 'lj,J_aL!iJO -" L ,.-!.I,'~ "",~ ,cn(!:1!!Ua " en ton- e ,S "f'!:, .t..,"~ d"" ..;aI,' lUJJ, career, :fUD. er ,mCilJI.'Q1 ' IU~ I~, ,~"" ,- ,," - '1-' ' " ' 'ih ..;II ,,I,,iDJlhJP, ~,~_~u~

'h'

I"'~,~ ~ p~m fitlL"Ii'


~

,\

11lU.'b'Uql'C

Id~rnI'~ea: '[H()s~',- aban ,aUn ~ 'I 811;05 ~,rn ,n~e~'nmz. ,ell] F ',[""""",I"""", --,A'~~,pem1' eon S!l) @lOS l~ntw'i9~ta i~U8f:n}z:adQ''~d~' in,lw'!ena~i.
" ., , " "' , -, ,,' ,,','
-

:~J'(:l~iF
_

"b,"

'~,-

- ~,~ IHio"iP~ ~~JU~II!!i!Ili51_

a, 'r!ii',iI!.;.,~-, "',nt_eo.
u,~I~"
~IU

I!~a

.J~ U~

qili.~l.ill! II",,;, lLr'!l"I!!Ii'ItliIi"\'C!J


UI'b

J!iOII,

,!l5~.Ii.ILJ.

allma~'~ I,Olllie' doo


a '.

bruma~~ a~,e~,
I'

'De ob'o 'U.~sualllstatj


~

~Jl

't~~,pa__m mll!l16mr-ru rlod\emisJJl<) 'lJen~~~~Ja'lio, Enitl;~"dJre',rl~,rl~'UQ£ en ('1906]11' Y 'CQ;'~£"[iDMe.s' (' ,900t ,la' encmc,ijaila" ~lii,mt~£w ,dr.' "WO' ~• ~dffO ~ ~l'.l!Qrtt~o~~e ,r ,~", ~' lJ'z. .." ~afl:n~i~1ill i.\ "iii "'i; 1\ _llJgruluo, na't,~~nJ,,,,, 'i. j ,A .o..iC. '. ertlJ~I",el'~~" ~~[7~I~J" ~ ~en~~,!, ~n Jiua:n :L~~,g.=, ,rco~ \0001 ,tj;POI de' alfUemdoncs" ,1''''

'~a,iut;b ,~r.l'DadA' ' ~ : Y

a 19',2;,1!CODI \1 0 ,pa'rfntoo~s en J 19'1 ,J Iq~e'11' ~nJljtid,

c-a;ptl1lu:,adn d~ OiU,~Ii). TU~Q''~~m,pJI", ahsMn .. :QO

'inlDO'::rpomc-rse

,batala de CQm~~' (19 ~~)~Odas. ,Lt.: 1fmle',J'!!)fR),f ~~~ (19 :13,,)c 'tan~'~ 'bi~1J pm, IUimna, enalar un, :po _ma, prec:iso:' sn ~C'aQI'o ,alln,senrim de m_~' (~.'.Z')j laOlD' ,porq1Ue'e\~,-lualme,ntesea '~pwdmrtln,guIDw::no d:: m '~-Da '~:['a~ Jll nto ,a la- silva ,ijl,_"'-. ItJri(1Jil.tum de b, Zona Ti6rr:i.., o la ,~ ,_un,_, ,i!"~""'-'" ,"- ,--- -..l.... ,..I1"",iIi,_,..I......;t_, ~: I~: ~,i,W;~

mr~r:~

·~'3!liBiu:a,'I..'8(~:' 82 -19"70,~ ..' '",', ,('-n'Ci'nllOS Cr\l'lle5. "l'-?I,!I~'~)" C"aHfo:a ,

d~]ado d~ nl~stim" [mp~,~


.' . -'. '\'..!Ii •. illite

y v,a.llJOOa.c1~s
Ca nlfi~ ue
~-j'-

:~-l"~'nl ~ ,!I if!j 'li"ii'"1ion~'a,iIl'lJ'li!I! ,..fIiii:lJ' 'Ilia. ..... ,iI.L-OII,'~ DoC U. u""'~, U

tf"e!JI

~;_ ,,=J'i1i

,~nj;~,

Th~

l~fU~

IW ,Cam_e ,- ,Uell' ~f1fj 11n'~ ~\ 1~,:~n~tDI . , ~;;T; :-'!IJI r---Itl

In

&,,=

- -~I,... ,m5, ~Ol '~ ~n~ c~: ,~: 1L- - ,I. 'a.:r1i"J!:l' eo. 'p:U;m 'b--":I.-ce lam, M'----'·t .. ~ Ja,_'jf Fabbian": R_lg~ ,sino ,,:or su 'exW,tlci6u tl!loa.~w'Fu Iln;i sLa d .' 'Ia 1«11,0lDgia :Y' ,SUI 'R,pel1orio de 'vooahloSr-$eticbe de la "iuguarda., IngeltJl!l!a. ,abibtmrrJii de b.extmooj6n 'wohD~a.de ~a~, riquem'5 de-l .stilbsu.cl0~jo, ~a
in..... JIII
III... ,~".~-.,~,
!l@

'i

~!!!-----~--

--

--

------

--

- • ..t:_!P:1i'_

...11~

mamasias s Anruka_nos~, amafom.s~,comM'lenaelcm ~_" pe,rifrosi 5~ 14'.:,..,


1" '-, "~, I: e.IUfl~ ",' tre~UKai\110 :"'1 "·~JI,·:t, I e l,nSu~lr~:Oj' ma~a,badsmo 10 ,gimna~da,\'ierbal

d~~ffi6n,de-m. 'prometetoo
I:-:~: . .

lngen~em'ymquli' 'r su ela:oomch'. ,',co.~r~


mrr~d~i""~ ~ .... ~,u . III~ '"~ 1J1iiI!_~ '.('Los

~O'

. ~ ,',-,

;t,"''1- ", mellc~nJom;s,'


"

'iii, Ii iii '".= ~~Ufl!!;1i_" ~Y!1~ D"'''';~lrt=C I I ,u.n,

:]rbr ,m", ], : I'~'

In"UI~I!!!i~"~~~~~' F?!IlI,"",~""""'_

.... lu ai~ Inuc Hcctor 'P'cdI'reafiaz "D;e'[o Ii, ,'-~6 ~OOQ' f = ,__ '_ ~I
"iI,--'-, , _, __ _'_' ~_ , __ ~!.".ti'ilfl:ii;"O~"i!!i1

: ." ' , ',~ ~, ,iii,,' :, If' Wlpmnue'FiI~es'j ,_0 Illn. ~J~j C.OO,D, ,Andms, ,II.GY',' laftCQ''"!I'
'II...,lh ,~""'A

'lm~iI'

,H .• ,;[."-lI'l!'

,~'ii'"""t'jI;,

~'UII~='II~[atrli.l:.a', ~~:iI'~"· Ol!I.I,~ !L,~'I:AI_aJi'l!!LiIo"':II.IJJ"'''''~ ,r'.... ....


~'1I"Ia .~

l:~:~~; ,Jfl.,'"1'a.nJ~i!'~L !!i:.:;;:o~~ til! U.,.,. Y"f);,.. "'iI!,V,. _


~

~1'9J4),.
Jj, "','

i,_-

" sa~m([_lilll:.s ,~e;I!'1I'I

eni~lmas .I'U~ 'ft'tli'ili1lafta'm IIliIliUboo pe_mJ~do~GOm4iuml(l Y ,,' ,~)(J'1"-6,lQ1Q~ns" 'Psl'OI 19 q!JJ~ 'nIIM' ll05 :,Ill,OOtl' iimt~~af' ~n at;e b' :1JJi.-.rco,reS]el madum, em' ism()1 del ~,Sdmo ,a 105 bm7JoS!d~ Cannen".!!

ca; Ia wnamita,
~l.:it.... cas ~ __ ~~~,!!!!,:_:,,~\~

los &rnnfi~',~ H1i'M~HJuma:_mdadl! 'Il~miplo'ru~umrij).f!:~. ' [uta, oombm ,quiims por p,ri__mem '\rez el pe~!oo en r:Ulestl'a, pmesia", iKZotUe: con:S1ll e~'Kliw impeL ~nci~ ,aca~artdo ,eJl~u en~l:!I~ias.Q :~ roz, Itoda.tm_l. tetlD1f'lOillagra ,basta ent(lnces gJ!Qbahnen:te: ·31je,ma a b [,~~,
!~_

I,·~ ,-'"~-I ClWlmC:haD.

~1iiI,
'~

~t-:-:-;- C,Gl'b._nlS ,';IL...., !fF!~~ ,... 0 ,--: -::.-:-'.'~0 u,.. ~\,iAI;iiilr

, 'r~t.., IIL(fA;i

los, __

aJioo" hl1PcrrffJradQ'Fa~ ~a,_iM" '_,' iih'lii:ca~ ~~I3iS,


'-I ''W!I(~,

~"",i!'j;'~.~~

~".~~~J~~

''t1l!h'IIW ~~t.

~t-I.I~"l ~

jr .~~,~

'L~~i'ii'il

'ifi'ffii~i~~~u'l[a~ .~..,., u~,


lll_~_~~j

escrirt'O, [~fII} '19:1.31, 'publh:ado sge~.t-OI,ell '~922 ''1 recOlidlo eD ~aom e :rBismol aDo: airntd'Se' ll3sci~lld~n, "bu, ,aJabanms de' 'la, ~ eft ~!JJ=-,m(o pI@I ~'l ~1'~~~:rrnF-> ...'J- ,~ iIoo.s.os _' ._.- - - "_ 'ias dii~'~rsa!i h:afrd I'as, e"] deleflte !It" il'\i;N _' - - - _' roibad()s p.' inUimi'" I~_~ 'nuaJ .' ~n~ h_gQlen:tm, cgl1xu~a1es~'Ilmifl' In Q.ueCh]~PIl~'ea.'ba ,~ 'I~, ~ Intfil1U.r d' ANelo111 -'L' .,.. ~ ...I 'h 'II '. ,. ~ :1rJOCi~a, :"-Mfl:~D,, aSUDli1t~lii1uO' ,a_~O'm, III slin 0·0 UliU9, 'tiltima d.wJ, a'mol" y df:: 1a muent~, ,pe.ro d~ 'Ul:IJilra, mUede' q-ue les 'wda, a~r~G~lmtad.a, [{':pe~da, res U lfOOcion. Ya, 'bct:a '110 'C~fJ;'cspomd,c' ,p ,n:..'
';]1r!!!!'llr"'11!!'~-~ ·'--1Il
!_ ._ j" __ " -_

, nJllla~

'.-

·t.-

II.... 'Q' ',"- t- ". ~ 81,'.~ mlDl''-_--Jj

1,- I

,11,,!rn ~._j_._.",

'11_'ni.... "~'

,~_11Cai!' It",-!iN'C@U;;LO.

'I M:
':~,

'~.:

_~}

'itmL,~~~ ~~IIl_illll:U:-

,QJ ~

I.~, ~. , -:

--,~II.

"

= ,Pam

OOr.ra1!r'

-, ~ esre mmellllitiD ~e

'_8. Tcb~~JiYUCCIJ'~ In I -~, \1


J

~~_r._. -

--

-iii

._-_

-._

._

Ie:,

III'IllIi I~_I!II'~~A~L

n,]- ~",·;jh'al -~',ii!

ClUj;!

saglados'''' _.chas llal

'I1~II1I,a.i>''''" J~!!J~b~@'

"'" i~

,,,,,,""'r;,
~.~II}._

d' .;""", n~ ....:f'ffi , r~·LU,LiII,


'~lJi

"""

~,

~"'""'""'.i' liL~,-~~

la 1mjltura de ,los 'pr«Uf;Ncr~ de :I~, IIn0demidad~ ba;'b'-da, que' ~1taJ:ar. ,bl'~oDtin,~i;611 d~ lla ~,m oat[w,Sll\ 0' rOri()lilj~ta" gI"~~' eila5J ,au~\{J\re:s' co-mg, Sergio ~,_,,~djna, ('1812:''''119,''3')., en Cl:I)~1 obq se ..II., ,~ ... ~. i'" ,nf"'~'_o'iI',,,~'~. r.... ~:r -.:J' , ~"I rn "'lli '!t!'o u_e:!SUM.;aUi,,~~,~,.,"-'II'(tt.i,~ l. .s!4i'\I~, ' 'd.·,IIJ",I :7,!Ii. .;.l,.!'i,J!' ,r.ii1U1l! ~i!I'i"~'.i!lJIi' iI.~·u1"'ba l'~iil. ~I~')l ',JJ. U~l ,':--Ai", '''' ,~, ~,,1.7,1."'I! .• .. 'TmnbitDlii ~lD\m;fl_AI1Id)o I, ~n',e 1a ,aitiea IF-~ '~'ftica, d~ 'l~ ~~.~rn Rru_BS ~ ~ ll~ II!~' It'l

,pri.eros, tme~ ,de~~,h)s delsi 010junto a

Se' opera" -

,5t}bre

~oo,o~ ,~.w(uo'l '1l;.'U:ntra

,"" 'II1Ul)\'OJ1,t;a:n:l, de i ,-,-.~~ . ,05

,t

r~

~'I\5.'"'!"r!WIOil!'

I~

~.:!o.-ti'~ ,OGi II Ob • ...lU

HlDW'1i, ....' JllI,I"'L!'! , I~" a , 1!1~A_II=w.CfU!~ iiiifii ..... i!'I\--lj'\;,P_ •.


~ ~

, 'V1I!IlU[J":'~ ll111a, c.omlunh,TB


-,e

:§uprema..

:Et 'pa.gi,UU) h1l1l!PO~~'ffie ,en agjlada b

'hum;R,nalnent ' ima.,giillii~riai ~o'b:rie:

.ll, 'Inj,,_. " , " ..,. 41 liA,e,Dt.il~O:Ut'I~.

lbumoli' ·Uea~,enl "1ibef90S

.'

1_,,_ - ..l'iIi-l:,,_,.., ,t:a:IIi, ::ii:Ii1JU,,~'

,",, If ,_,,_,,! . ..• ,.-.-i;:~;....A, '" iIile J'U~ ,",0 ,L~2[ITI.v,at. ,e:m;;!Li'UlJI~'i:t, il,JIJUl ",,', ,~!!:a, ,Ii die' fao1l~'m,,:ail" modem Ista. c) d~mi'a' I el]~~ ,.;I.

IC;iI):e'l gOJuec:ismo. So'ibre11a1oxadosl eome

posnu~Klte-mi 9,'13.'''lUi' entre 15~'a_I1l,:&U'S c05l)]Jm'bfii'stas se dedi~m · ab,,,


=
I

:l.eonclo ~," JlIt inez ('I. 8:8,9-194'~,),. 'f-:rane~o _'i


~L '~

die, O'u:~t~ !tllalY0re81 htru_mod~ta~. ,Bajo GtJ;m~zF. t, '~e;n'ia,su p"-eiu:: I&~ r~i~~, q,u~'ij'~rnn: j,unt;osJ' ,PU'(JFnM)s, 1(:1,91 ,8)1 y liii1\~tr,x:J:r,e$ (,~ 9,2~3)li' 'weren cb~!u~ttrada.:s;Pimceru~1 , pas6 urn 'total de [f:il.U~ e ,aft;~ ().I~OI e ntre 119 9 9~11"Lee" e~ribj 6 : eD, lla I~eil de 'La :RotuJIda su mejor' 'poe:ma~,la '~,Ballad!a d~~,:~' imtS0I111I11e" ~ E'n tre los' [h,!Jrui1ICi1~ de '"u hUIJ:IOF :ip[oo' Ia \rOIlgU_ard'tQJ. ,0. la. que ~'JobP:iru),';' l~i6 en \?a~ refreseaates f~~Ui, ~d'em~"'~ 8ubt~.-, ,t~d!o ~f :oe'ma at"; media \f3ngl1ard1ia,~)~ :.tien,u~as, Fa:rntoenes ,a~og'-_a,
'\!D"

(= S'gn., ~,'M,2)~ aliu o~ Db, Ptm/J~, iLnU'u.gIJ'Wl'U'Orut UBI 'r~po•. I 1ri~a,qu,e ,c:oo-o:mlm,"' \! lemos, d~m;, mi._'itarde, en ,Aqufles, lNaloo Y.~;g M~p~~'orero snJilc,

q-ue despieJ1lH), t ,lrBeia ,~ w]enU~~_e

:poem~~ dada la, ::'!iimpatia, su !~Plfriooi~i,ff:lIO e;u._\~~ ~


'pi"mt11I tJe'l

mtlj~aJ de:_~7JIlm~, d~'A;mi~" m i,crn'ftlS qae, .Jose!: RamolIl Med ina ha h~'Jb.]ado~-e ~na, ;i(p~~n:ggiu:di~,ll ~ ~o:n~1t.itu ptJt :~~'mQS SUCl~ ida, ,AmU l, e ,IsliDQe.'~. 'U:~:dlaDeta~
- - -'H3J,f~como se V~" c.Oin'~~e:rg~filc:i :~ d iiereFl~ja~~ Q,ue Ias ~~UllltitS' D_S ,a.~ri,pcJovu~~:s, g~neirttcl~nes ~~I gru.pos ~-o.D1pU,eadam. ,mas~_ a ft, mD~ Suclle se le i'~lell!lw' en ~', Beller.ac~on de~ IIs~9,"- m'iz se 10,dtli . . ~y,'tan ~_,:1,8,' e1 ,2,8: ~Roj~asGuaJidia~ IO~0FO ,Sily;a. y ,LtI!i;s,'Cas~ml p€l1~. neeen ,a'~ 1- pero Rojas Gillard ia "~pa'Il:CC,:~ ,J g__mpo 'Vi.e~lita~ ,2:1' 'it'ii de-~ qjll.e t~,blb fOfl1n~, pal1~'Ou~~mci~, a qiUi~g = i~'~I~YOO ~n la leneraci6n ,"-I ~'_-~: lJrdam~ a no 10 Rclam_a n_adic.: -:~=,pl-"n;lr~, a POI' aim ,pai['~e'i q,ue :1,;8,y ,28, se iru.n-dhia;n en 'la, :mdS!iiliia :ge'flataei..ti:1!l '~d_''vafisUanl'i Dr'. la, d i'KU~iOli1 ~iBUI' abJcna, , i!"~, tarn hjs~6ric.-aoo,mo 'Ifn, nro- 'F'Iil'·~ '~;;ot,~ ,"",o:blv.i'd'elllcia: leF!f~'re,los IC'-11Ucos .-odo~ '~~'~i"-"-'IIi""-p .......-...,.:!t!!!~. D~:t'''''''''n _ ,a-::-Justiol Gon;talI,~z Rine:OD~,5;. _ . Hasta SIlJ.. Rde.soulbrhn[C'tuo par l@sus, Samoja ,H,enuinde-z, ron . - -"'".Ift ,q...ul...:1- Ii"'!!.~-..,'( ~- - .• ,,~,--- - - ..- ~ ~'C_U-'IJ:':1' su Anlm~I{~,~"n{;fl iI' 'II nl'!'J ill)I uG IU>O'IIl:d_i,~Z,IXJJDC.:g:J1J~~ (~08''&' '1I,n ' ."'11) -" ,--,-_ ~Jj; ,"!i' .." dadere d~~c_:~C]llbrilmj~nJto, bien ,...I), 'irlllbiern, podjdo 'in,YentarseJ ma's, poeta, eal eome i,ba nuestra ,~p,o.ml!u;ia-j ,S~llJ_8ti~ era ~~ ,sollD,hta d~svrafda~ :~Iqu~ ,!;I~nas se m~nci:o;naba (;omQ IlmdiuC1tH'~ Itj.aoo, dra<I :~, .. ,

100m IgtIim_d\o el

n--_

cU3ineII()

w~~;

'"

:artfmhIUri' '~nj"u:~:nos~:&e~anies:
Resumi.endD
I

ell buena pane la op,i'n:~i6nm~'Q~j,ta._ria, Osear .. Sailn'bran,o lUrda'lilct 'Y' 'bam.ti:mgo "'JUwamm ril_m~ea;_fl d~ ~s~a man~liB Iit_S '~ochas,,claiv-e' ,de Ja ru,[plu:ra en ,po:e~sS~;:
Es lre<kul\i'{lrwe.rI.'le s.e,IJljJIN:J.'wmar !'!~ ,ajlo de '~9),8 OOMO punrtu Ide :~"ida d@l" 'Ii1@OOWCLOn, que' se ~,~1'B, en b ~fll, '\~17i~1;Q1huUl,en la :p:rim.u~m,,1iHi~ad.,d~,este .sigilfA Pem, 00 es 'tan. fd:cU ,bltdica'il" IcuannQ curu~'il~ve. Dl!i~,L:rn.panl'" propam~_mM fo.~slpiientm, ~apsos:' 'ror' :t'g UJ.lm,9,2'3: :P.n:mems ,oon:a,:too de rea~i6n 'C-Olt'U'nI, Ia es~etica,

tZfJJ su centra, '

~~~~lmn
,c

"""i,!I'~~

'il'io~~ 'G!!! ..... ' ,'

_,

i~ \\~~

mt.deroi ~,tat:
1. '924trn, 9,2:8~J.m:SUFBe:i!lC:i3J de 'la, v'a.ng,lUIa:nUa ~ne'zo~Si~,;,
'[Q',;ili• ~-'(~'''II!f:riI.'f~lllliill,;iiI,n, ....t"",,-.Jn . ~i.L~ll ~ ~~.!Ii).'!! JIr'~:~I~.f~V

d~'~ ~t~
!fIiiI

'~~'1'fi1"jj;ill",if'

ll~IIl~-~'_""1

Jr'

\I!

-m-',~;d~illW'·" a~ l~ .~e:Ii'B:~t:n~la!S, ' .~.,.. "_ _


1 ~ _ j~'~"'l

~'~Ii'i:',

__

".

'~e§t:iimooiol d~ J'PlI:io Ro~'f~", ~Qnllpaii~ro, SU,"O, en )'~. ,A1boracla;: ~ refe:rerrneia, aI, PM'OI de' 'fcmapd~ Paz ICa!ui'~io"justa, ,-:-_-ro' i, - eo sea '" t;!i.£. _ - - - -, --- n.""rri:..-.,''''"'I.h IUi-.,!IiII, U-\ur 'ii' !'... "",IRn 'nliFli ""'t"_.l"", ,lLda p _'Ii~flU!! ,n",",,' (:uenCl~ ~ I~UJe'D_n ,e:scr.1.~lo.1" :r~o ,LI:ClID:w,n ...... ~"'"" .... •• !Qom,- nsaban el aJ.vfdo Ig-eliile-nd,o; Pero tam -,-_codes )u,~, d ela ,a,p_ariJld cinfi de' m ;ant@lo,pa -baee '):aJ, 'veilllJit.e ,a'!n;~ se ~~, :r.rooO\ll,~l_~' . u
"'iii, - -- - --",-,'],-.-.: ~!'

PhiUtt_rgO' una \!Iez 'l3'ljtwo~ mi[embm seeundario J_el ,1m ~-o': '-:, ,Al'ooradlJ. ptlf,'al ICO~IIIO' ,eB'aqle' s~ln ohm, ....doblemnent exe"l1Lric~~ 'E]

.r

'-

'Il,.,_

elL~rilfuilenil_31,esm'!j'
'D" .... ",-,·-,j,'"!_=--,"~--

-• 'D I~, 'I iliJ. a.ecadil del. 'lmie,i'A.'te' pa:r JO,liie A~llaflilO~ ~'m~s; ,IE :ducre~, te:1 l'u1;ge, ,",.' I" '~,pet Oue.n,un,el d-G ll1ntJ' flnritiJ{", Y' .'-'D'ton[o -',;r'~'i!:!y om segt'tndm, e{apa~en 100 allus 'tmint3J can los '~ib~ti in~cia'es de' :_a,b'lo I.'~j_ 8 GoorOla" L~ j~, IC3istm~MJi,gue.11Otero, Sl1\'~1 Lu:i~,ie,malJ:mdo ,AIwoo'z., y ~ ~(ncuanto, a, Juan :l~iS'camo,~ h_a,'~n~;i l:i dOl !SiOimpn: ,en, :la, im s portaJl.cia ~

-b--" ,~,., ;,~ ·,--"·,d'.-','Si.OIi, ploponm,:ai, iSU V~;iI!r~ '~',',', '''ill' ,uca;~nz!UUnziIJez~, en :Su, ,l[Jr~L_:_~JrQ cna-_ 0 i tcm'talilva.r:ntc,r. Hila. ,p,r;im,l!f:Q i(~la:pa'lMicutgU!lal'lstal. :represenmda en,
---, ,~

1,

"r,""1

"I'

'i",''O''cl'

c'i.'n

ne" saJ\1J' aJl-ecd61icamf:nt.", rnovb't~imto'io 8l'n.eraei6n q,u~ :10acorn .., -~"L. =dil 1:'1 ,panara~ de~~Uldo, . i.n.fdli'~otI,:~u:sIldm~~, ~IJom~:Il q~~a.n~ 'en. :S~~C 10 'porr' un decerrio~ publicamdo lell ~re,~()de su, obr.apodt'ie.a en, 'arf~ 3Jl maq:em de' ~ 'eil,jo!l!Ucithl, l~te:mria,vellezDl:ana~ ltil y e:n Ufii;~, ai,
._j~

'\"einl'c-na, .' aitos~ 'aJejaRdo~a d~'~ m''Uc:o .1921t :Por 'otta :pal1e" 1~8, ,cie,rito (I.ue Salius/ti,(J '~Jnx'b2iJ6solQ s~n ,gropo' .... Alborada, DO [0 d!n'" ,La.
l 1-'

ocum: ._:5 q;u,e adnnU_ur Fa 'IieBO\ a... · :repme-D'tada ~r ~llmI,ez :Rhl00mes, ohHgadla, a ;adr'!LEnlllar~ ol~J';ed,!!aDlotliil'~e" f~ha d,e: :~a,'N,plum, pre ,0 "aftgUardist~ CD, :Ufta, la,
jm:,orta'n,e'liJi, La
uDico
l,

,ql!lle &C. R(lS

~m, (~~;a,,~ ~ Lii'rtttatum '~lMJ~l"~l;ifJi3J. ,~il\es ~ ~'2loa: lacs h;moml'~ d, 1~'N~:a .• Car _~M~ M'~!'i'-'!!i:,',~~. 'I'~7]~.2;'" I,.. f.I~ $Mtl'b:laoo, llt~Qe~ ~ iD@mms:o' MJtiani:' l;;~u,~al hfiPGiIl'N_PTIBimIll'.4 Crt· t = -, .,.:;;0::" ,,''- "":n-:-;' ,if,",,~'il.. 'il,Belo1l ~'" ed _ 'l!JfiIi'U1!J I:!il II ~7 II Ii';;r:r.!l!fll ~ '-"-~!'l !iI"~'1I M"'iEl:1i' '_~mbien .1lI ~Ih-~ C__ trr~h~JCI'I~1 ,i11I'~lud d~ ~~, 1rt1.!1c1~!J",m;dil~, i!;:'mtJOlI I_d~~, i:i)' 1 l~ panoalfft!eri.C'a1lai. CiJ~S'· *,~d~fu N'~jarlill de 'la It i~~riai' 1915.ti$0_~'
-..!~~!" ~

'Will

~Ylll d~' 011~muimd,:JLl_utolim 1 bJ \It -~ d~~ ...c -;- ~ ., F'a'U d~ -:-u _ I«(orr .al~ni@. ~onm seftoda,Su(l~ ~su.j!ll1bl!idy~j.oo, ~.l.a!,AHiilt~t!iJ
I·· OI1t.-=

!ij,~,

:ii!i~m~s..ill n~j

db~t'!, :S~nld9,

"t,-m.4.,,'~~L~·1lEil

~frj(;ld-~-i6n n:rn'"

_II.!!_

0';, .. ~ iIIW'II!~~~~J

.J

__

1!!

_-,

~~~

,~.eDte ,ei, 'fii_~o): ,d.,A~ .. :l.91S. iIa, de ~~tiOl al ~~


~I

A""i~. ~,t17., mo~j ,m:lo' d


Ui~.

I~tm:l_.~ E~ :eJl~~
Ht.~
~

"'v- _ngy_~rd~~iut' .td~lu ,1.000 ItUMl.

[16 'Qdl~~~ti~q~'Ii!;

"tie~~~,
--

~~1
'ei"
~mnI~~'.

z .in~Q~1

,_~~-Q.. 'c~~

'U¥U'~_mtm~

'm, ~!~,

,!;ll ~'dO~ ~!.~f. m uri ;,~llditi:dmin fti,

nQ, 'P$lj~,

-d:!.1' '~9,2~131i912- en q[U e el ~wmbja, ~va,haJbl a 'IJm ado Ic,uerpl'l' eon ,et P~,l"~'~i' graetas 'ru!ild'i:5cu:tffi'bl,e:'me.'nb,~' a AITajl,~ Ramos, .sucre~ Q uerem c l " Olil.U~,;, T:amb i~Il es vCJiidadi que su .mismo ""Di\l cnrJt~r!' i ~ $anoja, Hemj:rndez. (;)ousitie.:l;a a'I'Goll:l;ilez R i'lT:Iconf'{;de ~ru007'" pese a [n\\~eDtari,ar ~UIS~1ilUal'G;O~ ,OO~ ~rtt~.llencWai!Js6J.o un ~mooem.is~a. d iside fIiI ~)e,L>t~,,:.e ~b.rn perf~('~'umen~e OO'[iii l!e~:t,U:rilU7'lblc' entre ID~lri()l!' .... Juan .Ram~n ,J'i'mi'oez, Lugo\llcs Y' Herrera y RelAig; len suma, WlO' d~ DU~ tros ~:resgf11"nd,rs~j~~.S moocl[',11 i~t~!S"jU:ll~to a',.'" ele ·lr.rr1i~~
,~~!{1i8
l\" ...

A~7~.

l[';ala.'tmv,ia,.u

,eHMuil108·

~~uenl1'~1.Ii()~' qut: lioN ,~1,pol1i~, Saiu1)ltiul Ide


l

$;i gm

~f,iean
'C-JU

3.~gO 0

:Nu~

ai\ol de 1,-o1~.la '~'Ca_fln .s.~ust.io J.m_rnsu :frD.mi 'que estaba de


''¥[)~
I'"

,ttI.tu:ho 1m's. 'EI. Y nulc._(~ te,x;!)o q,uJe' pub ]jc6 leiil, ese P:~'~li oso
bliiUJgum,

el lo~~'I,loqu ~:aJ1lsmo ,en V:e!f;'lte7Jile~aii'

In", ~j, se IqLW lere,

esa '~sJ:il con\;~u~acionalqu~ hlS,jd'ven~~. los gnpns Tra6L~ ,'1 de

Gua~ilr~ :tu:nnin ~uya, -sin :menQi(Uiii~:1ftam'poool a,IOon~ti~e~ ll~ncnne_s...., en. rua decada, del ochenta, '-:'rosab,wo-, .al!li't~.:po-e~.:rit~ v~abwMjlo no. C I OSO', 'clUilOma'I!lIl~~Y~\S~ paiabl":'"!1!oil, ,en i'n,Bh~s~ :1'"1:],~ Il1itOS pul~lici,t~'l:ios!!, en. ulflI;aHric.a,'va :rndhi('almeflil:b~·tuM'ban;a.,que Jneluse juega 'C'OD e~. onc
~B~·t~'-'~ntil~
, •

.~,

1'.-.,

l~

N···.';'~ik·e LGs ~~i'l.


,!' ..
I

~1'~:-jisPAS
;~, _ .. ~

b~BD~GS
.

cO!i1. ]~g~fie~ pr~~1~s 2 .....2~."g !

~mN~w'=f:l"k fllOdRfino y la Ca_r-ac3~pl!Jebl~rina~ se alia" d'l.


'.'

de ~a:~~i.Jre:~llas.

:mev~:?" ~ )';'

ool1~lan~e!iDenle'a[a!~nF.'fC[erewu;;.j3tno, :s6fo '~r ta, 'pamdia que :i.mp'i'i~ C'QIl ~llL~ rim as rlpil)~, (Anto~lftaJne~)-f(Jrkjna; '[Ull~gl~dJfos/an~mat6'" 81ta:£os;, :nol~/6bh;jJj' ~~c4:t~ra,ll .~iil1lQ [pOr ;S:~'I~, cU=-EiIiilcntl:rh)~; oiSli,...ai ti'llD.a'l"' LI'Oj~o~r~ji,~ jl~'~ ji!LIi'" c-oolinl'lia: ji(:Disp&uaJr:E~.e· esa rim tan joe.oSiIJ y jf., j_i~ jit, 'I h iLl 'Ian fmncai1i P~ro es q;u~'I~I OIii~1l1a1ITl,'t~ L. C iuae:cIa n~' e IdJ.i)liiiCiil ~ • Tms de too euatre '~ibm~,iQi(H'I~s,d..el mismo .ai,Q'{el.otOOI. (.bn$,. all p,U~~Ji:~ Ina 'p~~d,id'u·}_.QItIlil,uJa'nbt, renotHlCWUl1ill Cf ~,'li;~1tfjJ; n@l~~
;,[1."JI:!'

I!;s~aearta, ~ll"6ni.,e~!meiJille :ulil;[1!sionll~. es IDm 1)14·-_ a

(-.",l'iJ~~
,lin ".

VUtillO

.'..

..

~@.s

~.

J~~_~flIi~' P~~O!;·~'
•. .. u
." .'_.' ,.

.-:II.

'11·

I~~

.ta!.

v iu:1eA't), s:a~.r"ica.daen. 10'$ .1l:iilnID05I, la il,octlRl0 tor:a", )}Or 'habU ~1lJl; b~~a.,
JU aJml. p~~,picio, d)fj los, barrancos
.~~
'111"

Pa:sa

1·--r·'';.:ijl;"""I'!i'~;~;:,o,·· ·m ,.... _.. .

~yhxm~nOS3~,
~.-'ll~fj!t!~

.y,,,,,, [1I!i;1!.1II1~~a,~

Un

U.1i

ILl!'

'ii.J..

·"',..,lllU"""

.....,:IliOI,

F'~IPii;~

Iltalbla11'eS",en srcnc'~o~, un ,\\\'I).2;,:muerde


,. ,., " ·f ._.

S.il'IJt~~Ji~ ~udi~m 'i ~i!li'~ -a~lJ~u~tBm.$!~ I~ Ili1:lffibn......I'ln ' ·dll~Jli~ I ~lI1J~ t~C~tl~.mC'!l~lJql!lu ~in__G!I!Im~rlJ!~ ea S\n~,~~nl~,~l,_~~iSj~.o)! 1m ~i~ mJre-ll!!lm ,die Var'liguanl.c., "':nd~~os, Irm!U!~;:a.OOl:ies ~. ~la 'poe5Il~ '!i:'.6li1!u.lZrn:;d~ ,en CU'liM· ohr,~!!t, ' 't:ill. l'l'rRti-;am. I~uln M~liKiiu'!i}' IptJ~~~,~lljj:at'-:~~1~' mli~llm~11~~p..~tM, '*: ~:a "afi~ ~ d'l!' LslMJ3::: ~nilli~ mi maSllar~a de H:6A"era, y .btss"~"· :L.~ug~e~il'~·~~i3~~3 I~1~;U~73J e.~t~~ de Ul11.~U. ll- r~ ~ f\~fi~] ~ a, L6~ '~h:miJ~l.Ie! Mwi~~~ ~U~, M~ ed~nnll iFt:'fid..J,l" S M ·dN.;.~-I!:MElCn .. " (U' f,"lltlSoom. ,t,,: l~mJlLS~~iiH'6!d~ ,6) .~!:~p~l. P,P" . . . ~~.~ pl~~lran d('11:~lh~m 5u{!"e '~r,~ ~_'~,QI~IJJ~~H~m(j;e~ ~'I~Ii"~.~'~; ..~ i;lO~ ~\o,iq~I'~Dl 0\ 'I~~~ ,~!hJl,"e~J! 'l'U<,Itm_n~posf;cl6n dr.I' II~b'Ii!lr;ulLICl~ 1t"111J ~Q ,~lo .IQS,g.MU5,'~., ~J lJ'iIfiel]t~1 Idcl ~~k.'. ij,;~on 'SU~, ~tIa~s l~h~Sl. 'Y :5l:15.. re~~J las pall]~, f!P.r.-osaiita~, Wos \;uicah'11 'Ii.~ma~'!1.I~~. hJ;i}lt!;,I iinbit.m ]0 I. t~!I:-a rio, ~illi.@! iIi:·ub~-..mO!'i! '" ~!.!lilfl 1i'r4,~~m _itlf!t~! ~ (.~jde'.igu3nlllDXlo~'kll~ ~tlIlall ·~(ujd del :1{,Dg~~ no e'."f.chJII,:y.e,deMdJm, '7 bU~iJi~~ · 11' i3~ ~(lifJi~ diU ~ir.I, ~~III! t1nfU~!iiil]W. ,I.~r"li>'il' ~ru :i,ip~Fr~~ C. J[ru!, Un 100piido ldie cornnUUii!i!l ~'Owacinf.':~.)1 ~T~omr.~ioD~, 'lIoJt.:rb.il~;.es ~ em ~l~ con.f,1k\rc;QI n.o \'alWDZ; ~llitk:;J'.l am h'_I'511r_ffu*'" ~1'd~"![g1!,p. 68)1,
f:i!,

~Ll~i1~1 ~~~t~." ii;"Sil.l1

,ab@fa ~~ 'pi~rd~"

d~ mus'i--alidad

"cRlrO~.[ue

vu1ilN~n31 ela!oom~@tlUn :Ulerac;io[lC'S J

jimm1fja'fo~'. una, =SllIp~~l~,= d.iial!octiJciaad n~m P.w tar '~io el (-rr4tJ~O/ CJfJA ~,uaFU,POe pinal '~-;-r-emoo fe~lzJ~'~ e~ cum, e los m-_"" ~'Y

nos 'I~dh',a, un re~:pon~Q t"_'otado, ~mgambia;:! :~'~~, Un :~!~ .ubJJb"t~ IDu~uju!1CuctUltdD!Ju~ en ~iSelbut;' l~,~)~ ~dl~r~,eoet4nea del, ' '~uUIe III 13mo, MtJdM.~ de stlin,;; ~tJI lenG1i~~je '~'rema'1II1iH~;mte' ~n~em:tadn
r;

€;~le,YG~l't,e;t·" -a, Ica'rtal En U'M ,I'obana! ,Me:[udk~JTI~L'i', _u .aJalb~ f~hl r~:rn_anl:a'");;G] use di~g4tic()"dIG"D~i~ma'lo -?'J"as ,'it' pa]albR'd _I~_:~ Y,Or,i0'5 hiiu~~ 'pia_m, ~aID_r un '~A~ciooI!rte'",.,'am"poctl, es .p~l!Hdilb}]e ,CaN~ l ,t~"dtl, e~"~~itUl'~~1(1'~Jl)~, 'l11 ~,u~ d~s£aGaj' PfJi_ '~n~inll~ S-us.- Ji'~~p G €l,rn rd~ • d-e ,eg,d_- to,.. ,!!j!C:f;. ' ..,iI. P '1;'' ] SOS' JU~:OS -, ~'L:nl!lO[,
eri, _

e:m

,almaE ~:!rK'hazando la, meral cm,1ria'm;a~ t":,anta,:10 :sa~v*~ ~o writ ,~o ' '[Jum~'" lo, anC€-SlrW. ",'.' :5010' ,PO'1i e~lu" 16gieame"n!lte~ ba' _ria que' ~~ft~ -,0' sideraF A~p]n) ~i,emp_;-" Q,tlC' 'ignore moo, ,II Gufln~l~'lcz ,R,j,n'Cooes ....'ita l\l-ri~m, :~~ ,Ol'~del"nida ,ritarufestaci6a \~ne(l)olarna de u_n ,~l'a, ,que 'scna( D, n.u~ros 'mm;bo,su, cn JI'~'lla~n~= ,d-~ ejr~ados,Sam b~mo lo~, '_ rd)a,De'~a Y ,MIU,iam.iJ;r s,I,IO'o per Ia :U.quidae:it.hn die la :re~6r.ic-a,
mode_m w~a, -y I)Osmooem ~sta-, 'que' rumpl,~t~a n

Yi'sQbr-e' 'l\Odo~ falm'lado d!esde :~ :.iise ': _ ,fa =1cciona1ll~d~e' j~\Fen l-u~nerol. A:rri'jz ,exal ta, "J ~~o :me, que' ,el un
pueblo j'nG'fgena
lesit il'i u,d\o
l,

rml ~a,l_, \11sliO~llde'

UOO, '\\fida vlgo(t'osa, )" sal '_',Id:oti

a~ __ eon

ese

,dbra de Sa1l~S&io e.~,Yen~a ' 'sanl~a,le:1 '~~g)l, rr;rnl;ycc1lo aM :00 ~aaado~ [Wl
:m ·~os em\~ene-zu-eIa" ua!_~ ir~~._(Js c~~~u.~.mda C se en ~, ~~ ria, de' los, mws; lUl,~ ]nd 1gena, ,em. id!0'ma, ~'ftventlldo Ganza!
'~!I

,'t':IfU'

e~ poemoo,g, (Ilb lm,p,ntante' de eslU ~l1da

ela,P'I- __ Ia .

b ',,;i;,I ool:'itos", de m"e~tal!u.J'aS~ con, ~O:. rias :~m~R,e,nes.,1.Ii.iIIlil'C10100,~ ~tnenC' dJCSc.;ri,"ll,\i~QS,' natiI[atiWlS~, '~fi1 ulllen8)U'~rC' d~~cl)o ,c~'US Ri.. temci'oaes c'tiean, un 'ritmo p:NpiD!,.
&,~.,

carentes

SI1J~

'\lle- .','}i' ~i,b\~, y

'tmduocloo, Uitel~~ ,~tenaM,; su '\~i6n ~li~a""i ,a~ ,FIiila~H~b-gF7'~dar~ numl d~~tJ'ad u~mr. que' espeeu~a sebre ,Gil, ,tJrig~JI,LJ ~ la, pl0ma" Sll Ipuoe'blo' oGmu_n~dad, linetiistica., las dificum~, de: ~~, 0' c'ii6n1 c:[~~,_'r:r~,;, Un ~;eJ.i[loen japnr168,,arw~to, -igual[m..-nte iIl1l\W mdo.- R
lle.z :R:irocones;, so

'_rlF

,Allll\iz~ esta_Dai.ndose'EnnnalllilleD:te~ e ILl1IcJ;~ ~~Lm~-editlrnOO~ ela .. u ,-,. ~_~ ~'il _ ..ll 1"fL. - - n... --.' bera una ;am,:p~ia ~, 00 '~1:n8iS ~--w~, en m s:~guJ[WO_ Uc~i ~,~~IJ" p ~I l',t10Iifa (:~'9~2,)", ,,:,heCnu" l~1,que Ina« es ~~ada(· a.1l :puebliO _el"elOlil;O . dG' ~o 'Wl_citsa -,vaje y ~nti,.._nl!'!JiteduaJ ,que' se adj'udi~~ i ,aJj indi~p:n_al n ~p€ro- aplicandolo allorn al mocdm£o, de praje~ obmm ~, pJW Y all
-

~de'lJJ~

~~1UlOO'~

de~p'lan~ta 'iH,~w,a=,)"' [0 i.ntelJit'l'la, '00 ,abo digmatwlio de Satl!lmo .. ,lo {:~~16n nO'}l1 de un :561:" illYi'C!f UIlO d-e di'ii"ersa5, '_ellPES,,'~ ,rtiipeta
,I

'_hcrm ~ri:to tn, ~Mjl~1 ~dude' 'tam,'bifn, al ~tml\eo-I lerl§Jl, de' .pafs, exOfll1,n ~t)mo
..'.......~cJ~,., ~,.,. 'Hffl;."'H'~.,~'H-rlI'~j:I!,'Fji;""1":I!u -t... ltd ,IUlll£U,lI.lI..r_JJ.IU l _"I~~JlJ'Yi . u~
I

l;i~nt~ia'''fi~-cion~-el ~. poem_a

'~~Z\F '~

eo:m~io~

en "~tumiama," ~se moo, d.~s!pama u~


~!e

'I,A la, aI manfn~I'O'f


:, --\!O,. " ',~ ."

.._~ .."

, .,11 .. '-., .'-' ,-" .-,'-' 1' '. ,p~J5(),tiS,tI;! ...,.._.,.,N - f[-,rnnp,lrehltllJJ,iI~ . ..... ,~ ." ,,;'~ ellJ ,pam! O'pues,tn.... ,a, "'-,as' ,.
;t~ ,~ ....

all ~'~.sJfng.\r al klauO_I;, ,m, aJl!'lm:n~,a,ita,mu,ter ~t '~~'br al wt'bollsm-,-,- la, presencia :~i,~erada,d~ !~negr05,de cam OO[l~ d_i~~~:~,~~' ~~m~to,~~~ 'ta ~'tWLndeza~'. 1);iH[11JI~Smd6u d~'~ plltt,.-o 00-0 1
"_. _' ' .__ _
_r-

-I-

'-.AI

':_,' ....,11 ,_',--~-,~

-_

~ _,

__

-{~

---'1.J1....~

'.'

esa, ,es~ci~ de nluta]1q,u,e es iPa~l.nt:DI~1~l,~i_n.,dl\!id~-r.lm po.emas, a 1_8B


'-['-' . ..a,:II~~_"'" '11_1 il!'!iiAIIi,rli~l_ a'1]06 estlJdmn'tes,aeJ ~ m, ~.lJu-~-~_a~.. .
,~:~l~~'~
IA
J • ••• _. . "..

flI, ,LOS, '~"-C<~

'II . ; '!Il"S:I~_~n;e

_ ..

d ..

ii1._U~JJlL~1

~. ~~'.~

das de' ,5U

~~,

0(11'lI()

lllai~Df.\ll,

dad 001,:00 Mt.U"e.' b'1~j

'y eXlIl)reSUlllo
j

Hjii"",,,=,,",,;,,.d"'.ffiiif:':
ilLllll,~~!ll.lI!_~jj

cot'!I, .

tmliR4~ . -ut!i~~

ItnnD.-

,28 -tern_as

'un mund@,_ oohere~t~ tRUdMoone,


Ide UJilII 1~_S~~

1!as ,D,\i~ntU1i'llS,,m'!6t leas,

'~Nm,eD_te,
""00 nllHwls:m

lo. :£uer:--m,

:mJU{" ,~IIes-'~ r# q,u _.;tie-:Il_ .. ,!de\lITnpRi I


~~

c.an'lus riit.L.ulh:lS qll.e:'in,QS h.;;I{;;k'li --~Illm_r, ~Il_e''i!',italileftlemilt~\en, ~lAspero,de JUri'i Z)l: '~H':mascara5i fiocio1Ja'~es Y' los p!emDcllajEs, (td "DB'illn1lwna:ll~ ba .. ,

'C1Cerias

,amli(U;~~,

,AJ"ril~f,:Ia amp]hll~ildie SiU caJt'j~gol iem'rico, 'I!l)s, :~[iDS

d~ sus, mejoms :poemas, ,mc~6m~mas, rna-dura de


'Il.. _._.:Il~. ".-I,~

0.., imut-o:tip01"a£16n~-~, dJ( o,ps"


:131,

expre5iws

ciert'o proS3ismo~, 'Q'b~ti,~dad~ vo»vj~rt~F1I,,8 Pd'''s,imQJd~1 ~ll,


J~ 'm'n:z6 ,a :aW~1~r ~1I'era~lm,en,~e ,to! SOC1__ ~.
'II '"

du~~!o[,,~ilen..IJdilO'
saim'r.n'~a'i1Q~ ,anag~,

~e:llfU"ri), Otl-illLS,

,~~a'b~p.i~p_z Sir- ,Sa~ Lost, e~ ~I d~ Saimti,o' 1m tnls,),; l\a 'trainspnm;id~ad :~

wm,

,Urti~a.qw~GO ,~_a~ac1la ,del d

r~U ..

b'eiD,m~

,e:o..

sf,' e:1lSaJ'tt-rfeci611,.!

,~ 'lam'bl~en, die' In \~,ngua:_RUa, '\-eI'1C-ZDl_n9 .., , ,BI mumdo :indlge;na, :(0 halblia tem.ati,zado ,)!,a, el Aln1Dmo Armiz; : 1901 ii'] ~~6\] de' l 'I}24) 'O®M' I~n UbI'Q,d.~ nlJllUim, H anrl' CillO ILlRI, d,'ed:i,cat~or.i.a, '~A I"os gr,Qna,es muer:'tos (S,iuin,g IliIJ.d_~ ,M!:-~"teZ!uma~, mh ua.~ooyo:n~ ,Nel 'C!il~DIi.!I;ht .~t%iJf:ii_j ~u _- '!iaiD" ,Ma'~

Ci~ros. '\,'l'lCSj{1}~S, , 'lEad .-_ ~®O;R'~: 9l'e' wrtil~ meta1itemno~,ue.' 'huibiem ,adorado '90,~-e&-'I~1ts.U .. '1lU;\!'e' lrB, de ,~_ti, et1~imc:kt,1l1eS ~, ' r s61idas ,h1CilS, Y' a~ de Siim1tiiol

'ioon

~'Q1'l. :re[e~~nc,ia_s ,I,

Ci!ttC{)i

siHfonl'(JS "~9,39j'lreoo~m,

OfqlJesta,cjolil del 3J1l.Or a aa

'm,t.~er 'eu as~,arquetrjpa'~ qu~' siemJ1[re canl['6 ,A m\i z , 'c;u~minKfa sn 'taD, breve ~I!}mo,int~~ Ln,y~toda ..~!1

!'

,~,em(]
-

i'

I'

ii!"

Capac), 'lila ,I~!j, ueMm ,os~U!ms •_e ~a. oD:;, Sl!iI, IfRJli'U~1'" m r :~ma n'&I~-· 'I':e:: -;~C3in.1'iJlml ,Amerit"aJ 'Vli 11l:e.IiI,JD IiiIlrO 1m, '.mi!nc lllmdlM :s;jn, [~p-~Q" C
c

!JI'~

]:~,y sin criS'i;ia IlIb;;m DJ Cam:~om,i trh~~{'e [A'meril7:at~'~e~ Ubm, 'l:OOQ Ijlesa,"

."

bros de la \v aJi.bllua rdJ a, :lds:6:ri~, :b.\ll.inoo.meri,~Da., q.ue :,a'm, ,eJJ ' .. .' 'e~l~c:ncle' a;nroilCi l1nadaIMtl\Iil'lie de :1, ~;n, '1915.'·'-I.... a . ,t"_ Il-~di ~ ,. ..!Ii..J ",..a!~ .li~...!I ~ Le que's' se na , ';:';,5~' ~o 1~Jl)11~a, llaD ean 'JiUiuJ. ~e ,es:Ili~W0:5, ~wl;;;' g
i ..

otres .paise.s, dleJ cOF.i!lina1lU. 'M\tlJru3 '"g~'na a~iva )r llena de ,It:jdo 'hum,or ed'tic:QI~,an~ioConf61111~ta,'~; antibL~~Si~, (~..,.) que: eg chmo .mooo recuema, ,II; manera de los sUJ":rea,llslas, Inbc,eses!"';, 'Mlelri_m~l' a , Id ~:Cl:lmenhJ' ~D, Vt~Ill~~ue'~_D, I~~ ~D ."':1, H' U:Lan~'friesta I~a £OJfl"ro.a d;~ ~UG reeta '~a, ,a;~Utud. ~o,~t~tmia. ,:1' :~l1~'vad'Q'ra,~ ,~ga a oo~'~j'nl!_UJLci6m:: ~No se tRim, ,....con ~~ieJlede-cirio- de' c01ilsidemr' ell 'C6nj LiU]! '0, de' 10 ,ohm, ,de R.am08, SUCilit: como' ''''Bfi~:itsla; more '~od.(J1 si SIC pj~BSa. '~111 Imooe]os IClJnonicos, de :Ia, \ra:nsuWidja~ no ,1mes, SU pnJduc'" ,~os, ~,,-,Ji:::,_...!I~ .. -'11b 'c:i6n,peneD~~ P!i~, Ibh~!n 'Un conjl:Lrl!1iO 8'il n :~o ~i~n~~' ,a, Ut:' ()_~ 'que' :rea,CGi{}1i1tU lC,~ . Ira, el '1jjJ;1t~ ~'mDIde un modo disdA10I '_ [\os, ,mUnd0E10\~,81as 0, 'van~u aJrdis l'a!5i, (ilJnjuliilto Ique: :fo:nm:a, un, ver.dad;e"" frO, ,Imlbiho disc(tmibll': ~y.peculi~ .~ :Shl1 embaq;o~ y fuem. ,de~ V~IU~" zuGJla~, .Mnut:i (l GrGnJel/ liiJO ha dud\ado ell, t;chlJido_1ll1ft bl5 :miiem,..
H ; t

misgg, .Nelson OS~lri~ que destu~g ,los, arlJri 5Dl05 Ide bOlO!, ,Su~ro' (publica·, os en :'~1,2 len b 'Ire·. ista, ,Hitit!! 'oojo el titl!!iio de j1'Gm'mim~ S da~)1 mlno ~""qJl!MV3I~,enlies OI'llD\~"ldad\em I,,'_~Ian~ ,dt!, 6n~f);to y,mpBllii is·] ta, de ~~S ,3) que ita'fJI :p~Jiv~s fuen~lnlos, ~pos de: hlS aios, 20 ea

cades

D_lrJ'm~sdoo~n,~osl' umit:i_' 'fll!1!e' Ias es cl~I~mcaciollesde ~swela,ol~n~ci6J!l:~,('); dejJ~Jit 00 10 ~meJlW:, , ,-C5· ,';fr:' Ii~BJUna, manera, las .irnesfilw S""UprJ'l_d '" cma, s:-u pm,ia I~dl .. '
,illta_~ii!)S :Su~N'

~~Iloo

ci.6:m", d,3indo

Un]

'\i1.te.lc,o a Iiliu,esl:r:a,:~S:I'~, ,=:ffitab'Ie~e de Dooem.~,ad" ,


bUin!mlOJ]l .. ',~i~j'
1

~omtLto)~o., en 11 Vf!1tl:l~I, 1u!licl'fi~uim.m,m.,~ T~, ~,'~li'\I3. ~'Wliiii,'lilftatW"Zl, ,de ~UIl1ii ]i ,de W,JnmD, ~, que ~I ~1k,~~!11Jtj lip~g. ~mi~ ~ b, ~ :--"100 i~~~e" M b..li~tu_g .~~ ~~tl): -: 1 . d' , .IE: ~f '.",~. "I ~ ...!U!..mr.r-. ..- i!.;l~' ... "" ",-n:r>Q~~'. ~~... ' , - ;Q.w~'"" ~lai '_ '£J~~111'~ i11 yl ,~. t.'1!.~ A. - ' _ ,- " ,D' ,~, .... :.. ,.aI_'j uM~IIL~ D~a!i!lOO,01run 'l!.;jii!!~~~, ~b~';RJmbll,lld-,~
~to

do .~~~:a. d2 Ia '~

ADtJ.~ a\ ~a.

,~

RnfiWl. ~~,

d~ on~ln_· ~'F'iJJi ~iooJIiAI.R.s" II]I~!MI~\'4546)~ mllm ~ " ~'bR ,~Ial!l~. :~Vcr MI, '~lldin yu ,d~ IN')'. I~UY ~'~11. ml_~ lL_' nY~, E ' , vaI~r~'·~ , p&.dice:s d~umefi~,,~.o ~,~~ 'm,~ ,~"J:QI ~5mlmd, _ "Cr,an~,~ ,mill~ :~;, , :1: fl 4 ~Rj' de 19.25). lk' :iQ!id' ~nd'fj: "8 'bien ~, ,e], IrD.:::d m.e ...~'~ '~vil"' § JWor~..•um ~: kq d~ .L.~,,~,
IUni,~Mt.d
'~,G!lt~·

'~IUI""
r5;1iI~O
~ ~

'''~ ~~,jg~tl[j(;a:_r h,~:SLIL~~I


~'II!~~!H¢'itUiI@!!!"
~=ill '['Ii~J"

dd :Ie~~~", Un ,idJ't~ ~ ":J. ul1ihy~· 'lmIdUcidU ~ ~ Idiotri~Ic;;,"'Los,,~rri'I~, .. K' dhiden 'm, a rburrl dD!!l, }l' iI~O:S. ,~ 'prl_liiI~ n.'d~ ui.m'bJ 'nllel m,omb.Ri!'. c,1l::b,l.oo!II!. 01-[0 Q~O '~,Ilt'e 'q1,!I1: IV mu~~'llU~ ~il :1.) ild5ltfHii~
'!!

;jjt.llktimtuQ, ~~m,p:~ ]m~ll:e"~;~-~"'iu" II ~U..ndfl' ~n~ £ un dlt'.1ft\~tl'Vg; £ll que la 'il!jsooe::~ ~ IOOiil'" ,Hi,wJiM.l,(l '~ ~ab1,~~ ""los bw;~ ~ :;0; .:_ , fc:ri" ~1I 'PM" et m~ ~':apaRCc,"f e~ h.t:r"p~ ", '" "~_~l'i'Iindma _ldl1'-

*'

rn!~IJ~l,·J~I~:~~n'!~ll'·. "'ll "K~nu~nJ~'_lfU :pmzrnilai,"~'~ $"I)I.ir~mi'a,=ilan~)9ta,~"los,~:~n

'''~'In~Jm~JiIl' ,~, -_~~ ... ... ,--" ~-"- - ~11i I~ =.:I .~

~;;,~~~)!J'

;L~rtlQ..

__ ~'L il~
~~.

·";-'I·~ ' ;mlH!, .-,~. rN,tm lilmi l'~l!ll'n~=' e ,~",,~'.Jl--I--' ~, w,

~~-~'I~Itt~li

~y

~,~m'~~

aqu~
__ ., _ Jl'W~~

'~adimdfi

~AntmQri#.al' I'D ~(~

en ImMlo,

~.;jjli ~ JUiHijl'Otdil~d~ltil~

lia~'--- -c~~'cg~~]

(b 1-~~rL(Q"

M- -ritk HJpm6n.

P='_ SILII !e:l_ .'be.. , , rruon de la, hbiulrn; a " s _ w_kams' [icci.Q"M~es. St{:,~e'va loon bcm.., plando· ,ahara. ~=-:: un =.J ,sneruci 'flado_~: ~9,U~~l'1Uum ,mol :,--,~'JiOi'~..•.•. _-, .. _~ 'nJ 'rndo~ocn 're~ cion 'OD,D,'Y'chatL ~J Plessos I~..-. Ide IQ~qu -" riB ,p~CUJI'SQl"!,s_~~tdencl,ol l _", a l~,rttl = hi~!J\Oh de ~ ,So iutQtJlIgrim o, en ...1 em~hi~o dJel mon6tol drnmatioo'l ,~~or-'- n BlL nj:~I. , ,Iii ~ '. 1m,..' wmistelD, en £ntend~r m, o'Ill~, Icom.a ~ut'fab(iogr.at(a, 10 d:iario ~u''''' 't(H~I~:t-~~19 hhuoria de UEl-_ "'D'~ . -ad. ·in mmi_~::-i,c,'~ d. 'um ~mp::-'~,i~t, e~\ -~hSt:1l'[C_ics"AruJl~to = leOiQj, 'petol'mmbhhru :P,RZCas~iU-:',,Lu-d01.n00'
preVDlJl1l,gu_DJiidi,.'
Q

v an rJ.!IJ-

nU ;- _,on sus

_'C'Iin'~

,~ II.U1.

'~_'I

I ' "-:-

-"i

erear' Ill'" unl"¥~no ,,:r~rha1~@J!Si


\_,~

'UVQ

il

B_-' ~

'b-l _' =.rn1q._ -z,

~-

~~!:m.)11!l

n :hj.

I(~b~o de una c"cnU.DL _ aum"c:a, qu> ~d)m'pU~ga'UD_ so munJ d-- pan.. to'l !1l~c:h1dlo I. (P-6~~z ':P~I!ilom'~,h,OO;fllenl'l~ri' Jl1illi ' 'm ':s oom":~ln, j.. ~
!p'U_li~r'

Ir~-=-'--n II jj'int ~n'['O d ~ '-~-':Itd~g~tBl)~ltIl~] e

de Ias I[;:ii.\rili:z:~:u:~on_e~,-':~tt:ans,po~ici6iffti,,d€ 13 paJ[O~~lla ~~~~ ' de su fe'mt. ~on ~u IP- rs,~tiilenl~iI';;1_1e ·__>de iE~mn_:_:""'1 pu'"ht ' 1_1i1_~
paiesfa,

,a ',pecl~, de su ~ r~'ll';erea f611 d~' '~'pG~o -~ - "de .,'~ iflllciaftdD I:l na ,ill" - ~\i'9,im,,,, : personal, en domd,e' .ta le~p inJeillCiia~ :l'iL~ 0 'IJ];O;es P- UpUe5. cOml.o IICld'6.'IIlI'(I:~b,,'b . Ci"II1, let NU'1'm :Bfi-nD met_ ~Dlm IlI1bupold,:cDi:, una
eBO·'
I'

C(},:mlO C; ujle.t'lJD[J SI'U,I - re" :;a:lh;!i'D_den ~m

dh

La ,S-'eaeFadoD del, 18

,U-,~nd)os alItlln:d (h;~ rapiid rep- o, _" 'd'mm 'U ,~~' . Ill~; periQd~l~~iti'n a1~em' _,tLr.a .. TeRdll1-_mo-:- un~ pri,m~rra 'rnp"~U[-J'proi _I\Illni aa .', 'en' o~i'~ ,. to : 'Ii" , __ ust i ,Gon.zil ~ a:.lneon III 1'~07 , !~'1i1I eCins', cueneias III i-'et;t~'bl·-" "00"" ndat' ~ dive'rs~nc-adra,~ q!JJ~ inelu irfj~.los, Prim're ,pg~m,', ( m 9'] ,g,~ :Enriq,u~'.P~~Jlc_'n!~n:,~t ,9-dle'~ d:~' ~m'lIt~u;f- de l - ~lfn~f;il-j,6In d~] ~,l~; Tn"' Iee 'pa'",~(19 2.'1 ) ,cl, -_moI, ~~ _ ~I 0:1 ~

nttn .. "'i,

!iiduG,Os'~'-

-.:- ',,- -iJI;- _ -I.' .' ti ,~-:- I'+~-'~-b' --~ en ¥cne;-1'.l!le'JiJ", .RumqUft -.' S\I C(]\1iI,d·1. ..J'Y d~J., ... .. \td~.a_meuJte ,3j, :lli,tl!llida-.r los, restos deil ,m,ude.ml~f;no',.,De ,~~ roO'.~ genernchSnl es la nara ,eliil~labclrar 'U'1iJ ~ ~fa nlf:li ~~, . ....11 1:"'II ,=: J'I • .:J J-',~-",. _.{ . ,Re\r~sallUiO- p.~ln~e3im'[eBto·'sJaJDten(Jr~ '-.lOS,~~:¥OO In:C_\l,lUU05!-'~ - ese

De loonUltTLIOS dimS(Js; so'bmv,alofada, CD~UBllnn ,g'tllemei6n. no eft 10 Itlue res_. :et'l:a a, alB"t~Qoiij, .. _-,iSUS ,au.tQfts~; ,dUa!UJDd:o ~U, :a'padtci'6mt ~ ,pub~i~~[0W eonsti hI-cion, gmpaJ rbros m,ediant-e~, a ~,o la'l-:--I de mas de lJD [dece:nio -en el Iqu_- ~1J1~~j' odlf;m(~~lj~lnamru~1ag~~":ti'n:' ~a de~ 2~ la iClt1ernciiJJlI iiclJ 1R ~~ e~" ~Ul'!llt) hemos ~u~o" que :iiru:ro~, La
.J ..., . 'II.· ,.- - ..... -,. '-~, ~

~l!Ioe

~a ,Iillti!!!!;ile:ml _au, lI~niCa,

'd~-~ 'ii.i'

".;- - 1- --I ''(J'~ --i

-,',--c ..

p.n

to :

,.

., R.am611

, ~ ..dII. d·"'..!!:· .":1 ~.';t Meu~na Wile' en ,~U;;Cli5~On !la, ,~em{)mnm;U:I-u1i1 '"d -'-II --_1:_
[I

,~,g(o!ili:1

U~ :~'-'

'll;nJFC\$d,~ :~. ,SaII.usdo, l~n£lm_ Qi~1' !6S,t:iMn;J" Q ,iglu'a' 'I~ Qr,fJ.6Si NflgtPi'Q(/(JS ,. ~ rofo '~\[J~J:'eul llft'Ln =- 'li!ildo '_OI ~ _ 24 eon .kpem ,de Arr".ii2: '~',Ill harro flrlrido !d1e' 'Q,fJ!I,~me~..'On,Icam,o, ;;pri.nTII~.rn - ~alna!~, iff" rea,_'ci,- m Q-mt __ l_~bi.ijc_~ 'md~mi''L.· I('~mn, .. 'bmnQ\ UlidaQe'~it,-_'. _"il~~n,n'-h~HJ'CQ,miOl indiseutibl~s reaJUmdane· de. !o flliUg'lrO'~_· uJt~ tereera etapa ;abiena ICn ~ .2S ,por'La' 'lfj'm ,de n.. 11;110,'1' -mno -"1LH';i _ rna: 'ItO· ~i,c!liI, 'pen" 'I~· , 1:;1J O[JIj'It;D! P ~. [fhliiillno:sl d. 'QU-=: '" _ 12 rmud de ,i9 ~,1'2,8': por ~'m,os • In. 'n~13altb'n? ~J928) Ime rd~nel;~: _I. ,_fJr;. ~ ';'Oil~'t;l-" ,ta_ (on,;lru, it., ,0 fll'92,g~ d]_:-. .~_ ," mos S~cre: la' y~rb~ s~tlljD iSU9).i lie,io ja:'l [9.·0) ,f Ciud~nt&J'ge:'"_ It Su.t~-e;
j

los'ldicliS

grza.'

(r~

,!

."

OJ

'~

:.

'I

,~.

'l~ .

,dc,~agen!1~i6n del '~I es 110' ,S 't~hli' nada t"undlalJ]]~ntat qtle '\r~!r ,c~lmdie h.o a:~.6'. 6' ~_(Itn£f'qu~ Wil" w_ndam~n,.. tal mente' '(;ali 10, (II mn. ~o con 'iooa otsflji, serie Idle ,!Ji'ftos~la, fundal," ,ci~1Iii,de), Cf1l:u~Qde: ~~Beb8,Airtes,lell ~nlg'l2~, pulbUcat;160 [de "Pn~ I~, ,~I!U'c_fi1j.~ 'lIiHrJ.t~';~ IE~llriq U~ r~pnt;kaJr1: Ie" '1."11,9;: b p=-1fVn1[~a~iocl1\ P de dtd ..a . _'J,~~ n'~ '1!lIi'1= 'III i'lF'lll] 11.= 'I! '-Can.ttJ ,a,EiSJP~;~a . !LIlt! An.u:'T::cl ~~;'l n.a'mlOQ eo J!.':z,:.L '-, 01 lI.a ~c.~v\~J! a~ fhiil, de [1 01,~f~ 'i nki~,de sus mi~.whms.-snhu, PI~baft, alam, .. ' sJ se ,nlde:re 'R.a;lmo,s; :SUQm "!iJ~ ~ra, ha[b:~arn'~ulbUeado~ 'j' .. J-. -~ M,'tei ro ~ :E:!mii;ql:lle n ,'f\\',e'lo\i; ql. c [to hJ' nonnll, aun- ~l1Il1--:-: (1na'r~ ,.ll",,: llv-~ ~[if"il'~ \;;\iliih,.,[-.u, ''Ii2' ......... ·m·· .~.;i]j;n"'j'~ los, trei IIlt~.· de' uc ,_:~lg J~ ~ ~.~

La pt.huera,~adlaridad

...

~.

[!;!<

=.lL~i

"'_L,

,~, !\r~

..:I~

\j.'-

I.,_

I.

II'

--

t_....

",

l.r-r.'

-.-

'U' ,.)J'

~of'i;~:

~lIj~~J

III

.1!II;;l

£~~

'

, ..

J.

__

rll

,E.<:O m,:Pl)~-OIU:~

'~

,.

,..j,

'L ,al@ij, ::'

'Ia.~:llia'm'i[-e~taciones [t:S'I\lIdi~fn'il.~·~ 'OOlltro


:2.J]os.e Ram.6:n ,M~:iD~ ,,·'t€JDtrij~n cu.m~
~I :~ft:J_IUj,

dJ a;ta-cn,~n -- .,..t.

,.,.'._j -.~ U:~

II ,a,i" !It;O'

!Ii ~

~Bgnm0

. -,

·11,iiiiio ~1Il. ~

11· II'· '. .. .-. i!SY,e'-l!t~mO egt~·

G6F1~~Z, ~fii

di~hQ

i)'nO)·

td
[en

,RniL~'nl,bf~ni'ff'jt~U1:d'.
'~f:I,

':!iiYAH;~f~ ~inC' iil!

,ill. ~.9,!O ~J~~


,iii!

~ DJm.:~~~a I~ :I~,:~J~ !.~~~~~" Um· U\,7',. ftI~·hllll'i 19' m OOl!t~ QlJll ~~'" ~b,__iJilLrili ~ P,~r

:mCl{\n&1a~, l$1! ~ ~fill1ro{b.~Wm' _,. Ouu •


rial(Oafii .. ~
M'i~iiiilt;J'(i' diiJ' Bd~"n

Sob I~n.
I'

--.nc-~,"

;0

'---:.rLUI mkn-~~

nrtdeffi!.il ~fig,

'~ri~

'INnl.

'17

~i ntenrto, de ,a~':lalmliiGnUl 01Fl--''I'lb-Ji.do jpm" u_n'~¥cnd~miosl Y [ilJfic i31),e-~J6.. venes, desct!l'b~en.:o a t101lllierorz:os *1, ,afto 8\~e*,l;ieQl!e;; ,~a,~pu'blic:aciQ,n t(}\cl :m:uimclf libm de do~ de sus rmiembms~, ,h~trf:fJ'k lQ erm:~ i ( ~'9'],8)ii' drama ,al1egtiric{) en, '\r~~ de ,I\J1UreS Elf) , H,wnc\fJI" , Prl'!m;.. ;ros ~,nacS (,1 ~in de. P~a;l1c,hart: ,Y'Ies reei:tal¢s" 8n{otdo:s; ~,,pottf:ll'itaiS 19'1! sueltos cun que la genle ,de]:' /8 {'ommen~1 ,j] 'h_OOOTrlU~ pm~11lte por' '~ntOIi1~~$,. Sin ligntJ,rar 'tales a,oolDl~hDi~.'&QoS" ~~ ,pnJbabl~ qu,c' ,~ qu.ic-m ,c~:rn~rihliJ"esra ,leneraei6n ,oom"1 ,de~~R rsigu ieooo' elllm~lQ' d~ la, d~~,2 1,-cli]Jhtdd~nc la de laJ,S~nut_'__na, del -c-swdbulte' ~~IlliiIO' :ma'" c_a, po'~th:a'\' la D:pf.nicj,6~1 d,'lllin~co ,ll'IJmero de :1--, ,~~'~~,a 'vd'PtiM com~ ~,iit,-Ii""lJi.";"'" '., deiand ..-r> ~iI:llaiE: l 11~~ ean6Di~o de' ~Jg!~JJ1tg~ L.~gr!l.i!''!U!''· , .. _ .~ . dliez ,aAos, En cl[l,alqlJh~r' C3~O. :~a, ~'lilIe~,acilhllde'~ 118;i,,~se':;;I,la, los.Q, ,d~e'l,go-g ,.ecisB1o 'q,ue ,a:p laJS'i'''l al ;pi~li's d!t.Uf:':"'d!Jll ~iIJ (1)nn~:ci6B te ,:Y :m;ildur'.d;e,' 6n, '~'lliIod;';~";id,'U' ~'i ,:Jf,' ~~ 'Ii'rIi...?1' ;?;i;i, ,d'·1~6'M1~[!;I li11"~;i;in UIll '-e.d~o aue ~, 1m" "~i~ O'n lum :ftil~sm es,po,did,ica-rnlemte la, presencia de! fa nue~(it Tanto :Raid, d:{~:' :liiei te_s,~ I~T~rnI'O' ~S{Jb-e todo- i el ~fJn 'OsoT"JioC~, su libm veces cilmdmi,. ra~,tre,ai_nJheehos tales eoma ~a;apa'ric;i}on en '13; :~Si1!a, ,BI' C~J~' II'u}urtJ.tltJ~, le]1iSI de m_1Jj:Yo de' ~t()9li' de' un aft_riclJJ!Jo :S[m, /]1na,

d~ ~;fflJ05' autores (Paz Cas Mn o~ Ramos :SUtR :Pom,oona, ~[aclhaftO,~ ~dro Sod -1101) Icom(iencen a, pulbJ~&ar,a~'ictllos P y pomrnas @D ~3J,mv is ta lili(~ mfi!,dJadla ell ~pae.mbfie 'me l ',25 Y.",U,C~
'CU,B_Qdo, aJlunos
j,

~~~

"'

'1i"Iii"iI,Q;." '~. ,~jlll~~IJ~-Mij

] IJl~~~I~

':Iil__ ~_A ;f1

t.

U'

,ilU'lIolii-vpo

~~·~IP"__:il'!ii;_

~llJ

~Jll __ ~~lI

'U _ ...:.:..._~_~

t I Ir~l...!Ltl .~

iliiJ! .__~~!'~'I~!!I!liHl'Mn~~~-

~!j_

~I

,l!~.~ _ .

~~

.,=
_

Elit'e.., Esno -0 d!,~!~rmle'n,~~ ,~al[fj:~aciQ]I!'les, de, h~,1!~ro,Bin.ea:~' l~~ ,Y' ~tra__nsici'l)naJ~'ap'~i~da..s,pay' Altum =, -~[tu"Ie, ri~J~ ,:_l[Ij}on ,~,,' edina - d-~! . Y DUWl.lI!Da, £Y' OU:'OS ;i8J. uEtil ,gemeJrtu:i6n- e Uml,QDfI(pm,{) es,pectm [(;rea t1::-:0 IfritAanca'rrnenlte ab~,pP"adaj'q}J,e ,.'arliJJ SoC,BUlb ]/00 [Cfjmelr)'tBln.stas" ,Me'lcl3l:~,lOt diwrsa~ oph1rilUile-5~, t:endri:iJi'm,o:s UiIIl, rn:iC1te-01 iDi,cla'~ 'e:on~or.mado por ,lb.nllH'l~'SUc,r-e~, maQd~ ',az: (':UlSt iUo le:1 i']-,,~,98I, ~ ,"e )
!I!!! l

de la, 'nD,guamia, antes de Vdlvula~,enCOnlFa'mmuos eo SillS. 'ie~.::~osIUDa ,clanJI iletit-~d~_ Iral~o" ~,_s'COITh:n_eB RDO ' __ Dnrs~ '_C ,oon, ~',~, awaeia Y' a.penura.f~....como seia;~a OsoriD'="''Itlc1M mlem,.. bres de I~Jpne raei6J1 de~ ,2'8 (;aqdf6n pm;: mue en t==, p4gm ~'8,d ~.

len 6rgaJlO

'II' r.idi pese ,a,DO ser ~C'~usnlla_men t~e J-'.~' n~'''!i ~'[!.;;;'!!.i!'~~''I!,:!!J;-~~O 1 _11~eq--:~g;!' ........ iH;iii'~;:_....

'~~II,

'~I_.'n....;il;....-,ic:O.".iL';j,

I~

,rli:iia~~~'

PlamLcmart, (~~I S94-l '9531)~,,ALndr&E'~o~~ ~alilc1()(18,[96- ~,95;:5,) B ,Y' ,~'uis En riqu~ '-.;~':li1no:l,(,(,8,';"... 9 ,2:6 8J 'q~e: ,00: a.grre~'aR ' 1 ':lfOnto - ·=..ll II! C .. , 11" (" 'iI! 11Ji'i[',",' O"'<II'Ii:) 'iii' .. ''0 .~, C'·' ru:z; 1\ ill 0 ~_, 111O;,£lli()j, _a .., if a ~~j 1~' .. RlWi@:!fI11(")i ,MOd!!lro :.,Ii '01';;';',,,,'- ,.~ -, rJI}': I!It..u IS, ,palm es .'_. II 0 "''';Ii, Bndqu'e
1 1 )',

im:m:l:'

11..,_

oiiI'

Ca~:tU!a

:fieS:~!lJpubUaadol ~,n a_rtsl Fif:'u:no~: d,e' tres lm~ W'lJIes,; :Is fund1aejliC del, Ch)iCld~ de '&~~~, ,An:1i~, n 'ii!srr' e e;rn lrnphnlli Icn:ntm, Ia &liUJ e.i 00'" za ncad~mJc~,,, deiieJnd,lendo I,a p(m IUro, ,~, aj_re .ubre~ ~a,C'Q[da, del 'IIitu~d~'I!l~ };' Ua~]loot:ionG'.~ de! ,"'m!p:res~arrli'sm,o '. el 'pB,,,timlpre-sio'~i~O:!iii, :nismol1 :1.I:'iea~ch~n,a la que' contrl,blJ~'eI'On poeltas de~"~,-, C!om'o 'Pa~,
I~

,I!, iliwt.U-'f1s,mo
.' ,IE.,,_, " .,-

'II

- ..

y,e'

.l - :11. .. ~,-::,': . - . - ,.;i:i'!O ,!!i~1. ,[l1!ilcU!II

,. q,ie..!U~ C'BlllI.a, u; ~gl!llU~ill~

.'

,,'.~,..

~,

. ",

"

AI· .II n'lifelirn,.l ...


Y~:I
~cHg~[!U!'

,clnu), :=:Qm'oo:wa Pa(:~l1a:no(,I,9llt., :1, 95:l ) )it .~dro, :!oUUo(:-902 )" 'em, ~amd)i~m irnc~uye -00 no- ,0, 'Qucrem,till~ IE'nriq,ule.I'a:,n'e1,Q Lo'~Th/a ~'
'!i..llO,~D"'.I1::;f6!
~ iii itt CIi L

'~n.-, \ "2'

1,1"

H.~1~Of .=

'u'.:!.... . ,

'~i'

,r-

TriSlan 'T:l',;aJr.Q,~ mi,er,nra8 que P-az Ca~I'nlo~ ~!iJ lpane t raduj!O' '1Il_0, :ptl;Ti tom~) de' 'poem as df; Mari~t.t:!i I' ,en 'I 'it ~,4[jj' IqUI!! le.I ~;mr. el'a j,nedito;: 1ial, d '[amo,~ !Con F5ellielLl~i~·", Idj.~~,ad" ~'-,tj[;ld3,pur 00 ,fi'~-rhl'nl)' P,~~6n .. Sailas ad.ole.~cent~:,!~n '(K;t:ubre d~ ''9'17,1 ~logi~uildo'....e,,~ S~ 'liJ'tu'lo-, 'N~, nue~~, [C1[)rr~ente~ de] ,3J1I;,li~ It:un. U_Q b'tin en e~,"'tle '-,,_.'. I u!er!IJU1!
i,

w seulla

y P~n~in1Ji1~1~.l1~itS,It~n,ulms Gntnl' rpint,oms y


'[e'l C[!j'bj~rJ
)1' ~~ mll,YnsJm)Q~ lS~

a,CliitD~' ,H'

h~b]aba de' ,ApolJina_ire)" .'

'111'151) ~ G!llD lD '0 COIFInewI i (~.,'98-, 951) S ~ (:1,899)1, Luisa ,de~'Valle' :sn~a, ~19021-f~,9521r ,An:tO:Bio, Alrib:, I(HID] .., ,( ~1196,2)!, ,MaJllilllUd :F,elli"pe' Rug-_ les (UJt),J..ll'S91 \'1 una, dtlCel1B mds. I,m '. -.,II 'II arf L ,i, 'D, _ d~ p~:£~, ~' tm,ta., '" no ue mera ~rol'l'o[o,E~a," es OuVUJI que ,R.a'mos SUCR ,,.!' An','-iz ~J' desde lu~ .:0 Queremc:t- poco, ~bt~_nen~-ue , ~~no ~ I a I:[ri~a, de~ 1, [8~ eil ,O},ismo,,.'[jj~~s :111,oy B:laueD ~.uedaria has~a.mte: all marg~eml:: m ~:~Jii'~rM, Ep_riqueta An:e:l,o )W:LiI.lisa de!l V~l'_e~sin ~ue lerz'05 pupalies ton 'los ,O'rtms, ehl_c:'~ralri~anno o'_:_::-tan&-e' olbra:; que
j

O· . uenca,

'~,,~,OI~f,IIi"'.Ii';7"~'JI'I~

;!,,~ an",

'.11 n;;t il ),

~.

_ -I -I!"'!,..... -t, ,f!! n" ~ng~_, '~Fa,o~,_,Q'\_:"" Dl uelll :-:: ·.llftiC ~o 'Ic,fia ",

I~

nq,ue .A'lldl\"6s 'RIo, 'BJilIiiiCQ sea, e'_ prim'C"m' ,eEl pli bJ i,car~ ni, 1U'1~~1ttO ,l~,,JpopeYfJ: (1. 9111,8) w, ,d:'. q~tl.e'me: oJemn (1 19,2 ~ deB~
','1.1

Ai:<, !~C1lIliJ'~''''' ~I ~ ,IIJ.·"-'~·~ .LGJJII..:1

;'->;iMiliii'"'!!i rIi,,,,",~ ~.~.JJ '~_LIUJu.:31"r.

hieas, fu'Luritilta~ i(\rh1iJidad de' ~a gU:Cf111! iCOR~~aS1cia~,e~_altaci6n d~ la, f"lbri~,a~ aemplanQ~ till sUlbmarioQ (:0 mOl t:e:nflIM)~ la, eSitaRcia, I~D I~'~ :i'"'\""iii"':Cj;;f'""""",,,,~P J'·iPiI'U"t J\,'ian T9,blada loLorn lln'~, Ur~~ ·u__ ~7~7~ n~~lbnc,'ndti~ ":mc'hlL_~O IUl r~ ", . __ ~ .. ~ ~malri()' ~tJ:yo" n ,J.... ,fPtJemcu ;i[f,Htili;r;.a:st, pon:ii:~fidlJ' len lOO\FJ:U;C'" U 10 a 1M eK:ri'~oresd~l, UI con do~,,'Iaolteamicfrriltos e.1,~wd~ t~ nJ_~na es~e:tlca~'~]iI, fincepc:i6n ,de~,e:-nguaje: l~Uoo ICONa s.,flmci'a )1 la c l ilmco'I·p.1r,ac~6n d,Cl~1;!.jVll(f,."io ettftll(li faclttlll" .~::prc=ai\':o d",d pooma """~
~~~M~@~' .Y~~
~Iy--.-__ !!! ~=~
1

me~ la,
~ 110$

!pMi~3! de:

:su

:ne~1j

ll~mt'lIac;j6n

'~-o'.nl

101'hara Pfii'm_'t!n:t!j' ,~mllJ

'I

,m

(.I,m,9)' ,dle: Pbut~h,an~ 5hJ;S, 'iC~ambW.os ,~ofimale~,,D "

'~'-aJlc;I'I'cs~:m 5U.

\'a_rlad_js_ima t~mat ~mci6n ...;ac:cRtu' :odo


del ~1-,. ib~j~a \Su. .~pLda'ridad

[em; i,da =:Y' \su caJiLonizac:l,on. v

III ': >Ul [CD'!I 110

Icn~raI ,ajI 110

'~~:Rt'g ,[Mllil[\\'Q 'J' I~:'ij)'PlU~rJid~ C~~Si:I-lIIi~~ ;~'f~e~{:lfI! ID~,f~lii~ obr-.t l!t;i'iW, p" 127',

IQ,olmli d~

~~ji

t'~9.,

di "~in~u~'-:mihtW1C'i:;) li..n_c]!JJido- de sus (;o;m.pafID~~.1 10 'q;.I!J)~ 'no :b;:ll'plh;a ~051ar~[ Igcs :lHrTR~M, poeraas qu~. d~see'ha]'rujo ,mucha oojorasr.:a.~, e pod_rlan. e._n(ll!lotm_r' en PiMa (1934)-" s
'~i.r' ]g m'U1[lrt~-·"jt todo fo
• reg,

,2lJQfJ'(,~9.38) 'Y ·(;';i',nIIUNtl I('~ 19,5.S). Plane'hart, ,. in ff':.haFgo~.M ,G:,ftD@f,EU::i ~m(LlIliteiQlnb'aJ~'Ya S~ lao ona c~~ru'Hqu~de' !jt'~mi'dQ"'J Y,aJ.:Se',a;gote ,eo1iKUrsO CrJ1Jt5~Q en el ~l'ot'o_ de d ~\iI .' iili1'Uf.'a.~, 1111, bue gTI~.b:)~, :n g(}'~ ,p1la~Dcldad y .m~.~Udad es un he.. · ehe 'q U~' In. YQ,l'Q;U e ~ I~xpm~a 1l1' n. ,Prirnerus' ,~t¥l_~ mafea 'U~ mml'bio 'y abre Ia s ,ada. :po:r~aque tm'n.rSaJ:rnm'll, :Paz. Ca~tHlIol :Mo~tei Y N'
j

a~'fJie_tlf;~ (ll9');I)~,,&¥l.dftker ,

J __ '_ __ '_ . a[ enlema del amar' v de' til \\ida', eI3'5ic,~"mol mederne, ,ueg,~' :P.azC~sulIQ! ~n una tm~~C'tQrha'~1deil'lsay d~siguaL~ ah1)n,.. ,flaiI.i, la ii.F.u.1al~lci6m, metafls:ilca ,,.,e '.dIS!.pt)ja.ml~n_'o qllle culmina en rtr .. Radolfo! ...otf:'i'rn. GDIiI's6'~olaboo '~tn;1Jj", i...~~1 iII'IiJl:.'~~ :if 1" .,_ ")1mientras ir:rIue los, elU?Rgan p ml1ablement~; la,:~sj'a ~ 100 ncentrada y ,a.:~a. ~·~z: maJs le,spl~m~Uda."t~, ,actual, y pe-rf'ec~a d~ au gene,rnci6n. "'(t.ro ~ta. Pti~UlcJl:art :bJ:d'a. Icr;eado el. 'mbi~,ode ·tmaspaure:nc:g, .lcnen:c1i:J,FtLaiL.

bler
!J~I~

[l1-~llIIJ'~ .c.,.iI:!!ffi!hj;

'.

__ ~_l

'"

__

" __

"

__

JI!I

__

~-!fil!l!l;

~'I~_.i!"~_

0-

._

••

~_.

__

••

••

=I_=-I,. __

,~.

"_"_" ~ . -=----Ii __

~lft1a\S,::

'iE'~!i:rI-:;<'i;. __ ~~!~Ib-~

11~'j:;:'I"""U Jt;;.;;.,

com

·tl!J If'~~CIA.o:'''. [}.__


'i';', I, ipn 'IU!! ry:'I.II,

"'_J!!'ll!

"t' j;;.iIi"'-";-~~1 , .1 i.Z!'!l,,",,~1 ,I,Y

,~~.-.Itlri~ro ~-QltOf.!!ll(U]i[O, ~11i '!\f.r - . ~,W no se reno ,_ltse De :nlOm£1n. ~O I~:rn Ilo:m ~n.~o.
I~,[j, .

I-=-

.-

. ',- I

,As' canta e:~ ;HjPlri~f:ill~]" \f:i,o'llfn;' de' \~~~ '~nCu~rteg d~ euer -,. as", e-~q dsi I:a..
~

enamorado,~ ,p-U ~ .' ha (U~ho que 'ri:Wtlero~,potenJtz~ ~sl_~lbjl,~~' .~a, lp:l!l.l!ra d~SDi -if" , .. R ''lora, con Da;ri'o (pero este bjJ]~ar':110 abibu.,~e pU:lIlrtualliUe:D'Ic:' ];n c.ri:d.ca, ;it m
iBlffil' t,~, ~ll,~-~ ~Illil ~ VI

S!uU:i-ss,h,·o~ p6emO_l'~os ,3. ~o 1a.¥<'10 de nu~s de 'Un deceni!C)" ,)'f ol.\ftidando "1 :II'..... ...:t ,'" '~'iemp!Jle a 'Gonzi_ez RJn=.QDe~,:i,tOY"iiV~a ··\f.t)~u:e 1J' '~'a'[WV' ~~n~n~os l =-)jl= 1;' W ,~S·

tanmhifll eMiIC'O,J!JJero,a Vl@C~~, easi ~J()ftluiano;a .. III .....:I -il _~~ .. cuc __.mos a dl _-V~O~~ . ":1' ill ,ioIIF" rteto d clJJe~lI;;IliS : !Ii_'O~Col 'I;.!!~- ~ m.r U~ll _"~ua_f~iLOut:. r ..... qu,e;nol P.asa una n'OC~ ,e;m.ormAdSin I.lU19 :n:1 .~\LI,oeFiO.l1 CU'Dtm ~ db:§! de' p;oontllJ ~ .e P,I,"()D'IO, C!1l_oo'lU, Inoc'b,'~sY Todo ~'I'titml,pl' es ~orr~" :Pla'[f'li(:na;n,t ,desgmc,i adame'Ji.t;e'~ ta;ttf6, doee a:rn.oo' :' 111 \·'Q:~.vef',8 'publiea'l[ 1(0, sa U:es en '~~l'~"blanco ,J ~ma a M~,lIy GQt~, ,am bas. ,en 'I ~t1,'I :~ c:oinrC'i'di,endo entonees ..al :a:fio siguilefiit-· ,com, la, .a'lida, de 1,08 ~pli'B m er1JS Ubro,S, de Puz Cot!l,,-Ulo (toh '~O;t, dr.' l(J~ ,Clnl fro' V,iCfll'O-j.t Ba11fl1,00 I['WI rRe;sp~~~ffJ.a las ,pi'e'd'ra~~t.aIh1.o IJJjru;, Gu_arIJUa, (AJ.mI"l};'S' ~f}' JUiwd)aros .~"~1 ~,uriU.to d -:::, f1i!JnlOO,1j) ~ , ,atih -mo (lVl:mjal~ q!lJ.ed_B~n.do lin 6j:ilt,o el to de ~IJ pge:;;£a, 0'3310 .Uil 'fti'md~', IQue ~on,~'ieDe 'wmrbiEn ~A5itUmam~'f1i:re en '~195 I.),. losdtu]os Bf[flh~riO'fi~S ~e redit6 lvv. ... ~~_~_ ._ ... ~1_!"!.J' ,Aipan~, ~~IiJJiam.~ a la 'p,OOt;i(.;[I, ceneral de'l l8lto:s enc'Olll~n:rlil,'"
~. '.5.10.;1).1, ·qlJ~~'n 9 ~e
, 'I'
'q cfl'
Ifill _I~ 'MiD, .,.,
';jfO;

de'la ~eDemc'io,n e:SfJaJft~lQ,de] 27 ~tl:mo ,.U· m~, '0 ·GI!lUljn,.".A,poo, 'frei~:es~ el Ubro, I"nencianado., ]0 ,~(nl~jdera, ell el punto, de cnIJac,~ eo[r-e ~I,rJOSI:nHem ';'smo ~ la ViJlliiSiua!rdia "cl ,2:8,. 'or Qlm.parte, en :~os ·t@r~~t,os, ~ClJlan~~o de. 'CUCl,rdas~ :~RCiem, del :~onar ~a,"~sfa mls ~:C,aJe~.,ai\ola" por' ejeml~10 Ilia d,e uo ,lam. ,]uam. de I,a'Cruz! que alen.tad, sesenta ,Dig~iii,:01148· tarde.! a ,Amtand,o .Rqja~ Gu~rlba" .pasa_ftd:o,B._f:l!lld :por' ~_a , Uamadia '~reaceiiln hb)pan;bm_:-~ne!liI' de la 8cne,rocft]iJi1, del 4;m'lo ,42. Ra~- Imlucll.Q, 'ptlles~,en, ~a,~'~~m"dla,~ de \l'lJ~, - ban (,~ pmclieam,e:n't,e IC\IfV.tu3dD., () rectl(~'O' mas como . hlJ),' 'I "~ ~·"'d';:: ... Plane cri'tico de anes, pldsrh:as:, su ~s;_'a, no 5f:' ha \1ue~I'()it, ed ~It d~~ 'r
ilt:lcr~dn~1 e
D, '(1)OCt~,
c

~a \fisto en su lo'bm ....i]o, mismo va~drial fPar~ ,8lnulllpartc d J '1.,8- t, il:nflu.eRlci a de:~.;s,I.m'bolil:smo, :r'Farn oes::: pe~FO·i.gllalmleD.I[e' pod rjf~,
c__ ·~,

re'~
1__

,r._:.._.

_-_._~ __ ~._._.

_.:_J __

-='_"':"~~-~·11ii

~._

'_'

__

='_" ..

.'t.!.i_.

..

_~

.•

'

Ii

de :p~:z'Ca:SlliUo, uitana Uq,u.id-mdo eJ.mode,~~~mo ..,.,eli}:~. n..m.... 93:1 s~stamos 'ttR qU'I' adit)'.arnu grnn pan~ de :I~lpoe·th:a de] ~~l; ~-~l~sfa, :pum .. de emucj,on oo;_n·~,enjda. seBtimi~AtQ '0 ;iI.ct~tud .idealJsta. Mue ,)'~ .~1-~'!.!I~~jllU.Vt!i ~iI.~ll..·=·;'I~U"'I·Aii"Ii """""11 11.~ 'I'~ ,c.. ~,'('enl"lriiz,~ r~+;n d;F'~~- '~;"'Si.li';~ ~.,em,,,, .. jJ r~ ~ : ~J!~~~ ~,~~_U__
!, I~

moo

en. :LlllUi_s :itl:M,c:m_ue ,M3iT:b.o~.~, BariiiO[l;';; 'Cruz, )1' :F~A100na. ~ihamil)\,

li'¥ii'il.l'''''.c~.. 'i;';'

@~

'fli ~'ifi U~lI 1~~III.-!b~·.Mg'Qj ~~1!I~_. ~


;1;1' ."",~

·JA

_II!

]i~.~g'I~ G;i).!UiIf.wtji.; .ludQ\ -e h~.fi~:B;~ ili!g1'i~i'ii.1'al:mI!~n:I:e:bi, ¢:r.J~.ica,tf!(;'!l· (~gi.ra.~ fiiili,; 1 i'ii",bt~d ~ni!I,~ff; I~t~hli~~h.:~ ~~ii;~ ~III, 'iliiY [mg, ~r ~'l:FI~ :!iOrcJIifjn~Ii1~~ l"n Vt~' I~.~ iIJImi.~IM!l.'~e.r StilieJri!..1l~T.!I iii.~odl.~ .~~'. bn,m)~ :100 que :se·IIn~.I[".lm~, eD ,"Mi"iII '&·l;t~~... ~~lI~ tli,~~;u~i'J.I',f1nr, tDj, 'I,~~15. ii:JH: m~i'!,; i~mbm 978. -~

;1

.t.l"!.l'~r''i''foii''"'~'Ai ,'U'I~iDrr,JI,!f!lI!i __ MESA_'LiE,",ff~'" ,~!'VA' ~""J::_iI4o''''''I!'.I'.''''_''',~ 1fI~'-- ,~' . ~ ilr.li1:'7j' !,,~r,A.' '1InoI',~ ~'n.i"I:lt-'~i!!!IQ,,1P' _ ",y,~""'_L.I\i'1, ~'!'I'iiIi~'V.!'!l;l",,,,__ =U ._

_= __~~

,"'~

c£~ialaOj\!CS'J. ,i~fa~/~'MltEl-~

r ~'fl ~~l~ '~--'---- .._. _.

,mi': ,U R')!.·il~ 'VEAlE1I~~"" D1i~J~tCJUl,'gX

G'IU,!,~

,rEN~C&

MI.}~'iJR~'

,,'

blt!,n en, r).aJu;ha:rtj; naceJ1, pensar en un jam~ln~UIi;II ptU"qUC 0 un apal" '··ib'~l·_.... ..' ..... ' ...a ].a, ICIU~!, s'" naaa alB ~, ]"'~ _~iI'3, '. ,~, '!lJ~n:ljirn,'"" L . ..J\_~ . ..:11 AI, II-a, n ".... ',- "L"""'--,Cl. ,~e lDO.'j~lIU~' oere.a,no, •m ,cia,'itm,picai QI ,de ,5U a. '\~e~~ dspell! ,gDJodela,.
,,+',

'jD, . EO A, Ctlooro
,I .

-",

,9

!IF~m,t1'li_-J(J1iIa

iE;j"

,l!.._,

'D .JIl." ,1I;'"1ri,ClIill:ai

liUJI~SU ..e:rcer

'.

", '-",

,~b;las

([1940)[' amsa]!a, OOgDloel,On Ca'usarta :por lla,suerm, DlW,If/fA ~u:my)tll

1'·L" ~ . tlJ.'ffe.·, a~es.if_~ ,-, . '("~', "I,':'.r,m"


ell pmN..:!iCo Y

sus hmmgenes, eo, slllll.eaies: ,Nemda" ei :Lon::a, de. P,oe~lI, ,eN ,N.~"'!Q; ']{br1('~L\o~ -K1:'~tor:e-spa['a!I'ehl!~ .~el g_rupo Vi'~r.nes p,anlcjenm 'imPRS~ IC 'IT'=;fi'~. 'M'~,-- ... "~'ial_na~o q~ell iIi=_ co ..,;II : - Jd':.l : 1~~f!II';n'iIt ....... ,·if"~,,, =_3.J: ==UOO. ,u'~g. rom, :: I I~'~, -,,1~., iii'=-,'.-, ~ :<, S11fj1 um, an,~e1l11o:r~, se o Il ~Dl de .uebed!JJ_mbms'il 1.:I:plosio:na.. l(}Ijieinr~~ '~ne8, IUpl~SiQSjl :RiliSl~ria Y' :bas,i:tames,.
~,P;;; ~!!I-!Il,~;I,,~

dlial, '~Yon,vh1iendo,S~ ",g~

ow-u

,a;ceniO

C'I__cI,St:UmuO:5 ~

Btl; .' -

:f....,J'

-,"""", II

Aun~u'-_::Iilollh,a,~an, 'n.1l1bH~adolun tmlln'lllestD It"il n_ad~. s.eDl-'!~lle., ]os '1 1J-' r-~ ~ abundanses eseritos de afgu!Ilos de SUS, mrh~m:b~ (,Paz 'Cas-flln :'I
.I'

l1JJ ,getJle,.a;t"~uiP1. ~~
.

-"

- .-,--.i"il.-,'!"_.:(,-

..1....1' ;'0'
ii' U

IOh~!!l:aD~DItlelm,po

:,.~n ~ ::s..... , ';;:f~~'~~Ii'1W1i:iiA:,""II dc: ·m.· I!III"""" ,e.


'II........

'lOr

"·"Ui,aa-"'ii'~l"3l·C'" C ....],I,!J~,"

:mij ,~~ rnQm,,~I@.~ mlucha~'ko-. '..' llul!il ~nriQu,~ ~"ill,.o=....-- ~·Id~' -:-. ,t-.~.,1I." ... '1\..'11~1~5io lUll --1.1' , c. ,"",h,U.ma .' c= 'ql!a.ilCin, I.-'~ IIlW!fJ\hlEl,~,iQ.!,:.'
H~' - -.

"il··:I"' mc:~one~ 'ul!! ulgm ~1,8,q;u~ se ]1 'Ii.. ~-=u~caUti~, I ' "e na Ai ~..I'. ...ll.~ pennit, ~n.msl.lO.1Jt~' pOOIJic3 en, 100 'siglllientm; :~tUlad!05~1J~ su
",.;II L '!lJi~1u

I.

o:m,oolla ,P,acibafto soib,fe' t,odor


'-pIElZ_ C.:a!!iit'l II 'Y-' ]. a ' "]1 ,I,
Z([J

:~~

00, t~aJb,lfllJ :~laDc,harro'Jl :-a!j, deela-

~) R,~b~

n.i!ii 'L~'d.ii"':,jIii' Ilil~"'!IIii!IIIii'W~J

m'--liit,i"ntt~mJi~, .lIJ '


1~~.~"Il~!EII~

~n,iii¥iii"llrrr~
~-YJR_~~~

"1;; '-_IP-!!"!.~

lE!11a, 'SOMe,
---__

~I

:Y es triit,e su so:nrri~~!. ' A.penas lhablaD m


iIl'!I'.: ·~1·1,...'''''-:-", m O....(JSm~J[Wj ntes 'm' ...~
'C" '~I

''"mi1li .Ii.,,,

GuiiJIl~ll.. :Sa:li~,s~ ~n;.a ::r 'Sifii, o!l",idi.\t'1i" ~~-'mprllCO DariG. Rilll_ ., n lUI.",", IJh..,A .'!I'G,.I ' .~.~~I~'::~;;o]j~~':"'-In ,d~QUl Illii I~U_I'\J,U., """ If'',,...._.aiIL4JI ilru~;g,~ e.. ~~' '~"f'ii!II-.;'."''IO.~:Q '!I1li' ,~~:ii"'"'m'I ,_, U[!IIJIj
I

de' la, mt6ri~a moomti.s'! ,apoy6ndose !CD la IN,'si,(jliJ de' in'Btllencias, dispernas:: desde Ies rofi1l:aUtiC'OOi ft;~Q"'" sss:~ 'espan.o,les y loa sim,ooli_5tas f:rftnce5t"Sf h..La be generaetones espaftollas Idel9 8 ~"el :2.1"con id8lUIl,OS,,8iUtURs privileg,iad.o.ti,: J uan Ra'mon J im!ne,z.~ An,(JOIl1,i' 0 Mia,c.b~u:Jjo'~
i'
l

_,

~c;,~,'li;

j!,' ....

'!!ui'!....

L!UI~

'!Iw

;i'j"n!~'iii,iOiL'!'t';>'lIi'II!"I_'. "'""""",lilllIIi.....:J!. ,<&Mil,,,,

-'hld 1lJ,y.em ,~8'ibrI8'~",,~~d~ y 'vi$u.:~d'idad de] haiku... ,))ern de q,tffi!€i'" elM dI " ne~ se Idistlol,ue [wD,damlen:£a1Im. =-mte no es de ~iO&1de'~~I'~I ~,OS! para, q~e e~ 'paiis:aj~ :no filH~' illiflea f'!re:.a1;I:~a:at· ~siinQ dfe :~os poetQ, J1a'tlvjs:ms e ii!l1~Loll~\S~as"'U\~ eooC'crna:ri0 halhri~.iiJla;~ el nan~ 've.n~znlafi@. esU]i-g, " , . - """ - • II;:: ,,;/'" ."' ., ,_ . IL . "', . -. ~eli m IU:ilW'Fid0 ~'odo [nlkJorj'!;mo" CflmtO esertbfa :L'ui's c~u·o,~Bani'o.g, M d I L''II'" .. III ,r"· L. . C nj~ Ie;m poe&a,~_e~,W~frii.O'·'~ro ·P.!il '~~,ta, .~lIaQ,~ .' ~1~, @rDUa\I'gQ'" ,--- \~,---:A - ~ :- U:';;: Is ~ 1II~ ~~ I~'_;~'~'-[;L!l""'" a I~ f"!' __ ~ Inim'WlS' _, _ _to. :ftnas . ~ _emau H_ ~ ta !La" -'I~ll~~"",..Iu;;;_ __ _ _ :ma::!tem'kneRt~: Ii!Bcammia ,t]iU'e; en 1M ~"" n~I~~~I;;es em~,lelm'Jti,~10< mm, - - - ~ "~~ ~ - - - - . ~ '"11- . ~ "~ ~ -~ ~ ~- .~ b61Jtt~i de ~,azlca.stin{) I: ".'fd:4tim~ losl eL'lal!~~ COIilllD ea..q,i s'''empflIJ 'Ea"""
1

,......::ii'lt~, .Cl~_,·il~: ,iD,,p'OJ",,~~ ~-~, ,if',~~, ,r ~~~.~-~ f'i iiilIii'~,'i '~ ,oo!r~,4 .• ,n :Hi~,J'~,~, ~ti.,. InI~~~' ~~'~~ ~.. ~e- '~-aY ras@:tl,s de '\'lnlB,!lJ'~ ra'ia a ~Dela,lbofae~,6n I~D~~raci,ollalchd paisaj;e
.!16n'A!.j!!~

~.'ilii;i~ 'D:... ~~.

,II! ll.~~

",.

Ill''''J!''l;,'i:'Il

IIrll!J.tlll!

~,;,)_~,j'-"ll

~-§.\I!

'),1

.'.. -'II!' J·_·el"S()JIl,~ .. ns;.g'li! 3-.,',"~" . ··'~I~b· .. allien.'I0

tni en:~o ,pu,ed:e

'p~aU\iia;i de8JM)~ada, e m ft:t'fnm!j/ con una !K'.!ibli't ,thiS j'l; i.. d dad, ~e: :mdol~,:lfnP~sjl)nlsta= ~,R :ID~~ lma,g~~ 'B~ des,~ja,-'

'~'Ie;H1tra la dilstW"Stv~~ad.~VllCe,'lllaL, :
,. -~
~=11~.dII,= ~-

]Ii.

.. ,~

iii!

I'ii

4), '''[:bino,set'e'no,~leQ,wrUiiluadojl ~~n,alubajos em'Dti\!os",asph~, .. ' dOla, um It1~ic:i~m,g mOtdemo. 5,), :Id,ea;~j~mQ' ~OB6fi~o,1 v;a;ga,~iplftlbre 6 de' IbeQSiO;m:~au,;, 6)1 DBmll~erial~,· 't;i,\tm, del euerpo:, es una poes{EIJ a \'eea, ,a'RJO'" rosa, 'f:lIllf!1ca er,oUca.,

sus miemlbNs p:nnoneferl'lil ,1eJ'~:s hi ,rima Y'I~]m~tfo" la,

SleD1~p.LFeiii nil, ml!l,Sl!CWIIU_GI~.!";: ,jjUguFlOS

=.CI,

",.dII.~

lut'

~,-,i\'

'~J

'Q.__£~i

I~~' '!IOC

~_

- - --

es ,

1}1 ~flI~0Iii,ori l3cru6n

~ ........... " 'rn~,en pre,glJjn.ta~1 que lem. aui;~i;iia,t;IOlle:s •. . "~-,I .• 11" . ... "-.. -·iI" ~l''''-''''' I;,!"~·"n-· 1'0'. '. 1li!!liil:11'Apo '1'0, "...:1-- AIII·JiA'· r1iite 1:II 'V~I~D. Iy~~-a O'pll:S\~:rfl,fl,~, '1\1; ve I'U~I !.!a·~!j. ".

~lla,'rdHle:t~l' 'C'OR, una ~TItalural,~za.·~am'i.. ~~da, que I!;!S; c.asti '1i.!lli"" p.aftlue :paf"'d]~ lille.dnac.U~ll..S~ :~Jmttlliii.Ul~ "~:i,tn em;bar~'@JI,. cantar ~~ fIDllaUc'eS de] lP·aris8,je ·nac"onal.. 1)1 .F'reJ~lJ.e,lllIle~ e\~aiLi6n de la ..iJnf-n:ot:.ia. ._J 'I... r~...l.-l i:~' ~ .. 9) ~lig~Q~I~ _aWlII!J I;;rtl~Um'~l, ~ IlJ.:Inl sentr' ·'d" l'Me~'O),I~I:CQ,aYnqu~ u 0 ,
,S€ 'maniri~te
Ii,

,.iia:~:e;· ·~:~·a. U'oo.

de

1[I,]bj'e .h!dae il6iD'0 espiri~u:alli ~,tlil~(n Idel pn'~., ~~

en :~a'1i·or ie; ~a.RIU)W1C,i6n mrdsUc3,i. rela'to~, .!it poemas (en generaJ d ver5iOli'bri'slas, eslOS 'dihh11l)M perc, a,'u-nque rllm:ados~ 'buKIUil~iOl ~I='
.1IBa5,

''''~JII

~ . ,~

:""

leI mum!Jlij. a '~a puem.lIP" alEhmo M,o~t;-i'ro)~ con ~o,~.I'~""e:~Hlnde: md:rl~ .B10:Y'Blant:o de' un I '~' de ,~ibros ;sl~!ll,Udos pur la Iguerra, (:1~f.H espa'no,la y La
'~(6,:~.l'l:l Cm5t'iUo~: "dejemcs
l
,!

.s~gJJ.uuI!a
" '. " ,. . I, ,-'.. '.' '~'I

IlU1111

di~11 (LAI~ lOL~(tS ,d~i!'Pret.·eJz:id~ d~ if(f,mJbo - .w:,

,P.l~ttf€~t~n',br-Q~~ Il~l,ce)."~1 '9141S, Ide 'IP,a.:l Casrlil~,)~ y '

.~edro:SotUI,i{)I",,,,•. , de '~·~~:nli,oc.hi$'~ loorno MiujueJ. OIe::OO Si~y,a~AriL!llOO· .. Us~er ,,'ietjri Y loaqu i'lil GaJbald.o;rn M'r-qtlte~.,l:r 'f'ua1 ~onfbJ ~ftc:i ]lj, a enconlr,a;re~ras lueg,o en'vdEv.td:a·" que, a,:p.a;~e ,e:~5.1 de enero de 1. '(1i8 ~on ·e;~l~armG~o~fiH:t~ri'a[ So,:mes' If'(~acu,d~ par ~larpje1i.n.~, , p,ri,.. mer 'f.lla;r:iJlif]'~~toi ,la. v,anguardia de; v~ne;mlaaa y ,re~ne';1eom:tlruwl,..' e i6f.t~ en~re ft1~It~ri~I~:s ihei.~",gfJl.eos;" '~ext<osde ,Ram M ,S ~re~,,'~·u, IYs:t!iI[o,. "kni:iz, ISo~1I11()j G~nlJdo C'amev,rdt a'em.sf \-'a, (Jaba'_don .Mi&rql[~Zt l~ui~al~,tro,y 'ilJtro.s~ C . ':,.penM Db me-s des,'lllles Uene' h;I(!Urli' h~,,.. mama de'~Bstu 'hinUl, (
i.Ii Ii'
0'

d.~ la'oo:nia:rlos) 'q~en",~'n laJ.'firma de ,U~cj(,",;lli~ com,o ~azICasliJJh'l~fOrm bo~,o, 'P.a{;hanD~Am jz~ tas
,!i:ueojtns
()I

:m~l'n~ms wsd.:rn.tas
I

ra:tdo d~ .Ia.:a.p3!l1:~i,6(n ~ikd (iU1W~O 'nUlme:F'O de la, :n~·~'b:rl~~, vldl:...· ,1~'l,~ln· Id~' hl ,c~~~hr.ld6.,ll'. la S~mana,del :Estnd,an~e"M f!6m 'h) qu~ ) de cji~. en
I~~~

. R ., '. r"ej,6", de'I Z 8. , " :~delid:flcadla. i.li1ibjb:ariamente !!COD, liUIU\ !ij\~ngu~.n:Jiat' q,lU~·1f.ilia. haeesi m 05 J)a1r'Ur~'.1 e ,Go,l1ltLlle.z RLinc.~JlIef;h tbl3.'ria, 1~11)j I a -io Ide '190'1}! s.i ~ lal ,oou,idernmos OUIii!~nilnad!3J :p')ir' "•.11::~·jiz-Oue:reme~,-Ram@s Su,c:re-, ' U:rdaneta, m~~ los aJptJrt·es. ~nti I modernl!Ni~aS Ide ·PI'Ul(ba;~t~'J\llliilOJ _ )' '6'~lI."OS· de~ 18,' iD se hab'iDi :ma1iil f-es:~ad~ len ,e] :1 pso ~.'~ ~ a t.'9~:i. 24" ex9 'pre!alld,(JR adem's ICI. ,~~ re.\'1I:s1i}, Bli~,e:Id~sde :19,25 ...1,1916"~,a :Ien~rn .. . ~ ., 1\ • ·.:11 ,cion dei 18 la G£}:n~tl uyn ~ost(lJmenlariSit~~ gracIas a 1Ja. ~Ol n:CL'U~n,.t
.i

' ..... ':

~or

~,m.us.· bemlge:r,antes: mal'd[lestac.~.ones s;tudia~, ~ 't1nes;jencBwelamierl'to de les euarre (Jriq~i:pa~es, orga:nim .:eres, d~~ri,gief.IJltes de ,~a,,[fiedemci61l de Bstudia:R~e;5 ~~l!'Ji~ZO,~amos(MmuJ~, :Det'a"mC~~j!nri:~ J'6~,ito '> tUa] ba, :'L\o Tamayo y G'1lU]~1.1110 'rlnlZ ~.-u-a,)~ 'p~senjtacliO,1lD,te ,la.poHcla d~ mas, de 1.00 ,estudiaJl"e5, Ique se en:h,,~aml ,solidmiamJem Ill! Y "-"om ~i.guD:1 mel1:~ee:nellrrados~ .~-'ros~, IInD'F!I'i., . :f.es·t~ti~ii~nH' .YcUstur:l~dos en Caimc-as y etras ,chld.:ades~ ~iIllrm'~.dOSie'
~1D"S+OS~D,i-emtIWiI Y'
es ·

a.Ja ~cle'b,mcji~n' ~fmla~'alll tc d"c fe',:',Il'\'em, se IinlncSJ"ij'J(mlu'5i:, .:mnt~1en la mo,'Y~' de e pro~~~ poUtrC'a hasta la 'foc·l.ia, con.ira le]1 Rg'imen de IGD.MtZ. ,D,js..·
:[.0

que' 1(;:Qmem.~'O OOIJil.O sueese

'lU1Jl?i'm."Si;m . ·io',asociadQ

·~.~Iilctrt~.o.s, ,an:h.eladn :anfcul~.ciDJilenrre '~angtWl-rdm,:uuele.clUiiI esa '\;"i$'an:giljaljiclJ.i~. "t ~e1ell, 1(" r>t)~ . (f~U:~, adcm's~, p~n1~c'i:~\a'Ii1, ,~'~~U'!,10S mdieml"' 'bnos, de~ la ,g~rn1.eaci 6n. dell [~l, r

OIrNI"m.,

:~;ii~rtad, de Ia ma.yori'a. die 1,00det,eJljdus;;; la~aI!ltl, frus~JmdQ, ·ailiIcu~rl1e~ ,Sam, Caril,os;; m:Uf!'POS i Ical"t~la.m~eDtQ~i' .llmh .. ~U~.i.s,. 5ubJe.\~i'}cl;ol1e~ als ..'

empW,,!adJus, J a IImS de easa

,3

los

U'liltl\rers,i La riOSj puC.5~a, ern

olv.~dJ:ilfJr respeetiva de .,.', ~;il gudo :Frei res, puede segu iRe' la i8'buUj,~t~n \ramgu,anli51UIJ. qlU:e .pa!n.:~!!e lr !In:m~.ndU ,;a ~!lj lmas jQ\,-lell. " \l'.~ UtrlSO d~1tn ~:i'da ciid~'iiLuf;'iL111de"11'~I~. mh~Iil'tm;s e:lltremeilJeb:l efOO1~,\i'a'mell,tc IdO's.genera. :io;rrues., A~J.I!I I!\'e~r,i;si.a~ trndi!C~ofL1amesl cumo A.cL~a.lla·d!e-s .J' CU,'\.. I~UifO' VeHti~fJla:"uJl';en '~a :r.e-cI l1:rn reada La ,U;·'·lhj".er~;d'ad~r!,anQ de bl c o 'lfiecile:mc.i,on de Es~udi ainb:.~sl·Vme~·oJaJilOS'q.ue h~. Wtdtolla 00 Mti:m~'~ :~. en ~, 927; ,~iIilJ iU/it:,., Gdii m O,d!a, ~n Ma~fJ'aC'aioo lPJ:r G'IIgrope km .. m ~s;» .s:i.c'I'niP,:re·I~n,fjlit·~, a]p'~J.'i'OOe:11J ,a,I;tiicldo$~,PQlem1i[iica.~ J 'res~n~.s

:E.n hl i_n~esl!igtu,~li~nrantns '~.;re(~s eit~d~, d~:'el~Ol1J O,s(n:i"~It. ~1 .

'~adas~ lo lilrgo,de meses. Los mitudltinlit~dellS. 'tlQ;ndenados a


,3 l' .'anajos f:tnud:Ob" delStcrtlld~
i

en

otros.~, ,ifiOO,Ql ffld.osl mu~l1~, a lao Q 'fJpDfI;i,j,6;n, po'~'i'tic;a,en ~as :6J as del 'P'B_'rtiido Rwo'u~iaNt~oV-enezo .., .~a.ll!o'(~. 92 6)1" g,emu,: II. dC'~ P,a;mdo 'iiDo:m,I,QIiQi:s ta~ Q fundoo6cres die ,A@rupa'.cj,on Re~lobl~ionari3J d~' 1Jqlw~nla, ~A'... r :) I~re-adaen '119],1 Y 1 m
l .~.

'1JiJ105·

II

,8ntecede.n

lJe de Acc·'

60

DemoctB;uc;a~, ~

.dis·~rs~\I1 ilnl :suma. C:()·~ lo


i,

.(hQl'i~ '.fif:h'~e

c~ p:lliiimm' ,g,inilpo, ;(liqp_r;U.z~ 'iit1JJ'I: ~. p~_n~:ealahi~r1'l!!,y Ii:lO~~¥IIirM:I'iIi!e'l~ ~rdb1e~ d~b~rlil~ ~t~i6" an r~ i.;it, ." tn~uillilndula denLl4."i, ~ '1M~b'kmlfl5 ~hd~ y ~ i'ft.. I em IJ~ .~rnlIc,mtofo.Yd:a;n,th~~' ·Ma· drlm;1:;·msl_wn.tm~!J!tmllJp;" ~;H- ,~;]t ;pr::lla£, ~1iu" m A diOO!u~diim:tt'ltol ~I? Ib r~fii~'i6n gifi'mtt~ID,~~~19.~!8. b Se:!~f.II~ ~ :B..snHt~mt~_;y ~;rn,.~ ~mo
'1111;Ji

V..m Imn~rt~nc];a ~l~·~tortC':~1 Slnl,n S~~~m~ ~

~.~K

'~,~~~G

tffr C'~!le~, =all~'~' hldJuYU"n G~Irus.-· y; 'to fQ,m3~~! Ill!'nt~ 10i!1DS. C.a;hrie'] iBltiWhGI Mmnkl (ru 9'tJ,. ~;74,'~ \~I HI . ~ "R9d~~pc, 9IO..19S:5,)~bt~l U .~L~j(JII,' II· ~r'); ( JIS.Us .lEmique' Lrtssada U.8.95-·~·~}. '!" ___lO1 la pY'MJ~tij6:m ~e-Jl~ ~. ~!>oid~-o . ~m~aM i-tal!',~mi ~wm !poll' l' n·, [a:m!C...fl$. ~. d.d! UJ'd'·e'wID~1 lS!~I~ dc, m~ ,ei[ad!,. 'oolHie ~~ dd 2;a~ Iqui~, <lIJ~, 'Il~ajll'!~,IIWS' ,;2:111 ~f!~. ~I'r" 'PI!" e)~n,l.n ...a l '':.('~1-.{~bm~~:_•~~I'YJ~' db'" que ~~UD! C•.bu:t,i',I. It''lt!...~mll "'~<• .'.8'1..~-g-Jy~,fg' . ru '~l7~ !!i~ :I~iftll, ,iIIi, ~'~~'I, 'Utd"~ni:~, ~.~iz. :Paz; .(~4:I5tiflo~ Fo:mbo~ ~h~l'ilbii S·Q4iiiJl!o. Augusto MI~ ~I:R9'7-· ~~i'i9).liquJeml pf'WI iAlliI d.• m, ~J'Vt:~o :~ ~ ,~~'Ow ';;1 \fle .. -ntc' f lH:n~r~(III~I" ~,g~Jl
I~'

die ~~.adM,

lllera:nos,

'~m~11

ei] 1!1JI,Up6' ~a,pU~~h~~llFe!~l'ldu de; ,10

"~J

R:~1:1 y H~·

~_~t~,~~, ~.. ~ ~

qU-"i ou ~610'de~,pal0OOe 'L\lil~l\lls si rno que :sc:'' nfoea. la lma'm_3, de la '~.a_'li1g!.la!iE-(1'ia como mil}'vi:mj~n'~:Q1 oloctivQ', ·mj~!Il·tms, e di:friruna~. se o s t~p~~jil e :[nduso ·5~' t:lI1JLDJ:Ula etea~i6ln :Iuitem~i~_. __ De a'hi'lq:~ la n6m.hl~ dJ~ la g~n~r~acidn d~e:~8, _s~al~cueUl1j'ma. ~ em. 10 que a pcesla respects, i_nsi;sde.[1d,os~ en Ia Dls;,t.6.D. :m®e;QJ,e~~~
ICO'1lllos de'~ l,lt 'TOe''S,'hlI, :1i1.'L1,C·ICID 'il1l,h:~~a~i ,Joaquf'nl Ga,hald6:n .M:iir,qu!ez I( 1.1906= :1. 9'&4)~ ~faS :pu:bUcaf' sueleos a.l~UJjlo~.~m~~ vaD'~ guaftlis~as d!j~Qf'ad~ esc-nbb" (le'I,),il'9,54 se W"OOo,B·~m slll~db(I;-a" ~I
et~U:it3.·1
..
tL,li

'J ,.J~, ~-J' " ".J' - , "" _ • ...JIi "' '1~.i~JIJ] .01~ .~i ,fjO£I/Il u1!'mJ1Q_~'fu.i!) - ,..,. 5it\1'!S .'" ~.J~

i!!"'\'. I,~ ~

:10 t; ,L ....h'""

'ba~~

,l""'Q;!C'iII'OO,,' . (,.~ ~., II/;.;iu.:al~,.~,::;r,u!7;

mUI~~ ]ior\~cn~ Uy~,ca ilnd~cb~a.Ie:lU J1l' 1a: fiD1Urf_, de :patilaj1istica y la re:~oJJ,ad6n~ se ql!Jedam ta~lbi,t!.f1. c~n s~..~~rn diSi~ ~r-sa. bllSl a. Ia pubJif;a~ ion p6~lllmade slla.l~ boo GaWRa (~9315)~s61o~. '-1'fa (.~to8·=.7'g~,_.!1 10 'Lli R" '~', uUafu.l1 "nol!:')' ""--", .....:1 ent'onc.es. .'~,.iguel. 0 ~e:m S~ !Ie a,~d)· =:JlJJ as I( 11ll~U)9i.,19 78) .'1' "'"Os. 'Voo@:s' in~luid~) en. I~$~a, :g,~ef:aci6m.!. pese ~ :sef'de .. '1\fi3'~,iadQ ~iollen ea e:111,8- Carilos .Augusto :Le6n _(:19:~,'O~ puedeM,_,re·plJie$e[![t~r.ta,p;oem~; .mediall.t:e',. La, ad~.I:i:pc.1.6.1lI, de! "'n;iiz. a SM 'illlas,,,'
119]']1), U1Uer-to
•J ,• .. .. ..

desoo.posi~h5n del :pa:isaj'e 'en :,l~os iO~nCl@:'~uil!l,es~ 'u_na u'tbl'Z;3F' ,ei6·n,,((~elliciios9J ~ll ,~JiElQ~ane_[ para ~:qTRmar:;J ,a_mOI~'Lmr~-, d Mi:rad-, r.~~'L,~_,~~ ,cim;e-m_at~ii1i~a, 'b~en e:mp eada. y '!I1lJJmeroms poeW_ti, w~, que,~ en 20~,],0 -0 ,~'D lpal~hraslf simr~e.lJla'll senllll1l'iJ'i.f;liiIi'05" \9.i~~a.cj!OD-~S m,m, I?-redom:~n~nu::;'ia -~ :10 ".i~~. d , 'rn;;,';;;r ~"l11 il"Mlirlr.i't ,ellliim=lOZ camn& Aual' B_ pubJrt", ft! ,6. SilO leOn. cDme_nlmRi . ." .. _ ' ear fPOe4la!; lea,'~a. ~sta EUtt-, len 19']Q.. 'P:e~! su d_asieism~llde'_N~z : :bI~~ea, 101 ace~~. :~, .ta, la geDe~i:6n 0 ,:-1;]: It';jf.:' '-. ~ .. lade' 28 ..
.F.I~,I 3.. ~
I~ l!tl· ~~. J. _._ .• .•. I .•• ,

,d~~m"ls mo a'nu!, i.os juegoo dposr'ficos, 00 \li,an mds a~~4 con.·' de ,mS'_af ,~••'Il-'Ibra~,en .a,yU~u1_-·" CODou:as en miDu~c.u'- :~ ~v , . un~, ,~ _~
.dr'

E)- ~!~,]' '1II'IriIi~'I'[Ii~\;Q. ,t~·,1'_- lII'I~I1iii'I,I·''!IOi1l , 11.'

ne d!:<R:'l.-~_"", mes ~'wdar a U1ill,~taJnm IU~ como ',,21, u, ",ve.iI ,~,


'!IJI'..",

I~

.~ ',: .'

°nl'

','

1•. '

de ~s:(aj no ,deja ·de t,cDO'Ir SoeJiliddQ; ,serJ'~jeJillt.oi1~'J' W. esaii:tt;JI:" .ma'Jll~ :pero 'Iam,'bil!n 'to veAl otms, eemo ,~la'b6D en.tre cl .~.8, el 2a,.. y _ ". Otre:ro Silva. 'publica ,e_n la re:V.lstoa .Blifl~ len ,emere d.e '. 'laS., sus J,'uliDlcms poem ~ S'u p(f;'lodu~c ~6n iJn'icilall' leebadla de :I 19 ,2;-, M9,19 -s.• a com'parte eon 'Ia ~ang~amia. e,P'Ocallbiulft'fj la indloci~s'w6n ~;ntM el '~r'" 00 Ubre y la, ri:f:iIl_ ,Y' ef metro, eeme ]:08 '~em'a_s, 3!tn6dc-os~ ru_a! alus [@.. p Ile$ i.~di~eli1i~ta~"~aC3P[3(;i6:n d~s~j'adJisim_~ del paisaJ~i~ agl1i~pn.. : do, .~a. :presen.da, Ide .1.0 !50ciltaJll que Ue~.lue,g!l} S[IJ pdmel.' ~lbro,'-UQ. \~£'au€,4 "." _.- - [ ,.~ \',a!llOuan:U~t'a, ein sus \!''ersos;,. J~ ?' ~-.. _-_ ~. (.'119 3,1\ ''i;,as~n nada - - .. _ 0 P3:blo .Rojlas IGt!la.n.I"~a~ IOO'1il pt)'e~~ .~ot'!dt~ul~s (:193~1 ~ I~D~ ),' lnga :s'~g l[bro b~richiilde 5U geneCi~u~b5n e~ ~,tn~~, :mu(ih~~_~l m'~s ~O'm.
)! tiipo
jl
1 1

por (~3d

'~II -~ ,J1 ' AJibentJl .Al"'!e'JO 'i'0'1.i1ea1i ua I~.iI.l:;h.'lj -.w. f"i~"1 .1,\Ji' ,q.~ e lOon. sus-. CIO:pJM .., ",. " , iii ro:l:Im.'fj~ ce:s,de6,nj;d~amt:lr~e '1Irrl'(Jg.gmdos ,8 Ia Lf'lflic_3 ,eulta RUliIfJza, el, lrats:m"ento de' I~)orulrn'~iror.:~nlrndolo : de 'r-mgieidad ,91s~encC~ial;' soled\all~,a_mo:r ~, Cle_m'O~,mu - n'e .,' dtstln;:- :pmtagQli[iDD,~,'tnto oo,mo , el.palS!aje :~Ia;fiern,y :ms, hom:b,~, s1ll1s ~a:rf.mMl&iCQ de ,CU1JfM i(:19!B,)~ .. IC~,jilt~ (1'~l:J2t G,lt)sn~~ CQ}lcianem (l (40) Y',~~litnt,int) y le_lllirAlla (d 'n'~I~l57), ":to "'m,e:jo~SJ" ,e:ln~~ ,En c.uan.L~ ,~.la ~l.di6,E1IIde' 1M geRemcio,'eg d~]1 ",8, y el ,J8,.~ q~e; '\'c'rnd_rjjJja 'OIO,l-;ga1r~mayor-eu~rpl' 0,Fa,eKnil ida Romina die: la IlUtim:-',
lib. ( .~:niflli I:
il
r

,i

'''1/'
.)I'

3pU!liirta-a:rla- :ad.telllJtis.· S-I'· 'p:mtens~6,nde 'R\P-Rsentm: ,AI ala.•'ml~"~]-,IL'" m,~,-"" di aJ:w;, apI1RIIones 'CDI Qc;lde:nte.s SOD m:uc, aas, IiJ ~lQI·u ,PI! ! ,a,• ',glIii I!tOS com,enta'rista's 'pial'mha,bJ'3r -ceme ~,os ,cit-adios lamb 1-:0.0, =, "',_":llil!lj'D;o;ji,n. ~. ,_ 'IlW MU ian~· .r~- _ ' '~rol lamlbh!'n J'M~ b'lDon. _ ,M.cd;ima_ ....d ; Illl'D ~lpe_ ·.....:' . .I!~~-M-~_~,~ =__ _ __ . __ ..__ dooo de' S'iDles;I~·Y madure:ll! va g\uJ'mis,ta;s; ql1Je'~ '~a,dec_ d· ",d·e' en
~' ,." -_ , , __ " .," ,." ,," _ ~ '.,' ,. " __
·~l __ , .....:~,.

'-= _

,_,=-_1

_'

__

ofi,I-

los tRiD'Ul~,~-ilmme~la.

~aroguar.dj S'1:9,. o!eil'~1jjlldC::()1 que ~n rigOJf' 101 sea~AU!n;~u~:.~ l.,~~~~o~, ~pa,m ell pOe,Flnllang d.e'bi6' su. ,':id~o'tanto iii, !~ clenlM ~e.im_as tjch!!S~' _••e 10 f-e ~ Ep@ca,(~a n~'Vja, las ~treUa~ die :~a.·panta,Ua~ cil;roe1" :Ia. t~O~gEa) bl ~om.o;a.las, modJaUdades qlJ.'U~:.!' '~.reD~~ dieIfutnrismo !Sl·fr.eaei'01iidls.mo~, el: ubm ru:s:m,o~. 'm:ai'ni'ID - m.bra11'JJ aq;u1 '~_ardtram_~nt~~ y- aceplatl!ldo, ~' la i'mi~,t~nci~.lde ~\az. c-~till~· y JuUi_n. :~adwli\l ~n.lm :roM.iltulucls:mc! .. ~n
l"

de'9Dlbas,pne:mej~ mJl n. :;s de K~if~'" ~i@'Ptpreea' desmeAro d:e 1M, llfbrm, In1U, M,l'e. riore~s;dte, Gondle_z Rlm,e~n,esi P]an~~-18~, .A;r.rab~jIQuerretn.el Ramos Suere y' rodaneta"
i,
o _,

~muS!

dttJ. ,nlJJlt(1lr~, Paemw'i JCJnd:mbflla~ pms6nta ,~U'tlci'ntes ras1g,os, u~"" n 'ro~ ~ qui.ds, ~b:re lndgl 'WJ]ua,:freSCUlm g·~.obal a ,a.grad.ece_r~, S,i, ;su. ~~niHlg~ l1Ie:rF~,s.'up.ltesla_m~nte ,8!udnz., \futda po,r dt!'baJo .de la de :G~.., . nne.z· nnCQne.;, .,' 'Ouer~mel~ ,)j" a. 'V~~s ~d ,:dqui'~m.soboo.pasa ..~a d"e : -m ,.1 :f ~ ,!:ienO.s ve~s d~l .P,al,;Cas tilw()., Id~ .La, 1JDf u:e ~'Ol~ ~~QlltO 'Ir-CN ~ '"l'Ll.. C flOS! J~'!lJm
cia]
l,
i~

~".I).~oo", ,obv.i.amem.~e~ lolJ]~~oJ] de' a;pGlDgi51!ali ,de M~", .aJlJllp:r que ~omo d!e Pi_~res ~lfJi' B'[an~~ 'lieJle Iml~c(OOde r[~fU~!!DCnO '~io!it~!i'ariD ..

,S h'll ~UM~ poi l:__' 'RamOI!l .-. _~rOO_ I,n ll!i't1\I'l!Ii'dl,anns. . . It,]-;_qiwm ,~.---:.~~"il .. ~~~ha::: -!ii,Sm~~DJ!r!Ier'.i'r.e..lm.o~, ~ mOOa iiI1g_U11ii!ii ~ H!Ig~.·~. ~~~I ~dt~'I!kJ .2L"' ( .. J ~~PNm~LiM ~DtmtDM:ri .elJd;:'-'--i~libkc«I-, _~[!H'MIwl( df:_!1 103)1; :~,=' JP!' ~ I~I. :28"" {f•. 1 ..~ '~h b I~ d~M m~~.¢.t]~. '''J~ dos,.~~~ I~. '~ (ef\;~ stifiri.Q_;ll "r iWI .iSi:m1.imimL.o .1, ,r.i:e' IIirUit!l<ftlO., ;', fI!Q~ ikfs, :I&ll~ ~1bj~ q,u~ l~ ~m.~. ~. una ~ui~~ '~'~.~).Oh;'Wida ~pm"~ll ~~I~ ,con"d\M'~~',~ " ~i' a1 partir de rn~JO.·~Pii~, ,oo:mpl\ctl,fs:c," ~'~'d '~. d~':Sa;l1liibq;.. ~~~~ ~ '1= ,Di.,~..,...- A"", -P'_ '--:,i'",,",,,-~ 'Llj~ ~... __ .... ,"0'10 JIM. ,~-Y-IS UIl; , _ll ~i ~ h.'!', Ji!1I 1'llA!Ii_"I_IIii'~ .. ·iJ.
:JoiI(b.C§tl,
I ~l"'"

d\ebe~ •n;~dlnuu_dn e j m pUe-sh~ po.r :f:lQ.so~ros lDi'Srnm~ el de ef:io\r;9_j .y C'llea't:: ,' a, 'razoflil de :nue..~1irn, 'O;br.d I~, d~m~] t~;em~", ~;lrnbajar~mm ~ompMndl~~gos; -0 DQ I,Bi~Fl sab:i;do tenemos 'q,~e se }laJiie can d~ot,Qr 1 Pll1~i.t ~~em~, nu~Ua carne 't:n)l~a, -r _ Q' DO~:h"J[aliRfjs clftc'!ij...
I'

d\e~ arte :fuJfJilllfoCtP,a;m,comt!l1lza.t::i: , I ereemes, ya, es 'URa, fil!lerla; esperaeJ, ti(trof.)Q~,,pol~~ll!!Le' IC(Ji~te(ha es DU~II'a, J '~l~m.em,OSI dereta ,el, che de eKi~ti~laell an do ique~T3M'O$" ,';'I,Som.os, n :punado de hembres jOl;"enes,,CD([l, :fe con e~J:'~nil'~, u
,a,'Ea;ti,gar
i,

mos, .r,a es 'Una trtud, Y' C!'staJmos d isplll~


I· I

I~~ ;},Ilonumt' 'Ips

seminasj;

:n:C03ltdos
IitGS
~,I,

~n_

'~n '~sc.il!il~lj;uij;J' [lj

r-6tuJ~ ]iitef'mioiS~ p~mLli'f!'l"'eIiiDO:s IQiue sa nj


Cl]ili',om:n

'ba;g:o_ mil'i' 'S~Dl,08 de nl1lf!'stro Uenlp.")' y el rUmo del 'HlllFldu nos dam, m~, a.'u'ta~ p
or.

de'll

J"
,

iiI !ill ,caMuau,


• i;

.JI-IL_, .zI,til

,',
,

del arte
~-

• " ~II,I~ '~I =-'J ,.,Ii Olf"a, part,e~ \\'e[nii,mo~, iil, 1'ellrtnU:I'ClU· elJ V'~nJJajl'llkro mncel'to nl!nI!I'!IO~ ", basta'IIl;l;e' !nallum:nado Ide :f;ariseoSl ~, desfiglllmdo de '

caricaturas
'1Ii""""'''''''~ ,IH.,lI~~,~~~~.'
11"'0=>11:'

11mdie' la 'cua~,'IlIJcd'en hacer :F:iSlJlra '~Jtld()~ los d~en:ore5: todos lo~


--

SiD 'I;alento,~ euande

:nOI

~jj].Eamadflde' n,:an.:em: ,~lk;:H den-

:seoobBido~ :se:niria, pa'lra \r.erte'a:-ra ,,'131.:1 00, hi 'v,e'n,emJa~n~, 101 la·rgri!l de~siglo ,XX,I) si~m"pre q}u~~a, n'~da~,os @~n a ~

F.ilce~a,q~e ~eiQ,mo"f.lilemM
..
I ....

L-' ,~-,-'r·~-t~

'.~~IIII 'iIOC2IiU

&eJTJitiG\Q 3J1m:,UO, :~i' H' lOJ uti][ce; ~~Ja,dl~s,v,a]ori~F D~ 110,


te!r.ddos 'Lem't1{;O~i' :~a,p~'a
IJ~I~LII J1iii, ~ fU~ll, YJ . __ ~ I '!Ir.'.w! .ut.:l!J!1 ,,-,:~, M_ ~M.!..! .. ~

Ullin-OS'l,'·(r.I""
!(?,D;Q
. . ~I

,;o,;;'E~ m lIflf(J1 'DO' ad[nhe' defini.c]'onc.'sj IP~~;que ;IIUJCnld 1-\5 311e ~'U ~hu~ i' P'OFq,Yenunea es~" estacionari 0, 00"00 :~, tom_arle ell.per'"

Ifi~ ~ Ell ill nirg CO 1111 la, Itapa'i~d ! abarear 'liOO-=-'S, las '~1·- liil rd3:d_~ de 'los eep
mDtJIIl.~UJ~ ItBJy~'~'imo\S1! 1:~~~r~~Hii:OS,. :p:U:lJ6n,ofis, :0 n:i,MIC.rues~
, :.I I ~ j
,. ~ • ..'I' ~

=,1

II ~I,

_;<

lWf:UOO~,

'1i'rIi1-.ii:lil"."'"_·I··~!i"Ii '~" i"lI,_ al 'm~~fPiiflil!',_ ,.,.,n -, "!l.1'Qi,q';iill·;i'iio~, U"'iI N:~ ,GliU' . .:I\ii]jll :~.i!I!. ..'IIII:I:l' ton~,- comD U~ Il ,,1'-, ~ OleIN) Slil~'a 'Carlos, A'llrps:to 'Left.o" q]u~ y enes rep~~nlarf8;n~ 'para -, U'_..:II__' ' '-~1' .. '1!Ioi 'IitHluClIlt,la, ,POl~"~ ..I ;, , , · ~.','-',-II', Sam, ,mno-: ,1.1~lel_a'!f .' iu~Bl1i~t II_a IU.':;Oo-1SOCIi3_~1 •.' ,C ta
Id _, . _, . "'....:iiii'i;I~t 1Ii, ..... -.J'ii ~ i£lj,1f"i; ··~IMi~IJi~lIH;A.ri·U~U 'iI!!iII ill 1~'!11il a:Ml
1Il'i"i,"!jJ

soeial ha, sidiQ 'lulntiJftc,aoo,

~a ll~-

rcp~~lNos 'CS de ~a sugC1"n~lk". el ,ji!lSu '(UUurue. :pro'pGS,WI['O es sugen[r~ decid.o ',00,0 ron, el, :menO'F .n:u-, nllC'l'D de e~enu~.liuU\Sus'ilibles '~dc aJ'Ula .n;oo£"5id'ad de ,mel1Uf.JI"t'Il" d\e: p :13, iimag'erll duple y :ml~U:iple), 0' le~11iI s~'nt~si:s,,, que :~a, 001_ de' Ilrte~ el
'co;m,pJc:jO
11"I
ru

~L..i;~Ul~ ''l!'~d

"JI'I '11Ii'"d"ll' !I! ~f'=ii


'1'M,;J;;'m.,",";~ ,111IJl!!Ii.IIJII~

'til. dc~,~f;ils:trum emo,


IF,! ~

m as en

I" ' ==, ,d,I' " =, ,. .J] '''~.'~ JJI=;J ~I· .. - )" estell"])!, se iPlI!:UL],U2'.ca ,~' \~(JJl h),u-a~:as Ipo~'u!JiIIl~e_5 L aill e.:': as I e'=~"pl[ri[U a quien 00 dli rtl~' que en ] a m:a~eria bru'Ul y Uimi·o;

:~3J,SltvtJ cn(}fla de ,= : _!~Qi :M~Et,.-j'", OOlUrnillel~1l1entD ,nmelmi;r d\o,I:"',d.e'hlS 'lDlageD,e'5, de i. uene 1!II,ue en:renehret;~an, e ,pah;aje~ daDd£) ,nOIll'lrli"lC'~ een d~nulnc~a 'ilos liuerrM, "hasa :adl_a~ par Is ,-mlb~,c:ion Ide' de los 'CBudiUos'i' 3J f~tOf' Q,ue ,h:ab.t'a ';do cubriencfo d,@, '~meD.'~mOi
:a!pal~~fa en,

~'i,~ ,t'!iI'1ii]-,b'Q,'I'"'Il'I'i,_r. ~,JJJI;ll 'Ii.c~l.Jll -tli.t_.IIJ ~'U

IS'

u~

HJ rl'lll~~~ lJ.l~gU!M ,'I1iii"iiif:".~Si@irj:3- .... M.~IIiii:~. .. .

bil' :SOCiOiftlfiiUtlC:(}I
. ,~~

'Yta l~

su

'iii,""

,I__-nr, -- -~ _~,I1";;;'i, JP~-~-~-¥I:~


J

iifjji'i:iila~;if'1iI'r:3;'i"i ""
V.1~.II[I/~~'·I~]g

...ll .. l ~J

i'i"i'~ 'II~

1J~1

-,i;;'!~-:-'VII!rii"i,,:,II~ Ii""'']

~~'a~'~~'

I.II,.~, 1_ __ _

~ "-:

.:

el XlIX
_ I

_,

.,~ 'SiF'iiI!!~,~~a_lfJ~o~ .. Illn~l. mlal~'I tfiJl~~ .0 .~o~\d{:n~!,lid mcoos.~, '= '[~111 =_ todo 10 qllle Un u~tad() dense :!:!,u:eU,d-ocb:' a un 'i:n~eJetjto\. A, qliJe ~'I~'tl-ll 'bi~iho7.:j(I~ 's~b~ Ylill ~i'~nJ~) [iI~r~~n 'D'I.6~s, 'J'asccliilfl.encia 'q,u_ 'h:id:os 1-05m~Ult~ales,lle di'bujiQ d)e .~~~ :pomfpo~ ~ye- ~S d:iruf:t~a~,,, I ,A ~U~'f.en :rnn1=>h;i1i~ lUI ~ ill SQ~-~, 'ftQ'l~ eTICi~lve ffi'~~ro 'U n e'S t"adig,dl!; ,abill'l'~,. , ~
'I'

em :1~ ,[ibm, ,iii rtmtic;'a, '0, ,ii qlJe' l~ i()'bra,d~,~n~e;&e ~iiLIice' ~n, ,e]llespflril\U con ~a,fJ~CI1~~~,~d e1. :i'JJ1~fnru[ifU'D'b),~e mie,ga" q,UC: ~i,riue~urd. n~Udl_ad ~lbbill, ~'1i~e"s'1;i ,dii,clla: '.~l,~gen1: II .
·~I

"E'n res.umejl!lll,'

d:~u':a Ira ma~

::tU,,1,

porcion

c,o.t) ,()_:~t'I]xn:~:tdom

..

"SabeMDs AU' ] al fa:n e iII ,t r.adli~i6n h..llde .eln"8ll" :contra ~u;~s;g'tm~j Y p;a;_r;a, el cam ya 'ei,gri me una, de ems palab~, ,SiU ,,'as ta._1il ~~omSi: ""_,i'h'il ~iU;1VU'~I,1 ~~'llbs{Jtt:"C'umo ~'l!I~adijm~ hOD1-ados nos ,gusta 1t10nei" deif' ve;nl~ajaal e;nemjgo:; 3ic,eptre;it1ffi05l a, :priori que :mOl b3~~, na-Qa, n:U,&., ~'O" en III Sefl."ido, eKolastie~, ,d\el v, .. 3bl€J'~ ~m IUli, ,c-am.'b.i:o, y'q'wdn

,pupilas (1iScil.uras~ dell~de:z,,e~lJl'e.J1la, oum,e-n.Ul 'trirttrufall.'l>c', reml:i~, y ~i'r-]~,,011, cue. -t), casi an6:m:im,o~i '_I~Cretll'M,',iabl=~('oIet,ivQ dl:' 'CiI!llQJI.. 'Qll],[,er' pf\e;S'Q'"~U)"ns ,anh,e,los er6tiooi5 ,aSllm,e~ miJemii:~ms q,ue:su. 'i.m-, c Iba.'n'i:bl,e hUDU)rl" aso· i:~;iJjJo, ~r-n,,"ipoch1a, eOltel1d~r:s-' ,C,VEO ilUll_B.Of"" a~ f'
1m3,

Otm, postbl.iUdad. ~a de' l~:oapoe:s:ia care,e~arial ve,ndlri_ia, tam .. bi,'n desde pr.iJuoer' deee:mio, de nuest rD ;I~I'~O'"al ~modo':,!!Jf1ido.. : .ilJo:roso ,de Ra,carm,'ond e 01 a~,'im:m:w,(o die Jr\!'e ]10' Larn;'j,V;ll,;, Dete'l':i e1"Se ,en este 'lild_IfDO '\~,:aJld1rta,:la,,peD . ,co:n sus :, ,Ult(}'rfeilt' a,U)! d,e iui~'i 0-· De ~Or, se;l:li,~~'-iinc.luVrc:li:tdD a 've~e~ u.na e'x,p'l f.( ~'i:a i· tenci,'Qn d_; lu _, ,c'h_a:r- 'CJOD~~ra 'l:iralla ,ml recu.,per:ar I a, m,i enad..... 0 Ide os .,.',er-o 1.291, el 'Q. i:r ml;sma, ,esqJ,llern) adz.o cl'on c'on Ilia, qUle ,S'C' de Fi.n_ (rr-el[ne' s'o'L~dora,~
I~~

"

I'

de' ,.e,'£i~te,11'€;,i{J:
" ,~~. ,-,~ '-I~

iiBJ 1lI,[:!,
-i,'il

'P\oo~r ,q:ru1~h~,,e h~'n'\ '.


11:- ~

'~':S.'U

CUl'~'fPl'
'io2' ....

'P~1I'(li

mo
,~,

, --

tII!lJ:S, 1Ii.iI,C:5eIOS ,n1 ~!J,I!,

,Ii::l:'- iP:'Ii:Mii:"r'

nar!il, 'bl ~Balada del preSQ, ~'nsom~e'~de' :LeoMc'~o ,;" 'anf"nez y olgu .. ,
DOS, -de ,~,OS''lUej~':l~~

"1'1' ,~O~c~JI !I~Ui", ~n ~'S.ii,

111~niili'~ ,.. ;~FtI"iiii~!!:Jii';'I·'~ il!llu"I!l"!' ~iBl! ~"""'M'II, ~

~p

~'~ii::l,;j;iJ-n- i!il.. '~,Jlllt_c :H" ..

llqar:to'if. ha)~ mucha Qosa, '~'irgelAq,uc 13 lUI de-l soli llQ' 11, ~lllm"bmdJ-o ,3Ul1. ,iQueda ,em, p~e ~a,,pcisibUidad~l chajjO)zgo,!, a
se aIR,\-e'ra a
I£j,r-,iI;.., .... '-----" ........

Poe~lD-a~ ,AD *-'SI de:~

,~I:IlJ)!~BlaQ,oo

d,~BQ·roo ,de

.. --J\I~'mulla;m~ ~~os mtl 'd---" ,'.-, -, -:, h_iJUElS I· '. 'U~SC_- _ ~ lonefh .::_].oo tonos,. -.,.....;1 ". It,a's, ,..],., ..-- - --'-,--. t"' '- ..lI ~i::1 " - d- 11 - .. m)ID iCf~e.(iJS ~n La 'CitJlC2l£Ul .~e1l. SliellCH.l '0 ,_~~ gnl1o., iii,!,:I!I~V:_ I· ~ '" ~ ",f ...,. '(ll·S,~iI, .'1 "pwta ,Cle Lal nlaq,ILdlla ~(Wr don de e ~~UII"3 Ie] g&s aM! las eN,.pl~s;iones,
1-'Ii • ,- -, ~;Oi.1j
r-

,~I~~i.; :proble~s
i ' " ...

inl j jQ'

.J':.,,,;1i

deJ.

:,ms 'lambien.

,Sle

~l.bni'~ 'l!ema.ti"za,dQ I~ ~n

dec~dfi, de' los ''tei'llt~,,,,~uliilque en. ,ag:::llrnr~Jauto~5 ih:a.i1na, qrUi! 'oona'f:" ~n 'toot'() .I~in;~e:rp:-reme]r6n~,M~, 'q-~een el '~pe:lfj,od~~mo W~,~ ,e:-a de '''!lLoo !Ilob ,Phil~,LN'~ pensamo,s ,en ei, allilt,~'huJ'lf8Uesi5No. eo'ire trrn_e..

~,

nLUQO por una senslb~Ud3d cusi :rJ:il'fsd'CI ~xplicJtaU ern, "La mu'llli .. · '~,!Jjdes un ',.ef;:nplg·~'; '!!t,le\~oy dancWo se:n:ti,ao ,n U1l11l1JIlli!do ~~n se:n.t~dol ~'suefto b Vii.dacomo '~(]ta~idadpi~ute1ari3.l 81 Uni\i"efSo ,esmio~, ~i'o, ml)' el Vni ~re I'~' Y' en 'l::adu H ombre :tTlfiiw~nla .n~,piraJ ian ,a D r~~~' :_ ~ Los Ir~Ntos,ca.~is:i,le:miPfe exl ensos, de anehes '~remM en ,~osque a, \~ef:~" I-eS'l!lfUll~ NttUlld]fl. inilllOHelil{jll,.:n ~mlbo:'i' li'brM un :ilJlt;g 'niy:e~ de caJI~d3(t .~;,nClli.l~UIl~IO C"i1iIO$ Au,lll~l}ll k"O\Il"~Omi~it11Za, 3, ~nn~,lue;~~ 10mdo !("D. :sU 'l1u1ime( 'Ii'bro, ,/Lta pa...so's viv,~'e;\f\ft:es' ,( '~941(O!, poem'~ pub'U:cnd.os
J, !

I,ad~adai :ao teri~r~ 1;,0]'1. lbal~ja, d"~'LeruM: Que lllc~u)~e UllUl ' el amor:y 'Ia.,gue fin ,c'i\\il,espaillola." Iia ,f.ul,gu:stia. e~i S'E~f.ilcia~la, r~'\fOy ]1!1.,;.~6n m~,.'i(i.c~u~a,~ raclsmo, la :rn:ttOlb~za~,,~a.~ ,~n Iia :Ilm,ctj~a! "es .. ~fl .... peG'i al i2':lil'r'" ,3 C'o:m'~ ac'i.6n SU~ ~nu'los en des '~l!rdentes:.b~, f'll8CB!!, hUll e,l al[Ujm~, 0 de :hlL~lmUUdleL~'Le'bm!C:i.'6.1fidel m undo I(desde La'S :N.tU1'l'bliCS' d~ 11 "JdtJ~1 1 947') QL1~'Icv:nt ieW1~: 1;g;l!lnn!', },,~~tu~ a ~ 'befllis "ill o~,~ bi ~(~j ~l,..
~Ue.~IIOS elll
1

(~~19,401)~ C'~UlliQ l'Q~~ (J 9,51(0, ('i.')"lfl$. df!, f11ue.n'-"'~", tI~ ,de ~~:'~idrJ! fJO/Ju1tJ" ('~954),~ C~!;q'''n,a, Let1i:~ff (1'95'1), ~ e rres,
C~~:tlJ.1 de pQi,
L~

,cne~.-,I:iil rnUJi d~aJ~peHgm a:h:J:nl[c.!()I" 't'">"o:n:Slmcci;6tn de~ mmtuili;smo en ~uyu d~ i!C3.cio,:n ha ..erda el Im,as OOIlL~tru1~!! ~fll~-~. n~o~,n_lS '"' ,~ .. ,Run ,LI~ta]10i'e I 'mejO.l poeta: C~n~:t€) ,~r.iPQ:($ ,en e~;~a ,(le gl:n~"ti,t ru '~f,')1'
s= ~,

del 21~ m~.em'hnl' III af@jl~al de Wt!nrr~s "1' &uu.damentaJme,I'I'te :naJ)t ~\r.lwta,~, 'C1onmJbujnit a, esta ,f;a-cetta, 'COII1l su ,Citac,W!1' PlU'"(:J c.lQJ:1UQ'r por

orras
'~-.

:~ nm:bi~n Mal1l:uel Fie~i,pe'Ib~~l~le8

--t1IU1J!5'1 d~~lado veees a.

Idel, I S,_,

los oprlH1rd@5
• ..J._..:I

(~193')1~ CUJ):',3 quej.u, per'lo_ gU~mI, I', ~mpN,SLnuda de H

,reIJ:l~Ja.~U'wu", 'Voces

~-:ub',j (ironu O:"rl, pOO."do, d ~soli,'~~' :!"st,~nud!o ,~oIilA [c~i;~'o~spareierndt~,11as qu.e' :lhemru II]anulI,dol "voees ,i.:ds.adJas~' ,=ufH2ando ~.~titul,Q' de~ 'pn:II

a~:sadas,

m;~r ,rMKHnar~n' 1Ej]It1,que~:iiAnff!lQI Llrr,ilVll t~l,a,isl(jlda- e IIIM.-e ]:35 de n:eneraeione:s· 'y IO:Iil"L'~;S a,lo~ Inue! a,\'~, \\l' s:h~m',l]redubn:a'lh~amente~, ~ ... D ,I~-~~ ~,. iI~ 8e ~as ba adscri~ol, ,':ero (jon eno no hubwEra.-mo heebe :nd.;~.q!a.e eseamal'eiJiJf el [problem il ,de SUi eree t hra ma_qilil::did..add~nuo del
:JU'iOCe&l,

~Dmemuu:i stas ~' ~1 n pfeoct1pado POE c~asi'fiear a. 10'5, ~~n;t(}res, a Nil~~~ in.Qs enl algun3J, de su~ ,t:'asHlas. 'no ha KUmao 110m'~!5mocon, :Las poetas, IOni'eifi~;81l',pur ,S'J.i1. parte oon taJiDbl~;I:l,,de a]~u'na, ,tUanCilia :ioJT:leduc1 ibles ,a'~aetiquetilci'6tll. Ast. ni Enri,queuil Alvl!lo, ( ~8,6 ..'~.'g6ln

bistot.I,~o de b, ~jteta,tu.r-a'\"eliil,e:l:olanar~il2os'l31 'pas,icion ItXceftl.., incJ y rEl'Jn~a~fn~ntcccundariu, no:se de'oo'~,:~lagHdadi de 5U ~esfa s c ~:~f:iiO' :1 a ~ct UU.d de b!Wl a t..'1ill1.ca~q~e es al cabo ,qui.eD,,~trnctum ~tU~· ,fI'~; Iliibl'!O~~ h;~ndent~s, dentlf'rO de U'lil siSltem,{t If sl, ,ctlln, la'~,Qlrihucig.., nes ~ambi:t~nl po r momenJ~!l)S,hesit antes que hemes ,en:~()n~n.dD~ .1100s,

~rnisa del, V,all\e pM1i::'i'p6 ~ r~f11md.i«;iOr'Jl, ile ita ~~i~fl. E~to~, v:~ = 1lt.~11 ]'- ~F:~Uhl 'V~1'cdI~ d~'~'..~~-" t, ,'- _ _ ~L_i~" \~l".DA de .~ ~I',-"'", hli Agrn1iI;pa;Cidn Cu.~~urn!1 ~Fieme.niGai"em Ateo~ die b, ,~~~~J ,tl;dlu~f lnle~ri~n~; A._lIl~Dm iP;'~lil~~ _ '~l"~, gemi!AIJ .' ,b _rIU _~.ion.I~lll1u~1 Fe:mt'"

c~

"

oi~a. y ~.fd.~

~ID rner fri

C0f:[R~'

Vcm~~dhDQ'dL'!~-~j '

es,

G~~RVIaflNm

V,""lm!'ur;;w]S 1m lA ,~~:t

MmflMlli.~~

GRU~

rv~~~~A!Iii\il, ML SlCW,ft:'

,r~~".~

~fFl~

,A,nrrcl'@'1 'Luli sa del 'Va;Ue,! 'tilnil bifn Mula. Ca'~.:a,o~ ~]aoomn el paisa, .. ' j e, las do!],primeras de :ma'rneral. alga ,aOn, a ~a, de ~9, :g@~mchS\n d@'m ~ a'!V ".~ ,~,,;,iII!i; ~lIjILIJ.IUriI_Ilii' nl~.,... '.-',;i''!I.le:im . u~ '-'il.... ~-,n;' '--::~,'i~ :~- ~:~ lH_llv w ,__ ,,(iId...I,IlCI· Wii_ , 1~1, ~ '~<il; ,d'. ,_ Jm\r la ~o'liD:prome~edont, ImateriuUdud, '00 Iil 'q1llLeCmton, a, la, llu:ll1lrale",' , "I ,., - ~'" ,". -";11·,;-:,1,,,',:' za, pDF1_·'1 -" ,1O.temOCU:Ule~ .",' ,!la~ •. '~''',',~--.,.''-,' OO~:P(lll~ill,es, ,~nC::I,Usn exu.ale5 que es'~~l~ e S :.," .'!I-_-I-,--- .. ···-,· .. it:~·'Ii..J1-"., ccn eon cl1JaJ ,rrn~jo~JCfll1iii, ,~'~, IE'I c~nUj'as,r:e'j 'cm M"I1idwJ~, npn::'-'Ra~, Oi' h
n"V"!··r.i''''~j,iI''iIi ~::,.a,lYl_'-iML ~~.!Jl!lb S,UHI ,1iJi'l'~ ~,~iI'ji;1 Hl~ :~ ~ ,M , ..
I~I

,pub:lliit;:,ilS\! reeonstituci6n
.:iIJl"!l.oe IU'~I,I!
---

de pa[1IJdru,·~_f,iZl(ltlie:rdia -a, fidos, t,o:~em ..


V~'~li';::o ';:r;~ ......... '_:,JI!I;i.~
~'~~~ljij

~~ ~

'lIF'5Ii;oI-.".,."

,~,~'IUi311
~',

,,...·""'IIl....iiTlli"lir;'..iI ..... .c'_ '~~r-',!~'~bl:~'~U-Y~o!!


.•" '. -. - "- --UII'

~L

~_ii;t!li

~I

l~

•_

,PpD' ,s:~nnml:w.-Clfome~
-. -, '~''''

'"

~.\.;;..Ii=,,=

,Iiu~

't -.JI,"- . - ,.~: --" ias U.lrooC~Qfies\.


I~~.:~ ~~

;:>on

A-C,A

'FIo'!Ij,'!Ji'1II'!II"¥1I;

,!!!!"~~d~·II!r.'_YI!

Cl<A ~~

. ~~

..iI-""'-]a;,,-m ~g

-'-I~'-

'OQlas ~aiS:fOt'liugs!!'; !~li'd'eo'fQgias d;isl;im;~'as~'1!' J!,)i!'irO' ,.,..1;0; ,I_u,~-~,mlll '~!;:ili"-I_ O·c.~_'iil'16,~,..t,c~.d; 1~'~ jf>j;:'li!h.r-arIi50 .. LI......'~11iJi .. _'U __ ~ .. ~ ~ ,'iT'~'NJ!,a"nUjC!""';:d~ ~~I.:). IJlu.}·_ '_ ,
J,,~~.lIIl~. lRii !Il~I,'~.I!'.

se,;uadas a 'I\a II1lCSa


_..
\~Iil '1
I '. ~~

_,vuM, JOS \1U'f~;()~~l,

~!i.,.:l1

'I' --. " -,ll.·

;I:oI111'1'lI'n-' ~_,

-.

mm'bh!n~'~u, ilt'io:m,,, ,. ' _


1';i~~mt1!lm-~ II~II!.""'~ c__ ,~ ._ •

,ii ......

Ijt\JItJeII,

-4I,~

iI~1 Ill.il,

~['.a· ,~~

iIiIli"ir";";"ilI~'u~-'"lil"'iiI"Ii'~I~' "i"iI'i'U!§, 111, __ ~ _ .' ,"ytl_~. .~ ~:J.I'I~

~'III§I'rll"1~'T[I, III,L~~_~~ tU"'W,

IP.IFIiTili
1~~,L~,

~II ~-J

s'iem',re ~
l"l~I~!t!'~~W.

't" . ~'l!Usa ..Ii l"~ iI'l ,_<..... ·a.~!_;ara ]--r:IIl;- ~- ,,---.,",,'1rUt,_."aLJL~'~ ~ ,(;aJJ~,(JI~, ~'JiD no
J,'

m1i~ii'iI'.r"'fl:

e-,Ii"Dt-;;t'o!!Ji ,:;,1 l.}~1 ~~-: .. JIII.J ~l :...It"i:~n~'~~'1l' . lI1"~" .:-"-~~~

em i;tJltfliiW1l!eJnell~ev~sual~, \~,~,~es:uti i~,iva y ,o~['3tiv>a. pe:fO' ,I ~


~,[~~

.r-,~~~~ [b,~ l~~g_~ ~ 1m] ~;dI.n,


ft'!:ili~;e!'~l,;i:i.
.: '.
u

CtJiII'Iiili!.

.. ii.lIi

las

,flM....:__ 1~l_~;!IlI~

'L:!!lII'b!II .....jR)+,~,;.~ ,.A,~, 'lql~riNI@fl'~,


L111~'

,~oIDo,l..!llla!l'toji!1IJ · iR_jo~! tilE] rio""': es uWl CiO:m-.. ~a_llt~"~n 'alca'fio, q,ui'fl'~]0' ~pl:-c:~ta.~ ~to1 con I~I, C ~ 'nm1 OO'~ se ~ ~,,~= 'b~'--: ." ~.,-.,.-: .-,' f[lIl,_m.lI3.WI[1is, 19_1H'u'1~,~,~1I1. . !'~.o ~nc.;O "~'I ..~ ".-, ," ':,' Ijbt,;C~', ,_-1, L.'dlSH, ~~",11 V:"'~c~. " T'''d 0011, U!ni ifcl,Q!ilt re _ iIl.i"e de '~~,-J}lJelo,:m~l'r'~;,' en tuOOa, 13 :SQa.'JesenS!U!alIi~adde su Unea de
'r ' .,

'QUe. 'la, 11l1.~dm,a. on lo' h.t\mi.iedu y :(,f.n=jm,: Clm~jardDl", :m,1)lsgol' '~,e.n;a, e ~)r ~r;,lnil,br,ar~, "O."",)~ SiFl{t que~dilnd~ ULn. ya.so mj~1 a]hi,~, '[m ]~!n~uan , ..lL. ~,'II 'II ~£:~._ . .I II. . . - • _....11 ,," it""" OJ :SQ~ ~~tra~, :WOf' ,~a ltI:a,tun,u~~ p~~l1t1,1l~~u~Jia ,~xU;tO!_m~~,~~

.~I ... ,", . " .. "i..JI·,,,·, ., , ,.. .. ,~ , ~e' ,e.qUII'!iai ' ~];~ . _"', en-t re SU,I "IWua], ,J su I('ue~~. '. y 'il· ,11· ~Il\Cl as ,LOS,'~Je:me:J:1hOS 1IlaItura'I .'" (,., ,.~ .. c·) -, .,-,~ . ~.-. ,-~ -,ft'.-Ift ,.,.'. '. ~'b,_.]~,., ~" ,e;s, I!l.)i,ase ~otn,pa re ,lB, ,~hi IIm~ra. 00'\111, ~ --.,PL:U,U Y ~'I"'L.;I 1'0 Iltr.t.aSilliJ, e, lO' 10 ,~lure~J 0011 .." ·f' . . -'I ", .. ,.~;I .~~~: u\I,f:U. agua~ 1~1 .. i"la,~, O~ ;a~rre',,'. ~.-~ "."~,...II, uU\ ~, '", ,1l11I_aut,::I--a'j, ,'.cum~ ",;C" ,1!iIl~rr'Ill(U."""i' se lu!i' !,~J,Ui'"
i. ~.,.

A~···nc-,'rem 11..11- -eo-,·ta!iJ(~c:n r.~ . ~-'-- SI_~,~'Ima, un nco -" t -C-lllt:1 .1,!liJI'!Ie~~!Q!, .J' . __ ~.~

menes Inu~',O'~~ ,[l~n~~la 'D;~ m:li~rra QJi,viJ e:s~no1~ v 'b mJUJlld hJJ::M'oi'i~: , ~ il ,t.t dtJ :miufnl'go de: 'GewihMt &;UIO ];t- $e'i.a d'€!!IO~~mC!!t Uen':s'~ieen .IS~;., l ~e ,G~lJ'ltOS' de. In gU~"ll y la' 1M: " d'lstl'e'~mt!riCQ de H'GM:dHa~~nt.!
,!I!,~:.)i;il'

'1 .Ji~,,,,~, -', -, ,i,~, ,~" ,--, II. ,_'i;t, 0~Vh.!kUI!l,UO!! por cieree, que ra' 'il' 'I.;il U.eVI' ~-,_-, ,ne 'S~ I _.imea ,_ iemes '".-', esmmeti:l,u
~I'

Ifi"i_"m;~~ ,!I~""l!'

R~lf"ilI'irtf·",.Ji'."~,11 FlllII.~li _leU Il.d f~ n~IIi""~"I"":":·'!iJ;Ji:'rI'!i,ail!"~'~ ~9 JrJ~iII~I~, :~;.u'lflD,:I<JI;!;IILI!!I!iI!J<


,e ,.J'

U'!ijl'""'1usi,~-~n, IIl'IO'~ 'II 'c~ ,1Id'~'U "-i.


""'~ i

iIIO,'l:~ -

.,

11,i"'iiAIA! ,I, ~~t

..:I1 ...rrr-'~-I'· 'U(I.I:

- -,' "--, -.~-"'-.JI-. [-'11J)aa te~,ttfJ.]io:n ~([J. ue eno,

m'~

los :mi~,m'b[fOS 'i'llili,cia~es (b~'V!le=nes, f!Jerom ~La,fd Ol!iv,ansJ ." ~- ~-J1 -~ ~~,J'lRUeroa 1111Q;l'ii', '1In"'il''''!iI) M,~~, '10.,111-''''~ -III n.~---- ~,'Ii J.-.... m',.-. .......~~- " -.'..........JI::...., ;~,Jj,,~?~~ ,-.;;'~' ~,"" l¥.lC·-:_.e~'", ..d~J'~m~J\!· -~ ~ ~m!lNIiiI" '( ,I, 00~, 't Lu IS, fem3'n.d'fl!: ,;,'iV,BLn!Z (, ,I '~iU) I9.',S,2,~~ 9 ,(9,8 i,,. 0110 _ ,86 a (l'OO8~ 97S)i Pablo 'Rojas IGuani~a",'Fernando Ca'hri'ces (:l.IOSl,)~,en'.. J,
~,I~

." I '.

'. - ",' ~

['

," . - . '.

-I

r.

. -I 1'-

."..

,-

1-'

- ",. .

1-

1-',

-',

_,

-.

'",

_ ,- _

,1'-

If) l"rnc~ Anr~lu ~n ~m_as


I

Roj~, Jiminez (,'191 O),!, aseual Venegas, I, iIlB!rU!-o P (191 :1) ".' Vic£rn!e' Gerbasi 'I' 'i 9'~ 'I, 9fJ2')I, : ~osterio~entc Sie 9Jfqa~ ,]..
'-.o,1:'iIJ
II '''lUlill,

:tico, litJemri"~~ ~
DII

al ti,~uif.r ....'" ~Hiii'_


'1:Jfll("!ili,tn€1I;

-,

i'"

..

-. 'D ,lre;I,~,pe ,III'!i;J

'Itt,'!!"

:U·.. ~:l.~,_e~'~- -- - T'i' ", =;7V"",, ;;;.'11 ~~:''ii. "1ft!lTI'iii -'II ;1[i,ill,....... il~~1 """ilIU, '.... UIIi.'J, '!;"i!'~J _' "",~, ,r.'efI't';~, I!!.. ~'~ .\t '7'1iN'}1t ~.'O'WJ!l~~~ .. I -. 'M' ,". 1-' ':1 -,..I g~Ie..'i~....,I,gue,. eli·,A. ,. 'I' '~',ii;c-= - \,!Ii?' ,L'0·' ..,t ~~;;), "I .rn.q,lJIL.es- !l'"J.... iiWtl~ay, liiIliyn u'!!.rera :t tllfrii'~ tll{:'jjn;'''JI-)'~ - - - - ~:] - ~!!b
,.,...~.~,,,,,, ~Ji::, JI .....
1 1)"

si.flrr~entes~1' rmc-es~"~Par 1;3.via de la ma.rterjjal:dad ,e~-ltPOm~ sus de, ~ 'e"slremecedOl'e5 poe:1'lila'S, en POOIa, nlJoftlcaria AnlOJJ'La ~~ios, mn e
,~

~u a:nt~ri,ores", £111 ~JI


e~, ,~

mt"'~lM illla-5deos etoohe:m" :La, ~.Sm


II'

(:1914.) y Nil m,enes, Yarza 1(.1 '1,6


I~OIlimO
"

Lro~ 'u iin P,ndrr611 ,:JhfiIj vajhtl1l.~j-M, _ 'iII~mt~ :rnfllCJJu,y6 igruJailneD)\te c-Q!laJoo.ra(;ioR~s de
Uhic'hl
"

Mil como em3!:,liSU1S~ lliaj)l~ado.fil:S\!


i,

I lUI a!DlI,pwlOes,~,u"O

,e,sb:itlC.O~, ,en, n m I :s:r:na m~~~;I, en,


_it' ]"

,~~.lII'''d·

looira:ja'lha, roh;~,im'b~ die' dos.; y ,hstll 'b'e-~ ,g:en~io',Iil~.


PTiliililVlli'i1,if.Zia:m.as· ~,~JF'~: l"'Ir~,~~t.

'I!-I!8IiW!PQ Tierteftl, 'nliz,o:J],

q,ue

r-

,en'L ~-dl! ler.'l .....l~· I~~~':: '''''I'~ n~ti-'I"""'_ Imt~'j[!' 'iimiN'rlln"Q'If!Ii1i'Q; ,fll~ V~IlIIi~'7::U. ~lll U.~l '_ t'C'ljnst,~I'\',wut(j ~ai~d I~onoqu11o :5U nlM1:.i4jl, d,~' ,olliigt:I1lJ ltd n~m.tu,'C de: t~6rneS\i i~l~a. ai, semIna en q,u~' s _ :mUJTid'an, :De '11l1ElJJ'O' ,h~''] d~j''~: ,(I 9,]9
;i""ii"i'IlIIi'!l'~r<'iii";~ iii ~ ""_--v.lljlll'~ ~j II~III
!JI'!j'~

1..0 ifr' e Icomeno como, una ~:fnll'll~aJm..ilSi:QSa" leo, ~,93'1 ,Y' :I.'9'3""~
l~~ .. ~!Ill ill ',[f!!'-~'
.j'~

,'I

'liP

~-._I~!i"~i!.

_.

los q,w:eimi ~e:IiiI,~,IlDO ~_-,d~na:y l'_~ .. , en :prescn,m.'f 0, '\fi'emesJ com,Q' "un 'pUl'Uo die (:~n"flu~n~h~,"'l'~,,d que =ad~.~ ,~:j't:I!D1tall)am, '~n ,. - .. ·.:11· -.Iii.. -L· _1'11'D .~. :poe:l'as, ",,_eO:ufaj, y,a ,~l1:'(ua ~ue~m-e_" -'II Jl;;6JS:S 'G·'-- .-..dI11~- ,II' tlR-_:mr- ron :t1'!t~lJ_r!, O'lros Ique iemal1i~fesmmnfuntl\ame1lilta1me.I!l.teen.!~I:maJ.iOO.Id.v~~.
11'1 '--'~.-. - .. -.
'.1
r--,.~

,~ru;po ,Dlciiti ~ras 13 ,mucu1~,de!]dicbd,fn" G6me-Z. '~D dieie.bl"." de' 1 _." 5, '_ hi I!i F-u-~" na a m u'n(' ,d\emoc,mei.ia ,~"~l~ SeJ:"I n I~_.,1 aba ~~ n~ ~Ir.' I"1__ ~...y ~1'3'ba"'0Sii ~.t~ _~ _,.' "_ J _'_~~._._ ,sie,lDpre a~rosa eml e'~,palls: :s,e'lf~nfi'ifa'ba 1m ,dhre:rsos, campos, fa. '\iidla m:=clQ'fiid:: 'f'~~5 ··:~iales,,, ,: ,~re.aci6n de' ~re.de... . acioDe5 ,s:n_A)ie,a' o'b=-~
-'-J , , ._. _~ ~I

ma,Yo de ]~! ~I, c-iftu~ara so. rews tacOr.amhldnlJa.maa --:, 'Viemes,~ OO,I!J]O e1 !sWllti' ooiftJ/ritd ron tQ;ue p u\71 ICilJt(JR ~n:~m_5J,ro'105 , ,ajtno.s. 'B'~ :
~_~

'-. ' ,~D~ .

c;;;

.'ii-.

J'

'"'1.'~

CD'ega:; ,rlU'al.l~U',OjJJ eJl~l~, u

-"'~'"

c-~'Il.-"II.

~.~.,","

sUll O_,VW~ tOS ,af'


i

•..

~!'I '-,~,

madasJ epooahneJli'~e :por la es~Etica'~~ie:mhlta I(Ruge'le_sl y U"~£er:a,~ b'~ dvistas, ~mas ~Iolelatm CO:Sal~ 'P,'_lm~l1cs Yarta dc, ~m a'F1~(:i6,,~,
fememim~)"

,- .. _ " ~-apella~ limIP\~'"

marnem, f<!~o:iaF~ Q ~~~t-iOO'1 pu~s ,fupdfia ,aqaf DU!I1lerosM, IJI,~' :Iuencias, de I_asque e~ ,grupo I~~~' ,tamblen d'iw1ladoF en 10Caraea_5, "" d e! ,e:nt(lJnLO~:: iii ro:.:aD'b:~O$, ;W~m9,m.es: -= I'WU!e:~cllUl. ~ .• ' ~,iI 'R·';,;;,t... II,i 1:'if1OVlfOClam_a ,... :I,OS, ,~ .,,,,,,,,.~I'" - ':-1 iI.., t! ~ ,~!\iltOviU!I:S'ii "1' ,Il~, en, (;IIIJI,a 11rw.~' !lect~ fa :rlllt!J d' ~l "" '.' ~ sv:a 'I '.',~eli;leJl "..JJ,='l a ,ue, ~~a, ~,hiil~nloiHumibe'rh), D£afl: C:Ma,Il,!J.te,\i'\a~ ,(U;s~f'l;n,ilo die H',e~idegl:e.it,: :
,

cia'

'!Pif:a.-;t~-- (---Ii-,--"""~ D_a!./.l~e ~-," ~- .. '11,-' .-~ ~Ii~" II " =. =.' Ci!l~nl!jie Hlega,q;ue 'tel ,S;~wamo, . -'If'.' , e.IJ.,a:pol.1~ esC',B~ tie fIe V~em~5,a,]8 If'noo 'V\~ne:mJatno~ ,SUI. ". Dlismo, d!,e minRURa, 'UlD
~oiii!--J

r.. -

'.'~_'b"'_llii~
=

~ua:!IOII~"

'~_"'~Ir.I~:-'"'i"A-'~)

,II.i4U cli. ~allllil~n!l.\

--~

,-

WordS!i~'M}rth y Colerid,g~:, ell u' t fralf;smo yell !craeioni&mo,; 1,- IRe m,e~,"3,"

] ai,

poes:fa, ,a!n,g'losaJfina,~,

ae' W::_ilUa~1 lB'ta[lb,~' ;a 'aljj.Qt~ pai.sill.ndo,:~r

_1!!i.o!!

"f'i!liit'~~''''''' ,~,: lI'~~1Affl", ~ v Lii:'Ii ,I~_ U.UJLIIM!Ile'V~ ,_J.j' ,.1' ~''')'''nili'_J' ..... I ru'Un

~-_.jjj-' IFI!:!ll ~11

GEN,rtR.tel~t-t1!1'i M()~fl,~I,I'\\;~ ~R;U~ m:Nl)lf)}'it;'l~ MAU\ri'Fl~ r~ A'~tf~ruJ.:i()S: D£,~, ,A'J~f"', V£i\i':6Zf1lAJ~!Da ~1~11.u

~S

+!i~

~re' d.e rd:JarDitt ,ei:I~

Sub ~'Ipi. em, !jj{(~i!1IH'i.u~r:~da" i~I1IJ~

~,stlw.

~~,Sg S'i!l~~Wa

m t1rRkg.

ati! ~n 'II nll'fildu'1!i:'lt'hil- tim~' Ii.a ell Fl-e~i;n]i-Q ~ad~clIiI(lO 10 d'ia ;;mM... !ifL''t'n~,ItMI~IIIJ1jJMca~ 'Ln-\iUam,,~iiQ#lJ3:n;dtt_.af'lnA,jl

!!,;n:liiu:m·'
~il!ii~'

Il~rario

QBv/ElMCfa'ro.~ftii. iti~lM~Bl~ M :Il' PC')'SRi,UOC~~ ~li,

UPf}'E.Sl~ ~f£\'f2t1l!A tY'1i DS. Slf-;W'~


,3),

G~~':1OS., £~'llB~I!tS';. ._V[,PI:Em:)S T

~1

m~ i~,gi4t ~_~u~:hjon t.ur'be.~Ullo,Idli:fllilis~_W;Q~' ,d~' d e Nentd!a~Idi's,I[1-18L!1'IE,odloloti, ,o[ra, vez Ide' 'Ger\b85~,~ So'fla~RJt'~!l~~es., hi "~'~ontmdic~olia De ~'Ill,
bat_~Ha es t~d~,a"" Vremes~ "Co n,ltm diclt 0 r,ha, porri[l1e:, ,af/aRe ,e~desIde' den 'pDF ~a 1'Iie"_3rinlL3i, c~ash:a,;son entre sf' :mlllll,' di'feMlilites"",. m x ~', 'I '"J,=dl· • ~.d! • c- iLCUn-~... ClU;Ji'J, C~EliPil/C1WlU :n!IIl!nlatl~aen ,~OS !~,idi~t:ef:II1'o:s, .. ias, ,C!la
IR1'cIta~

:renO\i,aaams,. , 'c;ro

sea JllOf a,po .i,cj6n

Vi'em~es'0 bien po:r su pm,pi,o


~"II, -

d.e~amll]~o, 'poosia, 'venezolafrla, se e~pandi:O en esos ,aii,as,:Y' a.:pa~ Ia ICt,en:)'1} poe laS de glaD, Ica.'~e,Borla~. ,Lisc~IilO~ : i4lii ,ap3s:ton.afl~ :s,I!'-JD,pre '·,·--n--=- - ~n-~Iy_~,,~ ~iH'.t,,,,,,,1I1 i:ard<IIjIi'ii;;ili;_ I~,I..... Ii',..,. i'!il,,~:1L..·1~''':: iii' ~'Ij'II."..'II'I'~'''li' ""!:i'lj', ~~li'\9t'fri,~;jii; \fij;Pim~s p.eI"OI :::n'~~!<~ili"'~ ~~,I'~hrir~~'~!!j.""!, !I~~_ Y !!!,,,,","~~_y 1IiJt",", __
, :. ::_ - - -c .. 'IiO.'I,!I! '!i!' , __

cmeuenta no ~a;OOipto'f.'dJl", ~ierndo rnl1~b"Ol GDBaf~{'~tBmp!)'or y ,ha~ieiBJ1lo fund~do' en l,9l8, l®J, i_.p()rt;anb~' R'~$'M ,N\tjf;iiQ,n'(J;l,d~
Cn1:'~,U'f(~'. oobm 'L,"_m;bu!fi ~I! 'sa_reo~.lc:g;:
Ilm:s.niJUItft.
'., - - - r-'
-.

II!II

rufid~ftl la !pm!runwdad con Ia pedanJl~ria., "":'. em,ci(](uiQ], bt, pa~ahm


i·,

'loy algu n 0-51 poeto;s ('~mi'"


eJ IlU)lhJ!uO 'd,-'II (j, '1· ~ . e'iIi .n~_
. ":'~'-." "';, .. -

,~tros ms,g,O~:: Mpro,posici6n de UD, 'Iengu~je ,~~' . _'l1a ,~J(p:-;~sjj6n de ,d~ ,rofuR~ - ,'ilI1t~ri(Jridad de vigil i'~" de acepfa;e-ioll .' la, 3Jlgtlls,tia, C--O~~ .L'rn 'I..'''''''''t" "" alI~ ~~ romta de t~endell'lcm,~j:" surnec1iia.:Citon d~l 1~~_~ r·' .- - -""
'm'jiiiFiI,Il"~ ~~~~ l.Hlb:l!V"-~j'~l~~~~~ •
I_

-.b~

__

_., ,. t

...

..,

...

•.

.•..

_.

i!! . -'

se:n;dmreD~altsmo "
~,.'Il;ada, Il'noooote

d·-I' ,,¥ ~n.-~,IiiiI'qlLliC;;: h-'-_Q!f:1ii ',. _'0


"-Ii" 1'-'II

.~

em[.!!Odli~'.iliuQ'

.1... -;- iii ·'I~I~ ._i,

. -1-' I

~I,-..!'"

]i_iii,"

.P,3m,:111{)'p8JJr-eC$T njuma Ill:lJi~~s, su'b'I~arll"O'", def:ilii'liva'iner];~e' Icontra se k't lu " a, ~Ft) ~~ ~'U~I~~"i!Ua Sa~;m·uo~ '~_'~~~~tdp, les Iqued6 mill)' t"".,)

~. J~' ..'.."'"-" ~6'J ~'"

d-I"·A '~II c ..11_·'·" .A',.' • II. ~ ~e:r,a '. a~,~ • 1 n llU."@J:l:I[ICI' le,Dy@ CJill, ,~a, rumw ,31nh'!!.!f,ler.rtU nues~_m' lei;,~;~ !ita, JiDO
a, r.,

, :~:,~li1l]:et-~~m'o '~~Q'U~mo: en. '~omo ,~tos, d@s 'RprOCh~, 'm~~'" ~ 3 lros se ,a_~~l!I;lb],i1_r~i{~ ataqll.u~N,;,,~ ~laure:c:ka-' )' d~~!)l_a~q;uJ_Lnt;~ les

en, 'sumiE!!i,., Iqu;-:; de s'oordaiban e) p~~L~tentc d is.curm ~6ai Con, I!!UO~ ~O~, preci:sa.ba, de h ech 0, e1 mm~~ a,port,e de Viemes ,Q la ~bi~ 'y~~ro~ lanaI" sln all,e:jars~'dc' ~o'eSCrllto alSu'nos :mil'mbms d~l ,~ru~'" ii;..... ' " ...it;lGn·i'"",;o:!i;1f----" ""~LI!!"'~~' 10 ,Due ,~ ,~n 'I ~,"iI!H: _ "1_ ,",Sit, iD:~'f.=ae~ ']".',- :.- '----."" '1II:::"~'(j'ii'ilil;U~"" ,....,~,~ i.I, 0,.' ·"-._I,\i',a~1 ,1", !BI... ,~1bM

I'DS,:in,wediie

,(t~l paJsaj]gmw. 10110 de una, e~pr.esi'vii.,d aerentes lo.nhi4D0.5'I' ir.mcioDaile~jo surreales

rmr

'I!O'-l!!,I!I,!!IU

I!;,;~JloB,,",,"~

~I~~,

IInS :Iiea~t; hjnun:o~,

~etras pasa ,!idlband!o Y' saeu ':ll!ndolo 'tMO' '~a :nlch~ su~U_sla: ,.,: tl~ac.i~njls ta, Los, '~i,icjos.,m,ioo~~t;s p~allllud,(}S,,par 10.t Ri,die.i6m", tEl, bueD' ,.-1' . -_ .~~., '. h" ~11. ,_" ~l_ ~[TU m~~, a-I ]p'.am tw~ esa mt, .3." ,y. ,espe,f,an en, SUet:llC!lO'~, paCI.e1!ilCla Jla bora, ,~n que de nntn'"-o H hElga ]a 1~3Jma,.y - ~'l'eS:t-=b!lv1~a 11 uno a :imperii[J' de la, liaizdl1, ,jf el ar'erJi,)~"r7,;Y' IUD poeta Iiisociaj,Oi' ,oo,mo, ~'_,]p~ .. ",--'·'L.:~ '0 0/tClOO ~~. :''a qu~1i' en 1l',W'1,f I~J' eSCf'ib!lu UJl 'L,-- . - ..4 ....~-'.'- ft@'.SJlQ.n:s" ali '. nhLmO'IIIIi' ·l!~n ,grupo Vi@mH'''',~, -I'OO~tdo ~n ,s'in{onla:s ro~,fQ's'"",~ d\edid:ndole '~eT~
,~H::I_'l!o_~~"J'IjjpI.l 'I.t _ ..•. 1 I· ... '._. 1' ....• __ .• I , __ p_l .... __ '!11I I ."I_.l

eJ pcare ]Iamoia, (~,S6 lie ,e:~campo' d,~~ ,Dueltms


npi1:S
.'-

esta poem~,tica, buru~h='sus :ra lces en Ia angus;fa., 'dnb~~, n~ta! cas;i" eue ~;.I~' ..,. .... ;j~'i'iii!l!"~'l~~-jlil;'if--'I~ ~""i~iQ~_a't.,.~1 mJe-nU"-~,nU~ Ubri,ch, L:o~ ~u rJJ~~!J ;~~ 1(~lme:n'ttaris~ar~gular en las, pigi:nas, '~e la, :Iie\~i ta Vb:me!l,j ,de;Ehd:a el s
J ~Ur''':;

m~s consjdemr' glldbalmente :ta prime.ir:a IIl'OJl'tjca, v,iem:iJ_sta~:


~~[o!!Ii
~--;Ull!lli3.L

Ii!

,bda
~

[~I!t~ OT]l!

~-~M;IIP-_~_

,Ii

'~~__

p,"

~'s'i'n, 'U';ti~ MIIU:idn


,_

c:cnnuflil do'b~a'l:l sU:S.·


,0 ..

'c\\'v·~adude flo res ~ d .


!t'. __' .. _ J' ..
,

-.. J- ..

'1_

,T_

.j ...... ,.,._

'" ".. ,

;"..

'0; ..

~"']-

--

.'~'

;I!\.jJ

I-

~lml

.-

sun:ea1isml) del g-nFl)' ~c,(]imo' un, lteorrromanth;ismQI :~mbu~,dol dle iDtFoversl6n menrr~6li;t.D~N30c:ru6n ~O:Rtra, 101 cbllridad. y gr-acta\1 ya, \\f'ac Lad a,,d!e vbia ..del mJode~smo~" enum~do len :1,140'lb que sus '.~@'mlbrm t~DJ[a_n en c,nmDn: '~at])uenaa'bunmunei'a d~boRiante de pW:ahrai5~ im~e:[jJjes~, me;l_f'r.~:HUS~ ,a:pDry,ad)a,~f'fliI~~a eq~Dd~, per la ~DdJ(d~del ri'tmo' liib~~ ,Iquet ,cmpulie 'hac~i 10 subJ hlle y nUll,)~, " 'I" a

~I

,- _- ,-ie' ~ ,oO'l1creoo; aaemas, ~ IJir.l~!t'm d n~, ~n8~~l!!la,~ ll~~l~a;: Y',~:-' I .Ji..t..., .' ,huida d 10 ~a, I - re ""
'h-I y .dI-.· 11- -.-A:_"", L· ,=:1'11.1.:_-=,0 ,e OCJIlIU~i'l~.e Irtnil\:!Jj .. 'L~~ - nl '.. e~pn.'Slvnl ulen ~JO ~_~-- - --.,'A
'l'j,~e]la!rsG e;m !Il.=d]ia~,,~~'
I

90s,~"a_tInc, a
;c .• '

lUi eVil'

efe ~us m i~mllmB pmej paJes.


IF''!!''!''

..."'iIi' P~'L[r;: ·'-. __ q---'-': .. __ , U ",'.' .. ~~

.Juan, :LisclnQ~ ~leill'rimndoIClOn, U~rich ' ~t,· en :se l"el:~ !I.DB~I ,3, Oi...[pOtaSdl V "'. ,i' 'iIi,ft,'. , .. ~~I,.,es: on en:us~. 'D' 'blro'ladas, d~'~ 'hlCon~C;[ml,Ee, asociaci,Qn~s, daap3cibles, ,e :inotnu,." pre:f:llSUJ]es. ,abe:li1;u'r,tJ III aer:a cQnltem"plDci~nes, hl~e1Iectuales,0 arlit:P~F' ePt,onces~
-

I .~. ,LA;;-V'

'IICIi,It 7

hlCtUSO

I";"~

't

F"':""""""

.. ,."']

iii

- ',~n.An,

'.".

--.ii'~';ii'I>,.<tl ."iIOl!!iP; ,,..

lu.;r~1!1

ron h):8 libros ' aWl11le;ric.anb~,t'M;~' Vie:m~, 1('s~i3'ladamentue Mi' ,pa,,,,, .de, ,,j'~; ~~ mun.)J~, ,d_"'" be :F~~la V u~ ~''''''';~''''''''·II.'~'ic.' ,;(i,~,~~ U;'-~ __
~"H:U;iil~'U;";r.'iM,';,jj; !I;;;~IIl, lBo"rll~lf1LJ1~..r'·~"~It;.; I.AlJ!, U~,li~
I!

Ii. af,lJU11l,OS

c.1:11i~Gsj! (ijj)mo'l'oon
,C[!!'!Il,

,MO!nue~ Gon_M]e~l~!l'~ priv~legla,...,


otfOs h an ...
!L! ._. -

~~II~

,~I:lt;iiHri!'1Ii __ -~~~!1!2-

,cio:nale.s a,mtnl5a'!i,

0 ~ib1it-mc:la'iil pIiQb~emll:~lc8Sde;1 ~er' ~lf:I.


1

real':dad

[I'.t~ ~ifln~",if"_",,J'ofIi '~~:KJ.1YIll ~I~AU-~~ 'if".iiClitS'ilC'Hoi'lIi'c.l,i;li' ~~r!-'~ ,11',,1.1!~~~]! U~i

U-C':... -" __ .-li! . ' ere[Ua \,

di~utdo I a :nil~luro -.F' _


-_. ._-

!I¥.ii

_. ~

~...

d~'e:sCaS!a, bondura, pero

'no, paJfI~cf n fUos6fiQu, '11' h .sta 'lBel ~ftsieas-,. de-.squi~irafmjl!n~O'de {;1lJL~,q,u~ier'on"d~,fI1, :~, 6gi~o. J,am_a:s, ,~l1ft'es'l ~Iia~ ~ .'_a,¥en:e;m!J.a:oo bania, ' ~ idlO' ~cudllida e rii SU~ i,;,p _fc~s;~-l! Cill,:S\l 'rranla~n IIfHJ -. U m4 'tll)1 ruemll1
'I~~ QlIiFIII~,~'ii'i""'~1iI.1\iQ'm~fi~l:n't-_ :i!;;l".;:o, '"'" ~1.j_I =~L~~l'j'~r.=~' ~ I" ,~~~, ~tll ~ 'il't1iJ'~~II"if"n"iL,~IIfIi, i]i ,.,~,g;'''(l;.,.,.!iiil'li;DiiI!io_~, ''!iiI' ,it_'8!I;[l--i~'Ij1Ii1 , II Il~~RIJ I I . ,Ilil! 1Iir.~!!Illl !Ir. ~~~ liLIIl~Llm~.~ 1lr.~..JI! _j~r I~ 11I::.1iUI~~~lll
'Ie~ la~

!qj,U'C' ~OJJ nUJlada..9

en

OIl

!eng!Jl3lj)e tan iftkt~_~, ..

'~fi,e.m_i.sta,,co,:nsiderindoJa. u_na coosecu@l1cia, ~'QulwiIillci6nP ~ s,iJ~' Iquier~ d~' In,supu£st~, ,m;mguardia de 21,!, en ~o que 'eoinc~den JoSiE
~i

~NO

llil_n~ Nt.6I~:~Q'i'e~m,l') :a~O-Ill~a~~ s'i}~mp['Ja:'

~orn, I!l}j,m~lm iIe-JltM

J!!!i\l"u,f~rn~~i'6n :1ii',,~'£-oh~:,[,\te~rU'm wjjr,e~~~~ y "\V~IJ~l~' ,·~t!£Ufi1'" Imt~, 'II Libl:'1~ • ('][i, \\iIV,"-"j '~

" unda-~~, ~1iIge;n-hlM~oo~. '~1!M.2).


,I

fca~:; MMt~,~;T~b. ~~!nW) mdt'-PB!dt "'til' (I[_a; ~. ~;


'~'M!§'.,

,~r,;~r~

,ti~~, ~j~id~

fflli1f.~I~tf riiP"iit1t~, OlL

: ~mflIJ~ti,l!~_idm.

'\,'a,n(guardJsw, :re,ll~reselll ~ada par 1108UJtJtus,hricialas, de los ,(dnnochi'~~~s 'OhltO S,Uw, LJurusOaiiin~o :y --aihll no, m'iembro de Viem,es- :Roj~, Gna:r:;d.ia~, m(ts el wi.em~st~1 L'LUS IF:em a ado, ill~~z" 'En ]I~ o'bm de esm!e llnlltJinil!fJ. 'al)1'tJ, 'illmlX~llt~ mei~ Jlill d!c..~f8ca.dO'
III u;a ,se:gu~nda e lapa
'ill • $~ .ilL..ls~~:n:o'~ en w ee ,~':~' III=,~

Ran16n Med i'na ,J Pedt~. D'[az ,Scdas,," POI'su pa11r: 'en] a. \ll_ria'S veees cllada prfipue~la, de: ~1!)e~~··oobiaci6n :lear~riz Gonl'lez~habla de de

de Que. :116-- esta mesa -elernes- paS3n idcol(_~s, ,d[sUntas .. Dicha


:S~, - _._

jiI.P,e rso:n_ulm I:D 'I e.' qUN.rre,IDos:. adva'1irqu-- fm esta mes~ -\Jruemes-"',.,!II , iI nemos lrompa_n~U{)\, y tl-ompart~n:'e'moo"..e ]-, 'pan. y e!11 'vWi(')\;, 1.iii a pesar iL~~'m1Y'
L

en.

lti~[WSil"

ir'"

~-=

,"

d~

]a lIiiIUit~"a ,ptH;~S~~ \~~n~l::Ql~_n_alt. ~ nn,"~f:i nul@_s


C;rul~'reo.ta,~n
ill ' ~'a~Cl;;;'st~''ill' ~' 'Iv!r;ttrllt1'~
JI.

'![,i!'::'~II"" ~I 'vc"\i'~!I!lJ!ma, "Varl"go8liS ell~ '\-1'el'ua d -cnJ c-om.iernz:o,


r'

~Oja1J', ,est~ Vim1JfcS sea Is v b~l'a. de~l1ni'Uv'il, el ,gr'dln ,(~po8D -:ra, d Ultfn'(~h;D hacia 'I~'ooft~'i'nep'tri~Id~':to 'VI ~n~zo:la1l1(J.
-----~I •

,s;h. trn:sceElldeilCi~~ ----- -------.

O£ 'h -s tn:d nL1 y ~Q.. ..

AJfi _- _,
nt'i;"'~I~"5 ,r :1-"- U..

-_ '~. clueu_ ~-It: '_,


"..'iL.,,,,_l'!l~! .~~

'In.ien ~S ,d~'I'os :
~lllj

AooQ.ue d)_omi;li1tt~mrn; su llmmeofiJll:O las aln-~~fj]iO-gf!~,j en ocU!~dQ


~1~~~u_lrwJ'-'!!
':I-~-~I:jIi'!ia."""'jIjI~ .....

los .l~~!lMal 1~''''Ii:!'

u_.

~fr

'""111!IifV~ ..:jli""" ,iO!!l1-~1'!Jii.l ~YJlli~IUU~ ~uJJl~

l~~_

-.!II1-·",aM;;:;_a .

jl -'f ...

',_;y-~ I~~g 1""..-1Ll' .... ~IiI"",~

rr

(N,

~~,b"F 'Ii-t':'
'~lll

,""

ri

II

't1rlii''1IJ'!jJii:"!I; U ~WJ.1· ~

'I n:~n,'rli '~'l~::r ~

""'\:~:em~" CcS d'!ltiii~,~is~m d~ IlGpOSO', A'I1l,ljguan'H]t~te,j

aml'ela(;i6n ,de'~ 0.0 ~,lP'tru:m,o cuando se l(th:~ja,b.afIIJdescansar .111'8, Wl1a8 .•, H:o:y\. dfa del: RllITrl O~ de '~a Pl'i~il prcwm ur.~,,. a f{in "-=8" 'L~taJ" '~i i'QS, pal"a, e_ sa'bado s ese si;ioodo,~ mar.taDil~euando y,a estemes tr;aoqlliJ os y IOEr05; '~~llgan ,,1juj~iol d~ n1.1l~SLroS aesos, ~iViema es un grupa sin, Umitaej,(uJes. 'J' 1e3 esta, .d~iemes'"""·una
l

renta ';r de, '~O~ clll00eni:a. ~J1)S ai~el1, !hoy.' '!l:O:F:fl,O rglo'balme1ftll1ie ~;pla~,mF' ,dosl e~t~1 la ~UMI'aliil~i a d:~l'l!tmbl~nte d VieIfOO-S, y ]la \~~g~r.'Osal lcomba'tl.\ud de 'Ia ,ge~i6n. d\e~1601~ ~]1!.\r6rnd~ ad\emis media do;JI ! rena ere all!Ml~i' (;'lj -, ,1!fJ 'que :D~S, eli.za1ti'amM al, ot:roll~t~nlO~ , lEn. IIa ~~ se m,aLnifiest.an 'poet~ y t'eodencias :p[le\~iOS0, aje'=,
Co -

:nos a ,la, ads<:iIii,pci6n. generacional o!ld_eJ (J "del 42-~'., ~.sli ~ntre 4W~ o il,ms el, M.3 n -,~dR;(n.illigl,lC:l C'thde<n~!i ('11'9'1, de 'TarM'oor (~~ 2:) '938)~ dJ~di~d,g, :pur e.nttcfio, ,a, 111. _poesia negrisra; Heeter !(tod,r:f1iguez
,I

rc\d,~IijJI:a~ ..__ ,exmJn~.. ~-~ - ~"- . - - __ fiiru~ - -~v'!'!;_ , Q<~e:$"a~


-lJi

y-:-" _'.

,flble~se ~
!J'_ .. -'_

1t!:IO;II'lWiIfD~' ~_~_'_..

'·fjjiUli(:se ,eDC1!Iefll'kmD'V.1"
~_.,._ - _I ' -_-_ .,1_ •

se ~nWCFJ

_ra!'nl las,~ice'~enc'i~ de du.~ 8Te~fi~mc·~ofi~S. iP'()1"q!l'te

diu,olms,
5Q~'\;~mo~
.II'J.

p3~,
1,_

iln~i~too" ~,~Jda~~f3i:pJaQtearr' ~~
.Ih'l-,. Q,,(,' .~I~ ," ue
con
po!t"'
~.,

if!i'~~,

jfiaci~onC'S~'nt)sQlro\S~ que ~CntTfo1iIOS 'priisa,


- .....

sal'tr del,~to ]ad~fOr"~


-~... ,~~

,pl]eit,o '_ e ~llas gene


DJ:1J.ltlt!La~,
'III'

rou~Ulr~
...
-" pem

VillaJobtJS (~9' ~I~1' :prnrllon,gp.ndo el I'la,~i:~i l~nTIl, ' )' s,mg la:g-,tllt3Jf ( 1-943); " nil Meroede<s. :P.hie·z (''19 m. O')~C8Jpa:l; de if desde el c~Mic{smt):paistijii'stwoo de CicIo dC~RUlm,badl{: 'I 'S,3) 'ha~ta, 'I~I recjlQ, ~ri[ti ca. social, de ,M~;~~o~
I~

mbl~1 i'fffi_mro l( 1.9110).",Pero,~ sebre


l

inlt1fti,S(l~lld.:nt:e~ hiic~m{}~, ~~~rulpg'·' un -viernes- irotervelntOl"de la,enltl!lt~,

~J, PiroUI~~,

nitlal,

,.-

'"'I,

,tpe!l!la,
.

=\lu;:,m;es-.-

'ti~1)n:uede Juan U_sc:a:no (:19']1 5 lie!'

'Iodo" se hil ~ci.c


SiD

I a 'i ra,yec[o(r.i'i)J,mul-

IQu~ ~

irl~1 ~i-GQl
~
)1'.0

la,=:Ril".$<ii~~

..

IDS..vie!I]:4~ool,

Tvcl~, :~~ difooc~ones"


I[ .(;Acaoo

~od,OSi

las; normas

de m ws,eo'mpa'ffle:ros ?)I,

Jos '''~fe~,os~ .-bd_-~ las f'f_H-uIa.s-,

dUl!(lu uno d;e I~ ~1 'il:!) '~"\MlelJJ'~aIilOS m's ii m,:poo,na!lltes., .AjITIriimadQ'F~ PO'l' eg~~Ju.:e:Sli' de l'o§ ef:'meros, gru,POS ,.resenre" Sum~,(am bes de ~'94f4)1 di~~or d~~ ~' ih;lflu)~~n,d~, ,s~imo '~;P,iJJ'~'~ te~ri rJ~' del diario ,S Ma_v~'fJ'n6_1 de '1.94:3a '-, 50~,J 'i seano U 9
desborda sucesivas
IdB ~

H~mosl QO'm'p~'Ii1~do mu,clh~~ inJlbas;,'pCitrquye' ,arpreit~~mo~ a 'Iocar las ~;:n_te;nas (h~'loa ,moche, No~ irepa__n;i:n:u.~", sim, e.giO·f~moo,~ luna., EsLa,ii Ja '!'noS ;p~J adeafido lit m,eugr~:f[i) de'l 'Ctnl't i~m~'t~ 'COfil 'Ufllt, poo,t:msi mI-Q; uesim ~sia, e~'~~Gv~taIDle,
~'I_

los ,000K:OS ,gI111pai[es. l' genf'rac'~onaJes ms.f. lomo adop'ta. ( pDith:M! qm i1As mID Ila_s.S!l}~OS ~!l}mstan t,es, de'll e roti.smo" Icierut:Ifie'held:i'a,,a;poca'fiptica", una bllsquedla o~u~~6g1'C'.a, m ~ pregf:looa
_-,- - i;~:-~ -,~, fJ' . II 'oomo ,r~- - - - - ~,..t - ,OO'u(\!~~lTU'S[I, 1 IT._,,· -,~C~luU 0 ,fuspan:l.za:nll!e l(Ju.e illguli1,OS poe.. ta:s de 'Vi,em~lf 'eft '~Q~ 'mi~!ilmos.ados!!, ~cu,mero~ ia ] a~ lO.ll"HU1S el'~i~ Clo:mo :s:i, dJ.e:rn.n ~~-c~,o\ne::~ ~ulmas de su nlJ iin~~~6n'~ 'Gerba~i ~Olll '_~:~~~~:~), ~qu~,'res-ue~ala ~!,s(a, :~'istita,~~aiol~, ~'=- ~:fad ~f[ ~ _e_~ I O,ln~,aire~, P,lgu-e-roa.i' :SODN ~odo <'OBI,Ubm ,fUl~l't-ero d't!.lfU sd~ms (.~ 1942t !ibm 5eg~~'MJ:a,de' /;s';S' sd'ti'rll~ (1,'946), r ,'£i1},r.(;) l'e~'er:o' d~ I;QS ,sdliFa~~
1"1' l!' '~~j'
I'

terismo m~'l,el tonQ' 'pnsi'onll,de' 5\1 ohm 1~t1,iem~' . No deb~ ol\-rida:rse'~ :an1ies de Icoilsiu!elmr UJlil Ic'OrnjU DtO futulado,
i,

~~ ,t::!ud!ld d!,,·)IOpl:a.datb, ~l,~-v,~Bmi~iilti!illt d~rn~~tnll, ~,l!xF'_ri~Mi~, d:e L~ sn1iX1~d,)j'd~·


~I~

:!]~n. SIlJII ~Jt~~'~!JJ]a~,.,.

~be

ILJt!I~~iiiOO: '~Il'I'S '~m:.l1. ''',En

,p~

}1' 'v~mos~

,a_~reoc' yal

I~

iIiliOO'J!llU'~ic~WH~,Il~lt.M.tl-.jbiJ' mb q,uC' 1.•.'dDiOO 'SU~', L'lliI-'i~'P-G:r:l1iiuldQ' l.'i;;~~Z; 'm~~ A ~~r~ Ir~;;II~ ild~ ~II pa_~Ql' ~~Inl) IptiJil:i~~~~t1',Uil" ~_~~ 'i!!~I~ib:mdD-'

lili~ribei&mR!!l de'~
-~ -~

~~oo

OOAaa~n~~f~lI~ dtl, iJlv,~F:"d:~' debell ;~~~ ~!tI~1


t~~
..

'm~mj~
j'

~s:~~iaJ
'.di'

~~"':ai.Jt~l!!rtk;.aJ(;umiiiilttra_~Cfik~";, DIm'S!
~

'~~\~~~lhl!1.tli" ,M'.erida".: 'llJl~hie~i~


~,~ _.!I'

de lLIl)S,,4~~. ru9'il"_', L U} y ~ G:ihri'd Jlm~ ntnln rfahl'kl,ii;;_,p:J'fI' rnif ·I~"" 's.uA~!•• j~V'!~~'lrft,,~d'e'At1!;'aJ~l--'~~a-! R'iRI!:! . ~ a", ~9M4}.,!I1:1l_ IL in. _. 'II n' ,:c-li' __,JiII !F",_ -I oJ ' ,~ ,1i~Jl:t" td~',~: ptlMiil_:f}r~: ,~t;r1.'i& ~.rnG'iCas'!: '~:nI,'!,;'e-n~OJ ~llI!lI'flllI u.c' vme.zuela, I'~I,
',j."O

eillll ',,'y,~__:

--,

~ :i<ij,i;i\ '"

~.r.e'r.-wI1Ul~..

l;f- --- - _.~

i'

n,~,.,~1I'1.t~l;!'1;!.I~'t: ,~"'tm.~I!il$

,fr_'

it"~

,Ii'i

f'Li.!!!iSl:F~Jn:md;0 AI ~""
iI' e ~ ~jl:i.5~Ji~' __ -..... .1...
I~

,=-,,~~,-,

,en 1~p;L
'~Ve-r IlntllestGuios ~mo
{;'f~I'~ ~~-~'l~~g~'lil~,

r!l U~e'~lU~.

,M ;nne!! ptltfo:lSil~ '1,~t'~'\9!1iU:;~~Carncas: ~


A:~,~ fl'tf 1(i!I;r.t'.;~~~&L\Ph:

~de

J~ 13m_I Me~_m:.t~· r.I;Ml~{a,~.!~; J :1'966.)de J0s.6 AI)~on~~ :E~aJ~ma,~:E~:~Jooo.

I"S').I} ~

";\S:~llCiol'J! de :~,., Ul.!I~u1hltd~ ,tlt-"tl~~t';l, 1~62~. ,:im~ th'M ~~fa i'!tn~~l~lm fM~,i~: Edi~J~

,En,cuante a, '~a, 0cada de'lllc:iilliiic!l.J!iC~]i1'ta, ~ eft parn~re~o ').I~ ,8;, larS: d pn meras ma'oj r.es:Lacj,o'lULe~ -UbJ'i(Js" mpo~~ JlieViS'M~' de la ge~era, . g ., 'tiJJ:6ft de:'! 60. ,e'll gran .J'u~nill S~iJ'liiic'lu:z Pe~4,e;-:l (:1 :refjJl!.1ie\~~_ s_ ,'.'

,t 1948)lf' ~D i,Q~q,ue ell mo]ld~' I~mdic i,onaJ hsrroee paN~j@m pUJst~ a :prue'oo. 'por 'tUl~ m~fa'[Dri~ch~n, de 'n~ sorpresas =de 'todos, mo"" des, me'nus laboJi,~_S~l,que1.0 Ide G0I18!Jra.. _

[PO'M,~ndrn,~or-a~ Ii!, [PI'1n "i ~~no~ e~ S6_n<;Jlle:l; P'Cl~e~ de ~u_U bra iin.iciat Jil~,Ul ,1 ,1'0$ ,e:le.frfeMIOS {19.5 'I ,1. I!(j@ns!t~tuye'el 'pueD'r\e' iud'is .. , d - sesenta' ~ [pJiD, Olms es el'I, ~ns~lde' entre 'V~emC5 y ~a, _ptl)f.s€a,:,,__:--::!l ;·evcl~u;l!~ro'loo,:~:~~n~~'de la nuev,a, poes.~'a, ell, e'~.pai_s., A~t'", [es-crilb~ ·
H' -

IliTeaHsmo '\'e,n.e~(l~a-nli)r_, e.nt:mr t

en O!l)rutac~oen Chile con

g~:z::n

,e:~ ,gru'"

'Gahriel R,od::.rtgJUez': ~1l1tNd)! las


s'us ~d~ i'ba-jo~= el
D1{':j(tjf Ubr-o

I~le~eu~t}jj' 'DO
escriU.l'

hasta lese' mOm-eRr£) ~1fI Venezuela, si DO una If!.'(,pelri.[e.'Jloeia, l~om,pleUln'uul tG nu~,{a que 3,br"a, ltoda, un a ,po~[ib~lidJad [d!eescritura di'f~rle'~~e~ l8'ElJ~O FOIi '108 de poesfa

es ~61(), aun eon -y

recursos
,IUI!I!1 ~ J~A~"Ii "''OI~I

'" nl~ -J

[a Ji 'ben:ad del ~elilgua]je [tl,llle [e);,pl o:ruJba., CJD~,O :por ,La fu IiIIfIli1!l1',a'liii'~i/~' de all~unas de Sill- Lrarl aD,cnes 'It '~1i Ia merza, Ie J ,r''!I.I'!'.
)1
__ -,~;I!. -~ -~ -~

ILiriil';a )i' Oo.mil!l~'iiC~:lDa.de machos de :5:U!!i, poe:m_u" :iE~ta, l 'primer' e Ubru [que se ~'lR" ~a,IlQ'mllbfn ,aeata b]a F' IUlJl(Ual'OLI~ COD]0 IFJtJmelllt·, i
lno

I~O:le']1 cD'm1pati err:l ,'J' propitiadiof'":d del lH1;o oro-: el e:m,jsEli,o'·" ~" de ~Por801 parler; el (Tu:iner.o ,SU(!lre' de LA m'6~c~'rQ~la, I'rt!n~~,pdtetileM 10 s;~,tUQ-cliI, la, ,pe:lr8,,,..~I',vud)~~[a meui'l:o~,de1 s~leD~iu"~d~JI[tr~1de , ,--. '" ," .', ,-, , ", - - -' -- ,(,," '- " '- -" F!ii,~-~dll"" -.;11, l.i1!n.1I"IiflI; 'U 113 ~m"eCfonral, Q,ue se ooncen tra ,3) pa~ If su ~~pnuD ~~ A tlimtd de C(b·,t~I",ub,ff!(:19,5,19,).,
1
l

is iJ!m :su,b\~:illl1EJJiiIIi£:io,n~s" don.Q£

:10, muj~['

,a,ij)ia,~~:

'~" U;_fiI.nU~ro

pues-

I!!;

IU;~

'1';1:1;

,-

1ll,1 ~.. j;

:tos 'poeilas ,del, 4,2,


dllar.la~'y-a; en ,~'9-40 sai:uda'ba, :'jcOD;;;&d~ OI'U'Q, oot:omo, Q. una, mas ~:[Ill.~pi_dlDl fo:t"tlu'.t '~,rad.:i,'cj[~n[il'l~:s:i n a,lb~ndon[gr las con~uis,il~,S
IC~

ru!i;CCU'ell~e' en e

SUJ[bb:iil

,ant~surreallis'la~ Q p(lIF 10 'ID~n~~, O_l_nUn~ru..

d,~'!a NU't,V"a ~m ", :~ r.e'~'" l ri3 a~cSa los pJ,:tmerQ:S ~'UlnS de Li'~can()!, d,~ " l IG:r:am,(:k:'~Jt".JuaD'fl;~j
I~~,'~~~

:me:ta'Ftod"a~ rei 'S-entidQ creaclun:ist,i, y


'~.rnlm'iil;o.,",,"

'N', , i'Ji1'TAa, Lu,'i""


-'.-~~~"r..~ '__
~I

'-~:s:t:o.'~i IK ~ ·I,,~
'_'

'\ll' '
JI

dos ....lertoSi
,~~u;;dl~, ,.. ,
D,..._,A--'

M-,--l1~-,:-, es"'I,,_a,que se .Ii~, 1m-" pUles"iiiiiifto " , IJ..,,_ ,', ~'Wn:aJ[ .... _ CuatJrldo 'aston pub'l iq;ue ,e,11fi ~,!l·8 su ,nll'tmOgi3 Iclc £Ai' ,pQflf,S del iii'"",'. 4!l~' el \!'O:~llJImen I~~, 'Una "Il~' ~',..:ti_~, mas, qll;u~etra 00831:: oon poq,UD,-' ,~pu.w,
_c ", ,-,
[I'

:Esn~ ilJ]~:~:rna, nomtfr.iWC'hil~ura,~, ;~Hll~Ue:nida Pedro ~~fa'Z por' Sej~u Y' ~j;)s1

,LiSCMlD-

de l~

"na Enrin:u:eta ''[emm- :mj~m'bros ,to.. ,U~lIUada, ,lenemci6!,1iIJ dtd,,-'ll'J 0' Ida 42.
•• _, _, l •• ; """ • _ • r l_.

P.

__

'~G---a_bri('11 Ro~rtgue~c: ""Y npIC'i;',i! cmc~Y ~'8U. ~iQ:Ifa,'I;:~; ,~"OWtiI~ ,~,~ifl;a;, :1 ~H~..

~iif.!l

''''~Jil~~~_j~iI·"

(to, ft"\i~~hi Uii',ripD ,~l~, T

I'll!

leU'

M~l,OGfA

HJ~~d)

~~ ,M ' {It l1:''f'i{,!~''''li!IA

,w~,_~UW' D -

~'i!l;.t--_ ~

t!-;-~.~~ ;':J;fJNI5!i, m~.«l1J, ~ ,'!~'lll',1R(J~, t


~.AlS1rj~"-;

,n,fA ~'V1t
11' ,.... ,'~,',

'+'I8!'rJ£zrJU~ ,OO:..i..SH!~ ~

nftN1!lENCI.1

M)1,~lf1'1i;.srrM

U1;3

nes y runi,embnJ.S"d,e',J\ocion Ue:moc:ra:tic'a de:po:ne~,:~(~dlig"A".ga_rita~ su~tjhllY'ndolQ porl~'ltfi_a, un Ia didg~da, por R6runu'lt)Bet~'n:c~uM.. Las j eleee lones de 11947~ bts IJli'ime~ di~G~as y secretes de' :1t hj~JtC!ri~, i d~,V~fi~zotda~, ,oaran e'~~:riu'n a R6(Luulo' 'CaU,e.ln~'1 c-andida,tD' ,cole: FlO A'D" 'P~rola] ~fto sipi~n't.~[Ouna ju nta mUilta 11'" dttmllC3!' al Jil;o,reUsta, ~ :LnSgum U'J'im ,wc;ladum, que" enmlbezada IPlf ell OOlU:mle:~ .Ma~ ·P&ez, 195,2, l'~lmclu~,z Icomo lpn:~:ide'J ~te dl!sd_' 11 ,dim1l_~ hasta 1:1%1 doe '-MOO de'19,5lt 'Em ese nli}Jif-CO~,:ifti ie~a'l y fr1i'te' m es~:-i.li_nzador y b.U~i~~' pmgresi\1a~ mente' .srun iestro!, Sf: ::'R'Sccnbe :lla,acti~ridlad de ContmpU!nt'O~ el ,gfUpo mdSl dU'l"adcro 'j' e~tru,~lrlU'adoe ,los .ptJet,a~de [os' al'l\os, c~aren~a. d
l

'bre de 11 -~',5, :g01pc d~ Bs~ado ,protilgOJT~l.adu iPDrrmiiU~orr!i~,6\\;e9 , un

,' "

tam hj f.n h ubo crU ico,s I' len~a}i~:sas y fi hJSO (USI f8,rnes'~o M,a,~' t z
'11'1 ' -' " €',..,."'. 'IIi Ba leliiJ'lJlI ',~,.Ji ,a~ 'dYJiiO ,D fa!: ~~:lIjas" .. J,.
~

dUll1.ndlir t;iillff,~ente~8 ,pe.I1iSD.miiento, ,C:OD10< ret de 'sie;Of,;:niut!thds,. '...antares 'nn~dame , tal mel1il'~je' de na~t:i\\~, (ThO'Mac!'i
1 ) " ~

lreVlS!

'i'

~r

- 'II'

", ,~."'~ ,, ~nsls~~tI' e;~, eli{i~!tenC'~_aUs~~ e~. Y'


"j'''

,to' tan

"1-"

ij)~

-,

,"."

'liar.' ..~ Ald~lJis ,Hulde,)!. Hennmrn, ,H'e~eii P,a:uI'-, - E'I; 'Dos P~I,.~ .,),. SUIReh.'na de potitas! In~a·- "mda prof 'Luz '-~:_~cliil:adg~('~ 1,( 9 ,' 'I,JI' ,~".JI r'~ ;n"!li 'ill)' co.mo sus ,"'Ores: ma"ores!, ,.', ,111111i'fiIWA ",", n~ ...iI~, -- -" -" - - 1:ftCh.l!l'iY ,:l.a.-mOil, Ji.-n~Ula, 1~,~,7,:l;:,1l,: ,Llha~a,(:~92 J ~ :~'98:]1)'- :Ji 'm~dla t( 1192,]1)1 Ju ill] ;.~ an_uel C f}rh7AJel~ (:19',2,4) y :Rafae.~ ,P~:ned!a,(~,'2'6)1~, ,nJlre· 'GltoS. e

tld

'h

10

!l[1C'U.lJly

i'

iFllU11~i'tiJnarri,

de '19~D'~, :1949 En
1 ,

non~!breli' en 'rn3lrm,-de '11'94:8, ap~e_1fd '!J_n ,edb()d~1q,l[1.e", e-l,pJ~ei,tMdD que' no querin ~I' 'Ii ii], ser nn I~a)lii~tf~e:SlO~;-:presa'fuo, ~in em~ru.-o ega e:

el no'mero

de' ~a,relJTi~tade ,ti~l

Jas "',h:ZUJJle5 de
nUL~ :~i1fil e.m.ban:eu
,1iI(""",

leonll!t~ilp'li1nJto;H:~ rn*nd~ ,lI,:preseDiItaFSe' oom,o una Gt::mer;_,chlll ,("t un ,gftIPO' ccr-I:lriujo~ :"U:S, mie=-mbms, ha_n sentfido

:~a,liooesi,dad de' RU.Rif5e )"'1 pro:l:tll"nt:ia.:rse ante !'tafi~O f :silencio'3clmulaao ~n la, hi;noriaJ, cU~'~UJt'aJde'Il!"ds'~'~~lm 'Un :llllIom:_~llll:'"
'to'en qu~ - y;f:'1ig, '~!il:tl;Jr~, n e
-

." ._.,geD_enciuD deJ 161 _, La j,mponancia,de la, Uamada:3., ~KCS ~nmacf6f:iJ !1d£1158-~ro ~o~ bre todo de=J60 In huUoc-u,dble, Pan, ~uill~l, Rama,~51 lell .. 1 aias 0 ~nmrenta se ,pfOdnce "Ii m.er intento doe ,modemi ud6n, de' la, li Ie.. :m~1]j'ra 'v.eru:-Zo:1 m~, ,,,.,JIjJiemesell la ~S'f~ GUiUe-mliO Meneses: en I'a, :lIunT~d(iv-a",;, a ,la, ;geR'W; del 60 '~(J - m~.,() 't."fif;lileS[ltlndem la ,apropia, .. cion, ~'prnsurnd-a de 'las 'COl ,dentes Ulemri-as de 111 Plodemjdad s,iino '~aml:d'l1b 'IOmaJ, de p'ltlA;iencia, de ~Q, :nue\m. realidad. urnama, ,ell que

e:~

I'

IC;tll!!n~

,_

',"

i. __ ,

I] - __,', ,--,t~'--'~\"""f p]a_n~~ ~X:lgelnClitl:8,,oo~ ~f:h.,lfl!~ ~,~


,r----~, ~ ,

Comp,romGtido~

~OEl,

,13ni~ton a" ah_rmaJl::

'Y' sl ~8i,en sis d~~llIeS'lfia nac ianaj id ad~ 1a !i;nd(".ftnj c16m d~su. ~, '-m,~ ,m DliQn]o ~tk~'h~;s,t6rli('::(lt.Ia:fal~. 2i~ti,tud'lil~.;OO\~_m 'CtlDVenid~,,~~ eD Ia (l]nj,(iQ C:·~.Uls'an~e ml'lLlestro historia." halla uua [neU e1(-plli~ de ,ei6n en lila erisis ml!J'nd~a~" '-:pu~t{!llq,ue' t;Qd\a, :b;s1nda es e.n def:hl'~,-' ~;~,~ .b_i~u:n~i;;Jj lluti\'e.it~~,. ~Ua nus ,~ .. ~~a,i,(Kk~",(aalg'O DilM ~l,e'i ~ mis, dl~_ma'doo;; '}l reeaba '~da'OiImEe ~:I, !ten~i6:rn. d~ las nU~-fiM 3 ,.-mm,ociona \?enellllam~;, :p~lA1l!e' que tl_lil1, senti dr. de_l,_fu~u.1JIJis :ro 'y U il3 ~ompte,L(iid(fl de ani mo, abje~ja. ·~Ia e]11ProgR~O., ell. h(uu,~ b,~ de lia, hi~l~da'v-ellE'zolafta, ~ta, ~cllHaDdo :tsU (-af~, de espfriUl.
O()JJI_:S~JIU~ti,~(')."'

Supemr esa, :[loillL~ra, 'nep~~lv,a ,em,pe:l.~hldose en ln~a, '~t.loorpo~ji't i\!,a:; no, eJUd~l'lo:s!ptFoblcma.:s~ rechaz~ las ment~rasi' ~,aCgbardJal, elJ. Qn~ C Ifonnj'smQ',~ Fell'liar 13 hls/ii1tia", ~Oinl fjde~idd pe;IrO sinl :an_acfDnhimo~ ,discm!Jtiil" ,a;bie:Itame·n re :~a 'cultlUJlU '\\~el1etlolal1_a.., ,adlmi'Eie,m.do "',Ias :1l1W; \',i,UrJ ada's, OOlilice,pciones id~o~16giea!i es~~t ica:f:' tal eJ;'Q~, ~umc~Lnl~, t!ft

,e] pm~n'lle~mi;e(jl.'lol de 'Cian;u:apufill:O,., pri:me:F'SJIlJ'po' que uu'me' la cre=3,'"' ,ci6n en ~1iiU1,pent ~if!Citilv~, i cn=-po~'~~ i'e_·. _ La, ,ma,J,ll}da ,ae 'los mflem'bm~, de' Contmpurli'tO 'rueron nan:ado~ iF.sil-! (. ." 'i'ii;'~~l'-;'~'" ."I',,,,~'A~'i;~,P'~'!I~,;'",~;f'~,_ ":r"'::-""'Iii'I~"" M· .... ~i o A.m:t'DH_h), Ma'~;!Jje:z, Sa.. c_ ~~I~~-U_ ~ Rlu..IJ lIJ111,'Lr.-, ~~~vlJ ,,'!Lo&4]' !!!'" _ _ _ _

,r

el

'hahla~ de --'--- - -.-_.-!II -.: ~-;i~--- ..'--.iIl 'i-""" Ul~aJ de- 'lIas IC~: -;~ 'as, ,~tica~ ,glm's imJk)r-, -i~i!"I.' 'motes Y' "m,l,'"~ms, ,que' ~~mos te=,_n_\uollias~ a~tUm, '. k'h~_mpmpaesu~ vmia~ CI8~dflooci;~ll1e~, e;stftlCflL'r.~lf ~it,pWO pam dll'-(ici 'clilt Urlca ,die ~~ geil'lernC~,6D, del 160" qu;e' a'ba:rea 'ooa. qU:~DQe'Ji.la d~: poe~a:s;d,~~pn:m~ra,'lila {'QR ilD, ICe!l1b~nr .'Ii' ,de ~~bll'M,~ 'f '~~m~ ~~h~_r~m; , ,de e.stUn.a;1tJleSl a;utD,f1eS" q,Ue s~-adan q,uJ z:a, 'UJJ.a CMlt:dad, $ibr:i£~a:Ji"QI peeo [mayor de u~,u~o~. Il~etjundo tat-c,ggrizaciol1e'S rJ~' l.ise :'110 Si ,4n'nalnd!.Q Rojas 10 u~]a~, 'O,sca:r',Salnhmno 1U ma1neta" 'Vdma, 'Va~,~ Jod ftam;on ,M,oo'ma y 'alms", poOn· t&,t_i-np_h~' 'lUI, ~, li'l[or-' mrut!i fa '~e'~nnaUI iJitaJ, 0 tmsoe',llildem.,tami8~a~(, .. )lf1"ooo' SUIVaJ, Es tmd_a'j'
',:: fil~'m"'ll

el 'Ina:reD de ilUiiOS pIDCe5()S, soeides., eea,!.t6mi~ y polf~:iID~s, \iotn~os ,)" ,~m1il!p[r,_oo: l'I'unig,mci6n masjr'~iIi,,eamJM)~i,udad, -Icreei.mie nto, f-a6tico de las 'U!riK.~ -sebre tooo' Cam~ .-1 a~e ll,lIe :~n~, :peblO 1 eros, (lftttar:'dura no&- "" - "- F :~u~.n:l)~, ~NzJ~men'Is:.;a ~n -'195 R q~c a :S1lJ '~rt::l dam ~fimiemJ:_) sA ~lll:Vlt1rtaNitnlO ent~r_-'c~_DId~;o; :~~~~.~ del ~~ldol en ,d, :_r' ('A'-D m-11. ,R6:mld() 'Betancoul'"t y ~!1I~ggIUliU~,~nij roaJufiO p~5jcl.lel'lil_:S, e~[pat::;), " ~.a,~ueha ann~,.~. d , 1~, :izq,ui:erd~~ a)enrmd_3. ]~lr e'lltnJnnfo de' ~a:me\'1)}]uci6:nl ioobana,'~1!1I,19~591o"~ ~6Ji SlI parte'.!' L'i_zcaJilO ~lHBct~n_wm, la ohm de la ~etilaacL6D e~mo, !iLa, tet'l,Eatj\-Q mooe'mr~Ufli:t~'~ t!iJi;di,~ersa:~~mlil;®e' m,ptum m;ls 'radjal~ de' ::rld~,'da, 'poE lu poe-~'la \fenezot"IlJ'_J y~en ,B,,-l1lemt :iHJ-r ~~u.liieralurra,'"i' , se de.5l'denan
s-us '\f:id:a5~"ien
.JI~
II;, -

,.Jjl=" - --

""",,

... ~I "'~,

''1:16'11'0':1,8,
\Y,I!l'I' ..

lEl

'

1,

.!Il '!Iw--~

..

~:!o_~U'liw'I'!u!.f.'

ii Ii

1J

.__

"

,,_,

__

b~~~.OSC'1U· '

(;

uam flU"1tJ,, Hrtunbeno

RjYiUj,

_-'~loJija11,i1!s. . Oswa.'ldo 'I treJo,,, ,,)1;,

~lli,N~'~'ifJha .~W~'M'I,E\~~ ~~ Tlil~i.E~t;.fi MAd\,IP.~ ~.A'~t~' U~~ lW lJIl ,Ml:.'Slitl 'fA.,\I~,~N.t, OR ~I,U;

IfJ~

[ft1ulos
In ~.

lk hi: I~tl'm ,annigc.da (~1',5,3)Y ICtrcUS (ll95 --I,~, m,ostmbarn,


en:tc' ,wlll(:.e,p'tual, des:lPojad_o~ ri~~mMJi
It nda Il!U_
~
,·'11'1 Ii''!l~''

Id~SCUlS(} e'mhlCJUiem
,'Ii ~~i ~~t":1;;i!
l

',,'ene.mbnla~

siP tJuil;n1'si,m() ,en su


pOX'

~I U;;IlIi, "'1,_~

ii'''-iIJt;''~'' !!!.oi!!!!!,!!!, ~!!!.,it.C,_

iii ~ ,:.,,~~ w~~

SII;.iL '~"r,~I''U'~'"'" I .. , '-!:'.;i!' '!ir.-'Ir

II U'M~

';!'''r~.I·'!Q; t.llI:-'I,S,li !L,iC.!!I,~IM!,U'!!'.I' _ uC~ ~1a.~I,~


i

,1' o,1.'ga ...


_'U -

ese

"'li;

~n'm--"""~

genel3ci'n~ ,acaso enel ICOJi'dun"_o e' la :~frica, :~ d et.itlro-s loo,mo, tisc,fu'lJl l.'l!d.gv,j~Q S~ll;,ajGabri~i
j,

:RD(h""~z,, IElb:a1be:t_h &'hAD" Alej.lil1ldm OJ 'ilve001i,Y''su, ~lud~ mo,


'OO:lilSI_a:m:tJe~ O;S;C'M'
~.-:",n.'HinL-·' ,.I:i!TIRj,~.!Ji.
i
,I

Rodriguez Ortiz:6Q
.. ~

mas

C-OmptlGU"'dos libms dl~mismo aJllo,~ 962,~'!!;I,nol'.' ~

de#.lt-;.?~ nes dari.ia c:'1 mrco 'f'xtfcmo' de _as J;lMliCllSl


cJiO-n..E5~rl~' Sil;~,:Estl"~; l
.

''''It,~,..,1a IC.''''IiU11'.N'rIi~';'if!h.:t'ifiii UIi.JI '!!u!! u~ . ""')UI'Il""'"",~,IiIj",'-iilI.1l!I1

:O~-~.~'II],i:Io"" ili&1II ,..... ..I!I:,


::!!!~

i.fJ··-i'jl,",d'"~aJ

~'In",

:I',~;_ ,I~-:,;.(;..,.,. V!tll~. !i.XI'iII_i

,~~~~:_ F"-'~,., de esto-~Jle:ra ..

S'ilvQ ~'nuda"

r;.:'~Ii' ~ UJ yUtJr.il~ft N- '~:I'i,'i '~'1Eiin '~.'I!!il .:r~.lt,&I6i.


11"

,~~r"" U,lII.i.

I, 11~, JLllJll'U

D.·,'IE! -"&J

II'~ '1Ii..'~' ~:lf"G'; !ILJ,lL"~, lal ··lll.·1iIU

~'~'n

eo

d~senflJJdo pdt~'om'"lelllllD, K~ tras-;


enoolnieilil'_'o
Ie;mpuj ~~

.~_SO

con~hu~I'DI:~~ast! 'to '~acho _,


i!d,gue ,a:u~nd()~

,~areped,ci6n '1iIl,U1j:p,~e~

Y su ['I'e' ,aqJ!JJ:!, Ibod~ eon


'-' .... .IL' Y,_o·----:·u '"
J~,;

-•.

ml'll p.tre·iue:rne y~\\'e'gomnuD en ,SIlJI alac~,o'! '.~j '"-1 ,~" , p I '.


c(nm~'JOds que

too os' It,O'S, :naciion ales jillnt'os


n("'11 ,_--.I, """ ~Dfi'li1Ii ~',~,W' ii~Ij'I..lAl~ !l.!1~'i>' _"',I 1!ic'!I;!~lllJ""I."!.. J' 1~.oI1 ~,~, 'Y.

,Y e,n.ll'Q~'d ,:meOOS,
lr.'

1~'1

,.,

;i;:: ''']; [I' ~____JJl

'!f'iII,",,\rl~J t.!IJLll
1~~Y

R·,j'iIl'Iiili'!,r;ln 19[-~8~
:u.

LqJ,I'!ir.~!.I;I.!.111.

C'

_ ~~

~_a~nn~-,uiD de ]~ ellaJes '~'O.IV'YtcnnM' n J


:WI$!Da.

,4AJ~;BJ _!la, Saul;bm (I, .~ ,,]., Rhli~I'a~, 'I n£llddo Jar' [ell $l!I_neolism@ .de~,If[~~' ~ .J~m..o,~,=, :n~. d~p~~if'ga, poosi~, oofIt'alna. ;31. b~, e Ju~ sane:h~ Pelae~ '[D"O ~ una d 'oo'l~ait. d~~1l!r~u.dt\ 0 descen 'rola(b~, 'POf ~[I pw'~ ]c." oo~'U de ''.~~J'6 'Ves,trwn'i[~ [t:araCler~laiC~'om, crnd:i'sima. ,de :~a,'~D,ndic:i6n !fe.~nina~ -, - I~,· •• • Il.. ,""'" [d.~aJjud,!l)Q;[niMliU.e ciO:nh:s~Ql1at :~1UIe:~,g~loraua ;su,lmp,liftaDCJa nasen
[@;rneo:n'I:r.ar ~~. ,obo ,gl"ll!1],po

,dIe~ '~

'd~;

'I OJ [dCSp~Hi_::_; de su

,apa·r.ecidlo ,en 1".9'0. Sus' :mi~:m:"Jbros, :1ilt1:pc~~.a'ro. ~am,'_romiso ~l' ~ioo~poUI ieo .s~miiillar. aumqWJcmls, r:ad.1t"alii' ','_~o, ~~.dtd _1Jret:-edtDne I

m;ume~,\' ,D1;X1I_3S a1lJ.GEil[ se empieL"l_ ill reeonoc ~da como una de las ,mas ,apasionanteiS de su genemc;on. M ~I prime If Em,po Iii)1.: mrio d,~: 6t[J1 ifue ICfi:nt:a~laJ1(), creadu '-, des:-·,

Maul"i£sto' del' '_"'~llO Canl:,u'ctaroM ,W1£' t.ms' ,1','U, ~'O\S J£ C-a:Ntac.lQro


tnt mere limcQ ~ I [9SO,)
tllalesjl iJlil~naen esta,:su p~tml ,,-: rump" que 'blicio, e)dn- e :I."'SO~ g SUi ,M~_w,'·'6~t:oe tres ;;runt/os, b1sicos 'que' 'trataQ, dc' I-a estm:ctum 'Y' d 'h,pbi~u de:1 @lRlPO~ [de-la ,oonc:epr.;,16n dlel ,lute Y' d'id ,artL~~ y d~~:Ia, '!lJbJ.~~ci6n,~ proJreccidn de" i;nle]'ecuJal, Iliile;ric.3no "f los; c u'_ltes :p,ue,d~FtI,~L~_n_teti me l!'e'5,poc~Ji;'t:ame:FilI:e~ a_sfJ~ m
I), <~lnu~'"l;am um es
,lAI(pj' UI,

e~, h~p'u nr~o',~ ~m ImaniiHn:to


[~,nl

puh] ~cadoen el '60 loa 'oPlnem de la, rmd ~na -Cil,nl~'Qc!lQm, fi,,-~ogJdo pO\l, ~ta ,poUcOCa" Su_~:poe,-a~ 'lr..u.n~cnJ, Lj"" -- -, ~ ,- (' gu el- Gca~fa Macl' - le "'1,',' " ,-" ,Ra~;iu~ll ,-,,~--- - ilJ- ,"',"'~iii' 7' '1-1)',[Y d'iSU:'t '92"1)! ~, II' 'I) c,oJ,e .,.1 U'fIiIOtZ ~, ,A'1',Iili' 'rlllr'Ii' -,- ll-- .. ~"'" II ,Sanoja, Hem'lIiIdel~ (1'9]0). Dadia bl [co.udici 6n, d!emj~ ~'Ial)t~ ~o '(m,
'110

~lA, REVIS,TA Call:tae~'m,~ 6:r[pnQ de

'gO gt"U1~'

de' j6V.'e'lD~~ 'ilil;t~l.oo-

I ...iIi 'I 'l.:af;i:tn'eb, :Iu, [j]_as, de AiOCj'6n IDem~r-atmca, ,como en, ',la5 ue~ ,~an.JU!o

dw~tadum de

m juroJ'a

Ilililrilhi3. .

que h_abia demxa~o


,~\I'

'~''~~II~I~D~S~,
m,~

t~~s

u] ~unos ~3dlr,~ell .. ,Muiloz plb!.lli~m"eIl, aqueUus ,aii~ ws/ ~,de,ta ~iJ~;uen£ (]19.5J)~, :~ibl'oaft!,:!Lls,~i(r.. }lf '\(is;ionaJrio., pero .no[ :sed, ha~ta qtdnc~ ~lftO~des .. 'n ;iA;p: "ilr~'ia h~~~ad!o ~a lif"~ ~l";c'a :1~ de 'n,(fi" \I' a 1:aJ, :re\1ista, Zon;a ,RrQ:n~ Ide ~l '_ ... ir"-~iO' J'n_ ,n liKafril'O'.t. cu_m_liido-ap ..ure;zcc.:l, m~DUlil~enrt_al,HI: ~'ln;uloil~ In~' ~()l€-$' (,1969 Ob\1,huJ\o per Ua, criti:ea Crill. Ias e -~e~h"j'I1lI~s de
r'~;~~lf.

C~m',un lsta, suEdew,nn


ii1
." -;HI -

1a 1,~p~~i6n

d~e'1l1,'~ lecl,ll!Ila- es rev·dll!LC looorim (Jm ..


jj

,su

,Me lae:l, .h·orobre y :ptU,:a, eJ, :I1itombliC., ],) Ctn:~it!cbimeree enla persona]idad. Cu'll~llnd de : ~m~r.i'c~.
R:Est~s,'Ires, 'PlUl~M, os desgtosamoo en, d:ikrentes as:pedos, que ~ . l tenden ':n:a.'tizaf:":Ia Ih~hum g!fR_-a~1de! grnpo" que es dillil'ftUi'l~O y ,aim,pUo tano como 1-0[e~jf8etit SUl mnme:fU~ hj~tdnLooy sy .nalluMt~

Z) C-anttl'c'am cme en

gresb;;ta,~ e 'inte,gra'I[e$,

);,

es !l.~nD, t~rn'tati, a, extrema

.L'istago'J $amoja Ued~na,


1

,I' GUliUenrrno

Surre~, e~1 :p.oeltmario de ,M,~ft()~


'mil'rcas

de' :li~be~-at'i,[[I!IiiI, 'ias de

'-,agic.os, d'e'l,

,t~n,~uaje~l qU,e ,&a~~.oja, e DUif:;nu-a ~ .:,an~ed,EHltte [q,u,e' Sit 1~~ti'O ,a.m, :11.0 [Oo,n~olI>tZJR., lIlicon cs~:Sll, ,cam ~h::ri;s,'tic~,ese liliil::i~]"es no 'tanto :S [A, ,miom;b~~, pnJdiga'llj,dad ,pat"il,mezt;,I~r,~n~gmm~~~ .ci,Qn~~Iematli:fu eas, fIl ~lnlJl!lllO~ )li,ah'in ntes c pal Dbms :~_m,eld~te'llb!'~S~, ri'D1IS, :tUtJbnifa_rias~ :lengt~as ei'',IAnjef:a~ acem od.:adas aJ ('lol'oq,uh)~,~~~aC~io.nes;_ eas, 'migi movimjemf~us 'f6ftij;C~5 m_Wil!VOS;o;eo-rna ;!I, 'Lo(nt.U:u exi'st.em!;;:taJi'ij:tle.: [~n ~1 sa' detee ta''bal ,enl ~a&n:,~a al~o'h61Ika,~,¥,llIJi:r:dca Y 'cA'!iti 'm'Utaria~ l'a'S ( c!lJstUumbre~ e$olJe,~,·l~a!Sy ~aCJ~n.ch~, eo, la, ,tfjuene [ttO:mo 'vaJo,r ;dir .. flJ , nlati'~o"',~!Lisen 110~ :~eha, 'C-tlrnrsaSraQO uln es.'~~u:lUo mlprreserund ,.~ 'q~u,:' ii

hi:eo,l6gic_a,

l)

....Ia ~- ru~t ra @S,pfltltUJ d~lgfllp6: ~'


1-

,r

a) lEI grnpo

de hi, lre\)ril5m 'CQ ntn('~ml ',ani c i'pa de tnt a, tui~Alc;a,..

- cj6~, iiqu_lre.rdista ,de-m.ocir.~;~:ca Jllli,tamJl~i' ,P'IJ~S'" [~n,~la bom, m en ~ue ~~a 'sa~I\·a~i6,li) ~ Iia deni)ifJemcia, 3'~d~'i mURdo d~od_e d de 'que' las, fue~ ~~jsta:s d-e~b, oc i,e dladl cons.Qi~~ ~~, s posh;ion~ ~:ml (II :~ c.orirlei be; OOIU~' If;- -~~or. IIJI:~,n ~d, so:cig], ~ d-~d aq!1l~'~linr'etect-ual;g, e' :5,e' ,p~ta la, [m inw~, ,de ~~ :reaari,6n, {'I que pena9.~ITIiK~ ,a~m9!-;~l'n ,de~a',gta_1[d-:::s jomada_1 ~~a:f~,
de'~:p;uelij'fo"
,;iiL!JitliD lU__g
-'~I\t; "l~n;i~['~

&l.,.ulg,,~ Q I~

~~,!i'"

[~I~

l.iU '_: b11,(.1~ub,d.~

bt~~\.c~~~:Z_~~.l~',
M:ru._1~

J'~

Y • ros, lmij~~ docl\lQl~nt{g, ~, '~m~~ m la ci~ltiI~ 1(~O, __ W:!:OO de' Ont. km~1a= MDniis~ '11~t.i~ ~m~~~~.

__

' .. __ "._ " .... [ ..

,G1Ed'ii!fRAClf»l~, MO¥I.Um'INrrcQSi,. G:1UJms. m,'Ii,~~KtAS., ,W: !ilfllm~' 'rPllW1l~:OOU ~'fA l~WLmMN~1D ,~~1J11;pJ. ~

J!mJ

b)

~oci"d. a IUempa een su e;,oca, Y' 'oompen~tmda d!e la'lundld, de ~u In.led1o .. La ~ 'foot::i6D ,bi8tOric-OJ, de' los in,~ei] eebJ_afes, ,~,n1 en didgi~'bile 111, 100, grujM)q hlnn:3!'nO~ QUI e Uos,~'ftd -,n a a ue hacer Arte o ,a dlJ8culT,'r: ~-eroa de' ,~,{)S;probl,emu de ,~~, ,iote~i-,
-;;. -. .. '.'" ne~ ,.,. do' C '}.,-III '-~' -

£1. i,rul.'~e],octuu'l ,e~ti eu ] I O'bU8~c~~n, rej;e::Flt!er.Jl\a Pf!d-ugOlfa de

10),Como "J" ilIuiem, "

:U',ecllernJes los, nueblfJ" iberg.., Ci r ,arnerieaoos: tienen iilJ'IUJ, :fiooafiM fa, semejalfi.'te tanto en lo cul':-UIi7rJ..~, '''I'OC()IU~,m~cQO ,CQ,nlO en IDo soc<m~ 'V to 'I~~'UOP'\!, dte'bem()' ... s _ J rhacer el:t'ensi~a lllit!l~tm aetttud 'IilBlci'om'aJ:nJ.ui1i\11rLCa,. ,r,:;'. ,,'- -,-~ ,.,,1. ._.. ,-" I. . - -,' a~nB~r-&, ~u~ ..u
[t6mli"l:10S
c.. , ,,' . ,_ ..

-sa ,a,·t-"",",...Ji-.,.; :.w~;i!I,

'II - '"'

Jil}~ ~~lyi

n- •.

L],~

es

'~,~e

~,'i -

n- - '~n'M, ,i( m·~]I~i-·r.r.:ll~ '~IlII~1iii,um'~ii!- • J:;.1\~ ~,!:~, ,1!1ilf ,_."~" ~a ,~S,!,I~\!!I." "I ,Ilgno
UH;OI;~
H;OG;"

c) lCou'c-e;bim 00 ,~a,ebra de '00, ,arrtj~tail de un es:cri'('o!,It., HIl, j 0'00:de ~GCluaj IcuaIDqllli_ra",lcorno, la, ,re_aU,i'll'ci(~nt u~8n'~, bombre ei lenuna '~~"rie~j,6Jl'~am~ su jrniteJjgeru:~a, y los hechns 'pricti .. die 'COS d~ ,SIJ~ ,n:~aewon~s ,C-lJ1l la lociooad. die tal suenc' que: el pe:nsa'ml'~lil'~;O '~a,Bochll1l :sQ'n 'para, n~mtros, un :s<!ilohKli'U),
'~1'

lila,

:SO!;It."Y:Ou

....

·i-~".:I - A
i

de IU1Ju~ri~a. ,Iuamando blS, 'Iimi~aci!g'ne_s~!ll~md~~~s ~[!ilC' ='1-11 . :l.iOrec.r-lf.lil1leD~~ ,ue cau_a '~:s, ,,~ -, ~I, _,w '~:W:POlle.,la, :nooe~il_U!a'Ui de.'l pOOpIO ~I
• tw (i

e)1 Lu,eg~~~~~ 'Ulfl i,ve~l


=.dil'·

~smo d e~ 'S _ ~ p~f:'d. e!1·'n'I!e.Tttcuud ,tiLnl,e;;fIl·, _ill ....ill k Ai' ,.-11 ,canQ':Oill :W:C:U.I,Q eneaz uJe 'uesclwlunr'" ~ 'ulnug~r' nrues~n1, propta' Ifi SiQ:noltdg h"VOOlfil~'j q:-lJJe ~r hum ann;a,\ ~unb;f~m~, en ,si ilt~]'i s~
ii'"

rna,

panlCIIp3,

-."

..Jl '" ~-d _.!II[- d ,~. A fe., 'u~ 1JrUI!l)~~tu_,y \\'iaSt~ __,~ ~'m~mtOs,y ole' a:,i]j".i;; '

coo I,DlUt}.i.

COIIU],

eanseeuenela de' 10, ,ia;[erior; la

~l!~,iS~'fl
QU~' I'

,macl6rn
'DO,

ICQUfllC'ftlro

'm5,poMa'blles,ante
lD I' irJ~rU!I,UID_Q I

n:1'~o;l1'OCt'!'el m,~ri 1'0

,sU obra y co - seenentes tJl,a~ ~~'fJria ',It:ni!call'como

d e ;sque:tlos 'liliI.t\d'w'ualles

"B] lli.riC3_m Bs Ullw,vllmallJi£m,o de' adtmnu-o hac~a ,aIuem~ ., 'I'· ...!I ll~ IVefl'Sa ~:smo ue' re,,~ I ".A ~ JUsm ~caC1Y11ame:nca'n:as! que aChJ1i1, • - .,~
~.,;O( "

'lJJlrrualat':ti[,lld 'fij,empla;r com,o

cl,udada:nos,

con ,S;UI peM3Lm_ien,'hombres de ideas

em~,
,~c! - 'i"!C'~

de' ,g,emruiflw6n
II
!'iI

ICYltU113[

'q l\lie 'nos, O~~O

otro_s 'hUlilyde.s, d,d

de' nuestro ho:m;bre a:nt~e la, he~I1S!lPi

i~n'r~l't'lnlF

·,,·ell,

;a~llli

,2) De' ll!a ,cQ,liloepd,6mt del, :.,te:,' de~, ~,1jsblJ;: a

a,) E~" ana debe ser una, tmduec,io,m da] hembre :Y su


J

mil no,,, H'C]; hill', calbida lellil '~~~ms para, cl ARe que abstrae ~fJS ':lIONS 'lJ1lI~_\l'~ru~es '1131 Idle' :h.um,a'lllidad pam dar pa ~ ~

d\m;f)lQ,

hu .. ,

[unnaUsmos,
ol.tal!qll:Jl.ielr

-:'.'nv'ia'Qdades

0, ,a,:1'i'mU;acione:s.

de'

i'odo'l.e:. b) :~~I ,a!;rti.;;;,ta,:m(l IC'S ttl, lln~~ ,3I_a de' I~,Uerm IiII ,d!~~ ~'crno" \Ill/e' 'Y' un'i sle .Ilie con nesotres, N,o deseeaoee su :realidad de,~.'nista,:. -00' . no ,pu~dc d~sp~e.c;'liU" ~,~O~Iud del ~m,uJfido.h!UumMo~ n.8.'tmm la e) ConHl e,l aIle' ,t.1~181l1ii.£ta,s~gm;'~iea'rn1f'C:~:p..,~·~i\·iaIfi-Q!il'~'C; ' ',lug", 'un
ci.#i.fF;Ii' "H iIi'lllil!1ll ij'~'L.c:",'t.,.if'i;, ~
.. U~II"~" IYI'~ M-~~ IRl~ ~~ ~~~

:~dstemas,de

:)1'

C6~ul1~e=o ue I,e ci.'rou nda, q

que' pwtC'llld-e:n a,llarrca'I' :n:U!~~lm '~-aUdadvlla~~, del'e.rm~'nal1do'UAI, '~m_Srt}l'lri aei!tin, :mvo\r;"dble ~Il:p~lre-so ~C'j_al 0' ,~ulI.'~ucde la, d ._uilJ'lJalmhtad,
3ne~ljUo

tr,rubuiu!"'a

ro bu_s~~~r CQIII ~u

~'~'il'il..~m;~'e ~,..:.:n'"'c"",iilj,.AI L~jLt_IIY! " )~~J,-' ~"llil ~~~

.....J

.aqueUas, a~tivid_ades,

,~~ t'!Ji.I~A~If-~!"lI1 ~ . BII~~ ~¥~~,~

;;F>.An .. , ~~~lt ..

3)

-"]i'

la u'lbica~l6_li1I)~'pro~rec-c,i6n deill i:nte &1:ga~ :am,eriC'ano~

~J -1 j R,t:elech;j,aJI

desp reetnr la tmd:i,~ilfin II''iU1C,h)n~ ql!,j~' sc '[leO,: j~ g, 12m\,e~ de 'Una ''\i'i,s.,~6n Ie'jemp:la [' de la, ~Hl~~,o;ria~, ,A'rt~:j'de 1,00 'yailores Ie=§;", d e~ p'h;~~ual~sdJ;~ ,PIiJJ~b)O'fpo"r.q,u~ esa it:r-a~~CI!orta l~ nUJ~S,lrSl, ~ r,:a1l6n,mlsme de exllS'~'eQiCila r(:IO'M,O puebles Q'Ue '~m:1'a:n de ,91caylniz;ar. uti-a :~.~o Dam idad ,cllllltiUf:'al ,"I ~3. de'fi n'~itiw ~UJ).1:'O ..· nrlllilia '~ac:inna,- "
,~J'merlcarn,@
[PO,1i' nO
I

debe com enaar

'~

,1I)~5;1!.:!'iP.in-aNlO

-I't~l,.. ]....,

, •...

I"

Mr l- ,porlentMEl! aventura, ,creadora, !fill cs-~,inau., Am~-c' ,I t;~O d~ ~p il.Ula his1io:da si npdarm e'1!J:~e'pf.lelT:iada, de ~jmm";'rnencias; an @:ul!u'i GS~-Sf

;liiN'-' 'a;,.,..!Ili"'" "'I! €I'I g.U!"J....


,f,

(l[ievj~ t-a
.J!j;i

sa ril'if), n~; 1,9' ma,Q"junjo


~g,

'I

9So~)
U"i!'
~oili;

'R

'n,~ ~~
liI'l~

,!I,';,I, . ,gilln~

'1n"i"]'I"lliioQ,ftt,oilIi

F~lrlllui!'JIil"I'!j;in L~

n'-;)!~oQ,oIi'!i.iliH;i'do

~I, 'II~'~",~.=-o-d til!l~y.~ .... ,w'" ,1I'1!I~lnl- i;iIj:_ n- -,;G!..'Jlu

'S~f:il~

(.~.mo lao de nges~cf-USi d"BS~ Q~ .,g(~n,IrU1MIbre de' p.e III ~ien t~ :P'1II00 . 'I' d" ~iIi~ ., ~. ~ =11 ~ ~.-. 'e,_u.lur esa :ftlilW~:I'~:an~a ~ ~~'lei:on!l'If :su ,ropl.a~ m- d ICaJ!~ O~DU'~Clfin! ~wn '" ~
IIit'S, hasta h.ac~ f_)(WO i:.peRfn~:s! c-31~~gInia~ esteti:c isi 11m ~~ul ... Id~J ta'll :ho~. de;1l13si:ad,o ,e_st~reciha~v ,ftst'pti!~al51~eF a'rtJ~i'a iniI'P] iea. ta DJ.O S I .......'all d " '"] Uft ,eJle:1'Cte~o i~.e_~ aJ1DiI.co,mo 't;U1S, ~U!~llm;·, .., - .J ~ . ., .A ·YJFla. V(UJUJi~.: e esn o:y

pnl!;~I'i ~lst.a,01 ~.i1et~c a,C\Qmodlaticw'~-'~,r udq.uiere ~as dim_ensioneBl de: ' tt~,~ .....i: HM"'!iJ ~I.&. ~,.-l~ 'I",i;'nl' ... n:!!ili\"Ool'Jl. '~ii'!li"'-~;"lir de ·I·a;n....,;"li1 ,"~. 'n!ll1II~L]-~, T,!..;.A .... I!I;I!.I!!I~ """l!Iel!;I'\;;.!I'-'i, II.U :I~ ~llt'!IoiQ' ~11;iR, )UlliIU,u,lu!·1,D . '. ~'"""UlII.n;, M..;I;~;"_'.MI, it" ","~p Q. ,I}~,
ii:"Iioi"'i;lIi"Iii .....

"li'~

'br~ mtlml-" I;n~IIC(unprnmL~$O bl '~ida. a'I1I!le ,i m.:punemente. :E~, III eneste f. quemarse

de¥f1mn~e de' ia, 'hi s [\0 Fwa. .~uan~OI r~~ .


ser r~ponsao,
--.'-.'. -.1.. ~]

m undf'l d~' [;. ~ultum han, de ser :sensj'I:t'lles. Itam.biEn ,a las, u q,e-nles, es.pe~n:\nms de ·su, ,t!poca" 5'01'3 \_:na, '~Iocla pnstu fa :idoollli,~'ta .para, NJ&ol\·;er .es Icon\'U_si0--. 'n_adJ~,prQ'bJemas que nos lmPOrli'~' Ja po:M"'lt1ica, Ya e.iia h__,:'ejado de mr tabu 0 ameJil.amm:~£: 'milllota.'Lll- '0, para rtDIl.¥ej~i nte eD, \i'1li5to, .o,m;"'.;o;· d
~j

.e!: 'u.e

~ - -,- Ill]

n, ,caniJ~1i1JO\" Iq wl"",,n""a'.!
-;;'11,"",,-_

- -,---,; ",-.-

Inri se ,de,j8J'\iYi'-~ un 'UllilbJ en el Ifue,go le' ia :h;tlI~na, e'~ !hom'bre ha, Ide d
N'iQl $C '¥lr\re'j
.-.--.--.-

V Ii.

iaSuman
-

piIlSlJCilu'f;IJ

-.-

-.,.-,"",,-

;Ej;--

i!...ilill. ~.

.~11

'y defini~", ·E).,'l'alntlS ante u__:_na 111'1~a'Hdlrtd que ,_~r lere le!iiooio:~ ,diSC'iplrilna J no "''TQgas .im.,pmcac.iO:lle5, dn seudd.o,., pj:lj~ ,i.':--ii ' N'-~Iif'i'n ~,~IIUU;;JI . ,U; ~~ ~~~;u_,I;~,", de IU n nweva cs-' i'i~o. IJ~JI~'" ii1!;ll·a.,-1~iF_" """I i111'11111II,,,"""111!~,,,",,.. _ . .... . -:It'''''~ ._.,..iIi' ..Ji '...l __ =.111' • 'bADO flliiJJestoopW!s~,n.o quere_o~ iiJ"iftla~ PU!W1lliuual"' Cle"~ 'I!.. en. ue IrJIe~
,;r;; , .... :11 'II;!!'
;;:J,~

RM,rica eJta, ~hfj1{ de-8C~djto., Les nUSI;ItOS, I~_c_nidos~.Inieos., se m r~ han 'vhfo ,~lJJUgad'QS3. abandf:Joor 'li'iejo~ m-tlchi·.smos; ., ,eiltJiepris;me m· I, ""'·-1- ....... ._ 1,',""vIO~M ~~oy_a..Ii,J _~." :POt '.lta SJ~D:p.l_e -- ~}"_ ·'d-I .J , - 1"'"se- ,........... a_ n.11!;;;...i~II'!l!O - ~I ~fioI:'iill-_ji'iEO;i:j ,""'.... arantes eli'l1~!Ll~~l ,-Bu :V' i!!; l~ !LiI..
J}" ~
iI'. __ -

lJ",

_l1II..-1io;U ..

;i'.'iiF'-.I~~ii"!I;C

ches C.I u,io?,.


~
.-iii ~

m.a, a5pim~i6D

'I"'ji.~:-,'I'·-,..-,--- , que. 1.;'i;1111~111f-'~n-,9"']IIIV ~e. Iniii~IJ~'" !b!V!'!ii.~ ~'iii"lId·Ii~I;C'''':n~"if,IiIlI·;'ni9'f:~iIf:' -: ,~c aramoo, iUcl,J, liRii.rn. ''''iJ!I II ._.u""" .JIi 'I•. "'] • ~ . ," "b~' '" e.·' iIi'll I ue'~J~~ C;~\i~L ~~~ Q'uentacltlp 01'0 ~~e't"'~" .~~em !;U, la .supre~S~ es
I" ::.:
IO!i ,~ ~ ,.

rrU1, y

IDiI''U!''',iII.

in.. ~

1l!~lU'_

£.

DJIilI

iv -,Bu"1d.e' nueth"O ~iempoj Idebe ,[un, ORe 11m Ulna

'--;'.~ ·d·'-'18i "'1 11'1.-',]':- -. I·-·'i,'· J aCJ,I alma ,JI.-,~ IfII~o.e ·-' In"c: ~l:lcnCI_Q __ '..
c,'

U!

~iOi; U"",.les 'U'~_ j

'n--.,1i1i1L.11.Ait1' 'T'~,JI~!

,...y,.,..[U;~m" cU~N'6I!'~ IIn(::A. .... 'Of~' YI."U_.~)l!

denes

de 'la ''!\'i da

reetben SUJlinf),ujol para bIen 0 ipam,,mal,!, perl) lem, 1.'1J.d~1~:aSQ par~ de t.erm j;nalF81.'11 des,1 iD.O, Ser .pglIU~f~ equi\~a.le·a Wli1.[;('j1 ()omv' ser 'hom;btr"e", lilld~,'~l1ddl,e~cla pn>pi~ia, ,3Ia Ifi~·la,vUud. '~lla 1e8, r:ii mumi~hu~i6 Id~llcsplrit~. IQ tdelle;S ~jlo,r,a;n es ta vefidad o~vidaD Ique: Q
1:11 Lunana

WI

~·I'.n;n'·"";!!iIi: ~_ ;. ~: ;i;jo.!Ii] r,jr..... ~,1

III

~1"~T"""~'Si U~, I"~~~

~\ii'!iII'lr_~ I~~~I

yll

'Ii! 1~_~~)ilJII1'ljil~~U.~!I!

...iI~i'iili'!liil"'Q·.liiI!!!Plii'Ji,AI_ ~~

.. ,

g'._ I-I 'ril'iIin'Il1I'1I:~IiliI"DAIi!Ji,.~ln If!\l'!iib,N' -, n ~~IJtI}l''''I~!HI!~~'Il''' I . IU.~U¥ ~-~_:_' ..

~UcblJlild.epe:ndellcia. oo-o:~omi"~a.,d~: '~~~~:rm:~" omoo illnod-o~O$ ~ S ~R la ~m~~'~iade q,ue'U~, pa'i'saleansa el p~"el1l)ej,.n~i"ciode Ia Ube_r... 't.B... - d.cuando . d~rwe-:- J - ,or Al'lrt'6ftC1---~'aUza,·~U. C~l'nom'fa . ~ Icua'ndo,.se sus. _ .. .W.nl -(~.ca, ". Iii" --- e . - -- ----- ...! ----'~I .., • Is II':' ;<.~~~-'!' JJ~; 11111E<m~"ii .... 'Jl'!ilt"-~ ,;ii,'Mt-I'I'!i;J...._""""Iii'~_ .,'-.. ':' ·iII"II'iIi!iII,'moo. & ,_u..~..]1 ~,. ll .. con 'H'ena oor~:ejer1llcii_3~. m~h'iiC_a ,Kfinnlllli:ca ·niLIs, audil'l v iIiIiliCI& una ~~~ ~ ~ :DitII:~~da q)lle i5ul.ye pitiFa .~a,pama los gnd1d~ . f-ecll1m"'-:- Ide Inl!!le~I.JiO' pa~~nm(]\n'io materiilJl. De eng, ·hab~.~', deri\-'a~ :Ia. d'efini.tH_ ,con" de
,~,,,,,,,,'iliiIiI!

U~

".

n __ .\).Ii ~.IL''''',.

£:..]1_

!l:ILIIl

it'!iJ"'t".!< ·nHIfJH.!,.

~IL~.~

~ ..

IIMLII ,;!irlj~..Il

i.

..

__

IIL.~

__

_[!!

1[3,mlsun·.ia,. Que-hrammu ~demJ,lre~ djIJiljd_~d la


..,.Ii:: n~I"~ ....':!t..li
~,l~ ~

;il"U'~'III'~liI"~ ' 11.'1'

~'_.'I~W.!11M.J

'~ijp;o]j,'lII'Ii ;t.~ 11!1Il1,~~",!!!!I-MI

;;!'A
~

,~..iIiI!"!9'llm-- 'lI1Iit~ i-0- ~-m-Ift:il~ i·....l~s 'Las A ~'''_IU_~·.~J _._.,


,~I~U_~~IJ .. _~!I!!~_I!I...:~~ __ ~ _

de ~tJda cmaci6n. 'O]~

qulsta'-e

el ~planomund;jaIJ~ :W.D~i1.5'MOOes amelaz;ada, 'PO 7 ell ·'mperi'_"llisfOO d~1NO __e,


:D1ueslra, .SlOhe,mn'.a 1611il

d i!~tadut'as, :mh atg,o


llQj, ct)djcia"

c'ia'~idad humaxa :y d\e


lml@S ,11"''' ....

:ell as

IllaS, q,ue; Ira ciega. iJmposicl!6n Id..1 iostiRtO 0 d\e' SU'fltlm CGlno 1'3, .fund _:m~ml~a'ililegaciollil, de 'la, esen~ '

die. la, ,abi&l1\aI1ite d6;aCJa de ]a paswia, diotaduD. ,$amio' Sf I[lle.., ~~~,lfn, M)1idaJio in\ldU~L ible de Ilal:cs P',;·10( i~hlS., Creemos habe;r. as1rnUado ,en :profundUdad, la, inz\1-,ruom'ble experi·em:m, Ide' los 'ld t~mos ·afios. P'tfO ~i a:yer £U~D1OOmj~:itantes ,-- aeti,r s~.a:&e;(lJta exc~pcj€dla.~ 9.\l,CJUU.. .:al_. 1' 1 ~A']"'-II . ,'- - ,- '-1- ... ,- :s('- ·-·~...[:"""..:Io--' m ufi '.:a ~D'.~·~ ...... ,~Ist~ncwa, naCIOll1w~, Iii 11.0) M', D 1it5.(lU mmm" . 1m.,a~_~:w _:_:oar
",:-,j, . I . " ..•. " ..... ,

l!,M ie ILatmpe~··Qsa, fiL~tlC_'~1lln.lIiO~ ittliil que R~'I~Jm.a,'~lWL,. tm paJ~ d~

ta :int~ljgenc,iaoO

JetiVQI 'uet-el uu~~t~' i!J!e~a..u~m(ttCm,ga" ~ !I~I~rta, . n,o ~~ lU~~h_,Jlm .JI"dL ., '!'.t. S11ii1.0' co .~a'm~QI" I, eo Ililue ,Il,rllce _.~~ III·.•]11"'"'_~I'e5U t"O[ilJURC~.ijm. n:aliU,fWU
.•. .•. ..JI· ,. ..:11

~l.a mUxrtadJ. no :plIlede SfF ta·m.pooo ,ellgaiosa, enk:.l.eg~;a, ,a.~n, Ciual ",aryan ,a ~acri;~licalffic :imlpcm:ti,\lu,s, mas U'~~rn~ y ,!Z:olllc._Ff'lo8., S_~ e!JJla. debe &ef'loonceplD d'iIlltm ioo q,ue' :ha'b)Jlue' a] :oombn:. il~,'reino de '5U [pfJ:fie:rn.cia in lerioJ' ~lde' :51\1, dignw '--ad d.~'sef .SiObte·la Ile:l'ftIj, :0.01 pille" ._'11 ._'I· '1 :£ 11"' ~ j~.~ .. lI . . • ~.'iII ~ 'I ..il ~ II r ~ dl ~Uo.l]'" .~a _~ JJ!~I,tCIWY m"alt~.bg ,Y' ~~~a. ut:; 1I,@5 :~i!J]O.~" I~OC~dp_r eftl IlllD ,RUOt)lliOSD' Sistema, de ~-OOI-dtDada~s [WOO, le-s _'ool pJa m.oses e] loi~
iL_~

'11

'n..,.

"1

"" 'II"IL~

", ..

jj!'.

II'

.~

~~,Nos d~laJf3lw~, afiUacl!us

'Ii,.,,- .. "

f.ieftoli'tilies ,oompmml.c_!iOs c-JfWn~ti~~1.nnlJ . Dt'tn:uu C:UJU~,Y' oneuta .. a, , dt'Im 1~11I1 me.tHo do' ]a '~m1jgiLnMa_ dina'rrmca, de ~u,p~raci6D'qjue ~S,
'nl •• "11 •. • ~.~

,..t:- •

.,-

d.-~b;qui~rda
.~ . 1

'Q/!l!Ie: Ue\-"e' ,a, ·""'4'1;~__ '··'~·A.' . -.c:'~. '.,.-] .'," ..A!~_. ~,if~·:-.: ,., . :,.,.. -". "-,"'.'-' .'" ~.-., ..... Iil_O. '~Il!1C _CI.,,{I1 fPCilOnQ ' J ueIi1lTIlOC,~ I,ca y que .lil1oorpore Iii nU~!Lm ,~!, ~1ii.m1l-_ljl . ".' ..,. ,d'- ," d!-, ,os ,g!ra:D~' .." ....:11__ '..lIw.O:ms· .~I-:'jl ,-'-.-..'[n'l'Ul~ ,Ibil ,",,-'1 .. , .. "ii'''''' iii _,=. .11"'-- .... "",1,'0 . ·"""1' 'G,oce .. ,.~~ ~~ 1P~·v~UlI.1L_O ..e I-I"" ' U.CJ csp
II"'~.. I

-'I'J1Ibl4i:m .. un:. '!ll!DWJ"oi'!mllo prdU:itiiO ltl'S '~~!lS g~I!OR'S1 desas~lioo~ de.-..pals,


'1-'
!, ~

~mllem: ;aJ IQoD~'~n~~~n'!n1Ii1Jmo ,OOIl1~ ilbJe,rf, _'r '.. '1'1311"9 'I m~tcJ[oo_a;r a •' ,a,In F despreve.J:1Iiuos,)1 ;8'bomlJ" pos.i·ciCines h'l't1llly.ePtes~ _bdo am,})is::mo,'eB·
Ililli"'i!ll~i"'~~n' "-IllY" J!O....M;U oil
Ull

Beluallm e:tue' '~a paltriB~NQI.p~ndenlC)'S 'sc-r pondcoo diiri_g~tlt.a'J.pm1l' .,~ '.' ,. I; ii, . ~',a o·..:s1~'iI.,;~An-· U'!I;, ",,_..._._., III _'.II "..:!i '.' JII'i[t~1!ii:~I!:i¥' '~_m .,J~, :~iL'!'i"!ln':jn~ '1':i!Ji ... :51 . .il.:ep ••.-or.", llueS!II.ra, . ,:- b.: ··t,··· 0 ,lllann. !JI,.!I'!iiolIIU , PQg~amos ·Ia. mdldoRalI, demalQ,gia de cier101S ,:DtellechfEt'tes lque a.tin, t
,~
'11

IQu1tum :nu puede ~ir


, [I . '~,.-. .

,iI""n 1!iP.--"'!"

Ql)!

1"'_I~iI!!iil.

--·-b·~1 Luml .... , ;'.''C~Ii;.lIiO~, .sen~ '11;.'11 . a_ ~Inpen·rJi . ~e JliIS, "JII. ~ .seme!la, 'Ut: U IlL pue :.~O I, iii ~ ,.-n·OiO '. -'.' Ilu~r -·1 .,...- -. •·· .;11.11,.J. ,,.
I l' r. .•

,asumU la. gm,vedad de n.ues~ro, e!tiRo hist6mo Rquerimos d


ideas J de' ,lao 'life .;.ad.~.

sj~ndu pri'\filegio

d: Il!iUt;es -'I, d '11.})iues, ,~,ara,


[a ,~lm~

.;,vhr.~I~'Ia_mcl't:e :(1 .·-SIW;s, '~itdomes.~ .= ~!ai"

1.

.~

.•

. .~-~.

, ~ ..

• _JI

Sn; ·diio '1110 n[J.ede' o·hlli·da.,. eJ ltt." . _. , _ 1 ' .


_. "-.

l- MI 'Ij.., .'U!IU;a.".~ ,!II, ""'Wlil'II~'t~


!ii'

'if ~~

·['Iil'iIi,- .. ilIP~IIi1IiJiiii;;'''I; 'Ii!~ ='!;,,\':l~~n""


.~,r.,;iI'"
~!Ill ~_

,e]'1oca."iion~;, ·de b'" eO,fd:ra. li'ljjus~icjas l.a 'pdUtica, ~porQtta, pane, ha de~ •.

.J11I"!'j;i'.m;(IJt-··I'·~np~'11 - tl'iI'Irili~'-I·~L'I:~-]I,;:ii.E', IEll ~Iill'fli iLl 1-~-mA ~ lll~~ I IAllll~ 1'Iir~11 ~ ~~ 1M

~.a'n~·:z'14" ]6 ,corrie nt~' a fin, de Be frlJallar aibismos, (!:


'''''~-m,-,~nT.!Ji·I;''''rn.'i!''liin, ~."no!1~-m-'~~_ ~"·llfll!t.\!~lj !II~~ir~" r--~i!lJ,-! . J~~}1<~~
~
I~'

,.g' ,eVe. "ji!"Ji-m'-'nt":ATnili'~A ~ :_,!!f"\J,V~ _~u

m~s I _~_:

-1i"!:Ii\1~ \1" .!ll~'."~ j

.~~~1;0;o~d~m:~i'do ;:f,~[=;U~~;~;;' ';r;;;;;;~~;~j_lu:L6n


S@:

len,r,nrnm'1nfl~Si[]ii fiU,@'

iL,'" ,~- ..... ,-~\n,

hlli"'tjA~ ~

];oa;

1....:1,'I·ilt,~IIiIii"'-'!liI. lI!Iiil!lliif''-~''''''~al..

,No

Ie iJDMI,cr.aEtem., ."

:0 ~Ofi'ru~lldir:Q·O$l!I![I~\t.~~idad
qoe

loom ,oosmo~li!lis ..
00'1l

ser,simphju·IIOI

roo" pero ,se nos ba€e: I~d.::nte

1~1e]((e.50

d~:'00101'" ;I,~,.

'~J& ... ::e_IM~

'VA'lSr11~J£

L!IifO!i'l.\UI\l'~"1m G~,. 'i. ~

Wi M mill S'!~l, !iI.!mJl#Jt Ill"?'. ~W


l.

m!l.?-~~,~,.u.wl~'~

,f

lJ

too~s :SU'Si dGf;"'I\ii,Ol'f:m't~S ~ ha

,dl"',dl ;j! ·~Uj'lr ~-Ij I: H- ~r-!l.!M I., ,Ciif!!L~ ~!!iit, Y-a ~~'HII 1M I'1~1Ii,~,:Ii';u~-ii:"i!iI', IIir.-JJIll suelen "!iI,cl",",Ii'lI'~'il" 'E'vr:o;llllii'''lI'm'''''';ii''N;~, ~::!i;i'fi' 'i~, , _B' II ~~_1. H~IJ.__ ~ IJ Jt.' -I"
~,;oj;

\~iei'ado d~ ~'3br.gr,on :pa rh,~' d~ IlilliJ, - s'l'm~ 'rrn~ull~estaci:OIl!le'-& ~rt_{stJjJCa~",i\'si OOCQiiO , (logcle;__namM, 'Olt113JGI,ufw;' este .. IIie isme, cond'eluuliU')S '~amb~~n c 1IIaJ'quui er n_a,C.j·onallsmo ,C!xJOrC~rbt\ .. do:y aHO.lante'~ :R~peta:nJioS en el 'fn~kI~'re 'en nu~lm's 'mejolifi l It'~djci;oF.H!$el alma csclaretid-, del pue,blo'~ ~~ nos ,areee que e i:ertos ,arl istas han ins !.liJr,Q:iid,Q' un ai, ~ue rte ue dep:ri~dado:re~ en :~n~e'\~el'len.lj~, eSie' (Malri'mi\l,o:f}'io,., ,~i'nlismo ~oda em 'Utemit:Urm d,0 de eStl~~m as ' " de ~rjIDtI~~oucs pfoOOOD~ bid~~ nM, 'r;eslli~tn :Iln!iu_:stane iiaJ. Si la, ,pf,gfocJ':a, se :resj'e:I:1l'be' ,ya de aJa;acmni_~m e, mss aDiCl, ':.(I~Jjca lie haee esa ,(KJ'5.t)i.!rmde ~st,el'as R.1(b~u:UJol.1~-S a'I:@]unos" ,or ,C'cunooi ... 'Que'
,.j
r. ~ ~~.

A,parte de ltID~,raduL~s_cornu ,Adr-iaDo Dondtez


'Gal1'lle:oo,ia
'J" RodIoI'fol ID~trre'~
·~t e d

Leilf)D,~ ~.:Ii\·,a~or

dra.aJilJUfgOS!en~y~s~as,~ 111;!"' '~tiladloreS t,"Um~,!lisa ,Leme~ ,"-'nto.n:i6 Pa[S.q,uarujl. '.:_~l~n· Yal_~~re Maila" I~t,Ki["\J1i~'i'nc'IIll'~~a 'Uno ~rie d~ peetss quw~s ~@,d~eronsu, HRo
~'!ii<~'
,_-'..! ", ' ,_~'_ _ _ . _,,~ '" ,.'. _. " _'

,,;]iii!

"'1i;t;te su 1 I. . . ·pro., 1 ,. .

Pl D plell],iUd in uUeMbl,e'., ua fu l1,i(\11 'soc tIl )' 'bu m_,a~ ;.1, la L'UIllpll11, en t:a:r1't,(~l!\ ca;UCie~ ,crreuciOn, y l~ltUl;ca oomo si m"I~, I~t~a&.nld m~ que de de una, condac!l3 paJc:ial~,mda.. Ell !hombn! de lho:." le4i1ta \rolcado hat.. ,
j

'(;'IUll,n~,e~pen,ernC13 mas '\I,as:ta y ~~(jmp~ej'a~, ,seria,~nut'i'~ ,que shnpUfl .. car. CDn ]jj,Dj taclo nes fellonaies 10 .P3 J" distas, '"jf esti urg"'djl), :por ,aJ]:helosl pmfu1llil @S, de u[nhrersa)idDd~ O--ielu'aFos hacia 18Sa gtalill'C;.[pe'" . ,=L, .1 1 L'II ~ ~'I :ner:liCia,eSiootno debemos t:mil::au[""fiJi, :p;mU,I;e:mu, :nacwo,niiUles~ 'E'Z',;r< ,.unes ~dm;o eJe~aJ 0. pe,fSj)eCt~''1IS :m_a~, tlohte 'sa~cs] os' al UChlSlfII'tes '~_ .. '.-n~S; d!t" Dlj;~U':a, {j~~Ii3 •. [.a, ,aokid,ata. el paisajiis:liil'u),,,,, :~a 'wsi6n. :,ilii;1lfi-' f'CSCQ, d~ ~a maUdla-d, 110' SOD ,mds Q ~I fIaudes, a los M'qU! _rimrj en:.in~, de' la ~poca .. Debemos; ali.mefltar'U.m2 :fj~nne'~'o~luntad esUlo~, UBa, de '\ ligUauie dttdi,ca~~i6;m, ,f;51udio, ~ u~-a. ,~deolog(a :mI.ts,grigio;d y mo.-' al , Id'~~ma. estrn cultum 0par~e Nu IlBde ~deas'J prolliemas~~Qm,o
=,

&,._,.1 ~ - -· 1D •• , .' 'o,!ii!_ '1-,f~1i'O,')" 'L"." ,", G;·areia ' ..era. ~ _I, - '-1.- - -., il,uu~rmeo~w;rrniEl:Cl'SC0, ,l:~i!ft':Z,B •....;a -j;';eU;.iOIIDO i!!;, ",]!','.II',. ·1!.S'c ~, "".Ii 7, .--'II 1F-'j'<I·'~UZd'.c~ If'·9(,3,)·.,'"" t 'II flii3:2~ _:'e n 'C'afilos 'Comtmmrat .,' r ~19']]~ '1996),'U_· _1I1ld1~~,~ " , ' ,-uuo SIlJt:r'€ 1(1,' 9,:;,;li ,II.,~ ~~' ,D' luna d '\,'191i !>t-'.I,j!!r i- 0', 1iJ ....-~ . '0_1· . , .. '! ~, Ei.tli::~;~:n., .. ·00 1/ ,',j AI 'I n D.',;!!;, ~_uyli1 c:;;:u.oOw' ·'-U··' maRS I( '19,],~O~' Clalilpfl1~cdlIDJ 'OvaUe~ ('.916)1", entre '~tb, as. im,porta m,~ m tes, A, muchos de e!.I!Los,lM \\'O'!v'e'FEm'Q'S, a encontmr en El T;eChol de :~!i, I,WlJena,;" Garc,fa, ,MO:-nlles~ Sucre y "~~ '~rd.onno, s-e Yga:m'lil, ai Insli,'talo Nac[~llaJJ de 'Cul~U!ra, y Bellas ,A;n~, rNCl8A~h~)i' OiNA',C:;'en :13, C IYractim" if!~ ~.'~injs_rerio Cll~,tulmf ,aun-que' dci su m~gtg iM' ltuci., :~MI dos :Plt~mml)~ eon 'la miista lrnagc~,l ('[966)11 leI 'te~~ en la ,~~iSl~ ,'aci~md ,b C~~I:Ufa..~ GmocJ:a Mo~~, }! Sl!l(.;rte oo!laOOlnilntn

naJ~~,

sm

~ £;.......J ..iI. '7.'z~~:1Il" ,[3 !l.ljj]l~~e_.6n~e £tina r;ml1oo_~ en I'?'U"'t" ' i'tIIoi::AI Si, Gar-cm, M:or:a~~es, 'oublj.C'o un :Milo ,-.iibro,~ w! real ,Y lfa memori'D. ( 1'962):,i la aDm, de S'urc::rte ; D'mo 'pm~t13, .reiElmdvo y s~brj,o (M,rm ~ti~ ~ ip-alm~D-'e

("-"Olil

,-

Li~no
'1,;7.
1

~nl

e"

,~

Sl1J-c.e~Jtd1' I'O~

..jI~:,

.1.;1\'.... "" esas,

il!"ii6' 'iIJ 'j' ~, ,m UiaaQ~ t ,~'.... • ..JII'

1: 01""!'0··

~~ IIJ',. :7'

'~sn"m:~" ell~A1Ut(t. 19?~S,.enitoo' alms,) •.

briil~~~n~,y~;' U;ica ~ :La


,e~n'if.ll- nr~e-eelJeUlBmll_e
" ,'. ,iii . . ,-" ,", .. l!!!' --.

~ Ia =1 .;:::, d qug' pon e.rr'_ e 1:'IU 'Ih~f\i'C" una ,cnn~ie)mc~ _- ~'i 1i,J ram~t •. \Ole,~~~!I.' ~"d' _ lea ...:II III _. \~del .hom'bf:'e'. :Piero nina, IC-OJlCiienC~a, riguro~ e!S'rrem~i.d:a de ,luc''',-, de ~'" de e i~e'mciJJ~t La, hJg'e'rn'l1l ida _,Y' ~, .. 'inl~mvmwei6D'e"-, ,Iil ~stfn; i (li~ta:m:~esde' llJUesttrfis,pm~ t~OS;, Silll'l, barer am a:1rdes, de' modem'· dad, .-o'il ,ell te.n.dld~l,'~,j.1D fiilvjdiJ'_r a puesl ros srandes mae:.stmSij :nos ,seilil'''' ,. '" ~" d'· ., ~b· iii ·'d',-,..JI 'Iim,os, ,agi15Udo$ par 'lUll iil1J,ff\ra 'vi~to-n, Y' Ufila ,; !];s1i'l1l'ta, ~OOlS:~.'.!I1I1l.' i!IU,. ,No aspi.riJmo~, ,iI-crear escue.a, de Uumillados: 5entiimos despr-ecio par' tales, Prrel'e:nsi;o,1TIi~, 'rem '~'f Iq,uene1tnQ$ :reirteral'r eW 'esp~''ri~u :po'I~, :mic,,"O que nes, ianima., S:w ~dg,o W3!IO':~a:l1tuft. ent~ 'nMotro~'Hila ,aj~,,,,, In, ~, "'iI!..]l ·'_·'.;al :sen c~a,dc' deool~e~, SlObr.e loiS pm~Jemas y mou,v,;u;lones u:e 'I I~n:a,1.1 oi6Ji,~,k ,3JlJlse:n,cia, de ,anQis1j,s, o:bj~ti,\;~C\s jU7p'lt ta, o'bm, d~~,aniSlla,. aJ , ~IVHn{~ ~'I iII:ledl_:c de pnJ"wdos )! 'l(;,o,Emd~as.- .... Rilts, 'mrd ifpci6n IDS,
0'(., l I

:St~ i'U;'~:n t,~~\f,lemmos, una, AI,'Caul~l,_ 'e: :imlpe:ri:ut'i!i,.W U.les .reg:ot.~~o.s.,,nay en,
Co ~

..J

,~,l:U d·

'1:.." ... 'Lil

lI,;iIi

d e ,.r~rez .rle.Il!Uo"nl~',. ~_jl .. - . .~ lilli,,,"· - ~ ~!ro 'fa V,(lil :111:rc.·Qf d ~ :sa:-1lJi.o sj'n duda,. ]3 Idle' :b:rmom Pi\:dO"Pla,,,, e~i' 'res;:'[la~"facj,6H,'!; (o}loqlllio" .pa;~;sa.jje; 'mB;eia~miIiBC-aDi:6n d~ :~o ,~io.., y nul)' maf;a,wtiUa 'Yl\!ida ,a,:1f:t~v.~i~1 clOUd:laJ'lJo, c-.eile:bm'D una 'v orrilfj, veil. ·"..,SLi'lliIl eXi/i.iu'rur. 10 dtiUUB100o.-= lBl' ;~fU) Ie :1: 958)., ,&t:e, de ,3J<Jjl!1Ii y ,a.hom"mm:bi~n en .'I'tu'los !Como ,lRaiMll'O (.1.964" ,Y AtI'itS~~1E'Scuq~'e ('197'4). sus' ,, -'. ~ II~'· " (:refrll,WIll!-'I ,eel"; l 'M d Ubros, 'm'~ im:p'(fl1.arH~. COn er8tm ']"'. f'AC~ - \~:,e' WUf'l(;[t a~~,i p-e,rru qu~ .P,aiIDumal"ies ,at)lIt~!lQ' pc;:,'1r:~;_onalmenle~se l_U,BhlJffi, U1iii:a
~ nooe

.'r. - "~~~:m.<:Iio-t~~iII~,i!jI.,~ !Ci.~.'_,~(-ompru ~:".ltJ4:I'.I Po l'!ion I ,.{ 1a, pese a sn p1lS\1ImoF I'El'ill:lanci;a, en E~Teeho de :lla 'Ba'lena" pe:t1~'
en,
!1lp05_U'::I,'l!.i:n,~o~m,
","

de ,a'mbo~, '~ sido e~~lobada ~;;, una,


~"..t ,- ,~, ...
,Oii
I

as Inl\.u~dado,on,~.cad_B'~r
'fJIil-

:E') ~n

ell'

Ji

..Ji~, . ,,JI~,:L l.'e.r;~IW' ,~:awi pa~,m ..

,SIJS

'~$enCiiBo:),~rn.l~

. ~'='III ~

,]-

.a, IP~~,

:I...

IN

,~

,.

.l u~

A ,Il~ ,c....I""-Ait' ... S I...!I,~ li;Q, r-~~;If .. 11QSlj lIJI~~~-IIIr..Q~. Ul~- !Illi!ji 'f'i~'''''a .·
~

~\i'~ __ '

ne:z.~Jana de 'los. 'ohhl~O~d«t!n'~ 05"


l •• _.• _ ••... ~ ..••• ~ .•.• Il . -l'I •• "

I.

."

,cs.cala, de \tam,o,~~, ,eslii reo_ds, po:r la, timi-, de:~ '!Ii Ia. ~t)mpl;a~e.n~~~,~ ~e:m 1a I~-,Jtt!l'ftii. es a'igo m,ds ,que e~jiuegOI de'lei~()S(). d\e g~Il~~e~ se. ri1ldeD" mut-ua, pff'U~la- 'B'na~ ta, eXjpre,~ 'qllf! s ion de ,~m, hlBtQrla~ lu;pejo d,e' :I~~,ohilas ~~' -'m'S'~riFbUlla~"ones de~ j de' :ho:mh"r-e,. &1, rr;eiao ~'Ill-que'b:f4il]ll'abi,e' ,£Ie, la, '1'~er.dad",lio;P
tmseelilide:Dcfa~
I.':: 'U!es,tEa

OOllliO ,gru po 'POi" sum hllDc~'a, i1Jqmi~i~da'j' de 1"e~:;.n;jtO~ada, CO~c'l P,ar~ dd!o CO.lilu .. )i~m .. ·'utlq liJe se enllrpe:11_~ ie~D:pob::wl'l;aIt' ,~bre' todlg n ,~i_tlS ,a,la phll,ma de Sa'n~ja l'mthrid; .~ canl lo~de &aMlin', ,cu::,,;a, re'heh:U'a, sej'U,zgaba j,R,Uvi.d\mUs_3" eu.tista}f :re~'oFlnfJlstal'\!' 1.0.0' caml

,..Ii. ·~.'ra~IaO' ..... ~.n_- '-I fundad~ en '~959 'y ~tiVOI h;asta -:. --I ··.!:~'~I ,,~~ '-'
= ,_-~--~-~ ~---~-i~.

mi

:["6],

]"aJbla, I.00.0 oda, se de&ni,6

I,os,d ~=' ' -I'T~!r:h,~ de l;a,:aU~a~ mJIque' St,,:~achaca-=-_ '" ~,Ol,cat\:tjco ~ ine H__r caz~ SU$, ~andal:os,~ ~a,pOesfa de ~us ,miembros Iqued6 Ulbre de de j ,... 11" Ii..~ ..... ~~ "A "..ill - 'V6,~iC=.'I'''~-I eJOl '-N··· - -...I!...., 'D'M'"iIIwI-":L."il e-.II, a '~I' ~- enJUidiji D~,'~,.,b" '. :I, C1J~-qu reI" SUWryJLnac;l~n luOO,-Il~
j, ....

'~~'lii ,1I!1~n,-

js.mo 'ntigico pumen 's£r'reremnc:iia.:;'I: 'Iil_ern.rl'a~~ co'lectiNfo n ,Cl]31il '" del


I~

:kc~~n': ~~g,

~o tal, opuesta's, a, ] as de ,-:-:_ (,sa'iln~~J'ghD,-e rse~ Pml:JiSt'I' Kil':.~ 'rdlio . -,naudt


[pefO

'j

'l~IDbieD S~rtre) 'y 'H'I'fOChi(lIl i(:LaiUtr~a'Ij"llu:nil'l:~ Jany~

9'30), .A~11 do ,AfJ)08~2a, :1 ;ie~ 101(1'~l2, 'I99'.S), ,'ei-O's, al 7Gu'aez (I, 9lOt ,An,ge~.:EdJUlaJr-dQI .A~-e~~do(~'3i)~ .Dar.~i1) lan{'i.iiui el :rnm,smo iaJloJu!, sin ollv.idar al por en.tu nee is, jove.ncj'S'im~1 ;'G5i Ha:~a~d Cadel1'as
Ie ~
!~

no .garean

's'~!lm_iiJ5e-aI~,"\ _',Tiltenf.e .la,obI's Utica de ;'- •.

[If •.

r-..-.._·- \ jJ ~II!fALtl. ~~.!Il:a tl tl,f:'iil.ltl~'\

seliala que elle:-slllaje· ,~1 gl.W.po fue :meilm, m_d.icaJm_en~:e :iubvemivo q,oo elde .El toc'frj~ -';11 · - ., ~'1" _l~'"' - - iI'- _ 'l'!'lU1OO' mds cu~day;(} ,en no h 'D.~Gf' ,SILrur-~ '''''";1.0 t'liHla ift~.tHt~ .y !len.. guaJ>e ·poetioo ca6ti~o'~" Sairnoja.,Lal p,01ittioo, 'SWD. '~nl'~~' a·un." q~ " ~UO' I~IU;-"Uhri6 D. l~h:O I~ lLi,l~mljo. Itl·]:JQt!:1.11ci6: 1Jmstar~, ~u~ir~ ,s;_il ,~~m1r ,e:l'~Jema'~ -mnvtal~ Ide:CackT:1la~.'JJl!bUcado ~n 1963,l, libms de ,A"os'm.~!UD CilJmI,O' Hdo'S (:~ 960) ~" del'pamoo, (~.910IJ~ tfuem.n DJrnbos l~, poetas ~; im_pnrt3fnll\.~ de LThJb1a, Ratlo~. .. . La obra ,de',A;'c~sta. ,-.~~o,~ ,f:nnl~almen,te ,d!~clljdada por I'a ,cn'-'ll\.. ea, es Y na de '-a~'nlll ,efj~'fu,:esl{)'~allmcl~nB'S, . .-'~uOO-WdSl~nl:laie5

·licSCa_no.Sanori.a

)1 BmToem

.-n

IcoLI11 Jdu

G:B

i~~~

~!

dE .~U plaern.c~"61!ll.,Bn ,t2U~Dm,a IC-ad~~ :

.ltoj~s G!ijJ~nJ~~li Ide~~ud,e~i' ril~t, b~.Iil~ '~nl!~t6gi~,.",~),$~ :~ 'qlJil~·; : libjg t'-a~dcteriza;r ej.m:isl1lo d5 PO:ja .'lento, pmgres:il\~.i'desde 'la.,o:pll~ . " ...Ji '~)J!' oJ' '.;1' ,., ... f'l 0;£81 L. . .. Ieneia 'uC: l~i 'C'llf~~efflO.~ !fllel Ige'~ll.e~' I,,: ''7\-ju~' ,11;1a'S~:a, la L.......-.....~..,!I.~..:I ~ ILa Uill};'~;~"~iW.II
1

tilufa df1 'Nitclllcio'" de ,Su:' re" :~fa

de la ~0lilCiC'1lc:ia segfJio Az:n1audo

OOD

divell'SaS, :~6nmuda5\<:~e-

'''-lII

=,"Ii.. i, '--;:--"!Ii'fj -. -. -, . '.,(1.'98,.],)1 Y .DlC"J,I,@~ ...,~:991,~J' Tanto. ..costa


~..-c.... ....

cWl_asi ~f()rl~~iC'ade los sete mm..... nO\i'eiDiw,J! 'Que Jimria, j_ndb~ulTIt. . :fJUib'~f ~W. ma ~ del enS3l1o 'r,rn il1imo en _ :HuRlS, oom~ A_nOl~C~a1re~'
'~'&~
·0'.... /111.· ".
,~u.@

dte~p<k:ffii3 en pliO· '"'I rames uereane un HuilJle .instnmicnto, ~,pR. :Shl~; ~o-s; doo!. ·t~mbillti' ,~tlIJlti~Fl'eJ ~~Dm. ·breve., a 'pmtir de' cieltO

'. dl como ,.............. " 'L'-. ,_- _-:. ··eAaS·,1l1~Clem:JJll


I~

m omento C't'.in aes mttsl il;;~'Ile~t!iPt11taJles Caden_as au nQlll!' 51''lTa'."e en d10 -una :gh!S'CTlC:~.s;' ~aexli~a!eln.aa l!;.I:e~l'UJ"; (;'... u t .~~ ~. _ .. ~·..11 . --de' un ~llJiO'Mbet=·~, 'plasma" ~ .dl... - ~I _. . - .rj - 11·. '. - - -- 11-- -r -..:'"-;--!jo'.... D .....II;<"i;; li!!.1 ~' ~ 'C'JliI et mareo iI.!M~ ~a.naU.l"3l~Z~~ iell : ·.~m~ ,~J IV.,
Iil ' .

:n

tli

~"iem,oldoe R6mulol Be~£ou1i'Jt de ~,taci6:fi P'O.pulaF:' =~; o 'rme'lmos esponl£6neuQtlC se ha ,con~emd!CJ1 en guet~llillln Ul:lgUJ.Il3,y
'tra,

Ell 1r"ho,-~-e 1,. :Surgjdo en buena med:~da de Ia d~mt~cj'6D, ,~ Sa_J(fio~.con 00 . :£onil.ol 1~~poca1.mttch,~ :mas ra-diea1~l-ad~ i(y,a '110'.5e tNJa. :$6J 0' de lao a~~~i~~8::-_dmiFiJJ"ci6n pof'la mvoluc:6n. cullrmna, sliDg de' ~~, uchfjj,COB~ ~
el

=~~~-R' -

tic~~,
IP1.l~~. -en ~if~ ,~.

~ lim ~gn~mjNJ~

"",,n, 1II1J.llJ

1!,~rd~irY'

~I~.

"ide; ,wltn'''~~~'Iqi.

mGfi~~':pur Lo1ll~j;i~, l~) i~1~J~_~n~n

'm d~~.rn·de~ ~iI{l! _"S!I!I ,~f~; libF::., 'wbr~ ~I tim~. nl~l!l~' QY't [l'an A_~, &110 Y' ~ ~ ~.l\acloo,

t'~!IttiI_~

OOlil~r q,U'G: ':1~~~' ~~ _1i:I! :S0~ Itma,d b ,dem6~


~~

'~m

--J-

~~ ~i~iII~io.

iD_

G-IE.MfRAClOi\~ ~OW\U~lUlIITRJS, ,GJtt~ liEAl'nEV(JAS,. Mj~IP,I~' r MS:fW..uo ,W?;.' JAft1R'Sl~ VrnV~.iIi-,W l)fJl~ SJfjln.'a'

~; "}

,Batndo
'taliU~
'In

:a., ,Dmo

r,,",re~, !t~ Y,v5! F-"",,..,:dl.;;o' d- e , m.G~I,mI~nI6' ~n~'re et ras eosas porqu"ji!' llr:aSC;~e;llutH'ii, -I -- ,~. -'~ - - ,ii!!' i' -,,' -- ,',--' -- -- -- .--' _, ---- \e~n,'~I'3L~S '~ II ,,",-..J1"'''''''ri •... ,1111P ., h 'Lo'l ..JI - .. ... ~a ~'-;"PC16D le,poc~" =:ero!" :S'~ ~~'aUI~Pll~,!il~ una ,oeUc:a, comUQ'JI
'mi..lil:-- ~~fi:i>;'
ri

rara ~"'lI!~ac!i ~,~R


'n"""'iftn II -

,~n~in~ .~' fIe~ord:m.d,o, ,all, p'reQJlffim'.r de! eUos -Y' !d~: en :~a U'-'rica, \i'ene~otrula~ Oon z'I~.z RilnCflH£S,
....... .....1.:,In-"""".t1; U lifi!l~-II~_ ... ~ .]~ ... t."~[i_O'I!lI1!V ~,.. ll;.,oa~L~L~.

es

rd

'~ai5

-~!II.n;- 'NW"'- ~
,,,,,,.'-, "~---

, " ,,-,...iI iE:'] ,lecU,O\. C:0D -I' ' -:m, 1 a,'~,r:at emrpresa, ee '.c,- ~l.. . ---:'; ',-'--"~(III' .nOCUJmo~ ,- .:-,-,,_-.114·-,-: ue eA :'I'·_"'i-I;;· Its];le~:n:·a.!1 Sm.i:IJ~~ca nUJal I",-d"-'d, -J ",·b,]··...:II,·41·,i"'·-~,n,"i; t.8 po '.'D.IiiIO ue tJUll""-1i .., :ma~ Srlt-c.estmles Y' Q1TaS, :hiq.u ije;t:a:iil,tles pite8eJlCla:~t E' 'mls.,() pae",
! .•

~liIfl'o,:m,

at P,~rezPeruo_o
,.;II ~

'II d ~Un'lea~'[,-, ,.j ~(!I

" a;pa"l'e~ ",'I' 're:SUll~w(a,MBfB~'" ",'-1' , ,-'",Jt d - d'i I" - ~ ~S;U1 '.!P! [)mC:!b .. il, ,e UllI, m ttOg,QI e

realldades ~~, 'tan, ~m~iQnali1l:t~;s I(;'omo' un hom'b~ qm~' mwpe: ,t'OOa5,l~, IIiturgias del iengu~j~' ~I'i',c~'ho Ila baJJeDa e~ d'e ~,~ 'q"e' un hOliDb~' baj,Q- so Upme.n tQd~ :~aJS; C(J~ 't_e~d:mn un :PIiJln.t~'de 'u;oi6Jit (on lo i;masibll~ tall, ~~ 1~1 '~nfd@, 'Q lie' s~ d~ 1l,I'i ell hill q~~ Cia, 'ba1!j~na

0~ l(in~lGo,pr,i S flna, qu_~ ~i~mG .su

baL~~j~iG

ha de~O(rad,Qen ~a :pre'l de 'I~.:ltguana


en
'i'1IJGJi;., ,1,11:, .... ~Qi,~,~ili11f""Zi', ' '11'11 ~ ....,,~!I!;OI!'Il-__Il'AJI!J!

la 5u:~rfl~ie ,.-0 'Iil, !pmt~tUJ'a,d~V(lmd!a


IL!I!u!',
iii

_l!~,g'ng;i'"!iiU"~,I!;.~ WlIIl.I; ...... . ........,.,j

ed

pUJr

~!lJj
"...iI, ,

Jl'mpia

iIIIJl'~~ria LQ:J
",.:Ii 'II~ Y'!r ,Iy,

.U

n,'

-,"

',II;if!iJli'1Il,:Uli, '",'Ii 1Ii_~-~.: ~ iJi!Io .... ,' Lv "111:;1"'" ,1:",!.!IIeu .... llI .... e~r~_iil1!!'r. , ""-"u,_

,0i'i""-.00l!-_ .1Ii'V',>;a; "I, ,'-'Ai ~_!l,"'_

'1'FIii!:ji, .i/'i;'ii'iii
~1Il"iJ.IU,~JJjll

,r ereando,
~'m _.~~.

'pe~rsonaU'ZadQ:I ,sin 'Ira:ma mws lion ca~ eilil ,:alflln momenlClo !-~R,81Qnl'" ~izado~ f"'c.Q 'to5,"ndes,'~ lin cambio,. :~a, s fa, de adDdUla, lie respee ponde r"a, efee ~i'l.,;rme·rni'~ea '~U~pas i, I-lad~~ lIlaneneros[j hldagOJlndo, el ~e.siilil~i~o 'u'rban'o md~ d~e' sus Pri~ ~mdS' _ If' 195. '" ), _,_.:p.~-. !I!., ,. '_'
' ._ .. _.. _!J',!!!!",;~_.

-111!'!i-rAi.-~'!!'!..LQUI:.I '''''lIn ,V~


~l

-U-l'!'tI, - n, 'iil"iH"!i;i(" ~ a~. -_ :16!'!

,,,:11 I! ·~;I;Ullt.IUlJt~ ~. ,r-~'J~~J! '~'"fi,ri,~',;ii; lW

i iil'lJ'i,~'W.I!Ii-r'i:iilffl;l
UJ.ilJIJ _ ~_ ~~

'd"

'. _~

'D""'m'i'"iii~, :S~)I:'I'cre
t~-_ ~ , :_ ~ •. _ ~

l:ta'm~n;:J,
res el hombre O"OOIOOCll)~jgl e:ndo Sill :grit:O es UD gesto es 'una, a~t~t1Ud e'- ~~ho Ide til! baJl~fi. all 19ual'qIJG: l~ IliD_ntm1ht~ ,de mod!Oi

gotza.-r6, de
ell

con su e -udadano, em -llm:i,I~C!O


~"

'

'

, __ -_._,

'

'_ ~. _ '_ _

'_'

.. _..

J,

I'

Utl )XlfSQin

aj.e stunet] ..
SU,

do
...ri

,3

'toDo 'ti:po' de :~~(ml~sli amenazes 'J! 'miwtttnacianu., ,&n


i]

~ue'C,tun
",.;j(

,1,ICCno

"",,"'b' ,'11", ""e'li poem a, ",reve LUll InSll'rume,ll!llIO "'d'L ,_, ~, ,'" ell, cue S~!D III,-. ,I, • un eo !Io~,' M ien'b~tr6n:".-QO de ,IU1i c,ilcumtell:~e too,fl,. E:lti~aelllCiD-~ Ill.rbanOI~ ,iuei.'"
'Ib.-L",~II'II
,"'_r-I--"~'j."I" 'I'ot

~lbm;mAds~a

'~II'

,. ~I - IUJ~,.. o,s

.. e - - q ~ne. ' ,a.uos~I!!/;.; 1aaUU'la b_~ o.'lt Ii'" ..lI,rl ~~"II0 ] ~:IJIiiIlOSu "=

,pr&

'il d .. ,...l 'il.. ~~ el m'lltn.rO 'pam 'L'· luIJClI1es;t,al·ne ~DB, ,11,1l!l:es~:~e8, el "'e:eh,(lj della Ibal1e:oo reiaa c6tre.I[iI,s lUlluntes, :fren:efL'"OS, dll'e.1l0 ,de UflaJ imOO;FiJq,~'~;is;ladamater.ial""

e!dra!llrdi~nada 'peJp1ll'lal1idad. u~~h~ la roollt~iiTILa,res U_D. &Illilm.al! dG! p:i~.ro, 'Qr.ue fl'ik.~\Jl~i,'ha ,d~'
UIIl.a,

du, ailuoH'teE~renciai[it.

enes'M'.mdo

BaJJlenilJ_, De e'nt:re la :p.rOOu ccj6ft de be'xtos '" mani!fiHtm .~, ~.po,; he1

eseas

de 11umOf '~a_fii, ~a'ma'rso' ~om I';) lestept:ic-o~ ~iIBUe: ,ahuras, :~o' me-j~r del ,es,pfr,i'cu, d'e Bl1eello de :13l,

,RiiI nn;-i~"a ,q~~s,lootJ

mo Hlieeci0.Jlado
('Q"",,,,ni.ciii''''li;
,~1I!',~a'~!Rl

'I 00,

'Si8uh~:rn;~es.

~~:Pa:n.;.~i que' ~odo ,ililtento, de! 'IfiCTiWjvaJC i6n~, lis, bie.l1 de bUSQ.ucda era n .-0 d.e:experi'm,eDltaci6rt", ,en Ie'~ an~~, t:eFttdiem, q,w~ase: 0, 'Ill!;)". ,a. 'Ia :me,D,"" c ion de g;mp~s qUit,;'i; :Pfaspe rca.mn a, ,co:m~.c:rnm~,de' es~je's'Jgllo taltes,
i,

(.Diil:riO ,La ',EsfitHJ:" ,2:5/3t6"i,)

l:tl tetrliO' d'S Jfen~ci6tl

.Dad.',
'I:
"l iii ,if--'JI/' 1-' ,o~,
11"IiI

e SurreaUsmo. ~~'I" U,r,..... .""J' -,lii"f"li'Rque !ill I c ,eli


0
L~,ii;~O]Ii~, !II,1I. " ~,

I"U

, ....

" .1

teoC:D1OS muU' ,[1;0 Icu~:m~a . I, iL! - ,. .


i _, _ _ ~~'

esas "., 'nl"'Jlt!J:ii'e- ilt"-' _, . , c,

El,l'rtll'f1li m.a.gn~la
iIl'~'/'KU~
Di'ti'IIJo.ii!I ....~,

:e:._, ,oiil,tlI ~>W·'~L ra--v.UI"·!lr.l ~';iI Jj~!IJr..-"'!w.


L".ni

'C'Ia:s:, iid (iu:rnoof' E1 Te~h'()l~ fa &ll~! i


L~"1.

:Fjil}

Wi']

1P!i.'lj!I~'

':& ~l ~~.~

,~u

,!J!jBajQI lodril, ,est ftU:~l!11lli"a qu~ :p:rfl t~,[i),~,

en~r.ra_r' UJ'l3. d~D'mrtQ!a

'ieRemo.5 .enos
~Ui!u. ~~ifii - -,ii!iJ iF'C'i,ii""'!i; 'i"~- --'~I'I'"
~'~'IIi"',_!!

~apacwdad pa;r,a,O~ruljzar
_Q

e:d;~neya, :un gral~ 'Rerme,lDtde '[U'pt'ura


erS1;()'

'es;eviden,1e'

de aW que [a bat).ena, pam

'~II'i'~,i.ir''-';a;. - ii1'ra~ ~'di'iiJJ ,;''']'''''!i : ~-;J!' ills .;~~'IjiIlClI~',,",'

oj res Ilci:tar gC,s,f-O:S ~OSIque ~~,uempo ha e;ojotado elll ~I Jin_sto81 tiQI ,3) 'qllle l~ 1(7~J'iJ:"t1s.POl:1de en ~a h ~~t~ria,de' la U:tem'-. !fa y de :Ias a'li1e's, ,c-O.n'I'e'm,:po,mne~., :••.. p;reL1n:: cmos ,s,:'~.IJlar.n.O'S, ajo nlngoQ [11 b 5~g110 poo'iootOr;;: qtlJierem,o;s~ ,eso, ~s;f,:i[l.8!l)lt]'aj"· yj'fal:idla-d ,a'_ J;Jl.6,eido IP1bien ~e

:~~~~d~mQS' 'revj[~ir'att'~,

fd h~f:ho del la, baLe:

;itDcon'tro:~abil1e d~, orp'~mo q.u,e s6:Lo :105; imsumlfiljo,s \f~rilfican PTRJillle la, bQ]~C'n.Ues ,e;]ufih~o ',~,ri:s2lHa, \"1ifido,

es,la [tmdaao en lla p'~en_ahn:idez

'\-f,~\{i'r. IlO' R@cesjtg

~r

,100:logfa

de l'olq:ue se Um-n..a lao cuJJu.m naciamaL Pam eUQ :10 esca:fi:nnn:re;mJos,


I!;,,~,;JU 'l!"~ I,ILV !!!,;,II,,,,",,
iI"Ii<I!',

.,gP_jiJ m,ooJo qJU~ 'n~~, ea pmpi~io s "'B.D,'-!Ii-Yl" ,~iI"!i.,.:,': I::!III~ II"[l;A Inu~~, ·m-- o.r:a ,n~,""','.lil']j,in!'Ii, .';J!Ijllmn~·" ,iI!i"llli"'l\iJi_....ziI,""",... U,\o..iI! ti-I!.~yol" ~Idl C""IIi,'J;J!' "'!Ii r'~'~' ~"""~l'U,vl~ d!il y 'melllrQs ;_0'11 de' ]IB bUJi:I_" eait. ~Jias q,ll~ todo..5' ya :h~mos :su:pe:rado,~ HI. a'bsu[',d,gl ,Y ,~a'buda :se'ran, 'man, ,s(Jlo medl,QS de: ex,p~i'on y
W~,IJ.lHl !U'oiJi liIIIi_i2"
'''!i;' ....

~'I'~I .....

do, lnlliilid~,ii~ ~':i:DIi:'iI:"ii'1'liiIflii il!li '~'fi'jjiolf"j""" ~\~, d.'ii:liiil!'Nf'io~ '''''iIi1"~i:''~'''!j'll:'!itemeDJ~;~~l:.,'~ 'I:e a, sfllmisrurno~, lliomo :aQu~ds;lgn@ de setJrpi,ente q.ue:se darO'li'ia.'ba 'pur la, ooJla. ,,. q,ue :me lunD d.e ,10:5 s:f:mlbo:tM; de! : .a ,~_f~iDl'~a. 'Ex,presari' ~'I() ~P~r.:. Gsa q,Uie.t~mOl" 'am 109,mf' e.-sel o'bJet)D p.rlmomiaJl'simo re:lle,gamm, de too)o cUcW que I~w,ern ,~~riburfnel1,o:!ir; ~ l!1eDSe' ,en
'~~
l~~

nad_a, 'm.6's.

iii M_IJ II~I '~'~'ii!li',

. _.~

,.il!

Ib&!!k.~~lly.~

iC• ,-

_ilh~_II:''!ir~!I!

~.

~!i.rI~V.lI.R

I!iEWJ.~IMtiH_Iljl..

..

arms,

l(u8;liLes

la, ,t'a~.id!ad01 Ja, '~'_mtrasa!J- d\eR~ia d;_ las, f-Olmos. J .'_'las e

r~v.ew;_RJ,~·~

Mm\lM{£'\[ft'l~, G~rJ~,

]( Rb'1t'lAtXiS,UIl

U ,A')~,'/~ ~E~~.i!l.(

~E,ir,I·DF.~f~,

DEl, SlG'UJr.~

MA.Y~f.f1f..~

~'~~

as ',~raCifJlfles eu }e nQS, , ,I , ,-.. No q, ,eremos nf'OCrnm a., :-U'MUS -tan ' a ,s , ." , ,', ,_ "'t: -~ . - au1ma!m , . It"'. .' .. . dl;:,st.i,cm.~ 'C:QMO rm Ud:iiu ms de .11~n_ n li.- F~U![on:lI im,OJ fii~i de rriI'il.i;IU,'"

".fi:,;,,~''''~It-~'Ar'lii'iI ,c~~"li"'iIli iif!'i!'iL"""'I,~liJJ m : \\H ~Ir.. u~ 'I~D:f'anue~ ~oda \!\'f!li1ebm llielr:be' ,~n ,j'lii~fJ'O J esc rle.s'i7'il- li"IliB!: 'h'WOr acto 'U ._~._ .~._ '~I,II'!!-_· .,. -_' ""'I:";D""!, ....Iifliir,ii ""'iii'"i'~'1"lI _ ~';£]!i~1 J ..... ,~,1:'iIi i- ~aselra ;C.I;IU'.ul de 'I· , '!l.iI,llIlclJt::iIi!I, .. "~:'1il'1' . ,,,,",, '~-~'II~;o.HI"li, - '£1"-'-,1; _ "I~lb:_1L' m'~-P..:Ji("""' , ' _, _I;~ :31 des ;@ de ~&6xiaj ,c6nlO' 'los '.'llSOO;S~ 'las, aC'a.~mh.\'s, ,r las, insMtu,; e teacs de cultum nes :ro'ban !~I,:~bN' {j~,Or.lJO ,J 1[Ij,QS enil~Jl!IJ a. e~~, blo Wl ,nirl! ~IDI$P.J1!euilQ ,-" :,ut r,~FOieILO. La hall.en~,tid -~-m ~'"e""~tjt lao nlr illmi - ~f~i(';~,1!' ~!II ~ ~~ ~~~
~'fi~-I'ii]liiiflio ;~Iiri;fl;;'P'rAi't.;~,
!.~~

el a,'bsurill,o eo.mUlJ' :mz~n. de '~~adD\. pUil~S;o a 'IBn d~ cu~nlt:a:El\i 10 'qu~ qllu.~Nmo~ es res I ihti_r e] m~IQWj' ilia'!l'tIJiI[ll~riu em ebuJnej'~n~ hl.''', Iii" 13 ;a!pa,ga;da. de 'I~, ava. l
JI.l~~S~lJ, M:.!J "W;!r

'leiter .~I~c~tin.Ii;?OA ~u:boO'n~iel1~i;a.N'o,s 3;~ima~1 '~a . ,a"t-:~l:_O~ '1B, lue~d,ez maN, ,absoJ1lda': qlJ~' no prt)s:pere eDtft' 'fi~Otl'OS
:oa iid~, que
[PiUooa

ili!j, ri"iie'lirjt"!':!i lr."", 'i,._ ... ,llil-~lIFlitlil_lIf.!'!r.I!II_1l 11-~~~!~!!i iM


'_ •..• 1 •

~"~

...

j'1!J.

[lUI

1; '!.,~

••

~~j

',ji~_ liL~V

t,

1~'

'_'Il

,_._

'-~l='-

1~-~~"-

,.

._

"",,.JJ.,,",,~u.~,

Jj,IJ!I'!i;"!I,!U-!I!,,,

'loll!

-rU"

~l"'_.,iIi_U~

'~I-

'9i

!II

(RtI:)~~ c!lv/JJ'le el "AtnJ)(O Nm ,2,~:lna~yo(~e~ 19"3.) '~Ados a'fioB de ei(ist~ncta. Bl '1e.cl:ffj de lQ' Bt1'llm'tJ'- rool de :~~lllJVefDc"
.,..,; A,ii'i:
~JI,y.J.l,I"

HI Se.g!f~ fI;dO'
~;i:ii ~

tn;U"

tfie-Sf'O'

es

~"fr,n ~~'I~rr (!'I a~llQ' de Ian~QS,gfr.,. inll.~!n~, 'que ~~$jo'fll;a:n de~ho, reI. ,a, ,BI. jjjt~r y po:n-eTS.e' :panza, ,a~. ol en. ~ :1lis,'9'~,2",0ISO kH'm~itfrl-lS; cu~dm.dos ~c'~:-:-'l,ld a.IlUS. 1" a 16S, d as, a os (
'·il~-"'-'.i·'11peln!m£ ,,-,--- -', ,'l- na 'I'~,~ -- '. -_-r---~~-,-.- q:tIJe ~I rq- JI-ena ll) We f!lllhlm. .':
, '~...
I~ ',' .--,-

a~nn~"tdQi,Q' q~'~'~e ~qlU~rel~'

d-I~~l~_, II ~.Ir'1.r.-V~I-IIj,L_O.:.lllIJLI!!J,!ltuJU-J -,,, .n;;, ;'i'f'I' .....n.n .. '~'_'i:"i'I~I!L.Ile.-:-. !IU'! ~~I_o~ liB

ll~Uf~JiV'I!~

iC!(tn-"'"

~il

a~

il 'l"tf'i'FfIi'nit:!>!ii 'm,'I:~- - ,;>jj, .......... ~:~iii"!il J;or'" ~yll_-F~ID._~ ~ D~!LmIl~I~,

OI~I,~,I-~'n q,ue :1_ ruta ,,- , DO


.,

~e-a
'---:-

1,- :..l,_111 --:'L~~ w, la ut::II,

rec~

';l,IfJ

:c~nsJante -hasta qU,e :S'U viE iIlane j_O, ~e'L"~j!a ~~n,-side:1lie;lDl!tCe_SQ10 ..,at ..-.. ···dl '~I· !I...-~. . ~ . ..... .... ,~, . '~' 'L_~ '.. , .. ·.ll ,..,..., . "," ~. ,Ii1 ()- uC U).· a 1IJ9i, Ui.1 na!J IC'O!ltIHi!.'S,I;I, \ a,tlIanJ1lqueo 'u'f!' se,1 ,i!)n~a_~ -".. ,.'Ia ShJ,llI!). q,ue '1:...,... '·...ilI1 !
m.lU.. -'Sil·~' 1~'bT,as!II llJUe8'1ro, pinh.illr,'Il., InF~;J :]~m, ~.: 'r '~ d' J;!! J'lns:: g.LI~11/!.o'~'~"}iIIII'1i.lli'I!Ju~ '[lOS h- P.i~.if'IIS,~iltl:IIRl·'Q1" : . i_~~~ I_ II ,11--- :-,", lim ,e~pa!lTIh.dui)) -,A ',oll,_- '-('--'-'1 ----'.-'--'I;t"':;t;··· - 1.,..,~I----:'-.--, I---~ ,;-,-I'--:'~ ,- -- yO, se [ll]]aJ. grasa PI.~l, lea, ~,mmum, mQg~/~ ~.U_D 1ii1'~-;"I' iTIJ ",. ll"';ill":'-~Ii'" ",n'~ ,d~l~ 'YO.. 'ill ~O··. '~~ 1El:'~~iif!L'!liJlt ~iliiI'[j; .. 0;,:;'1- ;An ~i!IO,rn;,i;,-..JllI"Iiir-,' 'n ~·o .....I~U,llh-""-"', -' 1IiJI'!I;.-""Wu., I ,I.... 1,~ I U, :! &'-'1'. "',F~If,lr"',~,I!!IJ!! -I 11r......

e~ m~ tID de'
.~~"'\~.o;!;

L .. II

.....

=-

YilrlY

1IL~"l!JU~:/!lk!1

.,

~1l!ln~~~.J.l!~

"I~~~",.

.~

1Ii_.- .. -

"':-,'-~'

-,

'~iI1U'!!.~.~,

Ij,;i,i!!j;,

'I!' .... ulli._lf,I,~!!;-JI\

G, ..

....IIIIIiIPi"ll~n.:r 1k~]~tNi'Iii"!iii"riistUgb~~, U~J! ~~ ~_~ ~v_,",,_=_~,'IE'~

himo:rni~ 'J nos oi"o~~ ~,Ll~


~'l~

,e'n ~:i~j:b,m,o d~ ,..'lL ha'bi~a~iollesd.cl Country


.Ii ~"_~" __ '.iJ~l'!ll!'ij;""1 ni"'ii,O:;"''iiiF 'if!1rn"'" ,ft.'~ --'I,~ iF-~~'U t"-~!l

d;;.'l; n,UnS'ii-i?;"""' ~01i1m,- ·~n-I:zaRI(- I~-r~-' ;t~.-!in l'~_ '~.r.ad'~i;;,on~1 leI ~1:l-~ $~1iQres g~:t~ oon ~llila~'F.I, ,d~,.·
_~

!las oom:~aMas,i~~'li'\b},tadln~), ~3!m~mba,~ 11f"'r


II.!"'

_It=i~~UI~

n~'i'fliif;ill'p,;~

!II.J:.!!""JIL~~:~Y.:!JI~~l ~_

~._

~~.

yi

'"-;~1"'1

;I'in-~ ~_"

1'"P"",]l:f o:-m--1_"_- "0-', b-"";r-O'-;;'~.r;i;; de II,.... ,~_I!I_;3! ,. . _ u_.~~!'I!;i!! __"""

0'

V,a111e

,",roo por I~JCemJ dl~


1

'm- ,- 'u'...Ii..,....... h~!i.",'" iIf..- .... n-i!I7r.~ I _ '" ,_: il!!;i,~11.il-"'"_"II~'IW!'!i!I~_"_ ~'!U,I

Dei con '~"o,t_as, ;Q,B,ua. D f!f\civ,~IIu:~~onarlos,'1!I',e:mpula_._do un rnst ~ p3F. de reC'rndo~;a 'polwc(as,~ que ,a;~egram igt_1a]ment,e el, c~u:mdor' cris:tiano de
nl-'L .... :- ..;J _,!"f ~r. ":'Jl~~~I,[_.HlJl'r de 'iij,t"'!.'b -,- ',,,,---~ ,I;} ut!! '-' '-, J ~_~ !!!.;r.1'ta:n!!l~ ~ ... :1 :~ .& _,t:1b. 11,'11 I dos' U~' 'II" g~lllleUi":ia" ,.....a'I.'iJu,oSie di ..Ji;i! ..JI ,Hlleg;l~,~a ~Iil- j]~I.a5ta[legal" 3, IDS. if~a '" _lEa. ~~I'Pt~"cti'lU'rn' ~S :t:illUI0[~ de '~iI, ,cittdad:, busc=ando lrm,'pid~.n:l,en[e :asi .. lo ,eo Il~s I[Bjade. d~ :Ial, con~a,gTacitjn~, ,~~ IqU!~' :~IOO, ,d~os,:p;OOlfa. ~lllilitJ~s; ,~dnll~n_j, ·t~~ PfV~11do~'1 bimYJpa,gn.d~~ ,10, '~laj'ar,i;l Pa.rl", sel"
't.l!laymS, ~~.,Q ~~~~ !fr~lLarn\ IU~
OJ' . ,-,-_-]'-"",..,:-'--,'-: ,.'. ,-,-, ,Ii

~..;:- ,.-.-~---:: ....-~-II 'C:,Qum,t:ry ' - ..~ ~as,~J Ii([l~ u.w! .'. - -,- ..- -

_),1-

-.-1'1:- ---

u~_

, . ·,b-

~g'O __: - .." d.'I", --:,--:l~mO,i' _~:5'p~-e~,t~ Icom,pmr esos a


I~! ,:--,',' --, , -;-; - - ----;a. -" ,e,

;.11-, ,-,-,-- -,

(1EiN~I(j};j_'Ik".

~----------------~~--==-.

r R~l1l~~

~1;U"''1l0:S~,

l1J/£ ':Jl,RlM.,_q_ lIl1,i,(mJlA"'--~D1lf. ~:l~J II'

G~(.I'iP()S; fiN~~"CI:. MA}i!,~~ T

12't

,Po$~',u14do~s " ~,tcol U~~O de


1)

4)

n a"'_ . --.JIiCi; d' -~~~': . L . u.:ll!e\II~.!L:O' 'Y U~:" ,e8i"-i ,~~,o., ,8) 'BAllO t~jd b~rftI,ujQS es se.lrg1,Uma, :nu,es:tn, precari_8. condid6JJ, '9) "Y':St! eJ(ab,8J :I~,,lL1!ecetddad de se:r- eada '~ez. :mb ,a,grres;h,~.,
'i1'rj;f; -

16) TRIOIP1~COI ~JN6 mc'b~~. ,~l simulacro d-e arl~.toridadrt,[lttfs'tl:'"' Ci.l~ U~emrh.ll'U 0 ra, ~I ell -1 ,su:pues~ame:lue' debemes ·~sta_f :sanileitldtos., 1,) LA li', .l;pe:i.6"DI Oagmnte d~ "litO, ,ICO U ,.',01 ~()in~id~ 'C~l1 Uft ~f'lIP .J""--fi~ de ferme .. . i'ri;;t·~P:'I·~!Ii"II ~I;(Ij, .-11 iIi;C\I:"!;Gilim~""~oI"'''~'~n' j[""'!!1"! Ilrl.MJllrU Y,.JII u~ UI~~IIir'-V. jlr~~I~ Y .. _,l...l~ ,..j!.i<I!~;~, ~ u.~~
.!Iii;l

5) E-··. 'Unmundo q.ue ~adJll tielll- de 'Iml~'~to, .

Del)jd:~'ftle~t~ ~st_oibl~~id,os lo~ c,(lln:ta£:t()s Ll"R'DiPI'CO U,N]:O ~fil,lilla,su. lll:rio$3i, int}'ans:~g~ncl.a en :~a.'L!o[,de, ~r I~,;D~ ~ m6s[~rn ,s~t'~n.r~:ffl qu·e, h~)' par ~iQ)!~ heeho 'poe~ji~oreil~fia el datr.nlil ,en nuestro pafs~ D -:SCALl"flC'AD'/f" COiWrU~~' I~ta lao 'I..'ida,~clu~lY\aJlmen'lJC1 ~n'em,,.· :l'ia J la I~ls;mncrua. ~raJI.rlJt$.

~~1l11-:IlI';;;I~lrlU-'!i.is,

'.'1 _

~!IIr

E~ 'lUt.i'llirU'Jgm'p~1 , ~p.ro;pialmeDle :]remrio;. que .~m\·,a:gu_ardl~ ,poe~ la, '~-joCa, :!~mtn"'dcioJ1_a)j~ es c:[ dt1, la :Ihrtmado Pnn~;lina de .~._JJltt-&momt~~;
q,lIe felLlui6 a fin;al~ de' La d~cadaa Valern ~Jom I( ~9.3S~1984,)1" Lu iSI C;;mlilo O!!.n;~anJ ,,19')., jl~'Uilp~Edw_rdo kG~edo~ '-asci Barn~~:Ul ;e' .lliUf!\3. Sall~ (:1'9'44)~ encabezados IPO'Ire~.:htm~~p'b.l.e Call1~~i do

ll~.~m~nle

'·rc~oli

'HemdQd!~
. ..!Il.

gru,pu.s, '0 '~Dlaoora 'o,~ de


'If. -~."
,i, _.Iii'

'pm,h);1~gu;,m,'.U~ ,poe~it~a~ y a ~-e.o~'§, 1!utY3m, ~id,o:liiIli~.bros Ime' ;us


,Sill!), ,~~.ibj.ta:s'!C'IJIeS,P{J..!
,~

d-~b(J.f-daf:l~~ Umi,~e~, e :La d geID.cmti6flt ,dre.l60~, ily~,qlJe


B:t~~
"r-,

E1iil'ri.q,!I.'ie
,-

l!.;·~J'e-~~:s, (1941); POI' ot~ ~")c


"'1f'~1:''I

,pili ue

1000aIlG~.
,con~'iderados sin d~da. 2ilpnl~ ,com~ pm~ neeientes ,~,la. B'eoer'dt~~6ndel,j)O~. atnnqu6' 11,0 'lta,~nlJf.unnad..m pane
Los, :r.n~f(~J1O:~; ~t~s
i

(l'93fn~ ib.~J~aldn P!Te:z S6 ('194,S) J' ,: '1 ja nd Ill) 10'1ivem . C':~941) .. La obra de CrespfJ d,e5al1'1dbl'lisi' coru:eJl!tJi~lIdD~, e~poja'lldoiii d hlp. e'~,,tc:~biJ_d$mQ de pa]omares~ elll 'U_D, ,D'isa';~e rseco Iqll~e' Nn.~'ionartaJ'
de la, :ma~vor I~'tia,i

''f'aid~ncrua, : ~,'WIi1,1iO I o RO"'.e'1:1l' \

t'-n]"
,::7'

i'

l(b1 'f;ifU[nid.osloomo ~!'gru ..


II ~,\"""l'i!!'

-, U"',!I,7~

Ji' ,

"'L1;ge,mJo :

Qn~e.!lll

-::"

,.

d~ ~·usagrupacio·,rne.s in'i~ialH ~UJn'Valera ,~':_ \;; ~lui{}vi.co ,S~I,w. ora E ~prjjft}~lfl) biz.o, ilnla g_rn:rn 'PO~ m,poUt.t~a~, a'ill ismo 'd!~mpo iron i(;a,~ • aml~,~r)~a ''il;nl\lm,~m't~' ~ iDGVeNn.~B~ Ia ~'r[Oea ,QUU)POOI apDica dl~, en
Ovan~.

,311, mcisli1ilo li.em"po,~ ,corn,o meti_~cr.m ,exlsteocial

e_~~1i(:;:n, h~n di~nllaf~lC),d-!.: 5U 1'£11 m


dJi~uljg'ac:ian de'

'IE.~, C~~in,m',a,S:~I~I'a" u. s

ebra ~n~y.~sU(;a Jf el aJ'i~c:dotmo

,bg.QiHill.:s •. ~eml. Q'p3_nede 'ser e:m poeta mk ro,gaJil t i:t-o de su genera'.'A; 'I!.." , ,A'A, ;Ii, '-I .... ii 'ib.. ..... ......;I1 d '~I :SK.t«po',L~t:_OO,-, 'ljflil~' ' I. ~ _ Cl OWl'II' ~!FinUQ 'M ,..1inp_ o nuevol;~ Bmu;,i,-yajeoe ,~o

hit

i,

~lr.:.~pac,"had~l pl1{'!.o ftll e1iiiO~que I(':um I)


,M:eifh'):~!, .12,'m,es:t,o 'C~nlem31 Y' ,h):!;i,

de' Thomas

e ion" 'fku:lllf: t'a,~,el ll1iil'ICOI 'qllle' C:O'J1Sen:, c~ert", e-a~:Ja, pot~th:L enrtona) esenei alm e [1,'te I,a die,s,@: a'rra d'H canel ij'iIl, del, lu)ct61m bulo de:~ IK08Ol,O'l"OSQi,de'll '~""-Titi:"IL.O!i"\- 1IlJ.ii.:IIiJ'U' 1·Q;·'~h_ilf-._,Aili ~1Ii''''''~' V 4 'u"o m'-'a' m~~llLll;~ ,nu~I... ...... .M iLiII'!r.. ~ ... 11<iiiili' 'CD rural 'iemzmenlte Imtmmdo!, ~q,t\e :lfemi.· i'f1_ahlm'bitn ,a:l :mu~dQI.' I' llllLola_ra~ ~ollt":ncnl lrll.ayor d_ ,elM.' .t isDlU. H,czmandel, :D~~~e8j_5 ,evoea '(antasti'aso~, tienm e huni(iamm'~e ]81 co-nme]ach5u ~mmiiUar,' e'llmUiDdo dl' la Lnfa_nda~,e._nuna pnesOCa doscarada,. Utica ,J nmg'~t'aj a' 'te-,-;"
I'
.-J
cft. ;,..",

~~~liIUIllII,.'!;

r.ili'iillli

''''''.I!~

do ,eI ~~or.rol1",e~,nlutind~o,doo,d)~hl oel da dc Ul1l :rJlJ_sDioom io o tel ,:ondo d


de'
'llila

ha'hU:lC1Qn"

t':1Ifiih'e' :3-Il~cinach);neseo

Ulbro,. ,ia d~nr:etltl_dQ 1('1972) :fll' ajenQI a ,~ooo ,gJ.'ll1))O10 ~ v.-is·~, R.a:m6n Ouerales ( ~I~tli )~, se In~cltd,eon eJl~pJ~n,di~d~ Ag~~' 'q,ne "t;gnt~ (m 917 OJ- san to~.i'Oito ~,.ta~ a t~~)o_er :mu::' ,~n ~&'I~nUl'"[P!-rrl udi,.. c.-ad~; acaso en u 'rec.epc:iO-g por ,e] fb~, de 'L' ~~~. OOmf~~l":;I~n ~,96'9. d~H_UDi:'~'la, ~~dm,era '1"~S~di '!llga d~ IlM'3111 ~"o1dtm . ~omcid~m,
treD1~oo~r
jOI

Za.m,'b,r.:""d[lO I[':o)m eneres

Charon!, ' l'Dla, SrdaSllc~n

SUI !lnj,(i@

Y 00-,

lid IPoe:ma IC'l:tenso", ~··or'aq:uf'j' com·Q' 5Je' "'e~ el 'CI'mpo lila SL1::it ltuldo fiLll!nda_melua!line-ntte, a [a ,~jwiad!leD lo, i ,que' pO(hi;;l, ser uao de los, raS8;M de' esa gcnemc'lOn imr~tm1Ied~a q;ue"
PaJindo e! text 0 'brevfl~i mD
iOllF;ii

,si, se apro,:f\a, de temas Y :Dlodos, expNih~'Mdie ]3, ,pre~edeDim', no 'H,


em, U~mad!o ,re,llpD' de Va~,eDc~a,,comejde en. 191,1:eD. 'to:rmo il, d'05, I,~ lS~asi ,~(a '" ZOH-Q: 16md1J~ ailln oexi~tentes ~mlba!i" ',' ;,d :-i~ .. par '(am~n,tn de It:i'tem:IU:ra de I~ m~i(ln d- .' IC~dtu ra de Ira U:n;i "'ef,S\i,dlad, -'--, ii¥.ii'iJ-. _ ..'i!.._.... ''!i,;yll ~U!,~"..... .. '-I il- ,PU b- \ltt.1.,._.t, 1iiII,. ,m OOICiCi::lull-., ". iJllD'lIm~,~I'''''',~ ~nri.·"· ,--.- i'i," -""_..:II~ d ae ~nu~]p~, yo ,~.C.1,0 u 'i\_ -'~ - . --".& cada a poomados;. Es:o " :m. !d~, de '10 :~Iru(ol roFmn tema :s@dil, ~_a, b.ase ~-Qlmunde all[~'ore-:sQ \'e~ I[QUJJ' dUe(5e.r: ..ies~ La. '\:el~e-n1_eJ1~io d~ To.ngl~m;: la lm.m~il\fa '~!!ll de M:QlTIlt~JOl.'mlatlhJ'II'a, eme' ,eJ, j'~id,o;; e, d d\es,~jaQl.ien!t~ de Pcmz SO:; 'la, ,e;rudU;n e~uisi~, de Ol'iIl!te'1'QS ,~n.
en ,:I;~'-" .. ! ,'tQ'
~Q,~

r~dl!1ctible ':-eilla.

'll9 .Ii"",

,gL'~ .iI!!U.c~'

;:!imril"lil~~t'l~

.1;g'''":Ij!!;;!l~

f!lil'l;:>i

,1jI"n.a'iiI'"]lif:""'QI.1-'!!'

f.-",J!:l!i'!ir.d,:lIIirg;,;!!iIi,

\'1li1 '11'lln'Ci' 'ml'I~~m' ~I_,_!o\i!!, ~_'!iii"_ ""JU~,

.:_·'Ul'lfli,

'm' , --

'_ I_W.~

-'~I,- - [["~-4t!lrU~U eJiI, .- --I~,.;al-'..;d!

n"O [ada

.01~J~anll\n!~~' (lcsdc hae:l~a ,ados.!' • ,Ia ooupa~i6R pol" eJ, ~j&""' i C!ifO de ,~a,Umiwe",l~dlad Ce'n,_'ra11 de 'Vene~ll~dn,.,c(nIJicmdo ~n ill m,Q~vi,''. ~j ,m~~ntn y,~' '-'·lni..... ~ng:\liaLt: ~.A '., qU€~iI:'.on'~(}m~, y ~!LIn -

~,c- 'd'lya, I. ~

:E!il1danoo len~ ,~c)'nJj,idera-'-l{)Ls,I~, 'uhl'n'Jo~ de la, g,oo~mciofn ldel ,601"los, JuimeJ'iO- .Id.e loil, -_ -:..... I:Ci~l'OI i.mllOnliiM(L ....ptlOmocion- ipjen .. ,
'ila enseiiflanza
'~~!

:a.~ademica~

-Il.._. asarm bll _Iea~~ cues~h'liJ-a~

nt;m...~ 'tam!IM ~icas;~, Glue',~(ul!(l(}rmam,uno d~ los ,a~"es, ltancl~ de :hit ,Ilriea v.efIJ@z.giJa~a, de l(!i~, u~ It.mos, decelim
'j-~""",., - r~

ods, sli.,~,

..

'~ruJJ[rhhitdQ.J~, haj 0 I~JroibuJ]o, d~ ,g,~n ~~i6n ij':in~e.tTnoo.ia,~ dl~", ~ ir:iM de pfl!@ta',lj &e' maB.l!f1es~a~n ,ell I~~ON, alioS!" ~UID ~emeDljeuua f d~ C~lf,a(;;ilS: ]'esu:$J ~, (194NJ'). ,~: \=:ttn~ G'uer,['ero ('11"~.:1) P~d'~o, P;ar.a}'l11l1a, ('1941) ),' OIIlQS ,~n MEri,(lal: Bt_s '~ml.O 1(1'94,31) ~~Jun_m "j.n~ '[00 ( 'I'94,])- e~l'n I.o~ de ,M~rnc."ibo~ "" 'P,i,ntd de;'heremos"" ,3;de."~, e' I_a, re d henm Ma, pmesla iUtrbana, dJc~~ 'Htrro in~ciat l(jfudiul ala (1~ su '96!~t :su dld'i~ac:~61rii, , e.slrudia1r' '~' pro(~nuc:~o]lar a Ipoesfa 'co'ncreta, '0] '~.,,~sllJui,~, ar~;n$ reali.zmd_3, rUI:"e :f]ilJiSotros:, fund6la- fa"1,~sm,K <: ~ 9" :~. :p1li.'blllli~o e t ,It:l poe.51~ e~,pe:nl'~iU :,~-u:Q"(-19,83)~ \Va'jifl~, :~!I1t'oio,gro~ :Pel'Oo C!lJ~rndo, ~e' ba'b'1 a de '~~lI.la, eBe:ra,ei,6~mli:ll.'lle.:mnoo la. Sie: p~ensa, g
(]1

:~a.

'hul~'lem ,que :pedhie a ,esla, ,gellfIrru:l,olil, ~i[iIitennedi'__, ~n,~I ,p~~ ,d-~~a,:~s~a. B~ciQlnaJ oo~tari'i OD se:f.lam, ,que. 'gm'~' ~ cia~ a,CntSpD )1 56l•,c:_n~] ~ma 'b~G g O_D, rn't~lad~, ,~:wdad. wnd.amerlt:aJl de ,~c ,qu~:caiDria, eDs'~b.ar ,COMO m-lita13 ~"" sis 0 5e' '~m'lU-desde, luega de que ]0 'h.~;' a (iii lin~ I:l ~adl- pu- -, he~
.j

aigD ShlguID'1'"

--·I'b···,·. . ' . ".'."'

'm.e~

Li ~~

d~ titlntadas ."aI!ah:_ras~n :: ·ume.m~, aUI Oli~,. QuJ.zis, J.lu!tdlframos, e


rerni
I. _ _ I. _

m~s,':idl) ,~I.~d~ '~~Ii~,~e~i-~,


r.

d~"",e~~

1~'~_~"~F~:'
~1Il'II. ~MJ·~
~j_

li~I'l';'-""", ,,-.'ii'FI;'I" ;c;m·","· ... , " IJ I-LII~.3 [y_ , IIULI_ 3


'J~

1i~..-..1'7,"'" ,
~:~~

so!bre I: lcla ,en ~1 IlUI"_~do,dJ~ Ipot~I"~: ,I'~r n

IlUla

,par:i:e~q,~~~~ne ~n:rJno.. ..

1Jbro Poesm" ,-. l,~4) g

ri' con.

U-," ~,,,," ~"~It=' IJ


_'_' •....

..... , 1~~~ •. _ilJI"iit ...,,_~, ;f"'~'n~iliIIl';(,JI'~, " , t.H: ~;~'~?IIrIII~-~I~_~""~~ 't ~~~~~lIJII4~gu

""U

:maYOI' ~ridad

~.a,Luis En__rique M'lf.'

mO]j

lli.tm Os' ClfU ~, IPaz 'CastU hJ!1.An:.elo 1tJ,,~aJba, ~ ~:~nn'f~,On-oS


'il

..11

en las d~c:adlas,dtel eiin~e}'" el tFeim:la,r ~Q'1fiJ rea~ i:MCioiile'S ,pr:tJrt~cldaf.d menre :interesant~s 'e,1Il,et ,_,-_oj'as,I!.::~uardia, de ~',n'p $o.nd)"b,~lfi5: ('1'9 ,],1)., Peemas, :p,Jes" dcc' ocll:o PQJlabr,as '...cOPrlO el penl:ct~ hailk~, ~,DetJnicj_,ttn,'" de. ,Re~~p\rleSliQL a v~~etl~~~ de :O:arrio- -,C'nIlF de d'''~Z 0 \"1 iI1lt~1 'tn~riJn euarenta, I'OJ~I eine uen 13 10 .'"esGnta,~]es 'tI~mos, te~njdo~, ,arUF1q_u~' CO'[IiIQ -~]il ,;ac~(trne5, easi slempre 'eJ;ce,pci(}:oom~~" salvo I~J. __ ,cl'ta do :l;ib1J'1t)de R,oja~,Cuarrdla. 'Otm ]pOs.'iilb'iliidad t dUlfa li1Ii~~ en ,In ~sfa t(i1t'ima,~ Ia 'Clo:njtlli:l'~:'()'s, cenformados :por 'I;~:tos breees. nos ha_r.la, ~rnsar I~D el ,AI!~ntc~, C6ttui!:l de ,u).$ d~~~~1 1I}isl.~li~ i( 1'~S6)p, £~i():$
i

,mm~'Otaliz3CiQ(lles que' ItO'qu.JeRB d~es,ren-de ~,[d,e'SoU :ra,Ucd c-adeter ~gm,eg_ rio\, No 'o:~~id__:_:~o~ ed13 nalund e:za, de hStllJ'!iento, IQue'
,DO

tierd@que

'W-E

ms

eon ]105. versos, eillis~'Ilds~ trurncoslO een ,Io-swc(os .' ,SIDd-dQi ,que e'~blaaeo de Ia pjgi[m, [eJ(,resa, ,.a),-,
'd'~ltilll:la,~a!Ilamti.e.:mIl!O: la 'bre\~-ed_ad~ V'e:liiJ.el!ue1a;o :~, ,eo, [en. los, sete ~l'ta-nO\llel!il,b. ta~mb~ilfl, cue:lilw )' al ci_De 10 ,q,tte :ped lrl'D, al
" :0,

'N 'In.tHlciaej6n '~albu~ante~,

s610 '00'11 las pceas pala!lJm, d-- ~,poe-.a ,sin,'li0011, du,

me:n:t..@".

de

i_nte.m([os de 1e'-J(lplicacl6:n :~,


'ilt...,-,.J@li~Harll. --I.!!l~.

all i de la '~I'ri-ca.~.~l 'las


',"-

jj

lell qllle
Iil}

pie,za~ 100UY' eertas, ,praetLil;Wfrllel:'il'le~ille;Bn~lles,pOl" ~pamdo!, 0 en el !P'az 'cast! ~ de' 1E.l' J~rt1iro (1'9M),' ~m,~-nbro iig~aJnil; filI'ie OOD~,ti nu i;.. I~ [do :JWf breves :fm!men~os que se a~dc;,ulan un ,mi S.,t) ,de,sa:l1iO~ Ile, 'tlf ~u pan:e!, 1~1iii aGd(;JI'~Q "Q'I~lnJ habria, un dfifO' p-~~dC}n~~ del actual :po~ma,'w~l~ol! de '~'ersosa, [Sill, V'el 'ocn1os, con una :gran, '~1__sua__U,-ad pe'f'Q It~mhrumu nu Iin;ll3;g~C~o m CiQ li1lce:ptual 'QU~ muestm ~UI re:Uer.adaJ, peFp]ejtdad a;nme el mUfii.d,o\.

Ic-ad"a, o.em,a exten so es~'a,'hecb~ Ide numemoos, p

£ragmeDro~

&nU_~1~
-_ ',--"

Ser'llo- [pl"eCisamelue'- e~ um~ die


,r_'- -__ ,;,'" .--' .. '--, -~

en,
i

I.]11 _u__tns Ic'a --: 11,--, ptJeUi5, que !C!Jm[e:DZ3Fll ,3], pu,blu;ar en IIIOSSeMnm, y a vecn ~D, ,lOS odl,elI!im~, I[:,ln f~h;as, de ,nac:~mlien~.ol~:-,_ue ~j_b~n emilie 1.'9 3,9Y' 1952" Su fondo 'Ipo caJj,m Ica___m;biadopor IOOmlie~D\:' gobiemos d~rn1tW!3d,~ 008, estab_,.is,~ Q1I1t:,~azan, de eOOJ,nn, ,~n,~ pmltemenl'es[ ItJe~,pe~-o'sH que t iaDen
.' .,_'

_!

!IlJ..tt:1_1I1!1..Ea1

"iI' __ ..,.

'1 .• , ,",

;' ---'-1',

,-

'~----!--Ci

tli6]jefj':

p~u~'a~~IJol a ,~OS':~ .. tas surrgidos en 16S1 s.en:mua,~ oehenea y p~ve~ ea. A:s €, el Cadenas .~ J,t,j'~:e~"JJ,Perl_e llfl£l1U)ri.aJ.[ I(am,'oos Ide l'glj 7) ,e~ ,adelnoltJe~, el A,Cl),sJli;a ,~rkllQ'31 paniil' d~ .. ~?,fefi~\tl' n!~1It ],lgI7'gl,~ r~ij'c.iJra -qtle fa I[:elllia poemas 'breves ~,VOCie~ ,e.n~:~'bros, los 'SleSf:!fit.;a= :rum-dame[l:ta.hrrfite1iUe desde de ell. ,ljfJ-m de. 10:' ~~a,ilJ1~~l '973); Ca lz.ad ~illl,a" ~. 11"lacticrns de 1?igiQ I('] 9~2) ~__ (
pt)l" Cn5J)O

1'9(2)~ .Iitl~~~falCilJ17u!-:s=,De ~~"j'aad' €Ji'JI f:u;gn I( 1962) Y lit~iiales ttl! f I ~&;1), .iJ!fipnJRti U iP-_JL!II~~1 . 'f"'j2 mue __ .,.{I -'~!1m' - J'W iIi"'1,{1Vii'1'ii~~ f"'iMI'i'ii'~n-F""f~1 [.i:,im~. la ~ .. \. 7l.F-!1'1 L~ll!l!~'Ai I If.I"-~-~.!I~lJlllr~ IIr-V~ t~ ~:r. ~,nlCIOit:UJ, 61, se iLtu}c~rpora.rn ~, Ia bre\_ dad degp~'~6sd~ que '~sla d\e1
tmSJ)tl$lJ
l'

Cf)n ~a, JfJoe~~6n de,'Ur--ed-o e


(
I ,\-~~I
,j~~ J

,Sjiva E,~tmda-es C~a:s


~!I!If~~~

o 954)jl &1,
"I ~.,

,Y-'ofoJ

,haY-a) si,diO' aOU)l_ad~,

~'~ir~~,s6~ :Y' eon .

v :s:u, obra P08"fle'riOr:. :Oe .hecho~co:m,o ,ell ~a,:M'tera,tllf'8J, ooc:~deDta]l en ge.fr],ef"al b~~rednd p~r:J.lo~ escrittlJres d,e'l 60 ,(m'll£> de' l.n rna,lei .rez ..-- nu iizi'~'ila'rrnbi~fid,e']a cn,si~,~1 njc~~iS:len~i\a1 ' de'bida, ,a la . '\!.' "'Il

de.n'Ula ;tle la ,~udha, amf:ia_da, que


E'I !pGet:na'

la'

sera
"""-'!!

~~I!!

~'~~

Wll3JroO [iii ~UJ

lemei~eion,

,'III ..lI ..l'·'Ui i U-';' ·'..iil_...l, 'SiI'iI[ .... TIi ~ ~3!lfios'oo'mo, Cwlufi l'oon: C-_'.I wl~au_'u3i, en I' _,:I1l¥'\'eftj:tu~::J:nlhin r. A ,mn'lIIwr 11. I 11- .'.---4 ~ ~Uqn~A.~ -:I!,uego ,:se co.n"'~ . rt".....:t " ,got,PO .. ~ ,n. liif" - YlII, 1-JiUSUiD.Ua-_!, ..., ,ifJ~~, ....~U.IiJI, ,.,~jJ:ilIl en . _,- - .. , T ua\fle
·-·,t-\.", ;ii'_~

ii'\9in~r' Ide 'J 91 5~J :fund\alte organi.smo 'U ', .. ', .... eultu __ dGpG:nd __ roll ie.n't~~ ru:, 'Y~Z d~ la),Go':llG'mllci6m , Ide [a alca:ldl__ de D, i Calmca_s~, q,u.e '~~bj6B empl~,D, I, publ~~a-rd-nd-€ '~197'!'\o Ei'eq.uj/,va ... ien~e al m(i;rrii's~~~o ,de IcuI_ura" ~NCIBA 0' CO'NA,C,~, -_3 til" _ 'ps~,.-;ll.-.. a~ ,if!1'~~......,~eri1D:ms '~ho:s mnciourios ,-, r :m,ie.ntc:t:s aiOf'.. -ii:H;l!l;"i' ":"'I'''~JL~ .~ ..... n-' ISa, ge.nerosas '~s,' Los, ,relBi,os Iii mri,08 se muhwpljtab. En vez ik, ~'pos 'l:emdremos 'ia'~)eres~que no ~SlfiJn, n~riam;eDoo 'l!lIIDD, ,~-i'i!~" Mil\1~ a VL~e~ Ia del ~ coordlnad'D'J.i 'N:-SJM<eUvo; ,8, ,:_o8 dell IC~I'LAltxG S~~Ell '~aiileres:iEld~di~Ilb)m.s~ j'j,~oDlistior)S,~eaM,O' ,e] de Cabca '-'~'OjJIqU,f' Sf; rebe, .. III !iZa&a Ide An:ltlAm, ,P,aJ_:aeiM~U_ J_"v~ .. -_~i
Dt"Ii:l!!iC m~I,;~03

1M, O[UD,O-' ~_I,on:le' ,Av,iJ}a, (I 908)1". ~ntS,ti W:cJO,IU;:-S IW!BO ,el,cenlm 'nud~os:L3.Jonoamencanos R6mulo Gal egos ([C"":R1J\'G')il ~QD SU -,~a..
11ii

oP0Sid"n lU1I.ada, ['~pac~fi:cada,~.~ ,en,edijtoriala Su'


1

__ ~_:tBm' -e Es..
_<=T ••

-l'I'ii'_I"'Q,~R~~ .. __ ,'.'. ~'i'ii;uall;esa 1~.,m4l,,-I}IWll.~'I~.LJI


'!

~'

..J

,j'.

,.

'!II'

il

'._

n'm;~e
,........ _

'-

'41"

,""_!;!I

-"

" __ _'

__

' '_

' '_

.•

-_

,.

__

,re1i!'e~:aSlfJ ellilt~mdido\!;~ (I_pQndrlu, ~Il-'Qinees ~I~ ~m~

e'l(lteosQ de 600'~,mil [0 dos ruiJ ,pab~~brn~ 'Caf:'a£u~ri:lJ6,~ q,ue Uegando ,al poem a_.,I,ibr-o~ :ij, ta pn~e deJ 60~ y qjl\te~(;an~a'ba UD!dIO' ti~ ,de nuu;e .. ; :ri_3JI~s@n :S Ui d~sc--.UI'SO 'lot~Ji:~nnte;, ,f;oori'affi;o.s, ve:d,Q' 00:10:01 una ,e:spe .. ci'e d~ m[J~"'i6.:n a, !'~ mU_n\~o d~ ll"i'!(Il)t'\ °s.fir un :sentidlo globat Tam .. bie:n 'Ol):mo'Icunoont;ra,ci6n en :10 im~:U,v]du.a'~,a~te: k\ d.!il'US'U-rat, d,e una ~~e3., dedicdod,o:':Nl' ia_ltO,~'tlJ,,a, lea bU'S4utr.~a~, m_d_s hrrrrf~difl~, 1litcidla" 0 d~~l11Ic~'tl't~da~ de daU)fi ,efem,en ta' .~~ die :Ial, ~·tencia" Dada 'I:a,cant iii ~t dad ('ada. \'~~~; 3J:yftF' ,de Ubrfi~ U'liu'l_a!tiCil~, m e,!QliilrO\li1fl1!a.d~s ~r '1d~::XJtc~ 'g'i'tr:lhifiUDS~, Q_ld'1fis e~~;emos s:is('1 e'ndo a,ru.urrl re.inicjo ,a d~ Ia @~pn~i61i"l~[
j

A"~

de V~~~., EI mis~i :~~,m~~' se' IP\rOduce' ,em,~~ NstO' d!el :,~-_ QJu,'!e',S.qe:n ~,toria'fH' IliItm-- _ai~iv.as fs~," KI' .... ~,~ '-'~ . !II '-'. ,-- SI.iI.Ji.~lI,~., '-';fHii'~'!iJi' Y etll, "Glgull [9 :lL",I!I;Il--:l~li' ill,... p~ I.,lJir'c~I.-, ,: 9---:',~1"")1 ~_~~it .... (;~H Qit: ,,," ,,J' JII""""I!!',la~ ~,
~:~, L!!'.oI,~,
'1-,oL"i'

'LeOA ~n la, 'Unj~~~idaJd, QDt~

,c-~~l:l.aD;te

y. ctitudJ deJr~,osmnen~e' :prov~dam~j'

lei d--' Elwm__r

IDbreciDli'eJliI!m

en C-\almma~,fUndada POl' Ramdm, On:l.,

de 1105 se los marginales~

e.g

I,91'161~ aUIq,ue e'l

,decijcaaos; exdlum,_

0 'piledD-'

la, ,t~ n~ra.IqUi~' 1~.F-r.D;r m~tOJ 'lo:sl cJ[~nmo ~mloveJhJm'~ ,Manooli1!i (1~ '9'85')0] eqpeia '~emecia [l 919:) y 1icrra de 'Qrn~"' P
'lim in~lIIlt'Hii~n~_~, ~i!lIi, ~ 3J

'ilndepe I1\id'i nii es !(l'bl t ;anal ,8 acu t:nildar ~Medit) ,cenwna If iitlht a~llb:n~": e de primera y ~egunda, fila, Qui'~1s ~e~g.a mtls, ,se~'lld.ol,s;eiia1!ar aleu,~

(I 989) en.'Car~~:us~:,St;,ptJ_mo $illo ,(~'8')"eB,,' ~~oo':, M!ue:-u~ibl (:1:9\8,9')' en ,MIlitia!'; La [':ieb~ Libre (]'99r1,) en ":j~i,'m-ca_'~, ot~., en;t,~' Kacer JIla, n6_~1lliI1 de ,108, :poelas, eng1ohan~es, en la ,catuegona de
i);;'_il

~, 1de:mrU.dad!, ya. ,como,: a~madDa ~~mU,fj1'_; la ~a,t,u1l11em dam, pie tamifb iJ~~n '& m~--ija a ope- -_)~, 'IiJ~"""" y ~ Irs, ru..,,---U .. II·ll.... , n"'"~,~liIffij·l"""_ ~:~ '~ ........, ~,~,_ ,...·.I.liCl ~~'~'Ci'lIj1IIites, ~d, tlp:).' ~-.".~ _ ~~a., ~ pl0 Ide [~JS !s '~~dc]n'te,ritlr~",C:{DiFtIJ 1.Ill-Dpms.e-ncia de 'los i
'm:ioolo,
C:P. (~ua'f,l'~O p!rdida
A, i"!liJ

Poe__

~O·~ll!l

~'i'lil
~Il~

~~~

~~

~~~

_,~

ir:4:U.!.I h.'::~JUi"..;

.- .........j, ....... ~,...!Ii~

a '!.,;~I, .. '.. !!;',. ,_y~


al':'ilJ

IM-'~n·,d'

7) SLUginNenlto, de lnUI, poesla leseri,ta par m~j res;: d~'6J.3 l


cesa;~s'tii}d31S:fulem~, 'pas;ad~, a
u

~g",

DJ s r-~~{r.j de: 'la, ,prOOllIcc;i6D Urica, ,'_ IXriooo~ qu~ Qoneie:::m~A itJuaJ ... rill ,
men'le
])1
;0

UHI

COlO

~;a.poes:b,

de Ios :nO~'enrfa:

Ifn.c~('jmiJil_itneij~"dell.p~l1Ila, hru.ve een Lmu~h_a, lf~u.e 'e~a 0.1'..' ·~Jcul do en el conj lUlil:o orglm~~!,i'j un i'ibm lUi~.tmig~d. a de manera Ique: pe:l.ilnt:-e ,la, d{)ole ' ectum::: tC~'lllr~f.~~e.'1! :S,lD, e:m:ba.r-", g,o,r.u b,rrc~c' on, le e "ten ~O' ,-i\1~1I" 'ID~ 'Hplltndidos ~._G'm d~' I r as HillUfdJ ~ott (m~.) 0 M~ra .R;u~'tl[g (:ru.':~:)= v CoJj le~ ~I1IiU'i ~m pms~ f ',.ane~o,i' t'iiit ~z UN"" 2)' ,AdemgaUtmi,e~,'i [) Ide ~n '(;_ti'ffi.-p, ~or;i.«po]JI:~.ea":pr~',om.i!rn~[i'_do,
i,

que' ~d 'tc~.a!~.iza. 'Mlo,ffm.enioo es p.tU"a re-eh_amr la.,m\om.es~JI" ,cldad y'La an~lla(:i6nf romrpiendo 'IDos est~tiIPOS' 'ma~cildji .. nos y ]~e'i.)ra,ldo, JllJ' Ic-'Onfes~~~uuu ~XlremOSI en r:l aesgana,., a.
:n~Iel1~o., ~;~1~

'mu!ij~t~ple 'wriado~, y

maries de 100. ;se~e.'D:ta~no'venlta, :perter:lOC~n. a las 'pootas~d

a qu'~enle'~"

muchos,dG.:lo~lin

~O'RSj~'·· __ -

j,jj'~OJJl.I~l~m~ 0 ·reoold.e~qilte' prolonIj.,!!'!' gada, 'una die,las ~liica.."i de~ 60: lla e_nool'Umnamos ,m Al~ am, .M,oq'te~o(~"4 j)~ 'L,~lda ,f:nulc.o I( ~ 94,111' 'William l{j',9,u:na, fi M J)\' e _!\) -nida, em,dem'JadLa retlr:xi6n ~'bma! hiJitoria! e en ,Blanca, :Str.~p.pona( 1'952:)1. ~', Eaibl:¥meifJn ,es~rituraJ= euneimeia, lifllmJria ~,u,'a, lmJlR':1l me.. ~ n.or es [a. ~plicita'C tOn d~a~ar @Scni'biJendo poema " de el:
.poo~fa
to' ,~rdidode ,e~,:pc.rimr:liill~~ ~5I1'iO. :Ebioorncicti 'U na :red fli~tiej:a 'R:tJtnda,

10' ipdi~idu~'11 Q' ,exi~I'~~lCi'Q~'j' ,et ;aJnOr' ~'I·~f}ll:sm~~ W~ho;;, ~IjD :mo~!(uaUdad 'Y Ia :s.(.lmad~·OO~OI t~ma(s .":,~\@;rsis~e. ~m~ifi,

b~r-g,~~, aa u

f''Cfl-~aoJl.ar ,mb' -, ,'L ]I su m~u'ca_Eilla_'Or J nclllr'SO a '(}n'ftD~ div,'cnics. de: expresi£ln '9ill, VKe"', en: e'l.'m~s\mollibn>=" een cJer...
e'lemeifl&OJi, ,cui.. · ll>.S ~IU;e1;'f'.Jlr,i,os,e :b.is~6.n,{'i!!j.s- que ~u:F.ii}i:(j(naluumu iIlrtediacta;ljlj, pal:-3, ex-,re~a r d~SUI'lll~i adam e Ill:~ej II es,pac Eo y em IItie.FA"" -ea
0,

,4)

de

de

po- 'I~o ~oti;dilianoj, a tm,~--.es e' j~\penion3]j~~ d


Ic"on_3il~",

'~~mas.caras e-, n

~btre ~'o~ '~n[@ ~~. :131 iD_~ ~:sra, ¥eiii:a~I:Iia~ imCf;fil ~ 'mu'~~ ,~.~(]j,(:k'Jav.i~L;~Ifl~ !1.~u.~o~OI.~'~,4D,p!l'Jelas Ml'&a&7Jlf~i1 ~ea~~"· FlmdaJ"te~ ~'"",~ 2la cd,) '~'~, d~ ;e-"g~ ifttJui~ ,e.m.d lfi1_o.lID!mf~ dieL:a ,~.rhJ; l~,r-~lMig se'~i ~,

-, ~'n:~"

, _, ,'-I·" .. ,,". iI;, ~.lI'!iF' ll,~ ~'~ mC;~jUDJt!). -~"'-, 1,iili1JJ;ill'lll. ~ ,.,g~lli"JlI~, ,klI, ~ma!, ,,~\~ t,':""I! _ -"- -', ,. ,,,Jil, Il~" ". UeII1!Iilium r.!""<!"1; i!i:I,~

5)1 £',,',,:lli cjf~~:·,~:mde Lilla ,re['Crenc:~ail~l.dadUtemna que c-clnrier,-, ne ,ca':!:illi c~:e.lu S~\~QDle fill:e a fU1{jll"e; Ie;' I " "mj:£ms, '(de :-~ OCIl1l1lt.m a ,G611gOim de' V]J:mg!i I~o a S,ma_ke.spe~ref de:;lnle' a ',ou.od"
j'

,6]1 "erni'stencia, de'~~111:poesfa :rumI 'frente ,a ~I,pNd.omi'mn. .. 'ei~.Ur.OaM.! abom 'CUll, una ,ac~itud,I~,ft'tre com~em Itiev,B .Y
H '

ICa.\·,a~y.s~1 Pessoa~ Wnm~iillm,Carlos W,ru'llliam""

J..

,~d6n,'"1:fnci ca:s,~ ,e~cl1u_s~v-.am.elfj[teli,ende iaJmo·ra, ,a,l~, .!"!:mm6n,L~~ )i'0. eOlll [SJuD;creDciia~ li1e1Hl eUe,u~~~, ~t}n: ~OD'_' ~tQC iOJ:iif'S de y

_ [:iI..~~.;;, ..."", I~ll ~l~!J~~~

~~t\iI"ii

1!1~-~l-~i~~VI,pl

"'iiI m!i,j-I·,L;-"'Ii','.ili"

b~

~j~[!

'~.i:';;'

,~~

n~1 .IYl~l"

i;.i:i;

:o"i.~ il',.-) ~~l:rj'" gll_'J~~~ ~-~[

A'I"M:-;drltc:ir' lr---.[~
'_'_~=

!')1~c..iil"

._,;g

,'-'.IY, ~!a~n.a.m:le_mUD de d~ ~1:'K..it\iri. K' ~biil! bl' e:iadb· :ailll~: '\i'fl" h~ ,~~,~ ~ 'ft Ma~, Rr~Ua 1{"',ILa, ~lai -)!~!!'II~liU~~u'! ~~ f:ft1ffl.o~ IL,~~. '1'5,--'[,6,,,~pr. iliml'h nc4ic_1fmlbn!' :11';r[9'~~ de _1I!J_~(~11 JN"itl'IIC''!,~~~;y ~ ~~l_~.I.'iJ:I4e~~",y m~~ :rio d~ b ~cS~, '!If,e,nemllana,"'", ;e'I1. nil ,dj Imi~ ,G6~ de ,Zii' ,e:I'II ,enl~!iU nO' I 18, ~ye.. ,ril ~~n' I~80~~ ~"~ !Qll!l1nmnr!6 gllill ~ Ilrtim~ ~Iro~~bk; ~:q:iaMor !!;l\!U:1 ,~~ ~s I[La, 'poes1a d_e]a,:promooi6n, dleJ lifIO 'ell ma ~}r'" eJi},,1m4.~"'~ ~.'oe..S'" ,ootu'b~ ] 916. .l ~ii1:.r).JI1 ,&:i' ¥,~~tM! ~[Rf:iw.lOi!I:1IIJ ~IO: 1 e'l de 'Gu!i~' ~ire~ '_~-. ~'ti '~mew&~ iDClu~J: '!1'tt~S, fjcm~.~). ~f.d d~·C~Jo ~~. {lila ~r~. ve_~RaJ, d.e l~ ~be:nta:' I~!:C ~'tr~~fQIi'n1~i.n • :_::_qll~~ • I~ p _!nbu",_'E1 ~l'- l1id1'~~'! ,~hoi.,en W ""'.'j.fdm:.m~ (i'M.• ~~gla:. U~ ~ "tag,. _,"~Ju, 1.J:~ID
~i or ~

~metr.~1a:na ~~70· ~ &i' Vi~n!(~ .~iIj nod '" "'l.ir. 'U~'t1!Il rpJ~ ~~ ~1[~ ·~tas '~-li~la:Dm" d~' Rl:~~, ~ti1lu la ,·t~t. :~:~ ~'¢' mlrQd~l'i.tml:li ~ ,antOll'og£a Atldil:l'..n CC~~ Fu~t:,. 19H)~,

¥tar

;!It'lli!ri,rlf!ioi:ll~
II"!' . '-~ .....

'~[a

,Ii"""""'"'

~ ~~I

CHI
[I~~

MmJ~

'ta·

'L:len~ limitadn de enl1r,aaa hi enUdla~~e' su ,ru.,tnn, alii pr-esell'd


""~~l~"'li'd.1;A;e 't"lrrlr' seri t\Ore8, e ~~I~Jt~~ _' Ij ., '_"
V,.;J!l ~ ~ ~.,~ I

'iiO'!liiJf"il'~ ~M!I, ~~

-es-'a b]ecido~'·· ell 'man~6est,o de 7,4;'..


. '_ _' ,_. _ _ . ~. _ .._'_ '_

1'k'fJ' ,SB' I]ubliea. en la, Zona ,F,UNCi de Juan .Liscano:.la al'l'to·logia" ..'e GuaiiR'''~~C\.' ,mlo,GM, dje J'OSt' ~'ia'llB y ludQ\:ieo :S'ill,\fa.
La que i'm'~l"ta, a~caho es "ue 1 as II m.veetl)rl~ . iruli~idu~l~ se .1"" deanoUam _ mu ..... prgi_JO\I ~ 'ir'!entiific"ndQse 'en Uln espt.~h·u a·I~lpll:(: .. sima.!, dlfsd~:a eJfaltac~6n[e:r6Ii~G--,reUgi·ooa, ·de' Roja.s 'G-~,Ua, h.as.ta, l 10 C,!lsj milsuca nanem, de BilTeto~ lIla~9Jndo par e!II,co'oq~'io reHexi .. de ~_rra'i:z :L'tu:(2) .. Jas...,~: ~,~m:~$nytfl;S,I '6..~" tli ~ 11...... - ,. . Iii'" •. d '\"0" elaoo-n.t<:lo,ne-8, liD,eI3!1.I'tlernnas ',~le '0,_, ... l' 'U' ~... -'.' 1:-11 '. - -"'1 Ii.ti:: - , -II '.' .(,'ii) I'a, eses-., D;~;dr:rem'j ll_Q I neD !lOS 13-III,RIMD 'U!.;; lYll' ;uet _ iLl. "'1w,'!Iiil"_" ,j'- ,I;~ ~,( 'U,-, _
, _-,~._ -[!! .•. ~J '~,""_' •

Con iI,~ salim()s, deJJ ,esencialismo !~ ~iool como '__ ~J'nOS, dJjdw~, mm l'~-,fJ~~ fmj, :b, 'hist{)ria: ~oo~ !~a'~Iqy~ :gdl~ pue~ looilificar' ,L =:'
~lese~laJ!} el tmIiloo' pasa'~ -"--"-----.. _,,-='-.-_. "---'!.!!i""-.!<··'o;<''''''',''-- 'somos t-"""""""'~~ - - eoetas
-,I

de ttaiMmdon- ~~o _-~-. toda, -. .- -- _- - -.-. ~_'a, es .. _~ml1JSlcil)n~ ~!g. qu'C' ,a~BUnos ~IFtil ~ ,aspira-nOO ,I esa 'U,i» cle dc!: :1alard6m 1qtJ.e .s~a mllquis<_ eon Ja pa.'I!a'b]" '. ~.jal ..Ia ~_.iI ,•...l_ . .lII~ 1[~ 'IL'" ; il.· L~_III!~ ~ ..JL. 'iI ., - ~..Ji.......!I1 -. - - '. - - - ~ ~,tI.e ,M IliII~~tnn'j. eJ SUpl!ll·.t~ ,1~UUIio1J~gout: sa Ie :f1iil1huWdi. ,,-UC!li'OS
IltmllS,11toJ:ios.i,

!,

'~d- ~ 'ir,eD.e,zoeJ9i. '.e ."'..


iii!!!

dad, ~~iC:a

di,uniI,Q:S" poellu~nuestra ,P:~'Hta l:VW.e ,de una. M'O:eSI,., Jp€tU"_b::..... ·h:i.storiC:a~ ~aR~idad qu~ ·_nudaa D~~.
,~'C(ij1J1LMjuUtul!;.1,

!Io

..mIl ilni;ji
'11 ..

'if'jjj.~
.'.".

i'ii1i'3;.J

''U'I ."J ... 'p , . II"~ ab ·Lil· 'd....'. pemli1ltD, ,ueJiIj.o ~Ul;!!.Iri.l: ant~iI1j pre amemente e~, M~!m.llrulll.!f'OTI.,e amP ;bos grn:pos :Y 'IllnQ d~ lfJ!~' ~.U.bi}reS, de: o bra. ,.as.. stttida :y riea [1-; :h~),s,
, . . ...,. . ·. .:11.
'Ii .,- ...

'!i;o~,l[g

ell h,1jo fastl!lO$O

'-'

".

Itat~mo~~II}'~'~al1,o~. V
,w;',tU11~' ~'£SUJI a:e~ i:Jmpv l,n:~,l(."O
('~:""H,"' I~~!("~'

~-~ ea '~-',:aarsim~r.., Il '~m : siJ'enci~ y e1 jru~ t,~tual~ta.:no ~liiil seT 'I!lna ~~m m:tica a :li1uestmrnedio~ ,91 Ultima,UuimlCl Q OOllSttj,llll,m pCiStum ,qu_ !' S :mn de
'.,.'

!m

-~

iI ,ent_feeil, :~mo, carenc:~asl ,a.,re-iDt-_ -,

~_.:1,::..Ji_

:~', _.cd-,~ .••

,-

c~

leDlre

manera coasclente a~, e~· en 'ionna.dj'Mr.a~~~e'idedl\truWcg. m

:bcen el j llI_C!IO a nutilira ldemocrac~a, petm!l~m.,


jif -,- ,'~f-' .,'.Jf ~d~'rI~~~1

le

~. ~ -",
'_ ~

.. '

'o;n....::'l}. -~

,:E':~--'!i" r-, ...._n· I' I

~~~!~~~i~!'i'~~?Q~1

k-~"f.i.

"-:'!i~. ~l!l

_"

J'

I~ ~ _ __. . __ ' _,_. ~ _. 'Iil~~ag'osto '08,] u_ 1_,,'7

'I
,.

La p~
-

-:

'a,que :pmiPlil~·.()~
OO'!Jf~.,
-

MANIPlmsr-o
,I't:"_;o
!!WI! I",

,~";oIQ,tJ.~i'le-5;E:(JI

11.c41'· --' ',""

.~ ",._

'V,eEi:W'tJ1liIQS
[I os

~ham"It'~~g de l~~tal.la. nau~a ~l.eiol.:~' e dados del .1,~n.pajeJJuna :poes.f.a,de -a, d 'n_jg~~nG ,solar, dlD,tm d~I ~ eual ~'1 pool'_ rqrese ~11m'ru:~dfl de :Ia,
J

e.s,~~.r.1!o[ipo~ ~ d

d~ela I]oc:'lile y 'had ala. ,ca]le '\\~a[nos. IQueremos, opone:r a


l~~'

.p<~~d'a.DOC:.t IJma~ ,el~bll'~ I_ado em. su 0 ~~io ,Con,'VOCilr ,ill liOS [in:r.lwmas de ~a 'ps;ique' 'D Ide :I~anzar

diuI'D()' ,lIfe ]a \ri,oo VO:D~.lIl!itfsima, de' los bam-, b.re", ~"n" uyo, ~ro~ c IC(ltifli~jlo'rnin~n f~n~~:smu. elt1f~o, :m,uvUili:U), ,,~~!!.~~!IfZa ..4~.,.." .~-.. '.' ".~ ." . ,.-'. 'lb...... q)UC ~,Il .llilUIl:'FOI" 0 '.I :ai, Ib··-IIII. '""'.... .r.. ...,..ft.'~;b'1-ilI;:;: ,a;t1i 'una' ~era ue IU:~, U.ciII·"yl ~o31qfUl.i~ra,!,: ingL1ri ari5toc'mti,co go~:pede dZJdQ .':de:1 'VU----DI P~ ,C'. .~ a:boli Ii' jilmj's el sallOr' sallgu'~nm de' fooas :~u'palaJ:lfalj de lao 'tribu, m~t:oriai' ,W,
'I;Ufl[i.lfe:~
0'_, ~'.

,. 'u '~I d'I~.] c-(d~"os\; :uestra caue nO' se comlP~~aoo,con. eSlOS, JUegm, ,·_e .~. nOCJ!li@ N il'!liii"il&"iiil"'o ,~In £iiI L'!)" - "n~"'~o, Dli ,.iI'1ilm-· "_iP f!P~U ~~II ~I Los trn,pe[;ilslta~. de la ~mlagifi_aci6n :SI!J.s:p~:['a;m :pDf" maD:Ii:e:ll!Ier.seeD
>

11 -. .. L... J len; eIJ Gmn n....::: UiC ri nfl:. Fii...,~ __ de las, ,.......' letnlS, a 250 --,Klln,-•. '~'. ., .-1iJ barGer lesm;Uar I~ 'mdiadores ... .., .. , ...... '_ .. "._. _, ... ,,_. _ -~ __ R«·~a_mar:il '~cil'lGtlsmo!'1~~JtuaJ la 'burp'_s[a 1~;~t~C'~ 00!1l ~iBi. q,uc ru;re~ a ·ne~.d:e, ,mgi:me '~critimm;e:l1fll-e~' so')l~e ,ciud!ad qu:e se ldivlme~. ~ :tty d ~~ mese, d-~ Sa'blula umndc'., ~OJlIhi. hlgC(lliosa, greomebia, dc, t_ ,-

p3'm, ellSttl\'bl'~~,@ a

ooUqlllinGi·_el

., ,

la ~IAnntJma~ incle:m-e..F),clja. d"e lao supUca, en log lao

sei0'~ijl~C~" ,c;a'm til Q~I '. e ern


~ •

.~.

'IJ...

d pereu:s ...c:, . lum

:s~,lnu
-

~,IUC 't~nu~'ITl,~ .~B, 1~!BIl,

..J~ ii:.".,• .l."'~1

~1Ii.<II,..

-1-

II

I~

__

_,III

e.1I.IIo

,g.

~,,",!io1<

""'"

~_

._

_,_.

i', ~:rea'Mdad,~e:.~rita ~porla mtl, de' :suSl,a-cmbllcl:L'S'~ eft lla, ,media. d ~ •..l~,_ ..l,~. I· .JIi ~ ~._'III (!!QI .t:mU~' ~eQ.lJft~·. [~ 18 ~~rt'O-$8 a~ u~· ~a'L.·' . .tdS'liona."'. I!...~.•' iIi~ "'II,YU n':': ~. s..r: ide,s,-Jamn., "E'D Gi citronl I~ ~mal'Ole;s. :~leJ,~asm, Ulil ~wt ~rioo ,y~m, b 'para, q~ue'p_=roUrl:mn los 'panJtJe~I(jIs, (~os ,ddmda~ :rj'b~~a,.a;parici6n b, de .loo,es;pfrit us,)~
'111
'~, Ir':~' ~ l~ _"

"":S~ f~i'afi.rfi~SIO

'1TII~J;u.~Ia_~ ['gl,l -~ondJ~ la. ~'Rd'ividLla'illhJad '~I' dis:gregacitn son ,_.~ Ia iDllperio su:stJentaaor de ~ oUO ·i rnperio~ el, real~ rec()!l!iiomico.. poJ:~ ... 'Iic.,o ~U] t.W!nl~I_~ (U"I~ ~UmJir la, t~~_po_~ll:dl iliad d~ ~r la ~ ~R"" qui
1 '=-0. _

Rep~.'ta.

UP3 pu~l!unltqu.'~'!PC'H" :~u.dl~.'I·~ ,qLU~: ailre.rI.'Cf1 en esta. 'Ve~ p

,dG !~in0C~ncia.bjet_a~'~Y' casas porr el est'i,~~~,'Una Imir;ad·- pS'm :Ia, o


'~lud
-,:J

'-,-- .. it -~I- ~·~Iift ......ii-~iiIlIon'''\iIIIi, nuesJ_m, ,-:--,0'_·.;11,' rew~sill4l. ,1:),0 e:s un.. nn..1I,·WiJi;:J,
1-;_1", ;i",,~, '. -: ,- '.' ... 1I.·_J..3 I.iIIU .UI,'U'!I;r~ljUI!lO'l!'

'Ptro,,~ Im3(gl));5: Il.lluta cuiindo, el, enG·ala? Fr-e;tu.e· a U_SIOOa


'

d'-I ""~.,.,. adbb..' uJ..... ..

,Sllfg.'8'
'l!'

poe.ma 'bmdtrl~

JiOS
'~',

olo,l'e~ ~
.
'AI

iit-:-iteD~
1:----.

.ole
-.-!

.~.'."; .-- :4

el. dli lerliUl~:iummern m, tl,K;1iiM U.il ,:1Dl bi.~{Jcuh.Utral d~nd~ ' co,~]a :poesF_a1, ~I poeUl~1i'tie'nelll ~,niJ,,~l ~t~ri:z;a,i(;i6:fi y de_eniflWnada,., '11.- ".. . .-' '- -._ .... ' .. -, 1-'·- -I-]j ,. . '" - - .. " -"'~b ••, . .JI.}If por' LO UUltO 1lIl0I11ilIiltl.va.,0 qu!C:pro'p~nem~li' no ,~,~_nuo ~...!I.fi l'iIi~·~_ IQ~,Illitlfl= cados con 1\00'partbllle~~l'oo ~a, ~S.t~th.ia :i".penutt~' -de:sdt, ,~Il ,tnlto
_ Ii I~

.. • 'e.; · ,. 'Til :s!t6n d-\ 'I m,QvuD_l[erruilo, .!!Lt761~,~'t",;O',.(..'0''_,. .iIll~


A'~

.,~ ..... .~~liJm~!,_~Ui~ -~I~' .'Ik.. ':. I·d·-.Jf;rb' IIF.iil!~ 0105,·tooos:

.S;:

'-b'

_:i1U~-3'ma;;.:~ ~SHI
'),.

.. l iaq.liiles~:d, ,~J:p{~fa~ '10 pOOli.'"'


'IU" '"
!!",t

.,.',.'.. . iIL'II~""lul • i5~,6riCU, '~xln~mta~ IpGr ~-ans;adM ,aquela~s., A.em's~y-a 10 &abe'I!juqluei-I"'""'"


Q

_ '-. I'C-'-~--Y'IJlSmO, 81.! pe:m reSlllsmo

,-,..t>~.'-.mo-:;L

t qu

C[Il, ,1,d'!looD., . ". 'VI I'IIl'"oif[iI ~'~;c·~.iioilJ!; n ~~l!!...... .!i"""""I:..::!id,!."'"'~

quewmm
--.

,.;:I~ .....t..,~'-;--.--;i
~U'JI""~

I_a, w-,~Un ..
~~'a.f
"'"" '1I._"'_I'_I.....:l!·!l.-g.

1'Ca,,,,.
..
""" .

n,I:"'~
,

UlI:.IIlI!!c'd

1;-O;"II-,'ilIIi'n:C!~''''"'nr-'I-''''Ji'

11;.,

de: '\I~lSit3,de n,ues-.f~') ont~r.{~,o bi:s.t6d~o ~nLDooia:~~ ~


HOCfilJ

'Ij,n,a

d ,~xnJender-l~ pae~ [a;, '

r.UJet'a,

IDai""

·oo:ne.:ios~ 'I!~peci~la, es, esp3!not ~I, m'a.~:o''VUeilv-e,al,camerina., w:s, e~. ·D eirtQs Ic'~el!'j'a ,a IllS se i:. n :Sil lITIem·!')~. hab~ad!J)' de'un_a, Illtn.!le\ta mIiJilen1!, de· eifultender:~ ,'pE)e:S:~j
~ I ~

ih_:,C,I' o.J_a" IIU~' ~v bKhim,,: td h

ouudo ~ harB.ido,lQs,

esp~a~,.1 ~_]),'dO'-:~3l. C3rpa ~ ldeL[aoUi es ele~a_n"e~ los oon.j,o~ son

'n~, tIlllV!Il1!

'Ii".ft tll~Ir...!I,Jtil

e~~;im.ii1i; ., ~'_IIIIf'iI~~.J:M . ~5 ~IUU.llJ~.~EJ11I.lg

iIlil .-o;,t; 1I1ii"" Ul~lllu

;:iI"il'lo ,d'- a. I:~~J ~

~t,. [ti"~~I'_-

--:am n~niii~s
' __ ' ~Y.QY

:ser '~'"
~

GE: ~a:~!:':S,
-~
~'~.

~~~~-.._,

M{MqM~E.~~, YR~"fij·~,DB,fJI
-

,~[ii~

R~~

l'ENDEJ"J'C-1rM.. MJt"'lfil~

~~~~

W'l.9tJ)W,g --,

~" ,;-

ias

I'I;! prrese

Iiii'n~ls,alJm,

,en ~I) ·.d,o' ('QnSielillte~ d~l:mQ'AtiJIo,go, denltli'\Il de'~

eual qu:i.~~ ~mc~na1f'S\@ ·buena. pad e de nu ~t['\Qi;S, c-om.p~,i:I~, de' Q~fF,ter~~jJtbl. 'treemos que en poes fa no es ~a,rotaci6n de: los, ,sigJ1os, ' e1ill ell llex:UJI'~@ que iIOO'n:~,'thulve' la, ,ci~a,~e'~teti~a, del, poema, ~~Wr,iQ I blli,
~tU 1111 , ~ a
-,~ ~,

hi q~~ :ii:tt\cect_@: ~l f~'ld:f)d.e l\n;s,,():tm~ 131 '\lffiZ {l~ 11..1.'113, ~~~Iii1'" aa h.iilI ma n a" Es.!''aJno~, hilJt1"o:Slde ,~uUl.b:iirna:l'Ori:a~ i'n'rhllj,'lasl de 'pal!"', '1"eIo-,;il aWdnc.arse' cJl:~Si~iS. ~~ue,no 'na~n de ~er.'lID, asphflcl6I~~!l h~nlOs ~~r que II' • "'....,~ ~ 11 es €l :F1lteg~I)" R~pedmos~: ;ootm, el. sign~~, ,''::[3:80 S:i:gD,~J;,wl'iiil"O nell, < e '1!l:xl'O ,I'" .,ontam 05 t"'" 'lia '~fJ~',.pOJf II,_ IntLe :~IOCltehln q;ue''~':me',a'" i'rclllh,:r nar 'I e~,poem a, le~1el cfroni:1'o de: um, d:~til-(}go' ~QiJlCft'tO~ mo' 'OOfli, Uln reCI10'1" s~' ~~O~l~~~ino 100D ~os h6m:hro~ ]' Il1il~,uje1!GS'qu~ en ] a [i,Dries!')l1 el s :~ncho! la eseuela )llellCli.untd,. ~a unlve-rsidad, 0 :1 ,to i,cina,j h~nl pc, ," a diclo ,~3, QSt,ugh:re- (C05UHlil,'bre s~u~!ar q_1!1~ e'~tlia\~i.61 m_1bu)1 de' ~ e ~~;~c~h_a'rse s[ m:isPllos en ell ~C'rtio.~'ll'Airdme' de' la '\'07. de1 :r:}(}e13" :E~5i~-(diim-o-:~:i,~'I1iil:(:)lre antes de' que 10 moo,emJJdad. 1100 tl~ja_r~ IJab'lando oob)~~ inJ1'~"rei~~ d" \i,V:~'1il(ias 'eol!~1:ti,uli' D~uet CIll-YZAi '~l~bm '~~n~a.ba :tos, ees de la ,dudad.~.,IDS, ~aminos. E;11 A,'Rhin_.· e ,11"'_ ,, '~ II" ~A d ,'II
'~,~,-

a,rend~l" de ~a~mp@fu;:n~ia OOl1I-il que ~_a:.~~ne:a, tL~a~U;sjma, 'Uinhit dt, I~~llg~~, ~'IB{)~ d~1~ttl;Ji"ml.,'ha~i'lU1}do',_nrarntar' n een h",man(li 'qQ~:~e.n. e:11[untdo de' l;tl~_'I:nldo:s~, se pa'~e_-11 ,UU' ~·to a a~~_s~, ,~.ue ,01 u'HJa~~fa,a~I'", 'enl :ple'li:Ifll S~lln xn'!, :~':n!ll lI'OOoger-., e su a1.!lld'tliino IDS;
,;'P

r:;;;&;t: (;:i~~~do!lll'su
1111Ii1'I.r,.:o I!".:iii ~_!i"iiill~

~~o'rlest,o 'mismfltl. frilie'm:ie' a, ~'{li-"~a L, su'i~j- i;",ridiBd a'b.olu:m~y de " ". ," iL.=.'Ii'~:.I!J.-,wca ' . '.. , ~I·'L ... '. I,~. ,en, es:t~ seDlJUd)o eada '\;Fe:;Z;mas ,am.nm.clllJ~ , q,llle~lilbl,e 'uC!U'J';;:: a ~

"~,,,o, \er:sOS _e· ,,_,Ken.,

,.!i

0"", ~l'"

:~I,

,.Jj

lliUC,j;onalidadl '~nt~g:ucsa dc' Occ1d,eif.lle', !Ihica, ~reb,·_~1i Ide 'U 1le~~mo la'o,oralrori,o d!e' pa~a!bm;s, I~Jl ]as 'qj,Ue' ~a f5'lluaclooollidad )1' la atmaU,~ _o afcc Ii\'a mero 'vidrio de pm'bCiIO -'J' ,,~tlnot' ~b'e_sya, pa . sf mism.iiI!S='~,f~n~aIDI1HJJ"S, :~a, ausa de una. pnedca que 8C' ;a~ c fl, cx'_ Jllormr" a ~tlftldojsin b~ra, Q ilIgUDn~_esdie,q[Ufft1l'h~DI inco11l tDm h:lae_ pen)

~on

'

el

me~,

'vaj~s, :tP~nd'~4rj Cos, d6' IO'ct:~demte;,nuestra sentimental idad de '~lf.d}e\l1t)\\fe~a de' mn(;h~m~1 y I1iU~too \!jej~ llo,~r:ro e~cooona!" ~ _::atro

'hfll~ 0.1nl'''ftd~

tami:biC!n:s,iiiH, fila Y sin, Q(r~ta~ la. lS,cnliImi!m:taUdad, ,que e~hibi'.m

momtros~ [10$, basLanJ~,

~a~inoo~trical1~S~

los '_,'t..

t:'u 1'.HltiJUl'jJ ~'ttN ~'lKlo'j ilqUi~' escandaJJo!ia Lpmle.s~o,naJI'1'.ac~~m~IJJ ofic~o 'po~i.Ji1:'0 quie.re se:p"Ura]J.uo::;; a'ho,t;;a, d,e· :1a, mas 1~lltlt~ft3bh.~· ,-, ii"" ~
To ~ Il0l,

'~al1;g,gi ~igllpeJli'~emf~'j 'lPa'te~oi~mQI ue '~s h:mta clllPm~~i61i d~ Vi~~ ,!';1 ~ nes San~o 10 en _~e.na, de lal~ena, la Gu:_~il~ri~a.lq.uG r S~~1iiI'tM~~·~: tiU

tll,o(n

queri';l, M~ A.~, ec:h t\ndMe ,3, '~~, ~\ileRe de le~m,part'ir su 1t.(~Ul!~O con IDS, .rrJlinii"i:II"H'J:;.iiO-S de a 'Uet'll"a' '~ ,A, una ~~ia, 'qllU;:'! ~'ubna lemla ~:g'h}rio:~m-Wf~inidad~'li lila ~~:casta en ,tnefh::::a,cia"" qu,e.demM:i~dtt~,hombres t,~R[UDde.nl een ~a, a't~_['al:aa. n :liin Snlit del es,i'ri'nu.~ I d~ea m,QS lo~ncr ·tam b~ sIIJ 'nlh.ldt)t ~I Lo,J1_"O' ,imIQ~L(ro cl~allI, ale ~oo:a,~:a,epope,J~~,es:,kUlWl~Jde' ~QSh~'rnbre$" l~, del s
~~""iIl~Jtilll~}U,..
"_l _, -_ I • '. l l_.

nloral,_:_c'neestras ,!etras: II, C))ue~Dnc~be ,a ,Ia paiabra e.OllH} I~,

'n.~

e-.Jge'lllcia de' l_lD-"_a p{;M;-"Sii~ q,ue :~,iJNo.re]:ljel


c,;:u:::rn~,. ~a mj ~ma, q'lll.e lo~tent31l!i1 un "~().,

It.''

:porque el ,a:rt~ l~ml,p;i,~~llJ ,d~ Ldlr ·;rnde It~Shfimrtrre.s nec~~


c

_·(e I!.\,LOa ICon'h!lif:u.J:~:~~ ~U" un ,81nJj}8 ,0. un ~u:lom,6\iU!!,


,_=-

,.il

m:

De I~t~ ,Nodo", ,38:umlbillOS ,e~ll horro:r que :S~EHlltela, ,POes la, tmdlcioRall~.;ll'~e a fH;n1;~b"O 8~n~tm~Ht3Jis'm~' _lfiI'do" m@srh:-;o de pUlEfi ~:aguiflnool 0' hI' ,-~.l ,., ·.:11_ 111_ q~na. in.d:fg,~~iO ~O:JI la 'hllP_ia dl~~-efiOM. qu~' nos Ins,plm, tQ~, ~. di~(.;]"«i)61) bUflU~sa'l qrbl!inl_fgitam~-J1.'v~' '~fc(j'a IPU_rn ~~I'drRbthJfia '\l~:sc,e:~es enn el :mlillnd!o :~ro :ii:nll:ptac:a'bilem~~I!~ ,(!I1:mclonal~,a,lao OO:~, d~' paUar' 10' 'qll!l~ 'ftQi~mJ " '~~,m_am~~teria, i.ni e~ec~iu:di~taquc',sos~iremee1: 'ulitn del poehl, 'so~:itario~tan mr-OJa uma mooemidadl que I~O -_~k.us po. ' ..11 ..Ji~'" • q,B'~' debe' ,nsie1ii.i'l;arr ara ~n.mQtros eJI c.amctle!f' ~e: Ulil ,pa"ra~]:6lliU1 . IfA'~,p

'tao ~~d,~laJ d~ nu~'trn, man~m e.~~'Ii·~n. tle '1l~vir ~l, , ~®03'

_"-c-~;~
"-=~

que ]Iil fl,g ,aeornpda ,n na~j~ en 1a 'lama aian~, d~ 'Vl(\~~'F~ Iq,ue ya_ "0 :£'OJf1l1:a_I!1 lu ex:perietlC,laJ8 dellh~mbre m ~~mgn~ 'CJ!ue:ya, _"0 ~Q.QS'tlllU'~' '\~ sj nf~ lm, \',nSJ () SU~I!l,ti,odandle: btf~ll~zaDIld \II{aefo 0, ,la, !"iioq uI~d d ine~aJHsli}~I!'!!' 'Noo c!wnPr.lamos~ ~sl'l en -nrogQi'e1~Una '~sru'a. 'Q;~, .., ria! que nue.slr'!lls ilillerm~;1L1M~n.\~, ,~~fbal C-Q,I1D~' pda~,ra, de ll~ "J' lJ(;U!n,P:1u1ilda,!, p,:.da:bn pillra la leu 31 tIlda, tr~~~ndeDclia, andn1f~ca . d its~ p tics ~~sed i:sue'L,:e' ,ante icl poderr de rul_)iO"oca' j' ~nlque \b\~ be'j' lpor e.jem,:p'l!l) de las lroc(da~,de' ~iCiSbaNJ" paLli! ra qu~ 'Ilene m'u.tho qYe' b
..!Ii ~. ~
I~. 1, •••. •• •• ' ~ ll",l'_ •• "

dlcr de~ite :~a,'~le"n,:':tl!td, d,e SI!] ,oon(d,@nei:a, a las 1~y.~,Belil:ciasde l\a sru~'illUl= t ilin ,pa~~iCl!l )i no despu ~s~a1~'( dltuHl:e' La le6t"~di3~ldad dl~A 'q,u-~'Ir~ 'tem1:~:nil " 'ftaice' ,ell '~~i·n.@ a~~tmcto ·~;inu,o'l 'Y :alr ba~Ulf(F I[]h::l' una c· - -'no' -bll - Y~ntt'lOI~.e ~a ~~!JJih~1~O I~~''6.,_, QDa. ,~rat_iJJ~,_'_~ A ' _j II ••. A~II - _-;'d=--'U~ 'u~a~~~ndelll·(:~ia .•,Ie'
ij"

.s,~n ..

'pl~~~ d~'hu~a:mdladJ laJtigoamm~aGgf5hna,~ ,lDz'(}.i\a 0 :Poe~a IqVie':0 'teme :w,'bitrse a) u'lrtimo .sector del cerro dum~ e te~,~.~ 'naJ, ~~ barnQI y:no 11e:,PJB.mas; l~ lpo'lieia: :asi 't~n;a,qljJ~'~gCliiE" peB~' ,aW
loofi'ie'SJjlOn:d!e; :~s;fa, que '1['0 :SC' asusta'U__i[!ia, 'ra,_JUC _8 mma Ide'embadIilimB_IU:': e samsa ~t - CelTe2'A 'UI.,' _',aJfinqu -] d Wltila, ,poes:lia que busca'n, a las, hom'bFe5, de San :m1JJando 0 !U IC'~. nao d!l)rtd.c!les:tf.n y t:"umu, ti®6n~ :s:il~n, 'f:-'&igb-IIes qUI 51 p-r.esen'tI:D D II
'pie de' la
e-Kam,e._m~, C-:(!jmo
,_c f

'CO~ insurgiR1()s, oon nyt:stra. apuJt-sta ~If una ~Ia,

f~'"" ddlie~te~IUlnaJ

so1t.danJlf.

~i'

1i!II---"

.('J"'r''III'lJ

t..

.,

,.

lil~'

l.'!

Ii

.!'

,cilm del ~ml;it lOOn ,elt~mje~primttJiYol~'~ t!!i~cl.utlsla,I~~,:JaJ, !I1eciam,enl;e '0, fOIlmllt'gicil'~c-~n IeIIIC1Jl alii 'IDS, d ~s~razan;niii, 1M POilIC_~Sq,ue _' 10 See \feJ.lft ,3, si iDjsm~ e~a_ndo,.preb~!Rdiemn :mim-- de frer:ne ,a,itUlbeil o:s hom;~ bRS,i una poesia Q1!I,e; :ih~e_n,tand,o ~1J,pem'! C'io'mo des;l'uls de un :laFS'D emitulmeciwient'Ol ,B~h,ila'~~ -os M;bjIl:D~d@l, bah'B. ',' :1105,:HdelRa-"" nes iCOllkfl'et'OSi ffe ~_BS, l'-theibLnn])'~ 'qUI :U'DS, mde'anllj opta, ,p.o-:-Ios: m

lJ •.

,lilillnd"'~5es,pa~ iDS, ,do:rnde ta'nt0 !liitaJill,,:iisi~111~ \t~ma1b\Ea ..- re\~]a pig,.. .:I '~II . .~!'enculJ, Ie, 131 :sensa u "~u..i:I~,JII ~'.,.' e.~.~e~P1a~e~ e$pa,~ ., Y' dl '·'L""l'" ...!Ii,_ .. dl 'III'I ,. 'iii moo ue .~~II. nte 'I" .1I0s ,t'i~s l~r Ies que la .~~~I'oJ. :Pu.oo~oi8en-~ de' di;5!lJna;Jlcla's, ~/ de mi'se-ria ·irred!~.!ietlb~e~ soc:~o~6Bjia::,'de ',011 'li(3, d~ 'e{;oncrn1lia y d@ de ll.·.'..• =:Ci!" ..JIi " ....1.....]'III dl ' 'b' ., ...:1 ..JI11L~$'~·OJil·O!1,It.flL~a~ gl'ffl ~. ,",eDp:l~ OgJJ ~,.••.e es.Ul~l_. n' 0 m,U5JC'w~, uiB' ~e ,e:st,aJJU'~llj!ea y a'lla~ ;sulxubiol, 'Poo.~jOj(Uit't.oJ.lce-5" SijUlada ,,:n. e~ ~-,nde '-',',- . ,iU I n 'f';' '.' (; . ,.';11",:, ~ ·'!I.i.;;'fI, " ~ ", " •. • "ill J no en '!L '.: '0.'_es~enos .-: ",-._it~. •.'. "' ~l.·_ [tro iI.~" ~e\nU~uc, _b,Ia,see UI~ ros .' ';' , ' .. ': ' , " ilDHitUJ.gU!()S! ••. uOl], d0 PJ"j;U~nm ~bm~ ialios, Ide la .podred,umbRJ" hd'll~el Cio. -'m, ,. e ·· II' ..... ,.Ji., h~.....ta Ii1tlO13canCcta, 'e'l ma~Ul 1'"' SDl,O 'ute ']'-'1"" peq.uelj,~1\ 'IL~~" ,'" iI' ·[1 ~ellec .a, "', lLl>Ld"gU~dlJ, I ,-uaO ~ Qje~,"oH_:S''~,cIiHu:ms ,de] oesellpr.to pan, ias wales 1. HJM'mm ..'
C"] ".

Ma-'lifia1!~"" Ique' SI: eTl&cJ1,tal~a ala repfC'Sj6n ,gUbemame,~taJ en bu '.. -,~'I~. '",-"":'i'.-.-~..JI-- 'a11~.---,--L . ..Jh, aa ~AII~i"u; '~'i--" 'h:a'bFa, . ,-:do ca,1 ~a,\~iIllu~, .~~~ngua~ u;~ ,~__ ~I!f:_ca, ,
1-

",'!r"

'.,'

I.'

"

···'0

,,-

",'"

.'"

'",!~'

..

",·c

..

I'·· ~· ...

···'·'~""·l.'

'~'''',I'ol1iJ'U'iIi\iIli. esas it:'fi'Ii'~""'._OlIi,~ ili"lil ,.'11 :--, . In:. I ..li~~I~'~,m···..!IliIIi·'1u~ ;.' -.~ .-_ rna :Di!1&a sa suo ~'l!I~.\nocjdad,~ a.l1ifitiaHdlad d\e su i:nt-m'~o6: :~nSela ''''''''''':1, ,par,~ -n~' 'Y la v.idla so:bR Ia ba~ de' la till'iUf(P _. m_Otfemb:aJ:l1£~ uaiJve~isla.:y ·e:~i;l-e.Ka~1 ma,gnifi,cencia, de suo bafiOO e'brin que' eonIa
.S:IIiii~eill
a.

'~"d' oma d una DlUUezmlU:"'i.WiJ. pDI" ,~ncn1 ,. ,",,,,AI '" "'iI ..... _c~1 lu.em_ls tau,ol tnuU'~otal ~'I ~ ae ;atistocra~luli:~;a cpequela, ·lbulllJes~a.:l~l1I-e'Wectual ~:..dica]"'zad;a, que l ICRI)O~ ~lIJiiere' IDOimtl~U'Ul[ a. :Ia.'10m_a, el poder:f ,Eaa.la mesas, no se d
.Jil
...Ji • L'

.- .",~

M'-·~l!'.

,A'I!.:m·

. ;~" !Ii.A. 1M illUiL

."'"

"'-"'.11 __

• illl,~II,"1!'I!I,~iI:IIi_~ !U'IIY.~~'

'_!I'i.;c;'''Ii:~'.

!l;h'.~"NIIII!~liI'''_

, ....

z;a, es Witliii,rom pa I!,lie 00


.. .. II
'I'. ~. -

c.aua.v~n
, ..

...11,

·r~·

ClO~ ImUeRl')

..

..J[

ue' u·mce-s
).I

'!Ii..

I ..

..

,enl una C:8lne

., II

'

'nl-

Icu~dqui'~f:a fili1la't~sd~ ,_OSI sesenta, ,a, 'N'~O~ UrflS, tfCe,[iI1fiS; q,ue' I ,u~'Ja ." eons "' uC ''IIL~Ilil . • se Q1Ianue:Ie;~ . .-• ,,.... ;ft'~ ,!n'i". '¥.'a III:JQI

si, a~uel. cad',Vc6' $l~~,:slgue IllO~!,R'Ulriemdo ;Ifllte 'DJunti'OS, oj os im:po..· ten~e.s,!.s6J'OI :se.ro la masa eompacta de los ellpol:ic_dQSI :Ia.qUI' ~{JIffi~'" c'iilt~desde ,ei,aJOioo ltlgar' dond~ es pogjbJie 'cQlloe'b-ir e1 '~rirtiIQ' d~ ..· m Ic_a'il de ~a~ ii1mm~fommae~~ner$: de:sde a.b81jal~ desd ' t, base,.. IC_-'~lulle, I ,aque!li U1300 se ~~'an'ileotm \i~Z Ide su S1e.pDJ.,cifO~ pam :mo~]~ur~ Co,ma :l:llfJe, OS,deciJd,s!i' I_a~ as]J.iJroc,i,Q.nes .pD.puh~jJieJi,de!J :pa_l!~DiilHO .. CjTOS ~ bfelllios 'Qlue' ]!a poes hl~1 Ia ~.a, ('oncN'~'~. " n,o ·Ia. ""j I1;'UOCJdsta, d~ ],.00,'~extm,"~SI'ad, Igolbem a_ndo~a i'nsuqpda~~"~ient ,~-:i it3:n~o~ en .~ ~ JI' . L.~ ~ .-Ri es~a JJium 1l1!1C'Q",Ofa.I, meftth;IOI ,rUUl5ea,uunya~ ..JI 'ye IIIra .u~mgc.;raCl_ pe-' '~:m~e,m" !So:lo b!mS 'qltedLa rS,Ulceml' al m_~i:mo' I'a lre!JarciO,D ·de~. :poe~a, '~on ··e, c,l~'U;~la.·\]'e.s Q,L;le' . u,cooe qJ~~'jen, fP'QGas; 'inme(nata;men~e' , - -.', - ..- • -. ~.... - Ie - 'II,~ .. ......__,~ 11 . :lern.eJ:ac~un,~i,e U:1,t: !ill!1 ..po,1j " eJemp,iIj.O. e.~. .. ~a.' - . . - i"" . A ,I '7;i '.' . ~I-)l -il an,\'e:r:n):l:"eS, ,.a ~U ~e,n.em,M 'k • .~ '!/.., 1,r,' .~iIi d d'" tm,~'~~,ohc-o en 'liu~,e~tJJ'tl'' ':'_'i! aclluu ~ure' Ie:>]l'O:PU,([j •. e !IJ~I-~sn -", , '_ ~ -• ''is l ~ gujdlO lca,wufJJa]e'. P'Oe1:asq~e eml ~US actlJtudes, pubHcas mostmban ~n :.f,'an~D ~-fin1,m runj_~, Ie ii~~ c .(~ 1:0, eKI\I-'encia d\c~ cau'ho su~ud~ el ~gie m,rn~s iIII le,l'ilnibarg,o", pam· lea VOl. ·.e ::iUS: po.enj':n;l~ hl~'moou Ilaci'on~. .~~, ~1:];eiu'l lslM t!t~ a, ~Lflfiiiea ,de lla m.odernida(!l: la 1,'1rim. CJrll·I":11IJ1e,i'I d:a. en pairte; oomtT} :t1~p~~ lea atedc:i'sla a'~IDlJJndD ~O'rnerci all ~liil<.tD'Y 1Il..~ ·t..~'tta;'-'iII --il'.a !.!.kIl[la~ i lb.", ~e a, ul[QI,ues,~"~"m~Ja-Ui1 n@l i{J~i~n~e sec-re"a'menl~ , so ' '~b"/ .. 1Ilo.._ -,. a, '[3i''()r~(lorque. 'haJ~'1 aba" desde ~u. ImJlK6 pOSleo1611j~D pliOfumdo y'
...:11

ra a1ql!I;IIJ~. U_~_!M-~~~~, '" ~ ''"',,:~~,I~1!;.J~U_ a 1-;;;.,, _~'8 ..1.1.:1 'Olli',....-JI..-= ~- 'm:R,DrHSiid-.-,;.....;~.!itn·'" .mc:€p~, de it~, 1lMv-ocales. ,all :fiBa'~·del eua ., ,'31. :to ~saOOmost es ... · ~m Ia Albisinia.ld:Dlld~ ~I'poeta, cO":\I~rtidolC'fI ct).C]~iaAJ1-. h ';C~el !Il"'''''" _ ooJ1d,o de ·SUi asim;i~Ki.i6'fi dc:fi:ul"iJill'.[I, a'l UDi,\1~' 'buqu&. .:''OSOIJ'iOS, ~--'JlHIi' ,iII~J:Iijt: 8m in!l'~
-..... ~ ",,:!C
o • '" ,'. -

-_..JI

~~

- 11-

ll

]- - esta- 'h ----]- 'a1~ ~-I . :d- mOlde 'R~'-'ha--dJ-~[::DO q,UeTcmo:s, q,u~ IIIWS.;Ta, -il~-~ .--. '... n .... ,:ailr - - .,:e~l . .,ut~ 'lIm U! inwn'eIteidn en .Ia.C'omuna. -~Q.,eu.al a. ~sli'r de todas, las; ~mJ,tas ~ 'il1lM-'''m'~i'Q' 'lii'l;iiR'i;nl~ it"IPl:IIiIi'~'li!IOllo lm1~' 1~I~r-~ llr-~-'llU.~.. _" '. ~ .. , d d: ., -. g.~y que termmeell v13Je ': e :fl,e.grefo~en escepl1lCI~m(Joo~sta~e' :; S(Jirn=-~,n I~'n ebr,ilc dad que ya n,o ostenta e I a rm:DJ de :~s ~',e~ e a:Dti.;cll)n.~e.nt: ioaa1l~mo5, .sino ((lite d,e"i!eJiiel ,ocas,~6Dde iC"OIilfm'~'em_i;··
_L 0: ..•.
(j -__

EiQ

'II11~~mos,~

:pe'sc a ~_a,apamn,te lmagmtud qu~~ mp:r;~~_C""D' fonnu ... ',a

,_1___

~1~~1!Ir.r

li"'OTfii~~''''j''j;4i~

~~~"~,~'~g~IIU.q-"

...,-,
~Q!.J

·A.iJpi'''1'''i:
~-~~

~Q\ii""~_ll'ii"iii'l;~.'!:i ~~1Iif-Q._",~~-~~~

,.,.lI~ ...JI,-'-iii YaU rGO'D

',·?.ll]j

.;1

.,

ca. en
~--;r':..] y~~

. . 'U;:"

iI"'ienez,

,uuC.E. '.' 11 .,.

In

-. "..·.tc .. ,. !!;;;II'ue.Mli1!IinS, -' m - n~O'li;ms,~ para _-,-'11,··." 'V~,:-.:'..tt,~~~" .. lliili, ~~un,~!Il,~

..~

.eli_a, UFtl! .resUJ!laUiO .•


~'I'l"I~ ir

..,

II'-..JI

'.' leren)le"" poll

d- "'E:' . . iii···
'_p@:."Ilq." , ~.

~ .'

'e501, 'lC\Iegtm.05,
"_"

~·II·..

,.

'p;lllI' II , . _. ~~I

d- .~~~ tu~ ~\n,

-. '1'Ji;'t..A'rO'.li 'ila 'rI]'I!;;!!',i!.>! y"". n~ii~~!, ~IIJIY'" I!I!!I. lIfYlIii~i!C1m'~ , ''!I_!,fi.-~IJl~ u.luL,",. !i;i!! ,I!~, '!I.lI:'!ii;""t~~ 'Vi<l
:I!!III~I ~..:!J~~ ~iil'!iiIi]nA :~U1IgJl..!.~V

1~·r:nDS. ....... v ,11"'-....' ~;2!


~

d~imos
.'

StD'Clerar

'.

i!lue;· "'t

'111_0

irn lliiilZl!iI:',"i..,..-.. ~-lI ~~ U IU

r'I.'I'Ao ~~.if'iI~·~i...;,i';';a. ~'§r.t ~I~ J;:~

l".:li

~"\"":I""IilI.'e ~~~lIIHIM·

'~'~pl'-'S{tl';; ~ il...!IlJl .. _. _.

gil!'

!I

ei6rr. ell ,mt!l~~ro.S '~~'~lo.~1"'" Um'blJie \~ooa,d" no pR:{" lariB'~~-o~ un '1C!.1 1cl!1' c~mptfS[nad,t)., ·d_~ :n:a pob~a~;i,6n m~inail. d~ que mOs ~,pat6 b u ]Q$, :SfiC~ed.ad. ,m''Sis'ta ,a,twa\!,f,s, de amnia~,i;oh:gios)' 'UAi~e:_f.SJida :-_es,~ que .. ~reImU:Ui y de'DemO's bsib'illa'li'if(!] mut}s'ira, ~bm, OOI!.llQ Ilo que e.feoiiv,a~m~ somas: l1~jo!8 'una, Idase ,-- J~~m.t~' d·~· i:i1!li,O$:P '-lmd'~omISvi"Jmos
-_ ,~,--._.., ,m_,q;ng <COmlO ~ ;-.- :c'~I'~ [ie-s, )\ Im.b,itU,JI '.c.·, ,.--,.-: ',~F:I,@la.os"-. ~mp.] - .::_.oo,mD '-- '-. ::_.--." 'd .c, ~'If,j'-:n"'mus~.- ,:Mi;-, ,-~,--J;'.- '-I:i' ,1$_n",. iiiiii' .... -.;o,,:r~"" '1"i1Zll~nn& .,e ·,_lIt_·,_ _::_.':_ue la. H~""e:,~ ,Ib,j,j!,.,.,l;i'i! ~o"iij ~~~ _ ,-- - ~,tIi'","41
Col' -.,~ ......

19 ._, _ . _.

~I ,,.;\I

'I'~"

-.

iii'

--

..

'1'

I'

"',coores RUC"U
UJferari,QS~
iI

eOD s.u~·reaiJte,garms,. Se' diu i~i'S:~' 'caso de' q.w.;e UM p,tdigrusa. loommell, '~[6ni' 'uniDilIram"pa i,doojQ,gil~'lllt!! vmo' n, looUlt:3_l" ~ns \re:rdiadel1li_1 eat ... 'ili'ia:-" .... ,!ffi; I~' nl ~1.:Ji! ll '~ili';o:;" _ ..... ;r 'e"I .~.~-,.;~~ H,r-~ci~UM' ,..... ,Ii'!iiii"ii~diiO!liIL,'lI, 'n';':i"ll'!Ii;jill.. ~_ ~U,ilj;"'- ~!!J.!·~I m, u~ '1Ia, li:!l_i ~'~I ..::Ial WH~' r-~~ giUt';;M 'J!. _
!ljM~ '!!ir'~ Il~ ~Il~!!r "" Ii ~:!WII
'.:;<;i

:la (lreacion de :Ia,Casa


Ilil'l',i
"Ii

iiIIi!HI '~dl:.aJ.

~~

,iIi! .

<~I~~I

It.,

(u! tura.~: M,aLa'rmIE'


'". 1.. ~
I!O! -------

fbi1.B.i6d Q,rle hl 'Dk.. ,€') I, ~'. n '~aJ!,~:1 Q[fJ. cIon a d''" dl e' - ca nihj'L aJ:r IIa, ''-\'1 a !Sle' O,\l'tI., U ~e' 1a mSIUilZ leiluesca I: e' ·'d ~dl..::,.)j -··iII d fill m,wi(l· ~a.Ra," _
u.

i!II

.~

'n. .

Bj~', e ,~t'aJllSrlQJi!ll~~(,~on)f pretendj6 ([.:_e" :5'Ucausa '~~ita ptXiJla 'con,"" d ) j u,g~" sin m&~1OCUli :tG~Ipitmdigmla5 ~QClalle Y':ptil!i!lic05! de aq.w:na ,- , .' • . .....:1 .AI....-~,.,· .'1·· .. ,I. _ . ...' iii'" ,Ala [len we' o.ureros~, l~eli'li1 pJleaUOS'i' iI u:.e.,SI~;as~, .m ~.\' ., . - ;;it, ., .:.-, m~. Ale. DS!!, !I u -.... ,-er:s l'I;.aJilOS - .... ... '.'
I, ,.'iL., , ....
"! '.' (

la

q.U£

habra salida br d,e-ntro de lao cual,aun ,pem()(:mba

:SU Dostal

..,

,que gel p~Jto' I~n :r994·,lIOOIt}.sd A~fmo,. -..,.. d.:~A' . I:Ii· ·'i'1Ii~~'n,~~;i:l;il1Ii'~"~ 'IiiI;ra.iiI'!'~A;fIo!L ,nJ"b.l"' R I:l-i ~..-;..JI~ ,ell] os' 8' '0.8: sesell fa. ~III~'" ".. U ~1W'~ll.!Ii!iOl' 'rf;' ...!II..; ·h· . 'h·,,····,.;1· - :-,. '," ,'p... I.,., ,'d.' ,elfiili~1ii' '~I ,1il,uMlfta :.,Ji-,~...._.. escn.rum. . II =a1l. g.~ _OC~W~,a.u~~r~ ~r ~O L - .",!"" ,~a.,'';;::',1"'' ~ ~_a.
I. I 11'!irI,r"" ,1,!I_!I!i!ll.-.:!<
,,","~.I.

Icmm.Ot m 1!JIit!\'a

de· I~ Poe~'fa en ~99 [ ('Qu~'Itl~nlla pRm1~ letU~a"orpR~~. UQa!. Se~~ d£ la .POO$j3 ,amgo e-~~tac!l.i."·
l

~. ..- "I .~ 1mSU1.llClylll'i

.JI

,e.. 8Ulll. m~t!'nu;


."' .• . ,. '
1 ~iIli '!I;,'iU'U.!!o.!':-D.

,ICCleps'~iC;!IQ,~ p.tMJl!i::(itj~, mume:ndD ~lnj(ij;.;·


. ., ,.. .. . '''!~j!11

~ -

....iI-I·, .-'IU.@~ ._ ,mrpo'

E'

~ . - iIi,...iI' . -

r~meD~ . se h . '.-mP]iado ,au~~mODopoULamdo .: mclic-B_m-mlJ! dos,


1',-~.,-,:::-.-~-;:-.~ ~C'J!:lala~os," . e ,.OS E':a8'l~ ..~:-,.~ -=~-li-...1I.:,-~ ya
en :11'"bWH

.d'-I-:

'UnHnd OS J' la. .~, ti~j_r_ac16:n mascaras fi~"Ci,o.u'les~ cQlmbi~ de

.[ILia. :,.-~"- u~ '.~Id~~-.a:;' HOle .../I.::_ -,~- ::'~""'


'11--

'~~,;~, UI'~~~

,~~.'i,.,J;!I;.,'~

",~,_,ti'~Q;d!~, _'" _ V~

~1,f-1~o,:,_,~~a_L:a selecta ," Ia -~::~-elf'a ,venezolai ia del s~lo :xx:


I

M1tlQllogfg, BameJb. p~
, I i"" ,)I JI,!Ilp.,
"~iI!' '"

,rabilti: ia .(;j,~~ ,,.,!epff~ 1Kiti$f~ l{rfi€~~


if"

\~;k'ZOb',I~,

To: -

~asa,

..

.l. 'e_, -:-... '.Iv; .]I __.!II_ u(l:: ,~pecWllll~S.,

,e _~:

~IIiI!1;'i'lC; 1:7'::Ji':}",.

:Ehioe~l:l'ag;!llmr,,:.lt'~ti'4:r&i ~,~~~l~~,

Caw,aca:s,.. ~e.'i~os.,A"'res~laSI No~ai" d P1 - . _ . '_'-", '_al_:_-~:___: ay;m-oo:t~,,:___., ~194S 4 - ed.. .. --,- dia ::..e¥-_~. C'ova, J~=us. ~~~l'fll; l fbimD~'Y "~.fR~ . ,~l:~ '~~m'-.wbtf~'~.ICa_~~·,mt· :rIOO, Aira: Ed~ Ceoi]jo ,kosJra~,:~,94Z~, 'lollftOS\o, ,2j , '.'. ~: ... II_ ,n,~ J--I.J!<l!l!lI!tbO~ !I'A!_'-h"t...; "Jijift"J'-iii>;j~1I~'~~ __ l...... mi~'-1a iIf"'"",~",c;~,~ ,!lUll ~:~ j5,t-,~.... i'Q~~ O;'iIJl.,.-..tA,-:wi"'l J',(j; r_Yj __ D~:if61 ~J. U!IlIi¥. h~1j" ~p~I~~ __ e11!t!I,~~ :riUI de' ,Ed:~b'3.Ci6:-o\! :~I!)40~1 t~, 1, D.L.a_z, &iJ'Q~;, P~dm~ ,~ a~'r.iN.Ha, tn ~~~llid~Nl~ lilr:flUlf.r(J: '1.'t'""'lt!z;:~ildttd', Cift~!'ii; A, ....... ,; 1~L,. ~·~.llJ}h~~'~I!' = ~,~, nilE_ a1f) ·';:;Cif'-D~O""'!jJ, J·: ... ;!i'~,L . -·:.i;;'~,;O'O;'I,oni:~, .:!'!!I~_ - ~.~l'i- ~"Ut _I' -- e -- ,TM:';a '~n~"tJtan_u .. d ~L __ O_ ""'!I-~.iI'DL,"",D,' --:~----'r,("~ ta-- - -"'~"'" - --Madrid:: Bdilm:,~,i 966, ----';, A_irU~~h1: «~~~'d~ l~l~sf4 ~~,t_ ~tm'tJi. Mllmtd;: :Ed i~ ~98~1
_! ~1-fL.~~'I!'F.~

i ... ,~f'~.~~

jo"",,"",",,_

--~-~!!!-

'_"!!!!!!!~

_ ~~

'(o.mos.. ,La~alnc"Ji'a,wle:r,:'
'I i=..:t_
'~U'f L '_u,~<;I1. ,~1:~

l. n;i:....
-

~I

In",,_,,~",,"~ ,iHiIilntii

pat,r~~ ,~' bola !\J~mH~ Ca-.:ae:,a,\: :Fund!an_e~ :11 ,;, ,,~,".,"'''ji;'''.J ~'~\~lIl:l!~it~~ '~'c""I"" f'\ ..,,.,....~.... ~~-~'II\ ... ~.""'" Id-~ '!l.I' ",:L~~ e JI'Q-. .... ild'I'I'n, ir",,,.,..~...,.,..;o~~ '\i9lll..:u;..~~~ L!I,;I!
H-~'§',~

1."

'~I .. , ,.Jl.'

.= -".,

~;i(!!ii""'lil I 940\" ""'_''''''''~_, - -.


,U~~I~O~
'[I' ~",'p"li,ifcIi'

J'u,'t,Mj;' ,!i'l! ,M. il"h .... Pi-C(- ~ '~U~ l~ ~~~.tal

,MedJ R"
----::;~,
----:';

,A~~

.;i~o~ ~9f7~'
--

I! I~:~~

_iI!il

c1~~!Ir.i"_C~~.~Y:IQ.~

~'u"'-i

t.... .......A:i..,.

.~I

'!ff~r.·ll:IP~G;WI!

iii~_~ji,.~:r_..

~I

'i" ~

D ...~-'i""illN.i':Ii,,~.~~mm:,

'I:i'"j,
~p.

bm[t LJ, 'tltift1tll; PCWS£iJ kriu-~ V:t\nez.ulaQ.os,~ ~9 5',


J'oXl
1

~~t't't1'~_afU!~,

'C~a9~

,... nc.~a-ci6n I~' s

- A ubj(~8w --...~ .r:.;;,


,A.let)
lIl:;.r.~i'

M~mnd.a- , l'lilio.:::_ _ _ __ en! d' r___~pe'lfJ- ~,.--~ -~ i'!;,4rac--a_, 'IE' ,,",--..1 -.~~ runUW'Lei, It. UJ.!I __ . ~!i:M _ _ if!~ !~---" ,O]Ji'ilI!9'iM'_ '_ __'_' ___ AI'e'3Jll"llm, _ 'l- _ ""J!. ,uil-:,:'- --:-fi1:- -iil'-,;, ._- .:- ~l-J;-'" . '_-J __!ii!! ii".s.If. 'ii. ,",,~n ,~I_ ~ ~new~EHm."
1 ..... -:-

[~U'~~I

c -.J1... !ii....... ,

t' Po _.;s A"'Z-' ,_~rso~ --, coIl.·.1 U.1Letil !O!i!\J' - ,-:;.YU, 'lii.!IiiJLmLtl': fd, ti'e. '''~ 'Ne.~'*,~m," Di,nd\t,tli~-as Ji "~t"Ji!lita.~" lk:Ie~, R
'iL!t1!IU~~r.\i!i'~
...... ,~-~
I

,A;i'K~:

II ,OL":'.
-_

111~iC:. .. 77;;J",
~r-II --,--' -. ~:e 1S1Ii1l,,II'~ -,-\$ 'l!faJ_Oil.lm.'Ci]_.a~ _ -~.- 'IQ~
... ,

~f~",~·1" ftUl(~~a~D

'l '7]",

'::-,Wmmil" Dou.glas;: A_n~ol~til ill 1'tJ, ,(k¥8'ttld'~


:p~~~,
:p,~

:iP,a]~lol;S'

~~~lQ

:P,a__s:itolfiiJ. lL~i~ ~'

,~j~III~,m ~2

Ita ~~.a: Pa:na,rm~,~9~-" eQl ~f&:m~h1'.. lcar~~ Mlf:ii~terifi ~Eih.lea,de'


~~~'ii~~

~-_ ,~Uj(j~

_ =..

ItrhmdlJ, (;ttn'~pu~~.' ~;'vkltJ ,Y .'11, Ujua1--tt.


O~~ ;~~

1l~5',t:itm,ptU it. ,~_sl~,

It'I1 ~~!irda~

IQua~_:

'W. f'm_a", :~ _2.


~~:

Ed~ ~, ,En

Pl~R~ IEdtW,~fa~_ll: A nlttlllngfa ,d:i~,~r~'I;a, id 1Jf-~lftd~ . J~ ,~·t~JU~zdllna. ~8o~'~ Co '., "'~II'_io Aimdm ,EkUo. :11 ~(, _' 'I.., ' Rud!J1p~~j_ ODlbln~ll: '~ nil~v,~ :~r~ \'!~"n~7d~~!!!l. 'CD~M::~.b Hr:rnpo :

p;;~rl~"iil ili~'I'H,2'. lca_~~j;jl~: ~_ 'I'.mb~~,'~iJa.

~9EJ'S.,

----.).
~~L

aJJ¥~~'1'"'4.

Sa las "_- 'I~jarndm: Al~lrtil'(1)l!:{a ~om_,f,ul1!tl~ d~'lal ,~iIOM, ~m.f!~Dl6 "'_tl.. Cani!l.2a!,:
,AlI£ad~I!,:1,9,8i9I
Sinl tinm:
'Gi!liiU~;
m

~1:t. ].'I , en~1

1:981"

~Jb'lli~, J\nuytJ ~~~,


Barn~'I\a, ~
=~~=-.

'Ulrdan _w:"AJ::rlDnio A1'f.'d1~.. C;'m::acas.: IUm,~ni[-, dad Ce~lfeill dc' VeMlue'la, ,J 19, - :;. Lu~a. Ra£el: .S' al1idtl}' id itlU,h. c~u: ,CuJllitrailtUI:fa ~~ de,
1. 9t{j,

~'¥(4S',

~EduwUu; '~,l~_"iIDtn,FiijmkmL\~baM~~,,~lup'l, ,1:fP: 0Dt:w'


'~drid;:'Edi~. 'I !lS,3~,I'. : :~ nlilJl.'ii,t~ Crarn-~; Ed" '£~I,Nt"~
'_.~., I1,3i. U
d ;

IOa'Ii\l~:_"

BdZ~i,_,J'~::_:-', ~'lllm

'''':'-~' lD'IUlfa"'.MMda:
l4$ ,~J~~
j

N~W

~--Fua'l~"1'" Im3~~ic.m'~,
~"rj~Dna~.

~~fQ~'

I_.libro,P - poJ. Ve:11eltt1lDLHOo


=

:l 9,5 8,;

~-a~ Pri:~

1'970..~;!
,~~~iwl ~~

d~ l'MS.
IN\S,.

:P,liblo~ ,Bsnuifi ClitWoJileJ'(mfl'5'. Cat3CiiS Em~s~s

Uni..

Ap\~;t.'ln:f.

.. Cillir3~ _: ,As~la~.i6n d~' :Es~duu'0S.lu:"ml?ilnDS~

~h(msjri-' -/ !i~eon'- rios - ~m--o' ogl-~ ~Ybi';'),~ju~;:r.rJu:6; DJ~oi~~~.ri~ ,.IQ, ,&1~1jJm '~1QJU. Miri~ - m~dadI·~I",:, iI_,......",~.~ .. , I'Dl~" If'Li~~', J'Yl3!g~:"Cie~~;~'dnoue~b) ,a~, R ou_IJt~ra weQ~-Q'Ia'I'ilaI"~en WM~;'ir... l lUfl~.ltW: ~luf~;Pl.Mdlti'tt'tl. 'C-amea5: PiI1tl':W d6n E'UgeDj~~Me:odDlA. I '61'~
=;St/lVllU
~~j

-~;;i
II
~~'I
I~

=~=~'-".

UG!lirVil

~~

I!

~~

J,,~';o!~ .U-~IVII!!!'

~~~~,.

&r1l.d.iti ml~_ile~s. C~~ ,MGn.t'e j'\i';lll" l'Qf7' ~. ~tal! ,J~: M~I.wglKltl .' ,~rm,d/a.d . .'. _~mi" _:"'Un b:~id~ I.' LM 4'~" 1982:.
,~tm'de'jm~W' M-~""jI ...eIlU:!IIJ" POO.N, ''"iILh'tUJ ~1_i,ca [pm A_n~ :racas: :EO.. C~lIt3j,ttlm.. m,9'7,lj,1. t.. ,iOO..
• ".. _ •• I

,£1.vtJilN:. ln~ee"~l".flttImto., Dv,~ai':,,M'U:I'I~-e; "~i1:B" IIQ!j12'.


E:1l.LlU1IiiiI_.1

====,.

I~~~I"".,.. ~j_0I_1I!11

'Inn,.:II 7~ ..

"'"======"-"""'-

'·IL1;~, ,de desnmJJ 0 d~ ]3 01l.!l~iura,'!ire'_DG~a ' I~i ~tJtli Il,[jj,~~.'''~, ~n, 'V\r,: .~l'(~ll~U«1d n m(:~I'nQ" '1IaR'~~' H'w.geD1i~ NteMQ;'~ ~ Ed . ."tiet '[19", '.
.-..-;

11m

:105 d'l,tirtl!iJlS,

Eh_~ Blanm'",

en

,lEa: ~Iia-.

Ca,,"

'~un.d.uN-n
Al['adjJj~ 199;5",
ICaracas:: M;DI1W

B""V~r.

=~~~.~

AI mllli(lma drt Ill. li'.l.mtul"d


N.r~Wlilldl,a:_QM

~Pioo(tl".;Sab.ts.,Ma.riaJi'it~~ COt~Jtliif;\pMlilJ-H i:e \{en~~,ueh Camca;s:, ~_iOn:~' Ari~_a,. l'~i7,6,,!


A'Fi~ II '~iD" ~g)ll, ~A.oon:pez IOrti;z~, ~car.: CWlm~Eh 900 Q.•IC~,I'~'~ I~~J:' d»: _"bHotcc:a, Al~tH~~h~J' HiS",. ====,: lemnolugi'a (;s~lpt'ern~H,wl, 19:85=J" J'. C~Il',ac~[sj': B:ilbll~~t~ :
l.

:Yed'~na. J,~ 1Ia~;:, ,A,~iffill, II~l2,.

de.,lit:emtum, '~~

w..~;w

Iat'~~"

'-' mC;i.1.'j;i

,J'flu A,rl r.,n_in 1m m_M ,S~'" FJftlll ~I'e_l mdE, ,d'tl,dblb;;, IC;U~_; lIJ,n~i'Sid.ad de O!ri-mte ., fundgi~1 JARS. ].996,. Cam~o. Luibi~.L1 ~:J:JtJ :_':11 M~ .. V~~&~~~~jm ..,~I ~'~JilLdad
Vj:'IM.
,~
.J. ~

Ii ''i' - -'III';' -

;i!;;;~!L~~,

'illA"

,~7'~' ,_'" •

t-

: ,'Q~~ra€'-16,ii1 p~fJ
~
Il

,l
I

........... -===="=="'\,

I~,

t1~,IQ, li1eN~r:futl: '~let~l»w.

Ca~as:,

MOIIDf\e'

-J!

,Caste11a1'lu,s" :Emtq,ue" ,La ,~rcr_.rmcift ,dtl ,1,1 eJ'I' '~' 1!K'ililifJ


1!dicPi.IIDLUlltri~~mteMmriol de' Ca~, IC_astw , rlIoSi!' ,utJiUtl{]t." ,S p~t'ii ~r~ 1.'~.

,~~

IG~ta~o .llt!1I~.,lEi ;s(gnQ

PhJlo,-tJibll~ff. trniD~ 'Ur:dm:sJdrad., Las J\n4e-ol, ~97,6" M


~fl:I{j.. ~,

~Ji:JJ, ,1)'ffJIJiI;a .'


"~~lIl1Q.

Stte::_: C~~_!i1-'i

Il1fl1i,~id~ __'. Orle:JJ.'t~ ~,h_~ciOQ

}o-w' ,4~!I~w

JARS\t. :W 9961.,
~~':,

I, 'raIi1lGRiU:~x Un'itllet'S_~

1*1, Zu1Ua.

Al':'''U ~h~", "3,. J

,C~~

1"5.,
~

';"_[~lM~, ,li)i~(;:h)~',~n~~~'

de hj' ,l.t4~,. ,~~m: 'bot ~~ ~~oohi) _,.'_'QJilL~' A\'-ib. '~I"5-~·· '1.1 ~~ (, .. ~


'··'1

!Lw;i~

~:

- ----- __-- - _

Ri..

lWipit4TM", 'Carr:a~: Mhlist-em de Edu~~~!. 'Cb_~~dnj, Lfredo. Lt; ~:~~~rdn, ~"IJA_~~ ~.wtatu1,. A
,~~it.

• ~t'U1j~, B~

C~;

:~,-'

I.

~'.I'

prd!Ogo ~ 1llC,~"~~ ~,1960" _


Clmt.fi:

:~-tulli., y~ __ '1':1-=:-:--) ___________ ~ri~i::"'M \durot'ii.

1I.,:td!o 'FIte-.rtC$;,ltaQl A:b1 a';r~ ) 1'Q., ~i:tt~m, 'trn'~ \if'C':r:u~~g~I'iI" :1 %5'... d~ ""lfQfi.Zo.. Iilli~, f41~~&qucJ~, jec~~ Ide ,Jf:l.sJ Attl-Q"i~
ICmn~Jo;~y di1 D~, E
.•

,cm~ ~ U'JiJrt'\~mdadlem~
~~M

.. UCY,
I~

i9:88.
-

Sr.u;;e:.~~:

C~mp!l ,I~l~t..-.,~C';j' Ul~~~rg '~~g). Q;[1iIj~; 'Laj~,~nidiad C:enltmi de 'Ven~'la. i$.~" ('I '55)~ Cml"~n:i!,. ~ftI!~i~o< ,J0' ,~" '!!!,E..~i_n ~~~Jt.:~IJ'~:: _'j-< :pr6101,@ a III AmtllOgtQ,., 'CaJ:aca_ : Mon~Ul:'A,ri~., 916., ] CUi!na, ,Hum~n. B~J[4 it l pai~., C'~~~,' ....OC'~a~i6n de I ..• -- ri ['DR" !I,
_~I!i ~
t. ~:

E=_--:_-.~

LUIS:'

re"~ ~~,

~c-

__ Mrinillm~, :

mtm~..

de Ed~¢,tJ£i6~~~'Ed~

:fI2:Jlr~" ,~." 'II.

====,

.(tul lC-ad~!"itfl.;;

,~!

~~,(iQ!

,,~nwi u.iS'~',W'M" 'C·aLmalS~: iCon-'C;PI;J\'O


i~o;Dlle

Abt·a]1~;'l. Crb~i)2IJn~l&ilHVt\PS ,Sn'cre ' , 10.:aJ~d ,1U'ed'ld_ 'C:a[,a,~:: ... ,

lid~~iO,~," 1'~9S.

,J\;~lar.

1~. Mil,ante ,A'l'~In, :b'f~~l: 1.im~' y ~14 c ,a,ej' ,~'d~' lki-~ .. 'Cama'Cas: ,A:~,iia,~ C:IAn d¢ :&__~ ri~m~~, ~!L~ne7.'@1~" ~ 119'4,1. .-

----'.

V~~lanOS!. li9)S4. :mu Sti, -"~ P'td_rw. Apwdt~ yo opm.li~_(U,'~'~ t~ '\I~ne~~~", 'l~ll62"

Camtr,: .--cblci6D

Id!c: ~.,
V~rm ..'

DtJ'lim~~'. 1~m5; krrmimoo, '~972'. _ '. S'f~ d~ Ita ,palll.&m. ta_~~: Asoc-IDKioo,d.c :!8~riw'~ , lanl\l~. ]1'97"7.

l~f,ant~,

:Ile~~,EJI~~Ub;r:e-ilfJ til! ~'lQbrtl" y


!11,;j:~'7I!' 11771~'.

~.~{u.

l1ddiJ'Id!

raeas~,~la:ci6l!!il ~. ~l<uj'ia· V~H~nlallus, :1~17'. Dm.~'Jdi)mff. MJicb~et "~1. ,~.Jtlillmw :~.i' .lI;nu~~N,I'flHltJ M'unie., o,iu~.
,'-'''''''''.''....JI,'V~~li"'_ tIi:r • "!Lf"Lra -'r. 1~,j',,",II!JI-l;i;!!.' iII', _ ..... -~
,.-..j:-li"""iA""
tI.. V-I! '~

.f~11 C~~~WS" ca..


OBInIIF"

~~~=-,.

~n 1_ d21 el"ooaki; ~ :IBi mrn, sOl~. .lil ,c('irc~Qlnde' L~ tte..s. S1jr~,. Cat_mca:s~~~a.

i~

. I ...

"0

a Ra[Kl, Jo_

.', 1-:ll!!I~'-:

~===,
_ _____

pam: .susoos de, ,;J'bril"C~~


:f"~Fh~if,n! ~ ~~J~_.!nr~~;

~iPr~!b'h~ !~~jj, G'__rrdi_ ,., pNlo ~


,Mo,fik
J'J
'!U' ~~/"

'Fm:_~a.""UM9,
I~

A:rilai' 197.)',
_

J~

PR'G~l1\,ptjrJ$'~ ~~~~fl~
.1iiI~"-_LIIJL:fI~J

1~a'l~m;)j,..R~~~Dl:la. .~ ,~fUDn'i()~ ~JI~'~ ~a.d~paP'll Ca~~~: J C t);l


~iC·

A~~iKJ~n

,de

._ili, 'Cl..:

~!L~.J~.~

w'-o;;>iI' .... l:"Ii

!!Il~_=--~-!l:.~..3

•.

~b- ............ A~~Jft_I.;i1;


~~l~~F.

r~:it,,"'i-iI!--:lli1"'ii··
ll[~:~
_!I!_~

"11",,,1,,"
~

l.~

1a;.~IJ

...

!J~.,.-~c;;;\-IiI_,.-."""",

'w.'''!J~~~lb.i!~~1!

illn!;::"

I, '7~ Jill

,
L!II

~:~ iS1mi_a~ 1.'985.


""""""'===="'"31. 'iiiUc~lI!I[r:a de.'

'P:aibbian i' ·RJJ.!Iil, J~.


~'" 'I .~I '!!4;-~n.tlf'aJliLl~ ,,'
'.

~IU,

e.Ut';~tJ""-'i~

I iI,.na~~i de ~l", 'II tIIi.;i!,iIi:


I'

(~~. ~l~!'mnifm~ltln6~ 'Ca~ca:~: Uni~~idrW

.ru~\,.

C-,-- -.--.-~__on!!;e _~.C;M•.


M- --ji-

Gu~m-~, ~~'ira:iiJ, pnMulU


111DVii.il1

I, G,P:: I,.
1_

rul~gl~fKl;iti~d.
~J

'Fomll{1nta, l~acbJJ~\. J~~i~fO, '1+ II ..

(_lbr.fM~~-(U~f1rI~I~~ ~r~~~s·Madrid; e.

Ed~~! 1'9,_~,.

~~
~~~!!'

on;l,~I. A·lilu~~i}. Ju ~.lt~iiHdlil_~ "


.I:..~]~_~~

~\:,g~~ .. I!.""''!t,'.,
~-

':::~I-

jtr:.ct,ifi:l_ ~15.~, ~IL:·o;_"" .rIl_ ~

:1I'].;iJi~_:r",:"iP,·_. ~"",,,,,,,,"":'lI'~;o ~~~__!]


@!!ir.~~!!

1:!'.,II ...

L'_UH.!l=~~

·-;!lI-~ ... _
!I!~l.!J

'ra t=itldad OOID()'


'II Aii1l!O II ~U~I!!

t1~~lir, prOQo

C'~rncas: AcademiiaJ ,:J,u:iuJ13m. d1!:' la :H'il'~~ut!ai".l 9'15 .. Glu~;~R!·~.l!ui1il Bl:hro~ ..h/'f):5Id~' ~l'i"gp.. 0lll':"4~a'S~' tC~~iru~ .M l~dU!i 1.9441. ====, I_:~ucin j~Si~~if.d~W"'~ :&1i!"icdolMt!: Edt " ri~ n '1'954" ~===. CQJ~d:&i«.!r . h~,_.~ii:. 'Ca~\,]~ E~"AIJ"lt=i~ • · 1962., ----. C~JUilidooe5'.,2;a,serie, Ie. raeas,:: Ed~ Ane. :196l·~ """"""'~~...._, CQ~l(llde£'&o;~Cia, ne. IC.aIf';ae-a~l ~ Ed. '. n~t J %9., ====. iC(Hlld:id~,!, Sa,~tie. IC~ntca-!L' Et!L A,nl!:'~:~ 914,~ ~==="=="'. Ut)('l:r:rr~~"~la fllooen. i~~~\:):.C'ijI~~: ,k~d ,01i~ '~'ac~t)na'~ e rua I d
~l~f.neri~~d'..
I.

G!Jln:b\;lobl'~~. H~gy."- ~ti~Jg s{i'bN,N:unlJ M"rrd~1Orf,n(~"'~ 'pmill~;~;ui; J'~lan LJiS(i~J:l(i, iUn~' Mu~U:'lo CJdj~~Q;. 1kI~~o-s,,Ah'~~,Uf!:BJ Aqifl'li~a: 'I gIU~I N .. G;o.~'!'ii. 'V:i~jU~ f4 mn;m: del i~;~d'll~~~ C~f.lI~~-:; ~,c~~ dt~ .illio\l; 1.984. Gt}!lz;uJI~~~ eau,,,,, !C()"Ur;aut'fiJ~ ,aI. j,f,tulin,ik' laJI'rst{m~f((j ,lllt:.r:(Jritl. '~i)~ B

,Magi. M!:1if.fa 1982:i

.;.........""" "L-dl, '~:·~r---:--,...,"".,,·· ;/"l',,",""'iIi~ ....1lI..!'II.1i!1." '~...,n!li!1


1iII~.

'EJ~ruIi, ,Ull pt~",~iB.'


'U

..;I.,., l~ WLIU.l'lW'Ol!'Ii _,~.."ii""""''''''''''-IjU'''''''''''''';~; 'F::j~ u ..... II;~".J ;;0100:;, .II!..:I!IJ.-1Iu.~lIi.!II!."'~.~_I,~

Rd_~"'1_'6nl ~l~mQ~~ )1 ia imqffta(iioJJ ~-'i--~ .·'1.... loif"'-lljll_ .... PoiUHiiL.Ll IV um~u,;:]!~,


1J:Q!il~~ .. ~"u;'.fij'~

u~~~n·

Ma~'tdJn_llo~ COsi:mc\. "!PlmJJ~I~ :a Manal Ca!i.c~ilQ:~.~bl/o'logj!l1!

M~~_mmolt. Oa~~,
__

'00 ' UW_llrH5hbd ,dell I~3. 1'911,


'Kd{]' )'. c~wn
1 ,

.d4 E:n~u\~~

A~1Q

!a_~,.

ICai_~~~:

lEd. A~e, '~919 :Man:[n~~. ,.~nW:s .Blny. lu.~I'


I .•

~_~c .... ,JffY;'~m',r" U.!I; (I_!!II _d O!1 ~~_l:Iu~. B .. ~", .:JII'I n"d-:,.:lI . -, _ J"~ _{'l

tlJ~;l~H ,Itl'

·I!mlerl«. Ca:liSCast:,
Fo'~" ,-',,·R. !lJ,,;tlI_~as,

Mcmt@ .Avib, l'~9'"


'. -

11i-1i'I· ~tl"'!I;o~;o:J;1 .ilrll ~:I ~ ..hll. IfD~

....... ---. CflJ}idmh;-.e~. II0 ~, t.I e, IC~J,~ca_s;Et[, .Me, j, ~r79. ~ Gomes •.MigllU~~1. pow ,de lm~,,,:~I~nJ,$.,Ca:m~:. F'UJ1i!ida~ II~. ,'El' .•

~ ,(j;?Qi ,u:l 7'


~I

II

Moo:im"a" J,ooe· ~"n. ,mUn :oom'bm ..UM u Lu"l. ,. '~h_dil: Ca.ft11'5 ~J .~Rm" n~",f'O~a~~~; A~i~._j·6n1 d~ ~_rit~ C :~ Vetne';~I~~. :~.9.s9'.!. ____ , ,Ra ~1.r!--_ {l~' ... :"JI A 11iF"'illf'!"i"-"""N' 'Ei.~ ".... Hj 'Q .. ,r-,.";m!I!,.,,,,"·I!..4;'!i.t:Ii . F"'~~_,r~, ~~~~. ~ ~~_IT~_;_il'@Jil I ,~:ij\. lI..'~~!ii
!II __ I_ih"

'.JI+ tri.~h v_'~!u~n. '!I7i:W'h. W ohm, ~¥' il!Jlil1,rlU¢'¥O' !mj!lIHijw ~.p:r6IOgo

I'lif'__s;i'~_.

,~_i"

,~-@.J!

~~i

__

======="

,iEI'-'i,'.,.. ... _,.Jk f~;I!'~~IJ ,r._~",.;.",,: NL~.· !I~IJ ,ii."~""".lII!_,,, ~ ·~"l"~~''!'''I"'IC:;.J\_c:-'11 ~,allQ 1I1.~ , !IW'~. '~liI1I_~.!¥-~II,'.iJlillttiIU

I~~

f~_"
~

nLI~~

,,I\,,"",,~-,_

1- Rf. II . " ~ 1I ~

n lilll~~~
~ ."_

~_?._~~' ~

AJba R~ ~ .~!i:' ~'~UM~~ <":,,)~;~ "I" ti' ',' ~~:' Je_~. la' ~lclri,,~ ,Ca_qc.;iI5" Mrnmte '.-',~ ":, .'_./. _.:.~ SJ'~ u~_'I"~ "':":.1', ',"
iii "_-:' ,'~

~--~-'"
.'

lBi~,~l' ~ Y l-,nfi~~" ..
III

_'iI

.L,

"

.•

====,

."iil;,_..:J',~

nlol_~

~I~I lR'~l,L_~1!

,~.:oM

'I~. III '7'~U~

Ob:ffl~~'Cllirnt;a~: 1L;a Casu de '-B~'Iltl, ]~IJ~· ur:5, .2: \·~Ls. ,h:~Jba_R~1.l. 1Eki:lrg.es"~l~adQ.;. J:.n.. ;.me~(~ Id~ 'M~~ji~'e IGt~~lt C1U"aea"i~ llam.PJI
'N'tU!V~'i' 119/71.

'~nsa~lsti! R_ilr:a~l b8et

nLC:.a1'iif.

~Ed les,

*iI C~~~

~~II~~"ri:I ,~~ p~

__ -c". ~lL\!.ll,~,U~~U~, ....-i~ .... ........ ~ ,;:~ ·~......

t~Qi-'~~~ ,Milfll"1~rlo

~"~ __

'. Bdl!i~=-~l61'ij,1,969, """,~:H'~,~"?""", l~.~rll~~~. .....,..w.....i.i''''~;i''


!l
~r"I~

~''''''' ~

---~.,

~ral{~Le'Z~J~~,*~
'1'~'4' ":I,~, ~~'II!'I ..............."'I._
'!! :.

f!!'J'~~ ~:Y'~.

d!~' .R~,~tll i~ '19tJ'3,~ I~ iLl 't. ;g;bra.le-Jl el P~~'IIO~fI!t~pom_~


f-

·dc, la. ~MfJD{C"


'"I'

pf'6tog1illl!1 JD~,dJU~r,{}gt~ r~tll!."'iJ_Clii~~·

,'dt~!

"IJJ~~990" .JI~iltnh~'%. 'f:;__~~.


'i,I""'

,1.S3,\?a.ullS :~:U:gUf!t l

'r~~ 1~iP1m:~U't!',011"3£-481: th

Academia.

:Na'C'lo~1 die 1a, H__~w~·

....................... ~

(~abJie1(- li~P,~blll~.a~, II'H":-eHw'iDa!-re.5,[il a. :l'ui~ Fe;malliitiu ,_,"'h~,~~~; .A~~I;o;oJ!i-·pfJlil,f~f1i. Car~G~~ Mg~t~ ~~ji.~iim, ; :~9iS4~ ~---., "l.~~ d_l~~i.~~, ~mul :tldas,de \nc~o~" ~ \\,WI~J',3J. _':.- l ",. iP~~, ~ : a.
.",-.~!i;Jii:,:- - ifi€]I-"-.{I'"' . :}"~,,tiL "'_'''~!I;I!"

[MOSc·Dtm ,ootiCar Cam~: ,Be.H1b~~ 1976, ~........,.,....=~". ~rr-a~·~tr~ria die: Jo-se' Ml:011101 'hMM SU~~!!Il,. ~~

,b~H~J Q1,,~ SiJ~l~\' I~],elJ.fil,prom ~~ Ide''I)a~"


",.ya·cw:hn" l.9Stt

'pmJ~1 ,~

C''''''_'l'"'''"~'''"~c _..,.!Ii_'M~!!i'!!

~----;,

,(lh;a. anm,pi'eta., C, ra,c~s:: DibUnmca

a Ji.!lS"
-

~11,.,,-~fI·"",~... ... ,1f'!PII_~~"-I!'~ ,

"

~ fi~~ II! ~iJji'~

~====..

:l:a~m11:1I'J.~" ic:tr. :StJ~ lr;t~_iJ'U'tn ~~cd:u_n:a. Carca,ca:r;; Lu. tC~. dc· Bctl\o~11ft:!,,, "'!Pw6I:og~'~~ a 'V'iic~~}:,r' '\~atem !~J.h)IFa=· abm~ ~~m,"'~~a:s. Ca!r'a£a~~: Leo, Il.Url~~., 1,P.\r;~~lrrf1!t~iuClun,es ,u~'iit-sn(o;ru~ ca~a~: Iii - 0 - - .• 11-1,.... 'I, ;;,\"tr''il ,~ ~cvu-g~lb;..aj' ~'::!!' ! ~~

===~-,,,

'" 'il ial'd DOlfl·i fii7fl •..•. p-', . d~ ,mmttml\.~.t.ID1 t:];I: l~l.•'L""~ t,iI,,_.--- ... I I·\\t~~..•. _ ~_\ 'V;fJirJi;i,'!~ __ ... _ . _'I ~d
L

lm~J\m~ 9~ ~ ,ii'.u~lt! f~:r::rit"i-ca C~t':apjj; __:nlrn!{C' ~','W Q~, 98 :1. ' Ofid:O de· .~;m. :Bani~tona,: P.EN ClU!b1 ~le.~:;1le_:z.utd~, :1.989 e .
-n ~., & --I ---1!!r{j!!---! or

~ Ltrid~"c:.,~994"

Ut~itJ1IJi~

Hdjc~. de bl. :PFes,idC'n-c,ia de

~~==~
'I' 'I
"""""" ........

y C~~nrQ. t9611. t~Q ~,·:tvfa_'ljl~ '~11 la ~~Ja

Cam

• _.!I[ .... :1 ..!II =._t '7 u"Dll\1rCB] I~I .. L:,;~~.a;o ~

Ui!iI,u

d_g And:"t~ ,B1~ Slfl~fw\' M&raca:ioo:~'

t j'c'L;i iii I Jl!Q:~.•

1~''''J:'i1m,. ""'"~""'" ._ • ,_= iI'_"-""'U" _ IJ.r~i~.-..,:os_fi"'~"''''''8: .AI1~~, ~~ ~~ .... ~ '1.;;!'...,"'~~ .. (rilJl~. 1Ii.r-.....~ l!; ~ iii,;. Hl'llcNt'·O. tjn m\';;c'""lr"";C:' _ __,~,~ __ '''''@~ ""'''"'~ ~ = ~~ t:'~~,Iti"':' __, _ 1L_~n,. a_r;~zrur!"lPffihg~" i;!Ii . ,.~" _' hillO!~H~[r~d~~! ~r4ll~11udo,~~ JJ1_(iiS'" C_~Ii"3?" M
11~~n. 1~j[~"'J'

="".~.'~,lII'A.!'!;:iIi"", .tt"'~~ ,g:'"'''II~ ~~'. 11.v.:s[o!'IJlli',~

I;J.;.UI!

'1I'~;('jj 1l7':7!U!.

liSC~I1], lU~Hl. 'lit.fn~ litg"'u/,i}Jl(J,. C3n.~,C3~';: Mllnj_rslm rn


............ ~==~
(.&II:"'~.

d~ :Rd~ddD.,

t'.

'[~rnpo :li ~-,. .s~ 5'tlO·· ~ ,uS1Qg~:aAEB;~ ,,,'·'bI" . A· ... "~. ..• .~~.-, Jl'.L ~. .... '. as... . 1,~0'1(;"eZI, ,- .~IJ.:f_ '1m ~'" M Lrond.aJIl1.LIo. liB;' I~~~Q,--~~a'~ i in-mg;.f·l1~_ri'4~·!, Cam~~; AC'adl~Ml' N'~inmd.· Wa Ii:Uisb'lria,. 1H 1..
~~" <Il

A:ndres E!u, '&1~p~-o! fl~


c .' _

£U'

-I .•

..-..,.

"Un Mlillmibre, ~n poe la, "pr~]~,g'O a Aut(lm~~.A:mi~7..suu:m.pal4i,;;· ,"'" I i'i''''~I''m, iI. .] '~L":' ~ !Lm.~:.. !Lb~_ •.:~ ..:.L~
iF", .. ,.-tt-,·
..a!I,. Jr'I!Il~l II ~ ~~.

~~""""'"=.
-~~--_

,P'aes&l~ /N1:imJi! Y' p;4f-;,I-€tl. 031i'2lca~: f-i1I.nuiani':!!" .199!2~ liiI '.:iU .po,.li(.B8. d_d ~d !lu.1adllitl1IDo~" ;r~ IQ'!~,iii, .J lI_n ,eDI~.~!ltil,~J1-.~ p M'iuin'uilu,;. C· ~~-_s:, ,Mont~ .A\!Uoc, ~'9M."' .

--

,~'f,r~'$. Ct~~~s;;, ~'_'~~~~ 4\fil~. 1'9!J4,. Momrie~~ :Eugc"m'iD.,'~ 'wml\tifM 1d;!k,11i1. ~:.
===='"

. ~,'"'Eo1 ._\3.11'" d~ 'm~~' die, Mj'l.t,I, Vi bn-"iljii' .fnl~f--:0 1iI'-·~Y; iiJtla'il·lo.!f. ·


J

"En

b)ma';21l~

. :.pc:;, ." ~1\i'~~f:~W! l:ilUl" ~

oom ~i1i~

Utd~i~ iClh:.Q---;:-~~ .~ ~ :P~nml:l&, lPaz 'CarsliiU'oP.!·.i~]~t) a

1'-.

----.
N~a
·l'o.~.

Otl'mt:as: /S 1(},llB',bla'Q€l()~'[ .. .~~; ~

,..' 'iOmr~'

Aq Wl~~. M~ h'~,j!Oftij

~~~nd:a·ifte. 1.'9'1;),. ~~~ "atlll1~. eaci"a!i.i H!!iiI~ '-_'- onl~\' Asv.I1~. II91,),.,2~

,'wla. 1,'9"71.

....................................... OrtM .sil:'~\J,~~l" lm' ,lrt;emrW t':ant~ -~-~: ';,,,_'ilgldftl m .. Uniwr.l~' _ -I C'm!!' 'indo de 'Ven.e:nIet~ l'91'.!)~ ~==~ ..""m'I._,n:Ii' :31,' l'n.miq'I!I1i' Pin-chan:: ,l:n~pintum ,~n' VeMcZt eld. C ;,-> (;~-: 'Uni.~~Jdlad, Sim.cDo 801:lvar, !§.L U,t~'): :~)ie'Z :P,e:~ml@~, ·Fira~iSi¢O., i·'hl~t~!Il~inll,'· s' ,J'~, Antoni,o; R,amOj, Sucn:
.1'I r'Q'~l!i!I~'
.iii """""',c",,,oiI"_1
,~'JI[.LUi.

'Hui-!i.Jlj/......

;if"1ro;" . - -. !!L_<Im.II!~;

, IIii ill·

.......... ~~

............ :~sck:1'~n ~n~e '~U':fla VG, ~.~ .~g£a poilf~ IC:a~M' m

!lflon- i, .H,VJ!IB, ~e ",' '1._,


~I ta

'I,~,~ t :7'1!!7" •
I

Nl1n~1;.,Erl'dqu;~l'Ik'Ii1'iaIUO. ,l£:~ml~n'l'S '~~nc~JQn(}j'~_'_ !!1'iidQ~ IillmR'mldad Ie


'~'~,
~~~ ",Ii~"j\!,

'Pioo~"~I!U,, M~ria.nQ\.

...... ....:" ,.•m, _~\ -

"'Pm'6~f~ ,"" J - ;An lUId 0 kA11 -"S&icre.: ~-. _' ,iI C~_m... cas:' ,M'iimjs~erio die Ed!lllcacion ~19:56, O]j'~.a_fl"n· Fig[Kt\~. Rau_e'l. ~~Uriil~,!j ~t:Wi : 'vm.ewlQltCl~, C'mi~1it!l': ~i~·ci61l de; BSt:~n~:QT.~ \f'ein~m]anfiS, t 939'm 61 i\i'~l"~r. ,All~ja ru~n~.~'hlillili,8~D J Sio;mW",Q,,-_~'S@dm~~,M'6J~im" ~1lI~r.OO 1J@_ei·tnl ,9J R~'_' A_D!~I~. 'V~k~(:i~=, U:g'~"Je~jd\ad.,~, '; 19718~

N illle.70" ",:

en~",J;Wn:ifido.

=.""

;-011, ,,!!!,

.QgalUd, ~' If/; ImImWJ ICa~: :bm_~~An~l St:JlmJilr ~dinl


-----._

iii"S\b'm'beI)Q,t

*~ ,,'.'~~l~P~iof mn'iil~li'i y kt imlD"a•.

:Moo.tc, .,,tla,. 1'9M ..


~,giJ

'~~t

df; vmI~n'te

IG~l:i';;

_010
Cu~;

' ooic

a .. 'd ' IGra~~

,I.a

'wnldtul C~nual de Vme:zuebi, 1'$l1S"


MfiO~I'a, •.

;it'f(~u;Ii~

..Ca~s;

Upi.~

.. II ~Jtl~~, I ~j'mWli~, .. ,1~ .Amn~·dill' llamas Sl~, ~'llnt" iA....4 ,.4 -, In.....i-', !m~~'_ 'iU"!ii'll!ii i 'U __ IJe,-~ ~w.:!! !U~« UJ!ll~ !!!~. s iQI,

Illri,Ju.u:ll. .', ~_'p__5{~1O~mnml)}. IJtis.tl:e,,fa iClllln~t Cm,'al"~: _-:_~Jf!ll~tmo."~'' ,E;dnc:ud6n.l~9'".


~~~=~=.
~f;ii(rjil'

(.~~moooo,.

i'

----

----,""

,1~

,iil'l:~f{diJil fif.)!'

tJ

idl:tJlfld.

C·~.lmcas=',',_ afkmi'. -:- .clOD_'_, de


i!tI'

:1_-,

JJ~i> :f'rarn;18C@". ,'~pci~s. ICa_~ca~~. Fwndan.:;';, ~'82L ........................... :.d'n n'n'" CJ..m-,.:aso; M01i1ib~ ,',~vijaJ~i1MJ. ~~,a ,ll4JqUtP, l RJ!!td1,gt!I~Z anruz,~'D'saUi •.""~,pd:o-n, I 00 UI:1I ~I!I., pm\lo,go
,cas~MOille id~,

..I!~sa . '5 ,~-~ 11.1~i~_~. ~~&.Itm

e~'_~h, d~'ta Balk"~ f

..C~ ~- ~'.' nll~1Vti.h1,~ 1'990. c


,!iii: ,Mfrn!d@·,S1w>3J

C~~

:Fwndarie:.l',g,7..

~Hbi!tJ1ria. 1'98l. Ne'I~~ ,lod' f~nluz~iM',d't u.: va u&l1i\lnim l'i:'tUiQrid'


caS!'

l:strrada: Ll~ Iqu:inrel"',~' d~1~f.mdo\l lbitJad.(JJu'~sobl~ ,rtii(,~l'~.


.1982:.

CI.1"D.

'Un~tmlD. Ca'.'" 1..-r17,,,


,_aciDn~]de 1a

'flLcro
~~.

H~8~~ria;~9,8S •. S.iI",~,,~U~~I. Al:Lft:l. eomplt1'O. Cwueos.; '--:-!ltt ~f. LM1!lard~ C~~ieaj, ik hJ '!ligi(;i~ ~~5!~ k~ilia
~al.
-;il' ... ,--~

~dem_l1a iNl'acio:J:tal: d~

----." ----_,. =
=ee=s= =e=e=a...............

'"r~,~-i~i~t~}'

Ju.~n ,U:~'m'~Q~u~,'l1,c.llcm -'~:: -'onlc AMb. 1~1 .. C'a. ~D~pcWin de OOIIOibam:'"" p~ a Ju_aDl Us!C-ano~ ,F--:unJario,.,

'i~.

~.~ IS,tvn.a,

iIIln~ ii,

77~.

,P,a.lIa:~[U)t. .Marl~ f~lmdJa. ~r)' ~WI de ,ra '1'87. ~ifI'Ii)·..iI_ 'po .,=..-I~. 1I!!i .. :L'I',.,... :;i!'·'~.';""'r;,,,,,,,,,,,,,~l.--.H"'''''' c·' - _.... .P'1!,UO"",!I,lI~~'~IV .I[',~l!.!n .....\', ~~~~,.~u-.;;,,,,,,,,-,~~. 'c'~;,
mt-~~]afrlOO,

lN~z; Um~l'_~b, l~;. IIJ.P.l-6,I_~·Jii .RlalD6n, Pakim!e.K5: .~~'iI~ a, c~s: I~ IU to ·I\ruIiSr~~ft~, i I~73,. ===~ ... i~.~'Ci6n ,tU; ,In lit~ujm., Et1i Cmnc.;as;: Edia. d.~ C:oo~:S!l) R.... -:--"'it,:n =-- _ 'il~il'~ , .__ ~~'u_~a.
~;;!'!;l!!iI;!!~

·IJ!I.S=

,Mla

t.e~r~tt.,'Cara<cas;
~:a~b,liQ

~,,~. ."¥ila~, OJlft


,...

,,",

.fa, ,r&J1it/mJ ~trfa:~(~·., ·canu,:;~~: ..1l0Q~ .Avila, .I'M9. Dli~'i ~JT ~sta: y fl:t;emt~;r4. C'amc~";, ~Yll~t:e' '.;"viilllill ~9'2. :SaJmJOF'Ui;fiJ U~'.j 'Oscar. lIIPta =: ior s, Ram6n, Pa.k.l'1lmreSl~~-,Jsa:no., ,eara,..
~~~~'W

.1I~.,r~~. CaFa~:as~, F~j :~,995," 'ROJD_;Sj GuamiiL!ll :Pa~la, ,£1 nlJllro' th' ~ PRtrl-~~,'Camt__~&d. A.~fte:" 11'9·~ • _
====.,
i'

laglo

.rO,~Hio, Pollica', ,Csnt.'3;."'I;:' ,M~n:~~ .il\!"n~ :1 HJ",

'C:C'J'l'n~diD~. Ca~ __ ;__ I. i,b.Um'~ . ~YI.~u_~Mi l(_~·.·l., OOI'l!lraJiiio, ,i!:nfim.Jlllad~·~ ... lP:r6iJ~ a ,J'UalEl LlscStnoe' J~'JI_u""

----I>
-------_

=,~-~~

~.1"

;i;lIe;' .~ii)n_Jl~

JIi

~~

~P:a~z C6Stln~~,F:eDlallldiOl.JiiJ:E'l'triql1e .PlMcurt" ~,p:mlUgo, a .~P: Bajo


lkJefi~
~= ........... ~.

11966.

'iM'e·,
IIL~

'cas: ,At~~ '. :b,0116. ~"4.,


- .. ~1~~~uc~dq ,
:fIl,$i.g1o

A~~s;'

'l'ri~.
~~.

................... ="'''''''" ....

'IIiPt\~I,·'·rl· a :hb}o

Pml~,~'

31

:lodolJ'fo MgJ.cim~ I:\H!sta. C'ii:\r.acas:

ur~~.19'-~." :
,~~'-

$:U

mi:~

S,tu.. tlfm'iI)S~ :~d, .~e·, '1"66 ..


en

.. ~F.enu_m;d~, Paz C3:st~llU Y'S-:liI oh~ .po6ua: 'i' p:61~ ~


if

~,FPC: AM""
1

bjas, 'Guanrdiz ,Ptlt5iw. Ct~il1lCaS~.·"','runjsti:no ~


I.'

np. ',. ~~, ],%l., "

doC: j

Ed,Hc,a:(;itln. I. '9(!!l2:.
Rt1~i.f;jtcute_s;
~

,S n~tJ:ez Trinta :",~.'~ "!Lru~· Sig:lc Pf tw' ,W!~~~J ,~,~ml~~ 'Ve~]~" ~ll.,4.4:". -- ..... - ..

.XX,. ,t:J,!~;'

,a, LUntj, 1nbli~fIa

ger.tBU1'. In ~!lJ! wtK~n_a, IfjJfli:h~id\ad 'CeI'iiiIA~de 'VeE~l~eb, ]9'1'9


"

'-..

.. rw.:

-..

. '" .':,.
_co' -

~_M_~
-..-- .

====. ===~~

,d~llIJ!jnde.ar.'t~~as: :n~m~s{a.

'hi1lii'su~li'I(lidr!dfid:l.fC._dQ:n~ :1,'N4~

,Sano.f;l

"(D IlU~)6.

CiiU'a~as~ IN,(;'IiBA'i 1HI, -----."!J.P~61~,~ ,~,Rooul-F~ M,91~ko~ JieH;sp ,~,~ ~ ~o,wb~~" r"", 196-8,~ CiBA~, ~=-~" 1{1~'.An':tJ~,,-1(j Ra~.f~S S~~ I~l~lr:J,~rio"tJ~ la ,r~~ • H~Jt;, 'Ca~,··

,w ,~~

t~~~. J~;, iii:. lt~~do (kj.fi_d~ :11'lKfljil£!f'." prot_. e 5G:'~ " AH~~I-Qgi.apuaiaa. C3mcas; .M·oo~ 'lri~~t 971',. 1 ' . SDA~1l·'" -_,Qa'Q, Ciid~~.l.n idmV"mlt"£m4tdA C'-=. ca~'~'~-~*m'i'-N' cjnml] "
'Ui'Ii;

Ir~~~

---;;;;;;;;;;0;;;. ,Mll.J:I.~$I~,
~~@'__n~~ =====.

A~, '~I_ 'U:'...,,· -., II i!Ji(l;D' .M, .II:1Qo_IlQna,. 1.':7~ ..

,S~mJjln.K!n\.,l'Mt:Es .. &luilcios cn"l~.

lii(!r,a~

~~i!t. "~,,
C'~"
~~:
,~~j61iJi

" I: Mnolc' ,~-~ - '~l 002. de ~t~ '\f~~


l'

,~; JI,rrl" 197J. ======;. '~b-~ :fl~'

JJ]'a!Il~(tf~, ~n.. BJ; A

[~~lP'Jtl~~'e
'F

,~~

lSd_~3

Cn~l:ca,ti:teRU!ifJ. Ot~-u;

1,9.38.

d~II~Dllgife'~~e la l!iepQbH~iI.,~97l~ .. d '~'

k!i1;a!, .'~sO_~ .•

,u,l' C~~.

Ma-

:RdlC$. \UJ.~ga.s,~. 1'9M.. ;_~:-ti~; U~~id;g,d .'1 :Zult'-_., '~gs.J,.

dad d! C~_iOO\p 19f7'4" -~~~, .. EM it]; ~j110d to' (JIm.


===="" ===="

SiJ'\\'I'" Il'llduvl'~(1\, Iil,,-enh~ G'~~~,i

. IQ MlfiMl~J!11id{jd! vo4ti(Xj" VM~~~ia:U:tli""~Ifl!'i .. ea'l'ac~:

Un i,\~~idad C~Il!Ui,J d~v.~nIZig~dii!Jjit.

~~~~.
...lI.

tm~p"~r~4" ,t"4llUU·Q.t'U.lr~t:a:;d~!~B~~F~~i6J'~' bJ 51. '-:~3ira("a~'! l Cah


,:a, ,Iif"'-r!li~· ':
"1"
~l~,~"

E~utl:d\"QS' sobr:e 1Li"i~~li_ CKCilXl.si" IC4I:r:a~~"'. ·wulmii.t, J 9805. l~' i.\U'~~ e~pem~t.Ca_1'ljc.as; Atia<HI. I'985"
.' ]-,::;O~I!,iI!", ,~li;iiII.Q

,:5:i11!!;a "f5str:ati.

d... ~~·lp,i..'!'. C'ru,ac.1S:' 1"'~Ofir.e A:'lrib, 'II WI'II. '~JDlil:mrrsin mgla:~Il:to, pa:m ,~~em;;Ilwr.li' UDil \-~i'!, pml~u ~,'EflIJr~q~~t~An'~h~ ,lanriv,a: ,t'b.f'!tI.t ~f.u fJf~~ti~' [C~W'w:.-a'S: '.' 'un't~ ,1,\'1111111 ~19'l,6~, JIi!i',"""'i"I·fi1i.i~ ! ',_ I!..U!J~. Iii'il n iii,f'''z ",ilnl .... 11 :,"';iC~I[II }Ja!'J'_ FI!i'.."i.Iiifit,u::-"1;, "'i Jl.!~~ ~A ..... ~, l!L~. .. iI: "'.'i'!'ll ~~r~ _~, C,~I.[]I"· l"'.... . n.,ii!:ii"" D"'im--'!~ ......._ .JI ~1b!_U """ I!;,::.u! """.11 _'!.!!IINU_ • p~YJl,"",e;'Y

!!l!Me"

-~~~".

I~~Umtl' biDs
Alhdo.,

!!,'

.! ~

__

"'".

~',~1

brt~.d~/,aiViQt,r" 'C'a:mc;a~~ 'lip" Gam.d:U,~, :i 95-4.


oil

~_~~

"iQ."i.~. H..~l\u I.;i •.• JI~'hr'-~nh''i;'~,n...., ~""'~;ii; IM~Mf~.t~_ y~ ~~~~!..!' !lr~!!~!ltlU~@

'iV) .... -:.JL." ..... ~.[ .. 1


Ii-~~~~ ..

i!!

£~n ~!F.J!

~nt-,.. '~"~I

~~l'~;nCOi~.(ii;~ 1~J! ~,~'V-'

'~~i!e~In!~7>ru·,

IC!IIIf...ra'Ca8;

Suooro, I~j'~~. IVOI1f! .fmn.{1(i.!" c.~uc~~ .-~~. iil~i6n d~ iSs riurre~V{ij'ncm]~~, '~". 1%1. ier~ lW ~-QJ"1£'1~~~~~"O. Ca_j'"'lIlet:ts~'.~ i_aei!inl de E&edtlfJiiC',s, Vene.,
=====;.

,A~eneo,de

Ca:1;'acas\i'

:~1919.

"".~i',,",~.
,....I!.H_~"

====="

tJbr~' JIj.' Jbrd~ EJL " ,B&:i'rI]~ ,t~,. C:a1raej;)s~: Unj"'~~:idad. 'CarOOlJ~~ Itnd., .11;0 _.Ed!" ' Cen,t~.UI"il).. ],'!}iJ"-."" ~=~'-.. BI #H',~i'ilQ&~p~riltialFt,fJt;'(jtbi(lf;) ~tJ la .r~s.fII: ,de rt.H{a,.1o ~: ,~-..., r ·1111' p,~~ 11''I '" ".J ad r;_ -".'i.' iii Ii: f[fHQ. ~;'aca.s:!Vn~Ji.'~nu~ Wl.\;;,ll,""iI, A'i_, AI""":: "Uw... res ii!Jo...1I'L o~ '11,':7.,:,j" ~
·lJ,.it·~-;i~~~itUl~'~ cfl"tit!a._i~~QIJ!iit ,l~' '~ i'd(tJ )'
,__ , r ....,."Q ii1 .raJ,,", ·l!.llfL'_ 19-~III ~~--.;r.''!r~_

• ........",

1,~~1'~' ,iI'
.~' ,,3 '"

'~I

.Ii ~~"Io,li;ij' ~ ~'~~_. fnl_~I __ '~~' _.II~_!LL!!!

O"""i~

~q.,...C'.~.'":"""LS' ~i'~J' ~
• _' .:

0'

~Il~-~~

~5

,ii,,'_ .. ~Jl'£1!

].

,7'~, ,_'•.

G1S

SUCile,. (hdll~,.

,1~.I,l\rds't'6m" .l'a l,r~!fT$~~"~V~+ :~Il~rrd~g~ 198 ~i 23 !(;". ,l\u~cnhlda,

~~~exioo: f:oruil_t)

de CtuiJmrn
CQfUMdona

'Ii@~a.lbal Lfissl.. '~!a._"!).l;(}:j',~l~

c .- -_ (I' .·.re;nili'liro'I •..e

11- 'B. - . ., L~I·. 'I,i!I",~. iffiiii~ 3, r.\,~[~,I!_~!:.a.

veu~"».'j

all 1"91.8~ tCaJ~:

V~i:~~icf.'nmfln~~~~. C-"rr2u:a~: M'ftot.e A,vi"! aJjO '196' ~==="~ "',PurtGb;_1~"a FIEI:'IlaD.do ,!Paz 'C~stU.I.o::;~s/fJ~' ~SCf1elfiik'$" Oa:ta~as:; , '~~r-~ '~'tfHi"i~~'mI~' '~9?4, ~5Jf_·._ ,...,,. , -y_.!,.~... '\ argas·. 'VUrn~,El,d~~~l!it' ,Ea .PiQl'abm~,~'i~, Cm.acH~ U.lJrjJ~~ida-(l CeIUJ:-a)
====",
u

'Us!llrur 'hnri. An~l,IJro" Ulrtl;.if, y ,tu.!,"11.1r:b,~s ~

Vaf'c~ela'.. :M.a.d'rid.:; ,!BdJkn~II' ~ 958.

!J.lI~'

)J ,-

'\iIit:1I'IC'l:Ut!c.il, ~ ---- 1 .~

l'D:a1ml ,~o~'.

at.

\ru:nn

alL!:l'tmllfCS. ,iHwu"cr.taji iJ~I.'J'fj Sin-~,'~~io

~==~='~

~-~=""'"II.

JU(.lj;!' C~I~ditf~J.. h1)'ect'~n'U 7 ,p~li~->(j, 0 f!HJln/h~~ ,~~; ~tI' 1,afii','fJ~Q~i~', e~l~Ca~:. F~"li.dl@Edi.tc(~rial''f.wP111tQS;,.ru 99'31. ~==~.\o Ve,',le~u:eI~.:,Fii~~ s/~l~ Ca_m(i:ls: lLa C-a...'Ui, lite 4..1: :I. Ml" ilk",.,·.·. 11'~-.-.,. HIlI,(!ii ... ;-. ~" H!N)Q'1 ... '; 'C'"gl1. til, .,-:I' 'T:! "'1.".,- ur.' ~:&CJ~a. ~~;a.KH~a.~ ,,'Ii!IUInt" it, ...-, r ,I! -,·_",..J W - ~A·- -, ~ .i!i~ .... !J .4! :O'"",iIll'""PClIii'-'II~ ... ~li ~'-I' '~~Cf!ii ... 1..,~..
~==~'\o

lit-eratfllflI 'ttn:-e~dn~', .. ~i!iddil~ U~i\!\e:nidid de' :Gfi A~d1n, ] ,-.7,lt, c'Ulf-fm e".:stl:y~_£ so~ ,jR't.t~uus' ,Snc~~, ,(J,~: :Bi bli@tev"CaJ ,d~ll~~· ~~,~ I'JutOFeS Shl,~~L~~ 'm9go. E'r.!,,~.t:l;'Q,'Ii ,!7. [l~ ,~'ta'}j~ VUiI~~i~; '~n1\feFS.idad, de [CatoUJ'OOOOJ '1,1,9',2.

at: ~"r.Ifes

~' ,1'tlW;;Sli~~

d~ ta

.no~
i!i!'

[J'... , [I(:.I!.

'ft:IfS]d.ad de' Cil!rtdwibnl~ I~rf'~ . '\"icWC'[{iIi~ 'f~lIai~\dIJ Pa~~~l, £~~',~4it~~"" /Jfi.-,;c_I'(!"i gjl!}l,~'
ciachl'l1l d~ 'Iscdmrns '~n;~a1iJnm" l'9-4.'~.

\"CJi~e~~rt~.s:.,

Cla~~\;

A!o-

it:

I~L~{JrriPi • ]f'~B I~ ~~Il , '111, -n I~J 'I


ItJH

"'C~ft~c

iot1G1 t.J 'll1fl,l~fl

XX

...

~J!rl ~

J.

~I. il' tn

itnf)

..
+

j I,ILUi~: I m ~ t~

,.
i: I'OrH~~'

·11,"P;ii~

I,t.!
~~ ~i

~iO\I·~ ~ il 1.1 ~LC.1'Io_ I (,:i

H,I

ji

'r I !iii(H ..

Ol,liLrCJcmrr
!Iii:,

llil~br1t:(t::,. L~r.~tlil il

"!~1

~nl,"
"

I:ls.

I'

I.mll!f"~

1'1I1.-1cm1rr.:nln~'I;:U~ t~gl J!'

~q~;jrr.1'' "~."'~ 11':<i,~

lin·~,(~ru~.{UlJ..J Utl:~lU .a~ .it,

..
... "

, ~ ~h Ii~ ~
~G'':I,IHI

In
1

'h4Jir~ , ~'L~i)r~' r
,-rnrf.·{im"i
"

i~'tp.(~IJ~U 'am un
."

~6!( rnbiJ~r( ~rA+.;i1fijJ., (~m

pc·

ullud .
t U'chqs

:...~, I• ~.l.61t:!~.
1')1111)'

'I! I' I

J,.

f" I

[' ,- "J

~~

u":!JI, rli~!1'

Jt~Uil1~

tI(

~rr L.. ~

H J[):'

ht,t m n~ l¥ ~m Dll! rIL"l

!!]nt,].

.,rH~i"n llrl!i~l.Wj

l.dt:1 ~

lu~l

hi ~"" uiv
1]!!. ,1 ~I·

4 ut ~ 'f 1:l1"'JJ!'; u~

k..

r ~·i~ 'i6J .. Ji~


I~
L-.ml I f'iJj!fn

de fro q~u~nlibk

IlGEtlpm
11"

~~tH)<mPH~· .,lm'ilt'! ~
",I •

, ~'~hl~":!11
SU~ "11j:n .... ••

ia~

5,i3 .,

d,t

~n

Il.."

f', ~~,

I'I.' ,~,

if

~l'\ ~ .",

!J1:t:r.J!t,)'qlrl:'i·AAi?#,,/"(I. " ,,~,;

(4 R.rht'l~
1'(

/1'

1;fW,.z~t&hrt; .

(!Al.~"!J'I(J.rtl

. ('(!f:Ji'; il{,)(j/~
qa ~ ~'Ii'li"'+ f;ltlr~-i rn
~
(l1ll1'~

int, mlttl IFlr.'nH


~'iOO· 'Th, r;tI'L 1.1

i7.tl'F"

...

..

1'11) I(I~ rlmd~1l . !hl(.

.~p~wll

r!'"

-IQdurn

1.~F"~,¥!'poml
J.!]

nr.

..

f'aT"

al! fn1nlh


II'

'"


III.

...

'I

• •
",
~
I

..
,.

...
I I

..

'"

"

,
,_'Jl.D (Jl.e~

;[ SIB'fGl=,f:j:4,n· ..... :lJ~'='2! t'I".

..

iii

..