You are on page 1of 2

======================================== Zysmix – Företagskonsult med sociala media och kommunikation på menyn http://www.zysmix.

nu Ditt företags kundkommunikation och försäljning i centrum! ========================================

Zysmix
en konsulttjänst från JA Trading. Det finns en sak som det för det allra mesta råder brist på för en företagare, och det finns en sak som det nog är ständigt överskott på – eller? Tid är ofta en stor bristvara för företagare, och eftersom dygnet är begränsat till 24 timmar, så går det ju inte att skaffa sig fler timmar än dessa – och för att fungera som företagare och som människa så kan man inte använda alla dessa 24 timmar för arbete! Då kapsejsar människan företagaren ganska snart, och privatlivet med familj och avkoppling tar också stryk då. Arbetsuppgifter är väl det som företagare alltid har överskott på – och som bidrar till att tiden blir en bristvara? Om mängden arbetsuppgifter ökar, och tiden är oförändrad – så kan man köpa tid, det vill säga egentligen se till så att någon annan gör en eller flera arbetsuppgifter. Ska man då anställa en till, eller ska man köpa de timmar som behövs för en specifik tjänst? Det beror förstås på typen av arbetsuppgifter, och kanske också den kompetens just dessa arbetsuppgifter kräver i form av kunskap och erfarenhet!

Konsulttjänsten Zysmix handlar om kommunikation, och mycket om Internet.
Digitalt och dubbelriktat i form av hemsidor, sociala medier och IP/mobil-telefoni – i kombination med kundsupport på olika sätt. Zysmix jobbar för att Ditt företag ska ha bättre kundservice, och att Du som företagare ska ha tid att ge Dina kunder bättre service. Zysmix jobbar för att Ditt företag ska hittas av fler kunder, genom de aktiviteter vi har på Internet, och på det sätt vi kan ta hand om Dina telefonsamtal – när Du behöver vara till 100% hos den kund Du just jobbar hos! Utöver Zysmix kommunikationstjänster så erbjuder JA Trading administrativa tjänster och tjänster inom data. JA Trading har också ett Internet-varuhus, som fungerar som ett köpmannavaruhus – kanske Du har produkter som passar att sälja där? Zysmix har en speciell innebörd som Du kan få veta mer om vid en presentation, Zysmix är ett registrat varumärke. Zysmix kommunikationskonsult för företag, med företagare som har ont om tid men gott om arbetsuppgifter. Kontakta oss för att få veta hur vi kan avlasta Dig! 013-17 49 17 eller klicka på länken till vår kontaktsida nu!

Välkommen hit!

Vill Du ha mer info?
Du kan här gå direkt till Zysmix kontaktsida, där det finns formulär Du kan fylla i och skicka utan att behöva öppna din mail.

Zysmix / JA Trading Box 10039 580 10 Linköping Telefon: 013-17 49 17 mail: zysmix@jatrading.nu Hemsidor; www.zysmix.se www.zysmix.nu

======================================== Zysmix – Företagskonsult med sociala media och kommunikation på menyn http://www.zysmix.nu Ditt företags kundkommunikation och försäljning i centrum! ========================================

Related Interests