Perbezaan teknik bacaan skimming dan scanning.

SKIMMING

ASPEK PERBEZAAN

SCANNING

y Membaca secara pantas bahan bacaan untuk tujuan memahami idea utama atau tema bahan bacaan berkenaan. y Skiming ialah kemahiran membaca untuk mendapatkan maklumat ringkas dan pantas mengenai sesuatu bahan atau maklumat. KONSEP

y Scanning ialah pembacaan cepat untuk mendapat maklumat yang khusus dan bukan untuk mendapat gambaran keseluruhan sesuatu bahan bacaan. y Scanning berkaitan dengan menggerakan mata secara cepat keseluruh bahagian halaman tertentu untuk mencari kata dan frasa tertentu.

y untuk mendapatkan maklumat ringkas tetapi menyeluruh mengenai sesuatu bahan atau dokumen. y untuk membuat pandangan umum mengenai dokumen dengan segera. Membaca tajuk, pendahuluan dan rumusan sesuatu bahan atau dokumen, membaca menggunakan pergerakan mata yang cepat dan CARA TUJUAN

y untuk mendapatkan maklumat tertentu sebagai jawapan kepada sesuatu persoalan. y Pembacaan cara ini adalah lebih cepat daripada pembacaan cara skimming.

Membaca kandungan bab dengan pantas sambil mencatatkan kata kunci dan konsep yang dinyatakan.

memberikan tumpuan sepenuhnya pada bahan yang dibaca. FOKUS Pembaca boleh melangkau bahagian-bahagian tertentu yang difikirkan kurang penting. tajuk utama. . Ketika membaca kita akan menggerakkan mata kita dari atas ke bawah petikan muka surat yang dibaca sambil memberi tumpuan kepada maklumat yang dicari. Membaca tajuk. daftar isi kandungan. prakata. fokus kita ialah kepada bahagian tertentu buku berkenaan seperti bahagian pengenalan. pendahuluan dan rumusan sesuatu bahan atau dokumen CONTOH Mencari nombor telefon di buku panduan telefon. mencari perkataan di dalam kamus y Dalam membaca sesuatu petikan. y Dalam membaca sesebuah buku. kita hanya memberi perhatian kepada idea penting sesuatu perenggan untuk mendapatkan fahaman umum. rumusan pada akhir bab dan rujukan indek untuk mendapatkan gambaran umum tentang buku yang dibaca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful