Aforizmi-i-aforisticari-15

AFORIZMI I AFORISTIČARI 15

(Priredio ĐorĊe Otašević)

Etna 2011.

I AFORISTIČARI

2

IVO MIJO ANDRIĆ
Amerikanci su pravi domoljubi. Oni svoje domove brane po cijelom svijetu. Begovska vremena ostala su daleko za nama. Jah... Bili smo na zelenoj grani sve dok se nije osušila. Bjelodano je da nas ĉekaju crni dani. Boţe zdravlja. Za veselje ćemo se sami pobrinuti.

ALEKSANDAR BALJAK
Ako vaša ţena nema šta da obuĉe, nemojte samo tako da stojite i gledate! Preduzmite nešto! Ako ne priznate da smo najveća ţrtva rata, primoraćete nas da se udvostruĉimo! Ako se ĉitanje knjige pretvori u noćnu moru i samokaţnjavanje, to znaĉi da se ĉitalac uhvatio u koštac s delom koje ga uveliko prevazilazi. Aforizam je grom iz vedra neba. Aforizam je lepo vaspitan grafit. Beograd se neće spuštati na reke. To nije njegov nivo. Berlinski zid nije srušen, nego je pomeren na istok. Trenutno je na turneji po Balkanu. Bog daleko, Amerika blizu. Ovo je nekad bila samo meksiĉka izreka. Branili smo svaki pedalj otadţbine dok je to imalo nekog smisla.

3

Aforizmi vam neće doći glave ako pišete onako kako mislite – bezglavo! SLAVOMIR VASIĆ Ako popravimo raspoloţenje. Vladini rezultati još nisu poznati. vidjelo se da to ni iz daleka nije dovoljno za formiranje biraĉkog tijela. U pitanju je tipiĉan ludaĉki pogled. Vladini rezultati su veliki – i poraţavajući. moţda nas prime u klub optimista. Ako sa moga lica uklonite brige. To je Lecov aforizam. jesmo li mi to oralni pobjednici? Ako ti djecu vaspitava ulica. neka se prijave policiji. Ako ima dovoljno vatre u njima. Struĉna ekipa upravo radi procenu štete. onda se i odijelo na štrafte najviše nosi. Ako smo duboko zabrazdili. Postupno nas uvodi u pakao.BOJAN B OGDANOVIĆ A kad su grobnice otvorene. Ako neki aforistiĉari naĊu nešto vrijedno u sebi. Aforizam je eksperiment sa istinom. Amerika budnim okom motri na svet. 4 . knjige mogu biti dobar putokaz u mraĉnim vremenima. to više nije moje lice. Vlada se opredelila za postupnost. Arhiva će biti otvorena kada naĊemo kljuĉ pohranjen u njoj.

Blesav i lud su – koalicije. konjosali smo! 5 . proverite da li ste ţivi. Braćo Srbi. Ako jednoga dana budem umro. Budalama je prazan šešir na glavi. krivi bili pa videli.MITAR ĐERIĆ LAKI Adam je bio strpljiv. Budale su eksperti za gluposti. Vlada je uvela red u porodilištima. Veţi gazdu. Ako svi lepo govore o vama. Odmah posle Evropske unije. Volim da vozim sobni bicikl. saĉekao je jesen. stigao sam. Ameriĉke baze stvaraju kiselinu. ANĐELKO ERDELJANIN A kad će republika Kosovo priznati nezavisnu Srbiju? Ako sila masi daje ubrzanje. Kad god stanem. voleo bih da to bude neki drugi dan. zašto je onda masa protiv upotrebe sile? Biće skoro propast sveta. uopšte nema guţve. Bolje kafe kuvarica u Narodnoj banci nego glavni kuvar u narodnoj kuhinji. Budućnost Srbije ugroţava meĊunarodna zajednica srpskog naroda.

a nema Sizifa. Bosna i Hercegovina ide sizifovskim putem. ali šta ga znamo! I – Biraĉ izbiraĉ loš je pogaĊaĉ. Zato ĉesto i krvari. B – Usijane glave dalje od barutane! V – Našu poslednju verziju prvi ćemo iskusiti. D – Samo dobar moţe da postane zao. trebali su vratiti i suvremenike. 6 . Bošnjaka koji ne klanja vlast svojim postupcima tjera da se krsti. J – Našu javnost opsedaju javne tajne. To je prednost dobrog ĉoveka. SUNO KOVAČEVIĆ Ako su vratili toĉak historije. Beskućnici su avangarda naroda. ne protive se njegovoj pomoći. Bezvezni reţim vlasti nije kompatibilan sa bezviznim reţimom stanovništva. Ateisti ne vjerujući u boga.BANE JOVANOVIĆ A – Dok ima alibi. Bosna i Hercegovina je srcolikog oblika. Z – Sve smo znali. G – Glave podzemlja su na površini. Đ – Istorija je uĉiteljica u raljama svojih Ċaka. E – Kuda ide ovaj voz za Evropu? Ţ – On je ţrtva svoje zloĉinaĉke naravi. prvi su izašli na ulice. niĉeg se ne stidi.

Vlast se s kriminalcima hvata u koštac. sve je veća. drţava muziku plaća. Gde kriminalci kolo vode. a bombarderima ubice. Jedino ih ne moţe saĉuvati od samih sebe. arheologija je uĉiteljica smrti. Ako dugo ĉekate autobus. I autobus je dugo ĉekao vozaĉa. Ako atomski rat postane stvarnost. Bacaju nam prašinu u oĉi da bi nam lakše prodavali maglu. a ne i kapom. Zato je podrţavaju samo izvoznici demokratije. Vlast bi postala demokratska. MIRKO KULIĆ Avalski toranj su srušili sa visine. ali mnogi od njih imaju jaka leĊa. Bog ĉuva Srbe od svega i svaĉega.ŽIVKO KULIĆ Avionima upravljaju piloti. Ajkule su vrlo halapljive i ne treba ih prevoditi ţedne preko vode. ali iz niskih strasti. Što je više smanjujemo. Agresija je nelegitimna. ali za to još uvek nema dozvolu naroda. 7 . smak sveta postaće realnost. Vešti pojedinci uzimaju samo šakom. Administracija je kao korov. a akademci – koliko moraju. Ako je istorija uĉiteljica ţivota. nemojte se ljutiti. Akademici rade koliko mogu.

od nas ne bi bilo ništa. Ako ne voliš da ljubiš ţenu u ĉelo. lako skratiti. Budi muško. DRAGAN MILJKOVIĆ Ako vam je do morala. Ako im dozvolite da vas slome. ali radi na tome. preispitajte sebe. Ako ţelite da odete odavde. Ako ţelite da vam stvari krenu na bolje. Bog s nama! Moţda i bi da ne bira društvo. pomerite se s mesta. Biografiju je. kao i ĉoveka. idite pre no što vas stignu godine. pa priznaj da si ţensko! Vodka je za mene obiĉna brlja – Dţoni Voker. Da li je vaš suprug dovoljno oţenjen? Da li je vaša supruga u bilo kom smislu udovica? Još uvek ne. njegov kum nije bio prorok. zašto se tajkuni i politiĉari leĉe o trošku drţave? Ako je politika kurva.SAVO MARTINOVIĆ Ako je suditi po imenu Oca nacije. Dao bih svu ušteĊevinu samo da ne ostanem bez išta. Ako je zdravlje naše najveće bogatstvo. zašto je prostitucija zabranjena? 8 . Da seks nije nešto. kupi joj štikle. svima će reći da ste pukli.

Ja sam atletski graĊen. a osvaja odozdo! Borba protiv organizovanog kriminala ide do samog vrha. Za dobrim autom od 400 konja prašina se ne diţe. gde policija nema šta da traţi! Vaš list je isuviše gorak. a mi nismo obiĉne gusenice već svilene bube! Vaš optimizam je veoma zarazan. Voliš da gledaš ţene na ulici? Voajerĉino heteroseksualna! Diktator je najveći snajperski promašaj. onda se zna ko piša uz tarabu. Bedna zemlja. Ĉim narod izumre. onda ste sposobni za rad u Skupštini! Biraĉko telo je kao ţena.RADMILO MIĆKOVIĆ Avangarda je u panici. Sad mi neko drugi zvoca. onda je naša predsednica lezbejka! Ako moţete kobili rep da išĉupate. Sistem nam je pun moralnih nula. Kao trkaĉ iz Etiopije. 9 . Gleda se u glavu. Ĉesto sa smrtonosnim ishodom! ALEKSANDAR NOVAKOVIĆ Ako je ovo globalno selo. Narod joj je za petama! Ako je politika kurva. On je usisava. Zaceliće se vekovne rane. Zemlja nam je za jedinicu. Ovde lopovi pljaĉkaju lopove koji su krali od lopova. Ţena i ja smo zamenili partnere.

bude što manje štete. uvek će pokazati da je lud. Da nas ne bi nosili na duši. Mrţnja i dobrota ne mogu ići zajedno. „Dabogda ti dete volelo da ĉita“. Verovao sam u demokratiju dok na vlast nisu došli demokrati. najveća je kletva u Srbiji. Ko trku ne trĉi. prodali su nas Evropi. ne stiţe do cilja. Srbi će biti ţivotno ugroţeni.RATIBOR NOVAKOVIĆ Ako je neko na tvojoj strani. dokazuje da ni on nije normalan. Kada bismo svi bili kao ja. Ako lud i hiljadu prilika dobije. ne ţali se na posledice. Blago vama ludima. Ako nisi poslušao savet. Ako se pojavi magareći grip. BOŽIDAR PEŠEV Ako i ovaj Uskrs proĊe bez bombi. Gradska vlada raskopala je Beograd da u sluĉaju da doĊe do uskršnjeg bombardovanja. vi lako moţete da preţivite sami sebe. Uvek su u svaĊi. ko bi nam pevao?! Đavo je na Zemlji u prednosti jer u svoje redove prima i vernike i nevernike. 10 . Baš je lepo što smo svi razliĉiti. Ko od ludog traţi pamet. pomisliću da nas saveznici više ne vole. ne mora da znaĉi da si u pravu.

ne daju nikom. Vlada nas je dovela do prosjaĉkog štapa. Dalje moţemo i sami. Batina je iz raja izašla. Ako ćemo pravo. Govornici su poštovali dozvoljeno vreme. da se to kosi sa našim nacionalnim interesima. I nikako da se tamo vrati… Bolje da poslanici plaćaju prostitutke nego da besplatno tucaju ovaj narod. 11 . VLADIMIR RISTIĆ Ako nikada ne naĊeš posao. da u poslednjem trenutku nismo shvatili. ti oduţi – reĉe deda unuku.. Zbog toga ni pedalj njihove svete zemlje Kosova. znaĉi da nisi izgubio sebe. tako da je i dalje na snazi mišljenje da je zemlja okrugla. Bili bismo mi ljudi.. POPOVIĆ Albanci vole Srbe. Broj ţrtava nije konaĉan. tako da su sve diskusije bile ograniĉene.. najveći pedofil je Deda Mraz. jer je primećeno da i neki drugi idu našim putem. Gde gazda pogledom.ZORAN T. Nju mu i dovedu. Vlada nije usvojila naš amandman. Zato narodu nije verovati. VoĊa je ĉovek iz naroda. Gde ja stadoh. VoĊi je ograniĉena sloboda kretanja.. Opkoljen je telohraniteljima.

To je raj! Kad se malo bolje zagleda.SAMIJA SLATINA Ako vas mali problemi ne brinu. onda uradi neko opšte dobro koje će im od koristi biti. Ako ţeliš duga ţivota biti. Dušu će vam pojesti! Ima još jedna šansa i kad je kraj. Ako je voljena osoba daleko od oĉiju. Da jedno ne ide bez drugog. brţi si kraju ţivota nego kraju puta. svaki ĉovek je više-manje sluĉaj za posmatranje! 12 . moraš u svemu umjeren biti. trebaš svoju narav smiriti. Ako ţeliš da te se ljudi sjećaju. Ako ţeliš mirno ţivjeti. brinuće vas kad budu veći. ne znaĉi da je daleko od srca. Ako voziš brzo. NIKOLA STANKOVIĆ Ima budala koje nas još uvek sa onim pare ili život. Ako ţeliš da drugi pred tobom skidaju kapu. drugima ništa ne smete! Ima i kod nas pametnih i sposobnih. štrecaju. treba nešto da postaneš u ţivotu. kao da ne znaju! Ima dve vrste ţena: jednima sve smeta. Samo što se meĊusobno ne podnose! Ima i takvih kojima ne smete ni pomisliti da kaţete da ne jedu ono što se ne jede.

Branićemo Kosovo svim sredstvima. GraĊani su zaštićeni od štetnog sunĉevog zraĉenja. Jebem ti ovaj ţivot pseći. GraĊani mogu da misle o svojim vlastodršcima što god hoće.MIROSLAV SREDANOVIĆ Andrić nije dorastao sadašnjim našim piscima. Kad je došao do mnogo para…preko noći je ispario. Srećom. Mogu ĉak da to mišljenje zadrţe za sebe. On je dobio samo Nobelovu nagradu. I dalje smo gladni iako progutasmo onoliko laţi stranaĉkih kandidata. ĉim zalajem…moram da nestanem. Puno je ljudi s kompleksom više vrednosti. Opiru se ĉak i svom hapšenju. ostaju nam politiĉke borbe. BUDIMKA STOJANOV Da se glava na ramenu saĉuva najbolje u ĉetiri oka pregovarati…dok drugo rešavati ispod ţita. Ne izlaze iz svoje senke. Kvorum nije vaţan. Više ne moţemo ratovati. Bogata smo nacija. Kod nas i bez glasanja sve se usvaja. GraĊani su nelojalni narodnim vlastima. Odvedu me šinteri. 13 . Ako treba – i verbalno. Dok smo se mi sabrali u jednu drţavu…mnogo toga nam oduzeli.

niko se ne sme ni osumnjiĉiti! To bi bila pretpostavka krivice! Buduća vlada ne moţe da omane! Samo nek` radi suprotno od sadašnje. Dobro je što je naš put prav. Vrhuška? Vrh huška! Da je Srbima bitan novac. Bolje bi bilo da za predsednika izaberemo zlatnu ribicu! Bar će nam ispuniti neku ţelju. Nakon izbora – od opravdanja.. 14 .. ko će?! VASIL TOLEVSKI Ako idealna drţava ne postoji. onda smo blizu idealne drţave! Albanci poštuju unutrašnje organe Srba! Zato ih prodaju u Italiji.VITOMIR TEOFILOVIĆ Ako niko nije kriv dok se ne dokaţe. Ako mi ne cenimo domaće proizvode. a ne manjina! Da je Tito znao za Goli otok. A dao nam je i politiĉare. Bog nas je kaznio na razne naĉine. ali ne valja što je rastegljiv. mladi ne bi imali idole! Do izbora politiĉari ţive od obećanja. Gladni su najbolji glasaĉi! Oni gutaju sve. većina bi otišla u svet. Nigde cilja! Dobro je što rastu cene hleba. mleka. Gatara mi je rekla da promenim nekoliko ministara! Savremeni drţavnik prima svaki savet koji je za dobro naroda. pošumio bi ga! Da prvoborci nisu unovĉili ideale. ulja. mesa.

15 . Vladajući nikako da uštimaju orkestar – narod cvili. morate da blokirate put. Ako te toliko zanima ko najviše sere.ABDURAHMAN HALILOVIĆ AHIL Ako ništa drugo – recite nam šta je bilo ono prvo!? Vezali smo konja iz navike – gazda nije ništa rekao. zini da ti kaţem! Ako u Srbiji hoćete da stignete do cilja. On je dete iz epruvete. zašto ga onda drţite na lancu? Ako ne moţe Njegoševa. Ameriĉka demokratija razlikuje se od diktature po tome što ima jednu partiju više! Analizom je utvrĊeno da u kobasicama ima svega i svaĉega. Bezgrešno je zaĉet. Pa ĉak i mesa. Baba i deda se sada dobro slaţu. Ostarili su i više ne mogu da se tuku. Gule ga kao jarca – na zadovoljstvo svih prisutnih koza. ALEKSANDAR Č OTRIĆ Ako vam je to ljubimac. Vode mu je do grla – previše pije. Vidi se svjetlo na kraju – ali mi ne moţemo doći do tunela. bio bih zadovoljan i tom Nobelovom nagradom. Daleko iza nas – osjeća se napredak.

II KNJIGE 16 .

mada se nikada nije bavio njime. Svi smo krivi. Braća su našla zajedniĉki jezik – kod prevodioca. Istorija se ponavlja. Antistaljinisti nisu doĉekali ĉetrdeset osmu.MILIVOJE RADOVANOVIĆ „Okupirani sobom“ A sada jedna pesma pradedovska: „Amerika i Engleska biće zemlja proleterska”. VoĊa je bio majstor svog zanata. Paraćin. Goli Otok je kameno doba revolucije. to je bilo u samoodbrani. Bauk antikomunizma kruţi Evropom. Bratimljenje nije bilo simboliĉno. jamĉi trista hiljada emigranata. napisao bi svetski proces. Da nije bilo lova. Braća se ne podnose još iz vremena kad nisu bili braća. Bićemo mi opet braća. Ako smo nekoga i likvidirali. 1990) 17 . Da je Kafka ţiveo u socijalizmu. Da je ovo najotvorenija zemlja. mnogi revolucionari ne bi omirisali barut. Bratoubilaĉki rat je dokaz da smo i pre rata bili braća. Aforizam: dvosmisleno jasna misao. Ateizam je mnogoboţaĉko praznoverje. Stvarno su jedni drugima pili krv. Biću kritiĉan i samokritiĉan. To je bio njegov metod rada. Iz knjige „Okupirani sobom” („Vuk Karadžić“. VoĊa je voleo samoupravljanje.

Evropa traţi da budemo normalna drţava. Bez njega mi nema ţivota! Ţivot ĉine male stvari. a ne pita koliko to nama teškoća zadaje. avionom ili klizištem! Ţivot mi mnogo znaĉi u ţivotu. Ţeleo je da ostane anoniman. ali zato odrasli kukumavĉe. Iz knjige „Poznavanje prirode društva“ (Alma. Devet godina nisam bio na godišnjem odmoru. 2010) 18 .DRAGAN ŠUŠIĆ „Poznavanje prirode društva“ Grupni seks nije više ono što je bio. em me još ubeĊuju da ga uzmem u svoje ruke. niko više neće da zapne! Da je brak toliko dobar. Beograd. Zloĉinac je bio skroman. Ĉekam da se prethodno zaposlim. to su pre svega male plate i male penzije. Zvali su me da popušimo marihuanu mira. bre. ali ne znam kad će se nastaviti. U našim uslovima. Em mi je ţivot usran. nego o braĉnim lepotama. Znam da je pre dva veka poĉelo stvaranje moderne srpske drţave. Deĉji plaĉ nam je sve reĊi. Danas. Ţena mi ne dozvoljava da drţim kućnu ljubimicu! Ţivo me interesuje da li ćemo u Evropu stići vozom. ne bi se govorilo o braĉnim duţnostima.

VII BIBLIOGRAFIJA 19 .

epigrami i humorističko-satirične pjesme. Luković Miroslava: Enciklopedija citata. epigrami i humorističko-satirične pjesme.E NCIKLOPEDIJE . Otašević Alma i ĐorĊe Otašević (prir. 91 str. 2010. Luković-Bulat Silvija. Beograd. Aleksinac. Centar za kulturu i umetnost. Aleksinac. PREGLEDI . Beogradska knjiga. Tale. Novi Sad. Ratko: Od Stradije do Stradije.): Pljačka im materina : aforizmi. Lepota je prolazna: aforizmi o ženama i muškarcima. Denĉić Vesna (prir. 2006. ANTOLOGIJE . 108 str. 180 str. sve. 2010. Visoka škola elektrotehnike i raĉunarstva – Beogradski aforistiĉarski krug. Stylos / Ilijada. Podgorica.): Izvajane misli 3. 2007.): Sve. 2009. 2009. 2008. Grujo (prir. 2008. 2008. Grujo (prir. Milutin (prir. 241 str. Izvajane misli 2. Alma. Kljajić Goran (prir. Tale.). 255 str. 20 . Lero. Alma. Boţović. Beograd.): Nevini se najviše plaše. Banja Luka. 2010. Banja Luka. 100 str. 2007. Ratko: Sedmorica protiv mene. Beograd. Beograd. 2009. Lero. i preveli): Aforizmi ruskih pisaca. Đuriĉković. Vasić Slavomir i Ivan Matejević (prir. Banja Luka. ali za inat : antologija aforizama za decu i mlade. Alma. Centar za kulturu i umetnost. Vasić Slavomir i Ivan Matejević (prir. Mirĉov Svetlana.): Dnevnik nepristajanja. 233 str. Udruţenje humorista i satiriĉara Crne Gore.): I posljednji Mohikanac je ispred nas : aforizmi. Tale. Beograd. ZBORNICI Boţović.

Srba (prir. Beograd.Otašević. Otašević. Beograd. Alma. 256 str. Otašević. Pavlović. 2007. Otašević. 2001. 2007. Otašević. Alma. Beograd. ĐorĊe (prir. ĐorĊe (prir. Knjiga Pavlović. Otašević.): Aforizmi i aforističari 10. ĐorĊe (prir. 2007. ĐorĊe (prir.): Aforizmi i aforističari 12. Alma. 2007. ĐorĊe (prir. Novi Beograd. Beograd. 2003. 2007. Beograd. str.): Dribling duha.): Aforizmi i aforističari 13. 21 . Beograd. Srba (prir. Alma. 2008. Otašević. Alma.): Dribling duha (sažeto izdanje).): Aforizmi i aforističari 14. Beograd.): Gramatika u bermudama 2.): Gramatika u bermudama 1. Otašević. 2009. Beograd. ĐorĊe (prir.): Aforizmi i aforističari 8. Alma. Alma. Otašević. Alma. Beograd. ĐorĊe (prir. 118 str. ĐorĊe (prir. 327 str.): Kozolici u srpskoj književnosti. ĐorĊe (prir. Otašević. Beograd. ĐorĊe (prir.): Antologija srpske satire : 1987–2007.): Knjiga ugursuza: biseri srbijanske satire. 291 str. 2007. Alma. Otašević. Alma. 229 str.): Aforizmi i aforističari 9. Novi Beograd. ĐorĊe (prir. Knjiga Pavlović. Beografiti. Otašević. ĐorĊe (prir. Beograd. 2007. 2010.): Aforizmi i aforističari 11. Pavlović. 2009. Beograd. Beograd.): Mala antologija srpske satire : 1987– 2007. Alma. 174 str. Alma. ĐorĊe (prir. 2007. Otašević. 2008.

Aleksandar: Demokratijada. Alma. 284 str. Tolevski Vasil (prir. Baljak. 547 str. Ivo Mijo: Ulomci od slova. Ivo Mijo: Sindikalizmi i radikalizmi. Ivo Mijo: Kapitalne misli : aforizmi i epigrami. Aleksandar: Aforizmi. i preveo): Antologija na balkanskiot aforizam : Antologija balkanskog aforizma 2. i preveo): Biseri balkanskog aforizma 1. i preveo): Antologija na balkanskiot aforizam : Antologija balkanskog aforizma 1. Alma. 144 str. 2001. 22 . Tolevski. Crne Gore i Republike Srpske. 198 str. Tolevski Vasil (prir. 2007. Zagreb. 2008. Baljak. Beograd. 2007. Beograd. Baljak. AUTORSKE ZBIRKE Andrić. Beograd. AGORA.Tolevski Vasil (prir.): Našite prijateli – aforističari iz Srbije. Vasil (prir. 2010. Andrić. 2008. 2007. Tolevski Vasil (prir. 2008. Beograd. Alma. PLATO. Zagreb. 2008. 2008. Aleksandar: Rat je prvi počeo. Beograd.): Našite prijateli 2 – aforističari od Bosna i Hercegovina i Srbija. Beograd. Andrić. Alma. 701 str. Alma. 2007 (na makedonskom). Sindikat PRDIVa Hrvatske. 100 str. Zrenjanin. Zagreb. Skopje. 96 str.

Nevkoš. 2009. Ratko: Testament besmrtnika. Alma. 133 str. Beograd. Berić. 2007. basne o nama. Velibor: Smej se smrti : šaljivi aforizmi o napuštanju života. Udruţenje srpskih izdavaĉa Luta. Beofeniks. Risto: Nulto vreme. Beograd. 2007. Radivoje Rale: Jahanje na tigru. 109 str.Barjaktarević. 1970. 205 str. Nenad: Kum caruje. Novi Sad. 2006. Denĉić. 2010. Alma. Beofeniks. 128 str. 1940. Beštić. 89 str. Milan: Aforizmi. Alma. 2009. Buzurović. Miroslava Ţ. Vesna: Stradanje u ciklusima. Alma. mladost drogu valja. Bojan: Bogovi i batine. Beograd. Beograd. Vojvodić. 2009. Banja Luka. Došaptavanja. Milan: Sabrani aforizmi. 2006. 2007. Mihailo: U senkinoj kući. Beograd. Vesna: Horizonti. Denĉić. Vukasović. Milan: Neću da trošim ćutanje. Vasilevski.: Razmišljanja. Esej o čoveku. 2007. 23 . Ivan: Naša posla. Arka. Bogdanović. Beograd. Beograd. Smederevo. Beograd. Beograd. Milan: Misli. Beograd. Alma. 2006. Miladin: Na evropskom putu. Damjanović. Vidaković. 224 str. Alma. 2009. Beograd. Beštić. Ošišani jeţ. Beštić. Knjiţevna zajednica „Vaso Pelagić“. 2010. Beograd. Veljković. 2009. Dušan Birdţa: Posveta Zoranu Svorenu. 2005. Dangubić. Vuĉetić. Beograd. Alma. Arhipelag.

2007. AnĊelko: Najveći konj u Srbiji. Ţivko: Prognoze iz vode. Anasgraf. 147. 57. Mitar Laki: Trogled. ĐorĊević. Zaduţbina P. 2007. SrĊan: Kaktus. 2005. AnĊelko: Erdeljanje : Izabrani i zabranjeni aforizmi. Moskva. Milomir: Talog pada sa vrha. SrĊan: Nešto nevešto.Dinĉić. str. Šabac. 2010. 2010. 89 str. Futura. makaze i sitne nakaze. Zaslon. Drmić. Erdeljanin. Rade: U demokratiji do guše. 2009. Đuza. 2010. Dušan: Poštena kurva (2006) Đuza. Petrovaradin. Vranjske. Ivaštanin. str. Alma. Beograd. 2010. Milan Maja: Pošto čovek. Futura. Rastko: Gorka žetva. Koĉić. 2008. Ilić. 2008. Vranjske. Đergović. Vahazar. 2007. 80 str. Šabac.: Neradnici svih zemalja – isti ste. 2007. Beograd. Zagreb. str. Vranje. Šabac. 269. 2007. RIPOL klassik. 64 str Đergović. 155. Zaslon. Jandre: Plodovi mora. Loznica. 63 str. Erdeljanin. Vranje. Zakić. Zaslon. Dinĉić. Đergović. Rade: Izdajnici evolucije. str. str. 64. 155. Grafotrgovina. Đerić. ĐorĊević. Beograd. Đerić. Đukanović. Ţivko: Istraga je u toku. Nebojša: Kraj iluzija. Dušan: Magareći ujed. Rade: Izdajnici evolucije. Mrkonjić Grad. Narodna knjiga – Alfa. 24 . str. Mitar V. 91 strr. 2004. Petrovaradin.

Bagdala. 230 str. 2006. 209 str. Ub. Banja Luka. Lec. Beograd. 2008. Šareni dućan. 2007 (izabrani aforizmi). (10. Uroš: Misaoni lavirint. misli. Rade: Iz crvene banovine : erotski aforizmi. Mile: Priče. 2002. Ţivko: U kandžama demokratije. 2008. Kovaĉević. 155 str. Paraćin: Grafopromet. Kulić. Dragan: Aforizmanija : aforizmi i epigrami. JOV. 2001. Stanislaw Jerzy: Nepočešljane misli 1. Pavle: S one strane duha. Pavle: Nasmej se. Sanimeks. 25 . 124 str. Boţidar: Misli. Pavle: Upravljanje sobom: PA-KO metod. Zavod za udţbenike i nastavna sredstva Istoĉno Sarajevo. Lazarević. 2002. 2010. ĐorĊe: Bogovi su pali iz teme. 176 str. Beograd. Beograd. Agora. Beograd: Knjiţevna zajednica Jugoslavije. Koprivnica. Beograd. Šareni dućan. Tale. 2010. 2009. Alma. Rade: Kratko i jasno. Kovaĉević. Kovaĉević. Gradska biblioteka „Boţidar Kneţević“. Jovićević. Koprivnica. 80 str. 2010. Lec Stanislav Jeţi: Neočešljane misli. 305 str. 2008. Izdanje autora. Jovanović. Kalekom. Beograd. izdanje) Kovaĉević. Agora. 184 str. Goran: Opažanja. Beograd. 2006. Kljajić. Lec. Zrenjanin. Stanislaw Jerzy: Nepočešljane misli 2. Vladimir Jov: Bijelo Polje Veselina Boškovića. 84 str. 2010. toga nema nigde u svemiru. Unireks. 336 str. 2009. Podgorica. aforizmi.Jovanović. Latinović. Koprivica . 176 str. 118 str. Zrenjanin. Kneţević.

Milenković. 70 str. Ekrem: Zaštićeni svjedok. Savo: Pitamteja. 118 str. Banjaluka. Milen: Državi nije dobro. 2002. Macić. Macić. Mihailo: Mali bukvar za veliku decu. Mićković. 1999. 118 str. 87 str. UHS CG. MeĊunarodni centar za mir Sarajevo : Podruţnica pisaca HNK Mostar. 99 str. 2004. 92 str. Art print. 2009. Marković. Macić. 2007. Vladica: Dosije Feniks. Macić. Društvo pisaca BiH : Podruţnica pisaca HNK Mostar. Autorsko izdanje. 2008. Dejan: Podvala ludosti. Marković. Alma. Ekrem: Najdublje je prazno. s desna. Beograd. Beograd – Novi Sad. Podgorica. Mitar: Glavoskretnica : izabrani aforizmi. Beograd. Miliĉić. Mihailo: Mali bukvar za veliku decu. Beĉ. Ekrem: Fatamorgana. Obodsko slovo. Beograd. Alma – Ilijada. 2007. Ilija: Aforizmi. Mitrović. Savo: Novela o Novelji. str. HESPERIAedu. 2000. 26 . 159. Marić. 2008. Autorsko izdanje. Maksimović. Macić. Ekrem: Život na čekanju. Martinović. 2010. Udruţenje humorista i satiriĉara Crne Gore. 2009. Ekrem: Metak sa posvetom. Alma. Podgorica. Dalma.Maksimović. 116 str. 2007. Pljevlja. 79 str. Sluţbeni glasnik. 2007. 2009. Beograd. 2010. Milivojević. Ilija: O aforizmu aforizmi. Alma. Boţo: Peti. 1792. 2006. Rijeka Crnojevića. Beograd. 165 str. Vladimir: Ogovaranje zla. Martinović.

2006. Beograd. 2010. Mišnić Veselin: Uredno složeni jauci. Pejić. Mrakić. Papeš. 2008. Radmilo: Užasno dosadna knjiga. Beograd. 1970. Alma. Jovo: Zastava svih boja. Radmilo: Ispovest trovača smehom. 2007. Grafiĉki atelje Bogdanović. Nestorović. 111 str. 2007.Mićković. Beograd. Subotica. 97. 2009. Goran: Srpski hard koreni. 2007. Beograd. Beograd. Agora Zrenjanin. 2008. Kragujevac. Beograd. Autorsko izdanje. 27 . Ratko: Od života sramota. Autorsko izdanje. Mićković. Radmilo: Nepodobna knjiga : Kragujevac. Minerva. 2010. 2002. Miodrag L. Mićković. Beograd. Otašević ĐorĊe: Praznina u slavoluku. str. Kragujevac.: Veliki post. Zavod za udţbenike i nastavna sredstva Istoĉno Sarajevo. Nikolić. Alma. 2009. 73 str. 2008. 2000. Milan J. Mićković. Nikolić. Kragujevac. Radmilo: Literarni uzlet Mamlaza Baljoševića. Kulturni centar Kruševac. Ninus: Aforizmi. 119 str. Mišnić.: Globalizacija ua neupućene. Kruševac. Orozović.: Pamet za poneti. Ĉigoja štampa. Mihajlović. Raša: Fundamentalno dno. Radmilo: Verbalne freske. 473 str. 204 str. 172. Mihajlović. 2008. Veselin: Revijalni genocid i Golgota sa srećnim krajem. Alma. 2010. str. 178 str. Kragujevac. 2007. Ivko: Punim gasom napred. Mićković. Alma. Ridos. 118 str. Zoran LJ.

91 str.Pešić. 28 . 173 str. Ljiljana: Omča mikrokozma. 73 str. 2007. 2001. Sarajevo. izdanje) Rudić. Beograd. 2008. Filip Višnjić. GEA. Istoĉno Sarajevo. Miroslav: Zapisi na koži. 2007. 92 str. 125 str. Velika Plana.. Sarajevo. Simić.: D best of. GEA. Simić. Alma. Beograd. Viša elektrotehniĉka škola Beograd. Nedeljko: Zadivljujuće iskre uma. 2007. Beograd. Ismet: Piropo. Milan R. kamo je kum? Trag. 113 str. 2008.. Rajković. Beograd. 2008. 2009. 2009. Alma. Dušan: Prometej je pobegao.: Glavom bez obzira. : odabrani aforizmi. Zalihica. 2007. Beograd. 121 str. Zavod za udţbenike i nastavna sredstva. Ristić Vojkan: Knjiga otisaka. Udruţenje knjiţevnika i knjiţevnih prevodilaca : Skupština opštine. Ismet: Osvajač druge strane medalje. Sredanović. Slobodan: Siminom ulicom. 2006. Ristić Vojkan: Pogled sa Prokletija. Perica ŢS: Afrodizmi Aforizmi. Zoran T. UHS CG. Zrenjanin. Beograd. Popović. Veljko: Čovekoliki ljudi. Agora. Popović. 149. 2006. Salihbegović. 92 str. Sarajevo. Salihbegović. Slobodan: Aforizmi. 2004. Salihbegović. Ismet: Immo pectoris. Simić. str. Rim Ţivković. (2. Leskovac. Beograd. Puaĉa. Zoran T. 2005. BH Most. Panĉevo. 139 str. Podgorica. 2004. 2010.: Eno sekire. Beogradski aforistiĉarski krug.

Narodna biblioteka „Vuk Karadţić“. Stojanović. Zoran: Nama nije ni kako nam jeste. 2007. Tolevski. Balkanski knjiţevni glasnik. Sredanović. 2003. Tolevski. 173 str. Tofĉević. Vasil: Isuse Lucifer nas zove. Mitar: Beli The. 2008. 72 str. 2007. Beograd. Kragujevac. 2007. 231 str. 2009. Plava taĉka. Tucović. Beograd. Alma. Todorov Bogdan: Iza zaborava. 2009. Radoslav: Skandalija : Zemun. 2004. 129 str. Stanojević. Plava taĉka. Teofilović. Udruţenje pisaca Poeta. 2009. Vasil: Makedonijo majko. Alma. Studentski kulturni centar. 2009. 29 . Alma. ko mi je otac. Beograd. 2010. Istoĉno Sarajevo. 2007.Sredanović.: Svedoci se brane ćutanjem. 187 str. Radoslav: Opelo za tri prsta. 123 str. Vitomir: Orvel neće proći. Tilger. Miroslav: Smešna zbilja. Alma. Udruţenje humorista i satiriĉara Crne Gore. 144 str. Zavod za udţbenike i nastavna sredstva. Nenad: Preuzimanje neodgovornosti. Alma. Ljubodrag: I lud i zbunjen. Pavle: Aforizmi. 104 str. Dejan: Predskazanje prošlosti : priručnik za plivanje dolinom suza. Beograd. 2009. 2007. Beograd. Alma. 2010. Stanojević. 209 str. Tonĉić. Knjiţevno društvo „Sveti Sava“. Ćorilić. Tilger. Miroslav: Upadice. Beograd. Beograd. Beograd. 2008. Beograd. Podgorica. Alma. Zoran S. Balkansko knjiţevno društvo. Tilger. Radoslav: Još mogu da lanem. Loznica. Zemun. Beograd.

Alma. Beograd. 55 str. Brana: Piši kao što ćutiš. 2010. 104 str. Daks: Svevidice. Aleksandar: Dečja posla : aforizmi za decu. 2007. 2010. str. 2010. Aurora. 43 str. Šušić. 2008. Aleksandar: Postrežimske misli. 2004. Daks: Klot do frketa. Ĉotrić. 162 str. 53 str. Beograd. Beoštampa.Filipović. Aleksandar Baljak 30 . Ĉotrić. Habazin. Hadţialić. 2010. Beograd. Beograd. 2008. Dragan: Poznavanje prirode društva. Plato. Beograd. Aleksandar: Gola istina. Empirej.: Dinastija tranzicije. 104 str. 2006. Ĉotrić. Ţivan S. Habazin. 2008. Beograd. Ĉotrić. Sabahudin: Nedovršene duše. Aleksandar: Svojeglava knjiga : aforizmi za decu. Vranje. Aurora. SKOR. Darko. 117 str. Darko. Aurora. 140. Beograd. Ĉotrić. Aleksandar: Aforizmi. 59 str. 2010. Alma. Vranje. Crnĉević. Vranje. Sarajevo.

..................5 Ivo Mijo Andrić .......................... 122 Miroslav Sredanović .................................................................................................................................................................................................................. 132 Vasil Tolevski ..............................................................................SADRŽAJ I Aforističari ......................................................................... 65 Mirko Kulić .. 90 Radmilo Mićković ........................................................ 7 Aleksandar Baljak .......................................................................................................................... 114 Vladimir Ristić ....... 32 Slavomir Vasić .................... 58 Suno Kovaĉević ............................. 101 Aleksandar Novaković ........................... 120 Samija Slatina ..................... 82 Savo Martinović ......................................................... 136 Abdurahman Halilović Ahil .................................................................................................................................................................................................................................................. 10 Bojan Bogdanović ...................... 125 Nikola Stanković ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 128 Budimka Stojanov ....................................... 86 Dragan Miljković ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 146 31 .......................................................................................................... 47 AnĊelko Erdeljanin ........ Popović ................... 60 Ţivko Kulić................................................... 143 Aleksandar Ĉotrić ........................ 111 Zoran T.... 52 Bane Jovanović .................................................. 130 Vitomir Teofilović .............................. 106 Ratibor Novaković.................................................................................................... 43 Mitar Đerić Laki .............. 109 Boţidar Pešev ...........

............................................................................................ ................... 186 ІІІ O aforizmima i aforističarima ................................................... 162 Zoran R............................ 214 Odrţana skupština Sekcije satiriĉara UKS ............................................................................................. 203 Ilija Marković: „Simina“ ........... 215 V Bibliografija ...........235 32 .............................. 170 Jovan Stojadinović: „Sitno drobljenje“ ....193 Vitomir Teofilović: „Lepotom duha protiv sivila“ ..............................II Knjige .......................................................................................................................... 195 Milovan Vitezović: „Oj Srbijo....... Kovaĉević: „Tridvojed” ......................................167 Milivoje Radovanović : „Okupirani sobom“ ........................................................................... meĊu silama“ ...........209 Vranjski aforistiĉari u Beogradu .................... 166 Uroš Kovaĉević: „Misaoni lavirint” .......219 VІ O autorima ........................................... 206 ІV DogaĎaji ....................................................................................... 211 Vladica Milenković promovisao knjigu .. 176 Bogdan Todorović: „Iza zaborava“ ........................... ................... 184 Dragan Šušić: „Poznavanje prirode društva“ ..... 160 Dušan ĐorĊević: „Magareći ujed” ........................................ 157 Mitar Đerić Laki: „Saldo mortale” .............................................155 Rade Đergović: „Izdajnici evolucije” ..........

AFORIZMI I AFORISTIČARI 15 (Priredio ĐorĊe Otašević) Elektronsko izdanje .Dodatak © ETNA .Elektronski ĉasopis za satiru www.alma. 107.aforizmi.org/etna Urednik Vesna Denĉić www.rs 33 .skraćeni prikaz 1. oktobar 2011. br. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful