PEMETAAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK KSSR TAHUN 2

MINGGU/ TARIKH TOPIK BAND PENTAKSIRAN M BT BA M PEMULIHAN BT BA M PENGAYAAN BT BA

1

1. NOMBOR BULAT HI B1D1E1: HINGGA 1000 Menamakan nombor bulat sehingga 1000 dan membilang secara satu-satu, dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh dan seratus-seratus. B2D1E1: Menyatakan kuantiti objek sehingga 1000 dengan : a) Menamakan dan menulis nombor dalam perkataan atau angka. b) Membilang secara satu-satu, dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh dan seratus-seratus. c) Memadan d) Membanding, menyusun atau melengkapkan rangkaian nombor secara tertib menaik atau menurun. B2D2E1 : Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor bulat hingga 1000. B2D2E2 : Mencerakinkan sebarang nombor dalam ratus, puluh dan sa.

5

2 HINGGA 4

17 24 25 6 12 32 33

19 34

5 HINGGA 6

37 38

MINGGU/ TARIKH

TOPIK

BAND B3D2E1 : Membundarkan nombor bulat sehingga 1000 kepada puluh dan ratus terdekat.

PENTAKSIRAN M BT BA

M

PEMULIHAN BT BA

M

PENGAYAAN BT BA

43

7 HINGGA 9

2. TAMBAH DALAM B3D1E1 : LINGKUNGAN 1000 Melakukan operasi asas tambah bagi sebarang tiga nombor bulat hingga tiga digit dan hasil tambahnya tidak melebihi 1000 B4D1E1 : Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan dua nombor dan hasil tambahnya tidak melebihi 1000.

48 49

75 76

62 63 80 81

10

91

B5D1E2 : Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi.B5D1E1 : Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur. 5. (÷). B5D1E2 : Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi. dan (=) B3D1E3 : Menulis ayat matematik darab dan bahagi berdasarkan situasi. 4. B3D1E4 : Melakukan operasi asas darab (sifir 2. DARAB 15 HINGGA 16 B1D3E1 : Mengenal simbol (x). 10 dan 4 ) 97 98 14 115 17 HINGGA 18 104 110 131 133 126 127 19 HINGGA 21 138 139 143 PEMULIHAN PENGAYAAN MINGGU/ PENTAKSIRAN . 10 dan 4 ) dan bahagi (melibatkan pembahagian dengan 2. B5D1E1 : Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur. 90 MINGGU/ TARIKH TOPIK BAND PENTAKSIRAN M BT BA PEMULIHAN M BT BA PENGAYAAN M BT BA 3. B4D1E2 : Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan dua nombor. 5. TOLAK DALAM B3D1E2 : LINGKUNGAN 1000 Melakukan operasi asas tolak bagi 11 HINGGA 13 sebarang dua nombor bulat hingga tiga digit.

B5D1E2 : Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi. (÷). PENTAKSIRAN M BT BA M PEMULIHAN BT BA M PENGAYAAN BT BA 6. 5. BAHAGI 23 B1D3E1 : Mengenal simbol (x). dan (=) B3D1E3 : Menulis ayat matematik darab dan bahagi berdasarkan situasi. M BT BA M BT BA M BT BA 22 148 149 150 151 5. B5D1E2 : Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi. 221 . B3D1E4 : Melakukan operasi asas darab (sifir 2. 10 dan 4 ) B4D1E4 : Menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan pembahagian dengan 2. 10 dan 4 B5D1E1 : Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur. 5. 5. PECAHAN 28 B2D3E1 : Menyatakan pecahan wajar yang pengangkanya satu hingga sembilan dan penyebutnya hingga 10. 5. 10 dan 4 ) dan bahagi (melibatkan pembahagian dengan 2. 162 163 24 169 156 180 193 203 170 175 176 205 25 HINGGA 26 186 187 199 27 216 214 MINGGU/ TARIKH TOPIK BAND B5D1E1 : Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur. 10 dan 4.TARIKH TOPIK BAND B4D1E3 : Menyelesaikan masalah pendaraban dua nombor yang melibatkan sifir 2.

B4D1E5 : Menyelesaikan masalah tambah dan tolak yang melibatkan wang.29 B3D3E1 : Melorek dan menulis pecahan wajar yang pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya hingga 10. WANG HINGGA RM100 32 B1D4E1 : Menyatakan ciri-ciri wang kertas RM50 dan RM1. 263 33 267 276 277 286 291 307 298 268 34 282 300 314 35 MINGGU/ TARIKH TOPIK BAND PENTAKSIRAN M BT BA PEMULIHAN M BT BA PENGAYAAN M BT BA . B3D3E2 : Membanding nilai dua pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga 10 7. B3D1E5 : Menambah nilai wang yang jumlah tidak melebihi RM100.1 hingga 0.9. PERPULUHAN B2D4E1 : Menyatakan nombor perpuluhan 0.1 hingga 0. PENTAKSIRAN M BT BA PEMULIHAN M BT BA PENGAYAAN M BT BA 246 247 252 31 259 257 260 8. 226 234 235 236 227 240 241 242 243 30 251 MINGGU/ TARIKH TOPIK BAND B3D4E1 : Melorek dan menulis pecahan persepuluh kepada perpuluhan B3D4E2 : Membandingkan nilai nombor perpuluhan di antara 0. B2D5E1 : Menyatakan gabungan wang yang memberi nilai yang sama sehingga RM100.9. B3D1E6 : Menolak nilai wang sehingga RM100.

9. mengukur dan menganggar dalam unit piawai: 63 68 69 72 . mengukur dan menganggar dalam unit piawai: a) sentimeter dan meter 39 55 31 44 46 11. JISIM 39 B1D2E1 : Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan simbol. B2D6E1 : Menyatakan tanda senggatan : c) gram dan kilogram B3D5E3 : Merekod. 10. B5D1E2 : Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi.B5D1E1 : Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur. B2D6E1 : Menyatakan tanda senggatan : b) sentimeter dan meter MINGGU/ TARIKH PENTAKSIRAN M BT BA PEMULIHAN M BT BA PENGAYAAN M BT BA 4 7 37 13 26 18 24 19 25 35 TOPIK BAND B3D5E3 : Merekod. MASA DAN WAKTU 36 B2D6E1 : Menyatakan tanda senggatan a) minit dan jam B3D5E1 : Merekod waktu dalam jam dan gandaan lima minit. B3D5E2 : Menghubungkait waktu : hari dengan jam dan jam dengan minit. PANJANG 38 B1D2E1 : Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan simbol.

segi tiga dan bulatan. B5D1E2 : Menyelesaikan projek matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi. B2D7E1 : Menyatakan ciri bentuk-bentuk 3D: kubus. B6D1E1: Mereka cipta model daripada bentukbentuk 3D secara inovatif dan menerangkan model yang dibina. segi empat tepat. RUANG 41 BAND B1D5E1 : Mengenalpasti ciri-ciri bentuk 3D dan 2D. ISIPADU CECAIR B1D2E1 : Mengenal perbendaharaan kata bagi unit ukuran piawai dan simbol. silinder dan kon. PENTAKSIRAN M BT BA M PEMULIHAN BT BA 40 91 92 79 97 M PENGAYAAN BT BA 100 102 117 103 118 111 MINGGU/ TARIKH TOPIK BAND PENTAKSIRAN M BT BA M PEMULIHAN BT BA M PENGAYAAN BT BA . B2D6E1 : Menyatakan tanda senggatan : d) liter dan mililiter B3D5E3 : Merekod. piramid tapak segi empat sama. mengukur dan menganggar dalam unit piawai: c) liter dan mililiter MINGGU/ TARIKH TOPIK 13. kuboid. piramid tapak segi empat sama.b) gram dan kilogram 12. silinder dan kon. B3D6E1 : Mengenalpasti pelbagai bentangan bentuk 3D : kubus. kuboid. dan ciri bentuk-bentuk 2D : segi empat sama.

B6D1E2 : Mencipta kaedah atau idea baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudahcara urusan harian.BUKU TEKS BA . guru atau komuniti. CATATAN: SILA MASUKKAN MUKA SURAT BAGI BUKU TEKS DAN BUKU AKTIVITI PETUJNJUK: M . B6D1E3 : Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya.BUKU AKTIVITI .MODUL PENGAJARAN BT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful