GABAY SA PAGTUTURO NG FILIPINO IV ( Regular

)

Pamagat ng Yunit: Akdang Rehiyonal Asignatura: Filipino IV

Kurso: Filipino IV (Regular)

Denisenyo nina : Bb. Aima Mia Asombrado, Gng. Razeline Balane , Bb. Marissa Pios at Bb. Nerisha Mata Saklaw na Panahon: 6 na araw Buod ng Markahan: Saklaw ng pag-aaral ng yunit na ito ang mga akda mula sa iba t ibang rehiyon. Binibigyang-diin dito ang pamumuna sa mga maikling kwento, sanaysay, tula, parabola at dula na likha ng mga batikang manunulat sa iba t ibang rehiyon ng Pilipinas. Upang maunawaan ang mga akda,tatahakin muna sa mga unang talakayan ang mga mahahalagang batayan ng pamumuna o panghuhusga sa mga akda gayundin ang kalikasan ng bawat genre ng panitikan. Inaasahang makakatulong ito sa mga isasagawang pagsusuri sa mga akda.Sa gagawing pamumuna, bibigyang-pansin ang katangiang taglay ng akda bilang bahagi ng isang genre ng panitikan.Pagkatapos ay iuugnay ang akda sa mga konseptong taglay ng mga teoryang pampanitikan ,bilang batayan ng pamumuna sa akda, kasama na ang pagsasanib sa mga istrukturang pangwikang nakapaloob sa mga siping bahagi ng akda. Sa pagbasa ng mga naturang akda, inaasahang makabuo ng buod o balangkas ang mga mag-aaral sa binasang akda, matukoy ang kahulugan ng mga matatalinghang salita, parirala at pangungusap, masuri ang mahahalagang detalye na gabay sa pagtukoy sa teoryang maaaring iugnay sa akda.Kasama rin sa yunit na ito ang pag-alam at pagdebelop sa kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsulat ng iba t ibang uri ng liham. Inaasahang sa katapusan ng markahan, ang mga mag-aaral ay makalikha ng sariling liham na pormal na may kaugnayan sa pamamasukan. ANTAS 1-Inaasahang Matutunan Pangkalahatang Pamantayan: (Batay sa Patnubay sa Operasyonalisasyon ng BEC-SEC) Naipamamalas ang kahusayan, kaalaman at angkop na kamalayan sa pagsasagawa ng mapanuring na panghuhusga sa kagandahan at sining ng panitikan batay na rin sa mga tanggap na pamantayan, istandard at teorya ng pamumuna sa tulong ng mga akdang Asyano Pamantayang Pangnilalaman: y Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahan sa pamumuna ng mga akdang pampanitikan sa iba t ibang genre na ginagamit ang angkop na gramatika/ retorika. Pamantayan sa Pagganap: Nakasusulat ng isang liham-humihingi ng mapapasukan ayon sa tiyak na sitwasyon at format nang may kaangkupan at kaayusan Layunin ng Paglalapat / Paglilipat : Pagkatapos ng yunit, inaasahang ang mga mag-aaral ay: Nakapagbibigay-puna at nakapagpapahayag nang wasto sa pagsasakatuparan ng anumang transaksyunal na layunin ng pakikipagtalastasan nang may buong pagtitiwala sa sarili Mga Kakailanganing Pag-unawa: y Ang pamumuna sa anumang akda ay kapani-paniwala kung may mga tiyak na batayan o nakasalig sa mga prinsipyong nabuo bunga ng mga pag-aaral. Ang mga akdang pampanitikan ay may kalikasang natatangi at kanya lamang. y y Ang mga sangkap at elemento na bumubuo sa mga akda ay dapat kilatisin upang matamo ang buong pag-unawa at tunay na mamalas ang kasiningan ng mga ito. Sa proseso ng pamumuna sa alinmang akda, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika / retorika upang maipahayag nang malinaw ang kaisipang nais ibahagi. Sa alinmang transaksyunal na layunin ng pagkikipagtalastasan ay may pangangailangan sa angkop at maayos na paggamit ng mga salita . Ang anumang pagpapahayagan ng diwa o kaisipan ay pagiitingan ng pansin kung nailahad nang may pagtitiwala sa Mahahalagang Tanong: y Paano magawang kapani-paniwala ang kinalabasan ng isang pamumuna sa anumang akda? Katu-katulad lamang ba ang mga akdang pampanitikan? Paano matatamo ang buong pag-unawa at mamamalas ang kasiningan ng mga binasang akda ? Gaano ka-makabuluhan ang paggamit ng wastong gramatika at retorika sa proseso ng pamumunang pampanitkan? Bakit mahalaga ang pag-aaral sa mga nobelang Tagalog? Paano naisasagawa nang maayos ang alinmang transaksyunal na layunin ng pakikipagtalastasan? Sa anong paraan mapag-itingan ng pansin ang pagpapahayagan ng diwa o kaisipan?

y y

y

y

y

y

y

y y

may kaugnayan man sa pamumuna o transaksyunal na layunin ng pakikipagtalastasan ay higit na magaan gawin at kaaya-aya kung umaalinsunod sa tamang format at wastong tuntunin ng gramatika.kaayusan. kawastuhan sa gramatika at pagtitiwala sa sarili. y Bakit mahalaga ang pagsunod sa tamang format at sa wastong tuntuning panggramatika sa pagbuo ng alinmang panulat na may layuning pamumuna o transaksyunal? Mahahalagang Pag-unawa: ( TEU ) y Naipagtatanggol ang sarili kung may paninindigan at maparaan na paglutas ng mga suliranin sa buhay. y Ang Imahismo sa panitikan ay naniniwala na ang pinakamalinaw na pagsulat ay makakamit lamang sa pamamagitan ng paggamit ng tiyak at eksaktong mga imahen na hindi naman nagmamalabis tulad ng mga kalabisan at kasalimuutan ng Romantisismo. y Ang anumang pagpapahayagan ng diwa o kaisipan ay pagiitingan ng pansin kung nailahad nang may pagtitiwala sa sarili. A. y Ang bawat panulat . R-Papel na Gagampanan ng mga Mag-aaral: aplikante A-Manonood: Tagapamahala ng HRD S-Sitwasyon o Senaryo: Maraming naghahanap ng trabaho sa kasalukuyan at ang daan upang mapanayam ay ang isang liham na maingat at maayos na nalikha P-Pagganap: paglikha ng liham-humihingi ng mapapasukan Mga Pamantayan: 5 3 Kakayahan sa Paggamit ng angkop na talasalitaan-----*angkop na angkop sa layunin *di gaanong angkop Kalinawan ng layunin-------------------------------------------*-malinaw na malinaw Hikayat sa mambabasa -----------------------------------------*tunay na nakahihikayat Kaayusan at kalinisan --------------------------------------------*napakaayos at napakalinis Kabuuan--------------------------------------------20 Mga Gawain: ( Formative) y Pagsasanay y Pagbibigay ng Takdang-aralin y Pagsusuri ng nilalaman ng halimbawang akda y Pagbibigay ng mga kaugnay na gawain y Pag-uulat y Pagpapabuo ng iskrip * di gaanong malinaw 1 *di naaangkop * di malinaw *di-gaanong nakakahikay *di nakakahikayat *di gaanong maayos at malinis *magulo ( Summative) * Paglikha ng liham * Masining na Pagtatanghal *Markahang Pagsusulit . y nakapagsusuri ng akda ayon sa tiyak na teorya y nakapaglalahad ng sariling kuru-kuro y nakapagmomonologo y nakasusulat ng liham y nakapag-ulat-siyasat y nakapagtatanghal ng dula y nakapagkukwento y nakapagsasaayos ng mga pangyayari y nakapaglalarawan ng tauhan y nakapaghahambing ng katangian y nakagagawa ng pakikipagkapwa-teksto G-Layunin: Inaasahang makalikha ng liham-humihingi ng mapapasukan ang mga mag-aaral nang may kaangkupan sa sitwasyon. kawastuhan at kaayusan. Mga Bahagi/Sangkap/Elemento ng y Maikling Kwento y Sanaysay y Tula y Dula D. Mahahalang Tanong: (TEQ) y y Paano maipagtanggol ng isang tao ang sarili at ng lipunan sa kapahamakang kinakaharap? Ano ang mga katangi-tanging bagay na mapapansin sa isang akdang mapapabilang sa Teoryang Imahismo? Sa anong paraan mapag-itingan ng pansin ang pagpapahayagan ng diwa o kaisipan? y Nalalaman ng mag-aaral ang mga sumusunod.sarili. kawastuhan at kaayusan. Teoryang Pampanitikan B. Iba t ibang Genre ng Panitikan C. Wika y Tayutay y Aspekto ng Pandiwa y Magkatulad at Magkasalungat na Salita y Idyoma y Bahagi ng Pananalita Antas II-Inaasahang Pagganap Naisasagawa ng mag-aaral ang mga sumusunod.

AWAY SA TRAFFIC. Bago simulan ang talakayan magpapabasa muna ng iba t ibang HEADLINE sa PAHAYAGAN. Isang kang kapus-kapalaran 2. 2012 AKTIBITI 2:Panambitan ko y dinggin mo! FOKUS: Pag-unawa sa binasang tula ISTRATEHIYA: Word Analysis URI: Isahan KALIKASAN NG PAGTATAYA: diagnostic na pagtataya DESKRIPSYON: Sa pamamagitan ng gawaing ito nasusuri at nabibigyang pagpapakahulugan ng mga mag-aaral ang mga salitang ginamit sa tulang binasa at naipapalawak ang katuturan nito. Mga taong dinudusta-dusta 5. Dinggin mo. 1 PATAY LOLA. Lalong nasasadlak 4. Bigyang-kahulugan ang mga di pangkaraniwang salitang ginamit sa tula.Paglalapat ( T-Transfer. 2012 AKTIBITI 1: Nakakagimbal! FOKUS: Pag-uugnay sa Konsepto ISTRATEHIYA: Case Method URI: Isahan KALIKASAN NG PAGTATAYA: assesstment DESKRIPSYON: Sa gawaing ito. SUMABOG. NIRAPE NG ADDICT SENADOR SABIT SA ANOMALYA ABUSAYAF. Walang pag-asang makyat sa lipunan 3. y Babasahin ng guro ang tula nang malakas at may angkop na damdamin pagkatapos bibigyang pagpapakahulugan ang mga salitang di pangkaraniwang ginamit sa tula.Psychomotor ) BILANG NG SESYON: 6 ARAW INTRODUKSYON: Petsa: Pebrero 13. magbabahaginan ang bawat mag-aaral ng kanilang mga hinuha tungkol sa mga karumaldumal na nangyayari sa kasalukuyan. 1. 2012 AKTIBITI 3: Anong alam mo? FOKUS: Pagpapalawak sa binasang Akda ISTRATEHIYA: Content Analysis URI: Isahan KALIKASAN NG PAGTATAYA: formativ na pagtataya DESKRIPSYON: . 10 PATAY 39 NASUGATAN Pamprosesong Tanong: * Ano ang nabuo sa iyong isipan matapos basahin ang mga Headline? * Ano ang iyong naramdaman matapos mabasa ang mga headline? * Bakit nangyayari ang mga ito? * Sino ang kalimitang naging biktima sa mga karumaldumal na pangyayari? * Nabigyan ba ng katarungan ang lahat ng mga nasasakdal? Paano maipagtanggol ng isang tao ang sarili at ng lipunan sa kapahamakang kinakaharap?(TEQ) Sa anong paraan maiangat ang sarili at ng kabuhayan sa kabila ng kahirapan?(TEQ) INTERAKSYON: Petsa: -Pebrero 13 .Making Meaning Affective ) PL.y y Pagtatanghal Short Essays UNANG MARKAHAN: PANAHON:-Pebrero 6-Pebrero 11. panambitan ko Petsa: -Pebrero 14 . 2012 Antas 3 -Banghay ng Pagkatuto Mga Kasanayan PU-Pag-unawa ( A-Acquisition of Knowledge-Cognitive ) PP-Pagpapahalaga ( M. SUMALAKAY NA NAMAN! BOMBA.

Tungkol saan ang tula? Patunayan 2. Paano inilarawan ng makata ang buhay? 6. ang sinasabi Mo Tao y pantay-pantay sa balat ng mundo? Kaming mga api ngayo y naririto Dinggin Mo. Nasaan.y Masining na pagbasa ng mga mag-aaral sa tulang Pananambitan . Pamprosesong Tanong: 1. Sa iyong palagay. Buong lakas silang dinudusta-dusta Upang itong hapdi y lalong managana. 2012 AKTIBITI 4: Pagpapaliwanag ko y dinggin niyo! FOKUS: Pagpapalawak sa nilalaman ng akda ISTRATEHIYA: Content Analysis URI: Isahan KALIKASAN NG PAGTATAYA: assestment DESKRIPSYON: Sa bahaging ito nalilinang ang kakayahan ng mga mag-aaral na maipaliwanag at maipapalawak ang mensaheng nangingibabaw sa akda na maaaring maihahalintulad ang mga pangyayari sa mga naging karansan nila sa buhay sa pamamagitan ng pagkukuwento. Itala ang mga kaisipang napapaloob sa tula. Mga mahihirap lalong nasasadlak Mga mayayaman lalong umuunlad May kapangyarihan. . tinutulak pa nga. Sino ang nagsasalita sa tula? 3. panambitang ito. hindi sumusulyap Mga utang-na-loob mula sa mahirap. y Naipapaliwanag ang mga sumusunod na bahagi ng tula. anu-ano kayang mga karanasan sa buhay ang pinagdaanan ng makata kung kaya t ganito na lang ang pagtingin niya sa buhay? y Pagpili sa mga tiyak na karanasan sa akda at pag-uugnay nito sa sariling karanasan. Kung may mga taong sadyang nadarapa Sa halip tulungan. Petsa: Pebrero 15. Panambitan Petsa: Pebrero 14. Poon ko. Realubit ng Panambitan ni Myrna Prado Bakit kaya dito sa mundong ibabaw Marami sa tao y sa salapi silaw? Kaya kung isa kang kapus-kapalaran Wala kang pag-asang makyat sa lipunan. 2012 AKTIBITI 5: Maipipinta mo ba? FOKUS: Teoryang Imahismo at elemento ng tula? ISTRATEHIYA: Mural URI: Pangkatan KALIKASAN NG PAGTATAYA: diagnostic test DESKRIPSYON: Naibuod sa gawaing ito ang mga pangyayaring nagingibabaw sa binasang akda sa pamamagitan ng pagguhit. Sino ang kanyang kausap? 4. PANAMBITAN (Tula/Bikol) Salin ni Ma. Lilia F. Diyos ko. Anu-ano ang hinanakit sa buhay ng makata? Dapat nga ba niyang ipaghinanakit ang mga iyon? 5.

2012 AKTIBITI 7:Punain natin ang kaibahan. Maibili sila ng pangangailangan c. FOKUS: Uri n Kilos ng Pandiwa ISTRATEHIYA: Pagsusuri URI: isahan KALIKASAN NG PAGTATAYA: Formative test DESKRIPSYON: Nasusuri sa bahaging ito ang paggamit ng mga pandiwa na naayon sa uri ng kilos nito. Talinghaga d. Anong uri ng pandiwang di-karaniwan ang mga sumusunod na salita? 4. Sukat b. Anong bahagi ng pananalita ng mga sumusunod na salita? 2. Ano ang teoryang Imahismo? 2. Paano binuo ang mga ito? 3. natataya ang kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa kaibhan ng bawat uri ng pandiwang dikaraniwan. Ang tula ba ay kakitaan ng mga sumusunod na element? Patunayan. 2012 AKTIBITI 6:Punain natin ang kaibahan. FOKUS: Pandiwang di-karaniwan ISTRATEHIYA: Pagsusuri URI: isahan KALIKASAN NG PAGTATAYA: Formative test DESKRIPSYON: Sa bahaging ito. Ipaliliwanag o isasalaysay pagkatapos na ipakita ang senaryong nabuo. a. Paano nagkakaiba ang mga ito? Petsa: Pebrero 16. Sa anong bahagi ng tula na nagpapakita ng teoryang Imahismo? 3. Naipapalawak ng mga magaaral ang kahalagahan ng bawat uri ng ng kilos ng pandiwa sa pamamagitan ng pagbuo ng mga pahayag o pangungusap. Larawang-diwa *Ano ang mga katangi-tanging bagay na mapapansin sa isang akdang mapapabilang sa Teoryang Imahismo? (TEQ) Integrasyon Petsa: Pebrero 16. Ipinangutang ko kayo ng matrikula.y y Guguhit o magdodrowing ng isang senaryo na nagpapatunay sa kabuuan ng tula. Mag-aral kayo ng inyong leksyon . Tablan Dalhi Pakuha Dalhan Pagmuntikan Tamo Pamprosesong Tanong: 1. MAHIRAP MAYAMAN Pang-aapi ng mga Maykapangyarihan Pakikipag-usap sa Panginoon Panambitan Pamprosesong Tanong: 1. a. Tugma c. b.

*Pagtataya *Pagsasanay *Pagsusulit *Pagpapabuo ng graphic organizer *Pagpapabuo ng iskrip Mga Kakailangang Kagamitan y Babasahin: Nobela y Istrips ng kartolina at tsart y Filipino IV. delos Santos Koordineytor Pinagtibay ni: Gng. mga piling akda Inihanda ni : ___________________ Guro sa Filipino Ipinasa kay: Gng. Paano nagkakaiba ang bawat kilos ng pandiwa? *Malayang talakayan sa mga Uri ng Kilos ng Pandiwa Petsa: Pebrero 17. Rosana M. Kailangang angkop ang pamagat sa nilalaman ng tula.Pamprosesong Tanong: 1. Kinakailangang lalabindalawahin ang sukat. maipapahayag ng mga mag-aaral ang kanilang mga opinion at mga pamamaraan sa pamamagitan ng pagsulat ng tula. 2012 AKTIBITI 9:Naging makata din ako FOKUS: Pagsulat ng Tula ISTRATEHIYA: Pagsulat ng tula URI: dalawahan KALIKASAN NG PAGTATAYA: Summative DESKRIPSYON: Sa bahaging ito.Punong-guro Pinagtibay ni: Sister Eva R. Aringo.Maria Domnena I. Mga paksang kasama sa pagsusulit:  Mga teoryang pampanitikan  Mga akdang pampanitikan  Pandiwang di-karaniwan  Mga Uri ng Kilos ng Pandiwa Petsa: Pebrero 18. Magkakatugma ang mga huling salita. Pintig IV. 2012 AKTIBITI 8: Subukin na natin! FOKUS: Lingguhang Pasulit ISTRATEHIYA: Paper-pencil Test URI: Isahan KALIKASAN NG PAGTATAYA: Summative DESKRIPSYON: Sa bahaging ito. SM Punong-guro . susubukin ang lebel ng pagkatuto ng mga mag-aaral hinggil sa natalakay na mga aralin.     Binubuo ng 4 na saknong (4 na talutod sa bawat saknong). Anog Pang. Ano ang isinasaad ng mga pandiwang sinalungguhitan? 2. Prosesong Tanong: y Sa anong paraan mapag-itingan ng pansin ang pagpapahayagan ng diwa o kaisipan?(TEQ) Paano paunlarin ang sarili at ang kabuhayan sa kabila ng kahirapan? Ipahayag ang opinion sa pamamagitan ng pagbuo ng Tula Pagpapasulat ng tula na may katulad ding paksa na sumusunod sa mga pamantayan.

FOKUS: Pandiwang di-karaniwan ISTRATEHIYA: Pagsusuri URI: isahan AKTIBITI 7:Punain natin ang kaibahan. FOKUS: Uri n Kilos ng Pandiwa ISTRATEHIYA: Pagsusuri URI: isahan Biyernes Pebrero 17. 2012 Interaksyon AKTIBITI 3: Anong alam mo? FOKUS: Pagpapalawak sa binasang Akda ISTRATEHIYA: Content Analysis URI: Isahan AKTIBITI 4: Pagpapaliwanag ko y dinggin niyo! FOKUS: Pagpapalawak sa nilalaman ng akda ISTRATEHIYA: Content Analysis URI: Isahan Miyerkules Pebrero 15 2012 Interaksyon AKTIBITI 5: Maipipinta mo ba? FOKUS: Teoryang Imahismo at elemento ng tula? ISTRATEHIYA: Mural URI: Pangkatan Huwebes Pebrero 16. 2012 Interaksyon AKTIBITI 6:Punain natin ang kaibahan.Talaan ng mga Gawain sa Bawat Linggo sa Filipino IV ( Regular ) Lunes Pebrero 13. 2012 Integrasyon AKTIBITI 9:Naging makata din ako FOKUS: Pagsulat ng Tula ISTRATEHIYA: Pagsulat ng tula URI: dalawahan KALIKASAN NG PAGTATAYA: Summative Interaksyon . 2012 Integrasyon AKTIBITI 8: Subukin na natin! FOKUS: Lingguhang Pasulit ISTRATEHIYA: Paperpencil Test AKTIBITI 8: Subukin na natin! FOKUS: Lingguhang Pasulit ISTRATEHIYA: Paperpencil Test URI: Isahan Sabado Pebrero 18. 2012 Introduksyon AKTIBITI 1: Nakakagimbal! FOKUS: Paguugnay sa Konsepto ISTRATEHIYA: Case Method URI: Isahan Interaksyon AKTIBITI 2:Panambitan ko y dinggin mo! FOKUS: Pagunawa sa binasang tula ISTRATEHIYA: Word Analysis URI: Isahan Martes Pebrero 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful