You are on page 1of 1

MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN ‡ Bagi membolehkan sekolah kebangsaan sebagai sekolah pilihan, profesion keguruan dipertingkatkan dengan program

pensiswazahan guru-guru di peringkat sekolah rendah dan menengah Semangat perpaduan di peringkat sekolah dengan memperkasakan sekolah kebangsaan boleh dijalankan seperti berikut :-

‡

MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN 1) Tidak mengetepikan proses penguasaan bahasa ibunda masing-masing dengan memperkenalkan pengajaran bahasa Mandarin dan Tamil 2) Memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan interaksi antara golongan etnik 3) Mengadakan lebih banyak aktiviti dengan golongan etnik 4) Mengadakan progran interaksi antara sekolah dengan lebih banyak lagi;meningkatkan kemahiran berinteraksi

SEKOLAH WAWASAN ‡ Salah satu pendekatan alternatif untuk memupuk nilai perpaduan kaum dan integrasi nasional. Pembinaan beberapa sekolah yang mempunyai bahasa pengantar yang berbeza di sebuah kawasan yang sama dan berkongsi kemudahan yang sama (dewan, padang kantin dan sebagainya) Memberi peluang yang luas untuk bergaul dan berinteraksi antara etnik

‡

‡