Ches

tionar ul nr .69

1.Ce trebuie sa faca conducatorul auto la intalnirea indicatorului:

a) sa behaie b) sa mulga vaca c) nu ar e nici o obliga adr esa t vacilor

tie deoar ece indica tor ul este

2.Care va sunt obligatiile daca, circuland pe drumul public, intalniti indicatorul alaturat:

a) sa va v erifica ti de ur genta mail-ul b) sa tr a geti pe dr ea pta la cel mai a pr opia t “Inter net Caf e” c) sa nu circulati cu o viteza mai mare de 512kb/s 3.Unde va aflati daca intalniti indicatorul de mai jos:

a) in a pr opier ea unui bar sau bor b) in apropierea unei maternitati c) pe un drum alunecos

del

4.Cum se pedepseste depasirea fara semnalizare: a) cu pedea psa cu moar tea si r etiner ea per misului de conducer e pentr u 90 de zile b) cu pedea psa cu moar tea dar f ar a r etiner ea per misului de conducer e c) cu pedea psa cu moar tea, amenda si inc hisoar e. 5.Care este ordinea de trecere in intersectia alaturata:

a) primul va trece autoturismul rosu, pentru ca se grabeste,al doilea autoturismul verde pentru ca se grabeste mai putin, al treilea autocamionul pentru ca nu se grabeste deloc b) primul va tr ece camionul, al doilea autoturismul rosu, iar al tr eilea tot camionul c) toate cele trei autovehicule vor trece simultan in intersectie 6.Ce faceti daca intalniti simultan in aceeasi intersectie indicatoarele din imagine, situate unul sub altul ca si in imaginea alaturata:

a) opriti, si acordati prioritate, dar in acelasi timp va continuati drumul pentru ca aveti prioritate b) va continua ti dr umul pentr u ca a veti priorita te, dupa car e va intoar ceti in inter sectie si va opriti sa acor da ti priorita te c) nu aveti nici o obligatie deoarece sunt indicatoare de informare turistica. 7.Ce obligatii aveti la intalnirea indicatorului alaturat:

ca

a) sa va f aceti cr uce b) sa acor da ti priorita te pr eotilor car e cir cula din dr ea pta c) sa claxonati in exces 8. Circulati iarna pe drumul public acoperit cu zapada, ninge abundent si este ceata, ce trebuie sa faceti:

a) va opriti si as tepta ti pana vine var a, dupa car e va continua ti dr umul b) mariti viteza si inc hideti oc hii c) sunteti obligat ca in aceasta situatie va echipati autovehiculul cu CD Player 9. Intalniti intr-o intersectie un politist care are mana dreapta ridicata si va indica semnalul de mai jos, ce semnifica acest semnal pentru dumneavoastra?

a) nimic, deoar ece es te un semnal adr esa t conduca torilor de a vioane b) tr ebuie sa por niti ste r ga toar ele deoar ece semnalul va indica f aptul ca va incepe ploaia c) sunte ti obliga t sa opriti si sa acor da ti primul ajutor politis tului deoar ece ar e de getul fr actur at. 10. In urma unui accident auto, una din victime are hemoragii severe, aveti dreptul sa o transportati la spital? a) nu, deoar ece va mur dar este masina cu sange si poa te moar e si nu va mai poa te despa gubi b) da, dar numai in por tba gajul masinii c) da, dar sunteti obliga t sa lasa ti victima sa conduca auto vehiculul

11. Circulati regulamentar pe un pod cu circulatie pe un singur sens, iar din contrasens vine un tir circuland cu viteza de 160km/h, ce trebuie sa faceti in aceasta situatie? a) mariti viteza ca sa fiti sigur ca muriti

b) nu va f aceti pr obleme, deoar ece sof er ul tir ului pr ocedeaza ner e gulamentar si va supor ta consecintele le gale c) ati pus- o!!! 12. Cum se trateaza ranile survenite in urma unui accident rutier? a) se de zinf ecteaza r ana cu scuipa t dupa car e se cur ata cu peria de sar ma b) se lea ga r ana cu sar ma ghimpa ta pentr u a se opri hemor a gia c) se pupa in dr eptul r anii pentr u a amelior a dur er ea. 13. Circulati regulamentar si observati ca, din spate conducatorul unui autoturism se pregateste sa va depaseasca, cum procedati? a) mariti viteza si va luati la intrecere cu respectivul conducator auto, pana cand renunta sa va depaseasca b) il acr osa ti din la ter al cand es te in dr eptul dv s. astf el inca t sa il scoa teti de pe par tea car os abila c) iesiti imedia t de pe par tea car osa bila, c hiar in sant daca este posibil, ca sa ii d ati de inteles ca sunte ti de acor d sa fiti depasit 14.Circulati regulamentar si observati ca un biciclist se prinde cu mana de autoturismul dumneavoastra.Cum procedati? a) mariti viteza ca t puteti de mult, deoar ece este posibil ca bicic listul sa se g rabeasca b) mariti viteza si incepeti sa cir cula ti in z ig za g, pana cand nu il mai v edeti pe bicic list c) scoa te ti ca pul pe geam si il injur ati pe bicic list 15.Sunteti implicat intr-un accident auto soldat cu victime omenesti si pagube materiale.Cand aveti voie sa consumati bauturi alcoolice si sa va drogati? a) inaintea accidentului b) in timpul accidentului c) imediat dupa accident

16. Aveti voie sa treceti la culoarea rosie a semaforului? a) pr oba bil ca nu b) in nici un caz nu c) sigur nu 17.Ce va avertizeaza indicatorul de mai jos ?

a) ca in localita tea S ucea va se cir cula doar cu camionul b) ca daca nu cir cula ti cu camionul nu o sa ajungeti in Sucea va c) ca daca mer geti spr e Sucea va o sa f iti lo vit de un camion 18.Cine procedeaza gresit in situatia urmatoare?

a)conduca to r ul tr am vai ulu i pentr u ca nu se

apr opie de tr otuar b)conduca tor ii m otocic letelo r pent r u ca vor sa in tr e in tr amva i cu tot cu motoc ic lete c)pietoni i pentr u ca nu au m otocic lete